Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen"

Transcriptie

1 Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 2 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel gebruiken bij het invullen en het bewaren van het postnummer en gemeente van de persoon die we toevoegen aan de tblpersonen. Maar voor we belangrijke aanpassingen aanbrengen aan onze toepassing gaan we eerst een backup nemen. Klik op de <Officeknop> <Beheren><Back-up maken van de database> Access maakt nu een kopie van de database in dezelfde map waarin de originele database staat maar voegt in de naam de datum toe en eventueel een volgnummer wanneer je meerdere backups neemt op één dag. Klik in het volgende venster gewoon op <Opslaan>. 1 Frank Van Oost

2 In de map waar de database staat zie je nu het volgende : - het eerste bestand is de toepassing waarin we werken - het tweede bestand is een tijdelijk bestand dat Access aanmaakt als je met de database werkt. Dit bestand wordt automatisch verwijderd wanneer je de database sluit. - het derde bestand is de backup van het eerste bestand. Je ziet dat de datum gewoon is toegevoegd aan de naam van de database. Maak ik dezelfde dag nog een backup wordt deze toegevoegd met dezelfde naam als de vorige backup maar met een toevoeging van een volgnummer in ons voorbeeld : _(1). 2 Frank Van Oost

3 Nu kunnen we zonder problemen starten met de aanpassingen. Loopt het fout kunnen we gewoon terug keren naar de vorige versie want daarvoor hebben we de backup van deze werkende versie gemaakt. Invullen en opzoeken van het postnummer en de gemeente De bedoeling is dat de gebruiker het postnummer invult van de persoon die hij wenst toe te voegen. Het systeem moet dan zelf alle gemeentes op zoeken met dat postnummer. De gebruiker moet dan de juiste gemeente kiezen. Is er slechts één mogelijke gemeente, bvb is Eeklo en er is geen enkele andere gemeente met hetzelfde postnummer, dan moet het systeem onmiddellijk de juiste gemeente voorstellen. We openen het formulier frminvoerenpersonen in ontwerpweergave door er rechts op te klikken en de juiste keuze te maken. 3 Frank Van Oost

4 Op dit formulier is al een tekstvak txtpostnummer voorzien. In dit tekstvak kunnen we het postnummer invullen. Daarna moet Access de gemeente opzoeken. Daarvoor voegen we straks een keuzelijst met invoervak toe aan het formulier met de lijst van overeenkomende gemeentes. Voor we verder gaan wil ik voor alle duidelijkheid eerst de veldnamen in de tabel tblpostcodes aanpassen en wel als volgt : ID wordt PST_GemeenteNummer Unieke code van de gemeente Code wordt PST_Postnummer Postnummer Name wordt PST_Gemeentenaam Gemeentenaam in kleine letters Upname wordt PST_GemeentenaamHoofdletters Gemeentenaam in hoofdletters Structcode wordt PST_Structuurcode Postnummer en Gemeentenaam A. Selectiequery maken Maar eerst moeten we een selectiequery maken die als resultaat een lijst geeft met alle gemeentes die het ingevulde postnummer hebben. - Klik op [Maken] in het lint, in de groep <Overige> klik je op <QueryOntwerp> (uiterst rechts) - Voeg de tabel tblpostcodes toe en druk op <Sluiten>. 4 Frank Van Oost

5 Met dit als resultaat. In onze lijst willen wij de gemeentes zien, maar zoeken we op postnummer en om de gemeente later te kunnen bewaren moeten we zeker de primaire sleutel van de tabel mee opnemen in de query. Dat betekent dat volgende velden in het queryraster moeten opgenomen worden : PST_GemeenteNummer (= primaire sleutel), PST_Postnummer en PST_Gemeentenaam. Dit doen we door op elk veld 2x te klikken. 5 Frank Van Oost

6 We moeten nu het postnummer mee geven in de query. Wanneer de gebruiker het postnummer 9000 in vult moet de query als resultaat de gemeente Gent geven. Het postnummer moet ingegeven worden in de cel Criteria onder het veld Code (=postnummer). Het postnummer staat echter ingevuld op het formulier dus moeten we het daar halen. Klik met de rechtermuis in de cel Criteria onder het veld Code en kies daar voor <Opbouwen> Een nieuwe venster Opbouwfunctie voor expressies opent zich : We gaan nu op zoek naar het veld txtpostnummer op het formulier frminvoerenpersonen. Vergroot het scherm Opbouwfunctie voor expressies door onderaan rechts van het venster de hoek naar beneden en gelijktijdig naar rechts te slepen. Klik 2x op plusje voor Forms Klik 2x op plusje voor Alle formulieren 6 Frank Van Oost

7 Klik 1x op het formulier frminvoerenpersonen In het middelste venster zie je nu alle objecten die zich op het formulier bevinden. Dubbelklik op txtpostnummer en boven wordt door de wizard de expressie gemaakt. Druk daar na op <OK> en je komt terug terecht in het queryraster. De bovenstaande expressie betekent : op het formulier frminvoerenpersoon de waarde die staat in het object txtpostnummer. Dat is bijvoorbeeld het postnummer In het queryraster vind je dan deze expressie. Verbreed de kolom van Code even en dan zie je de expressie volledig. We bewaren deze query als qryopzoekengemeente door op het disketje bovenaan links te klikken (maar dat zou nu al evident mogen lijken zijn). Willen we nu de query even testen dan drukken we op rode uitroepteken <Uitvoeren>. We krijgen een blanco resultaat omdat er nog geen postnummer is ingevuld op het formulier. 7 Frank Van Oost

8 Klik rechts op het tabblad met qryopzoekengemeente en kies voor <Ontwerpweergave>. Klik daarna op het tabblad frminvoerenpersonen en kies daar voor <Formulierweergave>. Vul nu het postnummer 9000 in het tekstvak txtpostnummer en druk op <Enter> om het veld te verlaten (dan pas is de waarde geregistreerd voor Access). 8 Frank Van Oost

9 Klik nu terug op het tabblad qryopzoekengemeente en druk het tabblad *Ontwerpen+ en daarna op <Uitvoeren> op het lint. Dit is het resultaat de query is juist gemaakt. B. Keuzelijst met invoervak maken Ga terug naar het formulier frminvoerenpersonen en open dit in Ontwerpweergave. Op het lint in de tab *Ontwerpen+ klikken we in de groep <Besturingselementen> op Keuzelijst met invoervak. Daarna klikken we op het formulier naast het tekstvak txtpostnummer. Er opent zich een Wizard. 9 Frank Van Oost

10 De waarden die in de keuzelijst zullen verschijnen worden geleverd door de query die we net gemaakt hebben, nl. qryoproepengemeente. Vandaar dat we in deze wizard kiezen voor de eerste keuze De waarden voor de keuzelijst met invoervak moeten worden opgezocht in een tabel of query en klik op <Volgende>. Kies in het volgende venster voor Query s en selecteer daar qryopzoekengemeente. Klik op <Volgende>. In het volgende venster staan alle velden die je in de query hebt opnomen. Voor de lijst die we maken hebben we eigenlijk enkel de PST_GemeenteNummer (unieke sleutel) en de PST_GemeenteNaam (Gemeentenaam) nodig. Het veld PST_Postnummer moet niet opgenomen worden omdat dit in principe dezelfde waarde is die je ingevuld hebt op het formulier, en dit dus geen extra informatie geeft. 10 Frank Van Oost

11 Duid één voor één de twee velden aan en klik telkens op het knopje met pijltje naar rechts. Mocht je verkeerd zijn dan kan je in de rechterkolom een veld aanduiden en op het knopje naar links drukken waardoor het veld terug in de linkerkolom beland. Druk op <Volgende>. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken is het goed om de resultaten de sorteren op naam van de gemeente. Dat doen we in het volgende scherm. Kies uit de keuzelijst het veld PST_GemeenteNaam en kies <Volgende>. Je kan eventueel nog oplopend of aflopend sorteren door op de knop naast de keuzelijst te klikken. Klik op <Volgende>. 11 Frank Van Oost

12 De sleutelkolom staat verborgen. De sleutelkolom zal gebruikt worden om bewaard te worden in de tabel. (zie later). Als het vinkje niet aan staat dan krijgt je het bij het drukken op <Volgende> het venter hieronder. In het volgende venster wordt bepaald welk gegeven uit de lijst moet bewaard worden of kan gebruikt worden in een latere bewerking. Voor ons is de latere bewerking het wegschrijven naar de tabel tblpersonen in het veld Gemeentenummer. De wizard geeft ook aan dat het veld dat je kiest éénduidig (unieke waarde) de rij aanduidt in de lijst. Dit is dus de ID (primaire sleutel uit de tblpostcodes). 12 Frank Van Oost

13 We duiden dus PST_GemeenteNummer aan en kikken op <Volgende>. De waarde die we bewaren wordt in de lijst (straks) de afhankelijke kolom genoemd. Nu moet je nog een label mee geven met deze lijst. Dit label verschijnt op het formulier. We tikken Gemeente : en klikken op <Voltooien>. Dit is het resultaat. Het label staat boven het tekstvak Postnummer. We verplaatsen het label door het bruine vierkantje (links boven het label Gemeente: en dit te verslepen boven de lijst die we 13 Frank Van Oost

14 gemaakt hebben. We maken de lijst zelf wat breder (voor grotere gemeentenamen). Dan doen we door rechts van de lijst het middelste oranje vierkantje te verslepen naar rechts. Dit is het resultaat in ontwerpweergave en in weergave. In het navigatievenster staan nog heel wat tabellen en queries die niet in ons database- voorbeeld staan. Alle tabellen en queries die niet in ons voorbeeld zijn opgenomen mogen genegeerd worden. Ze worden voorlopig toch niet gebruikt in onze oefening. In onze database moeten staan : tblpersonen, tblpostcodes, qryopzoekengemeente, qryinvoerenpersonen en frminvoerenpersonen. We bewaren de wijzigingen op het formulier. 14 Frank Van Oost

15 Tik nu in het tekstvak txtpostnummer 9000 en druk op de tab-toets of <Enter> om het veld te verlaten. Druk nu op het lint op de knop <Alles vernieuwen> in de groep <Records>. Klik nu op de lijst van de gemeentes en daar zie je Gent staan. We zien dat in de lijst zowel de ID als de gemeentenaam is opgenomen. Dit is niet de uiteindelijke bedoeling. We gaan dit aanpassen in het eigenschappenvenster van de keuzelijst. Ga terug naar de ontwerpweergave van je formulier en selecteer de keuzelijst Gemeente. Druk nu op het lint uiterst rechts op de knop <Eigenschappenvenster> en dan krijg je het volgende scherm. We passen het volgende aan in het eigenschappenvenster. 15 Frank Van Oost

16 In het tabblad [Alle] tik je naast naam i.p.v. Keuzelijst met invoervak20 LstGemeente en druk op <Enter>. Dit is de nieuwe naam van het object die we net gemaakt hebben. Onder het tabbald *Opmaak+ vervang je naast Kolombreedten de eerste 2,54cm door 0 en druk op de tab-toets op je klavier. Met onderstaande resultaat. Hiermee heb je de eerste kolom van de lijst (die bestaat uit twee kolommen zie veld er juist boven Aantal kolommen ) onzichtbaar gemaakt. De breedte is nu 0 cm zodanig dat deze niet te zien is. Even kijken op het tabblad *Gegevens+ en daar zien we dat de afhankelijke kolom de kolom 1 is. Het is dan ook die waarde die later kan gebruikt worden om te bewaren of de lijst aan te spreken om te zien welke keuze is gemaakt. Naast het veld Rijbron zie je hier de SQL-weergave van de query die we gebruiken voor deze lijst. Daar zien we dat de eerste kolom het veld [Id] is van de query [qryopzoekengemeente]. Ook als deze verborgen is (kolombreedte = 0 cm) kan deze nog altijd gebruikt worden. De waarde zit nog altijd in de lijst maar kan door de gebruiker niet gezien worden. De programmeur (jij dus) kan deze waarde nog altijd gebruiken, en dat zullen we straks ook doen. Gaan we nu terug naar de Weergave van het formulier geeft dit volgende resultaat : 16 Frank Van Oost

17 Klik je nu op Gent dan wordt deze waarde in het invoervak van de lijst gebracht. Vul nu even 9940 en druk op de tab-toets (om het veld te verlaten) in bij Postnummer druk op <Alles vernieuwen> op het lint en klik nu op LstGemeente. Dan krijg je volgend resultaat. 17 Frank Van Oost

18 Hier moet de gebruiker dan de juiste gemeente kiezen. Het zal uiteindelijk de verborgen ID van deze gemeente zijn die bewaard wordt in de tblpersonen. Nu moeten we telkens drukken op de knop <Alles vernieuwen> als we een nieuw postnummer hebben ingevuld en het veld hebben verlaten. We zullen dit door een macro laten gebeuren. Een nieuw postnummer invullen en het veld verlaten is voor Access Na bijwerken. In het eigenschappen-venster bij Gebeurtenissen zullen we bij de gebeurtenis Na bijwerken een macro maken die het vernieuwen voor ons doet. Klik in het tekstvak txtpostnummer en klik in het Eigenschappenvenster op het tabblad [Gebeurtenissen]. Klik in Na bijwerken op het knopje met de drie puntjes en kies dan voor Opbouwfunctie voor macro s en klik op <OK>. Klik dan eerst op de knop Alle acties weergeven zodanig dat alle macro-acties mogelijk zijn. 18 Frank Van Oost

19 In het macroraster kunnen we nu een eenvoudige macro maken om het de lijst met gemeentes, LstGemeente, telkens te laten vernieuwen. Kies in het raster voor QueryOpnieuwUitvoeren en onderaan naast besturingselement vul je het besturingselement in dat je wenst te vernieuwen : LstGemeente (let op : geen tikfouten maken de naam van het object moet juist zijn). Daarna klikken op de knop <Sluiten> en bewaren we de macro. In het eigenschappenvenster staat nu naast Na bijwerken : *Ingesloten macro+. Dat is de macro die we daarnet hebben gemaakt. Door op het knopje met de drie puntjes te klikken kan je de macro terug oproepen en wijzigen. 19 Frank Van Oost

20 We komen terug in ons formulier terecht. Om de lay-out van ons formulier nog licht aan te passen wijzigen we nog enkele eigenschappen in het tabblad [Opmaak] : - Bijschrift : Invoeren personen - dit wordt de titel van het formulier i.p.v. frminvoerenpersonen. - Autocentreren : Ja daardoor wordt het formulier steeds in het midden van het scherm geopend. - Randstijl : Dialoog dit zorgt er voor dat het formulier niet kan aangepast worden door de gebruiker. - Recordkiezers : Nee daardoor verdwijnt de vertikale lijn met het zwarte pijltje bovenaan. Dit is enkel nodig bij een doorlopend formulier waarop je meerdere records gelijktijdig ziet. - Navigatieknoppen : Nee hierdoor verdwijnt onderaan het formulier de knoppen om in de verschillende records die je in één sessie hebt toegevoegd te bladeren. Ga nu terug naar de Weergave van het formulier en probeer nu een postnummer in te vullen en kijk of de lijst LstGemeente telkens opnieuw wordt opgevuld (QueryOpnieuwUitvoeren). Dit is het resultaat. 20 Frank Van Oost

21 Het veld en het label Gemeente mogen verwijderd worden want dit is hier niet meer nodig. Het veld Telefoon en zijn label verschuif je wat naar boven. Nu nog de tab-volgorde aanpassen. Daarvoor ga je naar ontwerp weergave. Klik op het tekstvak txtpostnummer. In Eigenschappenvenster op het tabblad *Overige+ vind je de bij Tabvolgorde het getal 3. Klik nu op het object LstGemeente en in het Eigenschappenvenster bij [Overige] Tabvolgorde tik je 4. Alle andere tabvolgordes van de andere objecten gaan automatisch één plaatsje verhogen zodanig dat alles in de juiste volgorde kan worden doorlopen. Bewaar het formulier en open het nog even in Weergave. Test nu even de tabvolgorde door je cursor in het tekstvak txtnaam te plaatsen en nu een aantal keren op de tab te drukken. De volgorde van de verschillende objecten op het formulier moet nu gevolgd worden buiten de CmdSluiten die geen tabstop heeft (zie vroeger). Om de gemeente nu te bewaren moeten we in onze query niet meer de informatie van txtgemeente wegschrijven, want dit object hebben we juist verwijderd. We moeten nu de informatie uit de keuzelijst LstGemeente wegschrijven. De query die daar verantwoordelijk voor is moet aangepast worden. 21 Frank Van Oost

22 Het is de inhoud van de afhankelijke kolom van de keuzelijst die zal weggeschreven worden. In dit geval is het de ID van de gemeente die in de tabel zal weggeschreven worden in het veld Gemeentenummer. Open de query qryinvoerenpersonen in ontwerpweergave. In het queryveld Postnummer wijzig je *txtpostnummer] in [LstGemeente] (het object waar nu de gemeente wordt getoond). Dit gegeven moet nu weggeschreven worden naar het veld P_Postnummer. Het gegeven dat ingevuld staat op het formulier in txtpostnummer wordt nu enkel meer gebruikt om de gemeente op te zoeken, maar het wordt niet meer bewaard want de gemeente wordt nu ondubbelzinnig bepaald door het gemeentenummer dat in LstGemeente gekozen is. Het veld Gemeente in het queryraster mag verwijderd worden omdat dit veld op het formulier i verwijderd. Dit is het eindresultaat na de wijzigingen van de query. Veldnaam P_Postnummer wordt P_Gemeentenummer De naam van het veld P_Postnummer in de tabel tblpersonen is niet echt representatief voor de inhoud en we gaan dit wijzigen in de tabel. We veranderen de naam in P_Gemeentenummer. Het veld P_Gemeente heeft nu geen zin meer en mag verwijderd worden. We openen de tabel tblpersonen in ontwerpweergave door er rechts op te klikken en te kiezen voor Ontwerpweergave. We veranderen de veldnaam P_Postnummer in P_Gemeentenummer en schrappen het veld P_Gemeente door het te selecteren (klik op de rijkop voor het veld) en op de Delete-knop te drukken op je klavier. Ook kan je op het lint op de knop <Rijen verwijderen> klikken. Let op : de gegevens nu nog in dit veld zijn opgenomen worden verwijderd. Dit is niet erg want elke gemeente is nu uniek gedefinieerd door zijn gemeentenummer. Bij de verwittiging dat de gegevens zullen geschrapt worden mag je <Ja> drukken. 22 Frank Van Oost

23 Sluit de tabel en bewaar de aangebrachte wijzigingen door op <Ja> te drukken als het systeem er om vraagt. Wanneer we nu naar de query kijken is daar ook P_Postnummer vervangen door de nieuwe veldnaam P_Gemeentenummer. Let op : dit is niet altijd het geval. Dus het best is van je veldnamen correct te kiezen zodanig dat je nooit de namen moet wijzigen. De veldnamen worden niet altijd automatisch hernoemd op de verschillende objecten (formulieren, rapporten, ). Wanneer we daarnet de tabel bekeken bleek dat er nog twee velden niet opgenomen waren in ons formulier. Voor de velden P_Gender en P_Geboortedatum zijn er nog geen invoervelden voorzien in ons formulier. We openen het formulier in ontwerpweergave en gaan eerst een veld toevoegen om de geboortedatum toe te voegen. We selecteren op het formulier het label en het bijhorende tekstvak txttelefoon en kopieren dit op het formulier door achtereenvolgens te drukken op Ctrl+C en Ctrl+V. Het nieuwe label veranderen we via het Eigenschappenvenster. In het Eigenschappenvenster op het tabblad *Alle+ tikken we bij Naam : lblgeboortedatum en bij Bijschrift : Geboortedatum :. We klikken dan op het onafhankelijk tekstvak naast dit label en in het eigenschappenvenster in het tabblad *Alle+ wijzigen we de naam Tekst24 (of iets dergelijks) in txtgeboortedatum. We selecteren op het formulier alle labels door in de horizontale liniaal te klikken ter hoogte van de labels. En dan verbreden we de labels naar links, zodanig dat Geboortedatum : volledig leesbaar is. We lijnen ze ook rechts uit door in het lint op de tab [Ontwerpen] in de groep <Lettertype> te klikken op het knopje voor rechts uitlijnen. 23 Frank Van Oost

24 Nu nog de mogelijkheid maken van een geslacht mee te geven met de persoonsgegevens. Daarvoor gaan we een keuzelijst met invoervak aanmaken. Net zoals we daarnet gedaan hebben bij de LstGemeente. Kies bij de <Besturingselementen> voor Keuzelijst met invoervak en klik dan op het formulier onder het object txtgeboortedatum. Een wizard opent zich. Omdat de mogelijkheden beperkt zijn en nooit veranderen gaan we deze waarden gewoon intikken. Kies De waarden zullen worden getypt. En druk op <Volgende>. 24 Frank Van Oost

25 De wizard geeft aan dat er één kolom is. Wijzig dit in twee. In de eerste kolom tikken we de waarde die zal opgeslagen worden in de tabel, nl. M en V. In de tweede kolom tikken we de waarde die zal te zien zijn in de lijst en waaruit de gebruiker zal moeten kiezen. Druk op <Volgende>. De waarde die zal gebruikt worden om te bewaren is de waarde uit kolom 1. Dit geven we hier ook aan. Druk op <Volgende>. Geef nu nog een label mee dat op het formulier verschijnt : Geslacht : en druk op <Voltooien>. 25 Frank Van Oost

26 De lijst verschijnt nu op het formulier. Verplaats de twee knoppen naar beneden want deze staan te dicht bij de lijst. Lijn het label van Geslacht uit met het bovenliggende label. Selecteer beide labels en klik op de groep <Schikken>. Kies daar in de groep <Uitlijning bepalen> voor <Rechts>. Klik terug op het label en kies op het tabblad [Ontwerpen] voor het rechts uitlijnen van de tekst in het label (zie hoger bij uitlijnen van de andere labels). Dit is het eindresultaat : 26 Frank Van Oost

27 In Weergave is dat : Als je nu echt naar de details kijkt dan kan je de uitlijnen nog verbeteren maar dat laat ik aan jou over. Klikken we nu op de lijst van het geslacht dan zien we nog de twee kolommen. Dit is niet de bedoeling we gaan dit aanpassen via het Eigenschappenvenster. Ga terug in ontwerpweergave van het formulier. Selecteer de lijst van het geslacht en in het Eigenschappenvenster pas je volgende items aan : Tabblad Item Waarde [Opmaak] Kolombreedten 0 cm;2,54 cm [Opmaak] Aantal rijen 2 [Opmaak] Lijstbreedte 2,54 cm [Overige] Naam LstGeslacht Selecteer het label dat bij de lijst van het geslacht staat en in het Eigenschappenvenster pas je volgende items aan : 27 Frank Van Oost

28 Tabblad Item Waarde [Alle] Naam lblgeslacht Zo is ons formulier ook klaar. De lijst van geslacht is nu wat smaller geworden en de lijst toont maar twee rijen want uiteindelijk zijn er maar twee waarden man en vrouw. Nu nog onze query die de gegevens wegschrijft naar de tabel tblpersonen. In een vroeger stadium van onze oefening hebben we gezien hoe je de query aanpast. We geven hier gewoon de waarden mee en het eindresultaat. Veld Geboortedatum: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtGeboortedatum] Geslacht: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![LstGeslacht] Naar welk veld in de tabel P_Geboortedatum P_Gender Dit is het eindresultaat. Dit hebben we bekomen door gebruik te maken van de wizard Opbouwfunctie voor expressies die we reeds vroeger een aantal keren hebben gebruikt. Nu nog even de tabvolgorde controleren. Open het formulier in Ontwerpweergave en open het Eigenschappenvenster. Klik op het object txttelefoon het veld net boven txtgeboortedatum (dat we toegevoegd hebben). In het Eigenschappenvenster klik je op het tabblad [Overige] waar je ziet dat de tabvolgorde van txttelefoon (in mijn toepassing bij jullie kan dit licht anders zijn) 5 is. Wil ik nu dat txtgeboortedatum de volgende tabstop is klik ik op het object txtgeboortedatum en pas in het Eigenschappenvenster de waarde tabvolgorde aan naar Frank Van Oost

29 Klik daarna op LstGeslacht en pas de tabvolgorde aan naar 7 (één hoger). Doe hetzelfde met de CmdOpslaan en geef deze 8. Op die manier zullen de verschillende objecten elkaar op volgen. Bij het opslaan hadden we voorzien dat alle velden blanco werden gezet door de macro die schuil gaat achter de knop CmdOpslaan. We moeten deze macro nu aanpassen voor het verdwenen object txtgemeente en voor de toegevoegde objecten LstGemeente, txtgeboortedatum en LstGeslacht. Klik op de knop <Opslaan> en in het Eigenschappenvenster kies je voor [Gebeurtenis]. Bij het item Bij klikken klik je even in *Ingesloten macro]. Daarna klik je op het knopje met de drie puntjes en kom je in het macroraster terecht. Pas dit als volgt aan aanpassing aan de argumenten kan je enkel onderaan het scherm bij Actieargumenten je kan niets wijzigen in de kolom Argumenten waar de tekst grijs staat. Actie Argumenten Expressie WaardeInstellen [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtGemeente] Moet worden [Forms]![frmInvoerenPersonen]![LstGemeente] Voeg voor Naar besturingselement gaan Actie Argumenten Expressie WaardeInstellen [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtGeboortedatum] WaardeInstellen [Forms]![frmInvoerenPersonen]![LstGeslacht] Met het volgende als eindresultaat : 29 Frank Van Oost

30 Sluit de macro en bewaar de wijzigingen. Bij het opslaan zullen nu alle gegevens mooi weggeschreven worden naar het juist veld in de tabel tblpersonen. Doe de test.. 30 Frank Van Oost

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009 Inleiding Deze nota s bevatten enkel de instructies (acties) die je moet uitvoeren om een bepaalde taak in Access te volbrengen. Het waarom van al deze acties wordt uitvoering uitgelegd in de lessen Microsoft

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen!

Office 2007 voor het examen! Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 4 Access 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Op weg met Microsoft Access 2002-2003

Op weg met Microsoft Access 2002-2003 Op weg met Microsoft Access 2002-2003 Van start gaan met de gegevensbank van Microsoft Office PCG Joris Verbiest 1. Wat kan ik met Access doen?... 3 a. Wat is Microsoft Access?... 3 b. Het verschil tussen

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Herstellen van je pc (Disaster Recovery)

Herstellen van je pc (Disaster Recovery) Herstellen van je pc Disaster Recovery 1 Herstellen van je pc (Disaster Recovery) 0. Inleiding In het vorige hoofdstuk hebben we verschillende mogelijkheden gezien om een veiligheidskopie te nemen van

Nadere informatie

Hoogezand, april 2008 BBTI Hoogezand. BBTI Werfkade 10 9601 LG Hoogezand

Hoogezand, april 2008 BBTI Hoogezand. BBTI Werfkade 10 9601 LG Hoogezand Hoogezand, april 2008 BBTI Hoogezand BBTI Werfkade 10 9601 LG Hoogezand 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ronde 1 Formulieren... 3 Les 1 A Een database en eerste tabel maken... 3 De database een naam

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Starten met Base

Hoofdstuk 10 Starten met Base Inleidende gids Hoofdstuk 10 Starten met Base Inleiding tot gegevensbronnen OpenOffice.org Auteursrecht Op dit document is het auteursrecht 2005 van toepassing. De medewerkers aan dit document staan vermeld

Nadere informatie

Vakrapport (Access XP)

Vakrapport (Access XP) Vakrapport (Access XP) J. Gantois Evaluaties bijhouden in een elektronisch rekenblad is een heel logische operatie. Wanneer je echter iedere leerling afzonderlijk op de hoogte wil brengen van zijn scores

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

OpenOffice-Calc:basis,tips,workshops

OpenOffice-Calc:basis,tips,workshops Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl OpenOffice-Calc:basis,tips,workshops Introductie Basisinformatie Manoeuvreren door het werkblad Invoeren van gegevens

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon.

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon. Writer OpenOffice Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579, e-mail:d.grooters@home.nl Dit boekje is tot stand gekomen met tips van Wim Schoon. Introductie...3 Basishandelingen...3

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

Tutorial. Microsoft Access 2003

Tutorial. Microsoft Access 2003 Bureau voor Taal en Informatica Werfkade 10 9601 LG Hoogezand 0598 390070 e-mail: bti@bbti.nl Tutorial Microsoft Access 2003 Kijkje in de keuken www.bbti.nl bbti Hoogezand Access: Kijkje in de keuken 2

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller Reader 43 Workshop Kennismaken met websites FRONTPAGE 2003 Mediatheek Tilburg Moller 2 Inleiding... 5 1 Wat gaan we doen?... 5 1.1 Onderwerp.. 5 1.2 Inleiding.. 6 1.3 De opdracht 6 1.4 Infobronnen 6 1.5

Nadere informatie

Centraal dossierbeheer Plus

Centraal dossierbeheer Plus Centraal dossierbeheer Plus 1 Centraal dossierbeheer Inhoud 1 Welkom bij Centraal dossierbeheer Plus...3 2 Werken met deze helpfile...5 2.1 Zo werkt dit helpsysteem...5 2.2 Navigatie via de knoppen Terug

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Je email-programma configureren

Je email-programma configureren Email configureren 1 Je email-programma configureren Om de tweede belangrijke functie van het Internet te kunnen gebruiken moeten we onze email configureren. Er zijn ook hier verschillende programma s

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Syllabus Adlib toepassen en gebruik

Syllabus Adlib toepassen en gebruik ADLIB TOEPASSEN EN GEBRUIK : SYLLABUS 1. Kennismaking met Adlib Museum Plus 1.1. Wat is Adlib Museum Plus 1.2. Softwareversie en applicatieversie 1.3. De gebruikersinterface 2. Basishandelingen bij het

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke

Tekstverwerking. Wat gaan we leren? Opdracht: Geavanceerde opmaak. Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke Wat gaan we leren? Tekstverwerking In deze cursus gaan we meer leren over de opmaak van een Word-document. We hebben al met verschillende soorten opmaak leren werken: Tekenopmaak Alineaopmaak Paginaopmaak

Nadere informatie

Tips van en voor Haza-21 v.3

Tips van en voor Haza-21 v.3 Tips Haza 21 v3 versie 23 maart 2011 - pag. 1 Tips van en voor Haza-21 v.3 Verzameld door Marianne Teunis Mocht u in dit bestand iets tegenkomen dat niet klopt of niet werkt, wilt u het dan even aan mij

Nadere informatie

Werken met Swiss Master

Werken met Swiss Master Versie 5.5 (build 15) Frans Peeters Voorwoord Deze reader is geschreven naar aanleiding van een workshop die gehouden is tijdens een scheidsrechtersdag van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond op zaterdag

Nadere informatie

Sitemap. Interne Zoekmachine. In deze handleiding een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen. Inloggen op de sitebuilder

Sitemap. Interne Zoekmachine. In deze handleiding een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen. Inloggen op de sitebuilder In deze handleiding een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen. Inloggen op de sitebuilder De sitebuilder bereik je vanaf nu via je eigen domeinnaam. Dus: www.jouwdomein.nl/beheer (jouwdomein.nl

Nadere informatie

PUBLISHER Desk Top Publishing (DTP) voor beginners Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van MS Publisher 2010 Carl Maegerman www.lesgever.

PUBLISHER Desk Top Publishing (DTP) voor beginners Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van MS Publisher 2010 Carl Maegerman www.lesgever. PUBLISHER Desk Top Publishing (DTP) voor beginners Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van MS Publisher 2010 Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE LES 1 INLEIDING... 3 LES 2 BASISHANDELINGEN

Nadere informatie

In dit artikel wil ik laten zien hoe je een eigen sjabloon kunt

In dit artikel wil ik laten zien hoe je een eigen sjabloon kunt Maak je eigen Wordsjabloon Handig voor eigen briefpapier, nieuwsbrieven e.d. Otto Slijkhuis In dit artikel wil ik laten zien hoe je een eigen sjabloon kunt maken. Geen spectaculair ontwerp maar een simpel

Nadere informatie