Waterbelevingsonderzoek Gouda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterbelevingsonderzoek Gouda"

Transcriptie

1 Waterbelevingsonderzoek Gouda Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit (NOK-n) April 2008 Opdrachtgever: Consortium Hollandse Waterstad Gouda

2 2

3 Colofon Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme & NOK-n, april 2008 Auteurs ZHBT: Marleen Oostdijk Violetta Rossi Auteurs NOK-n: Lizet van den Berg Eveline Maris Stefan Ouboter In opdracht van: Consortium Hollandse Waterstad Gouda Uitgevers: Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme Rotterdamseweg 402H Postbus DG Delft tel: fax: Internet: NOK-n Nieuwehaven 201 Postbus AE Gouda tel: Internet: Foto: Stefan Ouboter 3

4 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1. Waterbelevingsonderzoek Achtergrond en aanleiding Opdracht Methode Bevindingen Waarom bezoekers nu naar Gouda komen Kunnen investeringen in het water Gouda nog aantrekkelijker maken? Andere manieren om Gouda nog aantrekkelijker te maken Overeenkomsten en verschillen tussen stakeholders en knooppuntburgers Betekenis van de bevindingen voor Hollandse Waterstad Hoe kunnen meer bezoek, langer bezoek en hogere bestedingen worden gerealiseerd? Waterbelevingsonderzoek stakeholders Gouda 19 - deelonderzoek ZHBT 4. Water in Gouda: Een extra dimensie aan de beleving van de stad 81 - deelonderzoek NOK-n 5

6 6

7 Waterbelevingsonderzoek Gouda Samenvatting Aanleiding en methode van onderzoek Gouda wil investeren in het water in haar binnenstad. Zij verwacht dat de binnenstad daarmee aantrekkelijker wordt voor bezoekers, zodat deze langer blijven en vaker komen. Investeren in het water houdt in: (1) Gouda volledig doorvaarbaar maken, onder meer door het herstellen van de Havensluis waardoor de traditionele zuidelijke toegang van de stad wordt hersteld; (2) een bijzonder netwerk van kleine waterlopen onder en rond de Motte weer zichtbaar en toegankelijk maken. Het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT) en de Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit (NOK-n), partners van het samenwerkingsverband Hollandse Waterstad, hebben in opdracht van het consortium Hollandse Waterstad met als penvoerder gemeente Gouda voorliggend belevingsonderzoek uitgevoerd. De onderzoeksvraag van het belevingsonderzoek luidt: Kunnen we verwachten dat investeren in het water in de binnenstad van Gouda leidt tot meer bezoek en langer verblijf? De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van interviews. Twee groepen respondenten zijn gevraagd naar hun inschatting van de wensen en belangstelling van bezoekers van Gouda: (1) Stakeholders, personen, werkzaam in de toeristensector, die spreken vanuit hun functie en het beleid van hun organisatie; (2) Knooppuntburgers, personen die spreken vanuit hun persoonlijke ervaring met bezoekers van Gouda. Bevindingen Belangrijke bevindingen die uit het onderzoek naar voren komen zijn:!"gouda is een aantrekkelijke stad, maar (nog) niet vanwege het water Op dit moment is water geen belangrijk bezoekmotief voor de mensen die Gouda aandoen (met uitzondering van watersporters). Als bezoekmotieven worden genoemd het bezoek aan de historische binnenstad, de Markt met de Sint Janskerk en de Kaasmarkt.!"Investeringen in het water kunnen Gouda nog aantrekkelijker maken Er is enthousiasme voor de geplande investeringen in het water bij de meeste respondenten. De beperkte openingstijden van bruggen en sluizen zijn nu een reden voor watersporters om de binnenstad van Gouda te mijden. Het openmaken van de Zuidelijke toegang kan hier verandering in brengen, denken de meeste stakeholders. Ook het openmaken van gedempte plaatsen in de stad zodat men kan rondvaren draagt bij aan de aantrekkelijkheid, ook voor niet-watersporters. De bootjes op het water zorgen voor meer levendigheid in de stad. Tot slot geeft meer en schoner water in de Goudse binnenstad een waardevolle extra dimensie aan de beleving van de stad, volgens veel knooppuntburgers.!"andere manieren om Gouda aantrekkelijker te maken Vergroting van de variatie en volume in het aanbod van horeca is een veelgehoord verbeterpunt voor Gouda. Door het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad per auto en de mogelijkheden om te parkeren kan ook winst geboekt worden, volgens knooppuntburgers. Er mogen meer activiteiten worden georganiseerd waarin het verhaal van de waterhistorie van Gouda verteld wordt, vindt het merendeel van de stakeholders. Om de activiteiten te 7

8 Waterbelevingsonderzoek Gouda ondersteunen moet met name worden ingezet op promotieactiviteiten ter bevordering van de naamsbekendheid en het imago van Gouda. Grote ambities versus praktische zaken De inzichten van stakeholders en knooppuntburgers verschillen wanneer wordt gesproken over de uitvoering van de plannen van de gemeente Gouda om te investeren in het water. Stakeholders wijzen er op dat de ambities voor de langere termijn niet uit het oog verloren moeten worden. Zij pleiten er voor de plannen voor het water in samenhang met de aanpak van praktische zaken, als achterstallig onderhoud aan watersportfaciliteiten, aan te pakken. Een groot aantal knooppuntburgers, daarentegen, wijst er op dat praktische zaken als parkeergelegenheid, accommodatie, en goede PR niet uit het oog verloren moeten worden. Zij lijken er de voorkeur aan te geven om eerst deze praktische zaken te realiseren, en pas daarna de plannen voor het water uit te voeren. Meer en langer bezoek door investeringen in het water? Het enthousiasme voor de plannen is niet zonder meer te beschouwen als graadmeter voor een toename in bezoekers. Een mooiere stad trekt niet perse meer bezoekers. Er zijn andere, aanvullende investeringen nodig om bezoekers te trekken en vast te houden, zoals voldoende horeca, bereikbaarheid, en PR. Daarnaast is enthousiasme geen garantie voor draagvlak. De respondenten nemen belangentegenstellingen waar: je kunt elke euro maar een keer uitgeven (achterstallig onderhoud versus nieuwe investeringen), waar parkeer je de auto als de straat een gracht wordt (water versus verkeer), en hoe leuk is een bruisend havencafé voor een slapende bewoner? Deze belangentegenstellingen, gevoeld of reëel, kunnen het draagvlak ondermijnen, en verdienen daarom aandacht. Tot slot is het nodig dat de gemeente ondernemers en bewoners goed op de hoogte houdt van haar plannen, zodat zij praktische lastigheden tijdig kunnen signaleren en eventuele eigen investeringen kunnen afstemmen op de plannen van de gemeente. Meer bezoek, langer bezoek en hogere bestedingen voor Gouda zijn te realiseren wanneer alle huidige vormen van toeristisch aanbod gerelateerd aan water (zoals bruggen, ligplaatsen, sanitaire voorzieningen) eerst op orde worden gebracht door het uitvoeren van achterstallig onderhoud en het oplossen van verkeersproblemen. Investeringen in het water kunnen volgens stakeholders leiden tot een nieuw bezoekmotief voor bestaande bezoekers van de stad, en daarnaast ook nieuwe bezoekers trekken. De toegevoegde waarde van water voor de sfeer van de stad zal volgens knooppuntburgers geen bezoekmotief worden, maar kan bezoekers wel verleiden om langer te blijven. 8

9 Waterbelevingsonderzoek Gouda 1. Waterbelevingsonderzoek 1.1 Achtergrond en aanleiding Historie van water in Gouda Gouda is in voorbije eeuwen tot bloei gekomen door de ingenieuze wijze waarop onze voorouders het water benut hebben. Deze waterhuishouding is in de afgelopen 50 jaar gedempt, overkluisd en veel oude sluisjes werken niet meer. Het gevolg is een tekort aan bergingscapaciteit, onvoldoende waterkwaliteit en het komt de toeristische kwaliteiten van deze oud-hollandse binnenstad ook niet ten goede. Ook andere oud-hollandse steden hebben te maken met herontwikkeling van oud-stedelijk gebied met daarbij het verenigen van de doelstellingen van waterbeheer, cultuurbeleid, leefbaarheid en economie (toerisme). Integraal plan voor het water Gouda is de uitdaging aangegaan een integraal plan op te zetten en uit te voeren, dat de waterhuishouding weer in ere herstelt en dat recht doet aan ideeën van bewoners en de binnenstad toeristisch aantrekkelijker maakt. Deze plannen zijn opgenomen in het project Hollandse Waterstad. Mede omdat andere oud-hollandse steden kunnen leren van de ervaringen in Gouda, is het project Hollandse Waterstad opgenomen in het kennisontwikkelingsprogramma Leven met Water. Project Hollandse Waterstad Hollandse Waterstad is een kennisproject waarin naar nieuwe manieren van werken wordt gezocht om de ambities van Gouda in de historische binnenstad omtrent water te kunnen realiseren. Eén van die nieuwe manieren van werken is een integrale manier van samenwerken tussen de partners die deelnemen in het kennisproject. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis, kunde en mogelijkheden. Het project Hollandse Waterstad wordt uitgevoerd door een consortium (samenwerkingsverband) van waterbeheerders, kennisontwikkelaars en andere professionele organisaties. De partners in het consortium zijn de gemeente Gouda (penvoerder), Leven met Water (subsidiegever), het Gouds Watergilde/ Die Goude (namens de Goudse burgers), de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, het adviesbureau NOK-n, Ykema tuin- en landschapsarchitectuur, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme. Investeren in het water Gouda wil investeren in het water in haar binnenstad. Zij verwacht dat de binnenstad daarmee aantrekkelijker wordt voor bezoekers, zodat deze langer blijven en vaker komen. Investeren in het water houdt in: (1) Gouda volledig doorvaarbaar maken, onder meer door het herstellen van de Havensluis waardoor de traditionele zuidelijke toegang van de stad wordt hersteld; (2) een bijzonder netwerk van kleine waterlopen onder en rond de Motte weer zichtbaar en toegankelijk maken. Klimaatveranderingen en innovatief waterbeheer De plannen van de gemeente Gouda hebben direct te maken met het veranderende klimaat. De klimaatveranderingen maken veranderingen in het waterbeheer nodig. Het subsidieprogramma Leven met Water ontwikkelt kennis over innovatief waterbeheer. Het onderzoek voor en de uitvoering van de geplande investeringen in het water in de binnenstad van Gouda worden gedaan in samenwerking met Leven met Water, binnen het project Hollandse Waterstad (zie ook en Andere facetten van het project Hollandse Waterstad zijn: kennisuitwisseling tussen de Hollandse Watersteden, een inventarisatie van gegevens op technisch en cultuurhistorisch 9

10 Waterbelevingsonderzoek Gouda gebied, communicatieactiviteiten om het plan levend te maken, de verankering van de plannen in uitvoerbare projecten, en tot slot de vastlegging van het gevoerde planproces. 1.2 Opdracht Wensen en belangstellingen van bezoekers De gemeente Gouda heeft geregeld contact met haar inwoners, maar slechts sporadisch en indirect met bezoekers van de stad. Aangezien één van de motieven om te investeren in het water in de historische binnenstad is om bestaande bezoekers te verleiden langer in de stad te verblijven, en nieuwe bezoekers te trekken, is informatie over de belangstelling en wensen van de verschillende soorten bezoekers van belang. Wat denken knooppuntburgers en stakeholders dat bezoekers belangrijk vinden en wat moet er volgens hen in de stad veranderen om meer bezoek, langer bezoek en meer bestedingen te genereren. Deze informatie kan worden gebruikt in de technische uitwerking van de plannen voor de investeringen in het water in de Goudse binnenstad, en kan worden verkregen door belevingsonderzoek. Inventarisatie van mensenwensen Eén van de onderdelen van Hollandse Waterstad is de inventarisatie van de mensenwensen ten aanzien van het waterbeheer in de binnenstad van Gouda. In het voorliggende belevingsonderzoek gaat het in het bijzonder om de belangstelling en wensen van (potentiële) bezoekers van Gouda met betrekking tot het water in de binnenstad. In november 2005 heeft het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT) de rapportage Waterrecreatie in Gouda Doelgroepbepaling en programma van eisen' opgeleverd. In dat onderzoek is in algemene zin beschreven wat de bezoekmotieven en voorkeuren van waterrecreanten zijn die de stad bezoeken, en op basis van welke voorkeuren en voorzieningen waterrecreanten voor Gouda kiezen. Dit is gedaan door bezoekers face-to-face een enquête af te nemen. In het onderzoek is geen onderscheid gemaakt in bezoekmotieven van de groepen bezoekers alleen in soort vervoermiddel van waterrecreanten (motorvaart, zeilvaart, fietsvaarvakanties en partyvaart). Verscheidenheid aan bezoekmotieven De volgende stap uitgevoerd in het voorliggende belevingsonderzoek is om de verscheidenheid aan denkpatronen en bezoekmotieven van bezoekers (waaronder waterrecreanten) te illustreren. Deze heeft betekenis voor de vormgeving en uitvoering van de plannen. Op basis van onze bevindingen doen we een voorzet wat deze betekenis zou kunnen zijn. Dit belevingsonderzoek is uitgevoerd door het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT) en de Netwerkorganisatie voor Omgevingskwaliteit (NOK-n), en moet een antwoord geven op de vraag: Kunnen we verwachten dat investeren in water in de binnenstad zal leiden tot meer (en langere) bezoeken aan Gouda?. Uit het onderzoek komt daarnaast ook naar voren welke belangen er spelen in de stad. 1.3 Methode Doelstelling van het onderzoek Het belevingsonderzoek heeft de volgende doelstelling: Inzicht verkrijgen in de wensen van bezoekers van Gouda, alsmede inzicht verkrijgen in hoeverre water hierin een rol speelt en wat dit betekent voor de plannen om te investeren in het water in de Goudse binnenstad. 10

11 Waterbelevingsonderzoek Gouda Een nevendoel van het onderzoek is het maken van een inschatting van wat er voor nodig is om met de investeringen in het water meer bezoekers te trekken. Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag van het belevingsonderzoek luidt: Kunnen we verwachten dat investeren in het water in de binnenstad van Gouda leidt tot meer bezoek en langer verblijf? Werkwijze De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van interviews. Om structuur aan te brengen in het belevingsonderzoek, is een tweedeling gemaakt in de respondenten en de vragen die hen gesteld worden: (1) Stakeholders, organisaties die te maken hebben met watertoerisme en recreatie in Gouda en ook beleid hebben op dit gebied zijn in interviews gevraagd naar hun standpunten aan de hand van open vragen. De geïnterviewde personen spreken met name vanuit hun functie binnen de organisatie. Dit gedeelte is uitgevoerd door ZHBT. Het integrale verslag van het deelonderzoek van het ZHBT is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit rapport. De door ZHBT gebruikte methode is daarin beschreven. (2) Knooppuntburgers, personen die goed op de hoogte zijn van de wensen en belangstelling van bezoekers, zijn op persoonlijke titel gevraagd naar hun ervaringen en beleving aan de hand van de Clean Language -interviewmethode. De geïnterviewde personen spreken met name vanuit hun persoonlijke ervaring. Dit gedeelte is uitgevoerd door NOK-n. Het integrale verslag van het deelonderzoek van NOK-n is opgenomen in hoofdstuk 4 van dit rapport. De door NOK-n gebruikte methode is daarin beschreven. Meerwaarde van tweedeling in het onderzoek De meerwaarde van bovenstaande werkwijze voor het onderzoek is dat door de tweedeling in respondenten de verscheidenheid in bezoekmotieven beter naar voren kan komen. Immers, de beide groepen respondenten kijken vanuit een verschillend perspectief. In aanvulling hierop is deze tweedeling ook een waarborg voor de validiteit van het onderzoek: wanneer vanuit twee verschillende perspectieven hetzelfde wordt waargenomen, versterkt dit de betrouwbaarheid van de waarneming. Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de bevindingen van het onderzoek uiteengezet en worden aanbevelingen gedaan naar de gemeente Gouda die kunnen leiden tot meer en langere bezoeken aan de stad. Hoofdstuk 3 gaat in op het deelonderzoek van het Zuid- Hollands Bureau voor Toerisme onder stakeholders. In hoofdstuk 4 wordt het deelonderzoek van NOK-n onder knooppuntburgers beschreven. 11

12

13 Waterbelevingsonderzoek Gouda 2. Bevindingen 2.1 Waarom bezoekers nu naar Gouda komen Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat Gouda een aantrekkelijke stad is om te bezoeken. Gouda heeft veel te bieden: een historische binnenstad, met haar mooie marktplein, de Waag, de Goudse Glazen in de Sint Janskerk. De intieme grachten met daarlangs de mooie oude koopmanshuizen geven de stad sfeer, en de zichtbare waterhuishouding wordt genoemd als een aspect dat Gouda tot een fijnproeversstad maakt. Bij toeristen is Gouda bekend als kaasstad. De kaasmarkt en andere ambachtelijke activiteiten, en ook stadswandelingen zijn voor hen redenen om Gouda aan te doen. Vanuit het oogpunt van de stakeholders zouden er best meer activiteiten in de stad mogen plaatsvinden. Opvallend is dat winkelen en funshoppen door de stakeholders genoemd wordt als een belangrijk motief voor een bezoek aan Gouda, terwijl slechts een enkele knooppuntburger het winkelaanbod van Gouda noemt als reden om naar de stad te komen. Voor toeristen die snel een indruk van Nederland willen krijgen heeft de regio veel te bieden: plaatsen als Kinderdijk en Schoonhoven liggen om de hoek. Het Groene Hart wordt aantrekkelijk gevonden en met name ook de ligging in de buurt van grote steden als Rotterdam en de verbinding via de trein (ov) is gunstig. Voor watersporters is Gouda geen bestemming op zich, maar wel aantrekkelijk vanwege haar ligging in de regio: dichtbij de Reeuwijkse plassen, de Krimpenerwaard, Oudewater, Haastrecht. Op dit moment is water geen belangrijk bezoekmotief voor de mensen die Gouda aandoen (met uitzondering van watersporters). 2.2 Kunnen investeringen in het water Gouda nog aantrekkelijker maken? Met betrekking tot de watersporters wordt vaak genoemd dat de openingstijden van de sluizen en bruggen nu te beperkt zijn. Voor watersporters is dit nu een reden om Gouda te mijden. De beperkte doorvaarbaarheid is een reden om de stad niet in te varen. Met name stakeholders noemen vaak dat de (sanitaire) faciliteiten voor watersporters aan onderhoud en verbetering toe zijn, en dat de ligcapaciteit voor boten in de binnenstad uitgebreid zou moeten worden. Stakeholders zijn van mening dat het havenleven bruisender zou moeten worden zodat Gouda meer tot leven komt voor bezoekers. Het openmaken van de Zuidelijke toegang kan hieraan bijdragen. Ook het openmaken van gedempte plaatsen in de stad zodat men kan rondvaren draagt bij aan de aantrekkelijkheid, ook voor niet-watersporters. De bootjes op het water zorgen voor meer levendigheid in de stad. Tot slot geven meer en schoner water in de Goudse binnenstad een waardevolle extra dimensie aan de beleving van de stad, volgens veel knooppuntburgers. 2.3 Andere manieren om Gouda nog aantrekkelijker te maken Volgens de knooppuntburgers en stakeholders valt er in Gouda nog van alles te doen om de stad (nog) aantrekkelijker te maken. Onder de knooppuntburgers is veel aandacht voor verkeersproblematiek: de toegankelijkheid van de stad voor auto s, en de beperkte parkeergelegenheid worden regelmatig genoemd als punten waar winst te boeken is. Een andere veelgenoemd verbeterpunt onder zowel knooppuntenburgers en stakeholders is de variatie en volume in het aanbod van horeca. Bezoekers zullen langer blijven wanneer er meer en verscheiden hotels komen, en ook restaurants in het hogere segment, terrassen aan het water en een gezellige havenkroeg. Het winkelend publiek kan volgens knooppuntburgers verleid worden langer te blijven door het aanbod aan specialistische winkeltjes die passen bij de eigen sfeer van Gouda te vergroten. Zo kan Gouda zich onderscheiden van andere winkellocaties. Volgens veel geïnterviewden is belangrijk dat de stad levendiger wordt. Het merendeel van de stakeholders vindt dat het voor bezoekers te rustig is in Gouda, met name op de zondagen is er weinig te beleven. Er zouden meer 13

14 Waterbelevingsonderzoek Gouda activiteiten kunnen worden georganiseerd waarin het verhaal van de waterhistorie van Gouda verteld wordt. Ook wordt vaak genoemd dat het bezoekgebied van de binnenstad van Gouda vergroot moet worden zodat er voor bezoekers meer te zien is van de waterhistorie van de stad (uitbreiding richting Cultureel en Havenkwartier). Daarnaast kan de verhuur van boten en het aanbieden van rondvaarten zorgen voor meer levendigheid in de stad. Ook een koppeling met de omliggende regio in de vorm van arrangementen kan worden benut zodat bezoekers verleid worden langer te blijven. Om de activiteiten te ondersteunen moet met name worden ingezet op promotie activiteiten ter bevordering van de naamsbekendheid en het imago van Gouda. 2.4 Overeenkomsten en verschillen tussen stakeholders en knooppuntburgers Er is voor gekozen om het onderzoek langs twee sporen uit te voeren: stakeholders werden gevraagd om vanuit hun functie in de toeristensector te reflecteren op de plannen van Gouda, knooppuntburgers werden gevraagd om op persoonlijke titel en op basis van persoonlijke ervaringen te spreken. Deze twee-sporenaanpak is gekozen om de diversiteit van bezoekmotieven optimaal in kaart te brengen. De inzichten van knooppuntburgers en stakeholders laten veel overeenkomsten zien. Deze overeenkomsten vergroten de betrouwbaarheid van de bevindingen: vanuit verschillende kanten en door verschillende brillen zien we hetzelfde beeld. Op enkele punten verschillen de inzichten van stakeholders en knooppuntenburgers. Stakeholders vinden de plannen van de gemeente Gouda om te investeren in het water heel ambitieus, maar hebben twijfels of alles tot uitvoering komt, de ambitie moet werkelijkheid worden. Zij vinden het belangrijk dat het huidige product van de stad op orde is en dat daarnaast voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden ten behoeve van investeringen in het water. Gerichte en frequente communicatie en overleg tussen de verschillende belanghebbenden is in dit kader essentieel. Op deze manier worden bewoners en ondernemers betrokken bij het proces en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor het gezamenlijk aangaan van investeringen ter verbetering van het toeristische product van Gouda. De knooppuntburgers wegen de baten die zij verwachten van de geplande investeringen, af tegen de verwachte kosten. En ook tegen de kosten en baten van mogelijke andere investeringen. Met name praktische bezwaren met betrekking tot de verkeersproblematiek worden afgewogen tegen de investeringen in het water. Het uitvoeren van de plannen voor het water in de binnenstad van Gouda staat niet altijd bovenaan hun prioriteitenlijstje. Veel knooppuntburgers verwachten dat meer en mooier water een waardevolle extra dimensie zal geven aan de beleving van de stad. Niettemin verwachten zij dat andere investeringen eerst of ook nodig zijn om bezoek te trekken, of langer te laten blijven. Dit verschil tussen stakeholders en knooppuntburgers kan verklaard worden door een verschil in perspectief. Omdat stakeholders spreken vanuit hun functie, bekijken zij de plannen van Gouda gemiddeld genomen met een blik op zowel de korte als de langere termijn. Zij hebben doorgaans een meer beleidsmatige blik, en denken meer in concepten en mogelijkheden. De knooppuntburgers spreken op persoonlijke titel en hebben gemiddeld genomen een meer praktische kijk. Zij hebben het hier en nu voor ogen, en zien naast voordelen ook praktische hindernissen. De knooppuntburgers lijken er de voorkeur aan te geven om eerst bestaande praktische problemen op te lossen, en daarna grootse plannen uit te werken. De stakeholders willen de nieuwe investeringen en de aanpak van praktische problemen in samenhang aanpakken. Het is van belang rekening te houden met de bevinding dat beide visies bestaan. 14

15 Waterbelevingsonderzoek Gouda 2.5 Betekenis van de bevindingen voor Hollandse Waterstad Wat betekent dit alles nu voor de plannen van gemeente Gouda om te investeren in het water? Er is veel enthousiasme voor de plannen van de gemeente. Echter, het enthousiasme voor de plannen is niet zonder meer te beschouwen als graadmeter voor een toename in bezoekers. Een mooiere stad trekt niet perse meer bezoekers. Er zijn andere, aanvullende investeringen nodig zijn om bezoekers te trekken en vast te houden, zoals voldoende horeca, bereikbaarheid, en PR. Daarnaast is enthousiasme geen garantie voor draagvlak. De respondenten nemen belangentegenstellingen waar (verkeersproblematiek, achterstallig onderhoud, overlast voor bewoners door activiteiten) die ook vanuit dat oogpunt aandacht verdienen. Tot slot is het nodig dat de gemeente ondernemers en bewoners goed op de hoogte houdt van haar plannen, zodat zij praktische lastigheden tijdig kunnen signaleren en eventuele eigen investeringen kunnen afstemmen op de plannen van de gemeente. Zonder hun investeringen en geduld is het plan niet te realiseren. 2.6 Hoe kunnen meer bezoek, langer bezoek en hogere bestedingen worden gerealiseerd? Meer bezoek, langer bezoek en hogere bestedingen voor Gouda zijn te realiseren wanneer alle huidige vormen van toeristisch aanbod op orde wordt gebracht, bijvoorbeeld door het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan watersportvoorzieningen, het vergroten van het aanbod in horeca en bijzondere winkeltjes, en het oplossen van verkeersproblemen. Investeringen in het water kunnen volgens stakeholders leiden tot een nieuw bezoekmotief voor bestaande bezoekers van de stad, en daarnaast ook nieuwe bezoekers aantrekken. De toegevoegde waarde van meer en schoner water voor de sfeer van de stad zal volgens veel knooppuntburgers geen bezoekmotief worden, maar kan bezoekers wel verleiden om langer te blijven. 15

16

17

18

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Februari 29 Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad in opdracht van Consortium Hollandse Waterstad 3 De

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

De Innovatiefabriek in Zoetermeer

De Innovatiefabriek in Zoetermeer Van Diemenstraat 28 Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 5141 356 f 020 5141 334 e info@quint-result.nl www.quint-result.nl Rapport De Innovatiefabriek in Zoetermeer Wat zijn de wensen en behoeften van

Nadere informatie

ONDERZOEK De maatschappelijke. amateurvoetbal. Augustus 2013 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht

ONDERZOEK De maatschappelijke. amateurvoetbal. Augustus 2013 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht ONDERZOEK De maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal cijfers en karakteristieken Augustus 2013 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie Projectbureau OHWL, Postbus 2074, 3440 DB Woerden Tel. 0348-483474; contact@groenehart.info; www.groenehart.info Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Programma waterfront

Programma waterfront Programma waterfront Inleiding Voor de zomer van 2012 zal onze structuurvisie worden vastgesteld. De visie, een uitwerking van onze stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast te houden

Nadere informatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Dr. R. van der Brugge Drs. G.J. Ellen Dr. Ir. J. Eshuis 1220109-000 Deltares, 2015, B Titel Resultaten

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie N.S.L. (Nicole) Huisman Master Vastgoedkunde Rijksuniversiteit Groningen November 2009 Multifunctionele accommodaties

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Toeristisch Beleid Vlieland. V0.1.0 25 februari 2014

Toeristisch Beleid Vlieland. V0.1.0 25 februari 2014 Toeristisch Beleid Vlieland V0.1.0 25 februari 2014 TOERISTISCH BELEID VLIELAND... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Leeswijzer... 4 2. DOELSTELLINGEN & RANDVOORWAARDEN... 5 2.1 Primaire Doelen... 5 2.2 Secundaire

Nadere informatie

Ontwikkeling en beheer van monumenten

Ontwikkeling en beheer van monumenten Ontwikkeling en beheer van monumenten Financierings - en samenwerkingsmodellen voor duurzame renovatie van monumenten. Dr. L.L.M. Frederix November 2013 II Ontwikkeling en beheer van monumenten Financierings

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Afstudeerrapport Bewonersbeleving

Afstudeerrapport Bewonersbeleving Afstudeerrapport Bewonersbeleving Onderzoek naar de attitudes van de Amsterdamse binnenstadbewoner tegenover (dag)toeristen 6 JUNI 2008 Naam : Chantal de Raaf Studentnummer : 400791 Opdrachtgever : Lectoraat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie