studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)"

Transcriptie

1 Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen Universiteiten en Masters 2011) studiegids

2

3 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit 05 Studiemogelijkheden 05 Cursussen die uit het aanbod gaan 06 Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Opleidingsschema Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid 11 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Opleidingsschema Masteropleiding Rechtsgeleerdheid 16 Studiebegeleiding 18 Tentamen 19 Vrijstelling voor de bacheloropleiding 21 Toelating tot de masteropleiding met civiel effect 23 Inschrijven en kosten 25 Voor studenten, door studenten Studiecentra Facultaire opleidingscommissie Studentenverenigingen Studentenraad Bibliotheekvoorzieningen Academia en SURFspot (Bijna) alumnus? 27 Procedures en regelgeving 28 Service en informatie

4 Rechten studeren Hartelijk welkom bij de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. U heeft zojuist de studiegids van onze faculteit open geslagen. Daaruit valt af te leiden dat u belangstelling heeft voor de bestudering van het recht of daarmee zelfs al korte of langere tijd bezig bent. Recht is een prachtig vak en dus is uw interesse helemaal terecht. Daar zijn vele uiteenlopende redenen voor te noemen. De een zal geboeid zijn door de alomtegenwoordigheid van het recht in de moderne samenleving. Een ander zal zich aangetrokken voelen door het perspectief dat recht bruikbaar is om te ordenen, maar ook om zwakkeren te beschermen. Een derde ontdekt een voorliefde voor het constante zoeken naar evenwichtige harmonisatie van belangen en een vierde vindt het eigen, zorgvuldig afgewogen taalgebruik van juristen al prachtig. Zo kan ik nog wel even doorgaan en het is allemaal even waar. Met welke motivatie men ook studeert of gaat studeren, voor iedereen biedt onze faculteit ruimschoots mogelijkheden om in kleinere stappen of in een gehele opleiding op academisch niveau allerlei onderdelen van het recht te leren kennen, te doorzien of de aanwezige kennis te verversen. Wij bieden de student losse cursussen, korte opleidingen onder de naam Focusopleiding en een geaccrediteerde Bachelor en Master Rechtsgeleerdheid. De beide laatste scoorden in 2011 als nummer 1 in hun categorie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten ook worden toegelaten tot een van de vier bijzondere programma s in het vrij WO: Recht en bedrijfsleven; Recht en openbaar bestuur; Recht, arbeid en organisatie; Strafrecht. Bij onze faculteit studeren ongeveer 4000 studenten. De wetenschappelijke staf van de opleiding heeft ervoor gezorgd dat alle hoofdvakken van het recht ruimschoots aan de orde komen, te weten: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en internationaal- en Europees recht. Bovendien bevat het programma diverse cursussen die recht en regelgeving in een theoretisch en maatschappelijk perspectief plaatsen en zijn er, vooral in de masterfase, specialismen in het aanbod die aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving. Ten slotte is er aandacht voor het aanleren van juridische en academische vaardigheden, zodat u in staat bent als competent jurist te werken. Het bijzondere van onze opleiding is, dat vrijwel alle studenten in deeltijd studeren. Verder is belangrijk dat de Open Universiteit het uitgangspunt heeft in afstandsonderwijs, dat wil zeggen: zelfstandig studeren, onafhankelijk van tijd, plaats en tempo. Tengevolge van de ontwikkelingen in het academisch onderwijs is die vrijheid anno 2011 nog steeds groot, maar niet onbeperkt. Een voltooide opleiding Rechtsgeleerdheid leidt tot toekenning van de titels LLB (voor de bachelor) en LLM (voor de master), welke laatste recht geeft op het voeren van de wettelijk beschermde mr. titel; meester in de rechten. In vogelvlucht iets over de voorliggende studiegids. Deze is bedoeld voor studenten of potentiële studenten van de bachelor- of masteropleiding Rechtsgeleerdheid, maar ook voor afnemers van een of enkele losse cursussen. De gids bevat zoveel mogelijk de (praktische) informatie die u nodig heeft bij uw studie. U vindt de informatie verdeeld over twee media. De gedrukte gids bevat de informatie over de opleidingen, op de DVD staat de volledige cursusinformatie, niet alleen voor het juridische vakkenaanbod maar voor alle OU cursussen. Regelingen staan ook op de DVD, maar worden actueel gehouden op Nieuw in het vakkenaanbod voor is de cursus op het gebied van jeugdrecht. Op die manier probeert de faculteit tegemoet te komen aan de wensen van onze studenten en aan de eisen die voor een moderne rechtenopleiding anno nu gelden. Wij blijven ons ontwikkelen en zijn ondertussen al weer bezig met ideeën over verbetering van het aanbod voor de verdere toekomst. Dat kan tot een verbreding van het vakkenaanbod leiden maar ook tot een verruiming van de onderwijsmethodiek en de service aan onze studenten. Het spreekt vanzelf dat daarbij de mogelijkheden voor toepassing van ICT in het onderwijsproces alleen maar toenemen. Ik wens u een vruchtbare en succesvolle studie toe! 2 Prof. mr. dr. Evert F. Stamhuis Decaan faculteit Rechtswetenschappen, Hoogleraar straf(proces)recht

5 Studeren aan de Open Universiteit Studeren aan de Open Universiteit doet u waar u maar wilt en op een tijdstip dat u schikt. Ook het studietempo bepaalt u zelf. Starten met studeren kan op elk moment. Vooropleidings- of toelatingseisen voor het bestuderen van cursussen of het volgen van de bacheloropleiding worden niet gesteld. Voor het volgen van de masteropleiding gelden wel bepaalde voorwaarden. De minimum toelatingsleeftijd bij de Open Universiteit is 18 jaar. Studiemateriaal Het studiemateriaal van een cursus bestaat uit studieopdrachten en informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u in het (elektronisch) werkboek. De informatiebronnen kunnen bestaan uit gedrukte cursusboeken eventueel aangevuld met digitale informatiebronnen, cd-roms en multimediale programmatuur, maar ook uit informatie die u zelfstandig verzamelt. Veel cursussen worden elektronisch begeleid via internet. Het is niet mogelijk om aan de Open Universiteit te studeren zonder computer met internetaansluiting. Die heeft u nodig om op de hoogte te kunnen blijven van cursusgebonden informatie, de studieopdrachten te lezen, uw uitwerkingen te uploaden en om contact te onderhouden met andere studenten en docenten via e- mail en discussieforums. Startpakket Als u het voornemen heeft een bacheloropleiding te volgen, kunt u het beste starten met een zogenaamd Startpakket. U bestudeert dan de eerste twee modulen van de opleiding met uitgebreide begeleiding. In groepsbijeenkomsten komen naast inhoud ook zaken als een effectieve studieaanpak, planning, tentaminering en het gebruik van internet aan bod. Een startpakket geeft dus een goed beeld van wat u mag verwachten in het vervolg van de opleiding en van de capaciteiten die u daar voor nodig hebt. Onderwijs- en examenregeling (OER) Aan de basis van de bachelor-masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling wordt elk jaar door de Raad van Decanen vastgesteld na advies van de Commissie voor Examens, de facultaire opleidingscommissies en de studentenraad. In deze regeling staan het onderwijsprogramma beschreven én de rechten en plichten van de student. Jaarlijks vanaf 1 juli worden cursussen volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de Uitvoeringsregelingen waarin specifieke bepalingen voor elke opleiding zijn opgenomen. De integrale Onderwijs- en examenregeling en Uitvoeringsregelingen kunt u downloaden van de website. Vrijheid of structuur De wo-opleidingen van de Open Universiteit bestaan uit een vastgesteld programma waarbij een bepaalde volgorde van cursussen een volledige bachelor- of masteropleiding vormt. Het programma geeft een gedeelte vrij voor eigen invulling om een accent te kunnen leggen op de persoonlijke interesse van de student. - Gemeenschappelijk deel: een groot aantal verplicht te volgen cursussen. - Gebonden keuzedeel: uit een vastgestelde groep cursussen kan een persoonlijke selectie gemaakt worden. - Vrije ruimte: uit het totale aanbod van cursussen kan een cursus worden ingebracht, dus niet specifiek uit het eigen opleidingsprogramma. Uitgesloten is hierbij de mogelijkheid van het inbrengen van een cursus uit een masteropleiding in een bacheloropleiding. - Aanschuifonderwijs: cursussen uit het aanbod van andere universiteiten kunnen worden ingebracht in de vrije ruimte van de bacheloropleiding én als keuzevak in de masteropleiding nadat de Facultaire toetsingscommissie hiervoor toestemming heeft gegeven. Studiepunten en modulen Een cursus bestaat uit één of meer modulen, waarbij 1 module gelijk staat aan 4,3 studiepunten. De cursusomvang in deze studiegids wordt uitgedrukt in modulen. Het bestuderen van 1 module kost u 100 à 120 studie-uren. Bacheloropleiding 42 modulen = 180 studiepunten - Propedeuse (14 modulen) - Postpropedeuse (28 modulen) Masteropleiding 14 modulen = 60 studiepunten Studienet Als student krijgt u toegang tot de besloten elektronische leeromgeving van de Open Universiteit: Studienet. Op Studienet vindt u aanvullende informatie over uw faculteit, studietaken, discussiegroepen en nieuwsforums. Het is daar ook mogelijk documenten te plaatsen en naar wens te delen met anderen. Studienet is tevens een uitstekende omgeving om met medestudenten of docenten online informatie uit te wisselen of te discussiëren over de studiestof. Studieaanbod Het totale onderwijsaanbod wordt op onze website gepubliceerd bij Studieaanbod. Elke cursus wordt inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid of getentamineerd. Op de betreffende cursuspagina kunt u de cursus online bestellen. 3

6 Informatie over studeren Alle algemene informatie over studeren aan de Open Universiteit en alle benodigde formulieren en documenten worden gepubliceerd op de website bij Studeren. Voor vragen kunt u daar ook terecht bij Vraag en Antwoord en kunt u zelf direct het antwoord vinden. Is dit niet het geval dan kunt u persoonlijk uw vraag stellen aan een van onze medewerkers. Studieplanner Om een goed studieresultaat te behalen en zo veel mogelijk gebruik te maken van uw beschikbare studietijd is het plannen van uw studie raadzaam. De Studieplanner geeft een aantal gegevens weer waardoor het indelen van uw studie overzichtelijk wordt. Nadat u invoert hoeveel uren per week u beschikbaar heeft voor de studie, ziet u meteen wanneer u klaar bent voor het afleggen van een tentamen. Andersom kan ook, als u op een bepaalde datum uw cursus wil afronden, berekent de studieplanner hoeveel studie-uren u per week nodig heeft. U kunt ook meerdere cursussen plannen en rekening houden met vakanties. Studiepad online Naast het plannen van het bestuderen van een cursus, kunt u ook uw studievorderingen raadplegen in het Studieresultatensysteem (SRS). Als u een opleiding volgt geeft SRS een overzicht van het afgelegde, lopende en resterende studiepad weer van de opleiding waarmee u bezig bent. Studiecoach en workshops Veel studenten merken dat een studie aan een afstandsuniversiteit een nieuwe aanpak van studeren vergt. Sommige studenten zijn misschien al een tijdje uit het studieritme en moeten er weer even inkomen en goed timemanagement is dan geen overbodige luxe! Maar ook een goede motivatie en studieplanning zijn dan belangrijk. Er zijn verschillende studiemethoden om informatie op te nemen en te onthouden en zijn er ook veel manieren om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. De Studiecoach geeft u tips en suggesties om u actief te leren studeren. Daarnaast worden in de studiecentra regelmatig workshops georganiseerd waaraan u samen met andere studenten kunt werken aan het verbeteren van uw kwaliteiten en vaardigheden. 4

7 Studiemogelijkheden Er zijn diverse manieren om de cursussen van de faculteit Rechtswetenschappen te volgen: als onderdeel van een academische bachelor- of masteropleiding, of als losse cursus. Welke optie u kiest zal afhangen van uw doelstelling en de tijd die u beschikbaar heeft. De formele, wettelijke ingangseisen verschillen per mogelijkheid. De begeleiding kan per cursus variëren. Sommige cursussen zijn echter niet los te verkrijgen. In beginsel zijn drie tentamenkansen bij elke cursusinschrijving inbegrepen, uitzonderingen voortvloeiend uit de aard van de cursus niet inbegrepen. Na het succesvol afronden van een cursus, ontvangt u een certificaat. Wilt u later een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in een opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen. Cursussen die uit het aanbod gaan Ons onderwijs wordt continu bijgesteld zodat dit aan de actuele eisen voldoet. Vernieuwing van de opleidingen houdt ook in dat cursussen uit het aanbod worden genomen. Dit zijn voor de cursussen (met als laatste tentamendatum): R04252 Overeenkomstenrecht schriftelijk (ov) , en R17341 Grondrechten schriftelijk (mc) , en R23211 Rechtsgeschiedenis 2 CBI (Mc) R25241 Faillissementsrecht schriftelijk (ov) , 23-01, 02-04, november 2012 en januari 2013 R27321 Verzekeringsrecht schriftelijk (ov) , en R28221 Rechtsfilosofie CBI (mc) R30352 Belastingrecht schriftelijk (mc/ov) R35251 Aansprakelijkheidsrecht schriftelijk (ov) 02-04, en R45352 Regelgeving opdracht R46331 Procesrechten opdracht R65321 Jeugdstraf(proces)recht opdracht R66322 Strafrechtelijk bewijs opdracht

8 Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid De bacheloropleiding heeft een omvang van 42 modulen en bestaat uit twee fasen: de propedeuse (14 modulen) en de postpropedeuse (28 modulen). De bacheloropleiding kenmerkt zich door een algemene, brede vorming. Heeft de propedeuse een inleidend karakter, de postpropedeuse zorgt voor verdieping van kennis en inzicht. De bacheloropleiding wordt afgerond met een integratie-practicum. Aan de basis van de bacheloropleiding staat de Onderwijs- en examenregeling (OER) die voorafgaand aan het academisch jaar door de Raad van decanen wordt vastgesteld. Wij maken u attent op het grote belang van de zogeheten uitvoeringsregeling van de OER Deze kunt u vinden op de website. Het recht wijzigt voortdurend. De cursussen worden dan ook zeer regelmatig geactualiseerd of gereviseerd. Dat kan gevolgen hebben voor de tentaminering: aanvullingen kunnen tot de tentamenstof behoren, oude versies van cursussen worden nog maar een korte periode getentamineerd, enzovoort. Dit wordt altijd gemeld in het studentenblad Modulair en op de website. Wij raden u aan op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rond uw cursussen die gepubliceerd worden in Modulair en op Studienet. Eerste deel van de propedeuse U begint de propedeuse met de inleidende Basiscursus recht. De cursus, die een omvang heeft van twee modulen, geeft u een elementair overzicht van het in Nederland geldende recht en de manier waarop dit tot stand komt en wordt gehandhaafd. Naast het verwerven van kennis en inzicht in de fundamentele beginselen van het recht, wordt aandacht besteed aan juridische vaardigheden zoals het omgaan met een wettenbundel, het lezen van jurisprudentie en het toepassen van rechtsregels op feiten. De cursus bestaat uit een studieboek en een werkboek. Als studieboek wordt gebruikt Inleiding tot de studie van het Nederlands recht ( Van Apeldoorn ), bewerkt door prof. mr. J.G.J. Rinkes e.a. Het werkboek bestaat voor een groot deel uit oefenmateriaal in vraag- en antwoordvormen en volgt de structuur van het studieboek. Gedurende de Basiscursus kunt u deelnemen aan groepsbijeenkomsten. Deze begeleiding wordt in zoveel mogelijk studiecentra aangeboden. U moet rekenen op zes bijeenkomsten. Deelname is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Naast deze begeleiding kunt u gebruik maken van het Studienet van de Open Universiteit, waar u onder andere kunt deelnemen aan de elektronische discussiegroep bij deze cursus. Vervolg propedeuse Na de Basiscursus recht (2 modulen) voltooit u de overige 12 modulen van de propedeuse in 2 jaar, indien u 6 modulen jaar bestudeert. Een kleiner aantal modulen kan ook, maar dan zal de propedeuse evenredig langer duren. Tijdens de propedeuse krijgt u een inleiding in de verschillende rechtsgebieden, te weten strafrecht, privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht en internationaal recht. Tevens leert u in de cursus Recht en samenleving het recht te plaatsen in zijn maatschappelijke context, en in de cursus Rechtsgeschiedenis 1 in zijn historische context. Ook oefent u juridische vaardigheden in de cursus Juridische vaardigheden 1, en academische vaardigheden in de cursus Academische vaardigheden. Het tentamen bij deze cursussen bestaat uit het maken van diverse opdrachten, bijvoorbeeld het schrijven van een kort betoog over een juridisch onderwerp. Ook de cursus Rechtsfilosofie maakt deel uit van de propedeuse. In de propedeuse worden bij voldoende deelname voor de meeste cursussen begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd in een groot aantal studiecentra. 6

9 Postpropedeuse Het postpropedeutisch gedeelte van de bachelor omvat 28 modulen. In deze fase leert u juridische problemen uit de diverse rechtsgebieden op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren. De tentamens van de cursussen bestaan daarom relatief vaak uit open vragen. Met name in de cursus Bachelor essay is de doelstelling een wetenschappelijk betoog te schrijven over een juridisch onderwerp. U moet daarvoor juridische informatie verzamelen in bibliotheken en op internet. Voor veel cursussen in deze fase worden regionale begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd volgens een carrouselmodel: elk jaar afwisselend in één van de drie studiecentra die tot een bepaalde regio behoren (zie het hoofdstuk Studiebegeleiding verderop in deze gids). Enkele cursussen worden begeleid via discussiegroepen, telefonische ondersteuning en/of . De bachelorfase sluit af met een verplicht Integratiepracticum, dat een omvang heeft van 2 modulen. Bij dit practicum komen de verschillende juridische vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke) binnen diverse rechtsgebieden geïntegreerd aan bod. U dient aan te tonen deze juridische vaardigheden in voldoende mate te beheersen. Vrije ruimte De vrije ruimte binnen de bacheloropleiding bestaat uit 5 modulen. Deze vrije ruimte kunt u invullen met cursussen die u kiest uit het totale cursusaanbod van de Open Universiteit of met een van de volgende juridische cursussen: Consumentenrecht, Verzekeringsrecht, Rechtspersonenrecht 2, Zomerschool Recht in Europa, Inleiding criminologie en de Open module. Het is echter niet toegestaan om hierin cursussen op te nemen uit de masteropleiding. Studietempo en volgorde van cursussen De opleiding heeft een duidelijke structuur. In het opleidingsschema hierna in de studiegids kunt u zien dat de gehele opleiding is verdeeld over jaartrajecten. Elk traject is verdeeld in twee semesters. Het schema gaat uit van een studietempo van zes modulen per jaar. De volgorde van de cursussen binnen de jaartrajecten is een aanbevolen volgorde: - de spreiding van de cursussen over de semesters vormen de basis voor de begeleidingsbijeenkomsten en aansluitende tentamens en herkansingen. - de cursussen sluiten op deze manier inhoudelijk en qua niveau op elkaar aan. De Focusopleidingen RW Focusopleidingen zijn samenhangende combinaties van een aantal cursussen uit een bacheloropleiding. Hiermee kunt u in korte tijd uw kennis actualiseren of zich specialiseren in een bepaald onderwerp of in een deel van een vakgebied Rechtsgeleerdheid zonder dat u de hele bachelor volgt. Focusopleidingen bevatten in het algemeen cursussen gericht op een specifiek juridisch beroepsveld. De totale studiebelasting varieert van 200 tot 500 uur (2 tot 5 modulen). Na succesvolle afronding van alle cursussen kunt u een focusdiploma aanvragen. Indien u later alsnog kiest voor de hele bacheloropleiding mag u de certificaten die u in een focusopleiding heeft behaald, ook inbrengen in het programma van de bachelor. Voor meer informatie over de Focusopleidingen verwijzen we naar de website. 7

10 Opleidingsschema bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 11 aug. 12 Propedeuse, start september 2011 Startpakket September R01152 Basiscursus recht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak vervolg propedeuse Februari R74112 Inleiding strafrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak R19261 Inleiding internationaal recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak September R05151 Inleiding staatsrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 schriftelijk (mc) 9-11, 25-1, 4-4 R08191 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBG (mc) 24-1, 2-4, 12-6 R12221 Rechtsgeschiedenis 1 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak Februari R25121 Recht en samenleving 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 4-4, 13-6, 22-8 R28231 Rechtsfilosofie 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R04111 Academische vaardigheden 1 standaard schriftelijk (open) 9-11, 11-6, 20-8 September R26121 Juridische vaardigheden 1 1 standaard opdracht volgens afspraak Postpropedeuse R02132 Inleiding privaatrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc + open) volgens afspraak Februari (2e helft strafrechtjaar) R06281 Rechtspersonenrecht 1 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R37272 Formeel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 8-11, 13-6, 21-8 September (1e helft privaatrechtjaar) R04262 Overeenkomstenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 7-11, 24-1, 4-4 R35261 Aansprakelijkheidsrecht 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 2-4, 11-6, 22-8 Februari (2e helft privaatrechtjaar) R22252 Goederenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak R26241 Burgerlijk procesrecht 1 landelijke studiedag per regio CBI (mc) volgens afspraak September (1e helft staats- bestuursrechtjaar) R17351 Grondrechten 1 landelijke studiedag schriftelijk (mc) 8-11, 23-1, 3-4 R16262 Constitutioneel recht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (mc + open) 25-1, 4-4, 13-6 Februari (2e helft staats- bestuursrechtjaar) R16351 Rechtsbescherming tegen 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 8-11, 11-6, 20-8 de overheid R36242 Bestuursrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 3-4, 12-6, 21-8 September (1e helft strafrechtjaar) R13211 Bachelor Essay 1 groepsbijeenkomsten per regio (v) opdracht + volgens afspraak bijeenkomsten R38282 Materieel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 23-1, 3-4, 11-6 Februari Vrij te kiezen cursussen 3 September R17261 Personen- en familierecht 1 standaard schriftelijk (open) 25-1, 4-4, 13-6 R14211 Europees recht 1 standaard schriftelijk (open) 8-11, 2-4, 21-8 R73211 Juridische gespreksvaardigheden 2 1 groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak Februari Vrij te kiezen cursussen 2 R49312 Integratiepracticum 2 2 elektronisch/ opdracht volgens afspraak groepsbijeenkomsten (v) 8

11 Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 11 aug. 12 Propedeuse, start februari 2012 Startpakket Februari R01152 Basiscursus recht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak vervolg propedeuse September R05151 Inleiding staatsrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 schriftelijk (mc) 9-11, 25-1, 4-4 R08191 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBG (mc) 24-1, 2-4, 12-6 R12221 Rechtsgeschiedenis 1 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak Februari R74112 Inleiding strafrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak R19261 Inleiding internationaal recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak September R26121 Juridische vaardigheden 1 1 standaard opdracht volgens afspraak R02132 Inleiding privaatrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc + open) volgens afspraak Februari R25121 Recht en samenleving 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 4-4, 13-6, 22-8 Postpropedeuse R28231 Rechtsfilosofie 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R04111 Academische vaardigheden 1 standaard schriftelijk (open) 9-11, 11-6, 20-8 September (1e helft privaatrechtjaar) R04262 Overeenkomstenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 7-11, 24-1, 4-4 R35261 Aansprakelijkheidsrecht 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 2-4, 11-6, 22-8 Februari (2e helft privaatrechtjaar) R26241 Burgerlijk procesrecht 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R22252 Goederenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak September (1e helft staats- bestuursrechtjaar) R17351 Grondrechten 1 landelijke studiedag schriftelijk (mc) 8-11, 23-1, 3-4 R16262 Constitutioneel recht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (mc + open) 25-1, 4-4, 13-6 Februari (2e helft staats- bestuursrechtjaar) R16351 Rechtsbescherming tegen 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 8-11, 11-6, 20-8 de overheid R36242 Bestuursrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 3-4, 12-6, 21-8 September (1e helft strafrechtjaar) R13211 Bachelor Essay 1 groepsbijeenkomsten per regio (v) opdracht + volgens afspraak bijeenkomsten R38282 Materieel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 3-4, 12-6, 21-8 Februari (2e helft strafrechtjaar) R06281 Rechtspersonenrecht 1 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R37272 Formeel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (open) 23-1, 3-4, 11-6 September R17261 Personen- en familierecht 1 standaard schriftelijk (open) 25-1, 4-4, 13-6 R14211 Europees recht 1 standaard schriftelijk (open) 8-11, 2-4, 21-8 R73211 Juridische gespreksvaardigheden 2 1 groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak Februari Vrij te kiezen cursussen 3 September Vrij te kiezen cursussen 2 R49312 Integratiepracticum 2 2 elektronisch/ groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak 9

12 Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 11 aug. 12 De onderstaande cursussen kunnen worden opgenomen in de vrij te kiezen ruimte van de bacheloropleiding: R15211 Inleiding Criminologie 1 standaard opdracht volgens afspraak R41211 Zomercursus Recht in Europa 2 1 afhankelijk activiteit opdracht volgens afspraak R27331 Verzekeringsrecht 1 standaard schriftelijk (open) 7-11, 11-6, 20-8 R07381 Rechtspersonenrecht 2 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R64352 Consumentenrecht 2 standaard opdracht volgens afspraak R40311 Open module 1 individueel opdracht volgens afspraak 1 De aanduiding groepsbijeenkomsten alle studiecentra betekent dat slechts indien mogelijk de begeleiding in alle studiecentra plaatsvindt; raadpleeg het semesterrooster op studienet voor de exacte locaties 2 voor deze cursus dient u te beschikken over een pc met internetverbinding, inschrijving pas mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming (v) betekent verplichte deelname Voor de Open module 1 (R40311) kan pas worden ingeschreven na toelating door de faculteit. Let op: in de postpropedeuse wordt groepsbegeleiding aangeboden in carrouselsysteem bij deelname door tenminste vijf studenten. 10

13 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Algemeen De masteropleiding is een zelfstandige opleiding die wordt afgesloten met een getuigschrift. De masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit heeft een omvang van 14 modulen. Het bachelorgetuigschrift Rechtsgeleerdheid behaald aan de Open Universiteit of aan een andere Nederlandse universiteit biedt onvoorwaardelijk toelating tot de masteropleiding. Voortbouwend op de brede, algemene benadering van het recht in de bacheloropleiding, kenmerkt de meer specialistische masteropleiding zich door een stevige verdieping van kennis, inzichten en vaardigheden. De masteropleiding wordt voorts gekenmerkt door meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en integratie van kennis, inzicht en vaardigheden. De doelstelling van de master is een opleiding te bieden tot een algemeen en breed gevormd jurist die in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening op wetenschappelijk niveau, alsmede tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. De masteropleiding is aldus wetenschappelijk gericht, niet beroepsgericht. De latere voorbereiding op een specifieke beroepspraktijk wordt (ondermeer) verzorgd door beroepsorganisaties en andere instanties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Advocaten of de Raad voor de Rechtspraak, of door toekomstige werkgevers. De masteropleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht (scriptie). Na het met succes afronden van de masteropleiding ontvangt u een getuigschrift, waarna u de graad Master of Laws heeft behaald en de titel meester in de Rechten (mr.) of LLM mag voeren. Competenties De masteropleiding bestaat niet enkel uit theorie: in de opleiding staat tevens de ontwikkeling van juridische competenties centraal. Als afgestudeerd jurist bent u compleet gevormd voor de zelfstandige beoefening van de rechtswetenschap of voor de beroepsmatige toepassing van uw rechtswetenschappelijke kennis. U heeft breed en diepgaand inzicht verworven in het Nederlandse recht en heeft alle benodigde bagage voor het zelfstandig verrichten van juridisch wetenschappelijk onderzoek. Door uw kennis, inzichten, vaardigheden en doorzettingsvermogen bent u in staat om over de grenzen van de rechtsgebieden en het nationale recht heen te redeneren en te werken. Mastertitel met en zonder civiel effect Afhankelijk van de gevolgde vooropleiding geeft een afgeronde wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid bij de Open Universiteit recht op het voeren van de mastertitel, al dan niet met civiel effect. Het bezit van een mastergetuigschrift met civiel effect is een voorwaarde om toegelaten te worden tot de advocatuur of rechterlijke macht. Een mastertitel met civiel effect kan in principe enkel worden behaald indien u als vooropleiding (voorafgaand aan de masteropleiding) een wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid heeft behaald. Het Disciplineoverleg Rechtsgeleerdheid (onderdeel van de VSNU), samengesteld uit de decanen van alle rechten-faculteiten in Nederland, heeft voor wat betreft de afgifte van een verklaring inzake het civiel effect van de universitaire rechtsgeleerde opleidingen op 10 november 2005 het volgende besloten: de verklaring van civiel effect wordt niet verstrekt bij de verlening van de graad van Master of Laws (LLM), tenzij degene aan wie de graad wordt verstrekt: A grondige kennis van en inzicht in de rechtsgebieden heeft verkregen welke worden genoemd in artikel 1 van het Besluit beroepsvereisten advocatuur en in artikel 21 a lid 2 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren B tenminste 200 studiepunten heeft behaald met vakken/cursussen op het gebied van het recht waarvan tenminste 60 studiepunten op wo-masterniveau en tenminste 60 studiepunten op wo-bachelorniveau, in het laatste geval vrijstellingen daaronder niet begrepen. Bij de genoemde 200 studiepunten, telt een compensatorische vijf niet mee. 11

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie