Auditrapport DrivOlution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditrapport DrivOlution"

Transcriptie

1 Auditrapport Auditor: Sonja Truyen Datum: Management Information - Ninoofsesteenweg 1078 bus Brussel, Tel. (02) Informatie over Qfor:

2 Resultaat: Officiële naam van de organisatie: Maatschappelijke zetel: Adres: Telefoonnummer: Faxnummer: adres: Website: Startjaar van de doorgelichte activiteiten: Huidige juridische vorm: Naam van de directeur, functie: Contactpersoon, functie: Datum van de audit: Auditverantwoordelijke: Lid van: Erkend door: Ondernemingsnummer: Vestiging(en): Vaartkom 31/ Leuven - België Vaartkom 31/ Leuven - België nv Mevr. Rein Casters - gedelegeerd bestuurder Dhr. Jan De Strooper - gedelegeerd bestuurder Rein Casters Prebes - Vlaams instituut voor de Logistiek - Fleet Corner Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg IPV Département de l'emploi et de la formation professionelle (Service Public de Wallonie) Fvb-ffc Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek KMO-portefeuille erkend dienstverlener BTW BE Leuven - België Auditor Sonja Truyen Scope van de audit De scope van de audit werd als volgt bepaald: - Training: in-companyopleidingen en coaching rond rijvaardigheden voor bestuurders van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens - Vakbekwaamheid: open en in-companyopleidingen rond nascholing vakbekwaamheid - Consulting: audits, advies en begeleiding over vlootpreventie en brandstofbesparing De erkenning FoodScan blijft behouden op basis van de samenwerking met IPV, opleidingsadviseur voor de voedingsindustrie. Qfor erkenning Op basis van de controles uitgevoerd door de auditor heeft de Certificatiecommissie beslist dat de doorgelichte organisatie en haar activiteiten beantwoorden aan de norm Qfor met ClientScan. Geldigheidsperiode: van tot De geldigheidsperiode is de maximum geldigheidsduur. Voor een actuele lijst van alle geldige Qfor erkenningen kunt u steeds terecht op Bladzijde 2/14

3 Voorstelling van de organisatie Ontstaan, geschiedenis en structuur In 2005 richten Rein Casters en Jan De Strooper samen op vanuit de intentie om in de wereld van vlootbeheer zaken te gaan veranderen. De organisatie krijgt het juridische statuut van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mee. schiet vrij snel uit de startblokken en kent een gestage groei die in 2008 leidt tot de aanwerving van hun eerste werknemer. Datzelfde jaar verhuist de organisatie naar Leuven, van waaruit ze ook vandaag nog opereert. Eind 2011 wordt Van Breda Risk en Benefits aandeelhouder in de organisatie en verandert het juridische statuut van naar dat van een naamloze vennootschap. Door de snelle groei wordt in de loop der jaren het team verder uitgebreid. Vandaag bestaat het team uit 6 trainers in dienstverband. De 3 meer ervaren trainers staan naast het geven van opleidingen ook in voor het projectmanagement van één of meerdere projecten in het bedrijf. Ook ontwikkelen zij nieuwe opleidingsmodules en coachen zij nieuwe trainers. doet ook beroep op 1 freelancer trainer en een aantal trainers van Idewe. Voor de commerciële uitbouw van de organisatie zijn er twee medewerkers aangeworven. De meer administratieve taken zoals facturatie en planningsopvolging worden door 3 personen op zich genomen. De IT-technische taken worden aan 2 externe consulenten toevertrouwd die een variabel aantal uren per week voor en bij werken. De 2 zaakvoerders hebben de management gerelateerde taken onderling verdeeld. Rein Casters is verantwoordelijk voor de aansturing van de trainers. Zij stelt het HR-proces op en doet hierin ook de nodige operationele opvolging, van de selectie van de trainers tot begeleiding, opleiding en evaluatie. Ook staat zij in voor de kwaliteitsbewaking van de opleidingen en de gehanteerde pedagogische methodologie. Jan De Strooper neemt het commerciële en financiële luik voor zijn rekening. Beide zaakvoerders vormen samen ook een tandem binnen de consultingactiviteiten van. Als consultants voeren zij samen de audits uit en geven advies aan de klanten. Activiteiten en specifieke kenmerken De activiteiten die het hoofdaandeel vormen in het aanbod van bestaan uit het geven van open en in-companyopleidingen rond rijvaardigheden. Daarnaast bestaat hun aanbod ook uit het uitvoeren van audits en geven van advies in het kader van vlootpreventie en zuiniger rijden. ziet beide diensten als evenwaardig en gelooft in een geïntegreerde aanpak waarin beide diensten complementair werken en mekaar versterken. De rode draad doorheen al hun activiteiten is dat de organisatie resultaten wil bereiken. Deze resultaten moeten voor en haar klanten concreet en meetbaar zijn. Een goede opleiding of advies in het kader hiervan moet dan ook kunnen resulteren in een vermindering van het aantal ongevallen, boetes, brandstofgebruik en/of CO2 uitstoot. Het opleidingsaanbod bestaat voor een groot deel uit open en in-companyopleidingen in het kader van de verplichte nascholing vakbekwaamheid waarvoor een erkend dienstverlener is. Daarnaast biedt ook eigen in-companyopleidingen aan rond rijvaardigheden voor bestuurders van personenwagens, bestelwagen en vrachtwagens. De opleidingen worden in het Nederlands, Frans en indien gevraagd ook in het Engels gegeven. Eén van de meest specifieke opleidingen in dit aanbod is het programma e-positief rijden. is 5 jaar geleden gestart met deze module. Vandaag neem dit e-positief traject een groot aandeel in binnen het opleidingsaanbod van. De module maakt gebruik van verschillende methodieken en tools om tot resultaten te komen. Dit gaat van individuele coaching en groepssessies tot e-learning. Dit alles wordt ondersteund door een door ontwikkeld platform. De deelnemers kunnen via dit platform theorie volgen, hun traject opvolgen en ook hun vooruitgang en resultaten zien. Ook kunnen zij via dit platform contact houden met de trainer. De consultingactiviteiten zijn gekoppeld aan de audits die door de 2 consultants uitgevoerd worden in het kader van vlootpreventie en zuiniger rijden. De klant komt meestal bij terecht op aanbevelen van zijn verzekeraar of makelaar. Aan de hand van de informatie en data die de klant aan geeft worden de nodige analyses gemaakt. Deze gegevens worden ook ingezet als voorbereiding op een mogelijke toekomstige op maat opleiding. De consultants gaan ook in gesprek met medewerkers van het bedrijf. De verwerking van al Bladzijde 3/14

4 deze informatie en de daarop voortbouwende analyses worden vertaald in concreet advies. Alle activiteiten van, zowel training alsook consulting worden ondersteund door technologische hulpmiddelen en meetinstrumenten. Hierdoor kan men het gedrag van een chauffeur meten en ook de resultaten zichtbaar maken of bijkomende te ondernemen acties detecteren en met de klant doornemen. Toekomstige ontwikkelingen blijft verder inzetten op een geïntegreerde aanpak van training, advies en databeheer/rapportering. Deze 3-tandwiel werking zal mee opgenomen worden in de communicatie die voert met de klant. Ook het aanbieden van rapporten en tools op vlak van databeheer zal door hen verder geëxploiteerd worden als een aparte dienstverlening en commercieel product naar de klanten toe. In de volgende jaren verwacht een stabiliteit in het personeelsbestand. Een eventuele aanwerving van een IT-werknemer wordt in het achterhoofd gehouden met het oog op de optimalisatie van de huidige technologische tools die gebruikt en de commerciële uitbouw van het aanbieden van rapporterings- en databeheer tools. Verder blijft kwaliteitsbewaking een centrale rol innemen in de werking van. Visie " biedt bedrijven ondersteuning bij het verbeteren van haar vlootresultaten, zowel op het vlak van veiligheid als op het vlak van milieu. Hierbij wil de organisatie tot resultaten komen, door zowel op beleidsmatig, procedureel als op het rijgedrag van de chauffeur zelf te werken. gelooft dus niet in een 'one shot' aanpak, maar wel in de integratie van alle factoren die een invloed hebben op rijgedrag. Met deze activiteiten levert een meerwaarde naar de betrokkenen op alle niveaus en een maatschappelijke meerwaarde. Iedereen wint immers bij veilig en milieuvriendelijk rijgedrag: persoonlijk leed wordt vermeden, kosten en tijdverlies, uitstoot van CO2 e.a. stoffen verminderen." Tekst zoals weergegeven door de organisatie zelf. Bezoek aan de organisatie Gedurende het bezoek werd door de auditor via een steekproefsgewijze controle de informatie zoals opgenomen in dit auditrapport gevalideerd, evenals de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd. Doorgelichte activiteiten Vormen van dienstverlening Open opleidingen: In-companyopleidingen: Coaching: Audits / Marktstudies: Begeleiding: minder dan 10 dagen / jaar meer dan 50 dagen / jaar tussen 10 en 50 dagen / jaar tussen 10 en 50 dagen / jaar tussen 10 en 50 dagen / jaar Domeinen Veiligheid & milieu: meer dan 50 dagen / jaar Bladzijde 4/14

5 Thema's Prestaties van het laatste jaar per thema en vorm van dienstverlening uitgedrukt in aantal dagen Thema's E-positief rijden Vakbekwaamheid vrachtwagenchauffeurs Specifieke opleidingen vrachtwagenchauffeurs Audits vlootpreventie Zuinig en defensief rijden personenwagens Totaal: (780) Open opleidingen In-companyopleidingen Coaching Audits / Marktstudies Begeleiding Toelichtingen Specifieke modules = defensief rijden, zuinig rijden. Klantenbestand Profiel van de personen uitgedrukt in : aantal klanten topmanagement: middle management: bedienden: arbeiders: zelfstandige ondernemers: 5% 15 % 20 % 58 % 2% Toelichtingen Deze percentages zijn een schatting. Activiteitensector uitgedrukt in : omzetcijfer handel en distributie: transport: bouw: overheid: non profit: diensten: 30 % 32 % 3% 5% 5% 25 % Toelichtingen Deze percentages zijn een schatting. Bedrijfsgrootte uitgedrukt in : aantal klanten minder dan 250 medewerkers: 250 medewerkers of meer: 70 % 30 % Bladzijde 5/14

6 Type klant uitgedrukt in : aantal klanten directe eindklanten: klanten voor wie de organisatie in onderaanneming werkt: 98 % 2% Aantal verschillende klanten 2014: 2013: 2012: tussen 101 en 1000 tussen 101 en 1000 tussen 101 en 1000 Talen uitgedrukt in : aantal dagen/uren Frans: Nederlands: Engels: 19 % 79 % 2% Recente referenties zoals vermeld door de organisatie: Philip Morris - Coca-cola Enterprises Belgium - IOK - Ivarem - CEI De Meyer - Van Breda Risk & Benefits RealDolmen - Norbert Dentressangle - Dupont de Nemours - Multigas Bladzijde 6/14

7 1. Training Qfor ClientScan Training Deze synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van de periode van tot en met Tijdens het bezoek werd de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd gecontroleerd door de auditor. Aantal klanten door de auditor geselecteerd en ondervraagd: 5. Periode van het klantenonderzoek: van tot en met Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat zij tevreden tot heel tevreden zijn over de organisatie en haar dienstverlening. De organisatie en haar trainingsactiviteiten beantwoorden aan de Qfor ClientScan. Resultaat Legende scores: nvt: niet van toepassing - 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden Percentage algemene indruk : 100% Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie tevreden of heel tevreden is. Percentage tevredenheid aspecten : 98% Som aantal scores tevreden en heel tevreden in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten : 4,47/5 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het klantenonderzoek Homogeniteitsindex algemene indruk : 100% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot 100. Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten : 95% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot 100. Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau : 4,43/5 Gemiddelde waarde van gemiddelde waarde van de algemene indruk en gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten'. Synthese: De meeste bevraagde klanten werken reeds meerdere jaren samen met. De manier waarop ze met de organisatie in contact gekomen zijn varieert: via een vroegere collega, via een studiedag of via een contactpersoon in hun netwerk. De contacten met worden door de meeste klanten als vlot en professioneel ervaren. Een aantal opdrachtgevers hebben voor gekozen omwille van hun aanbod op maat en de transparante prijzen. Bijna alle klanten hebben een duidelijke offerte ontvangen. Alle klanten behalve één beklemtonen het feit dat er een combinatie is van theorie en praktijk, waardoor de deelnemer de kans krijgt om meteen het geleerde toe te passen. Het interactieve karakter van de training en het feit dat je de kans krijgt vragen te stellen wordt door de meeste klanten geapprecieerd. Eén klant stelt het op prijs dat er in de opleiding verschillende aspecten van ecologisch rijden aan bod komen en dat er ook na de opleiding nog opvolging is. De opleiding voldoet aan de verwachtingen van de bevraagde opdrachtgevers. De praktische organisatie van de opleidingen loopt vlot. De meerderheid van de geïnterviewden geeft aan tevreden te zijn over de duur van de opleiding. Ook het tempo wordt door enkelen naar voren gebracht als een Bladzijde 7/14

8 1. Training positief element in de opleiding. Alle klanten waarderen de flexibiliteit waarmee omgaat met de planning van de opleidingen. Het gebruikte cursusmateriaal stemt de meeste klanten tot tevredenheid. Voor het merendeel van de opleidingstrajecten wordt er een e-learning platform gebruikt. De meerderheid van de opdrachtgevers ervaart dit als een handig instrument omdat alle rapporten online beschikbaar zijn voor de cursisten. De meeste klanten vinden de inhoud van deze rapporten interessant en goed opgebouwd. Een aantal klanten geven aan dat de autorit van de deelnemers gefilmd wordt en dat ze dit een goede methode van werken vinden. De klanten appreciëren de bekwaamheid en de attitude van de trainers. Alle klanten geven aan dat het vakmensen zijn en dat ze kennis van zaken hebben. Ook hun rustige aanpak, de omgang met de groep en de sterke communicatieve vaardigheden worden opgemerkt. Eén klant geeft aan het te waarderen dat de trainer tijdens de opleiding feedback geeft over de resultaten. De meeste klanten geven aan dat de evaluatie van de samenwerking vooral telefonisch verloopt. Dit gebeurt vooral op intiatief van. Volgens de meerderheid van de opdrachtgevers worden er door geen evaluatieformulieren uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding. De meerderheid van de geïnterviewden waardeert het dat de trainer bereikbaar blijft voor eventuele vragen. De bevraagde klanten ervaren de contacten met als vlot. Enkelen geven aan een vaste contactpersoon te hebben. De meerderheid onderlijnt dat ze gemakkelijk te bereiken zijn en dat er snel gereageerd wordt. De administratieve opvolging verloopt zonder probleem. Sommige opdrachtgevers omschrijven deze als correct en duidelijk. De prijs-kwaliteitverhouding zit voor alle klanten goed. Enkelen geven aan als best duur te ervaren maar dat het nog altijd in verhouding is met wat ze bieden. De meerderheid beklemtoont het feit dat er tegenover de investering ook resultaten staan. Eén opdrachtgever geeft aan dat de extra service die biedt, maakt dat de prijs-kwaliteitverhouding goed is. laat een positieve indruk na bij haar klanten. De kennis, de sterke communicatie en de vriendelijkheid van de instructeurs kunnen rekenen op hun waardering. Andere sterke punten zijn de praktische tips die zij tijdens de opleidingen krijgen en de goede opvolging. Als verbeterpunten vermeldt men meer tips meegeven in de nieuwsbrief, meer communiceren tijdens de duur van het traject en meer persoonlijk contact tussen de instructeur en de deelnemer tijdens e-learning modules. Alle klanten zouden de opleidingen van aanbevelen aan anderen. Bladzijde 8/14

9 2. Consulting Qfor ClientScan Consulting Deze synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van de periode van tot en met Tijdens het bezoek werd de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd gecontroleerd door de auditor. Aantal klanten door de auditor geselecteerd en ondervraagd: 5. Periode van het klantenonderzoek: van tot en met Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat zij tevreden tot heel tevreden zijn over de organisatie en haar dienstverlening. De organisatie en haar consultingsactiviteiten beantwoorden aan de norm Qfor ClientScan. Resultaat Legende scores: nvt: niet van toepassing - 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden Percentage algemene indruk : 100% Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie tevreden of heel tevreden is. Percentage tevredenheid aspecten : 100% Som aantal scores tevreden en heel tevreden in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten : 4,41/5 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het klantenonderzoek Homogeniteitsindex algemene indruk : 100% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot 100. Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten : 100% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot 100. Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau : 4,49/5 Gemiddelde waarde van gemiddelde waarde van de algemene indruk en gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten'. Synthese: Bijna alle klanten werken reeds meerdere jaren met. Ze hebben de organisatie leren kennen via een referentie in hun netwerk. De eerste contacten worden door allen als positief en professioneel omschreven. Het offerteproces wordt door de opdrachtgevers als zorgvuldig en lang ervaren maar ze beklemtonen ook dat dit leidt tot een duidelijke offerte die op maat gemaakt wordt. De helft van de klanten geeft aan dat het project volledig op maat gemaakt werd op basis van informatie die zij aan gegeven hebben of gesprekken die met medewerkers heeft gevoerd. Een aantal klanten benadrukken dat de gesprekken met deze medewerkers op een positieve en psychologisch doordachte manier gebeuren. Eén klant waardeert de goede tandem-werking tussen beide consultants. De planning van het project loopt vlot. Er zijn tussentijdse feedback momenten waarin er een uitwisseling over het verloop van het project kan gebeuren. Eén klant geeft aan dat ze door deze goede planning zich goed begeleid hebben gevoeld. Een andere opdrachtgever vindt dat ze daardoor kort op de bal konden spelen. De helft van de bevraagde klanten ervaart als flexibel in het omspringen met de planning en mogelijke wijzigingen. Bladzijde 9/14

10 2. Consulting Alle klanten behalve één geven aan dat de rapporten volledig afgestemd werden op hun organisatie en hun vragen. Bepaalde klanten omschrijven deze rapporten als duidelijk. Eén opdrachtgever waardeert het feit dat dit rapport voor hem echt dienst doet als meetinstrument. Alle klanten zijn overtuigd van de competenties van de consultants. Ze ervaren hen als vakmensen die weten waarover ze spreken en waarderen het dat ze zeer praktijkgericht en to the point zijn. Een aantal klanten apprecieert het geduld en de rust waarmee de consultants tewerk gaan alsook hun positieve houding. De klanten van wie de opdracht afgerond is, melden dat er geen eindevaluatie is gebeurd maar dat er tijdens de duur van het project regelmatig feedback momenten waren over het project. De contacten met de organisatie zijn vlot verlopen en lopen zowel via mail als via telefoon. Eén klant geeft aan het contact als concreet en to the point te ervaren. Een ander beklemtoont dat hij altijd snel antwoord krijgt. De facturatie en administratieve opvolging verloopt correct en volgens de afspraken die hetzij in het contract hetzij in de offerte overeengekomen waren. Alle klanten ervaren de prijs als correct of in evenwicht met wat ze ervoor terug krijgen. Eén klant geeft aan dat er tegenover de prijs ook echte resultaten staan. Bepaalde opdrachtgevers vinden dat de investering de moeite waard was omdat het hen inhoudelijk iets bijgebracht heeft. Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de samenwerking met in het kader van consulting. De meerderheid van de klanten waardeert de kennis van zaken waarmee de consultants tewerk gaan, hun professionalisme en geduld. Ook stellen zij de klantgerichtheid en de betrokkenheid van de consultants op prijs. Eén klant beklemtoont het feit dat de consultant zeer concreet wordt. Een ander apprecieert de overlegcultuur die hanteert. Allen zouden de consultingdiensten van aanraden aan anderen. Bladzijde 10/14

11 3. Vakbekwaamheid Qfor ClientScan Training Deze synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van de periode van tot en met Tijdens het bezoek werd de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd gecontroleerd door de auditor. Aantal klanten door de auditor geselecteerd en ondervraagd: 9. Periode van het klantenonderzoek: van tot en met Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat zij tevreden tot heel tevreden zijn over de organisatie en haar dienstverlening. De organisatie en haar trainingsactiviteiten beantwoorden aan de Qfor ClientScan. Resultaat Legende scores: nvt: niet van toepassing - 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden Percentage algemene indruk : 100% Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie tevreden of heel tevreden is. Percentage tevredenheid aspecten : 92% Som aantal scores tevreden en heel tevreden in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten : 4,19/5 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het klantenonderzoek Homogeniteitsindex algemene indruk : 100% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot 100. Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten : 84% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot 100. Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau : 4,31/5 Gemiddelde waarde van gemiddelde waarde van de algemene indruk en gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten'. Synthese: De meeste bevraagde klanten werken reeds meerdere jaren samen met. De eerste contacten werden gelegd hetzij via een referentie uit hun netwerk, een prospectiebezoek of via een openbare aanbesteding. Deze contacten worden door de meeste klanten ervaren als vlot, aangenaam en professioneel. Eén klant onderstreept de luisterbereidheid van. Een ander waardeert de grondige aanpak en het stellen van gerichte vragen tijdens het eerste gesprek. De meeste opdrachtgevers hebben een offerte ontvangen en geven aan deze als duidelijk ervaren te hebben. De meeste klanten onderlijnen het feit dat de opleidingen een combinatie bevatten van theorie en praktijk. Ook de mogelijkheid tot vragen stellen en het interactieve karakter van de opleidingen kan rekenen op hun goedkeuring. Enkelen vermelden dat de opleiding inhoudelijk goed in mekaar zat. De opleiding beantwoordt aan de verwachtingen van de meeste opdrachtgevers. Eén klant geeft aan de opleiding niet zo goed te vinden en dat er weinig interactie met de groep was. De meeste bevraagde klanten vinden dat de duur van de opleidingen voldoende is en overeenstemt met de Bladzijde 11/14

12 3. Vakbekwaamheid leerstof die moet gezien worden. Ook waarderen zij de flexibiliteit van bij het inplannen van de opleidingen. Eén klant benadrukt dat deze flexibiliteit een echt pluspunt is ten opzichte van andere aanbieders. De meeste klanten melden dat er tijdens de opleiding gebruik gemaakt werd van een PowerPoint. Volgens enkelen werden er ook handouts uitgedeeld. De meesten appreciëren dat er filmpjes gebruikt worden tijdens de opleiding. Eén opdrachtgever vindt dat dit humor in de opleiding brengt. Een ander vindt dat dit de materie veel concreter maakt. De meerderheid van de bevraagde opdrachtgevers vinden dat de trainer goed met de groep kan omgaan en zich goed kan verplaatsen in de deelnemers van de opleiding. Bepaalde klanten beklemtonen het praktijkgerichte van zijn aanpak en het feit dat hij met kennis van zaken spreekt. Eén klant waardeert het feit dat hij humor gebruikt in de opleiding. Een ander onderlijnt de positieve attitude waarmee hij communiceert met de groep. Eén klant geeft aan niet tevreden te zijn omdat de trainer weinig gezag had over de groep. De meeste geïnterviewden geven aan dat er een mondeling feedback moment is geweest tussen hen en. Enkele klanten melden dat de deelnemers een evaluatieformulier hebben gekregen en ingevuld. Hieruit bleek dat de deelnemers tevreden waren over de gevolgde opleiding. Sommigen geven aan dat de trainer indien nodig nog kon gecontacteerd worden door de deelnemers. De contacten lopen meestal via mail. Enkelen melden dat ze over een vaste contactpersoon beschikken die gemakkelijk bereikbaar is en ook snel antwoord geeft. Eén klant waardeert de hulp die gegeven heeft in het aanvragen van een subsidie bij de KMO-portefeuille. Een ander benadrukt dat hij de contacten als zeer aangenaam en professioneel ervaart. De administratieve oplvolging loopt goed. Bijna alle klanten geven aan dat de facturen duidelijk opgesteld worden. Eén klant geeft aan dat er een fout zat in één van de facturen maar dat dit op een klantvriendelijke manier rechtgezet heeft. Enkele bevraagde opdrachtgevers melden dat ze een contract afgesloten hebben met. Dit contract was voor hen voldoende duidelijk opgesteld. De prijs-kwaliteitverhouding ligt voor de meeste klanten goed. Ze ervaren niet als de goedkoopste maar vinden dat de prijs die ze betalen in verhouding is tot wat er ze ervoor terug krijgen. Enkelen onderlijnen de service die biedt als extra troef. Enkelen waarderen het feit dat ze niet zomaar standaardwerk afleveren maar inhoudelijk maatwerk bieden. Eén opdrachtgever ervaart de trainer als een écht pluspunt waardoor men bereid is deze prijzen te betalen. Eén klant geeft aan als één van de duurdere aanbieders te ervaren, maar dat de feedback van de deelnemers bij hun opleidingen positiever is dan bij de anderen. Eén klant geeft aan niet te weten of de opleiding wel iets oplevert, behalve een certificaat. maakt een goede tot zeer goed indruk op haar klanten. Als sterkste punten worden hun pro-activiteit, snelheid van werken en goede communicatie naar voren gebracht. Ook de kwaliteit van hun opleidingen, het meedenken met de klant en de praktijkgerichtheid van de training kunnen op waardering rekenen. Enkelen vermelden ook extra de rol van de trainer. Deze maakt volgens hen een verplichte opleiding toch nog interessant en leuk. Allen zouden de opleidingen van binnen nascholing vakbekwaamheid aanbevelen aan anderen. Bladzijde 12/14

13 Human Resources Overzichtstabel van de medewerkers Vaste medewerkers Consultants Niet consultants Regelmatige en occasionele medewerkers totaal # fte # fte fte ,90 5, ,00 0,00 6,90 5,30 Legende: #: aantal verschillende natuurlijke personen; fte: aantal voltijdse equivalenten Stabiliteit van het team van vaste consultants Gemiddelde anciënniteit van de consultants (uitgedrukt in jaren): Aantal consultants die de laatste 12 maanden de organisatie verlaten hebben: Aantal consultants die de laatste 12 maanden aangeworven zijn: 4, Toelichtingen Overzicht van de opleidingsachtergrond en de werkervaring van de consultants: De trainers kennen een zeer diverse achtergrond. De aanwerving gebeurt door Rein Casters op basis van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid die in overeenstemming is met het gezochte profiel. Sommigen hebben ervaring als chauffeur, als trainer of zijn actief geweest in andere vakgebieden, al dan niet in de transportsector. Eenmaal aangeworven krijgen zij een doorgedreven interne opleiding en doorlopen zij een certificatieproces vooraleer aan de slag te gaan. Instructeurbrevettes zijn voor de consultants niet vereist. Jan De Strooper is industrieel ingenieur alsook preventieadviseur en verzekeringsdeskundige. Rein Casters is bedrijfspsychologe met specialisatie in management en communicatie. Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in het aanleren van rijvaardigheden. Interne kwaliteitsopvolging Rein Casters is verantwoordelijk voor het selectie- recruterings- en opleidingsbeleid alsook de kwaliteitsbewaking van de opleidingen. stelt kwaliteit centraal in haar bedrijfsvoering, de inhoud van haar opleidingen en in haar relaties met haar klanten. Om deze kwaliteit hoog te houden, investeert de organisatie tijd en budget in de permanente opleiding van haar trainers. Elke trainer krijgt een opleidingsplan op maat van de functieomschrijving, het competentieprofiel en de individuele behoeftes. De meer ervaren trainers worden mee ingeschakeld in het opleidingstraject van nieuwe instructeurs. Deze krijgen bij indiensttreding een doorgedreven opleiding die intern gegeven en opgevolgd wordt door de senior trainers. Bij nieuwe trainers kan het eerste trainingstraject tot anderhalf jaar in beslag nemen. De eerste training die hij geeft aan een klant is meteen een co-training en wordt gezien als een test. Ook de trainers die reeds langer in dienst zijn volgen opleidingen bij mekaar en dit op regelmatige basis. Rein Casters woont regelmatig opleidingssessies bij alle trainers bij. Elke trainer moet aan haar verslag uitbrengen over wat er tijdens de opleidingen gebeurt. Jaarlijks worden er ook een aantal train-the-trainer opleidingsdagen voorzien rond technische en pedagogische vaardigheden. De opleidingen bij klanten worden door geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier dat door de deelnemers wordt ingevuld. Rein Casters staat in voor de verwerking van de input uit deze peilingen. De resultaten van deze peilingen vormen een onderdeel van de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken waarin de trainers bepaalde KPI s dienen te behalen. Ook wordt er daar waar nodig gewerkt met dagelijkse feedback. Tijdens een opleidingstraject of na afloop ervan krijgt ook de opdrachtgever de mogelijkheid om een informele evaluatie te doen. Bladzijde 13/14

14 Binnen de consultingactiviteiten vindt er na afloop van een audit en/of een project een evaluatiegesprek plaats tussen de twee consultants. Ook de klant krijgt de mogelijkheid om de samenwerking en het project te evalueren. Dit gebeurt op het einde van de audit tijdens een afsluitingssessie. De organisatie behaalt voor de derde opeenvolgende keer het kwaliteitslabel Qfor. Bladzijde 14/14

CIPERS Training & Coaching

CIPERS Training & Coaching CIPERS & Coaching Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: CIPERS Maatschappelijke zetel: Diepestraat 53 2580 Beerzel - België Adres: Diepestraat 53 2580 Beerzel - België Telefoonnummer: 015

Nadere informatie

School van Ayurveda voorlopig rapport

School van Ayurveda voorlopig rapport Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Lies Ameeuw Maatschappelijke zetel: Juul Dewindestraat 2 8600 Diksmuide - België Adres: Juul Dewindestraat 2 8600 Diksmuide - België Telefoonnummer:

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Square Circle Maatschappelijke zetel: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Adres: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Telefoonnummer:

Nadere informatie

TVDS. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2008 Huidige juridische vorm: Zelfstandig bijberoep - 2008

TVDS. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2008 Huidige juridische vorm: Zelfstandig bijberoep - 2008 Inleiding Officiële naam van de organisatie: Tom Van de Steen Maatschappelijke zetel: Oude baan 109 1790 Affligem - BE Adres: Oudebaan 109 1790 Affligem - BE Telefoonnummer: 053419418 Faxnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd.

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd. INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1993 Adres Chaussée de Louvain, 592 Huidige juridische vorm bvba Gemeente 1380 Lasne Oprichting juridische vorm 2005 Tel. 02/351 50 36 Andere vestigingsplaatsen

Nadere informatie

Katena. Inleiding. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2011 Huidige juridische vorm: cvba - 2010. consultant

Katena. Inleiding. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2011 Huidige juridische vorm: cvba - 2010. consultant Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Katena Maatschappelijke zetel: Vaartdijk 93 bus 402 2800 Mechelen - België Adres: Vaartdijk 93, bus 402 2800 Mechelen - België Telefoonnummer: 015 63

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Definitieve versie CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG RealDolmen Education Auditor: Pieter van Galen Datum: 20/08/13 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie

Nadere informatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Toekomstige ontwikkelingen. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Toekomstige ontwikkelingen. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 99 Adres Binnenweg 2-A Huidige juridische vorm besloten vennootschap Gemeente 3604 AB Maarssen Oprichting juridische vorm 994 Tel. 003 (0) 34674644 Andere

Nadere informatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1996 Adres Ernest Claeslaan 18 Huidige juridische vorm nv Gemeente 2500 Lier Oprichting juridische vorm 2003 Tel. 03/491 99 33 Andere vestigingsplaatsen

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG RUDY VUYLSTEKE bvba Auditor: Koen Jansegers Datum: 21/04/2008 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CITATENRAPPORT A.T.I. : Martine Wouters. Datum : 27.01.05

CITATENRAPPORT A.T.I. : Martine Wouters. Datum : 27.01.05 CITATENRAPPORT A.T.I. Auditor : Martine Wouters Datum : 27.01.05 Inhoudstafel 1. Synthese referentenonderzoek... 2 2. Samenvatting en citaten per aspect... 3 Voortraject... 3 Uitvoering... 3 Projectmanagement...

Nadere informatie

ClientScan Citatenverslag. www.agsolution.be

ClientScan Citatenverslag. www.agsolution.be AG Solution is gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen voor Process Automation en ICT-infrastructuur, voor dit laatste naar bedrijven met 50 tot 500 werkposten. ClientScan Citatenverslag 2009

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Definitieve versie CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG SCK-CEN Auditor: Pieter van Galen Datum: 21/10/13 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Rudy Vuylsteke Auditor: Kim Borremans Datum: 09/12/2013 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

ClientScan. Auditor: Pieter van Galen Datum:

ClientScan. Auditor: Pieter van Galen Datum: ClientScan Intensio Auditor: Pieter van Galen Datum: 22-03-2017 CertUp - Ninoofsesteenweg 1078 bus 2-1080 Brussel, Tel. +32 2 412 04 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org Learning: opleidingen en

Nadere informatie

Q For: Training & Consulting

Q For: Training & Consulting Q For: Training & Consulting XatraX INLEIDING Officiële naam XATRAX Start van de activiteiten 1999 Adres Nieuwstraat 86 Huidige juridische vorm nv Gemeente 3590 Diepenbeek Oprichting juridische vorm 1999

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG C3A Auditor: Koen Jansegers Datum: 12/04/2011 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vierkant Consultants Auditor: Lut Kint Datum: 28/06/2011 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Rudy Vuylsteke Auditor: Lut Kint Datum: 04/03/2011 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

Kwaliteitsmodel Qfor

Kwaliteitsmodel Qfor Kwaliteitsmodel Qfor Een kwaliteitsmodel als tool voor kwaliteitsverbetering en certificatie voor organisaties met knowledge based services Beschrijving Versie 2007 Management Information nv Ninoofsesteenweg

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Thomas International Belux Auditor: Lut Kint Datum: 02/04/08 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen)

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) KWALITEITSCHARTER Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) Bij AanZet kiezen we voor individuele coaching op maat, zodat we echt kunnen spreken

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG IFBD Auditor: Koen Jansegers Datum: 31/05/2011 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG KATENA Auditor: Hannelou van Reijen Datum: 21/10/2013 Management Information Ninoofsesteenweg 1078/1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor: http://www.qfor.org

Nadere informatie

Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van

Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van Kwaliteitssystemen in opleiding Qfor 2007 Leen Poppeliers VOV-beurs Leuven, 16 november 2007 met steun van Inhoud presentatie Wie is Management Information? Kwaliteitssystemen Verschillende benaderingen

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG VAN KELST & CO Auditor: Kim Borremans en Leen Poppeliers Datum: 24/02/09 Management Information E. Bossaertlaan 1081 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers)

Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) FEDERGON OPDRACHTGEVERS BEOORDELEN INTERIM MANAGEMENT PROVIDERS POSITIEF Tevredenheidsonderzoek bij klanten van interim management (providers) Tevredenheidsonderzoek bij de klanten van interim management

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder De Nieuwe Rijder biedt een compleet en betaalbaar basispakket voor de nascholing van uw beroepschauffeurs. Daarmee kan de

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties?

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties? Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek Fonds de Formation de la Commission Paritaire pour les Employés du Commerce International,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B.

Demo Advies B.V. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010. Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV. 21 juni 2011. DNV Team Leader J.H.B. Klantenaudit Rapport meetjaar 2010 Beoordelingsrichtlijn Kwaliteitseisen UWV 21 juni 2011 DNV Team Leader J.H.B. Zant Audit Team J.H.B. Zant Project Nr. 313669 Form Template VM-ARM 08-2008 (r3) Pagina

Nadere informatie

WIZ Re-integratie en Coaching

WIZ Re-integratie en Coaching RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG ACADEMIE VOOR COACHING & COUNSELLING Auditor: Hannelou van Reijen Datum: 31/05/2011 Management Information Ninoofsesteenweg 1078/1 1080 Brussel, Tel. (02) 414

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing?

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? POWERED BY RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID opleiden & ontwikkelen CODE 95 Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? Informatie voor werkgevers Goed op weg met code 95! De code 95 op het rijbewijs

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Gors. Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Gors Kiwa Nederland B.V. Unit Mens & Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Auditrapport

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker TVH - Group thermote & vanhalst Brabantstraat 15 8790 Waregem tel +32 56 43 42 11 fax +32 56 43 44 88 e-mail info@tvh.com web www.tvh.com

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin Klanttevredenheidsonderzoek Margolin KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Margolin vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Dragintra Fleet Academy

Dragintra Fleet Academy Najaar 14 Dragintra Fleet Academy Najaar 14 Opleidingskalender Een bedrijfswagen blijft in België nog steeds een belangrijke motivator en factor in het aanwerven van talent. Door de groeiende complexiteit

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie