Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica"

Transcriptie

1 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2014 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de wo-bacheloropleiding Informatica. A. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Gereviseerde cursussen Ten aanzien van de in de OER opgenomen gereviseerde cursussen, geldt dat studenten die zich voor de 'oude' versie van de cursus hebben ingeschreven voordat de gereviseerde versie beschikbaar was, de 'oude' versie kunnen inbrengen. Elkaar wederzijds uitsluitende cursussen Oude versie Nieuwe versie - Beheer van informatiesystemen (T45221) - Inrichten en beheren van ict (T45231) - Context van informatica (T32121) - Context van informatica (T03211) - Distributed computing (T21321) - Webapplicaties: de serverkant (T21331) - Formele talen en automatentheorie (T22211) - Formele talen en automaten (T22321) - Formele talen en automatentheorie (T22211) - Talen en ontleders (T22311) - Lineaire algebra (T25221) - Capita selecta wiskunde (T25231) - Objectgeoriënteerd programmeren - Objectgeoriënteerd programmeren met Java (T42231) in Java 2 (T42241) - Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen - Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141) met patterns en UML (T34131) - Projectmanagement (B16321) - Projectmanagement: inrichten van projecten (B48111) - Projectmanagement: implementeren van ERP- - Projectmanagement: implementeren van ERP- Systemen (B47311) systemen (B23211) - Propedeusepracticum informatica (T60122) - Propedeuseproject informatica (T63211) - Talen en ontleders (T22311) - Formele talen en automaten (T22321) - Visueel programmeren met Java (T25141) - Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (T25151) - Webapplicaties: de clientkant (T58211) - Webapplicaties: de clientkant (T58221) - Webcultuur: creatieve technologie voor internet - Webcultuur (T38121) (T38111) - XML en webservices (T35221) - XML: theorie en toepassingen (T35231) Elkaar wederzijds uitsluitende cursussen uit bachelor en schakelprogramma voor toelating tot een masteropleiding De cursus Wiskunde voor BPMIT (T40111), is wederzijds uitsluitend met de cursussen: - Discrete wiskunde A (T07131) - Discrete wiskunde B (T33131)

2 2 De cursus Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen (T41111), is wederzijds uitsluitend met de cursussen: - Concepten van programmeertalen (T12341) - Datastructuren en algoritmen (T26231) - Formele talen en automaten (T22321) De cursus T41111 is alleen bedoeld als alternatief voor bovenstaande cursussen in de schakelprogramma s voor de masteropleidingen Software Engineering en Computer Science. Elkaar niet wederzijds uitsluitende gereviseerde versies Oude versie Nieuwe versie - Beginselen van modelleren (T29121) - Model-driven development (T37111) - Informatiesystemen (T34111) - Ontwikkelen van informatiesystemen (T34121), - Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen met patterns en UML (T34131) en Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141) - Inleiding kennistechnologie (T23131) - Kunstmatige intelligentie 1 (T56211) Indien beide versies van een cursus zijn afgerond (via vrijstelling of een certificaat), kan de oude versie enkel in de vrije ruimte worden ingebracht. Cursussen uit het aanbod propedeuse Indien Interactieve multimedia (T31121 of T31111) is afgerond (via vrijstelling, of met een certificaat) dan kan deze worden ingebracht voor Webcultuur (T38121). Indien Internetcommerce (T35111) is afgerond (via vrijstelling of met een certificaat), dan kan deze worden ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): Webcultuur (T38121), of Context van informatica (T03211) of XML: theorie en toepassingen (T35231). Indien Management en ict: een introductie (B12131) is afgerond (via vrijstelling of met een certificaat vóór 1 september 2008), wordt deze ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): of één module in de vrije ruimte, of één module in het gebonden keuzeblok, of Context van informatica (T03211), of Webcultuur (T38121). Indien inbreng op een van de hiervoor genoemde cursussen niet mogelijk is, beslist de Commissie voor de examens over de inbreng op een andere cursus in het studiepad; deze beslissing wordt in het studiepad - dat online raadpleegbaar is - verwerkt. Indien Propedeusepracticum informatica (T60122) is afgerond (via een vrijstelling of met een certificaat), wordt deze ingebracht voor: Propedeuseproject informatica (T63211) én Webapplicaties: de clientkant (T58221). Cursussen verplaatst van verplicht blok naar het gebonden keuzeblok van postpropedeuse Indien Webapplicaties: de serverkant (T21331) aangeschaft is voor 1 juli 2012 én is afgerond (via vrijstelling of certificaat) voor 1 juli 2013 wordt deze ingebracht voor Functioneel programmeren (T01211), tenzij het gebonden keuzeblok op het moment van afronden nog mogelijkheden tot inpassen biedt. Cursussen uit het aanbod postpropedeuse Cursussen die eerder in de programmering van de bacheloropleiding Informatica waren opgenomen en nu uit het aanbod zijn, worden door de Commissie voor de examens via het studieresultatensysteem (SRS) ingebracht.

3 3 Indien Documentverwerking (T49221) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht in het gebonden keuzeblok. Indien Enterprise modelling (B46311) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht in het gebonden keuzeblok. Indien Gesprekvoering (S17211) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): of één module in de vrije ruimte, of één module in het gebonden keuzeblok, of Context van informatica (T03211), of Webcultuur (T38121). Indien inbreng op een van de hiervoor genoemde cursussen niet mogelijk is, beslist de Commissie voor de examens over de inbreng op een andere cursus in het studiepad; deze beslissing wordt in het studiepad - dat online raadpleegbaar is - verwerkt. Indien Inleiding kennistechnologie (T23131) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor Kunstmatige intelligentie 1 (T56211). Indien Kennismanagement (T20311) is afgerond (via vrijstelling of certificaat vóór 1 september 2008), kan deze alleen in het gebonden keuzeblok worden ingebracht. Indien Kwaliteitsmanagement van ict (T46211) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht in het gebonden keuzeblok. Indien Methodologie van informatiesysteemontwikkeling (T08321) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht in het gebonden keuzeblok. Indien Projectmanagement (B16321) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor Security en IT (T20211). Indien Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici (T40211) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): één module in het gebonden keuzeblok, of XML: theorie en toepassingen (T35231). Gebonden keuzeblok bacheloropleiding Informatica Indien per peildatum 1 september 2006 meer dan twee modulen van het gebonden keuzeblok (8,6 studiepunten) zijn afgerond dan wel zijn besteld, wordt het overschot aan studiepunten van dit gebonden keuzeblok ingebracht in de vrije ruimte. In gevallen waarin dit niet mogelijk is, zal het overschot door de Commissie voor de examens via een individuele regeling in het studiepad worden ingebracht. Cursussen van het gebonden keuzeblok die na de peildatum 1 september 2006 besteld zijn en waardoor het totaal van 8,6 studiepunten wordt overschreden, kunnen alleen nog in de vrije ruimte ingebracht worden. In het gebonden keuzeblok van de bacheloropleiding staan cursussen die ook in het gebonden keuzeblok van de masteropleiding Computer Science zijn opgenomen. Inbreng van eenzelfde cursus in beide opleidingen wordt te allen tijde uitgesloten. Indien per peildatum 1 september 2011 meer dan twee modulen van het gebonden keuzeblok (8,6 studiepunten) zijn afgerond dan wel zijn besteld, een en ander als gevolg van de opname van Inrichten en beheer van ict (T45241) in het gebonden keuzeblok, wordt het overschot aan studiepunten van dit gebonden keuzeblok ingebracht in de vrije ruimte. In gevallen waarin dit niet mogelijk is, zal het overschot als volgt worden ingebracht: Inrichten en beheer van ict (T45241) voor Procesmodelleren

4 4 (T04211). In geval dat inbrengen niet conform het hiervoor gestelde mogelijk is, bepaalt de Commissie voor de examens via een individuele regeling hoe het overschot moet worden ingebracht. Cursussen van het gebonden keuzeblok die na de peildatum 1 september 2011 besteld zijn en waardoor het totaal van 8,6 studiepunten wordt overschreden, kunnen alleen nog in de vrije ruimte ingebracht worden. Inbreng bachelorcursussen in masteropleiding Studenten die na afronding van de bacheloropleiding Informatica (of de inmiddels uit het aanbod genomen bacheloropleiding Informatica, bedrijfskundige afstudeerrichting) instromen in de masteropleiding Business Process Management and IT dienen er rekening mee te houden dat in deze masteropleiding informatica-bachelorcursussen zijn opgenomen. Ook hiervoor geldt dat het inbrengen van eenzelfde cursus in beide opleidingen te allen tijde wordt uitgesloten. Studenten die na afronding van de bacheloropleiding Informatica rechtstreeks (of na afronding van de uitlopende bacheloropleiding Informatica, bedrijfskundige afstudeerrichting via een schakelprogramma) instromen in de masteropleiding Computer Science, dienen er rekening mee te houden dat in het gebonden keuzeblok van deze masteropleiding informatica-bachelorcursussen zijn opgenomen. Ook hiervoor geldt dat het inbrengen van eenzelfde cursus in beide opleidingen te allen tijde wordt uitgesloten. Overgangsregeling met betrekking tot de aanvraag van het propedeuse getuigschrift Sinds het studiejaar is de cursussamenstelling van de propedeuse regelmatig veranderd. Als generieke regeling geldt dat een getuigschrift voor de propedeuse kan worden aangevraagd indien de propedeuse is samengesteld uit een set van veertien modulen, die behoren tot de propedeuse uit een van de OER en 1999 t/m 2013, (met uitzondering van elkaar wederzijds uitsluitende cursussen). Cursussen (dan wel hun opvolgers) die zowel tot de oude als de nieuwe propedeuse behoren, dienen ter verkrijging van het propedeusegetuigschrift deel uit te maken van de propedeuse. Een propedeusegetuigschrift impliceert niet dat voor een succesvolle afronding van het vervolg van de opleiding geen propedeusecursussen afgerond hoeven te worden. B. Wederzijdse uitsluitingen op cursusniveau Inpassen van cursussen met aangepaste cursuscode Cursussen die dezelfde cursustitel hebben maar waarvan de T-code slechts verschilt voor wat betreft het derde cijfer, zijn wederzijds uitsluitend. De cursus met als derde cijfer een 6, 7, 8, of 9, kan in de opleiding worden ingebracht in plaats van de cursus waarvan het derde cijfer respectievelijk een 1, 2, 3 of 4 is. C. Bepalingen ten aanzien van cursusdeelname Ingangsvoorwaarden op cursusniveau In een aantal gevallen is het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens dan wel het hebben van een vrijstelling voor de betreffende cursus voorwaarde voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens. Ontwikkelpracticum (T51211) Aan het Ontwikkelpracticum (T51211) kan pas worden deelgenomen als ten minste acht modulen van de propedeuse met succes zijn afgerond (certificaat of vrijstelling). Bij deze acht modulen horen in ieder geval: 1. Databases (T14161; of diens voorgangers); 2. Discrete wiskunde A (T07131; of diens voorgangers); 3. Model-driven development (T37121 of T37111); 4. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (T25151; of diens voorgangers); 5. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241; of diens voorgangers).

5 5 Propedeuseproject informatica (T63211) Aan het Propedeuseproject informatica (T63211) kan pas worden deelgenomen als ten minste elf modulen van de propedeuse met succes zijn afgerond (certificaat of vrijstelling). Bij deze elf modulen horen in ieder geval: 1. Communicatietechnologie (T36131; of diens voorgangers); 2. Databases (T14161; of diens voorgangers); 3. Discrete wiskunde B (T33131; of diens voorgangers); 4. Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141; of diens voorgangers); 5. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (T25151; of diens voorgangers); 6. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241; of diens voorgangers); 7. Webapplicaties: de clientkant (T58221; of diens voorganger); 8. Webcultuur (T38121; of diens voorganger); Indien bij aanvang van het Propedeuseproject informatica (T63211) wel is ingeschreven voor enkele van deze cursussen, maar deze nog niet zijn afgerond, dan is het ter beoordeling van de examinator van het Propedeuseproject informatica (T63211) of inschrijving is toegestaan. Dit geldt tevens voor studenten die niet al deze vakken hoeven te doen, omdat ze onder een overgangsregeling vallen. Zij dienen contact op te nemen met de examinator. Academische competenties in de bachelor informatica (T06311) Inschrijven voor en deelnemen aan Academische competenties in de bachelor informatica (T06311) kan pas nadat de propedeuse volledig is afgerond alsmede de cursussen (of directe voorgangers ervan): Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241) voor zover deze cursus niet is opgenomen in het propedeusestudiepad in SRS en Continue wiskunde (T08141) of als vrijstellingen voor deze onderdelen zijn verleend door de Commissie voor de examens. Op hetgeen in de voorgaande volzin is verwoord, geldt onverminderd de compensatorische regeling, zie sectie F van deze uitvoeringsregeling. Inschrijven voor en deelnemen aan de tentamens van: Architecturen van computernetwerken (T39221); Besturingssystemen (T27231); Capita selecta wiskunde (T25231); Context van informatica (T03211); Datastructuren en algoritmen (T26241); Formele talen en automaten (T22321); Ontwerpen van mensmachine-interactie (T01341); Procesmodelleren (T04211); Programmeerpracticum (T50221), zie voor aanvulling hierna; Semantic web (T64211), of Webapplicaties: de serverkant (T21331), kan pas nadat is voldaan aan het hierna gestelde onder 1, 2 of 3: 1. De student moet zijn ingeschreven voor de cursus Academische competenties in de bachelor informatica (T06311) of, indien de student hiervoor is vrijgesteld, voldoen aan de ingangseisen die voor T06311 gelden. 2. De student is via een schakelprogramma toegelaten tot een masteropleiding van de faculteit en heeft van dit schakelprogramma de eventueel aangewezen schakelcursussen uit de propedeuse van de bacheloropleiding Informatica afgerond. Deze toelating blijkt uit een door de Commissie voor de examens afgegeven toelatingsbeschikking schakelprogramma. 3. De student is in het bezit van een door de decaan van de faculteit Informatica afgegeven verklaring dat voor de betreffende cursus mag worden ingeschreven. Aanvullende ingangseisen Programmeerpracticum (T50221) Aan het Programmeerpracticum (T50221) kan pas worden deelgenomen als naast de bovengenoemde ingangsvoorwaarden Datastructuren en algoritmen (T26241; of diens voorgangers) is afgerond (certificaat of vrijstelling). Programmeerpracticum (T50221) staat ook open voor studenten die via een schakelprogramma zijn toegelaten tot een masteropleiding van de faculteit en van dit schakelprogramma de eventueel

6 6 aangewezen schakelcursussen uit de propedeuse bacheloropleiding Informatica hebben afgerond alsmede, indien opgenomen in het schakelprogramma, de cursus Datastructuren en algoritmen (T26241; of diens voorgangers). Afstudeerproject bachelor informatica (T61327) Aan het Afstudeerproject bachelor informatica (T61327) kan pas worden deelgenomen als 142 studiepunten (33 modulen) van de bacheloropleiding zijn behaald (certificaten en vrijstellingen) waaronder: 1. Academische competenties in de bachelor informatica (T06311); 2. Software engineering (T07351; of diens voorgangers); 3. XML: theorie en toepassingen (T35231; of diens voorgangers). D. Inbreng cursussen en individuele regelingen Door de student kan voor 21,5 studiepunten van de bacheloropleiding Informatica vrij worden gekozen uit cursussen die behoren tot bacheloropleidingen van de Open Universiteit en uit cursussen behorend tot het gebonden keuzeblok van de masteropleiding Computer Science (voor zover wordt voldaan aan de ingangseisen die voor deze cursussen gelden). Inbreng van eenzelfde cursus in beide opleidingen wordt te allen tijde uitgesloten. Indien voldaan wordt aan de ingangseisen op cursusniveau, is inbreng van cursussen van andere masters ook toegestaan, tenzij inschrijving voor deze cursussen is voorbehouden aan studenten die formeel zijn toegelaten tot de master waarvan die cursussen deel uitmaken. E. Bepalingen ten aanzien van aanschuifonderwijs Er bestaat de mogelijkheid een cursus aan een andere universiteit of hbo-instelling te volgen. Voor de inbreng van een cursus die aan een hogeschool is gevolgd, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. De student moet vooraf schriftelijk toestemming vragen voor de inbreng van de betreffende cursus. Een verzoek om toestemming wordt door de student gericht aan de Commissie voor de examens van de faculteit. De CvE zorgt voor een schriftelijke reactie aan de student. In deze reactie wordt altijd vermeld voor hoeveel studiepunten die desbetreffende cursus kan worden ingebracht. De toestemming bedoeld onder punt 1. geldt alleen voor de desbetreffende opleiding. Toestemming wordt alleen dan verleend wanneer er sprake is van duidelijke samenhang tussen enerzijds het in te brengen onderwijs en anderzijds (de doelstellingen van) de betreffende OU-opleiding. De student moet, tenzij anders is bepaald, zelf zorg dragen voor inschrijving, betaling en dergelijke aan de andere universiteit of hogeschool; de OU heeft geen inspanningsverplichting en draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschrijving of andere contacten met de andere instelling. De student moet zijn tentamenbriefje van de andere universiteit of hbo-instelling samen met de toestemmingsbrief bedoeld onder punt 1 overleggen bij zijn aanvraag van het afsluitende examen van de opleiding. Voor algemene bepalingen omtrent aanschuifonderwijs zij verwezen naar de OER voor de bacheloropleiding Informatica, artikel 28. De Faculteit Management, Science and Technology biedt in het kader van de OER binnen de genoemde voorwaarden en uitsluitend binnen de vrije ruimte de mogelijkheid tot het inbrengen van aanschuifonderwijs. Via aanschuifonderwijs zijn maximaal 21,5 studiepunten in te brengen.

7 7 F. Compensatorische regeling Van de in artikel 25 van de Nadere regels inrichting tentamens en examens vastgelegde compensatorische regeling (één 5 in de propedeuse toegestaan en één 5 in de postpropedeuse) zijn uitgezonderd: Academische competenties in de bachelor informatica (T06311) Afstudeerproject bachelor informatica (T61327) Propedeusepracticum informatica (T60122) (uit aanbod) Propedeuseproject informatica (T63211) Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici (T40211) (uit aanbod) alle onderwijseenheden die met een waardering 'voldoende/onvoldoende' worden beoordeeld. G. Geldigheidsduur tentamens De geldigheidsduur van behaalde cursuscertificaten van de wo-bacheloropleiding Informatica bedoeld in artikel 11 van de OER voor de wo-bacheloropleiding Informatica is onbeperkt. Bij vrijstellingsverzoeken binnen de bacheloropleiding wordt de regel gehanteerd dat bij opleidingen die acht jaar of langer geleden zijn gevolgd, per individueel geval wordt bekeken welke vrijstellingen kunnen worden gegeven. H. Hardheidsclausule Voor zover er zich onverhoopt gevallen mochten voordoen, waarin de uitvoeringsregeling niet voorziet, wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 32 van de OER voor de bacheloropleiding Informatica. I. Slotbepaling Aldus vastgesteld door het College van bestuur op 29 april 2014.

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Naam opleiding Afkorting Opleidingscode Variant Taalvarianten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Deel 2A Onderwijs- en examenregeling (OER)... 2 Deel 2B Reglement Examencommissie...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie