Ketenkenners aan de mini Ronde Tafel zijn het roerend eens. Het is geen holy grail. Anderzijds noemen ze ketenregie wel een fenomeen van jewelste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenkenners aan de mini Ronde Tafel zijn het roerend eens. Het is geen holy grail. Anderzijds noemen ze ketenregie wel een fenomeen van jewelste."

Transcriptie

1 Naslagwerk Interview Ronde Tafel Meten is weten Toolkit Een believer Geen holy grail PRF Ketenontwikkeling Keten Excellence heeft al veel kleine verbeteringen opgeleverd. Wat het ook heeft opgeleverd is het naslagwerk de Toolkit. Wie wil weten hoe je de keten inricht: de Toolkit vertelt het! pagina 2 2 Mooiste voorbeeld voor André Biegstraaten, hoofd Organisation & Process Development (O&PD), dat ketens werken, is dat Fortis de ketens gebruikt om de processen bij ABN AMRO te snappen. pagina 3 Ketenkenners aan de mini Ronde Tafel zijn het roerend eens. Het is geen holy grail. Anderzijds noemen ze ketenregie wel een fenomeen van jewelste. Dit bedrijf kan zoveel beter, concluderen de makers van het Process Reporting Framework (PRF). pagina 7 In de keten pagina 4 pagina 8 Hypotheken De keten hypotheken is al heel ver gevorderd met totale grip op de keten. Al is ook daar het nirvana nog niet bereikt. Problemen kunnen we nu wel veel sneller duiden. keten krant eenmalige interne ABN AMRO publicatie 3 maart 2008 Keten Excellence stopt maar excellente ketens stoppen nooit! Want ketens zijn te waardevol voor ABN AMRO. Daarom blijven ze bestaan onder de hoede van de Value Centers. In deze krant een terugblik op wat is bereikt en wat niet lukte. En een blik vooruit naar wat ketens in de toekomst voor de bank gaan betekenen. Onder meer harde klantbeloftes. Keten Excellence zal absoluut gaan bijdragen aan meer marktaandeel en meer klant tevredenheid. Daar ben ik heilig van overtuigd. pagina 3 Voor de eind gebruiker (de klant) zijn de resul taten van het Keten Excellence programma nog te weinig zichtbaar geweest pagina 5

2 2 eenmalige KetenKrant interne ABN AMRO publicatie 3 maart 2008 column Het dok en het schip Insanity is: doing the same thing over and over again, expecting different results. Is dit bedrijf krankzinnig? Nee, natuurlijk niet. Maar elders in deze krant zeggen ketenambassadeurs zelf dit bedrijf kan zoveel beter!. Ik ben het daar van harte mee eens. Meten is weten, en binnen ABN AMRO meten we wel heel veel, maar desondanks weten we heel weinig. We meten processen veel te veel stand alone en kijken onvoldoende naar de gehele keten. Doe je dat wel, dan slaan de meters fundamenteel anders uit. Of we meten zonder vast te stellen of de meters wel relevant zijn. Nog erger! Insanity is doing staat voor mij aan de basis van het Keten Excellence programma dat we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Een keten excellent maken kun je vergelijken met het bouwen van een schip. Je start met een ontwerp. Vervolgens bepaal je welk dok nodig is om het schip te realiseren. Dan pas start het bouwen. Daar heb je mensen voor nodig die weten wat hun rol is en hoe ze aantoonbaar aan het succes kunnen bijdragen. Bij excellent sturen is dit niet anders. Het ontwerp is in de metafoor van het schip het nieuwe besturingsmodel, ofwel het Process Reporting Framework. Dé voorwaarde voor sturen op basis van cijfers. U leest daar elders alles over in deze KetenKrant. Het dok is vervolgens de rapportage, de actuele status van een keten. De excellente ketens vormen uiteindelijk het schip. Van stuurhut tot roer, ofwel van strategisch tot operationeel. Van ontwerp tot bouw, alles sluit op elkaar aan, alles hangt met alles samen. De wensen van de klanten vormen daarbij het uitgangspunt. End-toend moet het proces kloppen. Als de klant bij de notaris zit voor de overdracht van een huis, dan staat het geld tijdig op de rekening! En waarom moet iemand voor het openen van een rekening 26 handtekeningen zetten? Aan al dat soort zaken wordt nu binnen ABN AMRO hard gewerkt. Vanuit de ketengedachte. Vanuit de klant. Er is nog een lange weg te gaan, maar het dok staat er, de randvoorwaarden zijn gecreëerd. Nu nog excellent sturen. What gets measured, gets managed. What gets managed, gets done. De essentie is de vraag van medewerkers ben ik vandaag succesvol geweest?. Deze vraag moet positief beantwoord kunnen worden. En zover zijn we nog lang niet! Voor de medewerkers hebben we nog onvoldoende instrumenten beschikbaar om grip op hun e igen resultaten te hebben! Ooit ontmoette ik Jack Welch, oud topman van General Electric (zie foto). Dit GE wordt algemeen beschouwd als één van de best bestuurde bedrijven ter wereld. Strive to be number one, verzekerde Welch mij. En: It s all about getting results!. Kijk naar ABN AMRO en de financiële wereld van dit moment en je ziet de waarheid achter die uitspraken. Control your own destiny or someone else will en Get better or get beaten, fluisterde good old Jack me nog toe. Als een mantra zitten zijn uitspraken in mijn hoofd. Zonder dat dit tot krankzinnigheid leidt overigens! Serge Simons, programma manager Keten Excellence Toolkit wijst de weg Ketenproces vastgelegd in 3-delige Toolkit Er gaat een wereld schuil achter ketens. En geen organisatie is hetzelfde. ABN AMRO heeft een eigen zoektocht ondernomen naar hoe een keten het beste kan worden ingevuld. Dat proces is vastgelegd in een Toolkit. Wie een keten in wil richten, heeft hiermee een leidraad in handen. Arlene Bosman is één van de mensen achter de 3-delige Toolkit. Over het naslagwerk, dat overigens ook online beschikbaar is, zegt ze: De Toolkit is ontwikkeld voor de ketenregisseur, keten coach en andere deelnemers aan de ketens. In de Toolkit zijn met betrekking tot dertien onderwerpen de best practices opgenomen die we in de afgelopen jaren en met name in het programma Keten Excellence hebben ontwikkeld. Zo is er een hoofdstuk over wat ketens zijn, hoe een keten te starten, governance rond ketens, overlegstructuren en rollen van de diverse deelnemers. Arlene: Met behulp van de Toolkit kun je dus makkelijker een goed lopende keten neerzetten. Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. De eerste jaren hebben we ketenregie op organische wijze ontwikkeld. Inmiddels hebben we voldoende ervaring en kennis om te kunnen zeggen wat het beste werkt. Dat staat allemaal vermeld in de Toolkit. Ketenontwikkeling 9 Business Process Management 2 7 Operationele sturing Deelnemers en rollen in de keten Ketenregie - visie en model Versie ketenregisseursoverleg Versie ketenregisseursoverleg Versie ketenregisseursoverleg 4 Governance Overlegstructuur 3 Versie ketenregisseursoverleg 5 Bestel de Toolkit! Zie intranet en te bestellen via lono ketenregie illustratie: Rick de Vries Ketendefinities Elk vakgebied, elk project, elke afdeling heeft zijn eigen jargon en begrippen. Zo ook Ketenregie. De keten Een keten is een groep van deel processen die door de klant als één wordt ervaren. Ketenregie Ketenregie is de besturingsmethode voor het optimaal beantwoorden van de klantvraag voor een bepaalde productgroep of voor de generieke klantprocessen. Hierbij wordt vanuit de klantwens vastgesteld hoe de bank zo goed mogelijk haar processen end-to-end kan inrichten en besturen. Dit zodat enerzijds de klant optimaal bediend wordt zonder overbodige c.q. onlogische vragen, formulieren enzovoort en anderzijds de bank optimaal het werk inricht efficiënt, kostenbewust, stuurbaar en zonder suboptimalisatie. Het ketenregiemodel loopt dwars door functionele afdelingen heen. Waarom ketenregie? In 2004 scoorde BU NL laag in de benchmark Operational Excellence. Om dit tij te keren en invulling te geven aan de huisbankstrategie, de klant centraal, en het in één keer goed nakomen van de afspraken, is in 2005 gestart met het programma In één keer goed. Ketenregisseur De ketenregisseur is end-to-end verantwoordelijk voor de deelprocessen in de ketens. Ook wel de business process group owner genoemd. Fasen in de keten Een keten doorloopt drie ontwikkelingsfasen: de opstartfase, de fase van het managen van de keten en het optimaliseren van de keten. De snelheid waarmee de keten de fasen doorloopt varieert. Ketencoach Het is de verantwoordelijkheid van de ketencoach om binnen en rondom de keten af te stemmen, te challengen, te coördineren, awareness te vergroten, missiewerk te verrichten en indien nodig te escaleren bij de ketenregisseur dan wel de supportgroep. Procesmanager De procesmanager(s) zijn owner van een of meer processen uit de keten. De volgende taken horen bij deze rol: Sturing op basis van het dashboard Procesbeheer (inhoudelijk) met betrekking tot zijn proces(sen) Uitvoeren activiteiten uit het ketenjaarplan met betrekking tot zijn proces(sen) Issues benoemen en verbeteringen signaleren Zorgdragen dat variatie in de uitvoering gemanaged wordt en flow in het end-to-end proces ontstaat Ketenassistent/ Ketencoördinator De ketenassistent ondersteunt de ketenregisseur in het coördineren van de keten en het doorlopend verbeteren van de klantprocessen binnen de keten(s). De ketenassistent heeft de volgende taken/ verantwoordelijkheden: Faciliteren tactisch ketenoverleg (agenda, notulen, voorbereiden, regelen faciliteiten) Opstellen ketenjaarplan (responsible, ketenregisseur is accountable) Coördineren en monitoren uitvoering ketenjaarplan Trekker van operationele kernteam(s) Bewaken voortgang verbeterinitiatieven, acties vanuit het ketenoverleg Linking pin tussen ketenoverleg en kernteam(s) Content Area Manager inzake de Informatiebank Overlegorganen In het ketenregiemodel is er een drietal overleggen waarin besluiten worden voorbereid of worden genomen. Dit betreft: Supportgroep Ketenregie Ketenoverleg Kernteam Daarnaast is er nog een ketenregisseursoverleg dat is ingericht voor het uitwisselen van ervaringen, gezamenlijke standpuntbepaling en coördinatie tussen de ketens onderling. colofon De ketenkrant is een eenmalige uitgave als afsluiting van het programma Keten Excellence opdrachtgever O&PD/ Keten Excellence hoofdredacteur Serge Simons redactie & concept Ronald Buitenhuis, Deventer fotografie Gerben Hettinga, Deventer grafische vormgeving Martin Raven, Haarlem lithografie Plusworks, Amsterdam drukwerk Pantheon Drukkers, Velsen-Noord

3 eenmalige interne ABN AMRO publicatie 3 maart 2008 KetenKrant 3 André Biegstraaten, hoofd Organisation & Process Development (O&PD): Fortis ziet ketens als prima informatiebron Het Keten Excellence programma dat begin 2007 werd opgestart, loopt formeel op zijn eind. Binnenkort wordt het projectteam ontmanteld. Missie voltooid? Nee, ketenregie is net begonnen, maar moet nu in de organisatie zelf worden opgepakt. André Biegstraaten, hoofd O&PD: Inmiddels is er intern wel het besef dat ketenregie een heilig moeten is. Suboptimale oplossingen in de lijn hebben geen zin. Het gaat om een end-to-end proces. Ik ben een believer geworden Ketenregie zal absoluut gaan bijdragen aan meer marktaandeel en meer klanttevredenheid. Daar ben ik heilig van overtuigd. De producerende indus trie heeft al lang geleden de waarde van goede ketenregie onder kend. Zo is de auto-industrie bijvoorbeeld inmiddels een geolied systeem van lean en mean produceren waarbij alle onderdelen just-in-time door leveranciers worden aangeleverd. En bij een bierbrouwerij komen lege flessen binnen die een paar uur later schoon en hergevuld weer het bedrijf verlaten. Deze processen zijn ook zo inzichtelijk dat exact duidelijk is waar verstoringen optreden. Dienstverlenende bedrijven, waaronder banken, zijn pas een jaar of vijf geleden met dat proces van ketenregie begonnen. De directe aanleiding voor ABN AMRO om iets aan ketenregie te gaan doen, was een onderzoek uit 2004 waaruit bleek dat ABN AMRO van de vier grootbanken het slechtst scoorde op operational excellence. Zowel Postbank, ING als Rabobank scoorden beter. Op de vraag hoe erg dat is, zegt André: Erg. De klant kiest steeds minder vaak voor een product, maar expliciet voor goede dienstverlening. Kijk naar de problemen die UPC had met haar kabelnetwerk. Als het niet functioneert, loopt de klant weg of koopt zijn volgende product bij een ander. Bankproducten onderscheiden zich steeds minder van elkaar. Je wint het op service en dus moeten processen kloppen. Iemand wil niet drie weken op een krediet wachten omdat de bank intern de zaken niet op orde heeft. Geschrokken En dus ging de bank het traject van In één keer goed in. De processen in de gehele keten zo beheersen dat volstrekt helder is wat waar gebeurt. En daar ook op kunnen sturen. Keten Excellence is het achterliggende programma dat ervoor moest zorgen dat processen in een keten inzichtelijk zijn, en waar mogelijk werden oplossingen aandragen voor verbeteringen. Is André geschrokken van wat hij is tegengekomen? Ja, hoewel we natuurlijk wel wisten dat het op veel plekken niet goed functioneerde. Maar soms verbaas je je er wel over dat je als bank 80 jaar kunt bestaan, zelfs een wereldspeler kunt zijn, en toch diverse processen maar matig op orde hebt. Het is voor veel managers ook moeilijk om toe te geven dat ze hun processen niet onder controle hebben, terwijl ze in hun hart weten André Biegstraaten: Het is voor veel managers ook moeilijk om toe te geven dat ze hun processen niet onder controle hebben, terwijl ze in hun hart weten dat het schort. Pink Castle De supportgroep Ketenregie heeft een zogenaamd Pink Castle ontwikkeld. Zoals de uitdrukking al zegt, is het een roze kasteel dat een ideaalbeeld schetst van hoe een keten het beste ingericht kan worden. dat het er aan schort. Het is toch gezichtsverlies om dat toe te geven. Volgens André is ABN AMRO er vooral goed in om incidenten lokaal, in de lijn, op te lossen. Maar dat noem ik suboptimalisatie. Ergens iets oplossen kan best betekenen dat het gehele proces in de keten juist wordt verlengd. Als iets me de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is dat het niet om suboptimalisatie draait, maar om het beheersen van het proces endto-end. Hoewel er stappen gemaakt zijn, is André maar deels tevreden over de vorderingen die het Keten Excellence programma heeft gemaakt. De organisatie is weerbarstig gebleken. Met ketenregie probeer je dwars door de organisatie heen processen te optimaliseren. Maar dat is niet de enige verandering. Onderdelen worden geoutsourced of er spelen andere zaken die ook aandacht vergen. Iedereen is druk met zijn eigen dingen, en daar dwars doorheen wil iemand ook nog de hele keten optimaliseren. Daar zit lang niet iedereen altijd op te wachten. Het zijn toch veel naast elkaar bestaande silo s. Het blijkt vooral een traject van de lange adem. Heel langzaam zie je nu wel de eerste resultaten zichtbaar worden en mensen enthousiast raken. Mooi voorbeeld daarvan ziet André bij de mensen van Fortis. In het integratietraject willen ze grip krijgen op de ABN AMRO organisatie. Ze komen direct bij de ketencoaches en ketenregisseurs uit, omdat zij feilloos kunnen vertellen hoe de hazen lopen. Ze kiezen de keten als ingang om te zien hoe processen in elkaar steken. André zegt van zichzelf dat hij de afgelopen jaren een believer is geworden. Ik dacht eerst dat operational excellence één van de methoden was. Ik zeg nu: Keten Excellence is dé oplossing. De directie ziet dat ook overigens. Zij ondersteunen de gedachte van een goed ketenbeheer. Hypotheken noemt André een schoolvoorbeeld van hoe ketenregie moet functioneren. Ook daar zijn ze er nog niet, maar omdat de keten zo goed in beeld is gebracht, kan nu snel ingegrepen worden bij incidenten. Liefst had hij nog veel meer doorbraken genoemd, maar daar is het toch nog te vroeg voor. Maar luister, de productiewereld heeft ketenregie ook omarmd en daar ook bewezen dat het veel geld oplevert. Het heeft echter vele jaren geduurd voordat daar ketenregie breed geaccepteerd werd. Voor mij hét bewijs dat ook dienstverlenende bedrijven er niet aan ontkomen. Next steps De stand van zaken momenteel is dat in veel ketens inmiddels inzichtelijk is gemaakt hoe processen in elkaar steken. Daar kunnen nu stappen gemaakt worden in het aanbrengen van verbeteringen en het aanbrengen van meters (dashboards). Wat zijn nu de next steps? André noemt er een paar. Allereerst wil hij een nog prominentere rol voor de keten regisseur. Als persoon die boven de partijen staat, moet de ketenregisseur het vertrouwen krijgen van alle betrokkenen dat voorgestelde veranderingen in het belang zijn van alle partijen in de keten. De positie van de ketenregisseur is nog niet manifest genoeg, zijn mandaat moet groter zijn. En verder: We moeten partijen intern er nog meer van overtuigen dat als je op service wilt winnen, processen cruciaal zijn. Dat wordt steeds meer gezien, maar kan nog beter. Maar we zijn inmiddels wel zover dat we het projectteam op kunnen heffen en dat de Value Centers het zelf op gaan pakken. Vanuit O&PD bieden we daar ondersteuning aan. Cruciale vraag tot slot: wat zou er gebeurd zijn als ketenregie niet zou zijn De Ketens In deze krant valt het begrip vaak: de ketens. Maar welke zijn er? Transaction Banking Payments (binnen- en buitenlandse overboekingen) Transaction Banking Cash (GEA s etc.) Transaction Banking Cards (debit cards) Transaction Banking Trade (o.a. letter of credits) Transaction Banking Accounts & Output (o.a. rekeningafschriften) Transaction Banking Pakketten Transaction Banking Commercial Creditcards Consumer Finance Credit Cards Consumer Finance Lenen Kredieten Creditgelden (sparen) Beleggen Verzekeren Particulier Verzekeren Zakelijk Generieke Klantprocessen Particulier Generieke Klantprocessen Zakelijk Hypotheken Klachten opgestart? André: De bedrijven die hun processen op orde hebben, groeien, zij bieden de beste service. De rest verliest marktaandeel. Op termijn zou ABN AMRO echt marktaandeel hebben verloren. Ketenregie zal absoluut gaan bijdragen aan meer marktaandeel en meer klanttevredenheid. Daar ben ik heilig van overtuigd.

4 4 eenmalige KetenKrant interne ABN AMRO publicatie 3 maart 2008 Mini Ronde Tafel is eensgezind: Ketenregie heeft zich bewezen, maar Nee, Keten Excellence is geen holy grail: de oplossing voor alles. Toch vinden de deelnemers aan de mini Ronde Tafel Keten Excellence, ketenregie een fenomeen van jewelste. Ketendenken sluit mooi aan op Meerwaarde: je denkt vanuit de klant. Van euforie is dus nog geen sprake. Zowel ketenregisseurs Remco Meeuwsen en Gert Silva, hoofd O&PD André Biegstraaten als gespreksleider Joost Vijvers (O&PD), vinden dat daarvoor de gerealiseerde verbeteringen nog te mager zijn. Voor de eindgebruiker (de klant) zijn de resultaten van het Keten Excellence programma nog te weinig zichtbaar geweest. De voorbeelden die wel te melden zijn, geven echter ook direct de kracht van ketendenken weer en nadert bij de gesprekspartners toch wel langzaam dat euforische gevoel. Gert: We hadden ooit een probleem met geldautomaten. De beschikbaarheid bedroeg maar 85 procent. Niemand wist exact de oorzaak. Dat probleem hebben we toen getackeld door in een keten de problemen te benaderen. Het bleek dat er te veel in deeltrajecten werd gedacht en gewerkt. Niemand had het totaal van de keten in de hand. In korte tijd was de beschikbaarheid procent. Internetfraude Zeker in tijden van crisis bewijst keten denken zijn waarde. Neem de problemen even geleden rond internetfraude. Dat schreeuwde om een snelle reactie en dankzij het inschakelen van de keten, kon spoedig met een oplossing worden gekomen. André zegt: Heb je een keten onder controle, kun je snel inzichtelijk maken waar de problemen zitten. Volgens Gert is het kenmerk van een goede keten dat je er niets van ziet. Dat de klant het als normaal ervaart dat alles goed verloopt. Dan heb je de processen onder controle. Vergelijk het met een Coca-Cola fabriek. Zolang de lopende band loopt, is er geen probleem. Valt-ie stil, dan is opeens manifest dat het verkeerd gaat. Het is dan de kunst om snel het probleem te tackelen zodat het proces voort kan. En waar dienstverlening in het verleden nog wel eens schutterde in het op orde hebben van processen, is juist daar afgelopen jaar veel vooruitgang geboekt, stelt Remco. De basis is nu gelegd. De processen zijn beschreven en de eerste dashboards zijn klaar. Het is jammer dat we nog niet een hele grote lijst van successen kunnen tonen, maar het zit er wel aan te komen. Ik vind ketenregie een fenomeen van jewelste. Gert deelt zijn mening: De randvoorwaarden zijn er. We weten nu hoe we een keten op moeten zetten, we weten hoe je met governance om moet gaan. We hebben inmiddels ook onze dosis weerbarstigheid in de organisatie gehad. Nu moeten we gaan laten zien aan de organisatie dat de keten werkt. Wat helpt is dat we als ketenregisseurs nu een pet op hebben met twee strepen op de mouw. Met gezag kun je meer voor elkaar krijgen, hoe plat dat ook klinkt. En passant loopt Alexandra Philippi voorbij. Joost vraagt haar wat ze van ketenregie vindt? Het beste dat ons is overkomen, luidt haar veelzeggende antwoord. Remco wijst daarbij nog eens op het Meerwaarde programma van de bank. Daarin hebben we de klant centraal gesteld. Ketendenken is per definitie denken vanuit de klant. Dwars door alle onderdelen van de bank heen, kunnen opereren. Hoe ervaart de klant de problemen waar-ie tegenaan loopt? Dat moet je oplossen en niet naar elkaar gaan wijzen. En juist dat kan veel beter vanuit de ketengedachte. André voegt er nog aan toe dat Keten Excellence extra waarde heeft gekregen door veranderende marktomstandigheden. We outsourcen mensen en diensten, we offshoren, we creëren monolines, we zien de klant meer via internet dan in het kantoor De interne- en de buitenwereld zijn zo veel complexer geworden. Dan is het des te belangrijker dat je je processen beheerst. Joost denkt al vooruit. Kijk naar iets als bankkosten. Zeer actueel momenteel. De Consumentenbond stelt er vragen over. Dankzij de dashboards kunnen we alles inzichtelijker maken. Kosten, risico s, klanttevredenheid Noem maar op. Holy grail André waarschuwt dat er ook weer niet te veel dashboards mogen komen. Dat maakt het weer diffuus. Gert: Er mogen best veel meters onderin de piramide zijn, maar bovenaan de piramide hoef je maar naar één meter te kijken: werkt een proces of niet. En de tafel is het er wel over eens dat ze daarbij Utopia nog lang niet hebben bereikt. En het is ook geen holy grail. Remco: Eigenlijk is ketenregie ook helemaal niet moeilijk. Het is gewoon werk, alleen wel heel veel werk. Dat maakt het lastig. André: Het is een lang consciëntieus proces dat je maanden, jaren moet volhouden. Dat vergt veel energie, maar uiteindelijk levert het heel veel voordelen op. Al ketencase# Niemand kan er omhe Ketenregisseur Marc Eecen. Zijn keten Generieke Processen haakte pas in september 2007 aan bij het Keten Excellence programma, maar heeft nu al de eerste resultaten geboekt. VCZ Generieke Processen Processen kunnen nog beter, zeker als je door de bril van de klant kijkt Bij het Value Center Zaken zijn ze wat betreft de keten Generieke Processen pas in september 2007 aangehaakt bij het Keten Excellence programma. Toch zijn er nu al de eerste resultaten geboekt. De top drie van te verbeteren processen voor 2008 luidt als volgt: klant worden, wijzigingen rechtsvorm en wijziging handtekeningbevoegdheid. Al deze processen zijn goed, maar kunnen nog beter, zeker als je door de bril van de klant kijkt. Ze zijn niet snel tevreden bij het VC Zaken. Klanten die medewerkers opvoeren die handelingsbevoegd zijn en dus met een handtekening bankzaken mogen doen, worden in 87 procent van de gevallen correct behandeld. Het proces loopt dus gesmeerd, zou je denken. Slechts 3 procent komt terug naar de klant omdat er iets in het proces niet klopt en de handtekening niet wordt geaccepteerd. Ketenregisseur Marc Eecen rekent voor dat slechts eigenlijk niet goed is: Als bank ontvangen we per jaar heel veel nieuwe zakelijke klanten. Dan is 3 procent wel een paar duizend ontevreden klanten. Dat vinden we te veel. En dus gaan we dit proces aanpassen. In het proces klant worden zijn inmiddels al stappen gemaakt. Zo zijn er nu heldere instructies voor accountmanagers, en medewerkers hebben daar

5 eenmalige interne ABN AMRO publicatie 3 maart 2008 KetenKrant 5 is er nog niet ketencase#2 We hebben nog te weinig echt het verschil gemaakt VCP Generieke Processen We hebben uitgerekend dat een klant voor een gemiddeld pakket 26 handtekeningen moet zetten. was het alleen maar omdat nu mensen elkaar in de keten leren kennen. Gert voegt daar nog het volgende aan toe: Soms wordt er wel eens gedacht dat ketenregie vooral grote issues moet oplossen. In mijn ogen is dat niet zo. Veel dissatisfiers zijn opgelost en heel veel grote issues zijn er momenteel niet binnen de bank. Maar juist voor heel veel kleine issues is ketenregie belangrijk. Voor veel klanten los je kleine irritaties op. Misschien minder zichtbaar, maar wel heel belangrijk. Het moet voor ketens ook niet het ambitieniveau zijn om alleen big issues op te lossen. Dan schieten we ons doel voorbij. André is het er roerend mee eens. Daarom is het ook goed dat ketenregie nu weer onderdeel wordt van de Value Centers en niet langer een apart project is. Dat was goed om het in gang te zetten, nu moet het autonoom verder. Overall conclusie aan deze mini ronde tafel luidt dan ook dat ketenregie op de kaart van ABN AMRO staat, dat steeds meer mensen er gebruik van maken en dat ook na de integratie ketendenken zal blijven bestaan. Joost: Bij Fortis zijn ze in ieder geval ook enthousiast over onze aanpak! Van links naar rechts: Joost Vijvers, André Biegstraaten, Gert Silva en Remco Meeuwsen Voor de eindgebruiker (de klant) zijn de resul taten van het Keten Excellence programma nog te weinig zichtbaar geweest Moet hij zijn keten een rapport cijfer geven, dan wordt het voor plaatsvervangend ketenregisseur van VCP Generieke Processen Twan Biemans een zeven. Dat moet hoger, maar we kwamen uit een onvoldoende situatie. Volgens Twan Biemans is de tijd in het project Keten Excellence wat betreft VCP Generieke Processen in ieder geval goed besteed. We hebben een flink aantal processen al inzichtelijk gemaakt. We kunnen nu waardevolle verbeteringen door gaan voeren en dan gaat de klant ook echt merken dat er iets gebeurt. Het zit eraan te komen. De keten VCP Generieke Processen bestaat pas sinds Toen ook drong het besef door dat de bank wel erg productgericht was en het mensaspect ondergeschoven was. Het was ook de tijd dat in de huisbankstrategie de draai weer werd gemaakt richting klant. Vooral bij generieke processen, daar waar dus eigenlijk niet het product maar de wereld (levens events) van de klant centraal staan, wordt manifest waar de klant van de bank als mens tegenaan loopt. VCP Generieke Processen heeft in eerste aanleg zes processen gedefinieerd om als keten te beschouwen. Dat zijn: klant worden, handtekeningenadministratie, echtscheidingen, verhuizingen/adreswijzigingen, overlijden en klachten. Twan over zijn eerste bevindingen: Het is onvoorstelbaar hoeveel processtappen al deze gebieden in zich herbergen. Het lijkt zo simpel, maar is o zo complex. Neem het klant worden proces, simpeler kan toch niet. Rekening openen en klaar Twan: We hebben uitgerekend dat een klant voor een gemiddeld pakket 26 handtekeningen moet zetten. Het liefst willen we naar één Plaatsvervangend ketenregisseur van VCP Generieke Processen Twan Biemans: Er zit nog veel in het vat. handtekening. Ik geef het maar als voorbeeld van hoeveel processtappen er zijn en hoe complex het is om het allemaal schematisch in kaart te brengen. Bij zowel klant worden als klachten is dit ketenonderdeel nog niet verder gekomen dan het inzichtelijk maken. Zichtbare verbeteringen voor de klant moeten nog komen. Bij de andere focusgebieden zijn wel vorderingen voor de klant gemaakt. Zo is echtscheiden nu een onderwerp waar de bank aandacht aan geeft op internet, in een brochure en op de bankshops. Twan: Over dat proces was totaal geen informatievoorziening richting de klant. Toch komen scheidingen ook binnen onze klantgroep voor. Bij de handtekeningenad ministratie is de doorlooptijd inmiddels verkort van elf naar zeven dagen. En bij het proces overlijden is de grens van de erfrechtverklaring dankzij ketenregie opgerekt van naar euro en is de expiratie van levensverzekeringen aangepakt. Adreswijzigingen kunnen nu met behulp van de e.dentifier direct worden doorgevoerd. Twan: Het zijn nog allemaal kleine resultaten die echter wel al direct knelpunten oplossen. En er zit nog veel in het vat. Als bewijs van de vorderingen verwijst hij naar de keten Generieke Processen bij het VC Zaken. Die zijn iets later begonnen, maar komen bij ons shoppen hoe we het hebben aangepakt. Dat vind ik mooi. Twan Biemans is inmiddels zo overtuigd van keten regie dat hij zichzelf graag als ambassadeur wil opwerpen. Denk je in ketens, loop je niet het risico van suboptimalisatie. en: het draait om de klant inmiddels ook een webbased training voor gevolgd hoe nieuwe klanten in één keer goed moeten worden vastgelegd in de systemen van ABN AMRO. Ook voor onze nieuwe klanten is het nu in één keer duidelijk welke documenten er benodigd zijn voor klantacceptatie, en dit is via de internetsite van ABN AMRO te vinden. De grootste doorbraak is echter wel dat er voor de marktgebieden inmiddels zogenaamde Documentatiedesks bestaan die ervoor zorgdragen dat de klant wat betreft documentatie (KvK-gegevens, identificatie etc.) nog maar met één loket te maken krijgt. En dat geldt voor Corporate Clients, maar ook voor MKB-relaties die rekeningen in het buitenland willen openen. Marc: Hij wordt dus niet meer door drie afdelingen benaderd voor formulieren of handtekeningen. En zo zijn meer verbeteringen te melden. Inmiddels wordt bijvoorbeeld ook veel sneller dan in het verleden de juiste bestuurder aan de juiste rekening gekoppeld. Nummer twee in de top drie voor 2008, is het proces rondom het wijzigen van een rechtsvorm. Een eenmanszaak, VOF of BV i.o. wordt bijvoorbeeld een BV. Dankzij ketenregie zijn de processtappen nu bekend en worden daar waar nodig aangepast. Jo-Janneke Coopmans is procesmanager binnen het keten-team voor generieke klantprocessen en zegt: We gaan naar een AIDA-sys teem: Alle Informatie Door Aanklikken. Een accountmanager hoeft de wijzigingen maar aan te klikken en het wordt allemaal geregeld. De nieuwe tool Match Player zorgt daarvoor. Mooie is dat we daarmee straks vooroplopen als de nieuwe wetgeving rond personenvennootschappen (VOF s e.d.) gaat veranderen. We kunnen met onze systemen dan heel snel de aanpassingen maken. Jo-Janneke is inmiddels groot voorstander van ketendenken. Ik zit vaak in die ketenvergaderingen en dan zijn nog altijd heel veel mensen bezig om vanuit de bank (het product) te denken. Ik zit daar met de pet van de klant op. Hoe ervaart de klant nu een proces? Ik word dan vaak lastig gevonden als ik weer over de klant begin te zeuren. Maar niemand kan er omheen: uiteindelijk draait het om de klant. Met die focus kan ik vergaderingen power geven. Zij zegt dat er nog veel stappen te maken zijn: Wat we nu nodig hebben is kwantitatieve informatie. Dan kunnen we dashboards gaan inrichten en dan kunnen we echt grote stappen gaan maken. De Toolkit vertalen naar de praktijk Een ketencoach over de rol van een ketencoach Jan van Hooff is één van de ketencoaches die vanuit O&PD de ketens helpt bij het inrichten van de keten. Hij is coach bij de keten Hypotheken. De herinrichting en overdracht moet nog worden opgezet en uitgevoerd, maar de keten is al een heel eind op streek. Over zijn primaire doel zegt Jan: Je doet heel veel, maar het belangrijkste is om de keten end-to-end te laten denken. Dat de klant een one stop shop wil en dat alle onderliggende problematiek van processen hem niet interesseert. Wij als organisatie moeten daaraan voldoen en dat betekent dat we onderling goed samen moeten werken. Ofwel, een volmaakte keten vormen. In de opstartfase van de keten Hypotheken is Jan vooral bezig geweest om de structuur van ketendenken vorm te geven. Wie moet er aan tafel zitten, waar heb je het over, wie is er verantwoordelijk, wat is een goede overlegstructuur? Jan: Wat je eigenlijk doet, is de Toolkit in praktijk brengen. Je adviseert hoe je een keten optimaal inricht. Inhoudelijk sparren, de agenda van de ketens meebepalen, wokshops ketenregie organiseren, pain in the ass zijn Jan noemt een waslijst van acties waarmee hij zich binnen de keten Hypotheken bezig heeft gehouden. Inmiddels vindt hij dat hij bij Hypotheken overbodig geworden is. Die keten is inmiddels zo goed gestructureerd dat ik weer wat anders kan gaan doen. Een andere keten helpen bijvoorbeeld.

6 6 eenmalige KetenKrant ketencase#3 interne ABN AMRO publicatie 3 maart 2008 Ketenregisseur Rogier Nieuwkamp: Waar we uiteindelijk naar toe willen, is dat pakketten modulair gekocht kunnen worden. Eigenlijk zijn we een keten over Keten Pakketten Door het goed inrichten van de keten, is verkoop van pakketten aantoonbaar gestegen De keten Pakketten heeft zelf in feite geen product. Ze bundelt immers uitsluitend losse producten en is daarom een bijzondere keten. Ketendenken heeft ons veel goeds gebracht, concludeert ketenregisseur Rogier Nieuwkamp. Problemen aanpakken is nu al bijna een routineklus. Terwijl het tot voor kort vooral het managen van incidenten was. Het was meer regel dan uitzondering. Productdivisies pasten zaken in hun deelgebiedje aan en vlak voor een introductie was het van oh ja, we moeten ook Pakketten nog informeren. Die tijd is echt voorbij laat Rogier weten. Dankzij het ketendenken is pakketten nu vanaf het begin overal bij betrokken. Ging er in het verleden iets bij een product verkeerd, dan ging het zeker in pakketten verkeerd, schetst Rogier. Omdat het constant incidenten management was, werd vaak vergeten pakketten te informeren. Hij noemt als een van de zegeningen van de keten dat mensen elkaar in de organisatie veel beter weten te vinden. Je moet je eens indenken met hoeveel mensen we als pakketten moesten schakelen. Omdat we met iedere keten in dit bedrijf te maken hebben, was het een wirwar aan relaties. Nu zitten we in kernteams met altijd dezelfde mensen. Het kernteam doet de voorbereiding voor het ketenoverleg zodat het ketenoverleg steeds meer op tactisch niveau kan plaatsvinden. We hebben heel veel tijd en energie gestopt in het vaststellen wie waar nodig is. Zo is nu duidelijk wie de regie heeft bij veranderingsprocessen. Er is een bewustzijn gegroeid dat we afhankelijk van elkaar zijn en het samen moeten doen. Voert sales een campagne, dan weten we nu dat we ook extra mensen in de backoffice nodig hebben. We zijn inmiddels zo ver in het denken in ketens dat we daar nu al op sturen. Hij gaat zelfs zo ver door te stellen dat aantoonbaar is dat door het goed inrichten van de keten, de verkoop van pakketten is gestegen. Via werklijsten ontvangen medewerkers notificaties en escalaties van nog openstaande pakketaanvragen. Er is dus Process Reporting Framework Dit bedrijf kan zoveel beter ABN AMRO maakt een 4,5 miljard euro winst per jaar. Programmamanager Keten Excellence, Serge Simons stelt het botter dan hij bedoelt, als hij zegt: Eigenlijk had dat 7 miljard kunnen zijn. We sturen hier nog onvoldoende op relevante cijfers. In analogie van Wouter Bos zegt Jerom Oudejans (MIS): Dit bedrijf kan zoveel beter. Zo wordt sturen op bijvoorbeeld PPP s dankzij het Process Reporting Framework nu pas echt mogelijk. Het inrichten van de ketens, het inzichtelijk maken van de processen, het aanpakken van de procesverstoringen. het is allemaal de opmaat tot iets veel groters. En met dat groters zijn onder andere Max Karssen (O&PD) en Jerom Oudejans binnen het programma Keten Excellence bezig geweest. Misschien is het volgende een beetje platgeslagen metafoor, maar wel één die alles vertelt. Jerom en Max zijn het afgelopen jaar bezig geweest om een cockpit te bouwen, waardoor sturen van ABN AMRO veel beter mogelijk wordt. Als de piloot in een vliegtuig iets minder gas geeft, heeft dat tot gevolg dat het toestel zal dalen. Zet-ie de flappen van de vleugels omlaag, zal het toestel vaart minderen. Met minder bagage is ook minder brandstof nodig. Het een heeft gevolgen voor het ander. Alles staat letterlijk in een keten in relatie tot elkaar. Een piloot krijgt echter alleen de aller, allerbelangrijkste knoppen te zien. Daar waar in het verleden bij ABN AMRO aan knoppen werd gedraaid, had dat met name invloed op het geïsoleerde deelproces. De mammoet ging echter onverstoorbaar verder. Door ketens in te richten met meetbare doelen, wordt het effect van draaien aan knoppen zichtbaar voor het gehele proces. Daarvoor waren allereerst goedlopende ketens nodig, en nu dat steeds beter lukt, kan de stap gemaakt worden naar daadwerkelijk sturen. Process Reporting Framework Basis van dat alles is het zogenaamde Process Reporting Framework (PRF). In dat proces zijn vijf resultaatgebieden vastgesteld: inkomsten, kosten, tijdigheid, kwaliteit en risico s. Aan de leiding van een keten of unit de taak om hierin prioriteiten te stellen. Max: Je kunt niet overal zicht op hebben, dus de keten moet focussen. Stel de business kiest voor het sturen op kosten. Het PRF is zo ingericht dat gestuurd kan worden op operational losses, kosten uitbesteed werk, personele kosten en overige kosten. Aan al die variabelen zijn meters gehangen. Maar ook deze meters zijn weer onderverdeeld en gekoppeld aan operationele meters. Het is een constant meten, tot op de werkvloer, hoe een proces exact verloopt. Zo maken we inzichtelijk waar de echte problemen zitten. Tot diep in de keten kun je daardoor de variatie in je processen managen. Laag meten om hoog te kunnen sturen. En waar de business dit jaar bijvoorbeeld kiest voor kosten als focusgebied, kan volgend jaar bijvoorbeeld inkomsten gekozen worden. Steeds weer worden dankzij de meters aanpassingen in het proces gedaan waardoor het uiteindelijke resultaat verbetert. Stapsgewijs worden zo in alle vijf de resultaatgebieden structureel verbeteringen aangebracht en overall dus in het gehele bankbedrijf. Serge: Het kan niet anders, of dat moet je terug zien in de winstcijfers. Als concreet voorbeeld noemt hij de Er is de afgelopen jaren aan een cockpit gebouwd, waardoor sturen van ABN AMRO veel beter mogelijk wordt. efficiency ratio van de bank. Die is al jaren structureel te hoog. Door het PRF hierop los te laten, kun je veel inzichtelijker maken waar de echte problemen zitten. Zowel aan de kostenkant als de inkomstenkant. Dankzij dit systeem wordt bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt waar de bank procesmatig aan verdient en waaraan niet. Verandering mindset Ander voorbeeld. Straks is heel simpel te zien hoeveel leads per product er zijn, hoeveel offertes daar uitgekomen zijn en wat de conversieratio is. En waarom heeft verkoper A er dan veel meer verkocht dan verkoper B? Max: Daar waar we nu PPP s invullen met vaak vage criteria, kunnen we straks sturen op valide cijfers. De vraag is een beetje of de medewerkers daar wel heel erg op zitten te wachten. Als straks tot op individueel niveau mensen gemonitord worden op zowel positieve als negatieve aspecten, kunnen ze daar wel eens nerveus van worden. Jerom: Wat belangrijk is, is dat medewerkers zelf kunnen sturen op duidelijke resultaten, en dat het nieuwe managen daardoor een verandering in de mindset van dit bedrijf betekent. Het dwingt een andere manier van leidinggeven af. Straks

7 eenmalige interne ABN AMRO publicatie 3 maart 2008 KetenKrant 7 de keten heen een offerte de deur uit, maar de klant heeft nog geen antwoord gegeven. Dat registreren we nu, zetten verkoop er nog eens achteraan en dat leidt direct tot een hogere conversieratio. Vroeger gebeurde dat niet of in ieder geval niet gestructureerd. Nu hebben we een hele heldere werkwijze. En zo is ook de totale doorlooptijd van het aanvragen van een pakket, tot het in huis hebben van alle losse producten met minimaal een dag verkort. En nieuwe pakketmodules (winkel/ webwinkel bijvoorbeeld) konden veel sneller de markt op dankzij het ketendenken. Rogier: Verbeteringen in onze keten zitten op heel veel fronten. Zo waren vroeger soms wel drie productmanagers bezig met het oplossen van een probleem/issue. Nu is dat er in principe maar één en omdat we veel beter elkaar goed weten te vinden, kan-ie ook nog eens veel sneller schakelen. Met gepaste trots zegt Rogier dan ook, dat het aantal issues bij pakketten, daar waar de keten nog niet optimaal functioneert, bijna op is. Ja, ik durf echt te stellen dat we nu de volgende fase in kunnen. Door het inrichten van dashboards kunnen we nu echt gaan sturen op verkoop of bijvoorbeeld het terugdringen van de kosten. En daarmee wordt de weg voorbereid op een nieuwe fase. Rogier: Waar we uiteindelijk naar toe willen, is dat pakketten modulair gekocht kunnen worden. Dat de klant alleen maar hoeft aan te vinken welke producten hij naast het standaardaanbod in zijn eigen pakket wil. Door het samengaan met Fortis kunnen we dat niet als een big bang gaan introduceren. Daarom doen we het nu in kleine stapjes. Zo willen we dit jaar nog een zakelijk/privé pakket aanbieden (bijvoorbeeld voor studenten die een eigen bedrijf beginnen tijdens hun studie) en een nieuw zakelijk pakket creëren voor verenigingen & stichtingen. Dankzij de keten denken we nu veel meer in commerciële kansen en minder in puur productbeheersing. Dat is een hele grote stap voorwaarts. De keten is nu al redelijk excellent, maar door nu aan commerciële knoppen te gaan draaien, kunnen we m steeds excellenter maken. Pas nog moest om compliance redenen de Privé Limiet Plus uit een pakket verdwijnen. Rogier: Voorheen zou iedereen om zich heen hebben gekeken wie dat moest gaan doen. Nu is direct helder wie je nodig hebt. En je weet zeker dat we niks vergeten. ketencase#4 Aantal fouten moet omlaag kan op basis van relevante data worden gestuurd. Ook door de medewerkers zelf! En dat laatste is cruciaal voegt Serge eraan toe. Tot op heden werd er veel te veel op de onderbuik of van bovenaf gestuurd. En de vraag is of de medewerker dat wel prettig vindt. Volgens mij wil de medewerker aan het einde van de dag graag zien hoe succesvol hij of zij was. Dat kan straks. Dat geeft mensen zelfs trots, is onze ervaring met reeds gerealiseerde operationele dashboards. Los daarvan, uiteindelijk draait het erom hoe succesvol de business is. Dit systeem zal de sturing op opbrengsten sterk verbeteren. Max vult aan: Wat we feitelijk doen is de gehele organisatie onderverdelen in mini-company s. En die geef je relevante stuurmiddelen in handen. Niet om te controleren maar om te managen. Concreet zal dit bijvoorbeeld betekenen dat het blauwe boekje op de schop gaat. De vijf eerder genoemde resultaatgebieden zullen leidend worden. De huidige dashboards die daar in staan worden vervangen door nieuwe meters. Gehele proces inzichtelijk Max: De oude meters gaven eigenlijk alleen de stand alone situatie weer. De nieuwe meters laten zien hoe de gehele keten functioneert. Het gehele proces wordt er inzichtelijk mee. En rapportages worden ook veel betrouwbaarder. Ze geven de actuele situatie beter weer. Komen er zo niet veel te veel meters? PRF gaat heel inzichtelijk waar de bank procesmatig aan verdient en waaraan niet Daar waar we nu PPP s invullen met vaak vage criteria, kunnen we straks sturen op valide cijfers Wordt het daar niet onoverzichtelijk van? Serge: Dat hangt van het niveau af waarop je kijkt. Als leiding van de BU NL hoef je bijvoorbeeld alleen per unit naar de vijf hoofdgebieden te kijken. In de lagen daaronder rapporteren we indicatoren die voor hen van belang zijn. Je moet voor je eigen niveau de juiste KPI s definiëren. Sturen op cijfers zal 2008 gaan domineren, voorspellen de drie tot slot. Ze introduceren daarbij nu al een nieuw management tool: visual management. Evenals het PRF één van de vele instrumenten van de Lean Six Sigma management filosofie. Zodat piloten aan de hand van hun cockpit data zien of ze al dan niet op koers zitten. Voor nu is het: Ready for take off. Connie Beentjes(links), Head of Payment Operations & Investigations en Monique Vogelzang, Head of Incoming & Outgoing Payments. TB Payments De keten probeert om de promillen aan fouten die er zijn, nog verder terug te dringen Honderdduizenden, misschien wel miljoenen betalingen per dag lopen er via de systemen van TB Payments. En ja, dan gaat er wel eens iets fout. Vaker fouten van de klant dan van de bank overigens, maar dat ontslaat de keten er niet van om de promillen aan fouten die er zijn, nog verder terug te dringen. Het foutenpercentage is nauwelijks in cijfers achter de komma aan te geven. Maar ja, dan komt toch dat telefoontje van de klant die zegt dat de bank twee keer een betaling heeft uitgevoerd. Connie Beentjes, Head of Payment Operations & Investigations: Heel vaak heeft de klant dan bijvoorbeeld twee keer een betaling op internet gedaan omdat-ie dacht dat het eerst misging. Kunnen we er als bank dus eigenlijk niets aan doen, maar je moet het wel oplossen. Het gaat erom dat de klant het als een fout ervaart. En dus is het belangrijk dat we enerzijds met de klant in dialoog gaan en anderzijds het als een signaal zien om dit soort klachten in de toekomst te voorkomen door aanpassingen in onze systemen. Het doel van TB Payments is om het aantal investigations zo laag mogelijk te houden. De ervaring leert dat een groot aantal investigations eenvoudige navragen zijn, die via internet of CCC af te handelen zijn of middels een telefonische navraag. De voorkeur gaat hiernaar uit want een schriftelijke afhandeling (case) kost meer dan een telefonische (call). Belangrijker nog is dat de klant sneller wordt geholpen waardoor de klanttevredenheid zal toenemen. Monique Vogelzang, Head of Incoming & Outgoing Payments, noemt nog een voorbeeld van waar het wel eens misgaat. Betalingen tussen landen in de Europese Commissie gaan sneller en goedkoper indien de juiste IBAN en BIC worden gebruikt. Als klant moet je echter maar afwachten of deze ook op de factuur staan als je een buitenlandboeking moet doen. Het is onze taak als keten om de klant wegwijs te maken hoe hij zo n IBANnummer kan achterhalen. Dat scheelt ons tijd en er komen veel minder foutmeldingen door. Of neem de klant die één keer per jaar een bedrag naar Frankrijk moet overmaken. Veel klanten zijn hier toch huiverig voor aangezien dit net weer even anders gaat dan een boeking binnen Nederland. Infoschermen binnen bijvoorbeeld Internetbankieren moeten daarom zo simpel zijn, dat iedereen het kan begrijpen. Dat alles en nog veel meer ligt op het bordje van de keten TB Payments. Zijn er vanuit de ketenregiegedachte nu al stappen gemaakt die tot een beter proces hebben geleid? Dat gaat Connie en Monique te ver. De keten bestond al en functioneerde redelijk goed. De grootste winst van het denken in ketens is echter volgens hen, dat er nu veel meer zicht is in wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is. Connie: We hebben het ketenoverleg teruggebracht tot mensen met een mandaat. Ook is er een kernteam opgestart. Zowel voor cross-border Payments als voor domestic Payments kunnen we nu veel sneller issues prioriseren en aanpakken. Die issues zijn bij TB Payments verdeeld in quick wins, essentiële zaken en lange termijn wensen. Quick wins zijn vooral te halen uit het sneller schakelen en informeren binnen de keten. Zo n IBAN problematiek aanpakken door betere uitleg op Internetbankieren is ook een voorbeeld van een quick win. Een werkgroep is daar nu mee aan de slag om de communicatie naar de klant daaromtrent te verbeteren. Monique: Voor grotere zakelijke klanten hebben we al een team van specialisten die proactief bellen met de klanten waar we zien dat het erg vaak verkeerd gaat. Dit levert dus minder fouten aan de achterkant en ook minder vragen aan de voorkant van de keten op. Monique voegt daar nog aan toe dat Operations graag het accountmanagement ondersteunt. Veel klachten van klanten komen daar terecht, terwijl de specialistische kennis bij Operations zit. Door meer informatie en inzicht te geven aan de medewerkers in de sales hoeven ze de klant dus steeds minder door te verwijzen.

8 8 eenmalige KetenKrant interne ABN AMRO publicatie 3 maart 2008 Hoe nu verder? We gaan keiharde klantbeloftes afgeven Het programma Keten Excellence mag dan formeel stoppen, dat wil niet zeggen dat het traject van ketens beheersen binnen ABN AMRO ermee ophoudt. Sterker: het ketendenken wordt met extra kracht voortgezet. In de wetenschap dat excellente ketens concurrentievoorsprong opbouwen en dus nooit meer zullen stoppen. Waren processen en service excellence tot op heden hoofdkantoor speeltjes, feitelijk worden processen straks een marketingactiviteit Het programma Keten Excellence heeft het afgelopen jaar vooral gefungeerd als aanjager. Met name om het ketendenken dat al bestond binnen ABN AMRO van een extra impuls te voorzien. Die rol wordt nu door de lijn overgenomen. Anders gezegd, in plaats van gestuurd vanuit O&PD, vanuit de staf, gaat de business nu zelf het beheer van de keten en het aansturen ervan overnemen. Mission completed voor O&PD dus, hoewel O&PD nog wel actief blijft in de support en zal helpen bij het inrichten van de ketens. De missie voor de Value Centers begint nu feitelijk pas. Was Keten Excellence gefocust op een paar ketens, de komende maanden zullen alle processen in de ketens in kaart worden gebracht en waar nodig aangepast. En daarna blijven we doorgaan met verbeteren. Ketenregisseur Remco Meeuwsen: Keten Excellence was de aanzet, nu gaan we diepte in. Door de ketens zorgen we ervoor dat Operations en de Value Centers dezelfde doelen en tijdslijnen kennen, met regie vanuit verkoop. Het is beter voor de klant als hij op een zelfde manier wordt bediend. Alexandra Philippi, hoofd Products & Processes VCP geeft SEMTEX! een knallend begin. SEMTEX! is de opdrachtgever voor de O&PD processenfabriek waarin meer dan vijfhonderd processen worden beschreven. En, voegt Remco, eraan toe: Door Keten Excellence zijn we nog beter in staat ook onze leveranciers te managen. Dankzij het end-to-end denken is duidelijk geworden dat verbeteringen niet mogelijk zijn zonder ook de voorkant, bijvoorbeeld Equens bij batchbetalingen, mee te nemen in de analyses. Het helpt ons zichtbaar te maken waar de bottlenecks zitten in de overdracht van de ene partij naar de andere. SEMTEX! Komende tijd zal de ABN AMRO organisatie geregeld geconfronteerd gaan worden met het fenomeen SEMTEX! (Service Excellence Management Team EXecutie!). In een soort virtuele fabriek worden daar meer dan vijfhonderd processen beschreven, gemonitord en daar waar nodig aangepast. SEMTEX!, klinkt explosief? Remco: Dat is het ook wel een beetje. Het zal dankzij de ketenaanpak veel duidelijker worden waar de hiaten in onze processen zitten. Door die hiaten aan te passen, zal er in de organisatie best het een en ander gaan veranderen. Medewerkers zullen er aan moeten gaan wennen dat sturing op cijfers dominant gaat worden. Remco voegt daar aan toe: Waar we uiteindelijk naar toe willen, is dat we keiharde klantbeloftes gaan afspreken middels service level agreements (SLA s). Dan beloven we bijvoorbeeld dat de klant binnen drie dagen zijn creditcard heeft. Is dat niet het geval, krijgt hij de kaart bijvoorbeeld een jaar gratis. We gaan dus beloftes aan de klant doen. Waren processen en service excellence tot op heden hoofdkantoor speeltjes, feitelijk worden processen straks een marketingactiviteit. We gaan de klant bieden wat we beloven. Dat betekent volgens Remco ook dat we medewerkers beter inzicht kunnen geven hoe ze daaraan bij kunnen dragen. Service excellence is één van de vijf speerpunten van VC Particulieren in Achterliggende gedachte erbij is dat een klant eerder klant blijft als de dienstverlening goed is geregeld. Remco: De beleving van een klant is cruciaal bij zijn volgende aankoop. Heb je aan je beloftes voldaan, zal-ie veel sneller bij je blijven. De klantretentie zal veel hoger liggen. Op feiten sturen mag niet een controleverbetering zijn, maar moet medewerkers, die het contactpunt voor de klant zijn, ondersteunen. Anders gaat het niet werken. Elders in deze KetenKrant schetst Rogier Nieuwkamp dat bij pakketten nu al duidelijk wordt dat het beheersen van de keten direct tot extra omzet leidt. Remco: En niet alleen de omzet stijgt, ook de klanttevredenheid. Iets waar we sinds huisbankierschap en Meerwaarde nadrukkelijk op sturen. Doel van particulieren in 2008 is om in ieder geval het gros van de processen in kaart te hebben gebracht en daar ook meters aan te hangen. Dan zullen ook de eerste klantbeloftes worden afgegeven. ketencase#5 Gouden bergen komen eraan Vruchten plukken Ketencoach VCP Keten Hypotheken Als er iets gebeurd is de afgelopen jaren, is het wel dat we veel meer van ik-ik-ik-denken naar wij-denken zijn gegaan Zelf vonden en vinden de ketenpartners van Hypotheken dat ze ver zijn met het inrichten van hun keten. Op hetzelfde moment liet de weblog van Jan Peter Schmittmann echter alarmbellen afgaan rondom het hypothekenproces. Ketenregisseur Robert Zoutendijk: Dat kan samen gaan. Een goed ingerichte keten kan snel en adequaat rea geren op problemen en incidenten van structurele missers scheiden. Dankzij de inrichting van de keten weten we waar het proces stokt. Anders was dat nu vermoedelijk onduidelijk geweest en ga je aan verkeerde knoppen draaien. Ook Louwe Post als sourcing & contractmanager en Jan van Hooff zijn als ketencoach intensief betrokken geweest bij de ketenbesturing. In de keten Hypotheken herkennen ook zij de door Jan Peter aangekaarte problemen. En zijn ze ook niet tevreden over hoe alles verloopt. Louwe: Zeker zolang de Hypop-werkwijze nog in de lucht gehouden moet worden. Met het nieuwe sys teem ISHyS is een betere toekomst beloofd, die nog niet helemaal uit de verf komt, dat is waar. Maar, zo zegt Robert, de nieuwe aanpak kost gewoon tijd. Daarom moeten we nu niet bij de actuele signalen in paniek raken. De keten werkt, heeft al veel gedaan en gaat zijn kwaliteit bewijzen. De eerste vruchten zijn al te plukken. Jan: Denk aan de verkorting van de doorlooptijd van een offerte van vier weken naar minder dan een week. En een misschien nog wel belangrijkere doorbraak: via de intermediaire markt wordt na jaren van afwezigheid inmiddels een fors deel van de hypotheken verkocht. Dankzij ISHyS. ISHyS zou er ook wel zonder de keten gekomen zijn, maar de keten heeft heel concreet bijgedragen aan het ontwerp ervan. Zonder ketendenken zouden we denk ik nu het intermediair niet hebben overtuigd. En ja, de gouden bergen zijn nog steeds in het verschiet. De huidige uitval bij het fiatteren, gaat van 45 procent naar een veel lager percentage. En nog verder aan de horizon gloort Straight Trough Processing waarbij zonder tussenkomst van mensenhanden binnen vijftien minuten een offer te in PDF aan de klant gegeven kan worden. Duidelijkheid geschapen Robert: Zonder in ketens te denken, zijn dit soort veranderingen nauwelijks mogelijk. Louwe: Als er iets gebeurd is de afgelopen jaren, is het wel dat we veel meer van ik-ik-ik-denken naar wij-denken zijn gegaan. Er is nu een heldere overlegstructuur in de keten en er is duidelijk wie waar voor verantwoordelijk is. Processen zijn helder en dashboards zijn ingericht. Vooral is nu duidelijkheid geschapen over de zogenaamde interactiemomenten. Bij iedere volgende stap in het proces is duidelijk wat de status is. Jan: We komen nu in het stadium dat we op detailniveau zaken kunnen gaan meten. Het percentage uitval, hoe lang het duurt voordat de offerte er ligt Louwe: Het wordt allemaal meer standaard. We moeten van het informele pad af en veel meer reguliere wegen bewandelen zodat we veel meer kwaliteit kunnen borgen. Met ketendenken creëer je een no-escape omgeving waarin dat kan. Als Hypop medio dit jaar ophoudt te bestaan, zal de echte vooruitgang pas duidelijk worden, voorspelt Robert. De reacties op de weblog van Jan Peter waren vooral daar op terug te voeren. Zonder dat oude systeem kunnen we uitval gaan minimaliseren. Door een goed adviestraject kan (onder ontbindende factoren) dan snel een offerte worden gemaakt. Waarbij ons uiteindelijk maar één doel voor ogen staat: als de klant bij de notaris zit, moet het geld op de reke ning staan. Niets erger dan dat een klant bij het passeren van de acte zonder geld zit. Winst koesteren Zonder nu de problemen te bagatelliseren, vindt Robert het eigenlijk een prestatie van formaat waar hypotheken nu staat. Nieuwe systemen, centralisatie in Amersfoort Er is nogal wat gebeurd de laatste jaren. Ondanks dat zitten we op koers. Florius loopt als een trein. Je moet de winst ook koesteren. Die gouden bergen komen er. Let maar op. Marc Stet is ketencoach bij het VCP Generieke Processen. Over een jaar fungeren als ketencoach zegt hij: In 2007 zijn we met een bijna nieuwe club een keten begonnen. Het enthousiasme binnen het team heeft ervoor gezorgd dat we nu al belangrijke stappen hebben gezet op de onderwerpen die van belang zijn om tot een goede end-to-end besturing te komen. Zo hebben we de scope beperkt tot ondersteuning van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de klant. Ook hebben we processen beschreven, doelen vastgesteld en is informatie over de kwaliteit over onze dienstverlening verzameld. De bijdrage als ketencoach in zo n traject is vooral om de focus scherp te houden. Enthousiasme en ambitie is mooi, maar die moet je wel zo richten dat je die primair richt op de onderwerpen die van belang zijn om tot goede end-to-end besturing te komen. Je moet je niet te veel laten afleiden. Deze onderwerpen hebben we vervolgens tot leven gebracht in de tactische- en operationele ketenoverleggen, waar de ketenpartijen samen de keten besturen. Ik denk echt dat we in 2008 vruchten gaan plukken van onze inspanningen doordat we wijzigingen gecontroleerd door kunnen voeren en aantoonbare verbeteringen zullen gaan realiseren.

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 KLEUR KIEZEN / GEEL Borgen kan alleen als er een mindset is bij iedereen. Bij ons lukt de startup van Lean nog niet. Dus moeten we een cultuurverandering

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Hoe benaderen we de inkoop van begeleiding en hoe voorkomen we opportunistisch inschrijven CBP

Hoe benaderen we de inkoop van begeleiding en hoe voorkomen we opportunistisch inschrijven CBP Hoe benaderen we de inkoop van begeleiding en hoe voorkomen we opportunistisch inschrijven CBP Combined Business Power B.V. Zonnedauw 3, 7322 EA Apeldoorn Postbus 4350, 7320 AJ Apeldoorn Tel: +31 (0)55

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Wordt HR een echte bedrijfsfunctie?

Wordt HR een echte bedrijfsfunctie? Vergroot de slagkracht van HR! Wordt HR een echte bedrijfsfunctie? In deze tijd van crisis lijk het er soms op dat bij HR harder wordt ingegrepen dan elders. Hoe kan HR beter laten zien wat haar toegevoegde

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005 Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank Reinout Wolfert Online Dialogue Donderdag Utrecht, 16 juni 2011 28 januari 2005 Voorstellen Reinout Wolfert SNS Bank Afdelingshoofd Front

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

klantgericht certificeren voor inbound telefonie, e-mail en webforms www.bereikbaarheid.nl

klantgericht certificeren voor inbound telefonie, e-mail en webforms www.bereikbaarheid.nl ITO keurmerk voor klantenservice klantgericht certificeren voor inbound telefonie, e-mail en webforms Wat is ITO? Nederlands initiatief sinds 2003 Onafhankelijke stichting Op initiatief van Consumentenbond,

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

De waarde van Contractmanagement. Door Rob Soethoudt

De waarde van Contractmanagement. Door Rob Soethoudt De waarde van Contractmanagement Door Rob Soethoudt Over VGZ Wie is VGZ? VGZ is onderdeel van Coöperatie VGZ. Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken, waaronder VGZ. Samen

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT focus.nl FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates Uitdaging

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

KPI s: zorg of zegen? Jurian Burgers Service Management Adviseur

KPI s: zorg of zegen? Jurian Burgers Service Management Adviseur KPI s: zorg of zegen? Jurian Burgers Service Management Adviseur KPI s: zorg of zegen? Antwoord: zorg én zegen! Agenda: Wat zijn KPI s? Zorg, omdat Zegen, omdat En dus 1. Wat zijn KPI s Definitie: Key

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Top 10 missers in klantenservice

Top 10 missers in klantenservice Top 10 missers in klantenservice Omdat klanten aandacht verdienen Zijn uw medewerkers continu op de hoogte van de laatste acties? Is binnen uw organisatie steeds duidelijk wat de status van een klantvraag

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten: houd het vuur aangewakkerd

Samenwerkende gemeenten: houd het vuur aangewakkerd Samenwerkende gemeenten: houd het vuur aangewakkerd Samenwerking is maatwerk én mensenwerk OVERHEIDSMANAGEMENT 29 APR 2014 Wanda Bouwmeester Intergemeentelijke samenwerking is aan de orde van de dag. Vanuit

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost

SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost SEPA Impact & Compliancy Igor Wortel en Jeffry Proost www.phalanxes.eu/sepa "Sepa is a hunny jar, everybody wants a spoon" Agenda Introductie SEPA Quiz Gestelde vragen Waar staat SEPA voor & historie De

Nadere informatie

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips

verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips verbeteren omzet & winst: 10 praktische tips Hoe kun je op een snelle manier je financiële resultaten aanzienlijk verbeteren? Welke ingangen kun je daarvoor zoal gebruiken? financiële eindcijfers op zich

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Kom aan het stuur! Meetbaar succes op tevredenheid. Gebruiker Centraal. Zanna van der Aa Maart 2017

Kom aan het stuur! Meetbaar succes op tevredenheid. Gebruiker Centraal. Zanna van der Aa Maart 2017 Kom aan het stuur! Meetbaar succes op tevredenheid Gebruiker Centraal Zanna van der Aa Maart 2017 Al meer dan 15 jaar aangestoken door het klantgerichtheid virus. dr. Zanna van der Aa Bouwjaar 1978 Getrouwd

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Overgaan naar SEPA. Hoe ondersteunen wij onze relaties. 2012 Exact

Overgaan naar SEPA. Hoe ondersteunen wij onze relaties. 2012 Exact Overgaan naar SEPA Hoe ondersteunen wij onze relaties Gestart met SEPA? Planning juni 2012 NFS Gestart met SEPA? SEPA Migratie Traject De website van uw bank www.rabobank.nl www.abnamro.nl www.ing.nl www.overopiban.nl/impactcheck

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

*****VOORPUBLICATIE***** IJsberg en Klachtenmanagement

*****VOORPUBLICATIE***** IJsberg en Klachtenmanagement *****VOORPUBLICATIE***** IJsberg en Klachtenmanagement U kent vast de Titanic, het gigantische schip dat tegen een ijsberg aanvaarde. Het verraderlijke van een ijsberg is dat het zichtbare gedeelte kleiner

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Nut en noodzaak 1. Vindt u het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? a. Waarom vindt u dit?

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management?

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management? Wanneer ga je Agile? Agile Project Management 1 past goed in deze tijd. Het is snel, flexibel en leuk. Je kunt het echter niet altijd en overal gebruiken. Het werk en de organisatie moeten geschikt zijn

Nadere informatie

Dienstverlening Reisbureau,

Dienstverlening Reisbureau, Service level agreement, behorende bij de Overeenkomst, tussen ROC Friese Poort en [opdrachtnemer] Bijlagenummer: Bijlage 5.2 Versie: 0.0 concept Datum: 25-11-2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN...

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

uw klacht en de ombudsman

uw klacht en de ombudsman uw klacht en de ombudsman over de ombudsman De Financial Ombudsman Service kan het overnemen als u een klacht heeft ingediend bij een financieel bedrijf en u niet tevreden bent met de uitkomst. Het kost

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie