Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT"

Transcriptie

1 Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT Het bestuur: Ton Kraakman (voorzitter), Eric Bakker (penningmeester), Cees Bakker (secretaris), Jan Mak (bestuurslid), Peter Koomen (bestuurslid), Dennis Joor (bestuurslid), Clemens Beemster (bestuurslid). Aanwezigen: Hans Albers, Marcel van Ammers, Hilly Appelman, John Appelman, Carolien Bakker, Wil Barnhoorn, Mariette Barnhoorn, Annemiek Beekman, Johan Bijleveld, Richard Bleeker, Piet Bowser, Jan Bruin, Karin Buskermolen, Victor van Deelen, Wim Dekker, Peter Dijkman, Erik Ekkerman, Gerrit Fey, Chris Geel, Marcel Geuzebroek, Arthur van der Gracht, Jolanda Groot, Mark Harder, Ruud Joor, Gerard Koes, Nico Koomen, Remco Lammerse, Jos Oostenbrink, Helmo Oostrom, Cees Peerdeman, Ger Smit, Karel Telman, Marnix Venema, Ed Wiedijk, Mike van Wonderen, Rosemarie Korff (ook namens Maikel Korff), Mark Besseling, Ruben Besseling, Thomas Kraakman. Afwezigen: Marco Bakker, Rob Beekman, Hein Beerepoot, Melissa Bleeker, Nick Bruin, Ingrid Does, Esther Groen, Richard Haakman, Cynthia Heyden, Elly Jansen, Jaap Jong, Ruud Joustra, Vincent Koenders, Kristian Kruik, Chris Kulderij, Chiel Maasbach, Nico Mak, Han Mol, Michel Neefjes, Cees Pasveer, Martin Peerdeman, Hans Peperkamp, Hilko Rem, Roland Remmen, Folkert Schaap, Pieter Steneker, Marije Straaten, Philip Thijse, Andre Touw, Ronald Veraar, Michel de Zwart. Notulist: Edwin Prevenier 1. Opening door de voorzitter en benoeming notulencommissie Ton opent de vergadering om Hij heet iedereen van harte welkom. Ton vraagt aan de leden of er behoefte is aan een tweede notulist. Niemand geeft aan dit op prijs te stellen. Edwin Prevenier zal de notulen verzorgen. 2. Terugblik van het afgelopen jaar door de voorzitter Ton blikt terug op het jaar 2010 en refereert naar de volgende geslaagde gebeurtenissen: De Nieuwjaarsduik. Het Hemelvaartweekend met de kinderbingo. De Brabant- duik in Groeningen. Het 35- jarige jubileum. Het zwembadevenement Beste- Buddy Het Kerstfeest. Het afronden van de 1*, 2* en 3*- opleidingen. Het IJsduiken in Roelofarendsveen. De nettentraining in het zwembad. Ton gaf aan dat het veiligheidsaspect binnen de vereniging centraal staat. Er waren in 2010 geen bijzonderheden te melden. Vanuit de invalshoek Public Relations heeft Platax een mooie promotiedag in t Streekhof gehad. Er was veel interesse in de duiktank die op de bewuste dag ter beschikking stond. De opendag is ook goed bevallen. Er was zoveel animo dat mensen op de wachtlijst geplaatst moesten worden. Daarnaast heeft Platax nog een bijdrage geleverd aan de begeleiding van het Oerbos Survival Run en het jaarlijks terugkerende lange afstandzwemmen in Hoorn. Er is in het afgelopen jaar veel te doen geweest in t clubhuis. Zonwering is aangebracht, struiken zijn gesnoeid, entree is opgeknapt en er is een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een bouwvergunning. Daarover straks meer. Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet. 3. Ingekomen stukken en mededelingen De NOB gaat in de toekomst ieder lid van de vereniging een inlogcode toesturen zodat ieder lid op de NOB- site zelf zijn/ haar persoonlijke gegevens kan onderhouden. Harry Vet heeft het bestuur benaderd met de vraag of er vanuit Platax vrijwilligers zijn die willen collecteren voor de gehandicaptensport. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Cees Bakker. Opgemerkt moet worden dat 15% van de collecte ten goede zal komen aan Platax. Er zijn geen aanmeldingen. Nieuwe aanmeldingen voor het bestuur Platax: o Nico Koomen (voorzitter) o Cees Peerdeman (bestuurslid) o Jolanda Groot (secretaris) Afberichten voor het bestuur Platax: o Peter Koomen (bestuurslid) o Cees Bakker (secretaris) Afberichten voor de diverse commissies: o Sorbo: Ger Smit o Materiaal: Richard Bleeker

2 o Lief & Leed: Philip Thijsse o Badmeester: Philip Thijsse o Evenementen: Peter Koomen Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld of Ton Kraakman zich beschikbaar stelt als bestuurslid als Nico Koomen het voorzitterschap overneemt. Ton antwoordt dit met Ja. 4. Verslag algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 De notulen worden per pagina doorgenomen. Het volgende wordt opgemerkt: Blad 1: o Paragraaf 2. Terugblik op het afgelopen jaar Toegevoegd dient te worden aan de zin Er is voor Platax. inspanning dat iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedankt wordt. Blad 2: o Paragraaf 6. Verslag kascontrolecommissie Ook Nico Koomen wordt bedankt voor zijn inzet. Blad 3: o Paragraaf 7. Verslag van de penningmeester Toegevoegd dient te worden aan de zin De wijze waarop schoonheidsprijs dat ook de leden dit geen schoonheidsprijs hebben gevonden (op verzoek van Karel Telman). Blad 4: o b. Materialen Met betrekking tot de revisie van de Scubapro- automatenset merkt John Appelman op dat hij in de notulen mist dat John heeft aangegeven dat de revisie 130,00 kost bij Atlantic. Delta Diving vroeg daarentegen een bedrag van 50,00. John vond dit een groot verschil. Cees Bakker reageert hierop door te zeggen dat het geen 130,00 kostte maar 100,00. o c. Evenementen Karel Telman refereert naar de statuten van Platax. Karel geeft aan dat hij niet wilde dat de complete set aan statuten zou worden besproken maar dat hij wilde weten wat de wettelijke status van de notulen zou zijn. Karel gaf aan dat hij hiertoe een notaris uitgenodigd had willen zien. De overige bladen worden akkoord bevonden. De correcties zullen worden doorgevoerd. Met deze wijzigingen worden de notulen akkoord bevonden. 5. Verslag van het secretariaat. Cees Bakker geeft aan dat het bestuur negen keer heeft vergaderd. De notulen worden vastgelegd op de Platax- site na goedkeuring van het bestuur. Deze zijn alleen beschikbaar voor leden. Dennis Joor geeft in de functie van ledenadministrateur aan dat Platax veertien nieuwe leden erbij heeft gekregen. Twaalf leden hebben daarentegen hun lidmaatschap beëindigd. Het huidige aantal leden bedraagt momenteel negenentachtig. Het streven is om het honderdste lid te mogen verwelkomen. Dennis benadrukt nogmaals dat iedereen een inlogcode zal ontvangen van de NOB waarmee de persoonsgegevens zelf kunnen worden onderhouden. Het voordeel hiervan is dat het lid meer betrokken wordt bij de NOB- site. Daarnaast heeft Platax de beschikking over de meest actuele persoonsgegevens. Cees Bakker geeft verder aan dat Platax een AED (Automatische Externe Defibrillator) heeft aangeschaft tezamen met een trainer. voor het bedrag van 2.051,00. Hiervan heeft de Rabobank 1.500,00 gesponsord. De AED is te vinden bij de compressor. Bij een georganiseerde duik dient de AED tezamen met de zuurstofkoffer te worden meegenomen. Cees biedt aan om de AED te demonstreren en maakt duidelijk dat iedere 3*- duiker of 2*- instructeur hierbij aanwezig zou moeten zijn. Een datum zal nog worden ingepland. Communicatie via de website. Met betrekking tot het organiseren van specialties geeft Cees Bakker aan dat een lijst met specialties bij de deur hangt. Bij voldoende animo (tenminste vijf deelnemers) zal een specialty worden georganiseerd. Cees Bakker geeft verder aan dat als een lid een 3*- brevet wil halen, deze vanaf juni 2011 een reanimatiediploma dient te hebben gehaald. De volgende mogelijkheden zijn voorhanden: Het volgen van een reanimatiecursus bij het Oranje Kruis (EHBO) Het volgen van een cursus DAN BLS (Basic Life Support). Deze dient wel een keer in de twee jaar herhaald te worden. Het volgen van een reanimatiecursus bij de Hartstichting. deze dient ieder jaar te worden herhaald. Het volgen van een PADI EFR reanimatiecursus. Nb. Een BHV- diploma wordt door de NOB niet erkend!! Naast de vereisten voor een 3*- brevet wordt een EHBO- diploma vereist voor de functie van Hoofd Toezichthouder in het zwembad. De volgende mogelijkheden zijn voorhanden: Het volgen van een cursus bij het Oranje Kruis (EHBO) Het volgen van een cursus DAN BLS (Basic Life Support). Deze dient een keer in de twee jaar herhaald te worden. Het volgen van een BHV- cursus. Mocht een andere cursus gevolgd worden, dan dient deze beoordeeld te worden door Martin Parée (gemeente Stede Broec). Een cursus bij de Hartstichting wordt niet erkend.

3 Nb. Het reanimatiediploma dat eenmaal per jaar bij Platax gehouden wordt, is niet toereikend voor bovengenoemde functie. De DAN BLS- cursus kan worden gegeven door Cees Bakker. De kosten bedragen 69,00. De cursus wordt alleen gegeven voor Plataxleden. Als leden interesse hebben voor een functie van Toezichthouder, dan kunnen ze zich opgeven bij Karin Buskermolen. Cees Bakker geeft verder de reden van zijn vertrek aan als secretaris. 6. Verslag van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit Johan Bijleveld en Nico Koomen. Reserve is Mariëtte Barnhoorn. Johan doet het woord en geeft aan dat Eric Bakker een prima klus heeft gedaan. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De penningmeester wordt decharge verleend. Johan en Nico worden bedankt voor hun inzet. 7. Verslag van de penningmeester. Eric Bakker doet verslag: In afwijking met voorgaande jaren zijn bij de Staat van inkomsten en uitgaven nu ook de cijfers van het voorafgaande jaar ter vergelijking toegevoegd. Tevens is in de balans het saldo aan reserveringen afgesplitst van het eigen vermogen. Nu is, door het verschil te nemen tussen het eind- en het beginsaldo van het eigen vermogen, direct te zien of de vereniging een positief of negatief resultaat heeft behaald. Staat van inkomsten en uitgaven : De contributie inkomsten zijn in 2010 lager uitgevallen. Vanaf 2009 is het aantal leden in eerste instantie alleen maar afgenomen, waarbij de open dag in dat jaar ook nog eens geen nieuwe leden had opgeleverd. Mede door de succesvolle open dag van 2010 heeft Platax een grote groep nieuwe leden mogen verwelkomen. Vandaar dat de begrote contributie in 2011 weer op is bepaald. Barinkomsten : Dit tot de laatste open dag dalende ledenaantal is waarschijnlijk ook een oorzaak voor de lagere opbrengsten van de bar. Daarnaast zijn per product de verkoopprijzen met hun inkoopprijzen vergeleken, waarbij bijvoorbeeld geconstateerd is dat de bordjes met minisnacks tegen te lage prijzen worden verkocht. Tijdens het verslag van de barcommissie zal hier op worden teruggekomen. Zwembadinkomsten : Ook de inkomsten van het zwembad zijn lager uitgevallen. De opbrengsten zijn nog wel altijd hoger dan de huur van het zwembad. Overige inkomsten : Ook een belangrijke ontvangst is de bijdrage van de Rabobank van voor de aanschaf van een AED. De aangeschafte AED incl. trainer heeft gekost. Zie de post Aanschaf duikmateriaal. Een nieuwe inkomstenpost betreft de gebruiksvergoeding voor de duikuitrusting van leerlingen. Deze inkomstenbron compenseert voor een gedeelte de kosten voor het jaarlijkse onderhoud van deze clubmaterialen. In de begroting voor 2011 is voor deze vergoeding voorzichtigheidshalve van vijf nieuwe leden uitgegaan. De examengelden maken nu onderdeel uit van de lespakketten, waarbij betaling al bij aanschaf van het cursusboek geschiedt en niet zoals voorheen pas na voltooiing van de opleiding. De opgenomen ontvangst van per saldo 153 aan inschrijfgelden is pas in 2011 aan het NOB doorbetaald, aangezien de nota voor drie nieuwe leden ook pas in 2011 werd ontvangen. In de begroting 2011 is onder entreegelden NOB genoemd bedrag in de uitgaven opgenomen. In de begroting voor 2011 is tevens als opbrengst een bedrag van 200 opgenomen voor reclame inkomsten. Dit betreft de vergoeding voor geplaatste banners op de Platax-site. Uitgaven : Bij de uitgaven is de post inkoop bar wellicht opvallend hoog uitgevallen. Dit is o.a. te verklaren door een voorraadstijging in 2010 van 241. Daarnaast is de laatste bestelling in december 2010 ook al in 2010 betaald en niet, zoals het jaar ervoor, pas in het nieuwe jaar. Het Hemelvaartkamp is per saldo 141 hoger uitgevallen dan vorig jaar. In 2010 diende Platax voor het eerst 157,50 aan reserveringskosten te betalen. De stijging van de onderhoudskosten van het duikmateriaal dient in samenhang met de eerder genoemde gebruiksvergoeding te worden gezien. Per saldo zijn deze kosten vrijwel gelijk gebleven t.o.v. 2009, ondanks de dure onderhoudsbeurt aan de compressor van Aanschaf duikmateriaal betreft voor 2010 dus de AED. Voor 2011 is in de begroting 500 opgenomen voor het realiseren van een vulmogelijkheid aan de buitenkant van het clubgebouw. Onder de post contactavond is naast het jubileumfeest van ook het alternatieve kerstevenement van 221 opgenomen. De kosten van het jubileumfeest zijn ten laste van de reservering geboekt. In de begroting 2011 is 750 opgenomen voor invulling in de wintermaanden. De lagere energiekosten worden verklaard doordat de Gemeente Stede Broec niet zoals gebruikelijk de kosten van de elektriciteit per halfjaar heeft doorberekend, maar pas kortgeleden in één keer voor het hele jaar Globaal betekent dit dat zo n 150 is doorgeschoven naar het volgende jaar. In de begroting voor 2011 is nu uitgegaan dat ook de afrekening over 2011 pas in 2012 in één keer zal worden ontvangen. De hogere kosten voor het secretariaat en administratie zijn te verklaren door o.a. de aankoop van een tweetal stempels met het nieuwe logo van 135. Daarnaast zijn hier nu ook de genoten drankjes tijdens de bestuursvergaderingen op geboekt. De post promotie vereniging is veel lager dan begroot uitgekomen, aangezien met name de kosten voor de duiktank op de promotiedag laag zijn gebleven. Complimenten voor ons promotieteam die dit hebben gerealiseerd. Verzekeringen lijken lager uitgevallen. In het verleden werd de aansprakelijkheidsverzekering voor het nieuwe jaar al in het voorafgaande jaar betaald. Nu is de premie van 204 voor het verzekeringsjaar 2011 pas begin 2011 betaald. Voor de internetsite is een hoger bedrag in de begroting opgenomen t.b.v. de aanschaf van software voor het verder ontwerpen en aanpassen van de site. Per saldo zijn de totale geldmiddelen van de vereniging in 2010 dus met gestegen. Conform de begroting zullen de geldmiddelen dit jaar toenemen met

4 De geldtoename in 2010 is direct een mooi bruggetje naar de balans, waarbij is te zien dat eind 2010 ruim aan geldmiddelen beschikbaar was. Bij de vastgelegde middelen is in 2010 per saldo 551 voor de AED opgeboekt en is in totaal afgeschreven. Onder de vorderingen is een verdere daling in de openstaande barbonnen te constateren. De openstaande contributie betreft de contributie voor het vierde kwartaal van één lid. Zoals eerder aangegeven is nu via de mutatie in het eigen vermogen te zien dat in 2010 een positief resultaat is behaald van 656,00. In 2009 had de vereniging nog een verlies geleden van De reserveringen staan dus nu apart in de balans genoemd. Naast de afboeking bij het jubileum van is voor in totaal toegevoegd aan de reserveringen. Resumerend kan gesteld worden dat Platax in financieel opzicht op een prima jaar kan terugkijken, waarbij zowel het totaal aan geldmiddelen als het eigen vermogen gestegen is. 8. Verslag diverse commissies. Opleiding en Training (Jan Mak) Jan geeft aan dat seizoen aan de magere kant was. 1*- duikopleiding: De 1* opleiding zou worden verzorgd door Cees Bakker maar er waren geen nieuwe leerlingen. Vier kandidaten van vorig jaar (Cees Pasveer, Chiel Maasbach, Remco Lammerse en Ed Wiedijk) waren geslaagd voor hun 1*- brevet. 2*- duikopleiding: De 2*- duikopleiding stond onder leiding van Victor van Deelen (zes kandidaten). Vier kandidaten zijn geslaagd (Mike van Wonderen, Annemiek Beekman, Richard Bleeker, Marnix Venema). 3*- duikopleiding: De 3*- duikopleiding stond onder leiding van Nico Koomen (vier kandidaten). Ze zijn allemaal geslaagd (Karin Buskermolen, Jolanda Groot, Ronald Veraar en Jos Oostenbrink) Overige evenementen: Het evenement Lange Afstandszwemmen was een geslaagd evenement. Daarnaast was het Martinus- college weer aanwezig met dertig leerlingen. Er waren geen bijzonderheden. Specialties: De volgende specialties zijn georganiseerd: o IJsduiken (Nico Koomen) o Driftduiken (Cees Bakker) o Redden (Peter Koomen) Jan geeft verder aan dat seizoen is begonnen met een wervingscampagne. Dat heeft tien nieuwe leden opgeleverd voor de 1*- opleiding en twee nieuwe leden voor de 2* opleiding. De 1* opleiding zal worden verzorgd door Cees Bakker, de 2*- opleiding wordt verzorgd door Victor van Deelen. Nico Koomen zal de leiding nemen in de 3*- duikopleiding. Het zwembad rooster loopt nog niet zoals het zou moeten. Het streven is om dit te verbeteren. Jan bedankt een ieder voor zijn/ haar geweldige inzet. Karel Telman vraagt of het smoelenboek nog wordt bijgewerkt. Jan bevestigt dit. Materialen (Cees Bakker) Cees geeft aan dat Richard Bleeker zijn functie als materiaalman heeft beëindigd. Cees heeft deze werkzaamheden weer naar zich toegetrokken. De volgende opmerkingen worden verder door Cees gemaakt: o Ted de Boer heeft de revisie van de automatenset voor 75,00 uitgevoerd. o Het materialenhok is een bende. Hij vraagt de leden dan ook om de ruimte geordend te houden. Dit ook in verband met de veiligheid. o Als materialen geleend worden, dan verwacht Cees dat de lener zijn/ haar naam noteert op de lijst. o Als de partytent geleend wordt, dan gaat dit 25,00 kosten. Als het tijdens het lenen stuk gaat, dan zal er een bedrag van maximaal 250,00 in rekening worden gebracht. o Er zijn nieuwe materialen geschonken door een duikwinkel (collega van Ed Wiedijk). De eigenaar van deze winkel wilde de materialen schenken aan een 2*- duikinstructeur als deze ze zouden gebruiken voor uitsluitend opleidingsdoeleinden. Via Ed Wiedijk zijn deze materialen aan Jan Mak (hoofdtrainer) overhandigd. Evenementen (Peter Koomen) Het aantal georganiseerde evenementen is vorig jaar minder dan voorgaande evenementen. Reden is dat Peter het afgelopen jaar erg druk heeft gehad (privé). Hij vraagt dan ook aan de leden wie het stokje zou willen overnemen. Johan Bijleveld geeft aan dat hij in de commissie zou willen blijven. Jolanda Groot geeft aan dit niet meer te willen. Peter bedankt de organisatoren van het Kerstevenement voor hun geweldige inzet. Public Relations (Ton Kraakman)

5 Ton maakt de volgende opmerkingen: o Op het Internet zijn tegenwoordig banners te vinden van bedrijven tegen een vergoeding van minimaal 50,00 per jaar. o Er wordt op de interne site van Platax meer informatie getoond. Ruud Joor vult aan dat de site goed gaat. Alleen heeft een aantal leden nog steeds geen inlogcode aangevraagd. Daarom zal Ruud iedereen voorzien van de noodzakelijke gegevens. Ruud benadrukt ook de koppeling met de NOB- site. Ton bedankt de mensen die promotiewerkzaamheden hebben gedaan hartelijk voor hun inzet. Facilitair (Eric Bakker) Afgelopen 03 juli 2010 was een klusdag georganiseerd voor het verenigingsgebouw. Eric benoemt alle werkzaamheden. Ton Kraakman voegt hieraan toe dat Platax gedwongen was om in korte tijd een bouwvergunning aan te vragen bij de gemeente Stede Broec. De redenen die hij aangedroeg waren de late reactie van de haalbaarheidscommissie en de incorrecte informatie aan het bestuur. Na persoonlijk informatie te hebben ingewonnen bij de gemeente was duidelijk dat er een verzoek ligt tot bestemmingswijziging voor alle gronden tussen het industriegebied en de panden ten westen van de Kloet. Volgens de gemeente is dit slechts nog een kwestie van bekrachtigen en dan kan er geen wijziging meer worden gedaan met als uitzondering de reeds verstrekte vergunningen. Verder liggen er vergevorderde aanvragen en plannen van de gemeente voor de bouw van een gemeenschappelijk pand voor de reddingsbrigade en de kanovereniging. De beslissing voor realisatie van deze bouw en wijziging bestemmingsplan zou over twee dagen worden gemaakt door de raad. Door inschakeling van raadsleden en een oud-wethouder heeft Platax een inhaalslag gemaakt en de voornemens kenbaar gemaakt. Ton gaf aan gesprekken te hebben gevoerd met diverse afdeling binnen de gemeente. De bouwtekening en motivatie waren toen ingediend. Verder was het noodzakelijk om de toekomstige beheerders van het pand zover te krijgen dat ze geen bezwaar hebben tegen verplaatsing van hun pand. De voorzitter van de reddingsbrigade, de heer C. Boukens was zeer bereidwillig en heeft in een schrijven aan de gemeente aangegeven geen bezwaar te hebben. Ton gaf aan dat de aanvraag hiermee binnen de gesteld periode was ingediend en het wachten is op instemming van de gemeente. Helmo merkt op dat Ton in zijn mening doortastend heeft gehandeld. Ondanks het feit dat Ton hiermee buiten zijn boekje is getreden. Ton had namelijk eerst toestemming moeten vragen aan de leden. Door tijdgebrek heeft dit niet kunnen plaatsvinden. Lief en Leed (Carolien Bakker) Carolien geeft aan dat er drie kleine hummeltjes zijn geboren. Een aantal bezoekjes zijn in het afgelopen jaar gedaan. Zwembad (Karin Buskermolen) Jan Mak benadrukt het zwembadreglement. Bij het vrijzwemmen mogen kinderen zonder zwemdiploma niet in het diepe zwembad. Alleen als ze zwembandjes om hebben en onder begeleiding van een volwassene. Bij een introductieduik mag slechts een 2*- instructeur (Scuba Doe) een groep kinderen (vanaf 12 jaar ) les geven in het zwembad. Daarvoor is minimaal een 3*- duiker per leerling vereist. De algemene leiding is en blijft in handen van de 2* instructeur met Scubadoe certificering. Karin Buskermolen neemt het woord en geeft al direct aan dat een aantal mensen hun EHBO/ BHV- diploma niet heeft kunnen verlengen. Een signaal naar het bestuur leidde ertoe dat Cees Bakker zich heeft aangemeld om de cursus DAN BLS (zie ook terug) te geven. Het aantal toezichthouders is hiertoe weer toegenomen. Toekomstige aanmeldingen blijven welkom. Het ruilen van diensten vormt soms nog een probleem. Onduidelijk is dan wie de baddienst met wie heeft geruild. Karin wil dan ook een mail ontvangen als baddiensten geruild worden. Ook zal door Karin een rooster in het clubhuis worden opgehangen. Karin zou het verder erg prettig vinden als iedereen zou meewerken bij een ontruimingsoefening in het zwembad. Het kwam regelmatig voor dat mensen gewoon in het zwemwater bleven liggen. Verder is het reglement van het zwembad nader bekeken. De reden was een aanvaring tussen een lid en toezichthouder in het zwembad. Het voorval leidde er mede toe dat een actief lid zijn lidmaatschap heeft beëindigd. Met betrekking tot het zwemmen van kinderen in het zwembad kan het volgende worden gemeld: Scuba Doe geeft aan dat de NOB een minimale leeftijd van twaalf jaar voorschrijft voor duiken met perslucht in het buitenwater. Onder deskundige begeleiding mag met perslucht in het zwembad worden gedoken mits een Scuba Doe- instructeur aanwezig is. Ton Kraakman geeft aan dat het reglement op de Platax- site zal worden geplaatst. Nico Koomen vult verder aan dat een toezichthouder (1*- gebrevetteerd) vaak niet kan beoordelen of duikers volgens de regels duiken in het zwembad. De regel zou moeten zijn dat te allen tijde een 2*- instructeur aanwezig zou moeten zijn. Het bestuur zal dit ter sprake brengen tijdens een van de bestuursbijeenkomsten. Bar (Gerard Koes) Gerard neemt het woord en geeft aan dat een prijsverhoging zal worden doorgevoerd op een aantal producten. Sorbo (Dennis Joor) Dennis meldt dat er vrijwilligers nodig zijn om om de zes weken even wat schoon te maken in het clubhuis en achter de bar. Vanuit de aanwezigen werd de vraag gesteld of we leden niet kunnen verplichten om deel te nemen aan een commissie. Dit werd ontkennend beantwoord. 10. Afscheid van commissieleden (agendapunt 9). Peter Koomen wordt bedankt voor zijn geweldige inzet van de afgelopen jaren. 11. Aftreden zittend bestuur.

6 Peter Koomen en Cees Bakker worden bedankt voor hun geweldige inzet van de afgelopen jaren. Beiden wordt een bos bloemen aangeboden. Ton Kraakman geeft aan dat er twee kandidaten zijn voor het voorzitterschap van de vereniging: Ton Kraakman Nico Koomen Ton Kraakman geeft aan dat er twee kandidaten zijn voor het bestuur van de vereniging: Jolanda Groot (secretaris) Cees Peerdeman (bestuurslid) Voor het voorzitterschap is een stembureau opgericht dat geleid wordt door een drietal leden: Helmo Oostrom Ger Smit Victor van Deelen Het woord wordt overgegeven aan Helmo. Het bestuur treedt op dit moment af. 11. Benoeming stembureau. Het stembureau komt naar voren. Helmo neemt het woord en geeft aan dat de vereniging voor het voorzitterschap kan kiezen uit een tweetal kandidaten. Voor het stemmen zal gebruik gemaakt worden van stembriefjes. Degene die gemachtigd zijn door andere leden, krijgen overeenkomstig meerdere stembriefjes. Helmo geeft aan dat als Ton voorzitter wordt, het bestuur uit zeven leden zal bestaan. Als Nico Koomen voorzitter wordt, dan zal het bestuur acht leden omvatten. De stembriefjes worden uitgedeeld. 12. Stemming tot aantreden/ vervolgen van bestuurders en voorzitter voor het jaar De leden gaan stemmen voor het voorzitterschap en er volgt een pauze. 13. Installatie nieuw bestuur Helmo neemt het woord en geeft voor het voorzitterschap de volgende uitslag: Nico Koomen: 12 stemmen Ton Kraakman: 51 stemmen Bij deze is Ton Kraakman gekozen tot voorzitter van de vereniging Platax. Ton Kraakman heet de nieuwe bestuursleden welkom en bedankt het stembureau. Nico feliciteert Ton. Het bestuur bestaat het komende jaar uit: Voorzitter: Ton Kraakman. Penningmeester: Eric Bakker. Secretaris: Jolanda Groot. Bestuurslid: Jan Mak, Dennis Joor, Cees Peerdeman en Clemens Beemster 14. Benoeming van de leden voor de diverse commissies. a. Opleidingen en trainingen Coördinator: Jan Mak. b. Materialencommissie Coordinator: Cees Bakker c. Evenementencommissie Coördinator: Johan Bijleveld d. PR-Commissie Coördinator: Ton Kraakman. e. Promotieteam Coördinator: Karin Buskermolen f. Faciliteitencommissie Coördinator: Eric Bakker g. Lief&leed- commissie Coördinator: Marcel van Ammers/ Carolien Bakker h. Badmeestercommissie Coördinator: Karin Buskermolen. i. Barcommissie Coördinator: Gerard Koes. j. Sorbo Coördinator: Annemiek Beekman. k. Kascontrole Coördinator: Johan Bijleveld Mariette Barnhoorn/ Ger Smit/ Peter Dijkman

7 15. Rondvraag Gerard Koes: Gerard Koes geeft aan dat zijn vrouw wederom het Kerstevenement wil organiseren. Karin Buskermolen: Karin geeft aan dat zij het Sinterklaasfeest niet meer wil organiseren. Ten tweede geeft Karin aan dat Folkert de glijbaan wil openstellen tijdens een evenement. Jan Mak zal hierop later reageren. Wil Barnhoorn: Wil vraagt zich af of de cursus in het clubhuis zal worden gegeven en dan ook voor externen. Cees Bakker geeft aan dat als externen deel willen gaan uitmaken van de cursus, dit zal worden voorgelegd aan het bestuur. Wil bevreemdt dit omdat eerst een cursus wordt georganiseerd en dan toestemming zal worden gevraagd aan het bestuur voor deelname door externen. Ton Kraakman geeft aan dat dit issue zal worden besproken in het bestuur. De uitkomst zal worden gecommuniceerd naar de leden. Helmo merkt op dat als Cees Bakker elders een DAN BLS- cursus organiseert en hiervoor een tarief berekent, hij dan wel de AED van Platax meeneemt. Cees Bakker merkt op dat er geen commerciële gedachte achter zit. Cees zal te allen tijde dan contact met het bestuur opnemen. Richard Bleeker: Richard Bleeker geeft aan dat een duikpak van hem is ontvreemd. Hij wil het terug. Ton Kraakman verzoekt degene die het heeft meegenomen om het weer terug te leggen in het materialenhok. Jan Mak: Jan meldt dat er plannen zijn om buiten het clubgebouw een vulmogelijkheid te creëren. De kosten hiervan zullen ongeveer 800,00 bedragen. Er zal een kast geplaatst worden. De leden zullen hiertoe een kaart ontvangen (borg is 10,00). Mensen die een kaart willen dienen wel de vulcursus gevolgd te hebben. De gelegenheid wordt gebruikt om nu hier al over te stemmen. Het voorstel wordt bij deze goedgekeurd, met de opmerking dat voor 2011 een bedrag van 500,00 conform de begroting beschikbaar is. 16. Sluiting Ton bedankt een ieder en sluit de vergadering om 23:00.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

2. Notulen vorige algemene ledenvergadering De notulen van de ledenvergadering van 24 april 2014 zijn doorgenomen en bij deze goedgekeurd.

2. Notulen vorige algemene ledenvergadering De notulen van de ledenvergadering van 24 april 2014 zijn doorgenomen en bij deze goedgekeurd. SCHIEDAMSE ZWEMVERENIGING DE WATERVRIENDEN (Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond) Secretariaat: Postbus 4310, 3102 GG Schiedam. Tel.: 010-4702013 www.schiedamsewatervrienden.nl info@schiedamsewatervrienden.nl

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5 Vastgesteld in de Ledenvergadering van 18 november 2014. 1. Algemeen 1.1. Ieder lid wordt geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en overige rechtsgeldige bepalingen te kennen en zich er

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS

ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS 20 SEPTEMBER 2012 AGENDA 1. GASTSPREKER: BETER OMGAAN MET PUBERS 2. MR 3. OPENING EN MEDEDELINGEN 4. GOEDKEURING VERSLAG ALV 2010/2011 5. BESTUUR OUDERVERENIGING 2011/2012

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

SNOTNIEUWS. Thoolse Duik- en ReddingsBrigade

SNOTNIEUWS. Thoolse Duik- en ReddingsBrigade Thoolse Duik- en ReddingsBrigade de Snotdolf S N O T D O L F Secretariaat Wal 35 4691 EG THOLEN SNOTNIEUWS www.snotdolf.nl Rabobank 362606854 KvK Middelburg 40310184 Van het bestuur Beste Snotdolfers,

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt.

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt. Concept Verslag 1. Opening en welkom Walter Wind zit de vergadering technisch voor. Er zijn een aantal formele afmeldingen binnen gekomen. Velen hebben zich niet afgemeld; het aantal aanwezigen is erg

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering Datum: 16-11-2012 Aanwezig: Ton Brok, Paula van Dijke, Ramona Ronckers, Marcel Dieteren, Michiel van Gestel, Wil Janssen, Jacqueline Konings, Cor Ritzen, Johan Pommelet,

Nadere informatie

27 mei 2015 Akkoord Kascommissie tijdens ledenvergadering 27 mei

27 mei 2015 Akkoord Kascommissie tijdens ledenvergadering 27 mei 1 Een lid van de vereniging is gestart met de opleiding tot kader instructeur. De kosten van het toelatingsexamen en 25% van de cursus kosten zijn voor rekening genomen van de vereniging. De resterende

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Aantal leden aanwezig: 32 (waarvan 9 bestuursleden) Berichten van verhindering : 5 (Yvonne Koks, Arie de Zeeuw, Jan Roberts, Jolanda

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2012

Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2012 Huishoudelijk Reglement van de Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2012 Artikel 1 Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN "SPORT- EN ONTSPANNINGSVERENIGING HET CENTRUM" GEHOUDEN OP 24 oktober 2017

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPORT- EN ONTSPANNINGSVERENIGING HET CENTRUM GEHOUDEN OP 24 oktober 2017 NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN "SPORT- EN ONTSPANNINGSVERENIGING HET CENTRUM" GEHOUDEN OP 24 oktober 2017 1. Opening. De voorzitter heet iedereen van harte welkom op onze 69 e Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

BIJEENKOMST. Supporters. van waterland

BIJEENKOMST. Supporters. van waterland BIJEENKOMST Supporters van waterland SEIZOEN 2014-2015 Terugblik seizoen 2013/2014 Agenda Opening Terugblik 2013-2014 Financien Benoeming bestuursleden Ingekomen ideeën - Bordjes en cadeau Gala - Bierviltjes

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 15 juni 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg Y Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie