Notulen Admiraliteitsraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Admiraliteitsraad"

Transcriptie

1 Datum: Ref: NOAR1412 Opgesteld: Notulen Admiraliteitsraad WOENSDAG 3 DECEMBER 2014 om 20:00 uur in het groepshuis van Scouting Dorus Rijkers Nesselande Kosboulevard 40, 3059 XZ Rotterdam Aanwezig : Zie presentielijst. 1 Opening en mededelingen 2 Notulen vorige vergadering Goedgekeurd zonder wijzigingen 3 Bestuur Toetreden en voorstellen Willem Hamminga. Naar aanleiding van de vergadering van de NC (= Nautische Commissie) op 15 oktober a.b. m.s. De Hoop, gehoord de mening van de leden NC, werd besloten dat Willem Hamminga wordt benoemd tot voorzitter Nautische Commissie en de Zeilschool van de Maze. Het bestuur neemt dit besluit graag over en besluit Willem Hamminga te benoemen als bestuurslid nautische zaken. Het bestuur stelt Willem Hamminga aan de Admiraliteitsraad voor deze benoeming over te nemen. De Admiraliteitsraad besliste positief na stemming, voor 10, tegen 0, geen onthoudingen. Rooster van aftreden 2015 voorjaar Admiraliteitsraad. Willem Kamp, niet herkiesbaar als secretaris wil nog enige tijd als bestuurslid verder gaan, Hans Nijman herkiesbaar voorjaar Hans Stoutjesdijk stopt in het voorjaar van 2015 met onze vertegenwoordiger in de Regio Rond de Rotte en is niet herkiesbaar. 4 Presentatie cursus CWO Kb3 eigenvaardigheid door Jacco Geerts. De cursus werd afgelast wegens te weinig deelname. De Zeilschool van de Maze heeft behoefte te peilen hoe dit kan gebeuren. Er werd door Jacco een presentatie over deze cursus gegeven om meer inzicht te bieden in het volgens de Admiraliteit aantrekkelijke programma van deze cursus. Kiezen tussen 2 datums: weekend na Pinksteren of de oorspronkelijke datum 29, 30 en 31 mei De datum is 29,30 en 31 mei 2015 gebleven. 5 Goedkeuring visiedocument zeilschool Samenvatting van visiedocument van de zeilschool van de Admiraliteit 6 van de Maze: De jong volwassen scoutingleider geeft zeilles aan de scouts. Hij traint en oefent met de scouts. Van onbewust niet vaardig naar bewust vaardig. Van beginner naar gevorderd. Leren door doen. Fouten maken mag. Daarnaast wordt theorie les gegeven, bij de beginners aanbod gestuurd, bij de gevorderden vraag gestuurd. Pagina 1

2 Daarnaast onderschrijft de Admiraliteit als aanvulling en verduidelijking de visie van Prosailing en de zeilschool de Ûlepanne. Het visiedocument werd goedgekeurd. Jacco Geerts en Rob Serry gaven aan dat na de eerste cursus CWO Kb3 eigenvaardigheid dit document al op de helling gaat. Zie voor meer informatie het volledige visie document, bijlage bij stukken Admiraliteitsraad. 6 Terugblik Admirade 2014 en afrekening Toelichting van Robin Mulder met een terugblik over de Admirade 2014 van zaterdag 28 juni Geheel geslaagde Admirade Leuk om zo n evenement te organiseren Helaas te weinig deelnemers (130 i.p.v. 300) Meer belangstelling van de Admiraliteit was gewenst geweest. Afrekening Admirade door de penningmeester. Overzicht Balans Admirade Giro Spaar 1/1/2014 0,00 0,00 12/31/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Van/Naar Reserve 0,00 Overzicht Resultaten Inkomsten en uitgaven WerkelijkBudgetVerschil Totale inkomsten Totale uitgaven NETTO INKOMSTEN Admirade Inkomsten WerkelijkBudgetVerschil Inschrijvingen Regiobijdrage St Admi bijdrage Nog te ontvangen TOTALE INKOMSTEN Uitgaven WerkelijkBudgetVerschil Bon A Bon B Bon C Bon D Bon E+G Bon F Bon H Gebroken doft Leges Pagina 2

3 Toiletten TOTALE UITGAVEN Goedkeuring begroting 2015 van de vereniging en stichting. Begroting vereniging Admiraliteit, bijgestelde begroting van dinsdag 11 november 2014, ter vergadering uitgedeeld. Uitgaven Inkomsten CWO Certificaten 100 CWO Certificaten 150 Secretariaat 100 Bureaukosten/Website Onvoorzien 50 Kosten giro 50 Vergadering bestuur bijeenkomsten Vergadering Admiraliteitsraad 70 2 bijeenkomsten Vaarschool ZI 2 cursus 0 Organisatie kosten Bijdrage Regio Rond de Rotte aan 1000 Vaarschool examens CWO Kb III 1000 zeilschool Organisatie kosten Bijdrage Regio 500 Vaarschool training examinatoren Kb III 500 Rond de Rotte aan zeilschool Organisatie kosten Vaarschool sleepcursus 0 Organisatie kosten Vaarschool e learnen 0 Organisatie kosten Vaarschool cursus scheepstechniek 0 PM Vaarschool cursus GMS 0 PM Scheepsmakelaardij 0 Apparatuur 75 afschrijving 18 uursrace (Spel) 40 Bijdrage in spelaktiviteit 24 uurs race (Spel) 40 Bijdrage in spelaktiviteit RZW (Spel) 130 Bijdrage in spelaktiviteit Totaal Te kort 545 Staat St. Adm van de Maze garant voor Begroting 2015 Stichting van de Maze Uitgaven Inkomsten Pagina 3

4 Bankkosten 75 Rente 250 Verzekering 85 Reserve 90 totaal De begroting 2015 van de vereniging en stichting werd goedgekeurd. 8 Benoeming van een nieuw kascommissielid. Kascommissie 2015: Martijn Briejer reserve, Ruud de Jong treed af, Marinka Mos blijft, Roelof Soeteman nieuw lid. 9 Procedure financiën Na overleg met Regio Rond de Rotte werd besloten de volgende procedure in te stellen. Aan de Admiraliteitsraad wordt gevraagd dit voorstel over te nemen: September -Admiraliteitsbestuur legt de concept begroting voor aan het regiobestuur -Regiobestuur adviseert het admiraliteitsbestuur over mogelijke aanpassingen Oktober -Admiraliteitsbestuur legt concept begroting ter goedkeuring voor aan de admiraliteitsraad. November -Admiraliteitsbestuur legt de definitieve begroting ter goedkeuring voor aan het regiobestuur. -Regiobestuur beoordeelt deze begroting. Januari -Admiraliteitsbestuur legt concept realisatie ter goedkeuring voor aan het regiobestuur Mei -Admiraliteitsbestuur legt realisatie ter goedkeuring voor aan de admiraliteitsraad Deze procedure werd goedgekeurd. 10 Ondersteuningscursus varen met grote schepen. Op 12 november hebben Hans Stoutjesdijk, Hans Nijman en Willem Kamp een gesprek met de heer Meeuwsen gehad. Dhr. Meeuwsen is kandidaat om een cursus samen te stellen. Deze cursus dient als voorbereiding op het Vamex examen. Kort door de bocht: onze docent kan zich fixeren op de exameneisen van de VAMEX (= afbakeningsdocument) en hierop een cursus programma maken. Opmerking: Voor kleinere schepen < 25 meter kan Klein Vaar Bewijs II dienen. De voorkeur heeft het CWO Groot Motorschip = Groot Pleziervaart Bewijs (GPV). Lees meer https://www.vamex.nl/examen/examencwo-groot-motorschip De Admiraliteitsraad verwelkomde dit voorstel. 11 Regioraad nieuwe stijl Hans Stoutjesdijk zit in een werkgroep regioraad nieuwe stijl van het regiobestuur als vertegenwoordiger van de Admiraliteit. Het bezoek aan de regioraad van de aangesloten groepen is marginaal. Om dit te verbeteren is het plan om de avond op te knippen in twee delen. Het eerste deel voor de groepsbesturen en het tweede deel voor het cirkeloverleg. B.v. waterwerk, scouts, bevers enz. Het cirkeloverleg waterwerk kan dan 2x per jaar gecombineerd worden met onze Admiraliteitsraad. Peter van Eijnsbergen (Calandtroep) vindt dat de Admiraliteit te kort wordt gedaan door in een deelvergadering van de regioraad een Admiraliteitsraad te organiseren. De Admiraliteitsraad sluit zich hierbij aan. Andere insprekers Jonatan Bijl en Roelof Soeteman. Pagina 4

5 12 Scouting Academy Door de opheffing van het Steunpunt Rotterdam is een deel van de regiocontributie herbesteedbaar. Het regiobestuur denkt aan een bijdrage aan Scouting Academy om de trainingen overwegend gratis te maken. Dit geldt dan ook voor de trainingen van de Admiraliteit. 13 Status cursus scheepstechniek De offerte van het STC voor deze cursus sluit niet aan op onze verwachting. Dit betreft ondermeer de hoge prijsstelling, de extra BTW kosten en dat de risico s van de bezettingsgraad volledig bij scouting komt te liggen. De technisch inhoudelijke zaken, vakkennis en STC als merk zijn nog steeds aantrekkelijk. Wij gaan in overleg met deze resultaten met de LA (Landelijke Admiraliteit). Ook de aanpak van de LA met de succesvolle cursus motordrijver tijdens het Nawaka maar dan in Rotterdam zou het bestuur op prijs stellen. Hierbij de werkwijze van cursus aanpak motordrijver van Peter van Eijnsbergen verder uitwerken en proberen te faciliteren. Peter van Eijnsbergen heeft een aantal nieuwe instructeurs op het oog voor motordrijver. Het bestuur kan met hem hierover contact opnemen. Spel: Geslaagden jouw tweewekelijkse Scoutingupdate! Nummer 17, augustus 2014 Tijdens Nawaka kregen deelnemers de kans mee te doen aan een training voor het Motordrijver-examen. De volgende scouts zijn geslaagd en we feliciteren ze graag met het behaalde resultaat: Fred de Groot, Robin Verboon, Vera Scholten, Pim Opheij, Kevin Buijs, Vincent Wilms, Henri Brink, Bram Schop, Ian Vermoen, Christiaan van t Oor, Nelleke Spilker, Suzanne Angevare, Robin Bakker, Tobias van t Halen, Thijs Heijman, Michiel Porte, Bryan Hakkeling, Jorgen Hakkeling en Herman van t Renterghem. Delen op: 14 Rondvraag Marinka Mos: 24uursrace, Aegir wil in gesprek met scouting (Oranje-Blauw + Cornelis Tromp) Peter van Eijnsbergen: Team wachtschepen. AIS verplichting. Gekoppelde kaartplotter noodzakelijk. Peter van Eijnsbergen: MBL M3 certificaat < 25 meter voor kleine wachtschepen. Voor verslag, Willem Kamp secretaris Pagina 5

6 Deelnemer Groep Funktie Willem W Hamminga Adm. 6 van de Maze Vzt. Nautisch Technische Commissie Willem W. Kamp Adm. 6 van de Maze Secr. Admiraliteit Hans Werner H.W. Nijman Adm. 6 van de Maze Vzt. Admiraliteit Hans Ing. J.A. Stoutjesdijk Adm. 6 van de Maze Vzt. Admiraliteit Martijn M.J. Briejer Argonauten Teamleid(st)er Zeeverkenners Arjen H.A. Groenheijde Argonauten Leid(st)er Zeeverkenners Peter P.R.K. van Eijnsbergen Calandtroep Vzt. Groepsbestuur Marinka M. Mos Cornelis Trompgroep Teamleid(st)er Zeeverkenners Wouter W. Stolk Dorus Rijkers Nesselande Teamleid(st)er Zeeverkenners Erik E. van der Vegt Dorus Rijkers Nesselande Teamleid(st)er Wilde Vaart Laurens L Mourik Maasgroep 18 Bestuur Robin R. Mulder Maasgroep 18 Teamleid(st)er Zeeverkenners Jonatan J L Bijl Oranje Blauw Vzt. Groepsbestuur Roelof R.J. Soeteman Robert Baden Powell groep Teamleid(st)er Wilde Vaart Melvin M Galama Stella Maris Teamleid(st)er Wilde Vaart Geoffrey G. van Gorkum Wetrogroep Teamleid(st)er welpen Colin C. de Vries Wetrogroep Teamleid(st)er Zeeverkenners Roald R.F. van den Akker ZV groep "De IJSSEL" Leid(st)er Zeeverkenners Michael M. Verdoold ZV groep "De IJSSEL" Teamleid(st)er Zeeverkenners Pagina 6

Admiraliteitsraad verslag

Admiraliteitsraad verslag Admiraliteitsraad verslag Plaats: Naaldwijk (Prins Willem) Datum: maandag 12 september 2011 Tijd: 20.00 21.45 uur Voorzitter: Notulist: Menno Ovaa (PW) Sander de Jong (DR) Aanwezig: Wietse Gelderloos(SG),

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen Nieuwsbrief nummer 26 VCI cursus beoordeling van bijenvolken voor de teelt 15 en 16 mei 2010 De VCI organiseert dit jaar een cursus met de heer Dirk Ahrens-Lagast van de universiteit Würzburg in Duitsland.

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

De vergadering is geopend om 20.00 door Rik van Wiltenburg.

De vergadering is geopend om 20.00 door Rik van Wiltenburg. BESTUUR Secretariaat Heerhugowaardse Reddingsbrigade Coryluslaan 82, 1702 VP Heerhugowaard secretaris@hhwrb.nl Rabobank 32.69.16.016 Notulen van de Algemene leden Vergadering van de Heerhugowaardse Reddingsbrigade

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2013 5 10 15 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van Hockeyvereniging HTC Son op 22 april 2013 in het clubhuis.

Notulen Algemene Ledenvergadering van Hockeyvereniging HTC Son op 22 april 2013 in het clubhuis. Notulen Algemene Ledenvergadering van Hockeyvereniging HTC Son op 22 april 2013 in het clubhuis. Aanwezig: 34 personen, zie presentielijst (in te zien bij secretaris) 1 en 2. Opening/mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014 Locatie: Arminius congres- en debatcentrum te Rotterdam AANWEZIG AANWEZIG VANUIT HET BESTUUR W. Baas Peter Verveen (voorzitter) H. Bijl Henk

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie