Inzicht in export voor Europese MKB s Zakendoen binnen en buiten Europa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzicht in export voor Europese MKB s Zakendoen binnen en buiten Europa"

Transcriptie

1 Inzicht in export voor Europese MKB s Zakendoen binnen en buiten Europa Een adviesrapport van UPS over exportactiviteiten van MKB in Europa September 2014

2 Inleiding page 3 Methodologie 4 Kwantitatief onderzoek 4 Kwalitatief onderzoek 4 Definities voor bedrijfsomvang 5 Definities voor sectoren 5 Gegevensinterpretatie 5 Samenvatting van de bevindingen 6 Bevindingen 7 Exportmogelijkheden 7 Europese kansen 8 Kansen buiten Europa 10 Mogelijkheden via e-commerce 14 Hindernissen voor de EU identificeren 17 Bezorgdheden per land 18 Zorgen per sector 19 Belemmeringen voor de EU wegnemen 20 Transportbeveiliging 20 Beveiliging van e-commerce 21 Hindernissen voor de VS identificeren 22 Bezorgdheden per land 23 Zorgen per sector 24 TTIP 25 Belemmeringen voor de VS wegnemen 26 Administratieve rompslomp verminderen 26 Verzendkosten verminderen 27 Conclusie page 28 Over UPS 29 Legende van de symbolen: Bevindingen Inzicht Bedrijfsuitdagingen Tips 2

3 Inleiding De midden- en kleinbedrijven (MKB) vormen de aandrijvingskracht van de Europese economie. Meer dan 99% van alle bedrijven in de Europese Unie (EU) zijn MKB en twee derde van alle vacatures in de particuliere sector komen vanuit MKB. De MKB brachten in ,39 biljoen i op, bijna 30% van het BBP van de EU. Het onderzoek van UPS om een inzicht te verkrijgen in de exportpraktijken van de Europese MKB werd opgestart vanuit de wens om MKB nieuw leven in te blazen, terwijl Europa zich herstelt van de wereldwijde financiële crisis. MKB hebben tegenwoordig toegang tot communicatiemiddelen en logistieke technologieën en diensten die twee decennia geleden simpelweg niet voorhanden waren. En dus is de tijd voor ze aangebroken om de kans te grijpen om op internationaal niveau te concurreren. Reikwijdte van het onderzoek 8,144 MKB 7 landen 5 sectoren 3 verschillende bedrijfsgrootten Duizenden eigenaren en directeuren van kleine en middelgrote bedrijven door heel Europa, in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk, werden ondervraagd. Het doel was om de trends en mogelijkheden voor export vast te stellen en erachter te komen wat MKB op dit gebied tegenhoudt, zodat deze barrières overkomen kunnen worden. MKB beschikken over een voordeel ten opzichte van hun grotere concurrenten, in de zin dat ze door hun natuurlijke wendbaarheid sneller kunnen inspelen op de veranderlijke markt en zodoende kansen kunnen benutten waar die zich voordoen. UPS streeft ernaar MKB te helpen om voordeel te halen uit de vele mogelijkheden die op hun pad verschijnen, met de visie dat de groei van de handel door MKB essentieel is voor de groei van de Europese economie. i Is het herstel in zicht? Jaarverslag over Europese MKB 2012/

4 Methodologie > Kwantitatief & Kwalitatief onderzoek Methodologie Kwantitatief onderzoek Het onderzoek heeft eigenaren of directeuren van MKB ondervraagd, inclusief uitvoerende leidinggevenden, commercieel directeurs, businessmanagers of verkoopmanagers. De enquêtes werden van 1 tot 10 november 2013 en van 7 tot 9 mei 2014 afgenomen. De enquêtes werden afgenomen in: België (613), Frankrijk (1.265), Duitsland (2.281), Italië (613), Nederland (604), Polen (400) en het Verenigd Koninkrijk (2.368). Het concept voor dit onderzoek werd opgesteld door Dun and Bradstreet. Bedrijven in de automobielsector (666), de gezondheidszorg (1.690), de hightechsector (1.009), de industriële productiesector (1.949) en in de detailhandel (2.830) namen hieraan deel. De enquêtes werden uitgevoerd door Jigsaw, een bedrijf met uitgebreide ervaring op het gebied van marktonderzoek bij MKB door heel Europa met betrekking tot onderwerpen die uiteenlopen van financiële dienstverlening, IT en consultancy tot postverwerking. Ten behoeve van de doelstelling van dit onderzoek werden onderliggende sectoren, zoals textiel-, melk- en chemische producenten, alsook cafés, bars en restaurants, uitgesloten van deelname, naast hoofdsectoren zoals landbouw, de mijnindustrie en de bouw. Alle bedrijven hadden 1 tot 250 werknemers en verzonden pakketten binnen het eigen land en naar het buitenland. Het onderzoek koos in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk 200 bedrijven per markt uit voor een diepgaand onderzoek. Er werden waarden toegekend aan de omvang van het bedrijf en de industriële sector en vervolgens werden de onderzoeksgegevens hiermee gewogen, zodat ze de populatie met betrekking tot die variabele waarden vertegenwoordigen. Kwalitatief onderzoek Het kwalitatieve onderzoek manifesteerde zich in de vorm van acht workshops, vier in Duitsland en vier in het Verenigd Koninkrijk. De Duitse workshops werden in Berlijn, Frankfurt en Hamburg gehouden. De workshop in Berlijn was bedoeld voor micro-ondernemingen, de twee workshops in Frankfurt waren voor bedrijven van kleine en middelgrote omvang. In Hamburg werd de workshop voor middelgrote bedrijven gehouden. De workshops in het Verenigd Koninkrijk vonden in Londen en Manchester plaats. Eén workshop in Manchester was bestemd voor micro-ondernemingen en de andere voor middelgrote bedrijven. Eén workshop in Londen werd opgezet voor kleine bedrijven en de andere voor middelgrote bedrijven. De workshops werden door Jigsaw gehouden. Er werden twee deelnemers, een mentor en een leerling, benoemd vanuit de geselecteerde industriële sectoren. Alle deelnemers hielden zich ofwel al bezig met export of waren van plan om naar de EU, de VS of Azië te exporteren. Het onderzoek probeerde inzicht te verschaffen in hoe de MKB exporteurs werden en om enige belemmeringen te identificeren die vergelijkbare bedrijven mogelijk weerhouden om hun succes te herhalen. Interviews werden afgenomen in : Percentage van het totaal aantal ondervraagden (8144) 7.5% 7.5% 7.4% 4.9% (N 613) (N 613) (N 604) (N 400) 15.5% (N 1265) 28% 28% 29% (N 2281) (N 2368) 4

5 Methodologie > Definities en interpretatie van data Definities voor bedrijfsomvang De onderzoeksgegevens zijn gegroepeerd volgens de definities die de EU toekent aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, welke het aantal werknemers en de jaaromzet of het balanstotaal combineren. Een micro-onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming met minder dan 10 werknemers en waarvan de totale jaaromzet en/ of jaarbalans niet hoger is dan 2 miljoen. Een kleine onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming met minder dan 50 werknemers en waarvan de totale jaaromzet en/ of jaarbalans niet hoger is dan 10 miljoen. Een middelgrote onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming met minder dan 250 werknemers en waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen en waarvan de totale jaarbalans niet hoger is dan 43 miljoen. Definities voor sectoren Er werden vijf sectoren geselecteerd voor het onderzoek. Er werd een op maat gemaakt classificatiesysteem voor sectoren ontworpen, dat gebaseerd werd op de internationale codering voor industrieën, de Standard Industrial Classification (SIC) genaamd. De automobielsector omvat zowel dealers in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en vaartuigen, als fabrikanten, groothandelaren en detailhandelaren in motorvoertuigen, motorfietsen, fietsen, onderdelen, banden en motoren. De industriële sector betreft fabrikanten van met zowel industriële toepassingen, zoals hijskranen en extruders voor metaal, als huishoudelijke toepassingen zoals keukens, sanitair en tuingereedschap. De gezondheidszorg beslaat zowel een uitgebreid spectrum van producenten van medische apparatuur, prothetische geneeskunde en farmaceutische preparaten, als gezondheidszorgvoorzieningen zoals optometristen en chiropractors. De detailhandel omvat zowel allerlei soorten detailhandelaren, van bloemisten tot handelaren in kantoorbenodigdheden, als groothandelaren en producenten van consumenten, zoals kleding, meubels, apparatuur en voedsel. De hightechsector omvat zowel fabrikanten van zend- en communicatieapparatuur, computers en halfgeleiders, als softwareontwikkelaars en computerprogrammeurs. Gegevensinterpretatie De grafische voorstellingen die in dit document worden getoond, zijn alleen bedoeld ter illustratie en zijn, als zodanig, afgeleiden van de belangrijkste bevindingen uit de volledige onderzoeksresultaten. Cijfers kunnen bij elkaar minder dan 100% bedragen wanneer alleen een gedeelte van de gegevens wordt getoond of meer dan 100% wanneer meer dan één antwoord werd toegestaan. De gegevens voor elke industriële sector afkomstig vanuit de zeven Europese landen zijn gelijk getrokken. 5

6 Samenvatting van de bevindingen Op basis van een enquête onder MKB-eigenaren en directeuren in zeven landen, blijkt dat de Europese midden- en kleinbedrijven exportmogelijkheden zowel naar andere EU-landen als daarbuiten omarmd hebben. Ondernemingen van verschillende grootte, micro, klein en middelgroot, zijn tot de ontdekking gekomen dat export een buffer voor ze kan vormen in moeilijke economische omgevingen waarmee de omzet gehandhaafd blijft of zelfs toeneemt, terwijl andere ondernemingen om hen heen inkrimpen. De overgrote meerderheid van de zendingen die door de onderzochte MKB s werden verstuurd, zijn bedoeld voor klanten uit eigen land en andere landen binnen de EU en de bevindingen suggereren dat deze bedrijven hulp nodig hebben om verder gelegen markten te verkennen. Zorgen over die zoek of beschadigd raken en gebrek aan informatie over hoe exportvoorschriften opgevolgd moeten worden, tomen de belangstelling voor het uitbreiden van de export in. Als MKB buiten Europa gaan, kiezen ze meestal de VS als bestemming voor de export. Overige topbestemmingen voor export van Europese MKB zijn China en Canada. Er bestaan voor alle sectoren, van hightech tot gezondheidszorg, mogelijkheden in vele andere markten. Er is een enorm potentieel voor Europese MKB om buiten de EU te exporteren, waarmee ze hun klantenbestand in het buitenland kunnen uitbreiden, hun omzet kunnen verhogen en duurzame groei kunnen opbouwen. De juiste vorm van transport kiezen en innovatieve logistieke oplossingen verkennen, helpen MKB om zich over de hindernissen ten aanzien van export heen te zetten, zoals verzendkosten. Toegang tot deskundige dienstverlening van douaneagentschappen bieden een uitkomst voor de bezorgdheden die MKB met betrekking tot administratieve procedures en ingewikkelde afhandelingen hebben. MKB van allerlei afmetingen en verspreid over verschillende sectoren gaan steeds meer online verkopen. Antivirusprogramma s en echtheidsverklaringen helpen om transacties te beschermen, wat een antwoord vormt op de vrees voor internetveiligheid en fraude van MKB. In een concurrerend, internationaal bedrijfsklimaat moeten MKB hun voordeel halen uit internationale mogelijkheden. Cindy Miller, President UPS EMEA-regio 6

7 Bevindingen > Exportmogelijkheden Bevindingen Exportmogelijkheden Ondernemingen door heel Europa exporteren, zodat ze nieuwe klanten winnen, de winst vergroten en hun merknaam opbouwen. Online verkoop en toegang tot innovatieve logistieke oplossingen hebben nieuwe markten opengesteld voor micro-, kleine en middelgrote bedrijven. Er zijn vijf grote trends naar voren gekomen vanuit de honger naar export van Europese MKB: 1. Geen afstanden meer Verkoop binnen Europa vormt de eerste logische stap voor export door MKB. Maar bedrijven die de verder weg gelegen mogelijkheden uitbuiten worden vindingrijker, meer naar buiten toe gericht, zelfverzekerder en krijgen meer ambities, doordat ze nieuwe ideeën creëren, nieuwe technologieën overnemen en nieuwe kansen op de markt aangrijpen. De VS, China en Canada blijken de voornaamste exportlanden voor MKB te zijn. 2. Sectordetector Bedrijven uit alle sectoren, van gezondheidszorg tot detailhandel, hebben de mogelijkheden tot marktontwikkeling buiten de grenzen van Europa aangegrepen. De industriële sector heeft het hoogste aantal exporteurs, maar hightech- en autobedrijven lopen steeds meer in. 3. Groot denken Micro-, kleine en middelgrote bedrijven grijpen de kansen aan om naar het buitenland te exporteren. Wanneer bedrijven groeien, is de kans groter dat ze beginnen met exporteren. Tegen de tijd dat ze de 50 werknemers hebben bereikt, is de kans groot dat ze bestellingen naar het buitenland versturen. 4. De grote, wijde wereld MKB hebben ontdekt dat de verkoop online mogelijkheden voor export creëert en ze vinden innovatieve logistieke oplossingen om internationale klanten te bereiken. Veel MKB zien Europa als de nieuwe binnenlandse markt en zoeken nu naar markten die verder weg gelegen zijn. 5. Van offline naar online Naar schatting is nu een derde van de wereldbevolking online en dit biedt talloze kansen voor alle bedrijfssectoren voor online verkoop in het buitenland. De auto-, hightechen detailhandelindustrie gaan aan kop. Toegang tot communicatie- en logistieke technologieën en diensten stellen kleinere bedrijven in staat om in het groot te denken en concurreren, zonder daarvoor een internationale infrastructuur te hoeven creëren om daadwerkelijk groot te zijn. Voor hen staat marktontwikkelingsstrategie tegenwoordig bijna gelijk aan exportstrategie. 7

8 Bevindingen > Exportmogelijkheden > Europese kansen Europese kansen Export door MKB vond hoofdzakelijk binnen Europa plaats, maar ondernemende bedrijven zijn de mogelijkheden in verder weg gelegen markten aan het verkennen. Exportoverzicht voor MKB Het percentage MKB dat exporteert en het geschatte aantal exporterende MKB in elk van de onderzochte landen. Exporterende MKB vormen gezamenlijk 13% van alle MKB in Europa. Duitsland en Italië hebben de meeste exporterende MKB en België heeft de minste. België heeft echter in verhouding het hoogste aantal MKB die exporteren en verslaat daarmee het Europese gemiddelde met meer dan 3%. De sterke prestaties door de Belgische MKB is gedeeltelijk toe te kennen aan de export vanuit haar industriële sector, wat tevens in Duitsland en Italië een sector is die hoog scoort. Polen, met in verhouding de minste exporterende MKB, liet een uitzonderlijk sterke prestatie zien voor de automobielsector. 16% 12% 25,572 62,413 Ondernemende bedrijven die internationaal willen verkopen, hebben kennis en operationele mogelijkheden nodig om ze op weg te helpen. Export oefent druk uit op alle delen van het bedrijf en een succesvolle exportstrategie vereist vaardigheden en middelen op het gebied van financiën, uitvoering, human resources en marketing. MKB hebben de wendbaarheid om sneller op de markt te reageren dan de meeste grote bedrijven, die de beslissingen vaak door meerdere lagen van het management heen moeten worstelen. Bedrijfsparaatheid komt voort vanuit een goed geplande opbouw van middelen en zorgt ervoor dat een bedrijf snel kan reageren, wanneer er zich mogelijkheden in de markt voordoen. 14% 14% 11% 71,416 92,509 26,809 9% 27,800 Zevenennegentig procent van de onderzochte MKB in het Verenigd Koninkrijk zijn van mening dat de kwaliteit van hun producten en diensten de belangrijkste bepalende factor is van een succesvolle export. Overige factoren die van invloed zijn op het succes zijn de sterkte van klantrelaties (94%), de logistiek (92%) en de prijs (91%). MKB in het Verenigd Koninkrijk noemden ook innovatie (86%), het vermogen om op de veranderende markten in te spelen (84%) en het productontwerp (81%) als voorspellers voor het exportsucces. Meer dan de helft van de ondervraagde MKB in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn van mening dat het, om succes te kunnen hebben, belangrijk is om een lager kostenplaatje te hebben dan de concurrent. 12% 33,896 8

9 Bevindingen > Exportmogelijkheden > Europese kansen Exportoverzicht voor MKB Het percentage MKB dat exporteert per bedrijfsgrootte Er bestaat een tegenovergestelde relatie tussen het aantal bedrijven en de exportfrequentie onder micro-, kleine en middelgrote bedrijven. Het hoogste aantal MKB zijn micro-ondernemingen, maar zij zijn het minst geneigd tot export, gemiddeld slechts 10% van hen. Echter door hun grote aantallen is de totale waarde aan export voor micro-ondernemingen het hoogst. In België exporteert 15% van de micro-ondernemingen, het hoogste percentage in Europa. Polen heeft daarentegen met 5% het kleinste percentage. Kleine bedrijven zijn bijna twee keer zo snel geneigd tot export als micro-ondernemingen, maar ze exporteren minder dan middelgrote bedrijven. Tussen de 15 en 30% van alle ondervraagde kleine bedrijven doen aan export. Daarbij beschikt Duitsland over het laagste en Polen over het hoogste percentage. Middelgrote bedrijven doen drie keer zoveel aan export als micro-ondernemingen. In Duitsland exporteert 43% van de middelgrote bedrijven, in het Verenigd Koninkrijk 29% en in Nederland 36%. Microondernemingen Kleine bedrijven Middelgrote bedrijven 13% 24% 25% 76,386 14,118 2,005 11% 22% 43% 45,414 17,612 8,390 11% 25% 25% 50,420 9,551 2,442 9% 19% 29% 21,216 10,221 2,459 5% 30% 31% 12,029 12,540 3,231 10% 23% 36% 21,861 3,885 1,063 De beweegredenen om met export te beginnen, komen hoofdzakelijk voort vanuit drie vermeende voordelen: marktontwikkeling, financiële opbrengst en het opbouwen van de merknaam. Marktontwikkeling kan een reactie zijn om aan een bepaalde vraag te voldoen of is proactief wanneer de mogelijkheden van grotere afzetmarkten verkend worden. Toegang tot betrouwbare logistieke dienstverlening kan die verkenning bevorderen. 15% 20% 24% 23,614 1, De wens om het succes op een binnenlandse markt naar andere markten uit te breiden, kan een positieve beweegreden zijn. Pessimisme over economische of zakelijke vooruitzichten binnen de eigen markt kan soms een aanzet zijn tot export, als defensieve strategie. MKB beginnen echter regelmatig op passieve wijze met exporteren, wanneer het zich ineens voordoet via online verkoop of vragen op de website. 9

10 Bevindingen > Exportmogelijkheden > Kansen buiten Europa Regionale exportpatronen Het percentage MKB s die zendingen verstuurd hebben naar elke bestemming in de afgelopen 12 maanden. Op basis van MKB s die zendingen hebben verstuurd. Binnenland Binnen de EU Buiten de EU Kansen buiten Europa EU-landen worden door de in Europa gevestigde MKB als eerste gekozen om naar te exporteren. Tussen de 87 en 100% van de exporterende MKB sturen zendingen naar landen binnen de EU. Andere Europese landen die geen deel uitmaken van de EU, waaronder Zwitserland, Turkije, Rusland en Wit-Rusland, zijn ook populaire exportbestemmingen MKB in Duitsland sturen over het geheel de meeste zendingen, hoewel de MKB in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland het hoogst aantal zendingen naar landen buiten de EU versturen. Voor MKB die buiten de EU exporteren, zijn de populairste exportregio s, met opkomende markten zoals Brazilië en India, Noord-Amerika (52%), Azië (47%), Afrika (21%), het Midden-Oosten (21%), Zuid-Amerika (20%), Austraal-Azië (19%) en Centraal- Amerika/het Caraïbisch gebied (14%) Terwijl de wereld zich aan het herstellen was van de financiële crisis van 2007/8, handhaafden of verhoogden MKB die naar landen buiten de EU exporteerden van 2010 tot 2012 ruimschoots hun omzet. Naar landen buiten de EU exporteren, hielp om de omzet te behouden voor MKB in Frankrijk (98%), Duitsland (95%), het Verenigd Koninkrijk (94%), België (84%), Polen (81%), Nederland (81%) en Italië (51%). Gecombineerd verhoogde of handhaafde een gemiddelde van 80% van de MKB uit de zeven landen die buiten de EU exporteerden hun omzet tijdens de jaren die volgden op de wereldwijde financiële crisis. Binnenland 172 Binnen de EU Buiten de EU TOTAAL Export kan bescherming bieden tegen moeilijke handelsomstandigheden, doordat het extra verkoopmogelijkheden biedt in markten die buiten de eigen grenzen liggen. Het is gemakkelijker om de capaciteit te handhaven, wanneer er snel ingespeeld kan worden op betere kansen op een verder weg gelegen markt, wanneer de binnenlandse of regionale markt instabiel is. Investeren in het opbouwen van het vermogen om naar verschillende markten te kunnen exporteren, is het belangrijkste element om de verkoopverrichtingen snel te kunnen wijzigen. De operationele capaciteit kunnen handhaven betekent dat winstmarges, evenals banen behouden blijven en dat dividenden beschermd worden. Export zorgt ervoor dat alle basiselementen er goed voor staan Het gemiddelde aantal zendingen dat de afgelopen 12 maanden werd verstuurd door MKB in de vijf geselecteerde sectoren. 10

11 Bevindingen > Exportmogelijkheden > Kansen buiten Europa De Verenigde Staten is het land waarnaar buiten Europa het meest geëxporteerd wordt door MKB.. Van de bedrijven die naar landen buiten de EU exporteren, exporteert 53% naar de VS, 49% naar landen in Europa buiten de EU en 47% naar Azië. De Verenigde Staten is het meest populaire exportland buiten Europa voor MKB in het Verenigd Koninkrijk (54%), België (40%) en Italië (40%). China is het meest populaire exportland buiten Europa voor MKB in Nederland (60%) en Polen (26%). Canada is de favoriete bestemming buiten Europa voor MKB in Frankrijk (57%) en Duitsland (51%). Meest populaire exportbestemmingen Het percentage MKB dat naar de drie meest favoriete exportlanden buiten Europa exporteert. 54% 40% 40% 60% 26% 57% 51% VERENIGD KONINKRIJK CHINA CANADA 11

12 Bevindingen > Exportmogelijkheden > Kansen buiten Europa Voor alle sectoren wachten er mogelijkheden in het exporteren buiten de Europese grenzen en de Verenigde Staten is over het algemeen de meest populaire bestemming daarvoor. Er zijn exportmogelijkheden voor bedrijven in alle industriële sectoren. MKB van alle zeven onderzochte landen exporteren buiten de EU: van de MKB die exporteren, bevindt 67% zich in de industriële sector, 59% in de detailhandel, 59% in de hightechsector, 40% in de automobielsector en 58% in de gezondheidszorg. MKB in de industriële sector en detailhandel verzenden het grootste volume aan export buiten de EU. De Verenigde Staten is voor alle sectoren het meest favoriete exportland buiten de EU: hightechsector (66%), industriële sector (56%), gezondheidszorg (55%), detailhandel (46%) en de automobielsector (27%). Export door de sectoren naar Europese landen buiten de EU is ook aanzienlijk: detailhandel (55%), hightechsector (53%) gezondheidszorg (48%), industriële sector (47%) en de automobielsector (33%). Export door de sectoren naar de VS Export van de sectoren naar de VS als een gecombineerd percentage van alle exporterende MKB die werden onderzocht. Automobielsector Gezondheidszorg High tech Industriële sector Retail Verenigd Koninkrijk 27% 55% 66% 56% 46% 12

13 Bevindingen > Exportmogelijkheden > Kansen buiten Europa > Trends per bedrijfsgrootte Trends per bedrijfsgrootte De export is niet alleen weggelegd voor de grotere maatschappijen. Micro-, kleine en middelgrote bedrijven door heel Europa grijpen de kansen aan om naar het buitenland te exporteren. Middelgrote bedrijven sturen de meeste zendingen naar het buitenland en ze sturen tevens het grootst aantal zendingen naar het buitenland. Van de zendingen die MKB naar het buitenland sturen, wordt 60% door middelgrote bedrijven, 30% door kleine bedrijven en 10% door micro-ondernemingen verstuurd. Zendingen die naar het buitenland verstuurd worden, zijn in Duitsland het meest gelijkwaardig verdeeld onder MKB, namelijk 35% door micro-ondernemingen, 35% door kleine en 30% door middelgrote bedrijven. Het hoogste percentage micro-ondernemingen dat in verhouding zendingen naar het buitenland verstuurd is in Duitsland (35%), vergeleken met minder dan 20% van de zendingen in de overige markten Zendingen voor export per bedrijfsgrootte Het percentage exportzendingen dat door micro-, kleine en middelgrote bedrijven verstuurd wordt vanuit de zeven landen die zijn opgenomen in het onderzoek. 2% 24% 74% 35% 35% 30% 10% 48% 42% Kleine bedrijven versturen 50% van alle exportzendingen door MKB in Polen en 48% in Frankrijk. Dit percentage van zendingen door kleine bedrijven ligt ook hoog in Duitsland (35%) en België (37%). 8% 22% 70% Middelgrote bedrijven zijn in alle zeven onderzochte landen goed voor het hoogste percentage verzendingen, behalve voor Duitsland, waar ze slechts 30% van de verzendingen voor hun rekening nemen. 2% 50% 48% 10% 24% 66% Zendingen die naar het buitenland verstuurd worden, wegen voor het overgrote deel minder dan 32 kg in Nederland (87%), Duitsland (85%), Polen (84%), Frankrijk (79%), het Verenigd Koninkrijk (75%), België (71%) en Italië (69%). Ook voor alle sectoren wegen de pakketten naar het buitenland meestal minder dan 32 kg: gezondheidszorg (91%), hightechsector (85%), detailhandel (81%), automobielsector (72%) en industriële sector (68%). 19% 37% 44% Binnenlandse zendingen door MKB worden meestal naar andere bedrijven in Europese landen verstuurd: België (84%), Italië (82%), Polen (73%), Duitsland (63%), het Verenigd Koninkrijk (62%), Nederland (60%) en Frankrijk (60%). Dezelfde trend is zichtbaar voor de sectoren: industriële sector (84%), hightechsector (81%), gezondheidszorg (76%), automobielsector (72%) en detailhandel (71%). Microondernemingen Kleine bedrijven Middelgrote bedrijven 13

14 Bevindingen > Exportmogelijkheden > Mogelijkheden via e-commerce Export vanuit online verkoop Het percentage MKB dat online in eigen land, in de EU en buiten de EU verkoopt. 7% Mogelijkheden via e-commerce 3% 7% MKB hebben ontdekt dat de online verkoop mogelijkheden voor export creëert en ze vinden innovatieve logistieke oplossingen om de lange afstanden te overbruggen. 1% 11% 11% Online verkoop vindt hoofdzakelijk naar de eigen binnenlandse markten plaats, maar MKB verkopen zowel binnen als buiten de EU. Nederland heeft het hoogste percentage van bedrijven die online binnen de eigen markt en binnen de EU verkopen, maar het Verenigd Koninkrijk heeft het hoogste percentage bedrijven dat buiten de EU verkoopt. Online verkoop in Nederland vindt zowel in het binnenland (30%) en de EU (24%), als buiten de EU (5%) plaats. Het laagste percentage aan online verkoop is in België te zien waar slechts 7% van de MKB online binnen de eigen markt verkoopt, 3% in de EU en 1% daarbuiten. 3% 3% 7% 14% 24% 24% 13% MKB die online verkopen laten doorgaans hun bestellingen die bestemd zijn voor export ophalen bij hun eigen bedrijf in België (90%), Duitsland (62%), Italië (50%) en Polen (53%). Online bestellingen voor levering naar het postkantoor brengen, is ook gebruikelijk in Frankrijk en Nederland. 3% 11% 30% In het Verenigd Koninkrijk bestaat geen overheersende methode om bestellingen te versturen. Van de MKB laat 23% ze ophalen bij hun bedrijf, geeft 23% ze af bij het postkantoor, neemt 25% ze mee naar een andere locatie en gebruikt 27% een andere leveringsmethode. 5% 24% 30% Het is belangrijk om de verzendkosten laag te houden wanneer er online verkocht wordt in ver weg gelegen landen, zodat de totaalprijs die de consument betaalt niet de lokale prijs van de concurrent in dat land overstijgt. Ervaren exporteurs kijken naar leveranciersketens die kosten besparen door grotere volumes te verwerken en tegelijkertijd de tijd tussen bestelling en aflevering terugbrengen. Deze oplossingen kunnen het gebruik van een verzamelpunt omvatten, om leveringen aan klanten te helpen versnellen die daar in de buurt wonen. Grote volumes naar een buitenlands magazijn verschepen, zal de verzendkosten per item verlagen. Afzonderlijke items worden vervolgens vanaf het magazijn verstuurd wanneer ze besteld worden, wat de leveringstijd nog voordat de levering plaatsvindt vermindert. De consument zal minder betalen, er zijn grotere bestelvolumes, dus iedereen is blij. 26% 26% 14% 8% 27% 26% 14% 13% Totaal Binnenland Binnen de EU Buiten de EU 14

15 Bevindingen > Exportmogelijkheden > Mogelijkheden via e-commerce > Trends voor sectoren Trends voor sectoren Naar schatting is nu een derde van de wereldbevolking online en dit biedt aanzienlijke kansen voor alle bedrijfssectoren voor online verkoop in het buitenland. MKB vanuit alle vijf de bedrijfssectoren die werden onderzocht, verkopen producten online. Ongeveer een kwart van alle ondervraagde bedrijven in de automobiel-, hightech- en detailhandelindustrie verkoopt online binnen hun eigen markt. Deze sectoren verkopen ook het meeste online aan klanten in andere landen binnen de EU en daarbuiten. MKB in de gezondheidszorg verkopen het minste online van alle sectoren. Online verkoop per sector Het percentage van MKB vanuit elke sector dat online in hun eigen land, binnen de EU en daarbuiten verkoopt Automobielsector Gezondheidszorg High tech Industriële sector Retail Totaal Binnenland Binnen de EU Buiten de EU 15

16 Bevindingen > Exportmogelijkheden > Mogelijkheden via e-commerce > Casestudy Casestudy Onverwachte exportmogelijkheid voor online detailhandelaar Export begon vanuit een onverwachte mogelijkheid voor Material Life, een online meubelhandelaar. Een onverwachte bestelling voor een container met meubilair hield in dat de eigenaren Stephen Baldwin en Brian Reinker snel kennis moesten vergaren over exporteren om de zending op professionele wijze te kunnen verzenden. Het was belangrijk om uit te vinden wat de overeenkomende tariefcodes voor elk meubelstuk waren dat werd verzonden, zodat we de belasting konden vaststellen die Australië voor de invoer van de berekent. Deze kosten worden door de consument betaald, maar het is belangrijk om te weten wat ze zijn, indien een koper een prijsopgave wil met de volledige invoerkosten. We werden compleet overrompeld toen de bestelling voor banken en tafels binnenkwam, aangezien we er vanuit gingen dat de Australiërs daar vergelijkbare spullen kunnen krijgen, aldus Stephen. Maar de sterke Australische dollar betekende dat ze de meubels bij ons voor minder geld konden kopen, zelfs met de transportkosten er bij opgeteld. Strategische lessen Strategie voor toetreding tot de markt: Als reactie Strategie voor leveranciersketens: Directe exportleveringen aan klant Hoewel de meeste verkoop van Material Life in hun eigen land plaatsvindt, hebben ze pakketten met kleinere items, zoals klokken of vazen naar Maleisië, Hong Kong en Zuid- Afrika verstuurd. Grotere meubelstukken worden als zeevracht in containers vervoerd. Stephens advies aan nieuwe exporteurs: Het is belangrijk om een betrouwbaar logistiek vervoersbedrijf te kiezen en met name eentje met een goede technologie om de leveringen te kunnen traceren, zodat u weet wat de staat van de levering is. Dit is van wezenlijk belang voor uw eigen gezondheid en de klant wordt er blij van! Logistieke strategie: Bestellingen bepalen de samenstelling van pakket of vrachtzendingen Het is belangrijk om een betrouwbaar logistiek vervoersbedrijf te kiezen en met name eentje met een goede technologie om de leveringen te kunnen traceren, zodat u weet wat de staat van de levering is. Stephen Baldwin - Material Life 16

17 Bevindingen > Hindernissen voor de EU identificeren Hindernissen voor de EU identificeren MKB over heel Europa en in alle sectoren maken gebruik van de mogelijkheden die export met zich meebrengt. De eerste poging op het gebied van exporteren, betreft voor veel bedrijven doorgaans verzendingen naar andere landen binnen de EU, waarbij de douane, de afstand en de culturele barrières minder problematisch zijn en de meeste landen dezelfde munt hebben. Ervaren exporteurs vinden manieren om de barrières te overkomen, die nieuwelingen daarentegen tegenhouden. De twee grootste bezorgdheden die MKB tegenhouden om te gaan exporteren naar landen in Europa zijn: 1. Transportbeveiliging Ervaren exporteurs ontwikkelen verpakkingen die speciaal voor verzending gemaakt zijn. Het biedt voldoende bescherming tegen beschadiging en is ontworpen om de reputatie van het merk te verbeteren. Exporteurs van grote volumes investeren in onderzoek en ontwikkeling om de verpakking te ontwerpen die hun producten afdoende zal beschermen. 2. Internetbeveiliging Slimme eigenaren van online bedrijven gebruiken een combinatie van antivirussen en een echtheidsverklaring om de vertrouwelijke informatie van hun klanten te beschermen. Ze informeren hun klanten tevens over mogelijke bedreigingen, zoals scams via . Geografische en historische elementen beïnvloeden de opvattingen die landen hebben ten opzichte van export. Omdat ze zich op een eiland bevinden, zien MKB in het Verenigd Koninkrijk export bijvoorbeeld als een grote stap in vergelijking met bedrijven in Duitsland. Daar wordt export namelijk als een natuurlijk verlengstuk gezien van hun binnenlandse handel. Dezelfde munteenheid en de nabijheid van de Duitssprekende markten in Oostenrijk en Zwitserland hebben het exporteren in het bloed van de ondernemende Duitser verankerd. De gemeenschappelijke markt betekent dat gemakkelijk naar markten binnen de Europese Unie verplaatst kunnen worden. De reputatie van Duitse bedrijven voor het leveren van superieure productkwaliteit helpt de marktontwikkeling verder op weg. 17

18 Bevindingen > Hindernissen voor de EU identificeren > Bezorgdheden per land Bezorgdheden per land Het onderzoek heeft de belemmeringen eruit gelicht voor export binnen de EU. Het risico dat kwijt raken of beschadigd worden, is waar de meeste MKB zich zorgen over maken. Ongeveer één op de vijf exporteurs maakt zich ook zorgen over exportvoorschriften en/of ingewikkelde administratie en onkosten. Veiligheid op internet () is één van de grootste bezorgdheden voor MKB in alle landen die werden onderzocht, behalve voor het Verenigd Koninkrijk en Italië. Micro-ondernemingen neigen zich meer zorgen te maken. Degenen die nog nooit geëxporteerd hebben, maken zich ook meer zorgen. Belemmeringen om naar de EU te exporteren De drie grootste verontrustingen of zorgen voor wel en niet exporterende MKB in de zeven ondervraagde landen. % dat een score van 4 of 5 geeft Concurrentie op de lokale markt Concurrentie op de lokale markt Verzendkosten Concurrentie op de lokale markt Betaald krijgen voor Concurrentie op de lokale markt 18

19 Bevindingen > Hindernissen voor de EU identificeren > Zorgen per sector Zorgen per sector MKB in de automobielsector, de industriële sector en de detailhandel zijn het meest geneigd om te denken dat concurrentie van lokale bedrijven in de beoogde landen een belemmering vormt voor export binnen de EU. en -procedures zijn een zorg voor de gezondheidszorgbedrijven en internetbeveiliging blijft voor alle sectoren zorgelijk. Belemmeringen per sector voor export naar de EU De drie grootste verontrustingen of zorgen voor wel en niet exporterende MKB in de vijf ondervraagde sectoren. % dat een score van 4 of 5 geeft Automobielsector Gezondheidszorg High tech Concurrentie op de lokale markt Verzendkosten Industriële sector Retail Concurrentie op de lokale markt Concurrentie op de lokale markt 19

20 Bevindingen > Belemmeringen voor de EU wegnemen > Transportbeveiliging Belemmeringen voor de EU wegnemen Transportbeveiliging Ervaren exporteurs verminderen de risico s op beschadiging van door de producten op de juiste manier te verpakken en te zorgen dat ze veilig vervoerd worden. De beste tips om uw verpakking voor te bereiden: Ken uw product en kies verpakkingsmateriaal dat hier geschikt voor is. Bepaal hoeveel plek er nodig is voor het product en de schokdemping. Zorg dat het product niet met de doos of andere producten in contact komt. De inhoud moet voldoende vastgezet worden. Als u de verpakking zou schudden, moet alles op zijn plek blijven. Breng zelfklevend plakband aan over alle naden van de doos. Hoewel verpakkingen de producten beschermen, biedt een verzekering gemoedsrust. Ga na of er een verzekering is opgenomen in de verzendkosten van de pakketten. Als u de voorwaarden bespreekt voor vrachtzendingen, zorg dan dat het duidelijk is wanneer de verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging wordt overgedragen naar de koper. Wist u dat? Eersteklas vervoersbedrijven advies aanbieden over verpakkingen. Nadat een analyse is gemaakt van hoe producten zich door de gehele leveranciersketen bewegen, wordt advies uitgebracht over de verpakking en prototypes kunnen grondig worden getest om ervoor te zorgen dat ze tijdens het transport en de opslag tegen de ontberingen van het sorteren op de lopende band of het opstapelen op planken kunnen. Daarnaast kunnen gekwalificeerde logistieke partners op maat gemaakte verpakkingen aanbieden die zijn afgestemd op de behoeftes van een bepaald segment, zoals gespecialiseerde verpakkingen voor de gezondheidszorg voor temperatuurgevoelige zendingen. Gebruikelijke testen zijn onder andere tegen: barsten, verbrijzeling van de randen, samendrukking, breken van het product bij schokken en productvibratie. Speciale apparatuur kan omstandigheden nabootsen, zoals de winter (bevroren), de tropen (nat) of de woestijn (droog). Sommige overheden en bestuurlijke organisaties hebben voorschriften over verpakkingen voor bepaalde en certificatie biedt het bewijs dat daaraan voldaan is. 20

Een discussienota van UPS, maart 2015 Europees onderzoek

Een discussienota van UPS, maart 2015 Europees onderzoek Een discussienota van UPS, maart 2015 Europees onderzoek UPS Pulse of the Online Shopper Een discussienota van UPS maart 2015 Europees onderzoek Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 A. Onderzoeksdoeleinden...

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek

ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek ING Sectormanagement Transport & Logistiek ICT in transport en logistiek Voorsprong door initiatief en focus Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Panteia/NEA Panteia/NEA Redactie mr. M.C.

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014?

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014? Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2014? Focusgebieden voor succes in omzet en winst In verschillende opzichten is de westerse economie een nieuwe weg ingeslagen. De US en de UK rapporteren een bescheiden

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

Project Van Roey Automation

Project Van Roey Automation Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Marketing Project Van Roey Automation EDS Giovanni Colin Kristof Cools Roy Diepvens Tinne Oostvogels

Nadere informatie

GROENBOEK. Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU. (Voor de EER relevante tekst)

GROENBOEK. Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.11.2012 COM(2012) 698 final GROENBOEK Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor groei van de elektronische handel in de EU (Voor de EER relevante tekst) NL NL 1.

Nadere informatie

» How Buhrmann became a dedicated office products company

» How Buhrmann became a dedicated office products company How Buhrmann became a dedicated office products company The recent history of the company began at the end of 1992, when KNP, Bührmann-Tetterode and VRG decided to merge a process that was completed in

Nadere informatie

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013?

Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013? Hoe kan de MKB groothandel groeien in 2013? Focusgebieden voor succes in omzet en winst We bevinden ons in een tijd van economische onzekerheid. Toch biedt 2013 ook weer kansen om vooruit te kijken. Groothandelaren

Nadere informatie

Waarde creëren, waarde delen

Waarde creëren, waarde delen Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2013 We blikken terug op de hoogtepunten van de afgelopen twaalf maanden. Het is voor Aegon een jaar van vooruitgang en verandering geweest. P. 4 CEO Alex Wynaendts

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Rapport Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden. Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken

Rapport. Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden. Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken w Rapport Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten Maart 2014 In deze uitgave Inleiding Meer omzet maar minder winst 3 Brazilië Verkoop getroffen

Nadere informatie

De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken

De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken Praktische methoden voor de transformatie van het organisatie-dna via nieuwe werkmethoden Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse

Nadere informatie

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper

Digitale werkstijl: het nieuwe werken. Een Microsoft white paper Digitale werkstijl: het nieuwe werken Een Microsoft white paper Mei 2005 Het nieuwe werken Hoewel sociale, politieke, economische en demografische trends het wereldwijde zakelijke landschap veranderen,

Nadere informatie

The future of IT. Het Nederlandse perspectief Een Computer Futures Rapport. We ve got IT covered.

The future of IT. Het Nederlandse perspectief Een Computer Futures Rapport. We ve got IT covered. The future of IT Het Nederlandse perspectief Een Computer Futures Rapport We ve got IT covered. 1 Inleiding Het diepgaande onderzoek De toekomst van IT is ontwikkeld om senior beleidsvormers inzicht te

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

internationalisatie: groeien over grenzen

internationalisatie: groeien over grenzen internationalisatie: groeien over grenzen Foodsector internationalisatie: groeien over grenzen Go east old man, and grow with the country Vrij naar Horace Greeley (1865) I inhoud Inhoud Het belang van

Nadere informatie

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei 2 Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland 3 Inleiding Taco Carlier ontwierp

Nadere informatie

Wereldwijd werken. Positie kiezen op de mondiale arbeidsmarkt

Wereldwijd werken. Positie kiezen op de mondiale arbeidsmarkt Wereldwijd werken Positie kiezen op de mondiale arbeidsmarkt Een Manpower Witboek 2010 Dit Manpower Witboek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Intelligence Group en The Network. Wereldwijd

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2014. The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2014. The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2014 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2014 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Februari 2014 Inho STRATEGY TRENDS 2014 THE CEO S AGENDA ud 1.

Nadere informatie

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven Kwalitatief onderzoek Said Chakri 0467182 Masterproef aangeboden

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Succes voor accountantskantoren

Succes voor accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Succes voor accountantskantoren ondanks moeilijke tijden Er zijn nog altijd succesvolle accountantskantoren, ondanks een structurele krimp van de markt.

Nadere informatie

Betalen 2007. Betalen op internet en mobiele telefoon

Betalen 2007. Betalen op internet en mobiele telefoon Betalen op internet en mobiele telefoon Payments 2007 Betalen op internet en mobiele telefoon Inclusief een overzicht van betaalmethodes en PSPs voor Duitsland en Nederland Auteurs Innopay info@innopay.com

Nadere informatie