Angststoornissen bij vrouwen: een mythe? Eni Becker Radboud University, Behavioural Science Institute Silvia Schneider Universität Bochum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Angststoornissen bij vrouwen: een mythe? Eni Becker Radboud University, Behavioural Science Institute Silvia Schneider Universität Bochum"

Transcriptie

1 Angststoornissen bij vrouwen: een mythe? Eni Becker Radboud University, Behavioural Science Institute Silvia Schneider Universität Bochum

2 Overzicht Wat is Angst wat is een Angststoornis Epidemiologie van Angststoornissen Hypothesen over verschillen tussen mannen en vrouwen Consequenties voor Diagnostiek en Therapie

3 Vrees en Angst

4 Vrees Adaptief en heeft evolutionaire waarde Mensen zijn biologisch gepredisponeerd Omvat activatie van het sympathische zenuwstelsel Fight or flight fenomeen

5 Beschermende functie van Angst Overlevingspercentage van Guppies na 60 uur durende confrontatie met een zwarte Baars (%) angstig : mijdt roofdier ambivalent : komt middelmatig vaak bij roofdier in de buurt onbevreesd : komt vaak bij roofdier in de buurt Dugatkin 1992

6 Angst heeft drie kanten lichaam denken gedrag hartloppingen, adem, spierspanning gevaar, Ik red het niet weglopen, vechten, verstijfd van angst

7 Angstreacties hebben een typisch Angst Tijdsverloop Ze nemen snel toe (snelle reactie op gevaar is zinvol) Ze nemen langzaam af (verhoogd reactievermogen is zinvol) Ze kunnen niet zomaar worden uitgezet (Angsthormonen hebben een bepaalde halfwaardetijd) tijd

8 Wanneer wordt angst een ziekte? Als deze overdreven sterk of aanhoudend is, Als deze zonder voldoende reden optreedt, Als deze niet meer gecontroleerd of getolereerd kan worden, Als deze lijden veroorzaakt en het leven inperkt en Als de symptomen volgens een bepaald patroon optreden!

9 Angststoornissen 1. Specifieke Fobie Fobieën 2. Sociale Fobia 3. Agorafobia Angsttoestanden 4. Paniekstoornis 5. Gegeneraliseerde Angststoornis andere 6. OCD 7. PTSS

10 Om te onderscheiden: belangrijkste vrees Gevaar vanwege object/ situatie Specifieke Fobie! Gevaar vanwege beoordeling door anderen Sociale Fobie! Gevaar vanwege angstsymptomen Agorafobie, Paniekstoornis!

11 Is angst typisch vrouwelijk?

12 Epidemiologie Komt het vaker voor bij vrouwen?

13 25 Angststoornissen bij volwassenen Levensduurprevalenties 20 % PS AG SoP SP GAS DS Zürich-vrouwen München-vrouwen Zürich-mannen München-mannen Angst, J. (2001). Zürich Studie; Wittchen et al. (1991). München-Studie.

14 % Angststoornissen bij kinderen/jongeren Levensduurprevalenties PS AG SoP SP GAS TA Dresden-meisjes Dresden-jongens (8 jaar) Bremen-meisjes Bremen-jongens (12-17 J.) Essau et al. (1998). Bremen-Studie; Federer et al. (2000). Dresden-Studie

15 Cumulatieve incidentie van angst afhankelijk van leeftijd en geslacht % 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Mädchen Jungen Lewinsohn et al. (1998)

16 Conclusie Epidemiologie Vrouwens en meisjes lijden 2-3x vaker aan angststoornissen dan mannen c.q. jongens Vergelijkbare verschillen bij angst in het algemeen

17 Waarom hebben vrouwen meer last van angst?

18 Waarom hebben vrouwen vaker last van angst? Oorzaken weinig onderzocht In literatuuronderzoek weinig studies gevonden Als deze vraag al gesteld wordt dan is deze ondergeschikt aan andere vraagstellingen Verschillende werkhypothesen

19 Hypothesen over geschlachtsverschillen Artefacthypothese Geschlachtsrollenhypothese Stresshypothese Biologische hypothese

20 De Artefacthypothese Klachten en ontevredenheid over werkelijke nadelen worden als psychische symptomen en syndromen geinterpreteerd Pathologisering van vrouwen Moderne gestandaardiseerde dataverzameling werkt deze bias tegen Epidemiologische studies met moderne dataverzameling bevestigen geslachtsverschillen

21 Vrouwen praten Mannen bluffen? Vrouwen praten meer over hoe ze zich voelen en geven angsten toe Onderzoek van Mack en Schröder (1979): Jongens en meisjes werd gevraagd om hun angst voor injectienaalden en bloedafname aan te geven op een vragenlijst (zelfrapportage) Jongens en meisjes werd daarna bloed afgenomen (rapportage door anderen)

22 Vrouwen praten Mannen bluffen? Meisjes schatten zichzelf op de vragenlijst als angstiger in als jongens In gedragstest werden jongens en meisjes als even angstig beoordeeld Zelfrapportage en rapportage door anderen komen bij meisjes goed overeen, bij jongens niet

23 De Geschlachtsrollen-hypothese Vrouwelijke geslachtsrol, die gekenmerkt wordt door emotionaliteit, zich focussen op familie, afhankelijkheid en laag zelfvertrouwen, bevordert de ontwikkeling van angst Mannelijke geslachtsrol, die gekenmerkt wordt door dominantie, aggressie en concurrentie, bevordert het kunnen omgaan met angst Fodor, (1974); Al-Issa (1980)

24 Correlatie von masculiniteit (FPI) en angstymptomen 0-0,1 PS AG SoP SP GAS Zwang -0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7 Frauen Männer Angst (1999)

25 Geschlachtsrollen-hypothese Verminderde masculiniteit gaat samen met meer angst (minder actieve pogingen tot coping, terugtrekken)

26 De Stresshypothese Vrouwen staan meer bloot aan chronische stress Aanwijzingen voor hogere belasting door stress en ontwikkeling van angst Veelvuldige belasting door familie, beroep, organiseren van sociaal netwerk Alleenstaande moeders Etc. In totaal slechts een zwakke samenhang tussen stress en angst

27 Biologische hypothesen Vooral hormonale factoren (oestrogeen/progesteron) beinvloeden begin en verloop van angststoornissen Genetische verankering von Angst Hogere penetrantie (mate van manifest worden) van angstgenen bij vrouwen

28 Biologische hypothesen Aanwijzingen voor samenhang tussen zwangerschap en postpartum-periode en ontwikkeling van angst Vrouwen met paniekstoornis rapporteren een significante vermindering van paniekaanvallen aan het begin van de zwangerschap en een significante toename in post-partum fase

29 Conclusie over oorzaken van Geschlachtsverschillen Consistente samenhang tussen vermindere masculiniteit en angstsymptomatiek Zwakke samenhang tussen stress en angstsymptomatiek Aanwijzingen voor hormonale factoren en angstsymptomatiek

30 Consequenties voor Diagnostiek en Therapie

31 Consequenties voor Diagnostiek I Ter voorkoming van een geslachtstbias in de diagnostiek Het inzetten van gestandaardiseerde instrumenten bij de dataverzameling (gestructureerde interviews, diagnosechecklisten, vragenlijsten) Combinatie van zelfrapportage en rapportage door anderen Observaties

32 Consequenties voor Diagnostiek II Analyse van geschlachts-specifieke aspecten in het ontstaan en de instandhouding van angst Chronische stress? Verminderde masculiniteit

33 Empirisch gevalideerde Therapie Cognitieve Gedragstherapie (CGT) methode eerste keuze bij Paniekstoornis en agorafobie Specifieke fobieen Sociale fobie Gegeneraliseerde angststoornis Posttraumatische stressstoornis Dwangstoornis APA Task Force (1998)

34 Therapie Geen systematische analysen van verschillen in werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze therapie Meta-analysen wijzen op een gelijkwaardige werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie bij vrouwen en mannen

35 Centrale elementen van CGT Psycho-educatie over angst en angststoornissen Exposure in vivo Verandering van angstbevorderende (dysfunctionele) gedachten

36 Geschlachtsspecifieke interventies Opbouwen van onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en actieve copingstrategieen Assertiviteitstraining Ondersteuning door hobbies, beroepsuitoefening etc. Training probleemoplossen Afbouwen van chronische stress Ontspanningstraining Training coping met stress

37 Casus: mevrouw T. Sinds 10 jaar panieksaanvallen en sterk agorafobisch vermijdingsgedrag Opgeven van beroepsuitoefening an vroegtijdige pensionering Aangewezen op hulp van naasten (echtgenoot, dochter)

38 Casus: mevrouw T. Vicueuze cirkel ter verklaring van paniekaanvallen Exposure in vivo Erbij betrekken van echtgenoot Assertiviteitstraing Herintreding op arbeidsmarkt Lichamelijke symptomen Fysiologische verandering Angst Waarneming Gedachten gevaar

39 Samenvatting Vrouwen en meisjes hebben 2-3x vaker last van angststoornissen In het bijzonder is een verminderde masculiniteit geassocieerd met angstsymptomatiek Geschlachtsspecifieke therapieuitgangspunten zijn er niet

40 Open vragen Tot nu toe bijna alleen correlatiestudies ter verklaring van geslachtsverschillen (kip-ei probleem) prospectieve longitudinale- en experimentele studies nodig Nauwelijks onderzoek naar verschillen in werkzaamheid van huidige therapievormen bij mannen en vrouwen Zijn er verschillende therapieen voor mannen en vrouwen met angststoornissen nodig? Of aanvullende specifieke interventies afhankelijk van de analyse van instandhoudende omstandigheden?

EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR. Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem

EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR. Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem ANGSTSTOORNISSEN & GEBRUIK VAN MIDDELEN EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem Inhoudsopgave Inleiding 4 Deel I - Angst en middelengebruik 6 Achtergronden 6 Klinisch-epidemiologische

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

Toolkit Angst bij ouderen

Toolkit Angst bij ouderen Toolkit Angst bij ouderen Doelen 1. Betere herkenning en eerder ingrijpen in geval van angst bij ouderen. 2. Betere behandeling in geval van angst bij ouderen. Screening In de praktijk kunnen zowel de

Nadere informatie

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis Colofon Auteurs: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein

Nadere informatie

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Leidraad voor regionale zorgprogrammering Landelijk Basisprogramma Angststoornissen Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Met medewerking van Jolanda Meeuwissen, Ineke Voordouw en Vera van de

Nadere informatie

7. ANGSTSTOORNISSEN. PPC Michel Lahaye Hoofdstuk Inleiding (versie 2011 juli) 1

7. ANGSTSTOORNISSEN. PPC Michel Lahaye Hoofdstuk Inleiding (versie 2011 juli) 1 7. ANGSTSTOORNISSEN 1 HOOFDSTUK 7: ANGSTSTOORNISSEN 7.1 INLEIDING Angststoornissen en depressies behoren vandaag tot de meest voorkomende psychische stoornissen! Een goed begrip van deze twee stoornissen

Nadere informatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen

Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen MRA 0612 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en alcoholmisbruik. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

ANGST EN DENTOFOBIE: ZOWEL BIJ PATIENT ALS PRACTICUS?

ANGST EN DENTOFOBIE: ZOWEL BIJ PATIENT ALS PRACTICUS? KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT GENEESKUNDE DEPARTEMENT MONDGEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Capita selecta tot verkrijgen van de graad van master in de tandheelkunde ANGST EN DENTOFOBIE: ZOWEL BIJ PATIENT

Nadere informatie

Stress en hart - en vaatziekten

Stress en hart - en vaatziekten Stress en hart - en vaatziekten Verbanden in kaart gebracht van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Redactie: Peter de Jonge Annelieke Roest Jos van Erp Januari 2014 Auteurs: Dr. Jos Brosschot,

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken?

Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? Dr M. Schuring Dr F.A. Reijenga Drs B. Carlier Prof Dr A. Burdorf 1 Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

Nadere informatie

Zicht op LOK: Vóórkomen en behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten. Een verkennend onderzoek

Zicht op LOK: Vóórkomen en behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten. Een verkennend onderzoek : Vóórkomen en behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten Een verkennend onderzoek Mw. Dr. Maaike de Vries, Impact (Kennis- en adviescentrum psychosociale zorg na rampen) Mw. Dr. Yanda van Rood,

Nadere informatie

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Mevrouw drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 14 Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 1.1 Persoonlijkheidsstoornissen 1.1.1 De ontwikkeling van een persoonlijkheid

Nadere informatie

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling Colofon Auteur: M.P. van den Berg Met dank aan de patiënten van de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC. Redactie: M.A.V. van Verschuer (eindredacteur)

Nadere informatie

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 Marloes van Brunschot 2186840 Wilke Hop 2202273 Chantal Mallens 2207757 Laura Pijpers 2210482 Wendy Steenbakkers 2188269 1 Management summary DELA is een coöperatie

Nadere informatie

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Onderzoek binnen het Masterprogramma Klinische en Gezondheidspsychologie Yara Casteleijn 3378616 09-13-2015

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Wat werkt bij angst- en stemmingsproblemen

Wat werkt bij angst- en stemmingsproblemen Wat werkt bij angst- en stemmingsproblemen Karen van Rooijen & Deniz Ince www.nji.nl Juni 2013 Angst- en stemmingsproblemen zijn te voorkomen door de oorzaken in een vroeg stadium van de ontwikkeling van

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

Wat is een gezondheidszorgpsycholoog?

Wat is een gezondheidszorgpsycholoog? Wat is een gezondheidszorgpsycholoog? Meest voorkomende psychiatrische stoornissen: Stemmingsstoornis Angststoornis Persoonlijkheidsstoornis Depressie Depressieve stemming Het meest voor de hand liggende

Nadere informatie

PTSS bij de politie een beter beeld

PTSS bij de politie een beter beeld PTSS bij de politie een beter beeld 16 jaar politiepoli, 1000 gebruikers Dr. A.S. Smit Prof.dr. B.P.R. Gersons Drs. S. van Buschbach M. den Dekker, MSc Drs. J. Mouthaan Prof.dr. M. Olff PTSS bij de politie

Nadere informatie

Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie

Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie Een schokkende gebeurtenis is een gebeurtenis die buiten de normale alledaagse gebeurtenissen valt. In elke werksituatie kunnen medewerkers

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit & Craving Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding...blz. 3 1.1 Alcoholverslaving..blz. 5 1.2 Craving..blz.

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Natuur, stress en cortisol

Natuur, stress en cortisol Natuur, stress en cortisol Experimenteel onderzoek naar de invloed van tuinieren en activiteiten in een groenkamer op het fysiologisch, affectief en cognitief herstel van stress M.H.G. Custers A.E. van

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Factsheet Persoonlijkheidsstoornissen Inleiding Deze factsheet geeft informatie over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Nadere informatie