Waterbelevingsonderzoek Gouda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterbelevingsonderzoek Gouda"

Transcriptie

1 Waterbelevingsonderzoek Gouda Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit (NOK-n) April 2008 Opdrachtgever: Consortium Hollandse Waterstad Gouda

2 2

3 Colofon Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme & NOK-n, april 2008 Auteurs ZHBT: Marleen Oostdijk Violetta Rossi Auteurs NOK-n: Lizet van den Berg Eveline Maris Stefan Ouboter In opdracht van: Consortium Hollandse Waterstad Gouda Uitgevers: Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme Rotterdamseweg 402H Postbus DG Delft tel: fax: Internet: NOK-n Nieuwehaven 201 Postbus AE Gouda tel: Internet: Foto: Stefan Ouboter 3

4 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1. Waterbelevingsonderzoek Achtergrond en aanleiding Opdracht Methode Bevindingen Waarom bezoekers nu naar Gouda komen Kunnen investeringen in het water Gouda nog aantrekkelijker maken? Andere manieren om Gouda nog aantrekkelijker te maken Overeenkomsten en verschillen tussen stakeholders en knooppuntburgers Betekenis van de bevindingen voor Hollandse Waterstad Hoe kunnen meer bezoek, langer bezoek en hogere bestedingen worden gerealiseerd? Waterbelevingsonderzoek stakeholders Gouda 19 - deelonderzoek ZHBT 4. Water in Gouda: Een extra dimensie aan de beleving van de stad 81 - deelonderzoek NOK-n 5

6 6

7 Waterbelevingsonderzoek Gouda Samenvatting Aanleiding en methode van onderzoek Gouda wil investeren in het water in haar binnenstad. Zij verwacht dat de binnenstad daarmee aantrekkelijker wordt voor bezoekers, zodat deze langer blijven en vaker komen. Investeren in het water houdt in: (1) Gouda volledig doorvaarbaar maken, onder meer door het herstellen van de Havensluis waardoor de traditionele zuidelijke toegang van de stad wordt hersteld; (2) een bijzonder netwerk van kleine waterlopen onder en rond de Motte weer zichtbaar en toegankelijk maken. Het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT) en de Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit (NOK-n), partners van het samenwerkingsverband Hollandse Waterstad, hebben in opdracht van het consortium Hollandse Waterstad met als penvoerder gemeente Gouda voorliggend belevingsonderzoek uitgevoerd. De onderzoeksvraag van het belevingsonderzoek luidt: Kunnen we verwachten dat investeren in het water in de binnenstad van Gouda leidt tot meer bezoek en langer verblijf? De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van interviews. Twee groepen respondenten zijn gevraagd naar hun inschatting van de wensen en belangstelling van bezoekers van Gouda: (1) Stakeholders, personen, werkzaam in de toeristensector, die spreken vanuit hun functie en het beleid van hun organisatie; (2) Knooppuntburgers, personen die spreken vanuit hun persoonlijke ervaring met bezoekers van Gouda. Bevindingen Belangrijke bevindingen die uit het onderzoek naar voren komen zijn:!"gouda is een aantrekkelijke stad, maar (nog) niet vanwege het water Op dit moment is water geen belangrijk bezoekmotief voor de mensen die Gouda aandoen (met uitzondering van watersporters). Als bezoekmotieven worden genoemd het bezoek aan de historische binnenstad, de Markt met de Sint Janskerk en de Kaasmarkt.!"Investeringen in het water kunnen Gouda nog aantrekkelijker maken Er is enthousiasme voor de geplande investeringen in het water bij de meeste respondenten. De beperkte openingstijden van bruggen en sluizen zijn nu een reden voor watersporters om de binnenstad van Gouda te mijden. Het openmaken van de Zuidelijke toegang kan hier verandering in brengen, denken de meeste stakeholders. Ook het openmaken van gedempte plaatsen in de stad zodat men kan rondvaren draagt bij aan de aantrekkelijkheid, ook voor niet-watersporters. De bootjes op het water zorgen voor meer levendigheid in de stad. Tot slot geeft meer en schoner water in de Goudse binnenstad een waardevolle extra dimensie aan de beleving van de stad, volgens veel knooppuntburgers.!"andere manieren om Gouda aantrekkelijker te maken Vergroting van de variatie en volume in het aanbod van horeca is een veelgehoord verbeterpunt voor Gouda. Door het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad per auto en de mogelijkheden om te parkeren kan ook winst geboekt worden, volgens knooppuntburgers. Er mogen meer activiteiten worden georganiseerd waarin het verhaal van de waterhistorie van Gouda verteld wordt, vindt het merendeel van de stakeholders. Om de activiteiten te 7

8 Waterbelevingsonderzoek Gouda ondersteunen moet met name worden ingezet op promotieactiviteiten ter bevordering van de naamsbekendheid en het imago van Gouda. Grote ambities versus praktische zaken De inzichten van stakeholders en knooppuntburgers verschillen wanneer wordt gesproken over de uitvoering van de plannen van de gemeente Gouda om te investeren in het water. Stakeholders wijzen er op dat de ambities voor de langere termijn niet uit het oog verloren moeten worden. Zij pleiten er voor de plannen voor het water in samenhang met de aanpak van praktische zaken, als achterstallig onderhoud aan watersportfaciliteiten, aan te pakken. Een groot aantal knooppuntburgers, daarentegen, wijst er op dat praktische zaken als parkeergelegenheid, accommodatie, en goede PR niet uit het oog verloren moeten worden. Zij lijken er de voorkeur aan te geven om eerst deze praktische zaken te realiseren, en pas daarna de plannen voor het water uit te voeren. Meer en langer bezoek door investeringen in het water? Het enthousiasme voor de plannen is niet zonder meer te beschouwen als graadmeter voor een toename in bezoekers. Een mooiere stad trekt niet perse meer bezoekers. Er zijn andere, aanvullende investeringen nodig om bezoekers te trekken en vast te houden, zoals voldoende horeca, bereikbaarheid, en PR. Daarnaast is enthousiasme geen garantie voor draagvlak. De respondenten nemen belangentegenstellingen waar: je kunt elke euro maar een keer uitgeven (achterstallig onderhoud versus nieuwe investeringen), waar parkeer je de auto als de straat een gracht wordt (water versus verkeer), en hoe leuk is een bruisend havencafé voor een slapende bewoner? Deze belangentegenstellingen, gevoeld of reëel, kunnen het draagvlak ondermijnen, en verdienen daarom aandacht. Tot slot is het nodig dat de gemeente ondernemers en bewoners goed op de hoogte houdt van haar plannen, zodat zij praktische lastigheden tijdig kunnen signaleren en eventuele eigen investeringen kunnen afstemmen op de plannen van de gemeente. Meer bezoek, langer bezoek en hogere bestedingen voor Gouda zijn te realiseren wanneer alle huidige vormen van toeristisch aanbod gerelateerd aan water (zoals bruggen, ligplaatsen, sanitaire voorzieningen) eerst op orde worden gebracht door het uitvoeren van achterstallig onderhoud en het oplossen van verkeersproblemen. Investeringen in het water kunnen volgens stakeholders leiden tot een nieuw bezoekmotief voor bestaande bezoekers van de stad, en daarnaast ook nieuwe bezoekers trekken. De toegevoegde waarde van water voor de sfeer van de stad zal volgens knooppuntburgers geen bezoekmotief worden, maar kan bezoekers wel verleiden om langer te blijven. 8

9 Waterbelevingsonderzoek Gouda 1. Waterbelevingsonderzoek 1.1 Achtergrond en aanleiding Historie van water in Gouda Gouda is in voorbije eeuwen tot bloei gekomen door de ingenieuze wijze waarop onze voorouders het water benut hebben. Deze waterhuishouding is in de afgelopen 50 jaar gedempt, overkluisd en veel oude sluisjes werken niet meer. Het gevolg is een tekort aan bergingscapaciteit, onvoldoende waterkwaliteit en het komt de toeristische kwaliteiten van deze oud-hollandse binnenstad ook niet ten goede. Ook andere oud-hollandse steden hebben te maken met herontwikkeling van oud-stedelijk gebied met daarbij het verenigen van de doelstellingen van waterbeheer, cultuurbeleid, leefbaarheid en economie (toerisme). Integraal plan voor het water Gouda is de uitdaging aangegaan een integraal plan op te zetten en uit te voeren, dat de waterhuishouding weer in ere herstelt en dat recht doet aan ideeën van bewoners en de binnenstad toeristisch aantrekkelijker maakt. Deze plannen zijn opgenomen in het project Hollandse Waterstad. Mede omdat andere oud-hollandse steden kunnen leren van de ervaringen in Gouda, is het project Hollandse Waterstad opgenomen in het kennisontwikkelingsprogramma Leven met Water. Project Hollandse Waterstad Hollandse Waterstad is een kennisproject waarin naar nieuwe manieren van werken wordt gezocht om de ambities van Gouda in de historische binnenstad omtrent water te kunnen realiseren. Eén van die nieuwe manieren van werken is een integrale manier van samenwerken tussen de partners die deelnemen in het kennisproject. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden. Het project Hollandse Waterstad wordt uitgevoerd door een consortium (samenwerkingsverband) van waterbeheerders, kennisontwikkelaars en andere professionele organisaties. De partners in het consortium zijn de gemeente Gouda (penvoerder), Leven met Water (subsidiegever), het Gouds Watergilde/ Die Goude (namens de Goudse burgers), de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, het adviesbureau NOK-n, Ykema tuin- en landschapsarchitectuur, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme. Investeren in het water Gouda wil investeren in het water in haar binnenstad. Zij verwacht dat de binnenstad daarmee aantrekkelijker wordt voor bezoekers, zodat deze langer blijven en vaker komen. Investeren in het water houdt in: (1) Gouda volledig doorvaarbaar maken, onder meer door het herstellen van de Havensluis waardoor de traditionele zuidelijke toegang van de stad wordt hersteld; (2) een bijzonder netwerk van kleine waterlopen onder en rond de Motte weer zichtbaar en toegankelijk maken. Klimaatveranderingen en innovatief waterbeheer De plannen van de gemeente Gouda hebben direct te maken met het veranderende klimaat. De klimaatveranderingen maken veranderingen in het waterbeheer nodig. Het subsidieprogramma Leven met Water ontwikkelt kennis over innovatief waterbeheer. Het onderzoek voor en de uitvoering van de geplande investeringen in het water in de binnenstad van Gouda worden gedaan in samenwerking met Leven met Water, binnen het project Hollandse Waterstad (zie ook en Andere facetten van het project Hollandse Waterstad zijn: kennisuitwisseling tussen de Hollandse Watersteden, een inventarisatie van gegevens op technisch en cultuurhistorisch 9

10 Waterbelevingsonderzoek Gouda gebied, communicatieactiviteiten om het plan levend te maken, de verankering van de plannen in uitvoerbare projecten, en tot slot de vastlegging van het gevoerde planproces. 1.2 Opdracht Wensen en belangstellingen van bezoekers De gemeente Gouda heeft geregeld contact met haar inwoners, maar slechts sporadisch en indirect met bezoekers van de stad. Aangezien één van de motieven om te investeren in het water in de historische binnenstad is om bestaande bezoekers te verleiden langer in de stad te verblijven, en nieuwe bezoekers te trekken, is informatie over de belangstelling en wensen van de verschillende soorten bezoekers van belang. Wat denken knooppuntburgers en stakeholders dat bezoekers belangrijk vinden en wat moet er volgens hen in de stad veranderen om meer bezoek, langer bezoek en meer bestedingen te genereren. Deze informatie kan worden gebruikt in de technische uitwerking van de plannen voor de investeringen in het water in de Goudse binnenstad, en kan worden verkregen door belevingsonderzoek. Inventarisatie van mensenwensen Eén van de onderdelen van Hollandse Waterstad is de inventarisatie van de mensenwensen ten aanzien van het waterbeheer in de binnenstad van Gouda. In het voorliggende belevingsonderzoek gaat het in het bijzonder om de belangstelling en wensen van (potentiële) bezoekers van Gouda met betrekking tot het water in de binnenstad. In november 2005 heeft het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT) de rapportage Waterrecreatie in Gouda Doelgroepbepaling en programma van eisen' opgeleverd. In dat onderzoek is in algemene zin beschreven wat de bezoekmotieven en voorkeuren van waterrecreanten zijn die de stad bezoeken, en op basis van welke voorkeuren en voorzieningen waterrecreanten voor Gouda kiezen. Dit is gedaan door bezoekers face-to-face een enquête af te nemen. In het onderzoek is geen onderscheid gemaakt in bezoekmotieven van de groepen bezoekers alleen in soort vervoermiddel van waterrecreanten (motorvaart, zeilvaart, fietsvaarvakanties en partyvaart). Verscheidenheid aan bezoekmotieven De volgende stap uitgevoerd in het voorliggende belevingsonderzoek is om de verscheidenheid aan denkpatronen en bezoekmotieven van bezoekers (waaronder waterrecreanten) te illustreren. Deze heeft betekenis voor de vormgeving en uitvoering van de plannen. Op basis van onze bevindingen doen we een voorzet wat deze betekenis zou kunnen zijn. Dit belevingsonderzoek is uitgevoerd door het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT) en de Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit (NOK-n), en moet een antwoord geven op de vraag: Kunnen we verwachten dat investeren in water in de binnenstad zal leiden tot meer (en langere) bezoeken aan Gouda?. Uit het onderzoek komt daarnaast ook naar voren welke belangen er spelen in de stad. 1.3 Methode Doelstelling van het onderzoek Het belevingsonderzoek heeft de volgende doelstelling: Inzicht verkrijgen in de wensen van bezoekers van Gouda, alsmede inzicht verkrijgen in hoeverre water hierin een rol speelt en wat dit betekent voor de plannen om te investeren in het water in de Goudse binnenstad. 10

11 Waterbelevingsonderzoek Gouda Een nevendoel van het onderzoek is het maken van een inschatting van wat er voor nodig is om met de investeringen in het water meer bezoekers te trekken. Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag van het belevingsonderzoek luidt: Kunnen we verwachten dat investeren in het water in de binnenstad van Gouda leidt tot meer bezoek en langer verblijf? Werkwijze De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van interviews. Om structuur aan te brengen in het belevingsonderzoek, is een tweedeling gemaakt in de respondenten en de vragen die hen gesteld worden: (1) Stakeholders, organisaties die te maken hebben met watertoerisme en recreatie in Gouda en ook beleid hebben op dit gebied zijn in interviews gevraagd naar hun standpunten aan de hand van open vragen. De geïnterviewde personen spreken met name vanuit hun functie binnen de organisatie. Dit gedeelte is uitgevoerd door ZHBT. Het integrale verslag van het deelonderzoek van het ZHBT is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit rapport. De door ZHBT gebruikte methode is daarin beschreven. (2) Knooppuntburgers, personen die goed op de hoogte zijn van de wensen en belangstelling van bezoekers, zijn op persoonlijke titel gevraagd naar hun ervaringen en beleving aan de hand van de Clean Language -interviewmethode. De geïnterviewde personen spreken met name vanuit hun persoonlijke ervaring. Dit gedeelte is uitgevoerd door NOK-n. Het integrale verslag van het deelonderzoek van NOK-n is opgenomen in hoofdstuk 4 van dit rapport. De door NOK-n gebruikte methode is daarin beschreven. Meerwaarde van tweedeling in het onderzoek De meerwaarde van bovenstaande werkwijze voor het onderzoek is dat door de tweedeling in respondenten de verscheidenheid in bezoekmotieven beter naar voren kan komen. Immers, de beide groepen respondenten kijken vanuit een verschillend perspectief. In aanvulling hierop is deze tweedeling ook een waarborg voor de validiteit van het onderzoek: wanneer vanuit twee verschillende perspectieven hetzelfde wordt waargenomen, versterkt dit de betrouwbaarheid van de waarneming. Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de bevindingen van het onderzoek uiteengezet en worden aanbevelingen gedaan naar de gemeente Gouda die kunnen leiden tot meer en langere bezoeken aan de stad. Hoofdstuk 3 gaat in op het deelonderzoek van het Zuid- Hollands Bureau voor Toerisme onder stakeholders. In hoofdstuk 4 wordt het deelonderzoek van NOK-n onder knooppuntburgers beschreven. 11

12

13 Waterbelevingsonderzoek Gouda 2. Bevindingen 2.1 Waarom bezoekers nu naar Gouda komen Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat Gouda een aantrekkelijke stad is om te bezoeken. Gouda heeft veel te bieden: een historische binnenstad, met haar mooie marktplein, de Waag, de Goudse Glazen in de Sint Janskerk. De intieme grachten met daarlangs de mooie oude koopmanshuizen geven de stad sfeer, en de zichtbare waterhuishouding wordt genoemd als een aspect dat Gouda tot een fijnproeversstad maakt. Bij toeristen is Gouda bekend als kaasstad. De kaasmarkt en andere ambachtelijke activiteiten, en ook stadswandelingen zijn voor hen redenen om Gouda aan te doen. Vanuit het oogpunt van de stakeholders zouden er best meer activiteiten in de stad mogen plaatsvinden. Opvallend is dat winkelen en funshoppen door de stakeholders genoemd wordt als een belangrijk motief voor een bezoek aan Gouda, terwijl slechts een enkele knooppuntburger het winkelaanbod van Gouda noemt als reden om naar de stad te komen. Voor toeristen die snel een indruk van Nederland willen krijgen heeft de regio veel te bieden: plaatsen als Kinderdijk en Schoonhoven liggen om de hoek. Het Groene Hart wordt aantrekkelijk gevonden en met name ook de ligging in de buurt van grote steden als Rotterdam en de verbinding via de trein (ov) is gunstig. Voor watersporters is Gouda geen bestemming op zich, maar wel aantrekkelijk vanwege haar ligging in de regio: dichtbij de Reeuwijkse plassen, de Krimpenerwaard, Oudewater, Haastrecht. Op dit moment is water geen belangrijk bezoekmotief voor de mensen die Gouda aandoen (met uitzondering van watersporters). 2.2 Kunnen investeringen in het water Gouda nog aantrekkelijker maken? Met betrekking tot de watersporters wordt vaak genoemd dat de openingstijden van de sluizen en bruggen nu te beperkt zijn. Voor watersporters is dit nu een reden om Gouda te mijden. De beperkte doorvaarbaarheid is een reden om de stad niet in te varen. Met name stakeholders noemen vaak dat de (sanitaire) faciliteiten voor watersporters aan onderhoud en verbetering toe zijn, en dat de ligcapaciteit voor boten in de binnenstad uitgebreid zou moeten worden. Stakeholders zijn van mening dat het havenleven bruisender zou moeten worden zodat Gouda meer tot leven komt voor bezoekers. Het openmaken van de Zuidelijke toegang kan hieraan bijdragen. Ook het openmaken van gedempte plaatsen in de stad zodat men kan rondvaren draagt bij aan de aantrekkelijkheid, ook voor niet-watersporters. De bootjes op het water zorgen voor meer levendigheid in de stad. Tot slot geven meer en schoner water in de Goudse binnenstad een waardevolle extra dimensie aan de beleving van de stad, volgens veel knooppuntburgers. 2.3 Andere manieren om Gouda nog aantrekkelijker te maken Volgens de knooppuntburgers en stakeholders valt er in Gouda nog van alles te doen om de stad (nog) aantrekkelijker te maken. Onder de knooppuntburgers is veel aandacht voor verkeersproblematiek: de toegankelijkheid van de stad voor auto s, en de beperkte parkeergelegenheid worden regelmatig genoemd als punten waar winst te boeken is. Een andere veelgenoemd verbeterpunt onder zowel knooppuntenburgers en stakeholders is de variatie en volume in het aanbod van horeca. Bezoekers zullen langer blijven wanneer er meer en verscheiden hotels komen, en ook restaurants in het hogere segment, terrassen aan het water en een gezellige havenkroeg. Het winkelend publiek kan volgens knooppuntburgers verleid worden langer te blijven door het aanbod aan specialistische winkeltjes die passen bij de eigen sfeer van Gouda te vergroten. Zo kan Gouda zich onderscheiden van andere winkellocaties. Volgens veel geïnterviewden is belangrijk dat de stad levendiger wordt. Het merendeel van de stakeholders vindt dat het voor bezoekers te rustig is in Gouda, met name op de zondagen is er weinig te beleven. Er zouden meer 13

14 Waterbelevingsonderzoek Gouda activiteiten kunnen worden georganiseerd waarin het verhaal van de waterhistorie van Gouda verteld wordt. Ook wordt vaak genoemd dat het bezoekgebied van de binnenstad van Gouda vergroot moet worden zodat er voor bezoekers meer te zien is van de waterhistorie van de stad (uitbreiding richting Cultureel en Havenkwartier). Daarnaast kan de verhuur van boten en het aanbieden van rondvaarten zorgen voor meer levendigheid in de stad. Ook een koppeling met de omliggende regio in de vorm van arrangementen kan worden benut zodat bezoekers verleid worden langer te blijven. Om de activiteiten te ondersteunen moet met name worden ingezet op promotie activiteiten ter bevordering van de naamsbekendheid en het imago van Gouda. 2.4 Overeenkomsten en verschillen tussen stakeholders en knooppuntburgers Er is voor gekozen om het onderzoek langs twee sporen uit te voeren: stakeholders werden gevraagd om vanuit hun functie in de toeristensector te reflecteren op de plannen van Gouda, knooppuntburgers werden gevraagd om op persoonlijke titel en op basis van persoonlijke ervaringen te spreken. Deze twee-sporenaanpak is gekozen om de diversiteit van bezoekmotieven optimaal in kaart te brengen. De inzichten van knooppuntburgers en stakeholders laten veel overeenkomsten zien. Deze overeenkomsten vergroten de betrouwbaarheid van de bevindingen: vanuit verschillende kanten en door verschillende brillen zien we hetzelfde beeld. Op enkele punten verschillen de inzichten van stakeholders en knooppuntenburgers. Stakeholders vinden de plannen van de gemeente Gouda om te investeren in het water heel ambitieus, maar hebben twijfels of alles tot uitvoering komt, de ambitie moet werkelijkheid worden. Zij vinden het belangrijk dat het huidige product van de stad op orde is en dat daarnaast voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden ten behoeve van investeringen in het water. Gerichte en frequente communicatie en overleg tussen de verschillende belanghebbenden is in dit kader essentieel. Op deze manier worden bewoners en ondernemers betrokken bij het proces en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor het gezamenlijk aangaan van investeringen ter verbetering van het toeristische product van Gouda. De knooppuntburgers wegen de baten die zij verwachten van de geplande investeringen, af tegen de verwachte kosten. En ook tegen de kosten en baten van mogelijke andere investeringen. Met name praktische bezwaren met betrekking tot de verkeersproblematiek worden afgewogen tegen de investeringen in het water. Het uitvoeren van de plannen voor het water in de binnenstad van Gouda staat niet altijd bovenaan hun prioriteitenlijstje. Veel knooppuntburgers verwachten dat meer en mooier water een waardevolle extra dimensie zal geven aan de beleving van de stad. Niettemin verwachten zij dat andere investeringen eerst of ook nodig zijn om bezoek te trekken, of langer te laten blijven. Dit verschil tussen stakeholders en knooppuntburgers kan verklaard worden door een verschil in perspectief. Omdat stakeholders spreken vanuit hun functie, bekijken zij de plannen van Gouda gemiddeld genomen met een blik op zowel de korte als de langere termijn. Zij hebben doorgaans een meer beleidsmatige blik, en denken meer in concepten en mogelijkheden. De knooppuntburgers spreken op persoonlijke titel en hebben gemiddeld genomen een meer praktische kijk. Zij hebben het hier en nu voor ogen, en zien naast voordelen ook praktische hindernissen. De knooppuntburgers lijken er de voorkeur aan te geven om eerst bestaande praktische problemen op te lossen, en daarna grootse plannen uit te werken. De stakeholders willen de nieuwe investeringen en de aanpak van praktische problemen in samenhang aanpakken. Het is van belang rekening te houden met de bevinding dat beide visies bestaan. 14

15 Waterbelevingsonderzoek Gouda 2.5 Betekenis van de bevindingen voor Hollandse Waterstad Wat betekent dit alles nu voor de plannen van gemeente Gouda om te investeren in het water? Er is veel enthousiasme voor de plannen van de gemeente. Echter, het enthousiasme voor de plannen is niet zonder meer te beschouwen als graadmeter voor een toename in bezoekers. Een mooiere stad trekt niet perse meer bezoekers. Er zijn andere, aanvullende investeringen nodig zijn om bezoekers te trekken en vast te houden, zoals voldoende horeca, bereikbaarheid, en PR. Daarnaast is enthousiasme geen garantie voor draagvlak. De respondenten nemen belangentegenstellingen waar (verkeersproblematiek, achterstallig onderhoud, overlast voor bewoners door activiteiten) die ook vanuit dat oogpunt aandacht verdienen. Tot slot is het nodig dat de gemeente ondernemers en bewoners goed op de hoogte houdt van haar plannen, zodat zij praktische lastigheden tijdig kunnen signaleren en eventuele eigen investeringen kunnen afstemmen op de plannen van de gemeente. Zonder hun investeringen en geduld is het plan niet te realiseren. 2.6 Hoe kunnen meer bezoek, langer bezoek en hogere bestedingen worden gerealiseerd? Meer bezoek, langer bezoek en hogere bestedingen voor Gouda zijn te realiseren wanneer alle huidige vormen van toeristisch aanbod op orde wordt gebracht, bijvoorbeeld door het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan watersportvoorzieningen, het vergroten van het aanbod in horeca en bijzondere winkeltjes, en het oplossen van verkeersproblemen. Investeringen in het water kunnen volgens stakeholders leiden tot een nieuw bezoekmotief voor bestaande bezoekers van de stad, en daarnaast ook nieuwe bezoekers aantrekken. De toegevoegde waarde van meer en schoner water voor de sfeer van de stad zal volgens veel knooppuntburgers geen bezoekmotief worden, maar kan bezoekers wel verleiden om langer te blijven. 15

16

17

18

Waterbelevingsonderzoek stakeholders Gouda deelonderzoek ZHBT

Waterbelevingsonderzoek stakeholders Gouda deelonderzoek ZHBT Waterbelevingsonderzoek stakeholders Gouda deelonderzoek ZHBT Onderzoek naar de standpunten van stakeholders - personen werkzaam in de toeristensector die spreken vanuit hun functie en het beleid van hun

Nadere informatie

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als;

Toch is er een echte marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als; Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen BenW 10 juni 2016 Stand van zaken toeristisch bezoek aan Gouda 2015 Van 707.000 in 2012 naar 1 miljoen in 2017 is de toeristische ambitie

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Haven Steenbergen Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Uitkomsten bijeenkomst 12-12-12 Advies op havengebied (geheel) Reacties per keuze of

Nadere informatie

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Geholpen bekendheid Hanzesteden in Nederland Gevraagd naar het begrip Hanzesteden in Nederland weet bijna

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Toeristische visie Edam-Volendam

Toeristische visie Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Toeristische visie Edam-Volendam Bijeenkomst bewoners lagroup 12 december 2012 - Stephen Hodes en Birte Querl 2011-137 pr 05 Inhoud Doel en kader van vanavond Sterktes + zwaktes,

Nadere informatie

NOK - N. Lizet van den Berg, Eveline Maris, Stefan Ouboter. 21 december Project nr. 177

NOK - N. Lizet van den Berg, Eveline Maris, Stefan Ouboter. 21 december Project nr. 177 Project nr. 177 Hollandse Waterstad: De relatie tussen een bezoek aan Gouda en het water in haar binnenstad Een beeld van de belangstelling en wensen van (toekomstige) bezoekers bij een bezoek aan de Goudse

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

ATTITUDES VAN DE BRUGSE BEWONERS T.A.V. TOERISME

ATTITUDES VAN DE BRUGSE BEWONERS T.A.V. TOERISME ATTITUDES VAN DE BRUGSE BEWONERS T.A.V. TOERISME Persconferentie Stadhuis Brugge Vincent Nijs - 13 december 2016 @CentNijs vincent.nijs@toerismevlaanderen.be Toerisme Vlaanderen 2016 ism Toerisme Brugge

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

1. Stadsvisie juni 2009

1. Stadsvisie juni 2009 Resultaten 2 e peiling Enkhuizer stadspanel juni 2009 De tweede peiling van het Enkhuizer stadspanel is in juni 2009 uitgevoerd. In deze peiling is de inwoners van Enkhuizen gevraagd om hun mening te geven

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE Gemeente Capelle aan den IJssel Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 121

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd)

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Geslacht Geslacht Man 24 Vrouw 18 Onbekend 16 Leeftijd

Nadere informatie

Bereikbaarheidsarrangementen Zwolle Bijdrage 23

Bereikbaarheidsarrangementen Zwolle Bijdrage 23 Bereikbaarheidsarrangementen Zwolle Bijdrage 23 Ed Graumans Syb Tjepkema Gastvrije binnenstad Zwolle op 7e plaats in 2012 Bereikbaarheid & Parkeren van 16e plaats in 2010 naar 7e in 2012 Ambitie raad:

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Fietsenquête centrum Oss

Fietsenquête centrum Oss Fietsenquête centrum Oss Uitgevoerd door PvdA Oss Mei 2015 Inhoud 1 Voorwoord Ehssane Gounou - fractievoorzitter PvdA Oss 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusie fietsenquête 4 Argumenten voor en tegen nader toegelicht

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Sloten. Bron:

Sloten. Bron: Sloten Bron: www.flickr.com Sloten Het Friese Sloten (Sleat) maakte jarenlang deel uit van de gemeente Gaasterland-Sloten (Gaasterlân- Slaet). Sinds 1 januari 2014 is deze gemeente opgegaan in een groter

Nadere informatie

3232LE Brielle. 710,68 p/mnd. 70,58 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3232LE Brielle. 710,68 p/mnd. 70,58 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Geuzenhof Plantageweg 10 3232LE Brielle Netto huur Servicekosten 710,68 p/mnd 70,58 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Begane grond woning in de Geuzenhof. Gelegen dicht bij de entree, postboxen, recreatiezaal

Nadere informatie

Redersplein 8 Blauwestad, Code: JAAB1213

Redersplein 8 Blauwestad, Code: JAAB1213 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Fax: 073 522 09 06 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Janscho van Abel Telefoon:

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

Stad Lommel. Citymarketing

Stad Lommel. Citymarketing Stad Lommel Citymarketing 1 Wat is citymarketing? Citymarketing = gestructureerd en geïntegreerd beheer van Merkimago en naamsbekendheid van stad / gemeente Ontwikkeling van initiatieven en projecten Levenskwaliteit

Nadere informatie

gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen bezoekers, stand van zaken College van burgemeester en wethouders 16 juni 2015

gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen bezoekers, stand van zaken College van burgemeester en wethouders 16 juni 2015 Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad Op weg naar 1 miljoen, stand van zaken College van burgemeester en wethouders 16 juni 2015 Op weg naar 1 miljoen. Stand van zaken juni 2015. Van 707.000 in 2012

Nadere informatie

Waarom een visie voor de binnenstad?

Waarom een visie voor de binnenstad? Waarom een visie voor de binnenstad? De gemeente Zaltbommel is bezig met het opstellen van een integrale visie voor de binnenstad. Het doel van de visie is om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

BELEVING BINNENSTAD EMMEN

BELEVING BINNENSTAD EMMEN Rapport BELEVING BINNENSTAD EMMEN Gemeente Emmen November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/192 Datum November 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tabellenboek en wordclouds digipanel

Tabellenboek en wordclouds digipanel Binnenstadsmonitor 2014 Tabellen en digipanel Tabellenboek en wordclouds digipanel Algemene informatie Tabel 1 Leeftijd van respondenten, 1998-2014 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010* 2012 2014* 16-25jr

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom Welkom Boekel,26 januari 2016 Programma - Terug blik het grotere geheel - Herontwikkelingsperspectief Chris van Grinsven - Toelichting ontwikkelingsscenario s Ad Tielemans - Vragen / Gedachtewisseling

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Doelstellingen Gemeente Delft

Doelstellingen Gemeente Delft Doelstellingen Gemeente Delft Gemeente - Binnen de Spoorzone Sterke economie Kennisintensieve bedrijvigheid Bind de kenniswerker Bereikbare en gastvrije stad Autoparkeren eenduidig en gastvrij Afronden

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:??????

voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Koning Willem Alexanderkanaal Een beleefroute voor vaartoeristen, fietsers en wandelaars Tekst:?????? Tekst: Bert Dijenborgh - Foto s: Dianne Dijenborgh 12 Drenthe MagazinE 1216-DM31_ ALEXANDERKANAAL.indd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Marnix van Namen

Nieuwsbrief Marnix van Namen Nieuwsbrief Marnix van Namen Er gebeurt veel in en om rond binnenstad om de levendigheid te versterken. In deze nieuwsbrief ga ik op een aantal initiatieven verder in: de Win je Winkel actie, een boerenstreekmarkt,

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Het Gouds Watergilde blad: 1 Werkplan 2006-2015 Het Gouds Watergilde Werkplan 2006-2015

Het Gouds Watergilde blad: 1 Werkplan 2006-2015 Het Gouds Watergilde Werkplan 2006-2015 Het Gouds Watergilde blad: 1 Het Gouds Watergilde Werkplan 2006-2015 Het Gouds Watergilde blad: 2 Werkplan 2006-2015 1 Inleiding Het werkplan van het Gouds Watergilde is een uitwerking op het onderwerp

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht Goed geregeld, blijvend genieten Projectbureau Vrolijks, Breda, 21 januari 2016 Wat ging vooraf? Analyse markt, aanbod en vraag Gesprekken stakeholders, gebruikers Varend

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

programma Veluwse Hanze

programma Veluwse Hanze programma Veluwse Hanze Naar een aanvraag gebiedsopgave De Veluwe Elburg Harderwijk Hattem PILOT 2016/2017 De Veluwe GEBIEDSOPGAVE VELUWE Doel: de Veluwe op nummer 1 Opgave 1: Natuur, landschap & erfgoed

Nadere informatie

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter Woonaantrekkelijkheidsscan 2011 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter juni 2011 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HD Telefoon:

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer 2 Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer Wie vandaag de dag over de Zeedijk loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat deze straat nog niet zo lang geleden volledig verpauperd was. Dat

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Piek Binnenstad. Ontwikkelingen en kansen. Oktober 2009

Piek Binnenstad. Ontwikkelingen en kansen. Oktober 2009 Piek Binnenstad Ontwikkelingen en kansen Oktober 2009 Pieken in de Drechtsteden Doel Pieken in de Drechtsteden Inspirerend beeld over de koers van de Drechtsteden Bundeling van krachten tussen Drechtsteden

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Voortgang Programma Waterrecreatie Groene Hart. Sander Kwakkernaat Projectleider Waterrecreatie Groene Hart Programmabureau Groene Hart

Voortgang Programma Waterrecreatie Groene Hart. Sander Kwakkernaat Projectleider Waterrecreatie Groene Hart Programmabureau Groene Hart Voortgang Programma Waterrecreatie Groene Hart Sander Kwakkernaat Projectleider Waterrecreatie Groene Hart Programmabureau Groene Hart Opbouw presentatie Waar staan we nu met het programma Waterrecreatie?

Nadere informatie

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ

Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Werkconferentie Oer-IJ Kansen gebiedsontwikkeling Oer-IJ Erik Grootscholte - lagroup lagroup 9 december 2016 2016-070 pr 01 Even voorstellen - lagroup lagroup 2 Agenda 1. Relevante trends en inzichten

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Uitnodiging bezoek gaststad Gouda Woensdag 8 juni 2016

Uitnodiging bezoek gaststad Gouda Woensdag 8 juni 2016 Uitnodiging bezoek gaststad Gouda Woensdag 8 juni 2016 Gouda, Beste Binnenstad van Nederland in de categorie middelgrote binnensteden, verwelkomt u als gaststad. Deze prijs heeft Gouda vooral te danken

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2013

Meest Gastvrije Stad 2013 Meest Gastvrije Stad 2013 Onderzoeksrapport BEREIKBAARHEID & INFORMATIE Colofon www.meestgastvrijestad.nl Samensteller: Van Spronsen & Partners horeca - advies Herenweg 83 2361 EJ Warmond T: 071-5418867

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

De binnenstad van Zwolle anno 2030

De binnenstad van Zwolle anno 2030 De binnenstad van Zwolle anno 2030 Leeswijzer Poster Ir. Michiel van Beek Februari 2016 1 A-status is verstevigd door significante factoren die geïdentificeerd zijn in het rapport De veerkrachtige binnenstad

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Huurprijs Per maand

Huurprijs Per maand Huurprijs 4.437 Per maand Objectinformatie Plattegrond Buurt 3-5 6 7 Plaats: Amsterdam Stadsdeel: Centrum Buurt: Centrum Oost Adres: Harry Banninkstraat 51 Postcode: 1011 DD Prijs: 4.437,- Prijs type:

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen (vanaf 1 december 2012 t/m 1 december 2013) Pagina 1 van 5 Inleiding Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sittard

Nadere informatie