Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist"

Transcriptie

1 Regeling Opleiding tot Klinisch Perfusionist

2 Inleiding In 2003 hebben de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het College Zorg Opleidingen, het toenmalige College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) opgericht. Het CZO heeft de taken rond en verantwoordelijkheden voor de opleiding tot klinisch perfusionist per 2003 van de NVZ overgenomen. Binnen de opleidingscommissie zijn vertegenwoordigd de NeSECC, de NVT, de NVA, de NVZ en de NFU. De laatste herziening heeft in 2008 plaatsgevonden, nadat ook het deskundigheidsgebied en de eindtermen van de opleiding zijn herzien, en is op 1 januari 2009 van kracht geworden. De herziening is gemaakt door het CZO. Het CZO coördineert en standaardiseert namens de NFU en de NVZ de verschillende ziekenhuisopleidingen waaronder de opleiding tot klinisch perfusionist. In 2010 heeft de opleidingscommissie de eerder herziene regeling van 2005 weer tegen het licht gehouden. Deze regeling is een aanvulling op de regeling CZO zorghuisopleidingen deskundigheidsgebieden en eindtermen. CZO juli

3 Hoofdstuk 1 De landelijke organisatie en het toezicht houden op de opleiding 1. De organisatie van de opleiding De theoretische opleiding tot klinisch perfusionist wordt in landelijk verband gegeven. De praktische opleiding vindt plaats op de afdeling Extracorporale Circulatie van een ziekenhuis. 2. Het toezicht op de opleiding Het toezicht op de opleiding wordt uitgeoefend door het CZO en voor deze de Land elijke Opleidingscommissie Opleiding tot Klinisch Perfusionist. Deze commissie is belast met de begeleiding van het toezicht op de opleiding conform deze regeling en het beoordelen van de kwaliteit van de opleidingen door het erkennen van de opleidingen. De erkenningscriteria zijn opgenomen in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO 2008 en de Regeling CZO Zorgopleidingen Deskundigheidsgebied en Eindtermen. CZO juli

4 Hoofdstuk 2 De opleiding 1. Ontheffing van de vooropleidingseisen Kandidaten die beschikken over een (buitenlandse) vooropleiding waarvan het niveau vergelijkbaar kan zijn met het niveau van een opleiding (zie hiervoor kunnen een ontheffing van de vooropleidingseis aanvragen. Ontheffing van de vooropleidingseis wordt bepaald door de Opleidingscommissie Opleiding tot Klinisch Perfusionist van het CZO. Er dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het onderstaande adres. Aanvragen moeten vergezeld zijn van fotokopieën van diploma s, cijferlijsten en, eventueel, bewijs van registratie in het BIG-register en een kopie van het diploma van het Staatsexamen NT2, programma 1 (wanneer het een buitenlandse kandidaat betreft). 2. Het theoretisch onderwijs De theoretische opleiding wordt gegeven op basis van een klokurenverdeling over de vakken conform de lesurentabel en het de commissie goedgekeurde leerplan. Het totaal aantal theorie lesuren bedraagt tenminste 334. lesurentabel anatomie/fysiologie/pathofysiologie, w.o. - longfysiologie - stromingsleer Totaal te Kwalificatie docenten verdelen over de drie leerjaren 98 bioloog/ arts i.s.m. fysioloog/ fysicus anesthesiologie/farmacologie 29 anesthesioloog/ farmacoloog (bio-)chemie 14 klinisch chemicus cardiologie 14 cardioloog hemostase/transfusiebeleid 12 hematoloog immunologie/microbiologie 10 immunoloog/microbioloog infectiepreventie/steriliteit 12 infectioloog medische techniek & fysica 22 fysicus/electrotechnicus perfusietechnologie 96 klinisch perfusionist thoraxchirurgie 30 thoraxchirurg wetgeving gezondheidszorg 10 jurist Capita selecta, w.o. - deskundigheidsbevordering - biostatistiek - excursies - Basic Life Support - keuze-uren Totaal aantal uren 465 statisticus/wetenschappelijk onderzoeker opleidingscoördinator opleidingscoördinator opleidingscoördinator CZO juli

5 3. Het praktisch onderwijs Het is noodzakelijk, dat de klinisch perfusionist in opleiding tijdens zijn/haar praktische opleiding gesuperviseerd wordt door een opleider van het betreffende ziekenhuis. De opleider is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de praktische opleiding. De opleider voldoet aan de volgende criteria: beschikt over ruime ervaring (minimaal 5 jaar) als klinisch perfusionist; is erkend door de NeSECC of geregistreerd door het CZO; heeft belangstelling voor/ervaring met opleidingen en kan dit aantoonbaar maken. CZO juli

6 Hoofdstuk 3 Diversen 1. Verandering van opleidingsinstelling De student kan tijdens de opleiding slechts eenmaal van opleidingsinstelling veranderen. De opleiding moet worden voltooid in ten hoogste twee ziekenhuizen die een CZO-erkenning hebben. Bij de verandering van de opleidingsinstelling verstrekt de opleidingsinstelling waar de student vertrekt, op verzoek van de opleidingsinstelling waar de student de opleiding voortzet, de volgende gegevens van de student: beoordelingsresultaten van de tot op dat moment gevolgde theoretische en praktische opleiding. Het verslag en/of werkstuk met de daarbij gegeven beoordeling (indien van toepassing). Het PraktijkOpleidingsBoek. Afschrift van de correspondentie met het secretariaat van de opleidingscommissie inzake de opleiding van de student. 2. Bewijs van gelijkstelling Kandidaten die buiten Nederland een diploma klinisch perfusionist hebben behaald kunnen een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een bewijs van gelijkstelling met het diploma klinisch perfusionisten van het CZO. Hiervoor geldt de standaard procedure van het CZO, zie De kandidaat dient in dit kader kopieën van diploma s en cijferlijsten, een kopie van het diploma van het Staatsexamen NT2, programma 1, werkgeversverklaringen en getuigschriften in te sturen. Kandidaten die al in Nederland werkzaam zijn dienen naast de algemene stukken ook een positieve beoordeling ondertekent door hoofd van de afdeling en een medisch specialist als werkgeversverklaring te overleggen. 3. Invoeringsdatum van de regeling Deze regeling wordt met ingang van het opleidingsjaar 2011 van kracht. CZO juli

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Artikel 1: Afbakening 1.1 Deze regeling is van toepassing op de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University.

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

OPLEIDINGSOVEREENKOMST

OPLEIDINGSOVEREENKOMST Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5 Postbus 6909 6503 GK NIJMEGEN Telefoon: (024) 361 25 11 Fax (024) 361 61 17 www.spon-opleidingen.nl OPLEIDINGSOVEREENKOMST Het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 5 6-2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen van ICA, studiejaar 2015-2016 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Deel 2A Onderwijs- en examenregeling (OER)... 2 Deel 2B Reglement Examencommissie...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 OER Research master in Law TLS September 2014 1 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Naam opleiding Afkorting Opleidingscode Variant Taalvarianten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Godsdienstleraar CROHO-nummer: 35441 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038 42 555 42 www.viaa.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE Start 24 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen met levenservaring en/of werkervaring in een andere sector die zich

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie