Algemeen Commercieel Sociaal en MVO Financieel JAARVERSLAG 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Commercieel Sociaal en MVO Financieel JAARVERSLAG 2009"

Transcriptie

1 Algemeen Commercieel Sociaal en MVO Financieel JAARVERSLAG 2009 De juiste mensen op de juiste plek

2 Meebewegen Het is misschien een wat sleets begrip en het wordt daarom ook niet vaak meer gebruikt, maar als facilitair dienstverlener ben je bij uitstek partner van je opdrachtgever. Facilitaire diensten als schoonmaak, onderhoud en steeds vaker ook catering en beveiliging opereren dicht op de core business van een bedrijf of organisatie. Dat vereist een bijzonder talent: zo n partnership kan alleen maar succesvol zijn en blijven als je als facilitair dienstverlener weet mee te bewegen. Het is als met de tango, een intense dans waarbij de danspartners elkaar tot grote hoogten kunnen opzwepen, maar alleen als ze harmonieus samenwerken. Het is dan aan de leidende partij om met subtiele vingerbewegingen duidelijk te maken wat zijn volgende stap zal zijn, maar meer nog is het aan zijn partner om die vinger - wijzingen vóór te zijn: pas dan zal de tango de perfectie bereiken. Facilicom staat al zo lang op de dansvloer van de facilitaire dienstverlening, dat meebewegen een tweede natuur is geworden. Daar zouden we ieder jaar sprekende voorbeelden van kunnen laten zien, maar met name in 2009 begrepen we dat onze opdracht - gevers het meer dan ooit nodig hadden dat wij ze zouden volgen op de weg die zij, soms noodgedwongen, moesten inslaan. Met nog slimmer werken, nog efficiënter opereren en een nog flexibelere opstelling, hebben we met deze bedrijven en organisaties mee bewogen. Bij Rotterdam The Hague Airport leveren we al 40 jaar met veel souplesse de schoonmaak. Voor Schiphol Real Estate werd een service desk op 60 kilometer afstand ingericht. In het bedrijfsrestaurant van de gemeente Heerhugowaard bieden we nu veel meer biologische producten aan voor hetzelfde budget. Bouwprocessen hebben we weten te optimaliseren door met een 3D-model van het pand te gaan werken. Bij een grote sigarettenfabrikant die de productie wilde opschroeven, zijn veel van onze bedrijven meegegaan van drie ploegen naar een continudienst. En onze mensen van Axxicom hebben ervoor gezorgd dat ze met hun nieuwe dienst Axxicom Thuishulp nu al door 110 gemeenten zijn aangezocht als partner voor het leveren van huishoudelijke hulp. Deze zes succes verhalen lopen als een rode draad door dit jaarverslag. We zijn er trots op dat we onze opdrachtgevers en dat zijn er veel meer dan we hier in dit jaarverslag kunnen publiceren hebben kunnen volgen in de passen die ze wilden zetten. We zijn ook blij dat ze ons ook voor deze dans hebben gevraagd. Niet alleen omdat we geloven in langdurige relaties, maar ook omdat we graag worden uitgedaagd om kritisch naar onszelf te kijken om te zien of het toch nog wat beter kan. Dat houdt ons scherp en het geeft ons de stimulans om te blijven innoveren.

3 Kerncijfers Bedragen x in % 2006 in % 2007 in % 2008 in % 2009 in % van omzet van omzet van omzet van omzet van omzet Bedrijfsopbrengsten % % % % % Bedrijfskosten ,5% ,7% ,5% ,4% Bedrijfsresultaat ,5% ,3% ,5% ,6% ,5% 4,5% Financieel resultaat 981 0,2% 404 0,05% ,2% ,3% ,1% Resultaat vóór belasting ,6% ,4% ,6% ,9% Belasting ,7% ,5% ,4% ,3% Nettowinst ,9% ,5% ,1% ,5% ,6% 1,3% 3,3 % Gemiddeld aantal personeelsleden Balanstotaal Groepsvermogen Aansprakelijk vermogen Werkkapitaal Current ratio 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 Solvabiliteit in % Bedrijfsopbrengsten Facilicom x Bedrijfsresultaat Facilicom x

4 Omzet Nederland Schoonmaakdivisie x Beveiligingsdivisie x Cateringdivisie x Personeelsdiensten x Bouw- en installatiedivisie x Facility Solutions x Horecadiensten x Omzet buitenland België x Frankrijk x Engeland x

5 Inhoudsopgave Directieverslag 6 Algemeen verslag 11 Breijer bouwt mee aan slimste woning van Nederland 12 Trigion zorgt ook voor veiligheid op straat 12 Gom maakt scholen echt schoon 13 Trigion wint innovatieprijs ASIS 14 Meewerken aan het verduurzamen van panden 14 Portefeuille versterkt dankzij overnames 15 Lekker en verantwoord lunchen met halve snack 15 Oók zeer efficiënt in overnames 16 Nieuwe ICT als ondersteuning groeiambities 17 Facilicom start International Facility Alliance 17 Facilicom start pilot Anders Werken 18 Invloed uitoefenen op individuele beloning 18 Jaarlijkse kick-off voor kaderleden 19 Tevredenheid indirecte medewerkers stijgt 19 Optimaal profiteren van kennis en ervaring 20 Divisies investeren volop in opleidingen 21 Aantal jubilarissen neemt toe 21 Medewerkers aangemeld voor Amber Alert 22 Gezond aan het werk 22 Commercieel verslag 23 Schoonmaakactiviteiten 24 Beveiligingsactiviteiten 28 Cateringactiviteiten 32 Personeelsdiensten 36 Bouw- en installatieactiviteiten 40 Facili ty management 44 Horecadiensten 48 België 50 Frankrijk 52 Engeland 54 Sociaal- en MVO- verslag 56 Het MVO-beleid van Facilicom in Nederland Verantwoording Prestatie-indicatoren Managementsystemen 58 People Personeelsomvang Personeelsverloop Personeelswerving Ziekteverzuim Training en opleiding Medewerkertevredenheid Gezondheid en veiligheid Extra s voor medewerkers 61 Planet Huisvesting Mobiliteit Energie Materialen Afval Milieu-incidenten Ketenbenadering 63 Profit Netto omzet Winst Solvabiliteit Personeelskosten Klanttevredenheid Klachten Integriteit Dialoog met belanghebbenden Kennis bevorderen Initiatieven op de arbeidsmarkt Gezonde voeding Duurzaam bouwen 66 Financieel verslag 67 Geconsolideerde balans 68 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 70 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 71 Toelichting op de jaarrekening 72 Toelichting op de geconsolideerde balans 74 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 78 Vennootschappelijke balans 80 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 82 Toelichting op de vennootschappelijke balans 83 Overige gegevens 84 Accountantsverklaring 86 Facilicom Services Group N.V. is formeel een buitenlandse vennootschap, opgericht naar Antilliaans recht, statutair gevestigd te Curaçao en kantoorhoudend te Schiedam, Nederland. 5

6 Directieverslag 2009 Wij spraken in ons jaarverslag over 2008 de verwachting uit dat wij in 2009 alle zeilen zouden moeten bijzetten om omzet en rendement te handhaven. Die verwachting is uitgekomen: de omzet steeg met 2,1% tot miljoen euro en de netto winst daalde met 4,0% tot 33,3 miljoen euro, ofwel 3,3% van de omzet. De resultaatontwikkeling in 2009 is niet gelijkmatig gespreid geweest over het concern. Globaal hebben de Nederlandse bedrijven hun resultaten gehandhaafd of licht verbeterd, terwijl de buitenlandse bedrijven slechtere resultaten behaalden. 6 Algemeen, commercieel, sociaal- en MVO- en financieel jaarverslag 2009 Facilicom Services Group

7 Gedurende het eerste halfjaar lagen de resultaten nog boven die over het eerste halfjaar van Rond de zomer zagen we de knik die we al hadden voorspeld. Het laatste kwartaal lagen omzet en rendement onder die van hetzelfde kwartaal in Hoewel een bedrijf niet ontevreden mag zijn, wanneer het in het crisisjaar 2009 zijn financiële resultaten weet te handhaven, is de trend dus niet gunstig. De eerste twee periodes van 2010 lieten voor het gehele concern een autonome omzetdaling zien van ruim 4% ten opzichte van De gevolgen van de wereldwijde economische crisis voor de facilitaire markten in de landen waar wij actief zijn, werken nu pas in volle hevigheid door voor Facilicom. Marktontwikkelingen Wij zagen op alle fronten opdrachtgevers bezuinigen, waardoor een significante krimp optrad op de markten van facilitaire dienstverlening. Dit effect werd versterkt doordat aanbieders hun omzetvolumes op peil willen houden en om die reden zeer scherp inschrijven. Gevolg is een neerwaartse spiraal, zowel in volume als in marge. De tarieven staan onder zware druk. Dit stimuleert opdrachtgevers tot herinschrijvingen, waarbij prijs de doorslaggevende selectiefactor is. Maar ook bij doorlopende contracten wordt scherper dan ooit onderhandeld over indexatie van de aanneemsommen. Onze klanten bevriezen of verlagen zelfs hun budgetten, waardoor er geen ruimte is om de onbeïnvloedbare loonkostenstijgingen door te berekenen. Dat speelt in twee voor ons bedrijf zeer belangrijke markten nog sterker, doordat hier de loonkosten als gevolg van CAO s veel meer stijgen dan de gemiddelde kostenstijgingen. De Nederlandse beveiligings-cao was al eind 2008 afgesloten en veroorzaakte een kostenstijging per januari 2010 van ongeveer 4%. Omdat Trigion Nederland 26% van de concernomzet voor zijn rekening neemt, werkt dit fors door in de concernresultaten. Op het moment van schrijven van dit directieverslag is sprake van een CAO-conflict van ongekende omvang in de Nederlandse schoonmaaksector. De vakbonden eisen onder andere hoge loonstijgingen en een reiskostenvergoeding, waardoor de totale kostenstijging een tariefsverhoging van 2,5% noodzakelijk maakt. Met grootscheepse stakingen wordt de druk opgevoerd. De bonden beseffen dat deze verbetering van arbeidsvoorwaarden alleen betaalbaar is wanneer de opdrachtgevers bereid zijn de kosten hiervan te dragen. Om die reden worden ook de opdrachtgevers nadrukkelijk aangesproken. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit conflict zal uitwerken voor onze Nederlandse schoonmaakbedrijven. Met een omzetaandeel van 21% in het concern, zal de uitkomst van dit conflict een zeer belangrijke rol spelen in de resultaatontwikkelingen in In het algemeen zien wij dat opdrachtgevers de facilitaire dienstverlening meer en meer als een commodity beschouwen. De aanbiedende bedrijven bieden in de ogen van de klant een homogeen product dat onderling uitwisselbaar is. Prijs wordt daardoor het enig overgebleven en doorslaggevende selectie - criterium. De trend om aanbestedingen volgens het Europese aanbestedingsmodel te organiseren, met een rigide puntentelling die de keuze bepaalt, leidt tot een anoniemere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Aspecten als reputatie, opleidingen en bewezen vakmanschap krijgen minder waardering dan zij verdienen. Omdat de klant er geen geld voor lijkt over te hebben, zijn facilitaire bedrijven geneigd minder te investeren in dit soort zaken. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling voor de branche. Wij zijn ervan overtuigd dat we moeten blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers en geven dit inhoud door omvangrijke opleidingsprogramma s op te zetten en uit te breiden. Onze slogan de juiste mensen op de juiste plek geeft aan dat in ons beleid vakkundige en betrokken mede - werkers centraal staan en dat zij de sleutel tot succes vormen. Wij denken dat ook onze opdrachtgevers dat uiteindelijk zullen inzien, en dan Facilicom-bedrijven zullen prefereren boven concurrenten die nu voor korte termijn-besparingen gaan en snijden in de ontwikkeling van hun medewerkers en het personeelsbeleid, alleen om lage tarieven te kunnen bieden. De markt voor bouw- en installatietechniek is slecht. Aannemers en installateurs schrijven op, en soms zelfs onder kostprijs in om opdrachten binnen te halen. Natuurlijk hebben ook de Breijerbedrijven hiermee te kampen. Doordat Breijer zich sterk richt op contractmatig onderhoud, worden de conjunctuurbewegingen gedempt, maar ruim 60% van de omzet is projectmatig en daarvan staat dus de marge onder druk. Wij hopen voor 2010 op een verbetering in de marktsituatie, maar zien daar nog geen tekenen van. Met al deze ongunstige ontwikkelingen is de unieke marktpositie van Facilicom als brede facilitaire aanbieder met een sterk multiservicesconcept nog waardevoller geworden. Het aandeel van multiservices-contracten in onze portefeuille is opnieuw gestegen. Met deze aanpak bieden we een meerwaarde die niet makkelijk is te kopiëren en ons derhalve een duurzame, strategische voorsprong geeft op de concurrentie. Het concept heeft zich inmiddels overtuigend bewezen en wordt ook als zodanig herkend en erkend. Opdrachtgevers die op langere termijn zekerheid zoeken en structurele kostenbesparingen wensen, zonder in te leveren op kwaliteit, weten ons steeds beter te vinden. Wij verwachten dat de groei in dit segment van de markt zich zal voortzetten. Facilitaire diensten Nederland Gom Schoonhouden heeft over heel 2009 zijn omzet goed weten te handhaven met een groei van 4%. Er is veel energie gestoken in het gezond maken van de overgenomen VBGactiviteiten, die hardnekkig laag bleven renderen. Dankzij deze inspanningen is de nettowinst van Gom gestegen met 13%, hetgeen in de huidige markt een goede prestatie is. Met name Gom Zorgsupport had hierin een groot aandeel. Voor 2010 voorzien wij voor Gom een krimp in volume. De bedrijfsgebonden overhead zal in lijn hiermee moeten worden teruggebracht, een 7

8 proces dat tot nu toe goed op schema ligt. De regionale schoonmaakbedrijven wisten hun omzet goed te handhaven en brachten gezamenlijk hun netto-winstmarge op hetzelfde niveau als van grote broer Gom. Er zaten nog wel verschillen in de prestaties van de verschillende bedrijven, maar in totaal is ook dit een gunstige ontwikkeling. Na de groei van 2008 was 2009 voor Trigion een jaar van consolidatie. De energie is vooral gestoken in het verder versterken van de interne organisatie, hetgeen resulteerde in een winstgroei van 20% bij een iets lagere omzet voor Trigion Beveiliging. De hogere efficiency en het wegvallen van de aanloopverliezen van het omvangrijke Schiphol-contract wisten de lagere markttarieven goed te compenseren. Ook de volledige integratie van HBD Beveiliging in Trigion pakte goed uit voor het rendement. De sterke CAO-loonkostenstijging die per 1 januari 2010 effectief werd, heeft echter gevolgen voor het rendement van Er zal planningstechnisch met name op beïnvloedbare kosten als reiskosten en ziekteverzuim worden gefocust om het rendement op peil te houden. Om op langere termijn onze sterke positie te handhaven, is een omvangrijk opleidingstraject gestart dat voor alle beveiligers toegankelijk is, en in deze omvang uniek is voor Nederland. Begin 2010 is CSU Security Services (38 miljoen euro omzet en circa 1000 medewerkers) overgenomen. CSU zal volledig in Trigion Beveiliging worden geïntegreerd. Trigion Services blijft zich autonoom goed ontwikkelen met een omzetgroei van 7% en een uitstekend rendement. Trigion AlarmServiceCentrale leverde een goede bijdrage, zowel qua dienstverlening als financieel. Prorest Catering nam begin 2009 voor het eerst in zijn geschiedenis een bedrijf (Mondial Cateringservice) over en integreerde dit probleemloos in de eigen organisatie. De synergievoordelen die hiermee waren voorzien, zijn ook volledig gerealiseerd, waardoor de zowel netto winst als omzet groeiden met 18%. Axxicom Personeelsdiensten had het enkele jaren moeilijk om zijn positie als relatief klein algemeen uitzendbureau te handhaven. In deze sterk conjunctuurgevoelige markt is schaalgrootte onontbeerlijk. In 2009 is het besluit genomen deze activiteit te stoppen. De medewerkers zijn voor het overgrote deel bij andere bedrijfsonderdelen ondergebracht. De afbouwkosten zijn volledig in 2009 ten laste van het resultaat gebracht. Axxicom Airport Caddy draaide prima en zal in de loop van 2010 zijn activiteiten uitbreiden met bemiddeling voor personenvervoer van en naar Schiphol. De marktpositie van Axxicom Thuishulp is nog onvoldoende verbeterd. Het is niet gelukt om, buiten de reeds bestaande joint venture met Aveant in Utrecht, nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De focus ligt vooral op autonome groei in de gemeenten waar we een gunning hebben. Tapwacht wist zijn positie op de markt voor horecainstallaties goed te verbeteren, ondanks dat die markt onder druk staat, en realiseerde een winstgroei van 17%. Het beleid is erop gericht de dienstverlening op meerdere gebieden uit te breiden. Facilicom Facility Solutions groeide voor het vierde jaar op rij met meer dan 50%. Dit levert ook een aantrekkelijke spin-off op voor de interne zusterbedrijven. De interne organisatie is versterkt om gelijke tred te houden met de volumegroei, en dat heeft niet alleen geleid tot een betere interne bedrijfsvoering maar ook tot nog betere monitorings- en rapportagemogelijkheden voor de opdrachtgevers. De Nederlandse facilitaire dienstverlening was in 2009 goed voor 65% van de omzet en 87% van de netto-winst voor belasting, en blijft daarmee de belangrijkste motor achter Facilicom. Bouw en Installatie Zoals verwacht, liep het volume van Breijer terug met 5% (tot 157 miljoen euro). Omdat hier één uitzonderlijk groot project in zit dat in % en in % van de omzet uitmaakt, is de terugloop van de reguliere omzet groter. Om die reden hebben we in 2009 maatregelen moeten nemen en zijn in drie bedrijven ontslagen gevallen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van deeltijd-ww. Deze ingrepen zijn onvermijdelijk om het bedrijf als geheel gezond te houden. De grootste teruggang in activiteiten zagen we in de bouw - bedrijven en bij installatietechniek. De business units Brand en Beveiliging en Contractonderhoud groeiden daarentegen. Waar we in 2008 bij veel projecten grote tegenvallers zagen die het resultaat drukten, was de bedrijfsvoering in 2009 beter onder controle. Er waren twee sterk verliesgevende projecten, maar over het geheel genomen, hebben de verbeterde projectbewakingsmaatregelen geleid tot een stabieler, en per saldo ook hoger, bedrijfsresultaat. De orderportefeuille voor 2010 is kort en de aanneemsommen zijn laag. Het beleid is gericht op het uitbreiden van contract - matig onderhoud en technisch beheer op bouwkundig, installatietechnisch en beveiligingstechnisch gebied, waarmee we (naast de projectmatige activiteiten) een stabiliserende tweede poot onder het bedrijf zullen zetten. Buitenland Het jaar 2009 begon voor België met tegenvallende resultaten, zowel in omzet als in rendement. Ook hier speelden de marktomstandigheden een belangrijke rol, maar waar de Nederlandse bedrijven de negatieve gevolgen wisten te compenseren met een hogere efficiency is dat in België nog niet gelukt. Gom, Prorest en Facilicom Facility Solutions daalden in rendement, in totaal met 40%. De totale omzet bleef op peil doordat de lichte teruggang van Gom werd gecompenseerd door omzetstijgingen bij Prorest en Facilicom Facility Solutions. Axxicom Airport Caddy draaide weer een goed jaar. De in 2009 gestarte beveiligings - activiteiten hebben een forser aanloopverlies opgeleverd dan 8 Algemeen, commercieel, sociaal- en MVO- en financieel jaarverslag 2009 Facilicom Services Group

9 was voorzien. Inmiddels verbeteren de resultaten, maar mede hierdoor viel het jaar 2009 op financieel gebied tegen in België. In Frankrijk was 2009 een slecht jaar. De omzet van Gom daalde met 8%, onder andere doordat enkele verliesgevende contracten werden beëindigd. Hoewel de juiste maatregelen zijn genomen, duurt het erg lang voordat ze tot zichtbare resultaten leiden op de werkvloer en in de resultaatrekening. In 2010 houden we vast aan ons beleid om een strakkere werkorganisatie en kosten - bewaking door te voeren in de lagere managementlagen. Uit redenen van efficiency zullen enkele regio s waar we zwak vertegenwoordigd zijn, worden afgestoten. Het beveiligings - bedrijf groeide, maar voldoet nog niet aan de winstnormen die we daaraan stellen. Het grootste probleem lag bij Axxicom Airport Caddy dat op luchthaven Charles de Gaulle niet tot een rendabele exploitatie wist te komen. Na een onacceptabel groot verlies in 2009 zijn de activiteiten per 1 april 2010 definitief gestopt. Hierdoor zal de omzet in Frankrijk in 2010 afnemen, maar moet het verlies dat nu per saldo werd gemaakt, worden omgebogen in een positieve winstbijdrage over Ook Engeland ontwikkelde zich niet goed. Het te lage volume dat we er al hadden, daalde opnieuw door het verlies van enkele contracten aan de voormalige eigenaren van een overgenomen bedrijf. Met verschillende overnamekandidaten zijn gesprekken gevoerd, maar we hebben nog geen geschikt bedrijf gevonden om toe te voegen aan de Engelse activiteiten om daarmee het vereiste volume te bereiken. In 2010 zal hier absoluut verbetering in moeten komen. Per saldo hebben onze buitenlandse activiteiten, die goed zijn voor een omzetaandeel van 21% van het concern, geen winst - bijdrage opgeleverd. Financiële resultaten Over het uiteindelijke totale financiële resultaat over 2009 zijn we niet ontevreden. In deze tijd is het handhaven van de omzet en van een redelijk winstniveau, hoewel onder onze doelstellingen, geen slecht resultaat. Het zorgwekkende is echter dat de resultaten in de loop van 2009 terugliepen. De trend is dus verkeerd en zal moeten worden omgebogen. Er is in 2009 beperkt geïnvesteerd in overnames van bedrijven. In Nederland is Mondial Cateringservices overgenomen, in België zijn S.A.T. Beveiliging en een deel van de activiteiten van Dussman ingelijfd, in Engeland werd CSB Contract Services geacquireerd. Zoals gebruikelijk is de goodwill direct ten laste van het eigen vermogen afgeboekt. Buiten de gebruikelijke vervangingsinvesteringen is verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuw ERP-systeem. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2010 de contracten hiervoor worden getekend en dat het systeem in de loop van 2011 en 2012 zal worden geïmplementeerd. Hiermee is een investering van ruim 15 miljoen euro gemoeid. 9

10 Doordat de winst weer vrijwel geheel wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, blijft de solvabiliteit met 45% op een zeer hoog niveau, hetgeen Facilicom een ijzersterke financiële positie geeft. Vooruitzichten 2010 In dit directieverslag is al uitgebreid ingegaan op de sombere ontwikkelingen op onze markten, zoals we die in 2009 hebben gezien. Over de eerste periodes van 2010 zien we een autonome omzetafname van ruim 4% ten opzichte van Een teruglopend volume en de daarmee nominaal teruglopende bruto marge (ook bij handhaving van de procentuele marge) betekent dat de overhead zal moeten worden verlaagd. Omdat wij eind 2008 deze ontwikkelingen voorzagen, hebben we al vooraf maatregelen kunnen nemen. In de loop van 2009 is met name de corporate overhead onder de loep genomen en zijn deze kosten voor 2010 teruggebracht tot onder het nominale niveau van Binnen de divisies zijn ook besparingsprogramma s doorgevoerd om de divisie-overhead terug te dringen en ten minste in lijn te brengen met de omzetontwikkeling. Hierbij spelen ook de synergie-effecten van de overnames een belangrijke rol. Deze maatregelen zijn deels al merkbaar geweest in 2009, maar zullen grotendeels in 2010 doorwerken. Daar staat tegenover dat de loonkostenontwikkelingen in de beveiliging en de schoonmaak, zoals eerder beschreven, een druk op de procentuele bruto-marge geven. Als de omzetten zich niet snel herstellen, zullen in 2010 aanvullende maatregelen worden genomen. Kostenreductie zal niet ten koste gaan van diepte-investeringen voor de lange termijn, zoals in opleidingen en ontwikkeling van de medewerkers en het nieuwe ERP-systeem. Facilicom blijft de blik gericht houden op de toekomst en is ervan overtuigd dat de volume-dip een tijdelijke zal zijn. Onze marktpositie is stevig, en die zullen we niet in gevaar brengen door impulsieve korte termijn-acties. Het saldo van de financiële baten en lasten zal, net als in 2009, minder opbrengen dan in de achter ons liggende jaren het geval was. Facilicom heeft haar overliquiditeit risicovrij gestald en maakt daar dus alleen een rente-rendement op. Op korte termijn verwachten wij geen significante stijging van de huidige lage rentestand. Wij verwachten daarentegen geen negatieve valutaresultaten, die overigens zeer gering zijn omdat wij alleen in Engeland te maken hebben met vreemde valuta. We moeten er serieus rekening mee houden dat de omzet in 2010, voor het eerst in de geschiedenis, kan teruglopen. Als dat een gevolg is van de huidige marktontwikkelingen en we ons marktaandeel weten te handhaven, blijft dat een slechte ontwikkeling, maar is het op zich aanvaardbaar. Dat wil zeggen: mits we in staat zijn onze overhead voldoende terug te brengen om het rendement op niveau te houden. Op de eerste plaats zullen wij ons echter richten op het op peil houden van ons omzetvolume door scherp maar verantwoord in te schrijven op herinschrijvingen en nieuwe contracten, en door onze opdrachtgevers creatieve oplossingen te bieden, met name door middel van onze multi-servicespropositie. Hiermee weet Facilicom zich te onderscheiden van zijn concurrenten, en dat zal verder worden uitgenut. Facilicom zal in 2010 een lastig jaar doormaken. We zijn ons daarvan bewust en zullen alles uit de kast halen om het optimale resultaat te behalen. Daarmee geven we immers de beste garanties voor onze belangrijkste concerndoelstelling: continuïteit voor al onze stakeholders, met name onze opdrachtgevers en onze medewerkers. Schiedam, 2 april 2010 Er zal met name in onze buitenlandse activiteiten (Frankrijk en Engeland) verbetering moeten komen. Op zich vinden hier de juiste acties plaats, maar het resultaat laat lang op zich wachten. De resultaten zullen in 2010 absoluut zichtbaar moeten worden: ook deze bedrijfsonderdelen zullen moeten gaan bijdragen aan onze concernresultaten. Drs. J.A. Gennissen president-directeur 10 Algemeen, commercieel, sociaal- en MVO- en financieel jaarverslag 2009 Facilicom Services Group

11 Algemeen verslag De belangrijkste thema s 11

12 Breijer bouwt mee aan slimste woning van Nederland Nog tot 2011 is bij het Evoluon in Eindhoven, de slimste woning van Nederland, te bezoeken. Geen woning van de toekomst, maar juist een woning die laat zien wat er nu al allemaal mogelijk is. De woning zit vol met geavanceerde technische snufjes die zorgen voor welzijn, comfort en veiligheid, terwijl bovendien zuinig met energie wordt om gesprongen. Breijer Elektrotechniek is verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van die slimme elektrotechnische infrastructuur. De slimste woning van Nederland kan in De bouwdelen zijn vervaardigd van slechts twee dagen worden afgebroken duurzame materialen en de woning is en opgebouwd: de woning bestaat geheel ontworpen met als doel een laag namelijk uit losse units die snel aan energieverbruik. elkaar zijn te monteren. Alle elektro - Dat lijkt in tegenstelling tot alle fantastische extra s die de woning biedt. De technische installaties zijn verdeeld over de units en met eenvoudige stekerverbindingen aan elkaar te koppelen. hand van biometrische kenmerken toegangsverlening vindt plaats aan de een vingerscan of een irisscan en het huis is inbraakveilig. Alle apparatuur werkt met touchscreens of afstandsbedieningen en is optimaal te programmeren en makkelijk te besturen. De programma s laten jalouzieën naar beneden, doen lichten aan of dimmen ze juist, laten de verwarming op het juiste moment aanspringen en zetten zelfs de favoriete muziek op om meteen een prettige sfeer te creëren bij thuiskomst. De LEDverlichting is zeer energiezuinig, werkt interactief en simuleert buitenlicht. Wie s nachts opstaat om naar het toilet te gaan, ziet de route automatisch verlicht met zachtgroen licht. De spiegel in de badkamer herbergt óók een tv, zodat de gebruiker onder het tandenpoetsen of scheren meteen het journaal kan kijken of op teletekst kan opzoeken waar de files staan. De gehele woning is valveilig en voorzien van tal van zorg- en comfortdiensten. Alle elektrotechnische en werktuigkundige installaties zijn ontworpen en aangelegd door Breijer Elektrotechniek en zijn zoveel mogelijk geïntegreerd. De besturingstechniek communiceert volgens de door Breijer Elektrotechniek aangebrachte en geprogrammeerde KNX-standaard, die voldoet aan de Europese norm NEN-EN De slimste woning van Nederland is een initiatief van de Stichting Smart Homes, het Nationaal Kennis - centrum Domotica en Slim Wonen. Trigion zorgt ook voor veiligheid op straat De roep om meer blauw op straat blijft toenemen. Maar de politie focust vooral op de bestrijding van de (harde) criminaliteit. Kleine ergernissen, jongerenoverlast en handhaving van het parkeerbeleid krijgen minder aandacht. Buurten dreigen daardoor te verloederen en het gevoel van onveiligheid neemt toe. Daarom nemen gemeenten zelf de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid en de handhaving. En daarbij schakelen ze steeds vaker Trigion in. Trigion is niet alleen toonaangevend in traditionele beveiligings - taken, maar heeft ook altijd voorop gelopen in het leveren van diensten in het (semi-)publieke domein. De winkelsurveillanten 12 Algemeen, commercieel, sociaal- en MVO- en financieel jaarverslag 2009 Facilicom Services Group

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

ver vooruit in duurzame technologie

ver vooruit in duurzame technologie 2008 20082009 2009 ver vooruit in duurzame technologie Profiel 2008 20082009 2009 Cofely laat techniek werken voor haar klanten. Hierdoor kan de klant zich volledig concentreren op de realisatie van de

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC MAGAZINE VAN FACILICOM SERVICES GROUP JAARGANG 1, NUMMER 2 JULI 2012 TOTAL FACILITY MANAGEMENT 2.0 BIJ VODAFONE Het nieuwe bouwen en het nieuwe beheren ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC DE

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2009

Sociaal Jaarverslag 2009 Juni 2010 Sociaal Jaarverslag 2009 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bewust werken en leven 3 3 INHOUD PAGINA 3 Voorwoord Hans Duijst PAGINA 16 Medezeggenschap De stem van de medewerker Voorwoord

Nadere informatie

Het antwoord komt van GTI

Het antwoord komt van GTI Het antwoord komt van GTI GTI jaarverslag 2007 07 GTI laat techniek Innovatieve concepten, creatieve oplossingen Van klein tot groot, werken voor de klant Multidisciplinair, van ontwerp tot en met realisatie

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

www.strukton.com Strukton Westkanaaldijk 2, Utrecht Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Telefoon +31 (0)30 248 69 11 Fax +31 (0)30 248 64 66

www.strukton.com Strukton Westkanaaldijk 2, Utrecht Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Telefoon +31 (0)30 248 69 11 Fax +31 (0)30 248 64 66 JAARverslag 2009 JAARverslag 2009 Dit jaarverslag verschijnt alleen in digitale vorm. De pdf is te downloaden via www.strukton.com. In gedrukte vorm publiceert Strukton een publieksverslag met de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Vebego International. ertrouwen. in vakmanschap

Jaarverslag 2010 Vebego International. ertrouwen. in vakmanschap Jaarverslag 2010 Vebego International ertrouwen in vakmanschap 1 INHOUDSOPGAVE 4 Directieverslag Aantrekkende economie zorgt voor herstel en nieuwe uitdagingen 8 Gemanaged versus geconsolideerd 10 Products

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak

J A A R V E R S L A G 2011. is ons vak J A A R V E R S L A G 2011 is ons vak Macintosh Retail Group 2011 Inhoud Retail is ons vak 1 Highlights 2011 2 Verslag van de Raad van Bestuur over 2011 Aan onze aandeelhouders 4 Doelstellingen en strategie

Nadere informatie

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Rivierenland jaargang 2 maart 2009 01 Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Het nieuwe Dynamisch Werken met zit- stawerkplekken Warmte, koude

Nadere informatie

JA ARVERSL AG 2011 is ons vak

JA ARVERSL AG 2011 is ons vak JA ARV ERSL AG 2011 is on s va k Macintosh Retail Group 2011 Inhoud In dit jaarverslag kunnen afrondingsverschillen voorkomen met eerder gepubliceerde cijfers respectievelijk tussen cijfers in het verslag

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Maatschappelijk jaarverslag 2012 www.bamtechniek.nl Colofon Redactie: BAM Techniek Marketing & Communicatie Tekstuele bijdrage: Tekstbureau Opus 1, Utrecht Business

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a Jaarrekening 2009 ANWB Groep Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a c o l o f o n Jaarrekening 2009 van ANWB Groep, Den Haag. Opgesteld door de directie op 16 februari 2010.

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie!

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie! Jaarverslag 2010 pure retail, onze ambitie! Euretco BV Euretco werkt anno 2011 samen met zo n 1.400 zelfstandige ondernemers en franchisenemers, die tezamen bijna 1.900 winkels exploiteren in de sectoren

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht www.bamtechniek.nl Maatschappelijk verantwoord ondernemen belicht Verbonden door duurzame techniek Foto omslag Een verdieping in het Mariëndaal Centre of Excellence te Arnhem, hoofdkantoor voor netwerkbeheerder

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag Bouwen aan vertrouwen Profiel ASR Nederland is met bijna 4.500 medewerkers en een omzet van 4,7 miljard in 2010 in omvang de derde verzekeraar van Nederland. ASR Nederland biedt particuliere en zakelijke

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e

I n h o u d s o p g a v e JAAR VERSLAG 2007 Inhoudsopgave Uni t 4 Ag r e s s o in h e t k o r t Thema - Grip op verandering 4 Bedrijfsprofiel 5 Kerncijfers 6 Visie, activiteiten, strategie en doelstellingen 8 Bestuur 14 Thema artikel

Nadere informatie

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S 000- jaarverslag 2 jaarverslag 2000 LA U R U S 3 DE BELANGRIJKSTE FORMULES IN DE VERSCHILLENDE LANDEN IN 2000 Nederland Konmar: Super De Boer: Groenwoudt/Nieuwe Weme: Edah: Lekker & Laag: 29 grootschalige

Nadere informatie