AAC 1899 Gymnastiek Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AAC 1899 Gymnastiek Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 AAC 1899 Gymnastiek Jaarverslag 2014

2 Verslag van de voorzitter Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van keuzes maken en de vereniging versterken. In de loop van het voorjaar waren de analyses klaar om het grote financiële verlies aan te pakken. In juni hebben we besloten om Mariëlle van Tuil aan te stellen als fulltime verenigingsmanager om het bestuur wat meer ruimte te geven om de problemen structureel aan te pakken en tegelijkertijd de continuïteit van ons aanbod te kunnen waarborgen. We hebben verdere stappen gezet met professionalisering van ons aanbod voor peuters met een ontwikkelingsachterstand in gang gezet, samen met onze samenwerkingspartners Rijnstad, SKAR en SPA en vertegenwoordigers vanuit de gemeente (Onderwijs) en Stichting PAS (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking). Ook hebben we dit jaar een contract getekend met de Margarethaschool (Malburgen), zodat we de kinderen van de Margarethaschool en de ernaast gelegen Monchyschool een naschools gymnastiekaanbod kunnen bieden. Ik wens u veel leesplezier. Miloš Bunda Voorzitter 2 van 21

3 Inhoud Verslag van de voorzitter... 2 Maatschappelijke ontwikkelingen... 4 Speerpunten van ons beleid in Leslocaties... 7 Ons ledenbestand... 7 Geografische spreiding van onze leden... 7 Aanbod... 9 Onze organisatie Bestuur Medewerkers in vaste dienst per eind Juryleden Ontwikkelingen per segment Financiëel verslag van 21

4 Maatschappelijke ontwikkelingen De versporting van samenleving Tegenwoordig worden steeds meer activiteiten onder sport verstaan. In dit opzicht wordt wel gesproken van de versporting van de samenleving. Opvallend is de stijgende populariteit van commerciële sporten, zoals fitness, en de opkomst van leeftijdsgerelateerde sporten, zoals kitesurfen, raften, snowboarden, klimmen of duiken 1. De overheidsuitgave aan sport bestaat grotendeels uit uitgaven aan zwem- en sportaccommodaties, sportonderwijs (gymles) en sportopleidingen. Een groot deel van de sportuitgaven zijn dus uitgaven op lokaal niveau. Van de gemeenten heeft 93 procent al bezuinigd op sport of heeft het voornemen om dit te gaan doen. Burgers zien liever bezuinigingen op sportvoorzieningen dan lastenverzwaring om deze voorzieningen in stand te houden 2. Zowel de overheid, NOC*NSF en de sportbonden streven naar een grote sportdeelname van de bevolking. Het SCP constateert daarentegen dat de deelname aan sporten door de bevolking als geheel juist niet toeneemt 3. Wel constateert het SCP verschillen tussen de sportdeelname van diverse groepen, zoals kinderen 4, volwassenen (20-49 jaar) 5, ouderen (50-79 jaar) 6 en niet-westerse migranten 7. Het SCP signaleert twee trends onder deze groepen. De afgelopen jaren is de sportdeelname van ouderen duidelijk toegenomen en onder niet-westerse migranten neemt de sportdeelname van kinderen toe. Invloed vergrijzing op recreatie Vooral de vergrijzing is van grote invloed op recente en toekomstige trends in recreatie. De babyboomgeneratie is volwassen geworden in een tijd van toenemende welvaart en keuzevrijheid. Zij ondernemen daardoor meer dan de ouderen van vroeger 8. Bovendien zijn zij welvarender, mobieler en hoger opgeleid dan de ouderen van de generatie daarvoor 9. De ouderen van nu zijn zelfs zeer actief in hun vrije tijd en zoeken het vaker buitenshuis 10. Zij bezoeken musea en theaters en ontplooien tal van andere recreatieve activiteiten 11. Vrijetijdsactiviteiten als wandelen en fietsen winnen aan populariteit. Innovaties als de elektrische 1 SCP, Uitstappers en doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport (Den Haag 2014), p SCP, De sociale staat van Nederland, p SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 9, 11 en SCP, Uitstappers en doorzetters, p en en SCP, Wie doen er aan sport en cultuur? Eerste presentatie van gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012 (Utrecht 2013), p. 2 5 SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 10, en en SCP, Wie doen er aan sport en cultuur?, p. 2 6 SCP, Uitstappers en doorzetters, p en en en SCP, Wie doen er aan sport en cultuur?, p. 2 7 SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 11 en Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 10 en Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p van 21

5 fiets en toenemende beschikbaarheid van informatie, rustpunten, service en navigatiemiddelen stimuleren deze ontwikkeling. Daarnaast lijkt golfen een groeimarkt onder ouderen te blijven 12. Door de vergrijzing ontstaan er ook een toenemende vraag naar nieuwe producten en diensten rondom zorg, wellness en wellbeing. Deze ontwikkeling vraagt om een kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie. Over ongeveer 20 jaar, wanneer de meeste ouderen van nu minder actief en vitaal worden, zal de vergrijzing een licht afzwakkend effect hebben op de vrijetijdsbestedingen 13. Gemeentelijk beleid Op 30 september 2014 heeft de gemeente een toelichting gegeven op de wijze waarop de doelstelling uit de sportvisie, met betrekking tot het verhogen van het aantal vitale verenigingen, nu gaat worden geïmplementeerd. Het komt er op neer dat er een subsidiebedrag van beschikbaar wordt gesteld om duurzame en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Dit geld dient echter eerst door de verenigingen zelf te worden ingebracht via een tariefsverhoging van de accommodatie van 5% (bovenop de CBS indexering). Een andere ontwikkeling is dat de gemeente de exploitatie van multifunctionele centra heeft overgedaan vanuit het gemeentelijk Vastgoedbedrijf naar particuliere partijen. De huurtarieven van de gymnastiekzalen (via Sportservice) is wel gelijk gebleven (ongeveer 500 per jaar voor een uur gebruik per week), maar de huren van de recreatieruimten (niet via Sportservice) is vervolgens verhoogd tot het drievoudige van een gymnastieklokaal! Een aantal jaren geleden heeft het Sportbedrijf Arnhem de keuze gemaakt om zelf te stoppen met het verzorgen van sportlessen en zich alleen nog te richten op een regierol. De uitvoering werd zoveel mogelijk overgelaten aan de sportverenigingen. Inmiddels zijn er met subsidiegeld echter wijksportverenigingen opgericht (grotendeel bemenst door medewerkers van het sportbedrijf), die lokaal de bestaande sportverenigingen wegconcurreren. Oorspronkelijk was de opzet van deze wijksportverenigingen het bieden van een laagdrempelig sportaanbod, waarbij de lessen door bestaande verenigingen uit de buurt werden verzorgd. Inmiddels lijkt deze doelstelling te zijn losgelaten en wordt de uitvoering door eigen personeel verzorgd. Een zorgwekkende ontwikkeling! 12 Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p Voor de groeiende populariteit van de elektrische fiets zie: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Mobiliteitsbalans 2013 (Den Haag 2013), p Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p van 21

6 Gevolgen van het kabinetsbeleid De gevolgen van het kabinetsbeleid worden ook steeds zichtbaarder: Veranderingen in de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn voelbaar bij deze organisaties en zullen de komende jaren nog verdere veranderingen met zich meebrengen Bezuinigingen bij de gemeente op het gebied van sport, een vertraagde uitvoering van de sportvisie van de gemeente Arnhem, verhoging van de kostendoorberekening naar verenigingen en minder subsidie Door de lastenverzwaringen houden de meeste mensen per saldo netto minder geld over, dit merken we als vereniging in het oplopen van het aantal stornoboekingen bij het innen van de contributie De werkeloosheid in Gelderland is gestegen van 3,5% in het derde kwartaal 2012 naar 4,0% in het derde kwartaal in 2013 en 8,0% in het derde kwartaal in , meer beroep op alternatieve financiering van sportbeoefening (bijvoorbeeld GelrePas). Speerpunten van ons beleid in 2014 Versterken recreatief turnen Versterken wedstrijdorganisatie Betere opzet van het selectieturnen, meer vaste gezichten op de groepen Continuïteit en verdere professionalisering peutergym Financieel gezonder maken GymFit groepen (70+) Contracten met maatschappelijke partners op orde brengen 14 Bron: Centraal bureau voor de Statistiek 6 van 21

7 Leslocaties Anno 2014 zitten we op nog meer locaties met onze lessen. Het onderstaande kaartje laat zien waar we lesgeven. Ons ledenbestand Eind 2014 hadden we 1296 leden (inclusief de peuters), een toename van 83 ten opzichte van We zijn in al onze segmenten redelijk evenwichtig gegroeid. Geografische spreiding van onze leden Het volgende overzicht laat zien dat de verdeling van leden aan beide kanten van de Rijn redelijk in balans is. Ten opzichte van 2013 zijn we met name iets gegroeid in Arnhem Noord. Het aantal leden uit de randgemeenten is wat afgenomen. 7 van 21

8 Geografische spreiding van ons ledenbestand % 1% 0% 0% 0% 5% Arnhem-Noord Arnhem-Zuid 51% 42% Velp en omstreken Huissen en omstreken Duiven en omstreken Elst en omstreken Doorwerth en omstreken Meer dan 30 km van Arnhem Geografische verdeling % 51% 1% 5% 0% 0% 0% 43% Arnhem Noord Arnhem Zuid Velp en omstreken Huissen en omstreken Duiven en omstreken Elst en omstreken Doorwerth en omstreken Meer dan 30 km van Arnhem 8 van 21

9 Aanbod Het volgende overzicht geeft een verdeling van de leden naar segment Ledenpercentages per segment ultimo % 1% 9% 10% 24% GymFit Peuters Recreatief turnen en Trickz 25% 30% Turnselectie Sportpunten ClubExtra 18+ Ledenpercentages per segment ultimo % 2% 10% 6% 24% GymFit 27% Peuters Recreatief turnen en Trickz 30% Turnselectie Naschoolse gym ClubExtra 18+ Het aantal leden dat turnt is procentueel wat toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 9 van 21

10 Onze organisatie We hebben een platte organisatie, waarbij wij beogen dat de lesgevers met hun eigen team zelfsturend zijn binnen de kaders meegegeven door het bestuur. In een open klimaat wordt zo op gelijk niveau, maar wel met een rolverdeling, met erkenning voor elkaars kwaliteiten, diploma s en ervaring, samengewerkt. Sinds juni van dit jaar hebben we een fulltime verenigingsmanager die de samenwerking moet versterken en de inhoud en ontwikkeling van de teams ondersteunt. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen, maar verricht ook dagelijkse taken als administratie, contacten met de gemeente, wijkclubs, haar rol als werkgever, veiligheid en gezondheid. Daarnaast zijn er vrijwilligers die helpen bij wedstrijden, jurering, communicatie (website) en overige voorkomende zaken. Bestuur Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende vrijwilligers: Miloš Bunda Voorzitter (herkozen) Gert Schulte Penningmeester Lea Dupont Secretaris Jolanda Groen - Ledenadministratie Medewerkers in vaste dienst per eind 2014 Mariëlle van Tuil - Verenigingsmanager Simone Ligtenberg - Wedstrijdturnen en acro Marijke Vleeming - GymFit, recreatief turnen Carlien Kooderings Clemens - Wedstrijdturnen Ellen Leidekker - Wedstrijdturnen, recreatief turnen, peutergym Geert Geurken - Wedstrijdturnen Jolanda Vos - Peutergym, kleutergym, naschoolse gymnastiek Lonneke van Gessel - GymFit Het afgelopen jaar hebben we met een langdurige uitval van een vaste lesgever te maken gehad, wat heeft geleid tot extra kosten voor lesvervanging. 10 van 21

11 Lesgevers op freelance basis per eind 2014 Roy Alards - ClubExtra Weerbaarheid Milou van Bon - Recreatieve turnlessen Ellen ter Burg - Peutergym, kleutergym Dorette van Deelen - ClubExtra Weerbaarheid (taaktijd) Anja van Dijk - Peutergym Ruud van Dijk - ClubExtra Weerbaarheid Gitte van Enckevort - ClubExtra Aqua (taaktijd) Lianne Evers - ClubExtra Aqua (taaktijd) Angela Everts - ClubExtra Weerbaarheid Roland Gerritsen - GymFit Marjanne Goossens - Wedstrijdturnen Wil Gulpers - GymFit Ernst Kalisvaart - GymFit Daan Kleinbussink - ClubExtra Gymnastiek Quy Nguyen - Trickz Geertje Prins - Peutergym, recreatieve turnlessen, wedstrijdturnen Jean Repplier - GymFit Gaby Roelofs - Peutergym, kleutergym Bertin Simons - ClubExtra Aqua (taaktijd) Margriet van der Sluis - GymFit Cora Trompetter - Peutergym Anita van der Ven - Wedstrijdturnen Nicole Vorstenbosch - Recreatieve turnlessen en wedstrijdturnen Christien de Vries - GymFit Karin van Wijk - Wedstrijdturnen Nikkie Zweers - Recreatieve turnlessen Juryleden In 2014 hebben we een tekort gehad aan juryleden, waardoor we werden geconfronteerd met boetes en een aantal wedstrijden die zijn komen te vervallen. Een zorgwekkende ontwikkeling. Gelukkig hebben we een ouder mogen verwelkomen die zijn jurybrevet heeft gehaald en twee nieuwe lesgevers met een jurybrevet binnengehaald. Voor de nieuwe cursus die binnenkort start hebben we alweer een aantal aanmeldingen, dus kunnen we ook dit tekort binnenkort wegwerken. 11 van 21

12 Ontwikkelingen per segment Martial Arts Tricking De lessen zijn in de loop van 2014 verhuisd van de Malburcht (Arnhem Zuid) naar de dojo in Valkenhuizen (Arnhem Noord). Het aantal leden is toegenomen van 21 in 2013 naar 25 in Recreatief turnen Het aantal leden op de Hoogkamp, waar we na de zomervakantie 2013 waren gestart, zit inmiddels op 48 (eind 2013 waren dit er 34). We zijn na de zomer 2014 op deze locatie begonnen met een nieuwe lesgeefster: Milou van Bon. Op de Bernhardlaan (Angerenstein) zitten de lessen zoals elk jaar goed vol: 65 leden voor de recreatieve turnlessen. Deze lessen worden verzorgd door Ellen Leidekker. Het aantal leden in Velp Noord kende dit jaar ook een kleine stijging (33 leden). Deze lessen worden verzorgd door Nicole Vorstenbosch en Gaby Roelofs Op de Schuytgraaf is het aantal leden gestegen van 71 eind 2013 naar 75 eind De lessen worden verzorgd door Nikkie Zweers en Ellen Leidekker. Ook is er in de Schuytgraaf een nieuw turnuur opgestart op de vrijdagmiddag van 17:30 18:30 uur. Hierdoor kunnen kinderen beter worden ingedeeld naar leeftijd en niveau. Op de Laar-Oost (Venlosingel) is het aantal leden toegenomen van 31 (2013) naar 37 (2014). Ook hier is Milou van Bon gestart. Ook is er in de Laar-Oost een nieuw turnuur gestart op de maandagmiddag van 16:00 17:00 voor jongens en meisjes van 4 t/m 6 jaar. Op Rijkerswoerd (Kempenaersingel) is het aantal leden praktisch gelijk gebleven (rond de 58 leden). Deze lessen worden verzorgd door Nikkie Zweers en Ellen Leidekker. In november 2014 hebben we onderlinge wedstrijden gehad voor de recreatieve turn(st)ers en de meisjes uit de 5 e en 6 e divisie: in totaal 200 kinderen hebben hieraan deelgenomen! Wedstrijdturnen De turnselectie is dit jaar anders gestructureerd conform het voornemen wat wij in 2013 hadden geformuleerd. We hanteren de volgende uitgangspunten: 1. AAC doet mee aan wedstrijdsport tot en met de eerste divisie. Het accent binnen de AB selectie zal liggen op tweede divisie. 2. De eerste divisie turnsters (N2 voorgeschreven) trainen wekelijks 9 uur waarvan 8 uur in een turnhal en uur krachttraining in een gymzaal 3. De tweede divisie turnsters (N3 voorgeschreven) trainen 9 uur per week (waarvan 8 uur in een turnhal en uur krachttraining in een gymzaal) 12 van 21

13 4. De eerste divisie deelname is alleen mogelijk als turnsters met het benodigde talent (criteria!!) genoeg hebben. Hiervoor zal eerst altijd overleg met ouders plaats vinden i.v.m. verwachtingen over en weer. 5. De derde divisie (CD en N4) zal maximaal 7 uur per week trainen, waarvan 7 uur in een turnhal; 6. De vierde divisie (CD en D1) zal maximaal 4,5 uur trainen in een turnhal. 7. De extra trainingen (AB selectie) in het weekend hebben als doel turnsters van de eerste en tweede divisie extra tijd te geven om complexe elementen (die een lange termijn aanpak vergen) in een veilige setting verantwoord en met gedoseerde belasting te kunnen trainen. 8. De AB selectie zal bestaan uit eerste en tweede divisie turnsters (ook N2) 9. De CD selectie zal zich richten op de derde en vierde divisie en kan gezien worden als kweekvijver voor de AB selectie. Echter er zijn ook turnsters die altijd in de CD selectie zullen blijven. 10. De EF selectie zal bestaan uit de vijfde en zesde divisie. Deze dames kunnen olv AB en CD selectie trainers in herfst, kerst en voorjaarsvakantie in totaal 4 x 2 uur trainen in een turnhal. Voor de rest maken deze turnsters gebruik van goed aan de turnsport aangepaste accommodaties. 11. De jong talentgroep moet gezien worden als een kweekvijver voor AB en CD selectie en staat apart! 12. Binnen de wedstrijdsportgroepen van AAC gaan plezier en prestatie hand in hand en staat een positieve benadering van het kind centraal. Trainers en bestuur maken hierover samen afspraken en leggen dat jaarlijks vast. Ouders worden tijdig en regelmatig betrokken bij de ontwikkelingen rond de AB en CD selectie b.v. middels ouderavonden en mailwisseling. 13. In verband met de belasting,blessure preventie etc. krijgen turnsters die meer dan zes uur per week trainen jaarlijks,indien daar aanleiding voor is, op locatie maximaal 10 consulten bij een zeer ervaren sportarts. 14. Door de veranderde financiële positie zullen de zondagtrainingen en alle andere trainingen effectiever moeten worden georganiseerd. Dit geldt in het bijzonder voor de zondagtrainingen en de vakantie trainingen. 15. We streven ernaar om zoveel mogelijk met homogene groepen qua niveau, omdat zowel voor de turnsters als voor de trainers pedagogisch en didactisch beter werkt en omdat dat op termijn betere resultaten en minder uitval zal op leveren. We moeten hierbij wel rekening houden met de financiële mogelijkheden en beschikbare zaalruimte en kader. 16. Mochten er op het vlak van beschikbare accommodatie, kennis van trainers en beschikbare middelen positieve veranderingen komen, dan worden de uitgangspunten opnieuw bekeken. 17. Continuïteit van de lessen: zoveel mogelijk eenzelfde trainer op alle lesdagen van een groep. 18. Eenheid van lesgeven wordt geborgd (doorgaande leerlijn, methodologisch), maar er moet ook ruimte zijn voor individuele aanpak (hoe om te gaan met de kinderen). Regelmatig technisch overleg wordt georganiseerd. 19. Er wordt zorg gedragen voor voldoende juryleden en een degelijke wedstrijdorganisatie. 20. De ledenadministratie wordt tijdig op de hoogte gehouden van alle wijzigingen. 21. De communicatie met ouders krijgt voldoende aandacht (trainers zijn de vertegenwoordiging van de vereniging naar de ouders toe), het oprichten van een wedstrijdcommissie door ouders wordt gestimuleerd. 22. Eenheid op wedstrijden: zelfde turnpakjes en trainers, die turnsters begeleiden hebben hetzelfde trainingspak, alle begeleiders van kinderen op wedstrijden hebben oog en aandacht voor alle AAC kinderen, die meedoen. Zij vinden het al spannend genoeg. 23. De totale selectie (AB, CD, EF en jong talent) is financieel zelfdragend: sponsoring, inzet van vrijwilligers, kostenbesparing waar mogelijk). 13 van 21

14 24. PR- en communicatie van de selectie wordt gedaan door vrijwilligers uit de selectie oudersgroep: persberichten, stukjes op website, foto s. 25. Alle lesgevers beschikken over een geldig EHBO diploma. Tijdens de lessen is minimaal één BHVer aanwezig, alle lesgevers weten hoe te handelen in geval van een (bijna) ongeval (inclusief procedurele afhandeling en informeren bestuur en ouders). ClubExtra In 2014 zijn er een aantal wisselingen geweest in de trainers voor onze ClubExtra Weerbaarheid. In 2014 hebben 41 kinderen aan de cursus deelgenomen, met een gemiddeld deelnemersaantal van 10 kinderen per cursus. De ClubExtra Aqua (zwemlessen) heeft het hele jaar volle groepen gehad, in totaal wekelijks 25 kinderen. Daarnaast heeft zich een enorme wachtlijst ontwikkeld voor de kinderen met het laagste zwemniveau (badje 1). Aangezien vorderingen langzaam gaan en er in kleine groepjes gewerkt wordt, bedraagt de gemiddeld wachttijd voor een kind nu 2 schooljaren. Dit is te lang. Er wordt gewerkt aan een passende oplossing om de ClubExtra Aqua uit te breiden met meer groepen of kinderen door te verwijzen naar De Grote Koppel. De ClubExtra Gymnastiek had in 2014 gemiddeld 14 deelnemers verdeeld over twee groepen. De docent van de groep heeft weten te bewerkstelligen dat gedurende 2014 vijf kinderen een aansluiting hebben gevonden bij een reguliere sportvereniging. 14 van 21

15 GymFit Begin 2014 zijn we geconfronteerd met langdurige ziekte van de vaste coördinator van de seniorensport en docent van meerdere seniorengroepen. Gelukkig hebben we met het huidige en nieuw personeel haar taken goed kunnen opvangen. Echter heeft dit wel extra kosten voor vervanging met zich meegebracht. Voor de zomervakantie van 2014 heeft AAC overwogen om met de uitvoering van een aantal seniorengroepen te stoppen wegens tegenvallende financiële resultaten. Deze resultaten zijn uitgebreid geanalyseerd, wat heeft geresulteerd in een overzicht van de belangrijkste pijnpunten. Denk hierbij voornamelijk aan hoge zaalhuurkosten. Dit hangt samen met de ontwikkeling dat de gemeente de exploitatie van multifunctionele centra heeft overgedaan vanuit het gemeentelijk Vastgoedbedrijf naar particuliere partijen. Maar dit hangt ook samen met de ontwikkeling dat we voor ruimtes, die we voorheen gratis konden gebruiken, ineens zaalhuur moesten gaan betalen. De pijnpunten zijn veelvuldig besproken met Sportbedrijf Arnhem (SBA). AAC en SBA hebben een gemeenschappelijk belang en hoofddoel tot uitvoering en ledenbehoud van de seniorensport binnen een acceptabel financieel kader, met de nadruk op kostendekkendheid. In eerste instantie wilde SBA de verliesgevende groepen terugnemen om zo AAC te ontzorgen. Echter heeft AAC aangegeven er tijd en energie in te willen investeren om deze groepen toch te behouden. Besloten is om de handen ineen te slaan en samen te werken aan een financieel gezond klimaat voor de gymnastiekgroepen seniorenport. In goed overleg is er in september een aanzet gedaan tot een actieplan. Dit aangezien wij gezamenlijk het verlies over 2014 wilden beperken en de continuïteit voor de toekomst van de seniorengymnastiek willen borgen. We hebben de voorgestelde acties voor de verliesgevende groepen vanuit AAC besproken en deze aangevuld met ideeën en voorstellen vanuit SBA. Denk hierbij aan acties als: onderhandelingen voeren over de te betalen zaalhuurkosten en een groep verhuizen naar een goedkopere locatie. Daarnaast is in 2014 besloten dat AAC per januari 2015 binnen alle groepen een contributieverhoging gaat doorvoeren van 20,00 per lid, per jaar/ seizoen. Alle groepen zijn in oktober/ november bezocht en de leden hebben hierover persoonlijk en per brief informatie ontvangen. De maatregel van de contributieverhoging draagt bij aan het financieel gezonder maken van de seniorensport. AAC heeft in de tweede helft van 2014 ook actief ingezet op promotie door diverse stukjes in de wijkkranten te publiceren en ledenwervingsacties op te zetten door op een aantal locaties een open les te organiseren. In 2014 waren er 290 seniorenleden. Ten opzichte van 2013 is dit aantal dus stabiel gebleven. 15 van 21

16 Gymkids 2014 stond in het teken van het consolideren en verder professionaliseren van het aanbod voor peuters met een ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen hebben een Voor en Vroegschoolse Educatie indicatie, beter bekend als VVE-indicatie. Hiertoe werken we samen met stichting Rijnstad, Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA), Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio (SKAR), ambtenaren van de gemeente en Stichting PAS (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking). Inmiddels bereiken we met onze Gymkids lessen 360 peuters. In april hebben wij ons aanbod Gymkids in Immerloo uitgebreid met 2 lessen voor Speelrijk 1 van SPA. Daarnaast hebben er wat verschuivingen in de huidige uren plaatsgevonden in verband met wijzigingen van openingstijden van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Deze verschuivingen hangen samen met de eerder genoemde veranderingen van het kabinetsbeleid. Eind 2013, begin 2014 hebben we met de bovengenoemde partijen een beweegplan geschreven gericht op alle kinderen van VVE peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Arnhem: Ontwikkeling in beweging. In dit plan zijn de doelen opgenomen ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de peutergymdocenten, pedagogisch medewerkers en leidsters op het gebied van VVE, LOGO 3000, en vroegtijdige signalering van (motorische) ontwikkelingsachterstand(en). LOGO 3000 is een hulpmiddel wat op alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen wordt ingezet om kinderen zich de basiswoorden van onze taal eigen te maken. Daarnaast is in het beweegplan een missie uitgewerkt ten behoeve van een doorgaande leerlijn, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid en is een planning voor 2014 opgenomen. Ook is er een koppeling gelegd tussen de Gymkids doelstellingen en de doelstellingen ten behoeve van de motoriek, die in het OntwikkelingsVolgModel beschreven staan (OVM). Tot slot is er een inventarisatie gemaakt van basismateriaal, wat minimaal nodig is voor een kwalitatief goede Gymkids les. Op basis van dit beweegplan en geboekte resultaten hebben we voor het jaar 2014 hebben we een bedrag van ,00 toegekend gekregen vanuit het Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)/ Ontwikkelingsachterstanden budget, om onze Gymkids lessen te kunnen financieren. Eind mei 2014 is er een projectgroep gevormd van drie peutergymdocenten van AAC, een vertegenwoordiger van PAS/ Rijnstad, een trainer van Rezulto Onderwijsadvies (LOGO 3000) en de verenigingsmanager van AAC. Dit met als doel om deskundigheidsbevordering van de peutergymdocenten, pedagogisch medewerkers en leidsters op het gebied van VVE, LOGO 3000 te realiseren. Deze projectgroep is drie keer bij elkaar gekomen in De eerste bijeenkomst (12 juni) stond in het teken van een nadere kennismaking binnen de projectgroep, het brainstormen over mogelijke koppelingen tussen Gymkids en LOGO 3000 en het principe train-de-trainer. De tweede bijeenkomst (19 september) stond in het teken van de theorie achter LOGO 3000 en de werking van het hulpmiddel. De derde bijeenkomst (10 oktober) stond in het teken van het ontwikkelen van een eigen lesprogramma vanuit LOGO 3000, speciaal afgestemd op de Gymkids lessen. De projectgroep heeft combinaties van woorden uit LOGO 3000 geselecteerd, die centraal staan tijden de Gymkids lessen. Ook heeft de projectgroep praatplaten van materiaal wat tijdens de Gymkids aan bod komt ontwikkeld. 16 van 21

17 Naschoolse gymnastiek Een nieuwe loot aan de boom betreft het aanbod wat we ontwikkelen in samenwerking met maatschappelijke partners in de moeilijkere wijken van Arnhem. We verzorgen lessen voor de volgende partijen: Margarethaschool in Malburgen: naschoolse gymnastieklessen en kleutergymlessen Wijkclub Immerloo: naschoolse gymnastieklessen Inmiddels bereiken we op deze manier 71 kinderen. Recentelijk hebben we de activiteiten voor de Margarethaschool in een contract vastgelegd, waarmee we de continuïteit van deze lessen hebben geborgd. 17 van 21

18 Financiëel verslag 18 van 21

19 19 van 21

20 20 van 21

21 21 van 21

Stichting Gym & Turnen Arnhem Mr JM de Kempenaersingel 56

Stichting Gym & Turnen Arnhem Mr JM de Kempenaersingel 56 Stichting Gym & Turnen Arnhem Mr JM de Kempenaersingel 56 www.gymenturnenarhem.nl JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 Activiteitenverslag 3 Financieel

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012 Professionalisering VVE 2012 2013 Informatiebrief VVE mei 2012 Inleiding Thema Kaleidoscoop Thema Ontwikkelingsvolgmodel Thema Met woorden in de Weer / Logo 3000 Thema Doorgaande lijn van voor- naar vroegschools

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging Sport Vereent

Gymnastiekvereniging Sport Vereent Gymnastiekvereniging Sport Vereent www.sportvereent.nl 1 nl Inhoud Welkom bij Sport Vereent.................. 3 Locaties lessen........................... 4 Ledenadministratie....................... 4

Nadere informatie

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport.

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. subsidieaanvraagformulier Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE...1 2 INLEIDING...3 3 MISSIE DGC...3 4 DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 4.1 GYMNASTIEK...4 4.2 TURNEN...4 4.3 OVERIGE SPORT DGC...4 4.4 MOGELIJKE NIEUWE DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...5

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Sportvereniging Balans Position Paper

Sportvereniging Balans Position Paper Sportvereniging Balans Position Paper Inleiding SV Balans is eind 1999 ontstaan uit een fusie van twee verenigingen, LOVA en DIO. Anno 2017 is Balans een actieve en brede sportvereniging, waar wekelijks

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

TurnAround DIGITAAL. Vitale vereniging. Tumbling workshop. Oktober 2013

TurnAround DIGITAAL. Vitale vereniging. Tumbling workshop. Oktober 2013 TurnAround DIGITAAL Oktober 2013 Vitale vereniging Dit voorjaar is de nieuwe sportnota van de gemeente Arnhem gepresenteerd. In deze nota formuleerd de gemeente haar sportbeleid voor de komende jaren.

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust. 30 juni 2010

Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust. 30 juni 2010 Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust 30 juni 2010 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Evaluatie seizoen 2009-2010 4. Financiële gegevens De Halter 5. Financiële gegevens Turnlust

Nadere informatie

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016

2015 Jaarverslag. Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 2015 Jaarverslag Monique Schievink, Welschap Welzijn Consulent Brede School Heemskerk Heemskerk, 3 mei 2016 Het jaarverslag 2015 is in een ander jasje gestoken. In het kort komen een aantal speerpunten

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

ORGANISATIE RECREATIEVE GROEPEN. Groepen en leeftijden:

ORGANISATIE RECREATIEVE GROEPEN. Groepen en leeftijden: Betreft: ORGANISATIE RECREATIEVE GROEPEN Groepen en leeftijden: KLEUTERGYM: MEISJES A: KNAPEN: MEISJES B: JUFFERS: JONGELINGEN: TURNSTERS: TURNERS: DAMES: BODY-CONDITIEGYM: ONDERHOUDSGYM: BADMINTON: Jongens

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma

Een voorbeeld van een schoolprogramma gericht op preventie van overgewicht in Nederland: het DOiT programma 7 Samenvatting 8 Dit proefschrift beschrijft de voorbereiding op de landelijke implementatie van het Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) programma. Daarnaast wordt de evaluatie beschreven die

Nadere informatie

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016!

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Woordje van de voorzitter Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Ik vraag in dit stukje graag uw aandacht voor de wedstrijden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 FHL Nederland

Jaarverslag 2014 FHL Nederland Jaarverslag 2014 FHL Nederland 1-3-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Bijeenkomsten... 3 2.1 Centra... 3 2.2 Workshops... 3 2.3 Retraite... 3 2.4 Boeken, audio en video... 3 3 Organisatie... 4 3.1

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Beleidsplan VWDTP

Beleidsplan VWDTP Beleidsplan VWDTP 2016-2025 februari 2016 Inleiding: In het licht van veranderende omstandigheden, zowel lokaal als regionaal, en als follow-up op het eindrapport van de Werkgroep Financiële Onderbouwing

Nadere informatie

Overzicht sportverenigingen

Overzicht sportverenigingen Laagdrempelig sportaanbod Nij Beets en Tijnje Op zoek naar al het sportaanbod in uw dorp? Kijk dan op www.sportinopsterland.nl of neem contact op met: Buurtsportcoach Geerte Kwant 06-57040151 @ g.kwant@sportfryslan.nl

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN?

WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN? WAT KAN EEN SPORTBEDRIJF DOETINCHEM VOOR U BETEKENEN? Ter voorbereiding op de thema-avond van 26 januari: 10 vragen en antwoorden over een mogelijk sportbedrijf in Doetinchem 1. Waarom een sportbedrijf?

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties 1 Kennis- en Innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen BSNC ontwikkelt vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en

Nadere informatie

Algemeen jaarverslag 2013 Judovereniging Bakker

Algemeen jaarverslag 2013 Judovereniging Bakker Algemeen jaarverslag 2013 Judovereniging Bakker Datum 27 januari 2014 Versie 1.1 Auteur Geth Kuin, voorzitter Pagina 2/8 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Algemene informatie over de vereniging... 3 3 Trainers...

Nadere informatie

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Koninklijke Nederlandse Zwembond levenlangzwemmen@knzb.nl 030-7513235 1 Inleiding De KNZB heeft van september 2011 tot en met maart 2012

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief! Ouderkerk aan de Amstel, 18 september 2015 Nieuwsbrief 1, seizoen 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en overige leden, We zijn weer begonnen! In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

Nadere informatie

Nieuwsflits Juli 2015

Nieuwsflits Juli 2015 Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Juli 2015 Beste Lezers, Het is alweer een jaar geleden dat

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen 1 Voorwoord Wij heten u van harte welkom bij de afdeling gymnastiek van DIO- Ugchelen. U bent geïnteresseerd in gymnastiek en heeft misschien al een proefles

Nadere informatie

Christelijke Sportvereniging Deos

Christelijke Sportvereniging Deos Christelijke Sportvereniging Deos Door Eensgezindheid en Overtuiging Sterk Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Profiel CSV Deos... 3 Sportieve prestaties... 4 Jongens... 4 Meisjes... 4 Bestuur... 5 Ledenverloop...

Nadere informatie

INNING VAN CONTRIBUTIES EN SPONSORGELDEN BIJ SPORTVERENIGINGEN. - Een online enquête onder penningmeesters -

INNING VAN CONTRIBUTIES EN SPONSORGELDEN BIJ SPORTVERENIGINGEN. - Een online enquête onder penningmeesters - INNING VAN CONTRIBUTIES EN SPONSORGELDEN BIJ SPORTVERENIGINGEN - Een online enquête onder penningmeesters - 1 INLEIDING In 2006 heeft incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie Flanderijn Goos Marketing

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Janine van Kalmthout Harold van der Werff Mulier Instituut, Utrecht Februari 2015 Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht

Nadere informatie

GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN. Begroting 2014 & 2015

GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN. Begroting 2014 & 2015 GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN Begroting 2014 & 2015 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 3 A. BEGROTING... 4 A.1. Inleiding... 4 A.2. Begroting op hoofdlijnen... 4 A.3. Kosten... 5 A.4. Opbrengsten... 7 Begroting

Nadere informatie

In formeel verband. Grote organisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijke middenveld. donderdag 22 mei 14

In formeel verband. Grote organisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijke middenveld. donderdag 22 mei 14 In formeel verband Grote organisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijke middenveld 1 2 SCP onderzoek Individueel perspectief (Uitstappers en doorzetters, 2014) Organisatorisch perspectief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF februari /maart 2016

NIEUWSBRIEF februari /maart 2016 NIEUWSBRIEF februari /maart 2016 1. LEDENVERGADERING Op onze jaarlijkse ledenvergadering hebben wij verantwoording over het afgelopen jaar afgelegd en onze plannen voor volgend jaar besproken. Helaas was

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Selectie plan GTV-Emmen

Selectie plan GTV-Emmen Selectie plan GTV-Emmen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. blz. 2 Voorwoord. blz. 3 Doelstellingen.. blz. 4 Trainingen blz. 5 Regels. blz. 6 Toelatingseisen blz. 7 Kleding... blz. 8 Inhoud van de lessen blz.

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run.

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run. Zwemsport 'Sportaanbod ouders van jonge kinderen' Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: heer Mikel Vogels Contactpersoon 2: mevrouw Cécile Veldman Erkenningen: Sport- en

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012

Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 Subsidieaanvraag VVE extra middelen periode 01 november 2012 t/m 31 december 2012 1. Inleiding Het Rijk heeft voor de periode van 2012 tot en met schooljaar 2014 2015 extra middelen beschikbaar gesteld

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN SELECTIE

TECHNISCH BELEIDSPLAN SELECTIE TECHNISCH BELEIDSPLAN SELECTIE GVN NIEUWLEUSEN SEIZOEN 2014-2015 Pagina 1 van 6 Technisch beleidsplan Turnselectie GVN Nieuwleusen. Inleiding De vereniging richt zich binnen de recreatiesport op het aanbieden

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER AANMELDINGSFORMULIER Naam :.. Voornamen :...m/v Geboortedatum :.. Adres :.. Postcode :.. Telefoonnr. : Mobielnr. :.... E-mail :.. (Post-) bankrekening :.. Ten name van :... Is lid / komt op de wachtlijst*

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522)

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522) INFORMATIEBOEKJE gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg 19 7954 GC Rouveen ( 0522) - 29 27 41 www.peutergroepopstap.nl info@peutergroepopstap.nl De peutergroep Op Stap is een stichting voor protestants-

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors U kunt ons helpen! Gymnastiekvereniging ALDO Missie Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort stimuleert zoveel mogelijk mensen om zijn of haar sportieve

Nadere informatie

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar Aanbod Middelburg in Beweging schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten gemeente Middelburg pag. 3 1.1 doelstellingen Middelburg in Beweging 1.2 doelgroepen Hoofdstuk 2 Sportactiviteiten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

Post op Stelten vrijdag 27 maart

Post op Stelten vrijdag 27 maart Post op Stelten vrijdag 27 maart Vanuit de directie Integraal Kindcentrum In Nederland zijn Brede Scholen sinds een aantal jaren een begrip. Gebouwen waar meerdere partijen samenwerken zijn massaal in

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30234 Toekomstig sportbeleid Primair Onderwijs. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 30234 Toekomstig sportbeleid 31293 Primair Onderwijs Nr. 143 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari

Nadere informatie

SPONSORPLAN GYMNASTIEKVERENIGING UDI NAALDWIJK

SPONSORPLAN GYMNASTIEKVERENIGING UDI NAALDWIJK SPONSORPLAN GYMNASTIEKVERENIGING UDI NAALDWIJK 2013-2016 Voorwoord UDI telt bijna 200 Udianen die wekelijks met heel veel plezier en gedrevenheid gym- en turnles hebben. Maar om deze groeiende groep lekker

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Raadsbesluit. 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Raadsbesluit. 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB) Kenmerk 132007 Datum 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB) De raad van de gemeente Renkum; gezien het voorstel d.d. 30 september 2014 Gelet op artikel 25h,

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie