Klantendatabase aanmaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantendatabase aanmaken"

Transcriptie

1 Klantendatabase aanmaken Invulformulier voor een klant te maken en op te slaan Voor dit project maken we een nieuwe database aan. Voor bepaalde acties zoals het maken van een nieuwe database en het maken van een nieuwe tabel verwijzen we graag naar de nota s van vorige semester (H1 Een nieuwe database maken). We noemen de database kassa.accdb. We maken een eerste tabel aan met de volgden velden : Veldnaam Gegevenstype Beschrijving KL-KlantID Autonummering KL-FirmaNaam Tekst KL-Contactpersoon Tekst KL-Adres Tekst KL-GemeenteNummer Numeriek KL-Telefoon Tekst KL- Hyperlink KL-BTW-nummer Tekst In het veld KL-GemeenteNummer verwijzen we naar de tabel Postcodes die we in het vorige semester hebben geïmporteerd vanuit een Excel-bestand die we van de Belgische Post website gedownload hadden. We importeren deze tabel uit de database Contactpersonen die we vorig semester hebben aangemaakt. We klikken op <Externe gegevens><access> 1 Frank Van Oost

2 Via <Bladeren> gaan we op zoek naar de database waarin de tabel zich bevindt. Daarna kiezen we voor de eerste optie Tabellen, query s, en drukken op <OK>. In het volgende scherm duiden we de tabel tblpostcodes aan en drukken op <OK>. In het volgende scherm klik je gewoon op <Sluiten>. Het is niet de bedoeling dat we deze importactie nog herhalen. Daardoor wordt te tabel integraal geïmporteerd in onze nieuwe database. 2 Frank Van Oost

3 We bekijken even de verschillende velden door de tabel in Ontwerpweergave te openen. Nu deze beide tabellen zijn gemaakt kunnen we van start gaan met het maken van ons invulformulier. Ook hier verwijs ik naar het eerste semester maar geven we kort de verschillende stappen terug. <Maken><FormulierOntwerp>. Daarna klikken we op het icoontje <Tekstvak> en verplaatsen onze cursor naar het formulier waar we klikken op de plaats waar we het tekstvak willen hebben. Er wordt een tekstvak en label gemaakt. 3 Frank Van Oost

4 We gaan de lay-out van deze elementen aanpassen omdat we deze straks gaan kopiëren voor andere velden te maken. We verbreden het label door te klikken op het label en aan de rechterkant het oranje blokje naar rechts te verplaatsen tot enkele mm van het tekstvak. Omdat we een compact formulier wensen zullen we het tekstlabel boven op het tekstvak zetten en het lettertype verkleinen tot Calibri 8. Wijzig in je liniaal op het <Start>-tabblad de lettergrootte naar 8. Doe hetzelfde bij het tekstvak maar kies daar voor een lettertypegrootte van 9. De beide objecten mogen in de hoogte ook wat aangepast worden. Dat doe je door op het geselecteerde object het oranjeblokje middenonder naar boven te verschuiven zodanig dat het kadertje rond de tekst wat minder hoog wordt. Dit doe je ook met het tekstvak. 4 Frank Van Oost

5 Verplaats nu het het label (met het bruine blokje linksboven van het label) bovenop het tekstobject, zodanig dat de beide objecten minder plaats innemen. Daarna verbreden we het tekstvak ook wat omdat het nogal smal is voor bijvoorbeeld de naam van een firma in te tikken. Nu moeten we de beide objecten nog een naam geven en dat doen we, zoals je weet, in het Eigenschappenvenster. Als het Eigenschappenvenster niet zichtbaar klik je op <Ontwerpen><Eigenschappenvenster>. We selecteren het tekstvak en kiezen in het Eigenschappenvenster het tabblad <Alle>. Daar vullen we volgende eigenschappen in : Eigenschap Naam Waarde txtfirmanaam 5 Frank Van Oost

6 Daarna selecteren we het label en vullen volgende eigenschappen in : Eigenschap Waarde Naam lblfirmanaam Bijschrift Firmanaam : Met dit als eindresultaat : Op ons formulier hebben we nu nog 7 extra velden nodig om alle gegevens van een klant te kunnen opslaan. Om deze velden te maken selecteren we de beide velden. Drukken op Ctrl+C en drukken daarna 7x op Ctrl-V om deze velden te plakken. Dit is het resultaat. Al deze objecten moeten hun eigen naam en bijschrift hebben. We gaan voor de verschillende objecten in het Eigenschappenvenster volgende eigenschappen aanpassen. 6 Frank Van Oost

7 Objectnummer Eigenschap Waarde 2 Naam lblcontactpersoon Bijschrift Contactpersoon: Objectnummer Eigenschap Waarde 3 Naam txtcontactpersoon Objectnummer Eigenschap Waarde 4 Naam lbladres Bijschrift Adres: 5 Naam txtadres 6 Naam lblpostnummer Bijschrift Postnummer: 7 Naam txtpostnummer 8 Naam lblgemeente Bijschrift Gemeente: 9 Naam txtgemeente 10 Naam lbltelefoon Bijschrift Telefoon 11 Naam txttelefoon 12 Naam lbl Bijschrift 13 Naam txt 7 Frank Van Oost

8 14 Naam lblbtwnummer Bijschrift BTW-nummer: 15 Naam txtbtwnummer Met als dit als resultaat : We bewaren dit formulier door op het disketje bovenaan links te drukken en noemen het : KL-frmInvoerenKlanten. Alle objecten die verband houden met het beheren van onze klanten geven we als beginletters steeds KL-. Om het formulier een compactere vorm te geven gaan we de velden nu één voor één verplaatsen tot we het volgende formulier hebben. 8 Frank Van Oost

9 Daarbij hebben we het tekstveld Postnummer wat smaller gemaakt en de onderste rand van het formulier naar boven verplaatst om een smaller rechthoekig formulier te krijgen. Om het nu nog een extra tintje te geven gaan we met de knop Rechthoek nog een rechthoek rond alle velden trekken. Deze knop vindt je op het tabblad <Ontwerpen> <Besturingselementen> <Rechthoek> Dit is het eindresultaat : In het Eigenschappenvenster van het formulier wijzigen we nog volgende eigenschappen. Selecteer het formulier. Klik op het vakje op het snijpunt van de horizontale liniaal en de verticale liniaal en klik op de knop Eigenschappenvenster mocht deze niet open staan. Tabblad Eigenschap Waarde Opmaak Bijschrift Invoeren klanten Autocentreren Ja 9 Frank Van Oost

10 Randstijl Recordkiezer Navigatieknoppen Schuifbalken Systeemknoppen Dialoog Nee Nee Geen Nee Dit kan ook het formulier zijn waarbij ik straks de gegevens van een klant kan weergeven. Vandaar dat we dit formulier ook bewaren als : KL-frmWeergevenKlantGegevens. Dit doen we door dit formulier eerst te sluiten en het te selecteren in ons navigatiecentrum (linkerkolom). Dan drukken we op Ctrl+C en daarna op Ctrl-V. Hier geven we de nieuwe naam in en drukken op <OK>. Daardoor hebben we nu ook al een formulier om straks de ingevoerde gegevens weer te geven. Let op : hier moeten nog verschillende acties ondernomen worden om dit formulier te laten werken. Maar daar later meer over Uitschuiflijst met waarden als resultaat van een query We openen terug ons formulier KL-frmInvoerenKlanten en zien dat daar we zowel de postnummer als de gemeente manueel moeten invullen. Dit veroorzaakt tikfouten vandaar dat we een keuzelijst gaan maken op basis van het ingetikte postnummer. De gebruiker zal dan uit de keuzelijst de juiste gemeente moeten kiezen. Deze wordt dan samen met de andere gegevens van de klant bewaard. Om de gemeentes te selecteren die op basis van het ingetikt postnummer moeten getoond worden moeten we een selectiequery maken op basis van de tabel Postcodes en het veld txtpostnummer van dit formulier. 10 Frank Van Oost

11 <Maken><QueryOntwerp> en we selecteren in het eerste schermpje de tabel tblpostcodes. In het queryrooster slepen we volgende velden : PST_Gemeentenummer PST_Postnummer PST_GemeenteNaam Onder het veld PST_Postnummer in het queryrooster klikken we met de rechtermuisknop in het vakje Criteria en maken we een criterium op basis van het veld txtpostnummer. Daarvoor kiezen we <Opbouwen>. In het daaropvolgende venster klikken we op : 2x Forms 2x Alle formulieren 1x KL-frmInvoerenKlanten en in de tweede kolom dubbelklikken we op txtpostnummer en drukken op <OK>. Daardoor komt de volgende tekst in het bovenste kader te staan. Hiermee is het criterium voor de query gemaakt. 11 Frank Van Oost

12 Daardoor komt de volgende formule in het query-raster : We bewaren de query als KL-qryOpzoekenGemeente. We testen de query. We openen het formulier KL-frmInvoerenKlanten en vullen een postnummer in bvb Daarna dubbelklikken we in het navigatievenster KL-qryOpzoekenGemeente. En dit is het resultaat waaruit blijkt dat de query goed werkt. Nu deze nog verwerken in een keuzelijst. 12 Frank Van Oost

13 Op het formulier plaatsen we nu een keuzelijst met invoervak die we vinden onder het tabblad <Ontwerpen><Besturingselementen>. Ik klik op de knop en verplaats mijn muiswijzer net naast de kader die we op het formulier gemaakt hebben. Daardoor vergroot het formulier terug, maar dat passen we later wel aan. De Wizard start op en we vullen volgende gegevens in : <Volgende> We kiezen voor Query s en kiezen de enige query die er is <Volgende>. We selecteren achtereenvolgens de velden PST_GemeenteNummer en PST_GemeenteNaam en drukken telkens op het knopje met de pijl naar rechts. Het veld PST_Postnummer was enkel nodig voor de selectie en moet niet in de lijst zichtbaar zijn. 13 Frank Van Oost

14 We sorteren de gemeentes alfabetisch op Gemeentenaam in het volgende venster : In het volgende venster kunt u de breedte van de kolommen nog aanpassen. De twee kolom mag wat breder gemaakt worden voor langere gemeentenamen. Daarna druk je op <Volgende>. 14 Frank Van Oost

15 Het veld dat later zal gebruikt worden om in de tabel tblklanten op te slaan is het eerste veld PST_GemeenteNummer. Welk label wil je nog bij deze keuzelijst : Gemeente: met als resultaat : 15 Frank Van Oost

16 We nemen de lay-out van het object lblgemeente over op het nieuwe label door het oude label te selecteren en op het verfborsteltje te klikken in de liniaal. Vervolgens klik je op het nieuwe label en het krijgt dezelfde lay-out van het oude label. We versmallen het label wat en plaatsen het boven de keuzelijst. Bij de keuzelijst zelf wijzigen we ook de lettergrootte naar 9 en versmallen we het object. We passen de Eigenschappen van de keuzelijst aan : Tabblad Eigenschap Waarde Label Gemeente : Alle Naam lblgemeente Keuzelijst Gemeente Naam Kolombreedten LstGemeente 0 cm;4,76 cm We verwijderen het oude label en oud tekstvak Gemeente door het te selecteren en Delete te drukken en verplaatsen de keuzelijst met zijn label op de plaats die vrij gekomen is. 16 Frank Van Oost

17 Om nu te zorgen dat na het invullen van het postnummer automatisch de juiste gemeente(s) in de keuzelijst voorkomen moeten we telkens de lijst opnieuw laten samenstellen en dat doen we door de query die achter de lijst zit steeds opnieuw te laten lopen. Dit gebeurt door een macro. We selecteren txtpostnummer en gaan naar het tabblad Gebeurtenissen in het Eigenschappenvenster. Daar klikken we in het vakje Na bijwerken en klikken daar op het knopje met de drie puntjes. In het volgende venster kiezen we voor Opbouwfunctie voor macro s. In het macro-venster klikken we op de knop <Alle acties weergeven> en vullen we volgende parameters in : Bij actie vullen we in : QueryOpnieuwUitvoeren Bij bestuurselementnaam (onderaan het scherm) : LstGemeente (het is de lijst met gemeentes die opnieuw moeten worden samengesteld). We sluiten de macro en bewaren de wijzigingen. Er is nu een [Ingesloten macro] gedefinieerd. We bewaren het formulier en tonen het in Weergave (linksboven op de liniaal). 17 Frank Van Oost

18 Bewaren van de ingevulde gegevens met een toevoegquery Om de gegevens te bewaren die we ingevuld hebben op het formulier moeten we een toevoegquery maken. Dit doen we door te klikken op <Maken><QueryOntwerp> en in het venster dat getoond wordt op <Sluiten> te drukken. We kiezen op de liniaal bij Querytype voor <Toevoegen> en zeggen in het volgende scherm dat de gegevens moeten weggeschreven worden naar de tblklanten. In het queryrooster gaan we voor elk formulierveld bepalen naar waar de inhoud moeten worden weggeschreven. Klik met de rechtermuis in het eerste veld van het queryrooster en kies daar voor <Opbouwen>. In het volgende scherm klik je 2x Forms 2x Alle formulieren 1x frmklantengegevens. In de middelste kolom kies je dan voor txtfirmanaam door er 2x op te klikken de formule komt bovenaan in het venster te staan en we klikken op <OK> om af te sluiten. 18 Frank Van Oost

19 De formule wordt als Expr1: in het queryrooster weergegeven. Expr1: veranderen we in Firmanaam:. Het veld naar waar dit gegeven moet worden weggeschreven kiezen we in het veld naast Toevoegen aan voor KL-Firmanaam. Dit herhalen we voor alle velden op het formulier. Veld : Toevoegen aan : Firmanaam: [Forms]![KL-frmInvoerenKlanten]![txtFirmaNaam] KL-Firmanaam Contactpersoon: [Forms]![KL-frmInvoerenKlanten]![txtContactpersoon] KL-Contactpersoon Adres: [Forms]![KL-frmInvoerenKlanten]![txtAdres] KL- Adres Gemeente: [Forms]![KL-frmInvoerenKlanten]![LstGemeente] KL-GemeenteNummer Telefoon: [Forms]![KL-frmInvoerenKlanten]![txt Telefoon] KL- Telefoon 19 Frank Van Oost

20 [Forms]![KL-frmInvoerenKlanten]![txt ] BTW-nummer: [Forms]![KL-frmInvoerenKlanten]![txtBTWnummer] KL- KL-BTW-nummer We bewaren de query als : KL-qryOpslaanKlantenGegevens. Deze query moet nu nog verbonden worden aan een knop <Opslaan>. Daarvoor voegen we een knop aan het formulier toe en gaan we aan de knop een macro verbinden. Macro maken Tot nu toe hebben we steeds gewerkt met een ingesloten macro. Vanaf nu gaan we de macro s per onderdeel van het programma verzamelen in een hoofdmacro met submacro s. We kiezen voor <Maken> <Macro s>. In het volgende venster klikken we op de knoppen <Alle acties weergeven> en <Macronamen>. Er is nu in het macroscherm één kolom bijgekomen : MacroNaam. Daarin geven we telkens de naam van de submacro. Een submacro begint bij de lijn van zijn naam en eindigt bij de eerstvolgende blanco regel. We tikken in de eerste kolom als naam Opslaan KlantenGegevens, in de tweede kolom QueryOpenen en als argument onderaan geven we de query op die moet uitgevoerd worden : KLqryOpslaanKlantenGegevens. We bewaren de hoofdquery als KL-mcrKlantenBeheer. 20 Frank Van Oost

21 We kiezen voor het tabblad <Ontwerpen> en in de groep <Besturingselementen> kiezen we voor <Knop> en klikken op het formulier. We sluiten de wizard en gaan nu de eigenschappen van de knop aanpassen in het Eigenschappenvenster. Tabblad Eigenschap Waarde Alle Naam cmdopslaan Bijschrift Opslaan Schikking van bijschrift Rechts Afbeelding Opslaan (via de wizard het icoontje opzoeken Gebeurtenis Bij klikken KL-mcrKlantenbeheer-OpslaanKlantenGegevens 21 Frank Van Oost

22 Daardoor wordt de submacro OpslaanKlantenGegevens uitgevoerd als de gebruiker op de knop <Opslaan> drukt en worden de ingevulde gegevens weggeschreven naar de tabel tblklanten. Omdat de klantenmodule gebruikt wordt aan een kassa wordt na het inbrengen van de klant telkens weer terug gegaan naar de kassamodule en mag na het bewaren van de klant het scherm gesloten worden. Daarvoor zullen we de submacro aanpassen. Klik met de rechtermuisknop in het navigatiecentrum op KL-mcrKlantenBeheer en voeg na de eerste lijn een regel toe. Actie : Sluiten Argument : Object : Formulier Objectnaam : KL-frmInvoerenKlanten Bevestigen : Nee Hierdoor wordt na het bewaren het formulier gesloten en kan de kassierster verder werken. 22 Frank Van Oost

23 Klantengegevens weergeven in een formulier In het vorige deel van deze oefening hadden we een invoegformulier bewaard onder een andere naam om het te kunnen gebruiken om de gegevens weer te geven. Hier gaan we dit formulier gebruiken. Om alle gegevens van een klant te kunnen weergeven moet we eerst een query maken waarbij het KL-GemeenteNummer uit de tblklanten gekoppeld is aan PST_GemeenteNummer uit de tblpostcodes. Op die manier kunnen we aan de hand van het Gemeentenummer het postnummer en de gemeentenaam ophalen en tonen op ons formulier samen met de andere gegevens van de klant. Lijst van klanten maken die kan gebruikt worden om een klant te selecteren en zijn/haar gegevens te tonen op het formulier Om een klant te kunnen weergeven gaan we een lijst maken van de klanten en deze tonen op een formulier. De gebruiker kan dan de gewenste klant aanduiden en de gegevens worden getoond op een formulier naast de lijst. Om deze lijst samen te stellen maken we een nieuw formulier. <Maken><FormulierOntwerp> Op dit formulier plaatsen we een tekstvak waarin we straks de naam of een deel van de naam van de gezochte klant willen weergeven. Net zoals in het vorige formulier gaan we ook de lay-out en de naam van objecten aanpassen. Voor het label in het tabblad Alle van het Eigenschappenvenster : Eigenschap Waarde Naam lblklantkeuze Bijschrift Klantenkeuze : Tekengrootte 8 Voor het tekstvak : Eigenschap Waarde Naam txtklantkeuze Tekengrootte 10 We plaatsen het label boven op het tekstvak. 23 Frank Van Oost

24 Om de klanten nu in een lijst weer te geven gaan we eerst een selectiequery maken en plaatsen we de velden die we in de lijst willen zien in het queryraster. <Maken><QueryOntwerp>. We kiezen enkel voor de tabel tblklanten de adresgegevens hebben we hier niet nodig. In het queryrooster plaatsen we de velden : KL-Klantencode en KL-Firmanaam. Als criteria voor de selectiequery geven we volgende formule op : Like "*" & [Forms]![KL-frmOpzoekenKlanten]![txtKlantenkeuze] & "*". Door deze formule gaat iedereen die in zijn naam de ingevoerde tekst in het tekstvak txtklantenkeuze in de lijst opgenomen worden. We bewaren de query als KL-qryOpmakenKlantenLijst. 24 Frank Van Oost

25 Op het formulier gaan we nu een keuzelijst maken op basis van deze query. Daarvoor gaan we opnieuw naar het formulier KL-frmOpzoekenKlanten en klikken op de liniaal op het tabblad <Ontwerpen><Besturingselementen><Keuzelijst> (onder keuzelijst met invoervak). We klikken met de cursor op het formulier op de plaats waar de lijst moet komen en een wizard start op. We kiezen voor een query en klikken op <Volgende>. In het volgende venster kiezen we voor <Query s> en kiezen de eerste query KL-qryOpmakenKlantenlijst (de query die we net gemaakt hebben). 25 Frank Van Oost

26 We selecteren beide velden en klikken op het knopje met de twee pijltjes naar rechts. We doen een sortering op firmanaam omdat dit gemakkelijker zoekt. 26 Frank Van Oost

27 In het volgende scherm passen we eventueel de breedte van de kolommen aan. We duiden de KL-KlantID aan als het gegeven dat moet bewaard worden (om straks de gegevens te tonen). 27 Frank Van Oost

28 Als label gaan we bij de lijst Kies één van de klanten : plaatsen. <Voltooien> We passen nog even de lay-out van het formulier aan : - Label bovenop de Klantenlijst - Tekengrootte van het label : 8 - Tekengrootte van de klantenlijst : 9 28 Frank Van Oost

29 We passen nog enkele eigenschappen aan op het formulier : Selecteer het formulier en in het Eigenschappenvenster passen we volgende eigenschappen aan : Tabblad Eigenschap Waarde Opmaak Autocentreren Ja Randstijl Dialoogkader Recordkiezer Nee Navigatieknoppen Nee Schuifbalken Nee Systeem menu Nee Knop Sluiten Nee Selecteer de lijst met klanten : Tabblad Eigenschap Waarde Alle Naam LstKlanten Selecteer het label van de klantenlijst: Tabblad Eigenschap Waarde Alle Naam lblklantenlijst Er moet echter nog eerst een macro gekoppeld worden aan het tekstvak txtklantenkeuze. Telkens als er een tekst ingevuld is in het tekstvak moet de klantenlijst waaruit kan worden gekozen opnieuw samengesteld worden. We openen de macro KL-mcrKlantenBeheer in ontwerpweergave en maken een nieuwe submacro. Naam submacro Actie Argumenten(invullen onderaan het scherm) Samenstellen Klantenlijst QueryOpnieuwUitvoeren LstKlanten 29 Frank Van Oost

30 We sluiten de macro en bewaren de wijzigingen. We gaan terug naar ons formulier in ontwerpweergave. We selecteren het tekstvak txtklantenkeuze en passen in het Eigenschappenvenster in het tabblad Gebeurtenissen de volgende eigenschap aan door op het uitschuiflijstje te klikken. Tabblad Eigenschap Waarde Gebeurtenis Na bijwerken KL-mcrKlantenBeheer.Samenstellen Klanten 30 Frank Van Oost

31 Bewaren het formulier en vanaf nu zal de klantenlijst opgevuld worden met klanten waarvan de tekst in het tekstvak txtklantenkeuze voorkomt. Selectiequery voor het samenstellen van de klantengegevens op basis van een aangeduide klant. Om nu de gegevens van een klant in de klantenlijst te tonen moeten we selectiequery maken en op basis van het resultaat van de selectiequery moet een formulier getoond worden (die we al gemaakt hebben maar nog moeten aanpassen) die de gegevens van die klant toont. We beginnen bij de selectiequery. <Maken><QueryOntwerp> We dubbel klikken de 2 tabellen die we nodig hebben nl. tblklanten en tblpostcodes. We sluiten het venster en gaan nu de relatie leggen tussen de primaire sleutel van de tabel tblpostcodes en de secundaire sleutel van de tabel tblklanten. We dubbelklikken nu alle velden uitgezonderd : KL-Gemeentenummer PST-GemeenteNummer PST_GemeenteNaamHoofdletters PST_StructuurCode. Dit zijn alle velden die we op het formulier willen tonen. We bewaren de query als KLqryWeergevenKlantGegevens. 31 Frank Van Oost

32 We voegen nu nog een criterium toe om de gegevens op te halen van de klant die geselecteerd is in de lijst van klanten LstKlanten. Daarvoor klikken we met de rechtermuis in de cel Criteria onder het veld KL-KlantID in het queryrooster. Daar kiezen we voor <Opbouwen>. Kies de volgende opties volgens onderstaande figuur met als resultaat een selectiecriterium voor de KlantID. 32 Frank Van Oost

33 met dit als resultaat in de query : Wanneer we nu een klant in deze lijst aanklikken moeten de gegevens van die klant getoond worden in een formulier ernaast. Deze gegevens zouden moeten worden getoond in het formulier KLfrmWeergevenKlantGegevens. Dit formulier moet echter aangepast worden want het is nog niet gelinkt aan de query die de gegevens toont. We passen het formulier als volgt aan : Open formulier in Ontwerpweergave en pas de volgende eigenschap aan in het Eigenschappenvenster en bewaar de wijzigingen. Door deze link kunnen we nu de verschillende velden op het formulier verbinden met de velden uit de query. Tabblad Eigenschap Waarde Gegevens Recordbron KL-qryWeergevenKlantGegevens 33 Frank Van Oost

34 We gaan veld per veld selecteren en telkens dezelfde eigenschap van elk veld aanpassen. We geven per veld de bron van het besturingselement aan. Selecteer dus telkens een van de tekstvelden en ga in het Eigenschappenvenster telkens de eigenschap Besturingselementbron aanpassen die je vind in het tabblad Gegevens : Veld Eigenschap Waarde txtfirmanaam Besturingselementbron KL-Firmanaam Veld Eigenschap Waarde txtcontactpersoon Besturingselementbron KL-Contactpersoon txtadres KL-Adres txtpostnummer PST_Postnummer txtgemeente PST_Gemeentenaam txttelefoon KL-Telefoon txt KL- txtbtwnummer KL-BTW-nummer Bewaar het formulier door op de diskette te drukken en sluit het formulier. Dit formulier moet nu getoond worden op het formulier KL-frmOpzoekenKlanten. Open het formulier in Ontwerpweergave. We gaan een subformulier op het formulier aanbrengen door te klikken op <Ontwerpen><Besturingselementen><Subformulier/Subrapport>. We klikken met de cursor rechts van de klantenlijst en een Wizard helpt ons om het subformulier aan te maken. In het eerste formulier kiezen we voor Een bestaand formulier gebruiken en we kiezen voor het formulier KL-frmWeergevenKlantGegevens en we drukken op <Volgende>. 34 Frank Van Oost

35 We nemen de naam voor het subformulier die voorgesteld wordt door het systeem : KL-frmWeergevenKlantGegevens en drukken op <Voltooien>. Op het formulier is het subformulier nu zichtbaar. We passen,indien nodig, de grootte even aan zodanig dat alle gegevens van het formulier zichtbaar zijn. We verwijderen het label van het subformulier en we krijgen volgend resultaat : 35 Frank Van Oost

36 We verwijderen de kader rond het subformulier nog door het subformulier te selecteren en in het Eigenschappenvenster volgende eigenschap aan te passen : Tabblad Eigenschap Waarde Opmaak Randstijl Transparant 36 Frank Van Oost

37 Telkens dat we nu een klant aanduiden moeten de gegevens in het subformulier getoond worden. Dit kan alleen maar door telkens de query die aan het subformulier gekoppeld is opnieuw te laten lopen. Dit doen we met een macro. We openen de macro KL-mcrKlantenBeheer in ontwerpweergaven en maken een nieuwe submacro die we KlantGegevens Tonen noemen. We sluiten de macro en bewaren de wijzigingen. Naam submacro Actie Argumenten (invullen onderaan het scherm) KlantGegevens Tonen QueryOpnieuwUitvoeren KL-frmWeergevenKlantGegevens Deze macro moet nu gekoppeld worden aan het object LstKlanten. Daarvoor selecteren we in het formulier KL-frmOpzoekenKlanten het object LstKlanten. In het Eigenschappenvenster gaan we naar het tabblad Gebeurtenis. En Bij Klikken duiden we de nieuwe macro aan. We bewaren het formulier. Probeer nu even of het werkt. 37 Frank Van Oost

38 Een nieuwe klant toevoegen : Als een klant niet in de lijst voorkomt voorzien we een knopje om een nieuwe klant toe te voegen. Deze knop opent het eerste formulier opent, nl. KL-frmInvoerenKlanten dat we gemaakt hebben. Aan die knop zit een macro die het formulier opent, Nieuwe Klant Toevoegen. We plaatsen een knopje naast het tekstvak txtklantkeuze en verbinden er onmiddellijk de macro aan. Tabblad Eigenschap Waarde Alle Naam cmdnieuw Opmaak Bijschrift Nieuw Schikking van bijschrift Rechts Afbeelding Ga naar nieuw(e) We openen de macro KL-mcrKlantenBeheer in Ontwerpweergave en voegen een nieuwe submacro toe. 38 Frank Van Oost

39 Naam submacro Actie Argumenten (invullen onderaan het scherm) Nieuwe Klant Invoeren FormulierOpenen KL-frmInvoerenKlanten venstermodus : Dialoogvenster Deze macro verbinden we nog aan de knop cmdnieuw in het Eigenschappenvenster. Selecteer de knop en wijzig in het Eigenschappenvenster volgende eigenschap : Tabblad Eigenschap Waarde Gebeurtenis Bij klikken KL-mcrKlantenBeheer.Nieuwe Klant Invoeren We slaan het formulier even op en proberen de nieuwe functie. 39 Frank Van Oost

40 De nieuwe klant komt echter na het sluiten van het venstertje niet voor in onze lijst. Telkens we een nieuwe klant toevoegen is het nodig om de LstKlanten te vernieuwen. Dit doen we door een aanpassing aan de macro die achter de knop Opslaan zit in het formulier KL-frmInvoerenKlanten. Deze macro vinden we in de grote macro KL-mcrKlantenBeheer. We openen deze macro in ontwerpweergave en passen de submacro OpslaanKlantenGegevens als volgt aan na de actie Sluiten voegen we derde regel toe aan de macro : Naam submacro Actie Argumenten (invullen onderaan het scherm) Opslaan Klant Gegevens QueryOpnieuwUitvoeren LstKlanten We kunnen een regel toevoegen door onder de laatste regel te gaan staan in de rechterliniaal en te klikken met de rechtermuisknop en daar kiezen voor <Rij invoegen>. In deze rij kunnen we dan de nieuw lijn toevoegen. Probeer nu nogmaals de nieuwe klant moet automatisch in de lijst staan. We voorzien nu nog een Sluit -knop op het hoofdformulier en klaar is Kees. We plaatsen een knop op het formulier onder de klantenlijst en volgen de Wizard omdat deze knop eigenlijk een eenvoudige actie moet doen. Kies in de wizard voor Formulierbewerkingen en in de tweede kolom kies je voor Formulier sluiten. In het tweede venster kiezen we de standaard en drukken op Volgende. In het derde venster geven we de knop nog een naam cmdsluiten en drukken op <Voltooien>. We passen de layout van de knop nog wat : wat smaller (in de hoogte) en wat breder maken. 40 Frank Van Oost

41 41 Frank Van Oost

42 42 Frank Van Oost

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 1 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009 Inleiding Deze nota s bevatten enkel de instructies (acties) die je moet uitvoeren om een bepaalde taak in Access te volbrengen. Het waarom van al deze acties wordt uitvoering uitgelegd in de lessen Microsoft

Nadere informatie

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 2 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

Kassaformulier aanmaken

Kassaformulier aanmaken Kassaformulier aanmaken Om in onze kassa artikels te kunnen inbrengen is het nodig om een formulier te maken waarin we een artikelnummer, het bestelde aantal kunnen invoeren. De kassa zal dan zelf het

Nadere informatie

Artikelbeheer aanmaken

Artikelbeheer aanmaken Artikelbeheer aanmaken Om in onze kassa artikels te kunnen gebruiken moet hiervoor ook een beheer worden geschreven. Daarbij gaan we in eerste fase de tabellen maken en daarna de formulier en queries die

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI3d. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI3d. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI3d Toegepaste Informatica Boekhouden-informatica Informaticabeheer Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003 Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 8 Een formulier ontwerpen 8.1 Probleemstelling De

Nadere informatie

Vakrapport (Access XP)

Vakrapport (Access XP) Vakrapport (Access XP) J. Gantois Evaluaties bijhouden in een elektronisch rekenblad is een heel logische operatie. Wanneer je echter iedere leerling afzonderlijk op de hoogte wil brengen van zijn scores

Nadere informatie

Gegevens uit meerdere tabellen weergeven

Gegevens uit meerdere tabellen weergeven Gegevens uit meerdere tabellen weergeven Inleiding Open de tabel tblpersonen door tweemaal te klikken op de tabel. Dan zie je alle geïmporteerde records. Wat onmiddellijk opvalt is dat er geen gemeente

Nadere informatie

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard.

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. 3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. U kunt natuurlijk ook zonder een wizard een hoofd/subformulier maken. U heeft dan meer vrijheid in het ontwerp. In grote lijnen dient u dan

Nadere informatie

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 28 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 28 oktober 2009 Inleiding Meestal heb je al een bestaande lijst van personen die je wilt gebruiken in je nieuwe database. Je start meestal het beheer van deze personen in Word of Excel om dan later over te stappen naar

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010 5 Formulieren maken in MS Access Nu de tabellen zijn aangemaakt kunnen we de formulieren gaan maken waarmee de gebruiker informatie toevoegt of onttrekt aan het informatiesysteem, de gebruikersmenu s.

Nadere informatie

1 Rapporteren in Office 2007

1 Rapporteren in Office 2007 1 Rapporteren in Office 2007 Kennismaking met Access Access is een elektronische databank. Wat je vroeger op steekkaarten verzamelde kan je evengoed in Access bijhouden. (In deze handleiding betekent RM:

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties:

In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties: SAMENVATTING HOOFDSTUK 8 Kopteksten en voetteksten In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties: De sectie Details is standaard te zien. Bij de meeste formulieren die je maakt

Nadere informatie

Een veld (field) (geel omkaderd) is een vakje en omdat er gewone tekst instaat is dit dus een "tekstveld"

Een veld (field) (geel omkaderd) is een vakje en omdat er gewone tekst instaat is dit dus een tekstveld Database "Adressen" - MS Access 2007-2010 Layout aanpassen Maak eerst een kopie van de originele database voor u veranderingen aanbrengt zodat u steeds kunt terugvallen op het origineel als er iets mocht

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert.

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert. Doelstellingen: module 3 formulieren De functie van een formulier kunnen toelichten. Een nieuw formulier ontwerpen aan de hand van de wizard. Een bestaand formulier gebruiken als databank interface. Besturingselementen

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer]

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer] 10.1 Inleiding 10.1.1 Secties toevoegen en verwijderen U kunt uw formulier in vijf aparte secties verdelen: Open het menu View [Beeld] en controleer of de opties Formulier kop- en voettekst [Form Header/Footer]

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe 2014 Les 6 Kalender maken Gerkje Gouweouwe 25-5-2014 LES 6 KALENDER MAKEN IN WORD. Open Word, klik Tabblad Invoegen klik onder Tabel op het Vinkje en kies Tabel invoegen onderstaand scherm verschijnt.

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk.

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk. Inhoudsopgave frontpage 2003... 2 een thema gebruiken... 4 afbeeldingen op de pagina zetten... 5 knoppen maken... 8 knoppen maken in linkerframe... 10 een tabel maken... 12 opdrachten... 14 een fotopagina

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Microsoft Word 7 Werken met het lint 7 Documenten maken en bewerken 8 In verschillende weergaven werken 11 Tekens en alinea s opmaken 13 Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen!

Office 2007 voor het examen! Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 4 Access 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Een eerste kennismaking

Een eerste kennismaking 27-2-2006 1 W erkstukken m a ken m et Po w erpo int Een eerste kennismaking PowerPoint is het presentatieprogramma van Microsoft waarmee we informatie, d.m.v. dia s, op een duidelijke manier kunnen presenteren.

Nadere informatie

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd.

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd. Inleiding Access 2013 is een relationeel databasesysteem. Een databasesysteem is een programma om gegevens te beheren. Deze gegevens worden in tabellen opgeslagen. Tussen de tabellen kunnen relaties bestaan.

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

2.2 Een tabel ontwerpen

2.2 Een tabel ontwerpen 2.2 Een tabel ontwerpen 2.2.1 Gegevens analyse Alvorens de tabellen van een database te kunnen gaan opzetten, dient u eerst te bepalen, welke gegevens daarin moeten worden opgenomen. Bepaal eerst het doel

Nadere informatie

Afdrukken van barcode-etiketten met Avery Designpro

Afdrukken van barcode-etiketten met Avery Designpro Afdrukken van barcode-etiketten met Avery Designpro Doel: Korte handleiding om met Designpro software etiketten af te drukken met een barcode met automatische doornummering. Het stroomschema om met Designpro

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Inhoud Basiscursus. Access 2010 NL-NL

Inhoud Basiscursus. Access 2010 NL-NL Inhoud Basiscursus Access 2010 NL-NL 1 - Access starten... 6 Een bestaande database openen... 8 Menu-opdrachten gebruiken... 9 Werkbalken tonen en verbergen... 11 Menu- en werkbalkopties aanpassen... 12

Nadere informatie

5.6 Verschillende soorten besturingselementen.

5.6 Verschillende soorten besturingselementen. 5.6 Verschillende soorten besturingselementen. Bij het aanmaken van de besturingselementen maakt u gebruik van de knoppen in het Lint [Ribbon] onder de tab Ontwerp [Design]. Behalve het Tekstvak zijn er

Nadere informatie

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken DEEL I De zes basisstappen Met het programma Powerpoint kun je zelf een

Nadere informatie

1. Etiketten en visitekaartjes

1. Etiketten en visitekaartjes 1. Etiketten en visitekaartjes In dit hoofdstuk gaan wij etiketten en kaartjes aanmaken. Deze zijn er van diverse merken, afmetingen,... Van enkele merken zijn de specifaties reeds voorhanden voor een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007 INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007 Woord vooraf... 11 Inleiding... 12 1 Een inleiding tot databanken... 12 2 Een databank ontwerpen... 13 3 Wat is Microsoft Access?... 16 DEEL 1 Een relationele databank opstellen...

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Etiketformaat aanpassen

Etiketformaat aanpassen Compad P R A K T I J K T I P 1 Etiketformaat aanpassen Uw software wordt geleverd met een aantal standaard rapporten en etiketten. Het kan voorkomen dat u een afwijkend etiket formaat wil gebruiken dan

Nadere informatie

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen.

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen. Vergelijkingseditor 2010 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen

Leerlingdossier & handelingsplannen FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Cursus MS Access 2016

Cursus MS Access 2016 Cursus MS Access 2016 1 Waarom geeft Learnit gratis cursussen? Wij geloven in jouw kracht om jezelf te versterken en we willen je stimuleren om stappen te zetten. Ben je eenmaal begonnen en proef je de

Nadere informatie

Kubus in CS5. Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken.

Kubus in CS5.  Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken. http://photoshopper27.blogspot.nl/2012/02/3d-cube-in-photoshop-cs5.html Kubus in CS5 Voor iedere zijde wensen we een andere afbeelding te gebruiken. Verzamel dus een zestal afbeeldingen; hieronder de gebruikte

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2007 1. Raster en hulplijnen Klik met rechter muisknop in een lege dia Klik in het afrolmenu op Raster en hulplijnen en stel onderstaande eigenschappen in 2.

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Ga naar www.basisonline.nl of selecteer in de website van de school- intranet basisonline

Ga naar www.basisonline.nl of selecteer in de website van de school- intranet basisonline Werken met de website basisonline Ga naar www.basisonline.nl of selecteer in de website van de school- intranet basisonline - login met de verkregen inlognaam en wachtwoord - je inlognaam is jouw emailadres

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

importeren leden uit sportlink club

importeren leden uit sportlink club Start Sportlink Club en het onderstaande scherm wordt zichtbaar. Selecteer vervolgens in het zoekscherm 'Ja' in het vak 'Spelend en sporttype' Mocht u nu leden missen, dan zijn deze of nog niet aangemeld

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010 6. Query s, macro s en rapporten In dit hoofdstuk zetten we de puntjes op de i. Alle processen zullen in de aangemaakte formulieren met de gebruikersmenu s van de secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris,

Nadere informatie

NC-Websites Handleiding Mailer

NC-Websites Handleiding Mailer NC-Websites Handleiding Mailer Juni 2011 versie 1 1 Inhoud 1. Uw mailer... 3 2. Groepen beheren... 4 3. Klanten beheren... 7 4. Nieuwsbrief opstellen... 10 4.1 Indeling van de Nieuwsbrief... 10 4.2 De

Nadere informatie

Opdracht 1 : Een eerste werkblad

Opdracht 1 : Een eerste werkblad De map Mijn documenten Elke Windows-computer is uitgerust met een map Mijn documenten. Deze map is er speciaal om al ons materiaal (tekstbestanden, afbeeldingen, muziekbestanden) in te bewaren zodat we

Nadere informatie

OFFICE A LA CARTE - ACCESS 2013

OFFICE A LA CARTE - ACCESS 2013 OFFICE A LA CARTE - ACCESS 2013 Inhoud HOOFDSTUK ACC-1.1: TERMINOLOGIE - (0:20) Wat is een database? Onderdelen van een database Tabellen en relaties Schematisch overzicht van de structuur van een database

Nadere informatie

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010

Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010 Handleiding voor bloemenboek (open boek)- PP 2010 Belangrijk!!! De 2 animaties "Samenvouwen" en "Uittrekken", die nodig zijn om het boek te maken, ontbreken in de versie PP 2010. Daarom is het nodig dat

Nadere informatie

Spelen met tabellen in word

Spelen met tabellen in word Spelen met tabellen in word Auteur : Ludo Huybrechts - deskundige informatica financiën e-mail : Ludo.Huybrechts@Fi.antwerpen.be Voor publicatie in tijdschriften is steeds het akkoord van de auteur vereist!

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

DURAPRINT ONLINE HELP

DURAPRINT ONLINE HELP DURAPRINT ONLINE HELP U MAAKT GEBRUIK VAN EEN DATABASE Ga verder naar pagina 4 als u geen gebruik maakt van een database 1. Start Duraprint 2. Selecteer nieuw document Klik om DURAPRINT te starten Klik

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Inhoudsopgave Ms Access 2010-1 INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Woord vooraf... 11 Inleiding... 12 1 Een inleiding tot databanken... 12 2 Een databank ontwerpen... 13 3 Wat is Microsoft Access?... 16 DEEL

Nadere informatie

Handleiding Japanse puzzels

Handleiding Japanse puzzels Handleiding Japanse puzzels versie : 1.0 wijziging : 26-4-2010 Inhoud 1.Japanse puzzel...4 1.1.Speler...4 1.2.Kleur...4 1.3.Groep...4 1.4.Favoriet...4 1.5.Puzzel...4 1.6.Prima...5 1.7.Spel...5 1.8.Stap

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe

Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe Hoofdstuk 16: Grafieken en diagrammen: hoe 16.0 Inleiding Wanneer je de betekenis van een serie nummers in een presentatie wilt weergeven, zal je ondervinden dat een diagram de meest effectieve manier

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Tutorial. Microsoft Access 2003

Tutorial. Microsoft Access 2003 Bureau voor Taal en Informatica Werfkade 10 9601 LG Hoogezand 0598 390070 e-mail: bti@bbti.nl Tutorial Microsoft Access 2003 Kijkje in de keuken www.bbti.nl bbti Hoogezand Access: Kijkje in de keuken 2

Nadere informatie

Trilobase : Snelstart Gids

Trilobase : Snelstart Gids Trilobase : Snelstart Gids Welkom bij Trilobase. Met dit programma kan u uw collectie fossielen, mineralen en (archeologische) artefacten beheren. Deze kleine gids loodst u door het installatieproces en

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-4

Excellerend Kwartaaltip 2015-4 Draaitabellen IV Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 BANK: NL72ABNA0536825491 KVK: 24389967 Draaitabel over meerdere tabbladen In de vorige

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl Briefhoofd maken in Word Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 We gaan ons deze keer wagen aan het maken van een briefhoofd met invulformulier in Word. De bedoeling is dat we eerst een briefhoofd

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

AN0012-NL. Hoe moet ik rapporten configureren. Overzicht. Een rapport openen. Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem.

AN0012-NL. Hoe moet ik rapporten configureren. Overzicht. Een rapport openen. Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem. Hoe moet ik rapporten configureren Overzicht Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem. Wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt, zoals een gebruiker die zijn/haar credential aanbiedt,

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

Excel : de basis. Wat is Excel?

Excel : de basis. Wat is Excel? Excel : de basis Wat is Excel? Excel is een rekenbladprogramma (spreadsheet). Je kan met dit programma dus op een eenvoudige manier getallen weer geven, ordenen, vergelijken, berekenen en presenteren.

Nadere informatie

Formulieren en rapporten

Formulieren en rapporten pagina 1 van 14 Formulieren en rapporten In dit practicum wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden, die ACCESS biedt bij het ontwerpen van formulieren en rapporten. Formulieren kun je gebruiken

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

8.9 Draaitabellen [Pivot tables]

8.9 Draaitabellen [Pivot tables] 8.9 Draaitabellen [Pivot tables] U kunt de gegevens uit een lijst in een tabel laten weergeven uitgezet tegen tegen één of meer andere veldwaarden. U kunt bijvoorbeeld de bedragen uit onze voorbeeldlijst

Nadere informatie

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken.

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken. KNIPPEN Als u na de selectie van een gedeelte van een tekst of een afbeelding op dit icoon klikt, knipt u de selectie uit het veld. Op deze manier kunt u het geselecteerde verwijderen, maar het ook juist

Nadere informatie

Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon.

Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon. Pagina 1 van 8 Vooruitbetalingen/aanbetalingen verwerken in de facturering Voor het verwerken van vooruit- en/of aanbetalingen in de facturering dient u velden aan te maken in de verkoopsjabloon. Open

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie