Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015"

Transcriptie

1 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

2 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie te vervullen. Overheidsorganisaties moeten het immers minstens even goed doen als de doelgroepen waarop de overheid haar beleid richt. De Vlaamse overheid verbindt zich tot het naleven van milieuwet en -regelgeving en andere milieudoelstellingen die zij onderschrijft en werkt aan een continue verbetering van de milieuprestaties (mobiliteit, energie, aankopen al dan niet via een milieuzorgsysteem).

3 Interne milieuzorg Herbevestiging in het Regeerakkord De Vlaamse overheid blijft de kaart van duurzaamheid trekken en wil hierin blijvend een voorbeeldrol opnemen. Voor de werkomgeving van onze medewerkers gaan we zoveel mogelijk voor passiefbouw, herbruikbare materialen en hergebruik van afgeschreven toestellen en materialen, duurzame catering en facilitair beheer en maximale toegankelijkheid.... In ons aankoopbeleid willen we grotere stappen zetten richting volledige duurzaamheid door voor pilootprojecten en innovatief aanbesteden te gaan en resoluut te kiezen voor oplossingen die de minste impact hebben op het milieu gedurende de volledige levenscyclus en bovendien sociaal en ethisch verantwoord zijn.

4 Wat is het Energieoverleg? Doel: Netwerkmoment voor personen binnen de Vlaamse overheid die een sleutelrol op vlak van energiegebruik innemen (goede voorbeelden uitwisselen, van mekaar leren ) Energieactieplan voorbereiden en opvolgen (knelpunten identificeren, acties formuleren om die knelpunten te ondervangen, acties opvolgen ) Trekker: team IMZ (dep. LNE) Betrokken: Oa. Vlaams Energiebedrijf, VEA, Facilitair Bedrijf, VDAB, MOW, AWV, GO!, VMSW

5 Actieplan energiezorg Focus vooral op: Grotere kantoorgebouwen Structurele verankering energiezorg Meten is weten, gebruik van energieboekhouding Sensibilisering Na 2010 werking verankerd in Slagkrachtige overheid

6 Naar een nieuw actieplan Beleidsnota Omgeving OD5: Interne milieuzorg versterken en verankeren in de werking van de Vlaamse overheid In uitvoering van Europese verplichtingen (EER) Maar ook voor de volledige Vlaamse overheid, onafhankelijk van de Europese verplichtingen Niet enkel kantoorgebouwen maar verschillende types gebouwen en waar relevant ook infrastructuur Basisniveau energiezorg voor alle gebouwen/entiteiten van de Vlaamse overheid Twaalf specifieke, meer concrete acties waaruit leerervaring kunnen komen of die een hefboom kunnen zijn

7 1. Verbruik van gebouwen in kaart brengen en evalueren Momenteel hebben de verschillende eigenaars/gebruikers niet altijd zicht op het energieverbruik van de gebouwen/infrastructuur binnen de Vlaamse overheid. Er is weinig zicht op de prestaties van de infrastructuur van de Vlaamse overheid ten opzichte van vergelijkbare gebouwen/technieken. Stimuleren van het gebruik van energieboekhoudingssystemen bij gebouwgebruikers Opmaak van een goede inventaris van gebouwen, technische installaties en verbruiken via koppeling van databanken Een aantal intelligente automatische screenings op de verbruiken

8 2. Info vastgoeddatabank vertalen/ leesbaar maken voor gebruikers De vastgoeddatabank bevat reeds heel wat nuttige info, maar wordt momenteel nog niet (voldoende) op maat van de gebruikers voorgesteld. Een vertaalslag van de droge cijfers naar een meer sprekende vorm kan van de VGDB een nuttiger instrument maken voor de entiteiten Korte termijn: jaarverbruiken in VGDB, kwartuurdata via VEB en esight Middellange termijn: Benchmarking van gegevens visueel voorstellen door evolutie van jaarverbruik per gebouw/site/ Lange termijn: één platform met zowel gegevens over jaarverbruik en benchmarks hiervan, als kwartuurdata

9 3. Onderhoudsfirma s stimuleren tot een performant energiebeheer Momenteel worden onderhoudsfirma s meestal niet afgerekend op de energetische prestatie van het gebouw dat ze onderhouden, terwijl zij hier wel een belangrijke hand in hebben. Verbruik en gebruik van gebouwen in kaart brengen Kennis van de technische installaties van de gebouwen / onderhoudscontracten Energieaudits / begeleidingstrajecten (Bijkomende) contractuele bepalingen opnemen in de onderhoudscontracten m.b.t. energiebeheersing Zorgen voor een opvolging van de taken van de onderhoudsfirma

10 4. Verantwoordelijkheden vastleggen voor wie energie verbruikt Gebouwen worden soms (gedeeltelijk) door andere externe gebruikers ingenomen Een gebouw wordt soms ingenomen door meerdere entiteiten maar slechts 1 betaalt de totale energiefactuur Afname van elektriciteit bij specifieke verbruikssituaties (bv, aannemers, schippers, ) Aanduiding van een energie-verantwoordelijke door de verschillende gebruikers Plaatsen van deeltellers Opstellen standaardclausule voor tijdelijke of langdurige afname

11 5. Aanbod raamcontracten beter kenbaar maken Er bestaan reeds heel wat raamcontracten inzake energiezorg maar veel entiteiten zijn niet voldoende op de hoogte van het aanbod Raamcontracten voor onderwerpen met een (beperkte) complexiteit vergen enige voorkennis van de gebruiker Entiteiten aansporen om hun raamcontracten, specifiek die raamcontracten die met energie te maken hebben, via de bestaande dienstencatalogus kenbaar te maken Oprichten van een virtuele opdrachtencentrale Inhoudelijke ondersteuning voor het vertalen van de inhoud van raamcontracten

12 6. Proefprojecten rond 3PF/ESCO opzetten Aanpassingen aan technische installaties en gebouwschil worden in vele gevallen om budgettaire redenen tot een minimum beperkt. Na installatie wordt het belang van actief beheer en (preventief) onderhoud vaak over het hoofd gezien Het VEB treedt op als Onderhoud- en EnergiePrestatieContracten (OEPC) facilitator voor entiteiten van de Vlaamse overheid. Naast projectmanagement, zorgt het VEB voor de technische, juridische en procedurele ondersteuning van het project maar de entiteit neemt in elke stap de beslissing.

13 7. Energierenovaties bij gehuurde gebouwen Huurders zijn niet geneigd te investeren in een gebouw dat niet van hen is. Verhuurders krijgen geen prikkel om te isoleren omdat ze de energiefactuur niet betalen. Entiteiten die huren moeten zich bewust worden dat ze als huurder ook zelf een impact hebben op het energieverbruik Acties die geen akkoord van de eigenaar behoeven: Inzicht in het energieverbruik, Sensibilisatie gebruikers, Instellingen en onderhoud installaties Acties die een akkoord van de eigenaar behoeven: Ondersteuning bij onderhandelingen met de eigenaar, oplijsten investeringen met resultaat op korte termijn

14 8. Entiteiten begeleiden naar energiemanagementsysteem Bij veel entiteiten is er een gebrek aan een structurele aanpak m.b.t. energiemanagement Inleidende presentatie ISO50001 aanreiken + typebestek voor de aanstelling van een externe consultant die een organisatie kan begeleiden bij het implementeren van een energiemanagementsysteem volgens de ISO50001-norm Opgedane kennis en ervaring door het Facilitair Bedrijf delen met andere organisaties op het moment dat de ISO50001-norm is ingevoerd. Na behalen van het ISO certificaat hieromtrent communiceren

15 9. Opzetten van een werkgroep energie per entiteit Evalueren van de energieverbruiken van de entiteit Aanduiden en capteren van REG opportuniteiten Uitwerken en opvolgen van REG actieplannen Permanent bijsturen van de systemen, monitoring en feedback naar de gebruikers Op korte termijn bij voorbeeldentiteiten een dergelijke werkgroep opzetten en draaiboek opmaken Op langere termijn een werkgroep opzetten bij gewilligen/de grootverbruikers/iedere entiteit met eigen gebouw

16 Vragen? Suggesties of meewerken? Altijd welkom!

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

De knip op de beurs met de energieaudit

De knip op de beurs met de energieaudit E2 De knip op de beurs met de energieaudit Wat? Waarom? Rijzen de energiefacturen de pan uit? Blijven de energiekosten ondanks alle besparingsinitiatieven toch opvallend hoog? Staat een nieuwbouw- of verbouwproject

Nadere informatie

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? 7 mei 2015 Inge Goessens Vlaams EnergieBedrijf Inhoud Korte voorstelling VEB De overheid als energieverbruiker Uw energiefactuur verlagen

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf:

Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: Energielevering Vlaams EnergieBedrijf: resultaten 1 e kwartaal 2015 en vooruitzichten 2016 Gecertificeerd door 1 1. Samenvatting Nu het Vlaams EnergieBedrijf één kwartaal energie levert aan entiteiten

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Marktconsultatie OEPC projecten

Marktconsultatie OEPC projecten Marktconsultatie OEPC projecten Syntheserapport 30 september 2014 VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 1 Verloop van de marktconsultatie Vlaams EnergieBedrijf (VEB) heeft op 12 juni 2014 een marktconsultatiedossier gepubliceerd

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer. brochure VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.htm Duurzaam energiebeheer Image*After Duurzaam van 9 to 5 Een samenwerking van met de steun van 1 Deze brochure is een

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019 1 VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015 met langetermijnperspectief 2015-2019 2 MISSIE VAN DE VMSW De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Wat? Waarom? zo zie je meteen het licht! Invoeren van de energieboekhouding

Wat? Waarom? zo zie je meteen het licht! Invoeren van de energieboekhouding E1 zo zie je meteen het licht! Invoeren van de energieboekhouding Wat? Waarom? Energiebesparende acties bouw je niet op los zand. Het is belangrijk om eerst het energieverbruik in kaart te brengen en de

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie COOPkot Studentenwooncoöperatie Deze blauwdruk werd opgesteld naar aanleiding van Oproep 258: Coöperatief ondernemen van ESF. Meer informatie kan verkregen worden bij CORE cvba- so via info@thinkcore.be

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie