Beleidsplan Zuid Nederlandse Badminton Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Zuid Nederlandse Badminton Academy 2013-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Zuid Nederlandse Badminton Academy Begin met het nodige, doe daarna het mogelijke en dan ineens doe je zomaar het onmogelijke (Franciscus) 16 februari 2014

2 Inhoud Inleiding... 3 Beschrijving van de Zuid Nederlandse Badminton Academy... 4 Historie... 4 Huidige situatie Zuid Nederlandse Badminton Academy... 4 Visie Zuid Nederlandse Badminton Academy... 4 Missie Zuid Nederlandse Badminton Academy... 4 Doelstellingen ZNBA... 6 Algemene doelstelling ZNBA:... 6 Resultaat doelstellingen Seizoen Seizoen Analyse van de Zuid Nederlandse Badminton Academy... 7 Huidige situatie... 7 Functie omschrijvingen... 7 Taakstelling van de voorzitter/ manager... 7 Taakstelling hoofdtrainer... 7 Taakstelling secretariaat... 7 Taakstelling van de penningmeester... 8 SWOT - Analyse... 9 KRACHT... 9 Trainersstaf... 9 Organisatie... 9 Badminton inhoudelijke zaken... 9 ZWAKTE Trainersstaf Organisatie Badminton inhoudelijke zaken KANSEN Trainersstaf Organisatorisch Pagina 1

3 Badminton inhoudelijk zaken BEDREIGINGEN Trainersstaf Organisatorisch Badminton inhoudelijke zaken Actieplan Actiepunten Uitbreiden trainingsgroep Uitbreiding trainersstaf Doorstroming spelers optimaliseren Kenniscentrum talentontwikkeling badminton Financiën beheersbaar houden Uitbreiden talentontwikkeling Conclusie Pagina 2

4 Inleiding Voor U ligt het beleidsplan van de Zuid Nederlandse Badminton Academy (ZNBA). Het beleidsplan heeft een filosofische ondertitel die een wens aangeeft. Het doen van het onmogelijke! De laatste jaren zien we binnen Zuid Nederland veranderingen optreden die de talentontwikkeling in de weg staan. Er is een terugloop van spelers op de clubs, de aanwas van talenten vanuit de regio loopt terug en de kwaliteit van de spelers lijkt ten opzichte van 15 jaar geleden alleen maar te dalen. Kijken we naar de Olympische Spelen dan zien we dat in het verleden 50% van de deelnemers uit onze regio kwam. De huidige jeugd en senioren selecties laten echter weinig Zuid Nederlandse spelers zien. Deze constatering heeft ervoor gezorgd dat de vraag waar ligt dit aan? gesteld is. We hebben de vraag voorgelegd aan trainers van toen, trainers van nu, aan een aantal ouders van de huidige spelers en de ouders van spelers uit een recent verleden. Pagina 3

5 Beschrijving van de Zuid Nederlandse Badminton Academy Historie De ZNBA heeft een rijke historie. Vanuit de District Selectie Noord-Brabant (jaren 90) is de overstap gemaakt naar een Regionaal Trainingscentrum (RTC en JTC). Vanaf 2008 is deze structuur overgegaan naar een school/academy/university. Vanaf die tijd heeft de ZNBA onder bestuur gestaan van de stichting NBBJ. Sinds 13 juni 2013 heeft de ZNBA een doorstart gemaakt onder eigen bestuur. Huidige situatie Zuid Nederlandse Badminton Academy De ZNBA valt sinds juni 2013 onder eigen bestuur. Deze organisatorische doorstart is het gevolg van een SWOT analyse. Deze analyse moet leiden tot het aanscherpen van het beleid. De ZNBA wil badmintontalenten uit de regio Zuid Nederland voorzien van een hoogwaardige badmintonopleiding. De ZNBA is opgebouwd uit 1 groep van 11 spelers in de leeftijden U11 t/m U17. De trainingen staan onder leiding van 1 SLB 4 trainster en 1 assistent. Visie Zuid Nederlandse Badminton Academy De ZNBA is een Badminton Nederland gecertificeerd opleidingsinstituut voor talentvolle badmintonspelers uit de regio. De talenten behoren hoofdzakelijk tot de leeftijdscategorieën U13-U19. De talentontwikkeling is op prestatief niveau en heeft als doel de doorstroming naar de nationale jeugdselectie te bewerkstelligen. Om dit te bewerkstelligen wordt er, in een veilige leeromgeving voor het talent, gewerkt met een persoonlijk ontwikkel plan, is er oog voor individuele doelstellingen en wordt er nauw samengewerkt met het systeem rondom het talent. Naast deskundigheid op het gebied van badminton technische en tactische zaken wordt de talentontwikkeling vormgegeven aan de hand van het Athletic Skills Model (Wormhout e.a. 2011) en de fysiologische principes van de trainingsleer. Missie Zuid Nederlandse Badminton Academy De ZNBA is bedoeld voor de badmintontalenten in de regio Zuid Nederland. Het is een toonaangevende academy op het gebied van trainen volgens de ASK. Zij wil deze talenten binnen 6 jaar opleiden tot nationale en internationale topspelers in de leeftijdscategorie U13 tot U19 door het aanbieden van een individueel afgestemd trainingsplan. De ZNBA functioneert onder leiding van 1 gelicenseerde/erkende badmintontrainer in het bezit van minimaal een SLB 4 (of gelijkwaardig door BN erkend diploma) en kent jaarlijks een totaal van minimaal 240 trainingsuren per jaar. Het beleid van de ZNBA is tevens gericht op selectievere training van gelijkwaardige spelers in kwaliteit en kwantiteit en daarbij te behoren tot: De betere jeugdspelers van Nederland; Spelers voor te bereiden op deelname aan een hogere selectie (Talenten team U13 en Nationale jeugdselectie vanaf U15 en hoger). Pagina 4

6 Voor het handelen van de ZNBA staat het doceren aan en ondergaan van trainingen, tevens deelname aan badmintonevenementen door de selectiespelers centraal; De ZNBA streeft naar een open en intensieve relatie zowel met bottom-up de nationale jeugdselectie, gelijkwaardig aan overige vergelijkbare badmintonacademies, als top-down de badmintonscholen en clubtrainingen; Het leveren van faciliteiten en middelen vindt plaats door toedoen van hoofd Technische Zaken en manager Stichting ZNBA, bijgestaan door het bestuur Stichting ZNBA, trainers, vrijwilligers, enzovoorts. De uitvoering en de taken gebeurt op een doelgerichte wijze en door een doelmatige inzet van middelen. Incidenteel, op verzoek en in overleg met de Noord-Brabantse verenigingen kunnen trainingen en/of badmintonclinics verzorgd worden. Pagina 5

7 Doelstellingen ZNBA Algemene doelstelling ZNBA: Badmintontalenten uit de regio Zuid Nederland voorzien van een hoogwaardige badmintonopleiding Het proces naar de nationale top begeleiden voor talentvolle spelers uit de regio Spelers ZNBA door laten stromen naar NJS o Dames: Top 4 Europa in beste onderdeel in het 2e jaar o Heren: Top 8 Europa in beste onderdeel in het 2e jaar Resultaat doelstellingen In de periode wil de ZNBA met 5 spelers vertegenwoordigd zijn binnen de nationale jeugdselectie. Seizoen kwartfinales NJK 4 halve finales NJK 2 finalisten waarvan 1 titel NJK Deelname 1 speler EJK of 8 Nations of 6 Nations Seizoen kwartfinales NJK 6 halve finales NJK 4 finalisten waarvan 3 titels NJK Deelname 2 spelers EJK of 8 Nations of 6 Nations Pagina 6

8 Analyse van de Zuid Nederlandse Badminton Academy Huidige situatie Sinds juni 2013 is de structuur van de ZNBA veranderd. Er is voor gekozen om onder eigen bestuur verder te gaan. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter (Erwin Zewald), secretaris (Lia Mudde), penningmeester (Arie Lugters) en algemeen bestuurslid (Pieternel Kros). Het bestuur draagt zorg voor het (financieel) gezond blijven van de ZNBA. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de organisatorische en rand voorwaardelijke zaken van de academy. Op badminton technisch gebied is de hoofdtrainer (Nathalie Mulders) verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen. Hierin wordt de hoofdtrainer ondersteund door de trainersstaf bestaande uit: Pieter van Soerland (SLB4), Monique van Roosmalen (SLB3) en Kitty van der Kroft (SLB3). Onderstaand de functieomschrijvingen van de diverse rollen binnen de organisatie van de ZNBA. Functie omschrijvingen Taakstelling van de voorzitter/ manager Algemeen coördinerend op te treden binnen de Stichting Leidt de bestuurvergadering. Initiëren jaarverslag Regelmatig aanwezig ter monitoring van een en ander. Woordvoerder van de Stichting Contacten te onderhouden met de BN Dient er op toe te zien op de hoogte te zijn van alles wat speelt binnen de Stichting Taakstelling hoofdtrainer Zet de algemene lijnen uit aangaande het te voeren technische beleid Geeft leiding aan trainers en assistent trainers. Verantwoordelijk voor de gehele selectie Geeft training aan de aan hem beschikbare gestelde groep Begeleidt de aan hem ter beschikking gestelde en in voorkomende geval andere spelers tijdens toernooien. Treedt op als 1 e aanspreekpunt voor ouders van de aan hem ter beschikking gestelde spelers. Taakstelling secretariaat Houdt toezicht op alle administratieve en publicitaire zaken. Nodigt het bestuur en/of de deelnemers uit voor de bestuurs- en verder aan de orde zijnde vergadering(en) en notuleert deze vergaderingen. Voert alle correspondentie van de Stichting en houdt kopieën van alle stukken die namens de Stichting of een van haar commissies uitgaan. Brengt een jaarverslag uit. Verzorgt in opdracht van de hoofdtrainer, de in- en out-take gesprekken van de leden Is verantwoordelijk voor de gegevensadministratie van de deelnemers. Pagina 7

9 Taakstelling van de penningmeester Voert de financiële administratie en beheert de gelden van de Stichting. Int de ouderbijdrage, donaties en andere vorderingen. Legt de boeken en bescheiden voor aan het algemene bestuur en verstrekt aan deze alle gevraagde gegevens. Draagt zorg voor het opstellen van de begroting en het financieel jaarverslag. Pagina 8

10 SWOT - Analyse Deze SWOT analyse is gemaakt door trainers en ouders (huidige en eerdere selecties). Het is de basis geweest van het actieplan en de keuze van het onder eigen bestuur verder gaan van de ZNBA. KRACHT Trainersstaf Licentie SLB 4 Kennis & niveau Motivatie & gedrevenheid Goede samenwerking onderling Begeleiding bij blessures Ervaren hoofdtrainer Begeleiding op toernooien Goede open communicatie in prettige sfeer, juiste bejegening naar ouders en spelers, persoonlijke aandacht Organisatie Extern bestuur Continuïteit bestuur Neutrale organisatie (niet gekoppeld aan club) met degelijke structuur Scheiding organisatie & trainersstaf waardoor trainer focus heeft op trainen en begeleiden ipv de randzaken erom heen Locatie centraal in Noord Brabant Herkenbaarheid groep (i.h.k.v. promotie talentcentrum) Positieve sponsoring Badminton inhoudelijke zaken Snelle ontwikkeling spelers na training & toernooien Helder trainingsplan met duidelijke individuele doelstellingen en individuele toernooien Veel individuele aandacht door kleine groep Sterke spelersgroep als kern Doorgang training bij ziekte of afwezigheid trainer Aandacht voor detail in de individuele ontwikkeling Trainen met gelijkgestemde (gericht op ontwikkeling, prestatie en opname NJS) Hoog rendement (ontwikkeling) uit de training Pagina 9

11 ZWAKTE Trainersstaf Minimale bezetting Beschikbaarheid op toernooien (niet altijd eigen trainer aanwezig) Communicatie trainers onderling is te weinig Hoofdtrainer die overal inzetbaar is, alles kan en ook alles doet Op orde houden van de trainersstaf (weinig opgeleide met licentie- trainers beschikbaar op tijdstip, aantal uren en in weekenden) Organisatie Weinig contact met verenigingen & andere talentencentra Verschillende locaties Financiën: te duur Onduidelijkheid over inzet van sponsorgelden Motivatie ouders bij organiseren activiteiten Te grote regio Geen binding regio met NBBJ/ZNBA Communicatie met ouders (te grote groep badmintonschool & academy) Trainingstijden (voor de een te vroeg op de avond, een ander wil liever de avonden vrij houden en naar de ochtend toe) Doorstroming school naar academy in een alles of niets cultuur. Er is geen optie om gefaseerd in te stromen Badminton inhoudelijke zaken Smalle basis van spelers (te kleine groep) Niveau verschil in de groep is te groot (op leeftijd 2 e U11 t/m 1 e U17 en op ontwikkeling) Geen aandacht voor andere aspecten van talentontwikkeling (bv mentaal, voeding etc) Weinig doorstroming vanuit scholen in de regio, te laag niveau van spelers in regio Trainingen te vrijblijvend, ze mogen strenger en conditioneel zwaarder Te ruime selectie criteria (te veel spelers worden op school/academy aangenomen van een te laag niveau) Geen groepsverband/gevoel doordat er veel individueel gewerkt wordt Individuele, zelfstandige en gedifferentieerde benadering te moeilijk voor jongste groep spelers Motivatie spelers (denken verder te zijn dan dat ze werkelijk zijn, gemakzuchtig, weinig focus) Pagina 10

12 KANSEN Trainersstaf Uitbreiding staf ( 1:6) Organisatorisch Aansluiten bij Voortgezet onderwijs/ LOOT scholen voor trainingstijden Samenwerking verenigingen op divisie niveau en verenigingen met goede jeugdopleiding (hierdoor beheersbaarheid kosten, verbetering faciliteiten, sparringpartners, trainers) Samenwerking badmintonscholen regio Samenwerking academies landelijk Inzetten ouders op organisatorisch vlak Duidelijkheid en openheid over organisatie/bestuur/financiën 2 academies (bv Geldrop & Breda) Sponsor plan maken, geldschieters vinden Communicatie over resultaten Profilering als het talentencentrum Zuid Nederland Haalbare trainingstijden & locatie Positieve PR vanuit BN of regio organisatie Badminton inhoudelijk zaken Voor U15-U17 spelers deelnemen aan senioren toernooien Individuele training met meerdere trainers Aantal extra zaterdagtrainingen Op vrijdagavond gaan trainen Gebruik maken van sparringpartners zodat het niveau stijgt en de talenten door kunnen groeien Gesplitste selectie (leeftijd & niveau) Focus spelers: richten op NJS Kleinschalige groepen houden Spreiding talentvorming (techniek, tactiek, fysiek, mentaal) Pagina 11

13 BEDREIGINGEN Trainersstaf Trainersstaf op orde houden is lastig i.v.m. reistijd, werktijd, trainingstijd en vergoeding Weinig trainers waardoor er een kwetsbare situatie is Te kort aan hoog opgeleide en ervaren trainers in de regio Weinig badmintonkennis bij trainers in de regio Organisatorisch Financiën (academy is te duur) Veel reistijd voor spelers Academy weg uit Zuid Nederland Locatie Wijchen Huidige sponsorinkomsten NBBJ (shuttles, kleding) kunnen niet mee genomen worden naar ZNBA Minder tijd en middelen van BN ter onzer beschikking Geen contacten met onderwijsinstellingen Ontkoppeling ZNBA/NBBJ. Hierdoor het paradepaardje NBBJ weg & minder zicht op talent bij de school YY contract spelers waardoor er geen gunstige situatie is voor een externe sponsor Motivatie vanuit ouders en verenigingen om te participeren in talentcentra Badminton inhoudelijke zaken Betere spelers gaan stoppen omdat er weinig sparring is Weinig mogelijkheden op nationaal niveau Aanpassing selectieprocedure om de begroting rond te krijgen Talentherkenning en selectie regio, hier is onvoldoende zicht op Versnippering van talent door de vele badmintonscholen in de omgeving Geringe doorstroming vanuit badmintonscholen Pagina 12

14 Actieplan Omdat de voortgang van de ZNBA ter discussie stond vanwege de hoge kosten en het afwezig zijn van voldoende sparringpartners is er een SWOT analyse gemaakt en is er een actie plan opgesteld. Dit actieplan is de leidraad om de regio Zuid Nederland weer op de kaart te gaan zetten. De belangrijkste bedreigingen die uit de SWOT analyse naar voren kwamen: Kostenbeheersing Sparring Daarnaast werden er ook kansen beschreven: Centrale rol in nemen in talentontwikkeling Zuid Nederland Aanbieden van meer trainingsmogelijkheden Actiepunten Uitbreiden trainingsgroep Selectie op kwaliteit Per leeftijdscategorie / niveau streven naar minimaal 4 dames & 4 heren Groep opdelen in A (U17/U15) & B (U13/U11) groep (Op di/vrij 2 groepen) Bij gebrek aan talenten groep aanvullen met sparring (U19 voor U17; U17 voor U15 etc) Uitbreiding trainersstaf 1 trainer op 6/8 spelers Trainers met specialiteit op aandachtsgebied Planning staf toernooien (ondersteuning oud spelers) Doorstroming spelers optimaliseren 1 training in de week openstellen (tegen vergoeding) voor talenten van scholen regio als aanvulling op trainingen dinsdag & donderdag (of andere BS dagen) 1x per 8 weken open training voor spelers van badmintonscholen in de regio Identificeren proactieve jeugdverenigingen 2 x per seizoen bezoeken proactieve jeugdverenigingen Kenniscentrum talentontwikkeling badminton Website met inhoudelijke badminton technische artikelen 2 workshops per seizoen aanbieden voor trainers in de regio Pagina 13

15 Financiën beheersbaar houden Opstellen sponsorplan o Basis activiteiten financieren door contributie o Aanvullende activiteiten financieren door sponsorgelden Uitbreiden talentontwikkeling Van 3 naar 4 trainingen in de week Zomertrainingen onder begeleiding Samenwerking met badmintonscholen en andere academies door 4x per jaar een uitwisseling te hebben 3 workshops per jaar voor spelers over aanverwante talentontwikkelingsthema s (voeding, mentale begeleiding etc) Netwerk opbouwen met voortgezet onderwijsinstellingen Netwerk opbouwen met (para)medisch circuit Pagina 14

16 Conclusie De ZNBA gaat een nieuwe periode in. Het zal, net zoals in de topsport, een hele uitdaging worden. Veel werk zal verzet moeten worden, er zullen ups en downs komen, we zullen teleurstellingen en succes gaan ervaren. Maar onze missie is helder, onze doelen ook. Bestuur, ouders en trainers zullen met elkaar het onmogelijke mogelijk gaan maken en de ontwikkeling van de badminton talenten in de regio weer nieuw leven in gaan blazen zodat spelers uit de regio Zuid Nederland weer tot de (inter)nationale top gaan behoren. Pagina 15

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Stichting Zuid Nederlandse Badminton Academy 2015 Stichting Zuid Nederlandse Badminton Academy (ZNBA) www.znba.nl Versie 1.6 19 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Algemeen Blz.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ORGANISATIE

HOOFDSTUK 1: ORGANISATIE INLEIDING De Stichting NBBJ (hierna verder te noemen Stichting) is opgericht 26 maart 2008 en is voortgekomen uit de voormalige jeugdselectie van het District Noord-Brabant, later het RTC Brabant, een

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Badmintonvereniging The Flying Shuttle

Badmintonvereniging The Flying Shuttle Badmintonvereniging The Flying Shuttle Trainingsplan Jeugd 2010-2012 1. Doelstelling 2. Indeling trainingsgroepen 3. Jeugdselectie criteria 4. Organisatie trainingen 5. Deelname competitie 6. Deelname

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

HandbalSchool Brabant. 20 september 2015

HandbalSchool Brabant. 20 september 2015 HandbalSchool Brabant Onze missie: Missie en Visie Het bevorderen van (top)handbal binnen het NHV in het bijzonder Brabant en Zeeland door talentontwikkeling. Dit door het aanbieden van een opleidingsprogramma

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

Jeugd(selectie)beleid. LTC Vleuten de Meern

Jeugd(selectie)beleid. LTC Vleuten de Meern Jeugd(selectie)beleid LTC Vleuten de Meern Leeftijdsindeling KNLTB - tenniskids De vereniging LTC Vleuten De Meern Een grote vereniging die ook prestatief tennis wil spelen Normen en waarden van sportief

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

VISIE, OPLEIDINGSSTRUCTUUR EN SELECTIEPROFIELEN. Visie afdeling wedstrijdzwemmen ZV WESTLAND

VISIE, OPLEIDINGSSTRUCTUUR EN SELECTIEPROFIELEN. Visie afdeling wedstrijdzwemmen ZV WESTLAND VISIE, OPLEIDINGSSTRUCTUUR EN SELECTIEPROFIELEN Visie afdeling wedstrijdzwemmen ZV WESTLAND De visie van de afdeling wedstrijdzwemmen van ZV WESTLAND kenmerkt zich door onderstaande 3 hoofdlijnen: 1. Wedstrijdzwemmen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE 2016-2017 Beste speelster/speler/ouder/verzorger, Het doel van de Summa Volleybalschool is om ieder individu haar mogelijkheden te laten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Hoe meer

Nadere informatie

TECHNISCH. Wilvo/TTV Bergeijk BELEIDSPLAN. Presteren met plezier

TECHNISCH. Wilvo/TTV Bergeijk BELEIDSPLAN. Presteren met plezier Wilvo/TTV Bergeijk TECHNISCH BELEIDSPLAN Presteren met plezier Wilvo-TTV Bergeijk heeft een rijke historie in de tafeltennissport en is grotendeels gebaseerd op de sportieve resultaten. In het bestaansrecht

Nadere informatie

Rugby Nederland is verantwoordelijk voor het plannen van de data. Het maken van het programma en het verspreiden van het programma.

Rugby Nederland is verantwoordelijk voor het plannen van de data. Het maken van het programma en het verspreiden van het programma. Draaiboek RDD Oost Voorwoord RDD staat voor Rugby Development Days wat simpel vertaald Rugby Ontwikkelings Dagen betekent. In het district Oost organiseert Rugby Academy Oost in opdracht van Rugby Nederland

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Draaiboek RDD Oost V1.6

Draaiboek RDD Oost V1.6 Draaiboek RDD Oost V1.6 Voorwoord RDD staat voor Rugby Development Days wat simpel vertaald Rugby Ontwikkelings Dagen betekent. In het district Oost organiseert Rugby Academy Oost in opdracht van Rugby

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Ouderinformatie 2014.2015

Ouderinformatie 2014.2015 Ouderinformatie 2014.2015 [1] NBBJ Reglement - versie 10 oktober 2012 Wie zijn wij? Noord Brabantse Badminton Jeugdselectie (NBBJ) De NBBJ is een stichting, opgericht op 26 maart 2008 en komt voort uit

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau!

TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau! Jeugdbeleid Het jeugdbeleid van TVO OOSTVOORNE is vooral gericht op de volgende hoofddoelstelling: TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau! Om

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Discussie 5 januari 2014

Discussie 5 januari 2014 Discussie 5 januari 2014 Strategie Structuur Cultuur Verloop ledenbestand Ledenbestand (spelend) Overzicht teams Categorie Subcategorie Niveau Plaats Competitie Gem. leeftijd Aantal spelers Trainings frequentie

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Selectieplan

Selectieplan Selectieplan 2016-2018 Inhoud Inhoud... 2 Introductie... 3 Wat verstaan we onder selectiebeleid... 3 Waarom een selectie en een selectieplan?... 3 Doelstellingen:... 4 Selectiegroepen... 4 Jeugdselectie...

Nadere informatie

Beste judoka en ouders/verzorgers

Beste judoka en ouders/verzorgers Beste judoka en ouders/verzorgers In deze brief vind je kort de belangrijkste informatie over TopJudo Amsterdam voor het seizoen 2016-2017, zoals trainingstijden, deelname aan wedstrijden en stages, de

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

DSC Jeugd(technisch)beleid jaarverslag

DSC Jeugd(technisch)beleid jaarverslag DSC Jeugd(technisch)beleid jaarverslag 2014-2015 Passie Binding Prestatie Ontwikkeling Inleiding Dit document vormt een verslag van de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van jeugdbeleid. Dit seizoen

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 De ambitie van de NKBV is erop gericht meer klimmers op een hoger niveau mee te laten draaien in het Internationale circuit om meer podiumplekken te behalen

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH

JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH JEUGDBELEIDSPLAN STRATEGISCH Inhoud Voorwoord Missie en visie van de jeugdwerking Strategische doelstellingen Uitwerking Strategische doelstellingen SWOT-analyse Besluit Voorwoord VSV Gent is een club

Nadere informatie

Beleidsplan Prestatief Tennis

Beleidsplan Prestatief Tennis Beleidsplan Prestatief Tennis 2011 2016 Verzendlijst Harry Duin Jan Tervoort Mauk Smit Marco Welbergen Lodewijk Klein Hans de Ruiter Ronald van der Linde Frank Janssen Versiebeheer 03-07-2011 Opgesteld

Nadere informatie

Uitvoering beleid onder 13

Uitvoering beleid onder 13 Uitvoering beleid onder 13 Verhogen trainingskwaliteit en -omvang van talenten onder 13 jaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie - missie doestellingen 3. Uitgangspunten 4. Toelichting op de uitgangspunten

Nadere informatie

Uitvoering beleid onder 13. Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar

Uitvoering beleid onder 13. Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar Uitvoering beleid onder 13 Verhogen trainingskwaliteit en omvang van talenten onder 13 jaar Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie - missie doestellingen 3. Uitgangspunten 4. Toelichting op de uitgangspunten

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

Dames 1 en Heren 1 in de Overgangsklasse

Dames 1 en Heren 1 in de Overgangsklasse Dames 1 en Heren 1 in de Overgangsklasse doel bereikt of stap gezet? 25 juni 2012 1 Inleiding Doelstelling beleidsplan Dames en Heren 1 op niveau dat leidt tot een positie midden overgangsklasse Dames

Nadere informatie

Selectiebeleid 2016 NL Team Sportklimmen

Selectiebeleid 2016 NL Team Sportklimmen Selectiebeleid 2016 NL Team Sportklimmen Inhoudsopgave Inleiding 3 RTC 4 Uitleg proefperiode Jong Oranje 5 Jong Oranje 7 Uitleg proefperiode Nederlands Team 8 Nederlands Team 9 2 INLEIDING De ambitie van

Nadere informatie

Beleidsplan TC Alkmaar

Beleidsplan TC Alkmaar Beleidsplan TC Alkmaar 2016-2019 Van Jan Nagelhout Datum 09-12-2015 Versie 0.4 Versie 1.0 Status Definitief Datum 27-01-2015 Distributielijst Rol Naam Review Goedk. Datum Versie Voorzitter TC Joost Bergsma

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Opleidingsdivisie AFC 34. Een goede ontwikkeling begint bij jezelf.

Opleidingsdivisie AFC 34. Een goede ontwikkeling begint bij jezelf. Opleidingsdivisie AFC 34 Een goede ontwikkeling begint bij jezelf. Missie Binnen AFC 34 staat de voetballer centraal De missie is een afgeleide van de missie van de club dat zegt dat wij op alle gebieden

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018

SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 SAMEN MET PLEZIER PRESTEREN! FC Meppel Beleidsplan 2014-2018 Waarom een beleidsplan? Steeds meer mensen werken aan gezamenlijke ambities Geïntegreerd werken in plaats van gefragmenteerd Ongeschreven regels

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017

Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017 Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017 Wateringen, januari 2016 1 Sponsorplan VELO Badminton VELO Badminton is een badmintonvereniging uit Wateringen. VELO Badminton is ontstaan in 1966 en maakt deel uit

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

ALV, 30 november 2015

ALV, 30 november 2015 ALV, 30 november 2015 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen notulen ALV 22 april 2015 Natasja 3. Jaarverslag seizoen 2014 2015 Simon 4. Voortgang fusie, laatste seizoen 2015 2016 Simon 5. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Functieomschrijvingen en aanstellingsbeleid

Functieomschrijvingen en aanstellingsbeleid Functieomschrijvingen en aanstellingsbeleid Alle functies die rechtstreeks bijdragen aan HTO Onderdeel van RHC-Hockeyplan Iedere speler komt met een rood hoofd het veld af en straalt uit te balen dat het

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS Beleidsplan 2017-2022 24-07-2017 HLB Van Daal/DS Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar sport en sfeer samen komen en waarin

Nadere informatie

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces.

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. HDS Strategie voor de komende vier jaar. 1. Algemeen. Uitgangspunt voor een vereniging met zo n 900 leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie januari 2018 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 5.0 1 januari 2018 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Tennisles bij TCV. Inleiding.

Tennisles bij TCV. Inleiding. Tennisles bij TCV Inleiding. Tennis is een technische sport. Het is daarom van belang om jong te beginnen met tennissen. Jong geleerd is oud gedaan! Tennis is bovenal een leuke sport. In dit gedeelte wordt

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 EINDHOVEN, NOVEMBER 2014 INHOUD pagina 1. Inleiding... 3 2. Wedstrijdsport... 3 3. Topsport en talentontwikkeling... 3 4. Kaderbeleid... 5 5. Dienstverlening aan

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal Clubvisie 2020 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2015-2020 Missie en visie RKVV Roosendaal RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Bij RKVV Roosendaal

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

Plaats van TopHockey binnen HOD

Plaats van TopHockey binnen HOD Plaats van TopHockey binnen HOD 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Het hockey technisch bestuur (HTB) is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de hockey technische doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013 Pathway Heren XV oprichting Nationaal Topsport Centrum Versie 4 16 juni 2013 Inhoud Inleiding Meerjarenbeleidsplan NRB 2012-2016 Oprichting Nationaal Topsport Centrum (NTC) Uitvoering 16 juni 2013 versie

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN JAARPLAN AFDELING Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN 1 AFDELING: Wedstrijd zwemmen STELLER: Ed Laar DATUM: 01-09-2013 INLEIDING De Omnizwemvereniging Nieuwe

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren MVV

Technisch beleidsplan senioren MVV Technisch beleidsplan senioren MVV 58 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding De leden van MVV 58 mogen van het bestuur verwachten dat men visie heeft voor de langere termijn. Derhalve heeft het bestuur reeds

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

DVO op weg naar de top

DVO op weg naar de top DVO op weg naar de top Ambitiedocument 2013-2016 Waarom dit plan? DVO heeft zich in de afgelopen drie jaren geleidelijk weten te ontwikkelen tot een stabiele korfballeague vereniging. Hoe mooi korfbal

Nadere informatie