Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts"

Transcriptie

1 Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters en herregistratie Ingeschreven in een specialistenregister Uitgeschreven uit een specialistenregister 7 4 Werkervaringseis Werkzaamheden die meetellen als werkervaring Gelijkstelling van werkzaamheden Werken in het buitenland Welke uren tellen mee? Welke uren tellen niet mee? 12 5 Scholingseis In opleiding tot een wettelijk erkend specialisme 13 6 Voorbereiden Bewijsstukken Wanneer moet u bewijsstukken opsturen? 15 7 Aanvraagprocedure Kosten aanvraag herregistratie Digitale aanvraag Steekproef 16 8 Bijzondere situaties Meerdere inschrijvingen in het BIG-register Eerder herregistreren Apotheker 17 Herregistratie in het BIG-register 2

3 1 Inleiding Deze folder is voor apothekers, artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en tandartsen die zich willen voorbereiden op periodieke registratie in het BIG-register (hierna aangeduid als herregistratie). Wat u daarvoor moet doen, leest u in deze folder. Er is hard gewerkt om wetgeving naar de praktijk te vertalen, maar er komt nog steeds nieuwe informatie vanuit vragen en praktijkvoorbeelden beschikbaar. Deze nieuwe informatie verwerken we regelmatig in onze communicatiemiddelen. De laatste wijzigingsdatum vindt u op de laatste pagina van deze folder. De meest recente informatie over de herregistratie vindt u steeds op Het doel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is zorgconsumenten beschermen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen van zorgverleners. Een belangrijk instrument van de Wet BIG is het BIG-register. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een BIG-registratie betekent dat u mag werken binnen het beroep waarvoor u bent geregistreerd. Ook mag u de bijbehorende beroepstitel voeren. Herregistratie is een instrument om te waarborgen dat de deskundigheid van de geregistreerde zorgverlener op peil blijft. Herregistratie betekent dat een zorgverlener elke vijf jaar moet aantonen dat de noodzakelijke kennis en vaardigheden van voldoende niveau zijn. Sinds 1 januari 2012 zijn de regels voor herregistratie voor: apothekers, artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en tandartsen van kracht. Dit betekent dat ieder die vóór 1 januari 2012 onder een van deze beroepen in het BIG-register stond ingeschreven op 1 januari 2017 geherregistreerd moet zijn. Herregistratie is vanaf 1 januari 2009 al ingevoerd voor fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. Dit betekent dat ieder die vóór 1 januari 2009 onder een van deze beroepen in het BIG-register stond ingeschreven op 1 januari 2014 geherregistreerd moet zijn. Zorgverleners met een aangetekend specialisme in een wettelijk erkend specialistenregister hoeven zich niet te herregistreren in het BIG-register. Bent u niet (meer) werkzaam binnen het beroep waarvoor u bent geregistreerd, overweeg dan of herregistratie in het BIG-register voor u nodig is. Herregistratie in het BIG-register 3

4 2 Herregistratie in het kort Bent u vóór 1 januari 2012 ingeschreven in het BIG-register als: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of tandarts? En staat u zonder specialisme (dus alleen met het basisberoep) in het BIG-register? Dan ligt voor u de uiterste herregistratiedatum op 31 december U ontvangt uiterlijk 30 juni 2016 een oproep voor herregistratie van het BIG-register. Heeft u zich ná 1 januari 2012 ingeschreven in het BIG-register als: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of tandarts? En staat u zonder specialisme (dus alleen met het basisberoep) in het BIG-register? Dan is voor u de uiterste herregistratiedatum vijf jaar vanaf de datum op uw diploma, erkenning van beroepskwalificatie of vakbekwaamheidsverklaring. U ontvangt uiterlijk zes maanden voor de herregistratiedatum een oproep voor herregistratie van het BIG-register. Criteria voor herregistratie Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringeis, ofwel de urennorm. Voldoet u niet aan de werkervaringseis, dan kunt u een scholingstraject volgen. Werkervaringeis Voor de apotheker, arts en tandarts geldt een werkervaringseis van minimaal 2080 uur tijdens de herregistratieperiode van vijf jaar. Voor de gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut geldt een werkervaringseis (urennorm) van minimaal 3120 uur tijdens de herregistratieperiode van vijf jaar. U moet deze uren gewerkt hebben binnen het beroep waarvoor u staat ingeschreven in het BIG-register. Lees meer over de werkervaringseis in hoofdstuk vier. Scholingseis Als u niet aan de werkervaringseis voor uw beroep voldoet, kunt u een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Hiermee laat u zien dat u de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden van uw beroep beheerst. Voor elk beroep is het traject anders. Lees meer over de scholingseis in hoofdstuk vijf. Herregistratie in het BIG-register 4

5 Als u niet voldoet aan de criteria voor herregistratie Bent u niet op tijd met uw aanvraag voor herregistratie of voldoet u niet aan de criteria, dan wordt uw inschrijving doorgehaald. Dit betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. U bent dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze beroepstitel. Ook mag u dan niet langer de beroepstitel voeren. U mag wel uw voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden niet praktiserend (voluit geschreven). Met de toevoeging niet praktiserend laat u zien dat u de opleiding tot uw voormalige beroep heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent, terwijl u dat niet meer bent. Opnieuw inschrijven na doorhaling? Als uw inschrijving is doorgehaald omdat u niet aan de herregistratiecriteria heeft voldaan, dan is opnieuw inschrijven mogelijk. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie. Herregistratie in het BIG-register 5

6 3 Specialistenregisters en herregistratie Voor vijf beroepen zijn er wettelijk erkende specialismen waarvoor specialistenregisters bestaan. Dat zijn de specialistenregisters voor: apothekers, artsen, gezondheidszorgpsychologen, tandartsen en verpleegkundigen. De specialistenregisters worden beheerd door de Specialisten Registratie Commissies. De Specialisten Registratie Commissies zijn ondergebracht bij de beroepsorganisaties. Specialistenregisters kennen een stelsel van herregistratie waarvoor gelijke of hogere eisen gelden dan voor herregistratie van het basisberoep in het BIG-register. Herregistratie in een erkend specialistenregister betekent dat u zich niet hoeft te herregistreren in het BIG-register. 3.1 Ingeschreven in een specialistenregister Als u wordt ingeschreven in een erkend specialistenregister krijgt het BIG-register hiervan automatisch bericht. Uw specialisme wordt aangetekend in het BIG-register. Zo lang u voldoet aan de eisen voor herregistratie in het specialistenregister betekent dit dat u zich niet hoeft te laten herregistreren in het BIG-register. U ontvangt bij het herregistratiepakket van het specialistenregister een brief van het BIG-register. Hierin wordt uitgelegd wat een eventuele doorhaling als specialist betekent voor uw inschrijving in het BIG-register. Herregistratie in het BIG-register 6

7 3.2 Uitgeschreven uit een specialistenregister Als u uitgeschreven bent uit een specialistenregister ontvangt het BIG-register hierover bericht. Het vermelde specialisme in het BIG-register wordt dan doorgehaald. Als u wel geregistreerd wilt blijven in het BIG-register voor het basisberoep, moet u een aanvraag voor herregistratie indienen. Hiervoor gelden de criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of scholingseis. Meer over de werkervaringseis leest u in hoofdstuk vier en informatie over de scholingseis vindt u in hoofdstuk vijf. Als uw specialisme wordt doorgehaald en er bij het BIG-register nog geen aanvraag voor herregistratie is ontvangen, stuurt het BIG-register u een voornemen tot doorhalen van het basisberoep. U kunt deze doorhaling voorkomen door te voldoen aan de criteria voor herregistratie van het basisberoep. In de brief die u ontvangt staat de exacte werkwijze beschreven. Herregistratie in het BIG-register 7

8 4 Werkervaringseis Een manier om uw inschrijving te verlengen is voldoen aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). U moet voldoende uur werken in het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt. Voor de apotheker, arts en tandarts geldt een minimum van 2080 uur in een periode van vijf jaar. Dit komt overeen met gemiddeld acht uur werken per week. Voor de gezondheidszorgpsycholoog en de psychotherapeut geldt een minimum van 3120 uur in vijf jaar. Dat komt neer op gemiddeld twaalf uur per week. Deze normen zijn tot stand gekomen op advies van de beroepsorganisaties. U moet zelf in de gaten houden of u aan de werkervaringseis voldoet. Voldoet u niet aan de werkervaringseis, dan geldt de scholingseis. Meer over de scholingseis leest u in hoofdstuk Werkzaamheden die meetellen als werkervaring Om werkzaamheden (uren) mee te mogen tellen, gelden drie eisen: Eis 1: de werkzaamheden liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Hieronder vallen handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en ertoe dienen de gezondheid te bevorderen of te bewaken. Daaronder vallen het onderzoeken van patiënten en het geven van raad. Werkzaamheden die niet rechtstreeks zijn gericht op een individu, maar op (delen van) de bevolking, vallen niet onder werkzaamheden in de individuele gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die te maken hebben met voorlichting, beleid en wetenschap. De werkzaamheden van een direct leidinggevende kunnen vaak wel worden gezien als individuele gezondheidszorg. Herregistratie in het BIG-register 8

9 Eis 2: de werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt. De deskundigheidsgebieden zijn omschreven in de Wet BIG en daarbij behorende besluiten. Op de website is dit per beroep uitgewerkt: apotheker arts gezondheidszorgpsycholoog psychotherapeut tandarts Samen met beroepsorganisaties werkt het BIG-register aan een meer gedetailleerde beschrijving van het deskundigheidsgebied per beroep. Deze uitwerking is nog in ontwikkeling. De meest recente informatie vindt u op Eis 3: als u in een ander beroep werkt dan waarvoor u staat geregistreerd is het niveau van de werkzaamheden van belang. De werkzaamheden die u verricht moeten tenminste van hetzelfde niveau zijn als het niveau van de opleiding van het beroep waarvoor u bent geregistreerd. Het niveau van de door u verrichte werkzaamheden leidt u bijvoorbeeld af uit het functieprofiel van uw functie. Als daarin geen niveau is opgenomen, is de opleiding die hoort bij de functie die u daadwerkelijk uitvoert een goede richtlijn. Als een deel van uw werkzaamheden in een ander beroep voldoet aan de genoemde drie eisen, mag u dat deel meetellen voor de werkervaringseis. Geef dat met een percentage aan bij uw aanvraag. Herregistratie in het BIG-register 9

10 4.2 Gelijkstelling van werkzaamheden Er zijn werkzaamheden die meetellen voor herregistratie, terwijl deze niet voldoen aan de eisen zoals genoemd in paragraaf 4.1. Dit is bijvoorbeeld het geval bij docenten. Zij verrichten geen werkzaamheden binnen de individuele gezondheidszorg. Voor deze werkzaamheden geldt een gelijkstelling. Docenten in het centrale vakgebied Zorgverleners die werkzaam zijn als (praktijk-)docent kunnen deze werkzaamheden meetellen als ze aan alle volgende voorwaarden voldoen: De opleiding wordt gegeven aan een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden zorginstelling) waarvan het getuigschrift recht geeft op inschrijving in het BIG-register. Voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten geldt dat het verzorgen van onderwijs aan de universitaire opleidingen voorafgaand aan de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut meetelt. De opleiding is in lijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register (dus een arts die lesgeeft aan de opleiding voor verpleegkundigen valt niet onder de gelijkstelling en mag deze uren niet meetellen). De docent geeft les in centrale vakgebieden van de opleiding. Onderwijs in meer algemene vakken, zoals bijvoorbeeld: de eigen professionele ontwikkeling, praktijkvoering, ondernemerschap en beroepsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek horen daar niet bij. Het centrale vakgebied wordt gebaseerd op de diverse Besluiten opleidingseisen: apotheker, artikel 3 tweede lid arts, artikel 3 gezondheidszorgpsycholoog, artikel 3 tweede lid en artikel 4 tweede lid, artikel 5 tweede en derde lid psychotherapeut, artikel 3 tweede lid en artikel 4 tweede lid, artikel 5 tweede en derde lid tandarts, artikel 3 Herregistratie in het BIG-register 10

11 4.3 Werken in het buitenland Buitenlandse werkervaring kan ook meetellen. Hieraan worden dezelfde eisen gesteld als aan werkervaring die is opgedaan in Nederland. 4.4 Welke uren tellen mee? Als basis geldt het aantal uur in een arbeidsovereenkomst, contract of aanstellingsbesluit (of vrijwilligersovereenkomst). Als u niet in loondienst bent, gelden uw cliëntcontacturen als basis. Sommige niet gewerkte uren mag u ook meetellen: waarnemingsuren betaald vakantieverlof erkende feestdagen ziekteverzuim (tot maximaal zes keer de gemiddelde arbeidsduur per week op jaarbasis) zwangerschaps- en bevallingsverlof adoptieverlof kortdurend zorgverlof (volgens de toepasselijke CAO-regeling) buitengewoon verlof (uren moeten worden besteed aan werkzaamheden die overeenkomen met werk binnen het beroep op het vereiste niveau, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor een zorgorganisatie) Als u in loondienst bent, tellen uren die u besteedt aan opleiding, ziekte en verlof (tot een maximum) voor u automatisch als gewerkte uren. Als zelfstandige mag u die uren in veel gevallen ook meetellen. Ook uren die u nodig heeft voor de voorbereiding, de nazorg en de administratieve afhandeling van cliëntcontacten tellen tot een maximum mee. Herregistratie in het BIG-register 11

12 4.5 Welke uren tellen niet mee? Uren die u niet mag meetellen als gewerkte uren: ouderschapsverlof langdurig zorgverlof uren die u maakt voor de medezeggenschapsraad buitengewoon verlof (tenzij de uren worden besteed aan werkzaamheden die overeenkomen met werk binnen het beroep op het vereiste niveau) ziekte en vakantie als het meer is dan zes keer de gemiddelde arbeidsduur per week op jaarbasis Langdurige werkonderbreking U kunt uw werk altijd voor een korte tijd onderbreken. Dit hoeft geen probleem te zijn als u aan het eind van de vijf jaar toch voldoende uur heeft gewerkt en aan de werkervaringseis voldoet. Binnen de herregistratieperiode van vijf jaar mag u het werk niet langer dan twee jaar aaneengesloten onderbreken. Duurt de werkonderbreking langer dan twee jaar, dan telt de werkervaring die u heeft opgedaan vóór die werkonderbreking niet meer mee. Herregistratie in het BIG-register 12

13 5 Scholingseis Wie niet aan de werkervaringseis voldoet, kan via scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Per beroepsgroep wordt een scholingstraject vastgesteld. Dit scholingstraject is gebaseerd op de competenties en vaardigheden die horen tot de kern van het beroep. Deze kerncompetenties moet u beheersen op het niveau van de initiële opleiding. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing voor deskundigheidsbevordering. Het scholingstraject voor apothekers, artsen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en tandartsen is in ontwikkeling. Toetsen en opleidingen voor de verschillende beroepen worden ontwikkeld door de opleidingsinstituten die ook de opleiding verzorgen voor het diploma waarmee registratie in het BIG-register mogelijk is. De ervaring met scholingsmodellen voor de fysio-therapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen, leert dat het tot stand komen hiervan enige tijd in beslag neemt. De meest actuele informatie over scholing vindt u altijd op In opleiding tot een wettelijk erkend specialisme Heeft u onvoldoende relevante werkervaring, maar bent u toegelaten tot een wettelijk erkende specialistenopleiding? Dan kunt u de BIG-registratie behouden. De toelating tot een wettelijk erkende specialistenopleiding houdt in dat u in voldoende mate over de kerncompetenties voor het basisberoep beschikt om de opleiding tot specialist te kunnen volgen. In dat geval is het niet nodig om een scholingsprogramma gericht op het minimum niveau van het basisberoep te volgen. U moet wel zelf een aanvraag voor herregistratie indienen bij het BIG-register. Voor de aantekening in het BIG-register levert u in dit geval een bewijs van inschrijving in van de desbetreffende opleiding. Herregistratie in het BIG-register 13

14 6 Voorbereiden Bewaar bewijsstukken van uw opgedane werkervaring. Dit zijn alle stukken die uw werkervaring aantonen. De echtheid van de bewijsstukken moet te controleren zijn. Zorg bijvoorbeeld voor een originele werkgeversverklaring of een door de werkgever gewaarmerkte kopie. Uit de bewijsstukken moet blijken: in welke periode u heeft gewerkt hoeveel uur u heeft gewerkt welke werkzaamheden u heeft verricht op welk niveau u de werkzaamheden heeft uitgevoerd 6.1 Bewijsstukken Werken in loondienst: werkgeversverklaring arbeidscontract of aanstellingsbesluit kopie van een recente loonstrook functieomschrijving, functieprofiel of taakomschrijving elk ander formeel document waaruit blijkt wat voor werk u op welk niveau en voor hoeveel uur heeft uitgevoerd Werken als zelfstandig ondernemer (ZZP, eenmanszaak, maatschap, vof, BV) verklaring van een accountant omtrent het aantal uur werkervaring (afgeleid uit de omzet afgezet tegen het uurtarief ) kopie van de winst- en verliesrekening ter onderbouwing van de verklaring van de accountant (tijdelijke) waarnemingsovereenkomst afschrift van belastingaangiften, als hierin het aantal gewerkte uren staat kopie inschrijving in de Kamer van Koophandel met omschrijving van de onderneming of de praktijk elk ander formeel document waaruit blijkt wat voor werk u op welk niveau en voor hoeveel uur heeft uitgevoerd Herregistratie in het BIG-register 14

15 Werken als flexwerker: verklaring van het uitzend- of detacheringbureau uitzend- of detacheringovereenkomst kopieën van declaraties/ werkbriefjes/ salarisafschriften elk ander formeel document waaruit blijkt wat voor werk u op welk niveau en voor hoeveel uur heeft uitgevoerd Werken als vrijwilliger: vrijwilligersovereenkomst Werken in het buitenland: documenten zoals hiervoor vermeld moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans (documenten in een andere taal moeten zijn opgesteld door een beëdigd vertaler) kopieën van documenten moeten zijn gewaarmerkt (u kan een gewaarmerkte kopie aanvragen bij de instelling waar u werkt/heeft gewerkt of een in Nederland gevestigde notaris) 6.2 Wanneer moet u bewijsstukken opsturen? De meeste zorgverleners die herregistratie aanvragen hoeven geen bewijsstukken op te sturen. Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie namelijk steekproefsgewijs. Als u in de steekproef zit, vragen wij uw bewijsstukken op. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van uw werkervaring bewaart. Vraagt u herregistratie aan op grond van scholing? Dan ontvangt u van het BIG-register een brief met het verzoek om uw Periodiek Registratiecertificaat (PRC) op te sturen. Herregistratie in het BIG-register 15

16 7 Aanvraagprocedure Uiterlijk zes maanden voor de herregistratiedatum ontvangt u een oproep van het BIG-register. 7.1 Kosten aanvraag herregistratie De kosten voor herregistratie zijn 85,- per beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt. Hiervan is 65,- voor de afhandeling van uw aanvraag en 20,- voor de registratieperiode van vijf jaar. Als uw aanvraag voor herregistratie wordt afgewezen, krijgt u dit laatste bedrag terug. Als u als specialist bij de Specialisten Registratie Commissie wordt geherregistreerd, int de Specialisten Registratie Commissie naast de eigen contributie ook de 20,- voor de registratieperiode in het BIG-register. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. 7.2 Digitale aanvraag Na ontvangst van uw oproep kunt u zich via de website van het BIG-register laten herregistreren. Via ondertekening met DigiD verklaart u dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. In geval van fraude doet het BIG-register altijd aangifte. Uw aanvraag tot herregistratie wordt in geval van fraude afgewezen. 7.3 Steekproef Na ondertekening en betaling ontvangt u bericht of u bewijsstukken van werkervaring moet aanleveren. De inhoudelijke controle voor herregistratie gaat steekproefsgewijs. Valt u in de steekproef dan moet u de bewijsstukken binnen zes weken opsturen. Bij een aanvraag voor herregistratie op basis van scholing moet u altijd uw bewijsstukken opsturen. Herregistratie in het BIG-register 16

17 8 Bijzondere situaties 8.1 Meerdere inschrijvingen in het BIG-register Staat u in het BIG-register ingeschreven met meerdere beroepen, dan kunt u de inschrijvingen verlengen. Als u in verschillende beroepen werkt, gelden de daarbij behorende werkervaringseisen. Zijn er raakvlakken in het deskundigheidsgebied en voldoen uw gewerkte uren aan de criteria voor meerdere beroepen? Dan mogen ze ook voor deze inschrijvingen meetellen voor de werkervaringseis. Werkt u in één beroep, maar vindt u het belangrijk om ook voor de andere beroepen ingeschreven te blijven? Dan kunt u het scholingstraject volgen. 8.2 Eerder herregistreren Wilt u zich eerder herregistreren dan de uiterste herregistratiedatum? Dat is mogelijk als u werkt en al voldoet aan de werkervaringseis. U kunt dan een aanvraag indienen voor vroegtijdige herregistratie. Dit is alleen voordelig als u ziet aankomen dat u het werk voor een periode van meer dan twee jaar aaneengesloten gaat onderbreken (zie paragraaf 4.5). Bij een vroegtijdige herregistratie moet u aan dezelfde werkervaringseis (urennorm) voldoen zoals genoemd in hoofdstuk twee. U heeft dan alleen een kortere periode dan vijf jaar om hieraan te voldoen. 8.3 Apotheker De productgerichte werkzaamheden van apothekers, die strikt genomen buiten het terrein van de individuele gezondheidszorg vallen, worden toch aangemerkt als relevante werkzaamheden voor herregistratie. Het gaat hier om werkzaamheden van de zogenaamde industrie apotheker die bijvoorbeeld onderzoek verricht op het terrein van geneesmiddelen, of die geneesmiddelen test, beoordeelt of monitort op veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Herregistratie in het BIG-register 17

18 BIG-register Het BIG-register is een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postadres BIG-register Postbus HB Kerkrade Bezoekadres BIG-register Wijnhaven GA Den Haag Telefoon BIG-informatielijn ( 0,10 per minuut) Telefoon vanuit het buitenland Bereikbaar tijdens werkdagen van tot uur BR augustus 2012 Herregistratie in het BIG-register 18

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten 2 Herregistratie in het BIG-register Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Inhoud 1 Inleiding 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Werkervaringseis 5 3.1 Werkzaamheden die meetellen

Nadere informatie

Herregistratie Wet BIG

Herregistratie Wet BIG Herregistratie Wet BIG Nellie Kolk, verpleegkundige en adviseur V&VN Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten PROGRAMMA Kennistest Wet Beroepen Individuele

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.0 Datum December 2014 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.0 Inlichtingen bij

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ; Besluit van houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen (Besluit periodieke registratie Wet BIG) Op de voordracht

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS

HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS Saskia Danen de Vries WET BEROEPEN INDIVIDUELE GEZONDHEIDS- ZORG, HOE ZAT HET OOK AL WEER? 1986: Parlement 1993: Wetsvoorstel aangenomen 1995 1997: gefaseerd

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2h voor verpleegkundigen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen

Nadere informatie

Wet BIG. Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register. 17 Wet BIG

Wet BIG. Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register. 17 Wet BIG Wet BIG Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register 17 Wet BIG Wet BIG Herregistratie in het BIG-register Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg VGN-publicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23181 21 december 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 9 december 2011, nr. MEVA/BO-3094704,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 433 Besluit van 12 september 2011 houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de uitbreiding van de reikwijdte

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader deel 1: algemeen Versie 1.0 Datum 30-1-2013 Status Definitief Colofon en goedkeuring Document Beoordelingskader Herregistratie BIG-register Versienummer v1.0

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen Herregistratie 2016 BIG-register Terugblik & cijfers April 2017 Inlichtingen bij BIG-register info@bigregister.nl Postadres Postbus 3173 6401 DR Heerlen 1 INLEIDING 3 2 MEESTGESTELDE VRAGEN AAN HET KLANTCONTACTCENTRUM

Nadere informatie

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Presentatie MBO Raad / GDW Leden 20 mei 2010 Jenny Drost, GDW Kerngroeplid Toinny Grϋndemann, Senior

Nadere informatie

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & De Wet BIG In wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen

Nadere informatie

irll-f IE EERSTE NR - U6 63 2,. ' KOPIE " u

irll-f IE EERSTE NR - U6 63 2,. ' KOPIE  u Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport "J - * > Retouradres Postbus 20350 2500 E3 Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG irll-f IE EERSTE

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader algemeen deel, versie 2.2 Datum juli 2016 Goedkeuring Versie 2.2 van het algemeen deel is op 21 juli 2016 in de originele versie formeel ondertekend voor goedkeuring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Bekwaamheden... 2 2. Vereisten voor aanvraag van de registratie... 2 2.1 Opleidingseisen...

Nadere informatie

Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG

Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG VWS Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG Ontwerpbesluit houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschreven beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers Oktober 2012 Derks & Derks Toegepast arbeidspsychologisch onderzoek Kennis, die we delen. Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 De wet BIG en het BIG-register

Nadere informatie

Versie januari Licentieregeling Waterhulpverlening

Versie januari Licentieregeling Waterhulpverlening Licentieregeling Waterhulpverlening Inhoudsopgave 1 DOEL HERREGISTRATIE LICENTIE... 3 1.1 WERKERVARINGSEIS WATERHULPVERLENING... 3 2 AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN... 4 3 WERKEN IN HET BUITENLAND... 4 4 WERKONDERBREKING:...

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: Algemeen deel, versie 2.1 Bijlage 2b Artsen, versie 1.0 Datum Januari 2016 Colofon Algemeen Document Inlichtingen bij Postadres Bezoekadres Beoordelingskader:

Nadere informatie

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Deze registratienorm treedt in de plaats van Registratienorm Tandartsen 2007 versie 1 juli 2007, welke vanaf de ingangsdatum van deze

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 515 Besluit van 24 november 2008, houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemene toelichting. 1. Verantwoording

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemene toelichting. 1. Verantwoording NOTA VAN TOELICHTING I. Algemene toelichting 1. Verantwoording Het onderhavige besluit strekt tot nadere invulling van artikel 8 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (verder: de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2011 Betreft periodieke registratie Wet BIG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2011 Betreft periodieke registratie Wet BIG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials

Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials Inhoudsopgave 1 DOEL HERREGISTRATIE LICENTIE... 3 1.1 WERKERVARINGSEIS HOGERE BONDSOPGELEIDEN EN OFFICIALS... 3 2 AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN... 4 3 WERKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 463 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010-2011 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2011 De vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1013 231 27 27november 2008 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2008, nr.

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van,, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg De Minister van

Nadere informatie

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Herregistratie: De actualiteiten Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Systeem Wet BIG Arts specialist BIG-register specialisten-register Ministerie VWS (CIBG) KNMG (CGS &RGS) Herregistratie BIG-register

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassing op profielartsen Beleidsregel bij het Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen De Beleidsregels

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie en doorhaling

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie ROC MN. Examenplan BIG herregistratie. 1. Algemeen

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

NVHVV Kwaliteitsregister

NVHVV Kwaliteitsregister NVHVV Kwaliteitsregister Registratie September 2015 Kwaliteitsregister, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Versie 3.0 Vastgesteld op: 30 augustus 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie BIG Herregistratie ROC MN Examenplan BIG Herregistratie

Nadere informatie

Formulierenset Herregistratie DVK

Formulierenset Herregistratie DVK Geachte heer/mevrouw, Formulierenset Herregistratie DVK Voor u ligt de formulierenset Herregistratie voor de herregistratie van de titelgeregistreerde Diabetesverpleegkundige EADV. De uitgebreide informatie

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten 1. Wat was de aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen? Eens per vijf jaar wordt beoordeeld

Nadere informatie

SRBF Stichting Registratie BedrijfsFysiotherapeuten REGLEMENT STICHTING REGISTRATIE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUTEN

SRBF Stichting Registratie BedrijfsFysiotherapeuten REGLEMENT STICHTING REGISTRATIE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUTEN Reglement Registratie BedrijfsFysiotherapeuten SRBF Stichting Registratie BedrijfsFysiotherapeuten REGLEMENT STICHTING REGISTRATIE BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUTEN Vastgesteld en ingaand maart 2016 Bankrek. NL16ABNA0503209791

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2300 2 februari 2015 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op: artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb.

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN OPENBAAR APOTHEKERS Vastgesteld op 3 december 2015

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG.

Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG. Rapport Een onderzoek naar de adressering van brieven aan een BIG-geregistreerde door het CIBG. Bestuursorgaan: De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Oordeel: Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 422 Besluit van 24 oktober 2016, houdende wijziging van het Registratiebesluit BIG en enkele andere besluiten in verband met wijziging van Europese

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u die telefonisch stellen via de informatielijn ( ) of per mail

Heeft u nog vragen, dan kunt u die telefonisch stellen via de informatielijn ( ) of per mail > Retouradres Postbus 3174 6401 DR HEERLEN Diergeneeskunderegister Postbus 3174 6401 DR HEERLEN Inlichtingen bij Informatielijn info@diergeneeskunderegister.nl T 070 340 5700 Datum Betreft Ons kenmerk

Nadere informatie

Checklist toelating voor professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Checklist toelating voor professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren Checklist toelating voor professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren Als u curator, bewindvoerder of mentor wilt worden, moet u de volgende bijlagen invullen en indienen bij het Landelijk

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register: een eerste inventarisatie

Herregistratie in het BIG-register: een eerste inventarisatie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (C.J. Vugts, L. Hingstman, Herregistratie in het BIG-register: een eerste inventarisatie, NIVEL 2004) worden gebruikt.

Nadere informatie

Checklist handhaving voor bestaande professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Checklist handhaving voor bestaande professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren Checklist handhaving voor bestaande professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren Als u curator, bewindvoerder of mentor bent, moet u de volgende bijlagen invullen en indienen bij het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

De aanstelling en inschaling van artsen in promotieonderzoek en hun BIG- (her)registratie

De aanstelling en inschaling van artsen in promotieonderzoek en hun BIG- (her)registratie Houten, 20 april 2015 De aanstelling en inschaling van artsen in promotieonderzoek en hun BIG- (her)registratie 1. Inleiding In haar nota van inzet voor de onderhandelingen over een nieuwe Cao umc stelt

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Huisartsbeurs Kwaliteitsregister Doktersassistent Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Programma Kwaliteit Register en werkwijze Huidige criteria en herziene criteria Voorbeelden Vragen Kwaliteit van

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader deel 2g: Verloskundigen Versie 1.0 Datum 21-5-2013 Status Definitief Colofon en goedkeuring Document Beoordelingskader Verloskundigen Versienummer 1.0 Locatie

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Geachte mevrouw, heer,

Geachte mevrouw, heer, Geachte mevrouw, heer, Op {DATUM XX-XX-XXXX] heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige' of reizigersgeneeskundig huisarts laten registreren. De inschrijving in het LCR Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8336 27 maart 2013 Besluit Verlenging inschrijving in het Rbtv Gelet op: De Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

Nadere informatie

BO3 Bijeenkomst 27 maart 2014

BO3 Bijeenkomst 27 maart 2014 BO3 Bijeenkomst 27 maart 2014 Welkom Maayke Fluitman heet de aanwezigen welkom en staat stil bij de grote diversiteit aan organisaties waar de BO3 apothekers die deelnemen aan de bijeenkomst werken. Welkom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister... 4 2.2 De registratiebeoordeling...

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst HUISARTS, VERPLEEGHUISARTS EN ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader deel 2c: Fysiotherapeuten Versie 1.0 Datum 21 mei 2013 Status Definitief Colofon en goedkeuring Document Beoordelingskader Fysiotherapie Versienummer 1.0 Locatie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Nota van toe 11 ch ting. Algemeen

Nota van toe 11 ch ting. Algemeen Nota van toe 11 ch ting Algemeen Het onderhavlge besluit strekt tot wijziging van het beslult pertodleke registratie Wet BIG 1 (verder: BPR) en tot wijzlging van het Beslult bultenslands gediplomeerden.

Nadere informatie

Visie op licentiebeleid

Visie op licentiebeleid Het vak van wellness-, sport- en sportzorgmasseur en masseur verandert. Kennis en kunde ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit van de individuele NGS wellness-, sport- en sportzorgmasseur

Nadere informatie