Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie."

Transcriptie

1 Verslag ONIX Werkgroep 3 oktober 2013 Lokatie: CB te Culemborg Aanwezig: Susan Derksen (WPG Uitgevers), Pierre de Wit (Van Haren Publishing), Koos Nederstigt (Centric, namens Uitgeverij Zwijsen), Jozef Verhoeven (Uitgeverij Lannoo Belgie), Huub van de Pol (icontact ), Jacqueline Remmers (VBK Uitgevers), Marten Nubé (Uitgeverijen Digitalis en Biblioscope), Frans Cladder (Boek Trust), Tim Gorter (Boek.nl), Kurt Roeckx (e-webshops.be), Adriaan Lemmen (KB), Yvonne van der Steen (KB), Carola van Veenendaal (Bureau ISBN), Tine Philips (Meta4Books), Nicole van Wijhe (CB), Hetty Liewerink (CB), Margot Kersaan (CB) Afwezig met kennisgeving: Annika Buysse (Meta4Books), Erik-Jan Bulthuis (CB) Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie. Agenda 1. Vaststellen definitieve agenda Er zijn geen aanvullingen op het agendavoorstel 2. Afscheid van Nicole voor ONIX Werkgroep en voorstellen Hetty Nicole heeft al enige tijd binnen CB een andere functie als scrummaster (projectleiding) waardoor het werk voor de ONIX Werkgroep niet meer in haar portefeuille past. Dit hoort meer thuis bij de functioneel analisten. Hetty is functioneel analist en heeft al veel ONIX ervaring, met name door het uitvoeren van vooronderzoeken voor nieuwe ebook dienstverlening. Hetty en Nicole gaan samen naar de bijeenkomst van het International Steering Committee van Editeur op de Frankfurter Buchmesse en Hetty neemt vanaf dat moment de werkzaamheden voor de ONIX Werkgroep over. 3. Notulen vorige vergadering Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen. 4. Actiepunten naar aanleiding van vorige vergadering In het laatste verslag van het Steering Committee van Editeur is sprake van een ONIX versie die live zou gaan in januari 2014 maar wel backwards compatible is Ontdubbeling van gegevens voor verschillende markten: Per markt kan een aparte ProductSupply worden aangeleverd. Binnen de Market composite wordt door middel van het de TerritoryComposite aangegeven voor welke markt deze ProductSupply van toepassing is. In de SupplyDetail composite kunnen dan de specifieke prijzen en condities voor deze markt worden opgenomen. De klant die de informatie ontvangt moet de ProductSupply inlezen die voor zijn markt van toepassing is. Toevoegen van datum_tijd stempel waarop een record is aangemaakt of gewijzigd: in de ONIX definities staat als algemene toelichting dat het toevoegen van een date-time stamp mogelijk is bij iedere tag in het ONIX bericht maar dit is verder niet uitgewerkt in de specificaties. Door het toevoegen van een date-time stamp aan de Product tag kun je aangeven wanneer het record is aangemaakt of gewijzigd. Huub beschikt wel over een voorbeeld en stuurt deze door, Er moet ook worden afgesproken hoe we een datum_tijd stempel gaan interpreteren en hoe we het gaan gebruiken. Huub en Margot ontwikkelen samen een voorstel voor de volgende ONIX Werkgroep.

2 Verzoek van M4B om parallele waarde voor promotional text (waarde 33 uit codelijst 35 in ONIX 2.1) in ONIX 3.0, om in BoeDA een aanbeveling van een uitgever aan een boekhandel toe te kunnen voegen: Antwoord van Editeur is dat een algemene waarde in ONIX 3.0 bewust achterwege is gelaten omdat Editeur alleen specifieke waardes wil. (betekent dit nu dat we een specifieke waarde voor aanbeveling van een uitgever aan een boekhandel moeten aanvragen?) M4B overlegt intern of het zinvol is om bij Editeur een nieuwe waarde uit codelijst 153 aan te vragen die specifiek is voor de aanbeveling van de uitgever aan de boekhandel Uitwerking voorbeeld van een verwijzing naar media files als meegeleverde content in ONIX 3.0 (Margot, actiepunt uit de vorige notulen) Alle verwijzingen naar content in de vorm van aparte bestanden worden opgenomen in de Links to Supporting Resources composite en worden gedefinieerd door de combinatie van de volgende tags Tag Codelijst Waarde ResourceContentType 158 Geeft het type content weer: 15 voor sample, 16 voor widget, 26 voor trailer etc etc TargetAudienceCode end users ResourceMode 159 Geeft de inhoud weer : 04 voor tekst, 03 voor beeld, 05 voor filmpje, 06 voor website, 01 voor app ResourceForm 161 Geeft de manier van beschikbaar stellen weer: 01 voor hyperlink, 02 voor downloadable file, 03 voor link naar site met geïntegreerde applicaties zoals Javascript, Flash etc ResourceVersionFeatureType file format ResourceVersionFeatureValue 178 E101 voor epub, D401 voor PDF, D106 voor Flash Video etc etc ResourceVersionFeatureType ResourceVersionFeatureValue bestandsnaam Nieuwe waarde Publishing role code om vorige uitgever aan te geven : In issue 12 van de codelijsten is al waarde 13 toegevoegd aan codelijst 45, former publisher, nadat een overdracht heeft plaatsgevonden Margot past de verouderde tekst in het Werkgroep document aan. CB heeft momenteel verder nog discussie met Editeur over actieprijzen. Kurt Roeckx van e-webshops.be geeft aan dat hij bij een actieprijs ook graag de naam van de actie wil doorkrijgen. Hij wil graag alle titels die horen bij een bepaalde actie kunnen selecteren en gezamenlijk kunnen presenteren op zijn website. Binnen de ONIX 3.0 definities en in het ONIX Werkgroep document bestaat de mogelijkheid om de naam van een actie als vrij tekstveld op te nemen in de tag PriceDescription (zie het document voor het aanmelden van titels voor het Commissariaat van de Media op de website van de ONIX Werkgroep), maar dit voldoet niet voor de manier waarop webshops dit gegeven willen gebruiken.

3 Huub van der Pol licht toe dat gegevens ten behoeve van het creëren van subsets van titels voor commerciële doeleinden niet thuis horen in een ONIX Productrecord. Jacqueline Remmers van VBK vertelt dat er binnen uitgeverijen wordt nagedacht over nieuwe manieren om dit mogelijk te maken. CB heeft een discussie gehad met Editeur over klantspecifieke prijzen, maar hier uiteindelijk een andere oplossing voor gevonden. Er wordt gevraagd hoe een afnemer van het ONIX 3.0 bericht kan zien dat er een klantspecifieke prijs van toepassing is. Dit is onderkend in het ontwerp. 5. Nieuwe functionaliteit in ONIX 3.0 CB (inkomend en uitgaand). Inkomend: ProductAvailability uit Block ProductSupply wordt leidend voor het herleiden van stadium levenscyclus en stadium dienstverlening in de CB-systemen, omdat dit beter aansluit bij de statussen waar de uitgevers zelf mee werken. Deze aanpassing heeft tot doel om het doorgeven van artikelmutaties via ONIX 3.0 voor uitgevers gemakkelijker te maken Er ligt al lang een wens van de uitgevers die ebooks via ONIX aanmelden om bij de commerciële aanmelding voor externe distributieplatformen te kunnen aangeven dat presales van toepassing is. Hier is overleg over geweest met Editeur. De gedachtengang van Editeur is dat presales altijd van toepassing is, tenzij expliciet wordt aangegeven dat presales NIET van toepassing is. Dat presales niet van toepassing is kan worden aangegeven met een embargodatum dmv MarketPublishingStatus en MarketDateRole. CB heeft deze functionaliteit inmiddels gebouwd en opgeleverd. Uit een review van het ONIX 3.0 Werkgroep document is gebleken dat we deze velden tot dusver nog niet in gebruik hadden genomen. Dat is inmiddels aangepast in Werkgroep document. Huurprijzen Het is sinds kort mogelijk om ebooks die online beschikbaar worden gesteld voor verhuur aan te bieden. Hiervoor faciliteert CB 9 verschillende verhuurtermijnen, uitgedrukt in aantal dagen, en variërend tussen 1 dag en 730 dagen (2 jaar). De huurtermijnen worden aangegeven in de PriceConditionComposite. Bookshelf CB heeft voor de GEU (Groep Educatieve Uitgevers) een platform ontwikkeld waarop zij digitale studieboeken kunnen plaatsen die interactief gebruikt kunnen worden. Het is mogelijk om titels alleen bij Bookshelf aan te bieden maar ook via webshops bij Bookshelf aan te bieden. Het aanmelden van een titel bij Bookshelf kan via ONIX 3.0 plaatsvinden. Als een titel via een webshop bij Bookshelf kan worden aangeboden wordt dit door CB ook aan de webshop doorgegeven in het ONIX 3.0 bericht. ONIX 3.0 bericht voor eigenaren CB heeft een ONIX 3.0 bericht ontwikkeld dat de volledige ProductRecords bevat van alle titels van de uitgever zoals die in de CB-systemen aanwezig zijn. De uitgevers kunnen dit bericht gebruiken om hun gegevens te vergelijken met die van CB en het eindresultaat van de verwerking van het inkomende ONIX bericht te controleren. Tevens kunnen ze dit bericht gebruiken om bepaalde gegevens die CB toevoegt aan het Productrecord in te lezen, zoals formaten en gewichten, en de status Verschenen die CB toekent als de uitgever zijn vrijgaveakkoord heeft gegeven en de voorraad is ingeslagen. De betekenis en de achtergrond van de verschillende gegevens wordt nog uitgewerkt in een specifieke handleiding voor dit bericht. Het ONIX 3.0 bericht voor eigenaren gaat het ARTICL bericht in Digicom formaat, dat per wordt uitgefaseerd, vervangen. 6. Nieuwe functionaliteit ONIX ten opzichte van ONIX 3.0.0: wat is het, wat is handig/wenselijk voor ons, wat nemen we over in het Werkgroep document

4 Margot heeft de verschillen tussen ONIX en ONIX bestudeerd en daar een tweetal onderwerpen uitgelicht die naar haar mening onderbelicht zijn in de eerdere discussies over ONIX In ONIX zijn in diverse composites zoals titelgegevens, reeksvermelding en auteursvermeldingen extra tags toegevoegd waarmee uitgevers kunnen aangeven wat hun voorkeurvolgorde is om de titelmetadata te presenteren op de websites van webshops. Bij de officiële registratie van het ISBN moet Bureau ISBN zich houden aan de bibliografische standaard. Dit komt niet altijd overeen met hoe de uitgevers het zelf graag zien. CB heeft de uitgevers begin 2011 de beschikking gegeven over een commercieel titelveld waarin zij de titel kunnen neerzetten zoals zij hem graag gepresenteerd willen zien. Blijkbaar speelt dit probleem international waardoor dit binnen ONIX 3.0 ook mogelijk is gemaakt. Willen wij die velden overnemen? Huub en Jacqueline stellen dat het commercieel titelveld niet bekend is bij medewerkers van de binnendiensten van uitgevers, niet actief gebruikt wordt, en niet wordt overgenomen door webwinkels. Het commercieel titelveld is blijkbaar al een brug te ver. Er is nog nauwelijks een bewustzijn bij de medewerkers van uitgeverijen dat de presentatie van gegevens op de titelpagina en titelmetadata van invloed kunnen zijn op de verkopen. Dan zijn deze nieuwe mogelijkheden in ONIX 3.0 wel tien bruggen te ver op dit moment. Laat CB eerst maar eens werken aan een actieplan om het commercieel titelveld goed in de markt te zetten. Deze nieuwe mogelijkheden worden vooralsnog niet in gebruik genomen. Tweede onderwerp is de nieuwe mogelijkheid om in het Block PublishingDetail en in het Block ProductSupply een extra vermelding van een contactadres op te nemen die niet de uitgever is maar waar een klant terecht kan om informatie over het product. Hier wordt ter vergadering geen besluit over genomen. 7. Nieuwe functionaliteit Issue 21 en 22 van de ONIX codelijsten en voorstellen voor issue 23 en 24 Issue 21 Codelijst 2: waarde 31 wordt aanvaard Codelijst 26/27 waarde 99, Thema qualifier, wordt aanvaard. Frans Cladder is door KVB en ONUB doorverwezen naar Annika Codelijst 64: Waarom is er verschil gemaakt tussen Out of print en permanently withdrawn from sale? Nicole herinnert zich dat hier iets over gezegd is op de London Book fair en zoekt dit uit Issue 22: Codelijst 24: Codelijst 45: Codelijst 51: Codelijst 158: Issue 23: waarde 11 voor het weergeven van afzonderlijke tracks voor luisterboeken wordt aanvaard. Een track wordt gebruikt als navigatiehulpmiddel waardes 14 en 16 worden aanvaard waarde 31 has alternative in different market, wordt aanvaard License: hier wordt over gediscussieerd, maar besloten wordt om deze nog niet te aanvaarden omdat er bij staat dat het een tijdelijke waarde is om de overgang naar ONIX te overbruggen. We kunnen dan beter de definitieve waarde uit ONIX overnemen t.z.t.

5 Codelijst 17: contributor role, worden de nieuwe waardes voor promotor en copromotor aanvaard Codelijst 175: ProductFormdetail, de nieuwe waardes worden aanvaard Naar aanleiding van het punt codelijsten wordt door Nicole opgemerkt dat de ONIX Werkgroep 2 x per jaar bij elkaar komt terwijl er nu 4 x per jaar nieuwe codelijsten worden gepubliceerd. Dat maakt het handig om in het ONIX 3.0 Werkgroep document te vermelden tot welke issue van de codelijsten het document is bijgewerkt. 8. Uitfasering ONIX 2.1 en implementatie ONIX 3.0: status-update Koninklijke Bibliotheek: OCLC is nog niet over, is bezig met de implementatie maar loopt tegen problemen aan. E-webshops: is volledig over op ONIX 3.0 VBK Uitgevers: nog niet begonnen aan ONIX 3.0 icontact: heeft ONIX 3.0 geïmplementeerd voor webshops van VBK en eigen webshops Lannoo Belgie: is aan het testen met CB WPG: moet opnieuw om de tafel met hun softwareleverancier Klopotek voor de mapping van een aantal door CB verplichte gegevens die zij niet hebben geimplementeerd Zwjisen: loopt tegen problemen aan omdat niet alle door CB verplichte gegevens worden onderhouden in Bestmate Boek Trust en Boek.nl: ondersteunen ONIX 2.1 en ONIX 3.0 Van Haren Publishing: gaat binnenkort beginnen met ONIX 3.0 Meta4Books: kan vanaf november titelgegevens exporteren in ONIX 3.0 formaat CB: is over op ONIX 3.0 voor het importeren en exporteren van titelmetadata. ONIX 2.1 wordt per uitgefaseerd. Digitalis en Biblioscope: heeft niets hierover te melden 9. Rondvraag Jozef Verhoeven van Lannoo Belgie vraagt waarom CB geen verwerking heeft om content bij de uitgever op te halen aan de hand van een linkje dat wordt meegegeven in het ONIX 3.0 bericht waarmee CB gegevens inleest. De bestaande infrastructuur van het CB voorziet niet in deze mogelijkheid. Het zal nogal wat voeten in aarde hebben om deze mogelijkheid te bouwen. Jozef geeft aan dat het voordeel hiervan is dat er niet steeds weercontent over de lijn hoeft. In theorie wordt het dan zelfs mogelijk dat de content gehost blijft bij de uitgever en dat CB deze niet zelf host, maar aan de webwinkel een linkje van de uitgever doorgeeft waarmee de webwinkel de content kan benaderen. Kurt Roeckx van e-webshops.be heeft last van flapteksten die voorkomen in het ONIX 3.0 bericht en die geen goed HTML zijn. CB valideert de flapteksten niet. Huub merkt op dat inputvalidatie steeds belangrijker wordt in de keten. Kurt Roeckx heeft enige tijd geleden geconstateerd dat CB uit de algemene ONIX 3.0 specificaties van Editeur de opbouw van de Territory Composite verkeerd heeft geinterepreteerd. Dat is nagevraagd bij Editeur en ook bevestigd door Editeur. CB geeft nu alleen Countries Excluded door terwijl dit is bedoeld in verhouding tot Territories of Regions Included. Kurt vraagt wanneer CB dit gaat aanpassen. Deze bevinding wordt in de komende sprint of in de sprint daarna (dwz binnen 6 weken) opgepakt.

6 10. Datum volgende vergadering De volgende vergadering is gepland op 27 maart 2014 in het Huis van het Boek, Antwerpen, om 13:30.

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen

Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen Verslag vergadering ONIX werkgroep Nederland en Vlaanderen 2 oktober 2008 Aanwezig Jef Maes Boekenbank Annika Buysse Boekenbank Marc Nuijten Boekenbank Adriaan Lemmen Koninklijke Bibliotheek (Nederland)

Nadere informatie

Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013

Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013 Notulen Onix Werkgroep Nederland Vlaanderen 28 maart 2013 Aanwezigen Frans Cladder Wim Borgers Jan Driesen Margot Kersaan Nicole van Wijhe Erik-Jan Bulthuis Kurt Roeckx Huub van de Pol Adriaan Lemmen Annika

Nadere informatie

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Aanwezigen: Emiel van Bockel (CB, voorzitter), Tine Philips (Meta4Books), Huub van de Pol (Icontact), Sigrid Vlaemynck

Nadere informatie

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen 30 april 2014 (CB Culemborg)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen 30 april 2014 (CB Culemborg) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen 30 april 2014 (CB Culemborg) Aanwezig: Susan Derksen (WPG Uitgevers), Kees Booms (Pearson Benelux), Adriaan Lemmen (KB), Yvonne van der Steen (KB), Jozef

Nadere informatie

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 1 oktober 2014 (Huis van het Boek)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 1 oktober 2014 (Huis van het Boek) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 1 oktober 2014 (Huis van het Boek) Aanwezigen: Tine Philips (Meta4Books voorzitterschap), Hetty Liewerink (CB), Jozef Verhoeven (Uitgeverij Lannoo),

Nadere informatie

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening

E-book distributie in Nederland. Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening E-book distributie in Nederland Inzicht in de markt van e-book verkoop én verhuur & uitlening Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 28 november 2012 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Afmeldingen: Ann Bruyneel (Tite Live), Jozef Verhoeven (Lannoo), Femke Santema (Abecon) Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Afmeldingen: Ann Bruyneel (Tite Live), Jozef Verhoeven (Lannoo), Femke Santema (Abecon) Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Verslag ONIX Tech Groep 29 februari 2016 Lokatie:CB Voorzitter: Emiel van Bockel Notulist: Margot Kersaan Deelnemers: Asja de Kruijf (Bol.com), Tibor Kuijs (Overamstel), Liesbeth Aaldijk (ECI), Maartje

Nadere informatie

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Bookshelf Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 5 juli november 2013 2012 1 Over CB Opgericht 1871 Eigendom

Nadere informatie

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Aanwezig Jurgen Pletinckx (Azur) Sabine Willems (Ballon Media) Margot Kersaan (CB) Jozef Verhoeven (Lannoo) Gino Roesem (Libridis Groep) Bart Pinceel

Nadere informatie

Communicatie. Digitale. gebruikershandleiding

Communicatie. Digitale. gebruikershandleiding gebruikershandleiding Digitale Communicatie Informatie over o.a. Aanleveren artikelgegevens via ONIX 3.0.2 Versie 2.4 30-06-2016 Auteur: Margot Kersaan, CB Schema s: Niels Verkaart, Verkaart Automatisering

Nadere informatie

Metadata in het boekenvak. Huub van de Pol Icontact BV

Metadata in het boekenvak. Huub van de Pol Icontact BV Metadata in het boekenvak Huub van de Pol Icontact BV Vroeger had een uitgeverij verkopers nodig, tegenwoordig is dat metadata Het belang van metadata in het boekenvak Huub van de Pol? Oprichter Icontact

Nadere informatie

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE

META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE META4BOOKS METADATA IN EEN NIEUW JASJE Meta4Books: inleiding 1 januari 2000 Bestellingen Titelinformatie Meta4Books: inleiding 12 mei 2011 Metadata Meta4Books: inleiding METADATA: een definitie Metadata

Nadere informatie

~ 1 ~gebruikershandleiding. Digitale. Communicatie. ONIX 3.0 bericht voor eigenaren. Versie 3.1 ONIX 3.0.2. 2 mei 2015 Auteur: Margot Kersaan

~ 1 ~gebruikershandleiding. Digitale. Communicatie. ONIX 3.0 bericht voor eigenaren. Versie 3.1 ONIX 3.0.2. 2 mei 2015 Auteur: Margot Kersaan ~ 1 ~gebruikershandleiding Digitale Communicatie ONIX 3.0 bericht voor eigenaren Versie 3.1 ONIX 3.0.2. 2 mei 2015 Auteur: Margot Kersaan 1 Wijzigingen in versie 2.0 Uitleg UnnamedPersons composite toegevoegd

Nadere informatie

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Blended Learning in het het hoger onderwijs 14 april 2015 Susan Breeuwsma, manager digitale media Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012

Nadere informatie

Ontwikkelingen in e-book distributie

Ontwikkelingen in e-book distributie Ontwikkelingen in e-book distributie Status update en ontwikkelingen in e-book distributie Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012 2 april 2013 Agenda 14.00 Opening en status update Mathijs

Nadere informatie

Communicatie. Digitale. gebruikershandleiding

Communicatie. Digitale. gebruikershandleiding gebruikershandleiding Digitale Communicatie Informatie over o.a. Aanleveren artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.1 ONIX 3.0.2. 02-05-2015 Auteur: Margot Kersaan, CB Schema s: Niels Verkaart, Verkaart

Nadere informatie

CB Online. E-books. gebruikershandleiding

CB Online. E-books. gebruikershandleiding gebruikershandleiding E-books CB Online Informatie over o.a. Aanmelden e-books Uploaden e-books Onderhouden e-books E-books aanmelden voor externe distributieplatforms. Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2.

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVERLEG REFERENTIEDATABANK GBP. 8 december 2016

GEBRUIKERSOVERLEG REFERENTIEDATABANK GBP. 8 december 2016 GEBRUIKERSOVERLEG REFERENTIEDATABANK GBP 8 december 2016 DEEL 1 Gereglementeerde Boekenprijs Algemeen (volgens decreet) OPGELET Het decreet is goedgekeurd, maar bepaalde onderdelen van de praktische implementatie

Nadere informatie

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen Donderdag 8 oktober 2015 (Huis van het Boek)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen Donderdag 8 oktober 2015 (Huis van het Boek) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen Donderdag 8 oktober 2015 (Huis van het Boek) Aanwezigen: Tine Philips (Meta4Books voorzitterschap), Emiel van Bockel (CB), Margot Kersaan (CB), Gwen Celis

Nadere informatie

gebruikershandleiding Digitale Communicatie

gebruikershandleiding Digitale Communicatie gebruikershandleiding Digitale Communicatie Uitgaande artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.1 ONIX 3.0.2. 2 mei 2015 Wijzigingen in versie 1.2 Fouten in diverse tags hersteld Uitleg bibliografische en

Nadere informatie

gebruikershandleiding Uitgeverij CB Online 2.0 Informatie over o.a. Assortimentsbeheer Commercieel aanmelden e-books Muteren e-books Meldingen

gebruikershandleiding Uitgeverij CB Online 2.0 Informatie over o.a. Assortimentsbeheer Commercieel aanmelden e-books Muteren e-books Meldingen gebruikershandleiding Uitgeverij CB Online 2.0 Informatie over o.a. Assortimentsbeheer Commercieel aanmelden e-books Muteren e-books Meldingen Inhoudsopgave 1. Algemene help 4 1.1. Algemene informatie

Nadere informatie

Toekomstige plannen CB. Tweede en derde kwartaal 2013

Toekomstige plannen CB. Tweede en derde kwartaal 2013 Toekomstige plannen CB Tweede en derde kwartaal 2013 Hans Erik-Jan Willem Bulthuis, Cortenraad, Productmanager directeur Digitale Diensten 22 april november 2013 2012 1 Agenda Nieuwe retailers Samsung

Nadere informatie

gebruikershandleiding Digitale Communicatie Uitgaande artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.0 ONIX 3.0.2.

gebruikershandleiding Digitale Communicatie Uitgaande artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.0 ONIX 3.0.2. gebruikershandleiding Digitale Communicatie Uitgaande artikelgegevens via ONIX 3.0 Versie 2.0 ONIX 3.0.2. Wijzigingen in versie 1.2 Fouten in diverse tags hersteld Uitleg bibliografische en commerciële

Nadere informatie

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet.

E-books: de verhalen achter de cijfers. De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. E-books: de verhalen achter de cijfers De laatste cijfers voor Nederland en Vlaanderen. Wat die zeggen. En wat vooral niet. Hans Timo Boezeman, Willem Cortenraad, sales accountmanager directeur digitale

Nadere informatie

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015

METADATA IN EEN NIEUW JASJE. Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 METADATA IN EEN NIEUW JASJE Universiteit Antwerpen Vrijdag 20 maart 2015 Meta4books Meta4Books ITafdeling Promotieafdeling Kenniscentrum Beroepsverenigingen: V.V.B. V.U.V. V.B.I. Algemene Vergadering Raad

Nadere informatie

Boekenbank Onix 2.1. - CSV ProductAvailability. Voorraadcode

Boekenbank Onix 2.1. - CSV ProductAvailability. Voorraadcode Boekenbank Onix 2.1. - CSV ProductAvailability PA Omschrijving Vertaling Artikelstatus CSV Artikelstatus Voorraadcode Omschrijving Voorraadcode Bestel baar Icoo voor ntje boekh andel Verschijningsdatum

Nadere informatie

Uw nieuwe titels en acties aanmelden voor Coming Soon gaat gemakkelijk via CB Online Uitgever. U kiest zelf welke titels u aanmeldt en voegt zelf

Uw nieuwe titels en acties aanmelden voor Coming Soon gaat gemakkelijk via CB Online Uitgever. U kiest zelf welke titels u aanmeldt en voegt zelf Uw nieuwe titels en acties aanmelden voor Coming Soon gaat gemakkelijk via CB Online Uitgever. U kiest zelf welke titels u aanmeldt en voegt zelf promotionele informatie toe. Coming Soon omvat vooral alles

Nadere informatie

Digitale ontwikkelingen in het boekenvak

Digitale ontwikkelingen in het boekenvak Digitale ontwikkelingen in het boekenvak Susan Breeuwsma Agenda E-books Metadata CB Online Analytics Digitale ontwikkelingen in het boekenvak E-books 20/20 Frankfurter Een Buchmesse scherpe visie 2017

Nadere informatie

CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY WOOCOMMERCE HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 6 OKTOBER 2015 INTRODUCTIE Een WooCommerce webshop is geïntegreerd als een plugin in een WordPress website en bestaat uit de volgende onderdelen: WooCommerce

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Bestuur per 31/21/2013: Algemene Vergadering - Vennoten Koen De Meester (VVB) Martine Carron (VUV) Frank Libeer (VBI) Katrien Peenen Bestuur per 31/12/2013: AV en Raad van Bestuur

Nadere informatie

Content in contekst Waarde toevoegen met epub3

Content in contekst Waarde toevoegen met epub3 Content in contekst Waarde toevoegen met epub3 Nationale kennisdag voor innovatief publiceren 23 april 2015 Susan Breeuwsma, manager digitale media Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012 1

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Wordpress is een Content Management Systeem (CMS) dat oorspronkelijk is opgezet als weblog.

Wordpress is een Content Management Systeem (CMS) dat oorspronkelijk is opgezet als weblog. Hand-out WORDPRESS Wordpress is een Content Management Systeem (CMS) dat oorspronkelijk is opgezet als weblog. Inmiddels is het uitgegroeid tot een volwaardig CMS waarmee complete websites worden gebouwd,

Nadere informatie

Handleiding Melkvee Connect

Handleiding Melkvee Connect Handleiding Melkvee Connect Inhoudsopgave 1. Wat kun je ermee en hoe werkt het?... 1 2. Je eigen account bewerken... 2 3. Deelnemen aan een netwerk... 4 4. Een netwerk starten... 6 5. Nieuwsberichten plaatsen...

Nadere informatie

Handleiding Shell Card Online Conversie

Handleiding Shell Card Online Conversie Handleiding Shell Card Online Conversie Datum 28 december 2012 Auteur Ruud van Huizen Versie 2.3 Handleiding_Shell_Online_conversie_v2.3 Pagina 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft het opzetten en converteren

Nadere informatie

META4BOOKS - CB. Onix-Werkgroep 28 maart 2013

META4BOOKS - CB. Onix-Werkgroep 28 maart 2013 META4BOOKS - CB Onix-Werkgroep 28 maart 2013 Agenda 1. Vaststellen agendapunten 2. Notulen van de vorige bijeenkomst (4 oktober 2012) a) Update status ISTC b) Update status ISNI c) 3. International Steering

Nadere informatie

E-books: trends en ontwikkelingen

E-books: trends en ontwikkelingen E-books: trends en ontwikkelingen Frankfurter Buchmesse 14 oktober 2015 Hans Susan Willem Breeuwsma Cortenraad, directeur 22 Business november development 2012 media & digitale diensten E-books in het

Nadere informatie

In de Overeenkomst Centraal Depot zijn de volgende minimale handelsmarges overeengekomen:

In de Overeenkomst Centraal Depot zijn de volgende minimale handelsmarges overeengekomen: Uitgeverij Digitalis Tarieven 1 Algemeen De hierna genoemde tarieven zijn van toepassing op de dienstverlening van Uitgeverij Digitalis voor uitgevers die voor de distributie van uitgaven gebruik maken

Nadere informatie

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding E-crown Communicatieplatform - Gebruikershandleiding Inhoud 1. Wordpress multisite 2. Content beheer a. Content types b. Speciale content c. Publiceren, wachtend op review en concept d. Content sorteren

Nadere informatie

CB Online. uitgeverij. gebruikershandleiding

CB Online. uitgeverij. gebruikershandleiding gebruikershandleiding uitgeverij CB Online Informatie over o.a. ISBN Assortiment Promotionele gegevens Orderinvoer Ordermanagement Retouren Afspraken Systeem Compacte Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Algemene

Nadere informatie

Verslag. Onderwerp: Werkgroep Koppelvlak Jeugdzorg (CORV) Datum: 15 september 2015 Van: Tjerk Venrooy, Arjan Kloosterboer Aan: leden werkgroep Cc.

Verslag. Onderwerp: Werkgroep Koppelvlak Jeugdzorg (CORV) Datum: 15 september 2015 Van: Tjerk Venrooy, Arjan Kloosterboer Aan: leden werkgroep Cc. Verslag Onderwerp: Werkgroep Koppelvlak Jeugdzorg (CORV) Datum: 15 september 2015 Van: Tjerk Venrooy, Arjan Kloosterboer Aan: leden werkgroep Cc.: - Tjerk heet iedereen van harte welkom in deze bijeenkomst

Nadere informatie

Handleiding upc artbox

Handleiding upc artbox Handleiding upc artbox Doel artbox Artbox is een hulpmiddel voor het beheren van origineel artwork. Dit kunnen teksten, opgemaakte documenten, video, audio, banners, etc. zijn. Hoe werkt het Het begint

Nadere informatie

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072

Verslagen maken. Feenstra & Houter. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/75072 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Feenstra & Houter 15 april 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/75072 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time)

Icoon/Icon Betekenis Description. Change scheduling Online. Gaat offline op (datum/tijd) Online. Going offline on (date/time) Algemeen/General Gepubliceerd maar gewijzigd Published but changed Meer acties op geselecteerde content More actions on selected content Gepubliceerd en niet gewijzigd Published and not changed Terugdraaien

Nadere informatie

PostNL Checkout SEOshop handleiding

PostNL Checkout SEOshop handleiding PostNL Checkout SEOshop handleiding PostNL Checkout SEOshop handleiding Datum Versie 26 februari 2013 V3.0 Inhoudsopgave 1 PostNL Checkout 3 1.1 PostNL Checkout en MijnPakket.nl 3 1.2 SEOShop en PostNL

Nadere informatie

Hoe deze te bereiken:

Hoe deze te bereiken: - De ONIX-Editor is dé koppeling tussen Medialog en het web. Vanuit de ONIX-editor, die nu geïntegreerd is in Medialog, is het mogelijk om artikelen vanuit Medialog op het web zichtbaar te maken: - Artikelen

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

INSTRUCTIE COMSCORE TAGS IMPLEMENTEREN

INSTRUCTIE COMSCORE TAGS IMPLEMENTEREN INSTRUCTIE COMSCORE TAGS IMPLEMENTEREN AAN VAN ONDERWERP DATUM Deelnemers NOBO Andries de Jonge / Menno Hagen Implementatie van NOBO-tags Najaar 2016 DOEL: Implementatie NOBO-tags in app s /website Beste

Nadere informatie

handleiding stip website

handleiding stip website handleiding stip website Ontwerp en realisatie website Ontwerpgroep Lale www.lale.n Inhoud - Inloggen CMS - Overzicht Dashbord en toegang tot andere Stip websites - Overzicht Homepage 4- Plaatsen en bewerken

Nadere informatie

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE Na het bekijken van de aangeleverde.psd bestanden, blijkt er nog veel onduidelijkheden over de functionaliteit van de website. Met name wat de elementen zijn en de

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

CB Online. E-books. gebruikershandleiding

CB Online. E-books. gebruikershandleiding gebruikershandleiding E-books CB Online Informatie over o.a. Aanmelden e-books Uploaden e-books Onderhouden e-books E-books aanmelden voor externe distributieplatforms. Versie 3.2 Datum: 4-1-2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Swhite bvba Frankrijklei 104 bus 3.1 2000 Antwerpen. support@flux.be flux.be. Flux webdesign. Versie 1.0.2

Swhite bvba Frankrijklei 104 bus 3.1 2000 Antwerpen. support@flux.be flux.be. Flux webdesign. Versie 1.0.2 Swhite bvba Frankrijklei 104 bus 3.1 2000 Antwerpen support@flux.be flux.be Flux webdesign Versie 1.0.2 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Starten... 3 3. Menu... 4 4. Pagina s... 5 4.1. Bewerk de pagina...5

Nadere informatie

REALISEER WEBSITES VOORTAAN MET GEMAK SiteGemak, webleverancier voor de creatieve industrie

REALISEER WEBSITES VOORTAAN MET GEMAK SiteGemak, webleverancier voor de creatieve industrie REALISEER WEBSITES VOORTAAN MET GEMAK SiteGemak, webleverancier voor de creatieve industrie online media De creatieve industrie wordt in toenemende mate succesvol uitgedaagd om prachtige websites vorm

Nadere informatie

Handleiding. Implementatie MultiSafepay in SEOshop

Handleiding. Implementatie MultiSafepay in SEOshop Handleiding Implementatie MultiSafepay in SEOshop 1) Via de website van MultiSafepay (www.multisafepay.com) meldt u zich aan voor een zakelijk account. Wanneer u dit gedaan heeft ontvangt u een mail met

Nadere informatie

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +...

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... Handleiding Google+ Inhoud V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +..... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... 7 3 F O T O S B E K I J K E N... 14

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Handleiding P2Go upload

Handleiding P2Go upload 24-11-2016 Handleiding P2Go upload In deze handleiding worden het volgende onderwerp besproken: 1. P2Go upload 1. Uitleg P2Go upload Wilt u graag een willekeurige video vanaf uw eigen computer/laptop toevoegen

Nadere informatie

Zodra er toernooi informatie bekend is en afgestemd is met de trainer(s), moet deze info in de Agenda van de website van Hantei worden ingevoerd.

Zodra er toernooi informatie bekend is en afgestemd is met de trainer(s), moet deze info in de Agenda van de website van Hantei worden ingevoerd. Handleiding: Aanmaken toernooi website Hantei I. Inleiding Zodra er toernooi informatie bekend is en afgestemd is met de trainer(s), moet deze info in de Agenda van de website van Hantei worden ingevoerd.

Nadere informatie

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY WORDPRESS HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 4 APRIL 2015 INTRODUCTIE Een WordPress website bestaat onder anderen uit de volgende onderdelen: Berichten Pagina s Producten Categorieën Menu s Al deze

Nadere informatie

Handleiding. MediaHub

Handleiding. MediaHub Handleiding MediaHub Aan: OLON Van: Erwin Veldhuizen (DGtv) Versie: 1.0 Datum: september 2012 1 OLON MediaHub De OLON MediaHub is een systeem voor de verzameling en distributie van digitale content van

Nadere informatie

CB Online. E-books. gebruikershandleiding

CB Online. E-books. gebruikershandleiding gebruikershandleiding E-books CB Online Informatie over o.a. Aanmelden e-books Uploaden e-books Onderhouden e-books E-books aanmelden voor externe distributieplatforms. Versie 2.9 Datum: 126-11-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE INHOUDSOPGAVE Definities... 3 Aanmelden... 4 Inloggen op je eigen account (LEERKRACHT)... 4 Je gegevens wijzigen... 5 Aanmelden voor deelname aan een opdracht... 6 Een Inzendpagina

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

CB Online. E-books. gebruikershandleiding

CB Online. E-books. gebruikershandleiding gebruikershandleiding E-books CB Online Informatie over o.a. Aanmelden e-books Uploaden e-books Onderhouden e-books E-books aanmelden voor externe distributieplatforms. Versie 2.5 Datum: 2-4-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Logistieke Diensten

Ontwikkelingen in Logistieke Diensten Ontwikkelingen in Logistieke Diensten Update Frankfurter Buchmesse Robbert Schuurmans Commercieel Manager Business Unit Media Frankfurt, 19 oktober 2016 Onderwerpen Boekenbarometer Q3 2016 POD dienstverlening

Nadere informatie

Aan de slag met IVZO.net

Aan de slag met IVZO.net Aan de slag met IVZO.net Inhoud Wat is IVZO.net?...1 Account aanmaken... 1 Stap 1: voor de eerste keer aanmelden... 1 Stap 2: profiel invullen... 3 Mijn dashboard... 3 Taakondersteuning voor uw thema...

Nadere informatie

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports)

Rapporten. Labels en Rapporten in Atlantis 1. Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Labels en Rapporten in Atlantis 1 Atlantis heeft twee manieren om output te genereren: 1. labels 2. rapporten (reports) Rapporten Een rapport is eigenlijk altijd een tekst bestand, die vorm wordt gegeven

Nadere informatie

Content management & Archiveren Observation

Content management & Archiveren Observation Content management & Archiveren Observation Gaby van Houwelingen Anouck Karsdorp Carlo Smit Bo Dahler Inleiding Alle teamleden zullen zich aan dit plan moeten houden om alles op een overzichtelijke manier

Nadere informatie

Compacte dienstverlening voor uitgeverijen

Compacte dienstverlening voor uitgeverijen Compacte dienstverlening voor uitgeverijen Wilt u in de etalage bij 2500 (internet)boekhandels? Serieus uitgeven tegen een voordelig starterstarief? En ondersteuning in administratie en informatie? Dan

Nadere informatie

Notulen van dinsdag 14 februari 2006

Notulen van dinsdag 14 februari 2006 Notulen van dinsdag 14 februari 2006 Softwareproject MassAnalyst Aanwezig: Michel, Marilou, Steven, Joris, Roeland, Albert Jan, Marnix, Arne. Afwezig: Taco. De punten komen niet helemaal overeen met de

Nadere informatie

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014 Handleiding Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Nieuw domein... 2 2.1 Vergeet niet uw nieuwe domein te verifieren...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE,

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, CLOSED SOURCE CMSEN Versie: 2.0 Dit onderzoek betreft de zoekmachine vriendelijkheid van commerciële CMS-systemen, m.a.w. systemen waar de

Nadere informatie

Vernieuwingen verwerken in EBSCONET

Vernieuwingen verwerken in EBSCONET Vernieuwingen verwerken in EBSCONET Vernieuwingstypes in EBSCONET EBSCONET biedt twee manieren om de titels en pakketten die u via EBSCO afneemt te vernieuwen: Het grootste gedeelte van uw vernieuwingen

Nadere informatie

XML/JSON vacaturefeeds

XML/JSON vacaturefeeds Tangram Internet Services: XML/JSON vacaturefeeds Uitleg en voorwaarden gebruik Tangram XML/JSON vacaturefeeds Datum: 18.10.2012 Versie: 1.0 Tangram biedt geavanceerde Internet Services die naadloos aansluiten

Nadere informatie

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht

Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Notulen SCALE vergadering 19 mei 2005, UMC Utrecht Aanwezig M. Alers (MA), P. Bloemendaal (PB) (voorzitter), F. Diepmaat (FD), M. Doets (MD), S.Eggermont(SE), A. de Man (AdM), M. Quaak (MQ) (notulen),

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

- - De ONIX-Editor opstarten

- - De ONIX-Editor opstarten - - De ONIX-Editor is dé koppeling tussen Medialog en het web. Vanuit de ONIX-editor, die nu naast Medialog kan opgestart worden, is het mogelijk om artikelen uit Medialog op het web zichtbaar te maken:

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie

BrandDeli Toetsenbordweg 26 1033 MZ Amsterdam Branddeli.nl

BrandDeli Toetsenbordweg 26 1033 MZ Amsterdam Branddeli.nl Online Aanleverspecificaties 2015 Inhoud 1. Online video (pre-roll en mid-roll) 2. Standaard Display formaten 3. Rich Media formaten 4. Aanleveren materiaal 1. Online Video (Pre-roll en Mid-roll) Streaming

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Concept. Google Sites Handleiding

Concept. Google Sites Handleiding Google Sites Handleiding Inhoud Inleiding... 1 Handleiding... 2 Aanmaken Google Site... 2 Aanpassen uiterlijk Google Site... 3 Configureren Google Site... 3 Uitnodigen mede eigenaren, bijdragers en kijkers...

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Handleiding Webshopimporter

Handleiding Webshopimporter Handleiding Webshopimporter Waarom dropshippen via Webshopimporter? Heeft u een Seoshop webwinkel en wilt u de producten van een leverancier aanbieden via uw eigen webshop? Met webshopimporter kunt u gemakkelijk

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave Meest gestelde vragen en antwoorden Inhoudsopgave Door wie is Taxatieweb gebouwd?... 2 Voor wie is Taxatieweb beschikbaar?... 2 Hoe moet ik dit programma op mijn PC installeren?... 2 Waarom hoef ik nu

Nadere informatie

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s

WEBSITE-Content.Web RESULTS! Not just websites s AGENDA Kennismaking TeamForce Web Solutions Een nieuwe website Doel Wensen voor uw website Creatief ontwerp Structuur van de website Inrichten van Content.Web Vulwerkzaamheden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN

WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN WORDPRESS TRAINING: 1. AANMELDEN 1.a Hoe meld ik mij aan? U kunt zich aanmelden door uw domeinnaam gevolgd door /wp-admin te openen in uw browser. Ga naar internet en type (bijvoorbeeld) URL: http://www.uwdomeinnaam.nl/wp-admin

Nadere informatie