Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden"

Transcriptie

1

2 Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Presentatie MBO Raad / GDW Leden 20 mei 2010 Jenny Drost, GDW Kerngroeplid Toinny Grϋndemann, Senior Beleidsadviseur

3 Inhoud presentatie Invoering wetgeving Voorwaarden voor herregistratie Scholing Gelijkstellingsbepaling (docenten VP)

4 Onderwerp Herregistratie voor Verpleegkundigen is een belangrijk onderdeel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) Deze wet bevordert en bewaakt de kwaliteit van de zorg

5 Begripsomschrijving De wettelijke term; Periodieke registratie wordt in de praktijk wordt in de praktijk herregistratie genoemd

6 Invoering wetgeving 1 januari 2009 invoering Wet BIG Herregistratie VP, ook voor Verloskundigen en Fysiotherapeuten Verpleegkundigen hebben vijf jaar de tijd om zich (onder voorwaarden) te laten herregistreren Vóór 1 januari 2014 dient (desgewenst) inschrijving in BIG Register plaats te vinden, anders vervalt de registratie

7 Waarom? Om de patient te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren

8 Voorwaarden voor herregistratie De VP beroepsbeoefenaar moet aantonen dat kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste MBO-niveau bevinden De Wet BIG maakt geen onderscheid tussen het HBO-niveau en het MBO niveau.

9 Hoe aan te tonen? Er zijn twee criteria voor herregistratie: werkervaring of scholing

10 Werkervaring Folder :Herregistratie in het BIGregister voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Te vinden: Voorheen:

11 Scholing Bij onvoldoende werkervaring is scholing noodzakelijk voor een aantekening in het Wet BIG register Via het Periodieke Registratie Certificaat beschikt de verpleegkundige weer over de noodzakelijke (kern)competenties, zodat gegarandeerd kan worden dat deze verpleegkundige voldoende in staat is zorgvuldig en deskundig met patiënten te kunnen werken

12 Voorafgaande aan de scholing Verpleegkundigen die niet voldoen aan de eis van werkervaring en zich toch willen laten herregistreren, kunnen een beroepsinhoudelijke CITO-toets afleggen

13 Beroepsinhoudelijke CITO-toets Uit de toets blijkt in hoeverre scholing noodzakelijk is om voor herregistratie in aanmerking te kunnen komen. Voor het totaal of op onderdelen die de kandidaat niet heeft gehaald, is vervolgens scholing nodig Kandidaten kunnen er ook voor kiezen om geen CITO-toets te doen, maar in één keer de hele scholing te volgen

14 Scholingsmodel De MBO Raad en de HBO-raad hebben gezamenlijk een scholingsmodel ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en met subsidie, genaamd: Wet BIG Herregistratie Scholingsmodel Verpleegkundige

15 Officiële aanbieding van het Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG Verpleegkundigen aan VWS

16 Kengetallen VP in BIG Register % totaal beroepsbeoefenaren = VP Mannen Vrouwen VP werkzaam VP???

17 Uitvoering scholingsmodel Alle ROC s met een licentie voor de bekostigde opleiding tot Verpleegkundige (crebo geregistreerd) Alle Hogescholen met een opleiding tot Verpleegkundige met croho registratie (NVA geaccrediteerd)

18 Inhoud scholingsmodel Vaardigheidsgericht, gebaseerd op het rapport Gekwalificeerd voor de toekomst en op Kern van het Verpleegkundig Beroep zoals omschreven in de Ministeriële Regeling (artikel 6) Het is onafhankelijk van de visie op onderwijs van de afzonderlijke onderwijsinstellingen Het bevat onder andere informatie over deelkwalificaties, eindtermen, leerdoelen, leeractiviteiten, studiebelastinguren, toetsing/examinering (format certificaat) en adviesprijs

19 Uitwerking scholingsmodel De ROC s en de Hogescholen werken zelf het scholingsmodel uit tot onderwijsprogramma s (op maat) en bieden ze aan Kandidaten melden zich aan bij een ROC (VP niveau 4) of Hogeschool (VP niveau 5)

20 (Model) Periodieke Registratie Certificaat ROC Midden Nederland en Hogeschool leiden geven certificaten aan kandidaten die voldoende resultaat hebben behaald voor de CITO toets. Dit is slechts een administratieve handeling Kandidaten die na scholing bij een ROC of een Hogeschool op alle onderdelen voldoende resultaat behalen, ontvangen het certificaat van de betreffende ROC of Hogeschool

21 Gelijkstellingsbepaling (docenten VP) De minister van VWS heeft bepaald dat docenten die lesgeven in het centrale vakgebied van verpleeg- kunde van de opleiding tot verpleegkundige, hun werkzaamheden mogen meetellen voor de werkervaringseis

22 Eisen te stellen aan docenten in het centrale vakgebied De lessen moeten worden gegeven aan onderwijsinstellingen die opleiden tot het diploma dat recht geeft op inschrijving in het BIG- register Docenten die binnen de herregistratieperiode van vijf jaar minimal 2080 uren (= een dienstverband van 1 dag per week) in de centrale VP vakgebied lesgeven, kunnen hun registratie in het BIG-register op grond hiervan verlengen

23 Inhoudelijke toelichting Citaat uit de VWS Ministeriële Regeling Periodieke Registratie Wet BIG:...Een goede uitoefening van de functie van (praktijk)docent is onlosmakelijk verbonden met het op de hoogte moeten blijven van de (recente) ontwikkelingen binnen het gebied van de desbetreffende beroepsuitoefening en het uitoefenen van de daarbij behorende praktische vaardigheden. Zij kunnen in staat worden geacht om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid de handelingen die verband houden met het desbetreffende deskundigheidsgebied uit te voeren. Dit alles kan worden bereikt zonder dat hiervoor aparte scholing moet worden gevolgd...

24 Terugkeer naar de VP beoepspraktijk Terugkeer op basis van de werkervaring als docent in het centrale vakgebied VP, acht de VWS Ministeriële Regeling verantwoord

25 Inrichting Helpdesk (onder voorbehoud) Voor ROC s/hogescholen Voor vragen over de Wet BIG Herregistratie - (Uitvoering) Scholingsmodel - Periodieke registratie (docent-) Verpleegkundige Ook informatieverstrekking op de websites van MBO Raad en HBO-raad

26 Gelegenheid tot stellen van vragen In GDW Achterban V&V d.d. 22/04/2010 is aan elk ROC één geprinte versie Scholingsmodel uitgereikt Downloaden via GDW website: onder Nieuws

27

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG. Verpleegkundigen

Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG. Verpleegkundigen Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG Verpleegkundigen COLOFON De publicatie Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG Verpleegkundigen is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de MBO Raad/Bedrijfstakgroep

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige

Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige Definitieve versie, mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleidend 3 2. Wetgeving en bekwaamheid 5 3. Wetgeving, voorbehouden en risicovolle handelingen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gezondheidszorg. Individuele. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de DE WET

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gezondheidszorg. Individuele. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de DE WET Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport DE WET Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg De Wet BIG Op 9 november 1993 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beroepen in

Nadere informatie

Praktische handleiding. Gastouders

Praktische handleiding. Gastouders Praktische handleiding Gastouders Praktische handleiding Gastouders Handleiding gastouders Handleiding gastouders Inhoudsopgave Inleiding 6 01 Eisen aan gastouders 7 1.1 Certificaat goed gastouderschap

Nadere informatie

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004)

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Inhoudsopgave: Pagina: I. Inleiding 2 II. Uitgangspunten:

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17543 26 juni 2013 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007,

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het bestuur van Kenniscentrum Kraamzorg op 27 maart 2013. Inhoud A. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg

Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg Uitwerking bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Wet BIG 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 1 Inleiding...7 2 Bevoegdheidsregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 211 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG Auteur: Niels Zwikker Nederlands Jeugdinstituut Februari2012 Opdrachtgever: Jeugdzorg Nederland Dit document is geschreven in het kader van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Stappenplan. voor het werken overeenkomstig de. Wet BIG

Stappenplan. voor het werken overeenkomstig de. Wet BIG Stappenplan voor het werken overeenkomstig de Wet BIG EADV, uitgave januari 2006 Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen Postbus 3009, 3502 GA Utrecht Tel. 030 2918910 Fax 030 2918915 E-mail info@eadv.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging Afspraken voor de overgangsperiode 2015, 2016 en 2017 ActiZ

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie