4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld"

Transcriptie

1 Deze digitale nieuwsbrief is een publicatie van WPM Offices. Via deze nieuwsbrief informeren wij over ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt en onze projecten en diensten. NOVEMBER 2012 INHOUD Integriteitscodes binnen de vastgoed 2-3 WPM Offices 4-5 EVEN VOORSTELLEN... 7 Complex in beeld 8 Huurder aan het woord 9-10 Office2Perform WPM Offices verhuist per 1 januari naar Nieuwegein WPM Offices zal met ingang van 1 januari van het volgend jaar een nieuw kantoor betrekken in de KCN Tower aan de Nevelgaarde 54 te Nieuwegein. Het nieuwe kantoor is centraal gelegen in het land, uitstekend bereikbaar en direct gesitueerd aan de A2. Uiteraard bent u vanaf 1 januari van harte welkom op ons nieuwe kantoor! 11 Offices Business Club Event 13 COLOFON

2 NeVaP en ASRE Integriteitscodes binnen de vastgoedmarkt. Pagina 2 In 2012 is voor het eerst de opleiding Vastgoedexploitatie van start gegaan bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Deze opleiding is ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen NeVaP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform) en de ASRE. In de opleiding Vastgoedexploitatie ligt de nadruk op de verandering van het werkterrein van de vastgoedmanager. Van tactisch-operationeel management verschuift zijn focus naar strategisch-tactisch vastgoedmanagement. In de opleiding komen de laatste ontwikkelingen in vastgoedexploitatie aan de orde. Het gaat daarbij om ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid, Ethiek, ICT & Techniek, Ketensamenwerking en Alliantiemanagement, Kwaliteit & Service, Risicomanagement en Wet & Regelgeving. Vanuit WPM Offices heeft Maarten van den Heuvel (Accountmanager Kantoormanagement) deelgenomen aan deze opleiding. Voor de afstudeeropdracht, die over een actuele ontwikkeling binnen het werkveld Vastgoedmanagement moest gaan, hebben Maarten van den Heuvel (WPM Kantoormanagement),Tom Custers (Cushman & Wakefield), Paul Kadiks (Jones Lang LaSalle), Erik van der Woude (Grontmij) en Mirande Waldmann onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en de inhoud van gedragscodes van verschillende spelers in de vastgoedsector. 100 De spelers De spelers die in het onderzoek zijn onderscheiden, zijn de branche- en belangen-verenigingen (IVBN, VGM NL, Neprom, STV, NVM en RICS), vastgoedadviseurs (die naast het vastgoedmanagement ook nog andere diensten kunnen aanbieden zoals makelaardij en taxaties), vastgoedbeleggers (professioneel gemanaged) en tenslotte de leveranciers (installateurs, aannemers, lift- en schoonmaakbedrijven.) waarmee vastgoedorganisaties samenwerken. Binnen deze spelersgroepen zijn van meerdere organisaties de gedragscodes en aanvullende regelingen onderzocht die publiekelijk (via de website) beschikbaar waren dan wel op aanvraag ter beschikking zijn gesteld. Gedragsregels in hoofdgroepen Gedragsregels Uit de gedragscodes en aanvullende regelingen van verschillende andere spelers op de vastgoedmarkt is een set van 40 gedragsregels opgesteld die als referentiekader is gebruikt voor het onderzoek en waartegen alle spelers in een matrix zijn afgezet. Met deze set gedragsregels is vastgelegd wat wel of niet als wenselijk gedrag moet worden beschouwd bij de uitvoering van werkzaamheden in de vastgoedsector. Van de totale set van 40 gedragsregels is een verdeling gemaakt in zes hoofdgroepen met regels ten aanzien van cliënten, eigen werknemers, de markt, de aandeelhouder, de omgeving en het toezicht op naleving. Onderstaande grafiek laat zien welke hoofdgroepen met gedragsregels voorkomen bij de verschillende spelers. aanwezigheid % Branche- en belangenverenigingen Vastgoedadviseurs Vastgoedbeleggers Leveranciers lees verder >>

3 Pagina 3 Uit deze eerste inventarisatie in hoofdgroepen kunnen we aflezen dat de vastgoedadviseurs voorop lopen in de mate waarop zij ethiek en integriteit geborgd hebben in gedragsregels. Bij de leveranciers zijn de integriteitscodes nog in mindere mate ontwikkeld. Dat de brancheorganisatie op enkele punten laag scoren is te verklaren uit hun specifieke functie, namelijk hun helikopterview over de branche. In het volledige onderzoek worden de scores in de hoofdgroepen nader uitgesplitst en geanalyseerd. In de 40 gedragsregels zijn er een aantal die door de meerderheid van de spelers wordt opgenomen in de code. Van deze regels is de top 15 in onderstaande radargrafiek gezet zodat we de vier spelersgroepen in één oogopslag met elkaar kunnen vergelijken. gedragsregels met een 100% score op fatsoenlijk gedrag van en richting werknemers maar geen enkele regel als het gaat om belangenconflicten, nevenactiviteiten en persoonlijke activiteiten. Kortom Er zijn veel verschillen tussen de verschillende spelers op de vastgoedmarkt als het gaat om ethische gedragsregels. Het hebben van gedragsregels is een belangrijke stap om integriteitsbreuken te voorkomen. De huidige situatie echter waarin sommige organisaties beschikken over meerdere codes met losse aanvullingen, draagt niet bij aan de transparantie die de vastgoedmarkt voorstaat. Uit het onderzoek is verder nog gebleken dat organisaties niet alleen een eigen code hebben maar vaak ook nog lid zijn van één of meerdere branche- en belangenverengingen. Top 15 gedragsregels op basis van alle spelers 14. persoonlijke activiteiten 13. nevenactiviteiten 12. respect individu 15. voorkennis 1. professionaliteit eerlijkheid 3. belangenconflict 4. vertrouwelijke info 5. voldoen wetgeving 11. meldplicht 6. gedrag 10. ethics officer 9. zorgvuldige keuze partners 8. geschenken 7. persoonlijk belang Branche- en belangenverenigingen Vastgoedbeleggers De vijf gedragsregels die het meeste voorkomen en als totaal het hoogste scoren, zijn: professionaliteit (88%), eerlijke handel met cliënten, leveranciers en concurrenten (88%), belangenconflicten (totaal 85% alhoewel leveranciers hier 0% scoren), beschermen van vertrouwelijke informatie (85%) en het voldoen aan wettelijke verplichtingen in de omgang met cliënten (85%). Scores De vastgoedadviseurs en vastgoedbeleggers scoren het hoogste binnen de top 15 van gedragsregels. Bij de branche- en belangenverenigingen is, gezien de eerder genoemde helikopterview, geconstateerd dat er weinig regels zijn met betrekking tot de werknemers en de meeste gedragsregels gelden voor omgang met cliënten en toezicht. De leveranciers tenslotte laten toch wel het meest grillige beeld zien binnen deze top 15 van Vastgoedadviseurs Leveranciers Dit vergroot weliswaar het aantal gedragsregels waaraan de organisatie zich conformeert maar het betekent ook de nodige overlapping en wellicht is er zelfs sprake van tegenstrijdigheden. Misschien moet men eens nadenken over een overkoepelende organisatie die ethiek en integriteit voor de gehele vastgoedketen coördineert. Deze organisatie kan toezicht houden maar wellicht ook een set van uniforme gedragsregels opstellen voor de gehele vastgoedsector. Het totale onderzoek is gepresenteerd tijdens de RICS/ NeVaP bijeenkomst van 25 oktober 2012.

4 Pagina 4 MAG HET IETS MEER ZIJN? Een veelgestelde vraag in het dagelijks leven, doch tot dusver ongebruikelijk in de wereld van het commercieel vastgoed. Verhuurders verhuren kantoorruimte schoon heel veilig. Tezamen met de verplichting van verhuurder om een aantal leveringen en diensten namens de gemeenschappelijke huurders te organiseren (servicekosten) somt dit zo ongeveer de reikwijdte van de inspanningen vanuit verhuurder op. De noodzaak tot verandering en onderscheid wordt echter steeds manifester. Huurders formuleren hun huisvestingsbehoefte steeds ruimer en hun keuze zal in de toekomst meer en meer bepaald worden op basis van het dienstverleningspakket dat de verhuurder kan bieden. Dit gaat dus verder dan het beschikbaar stellen van een keurig opgeknapt en verduurzaamd kantoorpand of kantoorruimte. De kantoorruimte vormt steeds meer een verlengstuk van de filosofie, cultuur en werkwijze van de huurder. Niet alleen de uitstraling van het pand moeten passen bij het imago van het bedrijf, ook het niveau van aanvullende diensten moet versterkend werken ten opzichte van imago en bedrijfscultuur. Facilitaire hand- en spandiensten Natuurlijk gaan daarbij de eerste gedachten uit naar het leveren van allerhande facilitaire hand- en spandiensten aan de huurders. Er bestaat echter nog grote terughoudendheid bij beleggers om deze dienst als onderdeel van het huisvestingspakket aan te bieden en te leveren. Immers men treedt achter de voordeur van de huurder en dit wordt veelal gezien als een no-go area. Om de vastgoedmanager de ruimte te geven deze diensten onafhankelijk van de relatie met de verhuurder, aan de huurder te laten aanbieden, heerst in de traditionele opvattingen ook nog veel scepsis. Immers, de vastgoedmanager dient dan twee heren en hoe kan hij de belangen van beide partijen optimaal dienen. Bij conflicten rondom het huurcontract of de nakoming van verplichtingen, wil de verhuurder zich immers verzekerd zien van de inspanningen van de vastgoedmanager om zijn belangen onvoorwaardelijk te behartigen. Duurzaamheid en MVO Bedrijven zien zich in toenemende mate genoodzaakt om aantoonbaar invulling te geven aan hun beleid en wet- en regelgeving op het terrein van duurzaamheid en MVO. Dit gebeurt enerzijds vanuit eigen maatschappelijke opvattingen, doch anderzijds ook vanuit hun afnemers die dit eisen als voorwaarde sine qua non voor het aangaan van lange termijn relaties. Op het gebied van hun core-business zijn bedrijven hier reeds ver in gevorderd, hun gehuurde huisvesting vormt hiervan nauwelijks een onderdeel. Verhuurders zouden hier meer op kunnen inspelen. De opvatting is dat technische verduurzaming van het gebouw en van de gebouwgebonden voorzieningen hierbij voldoende zou zijn. Natuurlijk is dit belangrijk en vanuit (op handen zijnde) nationale en internationale wet- en regelgeving is er ook een toenemende noodzaak tot meer en steeds verdergaande technische verduurzaming. De dienstverlening van verhuurders zou echter veel verder kunnen gaan. lees verder >>

5 Pagina 5 Als voorbeeld kan worden genoemd een meer adviserende rol aan bedrijven aangaande gebruik van huisvesting en het verbeteren van interne leefregels, waardoor niet alleen technische verduurzaming beter kan renderen, maar waardoor ook zonder deze technische aspecten een meer duurzaam gebruik en verbruik van middelen kan worden bereikt. Daarnaast kan de verhuurder meer inspelen op de behoefte van bedrijven om ook qua huisvesting meer inhoud te geven aan hun MVO beleid en doelstellingen. Hier komt ook het begrip Sociale Duurzaamheid in beeld. Het meer inspelen op de behoeften van gebruikers (lees: medewerkers) om hun werkomgeving tot een thuis te maken en hiermee een grotere mate van affiniteit voor hun werkomgeving te bewerkstelligen. Dit kan al vaak worden bereikt door bijvoorbeeld, op het oog minder relevante, zaken als kleurstelling, kunst en aankleding in het algemeen en ook, licht en secundaire voorzieningen. Kortom: Het aanbieden van een pakket van diensten dat zich complementair weet aan de doelstellingen van de huurders, zowel voor het gebouw als voor de directe werkplek. Adminstratieve lastendruk Tot slot mag niet onvermeld blijven dat ook het bieden van meer financiële zekerheid en het verminderen van administratieve lastendruk van toegevoegde waarde kan zijn bij het aanbieden van een breed spectrum aan huisvestingsdiensten. Modellen voor het bieden van een servicekosten pakket op basis van meer gedetailleerde en in overleg met huurders samengestelde KPI s zullen het mogelijk maken om meer nadruk te leggen op de kwaliteit van dienstverlening en vormen een voorbeeld van een alternatieve aanpak. Dat hieraan een vaste vergoeding kan worden gekoppeld in plaats van het huidige variabele model is vervolgens slechts een kleine stap. De financiële risico s worden hierbij weggenomen bij de huurder en de kwalitatieve uitgangspunten komen meer op de voorgrond. Overigens kan het klakkeloos doorvoeren van een dergelijk systeem op dit moment nog aanmerkelijke fiscale gevolgen hebben. Deze dienen eerst te worden geslecht alvorens verdere stappen kunnen worden genomen. WPM Offices is als specialist in exploitatiemanagement niet doof voor deze ontwikkelingen en werkt dagelijks aan oplossingen voor veranderingen in de markt. Naast het doorontwikkelen van onze verschillende bedrijfsonderelen zalde samenhang van onze diensten om te komen tot een centrale en harmonische aanpak van vastgoedmanagement, corporate dienstverlening en technische- en sociale verduurzaming in de komende periode sterk onze aandacht hebben. Ruud Bouma, directeur WPM Offices

6 Pagina 6 Even voorstellen... Sinds begin dit jaar telt WPM Offices vier directieleden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van de verschillende bedrijfsonderdelen. Wij stellen ze graag aan u voor. Ruud Bouma directeur WPM Offices, sinds 2002 verantwoordelijk voor het vastgoedmanagement voor kantoren en bedrijfsruimten bij WPM. Sinds 2008 verantwoordelijk voor alle activiteiten van WPM op het terrein van kantoren en bedrijfsruimten, als directeur WPM Offices. Sinds 2011 lid van de directieraad van WPM Groep. Naast zijn functie is hij bestuurslid van de NeVap en in zijn vrije tijd golft en biljart hij graag en niet onverdienstelijk! (uiterst rechts) Barbara Graaff sinds 2005 in dienst bij WPM Offices en sinds 2010 als directeur verantwoordelijk voor WPM Kantoormanagement. WPM Kantoormanagement biedt een breed scala aan diensten op het gebied van management van kantoor- en bedrijfspanden en overig industrieel vastgoed. Naast het optimaliseren van onze dienstverlening, staat verdere professionalisering en automatisering hoog op mijn agenda. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin en vrienden. Mijn sportieve prestaties bestaan uit hardlopen en tennis. Daarnaast is de jaarlijkse wintersport natuurlijk een must! Jeroen Maaskant sinds 2009 in dienst bij WPM Offices en sinds 2010 directeur Office2Perform. Met Office2Perform richten wij ons met een integrale benaderingswijze op vraagstukken die bestaan rondom de wens of noodzaak tot verbetering van gebouwprestaties. Bij het verbeteren van de totale performance van het vastgoed ligt de focus op praktische en economisch haalbare doelstellingen. Naast mijn werk kan ik veel energie kwijt in zeeroeien bij de Scheveningse Roeivereniging. Een teamsport met echte fysieke uitdagingen die zelfs op internationaal niveau wordt beoefend. Paul van Mourik is sinds begin april van dit jaar betrokken bij WPM Offices als algemeen directeur Corporate Services. Corporate Services is ontstaan uit een samenwerking tussen de WPM Groep en FGB Facility Group en richt zich voornamelijk op opdrachtgevers waarbij sprake is van gebruik én eigendom van het vastgoed. Deze specifieke situatie vraagt om een specialistische aanpak om het belang van de vastgoedgebruikers te kunnen behartigen. Vastgoedmanagement en Facility Management onder één dak. Naast mijn werk doe ik graag aan fitness en klussen in en om het huis, verder ben ik nog steeds voornemens om mijn GVB te gaan halen in (uiterst links)

7 Pagina 7 Kantoormanagement / Office2Perform Stel je voor: Een voormalig garagebedrijf in het centrum van Rotterdam Exploitant is enige tijd geleden failliet gegaan en de ruimte wordt nu gebruikt als parkeergelegenheid voor het naastgelegen kantoorpand. De garage is verouderd, onlogisch ingedeeld, onderdeel van een vereniging van eigenaren, voldoet niet aan brandveiligheidseisen, voldoet niet aan de eisen van het bouwbesluit en als kers op de taart betreft het een rijksmonument. Waar begin je, wat heeft prioriteit en welke mogelijkheden zijn er voor optimalisatie? Als vastgoedmanager wil je risico s uitsluiten en weet je dat er snel iets gedaan moet worden aan de brandveiligheid en de installatieveiligheid. WPM Kantoormanagement adviseerde om het achterstallig onderhoud in de begroting van 2013 op te nemen. Maar natuurlijk wil je niet deze twee punten aanpakken om er later achter te komen dat dit ten koste gaat van de functionaliteit of dat dit door de status als rijksmonument niet goedgekeurd wordt. Office2Perform heeft daarom deze punten samengebracht in een strategisch advies met het product Vitality View Parking. Door de garage te beoordelen op locatie, functie, commercie, techniek en vastgoed zijn er drie varianten gepresenteerd met visualisaties. Hierin is telkens de mate van investering afgewogen tegen de optimalisatieslag die er gemaakt kan worden. Zie bijgaand resultaat. Vitality View Offices Parking Parking St. Luciastraat Rotterdam SEPTEMBER 2012

8 Kantoormanagement Complex in beeld WPM & Het Olympisch Stadion Amsterdam Pagina 8 WPM en het Olympisch Stadion zijn al sinds jaar en dag met elkaar verbonden. WPM organiseert het dagelijks beheer voor het Stadion. Het gaat om het beheer voor de huurders van de kantoren en het beheer voor de Vereniging van Eigenaren. Ook speelt WPM een rol bij de grote projecten die worden uitgevoerd zoals het onderhoud aan de tribunes. Het Olympisch Stadion Amsterdam is volgens accountmanager Stefan Visscher een zeer bijzonder en aansprekend monument, dat tot op de dag van vandaag een groot publiek aanspreekt. Dit blijkt zowel uit de grote toestroom van publiek als er evenementen worden georganiseerd, als ook uit de onverminderd grote interesse die er vanuit de markt is om ruimte in het stadion aan te huren. WPM is dan ook zeer trots om een gebouw als dit in beheer te hebben. een monument met historie Het Olympisch Stadion is gebouwd door architect Jan Wils, voor de Olympische Spelen van Na de Spelen werd het stadion uitgebreid en was het onder meer in gebruik voor belangrijke voetbalwedstrijden. Na de in 2000 voltooide restauratie, biedt het onderdak aan ongeveer dertig zelfstandige ondernemingen, waaronder Regardz, de Johan Cruijff Foundation, Eurosport en Topsport Amsterdam. Evenementen Het Olympisch Stadion biedt een breed scala aan activiteiten. Daarbij zijn vertrouwde evenementen als de Copa Amsterdam, het NK atletiek, Mission Olympic en de tweede editie van het VRIJ Festival. Maar er zijn ook nieuwe evenementen, zoals het Europees Kampioenschap Handboog dat in mei plaats vond. Een muzikaal hoogtepunt was de komst in augustus van de Canadese zanger Leonard Cohen, die in de muziekwereld door klassiekers als Suzanne en Hallelujah een bijna mythische status heeft. Daarnaast slaagt de organisatie van het Olympisch Stadion erin om steeds meer sportevenementen in het stadion te laten plaatsvinden. Met als klapstuk de organisatie van het EK atletiek van 2016, het grootste sportevenement in Nederland na Euro 2000! Daarnaast slaagt de organisatie van het Olympisch Stadion erin om steeds meer sportevenementen in het stadion te laten plaatsvinden. Met als klapstuk de organisatie van het EK atletiek van 2016, het grootste sportevenement in Nederland na Euro 2000! Eigen karakter Architect André van Stigt was ruim tien jaar geleden verantwoordelijk voor de renovatie van het Olympisch Stadion, voor de overgang van het eerste naar het tweede leven. Van Stigt waarschuwde voor een gebouw, dat in principe overal ter wereld kan worden neergezet en daardoor geen specifieke karaktereigenschappen heeft. Het wordt daarmee anoniem en groeit zo los van zijn omgeving. Een monument bouw je niet, maar ontwikkelt zich door de beleving van de gebruikers. Visie Stadiondirecteur Hans Lubberding pleitte voor een duidelijke visie, waarbinnen het sportstadion van de toekomst zijn plek moet krijgen. Het zijn ambities, die over een periode van enkele tientallen jaren gaan. De wereld van 2028 zal compleet anders zijn als het gaat om bijvoorbeeld de infrastructuur, massamedia en de sportbeleving. Ook de economische kant is volkomen onvoorspelbaar. Wat wel altijd centraal blijft staan in een sportstadion voor de toekomst, is een simpel motto: de menselijke maat. Het huidige Olympisch Stadion is zo gebouwd dat de toeschouwers zich niet verdwaald voelen, maar op een prettige en menselijke manier worden opgevangen en begeleid. Ook in een sportstadion van de toekomst is de menselijke maat belangrijk, alhoewel het er in de praktijk heel anders zal uitzien dan nu. Met dank aan: Frans Oosterwijk, Sport & Strategie

9 Kantoormanagement Pagina 9 Huurder aan het woord Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Aan het woord Esther Schouten, teammanager Personeel, Organisatie en Ontwikkeling, sedert november 2011 werkzaam bij WSW. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is het onafhankelijke instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke sector mogelijk maakt voor aangesloten instellingen. Zo dragen zij bij aan de kwaliteit van de samenleving. Hun maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van hun bestaan. Door actieve en nauwkeurige risico monitoring hebben zij tot op heden kunnen voorkomen dat er aanspraak op hun vermogen is gedaan. Zij zijn als organisatie uniek in Nederland. WSW heeft circa 50 mensen in dienst. In november 2010 besloot WSW van Huizen te verhuizen naar het bedrijventerrein Arenapark in Hilversum. Zij gingen van een eigen pand naar een huurpand en van single tenant naar multi tenant. WSW besloot te verhuizen, omdat men over wilde gaan op het nieuwe werken. Dit betekent een andere indeling van het pand, vooral moderner met flexplekken en dat paste niet in het pand dat zij in Huizen in eigendom hadden. Ook de lasten die gepaard gaan met het eigen pand konden door te gaan huren naar beneden en verkregen zij energielabel B. Dat de keus uiteindelijk op het Arenapark viel kwam, omdat men graag zo centraal mogelijk en zo makkelijk mogelijk, zowel met het openbaar vervoer als per auto, bereikbaar wilde zijn. Toen de verhuizing eenmaal een feit was moesten zij toch wel even wennen aan andere huurders. Dit vereiste wel enige aanpassing. lees verder >>

10 Kantoormanagement Pagina 10 Gelukkig bleken de andere, kleinere huurders meer voordelen dan nadelen te zien, zoals de representatieve ontvangstruimte, zodat kleine irritaties snel werden opgelost. Een van de problemen waren de verschillende werktijden van de diverse huurders. Het kantoorpand is met een alarm beveiligd vanaf uur tot uur en in het weekend. Met de beveiliging hebben de overige huurders goede afspraken gemaakt om toch indien nodig in het weekend en na uur te kunnen werken. Over het WSW Men is erg tevreden met de nieuwe locatie en ook met het nieuwe werken. Er zijn geen PC s meer maar laptops en de vaste telefoons zijn vervangen door mobiele telefoons. De accountteams voor het relatiebeheer zijn eenmaal per week binnen. De ondersteunende diensten maken dagelijks gebruik van de kantoorruimte, die door de nieuwe inrichting van alle gemakken is voorzien. We maken optimale financiering voor corporaties mogelijk Onze maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis van ons bestaan. We hebben door actieve en nauwkeurige risicomonitoring tot op heden voorkomen dat er aanspraak op ons vermogen is gedaan. We zijn als organisatie uniek in Nederland.

11 Office2Perform Pagina 11 Vlekkenplan en indelingsplan Rental Support Offices Kantoorlaan 1-3 Kantoorstad Tijden en markten veranderen! Zo ook organisaties en de wijze waarop binnen die organisaties wordt gewerkt. Maar deze laatstgenoemde verandering blijft nog wel eens achter. Natuurlijk niet geheel onvoorspelbaar, indien gezien als (chrono)logisch gevolg op veranderende tijdbeelden, maar wel heel opmerkelijk. Vaak ontstaat dit beeld van achterblijven wanneer werkwijzen binnen organisaties historisch zijn gevormd tot bedrijfscultuur en daarom stilzwijgend in stand worden gehouden. Maar ook bedrijfseconomische redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. Een cultuuromslag binnen een organisatie, velen zullen dit kunnen beamen, wordt in aanvang met enige scepsis ontvangen. Het veranderen van werken vergt schijnbaar bij voorbaat een significante investering en direct ontstaan de spreekwoordelijke beren op de weg. Het aanpassen van een bedrijfscultuur naar deze tijd stagneert hierdoor. WPM Office2Perform ziet en biedt de katalysator. Dat de manier van werken binnen de kantooromgeving thans zichtbaar verandert behoeft geen betoog meer. De hedendaagse werknemer is niet meer aan één werkplek gebonden. Hij/zij werkt, mede dankzij innovaties in de ICTomgeving, op een wisselplek, vanuit huis, onderweg of op een alternatieve locatie. Op kantoor vindt steeds minder de standaardinformatie uitwisseling plaats, dat gaat digitaal, sociale interactie voert daar de boventoon. De cellenstructuur binnen veel kantoorgebouwen verdwijnt of zal veranderen. Open spaces, stilte- en concentratieplekken, stop&go en meetingrooms zijn de nieuwe functies van de kantooromgeving. Overigens, indien professioneel, tactisch en diplomatiek benaderd, blijkt eigenlijk elke achtergebleven organisatie ontvankelijk voor een vernieuwing binnen de werkomgeving. Dat verandering van een werkomgeving een investering vergt, is evident maar tevens relatief. Een professioneel uitgevoerde verandering biedt namelijk ook financieel voordeel. Het bij de tijd krijgen van een organisatie biedt voordelen. Werknemers zullen meer geïnspireerd functioneren waardoor een verlaging van het ziekteverzuim is te realiseren en een verhoging van productiviteit. Positie en naam als moderne werkgever op de afzet- en arbeidsmarkt zal sterk zijn. Ingrediënten die allemaal positief uitwerken op de bedrijfsbalans. lees verder >>

12 Office2Perform Pagina 12 Als je bij de tijd mag koppelen aan veranderende markten dan hebben we nu een uniek momentum in de kantorenmarkt voor zowel eindgebruiker als eigenaar/ verhuurder om de organisatieklok daarop gelijk te zetten. Extreem hoge leegstandpercentages koppelen aan een behoefte tot het veranderen van werken, daar is op te acteren. Nu de huidige kantorenmarkt anno 2012 wordt gedicteerd door de vraagzijde, rijst de vraag hoe daar het best op kan worden gereageerd. WPM Office2Perform brengt de vraag van eindgebruikers in kaart brengen én adviseert hoe het vastgoed daarop af te stemmen. Dát versnelt het proces van aanhuur of verhuur. De vertaling van de vraagzijde naar een praktische toepassing of functionele indeling begint bij het consulteren van de eindgebruiker. Daaruit ontstaat het vlekkenplan en, na verdere nuancering het indelingsplan. De stap vanuit het verleden naar het heden en zelfs naar de toekomst wordt hier gemaakt. Toekomstbestendigheid kan worden gecreëerd. Het indelingsplan is een nadere uitwerking van het vlekkenplan en biedt een duidelijke nuancering op gebieden als indeling, werkplek- en het totale inrichtingconcept waarbij alle functies gedetailleerd zijn ingedeeld. Het evenwicht tussen wens en gedetailleerd ontwerp wordt hier gevonden. De beoogde vernieuwing is hier uitgekristalliseerd en tastbaar gemaakt. WPM Office2Perform extraheert, implementeert, visualiseert en realiseert gebruikerswensen. Speciaal hiervoor is de combinatie van product en dienst ontwikkeld; Rental Support Offices. Het vlekkenplan is de schematische weergave van de gebieden waar kernactiviteiten plaatsvinden en wordt vaak gebruikt ter visualisatie van functionele, ruimtelijke en logistieke relaties. Het vlekkenplan vormt de basis voor het indelingsplan. Getriggerd? Graag lichten wij onze toegevoegde waarde verder aan u toe. Bel of mail

13 WPM Offices Business Club Event WPM Offices Pagina 13 Maandag 21 januari staat weer een bijzonder WPM Offices Business Club Event op de agenda. WPM Offices maakt deze donkerste dag van het jaar graag een beetje lichter! Reserveer alvast in uw agenda: Maandag 21 januari De officiele uitnodidging volgt binnenkort. Save the date! samen BORRELEN MEER WINTER WAARDE VOL 13 WPM Offices maakt de donkerste dag van het jaar voor u graag een beetje lichter en nodigt u uit op bluemonday 21 januari 2013 van 16:00-20:00 uur voor het WPM Offices Business Club Event. De officiële uitnodiging volgt binnenkort. Barbara Graaff, directeur WPM Kantoormanagement, benoemd als VGM NL bestuurslid Tijdens de VGM NL najaarsbijeenkomst, dinsdag 27 november, zijn Barbara Graaff, en Klaartje Snieders, Actys Wonen Beheer BV, unaniem gekozen tot VGM NL bestuurslid. Zij volgen hiermee Eddy Smit (MVGM) en Han Machielsen (voormalig DTZ) op. Het bestuur wordt verder gevormd uit Jac Bressers (JLL), als voorzitter, Jean Paul Rouwette (Vb&t groep) en René Brinkhuijsen (VvE Beheer BV), zij zijn voor een nieuwe periode benoemd. Barbara Graaff is goed op de hoogte van ontwikkelingen en actualiteiten op de kantoorbeleggingen markt. Zij zal haar kennis van vastgoedmanagement en -exploitatie op het gebied van commercieel vastgoed inzetten binnen het VGM NL bestuur. Barbara Graaff: Gezamenlijk staan we sterker om onze rol als vastgoedmanager in de keten voor het voetlicht te brengen. Daar wil ik ook graag mijn bijdrage aan leveren. Over VGM NL Sinds de oprichting in 2009 hebben ruim 85 vastgoedmanagement-organisaties (met in totaal 2400 medewerkers) zich in VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagement-organisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen, in opdracht van eigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE's. Alle leden voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, ervaring en professionaliteit en hebben de gedragscode van VGM NL ondertekend. Kijk ook op

14 Pagina 14 Nieuw in portefeuille Met ingang van 1 september 2012 voert WPM Offices het financieel, administratief en technisch beheer van het kantorencomplex Da Vinci, gelegen aan de Lange Kleiweg 6-28 te Rijswijk. De opdrachtgever is Eurocommerce Projectontwikkeling. Het complex is eind 2009 door Eurocommerce ontwikkeld en heeft een metrage van ruim m2 verdeeld over negen bouwlagen. Het pand is ontworpen door het architectenbureau Van Manen en is voorzien van een A-label. Het complex is gelegen op het bedrijvenpark de Plaspoelpolder waar grote (internationale) ondernemingen en instellingen zijn gevestigd, zoals het Europees Octrooibureau, ANP en Shell. Rijswijk is gelegen onder de rook van Den Haag en heeft een goede bereikbaarheid dankzij de ligging aan de rijkswegen A4, A13 en A12. Er zijn verschillende ruimten beschikbaar voor verhuur. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de WPM Groep. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. WPM Groep stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuisheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Focus op Vastgoed - Offices is een uitgave van WPM Offices

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

Wiekenweg 33, Amersfoort

Wiekenweg 33, Amersfoort Te huur Wiekenweg 33, Amersfoort circa 450 m² turn key kantoorruimte energielabel A ruim parkeren op eigen terrein www.dtz.nl Te huur Op het zeer gunstig gelegen en jonge bedrijvenpark "De Wieken" komt

Nadere informatie

Te huur Kantoorgebouw 'Leids Spoor' Schipholweg 101, Leiden

Te huur Kantoorgebouw 'Leids Spoor' Schipholweg 101, Leiden Te huur Schipholweg 101, Leiden Circa 2.465 m ² beschikbaar Representatief kantoorgebouw Nabij Centraal Station www.dtz.nl Het betreft kantoorruimte gelegen in het representatieve kantoorgebouw 'Leids

Nadere informatie

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam

Te huur Representatief kantoorgebouw. Weena 70, Rotterdam Te huur Representatief kantoorgebouw Weena 70, Rotterdam Uitstekende locatie in RCD in Rotterdam Representatief kantoorgebouw Circa 3.800 m ² kantoorruimte www.dtz.nl Het indrukwekkende gebouw gelegen

Nadere informatie

Te koop Beleggingsobject. Edelgasstraat 58 / Radonstraat 2, Zoetermeer

Te koop Beleggingsobject. Edelgasstraat 58 / Radonstraat 2, Zoetermeer Te koop Beleggingsobject Edelgasstraat 58 / Radonstraat 2, Zoetermeer Combinatie van bedrijfs -/kantoorruimte Goed onderhouden gebouw Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Het bedrijfscomplex bestaat uit

Nadere informatie

Kantoorobject. Kranenburg. Eemsgolaan 7, 9727 DW Groningen.

Kantoorobject. Kranenburg. Eemsgolaan 7, 9727 DW Groningen. Kantoorobject Kranenburg Eemsgolaan 7, 9727 DW Groningen www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Kranenburg Kranenburg biedt hoogwaardige kantoorruimte op een zichtlocatie aan de A7. Het gebouw is goed geoutilleerd

Nadere informatie

Te huur Business Center Noord West. Stuttgartstraat 34-44, Rotterdam

Te huur Business Center Noord West. Stuttgartstraat 34-44, Rotterdam Te huur Business Center Noord West Stuttgartstraat 34-44, Rotterdam Functionele kantoorruim ten Gelegen in bedrijfs verzamelcomplex Vanaf circa 400 m ² www.dtz.nl Functionele kantoorruimten gelegen in

Nadere informatie

Te huur Te huur nette kantoorruimte op zichtlocatie. Zuiderzeelaan 15-25, Zwolle

Te huur Te huur nette kantoorruimte op zichtlocatie. Zuiderzeelaan 15-25, Zwolle Te huur Te huur nette kantoorruimte op zichtlocatie Zuiderzeelaan 15-25, Zwolle Zichtlocatie Zowel kleine als grote units Uitstekend bereikbaar www.dtz.nl "La Balance" is een net afgewerkt kantoorgebouw

Nadere informatie

te AMSTERDAM Gatwickstraat 1

te AMSTERDAM Gatwickstraat 1 Te huur GATWICK te AMSTERDAM Gatwickstraat 1 Locatie Bereikbaarheid Auto Het object is per auto uitstekend bereikbaar. Het is gelegen tussen de ringweg A10 en de rijksweg A15 bij knooppunt IJmuiden. Openbaar

Nadere informatie

Stationsstraat 79, Amersfoort

Stationsstraat 79, Amersfoort Stationsstraat 79, Amersfoort circa 670 m² hoogwaardige kantoorruimte gelegen naast het Centraal Station uitstekend voorzieningenniveau www.dtz.nl Hoogwaardige en representatieve kantoorruimte met een

Nadere informatie

Te huur 'Belair' gebouw. Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam

Te huur 'Belair' gebouw. Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam Te huur 'Belair' gebouw Rotterdam Airportplein 2-10, Rotterdam Direct beschikbaar Kleinschalig indeelbaar Direct tegenover de terminal www.dtz.nl Op Rotterdam The Hague Airport is recent gestart met het

Nadere informatie

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht.

Kantoorobject. Eclipse. Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht. Kantoorobject Eclipse Zonnebaan 1, 3542 EA Utrecht www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Eclipse Het gebouw Eclipse heeft een moderne uitstraling en bestaat uit vier bouwlagen. Op de begane grond aan de

Nadere informatie

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden Bargelaan 180, Leiden Ontworpen door Meyer en Van Schooten Circa 477 m² kantoorruimte Per direct beschikbaar www.dtz.nl Naast het Centraal Station

Nadere informatie

Louis Braillelaan 80, Zoetermeer

Louis Braillelaan 80, Zoetermeer Te huur Modern en representatief kantoorgebouw 'Bologna' Louis Braillelaan 80, Zoetermeer Turn-key voor EUR 115, - per m² Uitstekende bereikbaarheid Zichtlocatie aan de A12 www.dtz.nl T e huur M odern

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Hoofdweg 204, Rotterdam

Te huur / Te koop. Hoofdweg 204, Rotterdam Te huur / Te koop Hoofdweg 204, Rotterdam Zelfstandig kantoorgebouw ca. 2.562 m ² In units vanaf ca. 425 m² Nabij snelwegen & Intercitystation www.dtz.nl T e huur / Te koop Dit vrijstaande kantoorgebouw

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte op maat. Vendelier 51-59, Veenendaal

Te huur Kantoorruimte op maat. Vendelier 51-59, Veenendaal Te huur Kantoorruimte op maat Vendelier 51-59, Veenendaal Uitstekend bereikbaar Zichtlocatie A12 Zeer ruime parkeernorm www.dtz.nl Kantoorgebouw 'De Vendelier' gelegen op perfecte zichtlocatie aan de A12.

Nadere informatie

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede

Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede. Bennekomseweg 41, Ede Te huur Te huur managed offices in Het Nieuwe Kantoor Ede Bennekomseweg 41, Ede Loopafstand naar Intercitystation Unieke bosrijke omgeving Energielabel A www.dtz.nl In dit unieke vrijstaande kantoorgebouw,

Nadere informatie

Kantoorobject. Kroonbastion. Kroonpark 10, 6831 GV Arnhem.

Kantoorobject. Kroonbastion. Kroonpark 10, 6831 GV Arnhem. Kantoorobject Kroonbastion Kroonpark 10, 6831 GV Arnhem www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Kroonbastion Object : Hoogwaardig, zeer fraai en luxe kantoorgebouw genaamd Kroonbastion, op een zichtlocatie

Nadere informatie

Te huur. Meeuwenlaan 8, Zwolle

Te huur. Meeuwenlaan 8, Zwolle Te huur Meeuwenlaan 8, Zwolle Representatief kantoorgebouw Twee units beschikbaar Gunstig gelegen nabij de A28 www.dtz.nl T e huur Direct langs de A28 gelegen representatief kantoorgebouw. In dit gebouw,

Nadere informatie

Te huur kantoorgebouw 'Wing Building' Laan van Oversteen 20, Rijswijk

Te huur kantoorgebouw 'Wing Building' Laan van Oversteen 20, Rijswijk Te huur kantoorgebouw 'Wing Building' Laan van Oversteen 20, Rijswijk Circa 7.482 m ² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid Gelegen in kantorenpark 'Hoornwijck ' www.dtz.nl T e huur k antoorgebouw 'W

Nadere informatie

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Randstad 22 151 Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie Representatieve en flexibele kantoorruimte op Kantorenpark Randstad Adres: Randstad 22-149 en/of 151 te Almere Stad. De

Nadere informatie

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es Josink Hofweg ong., Enschede ca 9.261 m² bedrijfsgrond op toplocatie in kavels vanaf ca 1.900 m² aannemer en architect vrij www.dtz.nl Op één

Nadere informatie

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24

Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 Te huur directe zichtlocatie aan A1 te Laren Rijksweg West 24 WWW.VOORMA-WALCH.NL WWW.JLL.NL Inleiding Is dit uw nieuwe locatie?! Unieke zichtlocatie gelegen langs snelweg A1 (Amersfoort Amsterdam) en

Nadere informatie

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Modern gebouw Hoogwaardige uitstraling Units verkrijgbaar vanaf ca. 294 m² www.dtz.nl Het betreft hier een realisatie van een compleet nieuw bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

Te huur Santorini Officebuilding. Laan van Oversteen 2-18, Rijswijk

Te huur Santorini Officebuilding. Laan van Oversteen 2-18, Rijswijk Te huur Santorini Officebuilding Laan van Oversteen 2-18, Rijswijk Gelegen op een fantastische zichtlocatie Hoogwaardige uitstraling Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl 'Santorini Building' is prominent

Nadere informatie

Stationsplein 1-37, Amersfoort

Stationsplein 1-37, Amersfoort Te huur Stationsplein 1-37, Amersfoort gelegen op het CS Amersfoort circa 5.000 m² beschikbaar uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Te huur Het betreft een kantoorruimte in kantoorgebouw Stafoort te Amersfoort.

Nadere informatie

Te huur Silverpoint te Hilversum Schapenkamp 2-12

Te huur Silverpoint te Hilversum Schapenkamp 2-12 Te huur Silverpoint te Hilversum Schapenkamp 2-12 Locatie Bereikbaarheid Auto Hilversum, en daarmee kantoorgebouw Silverpoint, is met haar directe aansluitingen op de Rijkswegen A1 en A27 goed bereikbaar.

Nadere informatie

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam

Te huur Palladio. Palladiostraat 1-41, Rotterdam Te huur straat 1-41, Rotterdam Representatieve kantoorruimte Goede parkeernorm Vanaf circa 100 m ² www.dtz.nl Representatieve kantoorruimte gelegen in het kantoorgebouw ''. Onderhavig kantoorgebouw is

Nadere informatie

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Solitair kantoorgebouw Representatieve uitstraling Gemeenschappelijke fac iliteiten www.dtz.nl Het object is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Te huur. Velperweg 76, Arnhem

Te huur. Velperweg 76, Arnhem Te huur Velperweg 76, Arnhem Veel gezamenlijke voorzieningen Royaal parkeren op eigen terrein Grote kantoorvloeren van ca. 1.500 m² www.dtz.nl Het betreft kantoorruimte in het markante voormalige hoofdkantoor

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

TE HUUR Multifunctioneel Bedrijfsgebouw Terminalweg 27 AMERSFOORT

TE HUUR Multifunctioneel Bedrijfsgebouw Terminalweg 27 AMERSFOORT TE HUUR Multifunctioneel Bedrijfsgebouw Terminalweg 27 AMERSFOORT Object Het complex aan de Terminalweg 27 in Amersfoort is een multifunctioneel bedrijfsgebouw met een afsluitbaar buitenterrein en ruime

Nadere informatie

Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag

Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag Te huur Kantoorgebouw 'Double U' Henri Faasdreef 312, Den Haag Uitstekende bereikbaarheid Circa 2.468 m ² beschikbaar Gelegen op de 2e verdieping www.dtz.nl De kantoorruimte is gelegen op de 2e etage van

Nadere informatie

VOORMALIG GEMEENTEHUIS KARAKTERISTIEK KANTOORPAND METRAGE 232 M² VANAF CIRCA 95 M² HUURPRIJS OP AANVRAAG PROJECTINFORMATIE

VOORMALIG GEMEENTEHUIS KARAKTERISTIEK KANTOORPAND METRAGE 232 M² VANAF CIRCA 95 M² HUURPRIJS OP AANVRAAG PROJECTINFORMATIE VOORMALIG GEMEENTEHUIS KARAKTERISTIEK KANTOORPAND METRAGE 232 M² VANAF CIRCA 95 M² HUURPRIJS OP AANVRAAG PROJECTINFORMATIE RIJKSSTRAATWEG 104-A LOENEN AAN DE VECHT Rijksstraatweg 104-A te Loenen aan de

Nadere informatie

Te huur. Winthontlaan 171, Utrecht

Te huur. Winthontlaan 171, Utrecht Te huur Winthontlaan 171, Utrecht Zichtlocatie aan de A12 Gelegen naast tram - en bushalte Nabij knooppunten Oudenrijn / Lunetten www.dtz.nl T e huur Het betreft een representatief multi-tenant kantoorgebouw,

Nadere informatie

Direct contact: NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 240 TE AMSTERDAM TE HUUR: KANTOORRUIMTE VAN 229 M 2

Direct contact: NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 240 TE AMSTERDAM TE HUUR: KANTOORRUIMTE VAN 229 M 2 Direct contact: 020 44 000 44 NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 240 TE AMSTERDAM TE HUUR: KANTOORRUIMTE VAN 229 M 2 WWW.KRK.NL KERNGEGEVENS FUNCTIE Kantoorruimte OPPERVLAKTE Kantoorruimte: ca. 229 m 2 (BVO) BESCHIKBAARHEID

Nadere informatie

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Te huur Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Geheel of gedeeltelijk te huur Uitstekend bereikbaar Voldoende parkeergelegenheid www.dtz.nl Dit uniek gelegen kantoorgebouw is eind jaren negentig gerealiseerd

Nadere informatie

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand Randstad 20 25 Huurprijs: 3.490,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Randstad 2025 te Almere-Stad Kantoorpand van uitstekende kwaliteit op zichtlocatie Ligging: Het kantoorpand is gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

Hollands tuin 77, Rotterdam

Hollands tuin 77, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Hollands tuin 77, Rotterdam Herontwikkeling Maatschappelijke bestemming Circa 1.570 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Dit voormalig schoolgebouw van twee

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte Kop van Zuid. Wilhelminakade 310, Rotterdam

Te huur Kantoorruimte Kop van Zuid. Wilhelminakade 310, Rotterdam Te huur Kantoorruimte Kop van Zuid Wilhelminakade 310, Rotterdam Voormalige rederij Holland -Amerika lijn Landmark met industriële uitstraling Turnkey kantoorruimte vanaf 600 m² www.dtz.nl In het voormalig

Nadere informatie

Te Huur Office Park Rijswijk Rijswijk. De Bruyn Kopsstraat 15 / Verrijn Stuartlaan 1 / Burgemeester Elsenlaan 170

Te Huur Office Park Rijswijk Rijswijk. De Bruyn Kopsstraat 15 / Verrijn Stuartlaan 1 / Burgemeester Elsenlaan 170 Te Huur Office Park Rijswijk Rijswijk De Bruyn Kopsstraat 15 / Verrijn Stuartlaan 1 / Burgemeester Elsenlaan 170 Locatie Het object is gelegen in kantoren/bedrijvengebied de Plaspoelpolder. De Plaspoelpolder

Nadere informatie

Te huur Lichtenauerlaan te Rotterdam

Te huur Lichtenauerlaan te Rotterdam te Rotterdam Locatie Het kantoorgebouw is gelegen op het kantorenpark Brainpark II te Rotterdam. Businesspark Brainpark II is het best bereikbare kantorenpark van Rotterdam, uitstekend gelegen direct aan

Nadere informatie

Bedrijvenpark Twente 412, Almelo

Bedrijvenpark Twente 412, Almelo Te huur / Te koop Moderne kantoorruimte met bedrijfshal Bedrijvenpark Twente 412, Almelo Ca. 488 m² Perceel ca. 2040 m ² Goede uitbreidingsmogelijkheden www.dtz.nl Het object is gelegen op het grootste

Nadere informatie

Te huur Business Center Noord West. Sheffieldstraat 29-31, Rotterdam

Te huur Business Center Noord West. Sheffieldstraat 29-31, Rotterdam Te huur Business Center Noord West Sheffieldstraat 29-31, Rotterdam Functionele bedrijfsruim te Bedrijventerrein 'Rotterdam Noord -W est Gelegen in bedrijfs verzamelcomplex www.dtz.nl Functionele bedrijfsruimte

Nadere informatie

Te huur Upgraded kantoorruimte. Takkebijsters 3, Breda

Te huur Upgraded kantoorruimte. Takkebijsters 3, Breda Te huur Upgraded kantoorruimte Takkebijsters 3, Breda Complete renovatie Uitstekende bereikbaarheid Representatieve uitstraling www.dtz.nl Op zeer korte afstand van de snelweg A27 gelegen kleinschalig

Nadere informatie

Opaalstraat 34, Hengelo

Opaalstraat 34, Hengelo Te huur / Te koop ca. 2.040 bedrijfsruimte met kantoor Opaalstraat 34, Hengelo Naar wens in te delen Circa 2.040 m ² Gelegen op Bedrijvenpark Twentekanaal www.dtz.nl Op bedrijventerrein Twentekanaal te

Nadere informatie

Te huur / Te koop Bedrijfspand met kantoor. De Reulver 73, Enschede

Te huur / Te koop Bedrijfspand met kantoor. De Reulver 73, Enschede Te huur / Te koop Bedrijfspand met kantoor De Reulver 73, Enschede Ca. 1.645 m ² bedrijfs ruimte met kantoor Ruime parkeergelegenheid Uitstekend gelegen www.dtz.nl Op bedrijventerrein De Reulver bieden

Nadere informatie

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Wigstraat 25! Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. Adres: Wigstraat 25 te Lelystad. OPPERVLAK: Het oppervlak van de beschikbare

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE PIEKSTRAAT 15-35 TE ROTTERDAM

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE PIEKSTRAAT 15-35 TE ROTTERDAM VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE PIEKSTRAAT 15-35 TE ROTTERDAM TE HUUR Betreft: Diverse kantoor units met een industriële uitstraling in dit bedrijfsverzamelgebouw Zuiderpoort gelegen aan de Piekstraat

Nadere informatie

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Te huur Port City IV Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Hoogwaardige nieuwbouw Prominente zichtlocatie in W aalhaven Circa 8.000 m ², vanaf 3.500 m² www.dtz.nl Het betreft het vierde kantoorgebouw in de succesvolle

Nadere informatie

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl Marconiweg 31 Zeewolde Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

Te huur / Te koop Monumentaal object. Eendrachtsweg 71, Rotterdam

Te huur / Te koop Monumentaal object. Eendrachtsweg 71, Rotterdam Te huur / Te koop Monumentaal object Eendrachtsweg 71, Rotterdam Klassieke details Centrum van Rotterdam Voorzieningen in de directe omgeving www.dtz.nl Dit monumentale object is gebouwd in de 19e eeuw.

Nadere informatie

De Corridor 4, Breukelen

De Corridor 4, Breukelen De Corridor 4, Breukelen representatief bedrijfscomplex ruim parkeren in eigen parkeergarage stationslocatie www.dtz.nl Een hoogwaardige kantoor- en bedrijfsruimte met zeer ruime parkeermogelijkheden in

Nadere informatie

Twentepoort Oost 24, Almelo

Twentepoort Oost 24, Almelo Te huur Moderne productielocatie op zichtlocatie Twentepoort Oost 24, Almelo Ca. 5.000 m ² productieruimte + kantoor Ruime parkeergelegenheid 2x 16-ton kraan www.dtz.nl Op absolute zichtlocatie vanaf de

Nadere informatie

Te huur Bedrijfsruimte met kantoor. Bedrijvenpark Twente 54, Almelo

Te huur Bedrijfsruimte met kantoor. Bedrijvenpark Twente 54, Almelo Te huur Bedrijfsruimte met kantoor Bedrijvenpark Twente 54, Almelo Bedrijfspand van ca. 925 m² Mogelijke uitbreiding met 275 m² Modern opleveringsniveau www.dtz.nl Op het Bedrijvenpark Twente is dit bedrijfspand

Nadere informatie

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl

Marconiweg 31 Zeewolde. Kantoor Almere Havenzicht 72 1357 NR Almere T 036 54 90 628 E info@vsomakelaars.nl Marconiweg 31 Zeewolde Kantoor Dronten De Bolder 2 8251 KC Dronten T 0321 318 318 E info@vsomakelaars.nl Kantoor Marknesse Baarloseweg 6-I 8316 SE Marknesse T 0527 20 33 55 E info@vsomakelaars.nl Kantoor

Nadere informatie

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE DELFLANDLAAN 1 AMSTERDAM Delflandlaan 1 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

Te huur / Te koop Modern kantoorgebouw centrum van Hengelo. Deldenerstraat 26, Hengelo

Te huur / Te koop Modern kantoorgebouw centrum van Hengelo. Deldenerstraat 26, Hengelo Te huur / Te koop Modern kantoorgebouw centrum van Hengelo Deldenerstraat 26, Hengelo Modern kantoorgebouw Gelegen in het centrum van Hengelo Uitstekende zichtlocatie www.dtz.nl T e huur / Te koop M odern

Nadere informatie

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam

Te huur Coolse Poort. Coolsingel 139, Rotterdam Te huur Coolse Poort Coolsingel 139, Rotterdam Markant kantoorgebouw In het hart van Rotterdam 3 verdiepingen van elk c irca 1.420 m² www.dtz.nl Coolse Poort is een markant kantoorgebouw, midden in het

Nadere informatie

Molensteijn 1-ev diverse units, De Meern

Molensteijn 1-ev diverse units, De Meern Molensteijn 1-ev diverse units, De Meern Goede bereikbaarheid Enkele units onderling koppelbaar Ruime parkeergelegenheid www.dtz.nl Het object is gelegen op het bedrijventerrein Oudenrijn te De Meern op

Nadere informatie

Te huur. Posthumalaan 100, Rotterdam

Te huur. Posthumalaan 100, Rotterdam Te huur, Rotterdam Goed bereikbaar per auto, OV uitstekend Gelegen op de Kop van Zuid Representatief kantoorgebouw www.dtz.nl Onderhavig object aan de te Rotterdam is gelegen op de Kop van Zuid in het

Nadere informatie

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid

Te Huur 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp. Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid 'Lighthouse' Capellalaan 21-37, Hoofddorp Gelegen op kantorenpark Beukenhorst-Oost Ca. 1.129 m² kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid Hoofddorp, Capellalaan 21-37 Het kantoorgebouw 'Lighthouse', bestaande

Nadere informatie

Te huur Gebouw Overstag. Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk

Te huur Gebouw Overstag. Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk Te huur Gebouw Overstag Douglassingel 35-69, Schiphol-Rijk Circa 922 m² kantoorruimte Diverse kantoorunits vanaf 134 m² 88 parkeerplaatsen op het parkeerdek Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl Gebouw

Nadere informatie

Aert van Nesstraat 45, Rotterdam

Aert van Nesstraat 45, Rotterdam Te huur Rotterdam Building Aert van Nesstraat 45, Rotterdam Representatieve kantoorruimte Zeer goede parkeernorm Vanaf circa 179 m ² tot 1.296 m² www.dtz.nl Representatieve kantoorruimte in het kantoorgebouw

Nadere informatie

Te huur Representatieve bedrijfs - & kantoorunit. Osakastraat 17, Rotterdam

Te huur Representatieve bedrijfs - & kantoorunit. Osakastraat 17, Rotterdam Te huur Representatieve bedrijfs - & kantoorunit Osakastraat 17, Rotterdam Representatieve bedrijfs - & kantoorunit Circa 3.000 kg/m ² vloerbelasting Vrije hoogte van circa 9 m1 www.dtz.nl Deze laatste

Nadere informatie

Saffraanstraat 105, Hoogvliet Rotterdam

Saffraanstraat 105, Hoogvliet Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Saffraanstraat 105, Hoogvliet Rotterdam Herontwikkelingsobject Maatschappelijke bestemming Circa 869 m² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Voormalig schoolgebouw

Nadere informatie

Te huur Spuiboulevard 100 te Dordrecht

Te huur Spuiboulevard 100 te Dordrecht te Dordrecht Locatie Kantoorruimte Functionele kantoorruimte in het kantoorgebouw gelegen aan de Spuiboulevard 100 te Dordrecht, tegen het oude sfeervolle historische centrum van Dordrecht. Verdieping

Nadere informatie

Te huur. Het Sterrenbeeld 52, 's-hertogenbosch

Te huur. Het Sterrenbeeld 52, 's-hertogenbosch Te huur Het Sterrenbeeld 52, 's-hertogenbosch hoogwaardige bedrijvenpark ' De Brand' Geheel omheind terrein Diverse gebruiksmogelijkheden www.dtz.nl T e huur Het betreft een modern bedrijfsobject op bedrijventerrein

Nadere informatie

Te huur Mercurius. Displayweg 8, Amersfoort

Te huur Mercurius. Displayweg 8, Amersfoort Te huur Mercurius Displayweg 8, Amersfoort Prominente zichtlocatie Circa 1.248 m ² kantoorruimte Energielabel B www.dtz.nl T e huur M e rcu r iu s Het betreft kantoorruimte in het zeer representatieve

Nadere informatie

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen Te huur Hogelandseweg 40, Nijmegen Vrije hoogte circa 7 meter 3 Laadkuilen met dockshelters www.dtz.nl Representatief bedrijfsgebouw gelegen op bedrijventerrein Westkanaaldijk. Het gebouw beschikt over

Nadere informatie

Te huur Keulschevaart 10 te Breukelen. Keulschevaart 10, Breukelen

Te huur Keulschevaart 10 te Breukelen. Keulschevaart 10, Breukelen Te huur Keulschevaart 10 te Breukelen Keulschevaart 10, Breukelen Distributiecomplex direc t aan de A2 Meer dan 6.000 m2 bedrijfsruimte Centraal gelegen in Nederland www.dtz.nl Het betreft een distributiecomplex

Nadere informatie

Camerastraat 6 en 8. Camerastraat 6 en 8, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar

Camerastraat 6 en 8. Camerastraat 6 en 8, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar Camerastraat 6 en 8 Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR DEELVERHUUR IS BESPREEKBAAR!! Representatieve bedrijfsruimte en/of kantoorruimte Adres: Camerastraat 6 en 8

Nadere informatie

Te huur / Te koop Showroom met kantoorruimte. Curieweg 13, Alphen aan den Rijn

Te huur / Te koop Showroom met kantoorruimte. Curieweg 13, Alphen aan den Rijn Te huur / Te koop Showroom met kantoorruimte Curieweg 13, Alphen aan den Rijn Circa 993 m² groot Parkeerplaatsen op eigen terrein Bedrijventerrein 'Molenwetering' www.dtz.nl T e huur / Te koop Het object,

Nadere informatie

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk

Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Wagenmakerstraat 2, unit 2, Ridderkerk Goed bereikbaar en op zichtlocatie Representatieve kantoor-/showroomruimte Ruim buitenterrein www.dtz.nl Het betreft een representatieve bedrijfs -/kantoorruimte

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het gebouw zal casco gerenoveerd worden opgeleverd, waarbij duurzaamheid

Nadere informatie

Weena-zuid 106-178, Rotterdam

Weena-zuid 106-178, Rotterdam Te huur 'Gebouw Weena' Weena-zuid 106-178, Rotterdam Gelegen in het Central Business District Grote vloervelden met gunstige huurprijs Circa 5.688 m ² www.dtz.nl Onderhavig gebouw is gelegen in het meest

Nadere informatie

Van Deventerlaan 31-51, Utrecht

Van Deventerlaan 31-51, Utrecht Te huur Van Deventerlaan 31-51, Utrecht zichtlocatie vanaf de rijksweg A2 hoogwaardige kantoorruimte zeer goede bereikbaarheid www.dtz.nl Te huur Op een zichtlocatie vanaf het verkeersplein Oudenrijn aan

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Hondiuslaan 40, Utrecht

Hondiuslaan 40, Utrecht Hondiuslaan 40, Utrecht gelegen in parkachtige setting energielabel A goede aansluiting OV www.dtz.nl Dit kantorengebouw ligt op het hoogwaardige kantorenpark Papendorp te Utrecht nabij knooppunt Oudenrijn

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Nijverheidstraat 5, Enschede

Te huur / Te koop. Nijverheidstraat 5, Enschede Te huur / Te koop Nijverheidstraat 5, Enschede Uitgesproken zichtlocatie Circa 754 kantoorruimte Prima bereikbaar www.dtz.nl T e huur / Te koop Op deze uitgesproken zichtlocatie komt deze nette kantoorruimte

Nadere informatie

Te huur HNK Apeldoorn. Boogschutterstraat 1-43, Apeldoorn

Te huur HNK Apeldoorn. Boogschutterstraat 1-43, Apeldoorn Te huur HNK Apeldoorn Boogschutterstraat 1-43, Apeldoorn Hoogwaardig kantoor Gedeelde faciliteiten en voorzieningen Uitstekende parkeervoorzieningen www.dtz.nl Ondernemen in een inspirerende en representatieve

Nadere informatie

Te huur North West Trade Parc te Rotterdam

Te huur North West Trade Parc te Rotterdam Te huur North West Trade Parc te Rotterdam Locatie Moderne bedrijfs-/kantoorunits deel uitmakend van bedrijfsen kantorencomplex North West Trade Parc aan de Innsbruckweg op het bedrijfsterrein Rotterdam-Noordwest.

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

Spoetnik 10-60, Amersfoort

Spoetnik 10-60, Amersfoort Spoetnik 10-60, Amersfoort langs de Rijksweg A1 bouwjaar 2009 hoogwaardig opleveringsniveau www.dtz.nl Op een prachtige zichtlocatie langs de Rijksweg A1 staat het kantoorgebouw. Dit moderne kantoorgebouw

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Brink 1, Den Ham

Te huur / Te koop. Brink 1, Den Ham Te huur / Te koop Brink 1, Den Ham Karakteristiek pand Mooie ligging Compleet opleveringsniveau www.dtz.nl Een modern en karakteristiek kantoorpand, gelegen in het centrum van Den Ham is voor de verhuur

Nadere informatie

Bedrijfsruimte. Kerkweg 23 te Klundert. Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen. Te huur

Bedrijfsruimte. Kerkweg 23 te Klundert. Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen. Te huur Te huur Bedrijfsruimte Kerkweg 23 te Klundert Flexibele huurcontracten Lage huurprijzen Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Schieweg 64, Delft

Te huur / Te koop. Schieweg 64, Delft Te huur / Te koop Schieweg 64, Delft Representatief en functioneel Unieke zichtlocatie Ruim circa 10.000 m² www.dtz.nl T e huur / Te koop Deze bedrijfsruimte is gelegen direct aan het begin aan de hoofdweg

Nadere informatie

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE DE RUYTERKADE 112 AMSTERDAM De Ruyterkade 112 te Amsterdam

Nadere informatie

Te huur Zwaar beveiligde logistieke ruimte te huur. Albert Einsteinweg 5, Lelystad

Te huur Zwaar beveiligde logistieke ruimte te huur. Albert Einsteinweg 5, Lelystad Te huur Zwaar beveiligde logistieke ruimte te huur Albert Einsteinweg 5, Lelystad 4 loadingdocks Bovengemiddeld beveiligingsniveau Centrale ligging in het land www.dtz.nl Het object heeft circa 6.000 m²

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Twentestraat 40, Rotterdam

Te huur / Te koop. Twentestraat 40, Rotterdam Te huur / Te koop Twentestraat 40, Rotterdam Representatief kantoorgebouw Uitstekend bereikbaar per auto en OV Circa 2.802 m ² kantoorruimte www.dtz.nl T e huur / Te koop Representatief kantoorgebouw gelegen

Nadere informatie

Seinedreef 5-7, Utrecht

Seinedreef 5-7, Utrecht Seinedreef 5-7, Utrecht zichtlocatie aan de Einsteindreef flexibele huurtermijn riante parkeerfaciliteiten www.dtz.nl Het betreft een zelfstandig kantoorpand gelegen in de directe omgeving van het overdekte

Nadere informatie

Vraagprijs 210.000,- k.k.

Vraagprijs 210.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl

Te huur. Ravenswade 160-162, Nieuwegein. zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond. www.dtz.nl Ravenswade 160-162, Nieuwegein zichtlocatie aan de A12 op circa 5.000 m² grond www.dtz.nl Zeer representatieve bedrijfsruimte met kantoor en showroomruimte op circa 5.000 m² grond. In 2006 compleet gerenoveerd.

Nadere informatie

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.115,- per maand

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.115,- per maand Televisieweg 2 A Huurprijs: 3.115,- per maand Algemene Informatie Televisieweg 2A, Gooisekant te Almere-Stad Bent u op zoek naar kantoorruimte met hoogwaardige uitstraling? De beschikbare kantoorruimte

Nadere informatie

Berlagepad 10-12, Rotterdam

Berlagepad 10-12, Rotterdam Te koop Voormalig schoolgebouw Berlagepad 10-12, Rotterdam Herontwikkelingsobject Maatschappelijke bestemming Circa 1.518 m ² b.v.o. www.dtz.nl T e koop Voormalig schoolgebouw Voormalig schoolgebouw van

Nadere informatie

Te huur Sprekend kantoorobject op stadshart locatie. Tramsingel 1-14, Breda

Te huur Sprekend kantoorobject op stadshart locatie. Tramsingel 1-14, Breda Te huur Sprekend kantoorobject op stadshart locatie Tramsingel 1-14, Breda Markant kantoorgebouw op zichtlocatie Nabij stadshart Breda en NS-station Parkeervoorzieningen op eigen terrein www.dtz.nl Op

Nadere informatie

Lage Naarderweg 45-47, Hilversum

Lage Naarderweg 45-47, Hilversum Lage Naarderweg 45-47, Hilversum Karakteristiek kantoorgebouw Parkeernorm 1:70 m² Zichtlocatie aan doorgaande weg www.dtz.nl Tegen het centrum van Hilversum gelegen komt een zeer karakteristiek kantoorgebouw

Nadere informatie

Laan van Zuid Hoorn 70, Rijswijk

Laan van Zuid Hoorn 70, Rijswijk Te huur kantoorgebouw 'Chelsea Building' Laan van Zuid Hoorn 70, Rijswijk Circa 6.358 m ² kantoorruimte Deelverhuur vanaf circa 439 m² Zichtlocatie aan de A4/A13 www.dtz.nl tje T e huur k antoorgebouw

Nadere informatie