[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009"

Transcriptie

1 Inleiding Deze nota s bevatten enkel de instructies (acties) die je moet uitvoeren om een bepaalde taak in Access te volbrengen. Het waarom van al deze acties wordt uitvoering uitgelegd in de lessen Microsoft Access 2007 en in het gebruikt handboek. Notatie : *Maken+ : betekent het tabblad Maken op het lint <Sluiten> : de knop Sluiten (eventueel knop op het lint). 1. Een database maken - Open Microsoft Access - Klik op lege database - Vul in het rechterdeel van het venster de naam van de database in Contactpersonen : - Kies een locatie om de database op te slaan via het gele mapje naast het invoerveld voor de bestandsnaam deze locatie wordt onder het veld weergegeven. - Druk op <Maken> - op dat moment wordt een lege database aangemaakt en krijg je een 1 Frank Van Oost

2 eerste lege tabel te zien in de modus gegevensweergave vergelijkbaar met een Excelblad. - We klikken met de rechtermuisknop op het tabblad [Tabel 1] en kiezen daar om te sluiten. - Wij zullen zelf onze eigen tabellen, formulieren, maken. Het eindresultaat is dat je rechts het navigatiecentrum hebt van Access en boven het Officelint. 2 Frank Van Oost

3 2. Een nieuwe tabel maken - Klik op [Maken] - Klik in de groep Tabellen op het lint op de eerste knop <Tabelontwerp> - klik in het eerste veld onder [Tabel1] en tik daar de naam van het eerste veld De tabel zal tblpersonen noemen en zal alle personen in onze database bevatten. - Elke veldnaam in deze tabel laten we beginnen met P_ gevolgd door de specificatie van de inhoud van het veld. - Geen spaties in de veldnamen - Wanneer een veldnaam uit meerdere delen bestaat begint elk deel met een hoofdletter om de leesbaarheid te bevorderen. 3 Frank Van Oost

4 We bewaren deze tabel door op het disketje bovenaan links op de Office Snelbalk te klikken. We bewaren de tabel als tblpersonen. We drukken op <OK> en er komt een volgend berichtvenster. Access vraagt om een primaire sleutel te maken. Hier kies je <Ja>. Het veld met het gegevenstype Autonummering wordt de primaire sleutel. Je ziet welk veld de primaire sleutel is aan het sleutel dat voor het veld staat. 4 Frank Van Oost

5 3. Een nieuwe formulier maken - Op het Office-lint kies je voor het tabblad [Maken] - Klik op in de groep Formulieren op <Formulierontwerp> Je springt automatisch in het nieuwe tabblad [Ontwerpen]. Mocht dit niet zo zijn klik je even op het tabblad [Maken]. A. Tekstvakken op een formulier toevoegen - In de groep Besturingselementen klik je op tekstvak - Plaats je muiswijzer (die een andere vorm heeft gekregen (een kruisje met een klein tekstvakje ernaast) op het formulier en klik op het formulier. Er wordt een eerste tekstvak gemaakt. 5 Frank Van Oost

6 Links staat Tekst0: dit is het label en geeft eigenlijk aan wat je in het tekstvak moet invullen. Rechts vind je het eigenlijke tekstvak. In het tekstvak staat niet-afhankelijk omdat het tekstvak niet verbonden is met een veld uit een tabel of ander besturingselement. - Klik in het tabblad *Ontwerpen+ in de groep Extra op <Eigenschappenvenster>. Rechts van het formulier staat nu een nieuw venster : het Eigenschappenvenster. Mocht dit al op je scherm staan en je klikt toch op <Eigenschappenvenster> in het lint wordt dit venster gesloten. Dan druk je nog maar eens en het opent zich terug. 6 Frank Van Oost

7 In dit venster kunnen we de eigenschappen van de besturingselementen die we op het formulier plaatsten aanpassen. Het noodzakelijk dat elk besturingselement (label, tekstvak, keuzelijsten, knoppen, ) op een formulier een naam krijgen. - Klik op het label Tekst0 op hetformulier - Klik op het tabblad [Alle] in het eigenschappenvenster. - Naast <Naam> geef je de naam aan het label : lblnaam (dit is het label van het tekstvak waar we de naam van de persoon gaan tikken) - Naast <Naam> staat nu Bijschrift1 vervang dit door de naam lblnaam - De tekst die op het label moet verschijnen passen we aan bij de eigenschappen <Bijschrift>. Hier tikken we Naam :. Deze tekst zal op het scherm verschijnen. Boven de verschillende tabbladen van het eigenschappenvenster zie je steeds de naam van het besturingselement dat je aan het bewerken ben in ons voorbeeld : lblnaam. 7 Frank Van Oost

8 Let op dat je steeds het juiste besturingselement op het formulier selecteert alvorens eigenschappen te veranderen. Doe nu hetzelfde voor het tekstvak vaar nu staat niet-afhankelijk. Klik op het tekstvak en in het Eigenschappenvenster zien we de eigenschappen van het tekstvak. Bij de naam staat nu Tekst0. We vervangen dit door de naam txtnaam. Dit is het tekstvak waarin we de naam zullen invullen. Opmaak van een besturingselement aanpassen voorbeeld : label vergroten Om lblnaam breder te maken klikken we op het label en nemen het oranje blokje aan de rechterkant van de selectie. We slepen dat naar rechts tot de gewenste grootte. 8 Frank Van Oost

9 Dit herhalen we voor de verschillende tekstvakken die we op ons formulier willen maken. We kunnen dit snel door het eerste tekstvak met zijn label te selecteren. Klik op de verticale liniaal ter hoogte van de beide besturingselementen. Daardoor zijn ze beiden geselecteerd. - Druk nu Ctrl-C (kopiëren op het klembord) - Druk nu Ctrl-V (plakken op het formulier). - Herhaal dit tot je genoeg tekstvakken hebt. De verschillende tekstvakken en hun label zijn Naam label Bijschrift label Naam tekstvak lblvoornaam Voornaam : txtvoornaam lbladres Adres : txtadres lblpostnummer Postnummer : txtpostnummer lblgemeente Gemeente : txtgemeente lbltelefoon Telefoon : txttelefoon Bewaar regelmatig je formulier door te klikken op het diskette in de Office Snelbalk bovenaan links in je scherm. 9 Frank Van Oost

10 Als je op het disketje drukt vraagt het systeem om een naam voor het formulier : We vullen hier in : frminvoerenpersonen Het formulier verschijnt in het navigatievenster We klikken bovenaan het navigatievenster op Alle tabellen en kiezen daar voor Objecttype 10 Frank Van Oost

11 Daardoor zien we in het vervolg alle objecten (tabellen, formulieren, queries, ) in het navigatiecentrum. De objecten staan dan gegroepeerd per objecttype. B. Knoppen op een formulier toevoegen - Klik op *Ontwerpen+ en in de groep Besturingselementen klik je op Knop 11 Frank Van Oost

12 Ga met de muiswijzer (kruisje met knop) naar het formulier en klik op het formulier waar je de knop wilt plaatsen. Er wordt een knop op het formulier geplaatst en een Wizard opent zich. Voor de eerste knop gebruiken we de Wizard. Voor een volgende knop gaan we deze niet gebruiken. Deze knop moet bij klikken het formulier sluiten. Kies in de linkerkolom van de Wizard voor formulierbewerkingen. In de rechterkolom krijg je dan een aantal formulierbewerkingen : Je kiest daar voor Formulier sluiten en klikt op <Volgende>. 12 Frank Van Oost

13 Hier kiezen we voor de standaardkeuze die hier wordt aangegegeven. Je kan ook een ander figuur op de knop door Stoppen te kiezen of te bladeren. Je kan ook een tekst op de knop plaatsen door de keuze Tekst te nemen. Je kan dan de tekst naar eigen goeddunken aanpassen. Je klikt op <Volgende>. De knop moet ook een naam krijgen. In de naam van de knop verwerken we de functie. We noemen de knop cmdsluiten. Klik op <Voltooien>. 13 Frank Van Oost

14 De knop verschijnt nu op het formulier. Je kan het formaat van de knop veranderen door op één van de oranje vierkantjes je muis te plaatsen en met de linkermuis ingedrukt de vierkantjes naar de gewenste richting te verplaatsen, met het volgende als eindresultaat. Als je nu op de knop <Weergave> drukt links boven in het Lint zie je de knop en het formulier zoals de gebruiker het zal zien. Druk op de knop en het formulier zal zich sluiten. Wanneer je de wijzigingen (plaatsen van de knop) nog niet bewaard hebt zal Access je vragen om dit als nog te doen. Klik dan op <Ja>. Je kan het formulier terug openen door rechts te klikken op frminvoerenpersonen en dan Ontwerpweergave te kiezen. 14 Frank Van Oost

15 We plaatsen nu een tweede knop die er zal voorzorgen dat de gegevens die je ingevuld hebt op het formulier weggeschreven (bewaard) worden in de tabel. - Klik op *Ontwerpen+ en in de groep Besturingselementen klik je op Knop Ga met de muiswijzer (kruisje met knop) naar het formulier en klik op het formulier waar je de knop wilt plaatsen. Er wordt een knop op het formulier geplaatst en een Wizard opent zich. Klik hier op annuleren en we zullen de knop manueel configureren. 15 Frank Van Oost

16 Je ziet dat het Eigenschappenvenster open staat en de eigenschappen van de knop weergeeft. Mocht het Eigenschappenvenster niet open staan druk je op de knop <Eigenschappenvenster> in het lint. Zie je de knop niet druk dan eerst op [Ontwerpen]. Druk in het Eigenschappenvenster op *Alle+. De eerste eigenschap Naam passen we aan en vullen we in : cmdopslaan. Bij Bijschrift vullen we Opslaan. We willen ook een figuur naast de tekst. Klik op Afbeelding en dan op het knopje met de drie puntjes uiterst rechts. 16 Frank Van Oost

17 Een wizard opent zich en je kan kiezen uit verschillende figuurtjes. Tik de letter O in op je klavier dan kom je terecht op Ongedaan maken. Kies wat dieper voor Opslaan en druk dan op <OK>. In het Eigenschappenvenster kies je bij de eigenschap Schikking van bijschrift bij afbeelding voor Rechts. Met als eindresultaat : 17 Frank Van Oost

18 Nu nog even het formaat van de knoppen gelijkvormig maken. Ik selecteer de twee knoppen door in de verticale liniaal ter hoogte van de knoppen te klikken. Ik klik dan op tabblad [Schikken]in het lint. In de groep Uitlijning bepalen kies ik voor <Boven> waardoor de twee knoppen op de zelfde hoogte worden uitgelijnd. In de groep Grootte kies ik voor Aan de langste. En dit is het eindresultaat. 18 Frank Van Oost

19 Er is nu nog geen functie aan de knop verbonden maar daar komen we verder op terug. We gaan eerst een functie maken die er voor zorgt dat de gegevens op het formulier naar de tabel worden weggeschreven. C. Gegevens van een formulier bewaren in een tabel We sluiten het formulier en bewaren de wijzigingen en klikken in het lint op [Maken]. Kies daar in de groep Overige voor Queryontwerp. Een queryrooster opent zich en het venster dat zich voor het rooster bevindt mag je sluiten door op de <Sluit>-knop te drukken. 19 Frank Van Oost

20 Eerst gaan we aangeven dat het een Toevoegquery is. Klik in het lint in de groep querytype op Toevoegen. Kies uit de uitschuiflijst de enige tabel die we tot nu toe gemaakt hebben tblpersonen. en druk op <OK>. Klik met de rechtermuis in de eerste kolom en in de eerste cel van het queryrooster en kies voor opbouwen. Een nieuw venster opent zich. Vergroot dit venster door de de hoek onderaan rechts naar beneden en naar rechts te trekken. Klik 2x op plus-teken voor Forms Klik 2x op plus-teken voor Alle formulieren Klik 1x op frminvoerenpersonen In de tweede kolom zie je alle besturingselementen op ons formulier. 20 Frank Van Oost

21 Dubbelklik in de tweede kolom op txtnaam. En dan druk je op <OK>. In je query-rooster krijg je het volgende: 21 Frank Van Oost

22 Wijzig Expr1 in Naam. Let op : laat het dubbelpunt staan. Bewaar de query door op het disketje te drukken op de Office Snelbalk en geef de naam qryinvoerenpersonen. Dit gegeven moet nu weg geschreven worden naar de tabel in een bepaald veld. Welk veld je wilt gebruiken kies je door in het rooster naast Toevoegen aan: te klikken en het juiste veld te kiezen. In dit geval nemen we P_Naam. 22 Frank Van Oost

23 Dit herhalen we voor de verschillende velden : Veld Naam: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtNaam] Voornaam: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtVoornaam] Adres: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtAdres] Postnummer : [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtPostnummer] Gemeente: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtGemeente] Telefoon: [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtTelefoon] Naar welk veld in de tabel P_Naam P_Voornaam P_Adres P_Postnummer P_Gemeente P_Telefoon 23 Frank Van Oost

24 Bewaar de query. Maar laat de query in ontwerpweergave open staan. We testen de query door het formulier frminvoerenpersonen open te zetten en alle gegevens in te vullen. Je kan het formulier openen door 2x te klikken op het formulier in de navigatiecentrum. Vergeet niet na het invullen van het laatste veld Telefoon van even op de tab-toets te drukken of <Enter> zodanig dat de cursor uit het veld is. Pas als de cursor niet meer in het veld staat wordt de waarde door Access geregistreerd. Klik nu op het tabblad [qryinvoerenpersonen] naast het tabblad [frminvoerenpersonen] dat nu geselecteerd staat en klik op [Ontwerpen] in het lint. Druk nu op de knop met het rode uitroepteken <Uitvoeren> en de query die je net gemaakt hebt wordt uitgevoerd. 24 Frank Van Oost

25 Open nu de tabel tblpersonen door 2x op te klikken in het Navigatiecentrum op tblpersonen en de ingevulde gegevens zouden in de tabel te zien moeten zijn. Wanneer dit zo is werkt je query zoals het hoort en kunnen we nu een stapje verder gaan. Sluit eerst alle objecten die open staan door op één van de tabbladen te klikken en te kiezen voor <Alles sluiten>. C. Een gebeurtenis aan een besturingselement verbinden Het bewaren van de gegevens van het formulier zouden moeten gebeuren wanneer we op de knop <Opslaan> (van ons formulier) drukken. Om dit mogelijk te maken gaan we een gebeurtenis verbinden aan het klikken op de knop. Open het formulier in Ontwerpweergave en selecteer de knop <Opslaan> door er éénmaal op te klikken. Zorg dat het Eigenschappenvenster open staat door op de knop <Eigenschappenvenster> te klikken op het lint. Zie je deze knop niet klik dan eerst op het tabblad [Ontwerpen] en dan zie je de knop in de groep Extra. In het eigenschappenvenster klik je op het tabblad [Gebeurtenis]. 25 Frank Van Oost

26 Klik uiterst rechts ter hoogte van Bij klikken op het knopje met de drie puntjes. Kies hierna voor Opbouwfunctie voor macro s. en druk op <OK>. Druk in de groep Weergeven/verbergen op de knop <Alle acties weergeven>. 26 Frank Van Oost

27 In het eerste veld van het macro-raster kies je voor Query Openen door in het veld te klikken en op de q te drukken op je klavier. Automatisch staat hier de eerste optie die begint met een q en dit is toevallig Query Openen. Onderaan in het venster Actieargumenten geef je de parameters op bij deze actie. Klik onderaan naast querynaam en klik dan op het pijltje uiterst rechts. Dan zie je de ene query die we al gemaakt hebben. Klik op deze query en klaar is kees. Nu kunnen we er nog voor zorgen dat de verschillende veld op het formulier na het bewaren leeg worden gemaakt door in de volgende rijen van de macro deze velden op blanco te zetten. Klik de volgende rij van het rooster (onder QueryOpenen) en kies daar voor de actie WaardeInstellen. Ook hier lukt dit door op de letter w te drukken op je klavier. Voor de parametrage klik je onderaan in het venster Actieargumenten naast Item. Klik uiterst rechts op het knopje met de drie puntjes en je krijgt terug het scherm voor de opbouwfunctie. Klik 2x op plus-teken voor Forms Klik 2x op plus-teken voor Alle formulieren Klik 1x op frminvoerenpersonen In de tweede kolom zie je alle besturingselementen op ons formulier. Dubbelklik in de tweede kolom op txtnaam. En dan druk je op <OK>. 27 Frank Van Oost

28 en druk op <OK>. In het venster Actieargumenten van de macro verschijnt nu : [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtNaam] In het veld er onder naast Expressie tik je : (twee aanhalingstekens zonder spatie) waardoor de waarde van het tekstveld txtnaam op het formulier de waarde leeg krijgt. Dit herhaal je voor de verschillende velden op het formulier. Je kan dit met de opbouwfunctie maar je kan dit ook door te kopiëren en te plakken. Klik op de rij waar staat WaardeInstellen op de rijknop. Druk op Ctrl-C (kopiëren) en klik nu op de rij eronder en druk op Ctrl-V (plakken). Je verandert manueel in de actieargumenten (onderaan het scherm) [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtNaam] naar [Forms]![frmInvoerenPersonen]![txtVoornaam]. De expressie blijft gelijk. Dit kan je zo voor alle velden (let op voor tikfouten). LET OP : je kan de argumenten van een actie enkel ONDERAAN HET SCHERM wijzigen niet in de GRIJZE tekst naaste actie (bovenaan het scherm). Om het geheel mooi af te werken zorgen we ervoor dat de cursor terug in het eerste veld txtnaam terecht komt. Daarvoor maken we nog een extra actie in onze macro. 28 Frank Van Oost

29 In de kolom van de acties kiezen we in de keuzelijst voor NaarBesturingsElementGaan. In het venster ActieArgumenten (onderaan het scherm) geven we naast Besturingselement het veld txtnaam in. Let ook hier terug op dat je dezelfde naam gebruikt als het tekstvak in het formulier. Bewaar de macro door op de rode knop te drukken <Sluiten>. Wanneer Access vraagt om de wijzigingen te bewaren klik je uiteraard op <Ja>. We willen nu heel efficiënt personen kunnen inbrengen vandaar dat we nog één eigenschap aanpassen, nl. we willen niet dat bij een tabstop (als je op de tab-toets op je klavier klikt) de knop <Sluiten> geselecteerd wordt. Klik in de ontwerpweergave (waarin je nu normaal nog staat) op de knop <Sluiten>. In het eigenschappenvenster klik je op *Overige+. Bij de eigenschap tabstop kies je voor Nee door 2x te klikken op de waarde ja die er standaard staat. Vanaf nu zal de knop <Sluiten> nog enkel kunnen geselecteerd worden door er met de muis op te klikken. Bewaar het formulier nu nog even en dan is ons project klaar. 29 Frank Van Oost

30 Dit is het eindresultaat. 30 Frank Van Oost

31 Als je op de knop <Opslaan> drukt worden de gegevens weggeschreven naar de tabel en wordt het formulier leeg gemaakt om een nieuwe persoon te kunnen invullen. De cursor staat automatisch in het bovenste veld Naam zodanig dat je eigenlijk nooit de muis moet gebruiken om verschillende personen in te vullen. Enkel om het formulier te sluiten moet je de muis gebruiken. 31 Frank Van Oost

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 29/11/2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 1.1 INLEIDING...9 1.2 WORD OPSTARTEN...9 1.3 GEBRUIKERSINTERFACE... 11 1.3.1 Titelbalk... 11 1.3.2 Het Lint... 12 1.3.3 Tabblad Bestand...

Nadere informatie

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen.

Een bestand. Is een verzameling van gegevens, bijvoorbeeld een adressenbestand, een boekenbestand, een verzameling artikelen. Het gebruik van Acces. Wat is acces. Acces is een programma voor bestandsgegevens. Met deze gegevens kunnen onder meer lijsten of etiketten gemaakt worden. Je kunt het omschrijven als een elektronische

Nadere informatie

Herstellen van je pc (Disaster Recovery)

Herstellen van je pc (Disaster Recovery) Herstellen van je pc Disaster Recovery 1 Herstellen van je pc (Disaster Recovery) 0. Inleiding In het vorige hoofdstuk hebben we verschillende mogelijkheden gezien om een veiligheidskopie te nemen van

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel

Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel Zelfstudie Versie 10 voor Microsoft Windows Eerste editie, Lund, Zweden, september 2010 Samengesteld door QlikTech International AB: KHN, JNN, MSJ, JHS Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

HANDLEIDING I-CONTENT

HANDLEIDING I-CONTENT HANDLEIDING I-CONTENT INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Inloggen 4 Overzicht menu 5 Vorige / Volgende 5 Eerste / Laatste 5 Zoeken 5 Nieuwe Pagina 6 Pagina bewerken 6 Pagina verwijderen 7 Sluiten 7 Overzicht

Nadere informatie

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5

Grafieken in Word. Soort 1 2 5 10 12 15 20 30 Leven 4,8 4,9 5,1 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 Annuïteiten 4,9 5,1 5,3 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5 Les 16 Grafieken in Word In deze les leert u hoe u gegevens weergeeft in de vorm van een grafiek. Ook past u het uiterlijk, de schaal en het type grafiek aan. Een grafiek maken Eén plaatje zegt meer dan

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Guus Mul. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Word 2010 titel Klikmee Word 2010 eerste druk juni 2010 auteur webdesign zetwerk druk Fred Beumer Guus Mul Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

PUBLISHER Desk Top Publishing (DTP) voor beginners Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van MS Publisher 2010 Carl Maegerman www.lesgever.

PUBLISHER Desk Top Publishing (DTP) voor beginners Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van MS Publisher 2010 Carl Maegerman www.lesgever. PUBLISHER Desk Top Publishing (DTP) voor beginners Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden van MS Publisher 2010 Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE LES 1 INLEIDING... 3 LES 2 BASISHANDELINGEN

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

Inleiding. De handleiding bestaat uit vier delen:

Inleiding. De handleiding bestaat uit vier delen: Versie 3.2 01/2013 Inleiding Prezi is net als het alom bekende PowerPoint een tool om presentaties mee te maken. Je start met een groot, leeg vel papier (= canvas) waarop je je informatie gaat ordenen.

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

3 Versie 3.6 Erik Drossaart

3 Versie 3.6 Erik Drossaart Prezi handleiding Versie 3.6 08/2014 Inhoud Inleiding... 5 Je Prezi-account aanmaken... 6 Licenties... 6 Ingelogd! En dan?... 8 Het canvas... 8 Aan de slag!... 10 Werken met tekst... 10 Tekst toevoegen

Nadere informatie

ANBO Noord-Holland Chris Hoppenbrouwer Inleiding Belangrijk Wees niet bang voor wit. Uiterlijk

ANBO Noord-Holland Chris Hoppenbrouwer Inleiding Belangrijk Wees niet bang voor wit. Uiterlijk Inleiding Deze brochure is geschreven voor zowel beginners als meer gevorderden en is bedoeld als naslagwerk. Het stuk is zoveel mogelijk logisch opgebouwd. Ik hoop hiermee u van dienst te zijn om een

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Deel 3 Hogere Basis ICT-vaardigheden

Deel 3 Hogere Basis ICT-vaardigheden Virtueel Portaal voor Interactie en ICT Opleiding voor Personen met een Handicap Deel 3 Hogere Basis ICT-vaardigheden Resultaat Nr. Oplevering 10 Werkpakket Nr. WP3 Werkpakket titel Consolidatie van bestaand

Nadere informatie

Handleiding Concrete5 website. Outbound Media

Handleiding Concrete5 website. Outbound Media Handleiding Concrete5 website Outbound Media In deze handleiding behandelen we de basis benodigdheden om uw website up-to-date te kunnen houden. We behandelen: Inloggen editen (bewerken) van tekst een

Nadere informatie