Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen"

Transcriptie

1 Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt bedrogen uit. Wie jong is, wordt getroffen Het budget van de woonbonus is ontoereikend. De overheveling van de bevoegdheid van het Federale naar het Vlaamse niveau is het moment om het systeem te hervormen. Zo wordt de hypothecaire belastingaftrek een belastingvermindering waardoor het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen stijgt. Een stijging van het gezamenlijk belastbaar inkomen kan tot gevolg hebben dat mensen niet meer in aanmerking komen voor studiebeurzen en allerhande premies en voordelen. Daarnaast wordt er nog steeds gewerkt met een forfaitair bedrag dat voor iedereen hetzelfde is ongeacht het inkomen. Volgens de ACLVB had deze hervorming het moment geweest om de woonbonus sociaal te hervormen met een hogere tegemoetkoming voor zij die het echt nodig hebben. Hieronder een kleine illustratie van de belastingvoordelen: Woonbonus vandaag Basisbedrag: 2280 EURO Verhoging: 760 EURO (1 ste 10 jaar) Woonbonus na hervormingen Basisbedrag: 1520 EURO Verhoging: 760 EURO (1 ste 10 jaar) Verhoging: 80 EURO (3 of meer kinderen) Totaal: Maximum 3040 EURO per persoon belastingvoordeel Totaal: Maximum 2280 EURO per persoon belastingvoordeel (760 EURO +80 EURO vervalt wanneer niet wordt voldaan aan 1 ste en enige woning!) Wie kinderen heeft, wordt getroffen Jong zijn alleen is niet voldoende. Wie jong is en kinderen wil, zal dubbel betalen. Werkende ouders die hun kind(eren) naar een opvang moeten brengen zullen hiervoor meer moeten betalen. Concrete cijfers hebben we nog niet maar we weten wel al dat de sociale tarieven van 1.5 euro naar 3 à 5 euro gaan. Dat is dus 2 of 3 keer zo duur. Dat belooft voor de andere tariefschalen

2 En als u denkt dat de Kinderbijslag dit zal compenseren dan komt u bedrogen uit. De overheid heeft met veel fanfare aangekondigd dat de kinderbijslag zou stijgen naar 150 EUR/kind. Wat zij met minder toeters en bellen aankondigde was dat het hier slechts ging om de basistoeslag. Ten eerste wordt de bijslag niet geïndexeerd in 2015 (en wellicht ook niet in 2016) : concreet betekent dit een verlies van 28 EUR per kind. Ten tweede worden ook nog eens de leeftijdstoeslagen en de toeslagen, voor wie meer kinderen heeft, afgeschaft. De beloofde winst van de regering is dus alleen voor wie niet meer dan één kind heeft. Wie twee kinderen heeft, verliest sowieso door het verdwijnen van de toeslagen. Ter illustratie: Vorig systeem 1 Basiskinderbijslag (bedrag per kind) : Eerste kind Tweede kind Vanaf derde kind Gewone kinderbijslag 90,28 167,05 249,41 Leeftijdsbijslag De kinderbijslag wordt verhoogd met een leeftijdsbijslag wanneer het kind zes, twaalf en achttien wordt. Oudste kind (*) Elk ander kind 6 11 jaar 15,73 31, jaar 23,95 47, ,60 60,93 1 Bron: Xeria 2

3 Dus wie bijvoorbeeld 3 kinderen heeft, 8 jaar, 15 jaar en 19 jaar rekent: 1 e kind: toeslag oudste kind (19j): e kind: toeslag ander kind (15j): e kind: toeslag ander kind (8j): = EUR Systeem onder Bourgeois I Basiskinderbijslag (bedrag per kind) Eerste kind Tweede kind Vanaf derde kind Gewone kinderbijslag Hetzelfde gezin onder Bourgeois I zal dus 3 x 155 EUR krijgen = 465 EUR. Dit gezin zal met de nieuwe kinderbijslag dus 150 EUR inleveren. Kinderen worden niet goedkoper met de jaren. En dat zal er niet op beteren als zij willen studeren. Vóór 2015 betaalden ouders die hun kinderen willen laten studeren en een toekomst bieden 620 EUR inschrijvingsgeld per jaar aan de universiteiten. Hier rekenen we dan nog niet de kosten bij van een kot en de vaak heel dure boeken. Door de besparingsmaatregelen van de Vlaamse Regering zal dit bedrag stijgen tot ca. 950 EUR per jaar. We kunnen alleen maar hopen voor deze mensen dat hun kinderen geen abonnement voor De Lijn behoeven, want ook hier wordt zwaar op ingehakt. Hoewel de concrete bedragen nog niet gekend zijn, is het quasi zeker dat de tarieven van De Lijn zullen stijgen. Dit zal uiteraard niet alleen de schoolgaande jeugd raken maar zal het hele sociale weefsel treffen. Ook ouderen zullen vanaf nu moeten betalen om de bus te mogen nemen. Wie werkloos is, wordt getroffen Het is ons reeds bekend wat er vanuit het federale niveau boven het hoofd van de werkloze hangt. De Vlaamse Overheid zal de loyale partner zijn in de federale strijd tegen de werkloze. Zij zal via haar nieuwe bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid de werkloze efficiënter en strenger controleren en sanctioneren. 3

4 Ondertussen zorgt zij zelf ook wel voor afbraak van tewerkstellingsplaatsen voor werklozen door hen de toegang te ontzeggen tot jobs in de sociale economie. Zo heeft de overheid de vereiste geschrapt dat 60% van de werknemers bij de dienstenchequebedrijven werkzoekenden of leefloners moesten zijn. Dit is een belangrijke tewerkstellingsbron om net de werklozen aan het werk te krijgen. Ook de werkenden krijgen een slok op de borrel. De Vlaamse regering wil het Betaald Educatief Verlof, opleidingskrediet en opleidingscheques omvormen tot 1 Vlaams stelsel. Er wordt in het regeerakkoord geen garantie gegeven naar het behoud van het aantal uren BEV voor de Werknemers. Daarnaast stelt het regeerakkoord dat het moet gaan over arbeidsmarktgerichte opleidingen. De ACLVB is echter van mening dat algemene opleidingen in aanmerking moeten kunnen blijven komen en dat het principe van BEV waarbij de werknemer de kans heeft om opleiding af te maken, bijkomende competenties op te doen, niet mag worden gewijzigd. De ACLVB wil erop wijzen dat het belangrijk is dat de sociale partners hierbij worden betrokken! Wie zorg behoeft, wordt getroffen Tenslotte wordt ook uw Zorgverzekering aangepakt. Het huidige systeem voorziet een bijdrage van 25 EUR/jaar voor het systeem of een bijdrage van 10 EUR voor wie tot een sociaal zwakkere groep behoort. De basistarieven zullen stijgen van 25 EUR naar 50 EUR, de sociale tarieven van 10 naar 25 EUR. Dit betekent dus een verdubbeling van het basistarief, maar wie tot de sociaal zwakkere groepen hoort, zal 2,5 maal meer betalen. En dan nutsvoorzieningen en verplaatsingen worden duurder Energie en water : Ondanks de dalende elektriciteitstarieven blijft de prijs van onze energiefactuur verder stijgen. Oorzaak : de kosten die doorgerekend worden via de distributienettarieven (bv. van EANDIS of INFRAX, ) swingen de pan uit. Er zal echter met deze nieuwe regering niets veranderen. Nog steeds zullen de kosten die gemaakt worden in het kader van de sociale en ecologische openbare dienstverplichtingen (premies, gratis elektriciteit, groenestroom certificaten, ) voor het overgrote deel betaald worden via de facturen van de gezinnen. De Vlaamse overheid houdt enkel rekening met de competitiviteit van de bedrijven en verliest de koopkracht van de gezinnen uit het oog. 4

5 Een nieuwe Vlaamse regering had echter werk kunnen maken van een rechtvaardige verdeling van de kosten en de baten over de verschillende gebruikers van het net. De Vlaamse regering heeft er ook duidelijk voor gekozen om af te stappen van de gratis politiek. Net zoals de 100 kwh gratis elektriciteit per persoon wordt ook de 15 m³ gratis water afgeschaft. Het resultaat is dat gezinnen per jaar wel zo n 200 euro meer zullen moeten betalen. En dit bovenop de stijgende kosten voor het distributienet en de verhoogde saneringsbijdrage voor water. Kortom : onze zo noodzakelijke nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water worden nog maar eens duurder voor de gewone gezinnen. Volgens de ACLVB moet er sterk over gewaakt worden dat er geen gezinnen belanden in een spiraal van betaalachterstanden en mogen dergelijke maatregelen geen energie- of waterarmoede in de hand werken. Mobiliteit : Heel wat zwaar vervoer dendert dagelijks over onze autostrades. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook buitenlanders mee betalen aan de kosten die verbonden zijn aan het onderhoud van onze wegen. Het gebruik van een km-heffing is niet alleen een goed instrument om iedereen te laten bijdragen aan het systeem, maar kan er ook voor zorgen dat de congestie of het fileleed wordt verminderd. De ACLVB vindt het positief dat er voor de vrachtwagens een systeem van kmheffing wordt uitgewerkt. Het is echter niet de bedoeling dat dergelijk systeem ook zal worden toegepast voor personenwagens. Niet iedereen kan immers via het openbaar vervoer of buiten de spitsuren naar het werk komen. Bovendien de opgelegde besparingen bij De Lijn en de NMBS zullen het openbaar vervoer er zeker niet goedkoper op maken. 5

Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter

Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter Er is geen excuus Vlaamse gezinnen verdienen beter persconferentie sp.a dinsdag 25 november 2014 1 Er is geen excuus. Vlaamse gezinnen verdienen beter. De Vlaamse factuurregering maakt duidelijke keuzes.

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden

Onze visie. Eensgezind besturen: één en ondeelbaar. Visie regeerakkoorden Visie regeerakkoorden Onze visie België is een goed land om in te wonen, te werken, te ontspannen, te leven. En weet je wat? We kunnen dat wel degelijk zo houden we kunnen zelfs nog béter. Waarom zouden

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

De ene samenwonende is de andere niet

De ene samenwonende is de andere niet De ene samenwonende is de andere niet VEERLE STROOBANTS De auteur is doctor in de pedagogische wetenschappen en stafmedewerkster bij het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale

Nadere informatie

Aangekondigde besparingsmaatregelen: te onrechtvaardig en te kortzichtig

Aangekondigde besparingsmaatregelen: te onrechtvaardig en te kortzichtig 1 Aangekondigde besparingsmaatregelen: te onrechtvaardig en te kortzichtig Nieuwsbrief kerstmis 2011 Donderslag bij heldere hemel We hebben er lang, heel lang moeten op wachten. Maar eindelijk hebben we

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Voelt het volk voor verzekering?

Voelt het volk voor verzekering? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Lambrecht van Eekelen en Robert Olieman Onderzoek Wie betaalt de rekening? Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Kenmerken van klanten Voelt

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Achtergrondfiches bij de politieke eisen

Achtergrondfiches bij de politieke eisen BB/03/DA/012.0/020409/SR/MDS ACW-bestuur 7 april 2009 Achtergrondfiches bij de politieke eisen Fiche 1: welvaartsvastheid van alle uitkeringen De sociale uitkeringen worden geïndexeerd. Maar niet volledig,

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Collega s vandaag is situatie gelijkaardig in ernst en omvang.

Collega s vandaag is situatie gelijkaardig in ernst en omvang. Minister- president, Ministers, Beste collega s, Onder leiding van CD&V bereikten we de voorbije jaren een nieuw institutioneel evenwicht. Het zwaartepunt ligt bij de deelstaten. De Copernicaanse omwenteling

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota stuk ingediend op 948 (2010-2011) Nr. 10 19 april 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 Reflectienota ingediend door de dames Irina De Knop en Mercedes

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD

Nieuw sectorakkoord 2015-2016. Woordje van de Nationaal Secretaris PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID. Grote lijnen van het akkoord: JULI2015 INHOUD PC118 VOEDINGS- NIJVERHEID VOEDINGSINDUSTRIE JULI2015 Woordje van de Nationaal Secretaris Na weken vergaderen is het ons gelukt om een sectorakkoord af te sluiten met de werkgevers van de voedingsnijverheid.

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse

Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse Bijlage: notities Cliëntentenraad en impactanalyse 1. DE INKOMENSPOSITIE VAN DE ALLEENSTAANDE OUDER De Cliëntenraad heeft zich verdiept in de inkomenspositie van alleenstaande ouders met een WWB-uitkering,

Nadere informatie

7 KEER BETER WONEN: INHOUDELIJKE NOTA

7 KEER BETER WONEN: INHOUDELIJKE NOTA 7 KEER BETER WONEN: INHOUDELIJKE NOTA WAT IS HET PROBLEEM? Wonen is anno 2012 te duur geworden. Zowel huurders als kopers zien alsmaar grotere bedragen verdwijnen onder de vorm van huur of afbetalingen.

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie