BELEIDSPLAN TECS INTERNATIONAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2014-2015 TECS INTERNATIONAL"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN van de Stichting TECS INTERNATIONAL te HAARLEM

2 INHOUDSOPGAVE 1. Structuur van de stichting 1.1. Visie en missie 1.2. Werkwijze 1.3. Bestuur en team 2. Doelgroepen en Strategie 2.1. Kleinschalige projecten en goede doelen 2.2. Focus op duurzaamheid 2.3. Focus op lokaal draagvlak 2.4. Noodhulp en preventie 2.5. ANBI 2.6. ICT 3. Projecten 2014 en Water Kinderen Vrouwen 3.2. Fundraising en overhead Vrienden van TECS: de bron Sponsoring van bedrijfsmiddelen: donaties in natura TECS Art Gallery Partnering en Crowdfunding 4. SWOT 5. Communicatieplan 6. Toekomstperspectief 6.1. Doelgroepen 6.2. Concurrentiepositie 7. Bijlagen 1

3 1. STRUCTUUR VAN DE STICHTING 1.1. Visie en missie Met het motto delen is vermenigvuldigen zet TECS zich in om de te verbeteren. Wij helpen kleinschalige lokale projecten binnen de thema s Water, Kinderen, Vrouwen Werkwijze TECS werkt met (al dan niet eigen) projecten binnen de thema s Water, Kinderen en Vrouwen en fungeert daarbij als matchmaker tussen bedrijven en passende projecten. Om de geldstromen zuiver te houden en transparantie te garanderen, wordt het 100% principe toegepast: de gift aan een specifiek project komt volledig ten goede aan dat project. De operationele kosten (overhead) worden gedekt door sponsoring in natura en donaties aan de stichting Bestuur en Team De actuele samenstelling van het bestuur en van het TECS team is te vinden op de website. Bestuursleden en het team vrijwilligers verlenen hun diensten onbezoldigd. Vrijwilligers die via het UWV of VWC instromen kunnen hun functie binnen TECS gebruiken als springplank naar een betaalde baan. TECS begeleidt en traint mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een re- integratie traject, al dan niet in overleg met een externe of UWV coach. TECS beschouwt dit als onderdeel van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit draagt tevens bij aan vergroting van het maatschappelijk bewustzijn aangaande ontwikkelingshulp. 2. DOELGROEPEN EN STRATEGIE 2.1. Kleinschalige projecten en goede doelen Voor kleinschalige, lokale (ontwikkelings) projecten biedt TECS, naast fondswerving, projecthouders logistieke en administratieve ondersteuning. Dit wordt gedaan door projectondersteuning, rapportages en marketing trajecten, m.a.w. een praktische insteek bij de hulpverlening. TECS biedt een op maat gesneden end to end oplossing, en zoekt steeds een benadering waarbij iedereen in het traject datgene doet waar hij of zij het sterkst in is. De projecten worden gescreend op levensvatbaarheid, integriteit, praktische lokale kennis en draagvlak (betrokkenheid van de lokale bevolking). Zo nodig of op verzoek wordt de financiële onderbouwing van een project(plan) gecontroleerd door een onafhankelijk deskundige Focus op duurzaamheid Voor fundraising en partnering richt TECS zich met name op bedrijven en beroepsgroepen die als onderdeel van de Corporate Social Responsibility (CSR) een bijdrage willen leveren aan de Millennium 2015 doelstellingen. MVO- activiteiten, gekoppeld aan een thema (Water, Kinderen, Vrouwen) kunnen zo een integraal onderdeel van het merk, de corporate identity, worden. In landen waar TECS actief is en partners heeft kunnen kleinschalige projecten, vaak met sociale doelstellingen, geholpen worden om te starten. (zie ook ) 2.3. Focus op lokaal draagvlak Mensen willen weten wat er met hun gift gebeurt. Dit geldt voor terugkoppeling op financieel gebied, maar ook voor praktische resultaten. Voor elk project is belangrijk dat vooraf is geanalyseerd wat echt nodig is. Daarom hanteert TECS als voorwaarde, dat de lokale bevolking met het project uit de voeten kan en dit zelfstandig kan beheren en onderhouden. TECS blijft de voortgang volgen en koppelt regelmatig terug naar donateurs. Ook nadat het project is afgerond. 2

4 2.4. Noodhulp en Preventie Er bestaat een duidelijk verschil tussen preventie (ontwikkelingsprojecten) en noodhulp. TECS goede doelen zijn in eerste instantie preventief (ontwikkelingsprojecten), in tweede instantie proactief (zoals risicogebieden als Haiti, Bangladesh, Myanmar, Filipijnen). In alle gevallen werkt TECS met lokale partners en met bijvoorbeeld Youth with a Mission (YWAM), die direct teams kan inzetten ANBI Van de Belastingdienst heeft TECS per oprichtingsdatum de ANBI status toegekend gekregen. Een factsheet met fiscale voordelen bij giften aan een ANBI instelling is op de TECS website geplaatst. Een beknopte samenvatting van de ANBI publicatie is eveneens van de site te downloaden ICT Als ANBI instelling kan TECS gebruik maken van onder meer software via TechSoup. Via donaties in natura kunnen hardware en expertise fiscaal vriendelijk worden gesponsord (zie ). In 2014 wordt overgegaan op werken in de Cloud mbv Office PROJECTEN 2014 en Water Grondwater blijkt steeds vaker sterk vervuild te zijn, door onder meer arseen en fluor. Wereldwijd moeten steeds meer water- gerelateerde (vrouwen- en kinder- )projecten worden opgezet en gefinancierd. Levensreddende waterfilters kunnen in kwetsbare gebieden veilig worden opgeslagen zodat er altijd veilig drinkwater is. Men hoeft nooit te wachten op internationale hulp die vaak belemmerd wordt door beschadigde infrastructuur en minder sterke onderlinge communicatie tussen hulpverleningsorganisaties. Veilig drinkwater voor scholen in Bangladesh is zowel een water- als een kinderproject. Waterfilters voor Haïti en Noord- India blijven eveneens nodig Kinderen Elke 20 seconden sterft een kind aan de gevolgen van vervuild of besmet water en een op de negen mensen heeft geen schoon drinkwater. Projecten zijn Koken op Stoom in Oeganda - boardingschool voor weeskinderen en zonne- energie; Veilig drinkwater op scholen in Bangladesh - arseenfilter voor scholen en gezinnen in dorpen Vrouwen Het sterftecijfer van kinderen daalt significant als moeders onderwijs krijgen. Investeren in gezondheid, veiligheid en educatie van vrouwen heeft niet alleen effect op hun eigen gezin. Maar ook op dat van hun familie, hun directe en indirecte omgeving. Het kan een hele regio een economische impuls geven. Projecten zijn een educatieproject voor jonge meisjes in Nepal, en Vrouwen van Abayashram, waar misbruikte vrouwen worden opgevangen en begeleid naar hersteld terugkeer naar hun familie en/of in de maatschappij Fundraising en overhead - TECS 100% principe voor projecten Voor overhead houden de meeste goede doelen organisaties een percentage op giften in. Door de bedrijfsmiddelen en de operationele kosten te laten sponsoren door Vrienden van TECS en donaties In natura, kan TECS het 100% principe toepassen. Op deze wijze weten donateurs dat hun gift volledig naar het project gaat en zijn de kostenstructuren inzichtelijk en transparant. Het surplus van begrote projectfondsen vloeit door naar andere projecten. Met dit 100% principe wil TECS een duidelijk signaal afgeven binnen de goede doelen sector in Nederland. 3

5 Vrienden van TECS: de bron Om de operationele kosten te dekken kunnen particulieren en bedrijven met een maandelijkse of jaarlijkse gift Vriend worden. Voor de Vrienden van TECS bestaan verschillende incentives. Zie hiervoor de Vrienden van TECS factsheet Sponsoring van bedrijfsmiddelen: donaties in natura Verschillende organisaties stellen hun product(en) of tijd kosteloos beschikbaar. TECS staat open voor donaties van organisaties die hun overcapaciteit en/of expertise willen schenken, zodat de noodzakelijke bedrijfsmiddelen niet als overheadkosten ten laste van projectdonaties komen. Deze in natura sponsoring vertegenwoordigt veelal een bepaalde (markt)waarde die de sponsor jaarlijks fiscaal als gift kan opnemen in de aangifte TECS Art Gallery Via Peecho richt TECS een digitale Art Gallery in met door kunstenaars gedoneerde werken. Deze worden jaarlijks geveild ten gunste van de projecten. Via de Art Gallery kan men wereldwijd tegen betaling reproducties (of posters, kaarten) bestellen; 50% van deze opbrengst gaat naar de stichting Partnering en Crowdfunding KRNWTR (2 e duurzaamste merk van Nederland) sponsort TECS sinds augustus Van alle KRNWTR artikelen die TECS tijdens acties verkoopt, gaat 50% van de opbrengst naar het goede doel. Van alle artikelen die via de TECS webshop bij KRNWTR worden gekocht, gaat 5% van het verkoopbedrag eveneens naar TECS. Op dezelfde wijze kan men bestellen bij onder meer Wehkamp, BOL.com, Booking.com, etc. De referrals die deze bestellingen opbrengen zijn eveneens bestemd om de bedrijfsvoering van de stichting te steunen. Bedrijven en particulieren wordt de mogelijkheid geboden om via projectpagina s op de JustGiving site een eigen actie te starten, een bedrijvenpagina aan te vragen of aan een project te doneren. De online handleiding kan via de website gelezen of gedownload worden. De begroting 2015 met toelichting is separaat op te vragen. 4. SWOT Strengths: TECS 100% principe garandeert vanzelfsprekende transparantie van giften en donaties; Kleinschalige projecten, korte lijnen, hands- on mentaliteit; Focus op 3 thema s: Water, Kinderen en Vrouwen; Naast eigen projecten ook optreden als matchmaker tussen organisaties en (thema)projecten; De bestuurssamenstelling vertegenwoordigt toegevoegde waarde vanuit verschillende lokale en internationale disciplines. Onderscheiden in de markt door (100%) transparantie en korte lijnen; Dynamische benadering van circulaire economie; End- to- end dienstverlening aan kleinschalige projecten op het gebied van fundraising, administratie, logistiek en communicatie. Weaknesses: Opstartende activiteit; bescheiden track- record, waardoor beperkte naamsbekendheid. 4

6 Opportunities: Social Media, Crowdfunding; Maatschappelijk debat over transparantie en verdiensten management; Bedrijven en werknemers willen betrokkenheid en persoonlijke inbreng; MVO en circulaire economie wortelen zich in maatschappij en bedrijfsleven. MVO+ Threats: Toenemende concurrentie op MVO- terrein door grote organisaties met meer middelen en naamsbekendheid; Context in ontwikkelingslanden is complex, door corruptie en zwakke infrastructuur; Doelgroep allerarmsten is soms moeilijk bereikbaar waardoor lange- termijn resultaten niet altijd meetbaar zijn. 5. COMMUNICATIEPLAN TECS zet communicatiemiddelen strategisch in om partners en sponsors te zoeken, fondsen te werven, te informeren over activiteiten van projecthouders en van TECS zelf, om informatie te verspreiden over de thema s (Water, Kinderen, Vrouwen). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de website, newsroom, blogs en Social Media. Het communicatieplan is separaat op te vragen. 6. TOEKOMSTPERSPECTIEF TECS verwacht dat de komende jaren zuiver en veilig drinkwater wereldwijd een van de grootste uitdagingen gaat vormen, met daaraan gekoppeld de gezondheid van kinderen en de economische positie van vrouwen (moeders, verzorgenden, ondernemers) Doelgroepen (vermogende) particulieren en bedrijven als donateur, sponsor, vriend. MKB, beroepsgroepen, expat community, internationale clubs, internationale bedrijven. Vermogens beherende stichtingen en particuliere initiatieven. Mogelijk aanhaken bij grotere goede doelen organisaties als Cordaid, Oxfam Novib, Aqua4All, etc Concurrentiepositie De charitatieve markt is groot, met potentieel veel concurrentie. Grote organisaties zoals Oxfam Novib, Cordaid, Warchild richten zich met name op noodhulp. TECS onderscheidt zich door te focussen op drie zaken, te weten het 100% principe, ontwikkelingsprojecten en kleinschaligheid. Met waar nodig en mogelijk een enterprise- based benadering om lokale projecten en social enterprises te ondersteunen (zie 2.2. en ) Door focus te houden op kleinschaligheid, kan TECS bij eventuele groei van de organisatie de projecten in zelfstandig opererende cellen onderbrengen. Daarmee behoudt de stichting flexibiliteit, korte lijnen en transparantie. Door middel van centrale administratieve en logistieke ondersteuning is optimale synergie mogelijk. Met vertrouwde lokale projecthouders en partners heeft TECS het voordeel van korte lijnen en directe communicatie vanuit het project, waardoor donateurs zich meer betrokken voelen bij hun goede doel. Als niche- speler wil TECS een onderscheidende positie in Nederland innemen en daarbinnen trendsetter zijn. Haarlem, november 2013; update oktober

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie november 2013

Beleidsplan. Versie november 2013 Beleidsplan Versie november 2013 Inhoudsopgave Kansarme kinderen beter laten horen, zien en spreken. Dát is wat we doen!... 3 1. Strategie... 4 1.1 Visie en koers... 4 1.1.1 Horen, zien en spreken... 4

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016

Beleidsplan 2014-2016 Steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Beleidsplan 2014-2016, 31 December 2012. Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE.

99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. 99% VOOR MEKAAR. 1%TEGEN ARMOEDE. AANVRAAGFORMULIER TUSSENTIJDSE MFS-RONDE JONG EN VERNIEUWEND 2009-2010 AANVRAGEN VAN MINDER DAN 1 MILJOEN IN TOTAAL 1PROCENTCLUB.NL PAGINA 1 1%LID ARNOUT: Ik vind dat

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck

Voorwoord. Foto: Yvette Wolterinck inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 6 2. Doel en doelgroepen 8 2.1 Doelstelling 8 2.2 Doelgroepen 8 3. Missie, Visie en Strategie 11 3.1 Visie 11 3.2 Missie 11 3.3 Strategie 11 4. Projecten Partnerorganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Rhiza Beleidsplan 2015

Stichting Rhiza Beleidsplan 2015 Stichting Rhiza Beleidsplan 2015 It Always Seems Impossible Until it s Done ~ Nelson Mandela 1 Inhoudsopgave Introductie van de voorzitter 3 Missie, visie 4 Rhiza s doelstelling 5 Samenvatting Rhiza s

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht bestuur-nl@jobortunity.org www.jobortunity.org 1. Inleiding Stichting

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Beleidsplan. Verander de wereld, doe het één voor één!

Beleidsplan. Verander de wereld, doe het één voor één! P/A Meander 43 1619 XR Andijk www.hartvoormoldavie info@hartvoormoldavie.nl Bank: NL 43 RABO 03100 42321 Beleidsplan Verander de wereld, doe het één voor één! INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 1 2. Strategie

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie