Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen"

Transcriptie

1 Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 2 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel gebruiken bij het invullen en het bewaren van het postnummer en gemeente van de persoon die we toevoegen aan de tblpersonen. Maar voor we belangrijke aanpassingen aanbrengen aan onze toepassing gaan we eerst een backup nemen. Klik op de <Officeknop> <Beheren><Back-up maken van de database> Access maakt nu een kopie van de database in dezelfde map waarin de originele database staat maar voegt in de naam de datum toe en eventueel een volgnummer wanneer je meerdere backups neemt op één dag. Klik in het volgende venster gewoon op <Opslaan>. 1 Frank Van Oost

2 In de map waar de database staat zie je nu het volgende : - het eerste bestand is de toepassing waarin we werken - het tweede bestand is een tijdelijk bestand dat Access aanmaakt als je met de database werkt. Dit bestand wordt automatisch verwijderd wanneer je de database sluit. - het derde bestand is de backup van het eerste bestand. Je ziet dat de datum gewoon is toegevoegd aan de naam van de database. Maak ik dezelfde dag nog een backup wordt deze toegevoegd met dezelfde naam als de vorige backup maar met een toevoeging van een volgnummer in ons voorbeeld : _(1). 2 Frank Van Oost

3 Nu kunnen we zonder problemen starten met de aanpassingen. Loopt het fout kunnen we gewoon terug keren naar de vorige versie want daarvoor hebben we de backup van deze werkende versie gemaakt. Invullen en opzoeken van het postnummer en de gemeente De bedoeling is dat de gebruiker het postnummer invult van de persoon die hij wenst toe te voegen. Het systeem moet dan zelf alle gemeentes op zoeken met dat postnummer. De gebruiker moet dan de juiste gemeente kiezen. Is er slechts één mogelijke gemeente, bvb is Eeklo en er is geen enkele andere gemeente met hetzelfde postnummer, dan moet het systeem onmiddellijk de juiste gemeente voorstellen. We openen het formulier frminvoerenpersonen in ontwerpweergave door er rechts op te klikken en de juiste keuze te maken. 3 Frank Van Oost

4 Op dit formulier is al een tekstvak txtpostnummer voorzien. In dit tekstvak kunnen we het postnummer invullen. Daarna moet Access de gemeente opzoeken. Daarvoor voegen we straks een keuzelijst met invoervak toe aan het formulier met de lijst van overeenkomende gemeentes. Voor we verder gaan wil ik voor alle duidelijkheid eerst de veldnamen in de tabel tblpostcodes aanpassen en wel als volgt : ID wordt PST_GemeenteNummer Unieke code van de gemeente Code wordt PST_Postnummer Postnummer Name wordt PST_Gemeentenaam Gemeentenaam in kleine letters Upname wordt PST_GemeentenaamHoofdletters Gemeentenaam in hoofdletters Structcode wordt PST_Structuurcode Postnummer en Gemeentenaam A. Selectiequery maken Maar eerst moeten we een selectiequery maken die als resultaat een lijst geeft met alle gemeentes die het ingevulde postnummer hebben. - Klik op [Maken] in het lint, in de groep <Overige> klik je op <QueryOntwerp> (uiterst rechts) - Voeg de tabel tblpostcodes toe en druk op <Sluiten>. 4 Frank Van Oost

5 Met dit als resultaat. In onze lijst willen wij de gemeentes zien, maar zoeken we op postnummer en om de gemeente later te kunnen bewaren moeten we zeker de primaire sleutel van de tabel mee opnemen in de query. Dat betekent dat volgende velden in het queryraster moeten opgenomen worden : PST_GemeenteNummer (= primaire sleutel), PST_Postnummer en PST_Gemeentenaam. Dit doen we door op elk veld 2x te klikken. 5 Frank Van Oost

6 We moeten nu het postnummer mee geven in de query. Wanneer de gebruiker het postnummer 9000 in vult moet de query als resultaat de gemeente Gent geven. Het postnummer moet ingegeven worden in de cel Criteria onder het veld Code (=postnummer). Het postnummer staat echter ingevuld op het formulier dus moeten we het daar halen. Klik met de rechtermuis in de cel Criteria onder het veld Code en kies daar voor <Opbouwen> Een nieuwe venster Opbouwfunctie voor expressies opent zich : We gaan nu op zoek naar het veld txtpostnummer op het formulier frminvoerenpersonen. Vergroot het scherm Opbouwfunctie voor expressies door onderaan rechts van het venster de hoek naar beneden en gelijktijdig naar rechts te slepen. Klik 2x op plusje voor Forms Klik 2x op plusje voor Alle formulieren 6 Frank Van Oost

7 Klik 1x op het formulier frminvoerenpersonen In het middelste venster zie je nu alle objecten die zich op het formulier bevinden. Dubbelklik op txtpostnummer en boven wordt door de wizard de expressie gemaakt. Druk daar na op <OK> en je komt terug terecht in het queryraster. De bovenstaande expressie betekent : op het formulier frminvoerenpersoon de waarde die staat in het object txtpostnummer. Dat is bijvoorbeeld het postnummer In het queryraster vind je dan deze expressie. Verbreed de kolom van Code even en dan zie je de expressie volledig. We bewaren deze query als qryopzoekengemeente door op het disketje bovenaan links te klikken (maar dat zou nu al evident mogen lijken zijn). Willen we nu de query even testen dan drukken we op rode uitroepteken <Uitvoeren>. We krijgen een blanco resultaat omdat er nog geen postnummer is ingevuld op het formulier. 7 Frank Van Oost

8 Klik rechts op het tabblad met qryopzoekengemeente en kies voor <Ontwerpweergave>. Klik daarna op het tabblad frminvoerenpersonen en kies daar voor <Formulierweergave>. Vul nu het postnummer 9000 in het tekstvak txtpostnummer en druk op <Enter> om het veld te verlaten (dan pas is de waarde geregistreerd voor Access). 8 Frank Van Oost

9 Klik nu terug op het tabblad qryopzoekengemeente en druk het tabblad *Ontwerpen+ en daarna op <Uitvoeren> op het lint. Dit is het resultaat de query is juist gemaakt. B. Keuzelijst met invoervak maken Ga terug naar het formulier frminvoerenpersonen en open dit in Ontwerpweergave. Op het lint in de tab *Ontwerpen+ klikken we in de groep <Besturingselementen> op Keuzelijst met invoervak. Daarna klikken we op het formulier naast het tekstvak txtpostnummer. Er opent zich een Wizard. 9 Frank Van Oost

10 De waarden die in de keuzelijst zullen verschijnen worden geleverd door de query die we net gemaakt hebben, nl. qryoproepengemeente. Vandaar dat we in deze wizard kiezen voor de eerste keuze De waarden voor de keuzelijst met invoervak moeten worden opgezocht in een tabel of query en klik op <Volgende>. Kies in het volgende venster voor Query s en selecteer daar qryopzoekengemeente. Klik op <Volgende>. In het volgende venster staan alle velden die je in de query hebt opnomen. Voor de lijst die we maken hebben we eigenlijk enkel de PST_GemeenteNummer (unieke sleutel) en de PST_GemeenteNaam (Gemeentenaam) nodig. Het veld PST_Postnummer moet niet opgenomen worden omdat dit in principe dezelfde waarde is die je ingevuld hebt op het formulier, en dit dus geen extra informatie geeft. 10 Frank Van Oost

11 Duid één voor één de twee velden aan en klik telkens op het knopje met pijltje naar rechts. Mocht je verkeerd zijn dan kan je in de rechterkolom een veld aanduiden en op het knopje naar links drukken waardoor het veld terug in de linkerkolom beland. Druk op <Volgende>. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken is het goed om de resultaten de sorteren op naam van de gemeente. Dat doen we in het volgende scherm. Kies uit de keuzelijst het veld PST_GemeenteNaam en kies <Volgende>. Je kan eventueel nog oplopend of aflopend sorteren door op de knop naast de keuzelijst te klikken. Klik op <Volgende>. 11 Frank Van Oost

12 De sleutelkolom staat verborgen. De sleutelkolom zal gebruikt worden om bewaard te worden in de tabel. (zie later). Als het vinkje niet aan staat dan krijgt je het bij het drukken op <Volgende> het venter hieronder. In het volgende venster wordt bepaald welk gegeven uit de lijst moet bewaard worden of kan gebruikt worden in een latere bewerking. Voor ons is de latere bewerking het wegschrijven naar de tabel tblpersonen in het veld Gemeentenummer. De wizard geeft ook aan dat het veld dat je kiest éénduidig (unieke waarde) de rij aanduidt in de lijst. Dit is dus de ID (primaire sleutel uit de tblpostcodes). 12 Frank Van Oost

13 We duiden dus PST_GemeenteNummer aan en kikken op <Volgende>. De waarde die we bewaren wordt in de lijst (straks) de afhankelijke kolom genoemd. Nu moet je nog een label mee geven met deze lijst. Dit label verschijnt op het formulier. We tikken Gemeente : en klikken op <Voltooien>. Dit is het resultaat. Het label staat boven het tekstvak Postnummer. We verplaatsen het label door het bruine vierkantje (links boven het label Gemeente: en dit te verslepen boven de lijst die we 13 Frank Van Oost

14 gemaakt hebben. We maken de lijst zelf wat breder (voor grotere gemeentenamen). Dan doen we door rechts van de lijst het middelste oranje vierkantje te verslepen naar rechts. Dit is het resultaat in ontwerpweergave en in weergave. In het navigatievenster staan nog heel wat tabellen en queries die niet in ons database- voorbeeld staan. Alle tabellen en queries die niet in ons voorbeeld zijn opgenomen mogen genegeerd worden. Ze worden voorlopig toch niet gebruikt in onze oefening. In onze database moeten staan : tblpersonen, tblpostcodes, qryopzoekengemeente, qryinvoerenpersonen en frminvoerenpersonen. We bewaren de wijzigingen op het formulier. 14 Frank Van Oost

15 Tik nu in het tekstvak txtpostnummer 9000 en druk op de tab-toets of <Enter> om het veld te verlaten. Druk nu op het lint op de knop <Alles vernieuwen> in de groep <Records>. Klik nu op de lijst van de gemeentes en daar zie je Gent staan. We zien dat in de lijst zowel de ID als de gemeentenaam is opgenomen. Dit is niet de uiteindelijke bedoeling. We gaan dit aanpassen in het eigenschappenvenster van de keuzelijst. Ga terug naar de ontwerpweergave van je formulier en selecteer de keuzelijst Gemeente. Druk nu op het lint uiterst rechts op de knop <Eigenschappenvenster> en dan krijg je het volgende scherm. We passen het volgende aan in het eigenschappenvenster. 15 Frank Van Oost

16 In het tabblad [Alle] tik je naast naam i.p.v. Keuzelijst met invoervak20 LstGemeente en druk op <Enter>. Dit is de nieuwe naam van het object die we net gemaakt hebben. Onder het tabbald *Opmaak+ vervang je naast Kolombreedten de eerste 2,54cm door 0 en druk op de tab-toets op je klavier. Met onderstaande resultaat. Hiermee heb je de eerste kolom van de lijst (die bestaat uit twee kolommen zie veld er juist boven Aantal kolommen ) onzichtbaar gemaakt. De breedte is nu 0 cm zodanig dat deze niet te zien is. Even kijken op het tabblad *Gegevens+ en daar zien we dat de afhankelijke kolom de kolom 1 is. Het is dan ook die waarde die later kan gebruikt worden om te bewaren of de lijst aan te spreken om te zien welke keuze is gemaakt. Naast het veld Rijbron zie je hier de SQL-weergave van de query die we gebruiken voor deze lijst. Daar zien we dat de eerste kolom het veld [Id] is van de query [qryopzoekengemeente]. Ook als deze verborgen is (kolombreedte = 0 cm) kan deze nog altijd gebruikt worden. De waarde zit nog altijd in de lijst maar kan door de gebruiker niet gezien worden. De programmeur (jij dus) kan deze waarde nog altijd gebruiken, en dat zullen we straks ook doen. Gaan we nu terug naar de Weergave van het formulier geeft dit volgende resultaat : 16 Frank Van Oost

17 Klik je nu op Gent dan wordt deze waarde in het invoervak van de lijst gebracht. Vul nu even 9940 en druk op de tab-toets (om het veld te verlaten) in bij Postnummer druk op <Alles vernieuwen> op het lint en klik nu op LstGemeente. Dan krijg je volgend resultaat. 17 Frank Van Oost

18 Hier moet de gebruiker dan de juiste gemeente kiezen. Het zal uiteindelijk de verborgen ID van deze gemeente zijn die bewaard wordt in de tblpersonen. Nu moeten we telkens drukken op de knop <Alles vernieuwen> als we een nieuw postnummer hebben ingevuld en het veld hebben verlaten. We zullen dit door een macro laten gebeuren. Een nieuw postnummer invullen en het veld verlaten is voor Access Na bijwerken. In het eigenschappen-venster bij Gebeurtenissen zullen we bij de gebeurtenis Na bijwerken een macro maken die het vernieuwen voor ons doet. Klik in het tekstvak txtpostnummer en klik in het Eigenschappenvenster op het tabblad [Gebeurtenissen]. Klik in Na bijwerken op het knopje met de drie puntjes en kies dan voor Opbouwfunctie voor macro s en klik op <OK>. Klik dan eerst op de knop Alle acties weergeven zodanig dat alle macro-acties mogelijk zijn. 18 Frank Van Oost

19 In het macroraster kunnen we nu een eenvoudige macro maken om het de lijst met gemeentes, LstGemeente, telkens te laten vernieuwen. Kies in het raster voor QueryOpnieuwUitvoeren en onderaan naast besturingselement vul je het besturingselement in dat je wenst te vernieuwen : LstGemeente (let op : geen tikfouten maken de naam van het object moet juist zijn). Daarna klikken op de knop <Sluiten> en bewaren we de macro. In het eigenschappenvenster staat nu naast Na bijwerken : *Ingesloten macro+. Dat is de macro die we daarnet hebben gemaakt. Door op het knopje met de drie puntjes te klikken kan je de macro terug oproepen en wijzigen. 19 Frank Van Oost

20 We komen terug in ons formulier terecht. Om de lay-out van ons formulier nog licht aan te passen wijzigen we nog enkele eigenschappen in het tabblad [Opmaak] : - Bijschrift : Invoeren personen - dit wordt de titel van het formulier i.p.v. frminvoerenpersonen. - Autocentreren : Ja daardoor wordt het formulier steeds in het midden van het scherm geopend. - Randstijl : Dialoog dit zorgt er voor dat het formulier niet kan aangepast worden door de gebruiker. - Recordkiezers : Nee daardoor verdwijnt de vertikale lijn met het zwarte pijltje bovenaan. Dit is enkel nodig bij een doorlopend formulier waarop je meerdere records gelijktijdig ziet. - Navigatieknoppen : Nee hierdoor verdwijnt onderaan het formulier de knoppen om in de verschillende records die je in één sessie hebt toegevoegd te bladeren. Ga nu terug naar de Weergave van het formulier en probeer nu een postnummer in te vullen en kijk of de lijst LstGemeente telkens opnieuw wordt opgevuld (QueryOpnieuwUitvoeren). Dit is het resultaat. 20 Frank Van Oost

21 Het veld en het label Gemeente mogen verwijderd worden want dit is hier niet meer nodig. Het veld Telefoon en zijn label verschuif je wat naar boven. Nu nog de tab-volgorde aanpassen. Daarvoor ga je naar ontwerp weergave. Klik op het tekstvak txtpostnummer. In Eigenschappenvenster op het tabblad *Overige+ vind je de bij Tabvolgorde het getal 3. Klik nu op het object LstGemeente en in het Eigenschappenvenster bij [Overige] Tabvolgorde tik je 4. Alle andere tabvolgordes van de andere objecten gaan automatisch één plaatsje verhogen zodanig dat alles in de juiste volgorde kan worden doorlopen. Bewaar het formulier en open het nog even in Weergave. Test nu even de tabvolgorde door je cursor in het tekstvak txtnaam te plaatsen en nu een aantal keren op de tab te drukken. De volgorde van de verschillende objecten op het formulier moet nu gevolgd worden buiten de CmdSluiten die geen tabstop heeft (zie vroeger). Om de gemeente nu te bewaren moeten we in onze query niet meer de informatie van txtgemeente wegschrijven, want dit object hebben we juist verwijderd. We moeten nu de informatie uit de keuzelijst LstGemeente wegschrijven. De query die daar verantwoordelijk voor is moet aangepast worden. 21 Frank Van Oost

22 Het is de inhoud van de afhankelijke kolom van de keuzelijst die zal weggeschreven worden. In dit geval is het de ID van de gemeente die in de tabel zal weggeschreven worden in het veld Gemeentenummer. Open de query qryinvoerenpersonen in ontwerpweergave. In het queryveld Postnummer wijzig je *txtpostnummer] in [LstGemeente] (het object waar nu de gemeente wordt getoond). Dit gegeven moet nu weggeschreven worden naar het veld P_Postnummer. Het gegeven dat ingevuld staat op het formulier in txtpostnummer wordt nu enkel meer gebruikt om de gemeente op te zoeken, maar het wordt niet meer bewaard want de gemeente wordt nu ondubbelzinnig bepaald door het gemeentenummer dat in LstGemeente gekozen is. Het veld Gemeente in het queryraster mag verwijderd worden omdat dit veld op het formulier i verwijderd. Dit is het eindresultaat na de wijzigingen van de query. Veldnaam P_Postnummer wordt P_Gemeentenummer De naam van het veld P_Postnummer in de tabel tblpersonen is niet echt representatief voor de inhoud en we gaan dit wijzigen in de tabel. We veranderen de naam in P_Gemeentenummer. Het veld P_Gemeente heeft nu geen zin meer en mag verwijderd worden. We openen de tabel tblpersonen in ontwerpweergave door er rechts op te klikken en te kiezen voor Ontwerpweergave. We veranderen de veldnaam P_Postnummer in P_Gemeentenummer en schrappen het veld P_Gemeente door het te selecteren (klik op de rijkop voor het veld) en op de Delete-knop te drukken op je klavier. Ook kan je op het lint op de knop <Rijen verwijderen> klikken. Let op : de gegevens nu nog in dit veld zijn opgenomen worden verwijderd. Dit is niet erg want elke gemeente is nu uniek gedefinieerd door zijn gemeentenummer. Bij de verwittiging dat de gegevens zullen geschrapt worden mag je <Ja> drukken. 22 Frank Van Oost

23 Sluit de tabel en bewaar de aangebrachte wijzigingen door op <Ja> te drukken als het systeem er om vraagt. Wanneer we nu naar de query kijken is daar ook P_Postnummer vervangen door de nieuwe veldnaam P_Gemeentenummer. Let op : dit is niet altijd het geval. Dus het best is van je veldnamen correct te kiezen zodanig dat je nooit de namen moet wijzigen. De veldnamen worden niet altijd automatisch hernoemd op de verschillende objecten (formulieren, rapporten, ). Wanneer we daarnet de tabel bekeken bleek dat er nog twee velden niet opgenomen waren in ons formulier. Voor de velden P_Gender en P_Geboortedatum zijn er nog geen invoervelden voorzien in ons formulier. We openen het formulier in ontwerpweergave en gaan eerst een veld toevoegen om de geboortedatum toe te voegen. We selecteren op het formulier het label en het bijhorende tekstvak txttelefoon en kopieren dit op het formulier door achtereenvolgens te drukken op Ctrl+C en Ctrl+V. Het nieuwe label veranderen we via het Eigenschappenvenster. In het Eigenschappenvenster op het tabblad *Alle+ tikken we bij Naam : lblgeboortedatum en bij Bijschrift : Geboortedatum :. We klikken dan op het onafhankelijk tekstvak naast dit label en in het eigenschappenvenster in het tabblad *Alle+ wijzigen we de naam Tekst24 (of iets dergelijks) in txtgeboortedatum. We selecteren op het formulier alle labels door in de horizontale liniaal te klikken ter hoogte van de labels. En dan verbreden we de labels naar links, zodanig dat Geboortedatum : volledig leesbaar is. We lijnen ze ook rechts uit door in het lint op de tab [Ontwerpen] in de groep <Lettertype> te klikken op het knopje voor rechts uitlijnen. 23 Frank Van Oost

24 Nu nog de mogelijkheid maken van een geslacht mee te geven met de persoonsgegevens. Daarvoor gaan we een keuzelijst met invoervak aanmaken. Net zoals we daarnet gedaan hebben bij de LstGemeente. Kies bij de <Besturingselementen> voor Keuzelijst met invoervak en klik dan op het formulier onder het object txtgeboortedatum. Een wizard opent zich. Omdat de mogelijkheden beperkt zijn en nooit veranderen gaan we deze waarden gewoon intikken. Kies De waarden zullen worden getypt. En druk op <Volgende>. 24 Frank Van Oost

25 De wizard geeft aan dat er één kolom is. Wijzig dit in twee. In de eerste kolom tikken we de waarde die zal opgeslagen worden in de tabel, nl. M en V. In de tweede kolom tikken we de waarde die zal te zien zijn in de lijst en waaruit de gebruiker zal moeten kiezen. Druk op <Volgende>. De waarde die zal gebruikt worden om te bewaren is de waarde uit kolom 1. Dit geven we hier ook aan. Druk op <Volgende>. Geef nu nog een label mee dat op het formulier verschijnt : Geslacht : en druk op <Voltooien>. 25 Frank Van Oost

26 De lijst verschijnt nu op het formulier. Verplaats de twee knoppen naar beneden want deze staan te dicht bij de lijst. Lijn het label van Geslacht uit met het bovenliggende label. Selecteer beide labels en klik op de groep <Schikken>. Kies daar in de groep <Uitlijning bepalen> voor <Rechts>. Klik terug op het label en kies op het tabblad [Ontwerpen] voor het rechts uitlijnen van de tekst in het label (zie hoger bij uitlijnen van de andere labels). Dit is het eindresultaat : 26 Frank Van Oost

27 In Weergave is dat : Als je nu echt naar de details kijkt dan kan je de uitlijnen nog verbeteren maar dat laat ik aan jou over. Klikken we nu op de lijst van het geslacht dan zien we nog de twee kolommen. Dit is niet de bedoeling we gaan dit aanpassen via het Eigenschappenvenster. Ga terug in ontwerpweergave van het formulier. Selecteer de lijst van het geslacht en in het Eigenschappenvenster pas je volgende items aan : Tabblad Item Waarde [Opmaak] Kolombreedten 0 cm;2,54 cm [Opmaak] Aantal rijen 2 [Opmaak] Lijstbreedte 2,54 cm [Overige] Naam LstGeslacht Selecteer het label dat bij de lijst van het geslacht staat en in het Eigenschappenvenster pas je volgende items aan : 27 Frank Van Oost

28 Tabblad Item Waarde [Alle] Naam lblgeslacht Zo is ons formulier ook klaar. De lijst van geslacht is nu wat smaller geworden en de lijst toont maar twee rijen want uiteindelijk zijn er maar twee waarden man en vrouw. Nu nog onze query die de gegevens wegschrijft naar de tabel tblpersonen. In een vroeger stadium van onze oefening hebben we gezien hoe je de query aanpast. We geven hier gewoon de waarden mee en het eindresultaat. Veld Geboortedatum: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtGeboortedatum] Geslacht: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![LstGeslacht] Naar welk veld in de tabel P_Geboortedatum P_Gender Dit is het eindresultaat. Dit hebben we bekomen door gebruik te maken van de wizard Opbouwfunctie voor expressies die we reeds vroeger een aantal keren hebben gebruikt. Nu nog even de tabvolgorde controleren. Open het formulier in Ontwerpweergave en open het Eigenschappenvenster. Klik op het object txttelefoon het veld net boven txtgeboortedatum (dat we toegevoegd hebben). In het Eigenschappenvenster klik je op het tabblad [Overige] waar je ziet dat de tabvolgorde van txttelefoon (in mijn toepassing bij jullie kan dit licht anders zijn) 5 is. Wil ik nu dat txtgeboortedatum de volgende tabstop is klik ik op het object txtgeboortedatum en pas in het Eigenschappenvenster de waarde tabvolgorde aan naar Frank Van Oost

29 Klik daarna op LstGeslacht en pas de tabvolgorde aan naar 7 (één hoger). Doe hetzelfde met de CmdOpslaan en geef deze 8. Op die manier zullen de verschillende objecten elkaar op volgen. Bij het opslaan hadden we voorzien dat alle velden blanco werden gezet door de macro die schuil gaat achter de knop CmdOpslaan. We moeten deze macro nu aanpassen voor het verdwenen object txtgemeente en voor de toegevoegde objecten LstGemeente, txtgeboortedatum en LstGeslacht. Klik op de knop <Opslaan> en in het Eigenschappenvenster kies je voor [Gebeurtenis]. Bij het item Bij klikken klik je even in *Ingesloten macro]. Daarna klik je op het knopje met de drie puntjes en kom je in het macroraster terecht. Pas dit als volgt aan aanpassing aan de argumenten kan je enkel onderaan het scherm bij Actieargumenten je kan niets wijzigen in de kolom Argumenten waar de tekst grijs staat. Actie Argumenten Expressie WaardeInstellen [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtGemeente] Moet worden [Forms]![frmInvoerenPersonen]![LstGemeente] Voeg voor Naar besturingselement gaan Actie Argumenten Expressie WaardeInstellen [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtGeboortedatum] WaardeInstellen [Forms]![frmInvoerenPersonen]![LstGeslacht] Met het volgende als eindresultaat : 29 Frank Van Oost

30 Sluit de macro en bewaar de wijzigingen. Bij het opslaan zullen nu alle gegevens mooi weggeschreven worden naar het juist veld in de tabel tblpersonen. Doe de test.. 30 Frank Van Oost

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 1 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009 Inleiding Deze nota s bevatten enkel de instructies (acties) die je moet uitvoeren om een bepaalde taak in Access te volbrengen. Het waarom van al deze acties wordt uitvoering uitgelegd in de lessen Microsoft

Nadere informatie

Klantendatabase aanmaken

Klantendatabase aanmaken Klantendatabase aanmaken Invulformulier voor een klant te maken en op te slaan Voor dit project maken we een nieuwe database aan. Voor bepaalde acties zoals het maken van een nieuwe database en het maken

Nadere informatie

Artikelbeheer aanmaken

Artikelbeheer aanmaken Artikelbeheer aanmaken Om in onze kassa artikels te kunnen gebruiken moet hiervoor ook een beheer worden geschreven. Daarbij gaan we in eerste fase de tabellen maken en daarna de formulier en queries die

Nadere informatie

Kassaformulier aanmaken

Kassaformulier aanmaken Kassaformulier aanmaken Om in onze kassa artikels te kunnen inbrengen is het nodig om een formulier te maken waarin we een artikelnummer, het bestelde aantal kunnen invoeren. De kassa zal dan zelf het

Nadere informatie

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 28 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 28 oktober 2009 Inleiding Meestal heb je al een bestaande lijst van personen die je wilt gebruiken in je nieuwe database. Je start meestal het beheer van deze personen in Word of Excel om dan later over te stappen naar

Nadere informatie

Gegevens uit meerdere tabellen weergeven

Gegevens uit meerdere tabellen weergeven Gegevens uit meerdere tabellen weergeven Inleiding Open de tabel tblpersonen door tweemaal te klikken op de tabel. Dan zie je alle geïmporteerde records. Wat onmiddellijk opvalt is dat er geen gemeente

Nadere informatie

Een veld (field) (geel omkaderd) is een vakje en omdat er gewone tekst instaat is dit dus een "tekstveld"

Een veld (field) (geel omkaderd) is een vakje en omdat er gewone tekst instaat is dit dus een tekstveld Database "Adressen" - MS Access 2007-2010 Layout aanpassen Maak eerst een kopie van de originele database voor u veranderingen aanbrengt zodat u steeds kunt terugvallen op het origineel als er iets mocht

Nadere informatie

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert.

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert. Doelstellingen: module 3 formulieren De functie van een formulier kunnen toelichten. Een nieuw formulier ontwerpen aan de hand van de wizard. Een bestaand formulier gebruiken als databank interface. Besturingselementen

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer]

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer] 10.1 Inleiding 10.1.1 Secties toevoegen en verwijderen U kunt uw formulier in vijf aparte secties verdelen: Open het menu View [Beeld] en controleer of de opties Formulier kop- en voettekst [Form Header/Footer]

Nadere informatie

Vakrapport (Access XP)

Vakrapport (Access XP) Vakrapport (Access XP) J. Gantois Evaluaties bijhouden in een elektronisch rekenblad is een heel logische operatie. Wanneer je echter iedere leerling afzonderlijk op de hoogte wil brengen van zijn scores

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI3d. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI3d. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI3d Toegepaste Informatica Boekhouden-informatica Informaticabeheer Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003 Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 8 Een formulier ontwerpen 8.1 Probleemstelling De

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties:

In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties: SAMENVATTING HOOFDSTUK 8 Kopteksten en voetteksten In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties: De sectie Details is standaard te zien. Bij de meeste formulieren die je maakt

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand.

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Navigeren door records Je kunt bladeren door de velden en records van een tabel: Knop Omschrijving Naar volgend record Naar vorig record Naar laatste record Naar eerste record

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves.

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Databases Databases worden veel gebruikt. Er worden miljoenen gegevens in opgeslagen, bijvoorbeeld door de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, boekingssystemen van vliegtuigmaatschappijen,

Nadere informatie

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003)

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Open een leeg Word document en klik op menu Extra Brieven en verzendlijsten Controleer of er een vinkje

Nadere informatie

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010 Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010 Belangrijk!!! De 2 animaties "Samenvouwen" en "Uittrekken", die nodig zijn om het boek te maken, ontbreken in de versie PP 2010. Daarom is het nodig dat

Nadere informatie

1 Rapporteren in Office 2007

1 Rapporteren in Office 2007 1 Rapporteren in Office 2007 Kennismaking met Access Access is een elektronische databank. Wat je vroeger op steekkaarten verzamelde kan je evengoed in Access bijhouden. (In deze handleiding betekent RM:

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd.

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd. Inleiding Access 2013 is een relationeel databasesysteem. Een databasesysteem is een programma om gegevens te beheren. Deze gegevens worden in tabellen opgeslagen. Tussen de tabellen kunnen relaties bestaan.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010 5 Formulieren maken in MS Access Nu de tabellen zijn aangemaakt kunnen we de formulieren gaan maken waarmee de gebruiker informatie toevoegt of onttrekt aan het informatiesysteem, de gebruikersmenu s.

Nadere informatie

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk.

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk. Inhoudsopgave frontpage 2003... 2 een thema gebruiken... 4 afbeeldingen op de pagina zetten... 5 knoppen maken... 8 knoppen maken in linkerframe... 10 een tabel maken... 12 opdrachten... 14 een fotopagina

Nadere informatie

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard.

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. 3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. U kunt natuurlijk ook zonder een wizard een hoofd/subformulier maken. U heeft dan meer vrijheid in het ontwerp. In grote lijnen dient u dan

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007 INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007 Woord vooraf... 11 Inleiding... 12 1 Een inleiding tot databanken... 12 2 Een databank ontwerpen... 13 3 Wat is Microsoft Access?... 16 DEEL 1 Een relationele databank opstellen...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album 3 Foto s en tekst invoegen en schikken Bovenaan het programmavenster ziet u twee tabs: handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

Nadere informatie

Trainingsomschrijving ACCESS 97 / 2000 / 2003NL

Trainingsomschrijving ACCESS 97 / 2000 / 2003NL Module 1 Inleiding Module 2 Ontwerpen van tabellen Module 3 Relationele databases en queries Module 4 Formulieren en rapporten Module 5 Geav. formulieren en rapporten Module 6 Macro s en menu s Module

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

1 FASE 1: Documenttype selecteren

1 FASE 1: Documenttype selecteren Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:... Nr:... 1 FASE 1: Documenttype selecteren De bedoeling hiervan is het hoofddocument in het leven te roepen, zonder er verder aan te werken. Het is alsof het gegevensbestand

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Opmaken en printen van adresetiketten in Microsoft Word 2007

Opmaken en printen van adresetiketten in Microsoft Word 2007 Opmaken en printen van adresetiketten in Microsoft Word 2007 1. Voor het maken van adresetiketten dient men te beschikken over een database met de adressen Men kan dit opmaken in Word, Excel, Access of

Nadere informatie

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 1. Raster en hulplijnen Klik met rechter muisknop in een lege dia Klik in het afrolmenu op Raster en hulplijnen en stel onderstaande eigenschappen in 2.

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

In het tabblad Maken, groep Rapporten kun je in één keer een rapport maken van een

In het tabblad Maken, groep Rapporten kun je in één keer een rapport maken van een SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 Rapport maken In het tabblad Maken, groep Rapporten kun je in één keer een rapport maken van een geselecteerde tabel of query via opgenomen.. In dit rapport worden automatisch

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

5.6 Verschillende soorten besturingselementen.

5.6 Verschillende soorten besturingselementen. 5.6 Verschillende soorten besturingselementen. Bij het aanmaken van de besturingselementen maakt u gebruik van de knoppen in het Lint [Ribbon] onder de tab Ontwerp [Design]. Behalve het Tekstvak zijn er

Nadere informatie

Kubus in CS5. Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken.

Kubus in CS5.  Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken. http://photoshopper27.blogspot.nl/2012/02/3d-cube-in-photoshop-cs5.html Kubus in CS5 Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken. Verzamel dus een zestal afbeeldingen; hieronder de gebruikte

Nadere informatie

Normaliseren van tabellen

Normaliseren van tabellen Normaliseren van tabellen Inleiding Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de grote hoeveelheid informatie die verzameld worden in een database verspreid zitten over verschillenden tabellen. Dit is een

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010 6. Query s, macro s en rapporten In dit hoofdstuk zetten we de puntjes op de i. Alle processen zullen in de aangemaakte formulieren met de gebruikersmenu s van de secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris,

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

3. Een dia met een tabel

3. Een dia met een tabel 51 3. Een dia met een tabel Wanneer u in uw presentatie bepaalde gegevens met elkaar gaat vergelijken, dan is het een goed idee om een dia met een tabel te maken. Een tabel is een opsomming van gegevens

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Etiketten maken en printen (word 2010).

Etiketten maken en printen (word 2010). Etiketten maken en printen (word 2010). Klik op het tabblad Verzendlijsten. (Zie pijl). Het onderstaande venster komt nu: Klikt u nu op Afdruk samenvoegen starten Er komt weer een venster: Zie hier naast.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 0-21 2.1 Muistechnieken... 0-21 2.2 Windows Explorer... 0-22

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 0-21 2.1 Muistechnieken... 0-21 2.2 Windows Explorer... 0-22 Inhoudsopgave Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 0-7 1.1 Lint... 0-7 1.2 Lint minimaliseren... 0-9 1.3 Backstage... 0-10 1.4 Knopafbeeldingen in het lint... 0-12 1.5 Werkbalk

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Inhoudsopgave Ms Access 2010-1 INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Woord vooraf... 11 Inleiding... 12 1 Een inleiding tot databanken... 12 2 Een databank ontwerpen... 13 3 Wat is Microsoft Access?... 16 DEEL

Nadere informatie

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten Google Drive Deel 2 documenten I) Wat? 1) De meeste mensen bewerken teksten in de tekstverwerker Word van Microsoft Office. Het is echter ook mogelijk teksten op internet te bewerken en te bewaren. Het

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen!

Office 2007 voor het examen! Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 4 Access 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. Stap 1: aanmelden op de schoolwebsite Gebruik je gebruikersnaam zoals in SchoolOnline. Stap 2: ga naar jouw leerjaar in het menu bovenaan. Klik

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Microsoft Word 7 Werken met het lint 7 Documenten maken en bewerken 8 In verschillende weergaven werken 11 Tekens en alinea s opmaken 13 Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Nadere informatie

Cellen automatisch vullen

Cellen automatisch vullen Cellen automatisch vullen Open een nieuw bestand. Typ in cel A1 het woord Zondag. Klik op cel A1. Er staat nu een kader omheen. Rechts onder in het kader zie je een vierkantje, de vulgreep. Sleep de vulgreep

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Frans, Roger Access 2007 1/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2008; 243 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 97890356.1224.2; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België: D/2008/3941/3 Campinia Media

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Ga naar www.basisonline.nl of selecteer in de website van de school- intranet basisonline

Ga naar www.basisonline.nl of selecteer in de website van de school- intranet basisonline Werken met de website basisonline Ga naar www.basisonline.nl of selecteer in de website van de school- intranet basisonline - login met de verkregen inlognaam en wachtwoord - je inlognaam is jouw emailadres

Nadere informatie

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat

Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Individuele conversie bankrekening naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoud Overzicht... 3 Nieuwe velden relatiekaart... 3 Handmatig omzetten

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

2.2 Een tabel ontwerpen

2.2 Een tabel ontwerpen 2.2 Een tabel ontwerpen 2.2.1 Gegevens analyse Alvorens de tabellen van een database te kunnen gaan opzetten, dient u eerst te bepalen, welke gegevens daarin moeten worden opgenomen. Bepaal eerst het doel

Nadere informatie

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen.

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen. Vergelijkingseditor 2010 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl Briefhoofd maken in Word Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 We gaan ons deze keer wagen aan het maken van een briefhoofd met invulformulier in Word. De bedoeling is dat we eerst een briefhoofd

Nadere informatie

Cursus MS Access 2016

Cursus MS Access 2016 Cursus MS Access 2016 1 Waarom geeft Learnit gratis cursussen? Wij geloven in jouw kracht om jezelf te versterken en we willen je stimuleren om stappen te zetten. Ben je eenmaal begonnen en proef je de

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Tutorial. Microsoft Access 2003

Tutorial. Microsoft Access 2003 Bureau voor Taal en Informatica Werfkade 10 9601 LG Hoogezand 0598 390070 e-mail: bti@bbti.nl Tutorial Microsoft Access 2003 Kijkje in de keuken www.bbti.nl bbti Hoogezand Access: Kijkje in de keuken 2

Nadere informatie

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. 6.3 VBA Syntax Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. Klik te tab Hulpmiddelen voor databases Klik in het groepsvak Macro op

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie?

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? 1) Je opent PowerPoint met dit icoontje. Je komt op dit scherm: Hier in deze balk zie je in het klein welke dia s je allemaal hebt. Je kan de volgorde ook veranderen

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

Een voorpagina of vaklokaal omzetten in WordPress

Een voorpagina of vaklokaal omzetten in WordPress Een voorpagina of vaklokaal omzetten in WordPress Vooraf Niet elk vaklokaal is met de huidige opzet en vormgeving geschikt om die zonder al teveel extra werk om te zetten in het format van WordPress. Vooral

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Een quiz plaatsen op je website

Een quiz plaatsen op je website Een quiz plaatsen op je website Om de deelnemers een beetje na te laten denken kan je een quiz toevoegen op je site. Dat doe je op de volgende manier: a. Een quiz aanmaken Ga naar je eigen pagina en klik

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie