Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg)"

Transcriptie

1 Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Aanwezigen: Emiel van Bockel (CB, voorzitter), Tine Philips (Meta4Books), Huub van de Pol (Icontact), Sigrid Vlaemynck (Meta4Books), Niels Verkaart (Verkaart Automatisering), Robèrt Groeneboer (Paagman), Adriaan Lemmen (KB), Jacqueline Oude Luttighuis (OCLC), Ludo van der Heijden (VBK Media), Jacqueline Remmers (VBK Media), Frans Cladder (Belboek), Jurgen Snoeren (Uitgeverij Link), Pier Post (Meulenhoff Boekerij), Marc Tomassen (Bruna), Henk Storteboom (Van Dijk Educatie), Margot Kersaan (CB), Berry van den Heuvel (CB), Hetty Liewerink (CB) Notulen: Patricia Benschop (CB) Verontschuldigd: Gwen Celis (Meta4Books), Rik Galekamp (Bol.com), Christiaan van Minnen (Index Books), Dorina Pagliaor (Uitgeverij Peeters), Laura Verheyden (Uitgeverij Peeters), Yvonne van der Steen (KB). 1) Welkom & opening Emiel van Bockel heet alle aanwezigen van harte welkom en hij stelt zichzelf voor. Dit betreft de eerste keer dat hij deelneemt aan de ONIX-werkgroep en als voorzitter optreedt. Sinds 15 jaar is hij werkzaam binnen de afdeling IT als Manager Information Services waar hij leiding geeft aan Business Intelligence activiteiten. Hij ziet een kanteling in het boekenvak naar digitalisering. De keuze van CB om naast Media ook de markten Healthcare en Fashion te bedienen, vraagt om meer focus op de informatieketen. Een onderwerp als metadata incl. bureau ISBN is om deze reden onderdeel geworden van de IT-strategie binnen CB. Doelstelling is om analytics en metadata op strategisch niveau op te pakken. Per is Bureau ISBN ondergebracht (incl. ONIX, redactionele controle e.d.) bij de afdeling IT. Emiel licht kort de rol van Erik-Jan Bulthuis toe, aangezien hij niet meer betrokken is bij de ONIXwerkgroep. Hij geeft aan dat Erik-Jan zich bezighoudt met metadata voor de Healthcare-markt. Emiel geeft aan dat hij het op prijs stelt dat voor de eerste keer boekverkopers vertegenwoordigd zijn in dit overleg. Alle deelnemers aan de ONIX-werkgroep stellen zich middels een voorstelronde even voor. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda te vermelden. 2) Verslag en actiepunten vorige vergadering Huub van de Pol is benieuwd of er reeds contact geweest is met EDItEUR over het voorstel om het toevoegen van een Timestamp + bronvermelding mogelijk te maken binnen een aantal ONIXvelden. Tine Philips heeft wel contact gehad met EDItEUR en naar hun standpunt gevraagd, maar heeft nog geen terugkoppeling mogen ontvangen. De vraag is of deze aanpassing ONIX niet te zwaar maakt. Jacqueline Oude Luttighuis vraagt of dit alleen geldt voor een aantal velden of dat dit opgenomen dient te worden in het protocol. Alleen relevant voor bepaalde velden. N.a.v. pagina 4: Opmerking Jacqueline Oude Luttighuis: plaats van uitgave (bibliografische plaats) is nog niet geïmplementeerd door CB. Alleen het land is niet voldoende. Het wordt niet vastgelegd in Titelbank. Uitgevers zouden dit dan tevens moeten aangeven bij hun ISBN-aanmelding. Ludo van der Heijden geeft aan dat het vanuit de uitgevers geen enkel probleem is om de plaats van uitgave aan te melden. Is belangrijk voor de Nederlandse bibliografie (en verwerving voor het Depot van Nederlandse Publicaties). Zit in het formaat van OCLC. Moet nu gehaald worden uit ISBN-prefix. Zowel OCLC als KB geven aan het van belang te vinden als dit wel mogelijk is. Hetty Liewerink gaat zich hier verder in verdiepen en na wat dit betekent. Voorkeur is om zowel plaats van uitgave als land te adresseren. Adriaan Lemmen geeft aan dat dit niet met terugwerkende kracht ingericht dient te worden. Prettig als dit issue per ingevoerd kan zijn. Datum: 20/04/2015 Pagina 1

2 Vraag Jacqueline Oude Luttighuis: is het mogelijk om in het ONIX Product Record naast de Title ook de Title without Prefix op te nemen? Margot Kersaan geeft aan dat dit zowel met als zonder kan zijn in ONIX. Het betreft een bestaande tag in ONIX die nog niet door de werkgroep is aanvaard. Is nog niet duidelijk hoe dit geïmplementeerd kan worden. N.a.v. agendapunt 7: Ludo van der Heijden is benieuwd naar de status t.a.v. CB actieprijzen. Zal in overleg van Tech Groep in de middag besproken worden. Ludo van der Heijden geeft aan dat VBK in zijn geheel over is naar Onix 3.0 De notulen zijn goedgekeurd en worden vastgesteld. 3) ONIX codelijsten issue 27 en 28 CODELIJST 27 7 XM - Boxed pack Is aanvaard E-book Short Ten tijde dat de ONIX-werkgroep dit graag wilde implementeren, was daar nog geen code voor. Met EDItEUR was een tijdelijke oplossing bedacht en nu is er een definitieve oplossing op een hele andere plaats; Trade Category. Deze zal aanvaard dienen te worden dienen te worden. 145 Max print DPI Niet aanvaard. 148 Collection éditoriale Is besproken in het vorig overleg en is aanvaard. 149 Sub-subcollection Vraag Jurgen Snoeren - wat was er op tegen om deze niet te aanvaarden? Is een keuze geweest met initiële opzet van ONIX, maar de wereld is veranderd, dus wellicht dient keuze bijgesteld te worden. In het verleden bestonden verschillende element niveaus. Wanneer dit wenselijk is, dan dient sub-subcollection ingezet te worden. Is aanvaard en mogelijk gemaakt. 160 ISNI of resource contributor Zowel Tine Philips als Jacqueline Oude Luttighuis geven aan dat dit een interessante optie kan zijn. Wordt aanvaard. 198 Product Contact Code Betreft contactgegevens uitgevers. Gehele blok is nog niet aanvaard door de ONIX-werkgroep. Op dit moment nog niet aan de - als wens oppakken t.a.v. codelijst issue 30: Code toegevoegen voor downloaden van flaptekst (flap cover copy) codelijst 158. Wordt een koppeling gemaakt met description uit codelijst 153. De inhoud van het veld verandert niet. Hoe kun je zien dat er een wijziging heeft plaats gevonden? Wordt op dit moment niet in voorzien. Tevens werd wederom terugkomen op het punt Timestamp: Als je een extern object hebt waar voorzien is in een link, hoe weet je dan dat het extern object gewijzigd is zonder dat je de link hoeft te veranderen. Hoe zie je dat er een change heeft - vraag uitzetten bij EDItEUR hoe hun gedachte binnen de standaard hierin is. Jacqueline Remmers is van mening dat de huidige werkwijze voor iedereen tijdrovend is en als belasting wordt ervaren. Marc Thomassen voegt hieraan toe dat hier tevens regelmatig performance issues spelen. Datum: 20/04/2015 Pagina 2

3 CODELIJST 28 4) Voorstellen van Editeur m.b.t. codelijst issue 29 CODELIJST Price type code Vraag Marc Tomassen - wat als er een ander prijstype ontstaat? Waar zou dit opgelost kunnen worden? Voor een e-book (verkocht in een all you can read omgeving). Dit zal ergens vastgelegd dienen te worden. Nog een beetje vroeg om nu aan te geven. Standpunt: ja we verwachten dat er nieuwe prijstypes zullen ontstaan en om deze reden wordt dit issue aanvaard. 175 Product form detail Dit maakt het mogelijk om kenmerken vast te kunnen leggen van allerlei artikelen. Kan probleem zijn bij NSTC wat voor uitgave het is. De ONIX-werkgroep aanvaardt de waardes zodat deze in de toekomst wellicht ingezet kunnen worden. 17 Contributor role Geen bezwaar tegen maar de toegevoegde waarde wordt niet gezien (zie blauw gearceerde tekst). 26&27 Subject scheme Wordt niks mee gedaan, maar er bestaat geen bezwaar tegen. identifier 28 Audience code Opmerking hierover maken t.a.v. native language. 07 voor Engels en 09 voor ander 2-talig onderwijs. 59 Price type qualifier Is aanvaard. Vindt uitsplitsing plaats. Opmerking hierover maken. Voorstel doen om 06 weg te halen en alleen 10,11,12 te hanteren. 73 Website role Is wel aanvaard, maar wordt in de praktijk nog weinig mee gedaan. Bestaat geen bezwaar tegen. 150 Product form Betreft nadere omschrijving wat verstaan wordt onder een pamflet. Bestaat geen bezwaar tegen. 175 Product form detail Bestaat geen bezwaar tegen. 5) Wensen voor codelijst issue 30 < 10 april 2015 aangeven Een aantal wensen zijn in de vorige vergadering d.d. 1 oktober 2014 reeds kenbaar gemaakt: Toevoeging datumstempel - dit maakt het mogelijk om bij een aantal tags een log bij te houden. Wanneer is het veranderd en door wie? Nagaan voor welke velden het interessant is om dit toe te voegen. Laatst mutatiedatum naar CBS is bekend. Opnemen in ONIX. Officieel als voorstel indienen. Kort samengevat houdt dit in dat we aan EDItEUR de vraag stellen om met een goede oplossing te komen voor het updaten (creatiedatum/mutatiedatum). Nadenken over dit vraagstuk en dit overbrengen aan - Berry van den Heuvel en Hetty Liewerink. Jacqueline Remmers vraagt of het mogelijk is om vooraf deze toevoeging al in te richten en niet te wachten op antwoord van EDItEUR. Emiel van Bockel geeft aan dit onderwerp volledige aandacht te geven. Kost dagelijks veel tijd. In workflow zou het enorm veel oplossen. Betreft een probleem dat al jaren speelt. Hij is geen voorstander om vooruit reeds zelf oplossingen te implementeren. PS: na de vergadering is er antwoord van EDItEUR binnengekomen op de vragen van Tine Philips naar de mogelijkheid om bij ieder veld een datumstempel en bronvermelding toe te voegen. Antwoord van EDItEUR: deze mogelijkheid bestaat reeds en is vermeld in de algemene XML-specificaties van ONIX. De voorbeelden van Huub van de Pol zijn conflicterend met de XSD. Als we dit willen dan dienen we ons te houden aan de XML-specificaties van ONIX. Datum: 20/04/2015 Pagina 3

4 De ONIX-werkgroep ziet graag een nieuwe code die voorziet in een flap cover copy die downloadbaar is. Dit verzoek officieel indienen. epub checker is niks voor geregeld in ONIX en het is niet inzichtelijk tegen welke versie epub checker gevalideerd is. Huub van de Pol geeft aan dat het metadata is, die in het geval van problemen het vinden van een oplossing zal versnellen. Het betreft technische metadata. Adriaan Lemmen is tevens voorstander om een duurzame opslag van publicaties mogelijk te maken en na te kunnen gaan waar dit mee gecheckt is. Vraag als kenmerk van de epub: met welke checker is deze gevalideerd? Het mag er overigens alleen in staan als er gevalideerd is. Dit betreft een uitbreiding op de standaard. De laatste keer dat gecheckt is, dient vastgelegd te worden. Kort samengevat: code uitbreiden zodat het mogelijk is toe te voegen welke checker gebruikt is om de epub te controleren. KAMISHIBAI is een aparte verschijningsvorm en wordt vaak vermeld achter de titel, aangezien er geen ONIX-code voor is. Dit leidt tot issues bij het toekennen van NSTC s. Deze lijst dient aangevuld te worden met wensen die in de Tech Groep besproken worden in de middagsessie. Het verzoek om in het vervolg eerst de Tech Groep plaats te laten vinden en daarna de ONIX-werkgroep. 6) NSTC presentatie Robèrt Groeneboer laat a.d.h.v. een demonstratie van de website van Paagman aan de ONIXwerkgroep de resultaten zien van de implementatie van NSTC. O.b.v. NSTC wordt op de website aangegeven in welke verschijningsvormen het boek beschikbaar is. Boeken die op zichzelf staan krijgen geen NSTC. Wat is het onderscheidend vermogen van verschillende verschijningsvormen? En hoe is dit te vertalen in ONIX? Erg prettig dat NSTC hiervoor ingezet kan worden. Toepassing van NSTC is interessant, maar leidt wel tot aantal nieuwe vragen. 7) ONIX werkgroep document Voorstel van Margot Kersaan aan de ONIX-werkgroepleden is om het werkgroep document een keer gezamenlijk in een volgend overleg door te nemen en aan te passen naar de huidige situatie. Hierop wordt instemmend geantwoord. Voorstel van Adriaan Lemmen is om vooraf aan de volgende vergadering (over ca. een ½ jaar) vooraf opmerkingen over het werkgroep document te maken en te delen, zodat deze tijdens de vergadering doorgenomen kunnen worden. Het bijgewerkte werkgroep document met hierin de afspraken verwerkt t/m 2 april 2015 staat op de website van de ONIX-werkgroep met het verzoek om eventuele toevoegingen/opmerkingen per aan te geven. 8) Uitrol ONIX 3.0 Binnen de ONIX-werkgroep wordt gevraagd naar de ervaringen en status m.b.t. de uitrol van ONIX 3.0. Robèrt Groeneboer geeft aan dat de overgang redelijk makkelijk is verlopen. Bestaat nog wel steeds behoefte aan een AMCB-bestand, omdat het lastig is om uit ONIX-feeds beschikbaarheid en prijzen te herleiden. Marc Tomassen vindt de betrouwbaarheid van de leverstatus in AMCB duidelijker dan in ONIX 3.0. Loopt niet altijd gelijk. ONIX geeft veel vrijheid om keuzes te maken, maar vergt dus interpretatie op de juiste manier. Veel web developers hebben geen boekenvakkennis en zijn niet in staat om deze juiste interpretaties te maken. In AMCB zit logica ingebouwd waardoor deze interpretatie niet nodig is. Ook voor het toepassen van ONIX voor marketing-informatie en commerciële uitingen is interpretatie vereist. Datum: 20/04/2015 Pagina 4

5 Er zijn kritische elementen in berichtenverkeer die tot fouten leiden. Onder de aandacht brengen van web developers. Herleidbaar maken in een document. Wat zijn gevaarlijke velden en hoe hiermee om te gaan? Behoefte aan een ONIX voor dummies-handleiding. Wat meer voorbeelden toevoegen o.b.v. best practices. Niels Verkaart geeft de suggestie om dit wellicht in een WIKI in te richten. ONIX 3.0 is succesvol, maar kent de volgende 2 aandachtspunten: transformatie en hoe om te gaan met complexe velden. 9) Afsluiting Emiel van Bockel dankt alle ONIX-werkgroepleden voor hun komst en waardevolle input en sluit de vergadering om uur. 10) Actielijst ACTIELIJST Nr. Omschrijving Status 001 Toevoeging datumstempel onderzoeken hoe we dit kunnen implementeren in Open ONIX. 002 Toevoeging bibliografische plaats plaats van uitgave onderzoeken hoe we dit Open kunnen implementeren bij CB. 003 Impact, prioriteit bepalen hoe om te gaan met eventuele toevoeging van Title Open without Title Prefix. 004 Verzoek nieuwe code die voorziet in flap cover copy die downloadbaar is indienen bij Open EDItEUR. 005 Het mogelijk maken om in ONIX te kunnen communiceren met welke epub checker Open een ebook gevalideerd is. Verzoek indienen bij EDItEUR. 006 Verzoek indienen bij EDItEUR voor een nieuwe code voor verschijningsvorm Open KAMISHIBAI. 007 /toevoegingen werkgroep document melden per aan de ONIX Open werkgroep 008 Plannen van eerstvolgende ONIX-Tech Groep & Werkgroep. Open 009 Verzoek ontwikkelen ONIX voor dummies-handleiding. Open Datum: 20/04/2015 Pagina 5

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 1 oktober 2014 (Huis van het Boek)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 1 oktober 2014 (Huis van het Boek) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 1 oktober 2014 (Huis van het Boek) Aanwezigen: Tine Philips (Meta4Books voorzitterschap), Hetty Liewerink (CB), Jozef Verhoeven (Uitgeverij Lannoo),

Nadere informatie

Afmeldingen: Ann Bruyneel (Tite Live), Jozef Verhoeven (Lannoo), Femke Santema (Abecon) Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Afmeldingen: Ann Bruyneel (Tite Live), Jozef Verhoeven (Lannoo), Femke Santema (Abecon) Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Verslag ONIX Tech Groep 29 februari 2016 Lokatie:CB Voorzitter: Emiel van Bockel Notulist: Margot Kersaan Deelnemers: Asja de Kruijf (Bol.com), Tibor Kuijs (Overamstel), Liesbeth Aaldijk (ECI), Maartje

Nadere informatie

Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013

Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013 Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013 Aanwezigen Frans Cladder Wim Borgers Jan Driesen Margot Kersaan Nicole van Wijhe Erik-Jan Bulthuis Kurt Roeckx Huub van de Pol Adriaan Lemmen Annika

Nadere informatie

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen Donderdag 8 oktober 2015 (Huis van het Boek)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen Donderdag 8 oktober 2015 (Huis van het Boek) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen Donderdag 8 oktober 2015 (Huis van het Boek) Aanwezigen: Tine Philips (Meta4Books voorzitterschap), Emiel van Bockel (CB), Margot Kersaan (CB), Gwen Celis

Nadere informatie

Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie.

Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie. Verslag ONIX Werkgroep 3 oktober 2013 Lokatie: CB te Culemborg Aanwezig: Susan Derksen (WPG Uitgevers), Pierre de Wit (Van Haren Publishing), Koos Nederstigt (Centric, namens Uitgeverij Zwijsen), Jozef

Nadere informatie

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen 2 oktober 2008 Aanwezig Jef Maes Boekenbank Annika Buysse Boekenbank Marc Nuijten Boekenbank Adriaan Lemmen Koninklijke Bibliotheek (Nederland)

Nadere informatie

Metadata in het boekenvak. Huub van de Pol Icontact BV

Metadata in het boekenvak. Huub van de Pol Icontact BV Metadata in het boekenvak Huub van de Pol Icontact BV Vroeger had een uitgeverij verkopers nodig, tegenwoordig is dat metadata Het belang van metadata in het boekenvak Huub van de Pol? Oprichter Icontact

Nadere informatie

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen 30 april 2014 (CB Culemborg)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen 30 april 2014 (CB Culemborg) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen 30 april 2014 (CB Culemborg) Aanwezig: Susan Derksen (WPG Uitgevers), Kees Booms (Pearson Benelux), Adriaan Lemmen (KB), Yvonne van der Steen (KB), Jozef

Nadere informatie

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 METADATA IN EEN NIEUW JASJE Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 Meta4books Meta4Books ITafdeling Promotieafdeling Kenniscentrum Beroepsverenigingen: V.V.B. V.U.V. V.B.I. Algemene Vergadering Raad

Nadere informatie

Digitale ontwikkelingen in het boekenvak

Digitale ontwikkelingen in het boekenvak Digitale ontwikkelingen in het boekenvak Susan Breeuwsma Agenda E-books Metadata CB Online Analytics Digitale ontwikkelingen in het boekenvak E-books 20/20 Frankfurter Een Buchmesse scherpe visie 2017

Nadere informatie

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE Meta4Books: inleiding 1 januari 2000 Bestellingen Titelinformatie Meta4Books: inleiding 12 mei 2011 Metadata Meta4Books: inleiding METADATA: een definitie Metadata

Nadere informatie

Ontwikkelingen in e-book distributie

Ontwikkelingen in e-book distributie Ontwikkelingen in e-book distributie Status update en ontwikkelingen in e-book distributie Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012 2 april 2013 Agenda 14.00 Opening en status update Mathijs

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVERLEG REFERENTIEDATABANK GBP. 8 december 2016

GEBRUIKERSOVERLEG REFERENTIEDATABANK GBP. 8 december 2016 GEBRUIKERSOVERLEG REFERENTIEDATABANK GBP 8 december 2016 DEEL 1 Gereglementeerde Boekenprijs Algemeen (volgens decreet) OPGELET Het decreet is goedgekeurd, maar bepaalde onderdelen van de praktische implementatie

Nadere informatie

Werking van het algoritme en toekenningsproces NSTC. Informatie over o.a. Definitie werk Algoritme Handmatige controle

Werking van het algoritme en toekenningsproces NSTC. Informatie over o.a. Definitie werk Algoritme Handmatige controle Werking van het algoritme en toekenningsproces NSTC Informatie over o.a. Definitie werk Algoritme Handmatige controle 1. NSTC Het NSTC zorgt ervoor dat alle verschijningsvormen van een werk onder één noemer

Nadere informatie

ISBN aanvragen. E-book over de wijze waarop je zelf een ISBN kunt aanvragen. een boek om trots op te zijn!

ISBN aanvragen. E-book over de wijze waarop je zelf een ISBN kunt aanvragen. een boek om trots op te zijn! ISBN aanvragen E-book over de wijze waarop je zelf een ISBN kunt aanvragen een boek om trots op te zijn! E-book ISBN aanvragen Wanneer je zelf een boek geschreven hebt, kun je een ISBN aanvragen. Deze

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

Hoe deze te bereiken:

Hoe deze te bereiken: - De ONIX-Editor is dé koppeling tussen Medialog en het web. Vanuit de ONIX-editor, die nu geïntegreerd is in Medialog, is het mogelijk om artikelen vanuit Medialog op het web zichtbaar te maken: - Artikelen

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Communicatie. Digitale. gebruikershandleiding

Communicatie. Digitale. gebruikershandleiding gebruikershandleiding Digitale Communicatie Informatie over o.a. Aanleveren artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.1 ONIX 3.0.2. 02-05-2015 Auteur: Margot Kersaan, CB Schema s: Niels Verkaart, Verkaart

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Bestuur per 31/21/2013: Algemene Vergadering - Vennoten Koen De Meester (VVB) Martine Carron (VUV) Frank Libeer (VBI) Katrien Peenen Bestuur per 31/12/2013: AV en Raad van Bestuur

Nadere informatie

- - De ONIX-Editor opstarten

- - De ONIX-Editor opstarten - - De ONIX-Editor is dé koppeling tussen Medialog en het web. Vanuit de ONIX-editor, die nu naast Medialog kan opgestart worden, is het mogelijk om artikelen uit Medialog op het web zichtbaar te maken:

Nadere informatie

2) Procedure maatschappij specifieke schema s. 3) Procedure wijzigingsverzoeken. 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten

2) Procedure maatschappij specifieke schema s. 3) Procedure wijzigingsverzoeken. 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten Releasebeleid Van HDN Datum juli 2017 Betreft 1) Releasebeleid Algemeen 2) Procedure maatschappij specifieke schema s 3) Procedure wijzigingsverzoeken 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

MARC21 en RDA in het GGC

MARC21 en RDA in het GGC Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam mei - juli 2012 MARC21 en RDA in het GGC Daniel van Spanje OCLC Leiden Vooraf: de grote verandering Catalogiseren wordt metadata management http://www.rug.nl/cit/organisatie/pictogram/archief/2000-7-3/leidseboekjes.htm

Nadere informatie

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Blended Learning in het het hoger onderwijs 14 april 2015 Susan Breeuwsma, manager digitale media Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012

Nadere informatie

Agenda. Presentatie Douane Vragen Presentatie Fenex Afsluiting

Agenda. Presentatie Douane Vragen Presentatie Fenex Afsluiting AGS Invoer Agenda Presentatie Douane Vragen Presentatie Fenex Afsluiting AGS Invoer Agenda Veranderingen AGS Betrokkenheid bedrijfsleven Stand van zaken techniek en gebruikerswensen Stand van zaken implementatie

Nadere informatie

Handleiding Magento - Factuursturen

Handleiding Magento - Factuursturen Handleiding Magento - Factuursturen www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Factuursturen. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAADVERGADERING 13 april 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg N Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

E-books: trends en ontwikkelingen

E-books: trends en ontwikkelingen E-books: trends en ontwikkelingen Frankfurter Buchmesse 14 oktober 2015 Hans Susan Willem Breeuwsma Cortenraad, directeur 22 Business november development 2012 media & digitale diensten E-books in het

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Logistieke Diensten

Ontwikkelingen in Logistieke Diensten Ontwikkelingen in Logistieke Diensten Update Frankfurter Buchmesse Robbert Schuurmans Commercieel Manager Business Unit Media Frankfurt, 19 oktober 2016 Onderwerpen Boekenbarometer Q3 2016 POD dienstverlening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

gebruikershandleiding Digitale Communicatie

gebruikershandleiding Digitale Communicatie gebruikershandleiding Digitale Communicatie Uitgaande artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.1 ONIX 3.0.2. 2 mei 2015 Wijzigingen in versie 1.2 Fouten in diverse tags hersteld Uitleg bibliografische en

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Notulen van de vergadering

Notulen van de vergadering Notulen van de vergadering 26-06-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 21.45 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Diana met kennisgeving Aanwezig: Jürgen Kroot namens OV Notulen: Diana: 17-10 / 26-6 Leona: 16-1

Nadere informatie

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag Verslag Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom 2. Verslag vorige vergadering en actiepunten

Nadere informatie

Handleiding Magento - Yuki

Handleiding Magento - Yuki Handleiding Magento - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur of

Nadere informatie

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet.

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. E-books: de verhalen achter de cijfers De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. Hans Timo Boezeman, Willem Cortenraad, sales accountmanager directeur digitale

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Toekomstige plannen CB. Tweede en derde kwartaal 2013

Toekomstige plannen CB. Tweede en derde kwartaal 2013 Toekomstige plannen CB Tweede en derde kwartaal 2013 Hans Erik-Jan Willem Bulthuis, Cortenraad, Productmanager directeur Digitale Diensten 22 april november 2013 2012 1 Agenda Nieuwe retailers Samsung

Nadere informatie

1 Gebruik. Beste uitgevers,

1 Gebruik. Beste uitgevers, Beste uitgevers, In het kader van 2 pilootprojecten binnen Uitgeverij van de Toekomst doen we een rondvraag bij de deelnemende Vlaamse uitgeverijen rond het gebruik van digitale dataformaten en ontsluiting

Nadere informatie

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST. Gebruikersgroep 1 sessie 2

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST. Gebruikersgroep 1 sessie 2 UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST Gebruikersgroep 1 sessie 2 15 januari 2013 Agenda Welkom IWTpresents Presenta1e Projectvoorstellen Workshops UVT - evalua1e - gepland - W3C conference Varia website partnering

Nadere informatie

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website Inhoud Voordat u begint...3 Het instellen van uw webshop...4 Verkoper gegevens...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

gebruikershandleiding Digitale Communicatie Uitgaande artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.0 ONIX 3.0.2.

gebruikershandleiding Digitale Communicatie Uitgaande artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.0 ONIX 3.0.2. gebruikershandleiding Digitale Communicatie Uitgaande artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.0 ONIX 3.0.2. Wijzigingen in versie 1.2 Fouten in diverse tags hersteld Uitleg bibliografische en commerciële

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Snelstart handleiding

Snelstart handleiding Snelstart handleiding Workflow Management Systeem Sufficio Inhoudsopgave Aan de slag: 1. Inloggen 2. Binnenkomst in Sufficio Gebruikersbeheer 3. Gebruikers beheren en toevoegen 4. Rechten toevoegen gebruikers

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast,

Lonneke heeft zich al een tijde geleden afgemeld als OV lid, blijkt dat de gegevens over de bestuursleden op de website PCS nog niet zijn aangepast, Onderwerp: Vergadering oudervereniging PCS Datum: 22 januari 2015 Aanwezig: (voorzitter), Archie (penningmeester), Frauke (secretaris), Susan, Yolanda, Melanie, Patricia, Christian, Nicole (bestuursleden),

Nadere informatie

Aanwezig MR : Hannie Bats (voorzitter) HB (Hobbitstee leraar geleding) Judith van Eijkeren JE (Hobbitstee leraar geleding)

Aanwezig MR : Hannie Bats (voorzitter) HB (Hobbitstee leraar geleding) Judith van Eijkeren JE (Hobbitstee leraar geleding) OBS De Hobbitstee / Leerdam Datum : 17-05-2016 Aanwezig MR : Hannie Bats (voorzitter) HB (Hobbitstee leraar geleding) Judith van Eijkeren JE (Hobbitstee leraar geleding) Alexander Casper AC (Hobbitstee

Nadere informatie

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Bookshelf Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 5 juli november 2013 2012 1 Over CB Opgericht 1871 Eigendom

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het boekenvak

Ontwikkelingen in het boekenvak Ontwikkelingen in het boekenvak Mathijs Suidman Boekenbarometer Q3 2017 19,5% +1,8% 93,1% -0,2% 13,5% -0,3% 79,1% -1,0% Aandeel online verkoop Verkoop fysiek versus Aandeel top-100 op Verkoop na verschijning

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Aanwezig Jurgen Pletinckx (Azur) Sabine Willems (Ballon Media) Margot Kersaan (CB) Jozef Verhoeven (Lannoo) Gino Roesem (Libridis Groep) Bart Pinceel

Nadere informatie

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening E-book distributie in Nederland Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 28 november 2012 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

gebruikershandleiding Uitgeverij CB Online 2.0 Informatie over o.a. Assortimentsbeheer Commercieel aanmelden e-books Muteren e-books Meldingen

gebruikershandleiding Uitgeverij CB Online 2.0 Informatie over o.a. Assortimentsbeheer Commercieel aanmelden e-books Muteren e-books Meldingen gebruikershandleiding Uitgeverij CB Online 2.0 Informatie over o.a. Assortimentsbeheer Commercieel aanmelden e-books Muteren e-books Meldingen Inhoudsopgave 1. Algemene help 4 1.1. Algemene informatie

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Maandag 26 september Aanvang: 19.30 uur 21.00 uur Aanwezig: Yvette van den Broek (voorzitter), Yvonne Haneman, Thea Zuiderduin, Stephanie Bol, Saskia Vos (vanaf agendapunt 8) AGENDA 1. Opening 2. Medelingen/ingekomen

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team)

Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team) Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team) Passende perspectieven taal Bijeenkomst 7 Doel: Team bijeenkomst Evalueren op schoolniveau Evaluatie van de werkwijze van Passende perspectieven met het

Nadere informatie

Notulen MR vergadering datum: do

Notulen MR vergadering datum: do Notulen MR vergadering datum: do 19-05-2016 Aanwezig: Martin, Natasja, Rebekka, Sharon, Robert, Linda, Saskia, Kim, Josephine, Natascha Afwezig: Gast: Marjon AGENDAPUNT Resultaat Actie 1. Opening De voorzitter

Nadere informatie

Communicatie. Digitale. gebruikershandleiding

Communicatie. Digitale. gebruikershandleiding gebruikershandleiding Digitale Communicatie Informatie over o.a. Aanleveren artikelgegevens via ONIX 3.0.2 Versie 2.4 30-06-2016 Auteur: Margot Kersaan, CB Schema s: Niels Verkaart, Verkaart Automatisering

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

website www.nvmetc.nl

website www.nvmetc.nl Verslag NVMETC secretarissenoverleg 19 juni 2014 1. Opening en vaststelling agenda Dhr. Davids geeft aan, dat een belangrijke reden van dit secretarissenoverleg is, dat we van elkaar horen wat er speelt

Nadere informatie

Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen?

Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen? Wat kunt u doen aan risico s die spelen in uw toeleveringsketen? Welke invloed heeft u op uw toeleveringsketen? En hoe kunt u invloed uitoefenen om uw (in)directe toeleveranciers maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

~ 1 ~gebruikershandleiding. Digitale. Communicatie. ONIX 3.0 bericht voor eigenaren. Versie 3.1 ONIX 3.0.2. 2 mei 2015 Auteur: Margot Kersaan

~ 1 ~gebruikershandleiding. Digitale. Communicatie. ONIX 3.0 bericht voor eigenaren. Versie 3.1 ONIX 3.0.2. 2 mei 2015 Auteur: Margot Kersaan ~ 1 ~gebruikershandleiding Digitale Communicatie ONIX 3.0 bericht voor eigenaren Versie 3.1 ONIX 3.0.2. 2 mei 2015 Auteur: Margot Kersaan 1 Wijzigingen in versie 2.0 Uitleg UnnamedPersons composite toegevoegd

Nadere informatie

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo Inhoud Voordat u begint...3 In dit document...3 Boom...3 Instellingen...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Aan: Leden van de Medezeggenschapsraad VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Datum: 8 januari 2015 Locatie: De Ark van Noach Aanwezig: Paul Swart (voorzitter), Ingrid Meijers (notulen), Benthe

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Pendelbemiddeling, wat is het

Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling kan worden ingezet als het niet lukt de buren na 1 intake gesprek bij elkaar te brengen voor een gezamenlijk gesprek en de bemiddelaars van oordeel zijn

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1 123OPSLAAN.NL Gebruikershandleiding Pagina 1 Inhoudsopgave Welkom bij 123OPSLAAN.NL... 3 Dashboard... 4 Dozen bestellen.... 6 Dozen uploaden.... 6 Dozen laten ophalen.... 8 Dozen terug leveren.... 8 Dozen

Nadere informatie

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Arcadis Case Study In tien weken, 6.000 medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Over Arcadis Arcadis is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Agenda Even voorstellen ISO en (Persoonlijk) Leiderschap Externe issues voor strategie Het waarom van organisaties Van strategie

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden

Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Toelichting op de Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Opzetten object - overzicht

Opzetten object - overzicht Opzetten object - overzicht In deze tutorial wordt in grote stappen aangegeven wat er voor nodig is om een volledig nieuw product op te zetten in i-reserve. De stappen zijn onderverdeeld in zes stukken,

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Over SOM en SOM SET Ingewikkelde opgaven verdienen een oplossing die een meerwaarde heeft voor alle betrokken stakeholders. Om dit te realiseren heeft WesselinkVanZijst

Nadere informatie

Gebruikersdocumentatie SEO EXPERT

Gebruikersdocumentatie SEO EXPERT Gebruikersdocumentatie SEO EXPERT De module SEO Expert helpt u om snel: Beschrijvende URL's te maken en te personaliseren Metatags voor productpagina's, Facebook-posts en Twitter Cards in uw webshop op

Nadere informatie

Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883. Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014

Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883. Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014 Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883 Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014 Aanwezig: Maurice Driessens (Directie) Geert van den Eertwegh (PMR) Jacqueline Goedegebure

Nadere informatie

Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht,

Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Notulen van de GMR-vergadering van 23-06-2016 Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Afwezig: Boeijen, Nicky van den Heuvel, Mariëtte

Nadere informatie

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties

Microsoft Office System Migraties. De impact van migraties op uw Office Business Applicaties Microsoft Office System Migraties De impact van migraties op uw Office Business Applicaties EVEN VOORSTELLEN! Maurice Ausum mausum@jsr.nl Erik van der Heijden evanderheijden@jsr.nl EVEN VOORSTELLEN! Office

Nadere informatie

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing?

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Hans Hofman Nationaal Archief Netherlands NCDD Planets dag Den Haag, 14 december 2009 Overzicht Wat is het probleem? Wat is er nodig?

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Elektronische collecties Documenten Rapporten, boeken, Tijdschriften Kaarten Kadasterkaarten Muziek Fonds Yves Becko

Nadere informatie