Open Universiteit studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015"

Transcriptie

1 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014 Beste bachelor Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Deeltijd & Duaal 2014 Open Universiteit

2 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 04 Kenmerken van de studie 07 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen 07 Studieaanbod 08 Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid 09 OUX - Open Universiteit Extra 11 Opleidingsschema van de bacheloropleiding 15 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid 18 Opleidingsschema van de oude masteropleiding 19 Opleidingsschema van de nieuwe masteropleiding, de master begeleid 22 HBO-Rechten 22 Certified Professional Program Omgevingsrecht 22 Focusopleidingen Rechtswetenschappen 23 Schakelzone Recht 23 Graduate School 24 Tentamens 24 Soorten tentamens 24 Aan- en afmelden voor tentamens 25 Uitslag tentamen 25 Overgangssituatie bijkopen tentamens 25 Laatste tentamendata 26 Toelating en vrijstellingen 26 Aanvragen van een vrijstelling 26 Vrijstelling binnen de bacheloropleiding 27 Starten met de opleiding 28 Toelating tot de masteropleiding met civiel effect 29 Toelating tot de masteropleiding zonder civiel effect 29 Vrijstelling binnen de masteropleiding 30 Studieondersteuning bij Rechtswetenschappen 31 Wijzigingen in studiebegeleiding 32 Inschrijven en kosten 33 Studiefaciliteiten 35 Studiecentra 36 Studentengremia 38 Procedures en regelgeving 39 Cursusbeschrijvingen 40 Bachelor Rechtsgeleerdheid 70 Master Rechtsgeleerdheid 72 Master begeleid 76 Service en informatie

3

4 Voorwoord Beste student of aanstaande student Van harte welkom als belangstellende voor het recht! Laat ik aannemen dat je al rechtenstudent bent of er over denkt om dat te worden. Wij, de docenten van de opleidingen rechtsgeleerdheid, kunnen ons helemaal voorstellen dat je warm loopt voor dit prachtige vak. Recht is overal. De regering en evenzeer de EU gebruiken het als instrument om beleid uit te voeren of de orde en rust in de samenleving te bewaren. Tegelijk is het recht te gebruiken om tegen de overheid in het geweer te komen en mensen in bescherming te nemen. Verhoudingen tussen personen of bedrijven worden ermee vormgegeven en conflicten opgelost. Onze opleidingen bieden de mogelijkheid om rechten te studeren in kleine of in grote stappen. De officieel erkende (geaccrediteerde) bachelor- en masteropleidingen vormen de kern van het programma, maar het schakelprogramma (pre-master) is ook belangrijk. Verderop in deze gids is te vinden welke varianten er zijn. Voor iemand die fris met de opleiding start, is de Basiscursus recht het eerste vak van de bachelor en een goede kennismaking met inhoud en niveau van de academische studie. Daarna komen alle grote rechtsgebieden aan de orde in inleidende en verdiepende vakken: strafrecht, staatsrecht, bestuursrecht, privaatrecht, internationaal en Europees recht. De academische en juridische vaardigheden krijgen ruime aandacht. In de master zetten we nog een tandje bij en bieden we verbreding en verdieping in verschillende vakken, terwijl je als masterstudent ook leert om zelfstandig een klein academisch onderzoek uit te voeren. Voor de beginnende rechtenstudent is studeren bij de OU óf studeren in betrekkelijk grote vrijheid qua tijd en tempo, óf kiezen voor een meer gestructureerd traject: OU-Extra (OUX). De website biedt daarover meer informatie. De masterstudenten hebben met ingang van dit jaar ook de keuze voor een studie met veel ondersteuning of een variant waarin een veel groter beroep op de zelfstandigheid gedaan wordt. Voor alle vormen geldt dat het zwaartepunt ligt bij zélf doen. De docent zit in het materiaal en in de interactie via de digitale leeromgeving, en staat niet voor de klas. Dat geeft veel flexibiliteit, waardoor ons opleidingsaanbod heel geschikt is voor studenten die de studie combineren met werk, gezin, topsport of andere bezigheden. De overgrote meerderheid van de ongeveer 5000 studenten is dan ook deeltijdstudent. Deze studenten zijn zeer tevreden over wat we te bieden hebben. In de landelijke studenten enquêtes behalen onze opleidingen topposities. Dit jaar starten we met een volledig vernieuwd masterprogramma, voorzien van op resultaat gerichte ondersteuning. Dat programma, de zogenoemde master begeleid, biedt de student de mogelijkheid zich binnen de algemene master te profileren in een vakgebied: privaatrecht, staats/bestuursrecht of strafrecht. Verder zijn er nieuwe cursussen die het academisch gehalte van de master verzekeren. En natuurlijk houden we een open oog voor de mogelijkheden om technologie in te zetten voor studeergemak. Ik noem hier de brede mogelijkheden om de tablet te gebruiken in wat wij Mobiel Rechten Studeren noemen. We doen ons best om bij jou te blijven passen: steeds weer ontwikkelen en vernieuwen. Studeren in een vol leven is een hele onderneming en het dwingt respect af. We zijn vereerd dat wij je daarin op je persoonlijke studiepad mogen begeleiden. Veel plezier en succes! Prof. mr. dr. Evert F. Stamhuis Hoogleraar straf(proces)recht Decaan faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen 3

5 Studeren aan de Open Universiteit Studeren aan de Open Universiteit betekent dat u zelf grotendeels de regie in handen heeft. U kunt kiezen voor een flexibele aanpak van de studie; u bepaalt dan zelf grotendeels het tempo en de tijd waarin u studeert. U kunt ook kiezen voor een meer gestructureerde aanpak. In de bacheloropleiding bieden wij hiervoor het traject OU-Extra aan (zie ook de website Ook in de masteropleiding kunt u kiezen voor een meer flexibele variant of een studievariant, waarin u met gestructureerde begeleiding en een voorgestructureerd programma binnen een tevoren bepaalde termijn uw studie afrondt. Voor de meeste modulen op bachelorniveau gelden geen vooropleidingseisen, maar voor studeren op masterniveau moet toelating worden aangevraagd. Bij de Open Universiteit is de minimum toelatingsleeftijd 18 jaar. Kenmerken van de studie Nieuw in : effectiever studeren in de bachelor en de master Voor wie al langer aan de OU studeert, is het raadzaam om kennis te nemen van de uitgangspunten van het nieuwe onderwijsmodel, dat gericht is op effectiever studeren. Deze hebben vooral gevolgen voor de inrichting van de nieuwe opleiding, de master begeleid. De meeste informatie hierover vindt u dan ook in een aparte masterbrochure en op de website De essentie is dat deze master in een vast curriculum wordt aangeboden zodat cursussen gedurende een bepaalde periode in het jaar worden aangeboden. In die periode vinden er bijeenkomsten en onderwijsactiviteiten plaats die deel uitmaken van het reguliere onderwijs. Met de mentor van de master kunt u jaarlijks bespreken in welk tempo u wilt studeren. In deze vernieuwde master kunt u kiezen voor een profiel (afstudeerrichting) om specialisatie in uw studie aan te brengen; u krijgt daarvan dan een aantekening op uw bul. Om met de master te kunnen beginnen, moet u voortaan formeel zijn toegelaten. Om tot de master te worden toegelaten moet u een wo-bachelorgetuigschrift Rechtsgeleerdheid kunnen overleggen of een toeleidend schakelprogramma hebben afgerond. Het nieuwe onderwijsmodel heeft ook enkele gevolgen voor de bachelor. De belangrijkste zijn dat het aantal tentamenkansen per cursus gemaximeerd is tot drie; er kunnen geen nieuwe kansen meer worden bijgekocht. De reden om het aantal tentamenkansen niet meer uit te breiden is dat dit aantoonbaar tot effectiever studeren leidt. In lijn hiermee wordt de inschrijfduur voor een cursus in de bachelor teruggebracht tot 12 maanden. Tevens is de zogenoemde pakketkorting afgeschaft. U krijgt geen korting meer door het kopen van meer cursussen. Studiepunten en modulen Een cursus bestaat uit één of meer modulen. Daarmee wordt de omvang van een cursus uitgedrukt. Een module in de bachelor heeft een waarde van 4,3 studiepunten (EC) en staat gelijk aan studie-uren. Bacheloropleiding 42 modulen = 180 studiepunten - Propedeuse (14 modulen) - Postpropedeuse (28 modulen) In de nieuw ontworpen, voorgestructureerde en extra begeleide masteropleiding die in september 2014 start, worden cursussen aangeboden met een omvang van 5, 7,5 of 10 studiepunten. In deze master is de keuze voor een profiel mogelijk. Daarnaast blijft de huidige master nog enige tijd bestaan; de cursussen daarbinnen hebben een omvang van 4,3 studiepunten, of een veelvoud hiervan. De masteropleiding beslaat 60 studiepunten. Studiemateriaal en digitale bibliotheek Het studiemateriaal van een cursus bestaat enerzijds uit studieopdrachten en anderzijds uit het materiaal dat u moet bestuderen, de informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u in het werkboek of op Studienet. De informatie die u moet bestuderen vindt u in handboeken maar in toenemende mate ook in digitale informatiebronnen, die soms multimediaal zijn vormgegeven. Steeds meer studiemateriaal 4

6 is ook geschikt voor mobiel leren. Van alle werkboeken, opdrachten, veel jurisprudentie, artikelen etcetera is via Studienet een versie beschikbaar die geschikt is om vanaf een e-reader, tabletcomputer of smartphone te bestuderen, veelal naast een gedrukte versie. De handboeken die van een uitgever komen, worden nog in gedrukte vorm geleverd. Via uitgevers zijn hiervan steeds vaker ook digitale versies te verkrijgen. Bij veel cursussen is er begeleiding via internet en wordt materiaal aangeboden op cursussites. Tevens gebruikt u internet om uitwerkingen te uploaden en om contact te onderhouden met andere studenten en docenten via en discussieforums. Behalve de aangeboden informatiebronnen zult u ook zelfstandig bronnen zoeken en informatie verzamelen. De Open Universiteit biedt gratis toegang tot een digitale bibliotheek waarin u toegang krijgt tot informatie die in gedrukte vorm vele boekenkasten beslaat met standaard juridische literatuur. Hierin is natuurlijk jurisprudentie te vinden, maar ook complete handboeken en commentaren. U vindt de site via Studienet of via bibliotheek.ou.nl. Het uitgangspunt bij de Open Universiteit is dat u veelal zelfstandig studeert. Er wordt echter ook begeleiding aangeboden. U kunt, wanneer u een cursus uit de bachelor bestudeert, altijd individueel contact opnemen met een docent. Daarnaast zijn er door het hele land studiecentra waar voor veel cursussen begeleiding plaatsvindt in kleine groepen. Steeds vaker maken we gebruik van elektronische begeleiding. De docent begeleidt u via de zogenoemde virtuele klas. In de nieuwe master, de master begeleid, wordt het onderwijs met ingang van dit studiejaar gestructureerd als een curriculum aangeboden. Het curriculum is verdeeld in semesters en kwartielen. De begeleiding in de master is niet extra (en vrijblijvend), maar vormt een onderdeel van het onderwijs. In de periode dat het onderwijs in een mastercursus gepland staat, vinden begeleidingsbijeenkomsten en andere onderwijsactiviteiten ( events ) plaats en kunt u altijd een beroep doen op de docent. Buiten het geplande onderwijs kunt u een cursus uiteraard zelfstandig bestuderen. Voor deze master schrijft u jaarlijks in voor een studietraject, dat u samen met de mentor opstelt. De huidige master, met inschrijving op cursusniveau en cursussen met een omvang van 4,3 EC of een veelvoud daarvan, blijft voorlopig nog bestaan. Open of gestructureerd via OU-Extra (OUX) Het open karakter van de Open Universiteit houdt in de eerste plaats in dat er geen vooropleidingseisen worden gesteld voor de bacheloropleiding. Toelating tot de bacheloropleiding of cursussen daaruit staat dus open voor iedereen van 18 jaar of ouder. Dat is anders bij de masteropleiding. Zie hiervoor de informatie bij het hoofdstuk over de masteropleiding elders in deze gids. Studeren kan bij ons op verschillende manieren. Wanneer u begint met een studie Rechtsgeleerdheid, start u met de eerste twee modulen van de bacheloropleiding, de Basiscursus Recht. Na afronding daarvan kunt u kiezen op welke manier u graag verder wilt studeren. Wilt u een gestructureerde planning, meer betrokkenheid vanuit de opleiding en stelt u contact met andere studenten op prijs, dan is deelnemen aan OU-Extra een effectieve studieaanpak voor u. Verderop in de gids vindt u meer uitleg over OUX in de propedeuse van de bacheloropleiding, in het hoofdstuk Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen op pagina 7 en op Het gestructureerde traject wordt telkens vastgesteld voor de duur van één jaar. De goede ervaringen met OUX worden ingebracht in een vernieuwde bachelor. Om die reden wordt OUX afgebouwd. U kunt nog vanaf 1 juni inschrijven voor de start in september Uiteraard bent u ook vrij om uw eigen studie en tempo te bepalen. U kiest dan niet voor OUX. U kunt dit jaar nog beslissen om wel of niet deel te nemen aan OU-Extra. Onderwijs- en examenregeling (OER) Aan de basis van de bachelor- en masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling wordt elk jaar door het College van bestuur vastgesteld na advies van de Commissie voor de examens, de facultaire opleidingscommissie en de studentenraad. In deze regeling staan het onderwijsprogramma beschreven én de rechten en plichten van de student. Jaarlijks vanaf 1 juli worden cursussen volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk onderdeel van de OER wordt gevormd door de Uitvoeringsregelingen waarin specifieke bepalingen voor elke opleiding zijn opgenomen. De integrale Onderwijs- en examenregeling en Uitvoeringsregelingen kunt u terug vinden op de website. Opbouw De wo-opleidingen Rechtsgeleerdheid die wij aanbieden zijn de bachelor en de master. De bachelor bestaat uit een vastgesteld programma waarbij een bepaalde volgorde van cursussen een volledige bacheloropleiding vormt. Het programma biedt keuzeruimte en een gedeelte vrij voor eigen invulling om een accent te kunnen leggen op basis van uw persoonlijke interesse. De masteropleiding wordt als een vaststaand curriculum aangeboden. Binnen de master kunt u desgewenst kiezen voor een profiel met een belangrijke mate van specialisatie. Het is mogelijk om aanschuifonderwijs in te brengen. Uiteraard bieden we een groot aantal eigen keuzevakken aan. 5

7 - Vrije ruimte in de bachelor: uit het totale aanbod van cursussen van de Open Universiteit kan een cursus worden ingebracht, dus niet alleen uit het eigen opleidingsprogramma. Uitgesloten is hierbij de inbreng van een cursus uit een masteropleiding in de bacheloropleiding. - Aanschuifonderwijs: cursussen uit het aanbod van andere universiteiten kunnen worden ingebracht in de vrije ruimte van de bacheloropleiding én als keuzevak in de masteropleiding. De examencommissie moet hiervoor wel vooraf toestemming geven. Nederlands en Engels in de opleidingen Het cursusmateriaal bestaat grotendeels uit Nederlandstalige teksten. Ook de tentamens worden in de Nederlandse taal afgenomen. In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van Engelstalig cursusmateriaal. De reden hiervoor is dat bepaalde vakgebieden voornamelijk Engelstalig zijn of dat het cursusonderwerp een internationale oriëntatie heeft. In de masteropleiding is het aandeel Engels beduidend groter dan in de bacheloropleiding. Op deze manier ontwikkelen studenten zich tot academici die in staat zijn te participeren in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Studieaanbod Het totale onderwijsaanbod wordt op onze website gepubliceerd bij Studieaanbod: Zie hiervoor ook de volgende pagina van deze gids. Studieplanning en tentamens Voor elke cursus waarvoor u inschrijft heeft u binnen de inschrijfduur in principe drie tentamenkansen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze kansen, moet u -voordat u zich inschrijft- goed nota nemen van de tentamendata. Dat geldt in ieder geval voor de cursussen met vaste tentamendata. Deze data staan op de website van de cursus, maar ook in het opleidingsschema, verderop in deze gids. Voor een goede planning van uw studie, kunt u tevens gebruik maken van de studieplanner. 6

8 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen Er zijn diverse manieren om de studie van de faculteit Rechtswetenschappen te volgen: u kunt cursussen los bestuderen of als onderdeel van een academische bachelor- of masteropleiding. U kunt ook inschrijven voor een opleiding, namelijk voor de master begeleid. Indien u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, schrijft u zich in voor een studiepad met mastercursussen. Dat studiepad heeft u samen met uw mentor opgesteld en is zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en mogelijkheden (onder andere uw studietempo). Studieaanbod Het hele onderwijsaanbod van de Open Universiteit staat op de website Het studieaanbod van de faculteit Rechtswetenschappen vindt u ook op de website onder de noemer onderwijs. Elke cursus wordt op Studieaanbod inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid of getentamineerd. Op de betreffende cursuspagina kunt u de cursus online bestellen. Informatie over de nieuwe masteropleiding, de master begeleid, vindt u op de website In de volgende hoofdstukken van deze gids gaan we uitvoerig in op de bachelor- en masteropleidingen. De cursussen van de bachelor- en masteropleiding vindt u achter in deze studiegids, waar ze per opleiding alfabetisch staan geordend. Naast de bachelor- en masteropleiding bieden we aan professionals die zich verder willen verdiepen in Omgevingsrecht het Certified Professional Program (CPP) Omgevingsrecht aan. Studenten die een korte opleiding willen volgen gericht op een specifiek juridisch beroepsveld, kunnen kiezen voor een focusopleiding. We bieden er verschillende aan. Op hbo-terrein bieden we de opleiding HBO-Rechten aan. Schakelzone Recht biedt aan afgestudeerde hbo ers de mogelijkheid om de overstap naar het wo-masteronderwijs mogelijk te maken. Via de Graduate School wil de Open Universiteit promovendi aan zich binden en hen een kans geven uit te groeien tot volwaardige academische onderzoekers. De Graduate School biedt hiervoor verschillende faciliteiten. 7

9 Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid De bacheloropleiding kenmerkt zich door een algemene, brede vorming en heeft een omvang van 42 modulen. Ze bestaat uit twee fasen: de propedeuse (14 modulen) en de fase daarna, die wij de postpropedeuse noemen (28 modulen). De propedeuse start met de Basiscursus recht en heeft een inleidend karakter. De postpropedeuse zorgt voor verdieping van kennis en inzicht. De bacheloropleiding wordt afgerond met een integratiepracticum waarin de naam zegt het veel van het geleerde op geïntegreerde wijze in de praktijk wordt gebracht. Op de website vindt u ook informatie over de bachelor. Begin van de propedeuse: de Basiscursus recht U begint de propedeuse met de inleidende Basiscursus recht. Deze cursus, die een omvang heeft van twee modulen, geeft u een eerste indruk van de werking van het recht in de samenleving en van de eigen wijze waarop de jurist daarmee omgaat. U komt in aanraking met fundamentele maar vaak impliciete uitgangspunten van het recht, alsmede met de systematiek van het recht en met de indelingen en begrippen die in de diverse rechtsgebieden worden gehanteerd. Tevens wordt een begin gemaakt met het leren van juridische vaardigheden, zoals het met begrip lezen van wetten en rechterlijke uitspraken. De cursus bestaat uit een handboek, een werkboek en een cursussite. Het handboek bevat vooral uitleg. Het werkboek, dat is opgedeeld in leereenheden, bevat studeeraanwijzingen, voorbeelden, aanvullende teksten, oefeningen, opdrachten en terugkoppelingen. Op de cursussite vindt u daarnaast een veelheid aan informatie, waaronder mededelingen over tentamens en bijeenkomsten. U vindt hier ook een elektronische discussiegroep waar u met medestudenten en docenten over de cursus van gedachte kunt wisselen. Tevens vindt u hier interactieve zelftoetsen per leereenheid en de periodieke voortgangstoetsen, waarmee u bonuspunten voor uw tentamen kunt verdienen. Gedurende de Basiscursus kunt u deelnemen aan groepsbijeenkomsten. Deze begeleiding wordt in zoveel mogelijk studiecentra aangeboden. U moet rekenen op zes bijeenkomsten. Alhoewel deelname niet verplicht is, wordt het sterk aanbevolen naar deze bijeenkomsten te gaan, omdat dit leidt tot meer studiesucces: u werkt in een gestructureerd tempo en, niet onbelangrijk, u ontmoet medestudenten die ook net aan deze studie beginnen. De overige cursussen in de propedeuse Na de Basiscursus recht (twee modulen) resteren nog twaalf modulen van de propedeuse. Indien u zes modulen per jaar bestudeert, zult u dus nog twee jaar studeren om de propedeuse af te ronden. Een kleiner aantal modulen per jaar kan ook, maar dan zal de propedeuse evenredig langer duren. Tijdens de propedeuse krijgt u een inleiding in de verschillende rechtsgebieden, te weten strafrecht, privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht en internationaal recht. Tevens leert u in de cursus Recht en samenleving het recht te plaatsen in zijn maatschappelijke context, en in de cursus Rechtsgeschiedenis in zijn historische context. Ook leert en oefent u diverse juridische vaardigheden in de cursussen Juridische vaardigheden en Academische vaardigheden. Het tentamen bij deze laatste cursussen bestaat uit het maken van diverse opdrachten, bijvoorbeeld het schrijven van een kort betoog over een juridisch onderwerp. Ook de cursus Rechtsfilosofie maakt deel uit van de propedeuse. In de propedeuse worden bij voldoende deelname voor de meeste cursussen begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd in een groot aantal studiecentra. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van de virtuele klas (zie verderop bij Virtuele klas ). Dit spaart reistijd en onze studenten geven aan dat ze graag zien dat we er meer gebruik van maken. 8

10 OUX - Open Universiteit Extra Studeren in de propedeuse in een vast tempo met extra structuur en begeleiding Na afronding van de Basiscursus recht, waarin altijd extra aandacht is voor een goede studieaanpak en planning, kunt u in de rest van de propedeuse in een vast of in een vrij tempo verder studeren. Er zijn studenten die zelfstandig verder studeren en zelf studietempo, -tijd en -plaats bepalen. U kunt echter ook kiezen om een jaar volgens een vast studietempo en onder begeleiding van een tutor, met een vast studieblok van 4 modulen te studeren. Deze studiewijze bieden wij aan onder de naam Open Universiteit Extra of kortweg OUX. De gedachte achter OUX is dat lang niet alle studenten het prettig vinden om altijd alleen te studeren in eigen tempo, zonder stok achter de deur. OUX biedt structuur en gaat uit van een studentengroep die in hetzelfde tempo studeert. Studenten in OUX leren elkaar kennen en kunnen dus ervaringen uitwisselen over de studie en desgewenst afspraken maken over samen studeren, etcetera. Per OUX-blok worden groepen studenten gevormd. Er zijn extra begeleidingsactiviteiten zoals een introductiebijeenkomst, tentamenvoorbereiding of nabespreking van het tentamen. En dreigt u achter te raken met uw studie, dan neemt de tutor contact met u op om te bekijken hoe dit opgelost kan worden. Alle studenten doen op hetzelfde moment tentamen. Elke groep heeft de beschikking over een eigen community-site. Op deze site staan de studenten met elkaar in contact en kan op een gemakkelijke manier met elkaar gecommuniceerd worden. Voor de cursussen van een OUX-blok is het reguliere collegegeld verschuldigd. Voor de begeleiding door de tutor en de community-site worden dus geen extra kosten in rekening gebracht. Intake, inschrijven en voorwaarden voor het studietraject OUX OUX is succesvol voor de deelnemende studenten maar is opgezet als tijdelijke onderwijsstroom. De goede ervaringen met OUX zullen worden ingebracht in een vernieuwde bachelor die momenteel in ontwikkeling is. Om die reden wordt OUX afgebouwd. Op 1 september 2014 start de laatste jaargang. Intakeaanvragen voor de start in september 2014 zijn mogelijk tot medio augustus. Er gelden enkele voorwaarden voor deelname aan OUX. In de eerste plaats moet u de Basiscursus recht afgerond hebben bij de start van het blok. In de tweede plaats kunt u niet deelnemen aan een OUX-blok als u een cursus in dat blok al met goed gevolg heeft afgerond (u kunt wel deelnemen aan OUX-III, dus het derde OUX-jaar, indien u maximaal één cursus uit dat blok heeft afgerond). Samenstelling In OUX worden de volgende blokken voor Rechten aangeboden. Met uitzondering van de Basiscursus recht omvatten deze drie blokken de volledige propedeuse van de WO-Bachelor Rechtsgeleerdheid: Propedeuse Rechten 1: Inleidingen publiekrecht - Inleiding staatsrecht - Inleiding bestuursrecht - Inleiding strafrecht Propedeuse Rechten 2: Inleidingen privaatrecht, vaardigheden, internationaal recht - Inleiding privaatrecht - Juridische vaardigheden 1 - Inleiding internationaal recht Propedeuse Rechten 3 : Metajuridica - Rechtsgeschiedenis 1 - Rechtsfilosofie - Recht en samenleving - Academische vaardigheden Op de website vindt u meer informatie over OUX. 9

11 Postpropedeuse Het postpropedeutisch gedeelte van de bachelor omvat nog 28 modulen. In deze fase leert u juridische problemen uit de diverse rechtsgebieden op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren. De tentamens van de cursussen bestaan daarom relatief vaak uit open vragen. In de cursus Bachelor essay is de doelstelling een wetenschappelijk betoog schrijven over een juridisch onderwerp. U moet daarvoor juridische informatie verzamelen in bibliotheken en op internet. Voor veel cursussen in deze fase van de studie worden dit academisch jaar nog begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd in de studiecentra in de regio (zie het hoofdstuk Studiebegeleiding elders in deze gids). Andere cursussen worden begeleid via de virtuele klas (zie verderop bij de Virtuele klas ), discussiegroepen, telefonische ondersteuning en/of . De bachelorfase sluit af met een verplicht Integratiepracticum, met een omvang van 2 modulen. Bij dit practicum komen de verschillende juridische vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke) binnen diverse rechtsgebieden geïntegreerd aan bod. U dient aan te tonen deze juridische vaardigheden in voldoende mate te beheersen. Vrije ruimte Het grootste deel van de bacheloropleiding is ingevuld met voorgeschreven cursussen. Er is echter ook een vrije ruimte binnen de bacheloropleiding, bestaande uit vijf modulen. Deze vrije ruimte kunt u invullen met cursussen die u kiest uit het totale cursusaanbod van de Open Universiteit of met een van de volgende juridische cursussen: Consumentenrecht, Verzekeringsrecht, Rechtspersonenrecht 2, Inleiding criminologie en de Open module. Ook de Zomerschool Recht in Europa, die jaarlijks wordt georganiseerd, kan in de vrije ruimte worden opgenomen. Deze cursus biedt de mogelijkheid om in contact te komen met buitenlandse studenten en het buitenlands recht. Het is niet toegestaan om in de vrije ruimte cursussen op te nemen uit de masteropleiding. Voor de vrije ruimte kunt u ook een blik over de grens werpen. U kunt cursussen volgen bij de juridische faculteiten van enkele buitenlandse afstandsuniversiteiten, zoals de Duitse Fern-Universität en de Spaanse Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en deze inbrengen in de vrije ruimte. De Open Universiteit heeft een virtueel uitwisselingsprogramma met deze universiteiten. Op de website vindt u hierover meer informatie. Let u hierbij op, dat er in ieder geval schriftelijk toestemming moet worden aangevraagd bij de Examencommissie met vermelding van inhoud en omvang van de juridische cursus die u elders wilt gaan doen. De jaarlijkse Zomerschool Recht in Europa biedt eveneens een mogelijkheid om in contact te komen met buitenlandse studenten en buitenlands recht. Deze twee weken durende cursus wordt gezamenlijk georganiseerd met de Duitse en Spaanse zusterfaculteiten en vindt afwisselend in Nederland, Duitsland of Spanje plaats. De voertaal is Engels. Meer informatie over deze cursus kunt u vinden op onze website. Voorts is het mogelijk vrijstellingen te krijgen voor de vrije ruimte. Zie hiervoor verderop in deze gids, bij Toelating en vrijstellingen 10

12 Opleidingsschema van de bacheloropleiding De bacheloropleiding is gestructureerd in zogenaamde jaartrajecten met een semesterindeling. Een semester start in september, het volgende in februari. In een jaartraject zijn de cursussen geordend in een logische volgorde en op basis van een gekozen tempo (van gemiddeld zes modulen per jaar), waarvan u uiteraard kunt afwijken. Hoewel wij u aanraden de aanbevolen volgorde te hanteren, staat het u voor de meeste cursussen vrij daarvan af te wijken en uw eigen weg te gaan. Houdt u bij uw eigen planning dan wel rekening met de data van de tentamens en eventueel begeleidingsbijeenkomsten! Toelichting op het schema op de volgende pagina s Op de volgende pagina s vindt u een opleidingsschema. Dit schema is gebaseerd op de jaartrajecten en het biedt een compact overzicht van de volgende zaken: - de cursussen zijn geplaatst in de aanbevolen volgorde, afhankelijk van het moment waarop u start met de Basiscursus recht (september of februari). Daarom staat het schema er ook tweemaal, over twee pagina s verdeeld; één jaartraject waarin u start met de Basiscursus in september, en een volgende waarin de Basiscursus start in februari. - van elke cursus is te zien wat de actuele versie is (de cursuscode) en wat de omvang is (een of twee modulen van ieder 100 uur). - van elke cursus is te zien welke begeleidingsvorm wordt geboden (standaard, groepsbijeenkomsten, landelijke dagen, elektronische bijeenkomsten). De data van de begeleidingsbijeenkomsten zijn te vinden via Studieaanbod of op de cursussite in Studienet. - van elke cursus is te zien wat de tentamenvorm is (CBI, schriftelijk, opdrachten, mc, open vragen etc.) en, heel belangrijk, wat de tentamendata zijn (vaste data drie maal per jaar bij schriftelijke tentamens, of op aanvraag indien het een CBI-tentamen of opdracht betreft). De tentamendata zijn afgestemd op de aanbevolen jaartrajecten. Nieuw dit jaar is dat u geen extra tentamenkansen meer kunt bijkopen voor een cursus. Dat betekent dat u uw studie zorgvuldig moet plannen om optimaal gebruik van de begeleidingsondersteuning en de maximaal drie tentamenkansen die u heeft binnen de inschrijfduur van een cursus. De verplichte cursussen in de propedeuse en de postpropedeuse staan vermeld. Achteraan staat nog een lijst met keuzevakken voor de vrije ruimte. Ook de inschrijfduur voor een cursus verandert van 14 naar 12 maanden. Op staan alle veranderingen vanaf september Hoewel dit opleidingschema alleen geldt voor het studiejaar , kunt u aan de hand hiervan toch een meerjarenplanning maken. De samenstelling van de bacheloropleiding en volgorde van de cursussen verandert in de loop van een paar jaar namelijk maar weinig, in het algemeen. De cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze gids. 11

13 Opleidingsschema bachelor Rechtsgeleerdheid De cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze gids. Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept 14 aug 15 Propedeuse, start september 2014 Startpakket September R01172 Basiscursus recht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak vervolg propedeuse Februari R74122 Inleiding strafrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak R19261 Inleiding internationaal recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak September R05161 Inleiding staatsrecht 1 virtuele klas, via Elluminate schriftelijk (mc) 19-11, 28-1, 26-8 R07111 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBG (mc) 27-1, 13-4, 24-8 R12221 Rechtsgeschiedenis 1 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak Februari R25131 Recht en samenleving 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (ov) volgens afspraak R28231 Rechtsfilosofie 1 landelijke studiedag CBI (ov) volgens afspraak R04111 Academische vaardigheden 1 standaard schriftelijk (ov) 19-11, 22-6, 24-8 September R26131 Juridische vaardigheden 1 1 standaard opdracht volgens afspraak Postpropedeuse R02132 Inleiding privaatrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc + ov) volgens afspraak Februari (2e helft strafrechtjaar) R26251 Burgerlijk procesrecht 1 landelijke studiedag per regio CBI (mc) volgens afspraak R37292 Formeel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 18-11, 24-6, 26-8 September (1e helft privaatrechtjaar) R04272 Overeenkomstenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 19-11, 27-1, 15-4 R35281 Aansprakelijkheidsrecht 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 13-4, 23-6, 26-8 Februari (2e helft privaatrechtjaar) R22252 Goederenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak R06291 Rechtspersonenrecht 1 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak September (1e helft staats- bestuursrechtjaar) R17351 Grondrechten 1 landelijke studiedag schriftelijk (mc) 19-11, 26-1, 14-4 R16262 Constitutioneel recht 2 virtuele klas via Elluminate en schriftelijk (mc + ov) 28-1, 15-4, bijeenkomsten in Utrecht Februari (2e helft staats- bestuursrechtjaar) R36252 Bestuursrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 14-4, 23-6, 25-8 R16361 Rechtsbescherming tegen 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 17-11, 22-6, 24-8 de overheid September (1e helft strafrechtjaar) R13221 Bachelor Essay 1 groepsbijeenkomsten per regio (v) opdracht + volgens afspraak bijeenkomsten R38282 Materieel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 26-1, 15-4, 22-6 Februari Vrij te kiezen cursussen 3 September R17271 Personen- en familierecht 1 standaard schriftelijk (ov) 27-1, 15-4, 24-6 R14211 Europees recht 1 standaard schriftelijk (ov) 18-11, 13-4, 25-8 R73211 Juridische gespreksvaardigheden 2 1 groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak 12

14 Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept 14 aug 15 Februari Vrij te kiezen cursussen 2 R49312 Integratiepracticum 2 2 elektronisch/ groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak Propedeuse, start februari 2015 Startpakket Februari R01172 Basiscursus recht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak vervolg propedeuse September R05161 Inleiding staatsrecht 1 virtuele klas, via Elluminate schriftelijk (mc) 19-11, 28-1, 26-8 R07111 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBG (mc) 27-1, 13-4, 24-8 R12221 Rechtsgeschiedenis 1 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak Februari R74122 Inleiding strafrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak R19261 Inleiding internationaal recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak September R26131 Juridische vaardigheden 1 1 standaard opdracht volgens afspraak R02132 Inleiding privaatrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc + ov) volgens afspraak Februari R25131 Recht en samenleving 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (ov) volgens afspraak Postpropedeuse R28231 Rechtsfilosofie 1 landelijke studiedag CBI (ov) volgens afspraak R04111 Academische vaardigheden 1 standaard schriftelijk (ov) 19-11, 22-6, 24-8 September (1e helft privaatrechtjaar) R04272 Overeenkomstenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 19-11, 27-1, 15-4 R35281 Aansprakelijkheidsrecht 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 13-4, 23-6, 26-8 Februari (2e helft privaatrechtjaar) R26251 Burgerlijk procesrecht 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R22252 Goederenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak September (1e helft staats- bestuursrechtjaar) R17351 Grondrechten 1 landelijke studiedag schriftelijk (mc) 19-11, 26-1, 14-4 R16262 Constitutioneel recht 2 virtuele klas via Elluminate en schriftelijk (mc + ov) 28-1, 15-4, bijeenkomsten in Utrecht Februari (2e helft staats- bestuursrechtjaar) R36252 Bestuursrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 14-4, 23-6, 25-8 R16361 Rechtsbescherming tegen 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 17-11, 22-6, 24-8 de overheid September (1e helft strafrechtjaar) R13221 Bachelor Essay 1 groepsbijeenkomsten per regio (v) opdracht + volgens afspraak bijeenkomsten R38282 Materieel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 26-1, 15-4, 22-6 Februari (2e helft strafrechtjaar) R06291 Rechtspersonenrecht 1 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R37292 Formeel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 18-11, 24-6, 26-8 September R17271 Personen- en familierecht 1 standaard schriftelijk (ov) 27-1, 15-4, 24-6 R14211 Europees recht 1 standaard schriftelijk (ov) 18-11, 13-4, 25-8 R73211 Juridische gespreksvaardigheden 2 1 groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak Februari Vrij te kiezen cursussen 3 13

15 Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept 14 aug 15 September Vrij te kiezen cursussen 2 R49312 Integratiepracticum 2 2 elektronisch/groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak De onderstaande cursussen kunnen worden opgenomen in de vrij te kiezen ruimte van de bacheloropleiding: R15211 Inleiding Criminologie 1 standaard opdracht volgens afspraak R41211 Zomercursus Recht in Europa 2 1 afhankelijk activiteit opdracht volgens afspraak R27341 Verzekeringsrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 17-11, 22-6, 24-8 R07391 Rechtspersonenrecht 2 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R64362 Consumentenrecht 2 standaard opdracht volgens afspraak R40311 Open module 1 individueel opdracht volgens afspraak 1 De aanduiding groepsbijeenkomsten alle studiecentra betekent dat slechts indien mogelijk de begeleiding in alle studiecentra plaatsvindt; raadpleeg het semesterrooster op studienet voor de exacte locaties 2 Voor deze cursus dient u te beschikken over een pc met snelle internetverbinding; inschrijving pas mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming (v) Betekent verplichte deelname Voor de Open module 1 (R40311) kan pas worden ingeschreven na toelating door de faculteit. Let op: in de postpropedeuse wordt regionale groepsbegeleiding aangeboden bij deelname door tenminste vijf studenten. 14

16 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid U wordt toegelaten tot de masteropleiding als u een universitaire bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid heeft behaald of het schakelprogramma volgend op uw juridische hbo-opleiding heeft afgerond. De masteropleiding Rechtsgeleerdheid is een zelfstandige opleiding die dan ook wordt afgesloten met een getuigschrift. Algemeen De master, met een omvang van 60 studiepunten, bouwt voort op de brede, algemene benadering van het recht in de bacheloropleiding aan de Open Universiteit. Alle vakken in de master kenmerken zich doordat zij een verdieping op het desbetreffende onderdeel van de rechtsgeleerdheid bieden; daarmee bouwen zij voort op de kennis die in de bachelorfase is opgedaan. De masteropleiding is niet alleen gericht op kennis van het positieve recht, die soms snel vergankelijk is, maar het streven is gericht op werkelijk inzicht in het recht, in een academische omgeving waarin de waarom-vragen veelvuldig gesteld worden. Als u aan de master afstudeert, moet u in staat zijn om steeds zelfstandig uw juridische kennis te actualiseren. In het vernieuwde curriculum, de zogenoemde master begeleid (vanaf september 2014) ontstaat de verdieping doordat de onderwerpen die aan bod komen of de wijze waarop deze worden gepresenteerd, grensoverschrijdend is. Daardoor kan een buitenstaandersblik ontstaan die moet leiden tot een beter inzicht van de inrichting, opbouw en kenmerkende elementen van het Nederlandse recht en de invloed daarop van Europese en andere rechtsculturen. In sommige gevallen worden geografische grenzen overschreden; soms gaat het om grenzen van rechtsgebieden; in weer andere gevallen wordt de grens van de discipline rechtsgeleerdheid opgezocht en gepasseerd. Om tegemoet te komen aan de vraag naar gespecialiseerde professionals in het beroepenveld bieden we in de nieuwe master, de master begeleid, een belangrijke mogelijkheid tot specialisatie. Er zijn profielen ingericht zodat een behoorlijk tot zwaar accent kan worden gelegd binnen een van de hoofdvakken. De mate van specialisatie is mede afhankelijk van de invulling van de vrije keuzevakken (deze beslaan een kwart van de opleiding). Voor meer informatie verwijzen we naar de website: Aanmelding voor de masteropleiding Nadat u bent toegelaten tot de masteropleiding, kunt u zich per cursus inschrijven voor de huidige masteropleiding. Voordat u zich kunt inschrijven voor de vernieuwde master, de master begeleid, heeft u eerst een adviesgesprek met uw mentor, mw. M. Wigman. Dit gesprek is bedoeld om een optimaal studietraject, het studiepad, voor u op te stellen. U schrijft zich vervolgens in voor dat studiepad, indien u kunt worden toegelaten tot de master. Via de website staat hierover meer informatie en kunt u zich aanmelden voor dat gesprek. De master begeleid heeft twee startmomenten per jaar. Mastertitel met civiel effect Als u met uw mastertitel een togaberoep wilt gaan uitoefenen, zoals rechter of advocaat, heeft u een master nodig met het zogeheten civiel effect. Als u de masteropleiding Rechtsgeleerdheid bij de Open Universiteit heeft afgerond, geeft dit in veel gevallen civiel effect. Dat is niet altijd zo: het hangt mede af van uw vooropleiding. Het uitgangspunt (maar er is één uitzondering voor HBO-Rechten, zie hierna) is dat u alleen een mastertitel met civiel effect krijgt indien u als vooropleiding een universitaire bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid heeft behaald. 15

17 Formeel is het als volgt geregeld: - de verklaring van civiel effect wordt alleen verstrekt bij de verlening van de graad van Master of Laws (LLM), mits degene aan wie de graad wordt verstrekt: A. grondige kennis van en inzicht in de rechtsgebieden heeft verkregen welke worden genoemd in artikel 1 van het Besluit beroepsvereisten advocatuur en in artikel 21a lid 2 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren; en B. ten minste 200 studiepunten heeft behaald met vakken/cursussen op het gebied van het recht waarvan ten minste 60 studiepunten op wo-masterniveau en ten minste 60 studiepunten op wo-bachelorniveau, in het laatste geval vrijstellingen daaronder niet begrepen. Bij de genoemde 200 studiepunten telt een compensatorische vijf niet mee. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat alleen na een voltooide wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid het volgen van de masteropleiding het gewenste civiel effect kan geven. Wie een andere vooropleiding heeft, zal dus eerst alsnog een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid moeten afronden. De Commissie voor de examens kan, afhankelijk van de gevolgde vooropleiding, eventueel vrijstellingen voor onderdelen van de wo-bacheloropleiding verlenen. Er is één uitzondering: indien u de geaccrediteerde opleiding HBO-Rechten heeft afgerond kunt u ook een masteropleiding volgen die daarna recht geeft op de mastertitel met civiel effect. U hoeft daarvoor niet eerst de wo-bacheloropleiding af te ronden. U moet dan wel een schakelprogramma volgen (met een omvang van ten minste 60 studiepunten op wo-niveau). Het schakelprogramma vindt u elders in deze gids beschreven. Veel informatie vindt u bovendien op de website van Schakelzone. Mastertitel zonder civiel effect, de vrije masteropleiding Niet iedereen heeft behoefte aan een mastertitel die civiel effect geeft. De Open Universiteit biedt daarom ook een vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan. Na het afronden hiervan heeft u een mastertitel verworven die geen civiel effect geeft. De toegang tot deze vrije masteropleiding is ruimer en staat open voor studenten met de volgende vooropleidingen: - juridische wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. - afgestudeerden van een geaccrediteerde HBO-Rechtenopleiding; zij kunnen met een schakelprogramma van 30 studiepunten tot deze opleiding worden toegelaten. - andere verwante hbo-opleidingen zoals SJD, HJO, HEAO-MER, geven met een schakelprogramma van 60 studiepunten toelating tot de vrije masteropleiding. U kunt dan alleen tot dat schakelprogramma worden toegelaten, indien u eerst de Basiscursus recht met succes heeft gevolgd. Indien u een andere dan de genoemde hbo-opleidingen heeft gevolgd, kunt u mogelijk ook worden toegelaten tot het schakelprogramma. Onze studieadviseurs kunnen u over die mogelijkheden informeren. Indien uw vooropleiding geen substantiële juridische component heeft, zal het afronden van de Basiscursus recht en het schakelprogramma doorgaans echter een zware opgave zijn. De faculteit kent een viertal vrije masteropleidingen, die hieronder verder worden beschreven. Op de website vindt u hierover meer informatie. Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid variant: Recht en bedrijfsleven Het programma van de variant Recht en bedrijfsleven bestrijkt vakken die relevant zijn voor professioneel functioneren op een juridische afdeling van een organisatie of in een adviespraktijk met ondernemingen als belangrijkste cliënten. Behalve arbeidsrecht en bijvoorbeeld mededingingsrecht of faillissementsrecht komt onder andere belastingrecht aan de orde. Tegelijk worden competenties ontwikkeld, gericht op de context van de juridische vraagstukken in een onderneming: strategische, financiële en human resource aspecten van het bedrijf. 16

18 Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid variant: Recht en openbaar bestuur In de variant Recht en openbaar bestuur zijn die mastervakken verplicht die het bijzonder bestuursrecht in de breedte bestrijken. De multidisciplinaire context komt aan de orde in vakken, waarin de politieke en beleidsmatige kanten van het openbaar bestuur centraal staan. Voorts omvat het programma het vak Wetenschapsleer. Dit vak biedt de juiste competenties om het onderscheid tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines te kunnen begrijpen en te kunnen omgaan met de verschillende redeneerwijzen en waarheidsclaims in een multidisciplinair programma. De vrije mastervariant Recht en openbaar bestuur leidt op voor juridisch-bestuurskundige functies in overheidsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die veelvuldig contact onderhouden met overheden. De opleiding richt zich met name op de juridische vormgeving en handhaving van beleid (sturing) in het Nederlands openbaar bestuur. Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid variant: Recht, arbeid en organisatie Recht, arbeid en organisatie is de variant met een programma dat gericht is op die sectoren waar menselijke arbeid in de context van een organisatie de beroepsuitoefening overheerst. Naast een stevig juridisch deel worden met de multidisciplinaire vakken organisatiekundige en/of psychologische aspecten van arbeid en organisatie in de opleiding betrokken. Voorts omvat het programma het vak Wetenschapsleer. Dit vak biedt de juiste competenties om het onderscheid tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines te kunnen begrijpen en te kunnen omgaan met de verschillende redeneerwijzen en waarheidsclaims in een multidisciplinair programma. Op staande voet ontslagen, minder loon dan uw collega voor hetzelfde werk? Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Aan welke eisen moet een geldige proeftijd voldoen? Is een werknemer verplicht tot overwerk? Wanneer is een freelancecontract een arbeidsovereenkomst? Allemaal individuele en collectieve zaken waar arbeidsrechtjuristen dagelijks mee te maken hebben. Hoewel de arbeidsrelatie meestal privaatrechtelijk van aard is, is kenmerkend voor het arbeidsrecht dat - vanwege de bescherming van werknemers - nogal eens wordt afgeweken van het klassieke privaatrecht. Grote delen van het arbeidsrecht zijn bovendien publiekrechtelijk van aard, zoals de rechtspositie van ambtenaren. Het Nederlandse arbeidsrecht wordt in toenemende mate bepaald door Europese regelgeving en hangt nauw samen met sociaaleconomische ontwikkelingen. Arbeidsrecht is een belangrijk rechtsgebied dat veelvuldig in de actualiteit staat, denk hierbij onder meer aan de veel besproken maatschappelijke thema s, mede door de economische crisis zoals onder meer de discussie over werktijdverkorting, de herziening van het ontslagrecht en het afbouwen van de sociale zekerheid. In toenemende mate bestaat bij de gemeenten en (semi-)overheidsinstanties behoefte aan academisch gevormde arbeidsjuristen. Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid variant: Strafrecht In de variant Strafrecht staan de juridische en niet-juridische kanten van de strafrechtspleging centraal. Naast veel straf(proces)recht voor gevorderden zitten daar vakken in over ofwel de intermenselijke kant in het strafrecht, ofwel de meer organisatorische kant van de strafrechtspleging. Voorts omvat het programma het vak Wetenschapsleer. Dit vak biedt de juiste competenties om het onderscheid tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines te kunnen begrijpen en te kunnen omgaan met de verschillende redeneerwijzen en waarheidsclaims in een multidisciplinair programma. Wordt u geboeid door het nieuws over de rechterlijke dwalingen, als de Puttense en Schiedammer moordzaak? Wilt u mee kunnen discussiëren over de vraag of in Nederland inderdaad te soft wordt gestraft? Wat vindt u van de verlofregeling voor tbs ers? Hoe ver moet de vrijheid van meningsuiting kunnen gaan? Er is vraag naar strafrechtjuristen bij advocatuur en bij de (semi-)overheid. Bij de overheid is er plaats voor strafrechtjuristen bij de rechterlijke macht, openbaar ministerie, raad voor de kinderbescherming, reclassering, politie en bijzondere opsporingsdiensten en diverse ministeries. Daarnaast hebben ook de grotere gemeenten en (semi-)overheidsinstanties in toenemende mate behoefte aan academisch gevormde juristen met inzicht in handhavingsproblematiek. 17

19 Opleidingsschema van de oude masteropleiding Voor de oude masteropleiding zijn in tegenstelling tot de bacheloropleiding en de master begeleid geen jaartrajecten opgesteld. Het onderstaande opleidingsschema van de oude masteropleiding is daarom eenvoudiger dan dat van de bacheloropleiding. Het bestaat uit een overzicht van de aangeboden cursussen, de geldende versie en de omvang daarvan de vorm van de begeleiding en de tentamenvormen en de tentamendata. De cursusbeschrijvingen staan achter in deze gids. code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept 14 aug 15 Gebonden keuze: 2 van de volgende 4 rechtsgebieden dienen te worden gekozen: Staats- en bestuursrecht: R45382 Regelgeving 2 elektronisch opdracht volgens afspraak Privaatrecht R83312 Methodologie van het privaatrecht 2 standaard opdracht+mondeling volgens afspraak Strafrecht R37381 Internationaal strafrecht in Europa 1 1 standaard schriftelijk (ov) 13-4, 22-6, 24-8 R51351 Detentierecht1 1 standaard opdracht volgens afspraak Internationaal en Europees recht R72312 Internationaal recht 1 2 elektronisch opdracht volgens afspraak Keuzevakken: 6 modulen kiezen uit onderstaand blok: Keuze uit niet gekozen rechtsgebieden uit het bovenstaande gebonden keuzeblok en R25251 Faillissementsrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 17-11, 26-1, 13-4 R23221 Rechtsgeschiedenis 2: Romeins recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R01331 Arbeidsovereenkomstenrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 18-11, 15-4, 26-8 R44322 Milieurecht 2 standaard schriftelijk (mc) 26-1, 15-4, 24-6 R28352 Ruimtelijke ordeningsrecht 2 standaard schriftelijk (mc + ov) 13-4, 22-6, 24-8 R29312 Jeugdrecht 2 standaard schriftelijk (ov) 27-1, 13-4, 23-6 R66342 Strafrechtelijk bewijs 2 standaard schriftelijk (ov) 19-11, 28-1, 14-4 R30392 Belastingrecht 2 standaard schriftelijk (ov) 19-11, 28-1, 14-4 R67321 Capita selecta decentralisatie 2 1 R62322 Juridische aspecten van Financiële dienstverlening 2 standaard opdracht volgens afspraak R75311 Problemen van decentrale regelgeving 1 1 standaard mondeling volgens afspraak R76311 Simulatie staatsrechtelijke praktijk 1 1 standaard opdracht volgens afspraak R77311 Simulatie bestuursrechtelijke praktijk 1 1 standaard opdracht volgens afspraak R60311 Socialezekerheidsrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 17-11, 14-4, 25-8 R81311 Europees mededingingsrecht 1 standaard opdracht + schriftelijk (ov) 27-1, 13-4, 23-6 R73332 Europees privaatrecht 2 elektronisch opdracht+mondeling volgens afspraak R82321 Natuurbeschermingsrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 14-4 R44311 Waterrecht 1 standaard schriftelijk (mc) 14-4, 23-6, 24-8 R43311 Wabo 1 standaard schriftelijk (mc) 17-11, 27-1, 13-4 Onderzoeksgemeenschap R79331 Voorbereiding onderzoek 1 1 elektronisch opdracht volgens afspraak R80313 Scriptie 3 individueel scriptie volgens afspraak 1 Inschrijving is pas mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de examinator. 2 Voor deze cursus kan in het academisch jaar niet worden ingeschreven tenzij dit na overleg met en met uitdrukkelijke toestemming van de examinator gebeurt. 18

20 Opleidingsschema van de nieuwe masteropleiding, de master begeleid Deze vernieuwde masteropleiding ( is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Het programma heeft vier delen: verplicht algemeen, verplicht profiel, keuze en afstudeerscriptie. Gaandeweg worden alle cursussen voor deze nieuwe master ontwikkeld. Samen met uw mentor stelt u een realistisch studieplan op. In overleg kunt u versnellen of vertragen. Het eerste jaar van de Master begeleid is helemaal ingevuld en de cursussen die daarvan deel uitmaken vindt u terug in onderstaand schema. Het tweede jaar van die master bestaat uit keuzevakken en de scriptie. De precieze samenstelling van de lijst keuzevakken is nog niet bekend. Wel zullen de meeste keuzevakken van de oude master terugkomen in de nieuwe master. De beknopte cursusbeschrijvingen van de per september 2014 beschikbare cursussen staan achter in deze gids. Het masterprogramma is opgebouwd uit vier, in omvang gelijke delen van 15 EC, de kwartielen. De opbouw van de master is schematisch weergegeven in de navolgende tabel. De data waarop de cursussen worden aangeboden staan in een volgend schema. 1e kwartiel 2e kwartiel 3e kwartiel 4e kwartiel Jaar 1 Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels 10 Methodologie van het privaatrecht 10 Recht in multidisciplinaire Europees privaatrecht 5 context 5 Bestuursrecht en procesrecht in een veranderende rechtsorde 10 Staatsrecht in beweging 5 Strafrecht(spleging) en mensenrechten 7,5 (alternatief met **) *Strafrechtspleging in de gedigitaliseerde samenleving 7,5 (alternatief met *) **Witteboordencriminaliteit, staatscriminaliteit en mensenrechten 7,5 Internationaal recht 10 Jaar 2 Keuzevak 7,5 Keuzevak 7,5 Scriptie (inclusief voorbereiding onderzoek) 15 Toelichting 1. Het algemeen verplicht deel van de eerste twee kwartielen bevat twee cursussen, van 10 en 5 EC. Het betreft Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels en Recht in multidisciplinaire context. De beknopte cursusbeschrijvingen vindt u achterin deze gids. Profielvakken 2. U kunt het tweede semester van 15 EC op twee manieren invullen, namelijk als specialisatieprofiel of als algemeen profiel. In de profielen die tot een zekere mate van specialisatie leiden, zijn 15 EC steeds opgebouwd uit twee cursussen die verdiepend zijn binnen één vakgebied. Wie niet binnen een vakgebied wil specialiseren kan het algemeen profiel kiezen. In dat geval is de keuze uit de verdiepende profielcursussen vrij en kan ook Internationaal recht als cursus worden gekozen. De cursussen en de data waarop deze worden aangeboden, staan vermeld in het schema hieronder. 19

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

STUDIEGIDS. rechtswetenschappen. bachelor - master. Open Universiteit www.ou.nl

STUDIEGIDS. rechtswetenschappen. bachelor - master. Open Universiteit www.ou.nl STUDIEGIDS rechtswetenschappen bachelor - master Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 04 Kenmerken van de studie 07 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

studiegids bachelor master rechtswetenschappen nummer 1 in Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 nummer 1 in Keuzegids Masters 2012

studiegids bachelor master rechtswetenschappen nummer 1 in Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 nummer 1 in Keuzegids Masters 2012 studiegids bachelor master rechtswetenschappen 2012 2013 nummer 1 in Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 nummer 1 in Keuzegids Masters 2012 Inhoud 03 Rechten studeren 04 Studeren aan de Open Universiteit

Nadere informatie

studiegids bachelor master rechtswetenschappen

studiegids bachelor master rechtswetenschappen studiegids bachelor master rechtswetenschappen 2013 2014 nummer 1 (bacheloropleiding) in NSE 2013 nummer 1 in Keuzegids Universiteiten 2013 nummer 1 in Keuzegids Masters 2013 nummer 1 in Keuzegids Deeltijd

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

RECHTSWETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

RECHTSWETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS

rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS bachelor - master rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit 03 Kenmerken van de studie 06 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Vrij WO in de Masterfase; een RW initiatief. Inleiding

Vrij WO in de Masterfase; een RW initiatief. Inleiding Vrij WO in de Masterfase; een RW initiatief Inleiding De wettelijke regeling van het wetenschappelijk onderwijs gaat uit van een ordening van het onderwijs in opleidingen. Die opleidingen zijn óf een bachelor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) U2016/.. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

RECHTSGELEERDHEID bachelor - master

RECHTSGELEERDHEID bachelor - master STUDIEGIDS 8 RECHTSGELEERDHEID bachelor - master Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Studeren aan de Open Universiteit 03 Kenmerken van de studie 05 Studiemateriaal en de digitale bibliotheek 05 Nederlands

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studiegids 2015 INHOUDSTABEL 1. VOORWOORD... 3 2. OPEN UNIVERSITEIT... 4 2.1 Kernpunten...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS Programma Inleidende blok verplicht 30 ECTS (niveau 1) RGBG00300 Grondslagen van het recht 15 ECTS RGBG00120 Inleiding privaatrecht 5 ECTS RGBG00220 Inleiding staats- en bestuursrecht 5 ECTS RGBG00420

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2014/02458 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences) Einde instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER U2016/XXXXX Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03007 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO Bacheloropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit Algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN studiejaar 2016-2017 VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN Angelique Lansu, Els Jans & Lily Fredrix Management, Science & Technology 21 mei 2016 Hartelijk dank!! Onderwerp via >Beeld >Koptekst en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid agv. wijzigingen onderwijsprogramma s FdR Concept - Leiden, 5 augustus 2013 V2 1 Overzicht miv. 1 sept. 2013 gewijzigde onderwijsprogramma s en

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT

wo masteropleiding Business Process Management and IT Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (Master of Science in Business Process Management and IT) De voertaal

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Hoe ziet het eerste jaar van de Brede bachelor er uit? 1 1.3 Hoe ziet de jaarindeling van het

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Frank Wester (ook namens Remko Helms) TouW-symposium SC A dam 23 november 2013 Onderwerpen Verschenen cursussen in het afgelopen

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc)

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) U2014/02474 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03008 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO masteropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo masteropleidingen

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Software Engineering U2014/02465 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten e-learning

Minoren van HBO-Rechten e-learning Minoren van HBO-Rechten e-learning Minor OU semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Consument & Recht semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Jeugd & Gezin semester 1 én 2 (studiejaar 2012-2013) Minor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2015/03287 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie