CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG"

Transcriptie

1 Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus Brussel, Tel. (02) Informatie over Qfor:

2 Inhoudstafel 1. Consulting Synthese klantenonderzoek Samenvatting en citaten per aspect... 3 Voortraject... 3 Uitvoering... 3 Projectmanagement... 4 Rapportering & Tools... 4 Consultants... 4 Natraject... 5 Relatiemanagement... 5 Administratie & Logistiek... 5 Prijs-kwaliteitverhouding... 6 Algemene indruk Verbeteringspunten & suggesties... 7 Management Information nv Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

3 De draagwijdte van de audit werd als volgt bepaald: Consulting: advies en begeleiding in rekrutering met specialisatie in IT, engineering en finance; testing en assessments 1. CONSULTING 1.1. SYNTHESE KLANTENONDERZOEK 1 De synthese is gebaseerd op de antwoorden van een steekproef genomen door de auditor onder alle opdrachtgevers van consultingactiviteiten gedurende de periode van 01/06/13 tot en met 31/05/2014. Aantal klanten door MANAGEMENT INFORMATION geselecteerd en ondervraagd: 10. Periode van het klantenonderzoek: van 23/06/14 tot en met 18/07/14. Uit de contacten met de klanten kan de auditor vaststellen dat zij met betrekking tot de consultingactiviteiten tevreden tot zeer tevreden zijn over de organisatie en dienstverlening van AT-RECRUITMENT. De organisatie en haar consultingactiviteiten beantwoorden aan de criteria van de norm Qfor ClientScan. 2 Resultaten Consulting Legende scores: nvt: niet van toepassing - 1: heel ontevreden 2: ontevreden 3: neutraal 4: tevreden 5: heel tevreden Percentage algemene indruk: 100% Percentage tevredenheid aspecten: 97% Gemiddelde waarde geëvalueerde aspecten: 4,22/5 Homogeniteitsindex algemene indruk: 100% Homogeniteitsindex tevredenheid aspecten: 95% Gewogen gemiddeld tevredenheidsniveau: 4,36/5 1 Dit klantenonderzoek maakt deel uit van een Qfor audit waarvan het auditrapport kan worden opgevraagd bij MANAGEMENT INFORMATION of de organisatie zelf. 2 De tevredenheidscriteria van de norm Qfor ClientScan bepalen dat minstens 80% van de benaderde klanten tevreden of heel tevreden moet zijn over de organisatie en de geleverde diensten. Copyright Management Information - 2

4 1.2. SAMENVATTING EN CITATEN PER ASPECT Voortraject Alle bevraagden zijn tevreden over de manier waarop zij met AT-RECRUITMENT in contact zijn gekomen. Sommige zijn door de organisatie telefonisch benaderd en andere zijn via via bij hen terecht gekomen. Er gebeurt doorgaans een behoefteanalyse tijdens een persoonlijk gesprek. De samenwerking wordt via overeenkomst vastgelegd. "De offerte was duidelijk. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst en dat is prima voor ons. Wij zijn tevreden hierover." "We werken pas kort samen met AT-RECRUITMENT. Zij contacteerden ons en er is een persoonlijk gesprek geweest. We overliepen de vacatures om onze behoefte te bepalen. Zij hebben een voorstel voor een profiel gedaan. We zijn tevreden hierover." "Ze zijn al meer dan tien jaar onze preferred supplier. We hebben een raamovereenkomst en nieuwe aanvragen worden goed behandeld." "We werken al enkele jaren samen met hen. Zij hebben ons benaderd na het zien van een vacature van ons. Er was een verkennend gesprek. Voor courante profielen sturen wij hen een met het profiel. Voor specifieke profielen zitten wij samen met de organisatie. We zijn tevreden." "Zij zijn aanbevolen via een collega van ons. We hebben een raamcontract en een afspraak per opdracht. Dat werkt goed." "Wij sturen een aanvraag via met de CV van onze kandidaat en de functiebeschrijving. Dan geven zij aan wanneer de testen kunnen plaatsvinden. Dit traject loopt zeer goed en vlot." Uitvoering De klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de consultingtrajecten van de organisatie. Over het algemeen zijn de klanten tevreden over de selectie-, test- en assesmenttrajecten. De helft van de bevraagden waarderen dat de selectie op een gestructureerde manier wordt gedaan. De meerderheid vermelden dat de gevonden profielen kwalitatief zijn. "AT RECRUITMENT heeft nog niet veel searches voor ons gedaan. Een kandidaat heeft tenslotte afgehaakt, maar zij boden een gratis volgende search aan. Dat is wel vriendelijk. De kwaliteit van de profielen is goed." "Ze doen een selectie en testtraject voor ons. Het traject verloopt goed en gestructureerd. Ze kennen onze cultuur en weten wat voor profielen we zoeken. De testen van de kandidaten duren drie uur en zijn een analyse test, een psychologische test en feedback. We zijn zeer tevreden hierover." "Wij zoeken specifieke profielen binnen de ICT. De grootste toegevoegde waarde voor ons is de snelheid en het vinden van de juiste kandidaat: de match tussen vraag van ons en AT-RECRUITMENT." "We hebben momenteel een search lopen via hen. Zij posten de job en kijken ook in hun eigen databank. Ik vind hun grootste toegevoegde waarde dat er een persoonlijke aanpak is en dat ze de search ruimer kunnen trekken als dat nodig blijkt te zijn. Ze leggen de lat hoog en je voelt een echte betrokkenheid." Copyright Management Information - 3

5 Projectmanagement De meerderheid van de klanten zijn tevreden tot zeer tevreden. Eén klant is noch tevreden noch ontevreden over de praktische opvolging van een selectietraject. Deze klant gaf aan dat de doorlooptijd van begin tot eind van een selectie lang duurde voordat goede profielen voorgesteld werden. De meerderheid van de klanten geven aan dat zij binnen de twee à drie weken goede kandidaten voorgesteld krijgen. De telefonische afstemming en het op de hoogte houden van een rekruteringsopdracht wordt door de meeste klanten gewaardeerd. "Er is een lange doorlooptijd van zo n drie weken van het zoeken tot het voorstellen van goede profielen. Het duurt wel lang, maar er is wel een goede communicatie tijdens het zoeken. We worden op de hoogte gehouden via ." "Ze werken zeer snel. Binnen twee à drie weken hadden we al een goede kandidaat. We worden ook goed op de hoogte gehouden via en telefoon." "Voor ons is snelheid belangrijk, maar de kwaliteit staat voorop. De planning verloopt altijd vlot en er is genoeg telefonisch contact tijdens een search." "We hechten geen belang aan deadlines en snelheid. Het gaat om het juiste profiel vinden. We krijgen elke twee weken een update van de search. Indien er geen kandidaten gevonden worden dat zijn er tussentijdse meetings om een andere strategie te bedenken. We zijn tevreden." Rapportering & Tools Meer dan de helft van de opdrachtgevers zijn tevreden tot zeer tevreden over de ontvangen rapporten. Sommige hadden hier geen mening over. De rapportage is doorgaans duidelijk en geeft voldoende informatie over de sollicitant. Het opgemaakte verslag na een testing wordt door de meeste klanten als kwalitatief ervaren. Het helpt de klanten om een beslissing te nemen. "Er is na de test een goede rapportage. Het testverslag is zeer goed en geeft veel informatie over de kandidaat. We zijn zeer tevreden hierover." "Het verslag dat zij opmaken over de kandidaten is wel nuttig." "De rapportering is goed. Wij krijgen CV s van de kandidaten met een rapport, de aanbevelingen en de adviezen over elke kandidaat. Dit is goed voor ons." "Het rapport is duidelijk en leesbaar. Ik ben zeer tevreden hierover." Consultants De consultants worden door de meeste klanten als bekwaam en professioneel ervaren. Twee bevraagden hadden hier geen mening over aangezien zij slechts kort met AT-RECRUITMENT samen werken. De meeste opdrachtgevers geven aan dat de consultants de profielen kennen. Zij kunnen zich inleven in de noden en de cultuur van de klant. Andere positieve eigenschappen die vernoemd worden zijn: een goede kennis van de doelgroep, op dezelfde golflengte zitten en het goed inschatten van de kandidaten. "De consultants zijn professioneel. Ze kennen hun domein. We zijn tevreden." "Het team van AT-RECRUITMENT is heel bekwaam en professioneel. De kennis van het publiek en de profielen zit wel goed. Ik ben zeer tevreden." "Ze zijn professioneel en competent. Ze kennen hun doelgroep en zijn klantgericht." Copyright Management Information - 4

6 "De consultants zijn zeker in orde. Ze doen een goede opvolging van de kandidaten en zijn eerlijk naar ons toe. Ze maken een goede inschatting van de sollicitanten en werken professioneel." "We zitten op dezelfde golflengte met de consultant. Het is een vlotte persoon, professioneel en bouwt een goede relatie met ons op." Natraject Doorgaans heeft AT-RECRUITMENT een jaarlijkse evaluatie met de klanten. Dit gebeurt soms persoonlijk en soms telefonisch. Alle klanten geven aan dat dit op prijs wordt gesteld en sommige benadrukken dat een opvolgings na een aanwerving gewaardeerd wordt. Enkele klanten hadden hier geen mening over. "We hebben een jaarlijkse evaluatie met hen en overlopen de gevonden kandidaten. Dat is prima voor ons." "We kunnen altijd nog bij hen terecht na een traject. Wij debriefen informeel per telefoon. Dat is prima voor ons." "We hebben een jaarlijkse evaluatie waarin we alle dossiers overlopen. Dit is goed voor ons." "Wij krijgen nog een opvolgings na de aanwerving. Dat is zeer goed. Wij kunnen altijd nog bij hen terecht voor vragen achteraf. Ik ben tevreden." Relatiemanagement De meeste klanten hebben één contactpersoon. Zij kunnen deze gemakkelijk via en telefoon bereiken. Zij geven aan dat het contact goed en klantgericht is. "We werken via en telefoon samen. De CV s worden per doorgestuurd en de feedback gebeurt mondeling. Ze zijn altijd beschikbaar en ik vind hen zeker klantgericht." "Ik heb één contactpersoon. Het is een goed contact. Ik kan hem via en telefoon bereiken. Hij koppelt snel terug en er is een goede opvolging indien mijn contact met vakantie is." "Ik heb een vlot contact met onze contactpersoon. Ik kan hem makkelijk per en telefoon bereiken." "Er is een open communicatie. De één op één relatie is zeer goed en we zijn zeer tevreden over het contact." Administratie & Logistiek De meeste klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de administratieve afhandeling. Twee bevraagden hadden hier geen mening over. De offerte en de factuur zijn duidelijk en voldoende gedetailleerd voor de klanten. "De betalingsafspraken worden goed gevolgd. De factuur geeft een gedetailleerd beeld van het project." "De offerte en de facturen waren zeer goed. We kregen zelfs een korting op het tweede profiel zoals afgesproken." "De prijs is correct in vergelijking met andere aanbieders. Ik ben tevreden." Copyright Management Information - 5

7 "De offerte en factuur zijn in orde. Ik heb hier geen opmerkingen over." "De financiële afronding verloopt zeer goed. De offerte en de factuur zijn altijd prima in orde. Ik ben zeer tevreden hierover." Prijs-kwaliteitverhouding Alle behalve één van de bevraagde klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de prijskwaliteitsverhouding. Eén klant is noch tevreden, noch ontevreden aangezien de initiële kandidaat heeft afgehaakt en daardoor tijd is verloren. De meesten vinden de prijs marktconform. De kandidaten worden snel voorgesteld en zijn doorgaans van goede kwaliteit. "We zijn tot nu toe nog niet tevreden. De kandidaat heeft afgehaakt en het zoeken naar een goed profiel duurde lang. De prijs-kwaliteitverhouding is dus niet zo goed. " "De prijzen zijn marktconform. De tijds-resultaatsverhouding ligt zeer goed. We zijn zeer tevreden." "De gevonden profielen voldoen aan onze vraag binnen een goede tijdsbesteding. Ik ben tevreden hierover." "Ik ben zeer tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding. In het begin was er een onderhandeling en die is goed verlopen. Ze zijn transparant en hun prijzen meer dan markconform." "De prijs-kwaliteitverhouding is marktconform. Zij zitten bij het lage percentage op de markt wat prijs betreft. Zij geven hiervoor een goede service." Algemene indruk AT-RECRUITMENT laat bij alle bevraagde klanten een tevreden tot zeer tevreden algemene indruk na. Veel gehoorde uitspraken die de klanten gebruiken om de samenwerking te omschrijven zijn: professioneel, kwaliteitsvol, klantgericht, en mensgericht. De meeste klanten waarderen dat zij geen nummer zijn en zij hebben vertrouwen in het advies van de organisatie. Alle opdrachtgevers bevelen de organisatie aan. Als verbeterpunten geven sommige klanten aan: contact houden met de kandidaten tijdens een rekrutering om hen niet te verliezen, een back-up voorzien van de consultant tijdens een afwezigheid en meer aan naamsbekendheid doen om het vertrouwen te vergroten. "Ik zou AT-RECRUITMENT wel aanbevelen. Ze zijn en werken professioneel. Als verbeterpunt wil ik meegeven dat ze dichtbij de kandidaat moeten blijven om problemen te voorkomen zodat deze niet afhaken op het laatste moment." "Ik heb hen al aangeraden. Ze zijn klein, maar ze kunnen op tegen de grotere aanbieders. Ik ben heel tevreden." "Het is een relatief klein bureau, maar met veel kwaliteit. Ze zijn mensgericht en we voelen ons geen nummer. Er is interpersoonlijk contact en ik zou hen zeker aanbevelen. Ik zie geen verbeterpunten." "Ze zijn betrokken, professioneel en klant en resultaatgericht. Ik heb hen al aanbevolen. Het enige verbeterpunt is dat ze moeten zorgen voor een back-up indien er mensen bij hen vertrekken." "Zij laten bij ons een positieve algemene indruk na. Ik zou hen zeker aanbevelen. Als verbeterpunt of tip zou ik meegeven dat hun naamsbekendheid beter kan, dat maakt het vertrouwen voor nieuwe klanten hoger." "Ik beveel AT-RECRUITMENT zeker aan. Hun sterktes liggen in het vinden van moeilijke profielen. Vooral projectleiders, engineers en telecomprofielen. Ik zie geen verbeterpunten." Copyright Management Information - 6

8 3. VERBETERINGSPUNTEN & SUGGESTIES Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke verbeteringspunten zoals geformuleerd in het klantentevredenheidsonderzoek en/of suggesties van uw klanten die u kunnen inspireren om uw dienstverlening verder te optimaliseren: Eén klant geeft als suggestie aan om goed contact met een potentiële kandidaat te onderhouden zodat deze niet door andere bedrijven wordt aangeworven. Voorzie een back-up tijdens de afwezigheid van een vaste consultant. De naamsbekendheid van AT-RECRUITMENT verbeteren om het vertrouwen en de bekendheid voor nieuwe klanten te vergroten. Copyright Management Information - 7

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training

Square Circle. - Training: in-companyopleidingen op het vlak van management tools, communicatie en media training Inleiding Auditor Officiële naam van de organisatie: Square Circle Maatschappelijke zetel: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Adres: Calabriëlaan 10 bus 30 1200 Brussel - België Telefoonnummer:

Nadere informatie

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd.

Auditor: Lut Kint Toelichtingen: Thomas International Belux is officieel verdeler van de tools van Thomas International Ltd. INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1993 Adres Chaussée de Louvain, 592 Huidige juridische vorm bvba Gemeente 1380 Lasne Oprichting juridische vorm 2005 Tel. 02/351 50 36 Andere vestigingsplaatsen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie

INLEIDING VOORSTELLING ORGANISATIE. Ontstaan, geschiedenis & structuur. Visie 1. Activiteiten & specificiteiten. Bezoek aan de organisatie INLEIDING Officiële naam Start van de activiteiten 1996 Adres Ernest Claeslaan 18 Huidige juridische vorm nv Gemeente 2500 Lier Oprichting juridische vorm 2003 Tel. 03/491 99 33 Andere vestigingsplaatsen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Spiff B.V. 08-07-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Spiff B.V. vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Future Vision BVBA ViBizz 10-08-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Future Vision BVBA vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V.

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V. Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering open Campus B.V. 9-9-2014 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Houthoff Training & Coaching 26-05-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Houthoff Training & Coaching vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Paswerk Klanten (opdrachtgevers en werkgevers) over Paswerk Auteur: Albert Beije Ramirez, Communicatieonderzoeker Datum: 19 januari 2015 Afdeling: Communicatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek VMR Partners BV Commerciële Groei / Training en Coaching 20-04-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van VMR Partners BV vanuit verschillende invalshoeken: vanuit

Nadere informatie

TVDS. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2008 Huidige juridische vorm: Zelfstandig bijberoep - 2008

TVDS. Startjaar van de doorgelichte activiteiten: 2008 Huidige juridische vorm: Zelfstandig bijberoep - 2008 Inleiding Officiële naam van de organisatie: Tom Van de Steen Maatschappelijke zetel: Oude baan 109 1790 Affligem - BE Adres: Oudebaan 109 1790 Affligem - BE Telefoonnummer: 053419418 Faxnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Houthoff Training & Coaching 23-04-2008 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Houthoff Training & Coaching vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Langenberg advies in verandering 23-02-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Langenberg advies in verandering vanuit verschillende

Nadere informatie