INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie"

Transcriptie

1 INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1996 Adres Ernest Claeslaan 18 Huidige juridische vorm nv Gemeente 2500 Lier Oprichting juridische vorm 2003 Tel. 03/ Andere vestigingsplaatsen - Fax 03/ Directie Philip Van Kelst, Gedelegeerd Bestuurder Contactpersoon Ria Somers, Office Manager Website Lid van VOV Auditor: Veerle Hanssens VOORSTELLING ORGANISATIE Ontstaan, geschiedenis & structuur Een tiental jaar geleden startte Philip Van Kelst als zelfstandig trainer. In 1996 richtte hij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bureau Van Kelst op. Binnen deze bvba werkte Philip Van Kelst samen met enkele freelance trainers en deed hij beroep op een deeltijdse administratief bediende. In april 2003 werd de naamloze vennootschap Van Kelst & Co opgericht door Philip Van Kelst samen met twee freelance trainers waarmee hij in het verleden reeds samenwerkte. De organisatie telt momenteel dus drie vennoten ; Philip Van Kelst als gedelegeerd bestuurder, Tamara Lenaerts als actief medebestuurder en Paul Meganck. Daarnaast wordt beroep gedaan op een administratieve kracht en heeft de organisatie vaste werkovereenkomsten afgesloten met een aantal freelance trainers/consultants. In de eerste vijf jaar (vanaf 1996) was de organisatie voornamelijk actief in het geven van vaardigheids aan groepen in functie van communicatie en leidinggeven. Geleidelijk aan werden er meer coachings van leidinggevenden, teambegeleidingen en advies vragen opgepakt. Op dit moment profileert zich sterk op deze laaste terreinen. Activiteiten & specificiteiten initieert en begeleidt veranderings- en leerprocessen bij individuen, teams en afdelingen met als doel de verhoging van de effectiviteit en de performantie. Deze leer- en veranderingstrajecten worden rond drie peilers opgebouwd (of in combinatie): persoonlijke performantie, ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden en coaching van teams en organisaties. De organisatie focust op impact en resultaat in combinatie met een sterke contactvaardigheid. Training/coaching en consulting lopen vanuit deze focus dikwijls door elkaar. Toekomstige ontwikkelingen Van Kelst & co streeft er naar om in de nabije toekomst uitdagende en inspirerende partnerships aan te gaan met nieuwe klanten. In functie hiervan willen zij zich kenbaar maken op de markt, via een aantal gerichte marketingacties. Naar nieuwe en bestaande klanten wil het klantenmanagement verder op punt stellen. Ook de expertise van de medewerkers wordt verder ontwikkeld en het aanbod aan trainers/consultants zal uitgebreid worden. Het trainingsaanbod 'persoonlijke performantie' zal verder uitgebouwd worden en de organisatie zal zich nauwer focussen op geïntegreerde trajecten leidinggevenden/medewerkers. Visie 1 Essentie bij training en consulting is het resultaat op de werkvloer met name de verandering die kan worden bewerkstelligd. De methodieken bij een intake, bij de uitwerking en de evaluatie van een traject worden steeds in functie hiervan uitgewerkt. Er wordt daarbij geput uit een breed scala. De werkvormen die gehanteerd worden, zijn ervaringsgericht, creëren dynamiek en interactie en genereren een blijvend inzicht. Een evenwichtige balans tussen ervaringen en heldere kaders en concepten is de focus. Geen grote theorieën, maar eenvoudige modellen die bruikbaar en to the point zijn, en die beklijven. Stromingen die inspireren zijn ervarings- en fenomenologisch leren, outdoor-activiteiten, theater, intervisie- en reflectiemethodieken, gedragsveranderingsmethoden en organisatieopstellingen.." Bezoek aan de organisatie Gedurende het bezoek werd door de auditor via een steekproefsgewijze controle de informatie zoals opgenomen in dit auditrapport gevalideerd, evenals de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het referentenonderzoek werd uitgevoerd. 1 Tekst zoals weergegeven door de organisatie zelf.

2 Q For: Training & Consulting DOORGELICHTE ACTIVITEITEN 2 Vormen van dienstverlening Open In-company Coaching Advies Audits/ Marktstudies Begeleiding Aanduiding Projectbeheer Interim management Veiligheid & Milieu Informatica Wetenschappen & Technieken Economie & Administratie Talen Sales Cultuur & Welzijn Logistiek & Kwaliteit Communicatie Management & HR Trainingsdomeinen Aanduiding Consultingdomeinen Informatica & Informatiesystemen Technologieën & Technieken Administratie & Financiën Productie & Logistiek Marketing, Communicatie & Sales HRM Strategie & Management Aanduiding De draagwijdte van de audit werd als volgt bepaald: Training: Individuele coaching en training op vlak van communicatie, management en HRM Consulting: Advies en coaching van teams en organisaties op vlak van strategie, management en HRM 2 : de vormen van dienstverlening / de domeinen waarin de organisatie meer dan 50 dagen per jaar prestaties levert; : de vormen van dienstverlening / de domeinen waarin de organisatie 10 tot 50 dagen per jaar prestaties levert; * : de vormen van dienstverlening / de domeinen waarin de organisatie minder dan 10 dagen per jaar prestaties levert. Thema s Thema s Prestaties van het laatste jaar per thema en vorm van dienstverlening uitgedrukt in aantal dagen Open In-company Coaching Advies Audits / Markt-studies Begeleiding Projectbeheer Interim management Persoonlijke performantie (gesprekken met de leidinggevende, helder en overtuigend communiceren, vergaderen, train the trainer, timemanagement, enz.) Leidinggeven (resultaatgericht, coachend, bij verandering, enz.) Versterking van de teamwerking: verbeteren van de samenwerking in het algemeen en bij meningsverschillen, conflicten en veranderingsprocessen in teams. Totaal Klantenbestand Uitgedrukt in doelgroep Profiel van de personen Top management 5 % Bedrijfsleiders KMO s 1 % Middle management 39 % Bedienden 35 % Arbeiders 20 % Zelfstandige ondernemers - Andere: - Uitgedrukt in aantal dagen Talen Nederlands 95 % Frans - Engels 5 % Duits - Andere: - Certificatie: 07/04/06 Copyright MANAGEMENT INFORMATION -

3 Uitgedrukt in aantal klanten Activiteitensector Handel en distributie 14 % Industrie 13 % Financiën 7 % Overheid 40 % Non profit - Diensten 6 % Andere: Research 20 % Uitgedrukt in aantal klanten Bedrijfsgrootte < of = 200 medewerkers 7 % > 200 medewerkers 93 % Recente referenties zoals vermeld door de organisatie: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ING, Janssen Pharmaceutica, Concerta Media, Stad Antwerpen, Innogenetics, Ter Beke, Tibotec, Nijkerk en Unique Interim. REFERENTENONDERZOEK TRAINING EN CONSULTING De synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers gedurende de periode van 01/03/05 tot en met 28/02/06. Aantal referenten door MANAGEMENT INFORMATION geselecteerd en ondervraagd: 14, waarvan 8 specifiek met betrekking tot trainingsactiviteiten en 6 specifiek met betrekking tot consultingactiviteiten. Resultaten Training Scores nvt Gemiddelde Algemene indruk ,50/5 Voortraject ,00/5 Uitvoering ,25/5 Projectmanagement ,00/5 Rapportering & tools ,00/5 Trainers ,50/5 Natraject ,71/5 Relatiemanagement ,25/5 Administratie & logistiek ,14/5 Prijs-kwaliteitverhouding ,00/5 Periode van het referentenonderzoek: van 23/03/06 tot en met 06/04/06. Uit de contacten met de klanten kan de auditor vaststellen dat zij zowel met betrekking tot de trainingsactiviteiten als met betrekking tot de consultingactiviteiten tevreden tot zeer tevreden zijn over de organisatie en dienstverlening van. De organisatie beantwoordt aan de tevredenheidscriteria van de Q For auditmethode Legende scores: 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden nvt: niet van toepassing Percentage algemene indruk: 100% 3 Homogeniteitsindex algemene indruk: 100% 6 Percentage tevredenheid aspecten: 95% 4 Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten: 91% 7 Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten: 4,1/5 5 Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau: 4,3/5 8 9 Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie tevreden of heel tevreden is. 10 Som aantal scores tevreden en heel tevreden in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. 11 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het referentenonderzoek. 12 Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot Gemiddelde waarde van gemiddelde waarde van de algemene indruk en gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten.

4 Q For: Training & Consulting Resultaten Consulting Scores nvt Gemiddelde Algemene indruk ,83/5 Voortraject ,33/5 Uitvoering ,50/5 Projectmanagement ,17/5 Rapportering & tools ,00/5 Consultants ,67/5 Natraject ,33/5 Relatiemanagement ,17/5 Administratie & logistiek ,33/5 Prijs-kwaliteitverhouding ,00/ Legende scores: 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden nvt: niet van toepassing Percentage algemene indruk: 100% 3 Homogeniteitsindex algemene indruk: 100% 6 Percentage tevredenheid aspecten: 100% 4 Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten: 100% 7 Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten: 4,28/5 5 Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau: 4,55/5 8 9 Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie tevreden of heel tevreden is. 10 Som aantal scores tevreden en heel tevreden in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. 11 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het referentenonderzoek. 12 Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot Gemiddelde waarde van gemiddelde waarde van de algemene indruk en gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten. Synthese De voorbereidende fase verloopt bij alle klanten goed tot zeer goed. Er worden voldoende intake gesprekken gehouden zodat alle informatie omtrent deelnemers, achtergrond en organisatie voldoende duidelijk is. De meeste klanten vermelden dat de gemaakte afspraken contractueel worden vast gelegd. Deze contracten zijn duidelijk opgesteld. Met uitzondering van één klant, zijn alle trainingsklanten tevreden tot zeer tevreden over de uitvoering van de individuele coachings en de in-company opleidingen. Van Kelst & Co respecteert de confidentialiteit, voert de op een interactieve en professionele manier uit en werkt op maat van een bedrijf. Voor alle consultingklanten is de uitvoering van de opdrachten goed tot zeer goed. De begeleiding gebeurt intensief, professioneel en in nauw overleg. Eén klant vermeldt specifiek dat de klemtoon gelegd wordt op een geïntegreerde ondersteuning vanuit het beleid en de visie van de klant. Met uitzondering van één trainingsklant die meer tussentijdse feedback verwacht, beoordelen alle klanten het projectmanagement van goed tot zeer goed. De organisatie houdt zich aan gemaakte afspraken, is flexibel en reageert snel. Het ritme van de opleidingen en coachings wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers. Het ondersteunend didactisch materiaal is minimaal, maar voldoende voor alle trainingsklanten. Eén klant vermeldt expliciet dat hij een methodiekbeschrijving heeft ontvangen. De organisatie werkt onder meer met flipchart en cases eigen aan de klant. De rapportering is voor alle consultingklanten voldoende. Bij een aantal klanten is er enkel een mondelinge rapportering. De rapportering wordt omschreven als to the point en duidelijk. De competenties van de trainers/consultants van Van Kelst & Co zijn voor alle klanten goed tot uitstekend. Ze hebben een goede expertise, zijn vriendelijk, creatief, professioneel en correct. Bovendien kunnen de trainers/consultants van Van Kelst & Co zich aanpassen aan het doelpubliek. Met uitzondering van één trainingsklant die ontevreden is omdat er niet gepeild werd naar zijn tevredenheid en die geen feedback heeft gekregen, zijn alle klanten tevreden tot zeer tevreden over de nazorg van. Indien nodig, worden voor de individuele coachings vervolgsessies ingepland. Deelnemers aan opleidingen kunnen deze na afloop evalueren aan de hand van een evaluatieformulier van of eigen aan de klant. Bij begeleidingstrajecten en coachings wordt er meestal voldoende tussentijds gepeild naar de tevredenheid van de klant. Deze trajecten worden in de meeste gevallen afgesloten met een feedbackmeeting. Alle klanten beoordelen het relatiemanagement met Van Kelst & Co goed tot zeer goed. De organisatie wordt omschreven als klantvriendelijk en de contacten verlopen vlot en op een aangename manier. Indien er een boodschap wordt nagelaten, belt men consequent terug. De organisatie reageert snel. Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de administratie van. De facturen zijn conform de gemaakte afspraken en correct. Zowel de trainings- als de consultancyklanten vinden de Certificatie: 07/04/06 Copyright MANAGEMENT INFORMATION -

5 prijs-kwaliteitverhouding van goed. De meeste klanten omschrijven de gehanteerde prijzen als marktconform. Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening en vinden de verhouding prijs kwaliteit hierdoor prima. De meeste klanten hebben een zeer goede algemene indruk over. Zowel de trainings- als de consultancyklanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de HUMAN RESOURCES 15 dienstverlening van deze organisatie. Positieve punten die klanten onder meer vernoemen zijn: de professionaliteit, het maatwerk, de ervaring van de consultants, de creativiteit, de kennis van de klanten en de aanpak. Een suggestie die onder meer vernoemd wordt is: het definiëren van de eigen methodiek. Profiel van de medewerkers Voltijds Halftijds ¼ van de tijd Occasioneel Punctueel Trainers/ Consultants Aantal vaste medewerkers Aantal freelance medewerkers 17 2 Profiel van de medewerkers Voltijds Halftijds ¼ van de tijd Occasioneel Punctueel Directie en commerciële, pedagogische of ondersteunende medewerkers Aantal vaste medewerkers Aantal freelance medewerkers 17 Toelichtingen: De organisatie doet ook beroep op een aantal acteurs van Klein Barnum Deze gegevens zijn een weergave van de situatie op het moment van het bezoek van de auditor aan de organisatie. De medewerkers met een arbeidsovereenkomst en de bestuurders (zaakvoerders) van het bedrijf. Zij die hun prestaties factureren aan de organisatie. Opleidingsachtergrond & ervaring trainers/consultants Alle trainers/consultants van zijn universitair geschoold of hebben een A1 diploma in de psychologie of in een economische richting. Zij hebben INTERNE KWALITEITSOPVOLGING beschikt over een aantal standaardprocedures die gevolgd worden bij de verschillende activiteiten. Deze gaan over de intake, de contracting en de uitvoering van de opdracht. Daarnaast beschikt de organisatie over een aantal checklists en leiddraden zodat er een uniforme manier van werken gecreëerd wordt. De organisatie besteedt veel aandacht aan het evalueren van de activiteiten. Er wordt regelmatig tussentijds geëvalueerd (mondeling) en na afloop van een traject of een belangrijk onderdeel ervan, vraagt de organisatie schriftelijke feedback aan de hand van een eigen evaluatieformulier of aan de hand van een evaluatieformulier van de klant. De schriftelijke feedback wordt steeds naar de klant doorgestuurd en zo nodig besproken. De trainers/consultants krijgen een goede begeleiding en allemaal minimaal vijf à tien jaar ervaring als trainer/coach. Duur samenwerking De vennoten Paul Meganck en Tamara Lenaerts werkten reeds als freelance trainer/consultant samen met Philip Van Kelst ten tijde van de bvba Bureau Van Kelst. ondersteuning. Intern worden zij om de twee weken gecoacht door de gedelegeerd bestuurder en wordt er minimaal één evaluatie- en één functioneringsgesprek per jaar gehouden. Bovendien organiseert zes interne teamdagen waarin gereflecteerd wordt in functie van de verbetering van de methodieken en het afstemmen op de visie. Daarnaast is de interne coach steeds bereikbaar bij concrete problemen of vragen tijdens de uitvoering van een opdracht en worden de klantenevaluaties door de gedelegeerd bestuurder besproken met de betrokken trainer/coach. Extern zijn de vennoten regelmatig aanwezig op congressen en seminaries en gaan zij naar de pitstops van het VOV. Intensieve langdurige bijscholing (o.a. individuele coaching, organisatieopstellingen) wordt aangemoedigd en daar is een ruim budget voor.

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Toekomstige ontwikkelingen. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Toekomstige ontwikkelingen. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 99 Adres Binnenweg 2-A Huidige juridische vorm besloten vennootschap Gemeente 3604 AB Maarssen Oprichting juridische vorm 994 Tel. 003 (0) 34674644 Andere

Nadere informatie

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd.

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd. INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1993 Adres Chaussée de Louvain, 592 Huidige juridische vorm bvba Gemeente 1380 Lasne Oprichting juridische vorm 2005 Tel. 02/351 50 36 Andere vestigingsplaatsen

Nadere informatie

Q For: Training & Consulting

Q For: Training & Consulting Q For: Training & Consulting XatraX INLEIDING Officiële naam XATRAX Start van de activiteiten 1999 Adres Nieuwstraat 86 Huidige juridische vorm nv Gemeente 3590 Diepenbeek Oprichting juridische vorm 1999

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

CIPERS Training & Coaching

CIPERS Training & Coaching CIPERS & Coaching Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: CIPERS Maatschappelijke zetel: Diepestraat 53 2580 Beerzel - België Adres: Diepestraat 53 2580 Beerzel - België Telefoonnummer: 015

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG RUDY VUYLSTEKE bvba Auditor: Koen Jansegers Datum: 21/04/2008 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CITATENRAPPORT A.T.I. : Martine Wouters. Datum : 27.01.05

CITATENRAPPORT A.T.I. : Martine Wouters. Datum : 27.01.05 CITATENRAPPORT A.T.I. Auditor : Martine Wouters Datum : 27.01.05 Inhoudstafel 1. Synthese referentenonderzoek... 2 2. Samenvatting en citaten per aspect... 3 Voortraject... 3 Uitvoering... 3 Projectmanagement...

Nadere informatie

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Square Circle Maatschappelijke zetel: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Adres: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Telefoonnummer:

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Rudy Vuylsteke Auditor: Kim Borremans Datum: 09/12/2013 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Rudy Vuylsteke Auditor: Lut Kint Datum: 04/03/2011 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

Katena. Inleiding. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2011 Huidige juridische vorm: cvba - 2010. consultant

Katena. Inleiding. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2011 Huidige juridische vorm: cvba - 2010. consultant Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Katena Maatschappelijke zetel: Vaartdijk 93 bus 402 2800 Mechelen - België Adres: Vaartdijk 93, bus 402 2800 Mechelen - België Telefoonnummer: 015 63

Nadere informatie

ClientScan. Auditor: Pieter van Galen Datum:

ClientScan. Auditor: Pieter van Galen Datum: ClientScan Intensio Auditor: Pieter van Galen Datum: 22-03-2017 CertUp - Ninoofsesteenweg 1078 bus 2-1080 Brussel, Tel. +32 2 412 04 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org Learning: opleidingen en

Nadere informatie

ClientScan Citatenverslag. www.agsolution.be

ClientScan Citatenverslag. www.agsolution.be AG Solution is gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen voor Process Automation en ICT-infrastructuur, voor dit laatste naar bedrijven met 50 tot 500 werkposten. ClientScan Citatenverslag 2009

Nadere informatie

School van Ayurveda voorlopig rapport

School van Ayurveda voorlopig rapport Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Lies Ameeuw Maatschappelijke zetel: Juul Dewindestraat 2 8600 Diksmuide - België Adres: Juul Dewindestraat 2 8600 Diksmuide - België Telefoonnummer:

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vierkant Consultants Auditor: Lut Kint Datum: 28/06/2011 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Kwaliteitsmodel Qfor

Kwaliteitsmodel Qfor Kwaliteitsmodel Qfor Een kwaliteitsmodel als tool voor kwaliteitsverbetering en certificatie voor organisaties met knowledge based services Beschrijving Versie 2007 Management Information nv Ninoofsesteenweg

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Definitieve versie CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG SCK-CEN Auditor: Pieter van Galen Datum: 21/10/13 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

TVDS. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2008 Huidige juridische vorm: Zelfstandig bijberoep - 2008

TVDS. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2008 Huidige juridische vorm: Zelfstandig bijberoep - 2008 Inleiding Officiële naam van de organisatie: Tom Van de Steen Maatschappelijke zetel: Oude baan 109 1790 Affligem - BE Adres: Oudebaan 109 1790 Affligem - BE Telefoonnummer: 053419418 Faxnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG C3A Auditor: Koen Jansegers Datum: 12/04/2011 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Definitieve versie CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG RealDolmen Education Auditor: Pieter van Galen Datum: 20/08/13 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG VAN KELST & CO Auditor: Kim Borremans en Leen Poppeliers Datum: 24/02/09 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Thomas International Belux Auditor: Lut Kint Datum: 02/04/08 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG IFBD Auditor: Koen Jansegers Datum: 31/05/2011 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Auditrapport DrivOlution

Auditrapport DrivOlution Auditrapport Auditor: Sonja Truyen Datum: 24-06-2014 Management Information - Ninoofsesteenweg 1078 bus 1-1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org Resultaat: Officiële

Nadere informatie

Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van

Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van Kwaliteitssystemen in opleiding Qfor 2007 Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van Inhoud presentatie Wie is Management Information? Kwaliteitssystemen Verschillende benaderingen

Nadere informatie

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 CONTACTGEGEVENS Adres E-mail Profondo Antwerp Grotesteenweg 445 2600 Antwerpen-Berchem Tel 03/230.36.15. rita.becker@profondo-antwerp.be STUDIES 1975-1978 Katholieke

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Spreken is: Er zijn. Congruent en in contact.

Spreken is: Er zijn. Congruent en in contact. oor trainers en sprekers SPREKERS Van interessante uiteenzetting naar beklijvende ervaring Wil je zien en voelen dat er iets gebéurt, dat je iets wezenlijks bewerkstelligt bij je toehoorders? Echt gehoord

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Office 365 Training Office 365 gevorderden Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG ACADEMIE VOOR COACHING & COUNSELLING Auditor: Hannelou van Reijen Datum: 31/05/2011 Management Information Ninoofsesteenweg 1078/1 1080 Brussel, Tel. (02) 414

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht OrganisatieGroei OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training PowerPoint Training Outlook Training Digitale vaardigheden

Nadere informatie

COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING

COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING MANAGEMENT TRAINING Pieterman & Partners COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING RESULTAAT Concreet inzicht in het vaardigheidsniveau van elke individuele medewerker. Handvatten om

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training De gezonde bedrijfskantine Training Duurzaam leven & werken Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG KATENA Auditor: Hannelou van Reijen Datum: 21/10/2013 Management Information Ninoofsesteenweg 1078/1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER INBOUND TELEFOONCOMMUNICATIE Pieterman & Partners KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER RESULTAAT Efficiënt en klantgericht telefoonverkeer en representatieve

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

TRAIN DE TRAINER EFFECTIEF EN RESULTAATGERICHT TRAINEN. Pieterman & Partners

TRAIN DE TRAINER EFFECTIEF EN RESULTAATGERICHT TRAINEN. Pieterman & Partners TRAIN DE TRAINER EFFECTIEF EN RESULTAATGERICHT TRAINEN Pieterman & Partners TRAIN DE TRAINER RESULTAAT Met succes een training ontwikkelen/aanpassen en het gewenste resultaat bereiken Een succesvolle presentatie,

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Training Klantbeleving

Training Klantbeleving Training Klantbeleving Klantbeleving: voeg waarde toe en verwonder Betalen voor de verzending van je online bestelling? Een week wachten tot je de offerte in je mailbox vindt? Daar nemen klanten geen genoegen

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Expeditie Leiderschap. Met uw team naar de top

Expeditie Leiderschap. Met uw team naar de top Expeditie Leiderschap Met uw team naar de top Met uw team naar de top. Goed en effectief leidinggeven in een turbulente markt is lastig. Zeker wanneer u tegelijkertijd strategische doelen, veranderingen

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht. CommunicatieGroei CultuurGroei LeiderschapGroei OrganisatieGroei TeamGroei VerkoopGroei

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht. CommunicatieGroei CultuurGroei LeiderschapGroei OrganisatieGroei TeamGroei VerkoopGroei Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Specialisatie / training programma s CommunicatieGroei CultuurGroei LeiderschapGroei OrganisatieGroei TeamGroei VerkoopGroei OrganisatieGroei OrganisatieGroei

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek ISA Training & Coaching B.V. 08-08-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van ISA Training & Coaching B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Opleidingsmonitor 2014-2015 Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Introductie Dit is de tweede editie van het NIDAP B2C onderzoek gebaseerd op meer dan 3000 interviews met professionals [18+] die

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie