Gemeente Langemark Poelkapelle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Langemark Poelkapelle"

Transcriptie

1 Gemeente Langemark Poelkapelle 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 JEUGDWERKBELEID 1.1 Jeugdwerk 1.2 Financiële ondersteuning 1.3 Materiële ondersteuning en dienstverlening 1.4 Inhoudelijke ondersteuning 1.5 Kadervorming 1.6 Jeugdwerkinfrastructuur prioriteit brandveiligheid 1.7 Aanbod gemeentelijke jeugddienst 2 JEUGDBELEID 2.1 Speelruimtebeleid 2.2 Jongerencultuurbeleid (prioriteit) 2.3 Jeugdinformatie 2.4 Inspraak en participatie 2.5 Geïntegreerd beleid 2.6 Mobiliteit 3 FINANCIEEL OVERZICHT 4 BIJLAGEN 4.1 Gemeentebestuur 4.2 Jeugdraad + advies JBP 4.3 Stuurgroep JBP 4.4 Verslagen jeugdraad mbt JBP thema s 4.5 Reglementen (subsidies, kopiekaart, verhuur zalen en lokalen) 2

3 1 JEUGDWERKBELEID 1.1 Het jeugdwerk Situatieschets PARTICULIER JEUGDWERK Chiro Ixagodo Doelgroep: meisjes van 6 18 jaar Aantal leden: 80 Aantal leiding: 15 Werkingsgebied: Langemark Locatie: Chiroheem, Bikschotestraat 6, Langemark Tijdstip: wekelijks op zondagnamiddag van 14 17u Extra: jaarlijks kamp van juli Contact: Laura Depouvre, Lijsterstraat 6, 8920 Poelkapelle 0479/ , Chiro Langejo Doelgroep: jongens van 6 18 jaar Aantal leden: 55 Aantal leiding: 13 Werkingsgebied: Langemark Locatie: Chiroheem, Donkerweg, Langemark Tijdstip: wekelijks op zondagnamiddag van 14 17u. Extra: jaarlijks kamp van 21 tot 31 juli Contact: Daan Cools, Poelkapellestraat 15, 8920 Langemark 0472/ , Chiro KSA Poelkapelle Doelgroep: jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar Aantal leden: 83 Aantal leiding: 12 Werkingsgebied: Poelkapelle Locatie: Jeugdlokalen t Lachepitje, Brugseweg 118, Poelkapelle Tijdstip: tweewekelijks op zaterdag Extra: jaarlijks kamp van 10 tot 20 augustus Contact: Joyce Deraedt, Lijsterstraat 1, 8920 Poelkapelle 0472/ , 3

4 KSA Bikschote Doelgroep: jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar Aantal leden: 53 Aantal leiding: 11 Werkingsgebied: Bikschote Locatie: OC Mariazaal, Bikschotestraat 107, Bikschote Tijdstip: tweewekelijks op zaterdagnamiddag van 14 tot 17u. Extra: Kamp in augustus Contact: Pieterjan Parret, Bikschotestraat 118, 8920 Bikschote, 0494/ , KAJ Madoine Doelgroep: jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar Aantal leden: 47 Aantal leiding: 7 Werkingsgebied: Madonna Locatie: OC t Madointje, Klerkenstraat, Madonna Tijdstip: tweewekelijks op vrijdagavond Extra: Kamp in juli Contact: Dimitri Degraeve, Kerkstraat 17, 8920 Madonna 0476/ , KLJ Langemark Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar Aantal leden: 117 Aantal leiding: 11 Werkingsgebied: regio Langemark Poelkapelle Locatie: Schoolhuis, Bikschotestraat 101, Bikschote Tijdstip: vrijdagavond Contact: Pieterjan Verhelst, Provincieweg, 8920 Langemark Moeder Baekelandt Doelgroep: studenten vanaf 18 jaar Aantal leden: 68 Aantal leiding: 8 Werkingsgebied: regio Langemark Poelkapelle Locatie: Dorpshuis, Nieuwplaats, Poelkapelle Tijdstip: vrijdagavond Contact: Thijs Delva, Sasstraat 19, 8904 Boezinge 0472/ , Jeugdhuis de Flodder Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar Aantal leden: Aantal leiding: Werkingsgebied: regio Langemark Poelkapelle Locatie: Jeugdhuis, Boezingestraat 51, Langemark Tijdstip: vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond, tijdens de zomer ook op woensdagavond. Contact: Julie Wyseur, Statiestraat 2a, 8920 Langemark 0472/ , 4

5 JEUGDSPORTCLUBS KFC Langemark Balbal school Basketbalclub Rapid Volleybal Judo Karate Dansschool Donatha JEUGDCULTUURORGANISATIES Academie voor Muziek en Woord Tekenacademie Jeugdkoor Litelidoe Analyse Het jeugdwerk is goed verspreid over de verschillende deelgemeenten. Enkel in Sint Juliaan is er geen jeugdvereniging actief. De verenigingen richten zich naar verschillende leeftijdsgroepen. Het aantal kinderen en jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging stijgt. Het engagement van vrijwilligers is korter dan vroeger. De meeste jeugdverenigingen hebben een goed en regelmatig contact met de jeugddienst. Alle verenigingen zijn meestal aanwezig op de jeugdraad Visie De jeugdverenigingen zijn een zeer belangrijke partner in het gemeentelijk jeugdbeleid. Dat jongeren zichzelf organiseren en hun vrije tijd (én die van anderen) op een aangename en waardevolle manier invullen, zorgt er mee voor dat het aangenaam leven is in Langemark Poelkapelle. Jeugdverenigen hebben recht op een actieve ondersteuning vanuit de gemeente. Het is de taak van de gemeente om initiatief te nemen om verenigingen te ondersteunen. Elke vereniging kan vrij gebruik maken van deze ondersteuning. 5

6 1.2 Financiële ondersteuning Situatieschets Toelagen aan jeugdverenigingen Basistoelage Werkingstoelage: subsidie afhankelijk van aantal leden, leiding en activiteiten. Overnachtingstoelage: voor weekends en kampen van minder dan 7 overnachtingen Kampsubsidies Voor kampen van meer dan 7 dagen is er een kamptoelage. Deze wordt berekend op het aantal nachten, deelnemers en kilometers naar de kampplaats. Kadervormingsubsidies Voor het volgen van cursussen en vorming door begeleiding krijgen de verenigingen een financiële tussenkomst. Projectsubsidie voor vernieuwende culturele projecten Een subsidie vanuit het cultuurbeleidsplan waarvoor jeugdverenigingen ook in aanmerking komen. Subsidies voor jeugdinfrastructuur Jeugdverenigingen kunnen een speciale toelage aanvragen voor het verbeteren en verfraaien van jeugdwerkinfrastructuur Analyse Alle jeugdverenigingen maken gebruik van dit reglement. De projectsubsidie komt vanuit cultuur, 1 jeugdvereniging diende een aanvraag in. Infrastructuur: 4 aanvragen in periode Geen grote opmerkingen over het subsidiereglement Subsidieaanvraag is veel papierwerk, vraagt om veel inspanning om alle gegevens in 1x op te zoeken. Suggestie om bij het begin van het werkjaar een soort exellsheet te bezorgen aan de verenigingen zodat ze die gedurende het hele jaar kunnen aanvullen In september ook een moment voorzien waar verenigingen kunnen rekenen op hulp bij het invullen van de subsidieaanvraag Vraag naar een standaard boekhoudprogramma, kasboek Vraag of de infrastructuursubsidie behouden blijft met het wegvallen van deze prioriteit Visie De financiële ondersteuning moet de verenigingen zekerheid geven om hun werking te kunnen verderzetten. Ze moeten hun tijd voornamelijk kunnen steken in de ledenactiviteiten. Het opzetten van winstgevende activiteiten moeten beperkt blijven. 6

7 1.2.4 Doelstellingen en acties 1. Jeugdverenigingen maken gebruik van de subsidiereglementen. ACTIE Subsidies voor werking Subsidies voor kampen Subsidies voor kadervorming Subsidies voor jeugdwerkinfrastructuur De jeugddienst informeert verenigingen over de mogelijke subsidiemogelijkheden, herinnert aan belangrijke data en helpt bij het invullen van de aanvragen indien nodig. 6 De aanvraagformulieren worden gebruiksvriendelijker gemaakt Interactief bestuur De jeugdraad evalueert het subsidiereglement en de toepassing ervan. De jeugdraad formuleert voorstellen om het reglement te vereenvoudigen en aan te passen aan de huidige noden. 1.3 Materiële ondersteuning en dienstverlening Situatieschets Uitleendienst feestmateriaal De gemeente stelt feestmateriaal (tafels, stoelen, podia, nadars, beamer, muziekinstallatie ) gratis of tegen lage vergoeding ter beschikking van verenigingen. Kopiekaart Elke erkende vereniging kan een kopiekaart aanvragen. Hiermee kunnen jaarlijks 20 kopieën per lid gemaakt worden. De vereniging dient hiervoor jaarlijks zijn ledenlijst in bij de jeugddienst. Verhuur gemeentelijke zalen en lokalen Elke deelgemeente beschikt over een feestzaal en vergaderlokaal die door de verenigingen kan worden gebruikt voor activiteiten en vergaderingen. Secretariaat jeugdraad De jeugddienst neemt het secretariaat waar van de jeugdraad en zorgt voor de administratieve taken. 7

8 Informatieve ondersteuning Activiteitenkalender Website Webruimte Infoborden Analyse 6 van de 8 jeugdverenigingen maken gebruik van de kopieservice. Het merendeel van de verenigingen is tevreden met het reglement en de prijzen van de uitleendienst en zaalverhuur. De gemeentelijke zalen kunnen ook gehuurd worden door individuele jongeren of particulieren. Het zou interessant zijn om online te kunnen boeken en te zien of de zalen vrij zijn of niet Visie Door verenigingen op verschillende manieren en gebieden te ondersteunen, kan een rijk verenigingsleven bloeien in de gemeente. Door de ondersteuningsvormen kunnen de organisaties optimaal en zelfstandig functioneren Doelstellingen en acties 2. De bestaande dienstverlening wordt behouden. 7 ACTIE De uitleendienst investeert in voldoende en degelijk feestmateriaal. 9 Verenigingen kunnen een kopiekaart aanvragen. 10 Verenigingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke ontmoetingsinfrastructuur Interactief bestuur Er wordt overlegd met de adviesraden over het materiaal van de uitleendienst, zij kunnen voorstellen om nieuw materiaal aan te kopen. 8

9 1.4 Inhoudelijke ondersteuning Situatieschets Sabam De gemeente betaalt voor alle ontmoetingcentra het jaartarief Sabam voor het gebruik van mechanische muziek Billijke Vergoeding Voor alle zalen (uitgezonderd de sporthal) wordt het jaartarief dans betreffende de Billijke Vergoeding betaald. Informatiekanaal De jeugddienst fungeert als doorgeefluik voor allerlei informatie. Mailings, nieuwsbrieven, activiteiten, vormingen, die bij de jeugddienst terecht komen worden steeds doorgegeven aan de betrokken of geïnteresseerde verenigingen. Verzekering Voor alle leden van adviesraden werd een verzekering LO en BA afgesloten. Verenigingen kunnen voor tijdelijke vrijwilligers aan hun activiteiten of organisaties een verzekering afsluiten via Provincie West Vlaanderen Analyse Er moeten steeds meer papieren ingevuld bij organisaties. Jongeren en jeugdverengigingen weten niet altijd bij welke dienst ze waarvoor terecht kennen Visie Jeugdverenigingen kunnen terecht bij de jeugddienst om hun weg te vinden in de wetten, regels en diensten waarmee zij te maken krijgen. De jeugddienst helpt hen meezoeken naar antwoorden, diensten, Doelstellingen en acties 3. De jeugddienst kent de jeugdverenigingen, de jeugdvereniginen kennen de jeugddienst. ACTIE De jeugddienst beschikt van alle verenigingen over informatie betreffende de verantwoordelijken, de werking en lokalen 9

10 12 Bij het begin van elk werkjaar wordt in de jeugdraad kennis gemaakt met de jeugdraadvertegenwoordigers en de groepsleiding 4. De jeugddienst zorgt voor ondersteuning van jeugdverenigingen. ACTIE De dienst Vrije Tijd werkt infomappen uit (fuifmap, zaalverhuur, ) 14 Uitwisseling van informatie en kennis verstrekken via de jeugdraad. 15 Het secretariaat van de jeugdraad waarnemen en jeugdraadactiviteiten ondersteunen Interactief bestuur Via de jeugdraad wordt navraag gedaan welke ondersteuning de verenigingen wensen. 1.5 Kadervorming Situatieschets Jeugdverenigingen De provinciale afdelingen van jeugdvereningen organiseren regelmatig vormingsmomenten, cursussen en opleidingen. De Flodder organiseert jaarlijks een vormingsmoment voor hun leden. Er is een apart subsidiereglement voor kadervorming gevolgd door jeugdwerkers. Speelpleinwerking Nieuwe speelpleinmonitoren worden gestimuleerd om de basiscursus te volgen. Jaarlijks wordt 1 vormingsmoment voor monitoren georganiseerd. Er is een eigen kadervormingsreglement voor speelpleinmonitoren Analyse Enkel jeugdbewegingen (KSA, Chiro en KAJ) doen aan vorming. Jaarlijks volgen 3 à 5 nieuwe speelpleinmonitoren de cursus animator. Bijna alle speelpleinmoni s nemen deel aan de lokale vormingssessies. Vraag naar infosessie rond bijhouden kasboek/boekhouding, eventueel ism sport en cultuurverenigingen EHBO cursus inrichten voor verenigingen die op kamp trekken 10

11 1.5.3 Visie Kadervorming komt het jeugdwerk kwalitatief ten goede. Via vorming leren jongeren dat leidinggeven of engagement opnemen meer inhoud dan activiteiten begeleiden. Zo kan het jeugdwerk in een breder kader geplaatst worden. Door het deelnemen aan cursussen leren jongeren gelijkgezinden kennen en kunnen door uitwisseling van ervaringen nieuwe intiatieven ontstaan Doelstellingen en acties 5. De jeugddienst stimuleert jongeren om kadervorming te volgen. ACTIE Jonderen die kadervorming volgen krijgen, mits bepaalde voorwaarden, een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 17 Jongerden die vorming gevolgd hebben, kunnen stage lopen bij de speelpleinwerking en het jeugdwerk Interactief bestuur De jeugdraad en jeugddienst gaan in op de vragen naar vorming vanuit de jeugdverenigingen en/of speelpleinbegeleiders. 1.6 Jeugdwerkinfrastructuur prioriteit brandveiligheid Situatieschets Chiromeisjes Langemark Aantal lokalen: 1 leidingslokaal, 4 afdelingslokalen, 1 materiaallokaal, keuken en sanitair Ligging: Bikschotestraat 6, Langemark Kwaliteit: voldoende ruimte, geen isolatie, problemen met sanitair, lek dat Buitenruimte: geen Eigendom: privé, gemeente huurt de lokalen Gebruik: exclusief Chirojongens Langemark Aantal lokalen: 1 leidingslokaal, 4 afdelingslokalen, 2 materiaalruimtes, keuken en sanitair, 1 barak Ligging: Donkerweg, Langemark Kwaliteit: goed, gebouwd in 2000, geïsoleerd in

12 Buitenruimte: grasveld en koer Eigendom: gemeente Gebruik: exclusief Jeugdhuis De Flodder Aantal lokalen: instuifruimte met podium, 2 vergaderruimtes, sanitair, dranberging, keuken en tuinberging Ligging: Boezingestraat 51, Langemark Kwaliteit: goed, uitgebreid in 2010 Buitenruimte: tuin met overdekt terras, parking, Eigendom: gemeente Gebruik: exclusief KSA Chiro Poelkapelle Aantal lokalen: 1 leidingslokaal, 4 afdelingslokalen, 1 materiaallokaal, keuken en sanitair blok Ligging: Brugseweg 118, Poelkapelle Kwaliteit: goed Buitenruimte: speelplein met grasveld, verharding voor lokalen Eigendom: gemeente Gebruik: gedeeld met speelpleinwerking tijdens zomermaanden Moeder Baekelandt Aantal lokalen: 1 zolderruimte en berging Ligging: Dorpshuis, Nieuwplaats, Poelkapelle Kwaliteit: goed, renovatie in 2010 Buitenruimte: geen Eigendom: gemeente Gebruik: gedeeld gebruik met andere verenigingen KSA Bikschote Aantal lokalen: containergebouw met 2 speelruimtes, sanitair, keuken en berging + vergaderlokaal in het Schoolhuis Ligging: bij Mariazaal, Bikschotestraat Kwaliteit: goed Buitenruimte: grasveld en speelplein Eigendom: gemeente Gebruik: gedeeld met speelpleinwerking tijdens zomermaanden KLJ Langemark Aantal lokalen: 1 leidingslokaal, 1 materiaallokaal en zolderruimte, buiten WC Ligging: Schoolhuis Bikschotestraat Kwaliteit: goed, gerenoveerd 2008 Buitenruimte: koertje, grasveld en speelplein Eigendom: gemeente Gebruik: exclusief gebruik van lokalen, gebouw gedeeld met andere verenigingen. Voor ledenactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke OC s. 12

13 KAJ Madonna Aantal lokalen: leidingslokaal Ligging: OC t Madointje, Klerkenstraat Kwaliteit: goed Buitenruimte: speelplaats Eigendom: gemeente Gebruik: exclusief Voor ledenactiviteiten wordt gebruik gemaakt van t Madointje Analyse Meeste jeugdverenigingen zijn tevreden met hun lokalen. De jeugdbewegingen in Langemark en Poelkapelle hebben voldoende ruime gebouwen, met voor elke leeftijdsgroep een eigen lokaal. Sinds 2009 moeten jeugdverenigingen een vergoeding voor energiekosten betalen. KSA Bikschote verhuist eind 2010 naar containerlokalen, die vroeger gebruikt werden door de BKO van Langemark. gingen. Het Schoolhuis en Dorpshuis werden in de vorige beleidsperiode gerenoveerd. De omgeving van de Flodder werd samen met die van de sporthal aangepakt. Er werd groen voorzien en ook parking. Het jeugdhuis zelf werd uitgebreid met nieuwe bergingen en luifel. Een aantal jongerenverenigingen heeft enkel een plek om te vergaderen met het bestuur, voor ledenactiviteiten moeten ze uitwijken naar een ontmoetingscentra. Het thema jeugdlokalen komt elke jeugdraad uitgebreid aan bod. De brandweer controleerde al enkele gebouwen op brandveiligheid. De verslagen hiervan kregen we echter niet door. Voorstel om tijdens het nieuwe beleidsplan jaarlijks 3 lokalen grondig te controleren en aan te passen. Brandblusapparaten: zitten de jeugdlokalen in het contract dat de gemeente heeft om jaarlijks de apparaten te controleren en vervangen? Indien niet, dit laten opnemen. de brandweer contacteren als deskundige en om afspraken te maken voor de opvolging van deze prioriteit. De Chiromeisjes hebben geen buitenruimte in de buurt van hun lokaal. Ze moeten een eindje stappen om op een veilig grasplein te kunnen spelen. Bij het lokaal hebben de leden ook geen plaats om hun fiets weg te zetten. Betere bereikbaarheid lokalen Donkerweg voor hulpdiensten is afhankelijk van de uitvoering van BPA Donkerweg Visie Voor jeugdverenigingen is het belangrijk om een eigen stek te hebben, waar ze zichzelf kunnen zijn en dat ze zelf kunnen inrichten. De gemeente wenst in te tekenen op de prioriteit brandveiligheid, omdat spelen slechts mogelijk is in een veilig lokaal. 13

14 1.6.4 Doelstellingen en acties 6. De jeugdlokalen zijn brandveilig ACTIE Jaarlijks controleert de brandweer minstens 3 jeugdlokalen. 19 De lokalen zijn uitgerust met gecontroleerde brandblusapparaten, noodverlichting, e.d. 20 De brandblusapparaten in jeugdlokalen worden opgenomen in het algemene onderhoudscontract van de gemeente De jeugdverenigingen kunnen beschikken over een goed, degelijk en voldoende ruim lokaal. Ook de buiten(speel)ruimte is goed ACTIE In overleg met de jeugdraad wordt een nieuw reglement uitgewerkt voor toelagen aan jeugdwerkinfrastructuur waarin extra aandacht is voor brandveiligheid. 22 De jeugdverenigingen onderhouden de lokalen die ze ter beschikking krijgen. De jeugddienst doet regelmatige controles. 23 Er is jaarlijks één groot schoonmaakmoment Interactief bestuur In samenwerking met de jeugdraad wordt een gebruiksreglement en controlelijst voor de jeugdlokalen opgesteld. 1.7 Aanbod gemeentelijke jeugddienst Situatieschets Grabbelpas & Swap Tijdens de kerst, paas en zomervakantie organiseert de jeugddienst vrijetijdsactiviteiten voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Bij de programmatie wordt aandacht besteed dat de activiteiten verspreid in alle deelgemeenten doorgaan, er is ook een aanbod voor de verschillende leeftijds groepen (kleuters, lagere schoolkinderen en tieners). Speelpleinwerking In de zomervakantie wordt er op verschillende locaties speelpleinwerking georganiseerd. 14

15 Paspartoe Tijdens de paas en zomervakantie worden er activiteiten georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Alveringem, Lo Reninge, Vleteren, Heuvelland, Ieper, Zonnebeke, Wervik, Mesen en Poperinge Analyse Belangrijk om te investeren in in degelijk opgeleide animatoren. Het aantal deelnemers blijft stabiel. Positieve reacties op organisatie en aanbod. Vraag naar meer kleuteractiviteiten. Voor tieneractiviteiten is er heel beperkte interesse. In 2010 werden grabbelweken aangeboden, dit werd heel positef onthaald. Er is een afstemming met de sportwerking en een samenwerking met het Buitenbeentje ivm voor en naopvang Visie Vanuit de gemeente worden een aantal initiatieven genomen, die het particulier jeugdwerk of vrijetijdsaanbod aanvullen of blinde vlekken opvullen, maar geen concurrentie betekenen Doelstellingen en acties 8. De jeugddienst werkt aan een toegankelijk en divers aanbod voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd. ACTIE Organisatie van grabbelpas en swap Speelpleinwerking voor 6 14 jarigen Het vakantieaanbod van de verschillende diensten en verenigingen wordt op elkaar afgestemd 27 De intergemeentelijke samenwerking Paspartoe wordt verdergezet. 28 De vakantieinitiatieven worden jaarlijks toegelicht aan de sociale dienst van het OCMW en het asielcentrum zodat zij gericht kinderen kunnen stimuleren om deel te nemen Interactief bestuur Er wordt regelmatig gepolst bij de deelnemers van de vrijetijdsactiviteiten hoe het aanbod ervaren wordt en naar wat er kan verbeteren. 15

16 2 JEUGDBELEID 2.1 Speelruimtebeleid Omschrijving Langemark Speel en sportterrein bij sporthal, Klerkenstraat 47 Speelplein bij sportcentrum, Boezingestraat 51a Speel en sportterrein in Papaverwijk Voetbalveld in Eeckhoutmolenwijk Poelkapelle Speel en sportterrein, Brugseweg Speelplein Kapelmeers Grasveld in Merelstraat Bikschote Speelplein en voetbalveld bij school Bikschotestraat Madonna Speel en sportterrein in Kerkstraat Sint Juliaan Speel, sport en skateterrein bij OC Hazebrug, Hazeweidestraat Analyse De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de veiligheid van speelterreinen. Er is een jaarcontract afgesloten met Speel o kee voor de jaarlijkse controle en risicoanalyse. Het skateterrein in Langemark werd verwijderd. Dit werd niet meer gebruikt en past niet voor het strijkatelier. Recent werd geïnvesteerd in nieuwe speeltoestellen bij het sportcentrum en in Bikschote. De vraag naar een speelbos blijft Visie Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen spelen en elkaar ontmoeten in hun eigen vertouwde omgeving. Daarom wordt getracht in alle wijken speelruimte te creëren. 16

17 2.1.4 Doelstellingen en acties 9. Verspreid over de gemeente zijn er goed onderhouden speelterreinen die voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. ACTIE Er wordt samengewerkt met een externe firma voor de jaarlijkse controle en risicoanalyse. 30 Er worden informatieborden geplaatst op de speelterreinen met nuttige info. 31 In nieuwe verkavelingen wordt ruimte voorzien voor speelruimte. In bestaande wijken wordt nagegaan of het zinvol is om braakliggende terreinen in te richten als speelplein Interactief bestuur Bij de (her )inrichting van speelterreinen wordt gepolst naar de mening van kinderen, jongeren en buurtbewoners. 2.2 Jongerencultuurbeleid (prioriteit) Omschrijving In alle gemeentelijke zalen mogen verenigingen fuiven organiseren. Voor de zalen zijn dit maximum 12 fuiven per jaar, voor de sporthal maximum 3. Er is een aanbod van muziek, woord en tekenacademie en een kinderkoor. Binnen het cultuurprogramma KLAPZ! is er aandacht voor kinderen. Het intergemeentelijke samenwerkingsverband Paspartoe wil een jongerencultuurproject opzetten in de Westhoek. In het takenpakket zit een opdracht om 20% van de tijd aan een kinder en jeugdwerking in de bibliotheek te besteden Analyse Regelmatig een vraag naar repetieruimte bij de jeugddienst, jeugdhuis en zaalverantwoordelijken. Hierop kan geen positief antwoord gegeven worden of moet doorverwezen worden naar Zonnebeke of Ieper. Misschien kunnen er repetitieruimtes voorzien worden op de toekomstige locatie van muziek en tekenacademie. 17

18 Reglement voor culturele projectsubsidies is weinig gekend bij jeugdverenigingen. De bibliotheek wordt meer door lagere schoolkinderen bezocht dan door tieners. De bib wordt volgend jaar groter, de polyvalente zaal wordt ingepalmd. De oude cafetaria opgefrist tot een nieuw vergaderlokaal voor verenigingen. Cultuur is aan een sterke opmars bezig, mede dankzij de inzet van de cultuurdienst. Klapz! is een heel leuk en sterk initiatief Buiten de muziekoptredens in de Flodder en de lokale toneelvoorstellingen is er niet zo veel podiumaanbod. Enkel erkende (jeugd )verenigingen mogen fuiven organiseren in de gemeentelijke zalen. Er wordt ook gefuifd in loodsen of tenten. De formulieren voor feestmateriaal, Sabam, ook plaatsen in het digitaal fuifloket op de gemeentelijke website. De deadlines voor het indienen van de formulieren zijn verschillend Fuifproblemen: geluidsoverlast, 16 jarigen & alchohol Visie Jongeren moeten in hun eigen gemeente kunnen fuiven. Feesten en fuiven is niet enkel lawaai of overlast, maar is vooral een ontmoetingsplaats voor jongeren Doelstellingen en acties 10. Verenigingen kunnen in de eigen buurt fuiven organiseren. ACTIE Bij megafuiven zijn er contacten met politie en brandweer om overlast te beperken. 33 Er is een fuifloket waar alle aanvragen ivm fuiven verzameld worden 11. Aangepaste cultuuractiviteiten voor kinderen en jongeren. ACTIE Binnen het KLAPZ! project is er een kinderprogramma. 35 Langemark Poelkapelle neemt deel aan het Westhoek jongerencultuurproject. 36 Jeugd en cultuurvereniginen kunnen subsidies aanvragen voor cultuurprojecten. 37 De bibliotheek heeft extra aandacht aan het jongerenpubliek

19 2.2.5 Interactief bestuur Er is voorafgaandelijk overleg met de organisatoren van megafuiven, nadien volgt een evaluatie. 2.3 Jeugdinformatie Omschrijving Activiteitenkalender 5x per jaar verschijnt het gemeentelijk infoblad Infoflash. Alle verenigingen kunnen hun activiteiten doorgeven voor de kalender Website De gemeentelijke website werd volledig vernieuwd. Hier is heel wat informatie en documentatie terug te vinden die interessant is voor verenigingen. Er is ook een link naar websites van verenigingen. Naast de gemeentelijke website, is er ook een jongerenwebsite voor de regio Ieper opgemaakt ism de regionale welzijnsraad. Infoborden Aan de invalswegen van iedere deelgemeente staan infoborden. Verenigingen kunnen hier hun activiteiten bekendmaken. Alle jeugdverenigingen kregen in borden. Gratis internet Inwoners kunnen gratis internetten in de bib Analyse De informatie voor de activiteitenkalender in Infoflash moeten ruim op voorhand ingediend worden en er is ook geen ruimte voor artikels van verenigingen. De website van de gemeente is niet aantrekkelijk voor jongeren. Er staat heel veel info op de website, maar niet zo gemakkelijk om iets te vinden. Promotie voor het jeugdaanbod wordt voornamelijk via de basisscholen verspreid. Jeugd en jeugdverenigingen weten niet waarvoor ze allemaal terecht kunnen op de jeugddienst Visie De gemeente informeert en communiceert in een eenvoudige taal op maat van de gebruikers, zij kunnen op 1 plaats terecht voor vragen e.d. 19

20 2.3.4 Doelstellingen en acties 12. De jeugddienst informeert en communiceert op maat. Kinderen, jongeren en volwassenen worden op een eigen manier en via eigen kanalen geïnformeerd. ACTIE De communicatiedienst organiseert ism de jeugddienst rondleidingen en speelse bezoeken voor klassen die het gemeentehuis bezoeken. 39 De regionale jongerenwebsite wordt upto date gehouden. 40 Voor de zomervakantie wordt een vakantiebrochure verspreid, die alle activiteiten van verschillende diensten en organisaties uit de gemeente bundelt. 41 In de bibliotheek wordt een JIP infozuil geplaatst en worden er regelmatig thema s uit belicht Interactief bestuur Aan de klasbezoeken aan het gemeentehuis wordt een inspraakmoment gekoppeld, waarbij gepeild wordt naar de mening van kinderen. 2.4 Inspraak en participatie Omschrijving Permanente inspraakmomenten In de jeugdraad zijn alle jeugdverenigingen vertegenwoordigd en zijn ook nietgeorganiseerde jongeren welkom. Thema s die jongeren en het jeugdwerk aanbelangen, komen tijdens de bijeenkomsten uitgebreid aan bod. Met klasgroepen die een bezoek brengen aan het gemeentehuis en kennis maken met de werking ervan, wordt een kort inspraakmoment voorzien. De stuurgroep speelpleinwerking komt regelmatig bijeen en wordt nauw betrokken bij de werking en organisatie van het speelplein. Informele inspraakmomenten Bij inschrijvingen grabbelpas, swap of speelplein. Tijdens en na activiteiten 20

21 Inspraak in kader van beleidsplanning Enquête naar verenigingen Voor de opmaak van het jeugdbeleidsplan werd een stuurgroep samengesteld met een afvaardiging uit iedere jeugdwerkvorm. Tijdens klasbezoeken werden kinderen bevraagd hoe ze hun vrije tijd besteden. Participatie Kinderen uit gezinnen met financiële moeilijkheden aan meestal niet mee op kamp of nemen niet deel aan extra betalende activiteiten. Sinds 2010 is er een asielcentrum in onze gemeente. Het is de bedoeling dat de kinderen uit dit opvangcentrum deelnemen aan het verenigingsleven. Een aantal verenigingen wordt geconfronteerd met kinderen die gedragsproblemen hebben. Ze staan ervoor open en laten deze kinderen proberen om deel te nemen. Soms is het niet mogelijk dat deze kinderen kunnen blijven in de vereniging of mee kunnen op kamp. Van de leiding vraagt dit veel inzet en extra aandacht, wat niet altijd mogelijk is Analyse De meeste verenigingen nemen regelmatig deel aan de jeugdraad. Het aantal adviezen van de jeugdraad is eerder beperkt. De schepen van jeugd is aanwezig op jeugdraadvergaderingen. Het is moeilijk om individuele jongeren te betrekken bij de jeugdraad. Er is een stuurgroep speelpleinwerk waaraan veel monitoren deelnemen. Jeugdverenigingen kunnen een extra inspanning doen en hun oor te luister leggen bij hun leden. Zo kunnen zij ook doorgeven aan de gemeente wat er leeft bij jongeren. Positief dat de jeugdschepen steeds aanwezig op de jeugdraad, zo kan er snel meer verduidelijking komen bij een onderwerp of vraag. Het OCMW beschikt over een budget om sociaal culturele en sportieve activiteiten (gedeeltelijke) terug te betalen, zodat mensen die het financieel moeilijk hebben wel kunnen deelnemen. Hiervoor hoeven ze geen cliënt te zijn van het OCMW. Moeilijk om te achterhalen of geld de echte reden is van niet deelname, ook een taboe om hier de ouders over aan te spreken. Voorstel om een verenigingenbrochure uit te geven bij begin van het schooljaar waar alle jeugdbewegingen, sportclubs en muziek en tekenacademie in opgenomen zijn. In deze brochure ook vermelden dat het OCMW financieel steun kan bieden Visie Jongeren en kinderen mogen niet alleen deelnemen aan het jeugdwerk, ze mogen er ook hun mening uiten. Meestal gebeurt die op een informele manier tijdens een activiteit of nadien met hun ouders. Wanneer er een concrete aanleiding is (JBP, aanleg speelterrein, ) is de aanpak formeler. We vinden het belangrijk dat de bevolking de gemeentelijke diensten kennen en dat er een goed contact is. Zo kan er kort op de bal gespeeld worden en is een snelle bijsturing mogelijk. 21

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be

Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.10 Fax: 052/45.98.18 Website: www.zele.be Jeugddienst Zele Markt 50, 9240 Zele Tel: 052/45.98.25 Website: www.jeugdinzele.be J e u g d b e l e i d s p l a n 2 0 1 1-2013

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer

Inleiding. Beste lezer GEMEENTE NIJLEN VERANTWOORDINGSNOTA BIJ HET JEUGDBELEIDSPLAN 2011-2013 2012 GEMEENTEBESTUUR NIJLEN KERKSTRAAT 4 2560 NIJLEN Inleiding Beste lezer 2012 was het tweede uitvoeringsjaar van het lopende Jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. INHOUDSOPGAVE p 1. VOORWOORD p 2. VOORSTELLING: Stad Borgloon p 3. VISIE p 8. PROCES EN ANALYSE p 9. HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid p 15

INHOUDSOPGAVE. INHOUDSOPGAVE p 1. VOORWOORD p 2. VOORSTELLING: Stad Borgloon p 3. VISIE p 8. PROCES EN ANALYSE p 9. HOOFDSTUK 1: Jeugdwerkbeleid p 15 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE p 1 VOORWOORD p 2 VOORSTELLING: Stad Borgloon p 3 Stadsbestuur Borgloon p 3 Stedelijke Jeugddienst Borgloon p 4 Jeugd en Jeugdwerk Borgloon p 6 VISIE p 8 PROCES EN ANALYSE p

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

DRAAIBOEK gaming EN DE BIBLIOTHEEK

DRAAIBOEK gaming EN DE BIBLIOTHEEK DRAAIBOEK gaming EN DE BIBLIOTHEEK Samenstelling: Biblio 7 Eindredactie: Compagnie Nostalgie Campagnebeeld: Kurt Vanrumbeke Vormgeving: Design Sense V.U.: Loes Vandromme, voorzitter CO 7, Grote Markt 1,

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg 417 3640 Kinrooi NIS-code: 72018 Secretaris: Marijke Clerx Financieel

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.3.1 Beleid en Beleidsgroepen... 28 2.3.2 Werkgroepen... 32 2.3.3 Vorming... 36

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018 Chapter: Inleiding BELEIDSNOTA 2013-2018 LUBBEEK TERUG OP DE SPOREN 2 Inleiding... 4 Politie en veiligheid... 6 Brandweer en civiele bescherming... 9 Openbare

Nadere informatie

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS?

VERHUUR TE HUUR JEUGDLOKALEN & WWW.JEUGDLOKALEN.BE HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR JEUGDLOKALEN & VERHUUR HOE VERHUUR IK MIJN LOKAAL VOOR OVERNACHTINGEN, EVENEMENTEN OF AAN VASTE PARTNERS? TE HUUR WWW.JEUGDLOKALEN.BE TE HUUR COLOFON Redactie Anne Mariën

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG

YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG YOUTOP 5 MEI EINDVERSLAG INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 : Armoede Hoofdstuk 2 : Gezondheid Hoofdstuk 3 : Milieu en duurzaamheid Hoofdstuk 4 : Mobiliteit Hoofdstuk 5 : Onderwijs Hoofdstuk 6 : Politiek,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie