Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training"

Transcriptie

1 Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Square Circle Maatschappelijke zetel: Calabriëlaan 10 bus Brussel - België Adres: Calabriëlaan 10 bus Brussel - België Telefoonnummer: Faxnummer: adres: Website: Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2002 Huidige juridische vorm: bvba Naam van de directeur, functie: Dhr. Ludo Goethals - managing partner Contactpersoon, functie: Mw. Katrien Decroos - managing partner Datum van de audit: Auditverantwoordelijke: Katrien Decroos Lid van: - Erkend door: ISEOR - International Training Centre of the ILO - Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen Ondernemingsnummer: BTW BE Vestiging(en): 1200 Brussel - België Monique Van Dycke Scope van de audit De scope van de audit werd als volgt bepaald: - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training - Consulting: advies, audit en begeleiding met betrekking tot change management met een socio-economische aanpak, organisatieontwikkeling, management communicatie en crisismanagement Qfor erkenning Op basis van de controles uitgevoerd door de auditor heeft de Certificatiecommissie beslist dat de doorgelichte organisatie en haar activiteiten beantwoorden aan de norm Qfor met ClientScan. Geldigheidsperiode: van tot De geldigheidsperiode is de maximum geldigheidsduur. Voor een actuele lijst van alle geldige Qfor erkenningen kunt u steeds terecht op Toelichtingen ISEOR = Institut de Socio-Economie des Entreprises et des Organisations - Lyon, France ILO = International Labour Organisation Datum van certificatie: Bladzijde 1/11

2 Voorstelling van de organisatie Ontstaan, geschiedenis en structuur Square Circle werd in 2002 opgericht door Ludovic Goethals en Katrien Decroos. De organisatie heeft het juridische statuut van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Sinds 2009 is Square Circle partner geworden van ISEOR om het socio-economisch managementmodel te ontwikkelen in België. Naast de promotie en het implementeren van dit model in Belgische en internationale ondernemingen (vanuit België) heeft de organisatie de accreditatieom het model en al zijn bijhorende tools en documenten te gebruiken. De zaakvoerders volgen regelmatig opleidingen aangeboden door ISEOR. Square Circle is in België de enige partner van ISEOR. De zaakvoerders voeren alle activiteiten uit, zowel consulting als training. Ze zorgen ook voor de administratieve opvolging ervan. Ze worden ondersteund door een extern secretariaat. Activiteiten en specifieke kenmerken Square Circle is ontstaan vanuit een vaststelling: veel veranderingsprocessen mislukken omdat er te weinig rekening gehouden werd met het menselijk aspect. Gedurende meerdere jaar hebben beide consultants een model gezocht om een antwoord te vinden op deze vaststelling. Sinds een paar jaar baseert Square Circle zich op een model dat al haar activiteiten ondersteunt: het socio-economisch management. Dit model helpt de organisaties zich te ontwikkelen, al dan niet na een herstructurering, en brengt de economische performantie van een organisatie nauw in verband met haar sociale performantie. Socio-economisch management legt zich erop toe de verborgen kosten die onstaan vanuit functionele storingen in de menselijke interacties bloot te leggen en die om te zetten in duurzame economische en sociale performantie. Dit model werd door ISEOR in Lyon ontwikkeld en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Square Circle verzorgt consultingopdrachten en opleidingen die te maken hebben met change management en communicatie management. De consultants komen tussen op het moment dat een onderneming beslist te herstructureren. In dat geval zorgen de consultants voor het opstellen van een volledig communicatieplan en volgen alle stappen op. Het betreft zowel interne als externe communicatie en crisismanagement. Een dergelijke opdracht kan bijvoorbeeld een media training of een opleiding in presentatietechnieken omvatten. Een ander soort opdracht is de audit en de begeleiding van notarisstudies aan de hand van het sociol-economisch management model om hun management en werking te verbeteren. Na een grondige analyse en audit worden groepssessies georganiseerd met verschillende notarissen om hen managementools aan te leren. Naast de groepsopleidingen, gaan de consultants ook ter plaatste in de studie voor individuele begeleiding van de notaris en de medewerkers bij het implementeren van de managementools en uitwerken van actieplannen. De consultants voeren ook gesprekken met de medewerkers om hen te betrekken. Een traject van deze aard duurt ongeveer negen maanden. Voor Square Circle is het belangrijk dat na haar interventie het bedrijf zelf in staat is om de verandering te implementeren. De consultants willen de knowhow aan het bedrijf zelf geven zonder het afhankelijk te maken van het consultancybureau. Ze gebruiken daarvoor methodes die gericht zijn op de lange termijn met resultaten op korte termijn. De opleidingen die Square Circle aanbiedt duren meestal een halve dag en zijn zeer praktisch, aan de hand van oefeningen die soms gefilmd zijn. De opleidingsthema s zijn gericht naar communicatie en management tools in het kader van het socio-economisch management model. De opdrachten worden in het Nederlands, Frans en Engels uitgevoerd. Square Circle beschikt over aangepaste lokalen voor vergaderingen of opleidingen in een business center Datum van certificatie: Bladzijde 2/11

3 Toekomstige ontwikkelingen Visie De zaakvoerders zijn van plan om een netwerk van nieuwe consultants op te bouwen en om hen op te leiden in het socio-economisch managementmodel. Dankzij haar partnership met ISEOR wil Square Circle de Noord-Europese markt te benaderen. "Square Circle helpt ondernemingen en organisatie zich constant aan te passen aan de marktevoluties door het interne menselijke potentieel te begeleiden via alle facetten van management en communicatie. Het agentschap heeft een brede expertise uitgebouwd om het management van ondernemingen te helpen bij de uitstippeling van hun integrale communicatiestrategie. Square Circle transfereert know-how in de organisatie zodanig dat zij sterker worden en op termijn zelf hun eigen communicatie zouden kunnen sturen. Daarnaast ontwikkelt het in België ook een innoverend managementmodel, het sociaal-economisch management, dat toelaat om de economische performantie van bedrijven op te voeren via een maximale benutting van het menselijk potentieel." Tekst zoals weergegeven door de organisatie zelf. Bezoek aan de organisatie Gedurende het bezoek werd door de auditor via een steekproefsgewijze controle de informatie zoals opgenomen in dit auditrapport gevalideerd. Doorgelichte activiteiten Vormen van dienstverlening In-companyopleidingen: Advies: Audits / Marktstudies: Begeleiding: Domeinen Marketing & Sales: Communicatie: Management: Human resources: tussen 10 en 50 dagen / jaar minder dan 10 dagen / jaar Datum van certificatie: Bladzijde 3/11

4 Thema's Prestaties van het laatste jaar per thema en vorm van dienstverlening uitgedrukt in aantal uren Thema's In-companyopleidingen Advies Audits / Marktstudies Begeleiding Socio-Economisch Management Management communicatie Management communicatie tools 63 Media training 35 Totaal: (2261) Klantenbestand Profiel van de personen uitgedrukt in : aantal klanten topmanagement: 50 % bedrijfsleiders van kmo's: 40 % middle management: 10 % Activiteitensector uitgedrukt in : aantal klanten handel en distributie: 14 % industrie: 30 % diensten: 56 % Bedrijfsgrootte uitgedrukt in : aantal klanten minder dan 250 medewerkers: 80 % 250 medewerkers of meer: 20 % Type klant uitgedrukt in : aantal klanten directe eindklanten: 99 % klanten voor wie de organisatie in onderaanneming werkt: 1 % Datum van certificatie: Bladzijde 4/11

5 Aantal verschillende klanten 2013: tussen 11 en : tussen 11 en : tussen 11 en 100 Talen uitgedrukt in : aantal dagen/uren Engels: 20 % Frans: 40 % Nederlands: 40 % Recente referenties zoals vermeld door de organisatie: Mondelez Foods - UCB - Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen - L'Oreal - Lunch Garden - Ingersoll Rand - Manpower - National Suisse - Crown Cork - Bekaert - Ineos Phenol - Derbigum - Institute for Pharmaceutical Business Administration (IFB) - Vesuvius - Sheraton - Pfizer - Tessenderlo Chemie Datum van certificatie: Bladzijde 5/11

6 Qfor ClientScan Training Deze synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van de periode van tot en met Tijdens het bezoek werd de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd gecontroleerd door de auditor. Aantal klanten door de auditor geselecteerd en ondervraagd: 6. Periode van het klantenonderzoek: van tot en met Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat zij tevreden tot heel tevreden zijn over de organisatie en haar dienstverlening. De organisatie en haar trainingsactiviteiten beantwoorden aan de Qfor ClientScan. Resultaat Legende scores: nvt: niet van toepassing - 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden Synthese: Percentage algemene indruk : 100% Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie tevreden of heel tevreden is. Percentage tevredenheid aspecten : 98% Som aantal scores tevreden en heel tevreden in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten : 4,24/5 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het klantenonderzoek Homogeniteitsindex algemene indruk : 100% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot 100. Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten : 96% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot 100. Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau : 4,37/5 Gemiddelde waarde van gemiddelde waarde van de algemene indruk en gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten'. Voor de meeste ondervraagde klanten is de samenwerking met Square Circle vrij recent. De klanten hebben de organisatie leren kennen via hun advocatenbureau, de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen of via een opzoeking op internet. De opleiding wordt voorbereid tijdens één of meerdere afspraken tijdens dewelke de noden van de klant in kaart worden gebracht. Deze eerste contacten verlopen goed. De opleidingen beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten. Ze waarderen dat de opleiding praktisch, gepersonaliseerd en toepasbaar is. De aanpak omvat een deel theorie maar vooral veel praktijk. Meerdere klanten die bevraagd werden in het kader van de consultingactiviteiten hebben ook een opleiding georganiseerd en zijn daarover tevreden tot zeer tevreden. De opleiding was een onderdeel van de totale opdracht. De praktische organisatie zoals planning en timing verloopt zonder probleem. De klanten geven aan dat Square Circle zich flexibel opstelt om een opleidingsdatum vast te leggen. De afspraken worden gerespecteerd en de opleidingen starten en eindigen op tijd Datum van certificatie: Bladzijde 6/11

7 Consulting De klanten vermelden dat ze meestal de slides op het einde van de opleiding krijgen. Ze zijn tevreden over de kwaliteit ervan. Eén klant had graag een meer gestructureerde support gekregen. De trainers worden zeer positief beoordeeld door alle klanten. Ze worden vooral geapprecieerd voor hun ervaring in hun domein. Ze worden omschreven als complementair. De contacten verlopen vlot tot heel vlot. De organisatie is gemakkelijk bereikbaar. De administratieve opvolging verloopt correct. Eén klant heeft zijn opleiding op het kantoor Square Circle gevolgd en vindt dat de lokalen goed aangepast zijn voor dit soort opleiding. Alle klanten zijn tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van de opleidingen. Square Circle laat een goede tot zeer goede indruk na bij de bevraagde klanten. Ze waarderen de opleidingen die de organisatie aanbiedt om verschillende reden: de ervaring van de trainers, het professionalisme en de goede opvolging van gans het traject. Het gevaar van een klein team en een meer gestructureerde pedagogische ondersteuning zijn aandachtspunten die de klanten aanhalen. Alle klanten zouden Square Circle aanbevelen voor de trainingsactiviteiten. Deze synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van de periode van tot en met Tijdens het bezoek werd de volledigheid van de klantenlijst op basis waarvan het klantenonderzoek werd uitgevoerd gecontroleerd door de auditor. Aantal klanten door de auditor geselecteerd en ondervraagd: 10. Periode van het klantenonderzoek: van tot en met Uit de contacten met de klanten kan de auditor afleiden dat zij tevreden tot heel tevreden zijn over de organisatie en haar dienstverlening. De organisatie en haar consultingsactiviteiten beantwoorden aan de norm Qfor ClientScan. Resultaat Legende scores: nvt: niet van toepassing - 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden Percentage algemene indruk : 100% Percentage ondervraagde klanten waarvan de algemene indruk over de organisatie tevreden of heel tevreden is. Percentage tevredenheid aspecten : 99% Som aantal scores tevreden en heel tevreden in verhouding tot het totaal aantal scores, telkens van de 9 deelaspecten. Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten : 4,49/5 Gemiddelde waarde van alle scores toegekend door de klanten aan de 9 deelaspecten behandeld tijdens het klantenonderzoek Datum van certificatie: Bladzijde 7/11

8 Synthese: Homogeniteitsindex algemene indruk : 100% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de algemene indruk, op een schaal van -100 tot 100. Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten : 98% Geeft de mate van homogeniteit of dispersie weer van de antwoorden over de tevredenheid van de 9 deelaspecten, op een schaal van -100 tot 100. Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau : 4,54/5 Gemiddelde waarde van gemiddelde waarde van de algemene indruk en gemiddelde waarde van alle scores betreffende de 9 deelaspecten'. De helft van de bevraagde klanten werkt sinds meerdere jaar samen met Square Circle. Voor de anderen is de samenwerking recenter, van een aantal maanden tot één jaar. Enkele klanten hebben de organisatie leren kennen via hun advocatenkantoor. Voor de anderen zijn de kanalen divers: via de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, een andere consultant of een collega. Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de eerste contacten in het kader van de opstart van een opdracht. Sommige opdrachtgevers appreciëren dat de consultants hun bedrijf goed kennen. Een aanpak die realistisch is, ervaren consultants, een aanpassingsvermogen, een snelle reactiviteit zijn een aantal elementen die worden aangehaald in het kader van het begin van een opdracht. De klanten hebben een beroep gedaan op Square Circle voor verschillende opdrachten rond communicatie en management. Dit betreft bijvoorbeeld het opstellen en de uitvoering van een communicatieplan (meerdere keren in het kader van een herstructurering), de verbetering van de werking en het management van notarisstudies of een traject voor het managementteam. Sommige opdrachten zijn gecombineerd met een opleiding. Meerdere klanten hebben het ook over strategische denkoefeningen. De sterke punten die de klanten vermelden zijn de competenties en de ervaring van de consultants, de sterke methodologie, de directe aanpak, het maatwerk en de persoonlijke contacten. Enkele opdrachtgevers benadrukken de resultaten die ze hebben geboekt. De praktische organisatie van de opdrachten verloopt goed. De klanten geven aan dat de consultants de zaken goed opvolgen tijdens het verloop van een opdracht. De organisatie behaalt de deadlines die vastgelegd zijn en de afspraken worden nagekomen. Er zijn meerdere soorten van ondersteunende documenten: rapporten, brieven, persberichten, Excel tabellen of slides. De ondersteuning voldoet aan de verwachtingen van alle klanten. Ze beschrijven de documenten als verzorgd, to the point en professioneel. De consultants worden gewaardeerd voor hun ervaring, hun professionalisme en het feit dat ze snel een situatie kunnen vatten en evalueren. De hoge kwaliteit van de consultants wordt meerdere keren aangehaald. Luistervaardigheid en meertaligheid zijn andere van hun troeven. Enkelen klanten laten weten dat beide consultants elkaar goed aanvullen. De opdracht wordt doorgaans goed opgevolgd. Na afloop is er meestal een informele debriefing. De klanten vinden het voldoende. Sommigen vermelden dat ze na de opdracht nog contacten hebben gehad met de consultants. De klanten drukken zich positief tot zeer positief uit over de contacten met de organisatie. Ze zijn van mening dat Square Circle gemakkelijk bereikbaar is. Als de klanten hun consultants niet onmiddellijk kunnen bereiken, worden ze snel teruggebeld. Ze ervaren de contacten als aangenaam, professioneel en duidelijk. Op administratief vlak loopt alles doorgaans correct. De documenten zoals offertes en facturen zijn voldoende duidelijk en gedetailleerd. Twee klanten vermelden dat sommige facturen een beetje laat komen. Eén klant is minder tevreden over de nauwkeurigheid van de offerte. De prijs-kwaliteitverhouding stemt alle klanten tot tevredenheid. Meerdere klanten vermelden dat de prijzen hoog liggen maar dat ze, voor deze prijs, kwaliteit krijgen. Alle klanten hebben een goede tot zeer goede indruk over Square Circle en de consultingopdrachten. De klanten waarderen de ervaring van de consultants, de pragmatische en realistische aanpak en de kwaliteit van het advies. Meerderen beschrijven Square Circle als een vertrouwenspartner waarmee ze graag samenwerken, zelfs voor gevoelige situaties (zoals herstructurering). Andere troeven van de organisatie zijn een kleine structuur, de goede opvolging, het professionalisme en de aangename en diplomatische contacten. Eén klant zou graag hebben dat de consultants nog meer beschikbaar zijn. En andere klant verwacht oplossingen die meer gericht zijn naar zijn sector. Eén klant suggereert dat de consultants een boek over hun methode schrijven. Alle klanten zouden de Datum van certificatie: Bladzijde 8/11

9 organisatie aanbevelen voor haar consultingopdrachten Datum van certificatie: Bladzijde 9/11

10 Human Resources Overzichtstabel van de medewerkers Vaste medewerkers Regelmatige en occasionele medewerkers totaal # fte # fte fte Consultants 2 2,00 0 0,00 2,00 Niet consultants 0 0,00 0 0,00 0,00 Legende: #: aantal verschillende natuurlijke personen; fte: aantal voltijdse equivalenten Stabiliteit van het team van vaste consultants Gemiddelde anciënniteit van de consultants (uitgedrukt in jaren): 11,00 Aantal consultants die de laatste 12 maanden de organisatie verlaten hebben: 0 Aantal consultants die de laatste 12 maanden aangeworven zijn: 0 Toelichtingen - Overzicht van de opleidingsachtergrond en de werkervaring van de consultants: Ludovic Goethals heeft 20 jaar ervaring opgebouwd in een belangrijke communicatiegroep. Hij heeft nationale en internationale ondernemingen begeleid bij hun interne en externe sociale communicatie. Hij heeft een boek voor de International Training Center of the ILO geschreven. Katrien Decroos adviseerde jarenlang talrijke binnen- en buitenlandse ondernemingen en organisaties in materies die essentieel zijn geworden voor elke organisatie: voortdurend inspelen op veranderingen door middel van een mobiliserende en beheerste communicatie dankzij performante tools. De consultants hebben een diploma in bedrijfsmanagement behaald. Ze volgden een postuniversitaire opleiding veranderingsmanagement en Business Process Management en zijn geaccrediteerd door ISEOR om het socio-economisch managementmodel te ontwikkelen in België. Ze hebben meerdere opleidingsmodules bij ISEOR gevolgd, in Lyon. Beide consultants zijn drietalig Datum van certificatie: Bladzijde 10/11

11 Interne kwaliteitsopvolging De consultants blijven op de hoogte van de kennis in hun domein door opleidingen of seminaries te volgen. Als ISEOR een nieuwe opleiding voorstelt, gaan ze deze volgen. Tijdens het verloop van een opdracht zijn er regelmatig contacten en uitwisselingen met de klant om te zien of de opdracht aan de verwachtingen beantwoordt. Er is meestal een mondelinge debriefing. De consultants werken op een aanvullende manier: de ene gaat de geproduceerde documenten of rapporten die de andere heeft geschreven herlezen en verbeteren. Ze stellen zichzelf en mekaar in vraag. De organisatie behaalt voor de tweede opeenvolgende keer het kwaliteitslabel Qfor Datum van certificatie: Bladzijde 11/11

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Feedback Training en Consulting 06-06-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Feedback Training en Consulting vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Een exploratief onderzoek naar de commerciële relatie tussen de Europese instellingen en de EU-afhankelijke sectoren in Brussel en de Belgische kmo s Jeroen

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Beschrijving. Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel

Beschrijving. Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel Beschrijving FeWeb vzw Management Information nv Kortrijksesteenweg 1007 Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-9000 Gent B-1080 Brussel http://www.feweb.be http://www.maninfo.be Voor meer informatie: neem contact

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s 2006 T h o u g h t Leadership!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s S e c t i o n or Chapter T i t l e Inhoud Vo o r wo ord 1. I n l e i d

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente

Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente Griet Wils De professionele wensen en

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN

OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie