Inhoudelijk Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudelijk Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Inhoudelijk Jaarverslag 2014 Samengevat: een warm jaar met nu en dan wat onweer en enkele stormachtige perioden of zeer koude dagen, hier en daar wat neerslag, maar vooral ook veel zon.

2 Januari 2014 De tweede maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormale hoge gemiddelde temperatuur en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur. 1 Het jaar 2014 start meteen met een indrukwekkende agenda voor de komende maanden. In de voorbije maanden werd een mogelijke fusie of integratie van de GA-centra (gespecialiseerd arbeidsonderzoek) voorbereid. Nu is het proces uitgetekend, de eerste grote lijn vastgelegd. We kiezen voor een sterk inhoudelijk verhaal en laten het proces hiervoor ondersteunen vanuit een waarderende visie. We schakelen ook externe specialisten in om de juridische en financiële aspecten te ondersteunen. Het dagelijks bestuur van GTB houdt de selectiegesprekken met de provinciale coördinatoren. Ondertussen loopt het maandelijks overleg met de integratie-verantwoordelijken door. In een open sfeer bespreken we alle stappen en vorderingen, alle vragen komen op tafel. Januari is ook de maand waarin we stilstaan bij onze instroommethodiek. Via een werkgroep experimenteren we in alle provincies met een versnelde instroomprocedure. Het is duidelijk dat niet alle vragen inzake instroom en wachttijden hiermee kunnen opgelost worden, maar medewerkers én klanten ervaren ook positieve aspecten van een meer activerende, kort-op-de-bal aanpak. Het nieuwe jaar brengt ook nieuwe structuren of erkenningen. Maatwerk staat op de agenda voor de komende maanden. GTB investeert mee in de ontwikkelingen en bereidt de medewerkers goed voor op wat komen zal. Voor ons is de nieuwe taal heel belangrijk die hierbij zal gehanteerd worden: ICF (het door de wereldgezondheidsorganisatie ontwikkelde International Classification of Functionalities). Het is een andere kijk, een ander kader waarin talenten en leerof werkpunten van mensen verwoord worden. We willen ervoor zorgen dat al onze medewerkers deze nieuwe taal leren en geven hiervoor de kans aan een 8-tal medewerkers om de opleiding tot erkend lesgever bij de WHO te volgen samen met enkele VDAB-collega s. Op het interne overleg wordt stilgestaan bij het leerbeleid. De inwerkmethodiek van onze medewerkers wordt verfijnd en goed uitgeschreven en we denken na over een betere algemene structuur van intern leren, vorming en opleiding. We zoeken hierin ook een evenwicht tussen de provinciale inspanningen en de Vlaamse inzet. Ook in het kader van de integratie van 11 externe organisaties zal het leerbeleid mee in de focus moeten komen. In Januari 2014 hebben de leden van het dagelijks bestuur van GTB de vzw SuEm.be opgericht. Een nieuwe partnerschapsstructuur die in het verlengde van de 1 Bron: KMI, 2

3 internationale beweging voor supported employment ook in Vlaanderen en misschien zelfs in heel België, initiatieven wil nemen om het belang van de werkvloer in het hele domein van training, begeleiding en bemiddeling prominent in de agenda s te krijgen van verschillende actoren. Ons initiatief kreeg onmiddellijk erkenning van de Europese vereniging voor supported employment (European Union for Supported Employment of E.U.S.E.) en heeft als structurele partners ondertussen VDAB, FeGOB, Groep Maatwerk en GTB als leden. Februari 2014 De laatste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge gemiddelde windsnelheid, aan abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en door normale waarden van het neerslagtotaal en de zonneschijnduur. De integratie van 11 GA-organisaties is niet alleen een grote managementoperatie, het is in de eerste plaats ook een ingrijpende beweging voor heel wat medewerkers. In de maand februari bezoeken we een eerste keer alle GA s, we schetsen een beeld van het proces, we bieden een inzicht in de verschillende stappen, luisteren naar heel veel vragen en proberen eerste antwoorden te formuleren. We doen dit rond de drie centrale assen die we in onze procesagenda hebben uitgezet: het inhoudelijke, het medewerkersperspectief en het meer algemeen juridisch kader. We vragen de medewerkers ook om zich mee te engageren in het proces en starten later op de maand de eerste werkdagen op. In deze werkdagen denken we in een ruime groep (GA- en GTB medewerkers, VDAB- en GOB-collega s en vertegenwoordigers van de gebruikers) na over de gewenste dienstverlening voor de toekomst. Hert wordt een open dialoog die heel wat bruikbare aanzetten oplevert voor de verdere ontwikkelingen. Het uitgeschreven klantenperspectief 2017 en medewerkersperspectief 2017 vormen ook vandaag nog uitgangspunt voor de nieuwe invullingen en afstemming van de werking. De ICF-opleidingen lopen nu op volle toeren in alle provincies, we besluiten om ook de nieuwe collega s mee te nemen in het bad. Het is leuk om vast te stellen dat er vanuit hun federatie ook al gewerkt is in een project rond ICF. De collega s van de GOB (gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentra) bouwen hun vernieuwde federatie (FeGOB) verder uit. We hebben er een goede gesprekspartner aan. We staan met hen zowat maandelijks stil bij de grote, en soms kleine, thema s op het vlak van tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap. We bespreken opnieuw onze globale nota waarin de (samen)werking is uitgetekend. We staan stil bij de evoluties binnen VDAB, bij RIZIV, bij het Vlaamse beleid. We zoeken afstemming inzake projecten, loopbaanbegeleiding en onderwijs bijvoorbeeld. 3

4 Het thema werkgeversbenadering is vorig jaar prominenter op de agenda gekomen. Na een eerste analyse en voorbereidende gesprekken hebben we een rondetafel georganiseerd met een ruime groep stakeholders. Nu willen we de ideeën en voorstellen hiervan verder vorm geven. Eén van de eerste inzichten is dat we voortaan over werkgeversdienstverlening spreken. De werkgevers zijn een belangrijke medespeler om de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap te versterken. We besluiten om dit thema provinciaal ook verder op te nemen en te starten met kleine nieuwe initiatieven naar onze omgeving. Maart 2014 De eerste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer uitzonderlijk hoge zonneschijnduur, een uitzonderlijk hoge gemiddelde temperatuur, een uitzonderlijk neerslagtekort en een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid. Terwijl het inhoudelijk werk rond de integratie van de GA-diensten steeds verder loopt en we stilaan zicht krijgen op de rijke deskundigheid en inzet van methodieken, realiseren we ons ook dat de komende maanden zeer sterk zullen ingekleurd worden door allerlei zeer concrete en pragmatische vragen inzake medewerkers, statuten, erkenningen, gebouwen, financies, enzovoort. Een fusie is duidelijk niet enkel een technische operatie. Een belangrijke mijlpaal voor deze maand is het aanduiden van de mensen die mee verantwoordelijkheid zullen opnemen voor het geheel van de nieuwe organisatie, ofwel via een Vlaamse staffunctie ofwel via de provinciale kernteams. We organiseren hiervoor selecties en kunnen naar het einde van de maand een beloftevolle puzzel neerleggen met namen en functies die we vanaf nu ook meenemen in het beleidsoverleg binnen GTB. De vernieuwing wordt hierdoor al een stap concreter. Tegelijkertijd zijn we aan het cijferen met inkomsten en uitgaven, met personeelskosten en werkingsmiddelen, met cijfers uit het verleden en soms wat verontrustende getallen over de toekomst. We bezoeken hiervoor alle locaties en proberen dit heel open en eerlijk in kaart te brengen. We zullen de rapporten van deze bezoeken naast de gegevens van de audits van onze bedrijfsrevisor leggen en hopen op die manier een sluitend budget te kunnen opbouwen. Management van verandering betekent ook voortdurend jezelf in vraag durven en kunnen stellen en nadenken over de eigen structuur. Met dagelijks bestuur en management staan we stil bij de huidige structuur van GTB en onderzoeken we of deze structuur klaar is voor de schaalvergroting die nu wel heel binnenkort op ons afkomt. Uit de analyse komen enkele heel waardevolle, maar soms niet zo eenvoudige, werkpunten naar voor: de brug tussen stafwerking of ontwikkelingswerk en management, de inhoud en positie van het managementoverleg in relatie tot de opdracht van de algemeen directeur en het 4

5 dagelijks bestuur, de verdere uitbouw van de provinciale kernteams, de afstemming en samenhang met de ondersteunende diensten, het belang van de implementatiefase in vernieuwingen. Het zijn stuk voor stuk thema s die niet alleen in 2014 op de agenda zullen staan, het zijn ook thema s die zorgen voor boeiende en bindende nieuwe gesprekken. De afspraken die we maken worden ook meteen ingevoerd en blijken toch positieve stappen te zijn. Maatwerk, ICF en onderwijs blijven de inhoudelijke agenda in de trajectwerking kruiden. Stilaan wordt ook duidelijk dat trajectbegeleiding de komende periode een nieuwe invulling zal krijgen. In de eerste VDAB-experimenten inzake iedereen bemiddelaar en SMP+ (sluitend maatpak) herkennen we zaken die in onze instroomexperimenten ook al aanwezig waren. In elke provincie sluiten we aan bij één van de VDAB-pilootwerkingen en kunnen mee ervaring opdoen in een (nog) meer activerende aanpak van werkzoekenden. Op 27 maart is er een zeer geslaagde DUO-dag. Het oorspronkelijk door GTB genomen initiatief is uitgegroeid tot een blijver voor een ruimer netwerk. Bedrijven bieden werkzoekenden uit onze doelgroep de kans om gedurende één dag een (droom)job te proeven. Deze werkzoekenden geven de bedrijven en collega s de kans om een talentvolle groep potentiële werknemers te ontdekken. En onze begeleiders ervaren ieder jaar opnieuw de unieke verhalen die ontstaan als men het toch probeert. In Vlaanderen waren 500 mensen aan de slag in 480 bedrijven, Wallonië deed voor de tweede maal mee en zorgde voor 75 geslaagde matchings. Vanaf volgend jaar gaan we voor een Belgisch concept. April 2014 De tweede maand van de meteorologische lente werd in Ukkel gekenmerkt door zeer abnormaal hoge waarden van de gemiddelde temperatuur, een zeer abnormaal laag neerslagtotaal, een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid en een normale waarde van de zonneschijnduur. Het integratieproces voor de GA s vormt ook in deze maand de hoofdbrok van onze agenda s. We doen een tweede ronde naar iedere bestaande organisatie en geven de eerste antwoorden op vragen inzake inhoud (op basis van de werkdagen) en statuten. We bundelen de binnenkomende gegevens en krijgen stilaan een beter zicht op de aanwezige medewerkers (iets meer dan 130), op de concrete werking en op de Vlaamse budgettering. De nieuwe kernteams zijn aan de slag en bereiden zich voor om straks met een volledig nieuw team te gaan werken. We hebben ervoor gekozen om op vlak van management geen bijkomende of andere structuren op te zetten: we blijven werken in provinciale afdelingen en regionale teams. We ervaren van bij de start heel wat 5

6 creativiteit en boeiende dialoog in de provincies: men bereidt teamdagen voor, men zoekt naar afstemming en ontmoeting tussen medewerkers,. De vele veranderingen brengen ons ook rond de tafel met VDAB. Via het structureel overleg met de afdelingen dienstverlening en regie, proberen we ook bij onze subsidiegevers een goed zicht te geven op het integratieproces en proberen we de moeilijkste thema s ook meteen te bespreken: het financieel kader, de soms onduidelijke opdracht of vraagstelling, de ruimte om toekomstgericht en liefst samen de werking van het onderzoeksluik te verduurzamen en te verbeteren. Er is grote openheid hiervoor bij VDAB, we zoeken samen naar oplossingen en zijn samen bereid om hiervoor soms ook moeilijke zaken bespreekbaar te maken. Vrij snel wordt ook duidelijk dat in onze werking alles toch ook met alles samenhangt, gelukkig maar! De veranderingen waar we aan begonnen zijn passen eigenlijk in een veel ruimer veranderingstraject dat ook invloed zal hebben op andere aspecten van de werking van GTB en wellicht ook van VDAB en de partners. Het is een mooie uitdaging die voor ons ligt. Eén van de nieuwe ondersteunende structuren waar we samen met VDAB in en aan werken is de online toepassing van Mijn Loopbaan. We willen al onze medewerkers volop op dit instrument laten werken zodat uitwisseling van gegevens met alle relevante partners gefaciliteerd wordt én dat de gebruikers zelf ook maximaal toegang krijgen tot een vergelijkbaar instrument zoals alle andere werkzoekenden. Een stap vooruit opnieuw in het inclusief denken. VDAB betrekt GTB bij de uitbouw van dit systeem vooral ook vanuit de kennis en ervaring die GTB heeft opgebouwd met de MEA-server (multi-elementen-advies) waarop in een vertrouwelijke omgeving met een hoge mate van respect voor privacy en met toelating van de klant gegevens konden worden weggeschreven. GTB stimuleert de medewerkers om maximaal met dit instrument te werken en zorgt ook voor opleiding, intervisie en coaching op dit vlak. Mei 2014 De laatste maand van de meteorologische lente werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormale hoge gemiddelde windsnelheid en normale waarden van het neerslagtotaal, de gemiddelde temperatuur en de zonneschijnduur. Het RIZIV-verhaal waarin samen met VDAB en de collega s van de GOB s sedert een tweetal jaar nieuwe kansen worden geboden aan mensen die omwille van ziekte niet (meer) hebben kunnen werken, komt toch in een stroomversnelling. We bereiken steeds meer mensen, de contacten in de provincies met de collega s van de mutualiteiten (de adviserend geneesheren) worden intensiever en we vinden in overleg met de centrale diensten van de mutualiteiten steeds betere oplossingen voor de grote en kleine vragen uit de dagelijkse praktijk. De inzet van 6

7 twee vertegenwoordigers van de mutualiteiten is hierin een nieuwe en belangrijke stap. We bouwen steeds meer letterlijke en figuurlijke bruggen tussen twee sectoren die eigenlijk te veel naast elkaar werkten. Via middelen van het ESF (Europees Sociaal Fonds) kunnen we in elke provincie trouwens kleine pilootacties opzetten inzake bruggen bouwen. We zijn steeds meer overtuigd dat deze nieuwe piste die aansluit bij internationale bewegingen inzake recovery en rehabilitatie, ook in onze (samen)werking een structurele plaats kan innemen. Een andere wat vernieuwende piste die we via GTB hebben kunnen verkennen betreft de ondersteuning van werkzoekenden met een arbeidshandicap die stappen willen zetten als zelfstandige. Het lijkt wel een beetje een vergeten piste of zeker een té vaak over het hoofd gezien perspectief. De ervaringen die we hebben in de pilootfase overtreffen eigenlijk onze verwachtingen die op voorhand waren gesteld. We verzamelen een hele rij zeer positieve verhalen in een kleine brochure waarin we de mensen zelf aan het woord laten. Ook het Vlaams agentschap ondernemen, die het project meefinanciert, merkt onze positieve ervaringen op en maakt het mogelijk om het project te verlengen: Z²O blijft met andere woorden bestaan en wordt verder uitgerold. Wij hebben in GTB lang nagedacht over de meting van de tevredenheid van de medewerkers. Niet omdat dit ons niet interesseert, of omdat we bang zijn voor de resultaten, maar omdat we niet echt een goede methodiek vonden die aansluit bij de meer omvattende visie die we ten aanzien van onze medewerkers proberen te hanteren: open, korte afstanden, be- en aanspreekbaarheid. Samen met de leden van het comité voor veiligheid en preventie en de interne werkgroep kwaliteit werden enkele modellen verkend. We hebben niet gekozen voor een objectieve, anonieme vragenlijst waarin mensen via invulformulieren of online enquêtes hun mening kwijt kunnen. We hebben wel gekozen voor een bijna speelse methodiek waarin mensen, kleine teams, met elkaar in gesprek gaan en samen een bijna letterlijke foto maken van het team en, via samenvoeging, een foto van de hele organisatie. Dit vraagt wat meer tijd en wat meer voorbereiding ook soms, maar we vinden dat het beeld dat hier uit komt rijker is. In de vijf provincies organiseren we dagen van dialoog en spel op basis van het welzijnskompas dat ooit in het kader van ESF werd ontwikkeld door de groep Tabor. Ondertussen lopen de voorbereidingen voor de integratie van de GA-medewerkers verder, en zoals in elke goede sport wordt er bij het naderen van de aankomst wat nerveuzer opgetreden, wat getrokken en geduwd soms ook. De klok loopt en we voelen bij GTB dat we nooit een 100% zicht zullen hebben op de hele achtergrond en opbouw van de werking van de GA s die we gaan integreren. Toch voelen we even goed dat alle partners hun best doen om ieder onderdeel goed voor te bereiden en over te dragen. Het is een beetje spannend nu en dan! 7

8 Juni 2014 De eerste maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de temperatuur, het neerslagtotaal, de gemiddelde windsnelheid en de zonneschijnduur. Op 6 juni organiseren we een medewerkersdag voor alle bestaande GTBmedewerkers en alle medewerkers die binnenkort zullen overkomen naar GTB. We proberen de dag goed te verzorgen en nodigen ook de vroegere bestuurders van de GA s uit en enkele belangrijke partners. Toch ligt de klemtoon van de dag op een positieve boodschap naar al onze medewerkers. We zijn fier op de nieuwe organisatie en engageren ons om de werking verder uit te bouwen. De vedetten van de dag zijn Filip Kowlier en Fons Leroy die elk op hun manier sterke boodschappen brengen. De basis voor het nieuwe GTB is gelegd. In de loop van de maand wordt in iedere organisatie nog een algemene vergadering belegd en worden contracten ondertekend tussen GTB en elke overdragende vzw. Per provincie wordt op vraag van VDAB ook nog een nieuwe provinciale samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee komt een einde aan een zeer intensieve periode van voorbereidingen en onderhandelingen. Op de algemene vergadering wordt de integratie ook helemaal goedgekeurd en via een aangepaste begroting voor de tweede jaarhelft definitief opgestart. Juli 2014 De tweede maand van de meteorologische zomer werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal hoge neerslaghoeveelheid, normale waarden van de temperaturen, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid. Op 1 juli is het nieuwe GTB definitief een feit. Uiteindelijk zijn 138 medewerkers overgekomen van 11 GA s. De vakantie die voor de deur staat brengt enige rust en biedt een beetje aanlooptijd. De nieuwe medewerkers kunnen ook kennismaken met enkele bijzondere opties of kansen binnen GTB: we denken hierbij aan onze overeenkomst voor ecologisch vervoer met Cambio en Bike To Work. De werkgroep ecologie is een ware ambassadeur voor de promotie van een meer milieugerichte mobiliteit. 8

9 Het is ook heel belangrijk dat VDAB op de raad van bestuur van 2 juli het hele integratieproces goedkeurt en alle erkenningen aan GTB overdraagt. Meteen staan alle lichten op groen en VDAB kan op zeer korte termijn het noodzakelijke administratieve proces hiervoor afronden: in de loop van juli ontvangen we reeds de eerste voorschotten voor het nieuwe kwartaal. Een sterk werkende overheidspartner! Voor het management en de kernteams volgt nog een belangrijke opdracht. In een beleidstweedaagse staan we de eerste dagen van juli nog eens stil bij de noodzakelijke aanpassingen en structuur en werking. In een ontspannen, maar toch intensieve sfeer, wordt met elkaar gepraat, naar elkaar geluisterd en meteen ook nieuwe afspraken gemaakt. Augustus 2014 De laatste maand van de meteorologische zomer te Ukkel werd gekenmerkt door een zeer abnormaal lage waarde van de gemiddelde temperatuur en een abnormaal lage zonneschijnduur. De gemiddelde windsnelheid was zeer abnormaal hoog en het neerslagtotaal abnormaal hoog. Begin augustus worden alle medewerkers, ook de nieuwe, op tijd en correct betaald. Het is ook voor de mensen van de ondersteunende diensten een welgekomen orgelpunt van enkele zeer drukke maanden waarin iedereen zich mee heeft ingezet om het nieuwe proces tot een goed einde te brengen. De voorstellen en afspraken van de beleidstweedaagse worden nogmaals getoetst en in effectieve besluiten omgezet. Vanaf 1 september zal GTB een beetje anders gaan werken. We hopen hiermee in staat te zijn om met minimale structuuraanpassingen toch een maximaal inhoudelijk vernieuwend proces verder tot een goed einde te brengen. De aflijning tussen directie en managementteam in relatie tot de staf en de versterkte positie van de provinciale kernteams zijn onze nieuwe uitdagingen. We staan stil bij het thema netwerking. We brengen in beeld hoe en met wie we nu samenwerken. We leggen hier nieuwe klemtonen in en bevestigen de vertrouwde partnerschapsvisie en samenwerking met VDAB, met FeGOB, met de partners zorg en empowerment, met toekomstige maatwerkbedrijven en partners arbeidszorg. We staan ook stil bij de verantwoordelijkheden rond dit domein en beklemtonen vooral dat iedere medewerker mee verantwoordelijkheid draagt inzake samenwerking en netwerking. In een drietal provincies hebben we al enkele jaren een goed lopend aanbod rond loopbaanbegeleiding. Na de vernieuwde aanpak hiervoor vanuit de Vlaamse regering, kiezen we aanvankelijk voor een samenwerking met FeGOB in een 9

10 gezamenlijk project Loopbaanclick. Wij voelen echter dat de nieuwe structuren en voorwaarden die het Vlaamse beleid hiervoor heeft uitgewerkt aan onze doelgroep voorbij schieten. Via de integratie van de GA-diensten hebben we ook het project Inzicht overgenomen dat zich ook als loopbaanbegeleidingsdienst aanbiedt. Het is een thema dat we verder zullen moeten onderzoeken en misschien aanpassen: we bereiken onze doelgroep en onze doelen niet meer. September 2014 De eerste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal lage neerslaghoeveelheid, een abnormaal hoge gemiddelde gemiddelde temperatuur, een abnormaal lage gemiddelde windsnelheid, en een normale waarde van de zonneschijnduur. September is een beetje onze beleidsmaand. We bestuderen grondig de plannen van de nieuwe Vlaamse regering en proberen ook te luisteren naar de eerste aanzetten voor de nog te vormen federale beleidsplannen. Vooral het federale luik inzake samenwerking tussen RIZIV en gezondheidszorg enerzijds en de sector tewerkstelling anderzijds verdient onze aandacht. We zien in beide beleidsevoluties vragen en kansen om de werking voor mensen met een arbeidshandicap -of misschien beter met een arbeidsbeperking- verder uit te bouwen en te verbeteren. Met VDAB en FeGOB gaan we onder andere hierover ook in gesprek. We beseffen dat er nu weer besparingen op ons zullen afkomen en dat het geen evidentie zal blijven om de nodige middelen voor de begeleiding van mensen uit de kansengroepen te kunnen blijven inzetten, laat staan ze te kunnen uitbreiden. Samenwerking zal hierbij meer dan ook nodig zijn. We maken ons zorgen over de context waarin we de begroting van 2015 zullen kunnen opmaken en zijn vooral ook dankbaar dat we hierover met VDAB in gesprek kunnen gaan. De resultaten van een grote tevredenheidsmeting van de klanten van GTB zijn verwerkt en worden besproken. De gemiddelde tevredenheid van onze klanten blijft bijzonder hoog. We scoren opnieuw ruim boven de 90%. Toch staan we ook stil bij enkele pijnpunten, sommige die zelfs al voor de tweede maal terugkeren: de toegankelijkheid en privacy van onze locaties, de wachttijden en de communicatie met de klant bij vervanging of afwezigheid van de begeleider. Deze thema s worden opnieuw onderwerp van focusgroepen en komen op de agenda van elk provinciaal kernteam. De nieuwe medewerkers van GTB zoeken stilaan hun weg in de voor hen nieuwe organisatie. Veel concrete vragen gaan nu over het eigen statuut, de MDT-werking, de positie van masters en van dokters,. Het is goed dat deze vragen gesteld en besproken worden, want ook deze elementen zullen mee moeten genomen worden in de opbouw van het toekomstige budget. 10

11 Oktober 2014 De tweede maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een abnormaal hoge waarde van de gemiddelde temperatuur en normale waarden van het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid. In oktober krijgen we een mooie kans om te luisteren naar het verhaal van Rachel Perkins, een Engelse collega die we via het Europees netwerk rond supported employment hebben leren kennen. Zij brengt haar verhaal als begeleider én gebruiker van de dienstverlening aan mensen met een psychische problematiek. Het is bijzonder waardevol en inspirerend voor de mensen die bij GTB en bij de partners werken in de activeringsprojecten (TAZ en DAZ). Het is een toegenomen problematiek die ook maatschappelijk meer en meer op de voorgrond treedt. Ook vanuit het RIZIV steunt men vernieuwende projecten rond vermaatschappelijking van de zorg (artikel 107 en psychosociale revalidatie-centra), waar GTB nauw op betrokken wil worden. We doen inspanningen om in elke regio mee te kunnen participeren in deze netwerken en die waar mogelijk ook effectief te ondersteunen. We bespreken deze tendens met het RIZIV en krijgen waardering voor de opstelling als bruggen bouwer die we hierin opnemen. Rachel Perkins houdt ons vooral een spiegel voor, waardoor we zeer goed weten dat we wel op de goede weg zijn, maar dat er ook nog heel wat uitdaging voor ons ligt. Zoals we vorige maand konden stilstaan bij de tevredenheidsmeting van de klanten, krijgen we nu de verwerking van het welzijnskompas op ons overleg. Ook hier krijgen we een positief beeld: mensen werken graag bij GTB. Men waardeert de open en flexibele opstelling en de gedrevenheid van GTB voor een maatschappelijk belangrijk doel. Belangrijkste opmerking is dat dit veel vraagt van de medewerkers. De resultaten worden per provincie verder overgebracht en zullen aanleiding zijn tot vervolggesprekken en acties. Na enkele moeizame maanden zoeken en proberen in het kader van loopbaanbegeleiding, kiezen we ervoor om ons engagement binnen Loopbaanclick stop te zetten en volop te kiezen voor het project Inzicht. Ook hier sluiten we samenwerking niet uit, maar het blijkt een sterker merk te zijn. Toch zal de naamkeuze op zich niet volstaan, we willen nog enkele maanden verder opvolgen, maar bereiden alvast een beleidsnota voor. Nu de integratie van de vroegere GA-werking een feit is willen we verder uitzoeken hoe we het inhoudelijk verhaal verder kunnen schrijven. We overleggen met VDAB en vragen om toekomstgericht samen te kunnen nadenken over vragen en verwachtingen, over aanbod en methodiek, over samenwerking en afstemming, over visie en beleid. 11

12 November 2014 De laatste maand van de meteorologische herfst werd te Ukkel gekenmerkt door een zeer abnormaal laag neerslagtotaal, door een abnormaal hoge gemiddelde temperatuur en zonneschijnduur en door een normale waarde van de gemiddelde windsnelheid. VDAB nodigt ons uit om samen na te denken over de toekomst van onze organisatie, de inzet van onze medewerkers, de bredere beleidscontext en afstemming. In een open werkgroep met collega s van VDAB (regie en dienstverlening), van FeGOB en van de gebruikers wordt open gediscussieerd. We zoeken overeenkomsten, we staan stil bij te verwachten tendensen en mogelijke beleidslijnen voor de werking. De voorbereiding van de begroting voor 2015 is geen sinecure. VDAB kan nog geen definitief zicht geven over de te verwachten besparingen en de projecten. Vooral de onzekerheid over de voortzetting van de onderwijsexperimenten in de transitietrajecten door GTB en GOB weegt, ondanks de prioriteitstelling vanuit de Vlaamse regering voor jongere schoolverlaters én voor mensen met een arbeidshandicap. Het is bijzonder frustrerend voor de medewerkers en omkadering die dagelijks kan vaststellen hoe goed dit project werkt en hoe enthousiast dit nu door alle BUSO-scholen wordt onthaald. Dat men nooit sant in eigenland is wordt ook hier opnieuw bewezen; de GTB-werking in het kader van transitie wordt opgepikt door de Amerikaanse federatie voor rehabilitatie en daar in een belangrijke studie als voorbeeld van goede praktijk beschreven. VDAB doet een bijzondere inspanning om samen met ons oplossingen te vinden zodat we het project kunnen continueren. Eén van de elementen die het ook moeilijk maken om een goede én sluitende begroting op te maken is het feit dat de overgenomen medewerkers van de vroegere GA s met andere en meestal hogere loonschalen werken als GTB. We bespreken dit heel open met de vakbond en proberen tot een gedeeld voorstel te komen dat lonen (en een deel vakanties) harmoniseert, maar vooral ook wat beperkt. We willen op die manier ontslagen vermijden, zelfs in tijden van ernstige besparingen. Ondertussen evalueren we onze projecten rond instroom en merken we vooral op dat deze projecten stilaan aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen inzake iedereen bemiddelaar bij VDAB. We besluiten dan ook om ons hierop te gaan richten. Aan de andere kant van het spectrum krijgen we opnieuw zicht op het uitstroomonderzoek waaruit blijkt dat de crisis blijkbaar in een vertraagd effect toch ook onze doelgroep treft, de cijfers dalen geleidelijk. Toch blijft GTB vrij vlot de opgelegde resultaatsafspraken met VDAB behalen. Via de werkgroep communicatie proberen we met de toch nog positieve cijfers inzake uitstroom de pers te halen. Dit blijkt helemaal geen evidentie en opnieuw blijkt dat er modewoorden bestaan: als we depressie in onze titel opnemen halen we toch een dubbele pagina in De Standaard. In de werkgroep communicatie wordt 12

13 nagedacht over een vernieuwing of verfrissing van ons communicatiebeleid. Met enkele externe deskundigen (her)bekijken we onze basiswaarden, onze visie en missie. We wachten niet op de resultaten van dit project om toch al enkele folders en de website te actualiseren en de onderzoekswerking hierin een plaats te geven. De nieuwe federale regering heeft bij haar aantreden enkele maatregelen aangekondigd die het stelsel van tijdskrediet en loopbaanonderbreking wat moeten inperken. Het is meteen de start van een wat chaotische periode waarin heel veel mensen vragen hebben en alsnog proberen om het eigen statuut veilig te stellen. Onze administratie en personeelsdienst draait overuren en slaagt erin om alle dossiers te verwerken. Het is een zoveelste bewijs van de kracht van ondersteunende diensten in een organisatie als GTB. Ook de mensen van ICT hebben niet stilgezeten in deze maanden. Alle ICT-systemen werden aangepakt en aangepast aan de nieuwe realiteit; een organisatie met bijna 140 extra medewerkers: mailadressen en postbussen, hard en software, uitbreiding van servers, versterking van de hulp-lijn en de voorbereiding van een nieuwe eigen tikklok worden uitgewerkt. Boekhouding en financies zijn uiteraard sterk betrokken op de budgetopbouw en de aanpassing van de analytische opvolging. Maand na maand krijgen we overzichten van de actuele personeelsuitgaven. Men ontwikkelt en verfijnt project-opvolgsystemen voor de financiële afhandeling van Europese projectdossiers. Mensen aan onthaal en secretariaat zetten zich mee in om iedere klant vriendelijk te onthalen, om iedere partner goed door te geven of te contacteren, om flexibel om te gaan met de nieuwe collega s en de nieuwe locaties. Het is een mooi bewijs van de (soms onzichtbare) kracht van de ondersteunende diensten in een dynamische organisatie als GTB. 13

14 December 2014 De eerste maand van de meteorologische winter werd te Ukkel gekenmerkt door normale waarden van de gemiddelde temperatuur, het neerslagtotaal, de zonneschijnduur en de gemiddelde windsnelheid. Op 4 december leggen we een nieuw personeelsstatuut voor aan onze medewerkers, we doen beroep op verantwoordelijkheidszin en solidariteit. We communiceren open, samen met de ondernemingsraad, over de begroting en de noodzakelijke besparingen, én over onze keuze om maximaal te gaan voor het behoud van alle medewerkers. Via een positief referendum kunnen we op 12 december een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau afsluiten voor al onze medewerkers. Ook dit maakt GTB wat sterker en weerbaarder naar de toekomst toe. We merken dat het beleid (federaal en Vlaams) soms, wellicht onbedoelde, negatieve gevolgen heeft voor onze doelgroep. Zo wordt eind dit jaar duidelijk dat mensen getroffen worden door de afbouw van de inschakelingsuitkeringen voor mensen die niet actief in traject zijn. Het heeft zeer directe gevolgen voor een groep van mensen die nu al aan de rand van armoede staat en waarvan we heel goed weten dat de oorzaak van hun niet-activiteit niet in hun persoon ligt, maat bijvoorbeeld in het feit dat er na een activeringstraject voor hen geen plaats is in arbeidszorg of beschermde werkvormen. Het wachten wordt een uitsluitingsmechanisme met soms schrijnende financiële ingrepen. We maken hierover een nota en bespreken hem met de sociale partners in ons bestuur (de signaalfunctie van GTB met andere woorden). De evoluties in het samenwerkingsakkoord tussen VDAB, RIZIV, de mutualiteiten en GTB zijn voor Fons Leroy het teken om de partners van het akkoord rond de tafel te brengen. Iedereen is het erover eens dat dit project in Vlaanderen een zeer positief bilan kan voorleggen. Alle partners engageren zich ervoor om op het elan door te gaan en waar nodig de werking zelfs nog te versterken, zowel kwalitatief als kwantitatief. Tijdens dit overleg komen we ook tot een eerste voorlopig compromisvoorstel om de administratie van het hele proces te vereenvoudigen en om na te denken over een meer globaal raamakkoord tussen de partijen. Werk voor het nieuwe jaar! Geïnspireerd door de vragen en werkzaamheden van de werkgroep communicatie worden 12 woorden samengebracht die de werking van dit jaar en de toekomst van het vernieuwde GTB vorm en inhoud moeten geven: vernieuwend, integer, balans zoekend, empowerend, klant, medewerker, omgeving, organisatie, tevreden, gedreven, gewaardeerd en dynamisch. 14

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Kader Veel vraag naar samenwerking tussen gezondheidszorg en VDAB/GTB Past binnen functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie,

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

De verandering was constant, maar met een duidelijk doel.

De verandering was constant, maar met een duidelijk doel. Jaarverslag 2015 Organisaties zoals GTB zijn nooit af. Het leek er op dat 2014 het jaar van de grote veranderingen was. De hele fusie-operatie met de vroegere GA s vulde al onze (overleg)agenda s van 2014.

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1) Psychische stoornissen en musculoskeletale

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers PERSBERICHT DOOR KRIS PEETERS VICEPREMIER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, CONSUMENTEN EN BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID MAGGIE DE BLOCK Woensdag 23 november

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

TOOLS I.F.V. EEN VLOT VERLOOP VAN DE CSR DIALOOGGROEP BIZ CENTRAAL- & ZUID-WEST-VLAANDEREN

TOOLS I.F.V. EEN VLOT VERLOOP VAN DE CSR DIALOOGGROEP BIZ CENTRAAL- & ZUID-WEST-VLAANDEREN TOOLS I.F.V. EEN VLOT VERLOOP VAN DE CSR DIALOOGGROEP BIZ CENTRAAL- & ZUID-WEST-VLAANDEREN Op de agenda Welk traject legden we reeds af met BIZ? Toelichting van de ontwikkelde tools Brainstorm in groepjes

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap

Afgeschermde selecties voor personen met een. arbeidshandicap Afgeschermde selecties voor personen met een provincie Vlaams-Brabant Diversiteitsplan 2005-2007 Oprichting werkgroep diversiteit: kabinet gedeputeerde personeelsbeleid kabinet gedeputeerde sociale zaken

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn)

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) WELKOM Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) VERLEDEN - Van ATB naar GTB. - Arbeidstrajectbegeleiding van werkzoekende met een arbeidsbeperking. - Van VAPH en projectsubsidie naar

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Doel Conform het kwaliteitsdecreet beschrijft dit document het kwaliteitsbeleid van het MFC Sint- Jozef. Het omschrijft de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening en het beschrijft

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie. Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 1 Samenwerking op vlak van personeel en organisatie Inger De Wilde & Wouter Van Dooren ICC Gent, 7 mei 2013 Mechelen: Personeelsdienst voor stad en OCMW Lies De Caluwé - ICC Gent, 7 mei 2013 Waarom

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Lid en Nederlandse vertegenwoordiger van de European Union of Supported Employment De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Competenties van de jobcoach NVS/EUSE bestaan uit de integratie van Kennis,

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Supported Employment modelgetrouwheid in Vlaamse arbeidsrehabilitatieprogramma s Knaeps J. & Van Audenhove Ch. GGZ-congres, 2012 Overzicht Inleiding Onderzoek Onderzoeksvragen Methode Analyse Resultaten

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten

Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk. Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 1 2 Meer personen met een arbeidshandicap aan het werk Geschiedenis, visie, cijfers en veruidelijking.. VDAB GTB en de gespecialiseerde diensten 3 Beleidsevoluties PMaH December 2003: rondetafelconferentie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Wat brengen we jullie vandaag:

Wat brengen we jullie vandaag: WIN² 1 Wat brengen we jullie vandaag: Wat is Win² Doelstellingen Visie en kader Cijfers Evoluties De Stuurgroep: Samenstelling Doelstellingen Acties en uitdagingen Vraagstelling en wat kunnen wij leren

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten Welkom! Inhoud Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse 2013-2014 Heden-toekomst Besluiten Ontstaan/evolutie De samenwerking tussen GTB, VDAB en Onderwijs (zowel scholen als het Departement)

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C58 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 4 december 2014 2 Commissievergadering nr. C58 (2014-2015) 4 december 2014 INHOUD

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie