PB-PP B BELGIE(N) - BELGIQUE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PB-PP B-12495 BELGIE(N) - BELGIQUE"

Transcriptie

1 PB-PP B BELGIE(N) - BELGIQUE Jaargang 42 Nr5 mei 2015 erkenningsnr. P

2

3 ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN Tel.: 09/ Fax: 09/ Secretariaat: Bagattenstraat Gent Mededelingenblad CONTACT Jaargang 42 nr.5 mei 2015 Vanaf nu is het Contactblad ook te lezen op de website van ACOD Onderwijs: Genoteerd: Michel-I, twee horden te nemen voor de zomer A. Een bondige omschrijving van de door te voeren hervormingen: Voorzichtiger kon Wouter Beke (CD&V voorzitter) niet zijn, in zijn interview met Paul Cobbaert van het weekblad Zondag, dd. 12 april De pensioenen: naar zijn zeggen heeft de regering reeds de nodige hervormingen doorgevoerd: De wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog. Onze gemiddelde gepensioneerden 1

4 levensverwachting stijgt jaarlijks met één seizoen. Wie nadenkt, voelt wel dat er iets moet gebeuren. We behouden wel het principe van 45 jaar werken voor een volwaardig pensioen. En we voorzien uitzonderingen voor zware beroepen. De finaliteit is altijd het belangrijkste: dat is ons sociaal systeem betaalbaar te houden. Aan de andere kant stellen we extra middelen ter beschikking: de laagste pensioenen gaan met 2 procent omhoog. Dat is de enige juiste antwoord op deze uitdaging, einde citaat. De taks shift of de verschuiving van de belastingen: Als we verder willen inzetten op jobcreatie en economische groei, de basis van onze sociale welvaart, dan moeten de lasten op arbeid verder naar beneden en dat geldt zowel voor de werknemer als voor de werkgever. We hebben al inspanningen in die richting gedaan, maar we moeten nog meer doen. Dat is de definitie van een taks shift: het gaat over drie componenten: vermogensinkomsten, ecofiscaliteit en consumptie. We voorzien ook compensaties voor de uitkeringen, nl. voor de mensen die niet werken: de uitkeringen en de laagste pensioenen gaan omhoog. ( eigen bedenking: de verhoging komt neer op 150,- per jaar, hetzij 12,50 per maand en dit terwijl voor de verkiezingen 700,- als normaal werden voorop gesteld, maar de indexsprong bleek daarentegen een noodzaak voor de werkgelegenheid, met als resultaat een negatief saldo in zijn geheel, met de evidente repercussies op koopkracht en consumptie.) gepensioneerden 2

5 De premier heeft beloofd hier na de vakantie werk van te maken om tegen de zomer te landen. Ik geloof hem. In België moet je een coalitie vormen: je kan dus niet je volledige programma uitvoeren. Je moet ook rekening houden met de wijzigende economische context. einde citaat. Wat een ontwijkend antwoord: Bij de ecofiscaliteit, geen woord over vervuiling en recyclage van wegwerpverpakkingen, luchtvervuiling en bedrijfsvoertuigen die zowat de helft van het Belgisch wagenpark uitmaken en jaarlijks een miljard kosten aan de gemeenschap, mobiliteit, energie door atoomcentrales geproduceerd, geen subsidies meer voor hernieuwbare energie met uitzondering voor industriële bedrijven. Bij de consumptie geen woord over een verhoging van de BTW-tarieven, nochtans de meest oneerlijke belasting die er is, want uniforme tarieven die uiteraard verhoudingsgewijs het zwaarst doorwegen op de laagste inkomens, afschaffen van een eerste schijf gratis elektriciteit, gas en water. Bij inkomsten uit vermogen en/of vermogensbelasting, geen woord over een hervorming van de fiscaliteit m.b.t. inkomsten uit vermogen, blijft ze forfaitair of wordt ze progressief, inkomsten uit dividenden, een 10%- aanslag op de meerwaarde van aandelen waar iedereen zelfs de aandeelhouders genoegen mee zouden nemen, Swiss leaks en Lux leaks, notionele intrest, rulings voor gepensioneerden 3

6 de diamantairs? België sloot zestig geheime belastingsdeals, waarbij AB Inbev bijvoorbeeld door rulings (overeenkomsten met de belastingen ) 90 procent van zijn belastbare winst kon verminderen. De inhoud ervan werd angstvallig geheim gehouden Als men zoals Zwitserland en Luxemburg boter op het hoofd heeft, gaat men best niet in de zon staan. Wat werd niet geheim gehouden: Een indexsprong tot waarschijnlijk 2017, maar wel 12,5 /maand meer voor de laagste pensioenen. Gewoonweg schitterend, Mijnheer Beke. U bent duidelijk voorzitter van een standenpartij waarin alles vertegenwoordigd is: links met ACV op kop (met Marc Leemans als groot lawaai, maar verder veel geblaat maar weinig wol), midden en rechts want u moet met de Open Vld een beetje en met de haute finance veel rekening houden. Reeds het regeerakkoord erop na gelezen? De regering zal de uitgaven beheersen en een parafiscale en fiscale verschuiving (taks shift) doorvoeren om een voldoende omvangrijke lastenverlaging te kunnen financieren, waarbij de belastingdruk op arbeid, bestaande uit fiscale en parafiscale lasten, aanzienlijk wordt verminderd, rekening houdend met nationale en internationale aanbevelingen ter zake. Einde citaat, het staat er echt in, weet u. gepensioneerden 4

7 B. Onder invloed van de NV-A en tegen beter weten in (Nobelprijswinnaars Krugmann en Stiglitz, maar ook Paul De Grauwe) blijft de regering Michel-I de mantra herhalen dat er geen alternatief is voor haar uiterst rechts besparingsbeleid. Op 23 oktober 2014, nam ik als lid van de Provinciale Seniorencommissie ABVV deel aan de Studiedag Pensioenen plannen in een verouderende samenleving met Frank Vandenbroucke en met Patrick Deboosere, in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - De Factorij te 1030 Brussel. Hieronder een beknopt verslag van de beide exposés aan de hand van PowerPoint presentaties die -ondanks merkwaardige verschillen en gelijkenissen- toch getuigen van interessante alternatieven. B I De voorstellen voor een structurele (blijvende/duurzame) hervorming van de pensioenstelsels,door Prof.dr. Frank Vandenbroucke, (KULeuven) en voorzitter van de Pensioencommissie , summier samengevat.(zie Contactblad november 2014). - de opaboom en een stijgende levensverwachting die meestal niet gepaard gaan met een stijgende levenskwaliteit. Na 65 jaren volgen meestal de jaren in een slechtere gezondheid. gepensioneerden 5

8 - niet zozeer de stijgende levensverwachtingen spelen een rol: vroeger werden sommige mensen ook ouder, maar vandaag zijn er meer die tezelfdertijd ouder worden. - stimuli voor een groeiende werkgelegenheid, met inbegrip van "krachtig en vernieuwend werkgelegenheidsbeleid met aangepaste jobs, ten behoeve van oudere werknemers zijn noodzakelijk om langer werken mogelijk te maken. - hierbij wijst de Commissie op de noodzaak aan een geduldig sociaal overleg : zij wil aan geen kanten in de plaats treden, noch van de politieke besluitvorming noch van het sociaal overleg: de politiek en het middenveld moeten hun rol kunnen spelen en enig gezond verstand moet het debat finaal naar een consensus leiden. Die elementen vindt ze onvoldoende terug in de regeringsteksten - de hervormingen worden via een puntensysteem aangereikt, gerelateerd aan 45 jaren werken. - de economische context vereist een groter concurrentievermogen t.a.v. de ons omliggende landen. - een bijkomende financiering die andere bronnen aanspreekt dan belastingen op arbeidsinkomsten. Komen in aanmerking: een belasting op vermogen of bij gebrek aan een vermogenskadaster, een belasting op winsten door vermogen gegenereerd. Dit krijgt voortaan de naam Tax shift mee: een verandering van plaats, een verschuiving van de progressief stijgende personenbelastingen op arbeid (soms tot meer dan 50 %), naar een meer omvangrijke belastingsbijdrage (forfaitaire en heel wat lagere) op inkomsten uit kapitaal. gepensioneerden 6

9 - de bedoeling van het puntensysteem streeft naar een voor de overheid evenwicht tussen inkomsten uit het luik pensioenen binnen de sociale zekerheid en de uitgaven voor de pensioenen binnen de verschillende stelsels (ambtenaren, privé wettelijk stelsel, zelfstandigen en nog een paar andere stelsels). Evenwicht wil zeggen dat de uitgaven voor de pensioenen en de inkomsten via de sociale zekerheid budgettair neutraal moeten zijn voor de landsbegroting. Naar mijn mening weerspiegelt het exposé een evenwichtig boekhoudprogramma dat voorzichtig maar vrijblijvend een reeks modaliteiten vooropstelt, zonder evenwel een expliciet standpunt in te nemen, met uitzondering van een bijkomende financiering anders dan nogmaals de belastingen op arbeid te verhogen. B II Waarom een hogere pensioenleeftijd een slecht idee is: langer werken loont niet, door Prof.dr. Patrick Deboosere, (Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen, Solvay Business School, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Criminologie aan de VUB). Hieronder zijn aandachtpunten: - Zolang de werkloosheid aanzienlijk hoger ligt dan de frictiewerkloosheid (werkloosheid die niet lang duurt, zoals bvb. bij pas afgestudeerden), is er geen enkele aanneembare gepensioneerden 7

10 reden om de pensioenleeftijd te verhogen. Op 20 mei 2014 telde het Vlaams gewest werklozen. Het aantal vacatures bedroeg eenheden (een deel frictiewerkloosheid inbegrepen). De werkloosheid ligt zonder enige twijfel aanzienlijk hoger dan de frictiewerkloosheid. - Denkt men nu werkelijk dat door de wettelijke pensioengrens op te trekken er als bij toverslag extra banen zullen bijkomen? Het tegendeel is waar. Een geschiedkundig overzicht: de productiviteit is er in de loop der jaren door o.a. de mechanisatie en de enorme technische ontwikkeling op vooruit gegaan, maar de resultaten van de welvaartstijging zijn in heel wat mindere mate terecht gekomen bij de werknemers, steuntrekkers en ex-werknemers: de gepensioneerden. Het grootste deel ging naar kapitaal, naar de aandeelhouders, de beurs, en welvaart voor de werkgevers. - Oplossingen voor de discrepantie tussen de gestegen productiviteit en de veel kleinere stijging van de welvaart voor de werknemers moeten gezocht worden in een arbeidsduurvermindering. Dit laatste is evenwel een politieke optie ten einde dit verschil te reduceren. (hetgeen een grote weerstand krijgt van de NV-A, de Open vld en de MR) gepensioneerden 8

11 - De arbeidsduur tussen 1950 en 2010 is geleidelijk gedaald van om en bij de 2500 u./jaar naar om en bij de 1500 u./jaar, om finaal te stagneren, maar wegens overproductie en besparingen na de bankencrisis van 2008, een geleidelijk stijgende werkloosheid als gevolg wegens een dalende consumptie. - Een hogere pensioenleeftijd invoeren, zal alleen tot gevolg hebben dat werknemers steeds moeilijker een volledige pensioenloopbaan zullen opbouwen, met een verarming van een deel van de werknemerspopulatie tot gevolg. ( nu al een fenomeen in de horeca, de distributiesector, onderhoud en schoonmaak via dienstencheques, retail of verkoop, gepensioneerden 9

12 knelpuntenberoepen en zware beroepen, waar de werkgevers streven naar een deeltijdse en tijdelijke arbeidscontracten.) Hetzelfde deed zich voor in Duitsland, met als resultaat armoede en een klasse van zelfs working poor. Duitsland heeft zijn concurrentievermogen opgevijzeld ten koste van zijn werkende bevolking. - Na 65 jaren volgen meestal de jaren in een minder goede gezondheid. De levensverwachtingen voor mannen tot 65 jaren daalt tot 17,54 % en keldert op 85 jaren finaal tot 5,33 %. In 1925 (onze eerste pensioenwet) waren de levensverwachtingen voor 65 jaren slechts 11,52 %, en dalend tot 3,67 % voor 85 jaren. Behoorlijk weinig mannen bereikten dus de gestelde leeftijd van 65 jaren en genoten niet te lang meer van een verdiend rustpensioen. gepensioneerden 10

13 - Gezien het pensioen altijd in relatie staat tot de afdrachten gedurende de actieve periode, komt een hogere pensioenleeftijd neer op een verborgen pensioenverlaging nu, maar ook in de toekomst voor de komende generatie. - Pijnlijk is dat de jongere generaties (door sommige rechtse partijcommentatoren handig bespeeld in het pensioendebat) het gelag dubbel zullen betalen: door de concurrentie van de ouderen zal hun intrede tot de arbeidsmarkt moeilijker verlopen aangezien de ouderen langer moeten werken, hetgeen in contradictie met het feit dat het juist de jongeren van vandaag zijn, van wie verwacht wordt dat zij in de toekomst een nog langere loopbaan opbouwen - Dat we langer moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden is onzin. Natuurlijk brengt de vergrijzing kosten met zich mee. De Studiecommissie voor de Vergrijzing berekende dat de totale vergrijzingkosten, alle bijkomende uitgaven die samenhangen met het ouder worden van de bevolking, tegen het jaar ,2 procent van het BBP zullen bedragen. gepensioneerden 11

14 - Ter vergelijking, de bankencrisis van 2008 heeft de sociale uitgaven van de overheid in één jaar met 3 procent van het BBP doen stijgen. Is een stijging van 4,2 % over een periode van 15 jaar betaalbaar? De crisis van 2008 heeft bovenop de redding van de banken de Sociale Zekerheid in één jaar tijd ongeveer 3% van het BNP gekost. Het invoeren van de coördinatiecentra (2003 ) en vervolgens de notionele intrest heeft geen 1000 banen opgeleverd maar kost jaarlijks 2% van het BNP De subsidiëring van bedrijfswagens kost jaarlijks > 1% van het BNP gepensioneerden 12

15

16 Antwoord- en inschrijvingsstrook (te versturen naar D havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23, 9000-Gent of per mail naar of ) Naam en voornaam :. adres :.. tel.:. 1. Op woensdagnamiddag 17 juni: muzikale namiddag met Lia Linda. ( 5 p.p.) aantal personen: op maandag 20 juli 2015: 'Brasserie Nostalgie' met Koen Crucke en Margriet Hermans aantal personen: ( 15 p.p.) Zouden meelunchen voor het optreden:...personen 3. op woensdag 22 juli 2015: muzikale namiddag met de Melando's aantal personen:......( 5 p.p.)

17 4. op donderdag 23 juli 2015: wandeling met DILLE en lunch in 't VOSKE aantal personen:......( 40 p.p.) 5. op zondag 26 juli: optreden Lily Castel en Fred Geirnaert aantal personen:......( 5 p.p.) Datum: Handtekening: Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB

18

19 De afschaffing van de hoogste belastingsschalen van 52 % en 55 % onder de regering Verhofstadt- Reynders kwam eenzijdig tot stand en kwam enkel de hoogste inkomens ten goede, maar kost jaarlijks 2% van het BNP. Verlaging (lees subsidiëring van de patronale bijdragen huidig regeerakkoord > 1% BNP Een belasting op vermogens boven de 1 miljoen euro (nog geen sprake van) of een fair taks op zeer hoge inkomens, dividenden, huurinkomsten en inkomsten uit kapitaal, meerwaarde uit vermogen bvb. door het te gelde maken van aandelenopties. (In de Verenigde Staten, na de financële crisis 1929 en de Grote Depressie ( ), gedurende het interbellum, maar vooral na WO-II, nam de rol van de overheid dermate en noodzakelijkerwijze toe, dat de progressieve belastingsschalen voor de hoogste inkomens tot 80% werden opgetrokken en tijdens WO II zelfs tot 90 % en de middelen via solidariteitsmechanismen maatschappelijk werden herverdeeld, met het doel de welvaartstaat te herstellen tot Reagan tussen 1980 en 1990 het tegenoffensief voor de rijke bovenklasse terug inzette (van 80 % naar 28 % voor de inkomensschijf van 1 miljoen dollar per jaar), net zoals Tatcher in het UK (terug tot 40 %) in dezelfde periode. Give me my gepensioneerden 13

20 money back niet alleen geformuleerd tegen Europa, maar eveneens tegenover haar werkende bevolking.) Merkwaardig, dat die 80 % reeds mogelijk waren in twee landen die zo gezegd in de wereld de herauten van het kapitalisme vertegenwoordigen. ) Als hij het eerlijk wil spelen, moet A. De Croo, zich dringend wat herbronnen...: "In ons land wordt het vooral afgedaan als een links idee, zegt Michel Maus. Maar dat klopt niet. In de Verenigde Staten werd de tax shift al in 1986 ingevoerd door president Ronald Reagan, toch niet bepaald een linkse politicus. Zijn filosofie luidde: inkomen is inkomen, het maakt niet uit waar het vandaan komt." We moeten ervoor zorgen dat we iedereen evenwichtig gaan belasten. En eigenlijk is dat maar logisch ook (einde citaat ) gepensioneerden 14

21 C. Wordt het een warme herfst? Na de Paasvakantie herneemt de federale regering haar werkzaamheden. Als de vos (vanuit het schoon verdiep te Antwerpen) de passie predikt ( er is geen alternatief ), boer let op je kippen. De schrijnend onrechtvaardige verschillen tussen de manier waarop nieuw inkomen uit arbeid en nieuw inkomen uit kapitaal worden belast, kunnen niet genegeerd worden, hoe graag men de statistiek daarvoor in sommige kringen ook misbruikt. gepensioneerden 15

22 Zeker wanneer het officiële discours van deze coalitie is dat er geen alternatief is voor haar doelstellingen. De lasten eenzijdig opleggen aan gezinnen, werknemers en overheidsconsumenten en tegelijk een kaste van fiscale en ongenaakbaren blijven ontzien, is iets kroms dat je nooit recht kunt praten. Niet na Lux Leaks, niet na Swiss Leaks, niet na rulings van Belgische bedrijven, niet na de rulings in de diamantwereld, niet na de uitverkoop van Marc Coucke. Het debat zal draaien om de rechtvaardigheid en de evenredigheid van de inspanningen die daarvoor geleverd moeten worden. Freddy D havé, secretaris ACOD onderwijs gepensioneerden. Bronnen: instant&ion=1&espv=2&ie=utf- 8#q=patrick+deboosere+langer+werken instant&ion=1&espv=2&ie=utf- 8#q=betaalbaarheid+pensioenen+Patrick+Deboosere rom-deze-regering-onterecht-hard-bespaart-op-deoverheidspensioenen. - DeMorgen, dd. 20/11/2014: Standpunt Binnenskamers door Yves Desmet. gepensioneerden 16

23 - DeMorgen, dd. 3/12/2014: Keizer Bart, door Yves Desmet. - Het Nieuwsblad, dd. 11/12/2014: België sloot zestig geheime belastingdeals, door Christof Vanschoubroek. - DeMorgen, dd. 12/12/2014: Standpunt Dom, door Yves Desmet. - DeMorgen, dd. 24/12/2014: Standpunt Kerstbestand, door Yves Desmet. -Het Nieuwsblad, dd. 25/11/2014: Een tax shift: wat is dat? door Michaël Temmerman. M. Maus: 3 - DeMorgen, dd. 31/03/2015: Begrotingscontrole Volgende horde: taks shift tegen de zomer, door (JVH). - Zondag, dd. 12/04/2015: Dit is geen Valentijnsregering, door Paul Cobbaert. - Kapitaal in de 21 ste eeuw door Thomas Piketty, 2014, De Bezige Bij Amsterdam: Een nieuwe kijk op progressieve inkomstenbelasting, pagina 593. Bronnen en reeksen: piketty.pse.ens.fr/capital21c. Onze activiteiten 1. Op maandagnamiddag 4 mei om 13u. 45 gaan we opnieuw naar 'Opera in de Cinema' voor de opvoering van Cavalleria Rusticana en Pagliacci in de Metropolitain van New-York gepensioneerden 17

24 Na de prachtige opvoering van "De Lustige Weduwe" hebben we er zeker zin in! Inschrijvingen afgesloten. Kaarten worden bezorgd of we hebben ze mee in de hall van Kinepolis. 2. Meerdaagse reis naar Engeland op 8, 9, 10, 11 en 12 mei 2015: Oxford en The Cotswolds Inschrijvingen zijn afgesloten en de deelnemers krijgen via de post verdere info. 3. Voor vrijdagmorgen 8 mei om 11u. doen we een warme oproep om aanwezig te zijn op de herdenkingsplechtigheid 8 mei einde Wereldoorlogen. Plaats: Zuidpark, 8-meiplein, voor het oorlogsmonument der slachtoffers van beide wereldoorlogen te GENT 4. Maandag, 11 mei 2015: daguitstap Zeebrugge voor vroege vogels Geen inschrijvingen meer mogelijk. De deelnemers krijgen van S-Plus alle praktische info per brief. 5. Op woensdagnamiddag 17 juni 2015 brengt LIA LINDA, onze "Vera Lynn" een muzikale show met liederen uit de jaren 40, 50 en 60. Plaats: Polyvalente Zaal van het WZC Domino, Sint Margrietstraat 36 te Gent gepensioneerden 18

25 Prijs: 5 (taart en koffie inbegrepen) Deuren open om 13u.30 Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 1 juni 2015 en gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB De toegangskaarten worden u thuis bezorgd of zullen klaarliggen aan de ingang de dag zelf. 6. Donderdag, 18 juni 2015: S-Plusdaguitstap "Tussen kreken en Dijken" Bij aankomst in Boekhoute worden we ontvangen door de gids met koffie en koek. Daarna wonen we in het bezoekerscentrum een demonstratie garnaalpellen bij. Een groep luistert in het bezoekerscentrum naar de gids die vertelt over de visserij, de tweede groep neemt een kijkje in het dorp. Lunch: een authentiek palinggerecht. Om 14u wordt de groep verwacht in het unieke decor van eetcafé t Spoor. Terwijl de paarden al staan te trappelen kunnen we er proeven van het rijke Boekhoutse vissersverleden met een girnaertbiertje. Een half uurtje later is het tijd om met de huifkar door de polders te sporen. Onderweg stoppen we in de Gouden Appel voor een heerlijk kopje koffie met gepensioneerden 19

26 gebak. We sluiten de dagtrip af met een heksenbiertje. Prijs: 70 Sterprijs voor leden Bond Moyson: 67,50 Inbegrepen: bus, koffie en koek, gids, proevertje, palinglunch, huifkarrit, girnaertbiertje, koffie met gebak, heksenbiertje Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur Gelieve ten laatste te betalen op 10 mei op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB Inschrijven kan niet meer. 7. Op vrijdagavond 3 juli 2015 om 19u. nemen we deel aan de traditionele kaasavond van de Grijze Geuzen in het Geuzenhuis, Kantienberg te GENT. Er kan ook een vleesschotel verkregen worden. Prijs: 15 Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 15 juni 2015 en gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB 8. Op donderdag 20 aug. 2015: Grotten en wildpark van Han - Alleen of met je kleinkinderen - S- PLUSdaguitstap gepensioneerden 20

27 Met je ticket krijg je toegang tot de 4 grote trekpleisters die het domein van Han te bieden heeft. Bezoek de wereldberoemde Grotten van Han, het wildpark, de tentoonstelling PrehistoHan en het museum Han van Weleer. - Het bezoek start met een rit in een authentieke, 100 jaar oude tram tot aan de ingang van de grot, het Salpeterhol. Samen met een gids exploreer je te voet de grotten. Bewonder in de Galerij van de Verviétois de unieke kalkafzettingen met stalactieten en stalagmieten. In de Wapenzaal maak je als apotheose een betoverend klank- en lichtspel mee. - Na dit adembenemende ondergrondse avontuur wacht je een andere geweldige belevenis. Op de heuvel boven de grot ligt het Wildpark van 250 ha groot.. Je komt oog in oog te staan met wolven, lynxen, rendieren, beren maar ook met bedreigde diersoorten als de Europese bizon. Trek er te voet op uit of met de Safaricar! - In PrehistoHan herbeleef je met een interactieve tentoonstelling de prehistorie en de archeologische opgravingen in de grotten. - Het museum Han van Weleer brengt je 100 jaar terug in de tijd naar het landelijke dagelijkse leven van de inwoners van Han. Prijs: 38 - Kinderen 4 tot 12 jaar: 35 Sterprijs voor leden Bond Moyson: 35,50 gepensioneerden 21

28 Sterprijs voor kinderen van leden Bond Moyson: 32,50 Inbegrepen: bus, toegang Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken Gelieve te laatste te betalen op 20 juli op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB Voor de S-Plus daguitstappen: Het betalen van de activiteit moet gebeuren via ons (op ons rekeningnummer), ten laatste drie weken vóór de uitstap. U zal in onze volgende Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden. Indien u bij ons betaald heeft: gelieve geen aandacht te besteden aan de vraag tot betaling aan hen! We schrijven in per groep en we betalen voor de ganse groep. Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo vlug mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen voor het vertrek betaalt u 10 per persoon, bij annulatie vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het vertrek krijgt u de som niet meer terug. Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke brief met de praktische info: uur van vertrek en plaats. Indien u al aan ons betaald heeft gelieve dan niet in te gaan op hun vraag tot betalen gepensioneerden 22

29 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond Moysonlid zijn Activiteiten Gentse Feesten zaterdag 18 juli -zondag 26 juli 2015: We zijn volop bezig met het plannen van diverse activiteiten. Praktisch gezien is het nog te vroeg om alles geregeld te krijgen. Voor Koen Crucke en Dille zouden we het op prijs stellen dat de belangstellenden zich inschrijven: indien er meer dan 20 personen interesse hebben kunnen we misschien nog bij bestellen... Dit hebben we al kunnen vastleggen: maandag 20 juli om 15u.: Optreden van Koen Crucke en Margriet Hermans met een nieuwe, spetterende zaalshow 'Brasserie Nostalgie' in het NH hotel Gent-Centrum. Alle zitplaatsen zijn aan tafeltjes. De kostprijs is 15. Voor de voorstelling kan daar gegeten worden (supplementair natuurlijk!) We namen een optie voor onze groep (20 plaatsen). Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail zo vlug mogelijk en gelieve te laatste te betalen op 20 juni op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB gepensioneerden 23

30 woensdagnamiddag 22 juli: optreden 'De Melando's' een zang-en accordeonduo in de polyvalente zaal WZC Domino, Sint Margrietstraat 36 te Gent Prijs: 5 Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 1 juli 2015 en gelieve te laatste te betalen op 4 juli op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB donderdag 23 juli: héél leuke wandeling met DILLE in het historisch Gent met aandacht voor het Elisabethbegijnhof. Dille, dé Gents-Latemse travestiet zal ons in zijn/haar gekuist Gents op een aangename humoristische manier rondleiden. We vertrekken aan restaurant 't Vosken, St. Baafsplein, doen de wandeling met af en toe een 'dreupelke' en keren terug om samen te lunchen in restaurant 't Vosken. afspraak: om 10u.30 Prijs: 40 ( wandeling, dreupelkes en lunch: voorgerecht: carpaccio van rund, keuze uit hoofdschotels: waterzooi, stoverij met frietjes en koffie achteraf) We namen een optie voor onze groep (25 personen) Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail zo vlug mogelijk en gelieve te laatste te gepensioneerden 24

31 betalen op 20 juni op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB vrijdag 24 juli: middeleeuws ontbijt in het MIAT en bijwonen concert tuin Huis van Alijn. Ter plaatse te betalen zondag 26 juli: muzikale, humoristische namiddag met het optreden van Lily Castel en Fred Geirnaert in de polyvalente zaal WZC Domino, Sint Margrietstraat 36 te Gent Prijs: 5 Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 1 juli 2015 en gelieve te laatste te betalen op 4 juli op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB Meer info in het juninummer: Het optreden van Erika Pauwels en Arte Vocale gaat door op zondag 19 juli of op dinsdag 21 juli. Er is dit jaar maar 1 programma. Ons etentje zal dan ook op één van bovenstaande data zijn: meer info in het volgend Contactnummer. We wachten nog op nieuws van het restaurant. gepensioneerden 25

32

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk #GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk Uit de verkiezingsenquête van de PVDA 14% van de respondenten plaatst de pensioenen in de top 3 van prioritair aan te pakken problemen.

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig

Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Langer werken voor minder pensioen? Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Inhoud Wat is de regering Michel-De Wever van plan met onze pensioenen?... 7 Werken tot 67... 7 Afbouw wettelijke pensioenen...13 Invoering

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden Visie regeerakkoorden Onze visie België is een goed land om in te wonen, te werken, te ontspannen, te leven. En weet je wat? We kunnen dat wel degelijk zo houden we kunnen zelfs nog béter. Waarom zouden

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Thema 8: Gezinnen 1 Waar komt al mijn geld vandaan?

Thema 8: Gezinnen 1 Waar komt al mijn geld vandaan? Thema 8 Gezinnen 1 Waar komt al mijn geld vandaan? Wat zul je leren? De voornaamste bronnen van inkomsten van een gezin kunnen opsommen. De verschillende stelsels van vergoedingen verklaren en beoordelen.

Nadere informatie

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005 Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Hoofdstuk 1: Een rechtvaardige en welvarende maatschappij p. 7 1. Recht op een inkomen

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen verdienen beter.

Vlaamse gezinnen verdienen beter. Vlaamse gezinnen verdienen beter. persconferentie sp.a woensdag 5 november 2014 1. De taart groeit niet door de porties te verkleinen. Terwijl het intussen voldoende wetenschappelijk bewezen is denk maar

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering voor Vooruitgang We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag

Studietoelagen Hulp bij je aanvraag TWEEWEKELIJKS MAGAZINE / 68STE JAARGANG / NR. 15 / 20 SEPTEMBER 2013 / ED. WEST-VLAANDEREN Redactie: Tel. 02 506 82 45 / E-mail: DNW@abvv.be / Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 / V.U.: Rudy De Leeuw - Hoogstraat

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

meer koopkracht Meer loon!

meer koopkracht Meer loon! maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 272 1 strijd solidariteit socialisme steunprijs: 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg.

Nadere informatie

Een shift naar rechtvaardigheid

Een shift naar rechtvaardigheid Persconferentie tax shift 5 februari 2015 Een shift naar rechtvaardigheid Inleiding Wie onze welvaart wil vrijwaren en verder uitbouwen voor onze gezamenlijke toekomst en die van de generaties na ons,

Nadere informatie

Stop de onbetaalbaarheid van studeren!

Stop de onbetaalbaarheid van studeren! België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 327 September 2013 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131,

Nadere informatie

eerst de mensen PVDA+ niet de winst Verkiezingsprogramma -10 juni 2007

eerst de mensen PVDA+ niet de winst Verkiezingsprogramma -10 juni 2007 eerst de mensen niet de winst Verkiezingsprogramma -10 juni 2007 PVDA+ PVDA-uitgaven M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel Tel.: 02 50 40 112 Informatie en bestellingen : pvda@pvda.be Website: www.pvda.be

Nadere informatie

LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN

LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 86 ste jaargang juni/juli 2015 LATEN WE DE WERKLOZEN BIJSTAAN 6STILZWIJGENDE VERBREKING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Functie,

Nadere informatie

STRATEGISCHE KEUZES VOOR HET SOCIALE BELEID 1

STRATEGISCHE KEUZES VOOR HET SOCIALE BELEID 1 STRATEGISCHE KEUZES VOOR HET SOCIALE BELEID 1 Frank Vandenbroucke Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck vroeg me een uiteenzetting te houden om het interne overleg over de onderzoeksprioriteiten

Nadere informatie

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen

leeft 15% van de Belgische bevolking in armoede, onder gepensioneerden is dat 20%, onder werklozen de Linkse Socialist 2 STEUN: 5 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 302 Maart 2011 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel

Nadere informatie

Colofon. www.lbc-nvk.be. 2 Flexicurity, een dolle rit door je carrière

Colofon. www.lbc-nvk.be. 2 Flexicurity, een dolle rit door je carrière Flexicurity Een dolle rit door je carrière Flexicurity Een dolle rit door je carrière Dit is een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (aangesloten bij het

Nadere informatie

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV 1 2 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider, ) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND LEVE DE INDUSTRIE AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang oktober 2012 LEVE DE INDUSTRIE 3 INSPRAAK De informatieplicht door de wet- Renault levert geen afdoend resultaat.

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie