studiegids bachelor master rechtswetenschappen nummer 1 in Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 nummer 1 in Keuzegids Masters 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studiegids bachelor master rechtswetenschappen nummer 1 in Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 nummer 1 in Keuzegids Masters 2012"

Transcriptie

1 studiegids bachelor master rechtswetenschappen nummer 1 in Keuzegids Deeltijd en Duaal 2012 nummer 1 in Keuzegids Masters 2012

2 Inhoud 03 Rechten studeren 04 Studeren aan de Open Universiteit Kenmerken van de studie Opleidingen Studiefaciliteiten 07 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen Studieaanbod Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Opleidingsschema van de bacheloropleiding Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Opleidingsschema van de masteropleiding Focusopleidingen Rechtswetenschappen HBO-Rechten Schakelzone Recht Graduate School 18 Tentamens Soorten tentamens Aanmelden tentamen Uitslag tentamen Laatste tentamendata: let op 20 Toelating en vrijstellingen Aanvragen van een vrijstelling Vrijstelling binnen de bacheloropleiding Starten met de opleiding Studieadviezen voor het studiejaar Toelating tot de masteropleiding met civiel effect Toelating tot de masteropleiding zonder civiel effect Vrijstelling binnen de masteropleiding 24 Studieondersteuning bij Rechtswetenschappen Begeleidingsvormen Wijzigingen in studiebegeleiding 26 Inschrijven en kosten 28 Studentvoorzieningen 30 Procedures en regelgeving 31 Cursusbeschrijvingen Bachelor Rechtsgeleerdheid Master Rechtsgeleerdheid 64 Service en informatie

3

4 Rechten studeren Hartelijk welkom bij de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. U heeft zojuist de studiegids van onze faculteit opengeslagen. Daaruit valt af te leiden dat u belangstelling heeft voor de bestudering van het recht of daarmee zelfs al korte of langere tijd bezig bent. Recht is een prachtig vak en dus is uw interesse helemaal terecht. Daar zijn vele uiteenlopende redenen voor te noemen. De een zal geboeid zijn door de alomtegenwoordigheid van het recht in de moderne samenleving. Een ander zal zich aangetrokken voelen door het perspectief dat recht bruikbaar is om te ordenen, maar ook om zwakkeren te beschermen. Een derde ontdekt een voorliefde voor het constante zoeken naar evenwichtige harmonisatie van belangen en een vierde vindt het eigen, zorgvuldig afgewogen taalgebruik van juristen al prachtig. Zo kan ik nog wel even doorgaan en het is allemaal even waar. Met welke motivatie men ook studeert of gaat studeren, voor iedereen biedt onze faculteit ruimschoots mogelijkheden om in kleinere stappen of in een gehele opleiding op academisch niveau allerlei onderdelen van het recht te leren kennen, te doorzien of de aanwezige kennis te verversen. Wij bieden de student losse cursussen, korte opleidingen onder de naam Focusopleiding en een geaccrediteerde Bachelor en Master Rechtsgeleerdheid. De beide laatste scoorden in 2012 als de beste in hun categorie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten ook worden toegelaten tot een van de vier bijzondere programma s in de vrije masteropleiding: Recht en bedrijfsleven; Recht en openbaar bestuur; Recht, arbeid en organisatie; Strafrecht. Bij onze faculteit studeren ongeveer 5000 studenten. De wetenschappelijke staf van de opleiding heeft ervoor gezorgd dat alle hoofdvakken van het recht ruimschoots aan de orde komen, te weten: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en internationaal en Europees recht. Bovendien bevat het programma diverse cursussen die recht en regelgeving in een theoretisch en maatschappelijk perspectief plaatsen en zijn er, vooral in de masterfase, specialismen in het aanbod die aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving. Ten slotte is er aandacht voor het aanleren van juridische en academische vaardigheden, zodat u in staat bent als competent jurist te werken. Het bijzondere van onze opleiding is, dat vrijwel alle studenten in deeltijd studeren. Verder is belangrijk dat de Open Universiteit afstandsonderwijs verzorgt, dat wil zeggen: zelfstandig studeren, onafhankelijk van tijd, plaats en tempo. Ten gevolge van de ontwikkelingen in het academisch onderwijs is die vrijheid anno 2012 nog steeds groot, maar niet onbeperkt. Een voltooide opleiding Rechtsgeleerdheid leidt tot toekenning van de titels LLB (voor de bachelor) en LLM (voor de master), welke laatste recht geeft op het voeren van de wettelijk beschermde mr.-titel: meester in de rechten. In vogelvlucht iets over de voorliggende studiegids. Deze is bedoeld voor studenten of potentiële studenten van de bachelor- of masteropleiding Rechtsgeleerdheid, maar ook voor afnemers van een of enkele losse cursussen of korte opleidingen. De gids bevat zoveel mogelijk de (praktische) informatie die u nodig heeft bij uw studie. U vindt aanvullende, geactualiseerde informatie op Nieuw in het vakkenaanbod voor zijn de cursussen Europees Mededingingsrecht, Natuurbeschermingsrecht en Methodologie van het Privaatrecht. Op die manier probeert de faculteit tegemoet te komen aan de wensen van onze studenten en aan de eisen die voor een moderne rechtenopleiding anno nu gelden. Wij blijven ons ontwikkelen en zijn ondertussen al weer bezig met ideeën over verbetering van het aanbod voor de verdere toekomst. Dat kan tot een verbreding van het vakkenaanbod leiden maar ook tot een verruiming van de onderwijsmethodiek en de service aan onze studenten. Het spreekt vanzelf dat daarbij de mogelijkheden voor toepassing van ICT in het onderwijsproces alleen maar toenemen. Ik wens u een vruchtbare en succesvolle studie toe! Prof. mr. dr. Evert F. Stamhuis Decaan faculteit Rechtswetenschappen Hoogleraar straf(proces)recht 3

5 Studeren aan de Open Universiteit Studeren aan de Open Universiteit betekent dat u zelf grotendeels de regie in handen heeft. U bepaalt zelf uw studietempo en u bent doorgaans niet gebonden aan een bepaalde locatie of colleges. Starten met studeren kan voor de meeste cursussen op elk moment. Voor de meeste cursussen zijn geen vooropleidings- of toelatingseisen. Er zijn echter wel cursussen met verplichte bijeenkomsten. Er gelden geen toelatingseisen voor het starten van een bacheloropleiding. Voor het volgen van de masteropleiding gelden bepaalde voorwaarden. De minimumtoelatingsleeftijd bij de Open Universiteit is 18 jaar. Kenmerken van de studie Open Het open karakter van de Open Universiteit houdt in de eerste plaats in dat er geen vooropleidingseisen worden gesteld. Toelating tot de cursussen of tot de bachelor staat dus open voor iedereen van 18 jaar of ouder. Daarnaast betekent het open karakter voor veel mensen de vrijheid om te studeren waar u wilt, wanneer u wilt en hoe snel u wilt. U hoeft niet in te schrijven voor een complete opleiding, maar u kunt de cursusmodules uitkiezen waar u behoefte aan heeft. Omdat veel studenten die wel voor een opleiding kiezen graag de daarbij horende structuur volgen, zal de Open Universiteit onder de naam Open Universiteit Extra - OUX - met ingang van het academisch jaar ook opleidingen gaan aanbieden met vaste leerjaren, een vast tempo en gezamenlijke bijeenkomsten. Minder vrijblijvendheid en meer binding dus. U kunt kiezen tussen vrij studeren of in een vast tempo onder begeleiding van een tutor in OUX. Meer informatie over dit project, vindt u op de faculteitspagina in Studienet of op Studiemateriaal Het studiemateriaal van een cursus bestaat enerzijds uit studieopdrachten en anderzijds uit het materiaal dat u moet bestuderen, de informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u in het werkboek. De informatie die u moet bestuderen vindt u in handboeken maar in toenemende mate ook in digitale informatiebronnen, die soms multimediaal zijn vormgegeven. Steeds meer studiemateriaal is ook geschikt voor mobiel leren. Van alle werkboeken, opdrachten, jurisprudentie, artikelen, etcetera is via Studienet een versie beschikbaar die geschikt is om vanaf een e-reader, tabletcomputer of smartphone te bestuderen, veelal naast een gedrukte versie. De handboeken die van een uitgever komen, worden nog in gedrukte vorm geleverd. Via uitgevers zijn hiervan steeds vaker ook digitale versies te verkrijgen. Behalve de aangeboden informatiebronnen zult u ook informatie zelfstandig verzamelen. De Open Universiteit biedt gratis toegang tot een digitale bibliotheek waarin u kunt inloggen om toegang te krijgen tot informatie die in gedrukte vorm vele kasten beslaat met standaard juridische literatuur. Bij veel cursussen is er begeleiding via internet en wordt materiaal aangeboden op cursussites. Tevens gebruikt u internet om uitwerkingen te uploaden en om contact te onderhouden met andere studenten en docenten via en discussieforums. Het uitgangspunt bij de Open Universiteit is dat u veelal zelfstandig studeert. Er wordt echter ook begeleiding aangeboden. U kunt altijd individueel contact opnemen met een docent. Daarnaast zijn er door het hele land studiecentra waar begeleiding plaatsvindt in kleine groepen. Studieaanbod Het totale onderwijsaanbod wordt op onze website gepubliceerd bij Studieaanbod. Elke cursus wordt inhoudelijk uitgebreid beschreven. Bij deze informatie staat ook welke voorkennis wordt gevraagd, hoe en wanneer de cursus wordt begeleid of getentamineerd. Op de betreffende cursuspagina kunt u de cursus online bestellen: Het recht verandert steeds en onze cursussen veranderen mee. Dat betekent dat cursussen zeer regelmatig worden aangepast en de oude versie niet langer worden aangeboden. Als u ingeschreven bent voor een cursus die uitloopt, is het van belang om goed in de gaten te houden wanneer de laatste tentamenkans van die cursus is. Informatie daarover vindt u op pagina 19 in deze gids en op de website 4

6 Studiepunten en modulen Een cursus bestaat uit één of meer modulen. Daarmee wordt de omvang van een cursus uitgedrukt. Een module heeft een waarde van 4,3 studiepunten en staat gelijk aan studie-uren. Bacheloropleiding 42 modulen = 180 studiepunten - Propedeuse (14 modulen) - Postpropedeuse (28 modulen) Masteropleiding 14 modulen = 60 studiepunten Opleidingen Opbouw De wo-opleidingen van de Open Universiteit bestaan uit een vastgesteld programma waarbij een bepaalde volgorde van cursussen een volledige bachelor- of masteropleiding vormt. Het programma geeft een gedeelte vrij voor eigen invulling om een accent te kunnen leggen op uw persoonlijke interesse. - Gemeenschappelijk deel: een groot aantal verplicht te volgen cursussen. - Gebonden keuzedeel: uit een vastgestelde groep cursussen kan een persoonlijke selectie gemaakt worden. - Vrije ruimte: uit het totale aanbod van cursussen van de Open Universiteit kan een cursus worden ingebracht, dus niet specifiek uit het eigen opleidingsprogramma. Uitgesloten is hierbij de mogelijkheid van het inbrengen van een cursus uit een masteropleiding in een bacheloropleiding. - Aanschuifonderwijs: cursussen uit het aanbod van andere universiteiten kunnen worden ingebracht in de vrije ruimte van de bacheloropleiding én als keuzevak in de masteropleiding nadat de Facultaire toetsingscommissie hiervoor toestemming heeft gegeven. Onderwijs- en examenregeling (OER) Aan de basis van de bachelor- en masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling wordt elk jaar door de decaan vastgesteld na advies van de Commissie voor de examens, de facultaire opleidingscommissie en de studentenraad. In deze regeling staan het onderwijsprogramma beschreven én de rechten en plichten van de student. Jaarlijks vanaf 1 juli worden cursussen volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk onderdeel van de OER wordt gevormd door de Uitvoeringsregelingen waarin specifieke bepalingen voor elke opleiding zijn opgenomen. De integrale Onderwijsen examenregeling en Uitvoeringsregelingen kunt u terug vinden op de website: Startpakket Om kennis te kunnen maken met studeren aan de Open Universiteit, kunt u het beste starten met een zogenaamd Startpakket. U bestudeert dan deze eerste twee modulen van de bacheloropleiding, namelijk de Basiscursus recht, met uitgebreide begeleiding. In groepsbijeenkomsten komen naast inhoud ook zaken als een effectieve studieaanpak, planning, tentaminering en het gebruik van internet aan bod. Een startpakket geeft aldus een goed beeld van wat u mag verwachten in het vervolg van uw studie en van de capaciteiten die u daar voor nodig heeft. Nederlands en Engels in de opleidingen Het cursusmateriaal bestaat grotendeels uit Nederlandstalige teksten. Ook de tentamens worden in de Nederlandse taal afgenomen. Maar in toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van Engelstalig cursusmateriaal. De reden hiervoor is dat bepaalde vakgebieden voornamelijk Engelstalig zijn of dat het cursusonderwerp een internationale oriëntatie heeft. In de masteropleiding kan het aandeel Engels beduidend groter zijn dan in de bacheloropleiding. Op deze manier ontwikkelen studenten zich tot academici die in staat zijn te participeren in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Studiefaciliteiten Studiecentra De Open Universiteit heeft 22 studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. U ontmoet hier medestudenten en docenten en u kunt hier terecht voor studiebegeleiding en -advies en voor activiteiten ten behoeve van de academische vorming. Verder kunt u er ook tentamens afleggen. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: Studieplanner Een goed studieresultaat behalen is natuurlijk het uiteindelijke doel van uw studie. Het is daarom raadzaam om efficiënt uw beschikbare studietijd in te plannen en een reëel tijdschema te maken. Hierbij spelen werk, privéleven en vakanties een rol. Voor een duidelijk overzicht kunt u via onze website de Studieplanner gebruiken. Als u een einddatum van een cursus invoert, ziet u direct hoeveel studie-uren u per week hier voor nodig hebt. Wanneer u weet hoeveel studie-uren u per week kunt gaan besteden aan uw studie, dan wordt de datum zichtbaar waarna u tentamen kunt gaan afleggen. U kunt meerdere cursussen plannen én opslaan en rekening houden met vakanties. Het is ook mogelijk gebruik te maken van voorbeeldplanningen van de faculteit. 5

7 De digitale leeromgeving; Studienet Studienet is de elektronische leeromgeving van de Open Universiteit, waar u als student toegang tot krijgt. Op Studienet vindt u aanvullende informatie over uw faculteit, uw cursus(sen), studietaken, discussiegroepen en nieuwsforums. Het is daar ook mogelijk documenten te plaatsen en te delen met anderen. Studienet is tevens een uitstekende omgeving om met medestudenten of docenten online informatie uit te wisselen of te discussiëren over de studiestof. Studiepad online Als u bezig bent met een bachelor- of masteropleiding worden uw studievorderingen bijgehouden in het Studieresultatensysteem (SRS). U kunt uw eigen studiepad volgen en een overzicht zien van het afgelegde, het lopende en het resterende studiepad. Studiecoach en workshops Op de website Studiecoach staan tips en suggesties om uw kwaliteiten en studievaardigheden te verbeteren. Experts vertellen hoe u bepaalde problemen of studieobstakels kunt overwinnen. Ze geven advies over onderwerpen, zoals Timemanagement, Mindmappen, Academisch schrijven, Presenteren, Ontspannen en nog veel meer. Er zijn zelftests en er is achtergrondinformatie die u nog eens rustig kunt nalezen. Over al deze onderwerpen worden ook workshops gegeven. Deze worden georganiseerd in de studiecentra zodat u ook medestudenten ontmoet. Inschrijven kan via de website Studiecoach. Voor mensen met een functiebeperking geven wij op Studiecoach informatie over de beste aanpak van een studie bij de Open Universiteit en welke voorzieningen er zijn. Studiebegeleiding Iedere cursus van de OU wordt begeleid door een docent, de studiebegeleider, bij wie u terecht kunt voor vakinhoudelijke vragen. Dat kan telefonisch, via en soms via Studienet. Sommige cursussen hebben regionaal of landelijk georganiseerde groepsbijeenkomsten. In het hoofdstuk Studieondersteuning bij Rechtswetenschappen verderop in deze gids gaan we nader in op deze ondersteuning. 6

8 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen Er zijn diverse manieren om de cursussen van de faculteit Rechtswetenschappen te volgen: als onderdeel van een academische bachelor- of masteropleiding, of als losse cursus. Welke optie u kiest zal afhangen van uw doelstelling en de tijd die u beschikbaar heeft. De formele, wettelijke en inhoudelijke ingangseisen verschillen per mogelijkheid. De begeleiding kan per cursus variëren. Sommige cursussen zijn niet los te verkrijgen. Studieaanbod Het hele onderwijsaanbod van de Open Universiteit staat op de website Het studieaanbod van de faculteit Rechtswetenschappen vindt u ook op de website onder de noemer onderwijs. In de volgende hoofdstukken van deze gids gaan we uitvoerig in op de bachelor- en masteropleidingen. De cursussen van de bachelor- en masteropleiding vindt u achter in deze studiegids, waar ze per opleiding alfabetisch staan geordend. Naast de bachelor- en masteropleiding bieden we verschillende zogenoemde Focusopleidingen aan. Dit zijn korte opleidingen met cursussen uit de bacheloropleiding, gericht op een specifiek juridisch beroepsveld. Op hbo-terrein bieden we de opleiding HBO-Rechten aan. Schakelzone Recht biedt aan hbo ers de mogelijkheid om de overstap naar het wo-masteronderwijs mogelijk te maken. Via de Graduate School wil de Open Universiteit promovendi aan zicht binden. De Graduate School biedt hiervoor verschillende faciliteiten. 7

9 Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid De bacheloropleiding heeft een omvang van 42 modulen en bestaat uit twee fasen: de propedeuse (14 modulen) en de fase daarna, die wij als postpropedeuse aanduiden (28 modulen). De bacheloropleiding kenmerkt zich door een algemene, brede vorming en bestaat uit een propedeutisch en een post-propedeutisch deel. De propedeuse start met de Basiscursus recht en heeft een inleidend karakter. De postpropedeuse zorgt voor verdieping van kennis en inzicht. De bacheloropleiding wordt afgerond met een integratiepracticum waarin de naam zegt het veel van het geleerde op geïntegreerde wijze in de praktijk wordt gebracht. Op de website vindt u ook informatie over de bachelor. Begin van de propedeuse: de Basiscursus recht U begint de propedeuse met de inleidende Basiscursus recht. Deze cursus, die een omvang heeft van twee modulen, geeft u een elementair overzicht van het in Nederland geldende recht en de manier waarop dit tot stand komt en wordt gehandhaafd. Naast het verwerven van kennis en inzicht in de fundamentele beginselen van het recht, wordt aandacht besteed aan juridische vaardigheden zoals het omgaan met een wettenbundel, het lezen van jurisprudentie en het toepassen van rechtsregels op feiten. De cursus bestaat uit een studieboek en een werkboek. Als studieboek wordt gebruikt Inleiding tot de studie van het Nederlands recht ( Van Apeldoorn ), bewerkt door prof. mr. J.G.J. Rinkes e.a. Het werkboek bestaat voor een groot deel uit oefenmateriaal in vraag- en antwoordvormen en volgt de structuur van het studieboek. Gedurende de Basiscursus kunt u deelnemen aan groepsbijeenkomsten. Deze begeleiding wordt in zoveel mogelijk studiecentra aangeboden. U moet rekenen op zes bijeenkomsten. Alhoewel deelname niet verplicht is, wordt het sterk aanbevolen naar deze bijeenkomsten te gaan, omdat dit leidt tot meer studiesucces. Naast deze begeleiding kunt u gebruik maken van het Studienet van de Open Universiteit, waar u onder andere kunt deelnemen aan de elektronische discussiegroep bij deze cursus. In deze cursus kunt u door het maken van zogenaamde voortgangstoetsen een bonuspunt halen voor het tentamen. De overige cursussen in de propedeuse Na de Basiscursus recht (twee modulen) resteren nog twaalf modulen van de propedeuse. Indien u zes modulen per jaar bestudeert, zult u dus nog twee jaar studeren om de propedeuse af te ronden. Een kleiner aantal modulen kan ook, maar dan zal de propedeuse evenredig langer duren. Tijdens de propedeuse krijgt u een inleiding in de verschillende rechtsgebieden, te weten strafrecht, privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht en internationaal recht. Tevens leert u in de cursus Recht en samenleving het recht te plaatsen in zijn maatschappelijke context, en in de cursus Rechtsgeschiedenis in zijn historische context. Ook oefent u diverse vaardigheden in de cursussen Juridische vaardigheden en Academische vaardigheden. Het tentamen bij deze laatste cursussen bestaat uit het maken van diverse opdrachten, bijvoorbeeld het schrijven van een kort betoog over een juridisch onderwerp. Ook de cursus Rechtsfilosofie maakt deel uit van de propedeuse. In de propedeuse worden bij voldoende deelname voor de meeste cursussen begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd in een groot aantal studiecentra. Postpropedeuse Het postpropedeutisch gedeelte van de bachelor omvat nog 28 modulen. In deze fase leert u juridische problemen uit de diverse rechtsgebieden op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren. De tentamens van de cursussen bestaan daarom relatief vaak uit open vragen. In de cursus Bachelor essay is de doelstelling een wetenschappelijk betoog te schrijven over een juridisch onderwerp. U moet daarvoor juridische informatie verzamelen in bibliotheken en op internet. Voor veel cursussen in deze fase worden regionale begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd volgens een carrouselmodel: elk jaar afwisselend in één van de drie studiecentra die tot een bepaalde regio behoren (zie het hoofdstuk Studiebegeleiding elders in deze gids). Enkele cursussen worden begeleid via discussiegroepen, telefonische ondersteuning en/of . 8

10 De bachelorfase sluit af met een verplicht Integratiepracticum, dat een omvang heeft van 2 modulen. Bij dit practicum komen de verschillende juridische vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke) binnen diverse rechtsgebieden geïntegreerd aan bod. U dient aan te tonen deze juridische vaardigheden in voldoende mate te beheersen. Vrije ruimte Het grootste deel van de bacheloropleiding is ingevuld met voorgeschreven cursussen. Er is echter ook een vrije ruimte binnen de bacheloropleiding, bestaande uit vijf modulen. Deze vrije ruimte kunt u invullen met cursussen die u kiest uit het totale cursusaanbod van de Open Universiteit of met een van de volgende juridische cursussen: Consumentenrecht, Verzekeringsrecht, Rechtspersonenrecht 2, Zomerschool Recht in Europa, Inleiding criminologie en de Open module. Het is niet toegestaan om in de vrije ruimte cursussen op te nemen uit de masteropleiding. Opleidingsschema van de bacheloropleiding De bacheloropleiding is gestructureerd in zogenaamde jaartrajecten met een semesterindeling. Een semester start in september, het volgende in februari. In een jaartraject zijn de cursussen geordend in een logische volgorde en op basis van een gekozen tempo (van gemiddeld zes modulen per jaar), waarvan u uiteraard kunt afwijken. Hoewel wij u aanraden de aanbevolen volgorde te hanteren, staat het u voor de meeste cursussen vrij daarvan af te wijken en uw eigen weg te gaan. Houdt u bij uw eigen planning dan wel rekening met de data van de begeleidingsbijeenkomsten en tentamens! Op de volgende pagina s vindt u een opleidingsschema. Dit schema is gebaseerd op de jaartrajecten en het biedt een compact overzicht van de volgende zaken: - de cursussen zijn geplaatst in de aanbevolen volgorde, afhankelijk van het moment waarop u start met de Basiscursus recht (september of februari). Daarom staat het schema er ook tweemaal, over twee pagina s verdeeld; één jaartraject waarin u start met de Basiscursus in september, en een volgende waarin de Basiscursus start in februari. - van elke cursus is te zien wat de actuele versie is (de cursuscode) en wat de omvang is (een of twee modulen van ieder 100 uur). - van elke cursus is te zien welke begeleidingsvorm wordt geboden (standaard, groepsbijeenkomsten, landelijke dagen, elektronische bijeenkomsten). De data van de begeleidingsbijeenkomsten zijn te vinden via Studieaanbod of op de cursussite in Studienet. - van elke cursus is te zien wat de tentamenvorm is (CBI, schriftelijk, opdrachten, mc, open vragen etc.) en, heel belangrijk, wat de tentamendata zijn (vaste data drie maal per jaar bij schriftelijke tentamens, of op aanvraag indien het een CBI-tentamen of opdracht betreft). De tentamendata zijn afgestemd op de aanbevolen jaartrajecten. - wat de verplichte cursussen in de propedeuse en de postpropedeuse zijn. Achteraan staat nog een lijst met keuzevakken voor de vrije ruimte. Hoewel dit opleidingschema alleen geldt voor het studiejaar , kunt u aan de hand hiervan toch een meerjarenplanning maken. De samenstelling van de bacheloropleiding en volgorde van de cursussen verandert in de loop van een paar jaar namelijk maar weinig. De cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze gids. 9

11 Opleidingsschema bachelor Rechtsgeleerdheid Propedeuse start in september 2012 Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 12 aug. 13 September R01162 Basiscursus recht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak vervolg PROPEdEUSE Februari R74112 Inleiding strafrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak R19261 Inleiding internationaal recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak September R05151 Inleiding staatsrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 schriftelijk (mc) 14-11, 30-1, R08191 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBG (mc) 29-1, 8-4, R12221 Rechtsgeschiedenis 1 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak Februari R25121 Recht en samenleving 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 10-4, 26-6, 28-8 R28231 Rechtsfilosofie 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R04111 Academische vaardigheden 1 standaard schriftelijk (ov) 14-11, 24-6, 26-8 September R26121 Juridische vaardigheden 1 1 standaard opdracht volgens afspraak R02132 Inleiding privaatrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc + ov) volgens afspraak POSTPROPEdEUSE Februari (2e helft strafrechtjaar) R06281 Rechtspersonenrecht 1 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R37282 Formeel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 13-11, 26-6, 28-8 September (1e helft privaatrechtjaar) R04272 Overeenkomstenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 12-11, 29-1, 10-4 R35271 Aansprakelijkheidsrecht 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 8-4, 25-6, 28-8 Februari (2e helft privaatrechtjaar) R22252 Goederenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak R26251 Burgerlijk procesrecht 1 landelijke studiedag per regio CBI (mc) volgens afspraak September (1e helft staats- bestuursrechtjaar) R17351 Grondrechten 1 landelijke studiedag schriftelijk (mc) 14-11, 28-1, 9-4 R16262 Constitutioneel recht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (mc + ov) 30-1, 10-4, 26-6 Februari (2e helft staats- bestuursrechtjaar) R16351 Rechtsbescherming tegen de 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 12-11, 24-6, 26-8 overheid R36242 Bestuursrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 9-4, 25-6, 27-8 September (1e helft strafrechtjaar) R13211 Bachelor Essay 1 groepsbijeenkomsten per regio (v) opdracht volgens afspraak R38282 Materieel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 28-1, 10-4, 24-6 Februari Vrij te kiezen cursussen 3 September R17271 Personen- en familierecht 1 standaard schriftelijk (ov) 30-1, 10-4, 26-6 R14211 Europees recht 1 standaard schriftelijk (ov) 13-11, 8-4, 27-8 R73211 Juridische gespreksvaardigheden 2 1 groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak Februari Vrij te kiezen cursussen 2 R49312 Integratiepracticum 2 2 elektronisch/groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak 10

12 Opleidingsschema bachelor Rechtsgeleerdheid Propedeuse start in februari 2013 Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 12 aug. 13 Februari R01162 Basiscursus recht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak vervolg PROPEdEUSE September R05151 Inleiding staatsrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 schriftelijk (mc) 14-11, 30-1, R08191 Inleiding bestuursrecht 1 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBG (mc) 29-1, 8-4, R12221 Rechtsgeschiedenis 1 1 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak Februari R74112 Inleiding strafrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc) volgens afspraak R19261 Inleiding internationaal recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak September R26121 Juridische vaardigheden 1 1 standaard opdracht volgens afspraak R02132 Inleiding privaatrecht 2 groepsbijeenkomsten alle studiecentra 1 CBI (mc + ov) volgens afspraak Februari R25121 Recht en samenleving 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 10-4, 26-6, 28-8 R28231 Rechtsfilosofie 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R04111 Academische vaardigheden 1 standaard schriftelijk (ov) 14-11, 24-6, 26-8 POSTPROPEdEUSE September (1e helft privaatrechtjaar) R04272 Overeenkomstenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 12-11, 29-1, 10-4 R35271 Aansprakelijkheidsrecht 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 8-4, 25-6, 28-8 Februari (2e helft privaatrechtjaar) R26251 Burgerlijk procesrecht 1 landelijke studiedag CBI (mc) volgens afspraak R22252 Goederenrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio CBI (mc) volgens afspraak September (1e helft staats- bestuursrechtjaar) R17351 Grondrechten 1 landelijke studiedag schriftelijk (mc) 14-11, 28-1, 9-4 R16262 Constitutioneel recht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (mc + ov) 30-1, 10-4, 26-6 Februari (2e helft staats- bestuursrechtjaar) R16351 Rechtsbescherming tegen 1 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 12-11, 24-6, 26-8 de overheid R36242 Bestuursrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 9-4, 25-6, 27-8 September (1e helft strafrechtjaar) R13211 Bachelor Essay 1 groepsbijeenkomsten per regio (v) opdracht volgens afspraak R38282 Materieel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 28-1, 10-4, 24-6 Februari (2e helft strafrechtjaar) R06281 Rechtspersonenrecht 1 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R37282 Formeel strafrecht 2 groepsbijeenkomsten per regio schriftelijk (ov) 13-11, 26-6, 28-8 September R17271 Personen- en familierecht 1 standaard schriftelijk (ov) 30-1, 10-4, 26-6 R14211 Europees recht 1 standaard schriftelijk (ov) 13-11, 8-4, 27-8 R73211 Juridische gespreksvaardigheden 2 1 groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak Februari Vrij te kiezen cursussen 3 September Vrij te kiezen cursussen 2 11

13 Semester code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 12 aug. 13 R49312 Integratiepracticum 2 2 elektronisch/groepsbijeenkomsten (v) opdracht volgens afspraak De onderstaande cursussen kunnen worden opgenomen in de vrij te kiezen ruimte van de bacheloropleiding: R15211 Inleiding Criminologie 1 standaard opdracht volgens afspraak R41211 Zomercursus Recht in Europa 2 1 afhankelijk activiteit opdracht volgens afspraak R27331 Verzekeringsrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 12-11, 24-6, 26-8 R07381 Rechtspersonenrecht 2 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R64352 Consumentenrecht 2 standaard opdracht volgens afspraak R40311 Open module 1 individueel opdracht volgens afspraak 1 De aanduiding groepsbijeenkomsten alle studiecentra betekent dat slechts indien mogelijk de begeleiding in alle studiecentra plaatsvindt; raadpleeg het semesterrooster op studienet voor de exacte locaties 2 Voor deze cursus dient u te beschikken over een pc met een snelle internetverbinding, inschrijving is pas mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming 3 Let op: het laatste tentamen van de cursussen Inleiding staatsrecht en inleiding Bestuursrecht is - in tegenstelling tot voorgaande jaren - in 2013 in augustus. (v) Betekent verplichte deelname Voor de Open module 1 (R40311) kan pas worden ingeschreven na toelating door de faculteit. Let op: in de postpropedeuse wordt groepsbegeleiding aangeboden bij deelname door tenminste vijf studenten. 12

14 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Wanneer u een bachelor Rechtsgeleerdheid heeft gedaan aan een Nederlandse universiteit kunt u doorstromen naar de masteropleiding. Dit is een zelfstandige opleiding die dan ook wordt afgesloten met een getuigschrift. Algemeen De master, met een omvang van veertien modulen, bouwt voort op de brede, algemene benadering van het recht in de bacheloropleiding aan de Open Universiteit. De kennis en vaardigheden die u in de bachelor heeft opgedaan, kunt u in de masteropleiding verdiepen. Waar u in de bachelor het recht zoals het is op een wetenschappelijke wijze bestudeert, zult u in de master nog veel vaker met de vraag te maken krijgen waarom het recht is zoals het is. Bovendien zult u dieper in het positieve recht duiken. U leert nog zelfstandiger tegen juridische vraagstukken aankijken. Kenmerkend voor de masteropleiding is meer aandacht voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en integratie van kennis, inzicht en vaardigheden. De doelstelling van de master is een opleiding te bieden tot een algemeen en breed gevormd jurist die in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening op wetenschappelijk niveau, alsmede tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. Uit de voorgaande alinea kunt afleiden dat de masteropleiding meer wetenschappelijk gericht is dan beroepsgericht. De latere voorbereiding op een specifieke beroepspraktijk wordt (ondermeer) verzorgd door beroepsorganisaties en andere instanties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Advocaten of de Raad voor de Rechtspraak, of door toekomstige werkgevers. De masteropleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht (scriptie). Na het met succes voltooien van de masteropleiding ontvangt u een getuigschrift, waarna u de graad Master of Laws heeft behaald en de titel meester in de rechten (mr.) of LLM mag voeren. Competenties De masteropleiding bestaat niet enkel uit theorie: in de opleiding staat tevens de ontwikkeling van juridische competenties centraal. Als afgestudeerd jurist kunt u de rechtswetenschap zelfstandig beoefenen en kunt u uw rechtswetenschappelijke kennis beroepsmatig toepassen. Door uw kennis, inzichten, vaardigheden en doorzettingsvermogen bent u in staat om over de grenzen van de rechtsgebieden en het nationale recht heen te redeneren en te werken. Mastertitel met civiel effect Als u met uw mastertitel een togaberoep wilt gaan uitoefenen, zoals rechter of advocaat, heeft u een master nodig met het zogeheten civiel effect. Als u de masteropleiding Rechtsgeleerdheid bij de Open Universiteit heeft afgerond, geeft dit in veel gevallen civiel effect. Dat is niet altijd zo: het hangt mede af van uw vooropleiding. Het uitgangspunt (maar er is één uitzondering) is dat u alleen een mastertitel met civiel effect krijgt indien u als vooropleiding een universitaire bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid heeft behaald. Formeel is het als volgt geregeld: - de verklaring van civiel effect wordt niet verstrekt bij de verlening van de graad van Master of Laws (LLM), tenzij degene aan wie de graad wordt verstrekt: A. grondige kennis van en inzicht in de rechtsgebieden heeft verkregen welke worden genoemd in artikel 1 van het Besluit beroepsvereisten advocatuur en in artikel 21a lid 2 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren; en B. ten minste 200 studiepunten heeft behaald met vakken/cursussen op het gebied van het recht waarvan ten minste 60 studiepunten op wo-masterniveau en ten minste 60 studiepunten op wo-bachelorniveau, in het laatste geval vrijstellingen daaronder niet begrepen. Bij de genoemde 200 studiepunten telt een compensatorische vijf niet mee. 13

15 Dit betekent dat het uitgangspunt is dat alleen na een voltooide wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid het volgen van de masteropleiding het gewenste civiel effect kan geven. Wie een andere vooropleiding heeft, zal dus eerst alsnog een bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid moeten afronden. De facultaire toetsingscommissie kan, afhankelijk van de gevolgde vooropleiding, eventueel vrijstellingen voor onderdelen van de wo-bacheloropleiding verlenen. Er is één uitzondering: indien u de opleiding HBO-Rechten heeft afgerond kunt u ook een masteropleiding volgen die daarna recht geeft op de mastertitel met civiel effect. U hoeft daarvoor niet eerst de wo-bacheloropleiding af te ronden. U moet dan wel een schakelprogramma volgen (met een omvang van ten minste 60 studiepunten op wo-niveau). Het schakelprogramma vindt u elders in deze gids beschreven. Veel informatie vindt u bovendien op de website van Schakelzone Mastertitel zonder civiel effect, de vrije masteropleiding Niet iedereen heeft behoefte aan een mastertitel die civiel effect geeft. De Open Universiteit biedt daarom ook een vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid aan. Na het afronden hiervan heeft u een mastertitel verworven die geen civiel effect geeft. De toegang tot deze vrije masteropleiding is ruimer en staat open voor studenten met de volgende vooropleidingen: - juridische wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. - afgestudeerden van een geaccrediteerde HBO-Rechtenopleiding; zij kunnen met een schakelprogramma van 30 studiepunten tot deze opleiding worden toegelaten. - andere verwante hbo-opleidingen zoals SJD, HJO, HEAO-MER, geven met een schakelprogramma van 60 studiepunten toelating tot de vrije masteropleiding. U kunt dan alleen tot dat schakelprogramma worden toegelaten, indien u eerst de Basiscursus recht met succes heeft gevolgd. Indien u een andere dan de genoemde hbo-opleidingen heeft gevolgd, kunt u mogelijk ook worden toegelaten tot het schakelprogramma. Onze studieadviseurs kunnen u over die mogelijkheden informeren. Indien uw vooropleiding geen substantiële juridische component heeft, zal het afronden van de Basiscursus recht en het schakelprogramma doorgaans echter een zware opgave zijn. De faculteit kent een viertal vrije masteropleidingen, die hieronder verder worden beschreven. Op de website vindt u hierover meer informatie. Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid variant: Recht en bedrijfsleven Het programma van de variant Recht en bedrijfsleven bestrijkt vakken die relevant zijn voor professioneel functioneren op een juridische afdeling van een bedrijf of in een adviespraktijk met ondernemingen als belangrijkste cliënten. Er wordt een stevige juridische kop gezet op de aanwezige juridische basiskennis. Tegelijk worden competenties ontwikkeld gericht op de context van de juridische vraagstukken in een onderneming: strategische, financiële en human resource aspecten van het bedrijf. Voorts omvat het programma, net als bij de andere varianten, het vak Wetenschapsleer. Dit vak biedt de juiste competenties om het onderscheid tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines te kunnen begrijpen en te kunnen omgaan met de verschillende redeneerwijzen en waarheidsclaims in een multidisciplinair programma. De vrije master variant Recht en bedrijfsleven leidt op tot diverse juridische functies in het bedrijfsleven, de advocatuur, de rechterlijke macht en andere maatschappelijke sectoren (bijv. banken, verzekeringsmaatschappijen en effectenwezen) waarin vraagstukken over de onderneming en het handelsverkeer een belangrijke rol spelen. In deze vrije master komen de belangrijkste juridische vraagstukken aan bod waar ondernemingen mee te maken krijgen. U wordt geleerd om bedrijfsrechtelijke regels op praktijkgevallen toe te passen. Ook verkrijgt u inzicht in complexe rechtsverhoudingen zoals overeenkomsten met veel partijen en juridische structuren van ondernemingen. 14

16 Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid variant: Recht en openbaar bestuur In de variant Recht en openbaar bestuur zijn die mastervakken verplicht die het bijzonder bestuursrecht in de breedte bestrijken. De multidisciplinaire context komt aan de orde in vakken, waarin de politieke en beleidsmatige kanten van het openbaar bestuur centraal staan. Voorts omvat het programma, net als bij de andere varianten, het vak Wetenschapsleer. Dit vak biedt de juiste competenties om het onderscheid tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines te kunnen begrijpen en te kunnen omgaan met de verschillende redeneerwijzen en waarheidsclaims in een multidisciplinair programma. De vrije master variant Recht en openbaar bestuur leidt op voor juridisch-bestuurskundige functies in overheidsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die veelvuldig contact onderhouden met overheden. De opleiding richt zich met name op de juridische vormgeving en handhaving van beleid (sturing) in het Nederlands openbaar bestuur. Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid variant: Recht, arbeid en organisatie Recht, arbeid en organisatie is de variant met een programma dat gericht is op die sectoren waar menselijke arbeid in de context van een organisatie de beroepsuitoefening overheerst. Naast een stevig juridisch deel worden met de multidisciplinaire vakken organisatiekundige en/of psychologische aspecten van arbeid en organisatie in de opleiding betrokken. Voorts omvat het programma, net als bij de andere varianten, het vak Wetenschapsleer. Dit vak biedt de juiste competenties om het onderscheid tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines te kunnen begrijpen en te kunnen omgaan met de verschillende redeneerwijzen en waarheidsclaims in een multidisciplinair programma. Op staande voet ontslagen, minder loon dan uw collega voor hetzelfde werk? Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Aan welke eisen moet een geldige proeftijd voldoen? Is een werknemer verplicht tot overwerk? Wanneer is een freelancecontract een arbeidsovereenkomst? Allemaal individuele en collectieve zaken waar arbeidsrechtjuristen dagelijks mee te maken hebben. Hoewel de arbeidsrelatie meestal privaatrechtelijk van aard is, is kenmerkend voor het arbeidsrecht dat - vanwege de bescherming van werknemers - nogal eens wordt afgeweken van het klassieke privaatrecht. Grote delen van het arbeidsrecht zijn bovendien publiekrechtelijk van aard, zoals de rechtspositie van ambtenaren. Het Nederlandse arbeidsrecht wordt in toenemende mate bepaald door Europese regelgeving en hangt nauw samen met sociaaleconomische ontwikkelingen. Arbeidsrecht is een belangrijk rechtsgebied dat veelvuldig in de actualiteit staat, denk hierbij onder meer aan de veel besproken maatschappelijke thema s, mede door de economische crisis zoals onder meer de discussie over werktijdverkorting, de herziening van het ontslagrecht en het afbouwen van de sociale zekerheid. In toenemende mate bestaat bij de gemeenten en (semi-)overheidsinstanties behoefte aan academisch gevormde arbeidsjuristen. Vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid variant: Strafrecht In de variant Strafrecht staan de juridische en niet-juridische kanten van de strafrechtspleging centraal. Naast veel straf(proces)recht voor gevorderden zitten daar vakken in over ofwel de intermenselijke kant in het strafrecht, ofwel de meer organisatorische kant van de strafrechtspleging. Voorts omvat het programma, net als bij de andere varianten, het vak Wetenschapsleer. Dit vak biedt de juiste competenties om het onderscheid tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines te kunnen begrijpen en te kunnen omgaan met de verschillende redeneerwijzen en waarheidsclaims in een multidisciplinair programma. Wordt u geboeid door het nieuws over de rechterlijke dwalingen, als de Puttense en Schiedammer moordzaak? Wilt u mee kunnen discussiëren over de vraag of in Nederland inderdaad te soft wordt gestraft? Wat vindt u van de verlofregeling voor tbs ers? Hoe ver moet de vrijheid van meningsuiting kunnen gaan? Er is vraag naar strafrechtjuristen bij advocatuur en bij de (semi-)overheid. Bij de overheid is er plaats voor strafrechtjuristen bij de rechterlijke macht, openbaar ministerie, raad voor de kinderbescherming, reclassering, politie en bijzondere opsporingsdiensten en diverse ministeries. Daarnaast hebben ook de grotere gemeenten en (semi-)overheidsinstanties in toenemende mate behoefte aan academisch gevormde juristen met inzicht in handhavingsproblematiek. 15

17 Opleidingsschema van de masteropleiding Voor de masteropleiding zijn in tegenstelling tot de bacheloropleiding geen jaartrajecten opgesteld. Het opleidingsschema is daarom eenvoudiger dan dat van de bacheloropleiding. Het bestaat uit een overzicht van de aangeboden cursussen, de geldende versie en de omvang daarvan, de vorm van de begeleiding en de tentamenvormen en -data. De cursusbeschrijvingen vindt u achter in deze gids. code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 12 aug. 13 gebonden keuze: 2 van de volgende 4 rechtsgebieden dienen te worden gekozen: Staats- en bestuursrecht: R45372 Regelgeving 1, 2 2 elektronisch opdracht volgens afspraak Privaatrecht: R83312 Methodologie van het privaatrecht 2 standaard opdracht volgens afspraak Strafrecht: R37381 Internationaal strafrecht in Europa 1 standaard schriftelijk (ov) 8-4, 24-6, 26-8 R51351 Detentierecht 1 standaard opdracht volgens afspraak Internationaal en Europees recht: R72312 Internationaal recht 1,3 2 elektronisch opdracht volgens afspraak keuzevakken: 6 modulen, te kiezen uit de niet gekozen rechtsgebieden hierboven en uit de onderstaande lijst R25251 Faillissementsrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 12-11, 28-1, 8-4 R23221 Rechtsgeschiedenis 2: Romeins recht 1 standaard CBI (mc) volgens afspraak R01331 Arbeidsovereenkomstenrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 13-11, 10-4, 28-8 R44322 Milieurecht 2 standaard schriftelijk (mc) 28-1, 10-4, 26-6 R28342 Ruimtelijke ordeningsrecht 2 standaard schriftelijk (mc) 8-4, 24-6, 27-8 R46351 Procesrechten 2 1 elektronisch opdracht volgens afspraak R29312 Jeugdrecht 2 standaard schriftelijk (ov) 29-1, 8-4, 25-6 R66342 Strafrechtelijk bewijs 2 standaard opdracht + mondeling volgens afspraak R30372 Belastingrecht 2 standaard schriftelijk (mc+ov) 14-11, 30-1, 9-4 R69311 Keuzevak Internationaal en europees recht elektronisch opdracht volgens afspraak R70312 Keuzevak Internationaal en europees recht elektronisch opdracht volgens afspraak R62312 Juridische aspecten van Financiële 2 standaard opdracht volgens afspraak dienstverlening R75311 Problemen van decentrale regelgeving 1 standaard opdracht volgens afspraak R76311 Simulatie staatsrechtelijke praktijk 1 standaard opdracht volgens afspraak R77311 Simulatie bestuursrechtelijke praktijk 1 standaard opdracht volgens afspraak R60311 Socialezekerheidsrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 12-11, 9-4, 27-8 R81311 Europees mededingingsrecht 1 standaard schriftelijk (ov) 29-1, 8-4, 25-6 R73322 Europees privaatrecht 2 elektronisch opdracht + mondeling volgens afspraak R82311 Natuurbeschermingsrecht 1 standaard schriftelijk (mc) 13-11, 30-1, 9-4 Onderzoeksgemeenschap R79331 Voorbereiding onderzoek 1 1 elektronisch opdracht volgens afspraak R80313 Scriptie 3 individueel scriptie volgens afspraak 1 Inschrijving is pas mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de examinator. 2 Deze digitale cursus wordt aangeboden via Studienet. U dient hiervoor dus te beschikken over een pc met snelle internetverbinding; inschrijven is pas mogelijk na toelating door de examinator; inlichtingen bij 3 Voor deze cursus, die als jaarcursus wordt aangeboden, dient u zich voor 1 september te hebben ingeschreven. 16

18 Focusopleidingen Rechtsgeleerdheid Focusopleidingen zijn samenhangende combinaties van een aantal cursussen uit een bacheloropleiding. Hiermee kunt u in korte tijd uw kennis actualiseren of zich specialiseren in een bepaald onderwerp of in een deel van een vakgebied Rechtsgeleerdheid zonder dat u de hele bachelor volgt. Focusopleidingen bevatten in het algemeen cursussen gericht op een specifiek juridisch beroepsveld. De totale studiebelasting varieert van 200 tot 500 uur (2 tot 5 modulen). Na succesvolle afronding van alle cursussen kunt u een focusdiploma aanvragen. Indien u later alsnog kiest voor de hele bacheloropleiding mag u de certificaten die u in een focusopleiding heeft behaald, ook inbrengen in het programma van de bachelor. Voor meer informatie over de Focusopleidingen verwijzen we naar de website HBO-Rechten De opleiding HBO-Rechten wordt aangeboden door de Open Juridische Hogeschool (OJH). Dit is een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Het samengaan van de expertise van de Open Universiteit op het gebied van afstandsonderwijs en de inhoudelijke expertise van de Juridische Hogeschool hebben geleid tot een kwalitatief hoogwaardige hbo-opleiding. Uniek in de opleiding is de symbiose tussen studie en werk. U dient minimaal 20 uur per week werkzaam te zijn in een juridisch relevante omgeving wanneer u deze opleiding wilt volgen. Tijdens de opleiding groeit u uit tot een volwaardige hbo-jurist. Meer informatie over de opleiding vindt u op de website: Schakelzone Recht Schakelen van een hbo-bachelor naar een wo-master aan de universiteit kan met Schakelzone Recht. U kunt namelijk niet zomaar instromen in een universitaire master-opleiding met een hbo-bachelorgetuigschrift. Daarvoor dient u eerst een schakelprogramma te volgen. Schakelzone Recht is een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, evenals de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Schakelzone Recht is het (grotendeels) online studieprogramma waarmee hbo ers op een effectieve wijze de overstap van hbo-onderwijs naar de wo-master maken, omdat de toegang naar de wo-instelling gewaarborgd is. Doordat Schakelzone Recht in de vorm van afstandsonderwijs wordt aangeboden, is het mogelijk om de opleiding te combineren met een baan. Bij het ter perse gaan van deze studiegids is juist gestart met een op de schakelstudenten toegesneden vorm van begeleiding. Via Schakelzone naar de master met civiel effect Studenten die in het bezit zijn van een getuigschrift HBO- Rechten plus het eindcertificaat Schakelzone Recht worden toegelaten tot een van de aangesloten masteropleidingen met civiel effect. Dit betekent dat u na afronding van deze master advocaat, rechter of officier van justitie kunt worden, de zogenaamde togaberoepen. Via Schakelzone naar de master zonder civiel effect Voor studenten die in het bezit zijn van een getuigschrift HBO-Rechten is er een verkort schakelprogramma van 30 studiepunten dat toegang geeft tot een van de vier varianten van de vrije masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Heeft u géén getuigschrift HBO-Rechten, maar wel een andere hbo-opleiding, zoals bijvoorbeeld HEAO-MER, SJD of HJO, dan kunt u, nadat u de Basiscursus recht heeft afgerond, met een schakelprogramma van 60 studiepunten eveneens worden toegelaten tot een van de vrije masteropleidingen zonder civiel effect. Indien uw vooropleiding geen substantiële juridische component heeft, zal het afronden van de Basiscursus en het schakelprogramma doorgaans echter een zware opgave zijn. Uitgebreide informatie over Schakelzone Recht vindt u op U kunt ook telefonisch contact opnemen via +31 (0) (ma-vr van uur) of per mail: De Graduate School De Open Universiteit wil ook promovendi aan zich binden. Zowel promovendi die bij de Open Universiteit werken (aio s en andere medewerkers), als buitenpromovendi, die bijvoorbeeld parttime promoveren naast hun werk, kunnen bij de Open Universiteit een promotietraject afleggen. De Graduate School ( GS) van de OU biedt (buiten)promovendi een inspirerende omgeving en faciliteiten om intern en op afstand binnen de gestelde tijd te kunnen promoveren. Inhoudelijke begeleiding van (buiten)promovendi vindt plaats door de faculteiten en onderzoeksinstituten van de Open Universiteit. Wat doet de Graduate School De Graduate School is een thuishaven voor (buiten)promovendi, hun promotores en begeleiders. De Graduate School informeert aankomende promovendi, faciliteert promovendi en biedt hen toegang tot de online promovendi-community. Voorbeelden van deze faciliteiten zijn de digitale bibliotheekvoorzieningen en individuele begeleiding bij het maken van een onderzoeksvoorstel. Ook organiseert de Graduate School een jaarlijkse PhD-dag voor al haar promovendi. Voor de promovendi die formeel tot een promotietraject zijn toegelaten biedt de GS additioneel bijvoorbeeld gratis toegang tot enkele basiscursussen die relevant zijn voor promovendi, zoals academic writing en academic presenting. Ook stelt de Graduate School voor iedere promovendus een individueel scholingsbudget ter beschikking, dat in samenspraak met de faculteit kan worden ingevuld. Daarnaast is de Graduate School een communicatie- en ontmoetingsplatform voor promovendi, waar zij ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Verdere informatie vindt u op de website graduate-school of bij 17

19 Tentamens Elke cursus wordt afgesloten met een of meer tentamens; soms is er een combinatie van tentamenvormen. In het opleidingsschema en op de cursussite staat bij elke cursus aangegeven waaruit het tentamen bestaat. Om u goed te kunnen voorbereiden op het tentamen, zijn er in het studiemateriaal oefententamens opgenomen, zodat duidelijk is wat u tijdens het tentamen mag verwachten. In beginsel zijn drie tentamenkansen bij elke cursusinschrijving inbegrepen, maar er zijn enkele uitzonderingen die voortvloeien uit de aard van de cursus.. Na het succesvol afronden van een cursus ontvangt u een certificaat. Wilt u later een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in een opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen. Soorten tentamens Regulier schriftelijk tentamen Een regulier schriftelijk tentamen bestaat uit gesloten vragen (meerkeuzevragen en juist-onjuistvragen) en/of open vragen. Deze tentamens worden afgenomen op vastgestelde dagen tijdens drie van de vijf tentamenperiodes per academisch jaar. Tentamenperiode Sluitingsdatum aanmelding Tentamenperiode Sluitingsdatum aanmelding 20 t/m 22 augustus 25 juli t/m 10 april maart t/m 14 november oktober t/m 26 juni mei t/m 30 januari januari t/m 28 augustus juli 2013 De geleidelijke invoering van computergebaseerde toetsing kan van invloed zijn op het tentamenrooster. Computergebaseerd toetsen - CBI of CBG Bij computergebaseerd toetsen worden de regulier schriftelijke tentamens niet op papier afgenomen, maar via een computer. De tentamens worden in de gebruikelijke tentamenlocaties afgenomen (zie In het opleidingsschema zijn de computergebaseerde tentamens te herkennen aan de afkorting CBI of CBG. CBI staat voor computergebaseerd individueel, wat inhoudt dat het tentamen individueel wordt afgenomen. U kiest hiervoor zelf een tentamendatum tijdens een van de tentamensessies in uw studiecentrum. CBG staat voor computergebaseerd groepstentamen, wat inhoudt dat het tentamen groepsgewijs wordt afgenomen. Opdracht Een opdracht kan een werkstuk, practicum, paper, casus e.d. zijn. Met de examinator wordt afgesproken wanneer de opdracht wordt ingeleverd. Mondeling Mondelinge tentamens worden op afspraak of in vaste perioden afgenomen. Op de cursussite is aangegeven op welke wijze een afspraak/aanmelding plaatsvindt. Aanmelden tentamen Voor alle tentamens, met uitzondering van de opdracht, is het nodig dat u zich tijdig aanmeldt. Dit kan online door in te loggen bij Mijn account op de website. Voor studenten met een functiebeperking, studenten die langdurig buiten Europa verblijven of studenten in detentie gelden andere procedures en aanmeldtermijnen. 18

20 Raadpleeg hiervoor de gegevens op de website ( Er wordt een ontvangstbevestiging verstuurd nadat uw aanmelding is verwerkt. Een week voor de tentamendatum volgt de oproepbrief. Hierop staan tentamenlocatie, -datum en tafelnummer vermeld. Betreft uw tentamen een CBItentamen, dan ontvangt u alleen een oproepbrief. Uitslag tentamen Afhankelijk van de tentamenvorm ontvangt u eerst een voorlopige uitslagbrief en zodra de Commissie voor de examens de uitslag formeel heeft vastgesteld, volgt uw definitieve uitslagbrief en een officieel certificaat als u geslaagd bent. Bij schriftelijke tentamens wordt het antwoordmodel twee dagen na het tentamen op de cursussite op Studienet geplaatst. Opmerkingen, inzage en beroep - na afloop van een tentamen Na afloop van een regulier tentamen kunt u opmerkingen over de inhoud daarvan aan de Commissie voor de examens sturen. Bij een individueel tentamen is dat niet mogelijk. Na de definitieve vaststelling van de uitslag van een tentamen kunt u daartegen, indien u het er niet mee eens bent, beroep instellen bij College van beroep voor de examens van de OU. Desgewenst kunt u ook om inzage van uw tentamen vragen. Op vindt u de toepasselijke procedures beschreven. Laatste tentamendata: let op Het recht verandert steeds en onze cursussen veranderen mee. Dat betekent dat cursussen zeer regelmatig worden aangepast aan de actuele jurisprudentie en nieuwe wet- en regelgeving. Er zijn cursussen die niet meer worden aangeboden en cursussen waarvan een nieuwe, geactualiseerde versie verschijnt. De huidige versies worden derhalve op enig moment niet langer aangeboden en dus ook niet meer getentamineerd. Als u ingeschreven bent voor een cursus die uitloopt, is het van belang om goed in de gaten te houden wanneer de laatste tentamenkans van die cursus is. De meest recente informatie daarover vindt u op de website Bij het ter perse gaan van deze gids was van onderstaande cursussen de laatste tentamendatum bekend: code titel begeleidingsvorm laatste tentamendata R01152 Basiscursus recht CBI (mc) R04262 Overeenkomstenrecht schriftelijk (ov) , 29-1 en R17261 Personen- en familierecht schriftelijk (ov) 30-1, 10-4 en R25241 Faillissementsrecht schriftelijk (ov) , 28-1 en R26241 Burgerlijk procesrecht CBI (mc) R28221 Rechtsfilosofie CBI (mc) R30362 Belastingrecht schriftelijk (mc/ov) R35261 Aansprakelijkheidsrecht schriftelijk (ov) 8-4, 25-6 en R37272 Formeel strafrecht schriftelijk (ov) , 26-6 en R45362 Regelgeving opdracht R46341 Procesrechten opdracht R63321 Rechten van intellectuele eigendom opdracht R66332 Strafrechtelijk bewijs opdracht R79321 Voorbereiding onderzoek opdracht

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

studiegids bachelor master rechtswetenschappen

studiegids bachelor master rechtswetenschappen studiegids bachelor master rechtswetenschappen 2013 2014 nummer 1 (bacheloropleiding) in NSE 2013 nummer 1 in Keuzegids Universiteiten 2013 nummer 1 in Keuzegids Masters 2013 nummer 1 in Keuzegids Deeltijd

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

RECHTSWETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

RECHTSWETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

STUDIEGIDS. rechtswetenschappen. bachelor - master. Open Universiteit www.ou.nl

STUDIEGIDS. rechtswetenschappen. bachelor - master. Open Universiteit www.ou.nl STUDIEGIDS rechtswetenschappen bachelor - master Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 04 Kenmerken van de studie 07 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 uitlopende wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Vrij WO in de Masterfase; een RW initiatief. Inleiding

Vrij WO in de Masterfase; een RW initiatief. Inleiding Vrij WO in de Masterfase; een RW initiatief Inleiding De wettelijke regeling van het wetenschappelijk onderwijs gaat uit van een ordening van het onderwijs in opleidingen. Die opleidingen zijn óf een bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bachelor of Laws) U2016/.. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS

rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS bachelor - master rechtsgeleerdheid STUDIEGIDS Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit 03 Kenmerken van de studie 06 Studeren bij de faculteit Rechtswetenschappen

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 wo-bacheloropleiding Psychologie 1 van 6 U2013/01227 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2014/02458 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO Bacheloropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03007 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO Bacheloropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit Algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Software Engineering U2014/02465 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Onderwijswetenschappen (Learning Sciences) Einde instroom: 31 augustus 2015 Einde afstuderen: 31 augustus 2017 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse Psychologie kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. U2016/xxxxxxx De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 voor de. A. Bijzonderheden ten aanzien van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc)

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Environmental Sciences (MSc) U2014/02474 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave

Schakelzoneprogramma Universiteit van Amsterdam Tentaminering Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Hoe ziet het eerste jaar van de Brede bachelor er uit? 1 1.3 Hoe ziet de jaarindeling van het

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1.

U2016/ Onderwijs- en examenregeling WO masteropleidingen. Algemeen deel. Paragraaf 1. Algemeen. Artikel 1.1. U2016/03008 Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 WO masteropleidingen Algemeen deel Paragraaf 1. Algemeen Artikel 1.1. Inhoudsopgave Dit algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling voor de wo masteropleidingen

Nadere informatie

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studiegids 2015 INHOUDSTABEL 1. VOORWOORD... 3 2. OPEN UNIVERSITEIT... 4 2.1 Kernpunten...

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

RECHTSGELEERDHEID bachelor - master

RECHTSGELEERDHEID bachelor - master STUDIEGIDS 8 RECHTSGELEERDHEID bachelor - master Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Studeren aan de Open Universiteit 03 Kenmerken van de studie 05 Studiemateriaal en de digitale bibliotheek 05 Nederlands

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering

Schakelzoneprogramma Universiteit Utrecht Tentaminering Inhoudsopgave 1 Aanmelden algemeen 2 Aanmelden in Nederland en Vlaanderen 3 Aanmelden in het buitenland 4 Afmelden 5 Verdere verloop procedure na aanmelding 6 Extra tentamenkans 7 Laatste tentamenmogelijkheid

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology

Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs en examenregeling 2016-2017 Wo-masteropleiding Psychology U2016/XXXXX De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2016-2017 voor de wo-masteropleiding Psychology met

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN

VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN studiejaar 2016-2017 VERNIEUWING BSC MILIEU-NATUURWETENSCHAPPEN Angelique Lansu, Els Jans & Lily Fredrix Management, Science & Technology 21 mei 2016 Hartelijk dank!! Onderwerp via >Beeld >Koptekst en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT

wo masteropleiding Business Process Management and IT Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (Master of Science in Business Process Management and IT) De voertaal

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS

Programma. RGBOI0441 Integratievak algemene rechtsleer, 7,5 ECTS. Afstudeerwerk, 7,5 ECTS Programma Inleidende blok verplicht 30 ECTS (niveau 1) RGBG00300 Grondslagen van het recht 15 ECTS RGBG00120 Inleiding privaatrecht 5 ECTS RGBG00220 Inleiding staats- en bestuursrecht 5 ECTS RGBG00420

Nadere informatie