AAC 1899 Gymnastiek Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AAC 1899 Gymnastiek Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 AAC 1899 Gymnastiek Jaarverslag 2014

2 Verslag van de voorzitter Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van keuzes maken en de vereniging versterken. In de loop van het voorjaar waren de analyses klaar om het grote financiële verlies aan te pakken. In juni hebben we besloten om Mariëlle van Tuil aan te stellen als fulltime verenigingsmanager om het bestuur wat meer ruimte te geven om de problemen structureel aan te pakken en tegelijkertijd de continuïteit van ons aanbod te kunnen waarborgen. We hebben verdere stappen gezet met professionalisering van ons aanbod voor peuters met een ontwikkelingsachterstand in gang gezet, samen met onze samenwerkingspartners Rijnstad, SKAR en SPA en vertegenwoordigers vanuit de gemeente (Onderwijs) en Stichting PAS (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking). Ook hebben we dit jaar een contract getekend met de Margarethaschool (Malburgen), zodat we de kinderen van de Margarethaschool en de ernaast gelegen Monchyschool een naschools gymnastiekaanbod kunnen bieden. Ik wens u veel leesplezier. Miloš Bunda Voorzitter 2 van 21

3 Inhoud Verslag van de voorzitter... 2 Maatschappelijke ontwikkelingen... 4 Speerpunten van ons beleid in Leslocaties... 7 Ons ledenbestand... 7 Geografische spreiding van onze leden... 7 Aanbod... 9 Onze organisatie Bestuur Medewerkers in vaste dienst per eind Juryleden Ontwikkelingen per segment Financiëel verslag van 21

4 Maatschappelijke ontwikkelingen De versporting van samenleving Tegenwoordig worden steeds meer activiteiten onder sport verstaan. In dit opzicht wordt wel gesproken van de versporting van de samenleving. Opvallend is de stijgende populariteit van commerciële sporten, zoals fitness, en de opkomst van leeftijdsgerelateerde sporten, zoals kitesurfen, raften, snowboarden, klimmen of duiken 1. De overheidsuitgave aan sport bestaat grotendeels uit uitgaven aan zwem- en sportaccommodaties, sportonderwijs (gymles) en sportopleidingen. Een groot deel van de sportuitgaven zijn dus uitgaven op lokaal niveau. Van de gemeenten heeft 93 procent al bezuinigd op sport of heeft het voornemen om dit te gaan doen. Burgers zien liever bezuinigingen op sportvoorzieningen dan lastenverzwaring om deze voorzieningen in stand te houden 2. Zowel de overheid, NOC*NSF en de sportbonden streven naar een grote sportdeelname van de bevolking. Het SCP constateert daarentegen dat de deelname aan sporten door de bevolking als geheel juist niet toeneemt 3. Wel constateert het SCP verschillen tussen de sportdeelname van diverse groepen, zoals kinderen 4, volwassenen (20-49 jaar) 5, ouderen (50-79 jaar) 6 en niet-westerse migranten 7. Het SCP signaleert twee trends onder deze groepen. De afgelopen jaren is de sportdeelname van ouderen duidelijk toegenomen en onder niet-westerse migranten neemt de sportdeelname van kinderen toe. Invloed vergrijzing op recreatie Vooral de vergrijzing is van grote invloed op recente en toekomstige trends in recreatie. De babyboomgeneratie is volwassen geworden in een tijd van toenemende welvaart en keuzevrijheid. Zij ondernemen daardoor meer dan de ouderen van vroeger 8. Bovendien zijn zij welvarender, mobieler en hoger opgeleid dan de ouderen van de generatie daarvoor 9. De ouderen van nu zijn zelfs zeer actief in hun vrije tijd en zoeken het vaker buitenshuis 10. Zij bezoeken musea en theaters en ontplooien tal van andere recreatieve activiteiten 11. Vrijetijdsactiviteiten als wandelen en fietsen winnen aan populariteit. Innovaties als de elektrische 1 SCP, Uitstappers en doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport (Den Haag 2014), p SCP, De sociale staat van Nederland, p SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 9, 11 en SCP, Uitstappers en doorzetters, p en en SCP, Wie doen er aan sport en cultuur? Eerste presentatie van gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012 (Utrecht 2013), p. 2 5 SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 10, en en SCP, Wie doen er aan sport en cultuur?, p. 2 6 SCP, Uitstappers en doorzetters, p en en en SCP, Wie doen er aan sport en cultuur?, p. 2 7 SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 11 en Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 10 en Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p van 21

5 fiets en toenemende beschikbaarheid van informatie, rustpunten, service en navigatiemiddelen stimuleren deze ontwikkeling. Daarnaast lijkt golfen een groeimarkt onder ouderen te blijven 12. Door de vergrijzing ontstaan er ook een toenemende vraag naar nieuwe producten en diensten rondom zorg, wellness en wellbeing. Deze ontwikkeling vraagt om een kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie. Over ongeveer 20 jaar, wanneer de meeste ouderen van nu minder actief en vitaal worden, zal de vergrijzing een licht afzwakkend effect hebben op de vrijetijdsbestedingen 13. Gemeentelijk beleid Op 30 september 2014 heeft de gemeente een toelichting gegeven op de wijze waarop de doelstelling uit de sportvisie, met betrekking tot het verhogen van het aantal vitale verenigingen, nu gaat worden geïmplementeerd. Het komt er op neer dat er een subsidiebedrag van beschikbaar wordt gesteld om duurzame en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Dit geld dient echter eerst door de verenigingen zelf te worden ingebracht via een tariefsverhoging van de accommodatie van 5% (bovenop de CBS indexering). Een andere ontwikkeling is dat de gemeente de exploitatie van multifunctionele centra heeft overgedaan vanuit het gemeentelijk Vastgoedbedrijf naar particuliere partijen. De huurtarieven van de gymnastiekzalen (via Sportservice) is wel gelijk gebleven (ongeveer 500 per jaar voor een uur gebruik per week), maar de huren van de recreatieruimten (niet via Sportservice) is vervolgens verhoogd tot het drievoudige van een gymnastieklokaal! Een aantal jaren geleden heeft het Sportbedrijf Arnhem de keuze gemaakt om zelf te stoppen met het verzorgen van sportlessen en zich alleen nog te richten op een regierol. De uitvoering werd zoveel mogelijk overgelaten aan de sportverenigingen. Inmiddels zijn er met subsidiegeld echter wijksportverenigingen opgericht (grotendeel bemenst door medewerkers van het sportbedrijf), die lokaal de bestaande sportverenigingen wegconcurreren. Oorspronkelijk was de opzet van deze wijksportverenigingen het bieden van een laagdrempelig sportaanbod, waarbij de lessen door bestaande verenigingen uit de buurt werden verzorgd. Inmiddels lijkt deze doelstelling te zijn losgelaten en wordt de uitvoering door eigen personeel verzorgd. Een zorgwekkende ontwikkeling! 12 Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p Voor de groeiende populariteit van de elektrische fiets zie: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Mobiliteitsbalans 2013 (Den Haag 2013), p Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p van 21

6 Gevolgen van het kabinetsbeleid De gevolgen van het kabinetsbeleid worden ook steeds zichtbaarder: Veranderingen in de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn voelbaar bij deze organisaties en zullen de komende jaren nog verdere veranderingen met zich meebrengen Bezuinigingen bij de gemeente op het gebied van sport, een vertraagde uitvoering van de sportvisie van de gemeente Arnhem, verhoging van de kostendoorberekening naar verenigingen en minder subsidie Door de lastenverzwaringen houden de meeste mensen per saldo netto minder geld over, dit merken we als vereniging in het oplopen van het aantal stornoboekingen bij het innen van de contributie De werkeloosheid in Gelderland is gestegen van 3,5% in het derde kwartaal 2012 naar 4,0% in het derde kwartaal in 2013 en 8,0% in het derde kwartaal in , meer beroep op alternatieve financiering van sportbeoefening (bijvoorbeeld GelrePas). Speerpunten van ons beleid in 2014 Versterken recreatief turnen Versterken wedstrijdorganisatie Betere opzet van het selectieturnen, meer vaste gezichten op de groepen Continuïteit en verdere professionalisering peutergym Financieel gezonder maken GymFit groepen (70+) Contracten met maatschappelijke partners op orde brengen 14 Bron: Centraal bureau voor de Statistiek 6 van 21

7 Leslocaties Anno 2014 zitten we op nog meer locaties met onze lessen. Het onderstaande kaartje laat zien waar we lesgeven. Ons ledenbestand Eind 2014 hadden we 1296 leden (inclusief de peuters), een toename van 83 ten opzichte van We zijn in al onze segmenten redelijk evenwichtig gegroeid. Geografische spreiding van onze leden Het volgende overzicht laat zien dat de verdeling van leden aan beide kanten van de Rijn redelijk in balans is. Ten opzichte van 2013 zijn we met name iets gegroeid in Arnhem Noord. Het aantal leden uit de randgemeenten is wat afgenomen. 7 van 21

8 Geografische spreiding van ons ledenbestand % 1% 0% 0% 0% 5% Arnhem-Noord Arnhem-Zuid 51% 42% Velp en omstreken Huissen en omstreken Duiven en omstreken Elst en omstreken Doorwerth en omstreken Meer dan 30 km van Arnhem Geografische verdeling % 51% 1% 5% 0% 0% 0% 43% Arnhem Noord Arnhem Zuid Velp en omstreken Huissen en omstreken Duiven en omstreken Elst en omstreken Doorwerth en omstreken Meer dan 30 km van Arnhem 8 van 21

9 Aanbod Het volgende overzicht geeft een verdeling van de leden naar segment Ledenpercentages per segment ultimo % 1% 9% 10% 24% GymFit Peuters Recreatief turnen en Trickz 25% 30% Turnselectie Sportpunten ClubExtra 18+ Ledenpercentages per segment ultimo % 2% 10% 6% 24% GymFit 27% Peuters Recreatief turnen en Trickz 30% Turnselectie Naschoolse gym ClubExtra 18+ Het aantal leden dat turnt is procentueel wat toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 9 van 21

10 Onze organisatie We hebben een platte organisatie, waarbij wij beogen dat de lesgevers met hun eigen team zelfsturend zijn binnen de kaders meegegeven door het bestuur. In een open klimaat wordt zo op gelijk niveau, maar wel met een rolverdeling, met erkenning voor elkaars kwaliteiten, diploma s en ervaring, samengewerkt. Sinds juni van dit jaar hebben we een fulltime verenigingsmanager die de samenwerking moet versterken en de inhoud en ontwikkeling van de teams ondersteunt. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen, maar verricht ook dagelijkse taken als administratie, contacten met de gemeente, wijkclubs, haar rol als werkgever, veiligheid en gezondheid. Daarnaast zijn er vrijwilligers die helpen bij wedstrijden, jurering, communicatie (website) en overige voorkomende zaken. Bestuur Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende vrijwilligers: Miloš Bunda Voorzitter (herkozen) Gert Schulte Penningmeester Lea Dupont Secretaris Jolanda Groen - Ledenadministratie Medewerkers in vaste dienst per eind 2014 Mariëlle van Tuil - Verenigingsmanager Simone Ligtenberg - Wedstrijdturnen en acro Marijke Vleeming - GymFit, recreatief turnen Carlien Kooderings Clemens - Wedstrijdturnen Ellen Leidekker - Wedstrijdturnen, recreatief turnen, peutergym Geert Geurken - Wedstrijdturnen Jolanda Vos - Peutergym, kleutergym, naschoolse gymnastiek Lonneke van Gessel - GymFit Het afgelopen jaar hebben we met een langdurige uitval van een vaste lesgever te maken gehad, wat heeft geleid tot extra kosten voor lesvervanging. 10 van 21

11 Lesgevers op freelance basis per eind 2014 Roy Alards - ClubExtra Weerbaarheid Milou van Bon - Recreatieve turnlessen Ellen ter Burg - Peutergym, kleutergym Dorette van Deelen - ClubExtra Weerbaarheid (taaktijd) Anja van Dijk - Peutergym Ruud van Dijk - ClubExtra Weerbaarheid Gitte van Enckevort - ClubExtra Aqua (taaktijd) Lianne Evers - ClubExtra Aqua (taaktijd) Angela Everts - ClubExtra Weerbaarheid Roland Gerritsen - GymFit Marjanne Goossens - Wedstrijdturnen Wil Gulpers - GymFit Ernst Kalisvaart - GymFit Daan Kleinbussink - ClubExtra Gymnastiek Quy Nguyen - Trickz Geertje Prins - Peutergym, recreatieve turnlessen, wedstrijdturnen Jean Repplier - GymFit Gaby Roelofs - Peutergym, kleutergym Bertin Simons - ClubExtra Aqua (taaktijd) Margriet van der Sluis - GymFit Cora Trompetter - Peutergym Anita van der Ven - Wedstrijdturnen Nicole Vorstenbosch - Recreatieve turnlessen en wedstrijdturnen Christien de Vries - GymFit Karin van Wijk - Wedstrijdturnen Nikkie Zweers - Recreatieve turnlessen Juryleden In 2014 hebben we een tekort gehad aan juryleden, waardoor we werden geconfronteerd met boetes en een aantal wedstrijden die zijn komen te vervallen. Een zorgwekkende ontwikkeling. Gelukkig hebben we een ouder mogen verwelkomen die zijn jurybrevet heeft gehaald en twee nieuwe lesgevers met een jurybrevet binnengehaald. Voor de nieuwe cursus die binnenkort start hebben we alweer een aantal aanmeldingen, dus kunnen we ook dit tekort binnenkort wegwerken. 11 van 21

12 Ontwikkelingen per segment Martial Arts Tricking De lessen zijn in de loop van 2014 verhuisd van de Malburcht (Arnhem Zuid) naar de dojo in Valkenhuizen (Arnhem Noord). Het aantal leden is toegenomen van 21 in 2013 naar 25 in Recreatief turnen Het aantal leden op de Hoogkamp, waar we na de zomervakantie 2013 waren gestart, zit inmiddels op 48 (eind 2013 waren dit er 34). We zijn na de zomer 2014 op deze locatie begonnen met een nieuwe lesgeefster: Milou van Bon. Op de Bernhardlaan (Angerenstein) zitten de lessen zoals elk jaar goed vol: 65 leden voor de recreatieve turnlessen. Deze lessen worden verzorgd door Ellen Leidekker. Het aantal leden in Velp Noord kende dit jaar ook een kleine stijging (33 leden). Deze lessen worden verzorgd door Nicole Vorstenbosch en Gaby Roelofs Op de Schuytgraaf is het aantal leden gestegen van 71 eind 2013 naar 75 eind De lessen worden verzorgd door Nikkie Zweers en Ellen Leidekker. Ook is er in de Schuytgraaf een nieuw turnuur opgestart op de vrijdagmiddag van 17:30 18:30 uur. Hierdoor kunnen kinderen beter worden ingedeeld naar leeftijd en niveau. Op de Laar-Oost (Venlosingel) is het aantal leden toegenomen van 31 (2013) naar 37 (2014). Ook hier is Milou van Bon gestart. Ook is er in de Laar-Oost een nieuw turnuur gestart op de maandagmiddag van 16:00 17:00 voor jongens en meisjes van 4 t/m 6 jaar. Op Rijkerswoerd (Kempenaersingel) is het aantal leden praktisch gelijk gebleven (rond de 58 leden). Deze lessen worden verzorgd door Nikkie Zweers en Ellen Leidekker. In november 2014 hebben we onderlinge wedstrijden gehad voor de recreatieve turn(st)ers en de meisjes uit de 5 e en 6 e divisie: in totaal 200 kinderen hebben hieraan deelgenomen! Wedstrijdturnen De turnselectie is dit jaar anders gestructureerd conform het voornemen wat wij in 2013 hadden geformuleerd. We hanteren de volgende uitgangspunten: 1. AAC doet mee aan wedstrijdsport tot en met de eerste divisie. Het accent binnen de AB selectie zal liggen op tweede divisie. 2. De eerste divisie turnsters (N2 voorgeschreven) trainen wekelijks 9 uur waarvan 8 uur in een turnhal en uur krachttraining in een gymzaal 3. De tweede divisie turnsters (N3 voorgeschreven) trainen 9 uur per week (waarvan 8 uur in een turnhal en uur krachttraining in een gymzaal) 12 van 21

13 4. De eerste divisie deelname is alleen mogelijk als turnsters met het benodigde talent (criteria!!) genoeg hebben. Hiervoor zal eerst altijd overleg met ouders plaats vinden i.v.m. verwachtingen over en weer. 5. De derde divisie (CD en N4) zal maximaal 7 uur per week trainen, waarvan 7 uur in een turnhal; 6. De vierde divisie (CD en D1) zal maximaal 4,5 uur trainen in een turnhal. 7. De extra trainingen (AB selectie) in het weekend hebben als doel turnsters van de eerste en tweede divisie extra tijd te geven om complexe elementen (die een lange termijn aanpak vergen) in een veilige setting verantwoord en met gedoseerde belasting te kunnen trainen. 8. De AB selectie zal bestaan uit eerste en tweede divisie turnsters (ook N2) 9. De CD selectie zal zich richten op de derde en vierde divisie en kan gezien worden als kweekvijver voor de AB selectie. Echter er zijn ook turnsters die altijd in de CD selectie zullen blijven. 10. De EF selectie zal bestaan uit de vijfde en zesde divisie. Deze dames kunnen olv AB en CD selectie trainers in herfst, kerst en voorjaarsvakantie in totaal 4 x 2 uur trainen in een turnhal. Voor de rest maken deze turnsters gebruik van goed aan de turnsport aangepaste accommodaties. 11. De jong talentgroep moet gezien worden als een kweekvijver voor AB en CD selectie en staat apart! 12. Binnen de wedstrijdsportgroepen van AAC gaan plezier en prestatie hand in hand en staat een positieve benadering van het kind centraal. Trainers en bestuur maken hierover samen afspraken en leggen dat jaarlijks vast. Ouders worden tijdig en regelmatig betrokken bij de ontwikkelingen rond de AB en CD selectie b.v. middels ouderavonden en mailwisseling. 13. In verband met de belasting,blessure preventie etc. krijgen turnsters die meer dan zes uur per week trainen jaarlijks,indien daar aanleiding voor is, op locatie maximaal 10 consulten bij een zeer ervaren sportarts. 14. Door de veranderde financiële positie zullen de zondagtrainingen en alle andere trainingen effectiever moeten worden georganiseerd. Dit geldt in het bijzonder voor de zondagtrainingen en de vakantie trainingen. 15. We streven ernaar om zoveel mogelijk met homogene groepen qua niveau, omdat zowel voor de turnsters als voor de trainers pedagogisch en didactisch beter werkt en omdat dat op termijn betere resultaten en minder uitval zal op leveren. We moeten hierbij wel rekening houden met de financiële mogelijkheden en beschikbare zaalruimte en kader. 16. Mochten er op het vlak van beschikbare accommodatie, kennis van trainers en beschikbare middelen positieve veranderingen komen, dan worden de uitgangspunten opnieuw bekeken. 17. Continuïteit van de lessen: zoveel mogelijk eenzelfde trainer op alle lesdagen van een groep. 18. Eenheid van lesgeven wordt geborgd (doorgaande leerlijn, methodologisch), maar er moet ook ruimte zijn voor individuele aanpak (hoe om te gaan met de kinderen). Regelmatig technisch overleg wordt georganiseerd. 19. Er wordt zorg gedragen voor voldoende juryleden en een degelijke wedstrijdorganisatie. 20. De ledenadministratie wordt tijdig op de hoogte gehouden van alle wijzigingen. 21. De communicatie met ouders krijgt voldoende aandacht (trainers zijn de vertegenwoordiging van de vereniging naar de ouders toe), het oprichten van een wedstrijdcommissie door ouders wordt gestimuleerd. 22. Eenheid op wedstrijden: zelfde turnpakjes en trainers, die turnsters begeleiden hebben hetzelfde trainingspak, alle begeleiders van kinderen op wedstrijden hebben oog en aandacht voor alle AAC kinderen, die meedoen. Zij vinden het al spannend genoeg. 23. De totale selectie (AB, CD, EF en jong talent) is financieel zelfdragend: sponsoring, inzet van vrijwilligers, kostenbesparing waar mogelijk). 13 van 21

14 24. PR- en communicatie van de selectie wordt gedaan door vrijwilligers uit de selectie oudersgroep: persberichten, stukjes op website, foto s. 25. Alle lesgevers beschikken over een geldig EHBO diploma. Tijdens de lessen is minimaal één BHVer aanwezig, alle lesgevers weten hoe te handelen in geval van een (bijna) ongeval (inclusief procedurele afhandeling en informeren bestuur en ouders). ClubExtra In 2014 zijn er een aantal wisselingen geweest in de trainers voor onze ClubExtra Weerbaarheid. In 2014 hebben 41 kinderen aan de cursus deelgenomen, met een gemiddeld deelnemersaantal van 10 kinderen per cursus. De ClubExtra Aqua (zwemlessen) heeft het hele jaar volle groepen gehad, in totaal wekelijks 25 kinderen. Daarnaast heeft zich een enorme wachtlijst ontwikkeld voor de kinderen met het laagste zwemniveau (badje 1). Aangezien vorderingen langzaam gaan en er in kleine groepjes gewerkt wordt, bedraagt de gemiddeld wachttijd voor een kind nu 2 schooljaren. Dit is te lang. Er wordt gewerkt aan een passende oplossing om de ClubExtra Aqua uit te breiden met meer groepen of kinderen door te verwijzen naar De Grote Koppel. De ClubExtra Gymnastiek had in 2014 gemiddeld 14 deelnemers verdeeld over twee groepen. De docent van de groep heeft weten te bewerkstelligen dat gedurende 2014 vijf kinderen een aansluiting hebben gevonden bij een reguliere sportvereniging. 14 van 21

15 GymFit Begin 2014 zijn we geconfronteerd met langdurige ziekte van de vaste coördinator van de seniorensport en docent van meerdere seniorengroepen. Gelukkig hebben we met het huidige en nieuw personeel haar taken goed kunnen opvangen. Echter heeft dit wel extra kosten voor vervanging met zich meegebracht. Voor de zomervakantie van 2014 heeft AAC overwogen om met de uitvoering van een aantal seniorengroepen te stoppen wegens tegenvallende financiële resultaten. Deze resultaten zijn uitgebreid geanalyseerd, wat heeft geresulteerd in een overzicht van de belangrijkste pijnpunten. Denk hierbij voornamelijk aan hoge zaalhuurkosten. Dit hangt samen met de ontwikkeling dat de gemeente de exploitatie van multifunctionele centra heeft overgedaan vanuit het gemeentelijk Vastgoedbedrijf naar particuliere partijen. Maar dit hangt ook samen met de ontwikkeling dat we voor ruimtes, die we voorheen gratis konden gebruiken, ineens zaalhuur moesten gaan betalen. De pijnpunten zijn veelvuldig besproken met Sportbedrijf Arnhem (SBA). AAC en SBA hebben een gemeenschappelijk belang en hoofddoel tot uitvoering en ledenbehoud van de seniorensport binnen een acceptabel financieel kader, met de nadruk op kostendekkendheid. In eerste instantie wilde SBA de verliesgevende groepen terugnemen om zo AAC te ontzorgen. Echter heeft AAC aangegeven er tijd en energie in te willen investeren om deze groepen toch te behouden. Besloten is om de handen ineen te slaan en samen te werken aan een financieel gezond klimaat voor de gymnastiekgroepen seniorenport. In goed overleg is er in september een aanzet gedaan tot een actieplan. Dit aangezien wij gezamenlijk het verlies over 2014 wilden beperken en de continuïteit voor de toekomst van de seniorengymnastiek willen borgen. We hebben de voorgestelde acties voor de verliesgevende groepen vanuit AAC besproken en deze aangevuld met ideeën en voorstellen vanuit SBA. Denk hierbij aan acties als: onderhandelingen voeren over de te betalen zaalhuurkosten en een groep verhuizen naar een goedkopere locatie. Daarnaast is in 2014 besloten dat AAC per januari 2015 binnen alle groepen een contributieverhoging gaat doorvoeren van 20,00 per lid, per jaar/ seizoen. Alle groepen zijn in oktober/ november bezocht en de leden hebben hierover persoonlijk en per brief informatie ontvangen. De maatregel van de contributieverhoging draagt bij aan het financieel gezonder maken van de seniorensport. AAC heeft in de tweede helft van 2014 ook actief ingezet op promotie door diverse stukjes in de wijkkranten te publiceren en ledenwervingsacties op te zetten door op een aantal locaties een open les te organiseren. In 2014 waren er 290 seniorenleden. Ten opzichte van 2013 is dit aantal dus stabiel gebleven. 15 van 21

16 Gymkids 2014 stond in het teken van het consolideren en verder professionaliseren van het aanbod voor peuters met een ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen hebben een Voor en Vroegschoolse Educatie indicatie, beter bekend als VVE-indicatie. Hiertoe werken we samen met stichting Rijnstad, Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA), Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio (SKAR), ambtenaren van de gemeente en Stichting PAS (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking). Inmiddels bereiken we met onze Gymkids lessen 360 peuters. In april hebben wij ons aanbod Gymkids in Immerloo uitgebreid met 2 lessen voor Speelrijk 1 van SPA. Daarnaast hebben er wat verschuivingen in de huidige uren plaatsgevonden in verband met wijzigingen van openingstijden van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Deze verschuivingen hangen samen met de eerder genoemde veranderingen van het kabinetsbeleid. Eind 2013, begin 2014 hebben we met de bovengenoemde partijen een beweegplan geschreven gericht op alle kinderen van VVE peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Arnhem: Ontwikkeling in beweging. In dit plan zijn de doelen opgenomen ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de peutergymdocenten, pedagogisch medewerkers en leidsters op het gebied van VVE, LOGO 3000, en vroegtijdige signalering van (motorische) ontwikkelingsachterstand(en). LOGO 3000 is een hulpmiddel wat op alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen wordt ingezet om kinderen zich de basiswoorden van onze taal eigen te maken. Daarnaast is in het beweegplan een missie uitgewerkt ten behoeve van een doorgaande leerlijn, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid en is een planning voor 2014 opgenomen. Ook is er een koppeling gelegd tussen de Gymkids doelstellingen en de doelstellingen ten behoeve van de motoriek, die in het OntwikkelingsVolgModel beschreven staan (OVM). Tot slot is er een inventarisatie gemaakt van basismateriaal, wat minimaal nodig is voor een kwalitatief goede Gymkids les. Op basis van dit beweegplan en geboekte resultaten hebben we voor het jaar 2014 hebben we een bedrag van ,00 toegekend gekregen vanuit het Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)/ Ontwikkelingsachterstanden budget, om onze Gymkids lessen te kunnen financieren. Eind mei 2014 is er een projectgroep gevormd van drie peutergymdocenten van AAC, een vertegenwoordiger van PAS/ Rijnstad, een trainer van Rezulto Onderwijsadvies (LOGO 3000) en de verenigingsmanager van AAC. Dit met als doel om deskundigheidsbevordering van de peutergymdocenten, pedagogisch medewerkers en leidsters op het gebied van VVE, LOGO 3000 te realiseren. Deze projectgroep is drie keer bij elkaar gekomen in De eerste bijeenkomst (12 juni) stond in het teken van een nadere kennismaking binnen de projectgroep, het brainstormen over mogelijke koppelingen tussen Gymkids en LOGO 3000 en het principe train-de-trainer. De tweede bijeenkomst (19 september) stond in het teken van de theorie achter LOGO 3000 en de werking van het hulpmiddel. De derde bijeenkomst (10 oktober) stond in het teken van het ontwikkelen van een eigen lesprogramma vanuit LOGO 3000, speciaal afgestemd op de Gymkids lessen. De projectgroep heeft combinaties van woorden uit LOGO 3000 geselecteerd, die centraal staan tijden de Gymkids lessen. Ook heeft de projectgroep praatplaten van materiaal wat tijdens de Gymkids aan bod komt ontwikkeld. 16 van 21

17 Naschoolse gymnastiek Een nieuwe loot aan de boom betreft het aanbod wat we ontwikkelen in samenwerking met maatschappelijke partners in de moeilijkere wijken van Arnhem. We verzorgen lessen voor de volgende partijen: Margarethaschool in Malburgen: naschoolse gymnastieklessen en kleutergymlessen Wijkclub Immerloo: naschoolse gymnastieklessen Inmiddels bereiken we op deze manier 71 kinderen. Recentelijk hebben we de activiteiten voor de Margarethaschool in een contract vastgelegd, waarmee we de continuïteit van deze lessen hebben geborgd. 17 van 21

18 Financiëel verslag 18 van 21

19 19 van 21

20 20 van 21

21 21 van 21

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: Christel Soede Tel nr: 06-35113529 Nummer: 15A.00470 Datum: 18 mei 2015 Team: Jeugd, leefbaarheid & veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Peuterspeelzaalwerk in Diemen

Peuterspeelzaalwerk in Diemen Peuterspeelzaalwerk in Diemen Afdeling Samenleving juli 2013 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding, opdracht en proces 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Opdracht 4 1.3 Proces 4 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 6 2.1 Landelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie