4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld"

Transcriptie

1 Deze digitale nieuwsbrief is een publicatie van WPM Offices. Via deze nieuwsbrief informeren wij over ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt en onze projecten en diensten. NOVEMBER 2012 INHOUD Integriteitscodes binnen de vastgoed 2-3 WPM Offices 4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld 8 Huurder aan het woord 9-10 Office2Perform WPM Offices verhuist per 1 januari naar Nieuwegein WPM Offices zal met ingang van 1 januari van het volgend jaar een nieuw kantoor betrekken in de KCN Tower aan de Nevelgaarde 54 te Nieuwegein. Het nieuwe kantoor is centraal gelegen in het land, uitstekend bereikbaar en direct gesitueerd aan de A2. Uiteraard bent u vanaf 1 januari van harte welkom op ons nieuwe kantoor! 11 Offices Business Club Event 13 COLOFON

2 NeVaP en ASRE Integriteitscodes binnen de vastgoedmarkt. Pagina 2 In 2012 is voor het eerst de opleiding Vastgoedexploitatie van start gegaan bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Deze opleiding is ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen NeVaP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform) en de ASRE. In de opleiding Vastgoedexploitatie ligt de nadruk op de verandering van het werkterrein van de vastgoedmanager. Van tactisch-operationeel management verschuift zijn focus naar strategisch-tactisch vastgoedmanagement. In de opleiding komen de laatste ontwikkelingen in vastgoedexploitatie aan de orde. Het gaat daarbij om ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid, Ethiek, ICT & Techniek, Ketensamenwerking en Alliantiemanagement, Kwaliteit & Service, Risicomanagement en Wet & Regelgeving. Vanuit WPM Offices heeft Maarten van den Heuvel (Accountmanager Kantoormanagement) deelgenomen aan deze opleiding. Voor de afstudeeropdracht, die over een actuele ontwikkeling binnen het werkveld Vastgoedmanagement moest gaan, hebben Maarten van den Heuvel (WPM Kantoormanagement),Tom Custers (Cushman & Wakefield), Paul Kadiks (Jones Lang LaSalle), Erik van der Woude (Grontmij) en Mirande Waldmann onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en de inhoud van gedragscodes van verschillende spelers in de vastgoedsector. 100 De spelers De spelers die in het onderzoek zijn onderscheiden, zijn de branche- en belangen-verenigingen (IVBN, VGM NL, Neprom, STV, NVM en RICS), vastgoedadviseurs (die naast het vastgoedmanagement ook nog andere diensten kunnen aanbieden zoals makelaardij en taxaties), vastgoedbeleggers (professioneel gemanaged) en tenslotte de leveranciers (installateurs, aannemers, lift- en schoonmaakbedrijven.) waarmee vastgoedorganisaties samenwerken. Binnen deze spelersgroepen zijn van meerdere organisaties de gedragscodes en aanvullende regelingen onderzocht die publiekelijk (via de website) beschikbaar waren dan wel op aanvraag ter beschikking zijn gesteld. Gedragsregels in hoofdgroepen Gedragsregels Uit de gedragscodes en aanvullende regelingen van verschillende andere spelers op de vastgoedmarkt is een set van 40 gedragsregels opgesteld die als referentiekader is gebruikt voor het onderzoek en waartegen alle spelers in een matrix zijn afgezet. Met deze set gedragsregels is vastgelegd wat wel of niet als wenselijk gedrag moet worden beschouwd bij de uitvoering van werkzaamheden in de vastgoedsector. Van de totale set van 40 gedragsregels is een verdeling gemaakt in zes hoofdgroepen met regels ten aanzien van cliënten, eigen werknemers, de markt, de aandeelhouder, de omgeving en het toezicht op naleving. Onderstaande grafiek laat zien welke hoofdgroepen met gedragsregels voorkomen bij de verschillende spelers. aanwezigheid % Branche- en belangenverenigingen Vastgoedadviseurs Vastgoedbeleggers Leveranciers lees verder >>

3 Pagina 3 Uit deze eerste inventarisatie in hoofdgroepen kunnen we aflezen dat de vastgoedadviseurs voorop lopen in de mate waarop zij ethiek en integriteit geborgd hebben in gedragsregels. Bij de leveranciers zijn de integriteitscodes nog in mindere mate ontwikkeld. Dat de brancheorganisatie op enkele punten laag scoren is te verklaren uit hun specifieke functie, namelijk hun helikopterview over de branche. In het volledige onderzoek worden de scores in de hoofdgroepen nader uitgesplitst en geanalyseerd. In de 40 gedragsregels zijn er een aantal die door de meerderheid van de spelers wordt opgenomen in de code. Van deze regels is de top 15 in onderstaande radargrafiek gezet zodat we de vier spelersgroepen in één oogopslag met elkaar kunnen vergelijken. gedragsregels met een 100% score op fatsoenlijk gedrag van en richting werknemers maar geen enkele regel als het gaat om belangenconflicten, nevenactiviteiten en persoonlijke activiteiten. Kortom Er zijn veel verschillen tussen de verschillende spelers op de vastgoedmarkt als het gaat om ethische gedragsregels. Het hebben van gedragsregels is een belangrijke stap om integriteitsbreuken te voorkomen. De huidige situatie echter waarin sommige organisaties beschikken over meerdere codes met losse aanvullingen, draagt niet bij aan de transparantie die de vastgoedmarkt voorstaat. Uit het onderzoek is verder nog gebleken dat organisaties niet alleen een eigen code hebben maar vaak ook nog lid zijn van één of meerdere branche- en belangenverengingen. Top 15 gedragsregels op basis van alle spelers 14. persoonlijke activiteiten 13. nevenactiviteiten 12. respect individu 15. voorkennis 1. professionaliteit eerlijkheid 3. belangenconflict 4. vertrouwelijke info 5. voldoen wetgeving 11. meldplicht 6. gedrag 10. ethics officer 9. zorgvuldige keuze partners 8. geschenken 7. persoonlijk belang Branche- en belangenverenigingen Vastgoedbeleggers De vijf gedragsregels die het meeste voorkomen en als totaal het hoogste scoren, zijn: professionaliteit (88%), eerlijke handel met cliënten, leveranciers en concurrenten (88%), belangenconflicten (totaal 85% alhoewel leveranciers hier 0% scoren), beschermen van vertrouwelijke informatie (85%) en het voldoen aan wettelijke verplichtingen in de omgang met cliënten (85%). Scores De vastgoedadviseurs en vastgoedbeleggers scoren het hoogste binnen de top 15 van gedragsregels. Bij de branche- en belangenverenigingen is, gezien de eerder genoemde helikopterview, geconstateerd dat er weinig regels zijn met betrekking tot de werknemers en de meeste gedragsregels gelden voor omgang met cliënten en toezicht. De leveranciers tenslotte laten toch wel het meest grillige beeld zien binnen deze top 15 van Vastgoedadviseurs Leveranciers Dit vergroot weliswaar het aantal gedragsregels waaraan de organisatie zich conformeert maar het betekent ook de nodige overlapping en wellicht is er zelfs sprake van tegenstrijdigheden. Misschien moet men eens nadenken over een overkoepelende organisatie die ethiek en integriteit voor de gehele vastgoedketen coördineert. Deze organisatie kan toezicht houden maar wellicht ook een set van uniforme gedragsregels opstellen voor de gehele vastgoedsector. Het totale onderzoek is gepresenteerd tijdens de RICS/ NeVaP bijeenkomst van 25 oktober 2012.

4 Pagina 4 MAG HET IETS MEER ZIJN? Een veelgestelde vraag in het dagelijks leven, doch tot dusver ongebruikelijk in de wereld van het commercieel vastgoed. Verhuurders verhuren kantoorruimte schoon heel veilig. Tezamen met de verplichting van verhuurder om een aantal leveringen en diensten namens de gemeenschappelijke huurders te organiseren (servicekosten) somt dit zo ongeveer de reikwijdte van de inspanningen vanuit verhuurder op. De noodzaak tot verandering en onderscheid wordt echter steeds manifester. Huurders formuleren hun huisvestingsbehoefte steeds ruimer en hun keuze zal in de toekomst meer en meer bepaald worden op basis van het dienstverleningspakket dat de verhuurder kan bieden. Dit gaat dus verder dan het beschikbaar stellen van een keurig opgeknapt en verduurzaamd kantoorpand of kantoorruimte. De kantoorruimte vormt steeds meer een verlengstuk van de filosofie, cultuur en werkwijze van de huurder. Niet alleen de uitstraling van het pand moeten passen bij het imago van het bedrijf, ook het niveau van aanvullende diensten moet versterkend werken ten opzichte van imago en bedrijfscultuur. Facilitaire hand- en spandiensten Natuurlijk gaan daarbij de eerste gedachten uit naar het leveren van allerhande facilitaire hand- en spandiensten aan de huurders. Er bestaat echter nog grote terughoudendheid bij beleggers om deze dienst als onderdeel van het huisvestingspakket aan te bieden en te leveren. Immers men treedt achter de voordeur van de huurder en dit wordt veelal gezien als een no-go area. Om de vastgoedmanager de ruimte te geven deze diensten onafhankelijk van de relatie met de verhuurder, aan de huurder te laten aanbieden, heerst in de traditionele opvattingen ook nog veel scepsis. Immers, de vastgoedmanager dient dan twee heren en hoe kan hij de belangen van beide partijen optimaal dienen. Bij conflicten rondom het huurcontract of de nakoming van verplichtingen, wil de verhuurder zich immers verzekerd zien van de inspanningen van de vastgoedmanager om zijn belangen onvoorwaardelijk te behartigen. Duurzaamheid en MVO Bedrijven zien zich in toenemende mate genoodzaakt om aantoonbaar invulling te geven aan hun beleid en wet- en regelgeving op het terrein van duurzaamheid en MVO. Dit gebeurt enerzijds vanuit eigen maatschappelijke opvattingen, doch anderzijds ook vanuit hun afnemers die dit eisen als voorwaarde sine qua non voor het aangaan van lange termijn relaties. Op het gebied van hun core-business zijn bedrijven hier reeds ver in gevorderd, hun gehuurde huisvesting vormt hiervan nauwelijks een onderdeel. Verhuurders zouden hier meer op kunnen inspelen. De opvatting is dat technische verduurzaming van het gebouw en van de gebouwgebonden voorzieningen hierbij voldoende zou zijn. Natuurlijk is dit belangrijk en vanuit (op handen zijnde) nationale en internationale wet- en regelgeving is er ook een toenemende noodzaak tot meer en steeds verdergaande technische verduurzaming. De dienstverlening van verhuurders zou echter veel verder kunnen gaan. lees verder >>

5 Pagina 5 Als voorbeeld kan worden genoemd een meer adviserende rol aan bedrijven aangaande gebruik van huisvesting en het verbeteren van interne leefregels, waardoor niet alleen technische verduurzaming beter kan renderen, maar waardoor ook zonder deze technische aspecten een meer duurzaam gebruik en verbruik van middelen kan worden bereikt. Daarnaast kan de verhuurder meer inspelen op de behoefte van bedrijven om ook qua huisvesting meer inhoud te geven aan hun MVO beleid en doelstellingen. Hier komt ook het begrip Sociale Duurzaamheid in beeld. Het meer inspelen op de behoeften van gebruikers (lees: medewerkers) om hun werkomgeving tot een thuis te maken en hiermee een grotere mate van affiniteit voor hun werkomgeving te bewerkstelligen. Dit kan al vaak worden bereikt door bijvoorbeeld, op het oog minder relevante, zaken als kleurstelling, kunst en aankleding in het algemeen en ook, licht en secundaire voorzieningen. Kortom: Het aanbieden van een pakket van diensten dat zich complementair weet aan de doelstellingen van de huurders, zowel voor het gebouw als voor de directe werkplek. Adminstratieve lastendruk Tot slot mag niet onvermeld blijven dat ook het bieden van meer financiële zekerheid en het verminderen van administratieve lastendruk van toegevoegde waarde kan zijn bij het aanbieden van een breed spectrum aan huisvestingsdiensten. Modellen voor het bieden van een servicekosten pakket op basis van meer gedetailleerde en in overleg met huurders samengestelde KPI s zullen het mogelijk maken om meer nadruk te leggen op de kwaliteit van dienstverlening en vormen een voorbeeld van een alternatieve aanpak. Dat hieraan een vaste vergoeding kan worden gekoppeld in plaats van het huidige variabele model is vervolgens slechts een kleine stap. De financiële risico s worden hierbij weggenomen bij de huurder en de kwalitatieve uitgangspunten komen meer op de voorgrond. Overigens kan het klakkeloos doorvoeren van een dergelijk systeem op dit moment nog aanmerkelijke fiscale gevolgen hebben. Deze dienen eerst te worden geslecht alvorens verdere stappen kunnen worden genomen. WPM Offices is als specialist in exploitatiemanagement niet doof voor deze ontwikkelingen en werkt dagelijks aan oplossingen voor veranderingen in de markt. Naast het doorontwikkelen van onze verschillende bedrijfsonderelen zalde samenhang van onze diensten om te komen tot een centrale en harmonische aanpak van vastgoedmanagement, corporate dienstverlening en technische- en sociale verduurzaming in de komende periode sterk onze aandacht hebben. Ruud Bouma, directeur WPM Offices

6 Pagina 6 Even voorstellen... Sinds begin dit jaar telt WPM Offices vier directieleden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de verschillende bedrijfsonderdelen. Wij stellen ze graag aan u voor. Ruud Bouma directeur WPM Offices, sinds 2002 verantwoordelijk voor het vastgoedmanagement voor kantoren en bedrijfsruimten bij WPM. Sinds 2008 verantwoordelijk voor alle activiteiten van WPM op het terrein van kantoren en bedrijfsruimten, als directeur WPM Offices. Sinds 2011 lid van de directieraad van WPM Groep. Naast zijn functie is hij bestuurslid van de NeVap en in zijn vrije tijd golft en biljart hij graag en niet onverdienstelijk! (uiterst rechts) Barbara Graaff sinds 2005 in dienst bij WPM Offices en sinds 2010 als directeur verantwoordelijk voor WPM Kantoormanagement. WPM Kantoormanagement biedt een breed scala aan diensten op het gebied van management van kantoor- en bedrijfspanden en overig industrieel vastgoed. Naast het optimaliseren van onze dienstverlening, staat verdere professionalisering en automatisering hoog op mijn agenda. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin en vrienden. Mijn sportieve prestaties bestaan uit hardlopen en tennis. Daarnaast is de jaarlijkse wintersport natuurlijk een must! Jeroen Maaskant sinds 2009 in dienst bij WPM Offices en sinds 2010 directeur Office2Perform. Met Office2Perform richten wij ons met een integrale benaderingswijze op vraagstukken die bestaan rondom de wens of noodzaak tot verbetering van gebouwprestaties. Bij het verbeteren van de totale performance van het vastgoed ligt de focus op praktische en economisch haalbare doelstellingen. Naast mijn werk kan ik veel energie kwijt in zeeroeien bij de Scheveningse Roeivereniging. Een teamsport met echte fysieke uitdagingen die zelfs op internationaal niveau wordt beoefend. Paul van Mourik is sinds begin april van dit jaar betrokken bij WPM Offices als algemeen directeur Corporate Services. Corporate Services is ontstaan uit een samenwerking tussen de WPM Groep en FGB Facility Group en richt zich voornamelijk op opdrachtgevers waarbij sprake is van gebruik én eigendom van het vastgoed. Deze specifieke situatie vraagt om een specialistische aanpak om het belang van de vastgoedgebruikers te kunnen behartigen. Vastgoedmanagement en Facility Management onder één dak. Naast mijn werk doe ik graag aan fitness en klussen in en om het huis, verder ben ik nog steeds voornemens om mijn GVB te gaan halen in (uiterst links)

7 Pagina 7 Kantoormanagement / Office2Perform Stel je voor: Een voormalig garagebedrijf in het centrum van Rotterdam Exploitant is enige tijd geleden failliet gegaan en de ruimte wordt nu gebruikt als parkeergelegenheid voor het naastgelegen kantoorpand. De garage is verouderd, onlogisch ingedeeld, onderdeel van een vereniging van eigenaren, voldoet niet aan brandveiligheidseisen, voldoet niet aan de eisen van het bouwbesluit en als kers op de taart betreft het een rijksmonument. Waar begin je, wat heeft prioriteit en welke mogelijkheden zijn er voor optimalisatie? Als vastgoedmanager wil je risico s uitsluiten en weet je dat er snel iets gedaan moet worden aan de brandveiligheid en de installatieveiligheid. WPM Kantoormanagement adviseerde om het achterstallig onderhoud in de begroting van 2013 op te nemen. Maar natuurlijk wil je niet deze twee punten aanpakken om er later achter te komen dat dit ten koste gaat van de functionaliteit of dat dit door de status als rijksmonument niet goedgekeurd wordt. Office2Perform heeft daarom deze punten samengebracht in een strategisch advies met het product Vitality View Parking. Door de garage te beoordelen op locatie, functie, commercie, techniek en vastgoed zijn er drie varianten gepresenteerd met visualisaties. Hierin is telkens de mate van investering afgewogen tegen de optimalisatieslag die er gemaakt kan worden. Zie bijgaand resultaat. Vitality View Offices Parking Parking St. Luciastraat Rotterdam SEPTEMBER 2012

8 Kantoormanagement Complex in beeld WPM & Het Olympisch Stadion Amsterdam Pagina 8 WPM en het Olympisch Stadion zijn al sinds jaar en dag met elkaar verbonden. WPM organiseert het dagelijks beheer voor het Stadion. Het gaat om het beheer voor de huurders van de kantoren en het beheer voor de Vereniging van Eigenaren. Ook speelt WPM een rol bij de grote projecten die worden uitgevoerd zoals het onderhoud aan de tribunes. Het Olympisch Stadion Amsterdam is volgens accountmanager Stefan Visscher een zeer bijzonder en aansprekend monument, dat tot op de dag van vandaag een groot publiek aanspreekt. Dit blijkt zowel uit de grote toestroom van publiek als er evenementen worden georganiseerd, als ook uit de onverminderd grote interesse die er vanuit de markt is om ruimte in het stadion aan te huren. WPM is dan ook zeer trots om een gebouw als dit in beheer te hebben. een monument met historie Het Olympisch Stadion is gebouwd door architect Jan Wils, voor de Olympische Spelen van Na de Spelen werd het stadion uitgebreid en was het onder meer in gebruik voor belangrijke voetbalwedstrijden. Na de in 2000 voltooide restauratie, biedt het onderdak aan ongeveer dertig zelfstandige ondernemingen, waaronder Regardz, de Johan Cruijff Foundation, Eurosport en Topsport Amsterdam. Evenementen Het Olympisch Stadion biedt een breed scala aan activiteiten. Daarbij zijn vertrouwde evenementen als de Copa Amsterdam, het NK atletiek, Mission Olympic en de tweede editie van het VRIJ Festival. Maar er zijn ook nieuwe evenementen, zoals het Europees Kampioenschap Handboog dat in mei plaats vond. Een muzikaal hoogtepunt was de komst in augustus van de Canadese zanger Leonard Cohen, die in de muziekwereld door klassiekers als Suzanne en Hallelujah een bijna mythische status heeft. Daarnaast slaagt de organisatie van het Olympisch Stadion erin om steeds meer sportevenementen in het stadion te laten plaatsvinden. Met als klapstuk de organisatie van het EK atletiek van 2016, het grootste sportevenement in Nederland na Euro 2000! Daarnaast slaagt de organisatie van het Olympisch Stadion erin om steeds meer sportevenementen in het stadion te laten plaatsvinden. Met als klapstuk de organisatie van het EK atletiek van 2016, het grootste sportevenement in Nederland na Euro 2000! Eigen karakter Architect André van Stigt was ruim tien jaar geleden verantwoordelijk voor de renovatie van het Olympisch Stadion, voor de overgang van het eerste naar het tweede leven. Van Stigt waarschuwde voor een gebouw, dat in principe overal ter wereld kan worden neergezet en daardoor geen specifieke karaktereigenschappen heeft. Het wordt daarmee anoniem en groeit zo los van zijn omgeving. Een monument bouw je niet, maar ontwikkelt zich door de beleving van de gebruikers. Visie Stadiondirecteur Hans Lubberding pleitte voor een duidelijke visie, waarbinnen het sportstadion van de toekomst zijn plek moet krijgen. Het zijn ambities, die over een periode van enkele tientallen jaren gaan. De wereld van 2028 zal compleet anders zijn als het gaat om bijvoorbeeld de infrastructuur, massamedia en de sportbeleving. Ook de economische kant is volkomen onvoorspelbaar. Wat wel altijd centraal blijft staan in een sportstadion voor de toekomst, is een simpel motto: de menselijke maat. Het huidige Olympisch Stadion is zo gebouwd dat de toeschouwers zich niet verdwaald voelen, maar op een prettige en menselijke manier worden opgevangen en begeleid. Ook in een sportstadion van de toekomst is de menselijke maat belangrijk, alhoewel het er in de praktijk heel anders zal uitzien dan nu. Met dank aan: Frans Oosterwijk, Sport & Strategie

9 Kantoormanagement Pagina 9 Huurder aan het woord Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Aan het woord Esther Schouten, teammanager Personeel, Organisatie en Ontwikkeling, sedert november 2011 werkzaam bij WSW. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is het onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen. Zo dragen zij bij aan de kwaliteit van de samenleving. Hun maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van hun bestaan. Door actieve en nauwkeurige risico monitoring hebben zij tot op heden kunnen voorkomen dat er aanspraak op hun vermogen is gedaan. Zij zijn als organisatie uniek in Nederland. WSW heeft circa 50 mensen in dienst. In november 2010 besloot WSW van Huizen te verhuizen naar het bedrijventerrein Arenapark in Hilversum. Zij gingen van een eigen pand naar een huurpand en van single tenant naar multi tenant. WSW besloot te verhuizen, omdat men over wilde gaan op het nieuwe werken. Dit betekent een andere indeling van het pand, vooral moderner met flexplekken en dat paste niet in het pand dat zij in Huizen in eigendom hadden. Ook de lasten die gepaard gaan met het eigen pand konden door te gaan huren naar beneden en verkregen zij energielabel B. Dat de keus uiteindelijk op het Arenapark viel kwam, omdat men graag zo centraal mogelijk en zo makkelijk mogelijk, zowel met het openbaar vervoer als per auto, bereikbaar wilde zijn. Toen de verhuizing eenmaal een feit was moesten zij toch wel even wennen aan andere huurders. Dit vereiste wel enige aanpassing. lees verder >>

10 Kantoormanagement Pagina 10 Gelukkig bleken de andere, kleinere huurders meer voordelen dan nadelen te zien, zoals de representatieve ontvangstruimte, zodat kleine irritaties snel werden opgelost. Een van de problemen waren de verschillende werktijden van de diverse huurders. Het kantoorpand is met een alarm beveiligd vanaf uur tot uur en in het weekend. Met de beveiliging hebben de overige huurders goede afspraken gemaakt om toch indien nodig in het weekend en na uur te kunnen werken. Over het WSW Men is erg tevreden met de nieuwe locatie en ook met het nieuwe werken. Er zijn geen PC s meer maar laptops en de vaste telefoons zijn vervangen door mobiele telefoons. De accountteams voor het relatiebeheer zijn eenmaal per week binnen. De ondersteunende diensten maken dagelijks gebruik van de kantoorruimte, die door de nieuwe inrichting van alle gemakken is voorzien. We maken optimale financiering voor corporaties mogelijk Onze maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van ons bestaan. We hebben door actieve en nauwkeurige risicomonitoring tot op heden voorkomen dat er aanspraak op ons vermogen is gedaan. We zijn als organisatie uniek in Nederland.

11 Office2Perform Pagina 11 Vlekkenplan en indelingsplan Rental Support Offices Kantoorlaan 1-3 Kantoorstad Tijden en markten veranderen! Zo ook organisaties en de wijze waarop binnen die organisaties wordt gewerkt. Maar deze laatstgenoemde verandering blijft nog wel eens achter. Natuurlijk niet geheel onvoorspelbaar, indien gezien als (chrono)logisch gevolg op veranderende tijdbeelden, maar wel heel opmerkelijk. Vaak ontstaat dit beeld van achterblijven wanneer werkwijzen binnen organisaties historisch zijn gevormd tot bedrijfscultuur en daarom stilzwijgend in stand worden gehouden. Maar ook bedrijfseconomische redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. Een cultuuromslag binnen een organisatie, velen zullen dit kunnen beamen, wordt in aanvang met enige scepsis ontvangen. Het veranderen van werken vergt schijnbaar bij voorbaat een significante investering en direct ontstaan de spreekwoordelijke beren op de weg. Het aanpassen van een bedrijfscultuur naar deze tijd stagneert hierdoor. WPM Office2Perform ziet en biedt de katalysator. Dat de manier van werken binnen de kantooromgeving thans zichtbaar verandert behoeft geen betoog meer. De hedendaagse werknemer is niet meer aan één werkplek gebonden. Hij/zij werkt, mede dankzij innovaties in de ICTomgeving, op een wisselplek, vanuit huis, onderweg of op een alternatieve locatie. Op kantoor vindt steeds minder de standaardinformatie uitwisseling plaats, dat gaat digitaal, sociale interactie voert daar de boventoon. De cellenstructuur binnen veel kantoorgebouwen verdwijnt of zal veranderen. Open spaces, stilte- en concentratieplekken, stop&go en meetingrooms zijn de nieuwe functies van de kantooromgeving. Overigens, indien professioneel, tactisch en diplomatiek benaderd, blijkt eigenlijk elke achtergebleven organisatie ontvankelijk voor een vernieuwing binnen de werkomgeving. Dat verandering van een werkomgeving een investering vergt, is evident maar tevens relatief. Een professioneel uitgevoerde verandering biedt namelijk ook financieel voordeel. Het bij de tijd krijgen van een organisatie biedt voordelen. Werknemers zullen meer geïnspireerd functioneren waardoor een verlaging van het ziekteverzuim is te realiseren en een verhoging van productiviteit. Positie en naam als moderne werkgever op de afzet- en arbeidsmarkt zal sterk zijn. Ingrediënten die allemaal positief uitwerken op de bedrijfsbalans. lees verder >>

12 Office2Perform Pagina 12 Als je bij de tijd mag koppelen aan veranderende markten dan hebben we nu een uniek momentum in de kantorenmarkt voor zowel eindgebruiker als eigenaar/ verhuurder om de organisatieklok daarop gelijk te zetten. Extreem hoge leegstandpercentages koppelen aan een behoefte tot het veranderen van werken, daar is op te acteren. Nu de huidige kantorenmarkt anno 2012 wordt gedicteerd door de vraagzijde, rijst de vraag hoe daar het best op kan worden gereageerd. WPM Office2Perform brengt de vraag van eindgebruikers in kaart brengen én adviseert hoe het vastgoed daarop af te stemmen. Dát versnelt het proces van aanhuur of verhuur. De vertaling van de vraagzijde naar een praktische toepassing of functionele indeling begint bij het consulteren van de eindgebruiker. Daaruit ontstaat het vlekkenplan en, na verdere nuancering het indelingsplan. De stap vanuit het verleden naar het heden en zelfs naar de toekomst wordt hier gemaakt. Toekomstbestendigheid kan worden gecreëerd. Het indelingsplan is een nadere uitwerking van het vlekkenplan en biedt een duidelijke nuancering op gebieden als indeling, werkplek- en het totale inrichtingconcept waarbij alle functies gedetailleerd zijn ingedeeld. Het evenwicht tussen wens en gedetailleerd ontwerp wordt hier gevonden. De beoogde vernieuwing is hier uitgekristalliseerd en tastbaar gemaakt. WPM Office2Perform extraheert, implementeert, visualiseert en realiseert gebruikerswensen. Speciaal hiervoor is de combinatie van product en dienst ontwikkeld; Rental Support Offices. Het vlekkenplan is de schematische weergave van de gebieden waar kernactiviteiten plaatsvinden en wordt vaak gebruikt ter visualisatie van functionele, ruimtelijke en logistieke relaties. Het vlekkenplan vormt de basis voor het indelingsplan. Getriggerd? Graag lichten wij onze toegevoegde waarde verder aan u toe. Bel of mail

13 WPM Offices Business Club Event WPM Offices Pagina 13 Maandag 21 januari staat weer een bijzonder WPM Offices Business Club Event op de agenda. WPM Offices maakt deze donkerste dag van het jaar graag een beetje lichter! Reserveer alvast in uw agenda: Maandag 21 januari De officiele uitnodidging volgt binnenkort. Save the date! samen BORRELEN MEER WINTER WAARDE VOL 13 WPM Offices maakt de donkerste dag van het jaar voor u graag een beetje lichter en nodigt u uit op bluemonday 21 januari 2013 van 16:00-20:00 uur voor het WPM Offices Business Club Event. De officiële uitnodiging volgt binnenkort. Barbara Graaff, directeur WPM Kantoormanagement, benoemd als VGM NL bestuurslid Tijdens de VGM NL najaarsbijeenkomst, dinsdag 27 november, zijn Barbara Graaff, en Klaartje Snieders, Actys Wonen Beheer BV, unaniem gekozen tot VGM NL bestuurslid. Zij volgen hiermee Eddy Smit (MVGM) en Han Machielsen (voormalig DTZ) op. Het bestuur wordt verder gevormd uit Jac Bressers (JLL), als voorzitter, Jean Paul Rouwette (Vb&t groep) en René Brinkhuijsen (VvE Beheer BV), zij zijn voor een nieuwe periode benoemd. Barbara Graaff is goed op de hoogte van ontwikkelingen en actualiteiten op de kantoorbeleggingen markt. Zij zal haar kennis van vastgoedmanagement en -exploitatie op het gebied van commercieel vastgoed inzetten binnen het VGM NL bestuur. Barbara Graaff: Gezamenlijk staan we sterker om onze rol als vastgoedmanager in de keten voor het voetlicht te brengen. Daar wil ik ook graag mijn bijdrage aan leveren. Over VGM NL Sinds de oprichting in 2009 hebben ruim 85 vastgoedmanagement-organisaties (met in totaal 2400 medewerkers) zich in VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagement-organisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen, in opdracht van eigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE's. Alle leden voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, ervaring en professionaliteit en hebben de gedragscode van VGM NL ondertekend. Kijk ook op

14 Pagina 14 Nieuw in portefeuille Met ingang van 1 september 2012 voert WPM Offices het financieel, administratief en technisch beheer van het kantorencomplex Da Vinci, gelegen aan de Lange Kleiweg 6-28 te Rijswijk. De opdrachtgever is Eurocommerce Projectontwikkeling. Het complex is eind 2009 door Eurocommerce ontwikkeld en heeft een metrage van ruim m2 verdeeld over negen bouwlagen. Het pand is ontworpen door het architectenbureau Van Manen en is voorzien van een A-label. Het complex is gelegen op het bedrijvenpark de Plaspoelpolder waar grote (internationale) ondernemingen en instellingen zijn gevestigd, zoals het Europees Octrooibureau, ANP en Shell. Rijswijk is gelegen onder de rook van Den Haag en heeft een goede bereikbaarheid dankzij de ligging aan de rijkswegen A4, A13 en A12. Er zijn verschillende ruimten beschikbaar voor verhuur. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de WPM Groep. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. WPM Groep stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuisheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Focus op Vastgoed - Offices is een uitgave van WPM Offices

WPM Offices verkozen tot beste vastgoedmanager door Syntrus Achmea! INHOUD

WPM Offices verkozen tot beste vastgoedmanager door Syntrus Achmea! INHOUD Deze digitale nieuwsbrief is een publicatie van WPM Offices. Via deze nieuwsbrief informeren wij over ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt en onze projecten en diensten. APRIL 2012 INHOUD WPM Offices

Nadere informatie

Verhuurovereenkomst. WPM Offices sluit namens verhuurder overeenkomst verhuur Eempolis INHOUD

Verhuurovereenkomst. WPM Offices sluit namens verhuurder overeenkomst verhuur Eempolis INHOUD Deze digitale nieuwsbrief is een publicatie van WPM Offices. Via deze nieuwsbrief informeren wij over ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt en onze projecten en diensten. AUGUSTUS 2013 INHOUD Verhuurovereenkomst

Nadere informatie

Servicekosten bij verhuur van kantoren

Servicekosten bij verhuur van kantoren Servicekosten bij verhuur van kantoren Dealbreaker of Dealmaker? Esther Irene Verkerk MSRE 2012 Colofon Titel rapport Servicekosten bij verhuur van kantoren Dealmaker of Dealbreaker? Opdracht Master thesis

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele T H E M A BUSINESS NATIONAAL In een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers steeds meer voor het uitzoeken waar ze willen werken. Bedrijfshuisvesting is daarom zowel een belangrijke arbeidsvoorwaarde als

Nadere informatie

1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik.

1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik. 1 De huurder aan het woord. De huurder aan het woord. Over verwachtingen en kwaliteit van kantoorgebruik. Betreft Masterthesis Master of Studies in Real Estate Naam student Ellen A.M. Waals-Vos MSc Begeleider

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart...

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart... DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 2/April 13 GREEN OFFICE 3TIPS 4 experts over: Renoveren naar energieneutraal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 5 E JAARGANG NUMMER 3, SEPTEMBER 2014 KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen wtco:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Property management; criteria voor uitbesteden of zelfdoen

Property management; criteria voor uitbesteden of zelfdoen Property management; criteria voor uitbesteden of zelfdoen Bron: www.blotdesign.com/property-management.php Bosch en Duin, februari 2012 Betreft Opleidingsinstelling Auteur Begeleider : Scriptie, Master

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing.

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Klantwaarde door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing.

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie