studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)"

Transcriptie

1 Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen Universiteiten en Masters 2011) studiegids

2

3 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit 05 Studiemogelijkheden 05 Cursussen die uit het aanbod gaan 06 Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Opleidingsschema Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid 11 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Opleidingsschema Masteropleiding Rechtsgeleerdheid 16 Studiebegeleiding 18 Tentamen 19 Vrijstelling voor de bacheloropleiding 21 Toelating tot de masteropleiding met civiel effect 23 Inschrijven en kosten 25 Voor studenten, door studenten Studiecentra Facultaire opleidingscommissie Studentenverenigingen Studentenraad Bibliotheekvoorzieningen Academia en SURFspot (Bijna) alumnus? 27 Procedures en regelgeving 28 Service en informatie

4 Rechten studeren Hartelijk welkom bij de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. U heeft zojuist de studiegids van onze faculteit open geslagen. Daaruit valt af te leiden dat u belangstelling heeft voor de bestudering van het recht of daarmee zelfs al korte of langere tijd bezig bent. Recht is een prachtig vak en dus is uw interesse helemaal terecht. Daar zijn vele uiteenlopende redenen voor te noemen. De een zal geboeid zijn door de alomtegenwoordigheid van het recht in de moderne samenleving. Een ander zal zich aangetrokken voelen door het perspectief dat recht bruikbaar is om te ordenen, maar ook om zwakkeren te beschermen. Een derde ontdekt een voorliefde voor het constante zoeken naar evenwichtige harmonisatie van belangen en een vierde vindt het eigen, zorgvuldig afgewogen taalgebruik van juristen al prachtig. Zo kan ik nog wel even doorgaan en het is allemaal even waar. Met welke motivatie men ook studeert of gaat studeren, voor iedereen biedt onze faculteit ruimschoots mogelijkheden om in kleinere stappen of in een gehele opleiding op academisch niveau allerlei onderdelen van het recht te leren kennen, te doorzien of de aanwezige kennis te verversen. Wij bieden de student losse cursussen, korte opleidingen onder de naam Focusopleiding en een geaccrediteerde Bachelor en Master Rechtsgeleerdheid. De beide laatste scoorden in 2011 als nummer 1 in hun categorie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten ook worden toegelaten tot een van de vier bijzondere programma s in het vrij WO: Recht en bedrijfsleven; Recht en openbaar bestuur; Recht, arbeid en organisatie; Strafrecht. Bij onze faculteit studeren ongeveer 4000 studenten. De wetenschappelijke staf van de opleiding heeft ervoor gezorgd dat alle hoofdvakken van het recht ruimschoots aan de orde komen, te weten: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en internationaal- en Europees recht. Bovendien bevat het programma diverse cursussen die recht en regelgeving in een theoretisch en maatschappelijk perspectief plaatsen en zijn er, vooral in de masterfase, specialismen in het aanbod die aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving. Ten slotte is er aandacht voor het aanleren van juridische en academische vaardigheden, zodat u in staat bent als competent jurist te werken. Het bijzondere van onze opleiding is, dat vrijwel alle studenten in deeltijd studeren. Verder is belangrijk dat de Open Universiteit het uitgangspunt heeft in afstandsonderwijs, dat wil zeggen: zelfstandig studeren, onafhankelijk van tijd, plaats en tempo. Tengevolge van de ontwikkelingen in het academisch onderwijs is die vrijheid anno 2011 nog steeds groot, maar niet onbeperkt. Een voltooide opleiding Rechtsgeleerdheid leidt tot toekenning van de titels LLB (voor de bachelor) en LLM (voor de master), welke laatste recht geeft op het voeren van de wettelijk beschermde mr. titel; meester in de rechten. In vogelvlucht iets over de voorliggende studiegids. Deze is bedoeld voor studenten of potentiële studenten van de bachelor- of masteropleiding Rechtsgeleerdheid, maar ook voor afnemers van een of enkele losse cursussen. De gids bevat zoveel mogelijk de (praktische) informatie die u nodig heeft bij uw studie. U vindt de informatie verdeeld over twee media. De gedrukte gids bevat de informatie over de opleidingen, op de DVD staat de volledige cursusinformatie, niet alleen voor het juridische vakkenaanbod maar voor alle OU cursussen. Regelingen staan ook op de DVD, maar worden actueel gehouden op Nieuw in het vakkenaanbod voor is de cursus op het gebied van jeugdrecht. Op die manier probeert de faculteit tegemoet te komen aan de wensen van onze studenten en aan de eisen die voor een moderne rechtenopleiding anno nu gelden. Wij blijven ons ontwikkelen en zijn ondertussen al weer bezig met ideeën over verbetering van het aanbod voor de verdere toekomst. Dat kan tot een verbreding van het vakkenaanbod leiden maar ook tot een verruiming van de onderwijsmethodiek en de service aan onze studenten. Het spreekt vanzelf dat daarbij de mogelijkheden voor toepassing van ICT in het onderwijsproces alleen maar toenemen. Ik wens u een vruchtbare en succesvolle studie toe! 2 Prof. mr. dr. Evert F. Stamhuis Decaan faculteit Rechtswetenschappen, Hoogleraar straf(proces)recht

5 Studeren aan de Open Universiteit Studeren aan de Open Universiteit doet u waar u maar wilt en op een tijdstip dat u schikt. Ook het studietempo bepaalt u zelf. Starten met studeren kan op elk moment. Vooropleidings- of toelatingseisen voor het bestuderen van cursussen of het volgen van de bacheloropleiding worden niet gesteld. Voor het volgen van de masteropleiding gelden wel bepaalde voorwaarden. De minimum toelatingsleeftijd bij de Open Universiteit is 18 jaar. Studiemateriaal Het studiemateriaal van een cursus bestaat uit studieopdrachten en informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u in het (elektronisch) werkboek. De informatiebronnen kunnen bestaan uit gedrukte cursusboeken eventueel aangevuld met digitale informatiebronnen, cd-roms en multimediale programmatuur, maar ook uit informatie die u zelfstandig verzamelt. Veel cursussen worden elektronisch begeleid via internet. Het is niet mogelijk om aan de Open Universiteit te studeren zonder computer met internetaansluiting. Die heeft u nodig om op de hoogte te kunnen blijven van cursusgebonden informatie, de studieopdrachten te lezen, uw uitwerkingen te uploaden en om contact te onderhouden met andere studenten en docenten via e- mail en discussieforums. Startpakket Als u het voornemen heeft een bacheloropleiding te volgen, kunt u het beste starten met een zogenaamd Startpakket. U bestudeert dan de eerste twee modulen van de opleiding met uitgebreide begeleiding. In groepsbijeenkomsten komen naast inhoud ook zaken als een effectieve studieaanpak, planning, tentaminering en het gebruik van internet aan bod. Een startpakket geeft dus een goed beeld van wat u mag verwachten in het vervolg van de opleiding en van de capaciteiten die u daar voor nodig hebt. Onderwijs- en examenregeling (OER) Aan de basis van de bachelor-masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling wordt elk jaar door de Raad van Decanen vastgesteld na advies van de Commissie voor Examens, de facultaire opleidingscommissies en de studentenraad. In deze regeling staan het onderwijsprogramma beschreven én de rechten en plichten van de student. Jaarlijks vanaf 1 juli worden cursussen volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de Uitvoeringsregelingen waarin specifieke bepalingen voor elke opleiding zijn opgenomen. De integrale Onderwijs- en examenregeling en Uitvoeringsregelingen kunt u downloaden van de website. Vrijheid of structuur De wo-opleidingen van de Open Universiteit bestaan uit een vastgesteld programma waarbij een bepaalde volgorde van cursussen een volledige bachelor- of masteropleiding vormt. Het programma geeft een gedeelte vrij voor eigen invulling om een accent te kunnen leggen op de persoonlijke interesse van de student. - Gemeenschappelijk deel: een groot aantal verplicht te volgen cursussen. - Gebonden keuzedeel: uit een vastgestelde groep cursussen kan een persoonlijke selectie gemaakt worden. - Vrije ruimte: uit het totale aanbod van cursussen kan een cursus worden ingebracht, dus niet specifiek uit het eigen opleidingsprogramma. Uitgesloten is hierbij de mogelijkheid van het inbrengen van een cursus uit een masteropleiding in een bacheloropleiding. - Aanschuifonderwijs: cursussen uit het aanbod van andere universiteiten kunnen worden ingebracht in de vrije ruimte van de bacheloropleiding én als keuzevak in de masteropleiding nadat de Facultaire toetsingscommissie hiervoor toestemming heeft gegeven. Studiepunten en modulen Een cursus bestaat uit één of meer modulen, waarbij 1 module gelijk staat aan 4,3 studiepunten. De cursusomvang in deze studiegids wordt uitgedrukt in modulen. Het bestuderen van 1 module kost u 100 à 120 studie-uren. Bacheloropleiding 42 modulen = 180 studiepunten - Propedeuse (14 modulen) - Postpropedeuse (28 modulen) Masteropleiding 14 modulen = 60 studiepunten Studienet Als student krijgt u toegang tot de besloten elektronische leeromgeving van de Open Universiteit: Studienet. Op Studienet vindt u aanvullende informatie over uw faculteit, studietaken, discussiegroepen en nieuwsforums. Het is daar ook mogelijk documenten te plaatsen en naar wens te delen met anderen. Studienet is tevens een uitstekende omgeving om met medestudenten of docenten online informatie uit te wisselen of te discussiëren over de studiestof. Studieaanbod Het totale onderwijsaanbod wordt op onze website gepubliceerd bij Studieaanbod. Elke cursus wordt inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid of getentamineerd. Op de betreffende cursuspagina kunt u de cursus online bestellen. 3

6 Informatie over studeren Alle algemene informatie over studeren aan de Open Universiteit en alle benodigde formulieren en documenten worden gepubliceerd op de website bij Studeren. Voor vragen kunt u daar ook terecht bij Vraag en Antwoord en kunt u zelf direct het antwoord vinden. Is dit niet het geval dan kunt u persoonlijk uw vraag stellen aan een van onze medewerkers. Studieplanner Om een goed studieresultaat te behalen en zo veel mogelijk gebruik te maken van uw beschikbare studietijd is het plannen van uw studie raadzaam. De Studieplanner geeft een aantal gegevens weer waardoor het indelen van uw studie overzichtelijk wordt. Nadat u invoert hoeveel uren per week u beschikbaar heeft voor de studie, ziet u meteen wanneer u klaar bent voor het afleggen van een tentamen. Andersom kan ook, als u op een bepaalde datum uw cursus wil afronden, berekent de studieplanner hoeveel studie-uren u per week nodig heeft. U kunt ook meerdere cursussen plannen en rekening houden met vakanties. Studiepad online Naast het plannen van het bestuderen van een cursus, kunt u ook uw studievorderingen raadplegen in het Studieresultatensysteem (SRS). Als u een opleiding volgt geeft SRS een overzicht van het afgelegde, lopende en resterende studiepad weer van de opleiding waarmee u bezig bent. Studiecoach en workshops Veel studenten merken dat een studie aan een afstandsuniversiteit een nieuwe aanpak van studeren vergt. Sommige studenten zijn misschien al een tijdje uit het studieritme en moeten er weer even inkomen en goed timemanagement is dan geen overbodige luxe! Maar ook een goede motivatie en studieplanning zijn dan belangrijk. Er zijn verschillende studiemethoden om informatie op te nemen en te onthouden en zijn er ook veel manieren om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. De Studiecoach geeft u tips en suggesties om u actief te leren studeren. Daarnaast worden in de studiecentra regelmatig workshops georganiseerd waaraan u samen met andere studenten kunt werken aan het verbeteren van uw kwaliteiten en vaardigheden. 4

7 Studiemogelijkheden Er zijn diverse manieren om de cursussen van de faculteit Rechtswetenschappen te volgen: als onderdeel van een academische bachelor- of masteropleiding, of als losse cursus. Welke optie u kiest zal afhangen van uw doelstelling en de tijd die u beschikbaar heeft. De formele, wettelijke ingangseisen verschillen per mogelijkheid. De begeleiding kan per cursus variëren. Sommige cursussen zijn echter niet los te verkrijgen. In beginsel zijn drie tentamenkansen bij elke cursusinschrijving inbegrepen, uitzonderingen voortvloeiend uit de aard van de cursus niet inbegrepen. Na het succesvol afronden van een cursus, ontvangt u een certificaat. Wilt u later een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in een opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen. Cursussen die uit het aanbod gaan Ons onderwijs wordt continu bijgesteld zodat dit aan de actuele eisen voldoet. Vernieuwing van de opleidingen houdt ook in dat cursussen uit het aanbod worden genomen. Dit zijn voor de cursussen (met als laatste tentamendatum): R04252 Overeenkomstenrecht schriftelijk (ov) , en R17341 Grondrechten schriftelijk (mc) , en R23211 Rechtsgeschiedenis 2 CBI (Mc) R25241 Faillissementsrecht schriftelijk (ov) , 23-01, 02-04, november 2012 en januari 2013 R27321 Verzekeringsrecht schriftelijk (ov) , en R28221 Rechtsfilosofie CBI (mc) R30352 Belastingrecht schriftelijk (mc/ov) R35251 Aansprakelijkheidsrecht schriftelijk (ov) 02-04, en R45352 Regelgeving opdracht R46331 Procesrechten opdracht R65321 Jeugdstraf(proces)recht opdracht R66322 Strafrechtelijk bewijs opdracht

8 Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid De bacheloropleiding heeft een omvang van 42 modulen en bestaat uit twee fasen: de propedeuse (14 modulen) en de postpropedeuse (28 modulen). De bacheloropleiding kenmerkt zich door een algemene, brede vorming. Heeft de propedeuse een inleidend karakter, de postpropedeuse zorgt voor verdieping van kennis en inzicht. De bacheloropleiding wordt afgerond met een integratie-practicum. Aan de basis van de bacheloropleiding staat de Onderwijs- en examenregeling (OER) die voorafgaand aan het academisch jaar door de Raad van decanen wordt vastgesteld. Wij maken u attent op het grote belang van de zogeheten uitvoeringsregeling van de OER Deze kunt u vinden op de website. Het recht wijzigt voortdurend. De cursussen worden dan ook zeer regelmatig geactualiseerd of gereviseerd. Dat kan gevolgen hebben voor de tentaminering: aanvullingen kunnen tot de tentamenstof behoren, oude versies van cursussen worden nog maar een korte periode getentamineerd, enzovoort. Dit wordt altijd gemeld in het studentenblad Modulair en op de website. Wij raden u aan op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rond uw cursussen die gepubliceerd worden in Modulair en op Studienet. Eerste deel van de propedeuse U begint de propedeuse met de inleidende Basiscursus recht. De cursus, die een omvang heeft van twee modulen, geeft u een elementair overzicht van het in Nederland geldende recht en de manier waarop dit tot stand komt en wordt gehandhaafd. Naast het verwerven van kennis en inzicht in de fundamentele beginselen van het recht, wordt aandacht besteed aan juridische vaardigheden zoals het omgaan met een wettenbundel, het lezen van jurisprudentie en het toepassen van rechtsregels op feiten. De cursus bestaat uit een studieboek en een werkboek. Als studieboek wordt gebruikt Inleiding tot de studie van het Nederlands recht ( Van Apeldoorn ), bewerkt door prof. mr. J.G.J. Rinkes e.a. Het werkboek bestaat voor een groot deel uit oefenmateriaal in vraag- en antwoordvormen en volgt de structuur van het studieboek. Gedurende de Basiscursus kunt u deelnemen aan groepsbijeenkomsten. Deze begeleiding wordt in zoveel mogelijk studiecentra aangeboden. U moet rekenen op zes bijeenkomsten. Deelname is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Naast deze begeleiding kunt u gebruik maken van het Studienet van de Open Universiteit, waar u onder andere kunt deelnemen aan de elektronische discussiegroep bij deze cursus. Vervolg propedeuse Na de Basiscursus recht (2 modulen) voltooit u de overige 12 modulen van de propedeuse in 2 jaar, indien u 6 modulen jaar bestudeert. Een kleiner aantal modulen kan ook, maar dan zal de propedeuse evenredig langer duren. Tijdens de propedeuse krijgt u een inleiding in de verschillende rechtsgebieden, te weten strafrecht, privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht en internationaal recht. Tevens leert u in de cursus Recht en samenleving het recht te plaatsen in zijn maatschappelijke context, en in de cursus Rechtsgeschiedenis 1 in zijn historische context. Ook oefent u juridische vaardigheden in de cursus Juridische vaardigheden 1, en academische vaardigheden in de cursus Academische vaardigheden. Het tentamen bij deze cursussen bestaat uit het maken van diverse opdrachten, bijvoorbeeld het schrijven van een kort betoog over een juridisch onderwerp. Ook de cursus Rechtsfilosofie maakt deel uit van de propedeuse. In de propedeuse worden bij voldoende deelname voor de meeste cursussen begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd in een groot aantal studiecentra. 6

9 Postpropedeuse Het postpropedeutisch gedeelte van de bachelor omvat 28 modulen. In deze fase leert u juridische problemen uit de diverse rechtsgebieden op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren. De tentamens van de cursussen bestaan daarom relatief vaak uit open vragen. Met name in de cursus Bachelor essay is de doelstelling een wetenschappelijk betoog te schrijven over een juridisch onderwerp. U moet daarvoor juridische informatie verzamelen in bibliotheken en op internet. Voor veel cursussen in deze fase worden regionale begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd volgens een carrouselmodel: elk jaar afwisselend in één van de drie studiecentra die tot een bepaalde regio behoren (zie het hoofdstuk Studiebegeleiding verderop in deze gids). Enkele cursussen worden begeleid via discussiegroepen, telefonische ondersteuning en/of . De bachelorfase sluit af met een verplicht Integratiepracticum, dat een omvang heeft van 2 modulen. Bij dit practicum komen de verschillende juridische vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke) binnen diverse rechtsgebieden geïntegreerd aan bod. U dient aan te tonen deze juridische vaardigheden in voldoende mate te beheersen. Vrije ruimte De vrije ruimte binnen de bacheloropleiding bestaat uit 5 modulen. Deze vrije ruimte kunt u invullen met cursussen die u kiest uit het totale cursusaanbod van de Open Universiteit of met een van de volgende juridische cursussen: Consumentenrecht, Verzekeringsrecht, Rechtspersonenrecht 2, Zomerschool Recht in Europa, Inleiding criminologie en de Open module. Het is echter niet toegestaan om hierin cursussen op te nemen uit de masteropleiding. Studietempo en volgorde van cursussen De opleiding heeft een duidelijke structuur. In het opleidingsschema hierna in de studiegids kunt u zien dat de gehele opleiding is verdeeld over jaartrajecten. Elk traject is verdeeld in twee semesters. Het schema gaat uit van een studietempo van zes modulen per jaar. De volgorde van de cursussen binnen de jaartrajecten is een aanbevolen volgorde: - de spreiding van de cursussen over de semesters vormen de basis voor de begeleidingsbijeenkomsten en aansluitende tentamens en herkansingen. - de cursussen sluiten op deze manier inhoudelijk en qua niveau op elkaar aan. De Focusopleidingen RW Focusopleidingen zijn samenhangende combinaties van een aantal cursussen uit een bacheloropleiding. Hiermee kunt u in korte tijd uw kennis actualiseren of zich specialiseren in een bepaald onderwerp of in een deel van een vakgebied Rechtsgeleerdheid zonder dat u de hele bachelor volgt. Focusopleidingen bevatten in het algemeen cursussen gericht op een specifiek juridisch beroepsveld. De totale studiebelasting varieert van 200 tot 500 uur (2 tot 5 modulen). Na succesvolle afronding van alle cursussen kunt u een focusdiploma aanvragen. Indien u later alsnog kiest voor de hele bacheloropleiding mag u de certificaten die u in een focusopleiding heeft behaald, ook inbrengen in het programma van de bachelor. Voor meer informatie over de Focusopleidingen verwijzen we naar de website. 7

10 Opleidingsschema bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 11 aug. 12 Propedeuse, start september 2011 Startpakket September R01152 Basiscursus recht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak vervolg propedeuse Februari R74112 Inleiding strafrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak R19261 Inleiding internationaal recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak September R05151 Inleiding staatsrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 schriftelijk (mc) 9-11, 25-1, 4-4 R08191 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBG (mc) 24-1, 2-4, 12-6 R12221 Rechtsgeschiedenis 1 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak Februari R25121 Recht en samenleving 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 4-4, 13-6, 22-8 R28231 Rechtsfilosofie 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R04111 Academische vaardigheden 1 standaard schriftelijk (open) 9-11, 11-6, 20-8 September R26121 Juridische vaardigheden 1 1 standaard opdracht volgens afspraak Postpropedeuse R02132 Inleiding privaatrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc + open) volgens afspraak Februari (2e helft strafrechtjaar) R06281 Rechtspersonenrecht 1 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R37272 Formeel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 8-11, 13-6, 21-8 September (1e helft privaatrechtjaar) R04262 Overeenkomstenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 7-11, 24-1, 4-4 R35261 Aansprakelijkheidsrecht 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 2-4, 11-6, 22-8 Februari (2e helft privaatrechtjaar) R22252 Goederenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak R26241 Burgerlijk procesrecht 1 landelijke studiedag per regio CBI (mc) volgens afspraak September (1e helft staats- bestuursrechtjaar) R17351 Grondrechten 1 landelijke studiedag schriftelijk (mc) 8-11, 23-1, 3-4 R16262 Constitutioneel recht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (mc + open) 25-1, 4-4, 13-6 Februari (2e helft staats- bestuursrechtjaar) R16351 Rechtsbescherming tegen 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 8-11, 11-6, 20-8 de overheid R36242 Bestuursrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 3-4, 12-6, 21-8 September (1e helft strafrechtjaar) R13211 Bachelor Essay 1 groepsbijeenkomsten per regio (v) opdracht + volgens afspraak bijeenkomsten R38282 Materieel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 23-1, 3-4, 11-6 Februari Vrij te kiezen cursussen 3 September R17261 Personen- en familierecht 1 standaard schriftelijk (open) 25-1, 4-4, 13-6 R14211 Europees recht 1 standaard schriftelijk (open) 8-11, 2-4, 21-8 R73211 Juridische gespreksvaardigheden 2 1 groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak Februari Vrij te kiezen cursussen 2 R49312 Integratiepracticum 2 2 elektronisch/ opdracht volgens afspraak groepsbijeenkomsten (v) 8

11 Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 11 aug. 12 Propedeuse, start februari 2012 Startpakket Februari R01152 Basiscursus recht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak vervolg propedeuse September R05151 Inleiding staatsrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 schriftelijk (mc) 9-11, 25-1, 4-4 R08191 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBG (mc) 24-1, 2-4, 12-6 R12221 Rechtsgeschiedenis 1 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak Februari R74112 Inleiding strafrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak R19261 Inleiding internationaal recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak September R26121 Juridische vaardigheden 1 1 standaard opdracht volgens afspraak R02132 Inleiding privaatrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc + open) volgens afspraak Februari R25121 Recht en samenleving 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 4-4, 13-6, 22-8 Postpropedeuse R28231 Rechtsfilosofie 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R04111 Academische vaardigheden 1 standaard schriftelijk (open) 9-11, 11-6, 20-8 September (1e helft privaatrechtjaar) R04262 Overeenkomstenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 7-11, 24-1, 4-4 R35261 Aansprakelijkheidsrecht 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 2-4, 11-6, 22-8 Februari (2e helft privaatrechtjaar) R26241 Burgerlijk procesrecht 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R22252 Goederenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak September (1e helft staats- bestuursrechtjaar) R17351 Grondrechten 1 landelijke studiedag schriftelijk (mc) 8-11, 23-1, 3-4 R16262 Constitutioneel recht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (mc + open) 25-1, 4-4, 13-6 Februari (2e helft staats- bestuursrechtjaar) R16351 Rechtsbescherming tegen 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 8-11, 11-6, 20-8 de overheid R36242 Bestuursrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 3-4, 12-6, 21-8 September (1e helft strafrechtjaar) R13211 Bachelor Essay 1 groepsbijeenkomsten per regio (v) opdracht + volgens afspraak bijeenkomsten R38282 Materieel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 3-4, 12-6, 21-8 Februari (2e helft strafrechtjaar) R06281 Rechtspersonenrecht 1 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R37272 Formeel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 23-1, 3-4, 11-6 September R17261 Personen- en familierecht 1 standaard schriftelijk (open) 25-1, 4-4, 13-6 R14211 Europees recht 1 standaard schriftelijk (open) 8-11, 2-4, 21-8 R73211 Juridische gespreksvaardigheden 2 1 groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak Februari Vrij te kiezen cursussen 3 September Vrij te kiezen cursussen 2 R49312 Integratiepracticum 2 2 elektronisch/ groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak 9

12 Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 11 aug. 12 De onderstaande cursussen kunnen worden opgenomen in de vrij te kiezen ruimte van de bacheloropleiding: R15211 Inleiding Criminologie 1 standaard opdracht volgens afspraak R41211 Zomercursus Recht in Europa 2 1 afhankelijk activiteit opdracht volgens afspraak R27331 Verzekeringsrecht 1 standaard schriftelijk (open) 7-11, 11-6, 20-8 R07381 Rechtspersonenrecht 2 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R64352 Consumentenrecht 2 standaard opdracht volgens afspraak R40311 Open module 1 individueel opdracht volgens afspraak 1 De aanduiding groepsbijeenkomsten alle studiecentra betekent dat slechts indien mogelijk de begeleiding in alle studiecentra plaatsvindt; raadpleeg het semesterrooster op studienet voor de exacte locaties 2 voor deze cursus dient u te beschikken over een pc met internetverbinding, inschrijving pas mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming (v) betekent verplichte deelname Voor de Open module 1 (R40311) kan pas worden ingeschreven na toelating door de faculteit. Let op: in de postpropedeuse wordt groepsbegeleiding aangeboden in carrouselsysteem bij deelname door tenminste vijf studenten. 10

13 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Algemeen De masteropleiding is een zelfstandige opleiding die wordt afgesloten met een getuigschrift. De masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit heeft een omvang van 14 modulen. Het bachelorgetuigschrift Rechtsgeleerdheid behaald aan de Open Universiteit of aan een andere Nederlandse universiteit biedt onvoorwaardelijk toelating tot de masteropleiding. Voortbouwend op de brede, algemene benadering van het recht in de bacheloropleiding, kenmerkt de meer specialistische masteropleiding zich door een stevige verdieping van kennis, inzichten en vaardigheden. De masteropleiding wordt voorts gekenmerkt door meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en integratie van kennis, inzicht en vaardigheden. De doelstelling van de master is een opleiding te bieden tot een algemeen en breed gevormd jurist die in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening op wetenschappelijk niveau, alsmede tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. De masteropleiding is aldus wetenschappelijk gericht, niet beroepsgericht. De latere voorbereiding op een specifieke beroepspraktijk wordt (ondermeer) verzorgd door beroepsorganisaties en andere instanties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Advocaten of de Raad voor de Rechtspraak, of door toekomstige werkgevers. De masteropleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht (scriptie). Na het met succes afronden van de masteropleiding ontvangt u een getuigschrift, waarna u de graad Master of Laws heeft behaald en de titel meester in de Rechten (mr.) of LLM mag voeren. Competenties De masteropleiding bestaat niet enkel uit theorie: in de opleiding staat tevens de ontwikkeling van juridische competenties centraal. Als afgestudeerd jurist bent u compleet gevormd voor de zelfstandige beoefening van de rechtswetenschap of voor de beroepsmatige toepassing van uw rechtswetenschappelijke kennis. U heeft breed en diepgaand inzicht verworven in het Nederlandse recht en heeft alle benodigde bagage voor het zelfstandig verrichten van juridisch wetenschappelijk onderzoek. Door uw kennis, inzichten, vaardigheden en doorzettingsvermogen bent u in staat om over de grenzen van de rechtsgebieden en het nationale recht heen te redeneren en te werken. Mastertitel met en zonder civiel effect Afhankelijk van de gevolgde vooropleiding geeft een afgeronde wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid bij de Open Universiteit recht op het voeren van de mastertitel, al dan niet met civiel effect. Het bezit van een mastergetuigschrift met civiel effect is een voorwaarde om toegelaten te worden tot de advocatuur of rechterlijke macht. Een mastertitel met civiel effect kan in principe enkel worden behaald indien u als vooropleiding (voorafgaand aan de masteropleiding) een wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid heeft behaald. Het Disciplineoverleg Rechtsgeleerdheid (onderdeel van de VSNU), samengesteld uit de decanen van alle rechten-faculteiten in Nederland, heeft voor wat betreft de afgifte van een verklaring inzake het civiel effect van de universitaire rechtsgeleerde opleidingen op 10 november 2005 het volgende besloten: de verklaring van civiel effect wordt niet verstrekt bij de verlening van de graad van Master of Laws (LLM), tenzij degene aan wie de graad wordt verstrekt: A grondige kennis van en inzicht in de rechtsgebieden heeft verkregen welke worden genoemd in artikel 1 van het Besluit beroepsvereisten advocatuur en in artikel 21 a lid 2 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren B tenminste 200 studiepunten heeft behaald met vakken/cursussen op het gebied van het recht waarvan tenminste 60 studiepunten op wo-masterniveau en tenminste 60 studiepunten op wo-bachelorniveau, in het laatste geval vrijstellingen daaronder niet begrepen. Bij de genoemde 200 studiepunten, telt een compensatorische vijf niet mee. 11

RECHTSWETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

RECHTSWETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

studiegids bachelor master rechtswetenschappen nummer 1 in Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 nummer 1 in Keuzegids Masters 2012

studiegids bachelor master rechtswetenschappen nummer 1 in Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 nummer 1 in Keuzegids Masters 2012 studiegids bachelor master rechtswetenschappen 2012 2013 nummer 1 in Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 nummer 1 in Keuzegids Masters 2012 Inhoud 03 Rechten studeren 04 Studeren aan de Open Universiteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

studiegids bachelor master rechtswetenschappen

studiegids bachelor master rechtswetenschappen studiegids bachelor master rechtswetenschappen 2013 2014 nummer 1 (bacheloropleiding) in NSE 2013 nummer 1 in Keuzegids Universiteiten 2013 nummer 1 in Keuzegids Masters 2013 nummer 1 in Keuzegids Deeltijd

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

STUDIEGIDS. rechtswetenschappen. bachelor - master. Open Universiteit www.ou.nl

STUDIEGIDS. rechtswetenschappen. bachelor - master. Open Universiteit www.ou.nl STUDIEGIDS rechtswetenschappen bachelor - master Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 04 Kenmerken van de studie 07 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen

Nadere informatie

Vrij WO in de Masterfase; een RW initiatief. Inleiding

Vrij WO in de Masterfase; een RW initiatief. Inleiding Vrij WO in de Masterfase; een RW initiatief Inleiding De wettelijke regeling van het wetenschappelijk onderwijs gaat uit van een ordening van het onderwijs in opleidingen. Die opleidingen zijn óf een bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) U2016/.. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studiegids 2015 INHOUDSTABEL 1. VOORWOORD... 3 2. OPEN UNIVERSITEIT... 4 2.1 Kernpunten...

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS

rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS bachelor - master rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit 03 Kenmerken van de studie 06 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2014/02458 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03007 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO Bacheloropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit Algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc)

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) U2014/02474 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Software Engineering U2014/02465 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten e-learning

Minoren van HBO-Rechten e-learning Minoren van HBO-Rechten e-learning Minor OU semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Consument & Recht semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Jeugd & Gezin semester 1 én 2 (studiejaar 2012-2013) Minor

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03008 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO masteropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT

wo masteropleiding Business Process Management and IT Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (Master of Science in Business Process Management and IT) De voertaal

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER

Voor de master Psychology (uitlopende programmering) worden vanaf de OER U2016/XXXXX Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN studiejaar 2016-2017 VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN Angelique Lansu, Els Jans & Lily Fredrix Management, Science & Technology 21 mei 2016 Hartelijk dank!! Onderwerp via >Beeld >Koptekst en

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

studiegids natuurwetenschappen bachelor milieu-natuurwetenschappen master milieuwetenschappen

studiegids natuurwetenschappen bachelor milieu-natuurwetenschappen master milieuwetenschappen studiegids natuurwetenschappen bachelor milieu-natuurwetenschappen master milieuwetenschappen 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Nieuw in 2012-2013 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

RECHTSGELEERDHEID bachelor - master

RECHTSGELEERDHEID bachelor - master STUDIEGIDS 8 RECHTSGELEERDHEID bachelor - master Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Studeren aan de Open Universiteit 03 Kenmerken van de studie 05 Studiemateriaal en de digitale bibliotheek 05 Nederlands

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten

Minoren van HBO-Rechten Minoren van HBO-Rechten Deeltijd en E-learning Minor OU Minor Consument & Recht Minor Overheid & Recht Minoren van HBO-Rechten Wat is ook mogelijk Vrije minor (www.kiesopmaat.nl) Eventueel minor bij de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Onderwijswetenschappen U2014/02476 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie