Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Informatica

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica"

Transcriptie

1 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2014 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de wo-bacheloropleiding Informatica. A. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Gereviseerde cursussen Ten aanzien van de in de OER opgenomen gereviseerde cursussen, geldt dat studenten die zich voor de 'oude' versie van de cursus hebben ingeschreven voordat de gereviseerde versie beschikbaar was, de 'oude' versie kunnen inbrengen. Elkaar wederzijds uitsluitende cursussen Oude versie Nieuwe versie - Beheer van informatiesystemen (T45221) - Inrichten en beheren van ict (T45231) - Context van informatica (T32121) - Context van informatica (T03211) - Distributed computing (T21321) - Webapplicaties: de serverkant (T21331) - Formele talen en automatentheorie (T22211) - Formele talen en automaten (T22321) - Formele talen en automatentheorie (T22211) - Talen en ontleders (T22311) - Lineaire algebra (T25221) - Capita selecta wiskunde (T25231) - Objectgeoriënteerd programmeren - Objectgeoriënteerd programmeren met Java (T42231) in Java 2 (T42241) - Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen - Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141) met patterns en UML (T34131) - Projectmanagement (B16321) - Projectmanagement: inrichten van projecten (B48111) - Projectmanagement: implementeren van ERP- - Projectmanagement: implementeren van ERP- Systemen (B47311) systemen (B23211) - Propedeusepracticum informatica (T60122) - Propedeuseproject informatica (T63211) - Talen en ontleders (T22311) - Formele talen en automaten (T22321) - Visueel programmeren met Java (T25141) - Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (T25151) - Webapplicaties: de clientkant (T58211) - Webapplicaties: de clientkant (T58221) - Webcultuur: creatieve technologie voor internet - Webcultuur (T38121) (T38111) - XML en webservices (T35221) - XML: theorie en toepassingen (T35231) Elkaar wederzijds uitsluitende cursussen uit bachelor en schakelprogramma voor toelating tot een masteropleiding De cursus Wiskunde voor BPMIT (T40111), is wederzijds uitsluitend met de cursussen: - Discrete wiskunde A (T07131) - Discrete wiskunde B (T33131)

2 2 De cursus Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen (T41111), is wederzijds uitsluitend met de cursussen: - Concepten van programmeertalen (T12341) - Datastructuren en algoritmen (T26231) - Formele talen en automaten (T22321) De cursus T41111 is alleen bedoeld als alternatief voor bovenstaande cursussen in de schakelprogramma s voor de masteropleidingen Software Engineering en Computer Science. Elkaar niet wederzijds uitsluitende gereviseerde versies Oude versie Nieuwe versie - Beginselen van modelleren (T29121) - Model-driven development (T37111) - Informatiesystemen (T34111) - Ontwikkelen van informatiesystemen (T34121), - Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen met patterns en UML (T34131) en Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141) - Inleiding kennistechnologie (T23131) - Kunstmatige intelligentie 1 (T56211) Indien beide versies van een cursus zijn afgerond (via vrijstelling of een certificaat), kan de oude versie enkel in de vrije ruimte worden ingebracht. Cursussen uit het aanbod propedeuse Indien Interactieve multimedia (T31121 of T31111) is afgerond (via vrijstelling, of met een certificaat) dan kan deze worden ingebracht voor Webcultuur (T38121). Indien Internetcommerce (T35111) is afgerond (via vrijstelling of met een certificaat), dan kan deze worden ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): Webcultuur (T38121), of Context van informatica (T03211) of XML: theorie en toepassingen (T35231). Indien Management en ict: een introductie (B12131) is afgerond (via vrijstelling of met een certificaat vóór 1 september 2008), wordt deze ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): of één module in de vrije ruimte, of één module in het gebonden keuzeblok, of Context van informatica (T03211), of Webcultuur (T38121). Indien inbreng op een van de hiervoor genoemde cursussen niet mogelijk is, beslist de Commissie voor de examens over de inbreng op een andere cursus in het studiepad; deze beslissing wordt in het studiepad - dat online raadpleegbaar is - verwerkt. Indien Propedeusepracticum informatica (T60122) is afgerond (via een vrijstelling of met een certificaat), wordt deze ingebracht voor: Propedeuseproject informatica (T63211) én Webapplicaties: de clientkant (T58221). Cursussen verplaatst van verplicht blok naar het gebonden keuzeblok van postpropedeuse Indien Webapplicaties: de serverkant (T21331) aangeschaft is voor 1 juli 2012 én is afgerond (via vrijstelling of certificaat) voor 1 juli 2013 wordt deze ingebracht voor Functioneel programmeren (T01211), tenzij het gebonden keuzeblok op het moment van afronden nog mogelijkheden tot inpassen biedt. Cursussen uit het aanbod postpropedeuse Cursussen die eerder in de programmering van de bacheloropleiding Informatica waren opgenomen en nu uit het aanbod zijn, worden door de Commissie voor de examens via het studieresultatensysteem (SRS) ingebracht.

3 3 Indien Documentverwerking (T49221) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht in het gebonden keuzeblok. Indien Enterprise modelling (B46311) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht in het gebonden keuzeblok. Indien Gesprekvoering (S17211) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): of één module in de vrije ruimte, of één module in het gebonden keuzeblok, of Context van informatica (T03211), of Webcultuur (T38121). Indien inbreng op een van de hiervoor genoemde cursussen niet mogelijk is, beslist de Commissie voor de examens over de inbreng op een andere cursus in het studiepad; deze beslissing wordt in het studiepad - dat online raadpleegbaar is - verwerkt. Indien Inleiding kennistechnologie (T23131) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor Kunstmatige intelligentie 1 (T56211). Indien Kennismanagement (T20311) is afgerond (via vrijstelling of certificaat vóór 1 september 2008), kan deze alleen in het gebonden keuzeblok worden ingebracht. Indien Kwaliteitsmanagement van ict (T46211) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht in het gebonden keuzeblok. Indien Methodologie van informatiesysteemontwikkeling (T08321) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht in het gebonden keuzeblok. Indien Projectmanagement (B16321) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor Security en IT (T20211). Indien Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici (T40211) is afgerond (via vrijstelling of certificaat), wordt deze ingebracht voor (in de aangegeven volgorde): één module in het gebonden keuzeblok, of XML: theorie en toepassingen (T35231). Gebonden keuzeblok bacheloropleiding Informatica Indien per peildatum 1 september 2006 meer dan twee modulen van het gebonden keuzeblok (8,6 studiepunten) zijn afgerond dan wel zijn besteld, wordt het overschot aan studiepunten van dit gebonden keuzeblok ingebracht in de vrije ruimte. In gevallen waarin dit niet mogelijk is, zal het overschot door de Commissie voor de examens via een individuele regeling in het studiepad worden ingebracht. Cursussen van het gebonden keuzeblok die na de peildatum 1 september 2006 besteld zijn en waardoor het totaal van 8,6 studiepunten wordt overschreden, kunnen alleen nog in de vrije ruimte ingebracht worden. In het gebonden keuzeblok van de bacheloropleiding staan cursussen die ook in het gebonden keuzeblok van de masteropleiding Computer Science zijn opgenomen. Inbreng van eenzelfde cursus in beide opleidingen wordt te allen tijde uitgesloten. Indien per peildatum 1 september 2011 meer dan twee modulen van het gebonden keuzeblok (8,6 studiepunten) zijn afgerond dan wel zijn besteld, een en ander als gevolg van de opname van Inrichten en beheer van ict (T45241) in het gebonden keuzeblok, wordt het overschot aan studiepunten van dit gebonden keuzeblok ingebracht in de vrije ruimte. In gevallen waarin dit niet mogelijk is, zal het overschot als volgt worden ingebracht: Inrichten en beheer van ict (T45241) voor Procesmodelleren

4 4 (T04211). In geval dat inbrengen niet conform het hiervoor gestelde mogelijk is, bepaalt de Commissie voor de examens via een individuele regeling hoe het overschot moet worden ingebracht. Cursussen van het gebonden keuzeblok die na de peildatum 1 september 2011 besteld zijn en waardoor het totaal van 8,6 studiepunten wordt overschreden, kunnen alleen nog in de vrije ruimte ingebracht worden. Inbreng bachelorcursussen in masteropleiding Studenten die na afronding van de bacheloropleiding Informatica (of de inmiddels uit het aanbod genomen bacheloropleiding Informatica, bedrijfskundige afstudeerrichting) instromen in de masteropleiding Business Process Management and IT dienen er rekening mee te houden dat in deze masteropleiding informatica-bachelorcursussen zijn opgenomen. Ook hiervoor geldt dat het inbrengen van eenzelfde cursus in beide opleidingen te allen tijde wordt uitgesloten. Studenten die na afronding van de bacheloropleiding Informatica rechtstreeks (of na afronding van de uitlopende bacheloropleiding Informatica, bedrijfskundige afstudeerrichting via een schakelprogramma) instromen in de masteropleiding Computer Science, dienen er rekening mee te houden dat in het gebonden keuzeblok van deze masteropleiding informatica-bachelorcursussen zijn opgenomen. Ook hiervoor geldt dat het inbrengen van eenzelfde cursus in beide opleidingen te allen tijde wordt uitgesloten. Overgangsregeling met betrekking tot de aanvraag van het propedeuse getuigschrift Sinds het studiejaar is de cursussamenstelling van de propedeuse regelmatig veranderd. Als generieke regeling geldt dat een getuigschrift voor de propedeuse kan worden aangevraagd indien de propedeuse is samengesteld uit een set van veertien modulen, die behoren tot de propedeuse uit een van de OER en 1999 t/m 2013, (met uitzondering van elkaar wederzijds uitsluitende cursussen). Cursussen (dan wel hun opvolgers) die zowel tot de oude als de nieuwe propedeuse behoren, dienen ter verkrijging van het propedeusegetuigschrift deel uit te maken van de propedeuse. Een propedeusegetuigschrift impliceert niet dat voor een succesvolle afronding van het vervolg van de opleiding geen propedeusecursussen afgerond hoeven te worden. B. Wederzijdse uitsluitingen op cursusniveau Inpassen van cursussen met aangepaste cursuscode Cursussen die dezelfde cursustitel hebben maar waarvan de T-code slechts verschilt voor wat betreft het derde cijfer, zijn wederzijds uitsluitend. De cursus met als derde cijfer een 6, 7, 8, of 9, kan in de opleiding worden ingebracht in plaats van de cursus waarvan het derde cijfer respectievelijk een 1, 2, 3 of 4 is. C. Bepalingen ten aanzien van cursusdeelname Ingangsvoorwaarden op cursusniveau In een aantal gevallen is het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens dan wel het hebben van een vrijstelling voor de betreffende cursus voorwaarde voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens. Ontwikkelpracticum (T51211) Aan het Ontwikkelpracticum (T51211) kan pas worden deelgenomen als ten minste acht modulen van de propedeuse met succes zijn afgerond (certificaat of vrijstelling). Bij deze acht modulen horen in ieder geval: 1. Databases (T14161; of diens voorgangers); 2. Discrete wiskunde A (T07131; of diens voorgangers); 3. Model-driven development (T37121 of T37111); 4. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (T25151; of diens voorgangers); 5. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241; of diens voorgangers).

5 5 Propedeuseproject informatica (T63211) Aan het Propedeuseproject informatica (T63211) kan pas worden deelgenomen als ten minste elf modulen van de propedeuse met succes zijn afgerond (certificaat of vrijstelling). Bij deze elf modulen horen in ieder geval: 1. Communicatietechnologie (T36131; of diens voorgangers); 2. Databases (T14161; of diens voorgangers); 3. Discrete wiskunde B (T33131; of diens voorgangers); 4. Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen (T34141; of diens voorgangers); 5. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 (T25151; of diens voorgangers); 6. Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241; of diens voorgangers); 7. Webapplicaties: de clientkant (T58221; of diens voorganger); 8. Webcultuur (T38121; of diens voorganger); Indien bij aanvang van het Propedeuseproject informatica (T63211) wel is ingeschreven voor enkele van deze cursussen, maar deze nog niet zijn afgerond, dan is het ter beoordeling van de examinator van het Propedeuseproject informatica (T63211) of inschrijving is toegestaan. Dit geldt tevens voor studenten die niet al deze vakken hoeven te doen, omdat ze onder een overgangsregeling vallen. Zij dienen contact op te nemen met de examinator. Academische competenties in de bachelor informatica (T06311) Inschrijven voor en deelnemen aan Academische competenties in de bachelor informatica (T06311) kan pas nadat de propedeuse volledig is afgerond alsmede de cursussen (of directe voorgangers ervan): Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 (T42241) voor zover deze cursus niet is opgenomen in het propedeusestudiepad in SRS en Continue wiskunde (T08141) of als vrijstellingen voor deze onderdelen zijn verleend door de Commissie voor de examens. Op hetgeen in de voorgaande volzin is verwoord, geldt onverminderd de compensatorische regeling, zie sectie F van deze uitvoeringsregeling. Inschrijven voor en deelnemen aan de tentamens van: Architecturen van computernetwerken (T39221); Besturingssystemen (T27231); Capita selecta wiskunde (T25231); Context van informatica (T03211); Datastructuren en algoritmen (T26241); Formele talen en automaten (T22321); Ontwerpen van mensmachine-interactie (T01341); Procesmodelleren (T04211); Programmeerpracticum (T50221), zie voor aanvulling hierna; Semantic web (T64211), of Webapplicaties: de serverkant (T21331), kan pas nadat is voldaan aan het hierna gestelde onder 1, 2 of 3: 1. De student moet zijn ingeschreven voor de cursus Academische competenties in de bachelor informatica (T06311) of, indien de student hiervoor is vrijgesteld, voldoen aan de ingangseisen die voor T06311 gelden. 2. De student is via een schakelprogramma toegelaten tot een masteropleiding van de faculteit en heeft van dit schakelprogramma de eventueel aangewezen schakelcursussen uit de propedeuse van de bacheloropleiding Informatica afgerond. Deze toelating blijkt uit een door de Commissie voor de examens afgegeven toelatingsbeschikking schakelprogramma. 3. De student is in het bezit van een door de decaan van de faculteit Informatica afgegeven verklaring dat voor de betreffende cursus mag worden ingeschreven. Aanvullende ingangseisen Programmeerpracticum (T50221) Aan het Programmeerpracticum (T50221) kan pas worden deelgenomen als naast de bovengenoemde ingangsvoorwaarden Datastructuren en algoritmen (T26241; of diens voorgangers) is afgerond (certificaat of vrijstelling). Programmeerpracticum (T50221) staat ook open voor studenten die via een schakelprogramma zijn toegelaten tot een masteropleiding van de faculteit en van dit schakelprogramma de eventueel

6 6 aangewezen schakelcursussen uit de propedeuse bacheloropleiding Informatica hebben afgerond alsmede, indien opgenomen in het schakelprogramma, de cursus Datastructuren en algoritmen (T26241; of diens voorgangers). Afstudeerproject bachelor informatica (T61327) Aan het Afstudeerproject bachelor informatica (T61327) kan pas worden deelgenomen als 142 studiepunten (33 modulen) van de bacheloropleiding zijn behaald (certificaten en vrijstellingen) waaronder: 1. Academische competenties in de bachelor informatica (T06311); 2. Software engineering (T07351; of diens voorgangers); 3. XML: theorie en toepassingen (T35231; of diens voorgangers). D. Inbreng cursussen en individuele regelingen Door de student kan voor 21,5 studiepunten van de bacheloropleiding Informatica vrij worden gekozen uit cursussen die behoren tot bacheloropleidingen van de Open Universiteit en uit cursussen behorend tot het gebonden keuzeblok van de masteropleiding Computer Science (voor zover wordt voldaan aan de ingangseisen die voor deze cursussen gelden). Inbreng van eenzelfde cursus in beide opleidingen wordt te allen tijde uitgesloten. Indien voldaan wordt aan de ingangseisen op cursusniveau, is inbreng van cursussen van andere masters ook toegestaan, tenzij inschrijving voor deze cursussen is voorbehouden aan studenten die formeel zijn toegelaten tot de master waarvan die cursussen deel uitmaken. E. Bepalingen ten aanzien van aanschuifonderwijs Er bestaat de mogelijkheid een cursus aan een andere universiteit of hbo-instelling te volgen. Voor de inbreng van een cursus die aan een hogeschool is gevolgd, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. De student moet vooraf schriftelijk toestemming vragen voor de inbreng van de betreffende cursus. Een verzoek om toestemming wordt door de student gericht aan de Commissie voor de examens van de faculteit. De CvE zorgt voor een schriftelijke reactie aan de student. In deze reactie wordt altijd vermeld voor hoeveel studiepunten die desbetreffende cursus kan worden ingebracht. De toestemming bedoeld onder punt 1. geldt alleen voor de desbetreffende opleiding. Toestemming wordt alleen dan verleend wanneer er sprake is van duidelijke samenhang tussen enerzijds het in te brengen onderwijs en anderzijds (de doelstellingen van) de betreffende OU-opleiding. De student moet, tenzij anders is bepaald, zelf zorg dragen voor inschrijving, betaling en dergelijke aan de andere universiteit of hogeschool; de OU heeft geen inspanningsverplichting en draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inschrijving of andere contacten met de andere instelling. De student moet zijn tentamenbriefje van de andere universiteit of hbo-instelling samen met de toestemmingsbrief bedoeld onder punt 1 overleggen bij zijn aanvraag van het afsluitende examen van de opleiding. Voor algemene bepalingen omtrent aanschuifonderwijs zij verwezen naar de OER voor de bacheloropleiding Informatica, artikel 28. De Faculteit Management, Science and Technology biedt in het kader van de OER binnen de genoemde voorwaarden en uitsluitend binnen de vrije ruimte de mogelijkheid tot het inbrengen van aanschuifonderwijs. Via aanschuifonderwijs zijn maximaal 21,5 studiepunten in te brengen.

7 7 F. Compensatorische regeling Van de in artikel 25 van de Nadere regels inrichting tentamens en examens vastgelegde compensatorische regeling (één 5 in de propedeuse toegestaan en één 5 in de postpropedeuse) zijn uitgezonderd: Academische competenties in de bachelor informatica (T06311) Afstudeerproject bachelor informatica (T61327) Propedeusepracticum informatica (T60122) (uit aanbod) Propedeuseproject informatica (T63211) Publiekgericht schrijven en spreken voor informatici (T40211) (uit aanbod) alle onderwijseenheden die met een waardering 'voldoende/onvoldoende' worden beoordeeld. G. Geldigheidsduur tentamens De geldigheidsduur van behaalde cursuscertificaten van de wo-bacheloropleiding Informatica bedoeld in artikel 11 van de OER voor de wo-bacheloropleiding Informatica is onbeperkt. Bij vrijstellingsverzoeken binnen de bacheloropleiding wordt de regel gehanteerd dat bij opleidingen die acht jaar of langer geleden zijn gevolgd, per individueel geval wordt bekeken welke vrijstellingen kunnen worden gegeven. H. Hardheidsclausule Voor zover er zich onverhoopt gevallen mochten voordoen, waarin de uitvoeringsregeling niet voorziet, wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 32 van de OER voor de bacheloropleiding Informatica. I. Slotbepaling Aldus vastgesteld door het College van bestuur op 29 april 2014.

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Informatiekunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Informatiekunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatiekunde U2014/02463 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences) Einde instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2012/00019 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen U2015/03302 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT (uitlopende programmering)

wo masteropleiding Business Process Management and IT (uitlopende programmering) Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (uitlopende programmering) (Master of Science Business Process Management

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft eenzelfde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management U2015/03297 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT

wo masteropleiding Business Process Management and IT Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (Master of Science in Business Process Management and IT) De voertaal

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Uitlopende programmering

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Uitlopende programmering 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Einde instroom : 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31

Nadere informatie

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER U2016/XXXXX Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2015/03287 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2015/03311 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

wo bacheloropleiding Bedrijfskunde A. Bijzonderheden ten aanzien van de propedeuse

wo bacheloropleiding Bedrijfskunde A. Bijzonderheden ten aanzien van de propedeuse Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Bedrijfskunde (Bachelor of Science in Business Administration) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde. TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde TouW-symposium 12 november 2011 Frank Wester Onderwerpen Nieuwe cursussen en revisies Veranderingen in het curriculum in 2012-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering) 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo masteropleiding Management (uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau

B. Overgangsmaatregelen op cursus- respectievelijk opleidingsniveau Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Bedrijfskunde (Bachelor of Science in Business Administration) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Het schakelprogramma Academische vaardigheden is de Premaster managementwetenschappen (Bestaande uit MB0006 of een voorganger daarvan)

Het schakelprogramma Academische vaardigheden is de Premaster managementwetenschappen (Bestaande uit MB0006 of een voorganger daarvan) Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Management (Master of Science in Management) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In het onderwijsmateriaal

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de

Nadere informatie

WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences

WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Bachelor General Cultural Sciences Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 U2016/XXXX

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Tanja Vos, Remko Helms, Janine Voncken, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 19 november 2016 Nieuwe koers De Open Universiteit wil

Nadere informatie

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans TouW symposium 23 november 2013 Prof.dr.ir. Remko Helms - Dr. Rik Bos Agenda Wat is informatiekunde Informatiesystemen Ontwikkeling Implementatie Gebruik Carrière

Nadere informatie

Vrijstellingsregels Open Universiteit: procedure voor het verlenen van vrijstelling

Vrijstellingsregels Open Universiteit: procedure voor het verlenen van vrijstelling U2014/4637-1 Vrijstellingsregels 2014-2015 Open Universiteit: procedure voor het verlenen van vrijstelling Deze procedure voor het verlenen van vrijstelling van het afleggen van een of meer tentamens en/of

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Frank Wester (ook namens Remko Helms) TouW-symposium SC A dam 23 november 2013 Onderwerpen Verschenen cursussen in het afgelopen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) U2016/.. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen UITVOERINGSREGELING 2016-2017 WO-BACHELOROPLEIDING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN (BSC) (BACHELOR OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL SCIENCES) FACULTY MANAGEMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY Naam opleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

Masters Software Engineering en Computer Science Programma, toelating en wijze van studeren

Masters Software Engineering en Computer Science Programma, toelating en wijze van studeren Masters Software Engineering en Computer Science Programma, toelating en wijze van studeren Bastiaan Heeren Master Software Engineering (60 ec) Thema Vakken EC Software architecture - Design patterns -

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science U2013/01218

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science U2013/01218 Faculteit Informatica Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo masteropleiding Computer Science U2013/01218 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Software Engineering U2014/02465 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

Curriculum Informatica 2003/04

Curriculum Informatica 2003/04 Curriculum Informatica 2003/04 Curriculumcommissie Informatica 18 juni 2003 Inleiding, toelichting De voornaamste veranderingen ten opzicht van het curriculum 2002/03 staan hieronder aangeduid. Nieuwe

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Business proces management and IT (BPMIT)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Business proces management and IT (BPMIT) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Business proces management and IT (BPMIT) U2014/02470 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02483 I Algemeen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02481 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering

Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Verkorting van het schakelprogramma op grond van praktijkervaring ten behoeve van de masteropleiding Computer Science of Software Engineering Het doel van verkorting van het schakelprogramma op grond van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Bachelor afstudeerders & Bama doorstromers. Maarten Luykx Frans Mofers Eva von Stockhausen

Bachelor afstudeerders & Bama doorstromers. Maarten Luykx Frans Mofers Eva von Stockhausen Bachelor afstudeerders & Bama doorstromers Maarten Luykx Frans Mofers Eva von Stockhausen Agenda 13.30-13.45 Afstudeerproject bachelor Informatica 13.45-14.00 Masteropleiding en KHO s 14.00-14.15 Portal

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc)

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) U2014/02474 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03007 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO Bacheloropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit Algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie