Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen"

Transcriptie

1 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2015/03287 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de bacheloropleidingen. A. Bepalingen met betrekking tot de varianten van de bacheloropleiding - Het programma van de WO-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (ACW) is samengesteld uit onderdelen (cursussen) van 4 wetenschappelijke disciplines: cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie. Daarnaast worden Algemene CW-cursussen onderscheiden. - De WO bacheloropleiding ACW wordt aangeboden in de vorm van 3 varianten: 1. De algemene variant. Deze is opgebouwd uit de propedeuse (60,2 ec, 14 modulen), het verplicht vaardigheids- en afstudeertraject in de postpropedeuse (30,1 ec, 7 modulen), het (inhoudelijk) gebonden keuzeblok postpropedeuse (vereist 68,8 ec, 16 modulen) en de vrije ruimte (21,5 ec, 5 modulen). 2. De educatieve variant. Deze is opgebouwd uit de propedeuse (60,1 ec, 14 modulen), het verplicht vaardigheids- en afstudeertraject in de postpropedeuse (25,8 ec, 6 modulen), het verplicht inhoudelijk blok van cursussen waarin de educatieve minor wordt behaald (43 ec, 10 modulen), het gebonden keuzeblok postpropedeuse (21,5 ec, vereist 5 modulen) en de educatieve minor (30,1 ec, 7 modulen). Indien in de propedeuse de Oriëntatiecursus met code C08112 is gevolgd, dienen studenten met de educatieve minor Geschiedenis ook cursus C09111 (Geschiedenis van de Lage Landen (ca ) te volgen. 3. De vrije (open) variant. Deze is opgebouwd uit de propedeuse (60,1 ec, 14 modulen), het verplicht vaardigheids- en afstudeertraject in de postpropedeuse (25,8 ec, 6 modulen), het ACWgebonden keuzeblok postpropedeuse (vereist 30,1 ec, 7 modulen), het verbredingspakket gevuld met elders behaald onderwijs (43 ec, 10 modulen) en de vrije ruimte (21,5 ec, 5 modulen). - Studenten die de algemene variant van de bacheloropleiding ACW volgen, dienen in het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse uit alle 4 de disciplines van ACW ten minste één cursus te kiezen, eventueel aangevuld met Algemene CW-cursussen. Tevens nemen zij verplicht twee combinaties van een inhoudelijke module + een module Onderzoek en analyse in postpropedeuse op. De tweemoduuls cursus Denken over cultuur (C01312) die in de OER werd aangeboden, geldt ook als een tweede combinatie. - Studenten die een educatieve minor in de bacheloropleiding ACW opnemen, dienen een verplicht inhoudelijk blok van 43 ec (10 modulen) in de postpropedeuse te volgen. Indien gekozen wordt voor een educatieve minor voor het schoolvak Geschiedenis, worden de 10 modulen gekozen uit de cursussen van de discipline cultuurgeschiedenis. Indien gekozen wordt voor een educatieve minor voor het schoolvak Nederlands, worden de 10 modulen gekozen uit de cursussen van het inhoudelijk blok letterkunde en taalkunde, aangevuld met de cursus Argumentatieleer (C52211). Hierbij zijn de cursussen C23212, C24212, C16211 en C In het (inhoudelijk) gebonden keuzeblok van de postpropedeuse (vereist 21,5 ec, 5 modulen) kunnen worden ondergebracht eventuele zomerscholen, cursussen van 2 andere ACW-disciplines (anders dan de gekozen educatieve minor) en Algemene CW-cursussen. In de postpropedeuse is een combinatie van een inhoudelijke cursus + de module

2 2 Onderzoek en analyse I (C18311) verplicht. De tweemoduuls cursus Denken over cultuur (C01312) die in de OER werd aangeboden, geldt ook als een dergelijke combinatie. - Studenten die de bacheloropleiding ACW als een vrije (open) bachelor volgen, dienen in het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse (vereist 30,1 ec, 7 modulen) cursussen van tenminste 2 van de 4 disciplines van ACW te kiezen, eventueel aangevuld met Algemene CW-cursussen. Hierbij is een combinatie van een inhoudelijke module + de module Onderzoek en analyse I (C18311) verplicht. De tweemoduuls cursus Denken over cultuur (C01312) die in de OER werd aangeboden, geldt ook als een dergelijke combinatie. B. Bepalingen met betrekking tot de propedeuse De cursussamenstelling van de propedeuse is de afgelopen jaren regelmatig veranderd. Als generieke regeling geldt dat een getuigschrift voor de propedeuse kan worden aangevraagd indien de propedeuse is samengesteld uit een set van veertien modulen (60,1 ec), die behoren tot de propedeuse uit een van de OER en 2000 t/m Voor een deel gaat het om elkaar wederzijds uitsluitende cursussen, te weten: Alle cursussen die revisies zijn van een vorige cursus (te herkennen aan een verandering van het vierde cijfer in de cursuscode) Familie, huwelijk en gezin in West-Europa (C10121) <-> Geschiedenis van het privéleven (C50111) Cultuurwetenschappelijke vaardigheden (C35212) <-> Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 1 (C48211) en Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 2 (C49211) Kunst (C06122) <-> Inleiding kunstgeschiedenis (C19112) Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (C44122)<-> Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen deel 1 + deel 2 (resp. C C45121) <-> Oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen (C08112) Inleiding letterkunde (C12122) <-> Inleiding letterkunde (C16112) Inleiding cultuurgeschiedenis (C04212) <-> Ancien régime (Inleiding cultuurgeschiedenis 1) (C09221) én Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa (Inleiding cultuurgeschiedenis 2) (C06311). Voor een ander deel gaat het om cursussen die uit de propedeuse zijn gehaald. Voor studenten die het propedeusegetuigschrift willen aanvragen, kunnen deze cursussen tijdelijk in de propedeuse worden geplaatst. Het betreft de volgende cursussen: Ritueel en symboliek in het dagelijks leven (C29211), besteld vóór 1 september Cultuurwetenschappelijke vaardigheden (C35212), besteld vóór 1 september Kijken naar Amerika (C19111), besteld vóór 1 september Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa ( ) (C07321) besteld vóór 1 september Verder geldt met betrekking tot de propedeuse: Met ingang van 1 september 2010 moeten 2 van de 4 ( : 3) modulen worden afgerond in het gebonden keuzeblok van de propedeuse. De overige 2 modulen kunnen (Voor : de andere module kan) desgewenst worden ingebracht in het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse. C. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Ten aanzien van de in de OER opgenomen cursussen, die een revisie van een 'oudere' versie zijn, geldt dat deze 'oude' versie in plaats van de gereviseerde ingebracht kan worden. Deze regeling is van toepassing als geen specifieke regeling is opgenomen. Maatregel met betrekking tot de modulen Onderzoek en analyse I en II (C18311 en C19311) en cursus C01312 (Denken over cultuur) in de postpropedeuse De cursussen C48331, C36321, C41211, C08211, C21311 en C18211 kunnen worden gecombineerd met een module Onderzoek en analyse I of II. De tweemoduuls cursus Denken over cultuur (C01312), die in de OER was opgenomen, geldt ook als een dergelijke combinatie. Elke student die studeert in

3 3 de algemene variant dient 2 combinaties van een inhoudelijke module + module Onderzoek en analyse in de postpropedeuse op te nemen. Voor studenten die de educatieve of de vrije (open) variant van de bachelor ACW volgen geldt: één combinatie van een inhoudelijke module en een module Onderzoek en analyse verplicht. Maatregelen met betrekking tot specifieke cursussen die geen deel meer uitmaken van de bacheloropleiding Studenten kunnen een certificaat of vrijstelling voor Tekst en effect (C25231) of Schrijfpracticum 1 (C51111) inbrengen voor C05111 Schrijfvaardigheid (wederzijdse uitsluiting) Studenten die zich hebben ingeschreven voor: Thema s en genres in de muziekgeschiedenis (C17122) (vóór 1 september 2004) Opera: twaalf opera s als spiegels van hun tijd (C14311) (vóór 1 september 2004) Bewegend beeld (C27231) (vóór 1 september 2012) Wetenschapsleer (C01221) (voor 1 september 2014), kunnen de certificaten inbrengen in het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse. Studenten die zich hebben ingeschreven ná de genoemde datum kunnen het certificaat alleen inbrengen in de vrije ruimte. Studenten kunnen een certificaat of vrijstelling voor Verzamelen (C09312) voor 1 module (4,3 studiepunten) inbrengen voor Kabinetten, galerijen en musea (C41211) (wederzijdse uitsluiting); het overschot van 4,3 studiepunten mag worden ingebracht voor Culturele dialoog: lezen en schrijven tussen twee culturen (C33211). Studenten kunnen een certificaat of vrijstelling voor Literaire cultuur (C02222) voor 1 module (4,3 studiepunten) inbrengen voor Literatuurwetenschap (C02211) (wederzijdse uitsluiting); het overschot van 4,3 studiepunten mag worden ingebracht voor De literaire canon (C03211). Studenten kunnen een certificaat of vrijstelling voor - Kunst en waarheid. Idealisme en symbolisme in de 19e en 20e eeuw (C11311), - Techniek als cultuurverschijnsel (C36211), - Ritueel en symboliek in het dagelijks leven (C Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa ( ) (C07321) inbrengen in het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse. - Alleen studenten die de Oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen met de cursuscode C08112 hebben gevolgd, mogen in de vrije ruimte cursus C09111 Geschiedenis van de Lage Landen (ca ) kiezen. Maatregelen met betrekking tot zomerscholen Certificaten van zomerscholen worden ingebracht in de gebonden keuze of in de vrije ruimte. Studenten die een zomerschool succesvol hebben afgesloten, mogen niet meer inschrijven voor een zomerschool in dezelfde discipline in een later jaar. Het is alleen met toestemming van de faculteit mogelijk om het werkstuk van een zomerschool te gebruiken als basis voor de bachelorscriptie. D. Wederzijdse uitsluitingen op cursusniveau Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (C44122)<-> Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen deel 1 + deel 2 (resp. C C45121) <-> Oriëntatiecursus Cultuurwetenschappen (C08112) Filmkunde (C27211) <-> Bewegend beeld (C27221/C27231) Zomerschool Florence <-> Zomerschool Florence + bachelorscriptie Zomerschool poëzie <-> Zomerschool poëzie + bachelorscriptie Zomerschool CW <-> Zomerschool CW + bachelorscriptie Verzamelen (C09312) <-> Kabinetten, galerijen en musea (C41211) Ancien Régime 2 (C05311) <-> Ancien Régime (C09221) Familie, huwelijk en gezin in West-Europa (C10121) <-> Geschiedenis van het privéleven (C50111)

4 4 Cultuurwetenschappelijke vaardigheden (C35212) <-> Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 1 (C48211) en Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 2 (C49211) Theorieën van de cultuurwetenschappen (C16311) <-> Zomerschool CW (Hermeneutiek) (C22331) Schrijven in studie en beroep (C26221) <-> Schrijfpracticum 1 (C51111) en Schrijfpracticum 2 (C51211) Tekst en effect (C25231) <-> Schrijfpracticum 1 (C51111) <-> Schrijfvaardigheid (C05111). Zomerschool Cultuurwetenschappen C22341 (Literaire canon) <-> De literaire canon (C03211) Literaire cultuur (C02222) <-> Literatuurwetenschap (C02211) Theoretische inleiding tot de cultuurwetenschappen (C48311) <-> Lieux de mémoire (C48321/C48331) Nederland moderniseert (C36311) <-> Modernisering: Nederland en Vlaanderen (C36321) Kunst (C06122) <-> Inleiding kunstgeschiedenis (C19112) Oudheid (C11211) <-> Cultuurgeschiedenis van de Oudheid (C21211) Middeleeuwen (C12211 en C12221) <-> Een cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen (C06211) Inleiding cultuurgeschiedenis (C04212) <-> Ancien régime (C09221) en Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa ( ) (C06311). Inleiding letterkunde (C12122) <-> Inleiding letterkunde (C16112) Onderwijswetenschap (O17311) <-> Onderwijswetenschap voor educatieve minor CW (O01311) <-> Leraarschap en didactiek (C35211) De Gouden Eeuw in perspectief (C05211) <-> Rembrandt in perspectief (C14211). Zomerschool Roma Caput Mundi (C56311) <-> Zomerschool Roma Caput Mundi (C56312) Denken over cultuur (C01311 en C01321) <-> Denken over cultuur (C01312) <-> Denken over cultuur (C21311) Expressionisme (C10311) <-> Modern Art (C20311) E. Bepalingen ten aanzien van cursusdeelname Ingangsvoorwaarden op cursusniveau In een aantal gevallen is het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens. 1. Voor de cursus Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 1 wordt dringend aangeraden ten minste het startpakket (Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen) en 2 van de 4 van de volgende cursussen met goed gevolg te hebben afgerond: Inleiding in de filosofie, Inleiding kunstgeschiedenis, Inleiding letterkunde en Inleiding cultuurgeschiedenis. 2. Voor de cursus Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 2 kan niet worden ingeschreven voordat Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 1 met goed gevolg is afgerond. 3. De trainingsdagen van de cursus Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 2 (C49211) zijn inhoudelijk gekoppeld aan de vier cultuurwetenschappelijke disciplines, te weten: cultuurgeschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en filosofie. Voor de cursus Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 2 kan pas worden ingeschreven wanneer de propedeuse en 10 modulen van de postpropedeuse zijn afgerond. 4. Studenten die willen inschrijven voor het Onderzoekspracticum bachelorscriptie (C42333) dienen alle andere cursussen op 2 na van de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen te hebben afgerond (32 modulen, 137,6 studiepunten). Men dient wel voor de 2 niet afgeronde cursussen te zijn ingeschreven. Alleen de vrije ruimte (5 modulen) is van deze regel uitgezonderd. 5. Voor de Zomerscholen kan pas worden ingeschreven na afronding van de propedeuse. 6. Een student van de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen kan niet voor de cursus Schrijfpracticum 2 (C51211) ingeschreven worden voordat Schrijfpracticum 1 (C51111) met goed gevolg is afgelegd. 7. Voor de cursus Cultuurwetenschappelijke seminars (C54211) kan pas worden ingeschreven na afronding van de propedeuse.

5 5 8. Voor de cursus Cultuurwetenschappelijke seminars 2 (C55211) kan pas worden ingeschreven na afronding van de cursus Cultuurwetenschappelijke seminars (C54211). Studenten die tot 1 september 2012 een van de modulen Disciplinaire verdieping 1 of 2 hebben gebruikt om te vullen met seminars, kunnen de cursus CW-seminars 2 alleen onderbrengen in de vrije ruimte. 9. Voor de cursus Stage cultuurwetenschappen (C80212) kan pas worden ingeschreven na afronding van de propedeuse en 14 modules van de postpropedeuse. 10. Voor de modules Onderzoek en analyse I en II (C18311 en C19311) mag pas worden ingeschreven als de inhoudelijke cursus is afgerond. De cursussen Onderzoek en analyse I en II kunnen gekoppeld worden aan de cursussen: Lieux de mémoire (C48331), Modernisering: Nederland en Vlaanderen (C36321), Kabinetten, galerijen en musea (C41211), Bewerkte boeken (C08211), Denken over cultuur (C21311) en Cultureel erfgoed (C18211). F. Bepalingen ten aanzien van cursusdeelname (educatieve minor) - De cursussen Leraarschap en didactiek (C35211) c.q. Onderwijswetenschap voor de educatieve minor CW (O01311), Kennis van leren en onderwijzen (C46311/C46321)) en Kennis van de leerling (C47211/C47221) moeten in de aangegeven volgorde worden bestudeerd. - Studenten moeten voor de cursussen Vakdidactiek Geschiedenis (C30211) en Vakdidactische stage Geschiedenis (C62313) tegelijkertijd inschrijven. Ingeschreven kan pas worden na afronding van de propedeuse, van het verplichte inhoudelijk deel Cultuurgeschiedenis (43 ec, 10 modulen) uit de postpropedeuse, en van de algemene cursussen van de educatieve minor, te weten: Leraarschap en didactiek (35211) c.q. Onderwijswetenschap voor educatieve minor CW (O01311), Kennis van leren en onderwijzen (C46311/C46321) en Kennis van de leerling (C47211/C47221). - Studenten moeten voor de cursussen Vakdidactiek Nederlands (C31211) en Vakdidactische stage Nederlands (C63313) tegelijkertijd inschrijven. Ingeschreven kan pas worden na afronding van de propedeuse, van het verplichte inhoudelijk deel Letterkunde en taalkunde (43 ec, 10 modulen) uit de postpropedeuse, en van de algemene cursussen van de educatieve minor, te weten: Leraarschap en didactiek (35211) c.q. Onderwijswetenschap voor educatieve minor CW (O01311), Kennis van leren en onderwijzen (C46311/C46321) en Kennis van de leerling (C47211/C47221). - Bij studenten die de educatieve minor Nederlands volgen worden de cursussen Taalkunde van het Nederlands (C23212), Taalbeheersing van het Nederlands (C24212) en Schoolgrammatica (C16211) ingebracht in het gebonden keuzeblok van de postpropedeuse. Bij studenten die de algemene of open variant van de bacheloropleiding volgen en bij cursisten worden deze cursussen alleen in de vrije ruimte ingebracht. G. Inbreng cursussen en individuele regelingen 1. Een eventueel overschot aan studiepunten in de gebonden keuze van de propedeuse mag worden ingebracht in de gebonden keuze van de postpropedeuse. 2. Het is niet toegestaan om mastercursussen uit de op de bachelor aansluitende master op te nemen in de vrije ruimte van de bacheloropleiding. Indien voldaan wordt aan de ingangseisen op cursusniveau, is inbreng van cursussen van andere masters wel toegestaan, tenzij inschrijving voor deze cursussen is voorbehouden aan studenten die formeel zijn toegelaten tot de master waarvan die cursussen deel uitmaken. H. Bepalingen ten aanzien van elders gevolgd onderwijs (aanschuifonderwijs) 1. De student moet voordat hij de cursus aan de andere universiteit gaat volgen schriftelijk toestemming vragen voor de inbreng van een bepaalde cursus in een bepaalde opleiding. Een verzoek om toestemming wordt door de student gericht aan de Commissie voor de examens, in casu de CvEsubcommissie Vrijstelling en Toelating CW. 2. De Commissie voor de examens zorgt voor een schriftelijke reactie aan de student. In deze reactie wordt altijd vermeld voor hoeveel studiepunten die desbetreffende cursus kan worden ingebracht.

6 6 3. De toestemming bedoeld onder punt 1. geldt alleen voor de desbetreffende opleiding. Toestemming wordt alleen dan verleend wanneer er sprake is van duidelijke samenhang tussen enerzijds het in te brengen onderwijs en anderzijds (de doelstellingen van) de betreffende OU-opleiding. 4. De student moet, tenzij anders is bepaald, zelf zorg dragen voor inschrijving, betaling en dergelijke aan de andere universiteit; de OU heeft geen inspanningsverplichting en draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschrijving of andere contacten met de andere instelling. 5. De student moet zijn tentamenbriefje van de andere universiteit tezamen met de toestemmingsbrief bedoeld onder punt 1 overleggen bij zijn aanvraag van het afsluitend examen van de opleiding. 6. Binnen de bovengenoemde voorwaarden is elders gevolgd onderwijs bij de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen mogelijk voor maximaal 8,6 ec-studiepunten ten laste van de gebondenkeuzeruimte dan wel 21,5 ec-studiepunten ten laste van vrije ruimte. De Commissie voor de examens beslist of het aanschuifonderwijs ten laste van de gebonden keuze dan wel de vrije ruimte wordt ingebracht. Voor algemene bepalingen omtrent aanschuifonderwijs verwijzen wij naar de OER voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, algemeen deel, artikel 29. I. Stage Voor het inbrengen van een stage in de gebonden keuze van de postpropedeuse of de vrije ruimte dient vooraf toestemming te worden gevraagd bij de Commissie voor de examens, in casu de CvEsubcommissie Vrijstelling en Toelating CW, door middel van een stageplan. Student dient zelf de stage te regelen. Een staflid van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen dient bereid te zijn de stage inhoudelijk te begeleiden. Cultuurwetenschappen heeft geen enkele verplichting wat betreft het aanbieden van stageplaatsen. Voor de cursus Stage cultuurwetenschappen (C80212) kan pas worden ingeschreven na afronding van de propedeuse en 14 modules van de postpropedeuse. J. Compensatorische regeling Van de in artikel 25 van de Nadere regels inrichting tentamens en examens vastgelegde compensatorische regeling (één 5 in de propedeuse toegestaan en één 5 in de postpropedeuse) zijn uitgezonderd: Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (C08112) of diens voorgangers (dit geldt niet voor de 1- moduulscursussen Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen deel 1 (C44121) en deel 2 (C45121), die deel uitmaakten van de OER ) Inleiding in de filosofie (C13132) of diens voorgangers Inleiding letterkunde (C16112) of diens voorgangers Inleiding kunstgeschiedenis (C19112) of diens voorgangers Inleiding cultuurgeschiedenis (C04212) Cultuurwetenschappelijke vaardigheden 1 (C48211) en 2 (C49211) Schrijfvaardigheid (C05111) of diens voorgangers Schrijfpracticum 2 (C51211) Alle cursussen van de educatieve minor K. Geldigheidsduur tentamens De geldigheidsduur van de tentamens van de wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen bedoeld in artikel 11 van de OER voor de wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen is onbeperkt. L. Hardheidsclausule Voor zover er zich onverhoopt gevallen mochten voordoen, waarin de uitvoeringsregeling niet voorziet, wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 33 van de OER voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen.

WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences

WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 U2016/XXXX

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

Het Open bachelorprogramma Algemene Cultuurwetenschappen 2014-2015 pagina: 1/5

Het Open bachelorprogramma Algemene Cultuurwetenschappen 2014-2015 pagina: 1/5 Het Open bachelorprogramma Algemene Cultuurwetenschappen 2014-2015 pagina: 1/5 Bijlage 3: AANVRAAGFORMULIER Verzoek Open bachelorprogramma Algemene Cultuurwetenschappen 2014-2015 Raadpleeg voor het invullen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences) Einde instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1)

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1) Propedeuse (60 studiepunten) 1) CB0004 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen 10 (Introduction to Cultural Sciences) CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken 5 (Introduction to Art

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen U2015/03302 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER U2016/XXXXX Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT

wo masteropleiding Business Process Management and IT Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (Master of Science in Business Process Management and IT) De voertaal

Nadere informatie

Voor elk Open bachelorprogramma is steeds vooraf goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist.

Voor elk Open bachelorprogramma is steeds vooraf goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Het Open bachelorprogramma Algemene Cultuurwetenschappen 2013-2014 Februari 2014 Gemeenschappelijke Service Organisatie Administratie en onderwijslogistiek Eén van de studiemogelijkheden aan de Open Universiteit

Nadere informatie

B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau

B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Bedrijfskunde (Bachelor of Science in Business Administration) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Het schakelprogramma Academische vaardigheden is de Premaster managementwetenschappen (Bestaande uit MB0006 of een voorganger daarvan)

Het schakelprogramma Academische vaardigheden is de Premaster managementwetenschappen (Bestaande uit MB0006 of een voorganger daarvan) Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Management (Master of Science in Management) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In het onderwijsmateriaal

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering) 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2014/02458 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) U2016/.. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen UITVOERINGSREGELING 2016-2017 WO-BACHELOROPLEIDING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN (BSC) (BACHELOR OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL SCIENCES) FACULTY MANAGEMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY Naam opleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Voor elk Open bachelorprogramma is steeds vooraf goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist.

Voor elk Open bachelorprogramma is steeds vooraf goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Het Open bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid 2013-2014 Februari 2014 Gemeenschappelijke Service Organisatie Administratie en onderwijslogistiek Eén van de studiemogelijkheden aan de Open Universiteit is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc)

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) U2014/02474 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Software Engineering U2014/02465 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

CB0204 Inleiding in de filosofie 10 (Introduction to Philosophy) CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken 5

CB0204 Inleiding in de filosofie 10 (Introduction to Philosophy) CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken 5 Schakelprogramma s Schakelprogramma 1 Doelgroep: HBO/MO-A Talen Omvang: 52,2 studiepunten C21311 Denken over Cultuur 4,3 (Rethinking Culture) C14211 Rembrandt in perspectief 4,3 (Rembrandt in Perspective)

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03007 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO Bacheloropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit Algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Onderwijswetenschappen U2014/02476 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Cultuurwetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Cultuurwetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Cultuurwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord Nieuw in 2009-2010 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Faculteit Cultuurwetenschappen Opleidingen Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Voor elk Open bachelorprogramma is steeds vooraf goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist.

Voor elk Open bachelorprogramma is steeds vooraf goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Het Open bachelorprogramma Bedrijfskunde 2013-2014 Februari 2014 Gemeenschappelijke Service Organisatie Administratie en onderwijslogistiek Eén van de studiemogelijkheden aan de Open Universiteit is het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo Masteropleiding Onderwijswetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo Masteropleiding Onderwijswetenschappen Onderwijsinstituut Centre for Learning Sciences and Technologies U2013/01226 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo Masteropleiding Onderwijswetenschappen I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GRIEKSE EN LATIJNSE TAAL EN CULTUUR FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2008-2009

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING LATIJNSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING LATIJNSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING LATIJNSE TAAL EN CULTUUR FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Business proces management and IT (BPMIT)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Business proces management and IT (BPMIT) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Business proces management and IT (BPMIT) U2014/02470 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie