13 februari e jaargang no. 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13 februari 2004-55e jaargang no. 6"

Transcriptie

1 13 februari e jaargang no. 6 Nadat het caustic cleaning en het Dorrco systeem naar de noordzijde van Building 045, Precipitation, waren verhuisd, hebben contractors van Soletanche Bachy in de vrijgekomen ruimte tussen de primaries/secondaries en trays aan de zuidzijde van de afdeling de grond bewerkt. Boorgaten werden gevuld met grind om de ondergrond compacter te maken en hierdoor het draagvermogen van de ondergrond te vergroten. Dit is gebeurd met de vibrocompactor die ook aan de westzijde van Precipitation werd ingezet voor de fundering van de tien nieuwe precipitator tanks. Het contractorbedrijf heeft inmiddels zijn grondbewerkingsjobs afgerond. Ze namen een periode van anderhalve maand in beslag. De vlotte aanpak heeft zorggedragen voor een kostenbesparing. Tussen de primaries/secondaries en trays komen een additionele secondary tank en een cyclone building te staan, die een bijdrage moeten leveren in het optimaliseren van het classificatieproces in Precipitation. 1

2 Prevent, detect and repair problems immediately! 2

3 Managers, Superintendents en Supervisors van de afdelingen Refining, Powerhouse, Services, Engineering, Human Resources, Accounting en Laboratories, alsook drie topmedewerkers van BHP Billiton werden op 4 en 5 februari j.l. getraind in de concepten van Autonomous Maintenance door Operators. Het ging hierbij zowel om theoretische als praktische training. De bedoeling was dat equipment in A-1-conditie moest worden gebracht. Dat hield in dat van tevoren geselecteerd equipment grondig schoongemaakt moest worden, van de binnen- en de buitenkant. Eventuele mankementen, zoals lekkages, moesten worden verholpen. Daarna moest het equipment in de nieuwe Autonomous Maintenance kleurencodes worden geschilderd. De concepten die tijdens de training voor het management werden belicht, betroffen: - perform initial cleaning, - eliminate sources of contamination and inaccessible areas - establish cleaning and lubrication standards - general equipment inspections. Er werd ook ruime aandacht besteed aan het maken van activity boards, one-point-lessons en cleaning schedules. De coaches van deze training waren Alvin Venetiaan en Henri Bhoepsing van het Autonomous Maintenance Secretariaat. Autonomous Maintenance is een Best Practice van Productie Operators die de verantwoordelijkheid op zich nemen om hun productie equipment in topconditie te brengen en te houden. Dat doen ze door:? hun productiemachines op de juiste manier te bedienen,? deze machines schoon te houden,? bewegende onderdelen volgens voorschriften te smeren met de juiste smeermiddelen,? regelmatig inspecties uit te voeren,? kleine afwijkingen die tijdens de inspecties worden gezien, zelf te corrigeren. Alle AWA refineries moeten volgens planning tegen het eind van 2004 op hun productie equipment de principes van Autonomous Maintenance toepassen. Met het oog hierop heeft een groep van tien Suralco - medewerkers in november vorig jaar een facilitators training gevolgd in Point Comfort. 3

4 Om structuur te brengen in de vele audits in Paranam Operations is een Suralco Management Systems Audit Team geïnstalleerd door General Manager Operations Warren Pedersen. Een team van sponsors heeft hiertoe voorbereidend werk verzet. Het SMSAT, geleid door Staff EHS Engineer Steve Mannes, moet ervoor zorgen dat het werk op de afdelingen zo min mogelijk wordt gestagneerd door de audits. Tot de taken van het team behoren: - het maken van een audit jaarplan, - het oplossen van tussentijdse planning problemen, - het helpen rekruteren van interne auditors, - het verzamelen en opslaan van audit resultaten en actieplannen, - het integreren van de diverse audits. Het gaat om interne en externe toetsingen (Alcoa, DNV ISO). (Namen sponsors en teamleden, zoals aangegeven op PPT slide). Het SMSAT zal in de loop van dit kwartaal het audit jaarplan aan de Paranam plant presenteren. 4 De auditors in de lunchroom van Calcination, waar ze op 5 februari j.l. door het management werden ingelicht over de naleving van de ABS - protocollen. Op 4 en 5 februari j.l. hebben Phil Whitehouse en John Black van Alcoa een externe Suralco ABS Diagnostics Audit gehouden in Paranam. Hun bevinding is dat ons bedrijf grote stappen vooruit gemaakt heeft, hetgeen indiceert dat we op de goede weg zijn om onze objective, n.l. een score van 5, te halen. De overall score die de auditors na toetsing van 24 ABS - protocollen hebben genoteerd, is 4.2. Ze oriënteerden zich op de afdelingen Clarification, Calcination, Powerhouse en de Mobile Plant. Bij de laatste externe audit, in december 2002, hadden we een score van 3.7. Suralco - medewerkers gaan door met interne audits, die ook als voorbereiding moeten worden gezien op de volgende externe toetsing, die waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar gehouden wordt.

5 Calciner # 8 is op maandag 9 februari j.l. weer in gebruik genomen. Medewerkers van Suralco s Calcination en Civil Services en van de contractorbedrijven SIR, Kier/CCC en HATCH hebben er een attrition reduction job uitgevoerd, die op 25 januari begon. Zes van de acht calciners zijn nu volledig aangepast ter vermindering van dust, aluinaardekorrels die niet voldoen aan de eisen van de klant. Er moet nog één unit helemaal aangepast worden, calciner # 5. Unit # 6 is al deels afgestemd op attrition reduction. In de eerste maand van dit jaar is de dalende trend in Total Recordables voor Suralco werknemers en department supervised contractors voortgezet. In januari werd gedurende uren werk verzet. ZERO kon aan het eind van de maand worden ingevuld bij LWDC, RWC, MED, FA en IF. 5

6 6 Om uw auto in noodsituaties tijdig tot stilstand te brengen zijn zeer grote krachten noodzakelijk; om bijvoorbeeld een auto van kg bij 130 km per uur te stoppen is een remvermogen van wel 200 pk nodig, vergelijk dit maar eens met uw motorvermogen! De temperatuur van de remmen kan hierbij oplopen tot wel 800 C. Hoe werkt het remsysteem van uw auto, hoe kunt u zelf storingen herkennen en hoe optimaliseert u de levensduur van uw remmen? Het werkingsprincipe Het remcircuit bestaat uit een complex systeem van onderdelen en leidingen waarmee de remdruk op de juiste wijze over de wielen wordt verdeeld. De leidingen zijn gevuld met remvloeistof die voor de overbrenging van de krachten zorgt. Als u het rempedaal indrukt, gebeurt het volgende: de kracht van uw voet wordt overgebracht naar de hoofdremcilinder die de druk via de remvloeistof doorgeeft aan de remcilinders op de wielen. Deze cilinders zorgen op hun beurt ervoor dat deze druk als remkracht wordt overgebracht op de wielen. Er zijn twee systemen: trommelremmen waarbij remvoeringen tegen de binnenzijde van een trommel gedrukt worden, en schijfremmen waarbij remblokken via een remklauw tegen een metalen schijf gedrukt worden. De voorwielen worden altijd het sterkst afgeremd omdat daar het meeste gewicht op komt; ze zullen dan ook minder snel slippen dan de achterwielen. De remverhouding voorwielen, achterwielen is meestal 60% / 40%. Schijfremmen kunnen een grotere belasting aan dan trommelremmen. Daarom worden ze ook meestal op de voorwielen gemonteerd. Trommelremmen zitten meestal achter. Bij sportieve uitvoeringen zijn soms ook de achterwielen van schijfremmen voorzien. De schijfrem bestaat uit een gietijzeren schijf die aan het wiel is bevestigd. Om deze schijf zit een remklauw met twee remblokken die aan de wielophanging bevestigd is. Als u remt worden de remblokken door de remcilinder tegen de schijf gedrukt. In de voorremblokken zitten koperen draadjes; zogenaamde slijtage - indicatoren. Ais deze draadjes door slijtage aan de oppervlakte komen, gaat er een verklikkerlampje op uw dashboard branden. Voor u een teken dat uw remblokken dringend aan vervanging toe zijn! Op de remschijven worden zeer grote krachten uitgeoefend. Als er groeven of scheurtjes in zitten, als ze ernstig roesten of slingeren tijdens het draaien, moeten ze vervangen worden. Remblokken worden altijd per vier vervangen en remschijven per twee om te voorkomen dat er 1 rembekrachtiger 2 hoofdremcilinder met remvloeistofreservoir 3 geventileerde schijfrem 4 remblokken 5 remklauwen 6 remankerplaat 7 remschoenen met remcilinder 8 remtrommel 9 remleiding ongelijke remwerking ontstaat. De trommelrem bestaat uit een trommel die aan het wiel verbonden is. In deze trommel zitten de remschoenen met remvoeringen die aan een ankerplaat bevestigd zijn. De remvoeringen worden door de remdruk via de cilinders tegen de remtrommel gedrukt. Veren zorgen ervoor dat de schoenen weer vrij komen als u de remdruk opheft. Bij een remrevisie worden zowel de remcilinders, de remvoeringen als de veren vervangen. Een remtrommel die groeven vertoont, kan soms nog worden uitgedraaid. Rembekrachtiging Vroeger werd met veel fysieke kracht het rempedaal bediend. Tegenwoordig wordt uw voet een handje geholpen door de zogenaamde rembekrachtiger die de door u uitgeoefende druk op het pedaal met een factor 7 vergroot. De rembekrachtiger werkt alleen als de motor draait; als de motor afslaat of u laat zich bijvoorbeeld slepen dan zult u vele malen harder op het pedaal moeten trappen om enig remeffect te verkrijgen! wordt vervolgd

7 Nog niet eerder zagen wetenschappers er eentje van zó dichtbij: een kosmische kraamkamer waar sterren worden geboren. Leidse sterrenkundigen zijn in juichstemming. Misschien begrijpen we straks eindelijk waaróm er eigenlijk sterren zijn. De Tarantula-nevel, gezien door Hubble (links) en onthuld door Spitzer (midden). Rechts: de telescoop SIRTF zet het licht aan in het heelal, volgens een kunstenaarsimpressie van Nasa. Ruimtevaartorganisatie Nasa zei het al bij de lancering van de nieuwe ruimtetelescoop Spitzer: wacht maar aarde, straks zien jullie een schouwspel dat geen mens nog zag. Spitzer is immers een infrarood - telescoop, een sterrenkijker die geen licht, maar warmte bekijkt. Spitzer kan relatief koude objecten zien en dwars door stofwolken kijken. Dat ziet eruit alsof je het licht aanzet in het heelal, zei Nasa in augustus. Van alle materie in het universum kunnen we namelijk nog geen 2 procent zien. En inderdaad. Amper een maand nadat Spitzer zijn eerste foto s nam, komt de eerste echt grote knaller: een wondermooie opname van het binnenste van de Tarantula-nevel. Die nevel werd tot dusver grotendeels aan het zicht onttrokken door bruine slierten gas en rommel. De Tarantula-nevel is de enige nevel die vanaf de aarde met het blote oog is te zien. Een wervelende wolk gas en stof is het, weggestopt in het sterrenstelsel de Grote Magellaense Wolk, ongeveer lichtjaar van ons vandaan. En het is nogal een plek: de Tarantula-nevel is een waar Land der Reuzen, een gebied waar aan de lopende band superzware reuzensterren worden geboren. De Tarantula-nevel geldt als hét schoolvoorbeeld van stergeboorte, zegt de Leidse astronoom Bernhard Brandl, die de nieuwe foto s over een paar maanden samen met Amerikaanse collega s zal toelichten in het vakblad Astrophysical Journal. Brandl is vol vertrouwen: de nieuwe opnames zullen helpen bij het ontrafelen van het grote raadsel waarom er eigenlijk sterren bestaan. In grote lijnen is wel duidelijk hoe het komt dat er sterren zijn. Een ster is wat je krijgt als de zwaartekracht een wolk gas of stof samenperst tot een massieve bal. Maar daar houdt de kennis ook ongeveer op. Waarom zien we zo weinig sterren met een grote massa van tien zonsmassa s of meer? En waarom zijn er zo veel lichte sterren?, somt Brandl de resterende vragen op. Ontstaan sterren allemaal tegelijk? Of is er sprake van een voortdurend, continu proces? En waardoor komt stervorming eigenlijk op gang? Het is niet geheel duidelijk of er alleen gas en stof en de zwaartekracht in het spel zijn. De Tarantula-nevel doet vermoeden dat stervorming ingewikkelder in elkaar steekt dan veel astronomen denken. Middenin de kraamkamer zit een gapend gat: dat is daar geblazen door de intense straling van de jongste sterren die zich uit de nevel losmaken. Alsof een gigantische haardroger alle gas en stof aan het wegblazen is, zegt Brandl. Vooral de rand van het gat is interessant onderzoeksmateriaal. Daar is het stof op zijn dichtst, en wordt het bovendien beschoten met de intense straling van de jonge kleutersterren. Dáár moeten ze geboren worden, de zware reuzensterren. Want in het universum mogen dan relatief weinig zeer zware sterren voorkomen; de Tarantula-nevel biedt zelfs onderdak aan extreem zware sterren van honderd zonsmassa s of meer. Brandl studeert nog op de foto s, maar een eerste, voorzichtige conclusie durft hij wel al prijs te geven. Onstuimige plekken als de Tarantula-nevel lijken niet de meest voor de hand liggende plaatsen om naar leven te zoeken. Zo te zien blaast de straling van deze grote, jonge sterren zeer veel materiaal weg. Dat zou betekenen dat ook planeetvorming erdoor wordt bemoeilijkt, zegt Brandl. Zo niet onmogelijk gemaakt. Kleinere, zonachtige sterren met planeten eromheen zouden hier helemaal geen kans maken om te ontstaan. Het is daar een gevaarlijke plaats. Brandl verheugt zich al op de spectrografische analyse van het Land der Reuzen, die voor de komende tijd op stapel staat. Daaruit moet blijken wat voor moleculen er zoal door de nevel zweven. Dat ook die analyse verrassingen kan opleveren, weten de astronomen sinds december. Toen bracht Spitzer aan het licht dat er in de extreem veraf gelegen gaswolk Herbig-Haro 46 simpele organische moleculen rondzweven zoals methyl, alcohol en koolstofdioxide wat maar weer eens een aanwijzing is dat we in een biovriendelijk heelal leven. Maarten Keulemans, NOS Online 7

8 Veel spierpijnmiddelen versterken de doorbloeding van de huid, waardoor deze warm wordt. Dit effect kan ook worden bereikt met warmtepleisters. De spieren zelf worden slecht bereikt, waardoor er geen direct effect op de spieren is. Deze warmtemiddelen mogen niet gebruikt worden indien er een ontsteking aanwezig is of als dit mogelijk het geval is. Andere middelen bevatten plaatselijk verdovende en verkoelende stoffen, waardoor de aandacht van de spierpijn wordt afgeleid. Er is niet veel onderscheid tussen de verschillende middelen. Spierpijnmiddelen zijn in verschillende vormen verkrijgbaar. De keuze voor een liniment (dunne vloeistof), crème, balsem of spray is afhankelijk van de plaats van de pijn en van persoonlijke voorkeuren. In het algemeen kan worden gesteld, dat aan spierpijnsmeersels en warmtepleisters meer waarde wordt gehecht dan ze verdienen. Veel spierpijnmiddelen bevatten peperextract, dat vaak overgevoeligheidsreacties geeft. Pijnstillers (bijv. paracetamol) zijn ook goed werkzaam tegen spierpijn. Ook de zogenaamde NSAID s (bijv. Dicofenac, Naproxen, Ibuprofen) helpen bij spierpijn, maar met deze middelen dient u rekening te houden met een eventuele wisselwerking met andere geneesmiddelen. In sommige gevallen (bijv. bij maagklachten en leveraandoeningen) mogen deze pijnstillers niet gebruikt worden. Het gebruik van spierpijnmiddelen Het gebruik van spierpijnmiddelen is niet nodig. De huid wordt wel warm, maar de warmte dringt onvoldoende door tot de daaronder liggende spieren. Indien u ze toch gebruikt, pas ze dan alleen toe op een gave en droge huid. Wanneer ze op een natte huid worden toegepast, kunnen gemakkelijk blaren ontstaan. Spierpijnmiddelen kunt u beter niet op een open wond toepassen. Was uw handen zorgvuldig na het gebruik; onbedoeld contact met de ogen kan grote irritaties geven. Indien eczeem of uitslag optreedt, moet u direct met het gebruik stoppen. Spierpijnmiddelen helpen niet bij zenuwpijn (ischias) en mogen beslist niet worden gebruikt bij kinderen onder de twaalf jaar. Als u spierpijnmiddelen gebruikt, is gebruik van een hoogtezon, solarium of infrarood lamp af te raden. Dat kan huidirritaties tot gevolg hebben. Ook gelijktijdig gebruik met andere warmtebehandelingen dient u te vermijden. Wanneer na het insmeren met een warmtecrème onder koude omstandigheden wordt gesport kan dit leiden tot zeer sterke afkoeling van de spieren. De kans op een blessure is dan erg groot. Veel voorkomende misverstanden Hoewel vaak wordt gedacht dat massage en warming-up overbodig zijn als men spierpijnmiddelen gebruikt, is dit absoluut onjuist. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, mogen warmtepleisters wel degelijk op maat geknipt worden. 8

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l)

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l) 27 februari 2009-59 e jaargang no. 4 ReX implementatie in Powerhouse De ReX implementatie heeft in de Powerhouse Divisie op 16 februari jongstleden plaatsgevonden. De ReX voetbal werd symbolisch door de

Nadere informatie

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers 2punt0 Individueel roosteren Kansen voor werkgevers en werknemers Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Sijas P. Akkerman (redactie), Betty van der Roest en Steven Marshall Colofon

Nadere informatie

Universum 5. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Universum 5. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Universum 5 2009 sie n e m? de di er et kubussen i v e D ami m te m i u r de ed t i u n onautenb e g n i d st r e en a n i Uit v in n ap h Slape c s n ete erd? w e d n u echt gele i w u ie stein ons n

Nadere informatie

30 juni 2006-57 e jaargang no. 25

30 juni 2006-57 e jaargang no. 25 30 juni 2006-57 e jaargang no. 25 Het applaus dat de afdeling Clarification als gevolg van een compliment voor de aanpak van housekeeping kreeg in de laatste Critical Analysis Meeting, doet medewerker

Nadere informatie

De CalEIdocyclus. uitnodiging. Korperpad 25 in Rotterdam + EXTRA KOFFERBAKJESMIDDAG! ZATERDAG 27 APRIL. Na afloop: Netwerkborrel

De CalEIdocyclus. uitnodiging. Korperpad 25 in Rotterdam + EXTRA KOFFERBAKJESMIDDAG! ZATERDAG 27 APRIL. Na afloop: Netwerkborrel APRIL 2013 PORT BETAALD uitnodiging + EXTRA KOFFERBAKJESMIDDAG! ZATERDAG 27 APRIL van 16.00-17.00 uur DE ALTIJD ENERVERENDE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN VERENIGING DE ALTERNATIEVE GARAGE T EENDEËI Korperpad

Nadere informatie

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen

ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen 14 ABN AMRO investeert in Six Sigma en het stroomlijnen van haar bedrijfsprocessen Nog te vaak wordt Six Sigma gezien als iets voor productiebedrijven. Een hardnekkig misverstand, want behalve productiebedrijven

Nadere informatie

Steve Mannes is vanaf maandag 9 juli 2007 de nieuwe voorzitter van Life!.

Steve Mannes is vanaf maandag 9 juli 2007 de nieuwe voorzitter van Life!. 13 juli 2007-58 e jaargang no. 26 Steve Mannes is vanaf maandag 9 juli 2007 de nieuwe voorzitter van Life!. Tijdens de officiële overdracht overhandigde Human Resources manager Meredith Mac Arthur het

Nadere informatie

REDUCING COST BY INCREASING EFFICIENCY!! Status ReX in Clarification. een staging area opgezet;

REDUCING COST BY INCREASING EFFICIENCY!! Status ReX in Clarification. een staging area opgezet; 16 januari 2009-59 e jaargang no. 1 Status ReX in Clarification een staging area opgezet; Verandering van Work Approval. Dit proces, waarbij opgemaakte Work Request voortaan door de departmenthead wordt

Nadere informatie

In het Training Department is op dinsdag 19 april j.l. een serie cursussen begonnen om de computervaardigheden

In het Training Department is op dinsdag 19 april j.l. een serie cursussen begonnen om de computervaardigheden 22 april 2005-56 e jaargang no. 16 In het Training Department is op dinsdag 19 april j.l. een serie cursussen begonnen om de computervaardigheden van voornamelijk administratieve medewerkers uit te breiden.

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

REX Change Management Training

REX Change Management Training 20 maart 2008-59 e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van 19-21 februari de tweede Change Management sessie

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Het eerste speciale T-shirt in verband met EBS Go Live bij Suralco werd aan Managing Director Warren Pedersen overhandigd door Astrid Groenewoud.

Het eerste speciale T-shirt in verband met EBS Go Live bij Suralco werd aan Managing Director Warren Pedersen overhandigd door Astrid Groenewoud. 5 augustus 2005-56 e jaargang no. 31 Van links naar rechts: Dave Bell, Tim Chilvers, Ricardo Kasandikromo, Prag Ratra, Glenn Elshot, Maurice Tjon Soei Len, staand Astrid Groenewoud, Andrew Heiliger, Harold

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

REMMEN. Informatie voor de bestuurder. Haal het beste uit uw wagen

REMMEN. Informatie voor de bestuurder. Haal het beste uit uw wagen REMMEN i Informatie voor de bestuurder Haal het beste uit uw wagen STOPPEN VANAF HET BEGIN Hoe werken moderne hydraulische systemen In de begindagen bestonden voertuigremmen uit een mechanisch geheel,

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

Alles onder controle De voordelen van beheren, onderhouden én vooruit zien

Alles onder controle De voordelen van beheren, onderhouden én vooruit zien Magazine AMR ict 2010 In deze editie o.a. : Beheer & Contract bij RO Groep. Centraliseren als antwoord op de ICT trends van 2010. Het belang van een backup beleid. Terugblik op virtualisatie bij woningcorporatie

Nadere informatie

Timemanagement Time- en stressmanagement Wat is stress?

Timemanagement Time- en stressmanagement Wat is stress? Timemanagement Time- en stressmanagement Hoewel deze tekst de naam timemanagement heeft meegekregen, zullen we daar niet alleen bij stilstaan. In combinatie met timemanagement kijken we ook naar stressmanagement.

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel The Hitchhiker s Guide to the Galaxy Jaargang 11 oktober 2013 Nummer 42 Eureka! is een uit gave van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen & studievereniging De Leidsche Flesch en wordt gemaakt

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Time-management met resultaat TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Ltd Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Making Time In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

Herontwerpen van werkprocessen voor MKB- ers en MKB- adviseurs

Herontwerpen van werkprocessen voor MKB- ers en MKB- adviseurs Herontwerpen van werkprocessen voor MKB- ers en MKB- adviseurs Piet van Elswijk Juni 2011 Voorwoord Met dit boekje beoogt het Kenniscentrum Sociale Innovatie u als ondernemer van een MKB-bedrijf in Noord-Nederland

Nadere informatie

Inhoud. 1: Inleiding 3. 2: Wat is Scrum? 9. 3: Scrum in theorie 29. 4: Starten met de Scrum-methodiek 63

Inhoud. 1: Inleiding 3. 2: Wat is Scrum? 9. 3: Scrum in theorie 29. 4: Starten met de Scrum-methodiek 63 Voorwoord Sinds een aantal jaar coach ik softwareontwikkelteams van bedrijven en help ik de teams met het verbeteren van hun productiviteit en de kwaliteit van de software. De coaching bestaat vaak uit

Nadere informatie

Blijven ontdekken 10 redenen om te investeren in automatisering Jubileummagazine

Blijven ontdekken 10 redenen om te investeren in automatisering Jubileummagazine Ntwrk Jubileummagazine 10 jaar AMR ict 2011 een tien in vooruitzien Blijven ontdekken 10 redenen om te investeren in automatisering Jubileummagazine Ntwrk 1 AMR ictien AMR ictoekomst Tien jaar AMR ict,

Nadere informatie