[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009"

Transcriptie

1 Inleiding Deze nota s bevatten enkel de instructies (acties) die je moet uitvoeren om een bepaalde taak in Access te volbrengen. Het waarom van al deze acties wordt uitvoering uitgelegd in de lessen Microsoft Access 2007 en in het gebruikt handboek. Notatie : *Maken+ : betekent het tabblad Maken op het lint <Sluiten> : de knop Sluiten (eventueel knop op het lint). 1. Een database maken - Open Microsoft Access - Klik op lege database - Vul in het rechterdeel van het venster de naam van de database in Contactpersonen : - Kies een locatie om de database op te slaan via het gele mapje naast het invoerveld voor de bestandsnaam deze locatie wordt onder het veld weergegeven. - Druk op <Maken> - op dat moment wordt een lege database aangemaakt en krijg je een 1 Frank Van Oost

2 eerste lege tabel te zien in de modus gegevensweergave vergelijkbaar met een Excelblad. - We klikken met de rechtermuisknop op het tabblad [Tabel 1] en kiezen daar om te sluiten. - Wij zullen zelf onze eigen tabellen, formulieren, maken. Het eindresultaat is dat je rechts het navigatiecentrum hebt van Access en boven het Officelint. 2 Frank Van Oost

3 2. Een nieuwe tabel maken - Klik op [Maken] - Klik in de groep Tabellen op het lint op de eerste knop <Tabelontwerp> - klik in het eerste veld onder [Tabel1] en tik daar de naam van het eerste veld De tabel zal tblpersonen noemen en zal alle personen in onze database bevatten. - Elke veldnaam in deze tabel laten we beginnen met P_ gevolgd door de specificatie van de inhoud van het veld. - Geen spaties in de veldnamen - Wanneer een veldnaam uit meerdere delen bestaat begint elk deel met een hoofdletter om de leesbaarheid te bevorderen. 3 Frank Van Oost

4 We bewaren deze tabel door op het disketje bovenaan links op de Office Snelbalk te klikken. We bewaren de tabel als tblpersonen. We drukken op <OK> en er komt een volgend berichtvenster. Access vraagt om een primaire sleutel te maken. Hier kies je <Ja>. Het veld met het gegevenstype Autonummering wordt de primaire sleutel. Je ziet welk veld de primaire sleutel is aan het sleutel dat voor het veld staat. 4 Frank Van Oost

5 3. Een nieuwe formulier maken - Op het Office-lint kies je voor het tabblad [Maken] - Klik op in de groep Formulieren op <Formulierontwerp> Je springt automatisch in het nieuwe tabblad [Ontwerpen]. Mocht dit niet zo zijn klik je even op het tabblad [Maken]. A. Tekstvakken op een formulier toevoegen - In de groep Besturingselementen klik je op tekstvak - Plaats je muiswijzer (die een andere vorm heeft gekregen (een kruisje met een klein tekstvakje ernaast) op het formulier en klik op het formulier. Er wordt een eerste tekstvak gemaakt. 5 Frank Van Oost

6 Links staat Tekst0: dit is het label en geeft eigenlijk aan wat je in het tekstvak moet invullen. Rechts vind je het eigenlijke tekstvak. In het tekstvak staat niet-afhankelijk omdat het tekstvak niet verbonden is met een veld uit een tabel of ander besturingselement. - Klik in het tabblad *Ontwerpen+ in de groep Extra op <Eigenschappenvenster>. Rechts van het formulier staat nu een nieuw venster : het Eigenschappenvenster. Mocht dit al op je scherm staan en je klikt toch op <Eigenschappenvenster> in het lint wordt dit venster gesloten. Dan druk je nog maar eens en het opent zich terug. 6 Frank Van Oost

7 In dit venster kunnen we de eigenschappen van de besturingselementen die we op het formulier plaatsten aanpassen. Het noodzakelijk dat elk besturingselement (label, tekstvak, keuzelijsten, knoppen, ) op een formulier een naam krijgen. - Klik op het label Tekst0 op hetformulier - Klik op het tabblad [Alle] in het eigenschappenvenster. - Naast <Naam> geef je de naam aan het label : lblnaam (dit is het label van het tekstvak waar we de naam van de persoon gaan tikken) - Naast <Naam> staat nu Bijschrift1 vervang dit door de naam lblnaam - De tekst die op het label moet verschijnen passen we aan bij de eigenschappen <Bijschrift>. Hier tikken we Naam :. Deze tekst zal op het scherm verschijnen. Boven de verschillende tabbladen van het eigenschappenvenster zie je steeds de naam van het besturingselement dat je aan het bewerken ben in ons voorbeeld : lblnaam. 7 Frank Van Oost

8 Let op dat je steeds het juiste besturingselement op het formulier selecteert alvorens eigenschappen te veranderen. Doe nu hetzelfde voor het tekstvak vaar nu staat niet-afhankelijk. Klik op het tekstvak en in het Eigenschappenvenster zien we de eigenschappen van het tekstvak. Bij de naam staat nu Tekst0. We vervangen dit door de naam txtnaam. Dit is het tekstvak waarin we de naam zullen invullen. Opmaak van een besturingselement aanpassen voorbeeld : label vergroten Om lblnaam breder te maken klikken we op het label en nemen het oranje blokje aan de rechterkant van de selectie. We slepen dat naar rechts tot de gewenste grootte. 8 Frank Van Oost

9 Dit herhalen we voor de verschillende tekstvakken die we op ons formulier willen maken. We kunnen dit snel door het eerste tekstvak met zijn label te selecteren. Klik op de verticale liniaal ter hoogte van de beide besturingselementen. Daardoor zijn ze beiden geselecteerd. - Druk nu Ctrl-C (kopiëren op het klembord) - Druk nu Ctrl-V (plakken op het formulier). - Herhaal dit tot je genoeg tekstvakken hebt. De verschillende tekstvakken en hun label zijn Naam label Bijschrift label Naam tekstvak lblvoornaam Voornaam : txtvoornaam lbladres Adres : txtadres lblpostnummer Postnummer : txtpostnummer lblgemeente Gemeente : txtgemeente lbltelefoon Telefoon : txttelefoon Bewaar regelmatig je formulier door te klikken op het diskette in de Office Snelbalk bovenaan links in je scherm. 9 Frank Van Oost

10 Als je op het disketje drukt vraagt het systeem om een naam voor het formulier : We vullen hier in : frminvoerenpersonen Het formulier verschijnt in het navigatievenster We klikken bovenaan het navigatievenster op Alle tabellen en kiezen daar voor Objecttype 10 Frank Van Oost

11 Daardoor zien we in het vervolg alle objecten (tabellen, formulieren, queries, ) in het navigatiecentrum. De objecten staan dan gegroepeerd per objecttype. B. Knoppen op een formulier toevoegen - Klik op *Ontwerpen+ en in de groep Besturingselementen klik je op Knop 11 Frank Van Oost

12 Ga met de muiswijzer (kruisje met knop) naar het formulier en klik op het formulier waar je de knop wilt plaatsen. Er wordt een knop op het formulier geplaatst en een Wizard opent zich. Voor de eerste knop gebruiken we de Wizard. Voor een volgende knop gaan we deze niet gebruiken. Deze knop moet bij klikken het formulier sluiten. Kies in de linkerkolom van de Wizard voor formulierbewerkingen. In de rechterkolom krijg je dan een aantal formulierbewerkingen : Je kiest daar voor Formulier sluiten en klikt op <Volgende>. 12 Frank Van Oost

13 Hier kiezen we voor de standaardkeuze die hier wordt aangegegeven. Je kan ook een ander figuur op de knop door Stoppen te kiezen of te bladeren. Je kan ook een tekst op de knop plaatsen door de keuze Tekst te nemen. Je kan dan de tekst naar eigen goeddunken aanpassen. Je klikt op <Volgende>. De knop moet ook een naam krijgen. In de naam van de knop verwerken we de functie. We noemen de knop cmdsluiten. Klik op <Voltooien>. 13 Frank Van Oost

14 De knop verschijnt nu op het formulier. Je kan het formaat van de knop veranderen door op één van de oranje vierkantjes je muis te plaatsen en met de linkermuis ingedrukt de vierkantjes naar de gewenste richting te verplaatsen, met het volgende als eindresultaat. Als je nu op de knop <Weergave> drukt links boven in het Lint zie je de knop en het formulier zoals de gebruiker het zal zien. Druk op de knop en het formulier zal zich sluiten. Wanneer je de wijzigingen (plaatsen van de knop) nog niet bewaard hebt zal Access je vragen om dit als nog te doen. Klik dan op <Ja>. Je kan het formulier terug openen door rechts te klikken op frminvoerenpersonen en dan Ontwerpweergave te kiezen. 14 Frank Van Oost

15 We plaatsen nu een tweede knop die er zal voorzorgen dat de gegevens die je ingevuld hebt op het formulier weggeschreven (bewaard) worden in de tabel. - Klik op *Ontwerpen+ en in de groep Besturingselementen klik je op Knop Ga met de muiswijzer (kruisje met knop) naar het formulier en klik op het formulier waar je de knop wilt plaatsen. Er wordt een knop op het formulier geplaatst en een Wizard opent zich. Klik hier op annuleren en we zullen de knop manueel configureren. 15 Frank Van Oost

16 Je ziet dat het Eigenschappenvenster open staat en de eigenschappen van de knop weergeeft. Mocht het Eigenschappenvenster niet open staan druk je op de knop <Eigenschappenvenster> in het lint. Zie je de knop niet druk dan eerst op [Ontwerpen]. Druk in het Eigenschappenvenster op *Alle+. De eerste eigenschap Naam passen we aan en vullen we in : cmdopslaan. Bij Bijschrift vullen we Opslaan. We willen ook een figuur naast de tekst. Klik op Afbeelding en dan op het knopje met de drie puntjes uiterst rechts. 16 Frank Van Oost

17 Een wizard opent zich en je kan kiezen uit verschillende figuurtjes. Tik de letter O in op je klavier dan kom je terecht op Ongedaan maken. Kies wat dieper voor Opslaan en druk dan op <OK>. In het Eigenschappenvenster kies je bij de eigenschap Schikking van bijschrift bij afbeelding voor Rechts. Met als eindresultaat : 17 Frank Van Oost

18 Nu nog even het formaat van de knoppen gelijkvormig maken. Ik selecteer de twee knoppen door in de verticale liniaal ter hoogte van de knoppen te klikken. Ik klik dan op tabblad [Schikken]in het lint. In de groep Uitlijning bepalen kies ik voor <Boven> waardoor de twee knoppen op de zelfde hoogte worden uitgelijnd. In de groep Grootte kies ik voor Aan de langste. En dit is het eindresultaat. 18 Frank Van Oost

19 Er is nu nog geen functie aan de knop verbonden maar daar komen we verder op terug. We gaan eerst een functie maken die er voor zorgt dat de gegevens op het formulier naar de tabel worden weggeschreven. C. Gegevens van een formulier bewaren in een tabel We sluiten het formulier en bewaren de wijzigingen en klikken in het lint op [Maken]. Kies daar in de groep Overige voor Queryontwerp. Een queryrooster opent zich en het venster dat zich voor het rooster bevindt mag je sluiten door op de <Sluit>-knop te drukken. 19 Frank Van Oost

20 Eerst gaan we aangeven dat het een Toevoegquery is. Klik in het lint in de groep querytype op Toevoegen. Kies uit de uitschuiflijst de enige tabel die we tot nu toe gemaakt hebben tblpersonen. en druk op <OK>. Klik met de rechtermuis in de eerste kolom en in de eerste cel van het queryrooster en kies voor opbouwen. Een nieuw venster opent zich. Vergroot dit venster door de de hoek onderaan rechts naar beneden en naar rechts te trekken. Klik 2x op plus-teken voor Forms Klik 2x op plus-teken voor Alle formulieren Klik 1x op frminvoerenpersonen In de tweede kolom zie je alle besturingselementen op ons formulier. 20 Frank Van Oost

21 Dubbelklik in de tweede kolom op txtnaam. En dan druk je op <OK>. In je query-rooster krijg je het volgende: 21 Frank Van Oost

22 Wijzig Expr1 in Naam. Let op : laat het dubbelpunt staan. Bewaar de query door op het disketje te drukken op de Office Snelbalk en geef de naam qryinvoerenpersonen. Dit gegeven moet nu weg geschreven worden naar de tabel in een bepaald veld. Welk veld je wilt gebruiken kies je door in het rooster naast Toevoegen aan: te klikken en het juiste veld te kiezen. In dit geval nemen we P_Naam. 22 Frank Van Oost

23 Dit herhalen we voor de verschillende velden : Veld Naam: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtNaam] Voornaam: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtVoornaam] Adres: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtAdres] Postnummer : [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtPostnummer] Gemeente: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtGemeente] Telefoon: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtTelefoon] Naar welk veld in de tabel P_Naam P_Voornaam P_Adres P_Postnummer P_Gemeente P_Telefoon 23 Frank Van Oost

24 Bewaar de query. Maar laat de query in ontwerpweergave open staan. We testen de query door het formulier frminvoerenpersonen open te zetten en alle gegevens in te vullen. Je kan het formulier openen door 2x te klikken op het formulier in de navigatiecentrum. Vergeet niet na het invullen van het laatste veld Telefoon van even op de tab-toets te drukken of <Enter> zodanig dat de cursor uit het veld is. Pas als de cursor niet meer in het veld staat wordt de waarde door Access geregistreerd. Klik nu op het tabblad [qryinvoerenpersonen] naast het tabblad [frminvoerenpersonen] dat nu geselecteerd staat en klik op [Ontwerpen] in het lint. Druk nu op de knop met het rode uitroepteken <Uitvoeren> en de query die je net gemaakt hebt wordt uitgevoerd. 24 Frank Van Oost

25 Open nu de tabel tblpersonen door 2x op te klikken in het Navigatiecentrum op tblpersonen en de ingevulde gegevens zouden in de tabel te zien moeten zijn. Wanneer dit zo is werkt je query zoals het hoort en kunnen we nu een stapje verder gaan. Sluit eerst alle objecten die open staan door op één van de tabbladen te klikken en te kiezen voor <Alles sluiten>. C. Een gebeurtenis aan een besturingselement verbinden Het bewaren van de gegevens van het formulier zouden moeten gebeuren wanneer we op de knop <Opslaan> (van ons formulier) drukken. Om dit mogelijk te maken gaan we een gebeurtenis verbinden aan het klikken op de knop. Open het formulier in Ontwerpweergave en selecteer de knop <Opslaan> door er éénmaal op te klikken. Zorg dat het Eigenschappenvenster open staat door op de knop <Eigenschappenvenster> te klikken op het lint. Zie je deze knop niet klik dan eerst op het tabblad [Ontwerpen] en dan zie je de knop in de groep Extra. In het eigenschappenvenster klik je op het tabblad [Gebeurtenis]. 25 Frank Van Oost

26 Klik uiterst rechts ter hoogte van Bij klikken op het knopje met de drie puntjes. Kies hierna voor Opbouwfunctie voor macro s. en druk op <OK>. Druk in de groep Weergeven/verbergen op de knop <Alle acties weergeven>. 26 Frank Van Oost

27 In het eerste veld van het macro-raster kies je voor Query Openen door in het veld te klikken en op de q te drukken op je klavier. Automatisch staat hier de eerste optie die begint met een q en dit is toevallig Query Openen. Onderaan in het venster Actieargumenten geef je de parameters op bij deze actie. Klik onderaan naast querynaam en klik dan op het pijltje uiterst rechts. Dan zie je de ene query die we al gemaakt hebben. Klik op deze query en klaar is kees. Nu kunnen we er nog voor zorgen dat de verschillende veld op het formulier na het bewaren leeg worden gemaakt door in de volgende rijen van de macro deze velden op blanco te zetten. Klik de volgende rij van het rooster (onder QueryOpenen) en kies daar voor de actie WaardeInstellen. Ook hier lukt dit door op de letter w te drukken op je klavier. Voor de parametrage klik je onderaan in het venster Actieargumenten naast Item. Klik uiterst rechts op het knopje met de drie puntjes en je krijgt terug het scherm voor de opbouwfunctie. Klik 2x op plus-teken voor Forms Klik 2x op plus-teken voor Alle formulieren Klik 1x op frminvoerenpersonen In de tweede kolom zie je alle besturingselementen op ons formulier. Dubbelklik in de tweede kolom op txtnaam. En dan druk je op <OK>. 27 Frank Van Oost

28 en druk op <OK>. In het venster Actieargumenten van de macro verschijnt nu : [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtNaam] In het veld er onder naast Expressie tik je : (twee aanhalingstekens zonder spatie) waardoor de waarde van het tekstveld txtnaam op het formulier de waarde leeg krijgt. Dit herhaal je voor de verschillende velden op het formulier. Je kan dit met de opbouwfunctie maar je kan dit ook door te kopiëren en te plakken. Klik op de rij waar staat WaardeInstellen op de rijknop. Druk op Ctrl-C (kopiëren) en klik nu op de rij eronder en druk op Ctrl-V (plakken). Je verandert manueel in de actieargumenten (onderaan het scherm) [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtNaam] naar [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtVoornaam]. De expressie blijft gelijk. Dit kan je zo voor alle velden (let op voor tikfouten). LET OP : je kan de argumenten van een actie enkel ONDERAAN HET SCHERM wijzigen niet in de GRIJZE tekst naaste actie (bovenaan het scherm). Om het geheel mooi af te werken zorgen we ervoor dat de cursor terug in het eerste veld txtnaam terecht komt. Daarvoor maken we nog een extra actie in onze macro. 28 Frank Van Oost

29 In de kolom van de acties kiezen we in de keuzelijst voor NaarBesturingsElementGaan. In het venster ActieArgumenten (onderaan het scherm) geven we naast Besturingselement het veld txtnaam in. Let ook hier terug op dat je dezelfde naam gebruikt als het tekstvak in het formulier. Bewaar de macro door op de rode knop te drukken <Sluiten>. Wanneer Access vraagt om de wijzigingen te bewaren klik je uiteraard op <Ja>. We willen nu heel efficiënt personen kunnen inbrengen vandaar dat we nog één eigenschap aanpassen, nl. we willen niet dat bij een tabstop (als je op de tab-toets op je klavier klikt) de knop <Sluiten> geselecteerd wordt. Klik in de ontwerpweergave (waarin je nu normaal nog staat) op de knop <Sluiten>. In het eigenschappenvenster klik je op *Overige+. Bij de eigenschap tabstop kies je voor Nee door 2x te klikken op de waarde ja die er standaard staat. Vanaf nu zal de knop <Sluiten> nog enkel kunnen geselecteerd worden door er met de muis op te klikken. Bewaar het formulier nu nog even en dan is ons project klaar. 29 Frank Van Oost

30 Dit is het eindresultaat. 30 Frank Van Oost

31 Als je op de knop <Opslaan> drukt worden de gegevens weggeschreven naar de tabel en wordt het formulier leeg gemaakt om een nieuwe persoon te kunnen invullen. De cursor staat automatisch in het bovenste veld Naam zodanig dat je eigenlijk nooit de muis moet gebruiken om verschillende personen in te vullen. Enkel om het formulier te sluiten moet je de muis gebruiken. 31 Frank Van Oost

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 1 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 2 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

Klantendatabase aanmaken

Klantendatabase aanmaken Klantendatabase aanmaken Invulformulier voor een klant te maken en op te slaan Voor dit project maken we een nieuwe database aan. Voor bepaalde acties zoals het maken van een nieuwe database en het maken

Nadere informatie

Artikelbeheer aanmaken

Artikelbeheer aanmaken Artikelbeheer aanmaken Om in onze kassa artikels te kunnen gebruiken moet hiervoor ook een beheer worden geschreven. Daarbij gaan we in eerste fase de tabellen maken en daarna de formulier en queries die

Nadere informatie

Kassaformulier aanmaken

Kassaformulier aanmaken Kassaformulier aanmaken Om in onze kassa artikels te kunnen inbrengen is het nodig om een formulier te maken waarin we een artikelnummer, het bestelde aantal kunnen invoeren. De kassa zal dan zelf het

Nadere informatie

Gegevens uit meerdere tabellen weergeven

Gegevens uit meerdere tabellen weergeven Gegevens uit meerdere tabellen weergeven Inleiding Open de tabel tblpersonen door tweemaal te klikken op de tabel. Dan zie je alle geïmporteerde records. Wat onmiddellijk opvalt is dat er geen gemeente

Nadere informatie

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 28 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 28 oktober 2009 Inleiding Meestal heb je al een bestaande lijst van personen die je wilt gebruiken in je nieuwe database. Je start meestal het beheer van deze personen in Word of Excel om dan later over te stappen naar

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

Vakrapport (Access XP)

Vakrapport (Access XP) Vakrapport (Access XP) J. Gantois Evaluaties bijhouden in een elektronisch rekenblad is een heel logische operatie. Wanneer je echter iedere leerling afzonderlijk op de hoogte wil brengen van zijn scores

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010 5 Formulieren maken in MS Access Nu de tabellen zijn aangemaakt kunnen we de formulieren gaan maken waarmee de gebruiker informatie toevoegt of onttrekt aan het informatiesysteem, de gebruikersmenu s.

Nadere informatie

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl Briefhoofd maken in Word Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 We gaan ons deze keer wagen aan het maken van een briefhoofd met invulformulier in Word. De bedoeling is dat we eerst een briefhoofd

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk.

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk. Inhoudsopgave frontpage 2003... 2 een thema gebruiken... 4 afbeeldingen op de pagina zetten... 5 knoppen maken... 8 knoppen maken in linkerframe... 10 een tabel maken... 12 opdrachten... 14 een fotopagina

Nadere informatie

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken.

Een nieuwe presentatie maak je met de sneltoets <Ctrl+N> of via het tabblad,. Vervolgens kies je Lege presentatie en klik je op de knop Maken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten en afsluiten POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 klikken. Typ anders in het

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen!

Office 2007 voor het examen! Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 4 Access 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer]

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer] 10.1 Inleiding 10.1.1 Secties toevoegen en verwijderen U kunt uw formulier in vijf aparte secties verdelen: Open het menu View [Beeld] en controleer of de opties Formulier kop- en voettekst [Form Header/Footer]

Nadere informatie

1 Rapporteren in Office 2007

1 Rapporteren in Office 2007 1 Rapporteren in Office 2007 Kennismaking met Access Access is een elektronische databank. Wat je vroeger op steekkaarten verzamelde kan je evengoed in Access bijhouden. (In deze handleiding betekent RM:

Nadere informatie

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard.

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. 3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. U kunt natuurlijk ook zonder een wizard een hoofd/subformulier maken. U heeft dan meer vrijheid in het ontwerp. In grote lijnen dient u dan

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI3d. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI3d. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI3d Toegepaste Informatica Boekhouden-informatica Informaticabeheer Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003 Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 8 Een formulier ontwerpen 8.1 Probleemstelling De

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves.

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Databases Databases worden veel gebruikt. Er worden miljoenen gegevens in opgeslagen, bijvoorbeeld door de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, boekingssystemen van vliegtuigmaatschappijen,

Nadere informatie

Een veld (field) (geel omkaderd) is een vakje en omdat er gewone tekst instaat is dit dus een "tekstveld"

Een veld (field) (geel omkaderd) is een vakje en omdat er gewone tekst instaat is dit dus een tekstveld Database "Adressen" - MS Access 2007-2010 Layout aanpassen Maak eerst een kopie van de originele database voor u veranderingen aanbrengt zodat u steeds kunt terugvallen op het origineel als er iets mocht

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert.

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert. Doelstellingen: module 3 formulieren De functie van een formulier kunnen toelichten. Een nieuw formulier ontwerpen aan de hand van de wizard. Een bestaand formulier gebruiken als databank interface. Besturingselementen

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties:

In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties: SAMENVATTING HOOFDSTUK 8 Kopteksten en voetteksten In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties: De sectie Details is standaard te zien. Bij de meeste formulieren die je maakt

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003)

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Open een leeg Word document en klik op menu Extra Brieven en verzendlijsten Controleer of er een vinkje

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen

Werkbalk Snelle toegang Titelbalk. Tabbladen SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint verkennen POWERPOINT kan worden opgestart via. Als POWERPOINT al vaker is gestart kun je direct op Microsoft PowerPoint 2010 in het menu Start klikken. Typ anders in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Microsoft Word 7 Werken met het lint 7 Documenten maken en bewerken 8 In verschillende weergaven werken 11 Tekens en alinea s opmaken 13 Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

DEEL: THEMA. Klik op Thema. Nu verschijnen er een aantal thema s. Dubbelklik op een thema en je krijgt het volgende schermpje:

DEEL: THEMA. Klik op Thema. Nu verschijnen er een aantal thema s. Dubbelklik op een thema en je krijgt het volgende schermpje: DEEL: THEMA In het Notebook kun je zelf snel de bladzijde een leuk uiterlijk geven d.m.v. een thema. Deze thema s vind je op de volgende manier: Klik op Gallery Klik op Thema Nu verschijnen er een aantal

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op.

Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Word 2016 - basis Aan de slag met Word 2016? Ontdek de basisfuncties. Maak een nieuw document aan, typ teksten en maak het geheel vervolgens netjes op. Welke Word? Word 2016 is te koop als onderdeel van

Nadere informatie

5.6 Verschillende soorten besturingselementen.

5.6 Verschillende soorten besturingselementen. 5.6 Verschillende soorten besturingselementen. Bij het aanmaken van de besturingselementen maakt u gebruik van de knoppen in het Lint [Ribbon] onder de tab Ontwerp [Design]. Behalve het Tekstvak zijn er

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Ga naar www.basisonline.nl of selecteer in de website van de school- intranet basisonline

Ga naar www.basisonline.nl of selecteer in de website van de school- intranet basisonline Werken met de website basisonline Ga naar www.basisonline.nl of selecteer in de website van de school- intranet basisonline - login met de verkregen inlognaam en wachtwoord - je inlognaam is jouw emailadres

Nadere informatie

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten

I) Wat? II) Google documenten. Deel 2 documenten Google Drive Deel 2 documenten I) Wat? 1) De meeste mensen bewerken teksten in de tekstverwerker Word van Microsoft Office. Het is echter ook mogelijk teksten op internet te bewerken en te bewaren. Het

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen

Leerlingdossier & handelingsplannen FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu Handleiding Visio 2013 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Hieronder een overzicht van veelgebruikte sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. Deze sneltoetsen zijn van toepassing in vrijwel alle versies, waaronder PowerPoint

Nadere informatie

Excel : de basis. Wat is Excel?

Excel : de basis. Wat is Excel? Excel : de basis Wat is Excel? Excel is een rekenbladprogramma (spreadsheet). Je kan met dit programma dus op een eenvoudige manier getallen weer geven, ordenen, vergelijken, berekenen en presenteren.

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1 Dit bundeltje is van Werken in Word Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van Leen Van Damme Pagina Inhoudsopgave Word openen... 3 Scherm in Word... 4 Lint in Word... 5 Document opslaan... 6 Afdrukvoorbeeld

Nadere informatie

WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS...

WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS... Word 2 WORD STARTEN... 4 WORD STOPPEN... 4 OPENEN... 5 OPSLAAN... 6 AFDRUKKEN = PRINTEN... 8 FOUTJE ONGEDAAN MAKEN... 9 KIEZEN MET MUIS... 10 KIEZEN VAN 1 WOORD... 10 KIEZEN VAN 1 ZIN... 10 KIEZEN VAN

Nadere informatie

3. Een dia met een tabel

3. Een dia met een tabel 51 3. Een dia met een tabel Wanneer u in uw presentatie bepaalde gegevens met elkaar gaat vergelijken, dan is het een goed idee om een dia met een tabel te maken. Een tabel is een opsomming van gegevens

Nadere informatie

Handleiding Visio 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Visio 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Visio 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Kubus in CS5. Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken.

Kubus in CS5.  Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken. http://photoshopper27.blogspot.nl/2012/02/3d-cube-in-photoshop-cs5.html Kubus in CS5 Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken. Verzamel dus een zestal afbeeldingen; hieronder de gebruikte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

EEN WEBLOG MAKEN MET BLOGGER

EEN WEBLOG MAKEN MET BLOGGER EEN WEBLOG MAKEN MET BLOGGER John Valk 2012, 1e versie 1 EEN WEBLOG MAKEN MET BLOGGER.COM Meld je aan Ga naar internet naar de site: www.blogger.com Het onderstaande venster verschijnt. Meld je aan met

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Cellen automatisch vullen

Cellen automatisch vullen Cellen automatisch vullen Open een nieuw bestand. Typ in cel A1 het woord Zondag. Klik op cel A1. Er staat nu een kader omheen. Rechts onder in het kader zie je een vierkantje, de vulgreep. Sleep de vulgreep

Nadere informatie

Cursus MS Access 2016

Cursus MS Access 2016 Cursus MS Access 2016 1 Waarom geeft Learnit gratis cursussen? Wij geloven in jouw kracht om jezelf te versterken en we willen je stimuleren om stappen te zetten. Ben je eenmaal begonnen en proef je de

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Een eerste kennismaking

Een eerste kennismaking 27-2-2006 1 W erkstukken m a ken m et Po w erpo int Een eerste kennismaking PowerPoint is het presentatieprogramma van Microsoft waarmee we informatie, d.m.v. dia s, op een duidelijke manier kunnen presenteren.

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11 10 Afdrukken & Exports ESIS WEBBASED webbased en Excel 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand.... 4 4. Sorteren...10 5. Filteren...11 6. Kolommen en

Nadere informatie

22. Sjablonen. In deze module leert u: 1. Wat een sjabloon is. 2. Hoe u sjablonen gebruikt. 3. Hoe u zelf sjablonen kunt maken.

22. Sjablonen. In deze module leert u: 1. Wat een sjabloon is. 2. Hoe u sjablonen gebruikt. 3. Hoe u zelf sjablonen kunt maken. 22. Sjablonen In deze module leert u: 1. Wat een sjabloon is. 2. Hoe u sjablonen gebruikt. 3. Hoe u zelf sjablonen kunt maken. Een sjabloon is een speciaal bestand dat u kunt gebruiken als model voor een

Nadere informatie

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin

Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Etiketten maken met NAW-gegevens uit CasWin Dit document beschrijft hoe u etiketten kunt maken met de NAW-gegevens uit Elsevier CAS Programma. In CasWin Classic kunt u dat op twee manieren doen, in CasWin

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

Korte inleiding Excel

Korte inleiding Excel Korte Inleiding Excel, het verwerken van meetresultaten 1 Korte inleiding Excel ten behoeve van het verwerken van meetresultaten. In deze korte cursus zullen we leren hoe we het spreadsheet-(rekenvel-)programma

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010 Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010 Belangrijk!!! De 2 animaties "Samenvouwen" en "Uittrekken", die nodig zijn om het boek te maken, ontbreken in de versie PP 2010. Daarom is het nodig dat

Nadere informatie

Vragen opmaken in de editor

Vragen opmaken in de editor Vragen opmaken in de editor De tekstvakken van WTMaak zijn in versie 5.0 opgebouwd volgens de HTML5-methode. Hiermee kunt u direct zien wat u invoegt of opmaakt, de zogenaamde WYSIWYG methode (What You

Nadere informatie

Zelf een spel maken met GameMaker Les 1: Laat iets bewegen!

Zelf een spel maken met GameMaker Les 1: Laat iets bewegen! Zelf een spel maken met GameMaker Les 1: Laat iets bewegen! 1) Start het programma GameMaker Studio. 2) Klik op het tabje New om een nieuw project te starten. 3) Geen het project een naam en klik op Create.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie?

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? 1) Je opent PowerPoint met dit icoontje. Je komt op dit scherm: Hier in deze balk zie je in het klein welke dia s je allemaal hebt. Je kan de volgorde ook veranderen

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint 2013/2016, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1. PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 PowerPoint opstarten, verkennen en afsluiten PowerPoint opstarten POWERPOINT kan bijvoorbeeld worden opgestart via een snelkoppeling op het bureaublad. Presentaties openen en het

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie