12 Sportbeleidsstukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 Sportbeleidsstukken"

Transcriptie

1 DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een beleidsbrief uitgebracht met de titel Sport en bewegen in Olympisch perspectief. Hier bespreken we de hoofdlijnen uit. Ook kijken we naar de belangrijkste punten uit de Rapportage sport 2010 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Sportbeleidsstukken: Tijd voor Sport Sport en bewegen in Olympisch perspectief Rapportage sport

2 2 Tijd voor Sport Met de sportnota Tijd voor sport geeft het kabinet uitdrukking aan de wens om te komen tot een sportieve samenleving. Sport vertegenwoordigt belangrijke waarden: gezond leven, meedoen en topprestaties leveren, sportieve omgangsvormen. In een sportieve samenleving komen dergelijke waarden naar voren. De nota bevat de hoofdlijnen van het beleid voor de periode Inmiddels is besloten het beleid van deze nota voort te zetten. De overheid probeert allerlei trends en ontwikkelingen te volgen en maakt daar beleid op. Zo heeft men de sportdeelname van Nederlanders onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt het volgende: Bijna 60% van de Nederlanders gaat tenminste 12 keer per jaar sporten. Ruim 40% beweegt te weinig. 70% van de basisscholen en 50% van de scholen voor voortgezet onderwijs doet onvoldoende aan sport. Slechts 1/3 van de jongeren voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen. Vrouwen en ouderen zijn met een sportieve inhaalslag bezig. De deelname van allochtonen en mensen met een beperking blijft nog steeds achter. Voor wat betreft de sportbeoefening zijn de volgende trends waarneembaar: Nederlanders sporten in toenemende mate ongeorganiseerd. Er komen nieuwe sporten bij (skaten, golfen, skateboarden, fitness) die overwegend recreatief beoefend worden. Wedstrijdsport (teamverband) komt steeds verder onder druk te staan Het commerciële sportaanbod neemt toe. Sportverenigingen krijgen het steeds moeilijker (concurrentie, vrijwilligers). De overheid heeft de volgende doelen gekozen. Ze worden in de nota Tijd voor Sport uitgewerkt: Bevorderen van de gezondheid (bewegen). Vergroten van de maatschappelijke samenhang (meedoen). Bevorderen van fair play. Stimuleren van topsport (presteren). 2 SB Digitale Content

3 Bewegen: bevorderen van de gezondheid Het dagelijks leven vraagt steeds minder om inspanning, er ontstaat bewegingsarmoede en er is in toenemende mate sprake van verkeerde voedingspatronen. Tijd om weer gezond door sport te worden. Om dit te bereiken heeft de overheid twee programma s ingezet: Nationaal Actieplan Sport & Bewegen (NASB), gericht op mensen die (te) inactief zijn zoals allochtonen en mensen met een beperking. programma Gezonde sportbeoefening, gericht op sportmedische begeleiding. Meedoen: vergroten van de maatschappelijke samenhang Sport kan een belangrijke rol spelen bij de integratie van verschillende bevolkingsgroepen. Het is de bedoeling dat meer mensen elkaar ontmoeten via de sport en meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Met richt zich met name op ouderen, allochtone jeugd en mensen met een beperking. De volgende programma s worden hierop ingezet: opvoeden door sport en school (sportieve leefstijl, samenwerking school en sportvereniging); vernieuwen lokaal sportaanbod (gezond houden van de sportvereniging, ontschotten, aanbod voor mensen met beperking); meedoen allochtone jeugd door sport (sportverenigingen en sportscholen); versterken waarden en normen door sport (fair play, gedragscode, vandalisme, agressie); integrale buurtaanpak en sport (BOS-impuls). Presteren: stimuleren van topsport Sportprestaties (83%) vormen de belangrijkste reden waarom mensen trots zijn op Nederland. Het kabinet steunt het streven om Nederland tot de internationale Top-10 op sportgebied te laten behoren. Nederland topsportland probeert men te bereiken door onder andere de volgende programma s: talentherkenning en -ontwikkeling; maatschappelijke mogelijkheden voor topsporters (combinatie baan bij overheid); hbo-studie voor topcoaches; voorkomen dopinggebruik; evenementen en accommodatie. 3

4 De overheid probeert de doelen te bereiken door een goede samenwerking met sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en onderwijs. Daarnaast stopt de overheid flink wat geld in de verschillende projecten. De komende jaren is ongeveer 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor sport en bewegen. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de speerpunten: gezond door sport: loopt op van 4.5 miljoen in 2005 naar 19.1 in 2010; meedoen door sport: loopt op van 39.9 miljoen in 2005 tot 57.8 miljoen in 2010; sport aan de top: loopt op van 20.5 miljoen in 2005 tot 21.8 miljoen in 2010; totaal bedrag loopt op van 67.4 in 2005 via ruim 98 miljoen in 2005/6 tot ruim 100 miljoen in de resterende jaren. 4 SB Digitale Content

5 3 Beleidsbrief 2011 sport en bewegen in Olympisch perspectief Er zijn drie prioriteiten voor het sport- en beweegbeleid waar dit kabinet de komende jaren het verschil wil gaan maken: 1. sport en bewegen in de buurt; 2. werken aan een veiliger sportklimaat; 3. uitblinken in sport. Daarnaast omarmt het kabinet de Olympische ambitie van Nederland en het streven om de Olympische en Paralympische Spelen naar Nederland te halen. Om deze prioriteiten te bereiken gaat dit kabinet de volgende acties in gang zetten: ontwikkelen van één programma rond sport en bewegen in de buurt. Dit programma richt zich op het realiseren van vraaggericht sport- en beweegaanbod in de buurt met publieke en private partners; uitbreiden en verbreden van het aantal mensen met een combinatiefunctie; instellen van belemmerende wet- en regelgeving; opzetten van sportloketten bij revalidatiecentra en daarbij aandacht voor talentherkenning; investeren in de Nederlandse topsport door het invoeren van een variabele financiële bijdrage aan topsporters en intensivering van topsportmedische begeleiding; ontwikkelen van een nieuw evenementenbeleid met meer aandacht voor strategische topsportevenementen en de maatschappelijke en economische effecten hiervan; uitwerken van de bijdrage van de Rijksoverheid aan de ambities uit het Olympisch Plan

6 4 Rapportage sport 2010 We geven hier een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksgegevens uit de rapportage sport 2010 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP): Sportdeelname De sportdeelname (40 keer of meer per jaar) is het hoogst (76%) bij kinderen in de basisschoolleeftijd. In de puberteit neemt de sportdeelname sterk af (62%). Daarna blijft deze tot ongeveer de leeftijd van 65 constant. De verschillen in sportdeelname tussen leeftijdsgroepen zijn in de loop der jaren steeds kleiner geworden. Dit komt vooral door de toename bij ouderen. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk in de sport wordt vooral verricht door jongeren (12-24 jaar) en volwassenen (35-54 jaar). Deze laatste groep bestaat vooral uit ouders van sportende kinderen. Vrijwilligers willen vooral waardering krijgen en ervaring opdoen die van belang is voor het werkende leven. Jeugd In Nederland onderscheiden we een aantal beweegnormen, zoals de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen), de fitnorm en de combinorm. Voor jongeren tot 18 is de NNGB dat men minimaal 60 minuten per dag matig intensief moet bewegen. Van de 6- tot 11-jarigen voldoet hier 32% aan en van de 12- tot 17-jarigen maar 13%. Het lidmaatschap van een sportvereniging blijft tussen 6 en 18 jaar redelijk constant (ongeveer 65%), daarna daalt het snel tot een kleine 50%. Volwassenen Meer volwassenen tussen de 18 en 64 jaar zijn de afgelopen jaren aan sport gaan doen. Rond de 70% voldoet aan de combinorm voor volwassenen: minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief bewegen of drie keer per week twintig minuten intensief bewegen. Er komt binnen het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl van werknemers. Opvallend is de stijgende populariteit van fitness (met name bij jongvolwassenen) en golf onder volwassenen. 6 SB Digitale Content

7 Ouderen Steeds meer ouderen voldoen aan de beweegnorm en steeds minder ouderen zijn inactief. De gunstige trend lijkt echter af te vlakken. Georganiseerde sportaanbieders Bridge, kegelen en jeu de boules hebben overwegend oudere leden. Taekwondo heeft de meeste jeugdige leden. De snelst groeiende sporten zijn golf en hockey. Informele sportgroepen Steeds meer mensen sporten informeel (ongeorganiseerd). Dit geldt met name voor volwassenen. Vanaf 65 jaar zoekt men weer meer aansluiting bij de georganiseerde sport. Ruimte en sportaccommodaties Afstand of reistijd wordt nauwelijks als belemmering voor sportdeelname ervaren. Uitgaven aan sport De uitgaven aan sportbeoefening zijn sterker gestegen dan de consumptieve bestedingen in totaal. 7

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Een kansrijk sport- en beweegklimaat in Heerhugowaard. Beleidskader sport 2012-2016

Een kansrijk sport- en beweegklimaat in Heerhugowaard. Beleidskader sport 2012-2016 Een kansrijk sport- en beweegklimaat in Heerhugowaard Beleidskader sport 2012-2016 maart 2012 Afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur Sector Stadsbeheer Een kansrijk sport -en beweegklimaat in Heerhugowaard

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Sportaanbod 7 Sportevenementen en topsport 9 Bijlage: Bronnen 10 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

STATENVOORSTEL. : Extra impuls breedtesportbeleid. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

STATENVOORSTEL. : Extra impuls breedtesportbeleid. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 STATENVOORSTEL Datum : 12 september 2006 Nummer PS : PS2006ZCW17 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC001717i Portefeuillehouder : A. Kamp Titel : Extra impuls breedtesportbeleid

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 R E S U LTAT E N T N O - M O N I TO R B E W EG E N E N G E ZO N D H E I D BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Aanleiding De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 2 NOTA TIJD VOOR SPORT Bewegen, Meedoen, Presteren Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Sport anno 2005 3 3 De doelen

Nadere informatie

Sport I.S PORTDEELNAME BIJ. Sportdeelname opnieuw toegenomen Het aandeel volwassenen dat aan sport doet is opnieuw

Sport I.S PORTDEELNAME BIJ. Sportdeelname opnieuw toegenomen Het aandeel volwassenen dat aan sport doet is opnieuw Onder de volwassenen Nijmegenaren groeit de sportdeelname nog steeds, bij de jongeren is de groei tot stilstand gekomen. In de aandachtsgebieden sporten minder volwassenen dan in de niet aandachtsgebieden.

Nadere informatie

Bewegen in Nederland 2000-2010

Bewegen in Nederland 2000-2010 R e s u ltaten tno - M on i tor B ewegen en G ezond h e i d Bewegen in Nederland 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om

Nadere informatie

Nijmegen Sportief en Vitaal. Beleidsplan sport en bewegen 2013-2016

Nijmegen Sportief en Vitaal. Beleidsplan sport en bewegen 2013-2016 Nijmegen Sportief en Vitaal Beleidsplan sport en bewegen 2013-2016 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten en ontwikkelingen... 5 2.1. Uitgangspunten sportbeleid Nijmegen...

Nadere informatie

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de inzet van Combinatiefuncties. Succesvolle inzet sport- en beweeginterventies

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de inzet van Combinatiefuncties. Succesvolle inzet sport- en beweeginterventies Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de inzet van Combinatiefuncties Succesvolle inzet sport- en beweeginterventies Kor Leegstra: Atlas College Bram Buiting, Marc Zweekhorst: NISB NASB Het Nationaal

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sport-

Stadsmonitor. -thema Sport- Stadsmonitor -thema Sport- Modules Sportdeelname bij volwassenen 2 Sportdeelname bij jongeren 5 Stedenvergelijking sporten en bewegen 7 Sportaanbod 9 Sportevenementen en topsport 11 Bijlage: Bronnen 12

Nadere informatie

Concept Speerpunten Sportbeleid Brielle

Concept Speerpunten Sportbeleid Brielle Concept Speerpunten Sportbeleid Brielle 0 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Nota Ministerie van VWS en van NOC*NSF 1.3 Verwachte ontwikkelingen 2 Huidige situatie in Brielle 2.1 Financiën 2.2

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 3 Sport in de samenleving Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8, tabel 4 en figuur 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Sport en bewegen nemen in de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

% dat vindt dat hij/zij voldoende beweegt. 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. 81% Nederlandse Norm Gezond Bewegen 47% 48% 0% 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr.

% dat vindt dat hij/zij voldoende beweegt. 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. 81% Nederlandse Norm Gezond Bewegen 47% 48% 0% 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. % dat vindt dat hij/zij voldoende beweegt 4-12 jr. 13-22 jr. 23-79 jr. 82% 77% 70% 81% 61% Fitnorm (tenminste 3x per week intensieve lichaamsbeweging) 80% Nederlandse Norm Gezond Bewegen 23-79 jr. 38%

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Startnotitie Sportbeleid Gemeente Goirle

Startnotitie Sportbeleid Gemeente Goirle Startnotitie Sportbeleid Gemeente Goirle Datum : 9 december 2008 Onderwerp Project Opdrachtgever : Startnotitie Sportbeleid gemeente Goirle : 8229LU Advisering en procesbegeleiding sportnota : Gemeente

Nadere informatie

Sportieve tijd. Sport- en beweegbeleid 2008-2015

Sportieve tijd. Sport- en beweegbeleid 2008-2015 Sportieve tijd Sport- en beweegbeleid 2008-2015 DIENST INWONERS, JULI 2008 Vooraf Sport wordt sinds jaar en dag voornamelijk beschouwd als een aangename vrijetijdsbesteding. Tegenwoordig wordt sportief

Nadere informatie

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014 Rapport Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 December 2014 Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Stafgroep Onderzoek,

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5 Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 7 Omvang van de subsidie

Nadere informatie

Provinciaal blad 2008, 37

Provinciaal blad 2008, 37 Provinciaal blad 2008, 37 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008, 2008int220620 houdende tijdelijke regels voor subsidiëring van vernieuwende projecten gericht op

Nadere informatie

Beleidsbrief sport Sport en Bewegen in Olympisch perspectief

Beleidsbrief sport Sport en Bewegen in Olympisch perspectief Beleidsbrief sport Sport en Bewegen in Olympisch perspectief Met deze beleidsbrief schetst het kabinet de hoofdlijnen van het sport- en beweegbeleid voor de komende kabinetsperiode. Met de brief wordt

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming Concretiseren van BRAVO Beeldvorming Draagvlak?: Beginsituatie: Vraag vanuit personeel: wij willen fitnessen overleg tussen P&O, SB, facilitair,cvb Géén subsidieaanvraag directieraad voor bedrijfssport!

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, Januari 2008 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 00:2 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1 VERSTERKING VAN DE SPORT 9 2 PRIORITEITEN 19 2.1

Nadere informatie

Conceptversie. Ruimte voor sport. Sport- en beweegvisie Leusden 2009 2012. Maart 2009 Versie 1.0

Conceptversie. Ruimte voor sport. Sport- en beweegvisie Leusden 2009 2012. Maart 2009 Versie 1.0 Conceptversie Ruimte voor sport Sport- en beweegvisie Leusden 2009 2012 Maart 2009 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landelijke trends & ontwikkelingen 4 3. Schets van de huidige situatie in Leusden

Nadere informatie

Evaluatie sportbeleid

Evaluatie sportbeleid Evaluatie sportbeleid 1. Inleiding Het collegeprogramma was aanleiding om in 2007 een evaluatie van het sportbeleid in gang te zetten. Deze nota is de afronding van die evaluatie. De evaluatie is gebaseerd

Nadere informatie

Visienota Sport en Bewegen 2007 2010 Samen scoren op kwaliteit

Visienota Sport en Bewegen 2007 2010 Samen scoren op kwaliteit Betreft Visienota Sport en Bewegen 2007 2010 Samen scoren op kwaliteit Vergaderdatum 20 september 2007 Gemeenteblad 2007 / 76 Agendapunt 14 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - Akkoord

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 6 Procedure en omvang van

Nadere informatie

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo 2008 Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo Gemeente... 2008 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Onderzoeksopzet en achtergrondinformatie p. 4 3 Resultaten p. 5 3.1 Respons p. 5

Nadere informatie

Top in de breedte! Sportvisie Uden 2010-2014

Top in de breedte! Sportvisie Uden 2010-2014 Top in de breedte! Sportvisie Uden 2010-2014 Top in de breedte! Sportvisie Uden 2010-2014 Gemeente Uden BMC mei 2009 S.A.G. Rasing mevrouw M. Willemstein mevrouw G.E. van Reekum Projectnummer: Correspondentienummer:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

... Achtkarspelen yn Beweging... Conceptversie: oktober 2011

... Achtkarspelen yn Beweging... Conceptversie: oktober 2011 ... Achtkarspelen yn Beweging... Conceptversie: oktober 2011 Inhoud Inleiding 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen Sportbeleid 5 1.1. Maatschappelijke waarden van sport 5 1.2. Rollen en verantwoordelijkheden 5 1.2.1.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

Beleidsplan Sport 2009-2013 Beweging in tekst gevat

Beleidsplan Sport 2009-2013 Beweging in tekst gevat Beleidsplan Sport 2009-2013 Beweging in tekst gevat Zevenbergen, februari 2009 Afdeling Strategie en Advies drs. M.E. de Groot Samenvatting De maatschappelijke betekenis van sport is de laatste decennia

Nadere informatie

Sportende jeugd, gezonde jeugd

Sportende jeugd, gezonde jeugd Sportende jeugd, gezonde jeugd Stadsgesprek sportnota 11 mei 2016 1 Situatieschets 24/05/2016 2 Situatieschets 24/05/2016 3 Situatieschets JMU 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 PB 2019

Nadere informatie

Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit Lichamelijke activiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Voldoende lichaamsbeweging heeft een positief effect op de gezondheid. Mensen die veel bewegen,

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Sport@Breda. Concept Sportnota 2011-2014

Sport@Breda. Concept Sportnota 2011-2014 Sport@Breda Concept Sportnota 2011-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Gemeentelijk sportbeleid 3. Vitaal Breda 4. Meedoen in Breda 5. Top in Breda 6. Kaart van Breda 7. Uitvoeringsprogramma Bijlage 1 - Meting

Nadere informatie

Sportvisie 2015-2018. Sporten is gezond voor lichaam en geest

Sportvisie 2015-2018. Sporten is gezond voor lichaam en geest Deze visie vormt een kapstok voor nadere invulling van het sportbeleid de komende jaren. De visie richt zich op sport- en beweegstimulering, sportaccommodaties, maatschappelijk verantwoord verenigen, georganiseerd

Nadere informatie

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport

Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Het grote NGF en NVG spelersonderzoek: kansen voor de golfsport Nationaal Golf Congres & Beurs 12 februari 2015, Amsterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman m.m.v. Ine Pulles & Aniek Verhoofstad

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering NASB 2012. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering NASB 2012 Programma / Programmanummer Sport / 1052 / Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 1 april 2009 heeft de raad

Nadere informatie

Sport beweegt Zwijndrecht. Beleidskader 2010-2014 Uitvoeringsprogramma 2010-2012

Sport beweegt Zwijndrecht. Beleidskader 2010-2014 Uitvoeringsprogramma 2010-2012 Sport beweegt Zwijndrecht Beleidskader 2010-2014 Uitvoeringsprogramma 2010-2012 Voorwoord...3 1 Aanleiding, werkwijze en definitiebepaling...4 2 Beleidskader sport en bewegen 2010-2014...6 3 Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:...

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:... Deel A: Algemene gegevens A1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw A2. Wat is uw geboortejaar?... A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland

Nadere informatie

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Nieuwsbrief -7- mei 2011 Inhoudsopgave: Talentontwikkeling Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Beleidsbrief sport Waterpolo festival 2012 WOC meisjes < 15 jaar op stage naar

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-12 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 - Resultaten

Nadere informatie

Sport, bewegen en gezondheid

Sport, bewegen en gezondheid j1 Sport, bewegen en gezondheid Prof. dr. F.J.G. Backx, dr. F. Baarveld, prof. dr. Th.B. Voorn j 1 Inleiding Grote groepen mensen zijn wekelijks, soms dagelijks sportief actief. Meer dan tien miljoen Nederlanders

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015

Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015 Aan de Raad Raad Made, 27 januari 2015 OPINIERONDE 12 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 26 maart 2015 Onderwerp: Nota Sport- en beweegbeleid 2015-2020 Registratienummer: 15int00603 Casenr:

Nadere informatie

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie: met sporten en bewegen, zowel als doel en/of als middel, in de volle breedte een optimaal vestigingsklimaat

Nadere informatie

Evaluatie beweeggedrag in 44 NASB-gemeenten

Evaluatie beweeggedrag in 44 NASB-gemeenten TNO-rapport KvL/GB 2010.083 Evaluatie beweeggedrag in 44 NASB-gemeenten Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel De toekomst van de sport in Nederland, André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst Olympisch Vuur. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel losgemaakt in Nederland.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Maatschappelijke Ontwikkeling. Klaar voor de start. Bouwstenen nieuw sportbeleid Breda 2010-2014

Gemeente Breda. Maatschappelijke Ontwikkeling. Klaar voor de start. Bouwstenen nieuw sportbeleid Breda 2010-2014 Gemeente Breda Maatschappelijke Ontwikkeling Klaar voor de start Bouwstenen nieuw sportbeleid Breda 2010-2014 December 2009 Breda als sportstad in het jaar 2020 Sport is leuk! Dit is geen opgelegde mening

Nadere informatie

Monitor bezuinigingen sport Gemeente Vlissingen Rapportage 2015

Monitor bezuinigingen sport Gemeente Vlissingen Rapportage 2015 Monitor bezu uinigingen sport Gemeente Vliss ingen Rap portage 2015 COLOFON SportZeeland, 2015 Samenstelling: Leonie de Regt-Goedbloed (SportZeeland), Telefoon: 0113 277 133 Email: info@sportzeeland.nl

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

Datum 13 april 2012 Betreft Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs

Datum 13 april 2012 Betreft Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Programma Meedoen allochtone jeugd door sport 2006-2010. 1. Inleiding

Programma Meedoen allochtone jeugd door sport 2006-2010. 1. Inleiding Programma Meedoen allochtone jeugd door sport 2006-2010 1. Inleiding Maatschappelijke binding bereik je doordat jongeren elkaar ontmoeten. We weten dat sport- en vrijetijdsactiviteiten een uitgelezen ontmoetingskans

Nadere informatie

Juni 2009 Versie 1.5. Ruimte voor sport. Sport- en beweegnota Leusden 2009 2012

Juni 2009 Versie 1.5. Ruimte voor sport. Sport- en beweegnota Leusden 2009 2012 Juni 2009 Versie 1.5 Ruimte voor sport Sport- en beweegnota Leusden 2009 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Landelijke trends & ontwikkelingen...5 3. Schets van de huidige situatie in Leusden...8

Nadere informatie

Aanvullende NASB sportprojecten Inzicht in kenmerken deelnemers en veranderingen in beweeggedrag

Aanvullende NASB sportprojecten Inzicht in kenmerken deelnemers en veranderingen in beweeggedrag Aanvullende NASB sportprojecten Inzicht in kenmerken deelnemers en veranderingen in beweeggedrag Drs. L. Ooms Dr. C. Veenhof ISBN 978-94-6122-150-6 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729

Nadere informatie

Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid

Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid in opdracht van NISB Remko van den Dool Agnes Elling Mulier Instituut Utrecht, februari 2012 wjh mulier instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven.

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12287 Robert Selten Jessica Greven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

VOORWOORD blz. 7. SAMENVATTING blz. 9. WARMING-UP blz. 11

VOORWOORD blz. 7. SAMENVATTING blz. 9. WARMING-UP blz. 11 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD blz. 7 SAMENVATTING blz. 9 WARMING-UP blz. 11 HOOFDSTUK 1 DE AFTRAP blz. 13 1.1 Aanleiding blz. 13 1.2 Doelstelling sportnota blz. 13 1.3 Werkwijze blz. 13 1.4 Opbouw sportnota

Nadere informatie

Sportmonitor 2008 Sport en Beweging

Sportmonitor 2008 Sport en Beweging Sportmonitor 2008 Sport en Beweging : Sportmonitor Helmond Sport en Beweging 2008 Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Sportmonitor Helmond, sport en beweging 2008 Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Sportnota 2010 2014 gemeente Hoorn

Sportnota 2010 2014 gemeente Hoorn Sportnota 2010 2014 gemeente Hoorn Presteren in de breedte Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 Inleiding pag. 4 Thema 1 Breedtesport pag. 6 Thema 2 Accommodatiebeleid pag. 7 Thema 3 Sportstimulering pag.

Nadere informatie

Beweeg mee! Concept-sportvisie ; richting 2025

Beweeg mee! Concept-sportvisie ; richting 2025 Beweeg mee! Concept-sportvisie ; richting 2025 Van Hé, ga je mee naar Beweeg mee!. Dit is in essentie de route van de sportnota 2008 2015 naar een sportvisie voor de periode 2016 2025. De nieuwe visie

Nadere informatie

26 Bewegen in de regio Gelre-IJssel

26 Bewegen in de regio Gelre-IJssel 26 Bewegen in de regio Gelre-IJssel 2012 In de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij heeft het kabinet gekozen om bewegen als belangrijkste focus te nemen in het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Beleidsnotitie Sport gemeente Goeree-Overflakkee 2014 2018. de gezonde beweging

Beleidsnotitie Sport gemeente Goeree-Overflakkee 2014 2018. de gezonde beweging Beleidsnotitie Sport gemeente Goeree-Overflakkee 2014 2018 de gezonde beweging Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Inleiding... 2 Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Positie overheid binnen de sport... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sporten en bewegen voor ouderen in Den Helder Klantonderzoek Wmo 2011. Gemeente Den Helder Juli 2012

Sporten en bewegen voor ouderen in Den Helder Klantonderzoek Wmo 2011. Gemeente Den Helder Juli 2012 in Den Helder Klantonderzoek Wmo 2011 Gemeente Den Helder Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1879 Datum

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

1. Stukken bijeenkomst 20 juni 2012, inclusief terugkoppeling bijeenkomst 6 april

1. Stukken bijeenkomst 20 juni 2012, inclusief terugkoppeling bijeenkomst 6 april Bijeenkomsten 6 april en 20 juni 2012 Deze bijlage betreft de bijeenkomsten van 6 april en 20 juni. De bijeenkomst van 20 juni is een verdieping van de bijeenkomst van 6 april. De stukken van de bijeenkomst

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

Beleidsnota sporten en bewegen 2009-2012. Breed investeren

Beleidsnota sporten en bewegen 2009-2012. Breed investeren Beleidsnota sporten en bewegen 2009-2012 Breed investeren Gemeente Soest April 2009 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 SAMENVATTING SPORT- EN BEWEEGBELEID 2009-2012 5 1 INLEIDING 8 1.1 Aanleiding 8 1.2 Opbouw beleidsnota

Nadere informatie

De sportwereld voor het hbo. Jan de Leeuw

De sportwereld voor het hbo. Jan de Leeuw De sportwereld voor het hbo Jan de Leeuw Voorwoord Voor u ligt De sportwereld voor het hbo, een systematische introductie in de sportwereld. De methode bevat studiemateriaal voor sportgerelateerde hbo-opleidingen.

Nadere informatie

Sportbeleid gemeente Castricum

Sportbeleid gemeente Castricum 2013 Sportbeleid gemeente Castricum Dominique van Maas Nick Duyn Caroline Spruit Mariëlle Sloothaak Strategisch sportbeleid 1 6 december 2013 Samenvatting Nederland werkt hard aan het Olympisch Plan 2028.

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Bijlage Toelichting Triade-model

Nadere informatie

WINSUM. Inventarisatie sportstimulering

WINSUM. Inventarisatie sportstimulering WINSUM Inventarisatie sportstimulering Huis voor de Sport Groningen Oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 1.1 Proces 3 2. Analyse huidige situatie 2.1 Landelijke ontwikkelingen 4 2.1.1 Maatschappelijk

Nadere informatie

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015

Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 Uitvoeringskader combinatiefuncties/buurtsportcoach 2015 e.v. Versie 19-3-2015 1. Inleiding In 2008 is de gemeente Nijmegen gestart met de inzet van 13,3 fte combinatiefuncties bij Onderwijs, Sport en

Nadere informatie

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Maastricht Sport heeft op sportgebied enorm veel te

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008

Combinatiefuncties. Impuls brede scholen, sport en cultuur. 12 december 2008 Combinatiefuncties Impuls brede scholen, sport en cultuur 12 december 2008 Presentatie Marieke Pronk Backer Diks Projectleider Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 12 december 2008 12 december 2008 Sportplan

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio.

Sportoriëntatie voortgezet onderwijs. Bekendheid en deelname verhogen van sportaanbod in de en regio. Aangepast project voorstel Sportservice Heemstede-Zandvoort Breedtesportactiviteiten in Heemstede Aangepaste project voorstel 1. Sporthackers Met het project Sporthackers kan de jeugd binnen het voortgezet

Nadere informatie

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2009 Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling drs. Manuel Chiou dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie