PB-PP B BELGIE(N) - BELGIQUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PB-PP B-12495 BELGIE(N) - BELGIQUE"

Transcriptie

1 PB-PP B BELGIE(N) - BELGIQUE Jaargang 42 Nr5 mei 2015 erkenningsnr. P

2

3 ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN Tel.: 09/ Fax: 09/ Secretariaat: Bagattenstraat Gent Mededelingenblad CONTACT Jaargang 42 nr.5 mei 2015 Vanaf nu is het Contactblad ook te lezen op de website van ACOD Onderwijs: Genoteerd: Michel-I, twee horden te nemen voor de zomer A. Een bondige omschrijving van de door te voeren hervormingen: Voorzichtiger kon Wouter Beke (CD&V voorzitter) niet zijn, in zijn interview met Paul Cobbaert van het weekblad Zondag, dd. 12 april De pensioenen: naar zijn zeggen heeft de regering reeds de nodige hervormingen doorgevoerd: De wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog. Onze gemiddelde gepensioneerden 1

4 levensverwachting stijgt jaarlijks met één seizoen. Wie nadenkt, voelt wel dat er iets moet gebeuren. We behouden wel het principe van 45 jaar werken voor een volwaardig pensioen. En we voorzien uitzonderingen voor zware beroepen. De finaliteit is altijd het belangrijkste: dat is ons sociaal systeem betaalbaar te houden. Aan de andere kant stellen we extra middelen ter beschikking: de laagste pensioenen gaan met 2 procent omhoog. Dat is de enige juiste antwoord op deze uitdaging, einde citaat. De taks shift of de verschuiving van de belastingen: Als we verder willen inzetten op jobcreatie en economische groei, de basis van onze sociale welvaart, dan moeten de lasten op arbeid verder naar beneden en dat geldt zowel voor de werknemer als voor de werkgever. We hebben al inspanningen in die richting gedaan, maar we moeten nog meer doen. Dat is de definitie van een taks shift: het gaat over drie componenten: vermogensinkomsten, ecofiscaliteit en consumptie. We voorzien ook compensaties voor de uitkeringen, nl. voor de mensen die niet werken: de uitkeringen en de laagste pensioenen gaan omhoog. ( eigen bedenking: de verhoging komt neer op 150,- per jaar, hetzij 12,50 per maand en dit terwijl voor de verkiezingen 700,- als normaal werden voorop gesteld, maar de indexsprong bleek daarentegen een noodzaak voor de werkgelegenheid, met als resultaat een negatief saldo in zijn geheel, met de evidente repercussies op koopkracht en consumptie.) gepensioneerden 2

5 De premier heeft beloofd hier na de vakantie werk van te maken om tegen de zomer te landen. Ik geloof hem. In België moet je een coalitie vormen: je kan dus niet je volledige programma uitvoeren. Je moet ook rekening houden met de wijzigende economische context. einde citaat. Wat een ontwijkend antwoord: Bij de ecofiscaliteit, geen woord over vervuiling en recyclage van wegwerpverpakkingen, luchtvervuiling en bedrijfsvoertuigen die zowat de helft van het Belgisch wagenpark uitmaken en jaarlijks een miljard kosten aan de gemeenschap, mobiliteit, energie door atoomcentrales geproduceerd, geen subsidies meer voor hernieuwbare energie met uitzondering voor industriële bedrijven. Bij de consumptie geen woord over een verhoging van de BTW-tarieven, nochtans de meest oneerlijke belasting die er is, want uniforme tarieven die uiteraard verhoudingsgewijs het zwaarst doorwegen op de laagste inkomens, afschaffen van een eerste schijf gratis elektriciteit, gas en water. Bij inkomsten uit vermogen en/of vermogensbelasting, geen woord over een hervorming van de fiscaliteit m.b.t. inkomsten uit vermogen, blijft ze forfaitair of wordt ze progressief, inkomsten uit dividenden, een 10%- aanslag op de meerwaarde van aandelen waar iedereen zelfs de aandeelhouders genoegen mee zouden nemen, Swiss leaks en Lux leaks, notionele intrest, rulings voor gepensioneerden 3

6 de diamantairs? België sloot zestig geheime belastingsdeals, waarbij AB Inbev bijvoorbeeld door rulings (overeenkomsten met de belastingen ) 90 procent van zijn belastbare winst kon verminderen. De inhoud ervan werd angstvallig geheim gehouden Als men zoals Zwitserland en Luxemburg boter op het hoofd heeft, gaat men best niet in de zon staan. Wat werd niet geheim gehouden: Een indexsprong tot waarschijnlijk 2017, maar wel 12,5 /maand meer voor de laagste pensioenen. Gewoonweg schitterend, Mijnheer Beke. U bent duidelijk voorzitter van een standenpartij waarin alles vertegenwoordigd is: links met ACV op kop (met Marc Leemans als groot lawaai, maar verder veel geblaat maar weinig wol), midden en rechts want u moet met de Open Vld een beetje en met de haute finance veel rekening houden. Reeds het regeerakkoord erop na gelezen? De regering zal de uitgaven beheersen en een parafiscale en fiscale verschuiving (taks shift) doorvoeren om een voldoende omvangrijke lastenverlaging te kunnen financieren, waarbij de belastingdruk op arbeid, bestaande uit fiscale en parafiscale lasten, aanzienlijk wordt verminderd, rekening houdend met nationale en internationale aanbevelingen ter zake. Einde citaat, het staat er echt in, weet u. gepensioneerden 4

7 B. Onder invloed van de NV-A en tegen beter weten in (Nobelprijswinnaars Krugmann en Stiglitz, maar ook Paul De Grauwe) blijft de regering Michel-I de mantra herhalen dat er geen alternatief is voor haar uiterst rechts besparingsbeleid. Op 23 oktober 2014, nam ik als lid van de Provinciale Seniorencommissie ABVV deel aan de Studiedag Pensioenen plannen in een verouderende samenleving met Frank Vandenbroucke en met Patrick Deboosere, in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - De Factorij te 1030 Brussel. Hieronder een beknopt verslag van de beide exposés aan de hand van PowerPoint presentaties die -ondanks merkwaardige verschillen en gelijkenissen- toch getuigen van interessante alternatieven. B I De voorstellen voor een structurele (blijvende/duurzame) hervorming van de pensioenstelsels,door Prof.dr. Frank Vandenbroucke, (KULeuven) en voorzitter van de Pensioencommissie , summier samengevat.(zie Contactblad november 2014). - de opaboom en een stijgende levensverwachting die meestal niet gepaard gaan met een stijgende levenskwaliteit. Na 65 jaren volgen meestal de jaren in een slechtere gezondheid. gepensioneerden 5

8 - niet zozeer de stijgende levensverwachtingen spelen een rol: vroeger werden sommige mensen ook ouder, maar vandaag zijn er meer die tezelfdertijd ouder worden. - stimuli voor een groeiende werkgelegenheid, met inbegrip van "krachtig en vernieuwend werkgelegenheidsbeleid met aangepaste jobs, ten behoeve van oudere werknemers zijn noodzakelijk om langer werken mogelijk te maken. - hierbij wijst de Commissie op de noodzaak aan een geduldig sociaal overleg : zij wil aan geen kanten in de plaats treden, noch van de politieke besluitvorming noch van het sociaal overleg: de politiek en het middenveld moeten hun rol kunnen spelen en enig gezond verstand moet het debat finaal naar een consensus leiden. Die elementen vindt ze onvoldoende terug in de regeringsteksten - de hervormingen worden via een puntensysteem aangereikt, gerelateerd aan 45 jaren werken. - de economische context vereist een groter concurrentievermogen t.a.v. de ons omliggende landen. - een bijkomende financiering die andere bronnen aanspreekt dan belastingen op arbeidsinkomsten. Komen in aanmerking: een belasting op vermogen of bij gebrek aan een vermogenskadaster, een belasting op winsten door vermogen gegenereerd. Dit krijgt voortaan de naam Tax shift mee: een verandering van plaats, een verschuiving van de progressief stijgende personenbelastingen op arbeid (soms tot meer dan 50 %), naar een meer omvangrijke belastingsbijdrage (forfaitaire en heel wat lagere) op inkomsten uit kapitaal. gepensioneerden 6

9 - de bedoeling van het puntensysteem streeft naar een voor de overheid evenwicht tussen inkomsten uit het luik pensioenen binnen de sociale zekerheid en de uitgaven voor de pensioenen binnen de verschillende stelsels (ambtenaren, privé wettelijk stelsel, zelfstandigen en nog een paar andere stelsels). Evenwicht wil zeggen dat de uitgaven voor de pensioenen en de inkomsten via de sociale zekerheid budgettair neutraal moeten zijn voor de landsbegroting. Naar mijn mening weerspiegelt het exposé een evenwichtig boekhoudprogramma dat voorzichtig maar vrijblijvend een reeks modaliteiten vooropstelt, zonder evenwel een expliciet standpunt in te nemen, met uitzondering van een bijkomende financiering anders dan nogmaals de belastingen op arbeid te verhogen. B II Waarom een hogere pensioenleeftijd een slecht idee is: langer werken loont niet, door Prof.dr. Patrick Deboosere, (Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen, Solvay Business School, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Criminologie aan de VUB). Hieronder zijn aandachtpunten: - Zolang de werkloosheid aanzienlijk hoger ligt dan de frictiewerkloosheid (werkloosheid die niet lang duurt, zoals bvb. bij pas afgestudeerden), is er geen enkele aanneembare gepensioneerden 7

10 reden om de pensioenleeftijd te verhogen. Op 20 mei 2014 telde het Vlaams gewest werklozen. Het aantal vacatures bedroeg eenheden (een deel frictiewerkloosheid inbegrepen). De werkloosheid ligt zonder enige twijfel aanzienlijk hoger dan de frictiewerkloosheid. - Denkt men nu werkelijk dat door de wettelijke pensioengrens op te trekken er als bij toverslag extra banen zullen bijkomen? Het tegendeel is waar. Een geschiedkundig overzicht: de productiviteit is er in de loop der jaren door o.a. de mechanisatie en de enorme technische ontwikkeling op vooruit gegaan, maar de resultaten van de welvaartstijging zijn in heel wat mindere mate terecht gekomen bij de werknemers, steuntrekkers en ex-werknemers: de gepensioneerden. Het grootste deel ging naar kapitaal, naar de aandeelhouders, de beurs, en welvaart voor de werkgevers. - Oplossingen voor de discrepantie tussen de gestegen productiviteit en de veel kleinere stijging van de welvaart voor de werknemers moeten gezocht worden in een arbeidsduurvermindering. Dit laatste is evenwel een politieke optie ten einde dit verschil te reduceren. (hetgeen een grote weerstand krijgt van de NV-A, de Open vld en de MR) gepensioneerden 8

11 - De arbeidsduur tussen 1950 en 2010 is geleidelijk gedaald van om en bij de 2500 u./jaar naar om en bij de 1500 u./jaar, om finaal te stagneren, maar wegens overproductie en besparingen na de bankencrisis van 2008, een geleidelijk stijgende werkloosheid als gevolg wegens een dalende consumptie. - Een hogere pensioenleeftijd invoeren, zal alleen tot gevolg hebben dat werknemers steeds moeilijker een volledige pensioenloopbaan zullen opbouwen, met een verarming van een deel van de werknemerspopulatie tot gevolg. ( nu al een fenomeen in de horeca, de distributiesector, onderhoud en schoonmaak via dienstencheques, retail of verkoop, gepensioneerden 9

12 knelpuntenberoepen en zware beroepen, waar de werkgevers streven naar een deeltijdse en tijdelijke arbeidscontracten.) Hetzelfde deed zich voor in Duitsland, met als resultaat armoede en een klasse van zelfs working poor. Duitsland heeft zijn concurrentievermogen opgevijzeld ten koste van zijn werkende bevolking. - Na 65 jaren volgen meestal de jaren in een minder goede gezondheid. De levensverwachtingen voor mannen tot 65 jaren daalt tot 17,54 % en keldert op 85 jaren finaal tot 5,33 %. In 1925 (onze eerste pensioenwet) waren de levensverwachtingen voor 65 jaren slechts 11,52 %, en dalend tot 3,67 % voor 85 jaren. Behoorlijk weinig mannen bereikten dus de gestelde leeftijd van 65 jaren en genoten niet te lang meer van een verdiend rustpensioen. gepensioneerden 10

13 - Gezien het pensioen altijd in relatie staat tot de afdrachten gedurende de actieve periode, komt een hogere pensioenleeftijd neer op een verborgen pensioenverlaging nu, maar ook in de toekomst voor de komende generatie. - Pijnlijk is dat de jongere generaties (door sommige rechtse partijcommentatoren handig bespeeld in het pensioendebat) het gelag dubbel zullen betalen: door de concurrentie van de ouderen zal hun intrede tot de arbeidsmarkt moeilijker verlopen aangezien de ouderen langer moeten werken, hetgeen in contradictie met het feit dat het juist de jongeren van vandaag zijn, van wie verwacht wordt dat zij in de toekomst een nog langere loopbaan opbouwen - Dat we langer moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden is onzin. Natuurlijk brengt de vergrijzing kosten met zich mee. De Studiecommissie voor de Vergrijzing berekende dat de totale vergrijzingkosten, alle bijkomende uitgaven die samenhangen met het ouder worden van de bevolking, tegen het jaar ,2 procent van het BBP zullen bedragen. gepensioneerden 11

14 - Ter vergelijking, de bankencrisis van 2008 heeft de sociale uitgaven van de overheid in één jaar met 3 procent van het BBP doen stijgen. Is een stijging van 4,2 % over een periode van 15 jaar betaalbaar? De crisis van 2008 heeft bovenop de redding van de banken de Sociale Zekerheid in één jaar tijd ongeveer 3% van het BNP gekost. Het invoeren van de coördinatiecentra (2003 ) en vervolgens de notionele intrest heeft geen 1000 banen opgeleverd maar kost jaarlijks 2% van het BNP De subsidiëring van bedrijfswagens kost jaarlijks > 1% van het BNP gepensioneerden 12

15

16 Antwoord- en inschrijvingsstrook (te versturen naar D havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23, 9000-Gent of per mail naar of ) Naam en voornaam :. adres :.. tel.:. 1. Op woensdagnamiddag 17 juni: muzikale namiddag met Lia Linda. ( 5 p.p.) aantal personen: op maandag 20 juli 2015: 'Brasserie Nostalgie' met Koen Crucke en Margriet Hermans aantal personen: ( 15 p.p.) Zouden meelunchen voor het optreden:...personen 3. op woensdag 22 juli 2015: muzikale namiddag met de Melando's aantal personen:......( 5 p.p.)

17 4. op donderdag 23 juli 2015: wandeling met DILLE en lunch in 't VOSKE aantal personen:......( 40 p.p.) 5. op zondag 26 juli: optreden Lily Castel en Fred Geirnaert aantal personen:......( 5 p.p.) Datum: Handtekening: Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB

18

19 De afschaffing van de hoogste belastingsschalen van 52 % en 55 % onder de regering Verhofstadt- Reynders kwam eenzijdig tot stand en kwam enkel de hoogste inkomens ten goede, maar kost jaarlijks 2% van het BNP. Verlaging (lees subsidiëring van de patronale bijdragen huidig regeerakkoord > 1% BNP Een belasting op vermogens boven de 1 miljoen euro (nog geen sprake van) of een fair taks op zeer hoge inkomens, dividenden, huurinkomsten en inkomsten uit kapitaal, meerwaarde uit vermogen bvb. door het te gelde maken van aandelenopties. (In de Verenigde Staten, na de financële crisis 1929 en de Grote Depressie ( ), gedurende het interbellum, maar vooral na WO-II, nam de rol van de overheid dermate en noodzakelijkerwijze toe, dat de progressieve belastingsschalen voor de hoogste inkomens tot 80% werden opgetrokken en tijdens WO II zelfs tot 90 % en de middelen via solidariteitsmechanismen maatschappelijk werden herverdeeld, met het doel de welvaartstaat te herstellen tot Reagan tussen 1980 en 1990 het tegenoffensief voor de rijke bovenklasse terug inzette (van 80 % naar 28 % voor de inkomensschijf van 1 miljoen dollar per jaar), net zoals Tatcher in het UK (terug tot 40 %) in dezelfde periode. Give me my gepensioneerden 13

20 money back niet alleen geformuleerd tegen Europa, maar eveneens tegenover haar werkende bevolking.) Merkwaardig, dat die 80 % reeds mogelijk waren in twee landen die zo gezegd in de wereld de herauten van het kapitalisme vertegenwoordigen. ) Als hij het eerlijk wil spelen, moet A. De Croo, zich dringend wat herbronnen...: "In ons land wordt het vooral afgedaan als een links idee, zegt Michel Maus. Maar dat klopt niet. In de Verenigde Staten werd de tax shift al in 1986 ingevoerd door president Ronald Reagan, toch niet bepaald een linkse politicus. Zijn filosofie luidde: inkomen is inkomen, het maakt niet uit waar het vandaan komt." We moeten ervoor zorgen dat we iedereen evenwichtig gaan belasten. En eigenlijk is dat maar logisch ook (einde citaat ) gepensioneerden 14

21 C. Wordt het een warme herfst? Na de Paasvakantie herneemt de federale regering haar werkzaamheden. Als de vos (vanuit het schoon verdiep te Antwerpen) de passie predikt ( er is geen alternatief ), boer let op je kippen. De schrijnend onrechtvaardige verschillen tussen de manier waarop nieuw inkomen uit arbeid en nieuw inkomen uit kapitaal worden belast, kunnen niet genegeerd worden, hoe graag men de statistiek daarvoor in sommige kringen ook misbruikt. gepensioneerden 15

22 Zeker wanneer het officiële discours van deze coalitie is dat er geen alternatief is voor haar doelstellingen. De lasten eenzijdig opleggen aan gezinnen, werknemers en overheidsconsumenten en tegelijk een kaste van fiscale en ongenaakbaren blijven ontzien, is iets kroms dat je nooit recht kunt praten. Niet na Lux Leaks, niet na Swiss Leaks, niet na rulings van Belgische bedrijven, niet na de rulings in de diamantwereld, niet na de uitverkoop van Marc Coucke. Het debat zal draaien om de rechtvaardigheid en de evenredigheid van de inspanningen die daarvoor geleverd moeten worden. Freddy D havé, secretaris ACOD onderwijs gepensioneerden. Bronnen: instant&ion=1&espv=2&ie=utf- 8#q=patrick+deboosere+langer+werken instant&ion=1&espv=2&ie=utf- 8#q=betaalbaarheid+pensioenen+Patrick+Deboosere rom-deze-regering-onterecht-hard-bespaart-op-deoverheidspensioenen. - DeMorgen, dd. 20/11/2014: Standpunt Binnenskamers door Yves Desmet. gepensioneerden 16

23 - DeMorgen, dd. 3/12/2014: Keizer Bart, door Yves Desmet. - Het Nieuwsblad, dd. 11/12/2014: België sloot zestig geheime belastingdeals, door Christof Vanschoubroek. - DeMorgen, dd. 12/12/2014: Standpunt Dom, door Yves Desmet. - DeMorgen, dd. 24/12/2014: Standpunt Kerstbestand, door Yves Desmet. -Het Nieuwsblad, dd. 25/11/2014: Een tax shift: wat is dat? door Michaël Temmerman. M. Maus: 3 - DeMorgen, dd. 31/03/2015: Begrotingscontrole Volgende horde: taks shift tegen de zomer, door (JVH). - Zondag, dd. 12/04/2015: Dit is geen Valentijnsregering, door Paul Cobbaert. - Kapitaal in de 21 ste eeuw door Thomas Piketty, 2014, De Bezige Bij Amsterdam: Een nieuwe kijk op progressieve inkomstenbelasting, pagina 593. Bronnen en reeksen: piketty.pse.ens.fr/capital21c. Onze activiteiten 1. Op maandagnamiddag 4 mei om 13u. 45 gaan we opnieuw naar 'Opera in de Cinema' voor de opvoering van Cavalleria Rusticana en Pagliacci in de Metropolitain van New-York gepensioneerden 17

24 Na de prachtige opvoering van "De Lustige Weduwe" hebben we er zeker zin in! Inschrijvingen afgesloten. Kaarten worden bezorgd of we hebben ze mee in de hall van Kinepolis. 2. Meerdaagse reis naar Engeland op 8, 9, 10, 11 en 12 mei 2015: Oxford en The Cotswolds Inschrijvingen zijn afgesloten en de deelnemers krijgen via de post verdere info. 3. Voor vrijdagmorgen 8 mei om 11u. doen we een warme oproep om aanwezig te zijn op de herdenkingsplechtigheid 8 mei einde Wereldoorlogen. Plaats: Zuidpark, 8-meiplein, voor het oorlogsmonument der slachtoffers van beide wereldoorlogen te GENT 4. Maandag, 11 mei 2015: daguitstap Zeebrugge voor vroege vogels Geen inschrijvingen meer mogelijk. De deelnemers krijgen van S-Plus alle praktische info per brief. 5. Op woensdagnamiddag 17 juni 2015 brengt LIA LINDA, onze "Vera Lynn" een muzikale show met liederen uit de jaren 40, 50 en 60. Plaats: Polyvalente Zaal van het WZC Domino, Sint Margrietstraat 36 te Gent gepensioneerden 18

25 Prijs: 5 (taart en koffie inbegrepen) Deuren open om 13u.30 Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 1 juni 2015 en gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB De toegangskaarten worden u thuis bezorgd of zullen klaarliggen aan de ingang de dag zelf. 6. Donderdag, 18 juni 2015: S-Plusdaguitstap "Tussen kreken en Dijken" Bij aankomst in Boekhoute worden we ontvangen door de gids met koffie en koek. Daarna wonen we in het bezoekerscentrum een demonstratie garnaalpellen bij. Een groep luistert in het bezoekerscentrum naar de gids die vertelt over de visserij, de tweede groep neemt een kijkje in het dorp. Lunch: een authentiek palinggerecht. Om 14u wordt de groep verwacht in het unieke decor van eetcafé t Spoor. Terwijl de paarden al staan te trappelen kunnen we er proeven van het rijke Boekhoutse vissersverleden met een girnaertbiertje. Een half uurtje later is het tijd om met de huifkar door de polders te sporen. Onderweg stoppen we in de Gouden Appel voor een heerlijk kopje koffie met gepensioneerden 19

26 gebak. We sluiten de dagtrip af met een heksenbiertje. Prijs: 70 Sterprijs voor leden Bond Moyson: 67,50 Inbegrepen: bus, koffie en koek, gids, proevertje, palinglunch, huifkarrit, girnaertbiertje, koffie met gebak, heksenbiertje Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur Gelieve ten laatste te betalen op 10 mei op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB Inschrijven kan niet meer. 7. Op vrijdagavond 3 juli 2015 om 19u. nemen we deel aan de traditionele kaasavond van de Grijze Geuzen in het Geuzenhuis, Kantienberg te GENT. Er kan ook een vleesschotel verkregen worden. Prijs: 15 Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 15 juni 2015 en gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB 8. Op donderdag 20 aug. 2015: Grotten en wildpark van Han - Alleen of met je kleinkinderen - S- PLUSdaguitstap gepensioneerden 20

27 Met je ticket krijg je toegang tot de 4 grote trekpleisters die het domein van Han te bieden heeft. Bezoek de wereldberoemde Grotten van Han, het wildpark, de tentoonstelling PrehistoHan en het museum Han van Weleer. - Het bezoek start met een rit in een authentieke, 100 jaar oude tram tot aan de ingang van de grot, het Salpeterhol. Samen met een gids exploreer je te voet de grotten. Bewonder in de Galerij van de Verviétois de unieke kalkafzettingen met stalactieten en stalagmieten. In de Wapenzaal maak je als apotheose een betoverend klank- en lichtspel mee. - Na dit adembenemende ondergrondse avontuur wacht je een andere geweldige belevenis. Op de heuvel boven de grot ligt het Wildpark van 250 ha groot.. Je komt oog in oog te staan met wolven, lynxen, rendieren, beren maar ook met bedreigde diersoorten als de Europese bizon. Trek er te voet op uit of met de Safaricar! - In PrehistoHan herbeleef je met een interactieve tentoonstelling de prehistorie en de archeologische opgravingen in de grotten. - Het museum Han van Weleer brengt je 100 jaar terug in de tijd naar het landelijke dagelijkse leven van de inwoners van Han. Prijs: 38 - Kinderen 4 tot 12 jaar: 35 Sterprijs voor leden Bond Moyson: 35,50 gepensioneerden 21

28 Sterprijs voor kinderen van leden Bond Moyson: 32,50 Inbegrepen: bus, toegang Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken Gelieve te laatste te betalen op 20 juli op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB Voor de S-Plus daguitstappen: Het betalen van de activiteit moet gebeuren via ons (op ons rekeningnummer), ten laatste drie weken vóór de uitstap. U zal in onze volgende Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden. Indien u bij ons betaald heeft: gelieve geen aandacht te besteden aan de vraag tot betaling aan hen! We schrijven in per groep en we betalen voor de ganse groep. Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo vlug mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen voor het vertrek betaalt u 10 per persoon, bij annulatie vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het vertrek krijgt u de som niet meer terug. Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke brief met de praktische info: uur van vertrek en plaats. Indien u al aan ons betaald heeft gelieve dan niet in te gaan op hun vraag tot betalen gepensioneerden 22

29 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond Moysonlid zijn Activiteiten Gentse Feesten zaterdag 18 juli -zondag 26 juli 2015: We zijn volop bezig met het plannen van diverse activiteiten. Praktisch gezien is het nog te vroeg om alles geregeld te krijgen. Voor Koen Crucke en Dille zouden we het op prijs stellen dat de belangstellenden zich inschrijven: indien er meer dan 20 personen interesse hebben kunnen we misschien nog bij bestellen... Dit hebben we al kunnen vastleggen: maandag 20 juli om 15u.: Optreden van Koen Crucke en Margriet Hermans met een nieuwe, spetterende zaalshow 'Brasserie Nostalgie' in het NH hotel Gent-Centrum. Alle zitplaatsen zijn aan tafeltjes. De kostprijs is 15. Voor de voorstelling kan daar gegeten worden (supplementair natuurlijk!) We namen een optie voor onze groep (20 plaatsen). Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail zo vlug mogelijk en gelieve te laatste te betalen op 20 juni op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB gepensioneerden 23

30 woensdagnamiddag 22 juli: optreden 'De Melando's' een zang-en accordeonduo in de polyvalente zaal WZC Domino, Sint Margrietstraat 36 te Gent Prijs: 5 Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 1 juli 2015 en gelieve te laatste te betalen op 4 juli op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB donderdag 23 juli: héél leuke wandeling met DILLE in het historisch Gent met aandacht voor het Elisabethbegijnhof. Dille, dé Gents-Latemse travestiet zal ons in zijn/haar gekuist Gents op een aangename humoristische manier rondleiden. We vertrekken aan restaurant 't Vosken, St. Baafsplein, doen de wandeling met af en toe een 'dreupelke' en keren terug om samen te lunchen in restaurant 't Vosken. afspraak: om 10u.30 Prijs: 40 ( wandeling, dreupelkes en lunch: voorgerecht: carpaccio van rund, keuze uit hoofdschotels: waterzooi, stoverij met frietjes en koffie achteraf) We namen een optie voor onze groep (25 personen) Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail zo vlug mogelijk en gelieve te laatste te gepensioneerden 24

31 betalen op 20 juni op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB vrijdag 24 juli: middeleeuws ontbijt in het MIAT en bijwonen concert tuin Huis van Alijn. Ter plaatse te betalen zondag 26 juli: muzikale, humoristische namiddag met het optreden van Lily Castel en Fred Geirnaert in de polyvalente zaal WZC Domino, Sint Margrietstraat 36 te Gent Prijs: 5 Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of mail voor 1 juli 2015 en gelieve te laatste te betalen op 4 juli op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : of Europese overschrijving IBAN: BE BIC: GEBABEBB Meer info in het juninummer: Het optreden van Erika Pauwels en Arte Vocale gaat door op zondag 19 juli of op dinsdag 21 juli. Er is dit jaar maar 1 programma. Ons etentje zal dan ook op één van bovenstaande data zijn: meer info in het volgend Contactnummer. We wachten nog op nieuws van het restaurant. gepensioneerden 25

32

PB-PP B-12495 BELGIE(N) - BELGIQUE

PB-PP B-12495 BELGIE(N) - BELGIQUE PB-PP B-12495 BELGIE(N) - BELGIQUE Jaargang 42 Nr6 juni 2015 erkenningsnr. P 003045 ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN Tel.: 09/269.93.40 Fax: 09/269.93.44 Secretariaat: Bagattenstraat 158-9000

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

België - Belgique Gent 1, Stapelplein 75 BC 12495

België - Belgique Gent 1, Stapelplein 75 BC 12495 België - Belgique Gent 1, Stapelplein 75 BC 12495 Jaargang 42 Nr3 maart 2015 erkenningsnr. P 003045 ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN Tel.: 09/269.93.40 Fax: 09/269.93.44 Secretariaat: Bagattenstraat

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors.

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors. DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent Beleidsseminarie eindeloopbaan 6 december 2012 De Perfecte

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Evaluatie van de effecten van bepaalde regeringsmaatregelen op de economische groei en de werkgelegenheid

Evaluatie van de effecten van bepaalde regeringsmaatregelen op de economische groei en de werkgelegenheid Hoorzitting van de commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers Evaluatie van de effecten van bepaalde regeringsmaatregelen op de economische groei en de werkgelegenheid 4 februari

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

PB-PP B-12495 BELGIE(N) - BELGIQUE

PB-PP B-12495 BELGIE(N) - BELGIQUE PB-PP B-12495 BELGIE(N) - BELGIQUE Jaargang 42 Nr4 april 2015 erkenningsnr. P 003045 ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING GEPENSIONEERDEN Tel.: 09/269.93.40 Fax: 09/269.93.44 Secretariaat: Bagattenstraat 158-9000

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 werkgelegenheid ondersteunen en koopkracht verhogen Doelstellingen 1 2 3 4 5 6 7 Budgettaire engagementen respecteren

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

Allemaal langer werken voor minder pensioen?

Allemaal langer werken voor minder pensioen? Allemaal langer werken voor minder pensioen? Kim De Witte Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Structuur van de uiteenzetting Drie onderdelen 1. Pensioenplan van de regering Michel De Wever: langer werken

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Woensdag. 7 oktober. Brussel

Woensdag. 7 oktober. Brussel Woensdag 7 oktober Brussel KRUIMELS VOOR DE WERKNEMERS KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE VAN EEN UITKERING MOETEN LEVEN KRUIMELS VOOR DIEGENEN DIE DE TOEKOMST VAN HET LAND ZIJN ABVV, ACV en ACLVB zetten het verzet

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

H1: Economie gaat over..

H1: Economie gaat over.. H1: Economie gaat over.. 1: Belangen Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, sparen en goederen prijzen. Belangengroep Belang = Ze komen op voor belangen

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Zorgondersteuning vzw

Zorgondersteuning vzw Zorgondersteuning vzw Congres Zorg Voor meer met Minder Zorgondersteuning vzw 1 Stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 1/4 1/5 1/2 Quo vadis, België? p.11 Het Belgische piramidespel Demografische

Nadere informatie

Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015

Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015 Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015 Documentatie European Commission, The 2015 Ageing Report, European

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie

De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie Bastiaan van Apeldoorn Partijraad 24/09/16, Amersfoort 30 jaar neoliberalisme: 30 jaar scheefgroei 1. Uit

Nadere informatie

Fiscale toekomstperspectieven. Prof. Dr. Michel Maus CRAB 26/01/2017

Fiscale toekomstperspectieven. Prof. Dr. Michel Maus CRAB 26/01/2017 Fiscale toekomstperspectieven. Prof. Dr. Michel Maus CRAB 26/01/2017 De hoge belastingdruk België: land van fiscale problemen Eurostat: gemiddeldebelastingdruk in België België plaats 2 in EU met 45,3%

Nadere informatie

Wie betaalt de besparingen?

Wie betaalt de besparingen? Wie betaalt de besparingen? Persconferentie Welkom Wie betaalt de besparingen? door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen Conclusie door Jos Geysels Vragenronde WAAROM DEZE BEREKENINGEN De 9 e Armoedebarometer

Nadere informatie

BEGROTINGSCONTROLE 2016

BEGROTINGSCONTROLE 2016 BEGROTINGSCONTROLE 2016 EEN ZORGVULDIGE BEGROTING DIE DE EUROPESE VERBINTENISSEN RESPECTEERT Zaterdag 9.04.2016 PRINCIPES Evenwicht in 2018 Naleven van de Europese budgettaire verbintenissen : 0,6% verbetering

Nadere informatie

Tailor Made Travel Presenteert met de reismadammen naar Griekenland Van 2 tot 9 oktober 2016 rondreis door de Peloponnesos

Tailor Made Travel Presenteert met de reismadammen naar Griekenland Van 2 tot 9 oktober 2016 rondreis door de Peloponnesos Tailor Made Travel Presenteert met de reismadammen naar Griekenland Van 2 tot 9 oktober 2016 rondreis door de Peloponnesos Dag 1 zondag 2 oktober 2016 Eindhoven Athene Per taxibusje vanuit Genk / Houthalen

Nadere informatie

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens

Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens Titel VII. Enkele statistische en financiële gegevens I. Werkgelegenheid en beroepsbevolking De arbeidsmarkt is gestructureerd rond een aanbod van arbeidskrachten (de beroepsbevolking) en een vraag naar

Nadere informatie

Alles (laten) doen voor een goed pensioen

Alles (laten) doen voor een goed pensioen Alles (laten) doen voor een goed pensioen Den Haag, 5 oktober 2012 Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht Een goed idee? Ik ga sparen. Je moet zelf voor je pensioen zorgen Sywert

Nadere informatie

Reizen Lauwers Nijverheidsstraat Boechout Lic. A 1297

Reizen Lauwers Nijverheidsstraat Boechout Lic. A 1297 Reizen Lauwers Nijverheidsstraat 17 2530 Boechout Lic. A 1297 Tel. +32 (0)3 460 18 18 Fax. +32 (0)3 460 18 34 reizen@lauwers.be http://www.lauwers.be Beste Mrs. GINA GHYSELS, Gefeliciteerd met uw reservatie

Nadere informatie

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand... 2 1.1 De vroegere

Nadere informatie

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid?

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? vbo-analyse Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? September 2014 I Raf Van Bulck 39,2% II Aandeel van de netto toegevoegde waarde gegenereerd door bedrijven dat naar

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS?

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS? ONS VERHAAL 1. Waar heeft CD&V het verschil gemaakt? Zowel voor als na de verkiezingen hebben wij gezegd dat de komende vijf jaar moeten gaan over economische groei mét sociale vooruitgang. Dat evenwicht

Nadere informatie

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier?

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Al jaren proberen opeenvolgende regeringen de werkgelegenheid in ons land op te krikken om zo de vergrijzing betaalbaar te houden. Tegen 22

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen verdienen beter.

Vlaamse gezinnen verdienen beter. Vlaamse gezinnen verdienen beter. persconferentie sp.a woensdag 5 november 2014 1. De taart groeit niet door de porties te verkleinen. Terwijl het intussen voldoende wetenschappelijk bewezen is denk maar

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 0,15 0,12 100% = 25%

Nadere informatie

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep:

Vrienden, ik wil eindigen met een driedubbele oproep: Beste vrienden, We zijn aan het einde gekomen van een gevulde dag, met interessante sprekers. Over generaties heen en tussen generaties in, het debat voeren over solidariteit is niet evident. Maar waar

Nadere informatie

PVDA-studiedienst rekent uit: Hoe het competitiviteitsplan van de regering de begroting 1,6 miljard kost en de ondernemingen 1,8 miljard opbrengt

PVDA-studiedienst rekent uit: Hoe het competitiviteitsplan van de regering de begroting 1,6 miljard kost en de ondernemingen 1,8 miljard opbrengt Studiedienst PVDA November 2012 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel www.pvda.be PVDA-studiedienst rekent uit: Hoe het competitiviteitsplan van de regering de begroting 1,6 miljard kost en de ondernemingen

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen

ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen Brussel 14 februari 2012 ACV legt werkpistes rond werkgelegenheid, opleiding en concurrentievermogen op tafel Le Soir bericht vandaag over het technisch verslag over het concurrentievermogen en de werkgelegenheid

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL TAX SHIFT : SOCIALE MAATREGELEN CONCREET GEMAAKT

TETRALERT - SOCIAAL TAX SHIFT : SOCIALE MAATREGELEN CONCREET GEMAAKT TETRALERT - SOCIAAL TAX SHIFT : SOCIALE MAATREGELEN CONCREET GEMAAKT De sociale maatregelen bedoeld om meer jobs te creëren, door Charles Michel bestempeld als de «obsessie» van de regering en besproken

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Assuraliavoorstel tijdspaarrekening

Assuraliavoorstel tijdspaarrekening Assuraliavoorstel tijdspaarrekening Eerste commentaar ACV Gent, 23 november 2007 Chris Serroyen Studiedienst ACV cserroyen@acv-csc.be Studiedienst Tijdsparen? Interessant 1. in de ideale formule waarin

Nadere informatie

Deze regering is er een van woorden, niet van daden

Deze regering is er een van woorden, niet van daden (/) INTERVIEW GERT PEERSMAN PROFESSOR ECONOMIE UGENT Deze regering is er een van woorden, niet van daden 24 SEPTEMBER 2016 OM 03:00 UUR Peter De Lobel (http://www.standaard.be/auteur/peter-de-lobel) Het

Nadere informatie

De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden

De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Een pensioenkloof met de buurlanden van 11 tot 43 procent... 2 1.1 Wettelijke pensioenrechten... 2 1.2 Vervangingsratio

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Uit het antwoord moet

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden? 1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?. een daling van het aantal werklozen B. een toename van de emigratie uit het betreffende land. de

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

Eindexamen economie havo I

Eindexamen economie havo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 van het aanbod van arbeid

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten?

Welvaart en groei. 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 1) Leg uit wat welvaart inhoudt. 2) Waarmee wordt welvaart gemeten? 3) Wat zijn negatief externe effecten? 4) Waarom is deze maatstaf niet goed genoeg? Licht toe. 1) De mate waarin mensen in hun behoefte

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Afschaffing pensioenbonus: 83 tot 187 minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte

Afschaffing pensioenbonus: 83 tot 187 minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte Afschaffing pensioenbonus: 83 tot 187 minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand...2 1.1 De vroegere pensioenbonus...2 1.2

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen

Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen Voorbeeldcasussen workshop DELFI-tool t.b.v. de LWEO Conferentie 2016. Auteurs: Íde Kearney en Robert Vermeulen De voorbeelden in de casussen zijn verzonnen door de auteurs en komen niet noodzakelijkerwijs

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Een shift naar rechtvaardigheid

Een shift naar rechtvaardigheid Persconferentie tax shift 5 februari 2015 Een shift naar rechtvaardigheid Inleiding Wie onze welvaart wil vrijwaren en verder uitbouwen voor onze gezamenlijke toekomst en die van de generaties na ons,

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie