DOORSTROMEN NAAR MASTER MSc ENVIRONMENTAL SCIENCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORSTROMEN NAAR MASTER MSc ENVIRONMENTAL SCIENCES"

Transcriptie

1 DOORSTROMEN NAAR MASTER MSc ENVIRONMENTAL SCIENCES VOOR HBO-BACHELORS EN WO-BACHELORS SCHAKELPROGRAMMA S PREMASTER MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN PREMASTER RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCES VERKORTE BACHELOROPLEIDING MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN DOORSTROOMMINOR Opleiding van de faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Natuurwetenschappen 1

2 OVER DE OPLEIDING Doorstromen naar de wo-master Environmental Sciences (MSc) is een prima stap om u als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Het realiseren van een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Daarvoor zijn wetenschappelijk geschoolde milieuprofessionals nodig. Professionals met onderzoeks- of innovatietaken, zoals: het verwerven van meer kennis over veranderingen in het klimaat het ontwikkelen van nieuwe methoden om microplastics in rivierwater te detecteren het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe energieplannen de klimaatbestendigheid van governance-innovaties in het watermanagement DOORSTROMEN ALS HBO-BACHELOR Doorstromen als hbo-bachelor naar een academische masteropleiding Environmental Sciences (met de MSc-graad) is een prima stap om u als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan is formele toelating vereist. Voor hbo-bachelors die op academisch masterniveau willen gaan bijdragen aan de realisatie van een duurzame samenleving, bieden we meerdere doorstroommogelijkheden aan: toelating via een schakelprogramma, toelating via de verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen een individueel schakelprogramma, opgebouwd uit premasters. Dit schakelprogramma biedt toelating tot de masteropleiding Environmental Sciences van de Open Universiteit. TOELATING VIA EEN SCHAKELPROGRAMMA Met een hbo-bachelor (of gelijkwaardig ) als vooropleiding kunt u via een schakelprogramma tot de masteropleiding worden toegelaten. De omvang van het schakelprogramma hangt af van de mate van verwantschap van de vooropleiding en varieert tussen de 15 en 60. Het voltooien van het schakelprogramma resulteert niet in een bachelorgetuigschrift. TOELATING VIA DE VERKORTE BACHELOROPLEIDING Met een hbo-bachelor als vooropleiding kunt u ook via een verkorte bacheloropleiding tot de masteropleiding worden toegelaten. Deze mogelijkheid is er voor hen die opteren voor een academisch bachelordiploma (met BSc-graad) als tussenstap, of die niet in aanmerking komen voor directe toelating of toelating via een schakelprogramma. Voor studenten met een hbobachelor vooropleiding hebben we een verkorte bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen (met een verkort programma op basis van vrijstelling). Er zijn verkorte bachelorprogramma s voor hbo-bachelors met een milieuopleiding, een bètaopleiding en andere opleidingen. Met het bachelorgetuigschrift Milieu-natuurwetenschappen (BSc) van de Open Universiteit wordt u direct toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences (MSc). TOELATING VIA EEN DOORSTROOMMINOR Studenten die nu een andere hbo- of universitaire bacheloropleiding volgen dan de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen kunnen eventueel een deel van het schakelprogramma MSc Environmental Sciences opnemen als doorstroomminor in hun eigen bacheloropleiding. Voor deze mogelijkheid is wel toestemming nodig van de eigen bacheloropleiding. De Open Universiteit bekijkt dan wat de mogelijkheden zijn voor toelating 2

3 via een voorlopig schakelprogramma, op basis van het te behalen bachelorgetuigschrift van uw eigen opleiding SCHAKELPROGRAMMA MSC ENVIRONMENTAL SCIENCES VOOR HBO-BACHELORS Als u zelfstandig, ondersteund door activerend online onderwijs, naar de masteropleiding Environmental Sciences toe wilt werken, is het schakelprogramma MSc Environmental Sciences voor hbo-bachelors voor u een goede en snelle mogelijkheid. U studeert in deeltijd, op momenten dat het u zelf uitkomt, waarbij u wordt begeleid door docenten die zelf midden in het milieuonderzoek staan, via online klassen en een elektronische leeromgeving. Die docenten en uw medestudenten ontmoet u op inspirerende themadagen met lezingen en werkbijeenkomsten (5x per jaar op zaterdag). Het tempo kunt u zelf aanpassen met per kwartiel één of twee cursussen (10 20 uur/week), of meer als u (tijdelijk) de tijd hebt om voltijds te studeren. Op deze wijze kunt u uw eigen kennis en werkervaring verrijken op academisch niveau. Onder begeleiding van en in overleg met een mentor houdt u zich aan een bepaald studieritme en ontwikkelt u academische vaardigheden, die u nodig hebt om een academische masteropleiding succesvol te volgen. Aan het einde van uw schakelprogramma tijdens de Premaster Research in Environmental Sciences - bent u zelf betrokken bij onderzoek en vaker in contact met de docent/onderzoekers en medestudenten. U moet in die fase rekening houden met wekelijkse bijeenkomsten, vaak online, maar minimaal één maal per maand in Utrecht of Eindhoven. BEDOELD VOOR Het schakelprogramma staat open voor alle hbo-bachelors, die in het verleden hun hbobachelorgetuigschrift (of gelijkwaardig diploma) hebben gehaald. Het is een individueel programma dat we opstellen op basis van uw vooropleiding. Het is opgebouwd uit een persoonlijk traject en premasters (vaste set van cursussen). De verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen staat open voor iedereen met hoger onderwijs certificaten of diploma s COMPETENTIES De ontwikkeling van drie competentiegebieden voor de milieuprofessional diagnose, onderzoek en interventie staan centraal in de samenstelling van uw individuele schakelprogramma. Na voldoende afronding van het programma voldoet u aan de startcompetenties om succesvol de master Environmental Sciences (MSc) te kunnen doorlopen. Aan het eind van deze masteropleiding beschikt u over de volgende vaardigheden en competenties: u kunt een milieuwetenschappelijke vraagstelling van een opdrachtgever op basis van actuele natuur-, gezondheids- en beleidswetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden beschrijven en tot verifieerbare onderzoeksvragen reduceren (diagnosecompetentie); u bent in staat om relevante gegevens te verzamelen, deze met wetenschappelijk gefundeerde methoden en technieken te analyseren en de resultaten te interpreteren, teneinde de onderzoeksvragen adequaat te beantwoorden (onderzoekscompetentie); 3

4 u kunt onderzoeksresultaten vertalen naar mogelijke oplossingsrichtingen, de relevantie en haalbaarheid hiervan duiden, en het geheel voor relevante actoren presenteren en verdedigen (interventiecompetentie); u kunt zelfstandig en in groepsverband kritisch reflecteren op het eigen professionele functioneren, en op basis van de resultaten uw eigen ontwikkeltraject richting geven; u kunt op basis van eigen interesses, ervaringen, kwaliteiten en competenties een beargumenteerde keuze maken voor een professionele carrière of vervolgopleiding. DIPLOMA Indien u het individuele schakelprogramma hebt voltooid, zoals vastgelegd in uw toelatingsbeschikking voor doorstroom naar de MSc Environmental Sciences, kunt u zich inschrijven voor de MSc Environmental Sciences. Voor elke afgeronde cursus ontvangt u een cursuscertificaat. U ontvangt geen bachelorgetuigschrift of diploma na afronding van het individuele schakelprogramma. Een andere route die u rechtstreekse toegang tot de MSc Environmental Sciences geeft, is via de verkorte bacheloropleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen. Het voltooien van de bacheloropleiding resulteert in een bachelorgetuigschrift (BSc graad). STUDIEDUUR Bij een milieukundige hbo-bachelorvooropleiding: 15 = een half jaar studie in deeltijd. Bij een andere hbo-bachelorvooropleiding: 32,2 tot 60 = één jaar tot twee jaar in deeltijd. Zie Opbouw schakelprogramma per hbo-vooropleiding NIVEAU Academische bachelor. 4

5 TOELATING TOELICHTING (INSCHRIJVING) Toelating tot een masteropleiding van de Open Universiteit is afhankelijk van uw vooropleiding. Studenten met een afgeronde hbo-bacheloropleiding kunnen toegelaten worden tot de MSc Environmental Sciences met een individueel schakelprogramma. U vraagt toelating tot het schakelprogramma voor doorstroom naar de MSc Environmental Sciences. De Commissie voor Examens (CvE) legt, na overleg met u, een individueel schakelprogramma vast in de toelatingsbeschikking tot de MSc Environmental Sciences. U ontvangt cursuscertificaten van de afgeronde cursussen in het individuele schakelprogramma. U ontvangt geen bachelorgetuigschrift of diploma voor het individuele schakelprogramma. U kunt een verzoek om toegelaten te worden tot de MSc Environmental Sciences (met individueel schakelprogramma) indienen met een aanvraagformulier via Aan dit verzoek zijn administratieve kosten verbonden. U KUNT OOK KIEZEN VOOR EEN VERKORTE BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN OP BASIS VAN VRIJSTELLING. De omvang van de vrijstellingen in de bacheloropleiding van de Open Universiteit is afhankelijk van uw vooropleiding. Ook is het mogelijk om vrijstelling te verkrijgen op basis van eerder afgerond hoger onderwijs (behaalde studiepunten of ) zonder dat u een diploma hoger onderwijs (bachelor of gelijkwaardig) hebt behaald. Na voltooiing van een verkorte bacheloropleiding ontvangt u een bachelorgetuigschrift met de Bachelor-of-Science-graad (BSc). Het diploma BSc Milieu-natuurwetenschappen geeft automatische toelating tot de MSc Environmental Sciences. U kunt een verzoek tot vrijstelling in de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen (verkorte bacheloropleiding) indienen met een aanvraagformulier op Aan dit verzoek zijn administratieve kosten verbonden. Met vragen over de keuze voor een schakelprogramma of een verkorte bachelor kunt u via contact opnemen met onze onderwijsadviseurs. TOELATING Een afgeronde hbo-bacheloropleiding geeft toelating tot een schakelprogramma. Er is ook een schakelprogramma voor universitaire (wo-) bachelors en universitaire masters. 5

6 VRIJSTELLING Inhoud en omvang van het individuele schakelprogramma worden op maat van uw vooropleiding samengesteld. Er is geen sprake van vrijstelling. Wel kunt u opteren vor vrijstelling in de bacheloropleiding: de verkorte bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen (BSc) OVERGANGSREGELING VOOR STUDENTEN MET VRIJSTELLING EN EERDER Studeert u al met vrijstelling (toegekend vóór 1 juli 2015) in de bacheloropleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen en hebt u een afgeronde hbo-opleiding, dan kunt u een inpassing aanvragen voor toelating tot een individueel schakelprogramma voor doorstroom naar de MSc Environmental Sciences, of inpassing aanvragen voor de verkorte bacheloropleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen. U krijgt voor beide opties een inpassingsvoorstel van de Commissie voor Examens van de Open Universiteit. Met vragen kunt u terecht op STARTMOMENT Bij een milieukundige hbo-bachelorvooropleiding start u direct met de Premaster Research in Environmental Sciences. De start van deze premaster is 31 augustus Inschrijven kan vanaf 1 juli Start u op basis van uw bètavooropleiding direct met de premaster Milieunatuurwetenschappen, dan kan inschrijven voor de meeste cursussen uit deze premaster in uw schakelprogramma het hele jaar door. Hebt u noch een milieu- noch een bètavooropleiding dan vangt uw persoonlijk traject aan met de startcursus Aarde, mens en milieu. Deze cursus begint jaarlijks in september en in februari met een startdag in Burgers Zoo te Arnhem (voor Vlaamse studenten is er ook een startdag in Gent of Antwerpen). We adviseren u om de cursussen te volgen in het kwartiel waarin de docent begeleiding aanbiedt: zie de samenstelling schakelprogramma PRIJSINFORMATIE U schrijft in per cursus. U betaalt collegegeld per afgenomen. Prijsindicatie voor de Premaster Research in Environmental Sciences (15) is 960 euro. Prijsindicatie voor de Premaster Milieu-natuurwetenschappen (17,2) is 1100 euro Prijsindicatie voor het persoonlijk traject (indien van toepassing): 825 tot 1779 euro. Let op deze prijzen zijn tot 1 september

7 BEGELEIDING BEGELEIDINGSVORM De basis voor uw welslagen wordt gelegd in een persoonlijke afstemming van uw individueel schakelprogramma. Dit krijgt vorm in eerst een adviesgesprek en vervolgens een intakegesprek waarin uw programma wordt vastgelegd. U werkt per cursus toe naar een formeel afrondend tentamen. Dat kan ook een schrijfopdracht zijn of een onderzoeksproject. Met het hoog gewaardeerde zelfstudiemateriaal en de (online) bijeenkomsten wordt u hier goed op voorbereid, geleid door studietaken met zelftoetsvragen en terugkoppelingsopdrachten, oefententamens, een elektronische leeromgeving met (online) werkcolleges, vraagbaken en discussiefora met actieve deelname van docenten en studenten, en de inspirerende themadagen in studiecentrum Utrecht. Aan het einde van uw schakelprogramma tijdens de Premaster Research in Environmental Sciences - bent u zelf betrokken bij onderzoek en vaker in contact met de docent/onderzoekers en medestudenten. In deze fase moet u rekening houden met wekelijkse bijeenkomsten, vaak online, maar minimaal één maal per maand in Utrecht of Eindhoven. TENTAMINERING De ontwikkeling van drie competentiegebieden diagnose, onderzoek en interventie benodigd voor de Masteropleiding Environmental Sciences, staat centraal in de samenstelling van uw individuele schakelprogramma. Uw ontwikkeling op deze gebieden wordt getoetst met een mix van tentamenvormen. U moet daarbij denken aan multiple-choicetentamens als het meer om kennis gaat, beoordeling van persoonlijke projectdossiers, en opdrachten gericht op het toetsen van uw vaardigheid in het wetenschappelijk rapporteren over uitgevoerd onderzoek. Voor iedere cursus in uw schakelprogramma vindt u een uitgebreide informatie op Bv 7

8 SAMENSTELLING INVOEGEN TABEL1 SHMAES TOELICHTING SAMENSTELLING Afhankelijk van uw hbo-vooropleiding is uw schakelprogramma opgebouwd uit één of twee premasters, eventueel aangevuld met een persoonlijk traject. Het is een individueel programma, op basis van uw vooropleiding. In alle gevallen biedt het individueel schakelprogramma u voldoende kennis en kunde om hierna succesvol de academische masteropleiding Environmental Sciences te kunnen doorlopen. Doordat u start op uw eigen niveau weet u al snel of een academische studie u ligt en haalbaar is. Bij een milieukundige hbo-vooropleiding is de studieduur een half jaar: u volgt dan alleen de Premaster Research in Environmental Sciences, om met name uw academische competenties op niveau te brengen. Als u geen milieuvooropleiding heeft, maar een andere hbo-vooropleiding, dan begint u met de cursus Aarde, Mens en Milieu, gevolgd door andere milieu-natuurwetenschappelijke cursussen en de Premaster Milieu-natuurwetenschappen. Via deze Premaster verdiept u uw milieukennis en werkt u aan de competenties van de milieuonderzoeker op bachelorniveau, bijvoorbeeld door de cursus Milieuproblemen en Duurzame ontwikkeling. Vervolgens sluit u het schakelprogramma af met de Premaster Research in Environmental Sciences. Zo bent u via het schakelprogramma zowel op milieuwetenschappelijk gebied als op academische niveau voldoende voorbereid om de master-of-science-opleiding Environmental Sciences succesvol te doorlopen. Hebt u wel een exacte of technische (bèta) hbo-vooropleiding, maar geen theoretische milieukundige basis, dan start uw schakelprogramma in de meeste gevallen met de Premaster Milieu-natuurwetenschappen (17,2, half jaar in deeltijd) met vervolgens de Premaster Research in Environmental Sciences (15, half jaar in deeltijd). Tijdens de master Environmental Sciences leert u om milieuvraagstukken te analyseren en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen (diagnosecompetentie). Enerzijds gaat het daarbij om het verzamelen en toepassen van wetenschappelijke kennis, inzichten en methoden (onderzoekscompetentie). Anderzijds gaat het om de optimale toepassing van de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in de maatschappelijke praktijk (interventiecompetentie). SAMENSTELLING SCHAKELPROGRAMMA Schakelprogramma voor hbo-bachelors, voor toelating tot de wo-masteropleiding Environmental Sciences (MSc). Het te volgen schakelprogramma, opgebouwd uit de voorgeschreven academische bachelorcursussen, moet volledig zijn afgerond alvorens een student kan worden 8

9 toegelaten tot de wo-masteropleiding Environmental Sciences (MSc). Na afronding van het schakelprogramma ontvangt u geen BSc-getuigschrift of diploma. Het individueel schakelprogramma wordt samengesteld uit een combinatie van een persoonlijk traject van bachelorcursussen (uit de opleiding BSc Milieunatuurwetenschappen), de Premaster Milieu-natuurwetenschappen en de Premaster Research in Environmental Sciences. De omvang varieert afhankelijk van de hbovooropleiding. Zie tabel 1 voor een indicatie. Een omvang van 15 komt overeen met een half jaar deeltijdstudie. De gehele masteropleiding is 60 (European Credits), wat overeenkomt met één jaar voltijd en twee á drie jaar deeltijd. INVOEGEN TABEL2 SHMAES De samenstelling van de schakelprogramma s, afhankelijk van de hbo-vooropleiding, leest u af in Tabel 2. Uit de kolom 1, 2, 3 en 4 leest u af hoe het schakelprogramma is samengesteld voor de verschillende hbo-bachelors. Kolom 1 geeft met vinkjes de verplichte onderdelen aan voor de hbo-milieukunde (1), kolom 2 voor hbobiochemisch/biomedisch (2); kolom 3 voor hbo chemisch en fysisch/technisch (3) en kolom 4 voor hbo-niet milieu; niet bèta (4). Het gehele schakelprogramma voor hbo-bachelors met een diploma hbo-milieukunde (kolom 1) heeft een omvang van minimaal 15 (European Credits). Voor deze hbomilieukundigen bestaat het schakelprogramma uit de Premaster Research in Environmental Sciences. Het gehele schakelprogramma voor hbo-bachelors met een diploma hbo-biochemisch/ biomedisch (kolom 2) of hbo chemisch en fysisch/technisch (kolom 3) heeft een omvang van minimaal 32,2. Voor deze hbo-milieukundigen bestaat het schakelprogramma uit de Premaster Milieu-natuurwetenschappen (17,2), gevolgd door de Premaster Research in Environmental Sciences (15). Van de Premaster Milieu-natuurwetenschappen wordt naast de cursus Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling (8,6) nog 8,6 aan natuurwetenschappelijke cursussen vastgesteld door de CvE. Welke cursussen dit zijn is afhankelijk van uw vooropleiding en uw themakeuze voor de master. Inhoudelijk kiest u voor één van de drie thema s: de fysieke omgeving, de menselijke gezondheid of het beleid. U start met de cursus Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling (in Q3, start in februari met een begeleid traject, of als zelfstudie), de andere cursussen volgt u gelijktijdig of in zelfstudie later. Voor hbo-bachelors met een hbo-diploma, maar niet milieukundig en niet béta of natuurwetenschappelijk (kolom 4), heeft het schakelprogramma een omvang van minimaal 45,1. Voor deze hbo-bachelors gaat een Persoonlijk traject vóóraf aan de Premaster Milieu-natuurwetenschappen (17,2 ), en daarna de Premaster Research in Environmental Sciences (15 ). De Commissie voor Examens stelt de samenstelling van uw schakelprogramma vast. Welke cursussen dit zijn is afhankelijk van uw vooropleiding, de keuze vindt in overleg met u plaats. 9

10 De Premaster Research in Environmental Sciences start in Q1 (kwartiel 1, start 1 september) met de cursus NB0002 Research Approaches in Environmental Sciences van 5, en wordt afgerond in Q1-Q2 (kwartiel 2; eindigt 31 januari) met de cursus NB0004 Virtueel milieuadviesbureau premaster. U kunt dan per 1 februari 2016 starten met de MSc Environmental Sciences. Om voor uzelf goed zicht te krijgen op uw mogelijkheden om via deze verkorte route toelating te krijgen tot de academische master, bieden we de cursus NB0002 Research Approaches in Environmental Sciences in een intensieve vorm aan. Met een start per 31 augustus 2015 en een afronding op 1 oktober 2015 hebt u bij deze cursus binnen enkele weken een duidelijk inzicht of inhoud en niveau van de masteropleiding u liggen. Een hbo-studie afgerond met goede cijfers en/of drie jaar werkervaring op (bijna) academisch niveau vergroten uw kans op succes. Voor de wo-masteropleiding Environmental Sciences (MSc) wordt de regel gehanteerd dat bij opleidingen die acht jaar of langer geleden zijn gevolgd, per individueel geval wordt bekeken of toelating tot een schakelprogramma of de wo-masteropleiding Environmental Sciences (MSc), dan wel verkorting van een schakelprogramma of vrijstelling binnen de wo-masteropleiding Environmental Sciences (MSc) mogelijk is. SAMENSTELLING VERKORTE BACHELOR Via de verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen kunt u ook toegelaten worden tot de masteropleiding Environmental Sciences. Ook met een gedeeltelijk afgeronde hbo-opleiding kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling in de bacheloropleiding. De samenstelling van de verkorte bacheloropleiding is afhankelijk van uw hbovooropleiding. Uw individuele programma van de verkorte bacheloropleiding wordt door de Commissie van Examens vastgesteld. Richtinggevend zijn de programma s in de tabel: voor afgestudeerde hbo-bachelors, met hbo milieukunde (1), hbobiochemisch/biomedisch (2); hbo chemisch en fysisch/technisch (3) hbo-niet milieu; niet bèta (4). Met het bachelorgetuigschrift Milieu-natuurwetenschappen (BSc) van de Open Universiteit wordt u direct toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences (MSc). INVOEGEN TABEL3 SHMAES/SWMAES 10

11 MEER INFO SAMENVATTEND Hebt u een hbo-bachelor of universitaire wo-bachelor afgerond met een diploma en wilt u doorstromen naar de MSC Environmental Sciences, dan kunt u (1) toelating aanvragen tot de MSc Environmental Sciences via een schakelprogramma met premasters, of (2) via een vrijstellingsaanvraag toelating krijgen tot het volgen van de verkorte bacheloropleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen. Met het BSc-diploma in de Milieunatuurwetenschappen wordt u rechtstreeks toegelaten tot onze opleiding MSc Environmental Sciences: Bent u nog bezig met een hbo-bachelor of wo-bacheloropleiding, dan kunt u via een doorstroomminor al een deel van het schakelprogramma volgen dat toelating geeft tot de MSc Environmental Sciences. TOELATING AANVRAGEN Het aanvragen van toelating tot de masteropleiding loopt via een adviesgesprek. Dit adviesgesprek kunt u aanvragen via In overleg met een persoonlijk adviseur bepaalt u of een aanvraag tot toelating kansrijk is. Een verzoek tot toelating tot de masteropleiding moet schriftelijk worden gedaan met een aanvraagformulier dat u van uw persoonlijke adviseur ontvangt. Het aanvraagformulier bevat een toelichting en een overzicht van de vereiste bewijsstukken die u met uw aanvraag moet meesturen. Bij directe toelating zijn aan het indienen en behandelen van het toelatingsverzoek geen kosten verbonden. Aan toelating via een schakelprogramma zijn wel kosten verbonden. De specificatie van deze kosten vindt u op De Examencommissie beslist over verzoeken tot toelating tot de masteropleiding, of het nu gaat om verzoeken tot rechtstreekse toelating of toelating via een schakelprogramma. Alleen aan een officiële, persoonlijke beschikking van de Examencommissie kunt u het formele recht tot (directe of indirecte) toelating ontlenen. Elke aanvraag wordt individueel bekeken. Een adviesgesprek vraagt u aan via de aanvraagknop TABELLEN 11

12 Tabel 1 Schakelprogramma Environmental Sciences per hbo-vooropleiding met opbouw uit premasters nr vooropleiding wat (1) hbo milieu Premaster Research in Environmental Sciences 15 (2) hbo-biochemisch/biomedisch Premaster Milieu-natuurwetenschappen 32,2 Premaster Research in Environmental Sciences (3) hbo chemisch of fysisch/technisch Premaster Milieu-natuurwetenschappen 32,2 Premaster Research in Environmental Sciences (4) hbo-niet milieu; niet bèta Persoonlijk traject met startcursus Aarde, Mens, Milieu Premaster Milieu-natuurwetenschappen 45,1 (tot max. 60) Premaster Research in Environmental Sciences

13 Tabel 1 Schakelprogramma Environmental Sciences per universitaire wo-vooropleiding met opbouw uit premasters nr vooropleiding wat (1) wo milieu directe toelating tot MSc Environmental Sciences 0 (2) wo biochemisch/biomedisch Premaster Milieu-natuurwetenschappen 17,2 (3) wo chemisch of fysisch/technisch Premaster Milieu-natuurwetenschappen 17,2 (4) wo niet milieu; niet bèta Persoonlijk traject met startcursus Aarde, Mens, Milieu Premaster Milieu-natuurwetenschappen 30,1 (tot max. 45)

14 Tabel 2 Samenstelling van het schakelprogramma Environmental Sciences voor afgestudeerde hbo-bachelors De in deze tabel gegeven samenstelling is richtinggevend voor het door de CvE vastgestelde individuele schakelprogramma, voor afgestudeerde hbo-bachelors, met diploma hbo milieukunde (1), hbo-biochemisch/biomedisch (2); hbo chemisch en fysisch/technisch (3) hbo-niet milieu; niet bèta (4) Fase (1) (2) (3) (4) kwartiel Persoonlijk traject Q1-Q2 (of Q3-Q4) N ,6 Aarde, mens en milieu: Introductie in de milieunatuurwetenschappen Q1-Q2 (of Q3-Q4)* CvE# Cursussen uit de BSc Milieunatuurwetenschappen(4,3-19,2) zoals vastgelegd in het individuele schakelprogramma Premaster Milieunatuurwetenschappen Q3-Q4* N ,6 Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling Q3-Q4 (of Q1-Q2)* - 8,6 Cursussen uit de BSc Milieu-natuurwetenschappen (8,6 uit 60,2 keuzeblok A) Premaster Research in Environmental Sciences Q1 NB Research Approaches in Environmental Sciences Q1-Q2 NB Virtueel milieuadviesbureau - premaster Aantal in totaal 15 32,2 32,2 45,1-60 Toelichting: Q = kwartiel, een studieperiode van 10 weken met daarna 1 tentamenweek (ongeveer een kwart studiejaar). Q1 begint op 1 september. Q4 eindigt begin juli. In ieder vijfde kwartiel (zomerperiode) bestaat de mogelijkheid tot het bestuderen van een extra cursus, voorstudie, herkansing of vakantie. * = Inroostering in kwartiel (Q1, Q2, Q3 of Q4) staat per cursus aangegeven in het studieschema BSc Milieunatuurwetenschappen (BSc Studiegids); bepaalde cursussen kunt u ook buiten deze roostering als zelfstudie bestuderen en afronden. CvE#= omvang en inhoud persoonlijk traject is afhankelijk van uw vooropleiding: dit legt de Commissie voor Examens (CvE) vast in uw individueel schakelprogramma (persoonlijk traject bestaat uit startcursus N14112 plus minimaal 4,3 tot maximaal 19,2). De CvE kan incidenteel afwijken van hetgeen hiervoor is gesteld, als het curriculum van de afgeronde opleiding daar aanleiding toe geeft.

15 Tabel 2 Samenstelling van het schakelprogramma Environmental Sciences voor afgestudeerde wo-bachelors De in deze tabel gegeven samenstelling is richtinggevend voor het door de CvE vastgestelde individuele schakelprogramma, voor afgestudeerde wo-bachelors, met diploma wo milieuwetenschappen (1), wo-biochemisch/biomedisch (2); wo chemisch en fysisch/technisch (3), en wo-niet milieu; niet bèta (4) Fase (1) (2) (3) (4) kwartiel Persoonlijk traject Q1-Q2 (of Q3-Q4) N ,6 Aarde, mens en milieu: Introductie in de milieunatuurwetenschappen Q1-Q2 (of Q3-Q4)* CvE# Cursussen uit de BSc Milieunatuurwetenschappen(4,3-19,2) zoals vastgelegd in het individuele schakelprogramma Premaster Milieunatuurwetenschappen Q3-Q4* N ,6 Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling Q3-Q4 (of Q1-Q2)* - 8,6 Cursussen uit de BSc Milieu-natuurwetenschappen (8,6 uit 60,2 keuzeblok A) Aantal in totaal 0 17,2 17,2 30,1-45 Toelichting: Q = kwartiel, een studieperiode van 10 weken met daarna 1 tentamenweek (ongeveer een kwart studiejaar). Q1 begint op 1 september. Q4 eindigt begin juli. In ieder vijfde kwartiel (zomerperiode) bestaat de mogelijkheid tot het bestuderen van een extra cursus, voorstudie, herkansing of vakantie. * = Inroostering in kwartiel (Q1, Q2, Q3 of Q4) staat per cursus aangegeven in het studieschema BSc Milieunatuurwetenschappen (BSc Studiegids); bepaalde cursussen kunt u ook buiten deze roostering als zelfstudie bestuderen en afronden. CvE#= omvang en inhoud persoonlijk traject is afhankelijk van uw vooropleiding: dit legt de Commissie voor Examens (CvE) vast in uw individueel schakelprogramma (persoonlijk traject bestaat uit startcursus N14112 plus minimaal 4,3 tot maximaal 19,2). De CvE kan incidenteel afwijken van hetgeen hiervoor is gesteld, als het curriculum van de afgeronde opleiding daar aanleiding toe geeft

16 Tabel 3 Verkorte bacheloropleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen voor bachelors De in deze tabel gegeven samenstelling is richtinggevend voor het door de CvE vastgestelde verkorte bacheloropleiding, voor afgestudeerde hbo-bachelors, met hbo milieukunde (1), hbo-biochemisch/biomedisch (2); hbo chemisch en fysisch/technisch (3) hbo-niet milieu; niet bèta (4). Ook met een gedeeltelijk afgeronde hbo-opleiding kunt u in aanmerking komen voor een verkorte opleiding. Hebt u een (gedeeltelijk) afgeronde wo-bacheloropleiding, dan stelt de CvE een verkorte bachelor op maat van uw vooropleiding vast. Fase Code (1) (2) (3) (4) Kwartiel Propedeuse Q1-Q2 (of Q3-Q4) N ,6 Aarde, mens en milieu: Introductie in de milieunatuurwetenschappen Q3 N ,3 Levenswetenschappen 1: evolutie Q4 N ,3 Levenswetenschappen 2: fysiologie Q4 N ,3 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 Q1-Q2 N ,6 Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond Q1-Q2 N ,3 Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen Q3-Q4 N ,6 Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling Postpropedeuse (8,6) Aantal verplichte extra cursussen uit propedeuse *8,6 Q1-Q4 N Academische vaardigheden milieuwetenschappen (portfolio) Q1-Q4 N ,3 Academische vaardigheden milieuwetenschappen (cursus) Q3-Q4 N ,9 Virtueel milieuadviesbureau (eindopdracht ) (17,2-34,4) Aantal verplichte extra cursussen uit postpropedeuse keuzeblok A 17,2 17,2 17,2 34,4 Aantal in totaal Toelichting: *Voor hbo-niet milieu, niet béta is 8,6 aan verplichte cursussen opgenomen in de propedeuse. Deze worden vastgelegd door de CvE. U krijgt vooraf advies van uw mentor over de optimale keuze en planning van deze cursussen in uw verkorte bacheloropleiding.

17 Tabel 4 Samenstelling van de Premaster Milieu-natuurwetenschappen voor afgestudeerde hbo-/wo-bachelors De Premaster Milieu-natuurwetenschappen kan deel uitmaken van het schakelprogramma voor de MSc Environmental Sciences. Dit individuele schakelprogramma woordt door de Commissie voor Examens (CvE) vastgesteld op basis van bachelor vooropleiding in het hoger onderwijs. Fase code cursustitel kwartiel Premaster Milieunatuurwetenschappen Q3-Q4* N ,6 Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling Q3-Q4 (of Q1-Q2)* - 8,6 Cursussen uit de BSc Milieu-natuurwetenschappen (8,6 uit 60,2 keuzeblok A) Aantal in totaal 17,2 Toelichting: Q = kwartiel, een studieperiode van 10 weken met daarna 1 tentamenweek (ongeveer een kwart studiejaar). Q1 begint op 1 september. Q4 eindigt begin juli. In ieder vijfde kwartiel (zomerperiode) bestaat de mogelijkheid tot het bestuderen van een extra cursus, voorstudie, herkansing of vakantie. * = Inroostering in kwartiel (Q1, Q2, Q3 of Q4) staat per cursus aangegeven in het studieschema BSc Milieunatuurwetenschappen (BSc Studiegids); bepaalde cursussen kunt u ook buiten deze roostering als zelfstudie bestuderen en afronden.

18 Tabel 5 Samenstelling van de Premaster Research in Environmental Sciences voor afgestudeerde hbo-bachelors De Premaster Research in Environmental Sciences kan deel uitmaken van het schakelprogramma voor de MSc Environmental Sciences. Dit individuele schakelprogramma wordt door de Commissie voor Examens (CvE) vastgesteld op basis van bachelor vooropleiding in het hoger onderwijs. Fase code cursustitel kwartiel Premaster Research in Environmental Sciences Q1 NB Research Approaches in Environmental Sciences Q1-Q2 NB Virtueel milieuadviesbureau - premaster Aantal in totaal 15 Toelichting: Q = kwartiel, een studieperiode van 10 weken met daarna 1 tentamenweek (ongeveer een kwart studiejaar). Q1 begint op 1 september. Q4 eindigt begin juli. In ieder vijfde kwartiel (zomerperiode) bestaat de mogelijkheid tot het bestuderen van een extra cursus, voorstudie, herkansing of vakantie.

Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences

Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences Vrijstelling en toelating Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences Verkorte bacheloropleiding en vrijstelling 6516484 Als u eerder een hbo-bachelor of wo-bachelorstudie geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA MSc ENVIRONMENTAL SCIENCES

SCHAKELPROGRAMMA MSc ENVIRONMENTAL SCIENCES SCHAKELPROGRAMMA MSc ENVIRONMENTAL SCIENCES doorstromen naar de masteropleiding 2016 2017 Open Universiteit www.ou.nl Milieuprofessionals voor een duurzame samenleving Het realiseren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN studiejaar 2016-2017 VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN Angelique Lansu, Els Jans & Lily Fredrix Management, Science & Technology 21 mei 2016 Hartelijk dank!! Onderwerp via >Beeld >Koptekst en

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen

CROHO Brin: 22NC; Isat: ACCREDITATIE Datum besluit: Datum begin: Vervaldatum: Propedeutisch examen UITVOERINGSREGELING 2016-2017 WO-BACHELOROPLEIDING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN (BSC) (BACHELOR OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL SCIENCES) FACULTY MANAGEMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY Naam opleiding BSc Milieu-natuurwetenschappen

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen U2015/03302 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc)

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) U2014/02474 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

BSc milieu-natuurwetenschappen

BSc milieu-natuurwetenschappen studiegids BSc milieu-natuurwetenschappen bachelor 2014 2015 Beste bachelor Milieu-natuurwetenschappen in NSE 2014 Beste bachelor Milieu-natuurwetenschappen in Keuzegids Deeltijd & Duaal 2014 Open Universiteit

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Inholland met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom

Nadere informatie

BSc milieu-natuurwetenschappen STUDIEGIDS

BSc milieu-natuurwetenschappen STUDIEGIDS bachelor BSc milieu-natuurwetenschappen STUDIEGIDS Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 05 Opleidingsmogelijkheden Bachelor of Science binnen de Open Universiteit

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink Premasterprogramma Psychologie 10 november 2017 Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 13.00 uur - vragen: 13.30 14.15 uur (centrale hal) - zaal

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Studieadviseur-collegecw@uva.nl Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Master environmental sciences

Master environmental sciences Master environmental sciences wo-master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Als je geïnteresseerd bent in de bestudering van milieu- en duurzaamheidsthema s en de zoektocht

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakeltraject 7 Van schakeltraject naar Masteropleiding 8 Het totale traject in schema 9 Studeren in deeltijd 10 INLEIDING Het departement Pedagogische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Olga Boekhoorn MSc Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan de UvA Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan

Nadere informatie

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studiegids 2015 INHOUDSTABEL 1. VOORWOORD... 3 2. OPEN UNIVERSITEIT... 4 2.1 Kernpunten...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING A. Kandidaat-studenten met een buitenlands bachelor diploma Indien je over een buitenlands bachelor diploma beschikt, dien je eerst

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding (Zie 2.3) 2.3 Toelating

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Jan van Rooij Michelle van Kessel Judith de Vries huishoudelijke mededelingen voorlichting duurt tot 12.00 uur 12.15 in deze zaal: How to plan your master

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis Premasterprogramma Psychologie 4 november 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Software Engineering U2014/02465 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

studiegids natuurwetenschappen bachelor milieu-natuurwetenschappen master milieuwetenschappen

studiegids natuurwetenschappen bachelor milieu-natuurwetenschappen master milieuwetenschappen studiegids natuurwetenschappen bachelor milieu-natuurwetenschappen master milieuwetenschappen 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Nieuw in 2012-2013 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie