De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012"

Transcriptie

1 De zorgverzekeraar en de ROS Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

2 Agenda De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen De zorgverzekeraar is een bijzondere verzekeraar Speelveld en basisstrategie van de zorgverzekeraars zijn op hoofdlijnen identiek Zorgverzekeraars zijn niet allemaal hetzelfde De ROS kan een goede rol vervullen in het spanningsveld tussen aanbieders en financiers Zorgverzekeraars zijn professionele opdrachtgevers Een harde business case is de back bone van je ZOJP project Het opstellen van een business case is niet moeilijk of ingewikkeld maar dat kan je er wel van maken

3 De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen Verzekeren Resultaatrekening Verzekeraar neemt risico van je over Daarvoor moet je premie betalen De relatie is vrijwillig en selectief Hij doet dat voor een zo groot mogelijke groep klanten Hierdoor kan hij het risico spreiden De ontvangen premie gebruikt de verzekeraar om te beleggen (van geld meer geld maken) en schade te betalen De verzekeraar hoopt dat aan het eind van het jaar geld over te houden, winst te maken Als dat niet lukt kan hij een paar dingen doen: premie omhoog, dekking beperken (minder risico lopen), meer of selectiever klanten zoeken, schade beperken, goedkoper werken.. Premie ++ Beleggingsresultaat ++ Schade / Kosten / Reserveringen / Bruto resultaat X Belastingen / Resultaat Y Bestemming van het resultaat: Toevoegen aan vermogen Winst uitkeren Verlies ten laste van het eigen vermogen

4 De zorgverzekeraar is een bijzondere verzekeraar Opvallende verschillen Markt Verplichte verzekering en geen selectie Basisverzekering is voor iedereen gelijk; maakt niet uit waar je deze koopt Premie basisverzekering wordt door de overheid verdeeld op basis van risico profiel van verzekerden Aanvullende zorgverzekering is een commerciële verzekering Maatschappelijke opdracht: zorg voor kwalitatief goede zorg en beheers de zorgkosten Sterk geconcentreerd; een paar landelijke aanbieders hebben 90% van de markt in handen Geen nieuwe toetreders, investeerders trekken zich terug, verkoop van portefeuilles Laag rendement op portefeuilles Low interest product voor klanten, high interest voor patiënten Concurrentie voornamelijk op prijs Verkoop via verschillende kanalen; internet groeit sterk, tussenpersoon onder druk De ontwikkeling van de zorgkosten is politiek een van de zwaarste dossiers Weinig consumenten, veel collectieve contracten Producten ontlopen elkaar weinig Groep wanbetalers en onverzekerden groeit

5 Speelveld en basisstrategie van de zorgverzekeraars zijn op hoofdlijnen identiek Een dynamisch speelveld Basisstrategie Beperking basisverzekering en groei van aanvullende verzekeringen Afbouw van de AWBZ; overdracht naar verzekeraars en gemeenten Verwatering van de verevening; risico neemt toe Toenemende (politieke) druk op effectieve kostenbeheersing in de zorg Verscherpt toezicht NMA, NZA Onzekerheid of gereguleerde marktwerking in de zorg toekomst heeft Solvency 2, nieuwe eisen aan financiële weerstand banken en verzekeraars Concentratie van aanbieders in de zorg; verbeteren van de onderhandelingspositie Korte termijn: Evenwichtige portefeuille en dekkende premie Langere termijn Verbeteren kwaliteit van zorg Greep op volume van zorg Verminderen van de vraag, preventie Volume beïnvloeden door: spreiding, concentratie en beperken van ziekenhuiszorg, substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn premie verhogen, eigen bijdragen, eigen risico

6 Zorgverzekeraars zijn niet allemaal hetzelfde Verschillen tussen de marktleiders Verschillen worden o.a. zichtbaar in: Zorgspecialist of financieel dienstverlener VGZ, CZ en Menzis zijn zorgspecialisten Achmea Zorg is een onderdeel van een financieel conglomeraat. Ziekenfondsverleden of particulier verzekeraar De zorgspecialisten zijn ontstaan door fusie van ziekenfondsen Achmea Zorg is het het resultaat van fusies van vooral particuliere verzekeraars Zakelijke of consumenten portefeuille Achmea landelijk met een groot zakelijk aandeel (AEX in portefeuille) Andere drie hebben portefeuille met regionale en categoriale trekken en minder zakelijke klanten Relatie met de zorgaanbieders Op welke aanbieders richt men zich vooral Wat voor relatie streeft men na Relatie met de klanten Aandacht vooral voor de gezonde of de ongezonde klant Aandacht vooral voor de collectieve klant of de consument Speerpunten in de zorg Keuze voor eerste of tweede lijn Keuze voor medische technologie Verticale integratie, zelf ondernemen in de zorg Samenwerking met derden Verwachtingen ten aanzien van aanpak, werkwijze en resultaat

7 De ROS kan een goede rol vervullen in het spanningsveld tussen aanbieders en financiers Toegevoegde waarde van de ROS neemt toe als: Werkzaamheden in het verlengde liggen van de ambitie van de zorgverzekeraar De werkzaamheden aantoonbaar bijdragen aan kostenbeheersing; concreet, meetbaar en uit te drukken in geld Focus ligt op regionale zorginfrastructuur, spreiding en concentratie ziekenhuiszorg, afbouw ziekenhuiscapaciteit, integrale zorg in de eerstelijn en substitutie van zorg uit de tweede naar de eerstelijn, ontmanteling AWBZ Een track record wordt opgebouwd waarin succes en resultaat op deze terreinen centraal staan In een zakelijke verhouding wordt samengewerkt en de ROS zijn unieke positie gebruikt om financier en aanbieder samen te laten werken aan verbeteren van zorg en beheersing van volume en kosten

8 Zorgverzekeraars zijn professionele opdrachtgevers Zorgverzekeraars zijn grote, professionele bureaucratieën Intern sterk functioneel gedifferentieerd; kracht in de deelfuncties Hoge mate van deskundigheid op deelgebieden en zeer waardevolle databases Altijd moeite met vraagstukken die een samenhangende benadering vragen Gewend expertise van buiten in te huren op terreinen waar men zelf geen of onvoldoende expertise heeft Bereid een marktconform tarief te betalen Inhuur meestal via een professionele inkoopafdeling. Selecteert aanbieders in concurrentie op professionaliteit en prijs Streven naar raamcontracten met preferente aanbieders Kansrijk als: Unieke expertise, hoog professioneel niveau, noodzakelijk voor succes van de zorgverzekeraar, aantoonbaar succesvol.

9 Een harde business case is de back bone van je ZOJP project Bij een substitutie project is het verstandig zowel de zorgaanbieders als de verzekeraar als opdrachtgever te hebben. De zorgverzekeraar zal een goede kwantitatieve onderbouwing willen hebben van de voorgestelde substitutie; dit zal zeker het geval zijn als kosten voor de baat uitgaan De zorgaanbieders zullen inzicht willen hebben in de gevolgen van een nieuwe manier van werken, welk werk valt weg, wat verschuift, waar naar toe, in welk volume, wat zijn de gevolgen voor omzet en winst..etc De verzekeraar zal graag bijdragen in de BC die je maakt en heeft uitgebreide databases met historische zorgkosten De BC wordt een stuk eenvoudiger geaccepteerd als deze gebaseerd is op data van de verzekeraar Als ROS moet je de kwaliteit bieden om een maatwerk business case te ontwikkelen Hoe je dat intern organiseert is minder relevant; zelf doen, inhuren, specialisme e.d. ZOJP projecten moeten altijd gericht zijn op verbeteren van de kwaliteit van zorg en daardoor leiden tot lagere zorgkosten Kans: ZOJP projecten zijn voor de verzekeraars moeilijk omdat de interne organisatie er niet op is ingericht en zorgexpertise ontbreekt; dit betekent versnipperde verantwoordelijkheden, veel betrokkenen en verantwoordelijkheid hoog in de organisatie

10 Het opstellen van een business case is niet moeilijk of ingewikkeld maar dat kan je er wel van maken Hoe doe je dat: 1. Maak een eenvoudige weergave van de verandering die je voorstelt, een model 2. Accepteer dat dit model de werkelijkheid sterk simplificeert 3. Zorg dat de kern van de verandering in het model zit 4. Neem in het model alleen aspecten op die kwantificeerbaar zijn 5. Leg hierbij de nadruk op resultaten 6. Als over aspecten geen gegevens beschikbaar zijn elimineer je deze aspecten of je doet een aanname die je expliciteert 7. Als aannames cruciaal zijn in de BC kan je een paar scenario s maken; vaak zie je het optimistische, het pessimistische en het best guess scenario naast elkaar De business case is niet meer dan dat je de huidige situatie en de voorgestelde verandering modelmatig en gekwantificeerd naast elkaar zet De onderbouwing van je voorstel is gebaseerd op het aantrekkelijke verschil in resultaat tussen oud en nieuw De business case moet inzicht geven in de omvang van het voordeel voor de opdrachtgeven en het moment waarop dit voordeel wordt gerealiseerd De voorspellende waarde van een business case is betrekkelijk, de werkelijkheid is meestal anders.

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Consultatiedocument Risicoverkenning faillissementen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen

Consultatiedocument Risicoverkenning faillissementen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen Consultatiedocument Risicoverkenning faillissementen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen De effecten van concentratie van ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor de toegankelijkheid van zorg januari 2015

Nadere informatie

Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt

Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt Monitor Toetredingsdrempels Zorgverzekeringsmarkt Onderzoek naar belemmeringen voor toetreding en de positie van kleine zorgverzekeraars april 2012 Inhoud Vooraf 7 Bevindingen en aanbevelingen 1. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst

DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY DE zorgmarkt IN 2020 Samenwerken richting een onzekere toekomst Scenario Planning inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Scenario Planning 5 De Zorgmarkt anno 2010

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt Scenario Collectief gevangen Scenario Marktwerking Scenario Terug naar af Scenario Paradijs DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

Nadere informatie

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM EUMEDION symposium november 2013 Voorzitter, Dank voor uw uitnodiging om vanmiddag een bijdrage te mogen leveren aan uw symposium. Het onderwerp van vanmiddag

Nadere informatie

De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars

De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg Den Haag, 2014 Adviseur in gezondheid en zorg De Raad

Nadere informatie

De reorganisatie van de ziekenhuissector

De reorganisatie van de ziekenhuissector De reorganisatie van de ziekenhuissector Ziekenhuizen staan voor ingrijpende veranderingen. Inmiddels wel bekende steekwoorden zijn vraagsturing, diagnose behandel combinaties (DBC's), marktwerking, vrije

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

BELOFTE OF DWAALSPOOR?

BELOFTE OF DWAALSPOOR? Van bedrijfsprocessen in de ouderenzorg: BELOFTE OF DWAALSPOOR? April 2010 MBA-H, CMDZ Peter J. Dijkstra Frans H. Ploegstra Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.0 Aanleiding 1 1.1 Vraagstelling 2 1.2

Nadere informatie

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap

Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Goede en betaalbare zorg, ook in de toekomst Een verdere verkenning van het toekomstige zorglandschap Als maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, voelt Menzis de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag prof dr W.P.M.M. van de Ven 1 prof dr F.T. Schut 1 mr dr H.E.G.M. Hermans 1 dr J.D. de Jong 2 drs M. van der Maat 2 mr drs R. Coppen 2 prof dr P.P.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Loyalis jaarbeeld 2011

Loyalis jaarbeeld 2011 Loyalis jaarbeeld 2011 Inhoud Over Loyalis 2 Elke sector zijn eigen Loyalis 3 Marktfocus verruimd 3 Organisatiestructuur 3 Onze missie 4 Onze strategie 4 De diensten van Loyalis 5 Aanvullende inkomenszekerheid

Nadere informatie

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder?

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? KRAAMZORG ZORG OP MAAT KRAAMZORG KRAAMZORG BIJ U IN DE BUURT KRAAMZORG DE VOORDELIGSTE HET 10E BEDRIJF KRAAMZORG

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt

Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt Weergave van de markt 2009-2013 september 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans

Nadere informatie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie

Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie Collectieve inkoop van een integrale keten van preventie, verzuim en re-integratie augustus 2013 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Inhoud 0 SAMENVATTING... 4 0.1 Inleiding... 4 0.2 Het onderzoek...

Nadere informatie

Synergie in de keten van zorg en sociale zekerheid: utopie of realiteit?

Synergie in de keten van zorg en sociale zekerheid: utopie of realiteit? Verbond van Verzekeraars Synergie tussen zorg en sociale zekerheid Synergie in de keten van zorg en sociale zekerheid: utopie of realiteit? Den Haag, februari 2008 Paul van den Broek Renate Streng Michelle

Nadere informatie

BS Health Consultancy. Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs

BS Health Consultancy. Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs BS Health Consultancy Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs Onderzoek naar de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt 2014 0 Inhoudsopgave Samenvatting & conclusie 2 Context 4 Mobiliteit redelijk

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

Excelleren. Solide Stabiele financiële. Trouw. Kracht. Klant centraal. Waardering. Belofte. Jaarverslag 2009. Veerkracht.

Excelleren. Solide Stabiele financiële. Trouw. Kracht. Klant centraal. Waardering. Belofte. Jaarverslag 2009. Veerkracht. Focus Gerust en vertrouwd gevoel Excelleren Omzetgroei Solvency II Transparantie Kracht Margeverbetering Solide Stabiele financiële Veranderingen positie Waardering Trouw Positie verstevigen Strategie

Nadere informatie

Nederiandse Zorgautoriteit

Nederiandse Zorgautoriteit Nederiandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 E3 DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht t 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Monitor Zorgverzekeringsmarkt

Monitor Zorgverzekeringsmarkt Monitor Zorgverzekeringsmarkt De balans 2007 Mei 2007 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding 15 1.2 Doelstelling van de monitor 15 1.3 Focus monitor 15 1.4 Informatiebronnen

Nadere informatie