jaarverslag 2014 BVLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2014 BVLO"

Transcriptie

1 jaarverslag 2014 BVLO

2 INHOUDSTAFEL MISSIE EN VISIE DEEL 1: BESTUUR DEEL 2: SECRETARIAAT DEEL 3: LEDEN DEEL 4: LO & JEUGDSPORT DEEL 5: SAMENWERKING EN INITIATIEVEN DEEL 6: SUBSIDIËRENDE OVERHEID EN SPONSORS DEEL 7: PROVINCIALE AFDELINGEN DEEL 8: NATIONALE WERKING DEEL 9: INTERNATIONALE WERKING DEEL 10: BASISOPDRACHTEN BIJLAGEN

3 VISIE EN MISSIE VISIE De Bond voor Lichamelijke Opvoeding/BVLO beschouwt de lichamelijke ontwikkeling van het individu als een belangrijke ontwikkelingspijler. Daarom moeten sport- en bewegingsactiviteiten geleid worden door gekwalificeerden in de lichamelijke opvoeding en sport. Door hun vorming/opleiding kunnen zij actief, bewust en doelgericht opleiden en begeleiden. Het vormingsgebied lichamelijke opvoeding op school bereikt alle kinderen en is de opstap naar een actieve sportparticipatie. BVLO gaat er steeds van uit dat iedereen op regelmatige en kwalitatieve wijze geïntroduceerd wordt in de bewegingscultuur via de lessen Lichamelijke Opvoeding. Om de lichamelijke ontwikkeling optimale kansen te bieden, dienen kleuters en jongeren al op zeer regelmatige basis, voldoende intensief én spelenderwijs een brede motorische basisvorming te krijgen. Om optimale ontwikkelingskansen te bieden is het noodzakelijk een aangepast sport- en bewegingsaanbod aan te reiken en is vroegtijdige sportspecialisatie bij kleuters en jongeren onverantwoord. Een brede vorming vormt de basis voor álle sporten én voor het levenslang sporten. De BVLO wenst door het organiseren van eigen activiteiten en door activiteiten van zijn clubs zoveel mogelijk sport- en bewegingskansen aan te bieden. Deze activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd en aan de omgeving en kunnen zowel een recreatief als een competitief karakter hebben. MISSIE Als recreatieve omnisportfederatie wil de Bond voor Lichamelijke Opvoeding /BVLO via zijn activiteiten en zijn aangesloten clubs zoveel mogelijk Vlamingen tot blijvende (lifetime) sportactiviteit aanzetten door aan kleuters, jongeren en volwassenen een recreatief bewegings- en sportaanbod aan te bieden. De BVLO groepeert en coacht zowel sportclubs als gekwalificeerden in de lichamelijke opvoeding en de sport. Hierdoor staat de BVLO garant voor een pedagogische, sporttechnische en maatschappelijk relevante bewegings- en sportbegeleiding. De BVLO stimuleert ook het levenslang leren bij professionele en vrijwillige lesgevers. Sportactiviteiten die bij de BVLO thuishoren zijn gezondheidsbevorderend, ethisch verantwoord, dynamisch-sociaal vormend, ontspannend en motiverend en houden rekening met diversiteit in aanleg, interesse en socio-culturele achtergrond. Visie en Missie werden laatst aangepast in 2012 n.a.v. het opmaken van het 4-jarig beleidsplan van BVLO, voor de periode

4 Deel 1 Bestuur

5 DEEL 1: BESTUUR BVLO-STRUCTUUR IN Aanverwante Verenigingen... 4 Algemene Vergadering BVLO Vzw... 4 Raad Van Bestuur... 5 Dagelijks Bestuur... 5 BVLO-Adviescomité... 6 Provinciale BVLO-Afdelingen... 7 BVLO-Commissies... 7 BVLO-Senaat SAMENSTELLING BVLO VZW Algemene Vergadering - Raad Van Bestuur - Dagelijks Bestuur Algemene Vergadering Raad Van Bestuur Dagelijks Bestuur Leden Raad Van Bestuur Leden Algemene Vergadering JAARVERGADERING e jaarvergadering C-MINE GENK Overzicht jaarvergaderingen... 22

6 BVLO-STRUCTUUR IN 2014 De structuur van BVLO is in 2014 niet gewijzigd: Algemene Vergadering Raad van Bestuur Adviescomité Dagelijks Bestuur BVLO-Provinciale Afdelingen BVLO-Commissies BVLO-Senaat Het hoogste beleidsorgaan van de vzw BVLO, de Algemene Vergadering, komt tweemaal per jaar samen. De statutair vastgelegde algemene vergadering is traditioneel gepland op het einde van maart. Het financieel en het activiteitenverslag van het voorbije jaar worden ter goedkeuring voorgelegd, samen met de kwijting van de financieel directeur en de bestuurders. Eind november vindt een buitengewone algemene vergadering plaats waar de begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring wordt voorgelegd. Deze begroting van het daaropvolgende jaar moet BVLO - volgens het decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van de sportfederaties - vóór 1 december bij het Bloso ingediend worden. De Algemene Vergadering kiest de leden van de Raad van Bestuur. De bestuurders zijn gekozen voor 4 jaar en zijn daarna uittredend maar herkiesbaar. De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de BVLO-provinciale afdelingen en de BVLO-commissies maar ook uit experts. De Raad van Bestuur kiest de functies van voorzitter, ondervoorzitter(s), secretaris-generaal en de financieel directeur. De looptijd van deze mandaten loopt samen met het mandaat als bestuurder. De Raad van Bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen. De Raad duidt de leden aan van het Dagelijks Bestuur, het Adviescomité en de BVLO-commissies. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor het dagelijkse management van de vereniging en is minimaal samengesteld uit de voorzitter, secretaris-generaal, de ondervoorzitter en de financieel directeur. Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2014 één tot twee keer per maand. Het BVLO-Adviescomité treedt op als denktank, adviseert de Raad van Bestuur over standpunten die BVLO kan innemen en/of over acties, projecten en initiatieven die de BVLO kan uitwerken. Het Adviescomité formuleert adviezen op vraag van de Raad van Bestuur maar brengt ook op eigen initiatief advies uit. De BVLO-bestuurders engageren zich in één of meerdere BVLO-Commissies. Een BVLO-commissie acteert op zelfstandige basis maar communiceert met het Dagelijks Bestuur. Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van alle commissies bijwonen. Indien de noodzaak zich voordoet, kunnen bijkomende commissies opgericht worden. Vier van de vijf Provinciale Afdelingen van BVLO hebben sedert 2011 het statuut van vereniging zonder winstoogmerk. Alleen de afdeling Vlaams-Brabant en Brussel Hoofdstedelijk Gewest is nog een feitelijke vereniging. De provincies werken autonoom zowel beleidsmatig als op organisatorisch en financieel vlak. 2

7 BVLO doet een beroep op een aantal externe personen die als BVLO-adviseur op een discrete manier de vereniging helpen en adviseren bij het nemen van bepaalde standpunten en beslissingen. De BVLO-Senaat wordt gevormd door de groep van ere-bestuurders van de BVLO. Door hun ervaring en expertise staan zij de vereniging met raad en daad bij. Als dank voor hun inzet voor BVLO worden zij als gast op de grote BVLO-activiteiten uitgenodigd. 3

8 AANVERWANTE VERENIGINGEN vzw PVLO Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding is het fonds onder de redactie van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw. PVLO publiceert boeken over sport en lichamelijke opvoeding en verkoopt sportmateriaal in hoofdzaak springtouwen. PVLO verzorgt de merchandising van BVLO vzw. De werking van de vzw CPLO (Consult & Projects Liaison Office) startte in CPLO vzw staat in voor o.m. de organisatie van evenementen, congressen, activiteiten en symposia voor de BVLO en andere verenigingen of instanties. Zoals de voorgaande jaren was CPLO vzw ook in 2014 niet actief. Beide verenigingen hebben hun zetel in de Waterkluiskaai 17 te 9040 Sint-Amandsberg. De woning is eigendom van CPLO vzw en wordt vooral als archief- en stapelruimte benut. De Algemene Vergadering van zowel PVLO vzw als van CPLO vzw vonden in 2014 op dezelfde dag plaats: nl. op woensdag 21 mei in het secretariaat van BVLO, Waterkluiskaai 16 in 9040 Gent. ALGEMENE VERGADERING BVLO VZW De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk aan de bestuurders zijn voorbehouden. De jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de BVLO vzw moet volgens de statuten in de eerste helft van het jaar georganiseerd worden. Dit gebeurt meestal in de maand maart. Vergaderingen Algemene Vergadering in 2014 Algemene Vergadering Woensdag 26 maart Secretariaat BVLO, Waterkluiskaai 16 in 9040 Sint-Amandsberg Het financieel en activiteiten jaarverslag van 2013 werd goedgekeurd. BVLO ontving het ontslag als lid van de Algemene Vergadering en als bestuurder van: Jan Boutmans, Steph Storme en Wim Verbessem Eveline Lagae was uittredend als lid van de Algemene Vergadering en als bestuurder en herkiesbaar. Zij stelde zich opnieuw kandidaat als lid van de Algemene Vergadering, maar gaf haar ontslag als bestuurder Volgende bestuurders waren uittredend en herkiesbaar voor een periode van 4 jaar. Zij stelden zich opnieuw kandidaat als lid van de Algemene Vergadering en als bestuurder: Jorge Cottyn, Anny Devreker, Freddy Gatz. Algemene Vergadering Maandag 24 november Secretariaat BVLO, Waterkluiskaai 16 in 9040 Sint- Amandsberg. De begroting van BVLO van 2015 werd goedgekeurd. Tijdens deze vergadering werd Peter Iserbyt aanvaard als lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. 4

9 Samenstelling Algemene Vergadering BVLO in 2014 De 17 leden van de algemene vergadering in 2014 (effectieve leden) van de BVLO vzw na de algemene vergadering van 26 maart 2014 en (*) de algemene vergadering van 24 november 2014: (1) Bollaert Livinus, (2) Cottyn Jorge, (3) De Boever Eric, (4) De Clercq Dirk, (5) De Martelaer Kristine, (6) De Poorter Patrick, (7) Devreker Anny, (8) Dumon Jan, (9) Gatz Freddy, (10) (*) Iserbyt Peter, (11) Lagae Eveline, (12) Lambrix Josse, (13) Lefevre Johan, (14) Leijnen Eric, (15) Seghers Jan, (16) Van Puymbroeck Linda, (17) Vanthournout Johan. RAAD VAN BESTUUR De Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die ervoor zorgt dat het beleid van de vereniging gerealiseerd wordt. Het beleid wordt uitgevoerd door onderliggende structuren: het Dagelijks Bestuur, de provinciale afdelingen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de commissies. Al deze structuren brengen verslag uit van hun werking aan de Raad van Bestuur die uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid draagt. De Raad van Bestuur komt gewoonlijk twee tot drie maal per jaar samen. Livin Bollaert en Eveline Lagae zijn uitsluitend lid van de algemene vergadering en zijn geen lid van de Raad van Bestuur. Line Dumoulin woonde de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij als verslaggever. Samenstelling Raad van Bestuur in 2014 De 15 leden van de Raad van Bestuur in 2014 van de BVLO vzw na de algemene vergadering van van 26 maart 2014 en (*) de algemene vergadering van 24 november 2014: (1) Cottyn Jorge, (2) De Boever Eric, (3) De Clercq Dirk, (4) De Martelaer Kristine, (5) De Poorter Patrick, (6) Devreker Anny, (7) Dumon Jan, (8) Gatz Freddy, (9) (*) Iserbyt Peter, (10) Lambrix Josse, (11) Lefevre Johan, (12) Leijnen Eric, (13) Seghers Jan, (14) Van Puymbroeck Linda, (15) Vanthournout Johan. Vergaderingen Raad van Bestuur in 2014 De Raad van Bestuur BVLO vergaderde in 2014 twee maal in het BVLO secretariaat, Waterkluiskaai 16 in 9040 Sint-Amandsberg telkens om 19.00u, nl. op woensdag 26 maart 2014 en op maandag 24 november DAGELIJKS BESTUUR Het Dagelijks Bestuur is gemandateerd door de Raad van Bestuur en neemt de dagelijkse leiding waar. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn uit hoofde van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Samenstelling Dagelijks Bestuur in 2014 Het Dagelijks Bestuur is in 2014 samengesteld uit: Eric De Boever, voorzitter; Josse Lambrix, ondervoorzitter; Patrick De Poorter, secretaris-generaal en financieel directeur; Line Dumoulin, sporttechnisch coördinator. Kristine De Martelaer en Anny Devreker ontvangen alle verslagen van het Dagelijks Bestuur en wanneer mogelijk wonen zij de vergaderingen bij. Vergaderingen Dagelijks Bestuur in 2014 Er was in 2014 ongeveer tweewekelijks een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Line Dumoulin stond in voor het opmaken van de agenda en het verslag van de vergaderingen. 5

10 BVLO-ADVIESCOMITÉ Het Adviescomité van de BVLO adviseert de Raad van Bestuur over standpunten over evoluties binnen de LO en sport die BVLO kan innemen en/of over acties, projecten en initiatieven die de BVLO kan opstarten en uitwerken. Het werkveld evolueert immers constant. Het is de opdracht van BVLO om alert blijven en oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. De Raad van Bestuur stelt de voorzitter en de leden van het Adviescomité aan. Het comité bestaat uit leden van de Raad van Bestuur al of niet aangevuld met personen met bijzondere expertise binnen de actiedomeinen van BVLO. Naargelang het thema kunnen er nieuwe experts aangesproken worden. Kristine De Martelaer is voorzitter van het BVLO-Adviescomité. Samenstelling BVLO-Adviescomité in 2014 Het Adviescomité is in 2014 samengesteld: vanuit BVLO: Kristine De Martelaer (voorzitter) (VUB Faculteit LK), Jorge Cottyn (Vives), Anny Devreker (pedagogisch adviseur GO!), Josse Lambrix, Jan Seghers (KUL-FaBeR), Linda Van Puymbroeck (AP Hogeschool) en Sophie Van Aelst (BVLO staf) externen: Leen Haerens en Isabel Tallir (UGent Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen), Lieve Van Lancker (Stafmedewerker Bewegingsopvoeding Basisonderwijs - Pedagogische Begeleidingsdienst van het VVKBaO (PB VVKBaO) en Gilbert Vandenbossche (ervaring in de schoolsport, was leerkracht LO, schooldirecteur en bezit expertise over de arbeidswetgeving voor een leerkracht LO op school (vakbondsmaterie). Gilbert besliste na de vergadering in november 2014 om zijn ontslag te geven als lid van het Adviescomité, hij is wel nog steeds bereid om advies te geven inzake wetgeving onderwijs. Vergadering BVLO-Adviescomité in 2014 Het Adviescomité vergaderde in 2014 op vrijdag 14 november 2014 in het gebouw LK van de Vrije Universiteit Brussel, tijdens de 40e BVLO-Studiedag. Werd besproken: Stand van zaken LO - tussenkomsten bij politici In opvolging van dit punt werd een brief gestuurd naar minister van Onderwijs Hilde Crevits, met haar kabinetsmedewerker Patrick D'Haese in cc. Hierin stelde BVLO zichzelf voor op basis van de visietekst zodat het kabinet ons zou kennen als experten uit het veld. Tegelijk vroegen we waarom Lichamelijke Opvoeding niet vermeld wordt in de beleidsnota en stelden we dat wij nog steeds ijveren voor meer uren LO. Communicatie werkveld Er werd geopperd om een klankbordgroep op te richten. De leden zouden bevraagd worden m.b.t. de werking en dienstverlening van BVLO. Multimove & actieve kinderopvang (o.a. aanpak in opleidingen) Het project Multimove is na drie jaar proefdraaien verlengd gezien het succes en (Ine Esch en Sofie De Bock) blijven dit opvolgen vanuit Bloso dat het project verder aanstuurt. ViGeZ en SVS werken samen aan een leidraad voor actieve kinderopvang. Het doel van dit project is de verdere invulling van een kwaliteitsvol beleid rond beweging, voeding en de preventie van overmatig sedentair gedrag binnen de voor- en naschoolse kinderopvang (3-12 jarigen). Jammer dat dit nog maar eens naast alle andere bestaande initiatieven ontwikkeld wordt en bv. ook met Multimove niet echt gelinkt is. Sportethiek in de opleiding (brainstorm aanpak inventarisering in Bachelor en Master LOBW, in overleg met ICES) 6

11 Schoolzwemmen - Baan 4 De nieuwe leerlijn zwemmen Baan 4, i.s.m. diverse betrokken partijen is voorgesteld in november te Gent. Op dit moment worden opleidingen gegeven voor de mensen uit het veld. Het bijhorende boek echter is ietwat ontgoochelend en biedt weinig of geen praktijk. PROVINCIALE BVLO-AFDELINGEN De vijf afdelingen worden gevormd door de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. BVLO Antwerpen vzw BVLO Limburg vzw BVLO Oost-Vlaanderen vzw BVLO Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest BVLO West-Vlaanderen vzw In 2010 stapten de BVLO-afdelingen over naar een vzw-statuut behalve de afdeling BVLO Vlaams Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die blijft ook in 2014 een feitelijke vereniging. De afdelingen worden geleid door een bestuur en hebben een eigen werking en financieel beheer. Zij organiseren cursussen, bijscholingen en kampen en nemen provinciale initiatieven voor de BVLOleden en -clubs. Zij werken ook mee aan landelijke initiatieven van BVLO vzw. De afdelingen zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van BVLO vzw. Deze afgevaardigden zijn de verbindingspersonen tussen de BVLO afdelingen en de Raad van Bestuur van BVLO. In totaal telt de BVLO ca. 50-tal actieve bestuursleden verspreid over de verschillende afdelingen. Meer details in het hoofdstuk over de provinciale BVLO afdelingen. BVLO-COMMISSIES Voor de praktische realisatie van het beleid van de BVLO richtte de Raad van Bestuur onder zijn verantwoordelijkheid en toezicht verscheidene commissies op. Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen de vergaderingen van alle commissies bijwonen. Verder kan de Raad van Bestuur nieuwe commissies oprichten. De samenstelling van de commissie wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur geëvalueerd. De Raad van Bestuur bepaalt het werkdomein (opdracht), de bevoegdheden en de samenstelling van de commissies. Elke commissie voert het beleid van de BVLO binnen zijn deelgebied uit. Binnen elke commissie werkt men op zelfstandige basis en in nauw overleg met het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. Een commissie werkt aan de realisatie van de basis- en de facultatieve opdrachten. BVLO telt in 2014 volgende commissies: commissie communicatie, commissie voor ethische en medische aspecten, deontologische commissie/tucht- en beroepscommissie, commissie kleuters, commissie vorming en nascholing, commissie sportkampen en commissie recreatieve sporten. Voor het verslag 2014 van de commissies: zie verder in dit jaarverslag. 7

12 Commissie Communicatie De commissie communicatie is verantwoordelijk voor alle aspecten van de interne en externe communicatie van de BVLO: Ze bewaakt de informatiestromen binnen de vereniging, tussen de beheersorganen, commissies, personeel, clubs en clubleden en adviseert over communicatiemiddelen zoals o.m. infodossiers voor de clubs, tijdschriften, nieuwsbrieven en de BVLO-website. Ook de externe communicatie is materie voor deze commissie, met bv. promotievoering; relaties met de pers en huisstijl. Deze commissie is hoofdzakelijk betrokken bij BO 4. Onder deze commissie ressorteert het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding. Kristine De Martelaer is directeur van het tijdschrift. Het Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding is het vakblad in Vlaanderen voor gevormden in de lichamelijke opvoeding, trainers, coaches en jeugdsportbegeleiders en bevat methodisch, didactische en sporttechnische bijdragen. De redactieraad wordt gevormd door Prof. Dr. Kristine De Martelaer, directeur en Sophie Van Aelst, hoofdredacteur. Zij worden bijgestaan door Prof. Dr. Jan Seghers, Prof. Dr. Greet Cardon en Prof. Dr. Leen Haerens. Een reviewpanel met o.m. deskundigen/specialisten kunnen aangesproken worden naargelang het onderwerp van de artikels. De huisstijl (streepjescode) is ook in 2013 verder toegepast. Commissie voor Gezond en Ethisch Sporten Deze commissie heeft als opdracht de voorschriften van het decreet Gezond en Ethisch Sporten (GES) na te leven met nadruk op preventie, nascholing en informatieverstrekking naar de leden toe. De medische commissie formuleert adviezen naar de Raad van Bestuur van de BVLO i.v.m. het te voeren beleid inzake gezond en ethisch sporten, zowel op het niveau van de federatie als op het niveau van de clubs en de sporters. In de Commissie zetelt minstens één arts. Een aantal concrete opdrachten zijn: analyse/preventie sportspecifieke risico s; richtlijnen rond sportmedisch geschiktheidsonderzoek, richtlijnen rond leeftijdsgrenzen en informeren van de leden over de preventie van specifieke risico s, verbonden aan het beoefenen van de specifieke sport en over de initiatieven die genomen zijn om het gezond sporten te bevorderen. De federatie informeert ook haar leden over het eigen beleid rond gezond sporten. De Commissie Gezond Sporten is in het bijzonder betrokken bij 'ethiek in de sport'. In samenwerking met partners, zoals met de internationale vereniging Panathlon International, ontplooit de BVLO initiatieven in het kader van 'ethiek' in de jeugdsport zoals bijvoorbeeld het Panathlon Stipendium. De BVLO is ook een actieve partner in het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES). Deontologische Commissie / Tucht- en Beroepscommissie De deontologische commissie neemt initiatieven i.v.m. het informeren en het begeleiden van de BVLO-clubs en leden over de bestaande wetgeving inzake mensenhandel, verblijfs- en arbeidsvergunning en arbeidsbemiddeling in de sport. Het Dagelijks Bestuur volgt momenteel de taken van de deontologische commissie op. 8

13 De deontologische commissie kan betrokken worden bij alle basis- en facultatieve opdrachten. BVLO voerde in 2011 een tuchtreglement in samen met de oprichting van een tucht- en een beroepscommissie. Deze commissies spreken recht over de BVLO-leden die de statuten en /of de deontologische code van de vereniging hebben overtreden. De tucht- en de beroepscommissie zijn samengesteld door personen die geen lid zijn van bestuursorganen van de BVLO. Deze commissies hebben minstens één jurist als lid. Commissie Kleuters De commissie kleuters (opgericht in het voorjaar 2012) is verantwoordelijk voor de uitbouw van de acties naar de kleuterwerking in onze clubs. Volgende actiepunten willen we bereiken de clubs onderling laten communiceren om zo werkvormen en spelvormen uit te wisselen een kleuteromnisportdag organiseren met bv. een gezond ontbijt kleuternascholingen organiseren i.s.m. een hogeschool of universiteit een didactisch boek rond bewegen met kleuters realiseren en verdelen als studiemateriaal lesgevers van de clubs permanent doelgerichte bijscholingen aanbieden promotie maken voor bewegen bij kleuters Commissie Vorming en Nascholing De commissie vorming en nascholing organiseert op zeer regelmatige basis zowel bestuurlijke als sporttechnische vormingen en nascholingen. Dit zowel op regionaal (i.s.m. de BVLO-afdelingen) als op landelijk niveau. Tijdens de nascholingen worden vernieuwende methodieken en nieuwe sporten aangebracht bij sporttrainers, sportpromotoren, sportmonitoren, kleuterbegeleiders en leerkrachten en studenten LO. Bij de organisatie van vormingen en nascholingen wordt gezocht naar partners zowel bij de overheid (VTS) als bij binnen- en buitenlandse organisaties/verenigingen. Wat betreft kaderopleidingen was de BVLO tot 2013 lid van de VTS-denkcel ropeskipping. In het kader van het nieuwe beleidsplan heeft BVLO in 2013 bij de VTS Vlaamse Trainersschool een aanvraag ingediend om uit de denkcel ropeskipping te stappen en toe te treden tot de denkcel voetbal. Daarnaast is de BVLO ook lid geworden van het Opleidingsforum Recreatieve Sportbeoefening. Deze overstap werd in 2014 gerealiseerd. Daarnaast staat deze commissie in voor de vertegenwoordiging in werkgroepen, nieuwe structuren, begeleidingscommissies en verschillende sportgerelateerde activiteiten. De BVLO probeert op die manier de link te verstevigen tussen school, club en gemeente en zo de gezonde en fitte levensstijl bij de Vlaamse bevolking te stimuleren. De commissie heeft als hoofdopdracht het uitwerken van BO 2, maar is onrechtstreeks ook bij andere opdrachten betrokken. Commissie Sportkampen De commissie heeft als opdracht: het organiseren van internaats- en externaatssportkampen voor jongeren en jongvolwassenen onder pedagogische en sporttechnische verantwoorde begeleiding; het zoeken naar nieuwe initiatieven en samenwerking met de BVLO-sportclubs. De commissie sportkampen is verantwoordelijk voor de uitwerking van FO 2 (organisatie van de internaatssportkampen) en de externaatskampen in BO 1. 9

14 In 2014: Coördinatie: Nele Van Rie, staflid BVLO en verantwoordelijk voor de sportkampen BVLO Leden: Etienne Bolliou, Jan Boutmans, Chris Dedeyne, Jos Segaert, Josse Lambrix, Johan Vanthournout. Patrick De Poorter geeft ondersteuning voor het financiële luik en de personeelsadministratie. Commissie Recreatieve Sporten De commissie recreatieve sporten heeft als opdracht: het organiseren van recreatieve activiteiten met lage instapdrempel zowel voor jongeren als volwassenen het aanbieden van tools (digitaal draaiboeken good practice voorbeelden actuele informatie) aan de BVLO sportclubs het actief inspelen op nieuwe evoluties: nl. opkomst van de lichte sportgemeenschappen en binding voeding en beweging het zoeken naar partners binnen en buiten de sportwereld uitwerken van sportpromotionele activiteiten en acties voor aangesloten en nietaangesloten leden (recreatieve activiteiten) BVLO-SENAAT De leden van de BVLO-senaat zijn gewezen bestuurders of leden van de algemene vergadering. Zij blijven hun expertise ter beschikking stellen van de BVLO. Zij worden uitgenodigd op belangrijke activiteiten van BVLO. De leden van de BVLO-senaat in 2014 zijn: Gerda Billiauws, Jan Boutmans, Jean-Pierre Bormans, René Goossens, Jan Priem (overleden 20 december 2013), Philippe Storme, Steph Storme, Georgette Swinnen, Germain Vanneste, Guy Van der Marlière en Wim Verbessem. 10

15 SAMENSTELLING BVLO VZW ALGEMENE VERGADERING - RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR (situatie einde 2014) ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR Bollaert Livin -- Cottyn Jorge Cottyn Jorge De Boever Eric De Boever Eric De Clercq Dirk De Clercq Dirk De Martelaer Kristine De Martelaer Kristine De Poorter Patrick De Poorter Patrick Devreker Anny Devreker Anny Dumon Jan Dumon Jan Gatz Freddy Gatz Freddy Iserbyt Peter Iserbyt Peter Lagae Eveline -- Lambrix Josse Lambrix Josse Lefevre Johan Lefevre Johan Leijnen Henri Leijnen Henri Seghers Jan Seghers Jan Van Puymbroeck Linda Van Puymbroeck Linda Vanthournout Johan Vanthournout Johan DAGELIJKS BESTUUR Eric De Boever Josse Lambrix Patrick De Poorter Line Dumoulin Kristine De Martelaer Anny Devreker voorzitter ondervoorzitter secretaris-generaal en financieel directeur sporttechnisch coördinator 11

16 LEDEN RAAD VAN BESTUUR Eric De Boever, Voorzitter BVLO stichter BVLO in 1977 secretaris-generaal voorzitter BVLO sinds 1994 lid Dagelijks Bestuur co-voorzitter Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding - KBBLO bestuurder BVLO Oost-Vlaanderen voorzitter Deontologische Commissie BVLO rubriekverantwoordelijke Tijdschrift voor LO: actualiteit sport en LO: landelijk, nationaal en internationaal, parlementaire vragen en antwoorden, wetgeving Mandaten buiten BVLO lid van de Begeleidingscommissie Topsport en Studie (Convenant Topsport en Studie) stichter, bestuurder en voorzitter PVLO Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw stichter, bestuurder en secretaris-generaal CPLO vzw Consult & Project Liaison Office secretaris Panathlon International Brussel vzw bestuurder KWBW Koninklijke Belgische Wielrijdersbond/Wielerbond Vlaanderen Oost-Vlaanderen sinds 2006 lid van de Algemene Vergadering van Sportmuseum Vlaanderen vzw lid ethische commissie van het BOIC individueel lid van het BOIC ICF - International Club of Flanders vzw Gent: bestuurder sinds 2007 (gewezen lid van het executive committee en gewezen secretaris-generaal ICF van 2008 tot 2012) ondervoorzitter sinds 2014 stichter en ondervoorzitter van vzw ICES - Internationaal Centrum Ethiek in de Sport sinds 2009 Vroegere functies gewezen lid van het Dagelijks Bestuur en Ondervoorzitter van de Stedelijke Adviesraad voor de Sport Stad Gent lid van de Raad van Bestuur van vzw Sportpromotie Oost-Vlaanderen voorzitter Oost-Vlaamse Sportraad vzw sportambassadeur van de Stad Gent in 2005 lid van de Raad van Bestuur van het BOIC en gewezen Voorzitter Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité ondervoorzitter Arts+Sports vzw ( ) Internationale mandaten stichtend lid van EUPEA - European Physical Education Association in 1991 van 1991 tot 2012: Secretaris-Generaal EUPEA en afgevaardigde in ENGSO, European Non Governemental Sport Organisation en afgevaardigde voor EUPEA in EU-Sportforum vertegenwoordiger van BVLO in FIEP (Fédération Internationale d Education Physique) gewezen lid van de board EASM-European Association Sport Management in stichter en gewezen lid van de board International Sports and Culture Association (ISCA) stichter en gewezen lid van het uitvoerend comité Confédération Européenne Sport Santé (CESS)

17 gewezen secretaris-generaal voor Europa van de International Council for Health, Physical Education,Recreation, Sports and Dance-Europe (ICHPER-SD-Europe) gewezen lid Executive Committee & Board of Governors ICHPER-SD-World stichter en gewezen wereldvoorzitter van de Fédération Internationale de Saut à la Corde (FISAC) van In 2001 Vice-President for International Affairs en lid van de FISAC Board tot 2003 stichter en gewezen voorzitter van de European Ropeskipping Organisation (ERSO) in 1993 tot 2001 en van 2001 tot 2003 lid van de Raad van Bestuur ERSO Eric De Boever is licentiaat LO en ere-leraar lichamelijke opvoeding Jorge Cottyn (BVLO West-Vlaanderen) voorzitter BVLO West-Vlaanderen vzw lid Adviescomité BVLO lector Katholieke Hogeschool VIVES campus Torhout & opleidingshoofd BASO LO/BR en BASO OAR doctor in de Lichamelijke Opvoeding Dirk De Clercq hoogleraar aan de Universiteit Gent vakgebied Biomechanica Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Gent doctor in de Lichamelijke Opvoeding Kristine De Martelaer (BVLO Vlaams-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest) lid Dagelijks Bestuur BVLO voorzitter Adviescomité BVLO voorzitter BVLO Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest professor aan de Faculteit LK van de VUBrussel vakgebied Sportpedagogiek auteur van de boeken 'Levenslang Zwemmen' en 'Dansant' uitgaven van het PVLO vzw stichter (2009) en voorzitter (2010) van vzw ICES - Internationaal Centrum Ethiek in de Sport doctor in de Lichamelijke Opvoeding 13

18 Patrick De Poorter (BVLO Oost-Vlaanderen) financieel en administratief directeur BVLO secretaris-generaal BVLO (sinds 19 november 2013) lid Dagelijks Bestuur BVLO administratief coördinator BVLO bestuurder en financieel directeur CPLO - Consult & Project Liaison Office vzw sinds 15 mei 2013 bestuurder en financieel directeur PVLO Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding sinds 15/5/2008 bestuurder International Club of Flanders - ICF vzw lid Algemene Vergadering Sportadviesraad Gent vzw sinds 5 juni 2013 gewezen bestuurder & penningmeester Arts+Sports vzw (9/6/ /6/2013) licentiaat in de rechten Universiteit Gent Anny Devreker lid Dagelijks Bestuur BVLO lid Adviescomité BVLO bestuurder KBBLO pedagogisch Adviseur lichamelijke opvoeding, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap lid van de Begeleidingscommissie Topsport en Studie (Convenant Topsport en Studie) licentiaat LO Jan Dumon BVLO ropeskipping sales manager MEC-Merksem senior field engineer, global sim technical manager Volkslust-Merksem Freddy Gatz (BVLO Limburg) bestuurslid BVLO Limburg gewezen lector KHLim licentiaat LO 14

19 Peter Iserbyt bachelor LO aan de Katholieke Hogeschool Torhout master LO aan de KULeuven doctor in de LO (KULeuven) docent aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) van de KU Leuven - onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid verantwoordelijk voor de Specifieke Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding Josse Lambrix (BVLO Limburg) ondervoorzitter BVLO lid Dagelijks Bestuur lid Adviescomité BVLO BVLO-Commissies vorming en nascholing en sportkampen bestuurder Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding - KBBLO stichter CPLO vzw in 2011, voorzitter CPLO vzw sinds 2011 (ondervoorzitter ) bestuurder PVLO Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding vzw voorzitter BVLO Limburg vzw verantwoordelijke BVLO-sportkampen Limburg vertegenwoordiger van BVLO in EUPEA vertegenwoordiger van BVLO in ISCA lid begeleidingscommissie topsportscholen lid van de adviesgroep Brede school met sportaanbod bestuurder SVS Stichting Vlaamse Schoolsport bestuurder Vlabus - Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw bestuurder VSF - Vlaamse Sportfederatie vzw en lid van de werkgroep recreatieve sportbonden (sinds ) lid van de stuurgroep VTS - Vlaamse Trainersschool docent van de Vlaamse Trainersschool vertegenwoordiger van BVLO in de algemene vergadering van vzw Sports Media voorzitter Stedelijke adviesraad voor de sport in Tongeren lid Provinciale Gehandicaptensportraad lid jeugdcommissie volleybal Limburg lid van ISB Instituut voor Sportbeheer voorzitter Federatie Vlaamse Autonome Hogescholen Lichamelijke Opvoeding gewezen voorzitter Provinciale adviesraad voor de sport in Limburg gewezen lid van ISO Interprovinciaal Sport Overleg ere-lector aan de Vlaamse Autonome Hogeschool Limburg licentiaat LO 15

20 Johan Lefevre gewoon hoogleraar aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) van de KULeuven voorzitter Departement Bewegingswetenschappen onderwijsdomein: onderzoeksmethoden en dataverwerking onderzoeksdomein: epidemiologie van fysieke activiteit doctor in de Lichamelijke Opvoeding Henri (Eric) Leijnen afgevaardigd bestuurder Leijnen & Partners NV licentiaat LO Jan Seghers (BVLO Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hoofddocent aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) van de KU Leuven onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid bestuurslid BVLO Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorzitter Centrale Stuurgroep Bewegingsopvoeding van het Katholiek Onderwijs (VSKO) lid Adviescomité BVLO doctor in de Lichamelijke Opvoeding Linda Van Puymbroeck (BVLO Antwerpen vzw) voorzitter BVLO Antwerpen vzw lid Adviescomité BVLO vakgroepverantwoordelijke lichamelijke opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen stagecoördinator secundair onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen lid Raad van Bestuur VSSF -Vlaamse Studentensportfederatie vzw licentiaat Lichamelijke Opvoeding postgraduaat vrijetijdsagogiek 16

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR BVLO vzw

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR BVLO vzw SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR BVLO vzw Voorzitter BVLO Eric DE BOEVER - stichter BVLO in 1977 - secretaris-generaal 1977 1994 - voorzitter BVLO vanaf 1994 - lid Dagelijks Bestuur - co-voorzitter Koninklijke

Nadere informatie

BVLO Beleidsplan 2013 2016

BVLO Beleidsplan 2013 2016 BVLO Beleidsplan 2013 2016 Legende: Beleidsdeelopdracht: blauw Strategische doelstelling: rood Operationele doelstelling: groen Actie : paars Basisopdracht 1: Organiseren van recreatieve sportbeoefening

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Jaarlijks actieplan 2014 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 1. Tegen het einde van de Olympiade biedt de VTB

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20

VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20 VERKLARING VAN CONFORMITEIT NIEUWE AANVRAAG 20 Alle onderstaande antwoorden hebben uitsluitend betrekking tot de volgende sportvereniging: Naam (*):.. Adres maatschappelijke zetel (*): Om lid te worden

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool DOSSIER KANDIDAAT SPORTGEKWALIFICEERDE AMBTENAAR MET ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES BINNEN HET SPORTBELEID Dossier in te dienen bij: Vlaamse Trainersschool t.a.v. Paul Eliaerts, afdelingshoofd

Nadere informatie

3. Worden transfers en schorsingen van leden van de VFV uitgevoerd door de VFV of door de KBVB? Indien niet, waarom?

3. Worden transfers en schorsingen van leden van de VFV uitgevoerd door de VFV of door de KBVB? Indien niet, waarom? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 441 van BARBARA BONTE datum: 17 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) - Autonome werking Door

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren

vrind Vlaamse Regionale Indicatoren vrind 2000 Vlaamse Regionale Indicatoren Colofon VRIND is een uitgave van: Administratie Planning en Statistiek Departement Algemene Zaken en Financiën Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Boudewijnlaan

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

BVLO. onze troef. jouw wens. www.bvlo.be. de ideale sportfederatie. voor jouw sportclub BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING VZW

BVLO. onze troef. jouw wens. www.bvlo.be. de ideale sportfederatie. voor jouw sportclub BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING VZW jouw wens onze troef BVLO de ideale sportfederatie voor jouw sportclub Onze uitdaging? Hoe aansluiten? Verzekeringen? Optionele verzekeringen? Wat doen bij een ongeval? Mijn voordelen? Korting? www.bvlo.be

Nadere informatie

BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING vzw

BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING vzw BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING vzw Luik III: Ethisch Verantwoord Sporten 2013 2016 1 Punt 8. Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) 8.1 Aanspreekpunt federatie Verantwoordelijke EVS: Emmeline Haek Functie:

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw

Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Jaarlijks actieplan 2016 Basisopdrachten (BO) Vlaamse Taekwondo Bond vzw Basisopdracht 1 (BO1) Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 1. Tegen het einde van de Olympiade biedt de VTB

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Bijzonder topsportconvenant

Bijzonder topsportconvenant Bijzonder topsportconvenant Afgesloten tussen: De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, De topsportschool: Onze-Lieve-Vrouwecollege Mechelsestraat 7 1800 Vilvoorde De unisportfederatie: Vlaamse Volleybalbond

Nadere informatie

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAAD VOORSTEL VAN DECREET Stuk 238 (1988-1989) - Nr. 1 VLAAMSERAAD ZITTING 198% 1989 28 JUNI 1989 VOORSTEL VAN DECREET - van mevrouw A. Leysen C.S. - houdende vaststelling van de voorwaarden tot erkenning en toekenning van werkingstoelagen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Subsidiëring van sportverenigingen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Naam van de club... De verstrekker van de gegevens:... Functie in de vereniging:... Adres:... Tel:...

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Brede school met sportaanbod

Brede school met sportaanbod Brede school met sportaanbod Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap ISB-Congres 19 en 20 maart 2008 Overzicht tweede ronde werkgroep Inleiding: voorstelling concept en modellen Ragnar Van Acker Vakgroep

Nadere informatie

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE HUIDIGE SITUATIE NIEUW DECREET - TOELICHTING NIEUW DECREET CONCRETE IMPACT HUIDIGE SITUATIE HIDIGE SITUATIE Quiz hoeveel men

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken.

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Tips voor leerkrachten en trainers een samenwerking tussen Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw De campagne Sport op Jongerenmaat Waarom? Elke jongere heeft

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013. Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities - Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN)

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) De gemeenteraad, met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd op 10 september

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 23.02.2006 MONITEUR BELGE 9283 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2006 767 [C 2006/35255] 13 JANUARI 2006. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het prioriteitenbeleid zoals

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 I. Doel subsidiereglement en verdeling totaal subsidiebedrag beleidsprioriteit 1 Het subsidiereglement

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank VANDENBROUCKE,

Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank VANDENBROUCKE, Brussel, 22 maart 2007. PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MEDISCHE SECTOR EN ONDERWIJS IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN EEN SLUITENDE AANPAK VAN SPIJBELEN EN SCHOOLVERZUIM Vlaams minister van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Welkom bij de VLAAMSE TAFELTENNISLIGA VZW

Welkom bij de VLAAMSE TAFELTENNISLIGA VZW Welkom bij de VTTL VLAAMSE TAFELTENNISLIGA VZW WELKOM BESTE VTTL-LID Van harte welkom bij de Vlaamse Tafeltennisliga vzw (V.T.T.L.), een sportfederatie van de Vlaamse Gemeenschap met een erkend topsportstatuut

Nadere informatie

Belangrijke informatie:

Belangrijke informatie: Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap Samenwerkingsverband tussen de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, UGent, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, VUB en FaBeR, KULeuven Belangrijke

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs

Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs 2015 1 INHOUDSTAFEL A. Procedure... 3 B. Criteria op basis waarvan punten aan het afrekeningsdossier worden toegekend:... 4 1. Aantal jeugdleden (

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 SUBSIDIEREGLEMENT IN FUNCTIE VAN BELEIDSPRIORITEIT 2 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Toelichting Het nieuwe decreet voor de sport Houdende

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

Dialoog in moeilijke tijden

Dialoog in moeilijke tijden Conferentie België Duitsland Dialoog in moeilijke tijden Arbeidsmarkten, onderwijs, sociaal partnerschap Programma 17 april 2012, 9.30 uur tot 17.30 uur Plaats van de conferentie: Egmontpaleis Kleine Zavel,

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/ Nummer 2/2016 Nieuwsbrief Fedes VZW Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be Wat mag je verwachten in dit nummer: 2 1. Inhoudstafel 2 2. Recreatieve volleyontmoetingen

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling INHOUD 1. Definities... 2 2. De Raad... 2 3. Het Bureau... 3 4. Algemene Vergaderingen... 4 5. Werkgroepen... 5 6. Het Permanent Secretariaat... 6 7. Taalgebruik... 6 8. Forumfunctie en openbaarheid van

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Clubondersteuningssysteem Recreas clubs. Van toepassing voor alle Recreas clubs

Clubondersteuningssysteem Recreas clubs. Van toepassing voor alle Recreas clubs Clubondersteuningssysteem Recreas clubs 2012 Van toepassing voor alle Recreas clubs INLEIDING Recreas vzw wenst in zijn beleidsplan, voor de periode van 2009 tot 2012, extra aandacht te geven aan de ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie

Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie Gemeente Destelbergen Reglement voor de subsidiëring van de jeugdsportverenigingen via de impulssubsidie WAAROM DIT SUBSIDIEREGLEMENT? Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider te verhogen in de sportverenigingen,

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Pagina 1 van 6. Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Pagina 1 van 6 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE HERENTALSE SPORTVERENIGINGEN - IMPULSSUBSIDIES IN FUNCTIE VAN DE KWALITATIEVE VERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER EN DE JEUGDSPORTCOORDINATOR ARTIKEL 1 -

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORTFEDERATIE

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Stuk 2125 ( ) Nr. 1. Zitting februari 2009 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 2125 ( ) Nr. 1. Zitting februari 2009 ONTWERP VAN DECREET Zitting 2008-2009 20 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie