Top 25 data-analyse voorbeelden in context jaarrekeningcontrole

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Top 25 data-analyse voorbeelden in context jaarrekeningcontrole"

Transcriptie

1 Top 25 data-analyse voorbeelden in context jaarrekeningcontrole

2 2 Who are we?

3 3 Discover your data Analytics & Process mining New insights New opportunities More transparency Clear focus on your risks and internal control / operational procedures Improved people management and project management Continuous Monitoring & Auditing; Business Intelligence; Fraud; Risk management; Process improvement; Compliance management, Acccountant3.0

4 4 Relevantie Per post van de jaarrekening kunnen met een beetje fantasie 5-10 controle maatregelen worden benoemd waar data-analyse een rol kan spelen. De mindset van Coney is altijd: focus, simpel houden. We hebben hieronder 25 relevante analyses benoemd waar een groot deel van onze accountant collega s in de praktijk tegenaan (moeten) lopen. De Top 25 is ook zeker bedoeld voor ondernemers, financials, controllers die met dit overzicht een idee krijgen van de toegevoegde waarde van data-analyse. Deze lijst is niet volledig.

5 5 Top 25 Data-analyse voorbeelden 1. Monitoren saldi tussenrekening. Er is vaak sprake van tussenrekeningen (denk aan financiële instellingen) die op nul moeten lopen. Met een een data-analyse script kunt u periodiek testen op tussenrekening inderdaad op nul lopen en welke transactie eventuele verschillen op tussenrekeningen veroorzaken. 2. Relatie tussen klachten en opbouw van bijvoorbeeld garantievoorzieningen. De voorziening is veelal een schattingspost, maar moet zijn onderbouwd door feiten uit het verleden, ratio s. Door periodiek analyse van klachtenregistraties, product-retouren en reparaties kunnen ervaringscijfers worden bepaald. Deze cijfers kunnen worden gebruikt voor het controleren van de uitgangspunten van de garantievoorziening. 3. Doorlooptijd verkoopoffertes. De gemiddelde doorlooptijd en succesratio s van offerteaanvragen kunnen worden gebruikt in de analyse van de volledigheid van opbrengstverantwoording. Vreemde afwijkingen in doorlooptijd of succes rondom einde boekjaar kunnen aanleiding geven voor verdere detailcontrole.

6 6 Top 25 Data-analyse voorbeelden 4. Memoriaalboekingen analyseren. Met een data-analyse script rondom alle memoriaalboekingen worden alle vreemde boekingen in één keer geanalyseerd. Analyseer memojournaalboekingen bijvoorbeeld per medewerker, per periode, naar omvang, naar karakter, naar tijdstip. Ook is het mogelijk om naar autorisatie van transacties te kijken. Wie autoriseert welk type transacties en wanneer. 5. Urenbeweging. De analyse van de urenbeweging is niet alleen interessant in een typische urenbeweging als detachering, uitzenden en zakelijke dienstverlening. De analyse van uren: Job Time + Shop Time = contracteerde uren = betaalde uren kan ook zeer relevant zijn voor productie en andere typlogieen waar uren een rol spelen. Met data-analyse kan worden ingezoomd op de urenbeweging per medewerker, kunnen (totaal) aansluitingen met reserveringen vakantiedagen worden gemaakt en kan de opbrengstverantwoording van bepaalde inkomsten worden gecontroleerd (denk aan serviceuren, helpdeskuren, callcenter uren). 6. Creditcard declaraties. In situaties waar sprake is van veel zakelijke onkostenvergoeding is de analyse van creditcard uitgaven een prachtige middel voor de juistheid en rechtmatigheid van gedeclareerde kosten. Met een relatief eenvoudig script kunnen periodiek 100% van de declaraties worden geanalyseerd versus interne richtlijnen. Hiernaast kunnen trendanalyse per medewerker worden gemaakt.

7 7 Top 25 Data-analyse voorbeelden 7. Capaciteit analyse. Denk aan verhuurbedrijven, hotels en soort gelijke ondernemingen. Bij deze analyse gaat het om een koppeling van verhuurtransacties in het reserveringssysteem aan boekingen in de financiële administratie. De vraag hier is of alle mutaties tot een opbrengst geleid hebben en welke patronen uit de verhuurdata kunnen worden gedestilleerd (vooruit kijken). 8. Gemiddelde opboekingen per leverancier. Kwantitatieve analyses van crediteurenmutaties geven een zeer waardevol inzicht in de onderliggende kwaliteit van procesbeheersing rondom Inkoop en Betalingen. Deze analyses zijn input voor de controle van volledigheid inkoopverplichtingen. Afwijkingen in inkooptrends aan het einde van het boekjaar kunnen iets zeggen over volledigheid van verplichtingen of het schuiven met kosten. Inkooporders kunnen in relatie tot inkopen per crediteur / inkoper kunnen ook iets zeggen over de werking van application controls zoals autorisatie.

8 8 Top 25 Data-analyse voorbeelden 9. Snelheid betalingen. Hoewel niet direct relevant in relatie tot een post van de jaarrekening vinden wij de analyse van snelheid van betalingen wel relevant. Opvallende wijzigingen in de snelheid van betalingen kunnen iets zeggen over de kwaliteit van de onderliggende controle maatregelen (denk aan 3-way match, opvolging backorders) of efficiënte inrichtingen (bottlenecks) van betalingsproces. Een afnemende snelheid van betalingen (eventueel per divisie, werkmaatschappij) kan iets zeggen over (naderende) liquiditeitsontwikkelingen. 10. Logistiek Orders versus Facturering. In de online en offline retail sector is de analyse tussen levering (bijvoorbeeld op basis van data van TNT) en facturatie cruciaal. Denk aan analyses op wel geleverd/niet gefactureerd of wel voorraad afgeboekt/niet geleverd. 11. Dubbele betalingen en personeel / RvB / DGA betalingen. Het signaleren van dubbele betalingen kan eenvoudig toegevoegde waarde demonstreren. Betalingen aan personeel, RvB en DGA zijn zinvol om de kwaliteit van de interne controle rondom betalingen te testen. Klanten met spookwerknemers, ze bestaan!

9 9 Top 25 Data-analyse voorbeelden 12. GL Account detailcontrole. Een detailanalyse van grootboekrekeningen is een goed instrument om door de uitzonderingen en bijzonderheden te identificeren. Met stratify kunnen verschillende grootboekrekeningen snel geanalyseerd worden door de spreiding in kaart te brengen en de transacties zichtbaar te maken die buiten de range (onder, boven) vallen. 13. Omloopsnelheid voorraden. Voorraadbewegingen zijn relevant in het licht van de controle van de waardering van voorraden, in het bijzonder de voorziening incourante voorraden. Met data-analyse kunnen omloopsnelheden op artikelniveau worden berekend. Op voorraadgroep niveau kunnen via stratify (spread, range) artikelen in kaart worden gebracht met opvallend lage omloopsnelheden. 14. Verkoop Kortingen. Toegestane kortingspercentages liggen vaak vast in kortingstabellen. De interne controle maatregelen rondom korting tabellen zijn veelal stringent. De tabellen zijn in veel ERP systemen gekoppeld aan verkoopregels. Met data-analyse kunnen verkoopprijzen (integraal) worden herberekend om vast te stellen dat de juiste kortingsregels zijn toegepast. Afwijkingen zijn signalen voor niet werkende interne controle of onjuiste mapping verkoopregels en korting tabellen.

10 10 Top 25 Data-analyse voorbeelden 15. BTW Analyse. Denk hierbij aan de controle of leveringen aan buitenlandse afnemers een juiste BTW code is toegepast door de combinatie van leveradres, verkoopregel en BTWcodes. Een ander voorbeeld van data-analyse rondom BTW is per afnemer of leverancier vaststellen of consistent een logisch BTW percentage wordt toegepast. 16. Inkoopkortingen versus inkoopvolumes. In veel inkooporganisaties is sprake van inkoopkortingen die kunnen worden geclaimd op basis van afgenomen volumes. De juistheid en volledigheid van inkoopkortingen die periodiek worden geclaimd kunnen met dataanalyse worden gecontroleerd door de opbouw van de inkoopkorting op basis van de rekenrekels (vastgelegd in inkoopcontracten) en de inkooptransacties te berekenen en te vergelijken met de verantwoorde kortingen. 17. Masterdata leveranciers. Met data-analyse kan op basis van ingelezen dagafschriften worden vastgesteld of leveranciers consistent op hetzelfde bankrekeningnummer worden betaald. Afwijkende bankrekeningnummers kunnen duiden op fraude of fouten en moeten nader onderzocht worden. Een uitkomst als de interne beheersing rond masterdata niet op orde is.

11 11 Top 25 Data-analyse voorbeelden 18. Teruggedraaide journaalposten. Met data-analyse kan worden vastgesteld welke boekingen aan het eind van een rapportage-periode worden gemaakt en aan het begin van de opvolgende rapportageperiode weer worden teruggedraaid. Dit kan duiden op manipulatie van gerapporteerde cijfers. 19. Analyse social media versus distributie contracten. Twitter en Facebook data kunnen worden gebruikt om in kaart te brengen wat bedrijven of consumenten zeggen over diensten of producten. Stel dat uw client software distribueert in 20 landen. Op basis van analyses van keywords kan inzichtelijk gemaakt worden in welke landen over de software wordt gesproken. Ook in die landen waar volgens de contracten geen software wordt gedistribueerd. 20. Resultaat per klant. Uw klanten hebben ook klanten. Gelukkig maar. Vaak is dit een B2B relatie. Ondernemers hebben echter niet altijd een goed beeld bij wat er per klant wordt verdiend. Niet direct relevant voor de jaarrekening denkt u? Wat als u met data-analyse in kaart kan brengen dat sommige relaties structureel verliesgevend zijn? En u koppelt dit aan betaalgedrag van klanten van uw klanten? In ieder geval iets te bespreken.

12 12 Top 25 Data-analyse voorbeelden 21. Budgetoverschrijdingen. Met data-analyse is het prima mogelijk om (dreigende) budgetoverschrijdingen in kaart te brengenen te delen met klant. Dit is niet alleen interessant voor cijferbeoordeling maar deze analyse kan ook periodiek worden uitgevoerd zodat uw cliënten nieuwe inzichten krijgen. 22. Aansturing Grootboekrekeningen. Wanneer heeft u voor het laatst vastgesteld dat de omzetgrootboekrekeningen alleen worden aangestuurd door boekingen uit de gekoppelde verkoopsystemen? Hoe weet u dat creditfacturen ook daadwerkelijk zijn gekoppeld aan retour ontvangen goederenmeldingen? Analyse van aansturing (opboeken/afboeken) van grootboekrekeningen resulteert niet alleen in inzicht feitelijke werking van proces/journaalgang, maar zegt ook iets over de vraag of journaalboekingen consistent worden uitgevoerd. 23. Testen van échte betaaltermijnen op factuurniveau. Inkoop en verkoop. Met de koppeling tussen de inkoop- en verkooptransactieregels (inclusief data-velden) versus de feitelijke bank uitgaven en ontvangstregels heeft u inzicht in de betaaltermijnen op transactieniveau. Koppel dit aan stratify en periodieke analyses en u heeft samen met uw klant inzicht in feitelijke betaalgedrag en dreigende cashflow problemen.

13 13 Top 25 Data-analyse voorbeelden 24. Functiescheiding en Autorisatie matrix. Wie kent de uitdrukking cheese wedge? Ook wel gatenkaas. Op 24, maar dat komt omdat deze analyse zo voor de hand ligt. Dit is een 100% analyse van transactie per cycle (inkoop, verkoop, HRM ect) waarin wordt vastgesteld WIE heeft WELKE transactie uitgevoerd en zijn deze conform de Functiescheidingen en AutorisatieMatrix uitgevoerd. Ofwel, is er sprake van doorbreken van functiescheidingen, doorbreken van autorisaties? Zo ja, welke transacties betreft dit, hoeveel EUR is hierbij betrokken?

14 14 Speciaal aandacht voor nummer 25 Binnen Coney geloven wij in de kracht van de Nederlandse Geld- Goederengedachten. Een ieder van u kent de theorie van Starreveld, is bekend met de BETA formulues, de verbanden tussen in- en uitgaande geld en goederen/dienstenbewegingen. In een verder gaande digitale omgeving denken wij dat de stap naar close-toreal-time auditing of ongoing monitoring (door de business, controllers, finance) mogelijk is. Met data-analyse kunnen deze verbanden zichtbaar worden gemaakt en kan worden ingezoomd op lekken in de stromen en worden vastgesteld welke onderliggende transacties hier een rol spelen. Hieronder een Coney praktijk voorbeeld van een detachering. Inkoop uren, verkoop uren, verkoopmarges per ingehuurde professional.

15 Nummer 25 last but not least Data-Analyse de Geld- Goederenbeweging 2012 Coney 15 Purchasing Hours x Freelance Rate TEMP services Sales Hours x Sales Rate Payables Close To Real Time Receivables Voorbeeld Cash Disbursment Cash Cash Receipt

16 Top Cycle Approach door Coney Accountants Voorbeeld voor een detacheringsbedrijf SELL SIDE NR 1 TOP CYCLE AUDIT SCRIPT WEEKLY Q Hours * P Freelance Rate * Sales Standard Margin (1+ %) = SOLL Sales versus IST Sales 2012 Coney 16 CASH RECEIPT NR 2 TOP CYCLE AUDIT SCRIPT WEEKLY Opening Receivable+ IST Sales Ending Receivable = SOLL Cash Receipt versus IST Cash Receipt CASH DISBURSMENT NR 3 TOP CYCLE AUDIT SCRIPT WEEKLY Opening Cash + IST Cash Receipt Ending Cash = SOLL Cash Disbursement versus IST Cash Disbursement BUY SIDE NR 4 TOP CYCLE AUDIT SCRIPT WEEKLY IST Cash Disbursement versus IST Q hours * P Freelance Rate (BUY)

17 2012 ACL Services Ltd. 17 HULP NODIG MET DATA-ANALYSE? Coney is NR1 in data-analyse in de BENELUX. Wij helpen ondernemers, managers en financials met het inrichten van een ongoing monitoring dashboard, met Accountant3.0 controleren we de jaarrekening op basis van dataanalyse en hiernaast trainen we iedereen met belangstelling voor data-analyse.

18 18 Contact Information Pieter de Kok, partner (twitter) Amsterdam, Rotterdam, Brussel

Facts to Value. Data omzetten in toegevoegde waarde. Compact_ 2010_1. Inleiding

Facts to Value. Data omzetten in toegevoegde waarde. Compact_ 2010_1. Inleiding Compact_ 2010_1 43 Facts to Value Data omzetten in toegevoegde waarde Drs. Peter van Toledo RE RA, drs. Gideon Lamberiks RE en Quintra Rijnders MSc RA Drs. P.C.J. van Toledo RE RA is director KPMG Advisory.

Nadere informatie

Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy.

Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy. Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy. Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process

Nadere informatie

Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter?

Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat Eric Pols Eric Pols MSc. (Studentnummer: 275589) Rotterdam, 14 10 2011, Definitief IT Auditing, ESAA Rotterdam Begeleider: Jan Pasmooij RE RA RO

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Afstudeerscriptie SPD opleiding Schiedam, maart 2007 M.A. Meulstee Marcel_Meulstee@hotmail.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 1.1 ALGEMEEN... 1 1.2

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Risico s in het betaalproces en betaalpakketten

Risico s in het betaalproces en betaalpakketten Compact_ 2010_3 15 Risico s in het betaalproces en betaalpakketten Drs. ing. Lodewijk Benjaminse en drs. Herman van Gils RE RA Drs. ing. L. Benjaminse werkt als IT-auditor bij KPMG Advisory Financial Services.

Nadere informatie

Eenvoudig boekhouden. Deel 2 stap 6-10. Deel dit e-book:

Eenvoudig boekhouden. Deel 2 stap 6-10. Deel dit e-book: Eenvoudig boekhouden voor iedere kleine ondernemer Deel 2 stap 6-10 Inhoud Introductie 3 Btw-aangifte 4 Vaste structuur in debiteurenbeheer 8 Overzicht 11 Doe de eerste controle zelf! 13 Een jaaroverzicht

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 0.3 Februari 2007 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Continuous auditing Continuous auditing en de

Continuous auditing Continuous auditing en de Magazine voor internal en operational auditors nummer 5 december 2008 t h e m a : Continuous auditing Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD Meer managementaandacht voor continuous assurance

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht:

magazine nr. 02 05 13 Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken Jos Felix over Branche in Zicht: desraadviseur magazine nr. 02 05 13 Jos Felix over Branche in Zicht: Met relatief weinig inspanning kun je een groot verschil maken 02 IT-audit: Nieuwe methode voor IT-integratie 10 SRA Recessieenquête:

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Financial Shared Service Center

Financial Shared Service Center n i e u w s b r i e f o k t o b e r 2 0 0 4 GEACHTE RELATIE Financial Shared Service Center Achtergrond Sinds het midden van de jaren negentig heeft een toenemend aantal ondernemingen in Nederland één

Nadere informatie

Praktijkinstructie Debiteuren- en crediteurenbeheer (CBA06.4/CREBO:50172)

Praktijkinstructie Debiteuren- en crediteurenbeheer (CBA06.4/CREBO:50172) instructie Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 (CBA06.4/CREBO:50172) pi.cba06.4.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

De Europese aanbestedingentool

De Europese aanbestedingentool De Europese aanbestedingentool Onderzoek naar het toepassen van Computer Assisted Auditing Tools and Techniques bij de controle op naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen Vrije Universiteit Faculteit

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker Expert aan het woord Ronnie Overgoor, internetcowboy expert pagina 8 Schiefer Lighting Lampen voor de professionele gebruiker interview pagina 17 Uitgelicht King Liquiditeitsprognose uitgelicht pagina

Nadere informatie

Interne beheersing en financiële data

Interne beheersing en financiële data Interne beheersing en financiële data De kwaliteit van financiële gegevens staat onder druk. Ondernemers, banken, klanten, investeerders en leveranciers van ondernemingen baseren een belangrijk deel van

Nadere informatie

Onze onderzoeks- en adviespraktijk geeft

Onze onderzoeks- en adviespraktijk geeft FRAUDEBEHEERSING: HET MOET ANDERS De aanpak van fraudepreventie moet anders, getuige het aantal en de aard van de incidenten die in de financiële sector aan het licht komen. Regelgeving, governance codes

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

door een softwarematige analyse van bedrijfsprocessen voor auditing PROCESS MINING ALS GEREEDSCHAP VOOR (IT-)AUDITORS

door een softwarematige analyse van bedrijfsprocessen voor auditing PROCESS MINING ALS GEREEDSCHAP VOOR (IT-)AUDITORS PROCESS MINING ALS GEREEDSCHAP VOOR (IT-)AUDITORS Naar een softwarematige analyse van bedrijfsprocessen voor auditing Bedrijfsprocessen laten digitale sporen na in informatiesystemen als Enterprise Resource

Nadere informatie