Admiraliteitsraad verslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Admiraliteitsraad verslag"

Transcriptie

1 Admiraliteitsraad verslag Plaats: Naaldwijk (Prins Willem) Datum: maandag 12 september 2011 Tijd: uur Voorzitter: Notulist: Menno Ovaa (PW) Sander de Jong (DR) Aanwezig: Wietse Gelderloos(SG), Sander Heinema(MdR), Mark Kuijer (BIM/Regio), Adam vd Haar(KT), Jan Willem vd Oever (KT/NTC), Wouter Janssen(NvdW), Gerben Snoek(NvdW), Reinout Geerts (BIM), Karina Brouwer(NvdW), Thomas vd Berg(SG), Tom Kelderman(PW), Menno Ovaa(PW), Sander de Jong(DR), Mim de Jong(DR) Afwezig (m.k.): - Afwezig (z.k.): HB, MP, NVJ 1. Opening De voorzitter opent om circa uur de vergadering. 2. Verslag vorige vergadering Er zijn geen opmerkingen. 3. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 4. Mededelingen Rondje Zomerkampen: PW Westeinde SG Vinkeveense Plassen NW Gaastmeer Friesland; heel goed kamp, volgend jaar zelfde locatie! BM Schotland; een kamp zonder boten, maar zeer geslaagd KT Westeinde KT(Wilde Vaart) Rondje langs de plassen; Loosdrecht, Vinkeveen etc. MdR de Kaag DR Vinkeveense Plassen Discussie Jambo: De vraag wordt gesteld waarom er geen van de aanwezige groepen aanwezig was op de Jambo, de grootste reden de hoge kosten p.p. Persoonlijke mededelingen: Sander(MdR): stopt als groepsvoorzitter en zal dus in de toekomst deze meeting niet meer bijwonen. Karina(NvdW): stopt ook en introduceert twee nieuwe afgevaardigde namens de NvdW. Mark(BIM): Geeft aan dat hij naast de Bim ook de regio vertegenwoordigd aan tafel. Pagina 1 van 5

2 5. Waterwerkactiviteiten Pagina 2 van 5 Roeiregatta 8 oktober zullen deze gehouden worden. De Dorus zal de startlocatie faciliteren en de Bim de finish. De opening is om 13.00u. De organisatie zal dit jaar bestaan uit: Paul(KT), Mim(DR) en Mark(BIM). Sander(MdR) zal een rol spelen in de voorbereidingen maar niet op de dag zelf. Hij verzorgt de inschrijvingen, stuurt de excelsheet voor de tijden naar Karina en verzorgt nieuwe prijsbekers omdat de huidige zijn vergaan. De Bim verzorgt de startlijn. De Dorus zorgt voor de opening in het clubhuis aan de Koralensteeg en regelt de startnummers. De Vertrouwen van de KT kan eventueel bij de finish liggen voor een hapje en een drankje, dit wordt nog afgestemd met de BIM. Er zal tevens een wrikwedstrijd georganiseerd worden. Vlootschouw (opening vaarseizoen) Wietse deelt mede dat het een leuke dag was met 18 deelnemende vletten. Het programma bestond uit een ballonenspel achter de boten en het was een geslaagde dag. Niet alle groepen waren vertegenwoordigd. De NvdW geeft aan dat dit komt door de lange afstand varen en bij de DR kwam het niet uit met het geplande programma. Mooie Nel Cup (regionale zeilwedstrijden) De MNC werd als geslaagd ervaren. Goede organisatie en prima weer. Helaas bleef een goede zeilwind, met name op zondag, wederom uit. De NvdW geeft aan dat het schrappen van de vrije klasse beter gecommuniceerd had kunnen worden, de organisatie neemt dit mee als verbeterpunt voor volgend jaar. De mededelingen middels SMS werkte prima, er was wat onduidelijkheid of dit ook/juist voor bootslieden bedoelt is en de SG geeft aan dat door het niet abonneren op deze service zij een start gemist hebben. Jan Willem(KT) geeft aan dat er beter aandacht geschonken moet worden aan de welpen-klasse. Voor deze leeftijdscategorie is meer regelmaat en structuur belangrijk. Waarderpolder roeiregatta Vrijdag 9 september hebben een aantal groepen vletten verhuurd voor de Waarderpolder roeiregatta. Jan Willem(KT) geeft aan dat er eerder een lijn getrokken moet worden over het te leveren aantal vletten. Nu werd op het laatste moment het aantal vletten verminderd waardoor voorbereidingen op zaterdag voor niks bleek. Het is wenselijk dat het aantal vletten dat nodig is uiterlijk de zaterdag voor de regatta wordt medegedeeld. Sander(DR) koppelt dit terug naar de organisatie. PW en SG vragen of zij ook opgenomen kunnen worden in de mailing over dit verhuur. 6. NTC Jan Willem(KT) geeft een update over onderstaande zaken: CWO3 Afgelopen CWO3 examen zijn alle 6 de kandidaten geslaagd voor hun praktijkexamen. Helaas waren er van de ±20 theorie kandidaten maar 6 voor het praktijkexamen gekomen. Op de vraag waar dit aan ligt antwoord Tom(PW) dat de kandidaten van hun groep staf werden en hierdoor niet opgingen voor hun examen. Jan Willem benadrukt dat dit juist voor staf van groot belang is. Op het gebied van de examinatoren is er veel veranderd. Jan Willem, Pieter en Victor mogen helaas geen examens meer afnemen ivm. met de wijziging dat hiervoor een ZI3 certificaat vereist is. Dit vergt een week training voor CWO4, een leercoach (dit is in onze regio Hanneke) en nog meer zaken. Dit is allemaal na te lezen op https://www.scouting.nl/mijnscouting/vrijwilligers/scouting-academy/310-cwo-mbl (SN login vereist) KvB 1 & 2 Niet ter sprake gekomen.

3 M1 & M2 Deze cursussen worden door Henk gegeven. Ook deze zijn aan verandering onderhevig, zie eerder omschreven link. Werfbaas Jan Willem benadrukt dat deze cursus bedoelt is voor jeugdleden rond de 13 jaar. Tijdens deze cursus wordt de aanpak en de noodzaak van bootonderhoud uitgelegd. 7. Kleine Vlootraad Jan Willem(KT) is bij de kleine vlootraad aanwezig geweest en deelt de volgende zaken: Wachtschependag Deze wordt op 2 oktober gehouden bij de JP Coen groep in Utrecht. NaWaKa Men spreekt over een nieuwe NaWaKa en deze zal in 2014 gehouden worden. Men oriënteert zich op een kamp bij Nulde bij Zeewolde. Hetgeen voor groepen uit onze regio aantrekkelijk is. Daarnaast zal de insteek van dit kamp anders zijn dan de JubJam en zich meer richten op het waterwerk. 8. Voorzitter en toekomst Admiraliteitsraad De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is al ruim een jaar een terugkerend agendapunt. Menno(PW) stelt de vraag: wat de groepen uit de regio willen met de Admiraliteitsraad en hoe zien we de toekomst?. Deze vraag wordt gesteld omdat de opkomst wisselend is en er sommige groepen frequent niet aanwezig zijn. De aanwezige groepen vinden het belang van het samenkomen met de waterwerkgroepen uit de regio groot. Daarnaast vertegenwoordigd de admiraliteitsraad de stem van het waterwerk in de scoutingregio. Dit wordt doorgaans door de voorzitter gedaan, wellicht is dit de oorzaak dat er zich geen nieuwe voorzitter meld. De optie wordt besproken van een wisselende samenstelling van de raad; geen vaste voorzitter en notulist. Dit heeft als nadeel dat er geen vaste vertegenwoordiging in de regio is. De structuur wordt als volgt: De zoektocht naar een vaste voorzitter wordt voortgezet, de vacature is aan deze notulen aangehecht. De frequentie van twee keer per jaar vergaderen blijft tevens gehandhaafd, het is van belang om na en voor het seizoen samen te komen. Daarnaast is een verdere wisselende samenstelling van de raad geen probleem, mocht de vaste afvaardiging van een groep niet kunnen is het geen probleem dat er andere leden aanschuiven. Mits deze voldoende beslissingsbevoegd zijn. Mark(BIM) deelt deze bevindingen met de regio. 9. Rondvraag Thomas(SG) vraagt of er nog EHBO cursussen worden gegeven in de regio. Mark(BIM) antwoord dat deze nog steeds worden gegeven door dhr. Knape. Mark zal de cursusdata doorsturen naar de verschillende groepen. Karina(NvdW) deelt mede dat er op 26 november bij de NvdW een scoutingfeest zal worden georganiseerd. Wouter(NvdW) vraagt of je insignes kan krijgen voor het behalen van CWO certificaten. Jan Willem(KT) legt uit dat deze niet standaard worden uitgegeven omdat deze nogal vaak in de kast belanden. Deze zijn aan te vragen bij het regiokantoor via Liesbeth die een goedkeuring van Jan Willem nodig heeft. Jan Willem(KT) vraagt hoe het is gesteld met de regelgeving rond de groepscursussen. Mark (BIM) deelt mee dat ook deze cursussen sterk aan verandering onderhevig zijn. De regelgeving omtrent deze curcussen zijn tevens na te lezen op de volgende site: https://www.scouting.nl/mijnscouting/vrijwilligers/scouting-academy (SN login vereist) Pagina 3 van 5

4 10. Datum volgende vergadering De volgende vergadering vindt plaats op maandag 20 februari 2012 in t Baakennest van de Bim-Bakenessergroep (Wagenweg 240a Haarlem) om uur. Link: 3811, &sll= , &sspn= , &num=1&t=h&vpsrc=6 &z= Sluiting De aanwezige danken de PW voor de gastvrijheid en de vergadering wordt om uur gesloten. Bijlage: Vacature voorzitter regionale admiraliteit Pagina 4 van 5

5 Gezocht een voorzitter voor de Regionale Admiraliteit 03 (RA3) Kennemerland Taakomschrijving voorzitter RA3: 1. zit tweemaal de admiraliteitsvergaderingen voor en stelt vooraf een (standaard) agenda op; 2. is lid van het regiobestuur van de regio Haarlem als toegevoegd lid (wordt niet gekozen door de regioraad), welke elke 6 weken vergadert; 3. is aanspreekpunt voor de kleine vlootraad (KVR), welke tweemaal per jaar vergadert; 4. is vertegenwoordiger voor de RA3in de regioraad en het regio-overleg; 5. is vertegenwoordiger voor de RA3 in het platform Haarlem, waar alle wateractiviteiten rond Haarlem worden besproken; 6. is aanspreekpunt voor de watergroepen in de RA3 (deze heeft dezelfde grenzen als de regio Haarlem); 7. voorziet de webmaster van de regiosite van data en informatie; 8. delegeert het cursusaanbod van de RA3 aan de NTC; 9. delegeert de wateractiviteiten aan organisatoren daarvoor. Wateractiviteiten van de RA3, georganiseerd door aparte organisatoren: roeiregatta (regionale roeiwedstrijden) in september of oktober; Mooie Nel Cup (MNC) (regionale zeilwedstrijden) in juni, georganiseerd in samenwerking met de Haarlemsche Jacht Club (HJC), waarvan twee vletten worden afgevaardigd naar de landelijke zeilwedstrijden; Vlootschouw (openingvaarseizoen) rond Koninginnedag. Cursusaanbod van de RA3, georganiseerd door de NTC (een aparte club van mensen die speciaal de cursussen organiseren): CWO Kielboot 3; Motordrijver M1/M2; Werfbaas; Klein Vaarbewijs 1 en 2. Het financiële gedeelte van de RA3 is onder gebracht bij de regiopenningmeester van de. De administratie van de RA3 is onder gebracht bij de beroepskracht van de regio Haarlem. Heb je belangstelling neem gerust contact met: Gerbrand Janssen en/of ) Pagina 5 van 5

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter Ton plomp opent de vergadering is enthousiast over de prima opkomst ondanks de slechte parkeergelegenheid.

1. Opening De voorzitter Ton plomp opent de vergadering is enthousiast over de prima opkomst ondanks de slechte parkeergelegenheid. Verslag van algemene ledenvergadering van de Sneeker Mixed Hockey club op 6 oktober 2011 Aanwezig: Bestuur en 32 leden. Zie presentielijst Afwezig met kennisgeving: zie lijst 1. Opening De voorzitter Ton

Nadere informatie

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport notulen Vergadering van : Regiovergaderging West-Holland Datum : 19 april 2012 Locatie : WV Onklaar Anker,

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. oktober 2014 ML

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. oktober 2014 ML VERSLAG van de vergadering van het bestuur van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op woensdag 1 om 11.00 uur in het TMG-gebouw, Basisweg 30 te Amsterdam. Aanwezig:

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering 29 november 2012 bij Restaurant Zuiver in Utrecht

Notulen ledenvergadering 29 november 2012 bij Restaurant Zuiver in Utrecht Notulen ledenvergadering 29 november 2012 bij Restaurant Zuiver in Utrecht 1. Opening De vicevoorzitter Jos van Rooijen opent de vergadering en heet allen welkom en met name José Dohle en de leden van

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen Nieuwsbrief nummer 26 VCI cursus beoordeling van bijenvolken voor de teelt 15 en 16 mei 2010 De VCI organiseert dit jaar een cursus met de heer Dirk Ahrens-Lagast van de universiteit Würzburg in Duitsland.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur.

Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur. Verslag van de adviesraad Wmo. Datum : 14 november 2013 Aanvang : 13.30 uur. Aanwezig : Mw. D. v.d. Meijden-Spaans (voorzitter), mw. E.M. Kamphuis, mw. H. Brehler, mw. H. van Kempen, mw. M. Dijks, dhr.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie