Beleidsplan Zuid Nederlandse Badminton Academy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Zuid Nederlandse Badminton Academy 2013-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Zuid Nederlandse Badminton Academy Begin met het nodige, doe daarna het mogelijke en dan ineens doe je zomaar het onmogelijke (Franciscus) 16 februari 2014

2 Inhoud Inleiding... 3 Beschrijving van de Zuid Nederlandse Badminton Academy... 4 Historie... 4 Huidige situatie Zuid Nederlandse Badminton Academy... 4 Visie Zuid Nederlandse Badminton Academy... 4 Missie Zuid Nederlandse Badminton Academy... 4 Doelstellingen ZNBA... 6 Algemene doelstelling ZNBA:... 6 Resultaat doelstellingen Seizoen Seizoen Analyse van de Zuid Nederlandse Badminton Academy... 7 Huidige situatie... 7 Functie omschrijvingen... 7 Taakstelling van de voorzitter/ manager... 7 Taakstelling hoofdtrainer... 7 Taakstelling secretariaat... 7 Taakstelling van de penningmeester... 8 SWOT - Analyse... 9 KRACHT... 9 Trainersstaf... 9 Organisatie... 9 Badminton inhoudelijke zaken... 9 ZWAKTE Trainersstaf Organisatie Badminton inhoudelijke zaken KANSEN Trainersstaf Organisatorisch Pagina 1

3 Badminton inhoudelijk zaken BEDREIGINGEN Trainersstaf Organisatorisch Badminton inhoudelijke zaken Actieplan Actiepunten Uitbreiden trainingsgroep Uitbreiding trainersstaf Doorstroming spelers optimaliseren Kenniscentrum talentontwikkeling badminton Financiën beheersbaar houden Uitbreiden talentontwikkeling Conclusie Pagina 2

4 Inleiding Voor U ligt het beleidsplan van de Zuid Nederlandse Badminton Academy (ZNBA). Het beleidsplan heeft een filosofische ondertitel die een wens aangeeft. Het doen van het onmogelijke! De laatste jaren zien we binnen Zuid Nederland veranderingen optreden die de talentontwikkeling in de weg staan. Er is een terugloop van spelers op de clubs, de aanwas van talenten vanuit de regio loopt terug en de kwaliteit van de spelers lijkt ten opzichte van 15 jaar geleden alleen maar te dalen. Kijken we naar de Olympische Spelen dan zien we dat in het verleden 50% van de deelnemers uit onze regio kwam. De huidige jeugd en senioren selecties laten echter weinig Zuid Nederlandse spelers zien. Deze constatering heeft ervoor gezorgd dat de vraag waar ligt dit aan? gesteld is. We hebben de vraag voorgelegd aan trainers van toen, trainers van nu, aan een aantal ouders van de huidige spelers en de ouders van spelers uit een recent verleden. Pagina 3

5 Beschrijving van de Zuid Nederlandse Badminton Academy Historie De ZNBA heeft een rijke historie. Vanuit de District Selectie Noord-Brabant (jaren 90) is de overstap gemaakt naar een Regionaal Trainingscentrum (RTC en JTC). Vanaf 2008 is deze structuur overgegaan naar een school/academy/university. Vanaf die tijd heeft de ZNBA onder bestuur gestaan van de stichting NBBJ. Sinds 13 juni 2013 heeft de ZNBA een doorstart gemaakt onder eigen bestuur. Huidige situatie Zuid Nederlandse Badminton Academy De ZNBA valt sinds juni 2013 onder eigen bestuur. Deze organisatorische doorstart is het gevolg van een SWOT analyse. Deze analyse moet leiden tot het aanscherpen van het beleid. De ZNBA wil badmintontalenten uit de regio Zuid Nederland voorzien van een hoogwaardige badmintonopleiding. De ZNBA is opgebouwd uit 1 groep van 11 spelers in de leeftijden U11 t/m U17. De trainingen staan onder leiding van 1 SLB 4 trainster en 1 assistent. Visie Zuid Nederlandse Badminton Academy De ZNBA is een Badminton Nederland gecertificeerd opleidingsinstituut voor talentvolle badmintonspelers uit de regio. De talenten behoren hoofdzakelijk tot de leeftijdscategorieën U13-U19. De talentontwikkeling is op prestatief niveau en heeft als doel de doorstroming naar de nationale jeugdselectie te bewerkstelligen. Om dit te bewerkstelligen wordt er, in een veilige leeromgeving voor het talent, gewerkt met een persoonlijk ontwikkel plan, is er oog voor individuele doelstellingen en wordt er nauw samengewerkt met het systeem rondom het talent. Naast deskundigheid op het gebied van badminton technische en tactische zaken wordt de talentontwikkeling vormgegeven aan de hand van het Athletic Skills Model (Wormhout e.a. 2011) en de fysiologische principes van de trainingsleer. Missie Zuid Nederlandse Badminton Academy De ZNBA is bedoeld voor de badmintontalenten in de regio Zuid Nederland. Het is een toonaangevende academy op het gebied van trainen volgens de ASK. Zij wil deze talenten binnen 6 jaar opleiden tot nationale en internationale topspelers in de leeftijdscategorie U13 tot U19 door het aanbieden van een individueel afgestemd trainingsplan. De ZNBA functioneert onder leiding van 1 gelicenseerde/erkende badmintontrainer in het bezit van minimaal een SLB 4 (of gelijkwaardig door BN erkend diploma) en kent jaarlijks een totaal van minimaal 240 trainingsuren per jaar. Het beleid van de ZNBA is tevens gericht op selectievere training van gelijkwaardige spelers in kwaliteit en kwantiteit en daarbij te behoren tot: De betere jeugdspelers van Nederland; Spelers voor te bereiden op deelname aan een hogere selectie (Talenten team U13 en Nationale jeugdselectie vanaf U15 en hoger). Pagina 4

6 Voor het handelen van de ZNBA staat het doceren aan en ondergaan van trainingen, tevens deelname aan badmintonevenementen door de selectiespelers centraal; De ZNBA streeft naar een open en intensieve relatie zowel met bottom-up de nationale jeugdselectie, gelijkwaardig aan overige vergelijkbare badmintonacademies, als top-down de badmintonscholen en clubtrainingen; Het leveren van faciliteiten en middelen vindt plaats door toedoen van hoofd Technische Zaken en manager Stichting ZNBA, bijgestaan door het bestuur Stichting ZNBA, trainers, vrijwilligers, enzovoorts. De uitvoering en de taken gebeurt op een doelgerichte wijze en door een doelmatige inzet van middelen. Incidenteel, op verzoek en in overleg met de Noord-Brabantse verenigingen kunnen trainingen en/of badmintonclinics verzorgd worden. Pagina 5

7 Doelstellingen ZNBA Algemene doelstelling ZNBA: Badmintontalenten uit de regio Zuid Nederland voorzien van een hoogwaardige badmintonopleiding Het proces naar de nationale top begeleiden voor talentvolle spelers uit de regio Spelers ZNBA door laten stromen naar NJS o Dames: Top 4 Europa in beste onderdeel in het 2e jaar o Heren: Top 8 Europa in beste onderdeel in het 2e jaar Resultaat doelstellingen In de periode wil de ZNBA met 5 spelers vertegenwoordigd zijn binnen de nationale jeugdselectie. Seizoen kwartfinales NJK 4 halve finales NJK 2 finalisten waarvan 1 titel NJK Deelname 1 speler EJK of 8 Nations of 6 Nations Seizoen kwartfinales NJK 6 halve finales NJK 4 finalisten waarvan 3 titels NJK Deelname 2 spelers EJK of 8 Nations of 6 Nations Pagina 6

8 Analyse van de Zuid Nederlandse Badminton Academy Huidige situatie Sinds juni 2013 is de structuur van de ZNBA veranderd. Er is voor gekozen om onder eigen bestuur verder te gaan. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter (Erwin Zewald), secretaris (Lia Mudde), penningmeester (Arie Lugters) en algemeen bestuurslid (Pieternel Kros). Het bestuur draagt zorg voor het (financieel) gezond blijven van de ZNBA. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de organisatorische en rand voorwaardelijke zaken van de academy. Op badminton technisch gebied is de hoofdtrainer (Nathalie Mulders) verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen. Hierin wordt de hoofdtrainer ondersteund door de trainersstaf bestaande uit: Pieter van Soerland (SLB4), Monique van Roosmalen (SLB3) en Kitty van der Kroft (SLB3). Onderstaand de functieomschrijvingen van de diverse rollen binnen de organisatie van de ZNBA. Functie omschrijvingen Taakstelling van de voorzitter/ manager Algemeen coördinerend op te treden binnen de Stichting Leidt de bestuurvergadering. Initiëren jaarverslag Regelmatig aanwezig ter monitoring van een en ander. Woordvoerder van de Stichting Contacten te onderhouden met de BN Dient er op toe te zien op de hoogte te zijn van alles wat speelt binnen de Stichting Taakstelling hoofdtrainer Zet de algemene lijnen uit aangaande het te voeren technische beleid Geeft leiding aan trainers en assistent trainers. Verantwoordelijk voor de gehele selectie Geeft training aan de aan hem beschikbare gestelde groep Begeleidt de aan hem ter beschikking gestelde en in voorkomende geval andere spelers tijdens toernooien. Treedt op als 1 e aanspreekpunt voor ouders van de aan hem ter beschikking gestelde spelers. Taakstelling secretariaat Houdt toezicht op alle administratieve en publicitaire zaken. Nodigt het bestuur en/of de deelnemers uit voor de bestuurs- en verder aan de orde zijnde vergadering(en) en notuleert deze vergaderingen. Voert alle correspondentie van de Stichting en houdt kopieën van alle stukken die namens de Stichting of een van haar commissies uitgaan. Brengt een jaarverslag uit. Verzorgt in opdracht van de hoofdtrainer, de in- en out-take gesprekken van de leden Is verantwoordelijk voor de gegevensadministratie van de deelnemers. Pagina 7

9 Taakstelling van de penningmeester Voert de financiële administratie en beheert de gelden van de Stichting. Int de ouderbijdrage, donaties en andere vorderingen. Legt de boeken en bescheiden voor aan het algemene bestuur en verstrekt aan deze alle gevraagde gegevens. Draagt zorg voor het opstellen van de begroting en het financieel jaarverslag. Pagina 8

10 SWOT - Analyse Deze SWOT analyse is gemaakt door trainers en ouders (huidige en eerdere selecties). Het is de basis geweest van het actieplan en de keuze van het onder eigen bestuur verder gaan van de ZNBA. KRACHT Trainersstaf Licentie SLB 4 Kennis & niveau Motivatie & gedrevenheid Goede samenwerking onderling Begeleiding bij blessures Ervaren hoofdtrainer Begeleiding op toernooien Goede open communicatie in prettige sfeer, juiste bejegening naar ouders en spelers, persoonlijke aandacht Organisatie Extern bestuur Continuïteit bestuur Neutrale organisatie (niet gekoppeld aan club) met degelijke structuur Scheiding organisatie & trainersstaf waardoor trainer focus heeft op trainen en begeleiden ipv de randzaken erom heen Locatie centraal in Noord Brabant Herkenbaarheid groep (i.h.k.v. promotie talentcentrum) Positieve sponsoring Badminton inhoudelijke zaken Snelle ontwikkeling spelers na training & toernooien Helder trainingsplan met duidelijke individuele doelstellingen en individuele toernooien Veel individuele aandacht door kleine groep Sterke spelersgroep als kern Doorgang training bij ziekte of afwezigheid trainer Aandacht voor detail in de individuele ontwikkeling Trainen met gelijkgestemde (gericht op ontwikkeling, prestatie en opname NJS) Hoog rendement (ontwikkeling) uit de training Pagina 9

11 ZWAKTE Trainersstaf Minimale bezetting Beschikbaarheid op toernooien (niet altijd eigen trainer aanwezig) Communicatie trainers onderling is te weinig Hoofdtrainer die overal inzetbaar is, alles kan en ook alles doet Op orde houden van de trainersstaf (weinig opgeleide met licentie- trainers beschikbaar op tijdstip, aantal uren en in weekenden) Organisatie Weinig contact met verenigingen & andere talentencentra Verschillende locaties Financiën: te duur Onduidelijkheid over inzet van sponsorgelden Motivatie ouders bij organiseren activiteiten Te grote regio Geen binding regio met NBBJ/ZNBA Communicatie met ouders (te grote groep badmintonschool & academy) Trainingstijden (voor de een te vroeg op de avond, een ander wil liever de avonden vrij houden en naar de ochtend toe) Doorstroming school naar academy in een alles of niets cultuur. Er is geen optie om gefaseerd in te stromen Badminton inhoudelijke zaken Smalle basis van spelers (te kleine groep) Niveau verschil in de groep is te groot (op leeftijd 2 e U11 t/m 1 e U17 en op ontwikkeling) Geen aandacht voor andere aspecten van talentontwikkeling (bv mentaal, voeding etc) Weinig doorstroming vanuit scholen in de regio, te laag niveau van spelers in regio Trainingen te vrijblijvend, ze mogen strenger en conditioneel zwaarder Te ruime selectie criteria (te veel spelers worden op school/academy aangenomen van een te laag niveau) Geen groepsverband/gevoel doordat er veel individueel gewerkt wordt Individuele, zelfstandige en gedifferentieerde benadering te moeilijk voor jongste groep spelers Motivatie spelers (denken verder te zijn dan dat ze werkelijk zijn, gemakzuchtig, weinig focus) Pagina 10

12 KANSEN Trainersstaf Uitbreiding staf ( 1:6) Organisatorisch Aansluiten bij Voortgezet onderwijs/ LOOT scholen voor trainingstijden Samenwerking verenigingen op divisie niveau en verenigingen met goede jeugdopleiding (hierdoor beheersbaarheid kosten, verbetering faciliteiten, sparringpartners, trainers) Samenwerking badmintonscholen regio Samenwerking academies landelijk Inzetten ouders op organisatorisch vlak Duidelijkheid en openheid over organisatie/bestuur/financiën 2 academies (bv Geldrop & Breda) Sponsor plan maken, geldschieters vinden Communicatie over resultaten Profilering als het talentencentrum Zuid Nederland Haalbare trainingstijden & locatie Positieve PR vanuit BN of regio organisatie Badminton inhoudelijk zaken Voor U15-U17 spelers deelnemen aan senioren toernooien Individuele training met meerdere trainers Aantal extra zaterdagtrainingen Op vrijdagavond gaan trainen Gebruik maken van sparringpartners zodat het niveau stijgt en de talenten door kunnen groeien Gesplitste selectie (leeftijd & niveau) Focus spelers: richten op NJS Kleinschalige groepen houden Spreiding talentvorming (techniek, tactiek, fysiek, mentaal) Pagina 11

13 BEDREIGINGEN Trainersstaf Trainersstaf op orde houden is lastig i.v.m. reistijd, werktijd, trainingstijd en vergoeding Weinig trainers waardoor er een kwetsbare situatie is Te kort aan hoog opgeleide en ervaren trainers in de regio Weinig badmintonkennis bij trainers in de regio Organisatorisch Financiën (academy is te duur) Veel reistijd voor spelers Academy weg uit Zuid Nederland Locatie Wijchen Huidige sponsorinkomsten NBBJ (shuttles, kleding) kunnen niet mee genomen worden naar ZNBA Minder tijd en middelen van BN ter onzer beschikking Geen contacten met onderwijsinstellingen Ontkoppeling ZNBA/NBBJ. Hierdoor het paradepaardje NBBJ weg & minder zicht op talent bij de school YY contract spelers waardoor er geen gunstige situatie is voor een externe sponsor Motivatie vanuit ouders en verenigingen om te participeren in talentcentra Badminton inhoudelijke zaken Betere spelers gaan stoppen omdat er weinig sparring is Weinig mogelijkheden op nationaal niveau Aanpassing selectieprocedure om de begroting rond te krijgen Talentherkenning en selectie regio, hier is onvoldoende zicht op Versnippering van talent door de vele badmintonscholen in de omgeving Geringe doorstroming vanuit badmintonscholen Pagina 12

14 Actieplan Omdat de voortgang van de ZNBA ter discussie stond vanwege de hoge kosten en het afwezig zijn van voldoende sparringpartners is er een SWOT analyse gemaakt en is er een actie plan opgesteld. Dit actieplan is de leidraad om de regio Zuid Nederland weer op de kaart te gaan zetten. De belangrijkste bedreigingen die uit de SWOT analyse naar voren kwamen: Kostenbeheersing Sparring Daarnaast werden er ook kansen beschreven: Centrale rol in nemen in talentontwikkeling Zuid Nederland Aanbieden van meer trainingsmogelijkheden Actiepunten Uitbreiden trainingsgroep Selectie op kwaliteit Per leeftijdscategorie / niveau streven naar minimaal 4 dames & 4 heren Groep opdelen in A (U17/U15) & B (U13/U11) groep (Op di/vrij 2 groepen) Bij gebrek aan talenten groep aanvullen met sparring (U19 voor U17; U17 voor U15 etc) Uitbreiding trainersstaf 1 trainer op 6/8 spelers Trainers met specialiteit op aandachtsgebied Planning staf toernooien (ondersteuning oud spelers) Doorstroming spelers optimaliseren 1 training in de week openstellen (tegen vergoeding) voor talenten van scholen regio als aanvulling op trainingen dinsdag & donderdag (of andere BS dagen) 1x per 8 weken open training voor spelers van badmintonscholen in de regio Identificeren proactieve jeugdverenigingen 2 x per seizoen bezoeken proactieve jeugdverenigingen Kenniscentrum talentontwikkeling badminton Website met inhoudelijke badminton technische artikelen 2 workshops per seizoen aanbieden voor trainers in de regio Pagina 13

15 Financiën beheersbaar houden Opstellen sponsorplan o Basis activiteiten financieren door contributie o Aanvullende activiteiten financieren door sponsorgelden Uitbreiden talentontwikkeling Van 3 naar 4 trainingen in de week Zomertrainingen onder begeleiding Samenwerking met badmintonscholen en andere academies door 4x per jaar een uitwisseling te hebben 3 workshops per jaar voor spelers over aanverwante talentontwikkelingsthema s (voeding, mentale begeleiding etc) Netwerk opbouwen met voortgezet onderwijsinstellingen Netwerk opbouwen met (para)medisch circuit Pagina 14

16 Conclusie De ZNBA gaat een nieuwe periode in. Het zal, net zoals in de topsport, een hele uitdaging worden. Veel werk zal verzet moeten worden, er zullen ups en downs komen, we zullen teleurstellingen en succes gaan ervaren. Maar onze missie is helder, onze doelen ook. Bestuur, ouders en trainers zullen met elkaar het onmogelijke mogelijk gaan maken en de ontwikkeling van de badminton talenten in de regio weer nieuw leven in gaan blazen zodat spelers uit de regio Zuid Nederland weer tot de (inter)nationale top gaan behoren. Pagina 15

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6.

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6. Jeugdbeleidsplan v.v. Hoogeveen tot en met het seizoen 2017-2018 *Dit jeugdbeleidsplan is in 2013 opgesteld en in 2015 geüpdate. Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Werkgroep: Bert Nijmeijer Raymond van den Brink Harold Wassink Judith van Amerongen Henk-Jan Nijmeijer Paul van Dijk Felien Pot Voorzitter

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE Voorwoord Waarom een beleidsplan Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan Ontwikkeling 1. Korte terugblik 2. De toekomstige terugblik van de verenging 3. Huidige en gewenste profilering

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Vastgesteld op de buitengewone ledenvergadering van 27 oktober 2011 2 Voorwoord. Beste Leden, Onze hockeyclub heeft het

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Waterpolo Opleidingscentrum. alphen aan den rijn. Waterpolo Sport. www.waterpolo-opleidingscentrum.nl

Waterpolo Opleidingscentrum. alphen aan den rijn. Waterpolo Sport. www.waterpolo-opleidingscentrum.nl Waterpolo Opleidingscentrum alphen aan den rijn Waterpolo Sport forlife.nl 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Het WOC: de opleiding tot topsporter 5 Het WOC 10-puntenplan 6 Waarom een Waterpolo Opleidingscentrum?

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hockey 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum April 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Brabant Hockeyland 6 1.1

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie