4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld"

Transcriptie

1 Deze digitale nieuwsbrief is een publicatie van WPM Offices. Via deze nieuwsbrief informeren wij over ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt en onze projecten en diensten. NOVEMBER 2012 INHOUD Integriteitscodes binnen de vastgoed 2-3 WPM Offices 4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld 8 Huurder aan het woord 9-10 Office2Perform WPM Offices verhuist per 1 januari naar Nieuwegein WPM Offices zal met ingang van 1 januari van het volgend jaar een nieuw kantoor betrekken in de KCN Tower aan de Nevelgaarde 54 te Nieuwegein. Het nieuwe kantoor is centraal gelegen in het land, uitstekend bereikbaar en direct gesitueerd aan de A2. Uiteraard bent u vanaf 1 januari van harte welkom op ons nieuwe kantoor! 11 Offices Business Club Event 13 COLOFON

2 NeVaP en ASRE Integriteitscodes binnen de vastgoedmarkt. Pagina 2 In 2012 is voor het eerst de opleiding Vastgoedexploitatie van start gegaan bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Deze opleiding is ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen NeVaP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform) en de ASRE. In de opleiding Vastgoedexploitatie ligt de nadruk op de verandering van het werkterrein van de vastgoedmanager. Van tactisch-operationeel management verschuift zijn focus naar strategisch-tactisch vastgoedmanagement. In de opleiding komen de laatste ontwikkelingen in vastgoedexploitatie aan de orde. Het gaat daarbij om ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid, Ethiek, ICT & Techniek, Ketensamenwerking en Alliantiemanagement, Kwaliteit & Service, Risicomanagement en Wet & Regelgeving. Vanuit WPM Offices heeft Maarten van den Heuvel (Accountmanager Kantoormanagement) deelgenomen aan deze opleiding. Voor de afstudeeropdracht, die over een actuele ontwikkeling binnen het werkveld Vastgoedmanagement moest gaan, hebben Maarten van den Heuvel (WPM Kantoormanagement),Tom Custers (Cushman & Wakefield), Paul Kadiks (Jones Lang LaSalle), Erik van der Woude (Grontmij) en Mirande Waldmann onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en de inhoud van gedragscodes van verschillende spelers in de vastgoedsector. 100 De spelers De spelers die in het onderzoek zijn onderscheiden, zijn de branche- en belangen-verenigingen (IVBN, VGM NL, Neprom, STV, NVM en RICS), vastgoedadviseurs (die naast het vastgoedmanagement ook nog andere diensten kunnen aanbieden zoals makelaardij en taxaties), vastgoedbeleggers (professioneel gemanaged) en tenslotte de leveranciers (installateurs, aannemers, lift- en schoonmaakbedrijven.) waarmee vastgoedorganisaties samenwerken. Binnen deze spelersgroepen zijn van meerdere organisaties de gedragscodes en aanvullende regelingen onderzocht die publiekelijk (via de website) beschikbaar waren dan wel op aanvraag ter beschikking zijn gesteld. Gedragsregels in hoofdgroepen Gedragsregels Uit de gedragscodes en aanvullende regelingen van verschillende andere spelers op de vastgoedmarkt is een set van 40 gedragsregels opgesteld die als referentiekader is gebruikt voor het onderzoek en waartegen alle spelers in een matrix zijn afgezet. Met deze set gedragsregels is vastgelegd wat wel of niet als wenselijk gedrag moet worden beschouwd bij de uitvoering van werkzaamheden in de vastgoedsector. Van de totale set van 40 gedragsregels is een verdeling gemaakt in zes hoofdgroepen met regels ten aanzien van cliënten, eigen werknemers, de markt, de aandeelhouder, de omgeving en het toezicht op naleving. Onderstaande grafiek laat zien welke hoofdgroepen met gedragsregels voorkomen bij de verschillende spelers. aanwezigheid % Branche- en belangenverenigingen Vastgoedadviseurs Vastgoedbeleggers Leveranciers lees verder >>

3 Pagina 3 Uit deze eerste inventarisatie in hoofdgroepen kunnen we aflezen dat de vastgoedadviseurs voorop lopen in de mate waarop zij ethiek en integriteit geborgd hebben in gedragsregels. Bij de leveranciers zijn de integriteitscodes nog in mindere mate ontwikkeld. Dat de brancheorganisatie op enkele punten laag scoren is te verklaren uit hun specifieke functie, namelijk hun helikopterview over de branche. In het volledige onderzoek worden de scores in de hoofdgroepen nader uitgesplitst en geanalyseerd. In de 40 gedragsregels zijn er een aantal die door de meerderheid van de spelers wordt opgenomen in de code. Van deze regels is de top 15 in onderstaande radargrafiek gezet zodat we de vier spelersgroepen in één oogopslag met elkaar kunnen vergelijken. gedragsregels met een 100% score op fatsoenlijk gedrag van en richting werknemers maar geen enkele regel als het gaat om belangenconflicten, nevenactiviteiten en persoonlijke activiteiten. Kortom Er zijn veel verschillen tussen de verschillende spelers op de vastgoedmarkt als het gaat om ethische gedragsregels. Het hebben van gedragsregels is een belangrijke stap om integriteitsbreuken te voorkomen. De huidige situatie echter waarin sommige organisaties beschikken over meerdere codes met losse aanvullingen, draagt niet bij aan de transparantie die de vastgoedmarkt voorstaat. Uit het onderzoek is verder nog gebleken dat organisaties niet alleen een eigen code hebben maar vaak ook nog lid zijn van één of meerdere branche- en belangenverengingen. Top 15 gedragsregels op basis van alle spelers 14. persoonlijke activiteiten 13. nevenactiviteiten 12. respect individu 15. voorkennis 1. professionaliteit eerlijkheid 3. belangenconflict 4. vertrouwelijke info 5. voldoen wetgeving 11. meldplicht 6. gedrag 10. ethics officer 9. zorgvuldige keuze partners 8. geschenken 7. persoonlijk belang Branche- en belangenverenigingen Vastgoedbeleggers De vijf gedragsregels die het meeste voorkomen en als totaal het hoogste scoren, zijn: professionaliteit (88%), eerlijke handel met cliënten, leveranciers en concurrenten (88%), belangenconflicten (totaal 85% alhoewel leveranciers hier 0% scoren), beschermen van vertrouwelijke informatie (85%) en het voldoen aan wettelijke verplichtingen in de omgang met cliënten (85%). Scores De vastgoedadviseurs en vastgoedbeleggers scoren het hoogste binnen de top 15 van gedragsregels. Bij de branche- en belangenverenigingen is, gezien de eerder genoemde helikopterview, geconstateerd dat er weinig regels zijn met betrekking tot de werknemers en de meeste gedragsregels gelden voor omgang met cliënten en toezicht. De leveranciers tenslotte laten toch wel het meest grillige beeld zien binnen deze top 15 van Vastgoedadviseurs Leveranciers Dit vergroot weliswaar het aantal gedragsregels waaraan de organisatie zich conformeert maar het betekent ook de nodige overlapping en wellicht is er zelfs sprake van tegenstrijdigheden. Misschien moet men eens nadenken over een overkoepelende organisatie die ethiek en integriteit voor de gehele vastgoedketen coördineert. Deze organisatie kan toezicht houden maar wellicht ook een set van uniforme gedragsregels opstellen voor de gehele vastgoedsector. Het totale onderzoek is gepresenteerd tijdens de RICS/ NeVaP bijeenkomst van 25 oktober 2012.

4 Pagina 4 MAG HET IETS MEER ZIJN? Een veelgestelde vraag in het dagelijks leven, doch tot dusver ongebruikelijk in de wereld van het commercieel vastgoed. Verhuurders verhuren kantoorruimte schoon heel veilig. Tezamen met de verplichting van verhuurder om een aantal leveringen en diensten namens de gemeenschappelijke huurders te organiseren (servicekosten) somt dit zo ongeveer de reikwijdte van de inspanningen vanuit verhuurder op. De noodzaak tot verandering en onderscheid wordt echter steeds manifester. Huurders formuleren hun huisvestingsbehoefte steeds ruimer en hun keuze zal in de toekomst meer en meer bepaald worden op basis van het dienstverleningspakket dat de verhuurder kan bieden. Dit gaat dus verder dan het beschikbaar stellen van een keurig opgeknapt en verduurzaamd kantoorpand of kantoorruimte. De kantoorruimte vormt steeds meer een verlengstuk van de filosofie, cultuur en werkwijze van de huurder. Niet alleen de uitstraling van het pand moeten passen bij het imago van het bedrijf, ook het niveau van aanvullende diensten moet versterkend werken ten opzichte van imago en bedrijfscultuur. Facilitaire hand- en spandiensten Natuurlijk gaan daarbij de eerste gedachten uit naar het leveren van allerhande facilitaire hand- en spandiensten aan de huurders. Er bestaat echter nog grote terughoudendheid bij beleggers om deze dienst als onderdeel van het huisvestingspakket aan te bieden en te leveren. Immers men treedt achter de voordeur van de huurder en dit wordt veelal gezien als een no-go area. Om de vastgoedmanager de ruimte te geven deze diensten onafhankelijk van de relatie met de verhuurder, aan de huurder te laten aanbieden, heerst in de traditionele opvattingen ook nog veel scepsis. Immers, de vastgoedmanager dient dan twee heren en hoe kan hij de belangen van beide partijen optimaal dienen. Bij conflicten rondom het huurcontract of de nakoming van verplichtingen, wil de verhuurder zich immers verzekerd zien van de inspanningen van de vastgoedmanager om zijn belangen onvoorwaardelijk te behartigen. Duurzaamheid en MVO Bedrijven zien zich in toenemende mate genoodzaakt om aantoonbaar invulling te geven aan hun beleid en wet- en regelgeving op het terrein van duurzaamheid en MVO. Dit gebeurt enerzijds vanuit eigen maatschappelijke opvattingen, doch anderzijds ook vanuit hun afnemers die dit eisen als voorwaarde sine qua non voor het aangaan van lange termijn relaties. Op het gebied van hun core-business zijn bedrijven hier reeds ver in gevorderd, hun gehuurde huisvesting vormt hiervan nauwelijks een onderdeel. Verhuurders zouden hier meer op kunnen inspelen. De opvatting is dat technische verduurzaming van het gebouw en van de gebouwgebonden voorzieningen hierbij voldoende zou zijn. Natuurlijk is dit belangrijk en vanuit (op handen zijnde) nationale en internationale wet- en regelgeving is er ook een toenemende noodzaak tot meer en steeds verdergaande technische verduurzaming. De dienstverlening van verhuurders zou echter veel verder kunnen gaan. lees verder >>

5 Pagina 5 Als voorbeeld kan worden genoemd een meer adviserende rol aan bedrijven aangaande gebruik van huisvesting en het verbeteren van interne leefregels, waardoor niet alleen technische verduurzaming beter kan renderen, maar waardoor ook zonder deze technische aspecten een meer duurzaam gebruik en verbruik van middelen kan worden bereikt. Daarnaast kan de verhuurder meer inspelen op de behoefte van bedrijven om ook qua huisvesting meer inhoud te geven aan hun MVO beleid en doelstellingen. Hier komt ook het begrip Sociale Duurzaamheid in beeld. Het meer inspelen op de behoeften van gebruikers (lees: medewerkers) om hun werkomgeving tot een thuis te maken en hiermee een grotere mate van affiniteit voor hun werkomgeving te bewerkstelligen. Dit kan al vaak worden bereikt door bijvoorbeeld, op het oog minder relevante, zaken als kleurstelling, kunst en aankleding in het algemeen en ook, licht en secundaire voorzieningen. Kortom: Het aanbieden van een pakket van diensten dat zich complementair weet aan de doelstellingen van de huurders, zowel voor het gebouw als voor de directe werkplek. Adminstratieve lastendruk Tot slot mag niet onvermeld blijven dat ook het bieden van meer financiële zekerheid en het verminderen van administratieve lastendruk van toegevoegde waarde kan zijn bij het aanbieden van een breed spectrum aan huisvestingsdiensten. Modellen voor het bieden van een servicekosten pakket op basis van meer gedetailleerde en in overleg met huurders samengestelde KPI s zullen het mogelijk maken om meer nadruk te leggen op de kwaliteit van dienstverlening en vormen een voorbeeld van een alternatieve aanpak. Dat hieraan een vaste vergoeding kan worden gekoppeld in plaats van het huidige variabele model is vervolgens slechts een kleine stap. De financiële risico s worden hierbij weggenomen bij de huurder en de kwalitatieve uitgangspunten komen meer op de voorgrond. Overigens kan het klakkeloos doorvoeren van een dergelijk systeem op dit moment nog aanmerkelijke fiscale gevolgen hebben. Deze dienen eerst te worden geslecht alvorens verdere stappen kunnen worden genomen. WPM Offices is als specialist in exploitatiemanagement niet doof voor deze ontwikkelingen en werkt dagelijks aan oplossingen voor veranderingen in de markt. Naast het doorontwikkelen van onze verschillende bedrijfsonderelen zalde samenhang van onze diensten om te komen tot een centrale en harmonische aanpak van vastgoedmanagement, corporate dienstverlening en technische- en sociale verduurzaming in de komende periode sterk onze aandacht hebben. Ruud Bouma, directeur WPM Offices

6 Pagina 6 Even voorstellen... Sinds begin dit jaar telt WPM Offices vier directieleden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de verschillende bedrijfsonderdelen. Wij stellen ze graag aan u voor. Ruud Bouma directeur WPM Offices, sinds 2002 verantwoordelijk voor het vastgoedmanagement voor kantoren en bedrijfsruimten bij WPM. Sinds 2008 verantwoordelijk voor alle activiteiten van WPM op het terrein van kantoren en bedrijfsruimten, als directeur WPM Offices. Sinds 2011 lid van de directieraad van WPM Groep. Naast zijn functie is hij bestuurslid van de NeVap en in zijn vrije tijd golft en biljart hij graag en niet onverdienstelijk! (uiterst rechts) Barbara Graaff sinds 2005 in dienst bij WPM Offices en sinds 2010 als directeur verantwoordelijk voor WPM Kantoormanagement. WPM Kantoormanagement biedt een breed scala aan diensten op het gebied van management van kantoor- en bedrijfspanden en overig industrieel vastgoed. Naast het optimaliseren van onze dienstverlening, staat verdere professionalisering en automatisering hoog op mijn agenda. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin en vrienden. Mijn sportieve prestaties bestaan uit hardlopen en tennis. Daarnaast is de jaarlijkse wintersport natuurlijk een must! Jeroen Maaskant sinds 2009 in dienst bij WPM Offices en sinds 2010 directeur Office2Perform. Met Office2Perform richten wij ons met een integrale benaderingswijze op vraagstukken die bestaan rondom de wens of noodzaak tot verbetering van gebouwprestaties. Bij het verbeteren van de totale performance van het vastgoed ligt de focus op praktische en economisch haalbare doelstellingen. Naast mijn werk kan ik veel energie kwijt in zeeroeien bij de Scheveningse Roeivereniging. Een teamsport met echte fysieke uitdagingen die zelfs op internationaal niveau wordt beoefend. Paul van Mourik is sinds begin april van dit jaar betrokken bij WPM Offices als algemeen directeur Corporate Services. Corporate Services is ontstaan uit een samenwerking tussen de WPM Groep en FGB Facility Group en richt zich voornamelijk op opdrachtgevers waarbij sprake is van gebruik én eigendom van het vastgoed. Deze specifieke situatie vraagt om een specialistische aanpak om het belang van de vastgoedgebruikers te kunnen behartigen. Vastgoedmanagement en Facility Management onder één dak. Naast mijn werk doe ik graag aan fitness en klussen in en om het huis, verder ben ik nog steeds voornemens om mijn GVB te gaan halen in (uiterst links)

7 Pagina 7 Kantoormanagement / Office2Perform Stel je voor: Een voormalig garagebedrijf in het centrum van Rotterdam Exploitant is enige tijd geleden failliet gegaan en de ruimte wordt nu gebruikt als parkeergelegenheid voor het naastgelegen kantoorpand. De garage is verouderd, onlogisch ingedeeld, onderdeel van een vereniging van eigenaren, voldoet niet aan brandveiligheidseisen, voldoet niet aan de eisen van het bouwbesluit en als kers op de taart betreft het een rijksmonument. Waar begin je, wat heeft prioriteit en welke mogelijkheden zijn er voor optimalisatie? Als vastgoedmanager wil je risico s uitsluiten en weet je dat er snel iets gedaan moet worden aan de brandveiligheid en de installatieveiligheid. WPM Kantoormanagement adviseerde om het achterstallig onderhoud in de begroting van 2013 op te nemen. Maar natuurlijk wil je niet deze twee punten aanpakken om er later achter te komen dat dit ten koste gaat van de functionaliteit of dat dit door de status als rijksmonument niet goedgekeurd wordt. Office2Perform heeft daarom deze punten samengebracht in een strategisch advies met het product Vitality View Parking. Door de garage te beoordelen op locatie, functie, commercie, techniek en vastgoed zijn er drie varianten gepresenteerd met visualisaties. Hierin is telkens de mate van investering afgewogen tegen de optimalisatieslag die er gemaakt kan worden. Zie bijgaand resultaat. Vitality View Offices Parking Parking St. Luciastraat Rotterdam SEPTEMBER 2012

8 Kantoormanagement Complex in beeld WPM & Het Olympisch Stadion Amsterdam Pagina 8 WPM en het Olympisch Stadion zijn al sinds jaar en dag met elkaar verbonden. WPM organiseert het dagelijks beheer voor het Stadion. Het gaat om het beheer voor de huurders van de kantoren en het beheer voor de Vereniging van Eigenaren. Ook speelt WPM een rol bij de grote projecten die worden uitgevoerd zoals het onderhoud aan de tribunes. Het Olympisch Stadion Amsterdam is volgens accountmanager Stefan Visscher een zeer bijzonder en aansprekend monument, dat tot op de dag van vandaag een groot publiek aanspreekt. Dit blijkt zowel uit de grote toestroom van publiek als er evenementen worden georganiseerd, als ook uit de onverminderd grote interesse die er vanuit de markt is om ruimte in het stadion aan te huren. WPM is dan ook zeer trots om een gebouw als dit in beheer te hebben. een monument met historie Het Olympisch Stadion is gebouwd door architect Jan Wils, voor de Olympische Spelen van Na de Spelen werd het stadion uitgebreid en was het onder meer in gebruik voor belangrijke voetbalwedstrijden. Na de in 2000 voltooide restauratie, biedt het onderdak aan ongeveer dertig zelfstandige ondernemingen, waaronder Regardz, de Johan Cruijff Foundation, Eurosport en Topsport Amsterdam. Evenementen Het Olympisch Stadion biedt een breed scala aan activiteiten. Daarbij zijn vertrouwde evenementen als de Copa Amsterdam, het NK atletiek, Mission Olympic en de tweede editie van het VRIJ Festival. Maar er zijn ook nieuwe evenementen, zoals het Europees Kampioenschap Handboog dat in mei plaats vond. Een muzikaal hoogtepunt was de komst in augustus van de Canadese zanger Leonard Cohen, die in de muziekwereld door klassiekers als Suzanne en Hallelujah een bijna mythische status heeft. Daarnaast slaagt de organisatie van het Olympisch Stadion erin om steeds meer sportevenementen in het stadion te laten plaatsvinden. Met als klapstuk de organisatie van het EK atletiek van 2016, het grootste sportevenement in Nederland na Euro 2000! Daarnaast slaagt de organisatie van het Olympisch Stadion erin om steeds meer sportevenementen in het stadion te laten plaatsvinden. Met als klapstuk de organisatie van het EK atletiek van 2016, het grootste sportevenement in Nederland na Euro 2000! Eigen karakter Architect André van Stigt was ruim tien jaar geleden verantwoordelijk voor de renovatie van het Olympisch Stadion, voor de overgang van het eerste naar het tweede leven. Van Stigt waarschuwde voor een gebouw, dat in principe overal ter wereld kan worden neergezet en daardoor geen specifieke karaktereigenschappen heeft. Het wordt daarmee anoniem en groeit zo los van zijn omgeving. Een monument bouw je niet, maar ontwikkelt zich door de beleving van de gebruikers. Visie Stadiondirecteur Hans Lubberding pleitte voor een duidelijke visie, waarbinnen het sportstadion van de toekomst zijn plek moet krijgen. Het zijn ambities, die over een periode van enkele tientallen jaren gaan. De wereld van 2028 zal compleet anders zijn als het gaat om bijvoorbeeld de infrastructuur, massamedia en de sportbeleving. Ook de economische kant is volkomen onvoorspelbaar. Wat wel altijd centraal blijft staan in een sportstadion voor de toekomst, is een simpel motto: de menselijke maat. Het huidige Olympisch Stadion is zo gebouwd dat de toeschouwers zich niet verdwaald voelen, maar op een prettige en menselijke manier worden opgevangen en begeleid. Ook in een sportstadion van de toekomst is de menselijke maat belangrijk, alhoewel het er in de praktijk heel anders zal uitzien dan nu. Met dank aan: Frans Oosterwijk, Sport & Strategie

9 Kantoormanagement Pagina 9 Huurder aan het woord Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Aan het woord Esther Schouten, teammanager Personeel, Organisatie en Ontwikkeling, sedert november 2011 werkzaam bij WSW. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is het onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen. Zo dragen zij bij aan de kwaliteit van de samenleving. Hun maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van hun bestaan. Door actieve en nauwkeurige risico monitoring hebben zij tot op heden kunnen voorkomen dat er aanspraak op hun vermogen is gedaan. Zij zijn als organisatie uniek in Nederland. WSW heeft circa 50 mensen in dienst. In november 2010 besloot WSW van Huizen te verhuizen naar het bedrijventerrein Arenapark in Hilversum. Zij gingen van een eigen pand naar een huurpand en van single tenant naar multi tenant. WSW besloot te verhuizen, omdat men over wilde gaan op het nieuwe werken. Dit betekent een andere indeling van het pand, vooral moderner met flexplekken en dat paste niet in het pand dat zij in Huizen in eigendom hadden. Ook de lasten die gepaard gaan met het eigen pand konden door te gaan huren naar beneden en verkregen zij energielabel B. Dat de keus uiteindelijk op het Arenapark viel kwam, omdat men graag zo centraal mogelijk en zo makkelijk mogelijk, zowel met het openbaar vervoer als per auto, bereikbaar wilde zijn. Toen de verhuizing eenmaal een feit was moesten zij toch wel even wennen aan andere huurders. Dit vereiste wel enige aanpassing. lees verder >>

10 Kantoormanagement Pagina 10 Gelukkig bleken de andere, kleinere huurders meer voordelen dan nadelen te zien, zoals de representatieve ontvangstruimte, zodat kleine irritaties snel werden opgelost. Een van de problemen waren de verschillende werktijden van de diverse huurders. Het kantoorpand is met een alarm beveiligd vanaf uur tot uur en in het weekend. Met de beveiliging hebben de overige huurders goede afspraken gemaakt om toch indien nodig in het weekend en na uur te kunnen werken. Over het WSW Men is erg tevreden met de nieuwe locatie en ook met het nieuwe werken. Er zijn geen PC s meer maar laptops en de vaste telefoons zijn vervangen door mobiele telefoons. De accountteams voor het relatiebeheer zijn eenmaal per week binnen. De ondersteunende diensten maken dagelijks gebruik van de kantoorruimte, die door de nieuwe inrichting van alle gemakken is voorzien. We maken optimale financiering voor corporaties mogelijk Onze maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van ons bestaan. We hebben door actieve en nauwkeurige risicomonitoring tot op heden voorkomen dat er aanspraak op ons vermogen is gedaan. We zijn als organisatie uniek in Nederland.

11 Office2Perform Pagina 11 Vlekkenplan en indelingsplan Rental Support Offices Kantoorlaan 1-3 Kantoorstad Tijden en markten veranderen! Zo ook organisaties en de wijze waarop binnen die organisaties wordt gewerkt. Maar deze laatstgenoemde verandering blijft nog wel eens achter. Natuurlijk niet geheel onvoorspelbaar, indien gezien als (chrono)logisch gevolg op veranderende tijdbeelden, maar wel heel opmerkelijk. Vaak ontstaat dit beeld van achterblijven wanneer werkwijzen binnen organisaties historisch zijn gevormd tot bedrijfscultuur en daarom stilzwijgend in stand worden gehouden. Maar ook bedrijfseconomische redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. Een cultuuromslag binnen een organisatie, velen zullen dit kunnen beamen, wordt in aanvang met enige scepsis ontvangen. Het veranderen van werken vergt schijnbaar bij voorbaat een significante investering en direct ontstaan de spreekwoordelijke beren op de weg. Het aanpassen van een bedrijfscultuur naar deze tijd stagneert hierdoor. WPM Office2Perform ziet en biedt de katalysator. Dat de manier van werken binnen de kantooromgeving thans zichtbaar verandert behoeft geen betoog meer. De hedendaagse werknemer is niet meer aan één werkplek gebonden. Hij/zij werkt, mede dankzij innovaties in de ICTomgeving, op een wisselplek, vanuit huis, onderweg of op een alternatieve locatie. Op kantoor vindt steeds minder de standaardinformatie uitwisseling plaats, dat gaat digitaal, sociale interactie voert daar de boventoon. De cellenstructuur binnen veel kantoorgebouwen verdwijnt of zal veranderen. Open spaces, stilte- en concentratieplekken, stop&go en meetingrooms zijn de nieuwe functies van de kantooromgeving. Overigens, indien professioneel, tactisch en diplomatiek benaderd, blijkt eigenlijk elke achtergebleven organisatie ontvankelijk voor een vernieuwing binnen de werkomgeving. Dat verandering van een werkomgeving een investering vergt, is evident maar tevens relatief. Een professioneel uitgevoerde verandering biedt namelijk ook financieel voordeel. Het bij de tijd krijgen van een organisatie biedt voordelen. Werknemers zullen meer geïnspireerd functioneren waardoor een verlaging van het ziekteverzuim is te realiseren en een verhoging van productiviteit. Positie en naam als moderne werkgever op de afzet- en arbeidsmarkt zal sterk zijn. Ingrediënten die allemaal positief uitwerken op de bedrijfsbalans. lees verder >>

12 Office2Perform Pagina 12 Als je bij de tijd mag koppelen aan veranderende markten dan hebben we nu een uniek momentum in de kantorenmarkt voor zowel eindgebruiker als eigenaar/ verhuurder om de organisatieklok daarop gelijk te zetten. Extreem hoge leegstandpercentages koppelen aan een behoefte tot het veranderen van werken, daar is op te acteren. Nu de huidige kantorenmarkt anno 2012 wordt gedicteerd door de vraagzijde, rijst de vraag hoe daar het best op kan worden gereageerd. WPM Office2Perform brengt de vraag van eindgebruikers in kaart brengen én adviseert hoe het vastgoed daarop af te stemmen. Dát versnelt het proces van aanhuur of verhuur. De vertaling van de vraagzijde naar een praktische toepassing of functionele indeling begint bij het consulteren van de eindgebruiker. Daaruit ontstaat het vlekkenplan en, na verdere nuancering het indelingsplan. De stap vanuit het verleden naar het heden en zelfs naar de toekomst wordt hier gemaakt. Toekomstbestendigheid kan worden gecreëerd. Het indelingsplan is een nadere uitwerking van het vlekkenplan en biedt een duidelijke nuancering op gebieden als indeling, werkplek- en het totale inrichtingconcept waarbij alle functies gedetailleerd zijn ingedeeld. Het evenwicht tussen wens en gedetailleerd ontwerp wordt hier gevonden. De beoogde vernieuwing is hier uitgekristalliseerd en tastbaar gemaakt. WPM Office2Perform extraheert, implementeert, visualiseert en realiseert gebruikerswensen. Speciaal hiervoor is de combinatie van product en dienst ontwikkeld; Rental Support Offices. Het vlekkenplan is de schematische weergave van de gebieden waar kernactiviteiten plaatsvinden en wordt vaak gebruikt ter visualisatie van functionele, ruimtelijke en logistieke relaties. Het vlekkenplan vormt de basis voor het indelingsplan. Getriggerd? Graag lichten wij onze toegevoegde waarde verder aan u toe. Bel of mail

13 WPM Offices Business Club Event WPM Offices Pagina 13 Maandag 21 januari staat weer een bijzonder WPM Offices Business Club Event op de agenda. WPM Offices maakt deze donkerste dag van het jaar graag een beetje lichter! Reserveer alvast in uw agenda: Maandag 21 januari De officiele uitnodidging volgt binnenkort. Save the date! samen BORRELEN MEER WINTER WAARDE VOL 13 WPM Offices maakt de donkerste dag van het jaar voor u graag een beetje lichter en nodigt u uit op bluemonday 21 januari 2013 van 16:00-20:00 uur voor het WPM Offices Business Club Event. De officiële uitnodiging volgt binnenkort. Barbara Graaff, directeur WPM Kantoormanagement, benoemd als VGM NL bestuurslid Tijdens de VGM NL najaarsbijeenkomst, dinsdag 27 november, zijn Barbara Graaff, en Klaartje Snieders, Actys Wonen Beheer BV, unaniem gekozen tot VGM NL bestuurslid. Zij volgen hiermee Eddy Smit (MVGM) en Han Machielsen (voormalig DTZ) op. Het bestuur wordt verder gevormd uit Jac Bressers (JLL), als voorzitter, Jean Paul Rouwette (Vb&t groep) en René Brinkhuijsen (VvE Beheer BV), zij zijn voor een nieuwe periode benoemd. Barbara Graaff is goed op de hoogte van ontwikkelingen en actualiteiten op de kantoorbeleggingen markt. Zij zal haar kennis van vastgoedmanagement en -exploitatie op het gebied van commercieel vastgoed inzetten binnen het VGM NL bestuur. Barbara Graaff: Gezamenlijk staan we sterker om onze rol als vastgoedmanager in de keten voor het voetlicht te brengen. Daar wil ik ook graag mijn bijdrage aan leveren. Over VGM NL Sinds de oprichting in 2009 hebben ruim 85 vastgoedmanagement-organisaties (met in totaal 2400 medewerkers) zich in VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagement-organisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen, in opdracht van eigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE's. Alle leden voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, ervaring en professionaliteit en hebben de gedragscode van VGM NL ondertekend. Kijk ook op

14 Pagina 14 Nieuw in portefeuille Met ingang van 1 september 2012 voert WPM Offices het financieel, administratief en technisch beheer van het kantorencomplex Da Vinci, gelegen aan de Lange Kleiweg 6-28 te Rijswijk. De opdrachtgever is Eurocommerce Projectontwikkeling. Het complex is eind 2009 door Eurocommerce ontwikkeld en heeft een metrage van ruim m2 verdeeld over negen bouwlagen. Het pand is ontworpen door het architectenbureau Van Manen en is voorzien van een A-label. Het complex is gelegen op het bedrijvenpark de Plaspoelpolder waar grote (internationale) ondernemingen en instellingen zijn gevestigd, zoals het Europees Octrooibureau, ANP en Shell. Rijswijk is gelegen onder de rook van Den Haag en heeft een goede bereikbaarheid dankzij de ligging aan de rijkswegen A4, A13 en A12. Er zijn verschillende ruimten beschikbaar voor verhuur. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de WPM Groep. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. WPM Groep stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuisheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Focus op Vastgoed - Offices is een uitgave van WPM Offices

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede Bennekomseweg 41, Ede Loopafstand naar Intercitystation Unieke bosrijke omgeving Energielabel A www.dtz.nl In dit unieke vrijstaande kantoorgebouw,

Nadere informatie

Vastgoedmanager kan nu zijn toegevoegde waarde tonen

Vastgoedmanager kan nu zijn toegevoegde waarde tonen VGM NL lanceert online benchmarktool voor vastgoedmanagement Vastgoedmanager kan nu zijn toegevoegde waarde tonen Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van oktober 2014 Tijdens het lustrumcongres

Nadere informatie

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Modern gebouw Hoogwaardige uitstraling Units verkrijgbaar vanaf ca. 294 m² www.dtz.nl Het betreft hier een realisatie van een compleet nieuw bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

Hollands tuin 77, Rotterdam

Hollands tuin 77, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Hollands tuin 77, Rotterdam Herontwikkeling Maatschappelijke bestemming Circa 1.570 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Dit voormalig schoolgebouw van twee

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl Marconiweg 31 Zeewolde Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

Weena-zuid 106-178, Rotterdam

Weena-zuid 106-178, Rotterdam Te huur 'Gebouw Weena' Weena-zuid 106-178, Rotterdam Gelegen in het Central Business District Grote vloervelden met gunstige huurprijs Circa 5.688 m ² www.dtz.nl Onderhavig gebouw is gelegen in het meest

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE PIEKSTRAAT 15-35 TE ROTTERDAM

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE PIEKSTRAAT 15-35 TE ROTTERDAM VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE PIEKSTRAAT 15-35 TE ROTTERDAM TE HUUR Betreft: Diverse kantoor units met een industriële uitstraling in dit bedrijfsverzamelgebouw Zuiderpoort gelegen aan de Piekstraat

Nadere informatie

Te huur / Te koop Monumentaal object. Eendrachtsweg 71, Rotterdam

Te huur / Te koop Monumentaal object. Eendrachtsweg 71, Rotterdam Te huur / Te koop Monumentaal object Eendrachtsweg 71, Rotterdam Klassieke details Centrum van Rotterdam Voorzieningen in de directe omgeving www.dtz.nl Dit monumentale object is gebouwd in de 19e eeuw.

Nadere informatie

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl Marconiweg 31 Zeewolde Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

Bedrijfsruimte. Kerkweg 23 te Klundert. Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen. Te huur

Bedrijfsruimte. Kerkweg 23 te Klundert. Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen. Te huur Te huur Bedrijfsruimte Kerkweg 23 te Klundert Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met

Nadere informatie

Vorig jaar zag de benchmark voor vastgoedmanagers

Vorig jaar zag de benchmark voor vastgoedmanagers MARKT VRAAGT NIEUWE VERDIENMODELLEN, SOFT SERVICES EN ONDERNEMERSCHAP Een instrument om de service te vergroten De nieuwe VGM Benchmark dekt een groot deel van de markt. Inmiddels doen 12 grote vastgoedmanagers

Nadere informatie

Bedrijfspand. Feithspark 10 te Tolbert. Te koop

Bedrijfspand. Feithspark 10 te Tolbert. Te koop Te koop Bedrijfspand Feithspark 10 te Tolbert Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Berlagepad 10-12, Rotterdam

Berlagepad 10-12, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Berlagepad 10-12, Rotterdam Herontwikkelingsobject Maatschappelijke bestemming Circa 1.518 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Voormalig schoolgebouw van

Nadere informatie

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl Ravenswade 160-162, Nieuwegein zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond www.dtz.nl Zeer representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroomruimte op circa 5.000 m² grond. In 2006 compleet gerenoveerd.

Nadere informatie

Te huur Gebouw Overstag. Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk

Te huur Gebouw Overstag. Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk Te huur Gebouw Overstag Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk Circa 922 m² kantoorruimte Diverse kantoorunits vanaf 134 m² 88 parkeerplaatsen op het parkeerdek Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Gebouw

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken van inkoop gaan steeds vaker over meer

Nadere informatie

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen Te koop Tarweweg 2, Nijmegen Kantoorruimte op zichtlocatie Hoogwaardige uitstraling Ruime parkeervoorzieningen www.dtz.nl T e koop Het object is gelegen tegenover het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het gebouw zal casco gerenoveerd worden opgeleverd, waarbij duurzaamheid

Nadere informatie

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Goed bereikbaar en op zichtlocatie Representatieve kantoor-/showroomruimte Ruim buitenterrein www.dtz.nl Het betreft een representatieve bedrijfs -/kantoorruimte

Nadere informatie

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Wie zijn we? Gestart in 1986 Duurzaamheid zit in onze genen Ruim 110 medewerkers Woningbouw, utiliteit, overheid, gezondheidszorg, onderwijs, monumenten,

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte. Schillingweg 41. Nieuw Vennep

Projectinformatie Kantoorruimte. Schillingweg 41. Nieuw Vennep Projectinformatie Kantoorruimte Schillingweg 41 Nieuw Vennep VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Bedrijfspand gelegen op het fraai aangelegde bedrijvenpark Nieuw Vennep - Zuid. Het gebouw bestaat uit

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Verhuurbrochure Herenwal 38 te Heerenveen Huurprijs 1.250,- per maand

Verhuurbrochure Herenwal 38 te Heerenveen Huurprijs 1.250,- per maand Verhuurbrochure Herenwal 38 te Heerenveen Huurprijs 1.250,- per maand terpstramakelaardij.nl Herenwal 38 te Heerenveen TE HUUR AANGEBODEN: representatieve turn-key kantoorruimte (totaal ca. 160 m²) gelegen

Nadere informatie

Vlotbrugweg 2. Vlotbrugweg 2, Almere-Buiten Almere. Huurprijs: 76.750,- per jaar

Vlotbrugweg 2. Vlotbrugweg 2, Almere-Buiten Almere. Huurprijs: 76.750,- per jaar Vlotbrugweg 2 Huurprijs: 76.750,- per jaar Algemene Informatie Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor gelegen aan de Vlotbrugweg 2, 1332 AH Almere Algemeen In Almere-Buiten op bedrijventerrein De

Nadere informatie

Verhuurovereenkomst. WPM Offices sluit namens verhuurder overeenkomst verhuur Eempolis INHOUD

Verhuurovereenkomst. WPM Offices sluit namens verhuurder overeenkomst verhuur Eempolis INHOUD Deze digitale nieuwsbrief is een publicatie van WPM Offices. Via deze nieuwsbrief informeren wij over ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt en onze projecten en diensten. AUGUSTUS 2013 INHOUD Verhuurovereenkomst

Nadere informatie

Ledenvergadering. 26 november 2013 Nyenrode Business Universiteit

Ledenvergadering. 26 november 2013 Nyenrode Business Universiteit Ledenvergadering 26 november 2013 Nyenrode Business Universiteit 1. Opening Welkom 2. Verslag ledenvergadering a. Verslag ledenvergadering 18 juni 2013 a. Lobby, actualiteiten en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Twentestraat 40, Rotterdam

Te huur / Te koop. Twentestraat 40, Rotterdam Te huur / Te koop Twentestraat 40, Rotterdam Representatief kantoorgebouw Uitstekend bereikbaar per auto en OV Circa 2.802 m ² kantoorruimte www.dtz.nl T e huur / Te koop Representatief kantoorgebouw gelegen

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

Breguetlaan 2 Oude Meer BUILDING INFORMATION

Breguetlaan 2 Oude Meer BUILDING INFORMATION Breguetlaan 2 Oude Meer Een bedrijvencomplex bestaande uit een kantoor met drie bouwlagen en een bedrijfshal met twee bouwlagen. Het bedrijvencomplex is nagenoeg verhuurdechter kan er 480 m² kantoorruimte

Nadere informatie

Kantoorruimte. Cypresbaan 7 te Capelle aan den IJssel. Hoofdweg gebied Kleine units voldoende PP. Te huur

Kantoorruimte. Cypresbaan 7 te Capelle aan den IJssel. Hoofdweg gebied Kleine units voldoende PP. Te huur Te huur Kantoorruimte Cypresbaan 7 te Capelle aan den IJssel Hoofdweg gebied Kleine units voldoende PP Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Van Deventerlaan 31-51, Utrecht

Van Deventerlaan 31-51, Utrecht Te huur Van Deventerlaan 31-51, Utrecht zichtlocatie vanaf de rijksweg A2 hoogwaardige kantoorruimte zeer goede bereikbaarheid www.dtz.nl Te huur Op een zichtlocatie vanaf het verkeersplein Oudenrijn aan

Nadere informatie

VGM NL/ IPD Vastgoedmanagement. benchmark 2010. Marktpresentatie. mr Arnoud Vlak, directeur IPD Nederland. Provada, Amsterdam 7 juni 2011

VGM NL/ IPD Vastgoedmanagement. benchmark 2010. Marktpresentatie. mr Arnoud Vlak, directeur IPD Nederland. Provada, Amsterdam 7 juni 2011 On the pulse of the property world Marktpresentatie VGM NL/ IPD Vastgoedmanagement benchmark 2010 Provada, Amsterdam 7 juni 2011 mr Arnoud Vlak, directeur IPD Nederland Agenda 1. Even voorstellen: a. Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Te huur Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen www.dtz.nl Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Eindhoven, aan

Nadere informatie

Vraagprijs 10.000,- k.k.

Vraagprijs 10.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard Te huur Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam- Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m ² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek

Nadere informatie

Kantoorobject. Triptygon A & B. Luidsprekerstraat 2-24, 1322 AX Almere.

Kantoorobject. Triptygon A & B. Luidsprekerstraat 2-24, 1322 AX Almere. Kantoorobject Triptygon A & B Luidsprekerstraat 2-24, 1322 AX Almere www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Triptygon A & B De kantoorgebouwen Triptygon A & B zijn gelegen op een prachtige zichtlocatie

Nadere informatie

Vraagprijs 210.000,- k.k.

Vraagprijs 210.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014

Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014 IX LAST BUT NOT LEAST Barometer Vastgoedmanagement Nederland 2014 Meer vastgoedmanagement uitbesteden Annette Tjeerdsma en Jan Veuger In het voorjaar (mei/juni) van 2014 is voor het eerst een vragenlijst

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

Te huur. Schuttevaerweg 41b, Rotterdam

Te huur. Schuttevaerweg 41b, Rotterdam Te huur Schuttevaerweg 41b, Rotterdam Representatief showroompand Goede zichtlocatie Circa 1.030 m ² showroom -/bedrijfsruimte www.dtz.nl T e huur Het bedrijfsgebouw is gelegen op het bedrijventerrein

Nadere informatie

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE HAGEDOORNPLEIN 2, AMSTERDAM NOORD VOORMALIGE ST. RITA

Nadere informatie

Te huur. Basicweg 24, Amersfoort

Te huur. Basicweg 24, Amersfoort Te huur Basicweg 24, Amersfoort representatief vrijstaand kantoorgebouw ca. 300 m² showroom/bedrijfsruimte ca. 1.000 m² hoogwaardige kantoorruimte www.dtz.nl T e huur Representatief vrijstaand kantoorgebouw

Nadere informatie

Vraagprijs 189.000,- k.k.

Vraagprijs 189.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

TE KOOP BONNETSTRAAT 38 EDE

TE KOOP BONNETSTRAAT 38 EDE TE KOOP BONNETSTRAAT 38 EDE TE KOOP KANTOOR- /BEDRIJFSRUIMTE BONNETSTRAAT 38, EDE Op schitterende locatie gelegen, zelfstandige BEDRIJFSRUIMTE (± 4.550 m²) en KANTOORRUIMTE (± 1.680 m², waarvan ca. 700

Nadere informatie

Direct contact: 020 44 000 44 EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSTRAAT 46 AMSTERDAM TE HUUR: KANTOORRUIMTE VAN 106 M 2

Direct contact: 020 44 000 44 EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSTRAAT 46 AMSTERDAM TE HUUR: KANTOORRUIMTE VAN 106 M 2 Direct contact: 020 44 000 44 EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSTRAAT 46 AMSTERDAM TE HUUR: KANTOORRUIMTE VAN 106 M 2 WWW.KRK.NL EERSTE CONSTANTIJN HUYGENSTRAAT 46AMSTERDAM KERNGEGEVENS FUNCTIE Kantoorruimte OPPERVLAKTE

Nadere informatie

MVGM, DÉ VASTGOEDREGISSEUR WAT UW VASTGOED OOK VOOR U BETEKENT, MVGM HELPT U

MVGM, DÉ VASTGOEDREGISSEUR WAT UW VASTGOED OOK VOOR U BETEKENT, MVGM HELPT U MVGM, DÉ VASTGOEDREGISSEUR WAT UW VASTGOED OOK VOOR U BETEKENT, MVGM HELPT U VOORWOORD 2 VOORWOORD WE HEBBEN ÉÉN BELANGRIJKE OVEREENKOMST: ÚW VASTGOED Met plezier stel ik u ons bedrijf voor. MVGM ontzorgt

Nadere informatie

Schoutstraat 49. Schoutstraat 49, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 1.390.000,- k.k.

Schoutstraat 49. Schoutstraat 49, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 1.390.000,- k.k. Schoutstraat 49, Schoutstraat 49 Koopprijs: 1.390.000,- k.k. Neem contact op Schoutstraat 49, Algemene Informatie Unieke beleggingskans in het centrum van Almere Stad. Kantoorgebouw "Het Schouthuis" Adres:

Nadere informatie

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard

Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Willem Barentszstraat 41-49, Rotterdam-Albrandswaard Uitstekend bereikbaar distributiecentrum Direct gelegen aan de A15 Circa 13.000 m² www.dtz.nl Het betreft een modern en functioneel logistiek gebouw,

Nadere informatie

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE DELFLANDLAAN 1 AMSTERDAM Delflandlaan 1 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

J. DUIKERWEG 12 A EN 12 B HEERHUGOWAARD TOTAAL CA. 740 M² BVO BESCHIKBAAR

J. DUIKERWEG 12 A EN 12 B HEERHUGOWAARD TOTAAL CA. 740 M² BVO BESCHIKBAAR TE HUUR J. DUIKERWEG 12 A EN 12 B HEERHUGOWAARD TOTAAL CA. 740 M² BVO BESCHIKBAAR ZEER REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE BEDRIJVENTERREIN BEVELAND 12 A = 1 E VERDIEPING CA. 270 M² BVO 12 B = 2 E VERDIEPING

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE RONDWEG 1 MIJDRECHT

PROJECTINFORMATIE RONDWEG 1 MIJDRECHT VRIJSTAAND REPRESENTATIEF ABSOLUTE ZICHTLOCATIE RUIM EIGEN PERCEEL TOTAAL CIRCA 410 M² KANTOORRUIMTE 13 PARKEERPLAATSEN PROJECTINFORMATIE RONDWEG 1 MIJDRECHT Rondweg 1, Mijdrecht ALGEMEEN Dit representatieve

Nadere informatie

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE DE RUYTERKADE 112 AMSTERDAM De Ruyterkade 112 te Amsterdam

Nadere informatie

Huurprijs 920,44 p.m.

Huurprijs 920,44 p.m. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor G. Kok BV is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen makelaar mee te nemen voor uw belangenbehartiging

Nadere informatie

TE HUUR. Lagedijk 4B Helmond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) 495 58 81 11 F +31(0) 495 59 40 68

TE HUUR. Lagedijk 4B Helmond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) 495 58 81 11 F +31(0) 495 59 40 68 TE HUUR Lagedijk 4B Helmond 1 Object : De voor huur beschikbare ruimte is gelegen aan de Lage dijk 4B te Helmond en bestaat uit een bedrijfsruimte met voorgelegen kantoor. Door de ligging direct aan de

Nadere informatie

Onze manier van zaken doen Code of Conduct

Onze manier van zaken doen Code of Conduct Onze manier van zaken doen Code of Conduct www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff Inhoudsopgave Voorwoord 4 Code of conduct 6 Missie en code 7 Opdrachtgevers 8 Dienstverlening 8 Informatie 8 Reputatie opdrachtgevers

Nadere informatie

Eerbeek Loubergweg 44

Eerbeek Loubergweg 44 Eerbeek Loubergweg 44 Uw bedrijfspand verkopen of verhuren? Een taxatie of een passende verzekering. Kies voor de full-service van Best Living! Best Living NVM makelaars & financieel adviseurs is met vestigingen

Nadere informatie

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen

Wonen.nl. 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Wonen.nl 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen Uw Verhuurmakelaar Bij de keuze voor een goede vastgoedpartner gaat u weloverwogen te werk. U kiest voor

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE DORPSSTRAAT 2 AMSTELVEEN

PROJECTINFORMATIE DORPSSTRAAT 2 AMSTELVEEN REPRESENTATIEF ZICHTLOCATIE LEUKE OMGEVING BIJ HET OUDE DORP TOTAAL CIRCA 648 M² IN UNITS TE HUUR VANAF 45 M² PROJECTINFORMATIE DORPSSTRAAT 2 AMSTELVEEN Dorpsstraat 2 Amstelveen ALGEMEEN In een karakteristiek

Nadere informatie

Transistorstraat 51 C

Transistorstraat 51 C Transistorstraat 51 C Huurprijs: 900,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Kantoorvilla Adres: Transistorstraat 51 C te Almere De beschikbare kantoorvilla is gelegen op bedrijventerrein de Uitgeverij

Nadere informatie

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Forse uitbreidingsmogelijkheden Nabij centrum Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl Namens onze opdrachtgever ABN AMRO bieden wij u het

Nadere informatie

Te koop. Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven

Te koop. Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven Te koop Winkelcentrum Woensel 79E / Diekirchlaan 89, Eindhoven Multifunctionele ruimte Hoogwaardig afwerkings niveau Markante uitstraling www.dtz.nl T e koop Het object betreft een multi-functioneel kantoorgebouw

Nadere informatie

DIVERSE KANTOORUNITS UITSTEKEND BEREIKBAAR 692 M² IN UNITS VANAF CA. 32 M² KANTOORRUIMTE UITSTEKEND PARKEREN MODERN GEBOUW VERHUURINFORMATIE

DIVERSE KANTOORUNITS UITSTEKEND BEREIKBAAR 692 M² IN UNITS VANAF CA. 32 M² KANTOORRUIMTE UITSTEKEND PARKEREN MODERN GEBOUW VERHUURINFORMATIE DIVERSE KANTOORUNITS UITSTEKEND BEREIKBAAR 692 M² IN UNITS VANAF CA. 32 M² KANTOORRUIMTE UITSTEKEND PARKEREN MODERN GEBOUW VERHUURINFORMATIE JOOP GEESINKWEG 125, AMSTERDAM YELLOW ROSE Joop Geesinkweg 125

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz.

Te huur. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven. Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen. www.dtz. Keizersgracht 16B-E, Eindhoven Gelegen in het centrum van Eindhoven Uitstekende bereikbaarheid Zelfstandige verdiepingen Het kantoorgebouw is gelegen in het centrum van Eindhoven, aan de rand van het kernwinkelgebied.

Nadere informatie

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k.

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k. Raaltepad 31-33 Koopprijs: 150.000,- k.k. Algemene Informatie TE KOOP: Multifunctionele kantoor-/praktijkruimte nabij Almere Centrum Adres: Raaltepad 31-33 te Almere-Stad Dit zelfstandige, kleinschalige

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK

PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK KLEINSCHALIGE BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE BEGANE GROND BESCHIKBAAR VOOR VERHUUR CIRCA 65 M² (HUUR) OF 130 M² (KOOP) HUURPRIJS 625 PER MAAND / 150.000 KOOP PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK

Nadere informatie

Koopsom 182.000,- k.k.

Koopsom 182.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

TE HUUR. KANTOORRUIMTE 475 m 2 bvo Inclusief 12 parkeerplaatsen KLOOSTERSTRAAT 17 BRUNSSUM

TE HUUR. KANTOORRUIMTE 475 m 2 bvo Inclusief 12 parkeerplaatsen KLOOSTERSTRAAT 17 BRUNSSUM KANTOORRUIMTE 475 m 2 bvo Inclusief 12 parkeerplaatsen TE HUUR KLOOSTERSTRAAT 17 BRUNSSUM HUURPRIJS: EUR 36.000,- PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW EVENTUEEL IN DELEN TE HUUR RIJKSMONUMENT OBJECT Bijzonder

Nadere informatie

Te huur Bedrijfsruimte met kantoorruimte. Veluwehaven 75 te Nieuwegein

Te huur Bedrijfsruimte met kantoorruimte. Veluwehaven 75 te Nieuwegein Te huur Bedrijfsruimte met kantoorruimte Veluwehaven 75 te Nieuwegein 1 Plaats Nieuwegein. Adres Veluwehaven 75. Omschrijving Het betreft hier een nieuw representatief bedrijfspand. Het bedrijfspand is

Nadere informatie

Huurprijs: 225,00 per maand

Huurprijs: 225,00 per maand Poortweg 2-4, 2612 PA Delft Huurprijs: 225,00 per maand Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.nl Omschrijving Poortweg 2-4, 2612 PA Delft Werkplekken

Nadere informatie

Te koop Anna Hoevestraat 4 te Brielle

Te koop Anna Hoevestraat 4 te Brielle Te koop Anna Hoevestraat 4 te Brielle Locatie Bedrijfsruimte Het betreft een bedrijfsverzamelgebouw met buitenterrein. In totaal gaat het om ca. 2.254 m² vvo bedrijfs- en kantoorruimte verdeeld over verschillende

Nadere informatie

Atoomweg 75 Utrecht BUILDING INFORMATION

Atoomweg 75 Utrecht BUILDING INFORMATION Atoomweg 75 Utrecht Het gebouw is gelegen op een uitstekende zichtlocatie op bedrijventerrein Lage Weide, direct aan de op- en afritten van de A2. Verhuurder Stena Realty B.V. Bereikbaarheid Per auto Het

Nadere informatie

TE KOOP ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B BARNEVELD

TE KOOP ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B BARNEVELD TE KOOP ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B BARNEVELD TE KOOP ZELFSTANDIGE KANTOORRUIMTE ANTHONIE FOKKERSTRAAT 61B, BARNEVELD Bent u op zoek naar een moderne en flexibele werkplek? Koop dan een ZELFSTANDIGE KANTOORRUIMTE

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Vraagprijs 200.000,- k.k.

Vraagprijs 200.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Te koop Sevillaweg 55 te Rotterdam

Te koop Sevillaweg 55 te Rotterdam te Rotterdam Locatie Bedrijfsruimte Het betreft een moderne bedrijfsruimte, kantoorruimte en showroom gelegen aan de Sevillaweg 55 te Rotterdam. Een deel van de bedrijfsruimte is momenteel in gebruik als

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE TE HUUR / TE KOOP BETREFT Op de laatste beschikbare kavel op bedrijvenpark Leehove in De Lier zal binnenkort gestart worden met

Nadere informatie

PALMPOLSTRAAT 62, 1327 CH ALMERE

PALMPOLSTRAAT 62, 1327 CH ALMERE PALMPOLSTRAAT 62, 1327 CH ALMERE ONLINE VRIJWILLIGE VEILING IN OPDRACHT VAN DE EIGENAAR www.bog-auctions.com ONLINE VRIJWILLIGE VEILING IN OPDRACHT VAN DE EIGENAREN VAN DE PALMPOLSTRAAT 62 IN ALMERE Veiling

Nadere informatie

New Yorkstraat 21-23 Lijnden BUILDING INFORMATION

New Yorkstraat 21-23 Lijnden BUILDING INFORMATION New Yorkstraat 21-23 Lijnden BUILDING INFORMATION Stena Realty BV Burgemeester Haspelslaan 61 Tel +31 20 426 16 16 Chamber of Commerce Amsterdam 1181 NB Amstelveen Fax +31 20 426 16 20 Trade register No

Nadere informatie

TE HUUR Gelderlandhaven 5. te Nieuwegein

TE HUUR Gelderlandhaven 5. te Nieuwegein TE HUUR Gelderlandhaven 5 te Nieuwegein Algemeen Zeer representatief zelfstandig kantoorgebouw bestaande uit drie bouwlagen. Het gebouw is zeer goed onderhouden en heeft een moderne uitstraling. Locatie

Nadere informatie

Networksgroup Consultancy. Simplicity inspires your Business Model

Networksgroup Consultancy. Simplicity inspires your Business Model Networksgroup Consultancy Simplicity inspires your Business Model DE WAARDE VAN DE ONDERNEMING UIT ZICH IN DE KLANTRELATIE Wat bepaalt de waarde van een onderneming? Uiteraard zijn daar de jaarcijfers

Nadere informatie

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1. GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.350,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE WILHELMINASTRAAT 1 HAARLEM Wilhelminastraat

Nadere informatie

Te huur: Representatief kantoorgebouw op prominente locatie te Helmond

Te huur: Representatief kantoorgebouw op prominente locatie te Helmond Te huur: Representatief kantoorgebouw op prominente locatie te Helmond Locatie Huuruitgangspunten Huurprijs Kantoorruimte 115,00 per m² per jaar. Parkeerplaatsen Binnen: 750,00 per plaats per jaar. Buiten:

Nadere informatie

SYDNEYSTRAAT 40-42, 44-46 en MELBOURNESTRAAT 50-52 TE ROTTERDAM GLOBAL TRADE PARC

SYDNEYSTRAAT 40-42, 44-46 en MELBOURNESTRAAT 50-52 TE ROTTERDAM GLOBAL TRADE PARC SYDNEYSTRAAT 40-42, 44-46 en MELBOURNESTRAAT 50-52 TE ROTTERDAM GLOBAL TRADE PARC 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : Moderne bedrijfsruimten deel uitmakend van bedrijfs- en kantorencomplex

Nadere informatie

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn

Te Huur Oak Building. Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Oak Building Oude Apeldoornseweg 41-45, Apeldoorn Huren in FizzionLAB vanaf 20 m² Full service kantoorruimte FizzionParc biedt hoog serviceniveau Direct bij de ingang van het FizzionParc aan de Oude Apeldoornseweg

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM MONUMENTAAL PAND UITSTEKEND BEREIKBAAR TEGENOVER L HERMITAGE GELEGEN AAN DE STRAATZIJDE UNIT VAN CIRCA 30 M² 465,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE NIEUWE KEIZERSGRACHT 58 AMSTERDAM CENTRUM Nieuwe Keizersgracht

Nadere informatie

Verkoop/verhuur-brochure Jousterweg 38* te Heerenveen Vraagprijs 745.000,- k.k. Huurprijs 78.000,- per jaar

Verkoop/verhuur-brochure Jousterweg 38* te Heerenveen Vraagprijs 745.000,- k.k. Huurprijs 78.000,- per jaar Verkoop/verhuur-brochure Vraagprijs 745.000,- k.k. Huurprijs 78.000,- per jaar terpstramakelaardij.nl TE KOOP EN/OF TE HUUR AANGEBODEN: representatieve showroom / bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE CONTACTWEG 145-153 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE CONTACTWEG 145-153 AMSTERDAM MODERN GEBOUW ZEER GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG UITSTEKEND PARKEREN TOTAAL CIRCA 1.754 M² KANTOOR (IN UNITS VANAF 348 M²) EN 916 M² BEDRIJFSRUIMTE PROJECTINFORMATIE CONTACTWEG 145-153 AMSTERDAM Contactweg

Nadere informatie