studiegids natuurwetenschappen bachelor milieu-natuurwetenschappen master milieuwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studiegids natuurwetenschappen bachelor milieu-natuurwetenschappen master milieuwetenschappen"

Transcriptie

1 studiegids natuurwetenschappen bachelor milieu-natuurwetenschappen master milieuwetenschappen

2 Inhoud 03 Voorwoord 04 Nieuw in Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden faculteit Natuurwetenschappen 07 Bèta-basiskennis bijspijkeren 08 Focusopleidingen Milieu-natuurwetenschappen 09 Bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen Studieplanning van de propedeuse Open Universiteit Extra - OUX Opleidingsschema bacheloropleiding Landelijke dagen 14 Masteropleiding Milieuwetenschappen Opleidingsschema Masteropleiding 16 Onderzoek bij de faculteit Natuurwetenschappen 17 Studiebegeleiding, docenten en mentoren 20 Studiefaciliteiten Studiecentra NW-Nieuwsbrief NW-symposium Faculteitsvereniging NouW Facultaire opleidingscommissie Natuurwetenschappen Studentenraad (Bijna) alumnus? Mijn OU Studieplaza Studentennieuwsbrief: Nieuwsplaza 24 Tentamen 25 Vrijstelling voor de bacheloropleiding Vrijstellingsprofielen 27 Toelating tot de Masteropleiding 28 Inschrijven en kosten 30 Cursusbeschrijvingen 56 Procedures en regelgeving Service en informatie Open Universiteit

3

4 Voorwoord Top-opleiding Het doet me plezier je welkom te mogen heten in deze studiegids! Als je geïnteresseerd bent in duurzaamheidsthema s en daar als milieuprofessional werkzaam in wilt worden, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Onze opleidingen zijn zowel in 2012 als in 2013 door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie gekwalificeerd als topopleiding : de inhoud is van hoogwaardige kwaliteit en wordt begeleid door enthousiaste en gekwalificeerde docenten. Je vindt in deze gids vooral informatie over de bacheloropleiding in de Milieunatuurwetenschappen (BSc) en de masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc). Je kunt bij ons echter ook alleen een individuele cursus doen, als je actuele kennis en nieuwe competenties wilt verwerven zonder de volledige opleiding te volgen. Ook kun je bij ons je kennis in de vwo-vakken wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde bijspijkeren of toetsen. In deze gids vind je een uitvoerige beschrijving van deze onderwerpen. Wat leer je in onze academische opleidingen? In onze bachelor- en masteropleiding maak je kennis met actuele wetenschappelijke ontwikkelingen in de milieuwetenschappen, die we presenteren vanuit een brede natuurwetenschappelijke basis met sociaalwetenschappelijke accenten. Voor verdieping kun je kiezen uit drie richtingen: natuurwetenschappen, beleid en gezondheid. Je leert hoe je milieu- en duurzaamheidsproblemen kunt herkennen en onderzoeken, en hoe je tot mogelijke oplossingen kunt komen. De competenties in de opleidingen zijn: diagnose, onderzoek en interventie. In het Virtueel Milieu-adviesbureau ga je in op actuele milieukennisvragen uit de praktijk. In de masteropleiding doe je onderzoek bij de faculteit of juist in je eigen werkkring. Waar kun je werken? Als afgestudeerde Bachelor en Master spreek je zowel de taal van de wetenschappers als die van de professionals. Daardoor ben je uitermate geschikt voor functies op academisch niveau bij overheden, ondernemingen, adviesorganisaties en onderzoeksinstellingen. Ook zul je uitstekend kunnen werken in een team met wetenschappers uit verschillende richtingen. Succesvolle alumni zijn te vinden bij gemeentes, bedrijven, de provinciale overheid, kennisinstituten, en universiteiten. Je kunt ook als zelfstandig adviseur aan de slag. Deze studiegids helpt je bij het maken van de juiste keuzes. Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met ons secretariaat, onze docenten en de mentoren. Ik hoop je binnenkort te mogen begroeten bij de milieuopleidingen van de Open Universiteit! Prof. dr. Paquita Pérez hoogleraar en decaan Naar een duurzame samenleving: innovatie en integratie voor de kenniseconomie Nederland wil behoren tot de top-5 van kenniseconomie-landen. De bijdrage van opleidingen in de bèta-richting wordt daarom van groot belang geacht. Desondanks wordt juist voor deze richtingen een tekort aan gekwalificeerde professionals voorspeld. Als student bij de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit kun je bijdragen aan het onderzoek en oplossingsrichtingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Dit kunnen aspecten zijn van energiewinning, omgevingsvraagstukken, gezondheid en voeding. We onderzoeken criteria voor effectief duurzaam beleid. We bestuderen de effecten van moderne voeding en de invloed van omgevingsfactoren op de gezondheid. Economische ontwikkelingen zijn onverbrekelijk verbonden met mens en aarde: voor de bestudering is een innovatieve, multidisciplinaire benadering noodzakelijk en wenselijk. 3

5 Nieuw in De faculteit Natuurwetenschappen is voortdurend bezig om oude cursussen te reviseren en nieuwe cursussen te ontwikkelen. We volgen daarbij de inhoudelijke ontwikkelingen die zich in het milieuveld voordoen en de veranderende vraag naar milieuonderwijs. We passen tevens de nieuwste onderwijskundige en technische ontwikkelingen in het afstandsonderwijs toe. Nieuwe cursussen Graag wijzen we je op onze in dit cursusjaar nieuw te verschijnen cursussen: - Wiskunde voor milieuwetenschappen - Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond - Natuurkunde voor milieuwetenschappen (vanaf februari 2014) - Corporate Responsibility for Sustainable Development - Geo Information Systems (GIS) (opgenomen in keuzeblok A) Cursussen die uit het aanbod zijn Vernieuwing van de opleiding houdt ook in dat cursussen uit het aanbod worden genomen. Dat zijn de cursussen (met laatste tentamendatum): - Natuurkunde (N05121, 31 januari 2015) - Geologie rondom plaattektoniek (N04122, 31 juni 2014) - Geo Information Systems (GIS) (N35221, 23 april 2014) - Afstudeeropdracht (N94310, 30 juni 2015). Cursussen met een gewijzigde plaats in de opleiding De plaats van cursus C51211 Schrijfpracticum 2: academisch schrijven is per 1 juli 2013 gewijzigd van het gebonden keuzeblok A naar het gebonden keuzeblok B. De cursus N35221 Geo Information Systems (GIS) verdwijnt per 1 juli 2013 uit keuzeblok B. De opvolger hiervan N35321 Geographical Information Systems (GIS) wordt per die datum opgenomen in keuzeblok A. Open Universiteit Extra OUX Voor het tweede achtereenvolgende jaar biedt de faculteit Natuurwetenschappen zowel in de propedeuse als bij het begin van de master een OUX-programma aan. Deelname aan de OUX-propedeuse is mogelijk na afronding van de introductiecursus Aarde, mens en milieu. Inschrijving in het OUXmasterprogramma is mogelijk na toelating tot de master, dus na afronding van de bacheloropleiding of het schakelprogramma. Startmomenten zijn 1 september 2013 en 1 februari Zie verder in deze gids onder studiemogelijkheden. 4

6 Studeren aan de Open Universiteit Wanneer je begint met een studie aan de Open Universiteit kan dat op twee manieren. Je kunt gebruikmaken van vaste jaartrajecten met tutorbegeleiding (startpakket en OU-Extra), maar je bent vrij om je eigen studieweg te kiezen. Het is mogelijk om op elk gewenst moment te starten met studeren en het tempo van je studie zelf te bepalen. Open toelating Voor de meeste modulen op bachelorniveau gelden geen vooropleidingseisen, maar voor studeren op masterniveau moet toelating worden aangevraagd. Bij de Open Universiteit is de minimum toelatingsleeftijd 18 jaar. Startpakket Om aan een studie te beginnen is het zogenoemde startpakket de beste keuze. Het startpakket bestaat uit de twee eerste modulen van de bacheloropleiding, waarbij een uitgebreide begeleiding ervoor zorgt dat je in een goed studieritme komt. Je bezoekt groepsbijeenkomsten waar naast inhoud ook zaken als een effectieve studieaanpak, planning en tentaminering aan bod komen. Het bestuderen van het startpakket geeft een goed beeld van wat je in je verdere studie mag verwachten en welke capaciteiten je daarvoor nodig hebt. Open of gestructureerd via OU-Extra Nadat je een start hebt gemaakt met de eerste twee modulen van de bacheloropleiding (startpakket), kun je kiezen op welke manier je graag verder wilt studeren. Heb je tijdens je kennismaking met de studie ervaren dat je behoefte hebt aan een gestructureerde planning, en vind je zelfstandig studeren, maar wel met contact met andere studenten prettig, dan is deelname aan OU-Extra voor jou een effectieve studieaanpak. Elders in deze gids vind je meer uitleg over OU-Extra in de bachelor of de masteropleiding. Uiteraard ben je ook helemaal vrij om je eigen studie en tempo te bepalen. Bovendien kun je ook tussentijds beslissen of je wel of niet wilt deelnemen aan OU-Extra. Het gestructureerde traject wordt telkens vastgesteld voor de duur van één jaar, en er kan gestart worden op 1 september of 1 februari. Studiepunten en modulen Een cursus bestaat uit één of meer modulen. Daarmee wordt de omvang van een cursus uitgedrukt. Een module heeft een waarde van 4,3 studiepunten en staat gelijk aan studie-uren. In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten: - Bacheloropleiding 42 modulen (180 studiepunten) - Propedeuse 14 modulen - Postpropedeuse 28 modulen - Masteropleiding 14 modulen (60 studiepunten). Opbouw van de opleidingen De opleidingen van de Open Universiteit bestaan uit een vastgesteld programma, waarbij een bepaalde volgorde van cursussen een volledige bachelor- of masteropleiding vormt. In het programma is een vrij deel voorzien dat al naar gelang je persoonlijke interesse kan worden ingevuld. In het programma wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen: - gemeenschappelijk deel: een groot aantal verplicht te volgen cursussen; - gebonden keuzedeel: uit een vastgestelde groep cursussen kan een persoonlijke selectie gemaakt worden; - vrije ruimte: uit het totale aanbod van cursussen van de Open Universiteit kan een cursus worden ingebracht, dus niet specifiek uit het eigen opleidingsprogramma. Uitgesloten is hierbij de mogelijkheid van het inbrengen van een cursus uit een master- in een bacheloropleiding; - aanschuifonderwijs: cursussen uit het aanbod van andere universiteiten kunnen worden ingebracht in de vrije ruimte van de bacheloropleiding én als keuzevak in de masteropleiding, nadat de Facultaire toetsingscommissie hiervoor toestemming heeft gegeven. Nederlands en Engels in de opleidingen Het cursusmateriaal bestaat uit Nederlands- en Engelstalige teksten. De tentamens worden in de Nederlandse taal afgenomen. Vaak wordt echter gekozen voor Engelstalig cursusmateriaal omdat bepaalde vakgebieden voornamelijk Engelstalig zijn, of omdat het cursusonderwerp een internationale oriëntatie heeft. In de masteropleiding is het aandeel Engels beduidend groter dan in de bacheloropleiding. Op deze manier ontwikkelen studenten zich tot academici die in staat zijn te participeren in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Onderwijs- en examenregeling (OER) Aan de basis van de bachelor- en masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling wordt elk jaar door de Raad van Decanen vastgesteld na advies van de Commissie voor de examens, de Facultaire opleidingscommissie en de Studentenraad. De regeling beschrijft het onderwijsprogramma en de rechten en plichten van de student. Elk jaar worden cursussen vanaf 1 juli volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de uitvoeringsregelingen waarin voor elke opleiding specifieke bepalingen zijn opgenomen. De integrale Onderwijs- en examenregeling en de Uitvoeringsregelingen zijn op de website terug te vinden. 5

7 Studiemogelijkheden Natuurwetenschappen Er zijn verschillende manieren om te studeren bij de faculteit Natuurwetenschappen: je kunt cursussen volgen als onderdeel van een academische bachelor- of masteropleiding, als onderdeel van een focusopleiding, of je volgt een losse cursus. Waarvoor je kiest, hangt af van je doelstelling en de tijd die je beschikbaar hebt. De programma s van de bachelor- en masteropleiding komen elders in deze gids uitgebreid aan de orde. Losse cursussen Het opfrissen en verdiepen van kennis en vaardigheden is een veelgehoord motief om te studeren bij de Open Universiteit. Voor dat doel kan het bestuderen van een of meer cursussen uit ons cursusaanbod toereikend zijn. Elke cursus vormt een afgerond geheel. Inschrijving voor een cursus geeft naast het cursusmateriaal ook recht op begeleiding en drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je een certificaat. Dit certificaat kan vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen. Voor een volledig overzicht van het cursusaanbod verwijzen we naar de cursusbeschrijvingen in deze gids. Focusopleidingen Met een focusopleiding kun je je specialiseren in een onderwerp zonder een hele bachelor- of masteropleiding te volgen. Je volgt een combinatie van samenhangende cursussen (drie of vier modulen) over een bepaald onderwerp. Na het succesvol afronden van de focusopleiding ontvang je een focusdiploma. Daarmee toon je aan dat je in staat bent om cursussen op academisch niveau af te ronden. Meer informatie over focusopleidingen staat op de website. Universiteit Extra - OUX Met OUX biedt de Open Universiteit een gestructureerd onderwijsaanbod met als kernaspecten minder vrijblijvendheid en meer binding. Dit aanbod wordt naast het onderwijs met vrijheid van tijd, plaats en tempo aangeboden. Je kunt dus kiezen tussen vrij studeren of in een vast tempo onder begeleiding van een tutor. De faculteit Natuurwetenschappen biedt jaarlijks in september en in februari zowel in de bachelor als in de master één blok in OUX aan. Dit blok duurt één jaar, het bestaat uit vier modulen, vergt circa 400 uur studie en is opgebouwd uit bestaande cursussen. Alle studenten beginnen gelijktijdig met het blok en doen op dezelfde momenten tentamen. Aan het eind van elk blok is een herkansingsperiode. Per blok is er een tutor die studenten actief volgt en worden (al dan niet virtuele) bijeenkomsten georganiseerd. Ook worden er per blok deadlines vastgelegd. Als blijkt dat je een bepaalde deadline niet gehaald hebt, neemt de tutor contact met je op. Studenten die zich inschrijven voor een blok geven daarmee aan dat zij actief willen participeren en actief gevolgd willen worden. Met alle studenten die zich inschrijven voor OUX wordt contact opgenomen voor een elektronische of telefonische intake. Open Bachelor Natuurwetenschappen Naast onze bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen kun je ook kiezen voor een Open Bachelorprogramma. Dit programma kenmerkt zich door zijn breedte; het bevat leerstof van tenminste twee faculteiten, bijvoorbeeld Natuurwetenschappen en Rechtswetenschappen. Het programma bestaat uit drie onderdelen: een facultair deel (dit is ongeveer 2/3 deel van het pakket), een verbredingpakket en de vrije ruimte (deze laatste twee vormen samen ongeveer 1/3 deel van het totale Open Bachelorprogramma). Een Open Bachelor heeft een hoofdrichting (in het voorbeeld cursussen van de faculteit Natuurwetenschappen, 27 modulen of 116,1 studiepunten), in combinatie met een verbredingpakket (in het voorbeeld cursussen van de faculteit Rechtswetenschappen, 10 modulen, 43 studiepunten). Daarnaast is er een vrije ruimte (5 modulen, 21,5 studiepunten) die, indien gewenst, kan worden gecombineerd met het verbredingpakket. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden wat betreft studierichtingen en verbredingpakketten. 6

8 Bèta-basiskennis bijspijkeren De Open Universiteit kent geen toegangseisen met betrekking tot voorkennis. Toch is het belangrijk dat je voldoende basiskennis hebt van de bètavakken. Dit is nodig om onze bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen met succes in de daarvoor aangegeven tijd te kunnen afronden. Toetsen basiskennis bètavakken Basiskennis voor natuurkunde, scheikunde, biologie of wiskunde kun je toetsen via een voortentamen op vwo-/havo-eindexamenniveau (zie hieronder). De basiskennis voor wiskunde kun je ook toetsen via een online diagnostische toets en een diagnostische toets met multimediale terugkoppeling (thematisch gerangschikte vragen, theorie, praktijk en per vraag een video-opname met uitleg). >> onderwijs Onvoldoende basiskennis? Wanneer je onvoldoende basiskennis hebt voor natuurkunde, scheikunde, biologie of wiskunde, kun je je bijscholen via een intensief begeleide voorbereidingscursus (zie hieronder), of via zelfstudie. Wil je via zelfstudie je deficiënties in scheikunde en biologie wegwerken, dan kun je hierbij de online kennisbanken van scheikunde en biologie gebruiken. >> zoeken: kennisbanken Alle informatie voor het vaststellen en wegwerken van bètadeficiënties met de bijbehorende webpagina s bij elkaar kun je vinden op >> Onderwijs >> Bètabasiskennis Voorbereidingscursussen Met voorbereidingscursussen kun je je basiskennis bijspijkeren in natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde A of wiskunde B. De voorbereidingscursussen worden op verschillende momenten in het jaar aangeboden. Ze worden in een aantal studiecentra van de Open Universiteit gegeven door ervaren docenten, als contactonderwijs. Het vak biologie kun je ook grotendeels in de vorm van zelfstudie volgen, in combinatie met een virtuele klas en een beperkt aantal bijeenkomsten in Studiecentrum Utrecht. Voor alle cursussen geldt dat ze alleen van start gaan bij voldoende belangstelling. Voortentamens Na het volgen van een voorbereidingscursus kun je een zogenoemd voortentamen doen in het betreffende vak voor het behalen van een certificaat. Voor het volgen van een cursus van de Open Universiteit is een certificaat niet verplicht, maar andere hogescholen en universiteiten stellen wel toelatingseisen wat betreft vooropleiding. Een aantal, met name bio/medische opleidingen aan universiteiten en hogescholen bepalen op basis van deze voortentamens of een student tot de opleiding kan worden toegelaten, ondanks een deficiënt vwo/havo vakkenpakket. Programma voorbereidingscursussen Richtlijn bij het samenstellen van het cursusprogramma is dat je zo nodig vier bètavakken kunt volgen binnen een studiejaar zonder dat er sprake is van een overladen studieprogramma. De programmering is zodanig dat je in het najaar en in het voorjaar telkens twee cursussen tegelijk kunt volgen, en in de zomer één (intensieve) cursus. Als je een persoonlijk advies wilt over het door jou te volgen cursusprogramma, kun je dit aangeven via het vraagformulier op Via deze site kun je ook de Folder Voorbereidingscursussen aanvragen en de flyer met het programma van de voorbereidingscursussen van zomer 2013 tot en met zomer Centrale Commissie Voortentamen De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de beoordeling van de voortentamens Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en Wiskunde B ligt bij de Centrale Commissies Voortentamen, waarvan er een is voor ieder vak. Leden van de commissies zijn vertegenwoordigers van de universiteiten en hogescholen die de voortentamens accepteren en de betreffende studenten toelaten tot de opleidingen. Het secretariaat van de commissies is ondergebracht bij de Open Universiteit, faculteiten Natuurwetenschappen en Informatica. De Open Universiteit organiseert de afname van de voortentamens. 7

9 Focusopleidingen Milieu-natuurwetenschappen (3 tot 4 modulen) Met een focusopleiding kunt je je specialiseren in een onderwerp zonder een hele bachelor- of masteropleiding te volgen. Je volgt een combinatie van samenhangende cursussen over een bepaald onderwerp. Na het succesvol afronden van de focusopleiding ontvang je een focusdiploma. Daarmee toon je aan dat je in staat bent om cursussen op academisch niveau af te ronden. Focusopleiding Mens en milieu Cursussen modulen Aarde, mens en milieu - introductie in de milieu-natuurwetenschappen 2 Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling 2 Totaal 4 Docenten: dr.ir. Joop de Kraker en dr. Frank van Belleghem Focusopleiding Duurzamer produceren Cursussen modulen Corporate Responsability 1 Energy Analysis 1 Environmentally Improved Production 1 Totaal 3 Docenten: dr. Mariëtte van Huijstee en dr. Wlfried Ivens Focusopleiding Milieubeleid en omgevingsvraagstukken Cursussen modulen Milieubeleid: theorie en praktijk 1 Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie, ontwerp 2 Totaal 3 Docenten: Prof.dr. Dave Huitema en dr.ir. Willemijn Tuinstra Focusopleiding Voeding en gezondheid Cursussen modulen Gezondheid in perspectief 1 Voeding en gezondheid 1 Voedselveiligheid 1 Totaal 3 Docenten: dr.ir. Lily Fredrix en dr. Raymond Niesink 8

10 Bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen (42 modulen) De bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen heeft een kern die voor alle studenten hetzelfde is. Daarnaast kan een student zijn eigen studietraject profileren in de richting van milieu-natuurwetenschappen, beleid of gezondheid. Dat kan via gerichte keuzes binnen cursussen, invullen van vrije ruimte en aanschuifonderwijs, en keuze van het afstudeerproject. Voor het volledige overzicht van de bacheloropleiding verwijzen we naar het opleidingsschema vanaf pagina 12. Propedeuse De propedeuse kenmerkt zich door een geïntegreerd natuurwetenschappelijk perspectief op het systeem aarde en de verstoringen in de relatie tussen milieu en samenleving. Daarnaast is er een disciplinaire verdieping in biologie, geologie, natuurkunde en scheikunde. Startpakket De propedeuse begint met het startpakket Aarde, mens en milieu. Onderdeel van het startpakket is een serie van begeleidingsbijeenkomsten. Deze serie van begeleidingsbijeenkomsten start twee keer per jaar, in september en januari/februari, met een bijeenkomst in Arnhem voor de Nederlandse studenten en in Antwerpen of Gent voor de Vlaamse studenten. In de daarop volgende groepsbijeenkomsten komen naast de inhoud van de cursus ook studieaanpak en -planning, tentaminering en communicatiemogelijkheden via onze elektronische leeromgeving aan de orde. Na het volgen van de startcursus heb je voldoende bagage om een afgewogen besluit te nemen over het vervolg van je studie. Practicum Aan het eind van de propedeuse doe je ervaring op met natuurwetenschappelijke experimenten in het Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen. Studieplanning van de propedeuse: OUX of eigen tempo De omvang van de propedeuse is 14 modulen, inclusief twee modulen voor het startpakket. Uitgaande van het aangeboden OUX-programma kun je de propedeuse in drie en een half jaar afronden. Je kunt de verschillende modulen echter ook in eigen tempo bestuderen. Wanneer je gebruik wilt maken van de begeleidings- en tentamenmomenten, moet je daarmee bij de planning wel rekening houden. Onderstaande OUX-rooster laat de meest geschikte volgorde zien voor de cursussen in de propedeuse Milieu-natuurwetenschappen, ervan uitgaande dat je geen vrijstellingen hebt. Jouw persoonlijke studieplanning is uiteraard afhankelijk van je beschikbare tijd. In het schema zijn de maanden aangegeven waarin je kunt starten met de betreffende cursus. De startmogelijkheden zijn zo gekozen dat je de begeleiding op de landelijke dagen kunt volgen (zie onder studiebegeleiding). In de planning is ook gelet op cursussen met een vaste tentamendatum. Met behulp van de Studieplanner kun je echter ook jouw eigen planning bepalen. OUX-rooster met vier modulen per jaar Wanneer je studeert volgens het OUX-rooster kun je de propedeuse in drie en een half jaar afronden. Starten in september 1e jaar september Aarde, mens en milieu - introductie in de april Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 milieu-natuurwetenschappen (startpakket) februari Levenswetenschappen 1: evolutie 2e jaar september Wiskunde voor milieuwetenschappen november Scheikunde voor milieuwetenschappen 2 februari Natuurkunde voor milieuwetenschappen april Levenswetenschappen 2: fysiologie 3e jaar september Gegevens en gevolgtrekkingen oktober Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen februari Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling 4e jaar september Geologie rondom plaattektoniek 9

11 OUX-rooster met vier modulen per jaar Wanneer je studeert volgens het OUX-rooster kun je de propedeuse in drie en een half jaar afronden. Starten in februari 1e jaar februari Aarde, mens en milieu - introductie in de september Geologie rondom plaattektoniek milieu-natuurwetenschappen (startpakket) 2e jaar februari Levenswetenschappen 1: evolutie april Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 september Wiskunde voor milieuwetenschappen november Scheikunde voor milieuwetenschappen 2 3e jaar februari Natuurkunde voor milieuwetenschappen april Levenswetenschappen 2: fysiologie september Gegevens en gevolgtrekkingen oktober Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen 4e jaar februari Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling Postpropedeuse In de postpropedeuse ligt het accent op de milieuproblematiek. Hierbij worden in een evenwichtige verhouding drie kennisdomeinen aangeboden die voor een breed georiënteerde milieuprofessional van belang zijn: natuurwetenschappen, beleid en gezondheid. Naast vakkennis doe je in de postpropedeuse ook academische vaardigheden op, zoals logisch denken en redeneren, literatuuronderzoek, rapporteren en presenteren. Daarnaast heb je in deze fase ruimte die je naar keuze kunt invullen met cursussen van de Open Universiteit of aanschuifonderwijs bij een andere universiteit. De afsluiting van de bacheloropleiding bestaat uit een project binnen het competentiegericht virtueel milieu-adviesbureau waarin opgedane kennis, inzicht en vaardigheden toegepast worden op reële opdrachten. Blok A De (verplichte) kern van de postpropedeuse bevat een gebonden keuzeblok met een omvang van 12 modulen (blok A). Bij het invullen van dit blok kun je kiezen uit 14 modulen. Dit keuzeblok biedt een brede milieuwetenschappelijke basis, met een evenwichtige verhouding van natuur-, beleids- en gezondheidswetenschappelijke aspecten. De studeervolgorde van deze cursussen is vooral bepaald door voorkennisniveau, start- en begeleidingsdata en tentamendata. Geschikte cursussen om dit blok mee te beginnen zijn met name Milieubeleid of Gezondheid in perspectief (beide met startdag in september). Ook de cursussen Ecosystems en Gedrag en effecten van contaminanten zijn na de propedeuse met relatief weinig voorkennis te volgen. Bij vragen over de geschikte studeervolgorde kan de mentor adviseren. Blok B Daarnaast is er een tweede gebonden keuzeblok met een omvang van 3 modulen (blok B). Dit blok kan op een beperkt aantal terreinen verdieping bieden. Bij het invullen van dit blok kun je kiezen uit 12 modulen. Vrije ruimte De postpropedeuse heeft een vrije ruimte met een omvang van 5 modulen. Academische vaardigheden De cursus Academische vaardigheden milieuwetenschappen (1 module) is een verplicht onderdeel van de postpropedeuse. Met deze cursus kun je het beste zo vroeg mogelijk na de propedeuse beginnen. De cursus bestaat uit opdrachten die je kunt spreiden over het gehele bachelortraject (zie de jaarlijkse handleiding). 10

12 Eindopdracht Je sluit de bacheloropleiding af met een eindopdracht. De bacheloreindopdracht is geïntegreerd in de cursus Virtueel milieuadviesbureau (VMAB, N5021n). In deze cursus combineer je het leren onderzoeken met het werken als milieuprofessional. Daarvoor werk je projectmatig aan een onderzoeksopdracht voor een externe opdrachtgever uit het milieuwerkveld: InCompany Milieuadvies. Het bureau is virtueel, dat wil zeggen dat je de opdrachten grotendeels vanuit huis kunt doen met gebruik van een internetverbinding. De omvang van dit laatste onderdeel is afhankelijk van eventueel verkregen vrijstellingen en bedraagt minimaal 3 en maximaal 7 modulen. Omvang In totaal omvat de bacheloropleiding Milieu-natuurweten-schappen 42 modulen: 14 voor de propedeuse en 28 voor de post-propedeuse. Dit komt overeen met een totale studiebelasting van 4000 tot 5000 uren. In de praktijk hangt de studieduur af van de individuele leersnelheid en de beschikbare tijd. Bij een gemiddelde van 6 modulen per jaar kun je de propedeuse in tweeënhalf jaar afronden en de postpropedeuse in vierenhalf jaar. Als je eerder een hbo- of wo-studie geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd, kun je vrijstelling vragen. Elk vrijstellingsverzoek wordt individueel beoordeeld. Voor studenten die beschikken over een in overleg met de faculteit vastgesteld cursustraject is het uitgangspunt dat er geen studiepunten verloren gaan. Reeds bestelde (al dan niet afgeronde) cursussen uit het traject, die niet meer in de opleiding zitten kunnen achtereenvolgens worden ingebracht in 1) de vrije ruimte, als die is opgevuld, dan 2) het gebonden keuzeblok B, als die is opgevuld, dan 3) het gebonden keuzeblok A. Als dan nog niet alle cursussen zijn ondergebracht, is een individuele regeling noodzakelijk. Neem hiertoe contact op met de Facultaire Toetsingscommissie. Titel Na het behalen van het diploma van de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen mag je de titel BSc (Bachelor of Science) voeren. Je bent dan ook al een heel eind op weg naar de mastertitel: MSc (Master of Science). Deze titel kun je verwerven door het volgen van de éénjarige (bij voltijds studeren) masteropleiding Milieuwetenschappen. 11

13 Opleidingsschema bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata blz. sept 13- aug 14 Propedeuse N14112 Aarde, mens en milieu - introductie 2 groepsbijeenkomsten schriftelijk (ov) 4-2, 15-4, 24-6, in de milieu- natuurwetenschappen regionaal contactpersoon N13121 Levenswetenschappen 1: evolutie 1 standaard, landelijke dag, schriftelijk (ov) 18-11, 16-4, virtuele groepsbijeenkomsten N06221 Levenswetenschappen 2: fysiologie 1 standaard, landelijke dag schriftelijk (ov) 5-2, 25-6, virtuele groepsbijeenkomsten N04132 Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke 2 standaard, landelijke dag CBI (mc) volgens afspraak 41 processen in de ondergrond N47111 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 1 standaard, landelijke dag, virtuele CBG (mc+ov) 3-2, 23-6, klas N48111 Scheikunde voor milieuwetenschappen 2 1 standaard, landelijke dag, virtuele schriftelijk (mc+ov) 4-2, 15-4, klas N49111 Wiskunde voor milieuwetenschappen 1 standaard CBG (ov) 20-11, 5-2, N11111 Natuurkunde voor milieuwetenschappen 1 standaard, landelijke dag CBI volgens afspraak 45 N99111 Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen 1 7 verplichte dagen in Wageningen practicum volgens afspraak 39 N03221 Gegevens en gevolgtrekkingen 1 standaard schriftelijk (mc) 19-11, 3-2, 14-4, N07132 Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling 2 standaard, regionaal contactpersoon opdracht volgens afspraak 45 Postpropedeuse (28 modulen) Basisbachelor N61311 Academische vaardigheden 1 groepsbijeenkomsten opdrachten zie rooster bij 31 milieuwetenschappen cursusmateriaal Gebonden keuzeblok A (eis 12 modulen uit 14) N13211 Ecosystems and Human Well-being 1 standaard, landelijke dag opdracht volgens afspraak 35 N15241 Milieubeleid: theorie en praktijk 1 standaard, startbijeenkomst (verplicht) opdracht volgens afspraak 44 N23212 Omgevingsbeleid: analyse, evalutie, ontwerp 2 standaard, landelijke dag opdracht volgens afspraak 46 N22211 Corporate Responsibility for Sustainable 1 standaard, landelijke dag opdracht volgens afspraak 34 Development N25211 Environmentally Improved Production 1 standaard, landelijke dag schriftelijk (ov) + 4-2, 15-4, opdracht + volgens afspraak N29211 Bodem en water: een stroomgebiedbenadering 1 standaard, landelijke dag CBG (mc+ov) 20-11, 4-2, opdracht + volgens afspraak N30321 Voedselveiligheid 1 standaard, landelijke dag opdracht volgens afspraak 54 N35231 Geographical Information Systems (GIS) 1 elektronisch, landelijke dag schriftelijk (mc+ov) 3-2, N39211 Gezondheid in perspectief 1 standaard, startbijeenkomst opdracht volgens afspraak 42 in september (verplicht) N42112 Organismen in hun omgeving: 2 standaard, landelijke dag CBI + opdracht volgens afspraak 47 toxicologie en afweersystemen N43211 Gedrag en effecten van contaminanten: 1 standaard, landelijke dag schriftelijk (mc+ov) 3-2, 14-4, een introductie in de milieuchemie N45211 Energy Analysis 1 standaard, landelijke dag opdracht volgens afspraak 35 Gebonden keuzeblok B (eis 3 modulen uit 12) N04211 Natuurwetenschappelijke modellen 1 standaard, landelijke dag opdracht volgens afspraak 46 N08311 Voeding en gezondheid 1 standaard, landelijke dag opdracht volgens afspraak 53 N14211 Geologie rondom ijstijden 1 standaard, landelijke dag schriftelijk (mc) 16-4, 25-6,

14 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata blz. sept 13 - aug 14 N32221 Gedragsbiologie 1 standaard, landelijke dag opdracht volgens afspraak 38 N34212 Biologie van cellen 2 standaard, landelijke dag schriftelijk (mc) 18-11, 5-2, B53321 Beleidsadvisering 1 standaard opdracht volgens afspraak 32 B29121 Politicologie 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 48 C01221 Wetenschapsleer 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak 54 C51211 Schrijfpracticum 2: academisch schrijven 1 standaard opdracht volgens afspraak 50 S25211 Inleiding in de neuropsychologie en 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 43 psychofarmacologie S60331 Inleiding in de gezondheidspsychologie 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak 42 Eindbachelor - Vrije ruimte 5 N5021N Virtueel milieuadviesbureau groepsbijeenkomsten opdracht volgens afspraak 52 Landelijke dagen Landelijke dag Milieuwetenschappen zaterdag 21 september 2013 studiecentrum Utrecht Begeleiding voor de volgende cursussen: - Corporate Responsibility for Sustainable Development - Duurzaam ondernemen - Energy Analysis - Environmentally Improved Production - Environmental Problems crossing boundaries between science, policy and society - Gedrag en effecten van contaminanten - Milieubeleid: theorie en praktijk - Omgevingsbeleid: analyse, evaluatie, ontwerp - Organismen in hun omgeving: toxicologie en afweersystemen Landelijke dag Levenswetenschappen zaterdag 15 maart 2014 studiecentrum Utrecht Begeleiding voor de volgende cursussen: - Biologie van cellen - Ecosystems and Human Well-being - Gedragsbiologie - Levenswetenschappen 1: evolutie - Levenswetenschappen 2: fysiologie - Natuurwetenschappelijke modellen - Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 en 2 - Voedselveiligheid - Voeding en gezondheid Landelijke dag Aardwetenschappen zaterdag 7 december 2013 studiecentrum Utrecht Begeleiding voor de volgende cursussen: - Bodem en water - Geo Information Systems (GIS) - Geographical Information Systems (GIS) - Geologie rondom plaattektoniek - Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond - Geologie rondom ijstijden - Natuurkunde - Wiskunde voor milieuwetenschappen 13

15 Masteropleiding Milieuwetenschappen (14 modulen) De masteropleiding Milieuwetenschappen biedt integratie van kennis, inzicht en vaardigheden. Je studeert volgens een individueel vastgesteld traject rond een zelf gekozen milieuwetenschappelijk onderzoek. Als afgestudeerde kun je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verrichten of wetenschappelijke kennis gebruiken voor toepassingen in de praktijk. Het opleidingsschema van de masteropleiding vind je op pag.15. Studietraject Het studietraject stel je samen in overleg met de faculteit. Uitgangspunt daarbij zijn jouw persoonlijke leerdoelen en situatie, en de kennis en vaardigheden die je al verworven hebt. Het afstudeeronderzoek staat centraal. Dit beslaat - inclusief het schrijven van het onderzoeksvoorstel - 8 van de in totaal 14 modulen. Van de overige 6 modulen vul je er twee in met specifieke cursussen ter voorbereiding op het afstudeeronderzoek: dit is het individueel blok. De andere vier modulen zijn verplicht voor alle masterstudenten. Deze cursussen richten zich ondermeer op internationaal samenwerkend leren en op het publiceren van je afstudeeronderzoek. Bij aanvang van het masterprogramma kun je kiezen voor een vastgelegd studietraject in het programma van de Open Universiteit Extra (OUX), zoals beschreven onder studiemogelijkheden. Je volgt dan vier modulen per jaar in een vast studietempo en onder begeleiding van een tutor. Afstudeerplek Het afstudeeronderzoek vindt plaats bij een kennisinstituut (zoals TNO, RIVM, RIZA, Alterra), een onderzoeksgroep van een universiteit, een overheidsorganisatie (Rijkswaterstaat, Provincie), een milieuorganisatie of een bedrijf. Vaak is het mogelijk het afstudeeronderzoek bij je eigen werkgever uit te voeren, soms ook in het buitenland. Bij het afstudeeronderzoek word je begeleid door een docent of hoogleraar van de Open Universiteit en door een deskundige op de afstudeerplek. Ook de faculteit Natuurwetenschappen biedt studenten van de masteropleiding de mogelijkheid om hun afstudeeronderzoek uit te voeren bij wetenschappelijke stafleden van de faculteit. De op dit moment beschikbare onderwerpen worden gepubliceerd op onze website. Toelatingseisen Toelating tot de masteropleiding Milieuwetenschappen is afhankelijk van je vooropleiding. Deze toelating is: - rechtstreeks na een afgeronde wo-bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen - via een verkorte bacheloropleiding (bij de Open Universiteit) na een verwante hbo-opleiding, ook als deze niet is afgerond. De mate waarin de vooropleiding verwant en afgerond is, bepaalt de omvang van het resterend studiepad. - via een schakelprogramma na een natuurwetenschappelijke, bestuurskundige of beleidswetenschappelijke wo-opleiding (drs. of MSc). Dit schakelprogramma bestaat uit een beperkt aantal cursussen als aanvulling op je vooropleiding. Mastercommunity Op Studienet is speciaal voor masterstudenten een mastercommunity ingericht. Op deze plek staat alle informatie over de masteropleiding bij elkaar. De site biedt een extra mogelijkheid voor contact met medestudenten en docenten. Studenten die zijn ingeschreven voor een van de mastercursussen zijn automatisch toegelaten. De mastermentor regelt de toelating voor studenten die de masterintake hebben gedaan. Studenten die in de eindfase van de bachelor zijn en belangstelling hebben voor de masteropleiding, kunnen bij het mastermentoraat toegang vragen als gast. Je kunt dan alvast rondneuzen op de site. >> onderwijs 14

16 Masterdag Voor alle studenten die de masteropleiding Milieuwetenschappen volgen, dan wel het schakelprogramma voorafgaand aan deze opleiding, wordt één keer per jaar een Masterdag georganiseerd in studiecentrum Utrecht, dit jaar op zaterdag 17 mei Deze Masterdag zal ingevuld worden met presentaties van studenten over hun onderzoeksvoorstel of onderzoeksresultaten, met een lezing (door een docent) over onderzoek dat aan de faculteit Natuurwetenschappen wordt verricht of met een lezing door een gastspreker, met informatie over de masteropleiding en begeleiding van mastercursussen. Het is vooral ook een dag waar masterstudenten en -docenten elkaar ontmoeten en motiveren. Masterintake Als je besluit om de masteropleiding te volgen, begin je met de masterintake. Hiertoe vul je een digitaal intakeformulier in, waarin naast vooropleiding en ervaring vooral ook wensen en mogelijkheden ten aanzien van het afstudeeronderzoek geïnventariseerd worden. Op grond van dit formulier vindt overleg plaats met de intakedocent. Tijdens deze intake kunnen afstudeeronderwerp en eventuele afstudeerplek al wat concreter worden. Je krijgt dan een begeleider van de Open Universiteit toegewezen voor de afstudeeropdracht. Dat is een docent van de faculteit Natuurwetenschappen die goed past bij het beoogde onderwerp van jouw onderzoek. Bij de intake kan afhankelijk van jouw afstudeeronderwerp ook je voorlopig studietraject worden vastgesteld. Met de cursussen van dit traject kun je beginnen voorafgaand aan het afstudeeronderzoek. Op onze website vind je meer informatie over de intakeprocedure, alsook het in te vullen formulier. Eénjarige master De studieduur hangt af van het individuele studietempo en de beschikbare tijd. Uitgaande van een gemiddelde van 6 modulen per jaar, kun je de masteropleiding in tweeënhalf jaar afronden. Of in één jaar bij voltijds studeren. Titel Als afgestudeerde van de masteropleiding Milieuwetenschappen mag je de titel MSc (Master of Science) voeren. Opleidingsschema masteropleiding Milieuwetenschappen code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata blz. sept 13 - aug 14 Verplicht blok N19311 Principles of Environmental Sciences 1 standaard CBI (mc) + opdracht volgens afspraak 48 N44311 Environmental problems: crossing boundaries 1 standaard opdracht volgens afspraak 36 between science, policy and society N31211 European Virtual Seminar 1 standaard opdracht volgens afspraak 37 on Sustainable Development Studietraject voorbereiding afstudeeronderzoek* 2 N12311 European Union, Governance and Sustainability 1 standaard opdracht volgens afspraak 37 Afstudeertraject N87311 Onderzoeksvoorstel MSc Milieuwetenschappen 1 individueel opdracht volgens afspraak 49 N87318 Afstudeeronderzoek MSc Milieuwetenschappen 7 individueel opdracht volgens afspraak 31 N41311 Scientific and Professional Publishing on 1 elektronisch opdracht volgens afspraak 51 Environment and Sustainability (feb tot juni) * Voor de invulling van het studietraject voorbereiding afstudeeronderzoek, zie de Onderwijs- en examenregeling en de bij behorende uitvoeringsregelingen. 15

17 Onderzoek bij de faculteit Natuurwetenschappen De faculteit Natuurwetenschappen biedt niet alleen onderwijs aan, maar verricht ook onderzoek. Onder de noemer Naar een duurzame samenleving: verkennen - leren - sturen richt het facultaire onderzoek zich op complexe milieuvraagstukken in de context van duurzame ontwikkeling. Onderzoeksthema s Binnen het brede domein van duurzame ontwikkeling zijn drie benaderingen van milieuproblemen uitgekozen als onderzoeksthema s: verkennen, leren en sturen. Deze drie benaderingen zijn nodig voor het succesvol omgaan met complexe milieuproblemen, dat wil zeggen, voor het bereiken van duurzame, houdbare oplossingen. Daarnaast verrichten een aantal medewerkers ook experimenteel milieu-natuurwetenschappelijk onderzoek in samenwerking met andere universiteiten en onderzoeksinstellingen. Masteronderzoek De faculteit Natuurwetenschappen biedt studenten van de masteropleiding Milieuwetenschappen de mogelijkheid om hun afstudeeronderzoek uit te voeren bij wetenschappelijke-stafleden van de faculteit. Promoveren als buitenpromovendus Wil je promoveren op een onderzoek in de milieu-natuurwetenschappen of milieumaatschappijwetenschappen? En wil je dat doen naast of in combinatie met je werk? Dan kan dat als buitenpromovendus bij de faculteit Natuurwetenschappen. Als buitenpromovendus doe je onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp onder begeleiding van een hoogleraar van de faculteit. Samenhang van onderzoek en onderwijs Het beleid van de Open Universiteit om onderzoek met onderwijs optimaal te verweven, wordt door de faculteit Natuurwetenschappen gerealiseerd op meerdere sporen: - Bij de cursusontwikkeling zijn vooraanstaande onderzoekers van andere onderzoeksinstellingen betrokken als auteurs en externe referenten. Daarnaast wordt het eigen facultair onderzoek betrokken in de cursusontwikkeling en gepresenteerd op begeleidingsbijeenkomsten. - Binnen het onderzoeksthema leren vindt een systematische evaluatie, verbetering en ontwikkeling van nieuwe leeromgevingen plaats. Dit draagt in hoge mate bij aan de volgens de onderwijsvisitatiecommissie excellente kwaliteit van de leermaterialen en de elektronische leeromgeving. - Het onderwijs bij de faculteit wordt ontwikkeld en verzorgd door stafleden die zelf actief zijn in onderzoek, hetzij in het facultair onderzoek, hetzij bij een andere werkgever. Publiceren over afstudeeronderzoek wordt gestimuleerd en vindt regelmatig plaats. - De onderzoekscompetentie is één van de drie hoofdcompetenties die ontwikkeld worden in zowel de bachelor- als de masteropleiding door structurele aandacht voor onderzoeksvaardigheden in doorlopende lijnen in het curriculum. Meer informatie over onderzoek vindt u via 16

18 Studiebegeleiding, docenten en mentoren Studeren aan de Open Universiteit wordt ook wel aangeduid als begeleide zelfstudie. Er zijn diverse vormen van begeleiding die bij de opleidingen van de faculteit Natuurwetenschappen gehanteerd worden. In het opleidingsschema en op de cursussite wordt aandacht besteed aan deze begeleiding. Hieronder vind je in het kort de verschillende vormen van begeleiding Mentoraat Als student van de faculteit Natuurwetenschappen krijg je ondersteuning van een mentor. De rol van mentor wordt vervuld door een docent. De mentor adviseert en bemiddelt bij het samenstellen en plannen van een studiepad en kan helpen bij het oplossen van studieproblemen. Dat gebeurt telefonisch, per of tijdens een face-toface-gesprek. Wanneer de problemen het gevolg zijn van regels of procedures bij de Open Universiteit, kan de mentor binnen de organisatie naar een oplossing zoeken. Het mentoraat wordt aan iedere student aangeboden, zowel in de bachelor- als in de masteropleiding. Aan het begin van de bacheloropleiding, bij de starterscursus, krijg je op grond van jouw regio een mentor toegewezen. Meestal houd je deze mentor tijdens je verdere bacheloropleiding. Als je aan het eind van de bachelorstudie de masterintake hebt gedaan, kom je in het mastermentoraat. De mastermentoren bewaken het proces tussen intake en afstuderen in de master. >> Onderwijs Elektronische begeleiding Alle cursussen van de faculteit Natuurwetenschappen worden begeleid via een online leeromgeving, studietaken op internet, nieuwsfora en . Indien van toepassing worden studenten vanuit deze website geleid naar een specifieke elektronische leeromgeving. Standaardbegeleiding Iedere cursus heeft een studiebegeleider bij wie je in beperkte mate terecht kunt voor inhoudelijke vragen over een cursus. Dit kan telefonisch of via . Op de cursussite staat per cursus de begeleider vermeld. In de elektronische leeromgeving kun je via de discussiegroep vragen stellen aan medestudenten en begeleiders/docenten. Extra begeleiding Als je studeert in het OUX-programma (Open Universiteit Extra) krijg je naast de standaard inhoudelijke cursusbegeleiding ook begeleiding van een tutor. Per blok van 4 modulen is er een tutor die studenten actief volgt en die (al dan niet virtuele) bijeenkomsten organiseert. Ook worden er per blok deadlines vastgelegd. Als blijkt dat je een bepaalde deadline niet gehaald hebt, neemt de tutor contact met je op. Studenten die zich inschrijven voor een blok geven daarmee aan dat zij actief willen participeren en actief gevolgd willen worden. Zie verder onder studiemogelijkheden en Groepsbijeenkomsten Bij een aantal cursussen worden (soms verplichte) groepsbijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden meestal plaats in de avonduren of op zaterdag in de studiecentra. Afhankelijk van de cursus worden de bijeenkomsten in één of meer studiecentra georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten ga je samen met de cursusbegeleider en medestudenten dieper in op de leerstof en bereid je je voor op het tentamen. Na inschrijving voor een cursus waarbij groepsbegeleiding gegeven wordt, ontvang je per brief informatie, inclusief de aanmeldingsprocedure. Zie ook de cursussite. Virtuele groepsbijeenkomsten Bij sommigen cursussen zijn de bijeenkomsten geheel elektronisch in een zogenaamde virtuele klas. Je volgt dan vanuit je eigen huis een werkcollege samen met de docent en andere studenten vanaf je eigen computer.r. Landelijke dagen Bij een aantal cursussen wordt een landelijke dag georganiseerd in studiecentrum Utrecht: zie pag. 14 en het rooster voor groepsbegeleiding dat per semester verschijnt. Het ochtendprogramma van deze dagen is opgezet rond een actueel thema met een deskundige spreker en workshops over het betreffende vakgebied. Gezocht wordt naar een thema dat raakvlakken heeft met zoveel mogelijk van de cursussen waarin begeleiding geboden wordt in de namiddag van deze dag. Als je bent ingeschreven voor een cursus waarbij landelijke dagen worden georganiseerd, ontvang je per mail informatie. Zodra het programma bekend is van een landelijke dag vind je dit op Studienet en op onder de nieuwsrubriek. Daar staat ook hoe je je kunt aanmelden. Individuele begeleiding in de afstudeerfase In de afstudeerfase krijg je bij stage, practica en scriptie, individuele begeleiding. Je maakt hierover samen met je begeleider afspraken. Wijzigingen in studiebegeleiding Op Studienet tref je de meest recente informatie van data, locaties en spreekuurtijden van de begeleider van de cursus aan. Je wordt op de hoogte gehouden van wijzigingen van bijvoorbeeld tentamendata. Raadpleeg daarom regelmatig je werkplek op Studienet. Bereikbaarheid voor studenten De faculteit Natuurwetenschappen streeft naar optimale bereikbaarheid. Zo ontvang je binnen twee werkdagen een reactie op je mail, tenzij de betreffende medewerker nadrukkelijk anders heeft vermeld (bijvoorbeeld in verband met een deeltijdaanstelling). Als de reactie volgens niet tijdig of adequaat is, kun je dit melden bij het secretariaat T +31 (0) of E Wij nemen dan contact met je op. 17

19 Docenten ir. Ton Baltissen drs. Els Jans prof. dr. Ad Ragas dr. Frank van Belleghem ma t/m wo uur Heerlen dr. ir. Joop de Kraker ma t/m do uur Heerlen dr. Johan van Rhijn ma t/m vr uur privé dr. ir. Lily Fredrix ma t/m do uur Heerlen prof. dr. Carolien Kroeze drs. Guido Timmermans di en vr uur wo uur do uur Heerlen drs. Pieter Geluk onderwijscoördinator ma t/m wo uur Heerlen do sc Utrecht ir. Angelique Lansu ma, di, do, vr uur Heerlen dr. ir. Willemijn Tuinstra ma uur Heerlen dr. Rinus van Herpen do uur sc Nijmegen prof.dr. prof. dr. Dave Huitema dr. Mariëtte van Huijstee wo uur Amsterdam: dr. Ansje Löhr ma t/m vr uur Heerlen dr. Raymond Niesink dr. Gideon Oudgenoeg dr. Dennis Uit de Weerd di en do uur sc Zwolle eerste vr van de maand uur sc Groningen drs. Jikke van Wijnen ma, wo, do en vr sc Amsterdam thuis dr. Wilfried Ivens ma t/m wo, vr uur Heerlen prof. dr. Paquita Pérez 18

20 Mentoren (tevens docent) dr. Frank van Belleghem ma t/m wo uur Heerlen Regio Vlaanderen: Studiecentra Antwerpen, Gent, Kortrijk, Leuven, Brussel en Diepenbeek drs. Els Jans Regio Zuidoost en Nijmegen: Studiecentra Breda, Eindhoven, Parkstad Limburg en Nijmegen dr. ir. Lily Fredrix ma t/m do uur Heerlen Mentor masteropleiding dr. Gideon Oudgenoeg Regio Noordwest: Studiecentra Amsterdam, Alkmaar, Almere en Den Haag. dr. Dennis Uit de Weerd di en do uur sc Zwolle eerste vr van de maand uur sc Groningen Regio Noordoost: Studiecentra Groningen, Enschede, Zwolle, Leeuwarden en Emmen drs. Pieter Geluk onderwijscoördinator ma t/m wo uur Heerlen do sc Utrecht Regio Zuidwest en Utrecht: Studiecentra Rotterdam, Vlissingen en Utrecht Mentor masteropleiding Leeuwarden Alkmaar Amsterdam Almere Den Haag Utrecht Rotterdam Groningen Emmen Zwolle Enschede Nijmegen Vlissingen Antwerpen Breda Eindhoven Gent Kortrijk Leuven Brussel Diepenbeek Heerlen 19

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Studiefacilteiten 09 Faculteit Managementwetenschappen (MW) 12 Wetenschappelijke

Nadere informatie

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit

Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit Inhoud 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Onderwijsinstituut Onderwijswetenschappen Masteropleiding Onderwijswetenschappen Focusopleidingen Losse cursussen Schakelprogramma

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

studiegids open universiteit in vlaanderen bachelor - master - losse cursussen 2014 2015 Open Universiteit www.openuniversiteit.be

studiegids open universiteit in vlaanderen bachelor - master - losse cursussen 2014 2015 Open Universiteit www.openuniversiteit.be studiegids open universiteit in vlaanderen bachelor - master - losse cursussen 2014 2015 Open Universiteit www.openuniversiteit.be Inhoud 3 Voorwoord 4 Open afstandsonderwijs in Vlaanderen 5 Studiefaciliteiten

Nadere informatie

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl

studiegids bachelor master psychologie Open Universiteit www.ou.nl studiegids bachelor master psychologie 2013 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiebegeleiding tijdens de opleiding 07 Tentamens bij de Open

Nadere informatie

studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen Open Universiteit www.openuniversiteit.be

studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen Open Universiteit www.openuniversiteit.be studiegids bachelor master losse cursussen open universiteit in vlaanderen 2013 2014 Open Universiteit www.openuniversiteit.be Inhoud 3 Voorwoord 4 Open afstandsonderwijs in Vlaanderen 5 Studiefaciliteiten

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie