Kassaformulier aanmaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kassaformulier aanmaken"

Transcriptie

1 Kassaformulier aanmaken Om in onze kassa artikels te kunnen inbrengen is het nodig om een formulier te maken waarin we een artikelnummer, het bestelde aantal kunnen invoeren. De kassa zal dan zelf het totaal berekenen dankzij formules die we invoeren in de velden die het totaal moeten weergeven. Bestellijnen bewaren en een ticketnummer toekennen We starten op het formulier : KL-frmOpzoekenKlanten. We voegen een tekstvak toe om het artikelnummer te kunnen invullen. We geven het object volgende eigenschappen mee. Dit doe je in <Eigenschappenvenster><Alle>. We maken de opmaak zoals in het voorbeeld : Artikelnummer : Eigenschap Waarde Tekstvak txtartikelnummer Tekstuitlijning Gecentreerd Tabvolgorde 0 Label lblartikelnummer Bijschrift Artikelnummer: Tekengrootte 8 Wanneer we een artikelnummer invullen moet ernaast de volgende gegevens verschijnen : artikelomschrijving eenheidsprijs btw-tarief. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om het bestelde aantal in te kunnen vullen. 1 Frank Van Oost

2 Selectiequery maken om artikel op te zoeken Voor het eerste voorzien we een query die op basis van het artikelnummer (het criterium van de query) de gegevens gaat opzoeken in de tabel tblartikels. <Maken><Queryontwerp> We selecteren één voor één de tabellen tblartikels, tblbtwtarieven en tblsoorten en drukken telkens op <Toevoegen>. Daarna druk je op <Sluiten>. Uit deze tabellen kunnen we alle informatie halen die we willen afbeelden op het scherm. We plaatsen volgende velden in de query : A_ArtikelCode, A_Artikelomschrijving, A_Eenheidsprijs, B_Omschrijving (tblbtwtarieven) en S_Omschrijving (tblsoorten). Als criterium voor deze query gebruiken we de Opbouwfunctie in het veld A_ArtikelCode en gaan we de waarde halen op het formulier frmopzoekenklanten in het tekstveld txtartikelnummer. Dit geeft volgende query : We bewaren de query als : Kas-qryOphalenArtikelGegevens. Dit is het resultaat als we het artikelnummer 1 invullen. Dit is wat wij willen afbeelden op het formulier frmopzoekenklanten. Om deze gegevens te tonen op het formulier moeten we deze query koppelen aan het formulier en de nodige velden op het formulier plaatsen. Dat doen we als volgt : 2 Frank Van Oost

3 - Open het formulier in ontwerpweergave - Selecteer het formulier door op het kruispunt van horizontale en verticale liniaal te klikken. - In het Eigenschappenvenster bij het tabblad Gegevens kiezen we bij Recordbron de query KASqryOphalenArtikelGegevens en bewaren het formulier door even op het disketje te drukken. Via de knop Bestaande velden toevoegen naast de knop Eigenschappenvenster zien we nu welke velden voor dit formulier ter beschikking zijn. We selecteren alle velden buiten A_Artikelnummer en slepen deze op het formulier (ergens ter hoogte van txtartikelnummer ). Daarna maken we de verschillende objecten op volgens volgende eigenschappen en plaatsen deze tov het artikelnummer zoals in het voorbeeld : Artikelomschrijving : Eigenschap Waarde Label lblartikelomschrijving Bijschrift Artikelomschrijving : Tekengrootte 8 Tekstveld txtartikelomschrijving Tekengrootte 10 Tekengewicht Vet Tekstuitlijning Algemeen Tabstop (Overige) Vergrendeld (Gegevens) Ja Eenheidsprijs: Eigenschap 3 Frank Van Oost Waarde

4 Label lbleprijs Bijschrift E-prijs : Tekengrootte 8 Tekstuitlijning Gecentreerd Tekstveld txteenheidsprijs Tekengrootte 10 Tekengewicht Vet Tekstuitlijning Gecentreerd Tabstop (Overige) Vergrendeld (Gegevens) Ja BTWTarief : Eigenschap Waarde Label lblbtw Bijschrift BTW : Tekengrootte 8 Tekstuitlijning Gecentreerd Tekstveld txtbtw Tekengrootte 10 Tekengewicht Vet Tekstuitlijning Gecentreerd Tabstop (Overige) Vergrendeld (Gegevens) Ja Soort: Eigenschap Waarde Label lblsoort Bijschrift Soort : Tekengrootte 8 Tekstveld txtsoort Tekengrootte 10 Tekengewicht Vet Tekstuitlijning Links Tabstop (Overige) Vergrendeld (Gegevens) Ja Tabstop : op die manier zal de cursor niet op de opgezochte (en niet wijzigbare) gegevens komen en onmiddellijk straks naar het tekstveld txtaantal springen. De gegevens zijn ook vergrendeld 4 Frank Van Oost

5 zodanig dat niemand iets kan wijzigen aan de gegevens van dat artikel. Dit mag enkel via formulieren die daar specifiek voor gemaakt zijn. Om nu te zorgen dat telkens we een artikel hebben ingevuld de gegevens getoond worden gaan we een macro maken die uitgevoerd wordt van zodra we het tekstvak txtartikelnummer hebben verlaten. Dat betekent dat de macro als gebeurtenis zal moeten opgeroepen worden bij Na bijwerken in het tabblad Gebeurtenis in het Eigenschappenvenster. Daarvoor maken we een nieuwe macro via <Maken><Macro>. In het macro-scherm klikken we onmiddellijk op de knoppen <Alle acties weergeven> en <Macronamen>. We maken een eerste submacro OpzoekenArtikel. De actie QueryOpnieuwUitvoeren (zonder argumenten) zorgt ervoor dat het formulier waarop we nu werken (frmopzoekenklanten) vernieuwd wordt waardoor de query die we eraan verbonden hebben opnieuw wordt uitgevoerd en de artikelgegevens op basis van het artikelnummer opgezocht en afgebeeld worden. Daarna moet de cursor naar het tekstvak txtaantal zodanig dat het aantal bestelde artikels kan worden ingevuld. Dit doen we met de actie "NaarBesturingselementGaan" met als argument "txtaantal" (zoals je kan zien op de figuur hierboven). We gaan terug naar ons formulier en het tekstveld txtartikelnummer en gaan daar de submacro Kas-mcrKassaBeheer.OpzoekenArtikel als gebeurtenis Na bijwerken aanduiden. 5 Frank Van Oost

6 We plaatsen nu nog een extra tekstvak txtaantal op het formulier zodanig dat we het bestelde aantal van het ingevulde artikel kunnen invullen. Aantal : Eigenschap Tekstvak Tekstuitlijning Tabvolgorde (Overige) Waarde txtaantal Gecentreerd Eén nummer hoger dan tabvolgorde van txtartikelnummer = 1 in ons voorbeeld Label lblaantal Bijschrift Aantal: Tekengrootte 8 Tekstuitlijning Gecentreerd Wanneer het aantal is ingevuld moeten we deze bestellijn kunnen opslaan om deze later te kunnen afdrukken op een kasticket. We voorzien hiervoor een knop cmdopslaan met achter deze knop een macro die een toevoegquery start die de gegevens van het formulier wegschrijft naar een nieuwe tabel Bestellijnen. We maken eerst de nieuwe tabel Bestellijnen - <Maken><TabelOntwerp>. Tabel : tblbestellijnen Veldnaam Gegevenstype Beschrijving BS_BestellijnCode Autonummering Unieke code per bestellijn BS_Artikelnummer Numeriek Artikelnummer BS_Aantal Numeriek Aantal bestelde artikels BS_TicketNummer Numeriek Nummer van de bestelbon - Elk gekocht artikel is een bestellijn op een kasticket, - Bij elk artikel hoort een uniek artikelnummer, - Bij elke bestelling hoort een besteld aantal, - Op één ticket staan één of meerdere bestellijnen om een ticket te kunnen afdrukken moeten we weten welke bestellijnen op welk ticket (of bestelbon) thuis horen. We bewaren de tabel als tblbestellijnen. Om de gegevens van het formulier nu weg te schrijven moeten we een toevoegquery maken die de gegevens van het formulier naar de tabel wegschrijft. Dit is al vertrouwd terrein. Zo ziet de toevoegquery eruit : 6 Frank Van Oost

7 Toevoegquery : KAS-qryOpslaanNieuweBestellijn Gebruik de tabel 'tblbestellijnen' als bestand naar waar je de informatie wilt wegschrijven. Veldnaam Toevoegen aan : Artikelnummer : [Forms]![KL-frmOpzoekenKlanten]![txtArtikelnummer] BS_Artikelnummer Aantal: [Forms]![KL-frmOpzoekenKlanten]![txtAantal] BS_Aantal Ticket:1 BS_TicketNummer In het laatste veld van de query gaan we het getal 1 opslaan als voorlopige oplossing voor het ticketnummer. Deze query moet nu telkens uitgevoerd worden wanneer op de knop Opslaan wordt gedrukt. We maken dus een knop op het formulier en koppelen daaraan een macro die de toevoegquery uitvoert. We maken eerst de knop cmdopslaan Knop Opslaan : Eigenschap Bijschrift Schikking van bijschrift Afbeelding Breedte Hoogte Tabvolgorde (Overige) Knopinfo (Overige) Waarde cmdopslaan Opslaan Geen bijschrift Opslaan 1,016 cm 0,578 cm 2 (ééntje hoger dan txtaantal) Opslaan bestellijn Daarna maken we de macro : <Maken><Macro> 7 Frank Van Oost

8 Submacro in KAS-mcrKassaBeheer : OpslaanNieuweBestellijn submacro Actie Argument OpslaanNieuweBestellijn QueryOpenen KAS-qryOpslaanNieuweBestellijn Deze macro koppelen we aan de knop cmdopslaan In het eigenschappenvenster van de knop cmdopslaan kiezen we voor bij Gebeurtenis en Bij klikken voor de macro KAS-mcrKassaBeheer.OpslaanNieuweBestellijn. Na het opslaan moet alles leeg gemaakt worden en dat doen we door een nieuwe submacro te maken : KAS-mcrKassaBeheer.BestellijnLeegMaken Submacro in KAS-mcrKassaBeheer BestellijnLeegMaken submacro Actie Argument BestellijnLeegMaken WaardeInstellen txtartikelnummer Expressie : WaardeInstellen txtaantal Expressie : 0 QueryOpnieuwUitvoeren De twee tekstvelden worden blanco gezet en het formulier wordt een vernieuwd waardoor de informatie van het opgezochte artikel verdwijnt. Deze nieuwe macro moet opgeroepen worden vanuit de macro : OpslaanNieuweBestellijn en de cursor moet daarna terug gezet worden in het tekstvak txtartikelnummer. Submacro in KAS-mcrKassaBeheer : OpslaanNieuweBestellijn (aangepast) submacro Actie Argument OpslaanNieuweBestellijn QueryOpenen KAS-qryOpslaanNieuweBestellijn MacroStarten KAS-mcrKassaBeheer.BestellijnLeegMaken NaarBesturingselement txtartikelnummer 8 Frank Van Oost

9 Wanneer nu een bestelling niet moet opgeslagen worden voorzien we een Annuleer -knop. We maken de knop cmdannuleer door de knop cmdopslaan te kopiëren en de eigenschappen te wijzigen Knop Annuleer : Eigenschap Bijschrift Schikking van bijschrift Afbeelding Breedte Hoogte Tabstop (Overige) Bij Klikken (gebeurtenis) Knopinfo (Overige) Waarde cmdannuleer Annuleer Geen bijschrift Ongedaan maken 1,016 cm 0,578 cm KAS-mcrKassaBeheer.BestellijnLeegMaken Annuleer bestellijn Om per klant een ticket te kunnen maken waar enkel zijn bestelde artikels op staan is het nodig een ticketnummer te geven aan elk ticket dat afgedrukt wordt voor de klant. Dit betekent dat elke keer een nieuwe klant bediend wordt er een nieuw ticketnummer moet gegenereerd worden. We doen dat door telkens een nieuw ticketnummer te maken en bij te houden aan welke klant dit werd toegekend. Omdat mogelijk te maken ontwerpen we een nieuwe tabel : tblticket. Tabel : tblticketnummer Veldnaam Gegevenstype Beschrijving TK_TicketNummer Autonummering Unieke code per ticket TK_Klantnummer Numeriek Klantnummer TK_Datum Datum/tijd Afleverdatum Telkens een ticket wordt afgedrukt wordt het ticketnummer en de nodige gegevens bewaard. Bij het starten van een nieuw ticket wordt het laatste ticketnummer opgezocht dankzij een onzichtbaar formulier en wordt er telkens een eenheid aan toegevoegd. Dit nieuw ticketnummer wordt getoond op het formulier waar we de bestellingen invoeren. Om het laatste ticketnummer te vinden maken we een selectie- query die de ticketnummer omgekeerd sorteert KAS-qryOpzoekenLaatsteTicketNummer. Deze query gaan we koppelen aan een formulier dat het laatste ticketnummer toont op een verborgen formulier. Dit formulier wordt geopend wanneer het formulier, waar we onze bestellingen ingeven, wordt geopend. Dat is het formulier KL-frmOpzoekenKlanten. De query ziet er als volgt uit : 9 Frank Van Oost

10 Selectiequery : KAS-qryOpzoekenLaatsteTicketNummer We gebruiken voor deze query de tabel tblticketnummers Veldnaam TS_TicketNummer Sorteervolgorde: Aflopend sorteren Op basis van deze query maken we een formulier KAS-frmLaatsteTicketNummer. We selecteren de query en drukken in de liniaal op <Maken><Formulier> (niet op formulierontwerp). Daardoor wordt door Access een formulier gemaakt met alle gegevens van de query. We benoemen het tekstveld met het ticketnummer : txtlaatsteticketnummer en dit in het eigenschappenvenster van het tekstveld. In het tabblad Opmaak zetten de eigenschap "Zichtbaar" bij zowel het tekstveld als het label op "". Daardoor is het laatste ticketnummer niet zichtbaar maar kan het door Access toch gebruikt worden om het nieuwe ticketnummer te bepalen. Tevens verkleinen we zowel het label als het tekstveld in de breedte zodanig dat ze zeer weinig plaats nemen op het formulier en we het formulier straks zo klein mogelijk kunnen maken. Op hetzelfde formulier voegen we een tekstveld toe om het nieuwe ticketnummer te berekenen en te tonen. Daarvoor geven we aan het tekstveld volgende eigenschappen: 10 Frank Van Oost

11 Nieuw Ticketnummer : Eigenschap Tekstvak Tekstuitlijning Tabstop (Overige) Besturingselementbron (Gegevens) Ingeschakeld (Gegevens) Vergrendeld Achtergrondkleur Voorgrondkleur Waarde txtnieuwticketnummer Gecentreerd =[txtticketnummer]+1 Ja Geel Rood Label lblnieuwticketnummer Bijschrift Ticketnummer : Tekengrootte 8 Tekstuitlijning Gecentreerd In dit tekstvak wordt bij de opening van het formulier het laatste ticketnummer gelezen en wordt er één eenheid bij opgeteld. Dit vormt dan het volgende ticketnummer. Dit ticketnummer moet telkens bij het opslaan van een bestellijn ook opgeslagen worden in het veld BS_Ticketnummer van de tblbestellijnen. Daarom passen we de query KAS-OpslaanNieuweBestellijn aan. Het formulier zelf geven we ook nog wat opmaak mee. Selecteer het formulier en in het Eigenschappenvenster op het tabblad Opmaak wijzigen we volgende instellingen in : Eigenschap Formulier( Opmaak) Randstijl Recordkiezers Navigatieknoppen Schuifbalken Systeemmenu Knop sluiten Min. en max-knop Waarde Dialoog Geen We bewaren het formulier met bovenstaande naam : KAS-frmLaatsteTicketNummer. We plaatsen dit formulier nu als subformulier op het formulier KL-frmOpzoekenKlanten door het op het formulier te slepen. We verwijderen het label van het subformulier en wijzigen de eigenschap (op het tabblad Opmaak) "Randstijl" in 'Transparant'. We plaatsen het subformulier op de juiste plaats bovenaan het formulier 11 Frank Van Oost

12 en telkens we nu de kassa opstarten zal het systeem het laatste ticketnummer ophalen en het nieuwe ticketnummer tonen. Het "Annuleer"-knopje plaats ik nu rechts van de "Opslaan"-knop omdat daar nu wat ruimte is vrij gekomen. Bewaren van het nieuwe ticketnummer : Waar tot op heden de waarde 1 werd bewaard wordt nu de waarde opgeslagen die in het tekstveld txtticketnummer vermeld staat. We passen de query zo aan. Dit doen we door in het veld Ticketnummer de opbouwfunctie te starten en ipv van de waarde 1 het veld txtnieuwticketnummer aan te geven op het subformulier "KAS-frmLaatsteTicketNummer" op het formulier KL-frmOpzoekenKlanten. Dit doen we als volgt : Duid eerst in de opbouwfunctie het subformulier aan en dubbelklik op het subformulier zodanig dat het aangeduid wordt in het opbouwvenster bovenaan. 12 Frank Van Oost

13 Daarna selecteer je in de linkerkolom het formulier KAS-frmLaatsteTicketNummer en zie je in de middelste kolom al de objecten op dit formulier. Kies daar het tekstveld "txtnieuwticketnummer" en dubbelklik op dit tekstveld zodanig dat het ook bovenaan in het opbouwvenster komt te staan. 13 Frank Van Oost

14 In het opbouwvenster verwijder je nu de overbodige notaties. Je schrapt : "<<Expr>> Forms![KASfrmLaatsteTicketNummer]". Deze notatie is niet nodig omdat we dit al in onze opbouwexpressie hebben staan. We hebben enkel het laatste stuk nodig, nl. de naam van het tekstvak waarin het nieuwe ticketnummer staat. Dit is het resultaat : We drukken op <OK> en in het queryvenster geeft dit, na het vervangen van 'Expr1' door 'Ticketnummer'. Het nieuwe ticketnummer wordt weggeschreven in het veld 'BS_Ticketnummer'. Vanaf nu zal bij elke bestellijn het ticketnummer worden bewaard. Dit laat toe om straks alle bestellijnen met een bepaald ticketnummer te selecteren om te tonen op het scherm of om af te drukken. Overzicht maken van alle bestellijnen van een ticket Terwijl de kassier de artikels inbrengt is het belangrijk dat hij een overzicht heeft van alle artikels die voor deze klant (dit ticketnummer) al aangerekend heeft. Om dit mogelijk te maken moeten we een selectiequery maken op basis van het ticketnummer dat op dat moment op het scherm staat. Daarbij moeten we bepalen welke gegevens zichtbaar moeten zijn in het overzicht : - Artikelnummer - Artikelomschrijving - Eenheidsprijs - BTW-tarief - Aantal besteld - Lijntotaal = (eenheidsprijs + BTW)*aantal Dit overzicht moet in een doorlopend formulier waarbij het laatst toegevoegde artikel bovenaan verschijnt. 14 Frank Van Oost

15 Om al deze gegevens te kunnen weergeven hebben we volgende tabellen nodig : - tblartikels - tblbtwtarieven - tblbestellijnen Volgende velden worden in de query opgenomen : Veldnaam Uit Tabel : BS_BestellijnCode (om te kunnen omgekeerd sorteren) tblbestellijnen BS_Ticketnummer (om alleen de bestellijnen van het huidige tblbestellijnen ticketnummer te kunnen selecteren) BS_Artikelnummer tblbetellijnen A_Artikelomschrijving tblartikels A_Eenheidsprijs tblartikels B_BTWTarief om het btw-bedrag te kunnen bereken tblbtwtarieven BS_Aantal tblbestellijnen - Om de nieuwe bestellijnen bovenaan te laten verschijnen is het nodig om de bestellijnen "aflopend" te sorteren op basis van het BS_BestellijnCode. Dit veld is steeds chronologisch. Hoe hoger het de bestellijncode hoe recenter het artikel werd ingebracht. Kies in het veld BS_BetellijnCode ter hoogte van Sorteervolgorde voor 'Aflopend' - Om enkel de bestellijnen te tonen van het huidige ticketnummer zullen we een criterium bepalen in het veld BS_Ticketnummer. De waarde van het ticketnummer halen we van het kassaformulier In het veld BS_Ticketnummer gaan we een opbouwfunctie construeren waarbij we op het subformulier KASfrmLaatsteTicketnummer de waarde uit het tekstveld txtnieuwticketnummer gaan halen om te gebruiken als selectiecriterium. Dit doen we op dezelfde manier als we daarnet deze waarde hebben toegevoegd in de toevoegquery waarbij we de bestellijn en zijn ticketnummer wegschreven naar tblbestellijnen. 15 Frank Van Oost

16 - Om het totaal van deze bestellijn te kunnen berekenen zullen we een berekend veld toevoegen aan de query. Voor we dit kunnen doen moeten we de query eerste bewaren. We geven hem de volgende naam : KAS-qryOverzichtBestellijnenHuidigTicketNummer In een extra veld gaan we het totaal berekenen van de bestellijnen. Dit doen we door uiterst rechts in de bovenste cel thv veld te klikken met de rechtermuisknop en de opbouwfunctie te activeren. We maken dan volgende formule : =( [A_EenheidsPrijs] +( [A_EenheidsPrijs] * [B_BTWTarief] /100))* [BS_Aantal] Al deze velden halen we op uit de query die bovenaan in de linkerkolom van het opbouwscherm ter beschikking is. In het queryvenster geeft dit volgende resultaat : Lijntotaal : ( [A_EenheidsPrijs] +( [A_EenheidsPrijs] * [B_BTWTarief] /100))* [BS_Aantal] Wanneer we nu ons formulier "KL-frmOpzoekenKlant" openen en dan voor het huidige ticketnummer de bestellijnen willen zien moeten we deze nieuwe query even laten lopen en toont hij alle reeds ingebrachte bestellijnen voor het huidige ticketnummer. Wil ik dit nu weergeven op het scherm moet ik een formulier maken op basis van deze nieuwe query. Via het tabblad <Maken><TabelOntwerp> maken we een nieuwe blanco formulier. 16 Frank Van Oost

17 We passen vooreerst volgende eigenschap aan : Formulier ( Gegevens) Recordbron KAS-qryOverzichtBestellijnenHuidigTicketNummer Naast de knop 'Eigenschappenvenster" klikken we op de knop 'Bestaande velden toevoegen' en plaatsen we volgende velden op het formulier door ze op het formulier te slepen. - Artikelnummer - Artikelomschrijving - Eenheidsprijs - BTW-tarief - Aantal besteld - Lijntotaal We bewaren even dit formulier met als naam : KAS-frmOverzichtBestellijnenHuidigTicketNummer We klikken met de rechtermuisknop op de balk "Details" in het formulier en selecteren daar "Formulierkop- /- voettekst". We maken nu volgende lay-out met volgende eigenschappen : Eigenschap Formulier ( Opmaak) Standaardweergave Randstijl Recordkiezers Navigatieknoppen Recordbegrenzingslijnen Schuifbalken Systeemmenu Knop sluiten Min. en max-knop Formulier ( Gegevens) Gegevensinvoer Toevoegingen toestaan Waarde Doorlopend formulier Dialoog Ja Ja Ja Alleen verticale 17 Frank Van Oost

18 Formulierkoptekst (Opmaak) Achtergrondkleur Access-thema 2 Access-thema 2 Achtergrondkleur Bij alle velden op deze koptekst Randstijl Bij alle velden op deze koptekst Transparant Details (Opmaak) Achtergrondkleur Alternatieve Achtergrondkleur Achtergrondkleur Bij alle velden in details Randstijl Bij alle velden in details Details (Gegevens) Vergrendeld Bij alle velden in details Alternatief gekleurde rij Achtergrondformulier Alternatief gekleurde rij Transparant Ja Als dit formulier volledig klaar is bewaren we dit nogmaals en sluiten we het formulier. We openen het formulier KL-frmOpzoekenKlant en slepen dit nieuwe formulier als subformulier onder onze kassa. We verwijderen de titel van het subformulier en plaatsen het subformulier mooi onder het invoervenster van de bestellijnen. Telkens we nu een artikel toevoegen moet dit formulier geupdate worden. We moeten op dit formulier (dat gebaseerd is op een query) de actie 'QueryOpnieuwUitvoeren' laten lopen. Dit doen we op het moment dat we op de knop "Opslaan" drukken zodanig dat telkens we een bestellijn bewaren deze onmiddellijk getoond wordt in het overzicht van de bestellijnen. 18 Frank Van Oost

19 Dit passen we aan in de macro "KAS-mcrKassabeheer.OplsaanNieuweBestellijn". We voegen onderaan deze submacro een lijn toe : Submacro in KAS-mcrKassaBeheer : OpslaanNieuweBestellijn submacro Actie Argument OpslaanNieuweBestellijn QueryOpenen KAS-qryOpslaanNieuweBestellijn MacroStarten KAS-mcrKassaBeheer.BestellijnLeegMaken NaarBesturingselement txtartikelnummer volgende regel toevoegen QueryOpnieuUitvoeren KAS-frmOverzichtBestellijnenHuidigTicketNummer Dit is het resultaat : Totaal berekenen van het kasticket Om nu de totaalprijs per ticket te berekenen baseren we ons op het overzicht van alle bestellijnen en gaan we het totaal maken van alle lijntotalen. Dit doen we met een query op basis van de query die het overzicht maakt van alle bestellijnen van een ticket. Daarbij gaan we de som maken van alle lijntotalen. We maken via <Maken><QueryOntwerp> een query op basis van de query "KASqryOverzichtBestellijnenHuidigTicketNummer" die we daarnet gemaakt hebben. 19 Frank Van Oost

20 We slepen het veld "Lijntotaal" in het rooster en klikken met de rechtermuis in het rooster. Daar selecteren we "Totaal" en dan verschijnt een extra lijn in het rooster. Daar staat bij "Lijntotaal" 'Group by'. Wijzig dit in 'Som'. We bewaren de query als : "KAS-qryBerekenTicketTotaal". Bij de weergave zien we dat de query het totaal van het ticket berekent. Dit totaal moeten we nu nog op ons formulier tonen en dan zijn we klaar. Dit gaan we op dezelfde manier als bij het ticketnummer doen. We maken een formuliertje op basis van deze query met slechts één enkel veld op "Totaal". We bewaren dit formulier als "KASfrmTicketTotaal". Eigenschap Formulier ( Opmaak) Standaardweergave Randstijl Recordkiezers Navigatieknoppen Recordbegrenzingslijnen Schuifbalken Systeemmenu Knop sluiten Min. en max-knop Waarde Enkelvoudig formulier Dialoog Geen 20 Frank Van Oost

21 Formulier ( Gegevens) Gegevensinvoer Toevoegingen toestaan Tekstveld (Alle) txttickettotaal Achtergrondkleur Access-thema 4 Randstijl Transparant Tekstuitlijning Gecentreerd Tekengrootte 18 Label (Alle) lbltickettotaal Bijschrift TOTAAL Tekengrootte 14 Tekstuitlijning Gecentreerd Dit formulier slepen we dan als subformulier op het formulier 'KAS-frmOpzoekenKlant' en verwijderen de titel van het subformulier. We laten dit subformulier telkens vernieuwen als we een nieuwe bestellijn toevoegen. Daarvoor passen we de macro "KAS-mcrKassabeheer.OplsaanNieuweBestellijn". We voegen onderaan deze submacro een lijn toe : Submacro in KAS-mcrKassaBeheer : OpslaanNieuweBestellijn submacro Actie Argument OpslaanNieuweBestellijn QueryOpenen KAS-qryOpslaanNieuweBestellijn MacroStarten KAS-mcrKassaBeheer.BestellijnLeegMaken NaarBesturingselement txtartikelnummer QueryOpnieuwUitvoeren KAS-frmOverzichtBestellijnenHuidigTicketNummer volgende regel toevoegen QueryOpnieuwUitvoeren KAS-frmTicketTotaal Nu moeten we nog enkel het ticket afsluiten en het laten afdrukken op onze printer. Daarvoor gaan we een aantal acties moeten uitvoeren. - Het huidige ticketnummer moet bewaard worden in de tabel tblticket - Samen het huidige ticketnummer moeten we ook het klantennummer bewaren van de klant voor wie het ticket bedoeld is - Tevens gaan we een nieuw ticketnummer moeten opvragen en alles blanco zetten zodanig dat een nieuwe bestelling kan opgenomen worden. - Tenslotte zullen we ook het ticket moeten afdrukken met een rapport. Het huidige ticketnummer en het klantennummer lezen we af van het formulier en bewaren met een toevoegquery in de tabel 'tblticketnummer'. Deze query ziet er als volgt uit : 21 Frank Van Oost

22 We maken een toevoegquery. De tabel naar waar we de data wegschrijven is "tblticketnummer". Ticket: [Forms]![KL-frmOpzoekenKlanten]![KAS-frmLaatsteTicketNummer]![txtNieuwTicketNummer] wordt weggeschreven naar het veld TK_TicketNummer Klantnummer: [Forms]![KL-frmOpzoekenKlanten]![LstKlanten] wordt weggeschreven naar het veld TK_KlantNummer Deze query bewaren we als "KAS-qryOpslaanTicketGegevens" Deze query wordt gekoppeld aan een knop <Afdrukken Kasticket> die we op het formulier plaatsen. Bij deze knop gaan we een gebeurtenis koppelen. <Bij klikken> moet in een macro de query "KAS-qryOpslaanTicketGegevens" uitgevoerd worden. De submacro noemen we : KAS-mcrKassaBeheer.AfdrukkenKasticket. Submacro in KAS-mcrKassaBeheer.AfdrukkenKasticket submacro Actie Argument AfdrukkenKasTicket QueryOpenen KAS-qryOpslaanTicketGegevens MacroStarten KAS-mcrKassaBeheer.BestellijnLeegMaken NaarBesturingselement txtartikelnummer QueryOpnieuwUitvoeren KAS-frmOverzichtBestellijnenHuidigTicketNummer QueryOpnieuwUitvoeren KAS-frmTicketTotaal - gegevens bewaren - alles blanco zetten - cursor terug klaar zetten om volgende bestelling in te voeten - overzicht van het ticket terug vernieuwen waardoor het blanco komt te staan - tickettotaal terug op "0" zetten 22 Frank Van Oost

23 Knop Afdrukken : Eigenschap Bijschrift Schikking van bijschrift Afbeelding Breedte Hoogte Tabstop (Overige) Bij Klikken (gebeurtenis) Knopinfo (Overige) Waarde cmdafdrukken Afdrukken Onder Printer 2,683cm 2,683cm KAS-mcrKassaBeheer.AfdrukkenKasTicket Afdrukken ticket Nu nog enkel het kasticket afdrukken en ons programma is klaar. Om alle gegevens te verzamelen die op het kasticket moeten worden afgedrukt maken we een query met de volgende tabellen en query. 23 Frank Van Oost

24 - KAS-qryOverzichtBestellijnenHuidigTicket (query) : met deze query verzamelen we alle bestellijnen van het huidige ticket. - tblbestellijnen : om de klantgegevens van het ticket terug te vinden verbinden we aan deze query ook deze tabel. - tblticketnummer: hier vinden we de klantnummer waarmee we de gegevens van de klant halen uit de tabel tblklanten - tblklanten : adresgegevens van de klant ophalen - tblpostcodes : om het postnummer en gemeente op te halen van elke klant De volgende velden worden opgenomen in de query. We bewaren de query als : KAS-qryKasTicket Veldnaam KL_Contactpersoon KL_Adres PST_Postnummer PST_Gemeente TK_Ticketnummer BS_Bestelcode BS_Artikelnummer A_Artikelomschrijving A_Eenheidsprijs B_BTWTarief BS_Aantal Lijntotaal Tabel tblklanten tblklanten tblpostcodes tblpostcodes tblticketnummer qryoverzichtbestellijnenhuidigticketnummer qryoverzichtbestellijnenhuidigticketnummer qryoverzichtbestellijnenhuidigticketnummer qryoverzichtbestellijnenhuidigticketnummer qryoverzichtbestellijnenhuidigticketnummer qryoverzichtbestellijnenhuidigticketnummer qryoverzichtbestellijnenhuidigticketnummer Een rapport is te vergelijken met een formulier. Het grote verschil is het afbeelden bij een rapport gebeurt op papier. We maken ons kasticket zoals we gedaan hebben bij het formulier KASfrmOverzichtBestellijnenHuidigTicket. <Maken><Rapportontwerp>. Aan het rapport verbinden we via het <Eigenschappenvenster> de query KAS-qryKasTicket zodanig dat de verschillende velden (via de knop <Bestaande velden toevoegen>) ter beschikking komen. We slepen alle velden op het lege formulier en wijzigen de layout als volgt. We bewaren het rapport als "KAS-rptKasTicket". De klantgegevens en ticketnummer moeten maar éénmaal voorkomen op het kasticket. Daarom verplaatsen we deze in de "Rapportkoptekst". Deze tekst kom enkel voor bij het begin van het rapport. De rapportkoptekst kan je oproepen door rechts te klikken op "Details" en daar Rapportkop-/voettekst en Paginakop-/voettekst aan te klikken. 24 Frank Van Oost

25 De labeltjes zoals art.nr., artikelomschrijving, moeten op elke pagina verschijnen van het ticket (als het meerdere pagina's bevat). Vandaar dat deze labels in de "Paginakoptekst" geplaatst worden. De gegevens van de bestellijn moeten voor elke lijn afgebeeld worden dus moeten deze in "Details" geplaatst worden. Het Tickettotaal gaan we later in de Rapportvoettekst plaatsen omdat deze enkel op het einde van het ticket moet verschijnen. Dit is het afgedrukte resultaat : Om het tickettotaal af te drukken gaan we op basis van de query KAS-qryTicketTotaal een klein formuliertje maken. Via het <Eigenschappenvenster> verbinden we deze query aan een blancorapport dat we maken via <Maken><Rapportontwerp>. Dit doen we door in het 25 Frank Van Oost

26 <Eigenschappenvenster> van het formulier, in het tabblad <Gegevens> de bovenstaande query als recordbron op te geven. Via de knop <Bestaande velden toevoegen> zie ik het enige veld "SomVanLijnTotaal" en sleep ik dat op het blanco formulier. We passen de lay-out wat aan tot onderstaand voorbeeld en bewaren het rapport als KAS-rptTicketTotaal. We gaan nu op het andere rapport "KAS-rptKasTicket" gaan we dit formulier als subformulier slepen in de RapportVoettekst. We verwijderen de label van dit subrapport en passen de lay-out van het subrapport wat aan zodanig dat bij de afdruk het totaal mooi op het ticket verschijnt. Als eindresultaat krijgen we dan : 26 Frank Van Oost

27 Om het ticket nu af te drukken doen we een aanpassing aan de macro KASmcrKasBeheer.AfdrukkenKasTicket. Submacro in KAS-mcrKassaBeheer.AfdrukkenKasticket submacro Actie Argument AfdrukkenKasTicket QueryOpenen KAS-qryOpslaanTicketGegevens deze actie toevoegen : RapportOpenen KAS-rptKasTicket - Beeld : afdrukken MacroStarten KAS-mcrKassaBeheer.BestellijnLeegMaken NaarBesturingselement txtartikelnummer QueryOpnieuwUitvoeren KAS-frmOverzichtBestellijnenHuidigTicketNummer QueryOpnieuwUitvoeren KAS-frmTicketTotaal Het rapport wordt nu automatisch op de standaardprinter afgedrukt waarna alles op blanco gezet wordt en een nieuwe ticketnummer aangemaakt wordt. Op dat moment kunnen we met een nieuwe bestelling beginnen. 27 Frank Van Oost

Artikelbeheer aanmaken

Artikelbeheer aanmaken Artikelbeheer aanmaken Om in onze kassa artikels te kunnen gebruiken moet hiervoor ook een beheer worden geschreven. Daarbij gaan we in eerste fase de tabellen maken en daarna de formulier en queries die

Nadere informatie

Klantendatabase aanmaken

Klantendatabase aanmaken Klantendatabase aanmaken Invulformulier voor een klant te maken en op te slaan Voor dit project maken we een nieuwe database aan. Voor bepaalde acties zoals het maken van een nieuwe database en het maken

Nadere informatie

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009 Inleiding Deze nota s bevatten enkel de instructies (acties) die je moet uitvoeren om een bepaalde taak in Access te volbrengen. Het waarom van al deze acties wordt uitvoering uitgelegd in de lessen Microsoft

Nadere informatie

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 2 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 1 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 5, Formulieren maken in MS Access 2010 5 Formulieren maken in MS Access Nu de tabellen zijn aangemaakt kunnen we de formulieren gaan maken waarmee de gebruiker informatie toevoegt of onttrekt aan het informatiesysteem, de gebruikersmenu s.

Nadere informatie

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer]

10.1 Inleiding. Formulierkoptekst [From Header] Paginakoptekst [Page Header] Detailsectie [Detail] Paginavoettekst [Page Footer] 10.1 Inleiding 10.1.1 Secties toevoegen en verwijderen U kunt uw formulier in vijf aparte secties verdelen: Open het menu View [Beeld] en controleer of de opties Formulier kop- en voettekst [Form Header/Footer]

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI3d. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI3d. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI3d Toegepaste Informatica Boekhouden-informatica Informaticabeheer Deel 3d: Gegevensbeheer met Access 2003 Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 8 Een formulier ontwerpen 8.1 Probleemstelling De

Nadere informatie

In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties:

In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties: SAMENVATTING HOOFDSTUK 8 Kopteksten en voetteksten In de ontwerpweergave van een formulier zie je de verschillende secties: De sectie Details is standaard te zien. Bij de meeste formulieren die je maakt

Nadere informatie

Gegevens uit meerdere tabellen weergeven

Gegevens uit meerdere tabellen weergeven Gegevens uit meerdere tabellen weergeven Inleiding Open de tabel tblpersonen door tweemaal te klikken op de tabel. Dan zie je alle geïmporteerde records. Wat onmiddellijk opvalt is dat er geen gemeente

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

1 Rapporteren in Office 2007

1 Rapporteren in Office 2007 1 Rapporteren in Office 2007 Kennismaking met Access Access is een elektronische databank. Wat je vroeger op steekkaarten verzamelde kan je evengoed in Access bijhouden. (In deze handleiding betekent RM:

Nadere informatie

Vakrapport (Access XP)

Vakrapport (Access XP) Vakrapport (Access XP) J. Gantois Evaluaties bijhouden in een elektronisch rekenblad is een heel logische operatie. Wanneer je echter iedere leerling afzonderlijk op de hoogte wil brengen van zijn scores

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat

www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat www.seniorencomputerlessen.nl 199 Kruidvat laatst gewijzigd 27 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Kruidvat. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Foto's voor uw fotoboek

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen

Leerlingdossier & handelingsplannen FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Formulieren en rapporten

Formulieren en rapporten pagina 1 van 14 Formulieren en rapporten In dit practicum wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden, die ACCESS biedt bij het ontwerpen van formulieren en rapporten. Formulieren kun je gebruiken

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl Briefhoofd maken in Word Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 We gaan ons deze keer wagen aan het maken van een briefhoofd met invulformulier in Word. De bedoeling is dat we eerst een briefhoofd

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd.

De acties die je als gebruiker stapsgewijs moet volgen, worden als volgt genoteerd. Inleiding Access 2013 is een relationeel databasesysteem. Een databasesysteem is een programma om gegevens te beheren. Deze gegevens worden in tabellen opgeslagen. Tussen de tabellen kunnen relaties bestaan.

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010 6. Query s, macro s en rapporten In dit hoofdstuk zetten we de puntjes op de i. Alle processen zullen in de aangemaakte formulieren met de gebruikersmenu s van de secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris,

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Handleiding. Deel 40c : Gegevensbeheer en algoritmen in Access. HA40c. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Handleiding. Deel 40c : Gegevensbeheer en algoritmen in Access. HA40c. Jos Gils Erik Goossens Info-books HA40c Toegepaste Informatica Handleiding Deel 40c : Gegevensbeheer en algoritmen in Access Jos Gils Erik Goossens Veldlengte Het maximale aantal tekens dat in een veld kan ingevoerd worden.

Nadere informatie

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003)

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Open een leeg Word document en klik op menu Extra Brieven en verzendlijsten Controleer of er een vinkje

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Macro s. 4.2 Een macro maken

Macro s. 4.2 Een macro maken 4.2 Een macro maken Een macro is een reeks van commando s die u kunt maken en die een programma uitvoeren. Wanneer u de macro in zijn geheel uitvoert, dan worden de acties opeenvolgend uitgevoerd. Elk

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Publisher Handleiding

Publisher Handleiding Publisher 2010 Handleiding Inhoud 1. Wat is Publisher?... 1 2. Openen 2.1 Publisher starten... 2 2.2 Een nieuw document openen... 2 2.3 Een bestaand document openen... 3 3. Opslaan 3.1 Een document opslaan...

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert.

Doelstellingen: module 3 formulieren. 3.1 Doel. Tip: maximaliseer steeds je venster voordat je gegevens invoert. Doelstellingen: module 3 formulieren De functie van een formulier kunnen toelichten. Een nieuw formulier ontwerpen aan de hand van de wizard. Een bestaand formulier gebruiken als databank interface. Besturingselementen

Nadere informatie

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard.

3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. 3.4 Een Hoofd/subformulier maken zonder de hulp van de wizard. U kunt natuurlijk ook zonder een wizard een hoofd/subformulier maken. U heeft dan meer vrijheid in het ontwerp. In grote lijnen dient u dan

Nadere informatie

Handleiding : Regletten in Pharmawin

Handleiding : Regletten in Pharmawin Handleiding : Regletten in Pharmawin Februari 2007 Corilus Hogenakkerhoek 5 9150 Kruibeke Tel. 03/253.20.20 Fax 03/253.20.40 pharma@corilus.be www.corilus.be 1. ALGEMEEN De module regletten of etiketten

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Inleiding 11 Inhoudsopgave Inleiding 11 1. Starten met Word 13 1.1 Word starten 14 1.2 Het lint 15 1.3 Het lint aanpassen 16 1.4 Werkbalk Snelle toegang aanpassen 18 1.5 De liniaal 20 1.6 Miniwerkbalk 20 1.7 Livevoorbeeld

Nadere informatie

196 CEWE *)zie einde les

196 CEWE *)zie einde les www.sencomp.nl 196 CEWE *)zie einde les laatst gewijzigd 29 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met CEWE. Deze cursus bestaat uit 5 delen.indien u gekozen heeft voor Hema lees Hemafotoboek

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen!

Office 2007 voor het examen! Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 4 Access 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u

Nadere informatie

Inform 5-6. Toegepaste Informatica. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. Deel 5c: Programmeren voor een bedrijfseconomische

Inform 5-6. Toegepaste Informatica. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. Deel 5c: Programmeren voor een bedrijfseconomische Info-books BI5c Inform 5-6 Toegepaste Informatica Boekhouden-informatica Informaticabeheer Deel 5c: Programmeren voor een bedrijfseconomische toepassing: een facturatie in Access 2000/2002 J. Gils E. Goossens

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken.

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken. KNIPPEN Als u na de selectie van een gedeelte van een tekst of een afbeelding op dit icoon klikt, knipt u de selectie uit het veld. Op deze manier kunt u het geselecteerde verwijderen, maar het ook juist

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

2.2 Een tabel ontwerpen

2.2 Een tabel ontwerpen 2.2 Een tabel ontwerpen 2.2.1 Gegevens analyse Alvorens de tabellen van een database te kunnen gaan opzetten, dient u eerst te bepalen, welke gegevens daarin moeten worden opgenomen. Bepaal eerst het doel

Nadere informatie

UNAD Facturering versie: 28-1-2011

UNAD Facturering versie: 28-1-2011 Hoofdscherm In de lijst onderaan het scherm staan, afhankelijk van de gekozen optie: 1.1. Lijst van ALLE geboekte facturen (gesorteerd op oplopend Klantnummer en aflopend Factuurnummer). De Tellingen rechts

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

OPLOSSINGEN. Deze cursus is eigendom van de VDAB. PS nr. 35.172 D2006/5535/216

OPLOSSINGEN. Deze cursus is eigendom van de VDAB. PS nr. 35.172 D2006/5535/216 ACCESS 2003 VERVOLMAKING OPLOSSINGEN Deze cursus is eigendom van de VDAB PS nr. 35.172 D2006/5535/216 Access vervolmaking Het ontwerpen van een database Oefenmap Oplossingen Deze oefenmap is eigendom

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007 INHOUDSOPGAVE Ms Access 2007 Woord vooraf... 11 Inleiding... 12 1 Een inleiding tot databanken... 12 2 Een databank ontwerpen... 13 3 Wat is Microsoft Access?... 16 DEEL 1 Een relationele databank opstellen...

Nadere informatie

Het maken van kaarten in Word 2007

Het maken van kaarten in Word 2007 Het maken van kaarten in Word 2007 Voorbereidende werkzaamheden: pagina-indeling veranderen naar liggend en de marges wijzigen werkblad indelen in kolommen rasterlijnen zichtbaar maken 1. De pagina-indeling

Nadere informatie

195 Fotoalbum maken met Blokker

195 Fotoalbum maken met Blokker www.sencomp.nl 195 Fotoalbum maken met Blokker laatst gewijzigd 13 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek met software van Blokker. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Blokker software

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

In het tabblad Maken, groep Rapporten kun je in één keer een rapport maken van een

In het tabblad Maken, groep Rapporten kun je in één keer een rapport maken van een SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 Rapport maken In het tabblad Maken, groep Rapporten kun je in één keer een rapport maken van een geselecteerde tabel of query via opgenomen.. In dit rapport worden automatisch

Nadere informatie

Trilobase : Snelstart Gids

Trilobase : Snelstart Gids Trilobase : Snelstart Gids Welkom bij Trilobase. Met dit programma kan u uw collectie fossielen, mineralen en (archeologische) artefacten beheren. Deze kleine gids loodst u door het installatieproces en

Nadere informatie

Tutorial. Microsoft Access 2003

Tutorial. Microsoft Access 2003 Bureau voor Taal en Informatica Werfkade 10 9601 LG Hoogezand 0598 390070 e-mail: bti@bbti.nl Tutorial Microsoft Access 2003 Kijkje in de keuken www.bbti.nl bbti Hoogezand Access: Kijkje in de keuken 2

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Pagina 2 van 27. Kassa software

Pagina 2 van 27. Kassa software Laatste wijziging: 13-02-2008 Pagina 2 van 27 Kassa software Inhoudsopgave De Kassa... 5 De Schermopbouw... 6 Bediende inlogscherm... 6 Werken vanuit het hoofdscherm... 7 Gast invoeren... 18 Bestaande

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen.

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen. Vergelijkingseditor 2010 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010

INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Inhoudsopgave Ms Access 2010-1 INHOUDSOPGAVE Ms Access 2010 Woord vooraf... 11 Inleiding... 12 1 Een inleiding tot databanken... 12 2 Een databank ontwerpen... 13 3 Wat is Microsoft Access?... 16 DEEL

Nadere informatie

Spelen met tabellen in word

Spelen met tabellen in word Spelen met tabellen in word Auteur : Ludo Huybrechts - deskundige informatica financiën e-mail : Ludo.Huybrechts@Fi.antwerpen.be Voor publicatie in tijdschriften is steeds het akkoord van de auteur vereist!

Nadere informatie

Oefeningen Databeheer

Oefeningen Databeheer Oefeningen Databeheer Databank Zoek enkele websites waarin een databank verwerkt zit. Website Omschrijving van de databank De velden www.1207.be Databank waarin je telefoonnummers kunt opzoeken van vaste

Nadere informatie

Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2

Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2 Economische topper 4 Opdracht pag. 42 nr. 2 Te beheersen vaardigheid voor de lesgever: het is belangrijk dat u in een oogopslag de formules achter de getallen kan controleren. Het is voor de leerlingen

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

5.6 Verschillende soorten besturingselementen.

5.6 Verschillende soorten besturingselementen. 5.6 Verschillende soorten besturingselementen. Bij het aanmaken van de besturingselementen maakt u gebruik van de knoppen in het Lint [Ribbon] onder de tab Ontwerp [Design]. Behalve het Tekstvak zijn er

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO---

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO--- 3UREOHPHQRSORVVHQPHW9%$WRHSDVVLQJHQELMGHHO Naam. NR : Klas. PC : Datum. 23*$9( Hieronder vind je het algoritme om een bedrag in BEF om te rekenen naar EURO. Zet het algoritme om in programmacode. Noem

Nadere informatie

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album 3 Foto s en tekst invoegen en schikken Bovenaan het programmavenster ziet u twee tabs: handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

Nadere informatie

Snel-& functietoetsen ACCESS

Snel-& functietoetsen ACCESS V E R P L A A T S I N G I N E E N T A B E L Snel-& functietoetsen ACCESS Toetscombinatie HOME of CTRL+PGUP END of CTRL+PGDN CTRL+HOME CTRL + END CTRL+ CTRL+ CTRL+ + Functie Gaan naar het eerste veld van

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Een eenvoudige PowerPoint presentatie maken: Een stappenplan

Een eenvoudige PowerPoint presentatie maken: Een stappenplan Een eenvoudige PowerPoint presentatie maken: Een stappenplan Je moet een PowerPoint (PPT) presentatie maken en je hebt geen idee hoe je eraan moet beginnen. Geen nood! Met dit stappenplan helpen we je

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie