Permanente educatie maakt beleggingsdeskundige nog professioneler

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Permanente educatie maakt beleggingsdeskundige nog professioneler"

Transcriptie

1 N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 1 / 2007 Veel belangstelling voor DSI PES Kees Oosterholt, DS-ifid: klaar voor de volgende ronde! Edwin Weller: De beleggingsadviseur: van effectenmepper tot dedicated adviseur Ed Feijen: De beleggingsadviseur moet coach en kennisoverbrenger zijn De Klachtencommissie Beknopte brochure is niet misleidend Het Register Tuchtcommissie DSI royeert beleggingsadviseur Cees Bijloos, voorzitter VV&C en bestuurslid DSI: Creativiteit en lef zijn onze beste incentives DSI-Jaarverslag 2006: Meer transparantie geeft financiële dienstverlening nieuwe kansen Flitsen uit DSI-jaarverslag Jorine Berends, projectmanager DSI PIT 2007: Permanente educatie maakt beleggingsdeskundige nog professioneler In het bewaken van de integriteit in de financiële dienstverlening zijn in de afgelopen jaren meters gemaakt en niet in de laatste plaats door de inzet vanuit de sector zelf en de initiatieven van DSI. Je merkt dat er nu een breed draagvlak is voor het verbeteren van het kwaliteitsniveau. Van hoog tot laag ziet men in dat permanente educatie daaraan een essentiële bijdrage levert. Men ziet bijblijven nu gelukkig als een vanzelfsprekende zaak, zegt projectmanager Jorine Berends van DSI bij de introductie van DSI PIT Permanente educatie in de vorm van DSI PIT 2004 was een geslaagd begin. Drie jaar later laat de praktijk zien dat er alle reden is voor een gedegen vervolg. De makers van PIT 2007 hebben de nieuwe ontwikkelingen en de leereffecten van de eerste editie verwerkt. Dit heeft geleid tot een frisse update. Medio april is PIT 2007 van start gegaan. De redactie van DSI Info sprak met Jorine Berends tijdens de laatste tests van de cursus. Ben je zelf beleggingsexpert? Nee, mijn kennis spitst zich toe op het gebied van communicatie, het organiseren van projecten en het begeleiden van processen. Te vaag? Om duidelijker te zijn: als ik mijn tanden in een klus zet dan maak ik hem ook af. Wat heb je dan met het beleggingsvak? In de beginjaren heb ik even aan het werk van DSI geroken. Daarna heb ik een paar jaar gewerkt in een marketingcommunicatiefunctie in de cosmeticabranche. Daar heb ik wel geleerd hoe je moet werken op prestaties en resultaten. Maar ik miste de dynamiek van de financiële wereld. Het never-adull moment -gevoel. Ik ken ook heel goed het maatschappelijk Waarom is permanente educatie zo belangrijk? Op de eerste plaats natuurlijk om de integriteit en deskundigheid van DSI-geregistreerden op peil te houden. Wet- en regelgeving veranderen voortdurend en er komen steeds weer nieuwe beleggingsproducten op de markt. Permanente educatie helpt om scherp te blijven. Wat is de kracht van PIT 2007? PIT is opgezet door en voor de branche. Dat vertaalt zich meteen in de opzet van de digitale cursus. Een paar voorbeelden: de flexibele indeling van het programma, een optimale toegankelijkheid (24 uur per dag, thuis of op het werk) en de mogelijkheid om de opgedane kennis meteen te toetsen. En we zijn er ook dit keer weer in geslaagd om het pakket in een goede prijs/kwaliteitsverhouding te kunnen aanbieden. Wat is nieuw aan PIT 2007? Er wordt ook vakinhoudelijke kennis getoetst, daar waar deze een rechtstreeks raakvlak heeft met de uitvoering van de zorgplicht. En verder is goed rekening gehouden met de lering die is opgedaan met PIT 2004 waardoor PIT 2007 Is er nog wat veranderd aan het elektronisch leersysteem? Dat mag je wel zeggen. Veel aandacht is besteed aan het gebruiksvriendelijker maken van de e-learningomgeving als geheel. Wat dat betreft heeft het vervolg van de samenwerking met NIBE-SVV in Studienet veel vruchten afgeworpen. Zo is met de invoering van een digitaal forum gehoor gegeven aan de behoefte onder cursisten om met elkaar van gedachten te wisselen. Ook kan men via hints delen van de syllabustekst oproepen. Moet je echt blokken om het allemaal voor elkaar te krijgen? Vakmensen uit de beleggingsbranche en studie-experts hebben de cursus zo in elkaar gezet dat studenten heel effectief kunnen studeren. Alles is erop gericht om de voorbereiding en de toets in een dagdeel af te ronden. Cursisten krijgen minimaal zes online cases ter beschikking. belang van verstandig beleggen. nog gebruiksvriendelijker is. vervolg op pagina 2

2 DSI vervolg van pagina Drie van algemene aard en drie over registerspecifieke onderwerpen. Als voorbereiding kunnen de cursisten nu bovendien meer oefencases doornemen. Wordt er nog rekening gehouden met de specifieke registers? Een goed voorbeeld waarbij rekening is gehouden met de ervaringen van de vorige editie: DSI (Senior) Vermogensbeheerders kunnen nu kiezen uit registerspecifieke cases over particulier of institutioneel vermogensbeheer. Los daarvan kunnen cursisten desgewenst cases van meerdere registers doorlopen. PIT 2007 heeft een beduidend betere aansluiting op de specialismen binnen de beleggingsbranche. Hoe kun je aan de slag gaan? Iedere geregistreerde heeft onlangs een brief met de nodige informatie ontvangen. Na inschrijving bij NIBE-SVV via ontvangen de cursisten een syllabus ter ondersteuning bij het bestuderen van de cases en inloggegevens. Het was voor ons een vereiste dat de cursisten de leerstof en het examen kunnen doen op de werkplek of thuis. De eerste ervaring met e-learning is goed bevallen en dat beluisteren we ook onder de geregistreerden. Hoe is de relatie met de praktijk gelegd? Een case bestaat uit vijf situatieschetsen. Elke case heeft raakvlakken met integriteit en ethiek in het beleggingsvak. Denk hierbij aan actuele onderwerpen als de nieuwe zorgplicht, marktmisbruik, de Wft en de MiFID. Recente wet- en regelgeving, jurisprudentie van de Klachtencommissie DSI en de civiele rechter en best practice zijn eveneens in de leerstof verwerkt. Heb je nog studietips? Optimaal gebruik maken van de oefencases is aan te raden. De cursisten moeten ten minste voor de algemene én de cases betreffende hun specifieke register(s) slagen om hun registratie(s) te behouden. Wat levert een goede afsluiting van PIT 2007 op? Een goed eindresultaat wordt beloond met een fraai digitaal certificaat. Veel belangrijker is het behoud van de DSIregistratie(s). DSI-geregistreerde effectenspecialisten moeten zich realiseren dat ze verplicht zijn om dit certificaat vóór 1 juni 2008 te behalen voor hun actieve registraties. En we moeten er met zijn allen een eer in stellen dat de cliënten met het bijblijven van hun beleggingsexperts kunnen vertrouwen op de meest faire dienstverlening. Het behalen van PIT-2007 is vereist om de DSI-registratie te behouden Wat zijn de kosten? Eigenlijk willen Nederlanders dat meteen weten natuurlijk. Als je weet wat je ervoor terugkrijgt, hoef je het voor de prijs niet te laten. De kosten van het programma, inclusief syllabus, bedraagt 136,- (vrij van BTW). Meteen inschrijven zou ik zeggen. Veel belangstelling voor DSI PES 2 De belangstelling van financiële ondernemingen om de pre- en in-employment screening (PES) van hun eigen of ingehuurd personeel uit te besteden aan DSI is groot. Dit geldt ook voor de uitzend- en detacheringondernemingen en overige leveranciers van personeel die actief zijn in de financiële sector. Er zijn inmiddels tal van presentaties gegeven en verschillende ondernemingen nemen de dienst af of doen momenteel ervaring op met de uitbesteding van hun screeningen aan DSI. Uit de reacties van de gescreende (kandidaat-)werknemers en van de werkgevers blijkt dat men zeer tevreden is over de door DSI gevolgde procedures, de gehanteerde systemen en de doorlooptijden. De reacties van de kant van de gebruikers hebben geleid tot enkele aanpassingen. Werkgeversloket Met het openstellen van het werkgeversloket wordt gehoor gegeven aan de wens van werkgevers om bij DSI informatie te kunnen inwinnen omtrent de status van de screening van hun (potentiële) medewerkers. De status kan per opgevraagd worden. Maatwerk Met de PES-aansluitovereenkomst voor werkgevers worden specifieke afspraken gemaakt, waardoor DSI maatwerk kan leveren. Daarbij valt te denken aan de wijze van factureren, het uitbreiden van steekproeven en/of verificaties, het uitbreiden van screeningsonderdelen, dossierverstrekking via de kandidaat, actieve begeleiding van kandidaten en het opstarten van de screening door DSI op verzoek van de onderneming. Electronische VOG-aanvraag DSI neemt deel aan een project vanuit het ministerie van Justitie om te komen tot een elektronische aanvraagprocedure van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het is de bedoeling dat in 2008 de VOG-aanvraag tegelijkertijd met de PES-aanvraag digitaal wordt ingediend. Aanvragers hoeven daarvoor dan dus niet meer langs het stad- of gemeentehuis. Verklaring van de accountant De administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen (AO/IB) met betrekking tot de PESprocedure maakt deel uit van de jaarlijkse controle door de accountant. Desgewenst kan DSI de meest recente verklaring van de accountant betreffende de PES-procedure aan de financiële onderneming verstrekken. Steun van toezichthouders De AFM en DNB ondersteunen deze krachtenbundeling op het gebied van pre-employment screening, omdat zij kan bijdragen aan een betere en efficiëntere uitvoering van de screening door de financiële ondernemingen. Uiteraard behouden de werkgevers wel hun eindverantwoordelijkheid. Meer informatie over DSI PES op

3 DS-ifid: klaar voor de volgende ronde! door Kees Oosterholt, algemeen directeur DSI Wat voor weer zou het zijn in Den Haag, begint een bekend liedje van Conny Stuart. Voor DSI deelnemers waait er uit Den Haag een nieuwe wind die MiFID en Kifid heet. Deskundige en integere effectendienstverlening gaat in een hogere versnelling. DSI heeft daar de afgelopen jaren flink op voorgesorteerd. Zij heeft de instrumenten in huis om deelnemers en geregistreerden te helpen op koers te blijven. Op 1 november 2007 begint het MiFID-tijdperk. Het is een gevolg van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Dit is het voorlopige sluitstuk van een inspanning die regulering en zelfregulering zich al jaren getroosten. Het resultaat is een groot aantal geharmoniseerde voorschriften ter bescherming van beleggers en marktintegriteit in heel Europa. Van alle beleggingsondernemingen wordt nu state-of-the-artdienstverlening verwacht op de bij DSI al bekende terreinen: deskundigheid medewerkers, integere bedrijfsvoering, compliance, zorgplicht (uitgebreider profiel, suitability, know-yourcustomer, best execution, etc.). DSI-instrumentarium Beleggingsondernemingen doen er daarom verstandig aan om het door zelfregulering via DSI aangereikte instrumentarium zo veel mogelijk te benutten. Het is door haar ontwikkeld door-envoor-de-branche in samenspraak met de toezichthouders en profiteert van de voordelen van schaalgrootte. Zo bieden de geactualiseerde registraties (inclusief DSI-examens en Integriteitsmodules) deskundigheid bij de effectenspecialisten binnen de instellingen. En beoogt de preemployment screening van DSI (PES) de open norm van integere bedrijfsvoering en voorafgaande screening van personeel op een uniforme wijze binnen de financiële branche invulling te geven. Met de permanente educatieronde PIT 2007, die in april van start is gegaan, worden alle DSI-geregistreerde effectenspecialisten bijgespijkerd met name op de terreinen die voor MiFID van belang zijn. Bij dit alles zullen de DSI-gedragscode en Tuchtcommissie (onder leiding van de nieuwe voorzitter mr. Jos Hillen) de grenzen van good practice bewaken en waar nodig verduidelijken. DSI ziet als haar belangrijkste taak in de komende jaren het ondersteunen van de effectenbranche in het MiFID-tijdperk Financiële dienstverleners Voor financiële dienstverleners die in hun intermediaire werkzaamheden adviseren over gestandaardiseerde beleggingsproducten, heeft DSI het vijfde register (Financieel Adviseur inzake beleggen) ontwikkeld. Ook op deze groep is MiFID van toepassing en kan het ingrijpende gevolgen hebben voor de wijze van advisering, deskundigheid van medewerkers en integere bedrijfsvoering. Verder kan ik u berichten dat de Vereniging van Compliance Officers ter versterking van de compliancefunctie binnen de instellingen aan DSI heeft gevraagd een register voor compliance officers te ontwikkelen. Later in het jaar kan ik u daar ongetwijfeld meer over berichten. Klachten- en krachtenbundeling In 2007 dient zich behalve MiFID ook Kifid aan: dat is een nieuw, geïntegreerd klachtenloket voor alle financiële klachten, waarin de werkzaamheden van de klachtencommissies van DSI, SGC en SKV (beleggen, verzekeren, bankieren) worden gebundeld. Met name bij het beslechten van geschillen over gemengde producten (denk aan beleggingsverzekeringen en -hypotheken) is deze krachten-/klachtenbundeling voor financiële ondernemingen en cliënten noodzakelijk. Meebouwen DSI heeft in de afgelopen jaren meegebouwd aan de totstandkoming van deze aparte stichting. De voorzitter van de DSI Klachtencommissie mr. Edgar du Perron is de voorzitter van de nieuwe geschillenkamer. DSI zal in het bestuur door onze voorzitter dr. Rudolf de Korte vertegenwoordigd zijn en vanuit Amsterdam de beleggingskamer van dit nieuwe instituut ondersteunen. DSI streeft ernaar om de gebruikelijke beroepsgang voor grotere beleggingsgeschillen bij de DSI Commissie van Beroep te continueren en is daar nog met Kifid over in gesprek. Op deze manier verwacht ik dat de kennis en ervaring die sinds 1983 bij de Klachtencommissie is opgebouwd, volledig ten goede komt aan de nieuwe krachtenbundeling. Samenvattend DSI ziet het als haar belangrijkste taak voor de komende jaren om de effectenbranche te ondersteunen in het nieuwe MiFID-tijdperk. Preventie (deskundigheid, permanente educatie, preemployment screening, etc.) en correctie (Gedragscode, tucht en good practice) zullen ertoe bijdragen dat bij de geschillencommissie Kifid nauwelijks nog klachten over DSI deelnemers behandeld hoeven te worden. Vandaar de titel van deze column: DS-ifid: klaar voor de volgende ronde! 3

4 Edwin Weller: De beleggingsadviseur: van effectenmepper tot dedicated adviseur 4 Over de toekomst van de beleggingsadviseur ben ik optimistisch gestemd. Dat optimisme baseer ik voornamelijk op de verwachte economische vooruitgang en de resultaten uit het verleden. Het gaat mij dan vooral om de resultaten van het beleggen in effecten, in de meest ruime zin van het woord. Het verleden toont immers genoegzaam aan dat het beleggen in effecten, soms op de lange termijn, een positief rendement kan bieden. Veranderingen De tendens is nog steeds dat meer consumenten willen beleggen in financiële instrumenten. De daarvoor nodige kennis en ervaring ontbreken. Zeker in die gevallen waaruit achteraf blijkt dat het beoogde rendement niet wordt gehaald. Daarom hebben consumenten behoefte aan advies. De inhoud en omvang van het advies is in de afgelopen periode en zal ook in de nabije toekomst onderhevig zijn aan enorme veranderingen. Deze veranderingen voorzien in kort gezegd de invulling van de zorgplicht van de beleggingsadviseur jegens zijn cliënt. Vanwege de leesbaarheid van dit artikel laat ik de jaartallen en relevante wetsartikelen achterwege. Ik volsta met de termen verleden en toekomst. Meer weten In het verleden werd de beleggingsadviseur gekscherend ook wel aangeduid als effectenmepper. Daarmee werd bedoeld dat zijn advies was beperkt tot het kopen of verkopen van het bedoelde effect. Natuurlijk werd daarbij naar de invulling van de bestaande effectenportefeuille gekeken en de beleggingsdoelstellingen, maar (iets) minder naar de kennis en ervaring van de belegger. Het ging om de effecten! Het was de sport van de beleggingsadviseur om meer te weten van de effectenuitgevende instelling dat zijn collega s of concurrent adviseurs. Tegenwoordig heet dat leerstuk voorkennis en is niet meer toegestaan. Geen bevoogding Wie het weet mag het zeggen! De beleggingsadviseur vijf jaar verder. Nagenoeg tegelijkertijd heeft de politiek het begrip zorgplicht omarmd en wel op een zodanige wijze ingevuld dat de beleggingsadviseur nu zich verplicht voelt zijn cliënten te bevoogden in plaats van te adviseren. Ik verwijs daarbij kortheidshalve naar de uitspraak van de Klachtencommissie DSI Tijdens het seminar Het effect van de zorgplicht op de Nederlandse beleggingsadvisering. Een kwestie van vertrouwen? is aandacht besteed aan de relatie tussen beleggingsadviseur en zijn klant. Als vervolg daarop wil DSI de actuele discussie versterken om richting te geven aan de toekomstige positie van de beleggingsadviseur. Deze keer geven Edwin Weller, chief compliance officer bij Robeco, en Ed Feijen, beleggingsadviseur/partner bij de NV Verenigde Effecten Compagnie, hun mening. In het vorige nummer van DSI Info stonden de visies van ir. Theodor Kockelkoren, directeur AFM, en dr. Jaap Koelewijn, directeur Financieel Denkwerk BV. DSI roept beleggingsadviseurs en andere deskundigen via dit bulletin en op eveneens hun mening over dit onderwerp te geven. Reacties s.v.p. naar met betrekking tot de zorgplicht jegens een bankdirecteur, de Wet financieel toezicht en de Europese Richtlijn voor financiële markten en diensten (Mifid). Zelf ben ik geen voorstander van dit soort bevoogding. Educatie Mijn voorkeur gaat uit naar educatie. Educatie inspireert, bevoogden niet! Naar mijn stellige overtuiging ligt daar wel de toekomst van de beleggingsadviseur. Van effectenmepper tot private banker, had ook mijn titel kunnen zijn. Het advies is immers niet meer beperkt tot het kopen of verkopen van het betreffende effect. Het is veel breder. Het gaat ook, en misschien wel veel meer, om de kennis en ervaring van de cliënt. Hoe toetst de beleggingsadviseur die kennis en ervaring en hoe stemt hij zijn advies af op die kennis? Het blijft een advies, dat betekent dat de cliënt uiteindelijk zelf het besluit neemt en verantwoording behoort te dragen voor zijn besluit. De taak van de beleggingsadviseur wordt om de consument in de gelegenheid te stellen het risico af te wegen en zijn weloverwogen beslissing te nemen. Zijn betrokkenheid neemt eerder toe dan af; wordt meer dedicated. Waarschuwen Daarmee is de beleggingsadviseur er nog niet. Hij is kennelijk ook verplicht de inhoud van de portefeuille en de rendementsontwikkelingen permanent te volgen. Bij onverantwoord risico behoort de beleggingsadviseur deze cliënt schriftelijk te waarschuwen voor eventuele mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Met excuus voor mijn cynische ondertoon. Is het immers niet zo dat het beleggen in effecten het bedoelde risico impliceert? En als de cliënt dit risico niet wil, moet hij zijn geld stallen op een spaarrekening, die we tegenwoordig ook in alle mogelijke varianten tegenkomen. Meeromvattend advies Kort gezegd komt het bovenstaande erop neer dat het advies van de beleggingsadviseur veel meer zal gaan omvatten. Een ontwikkeling die vanuit de politiek is gedreven en niet vanuit de markt. Het zal meer gaan om het beheersen van het risico bij het beleggen in effecten met de nodige aandacht voor de kennis en ervaring van de cliënt. Met een knipoog naar mijn huidige werkgever, kan ik mij zeer goed voorstellen dat de meeste cliënten geadviseerd wordt te beleggen in beleggingsfondsen. De beheerders van deze fondsen zijn zeer professioneel en er is een breed assortiment aan fondsen. Op deze wijze kan het beleggingsrisico voor de cliënt optimaal worden gespreid. De beleggingsadviseur doet er goed aan om bij te blijven bij de steeds voortdurende en snel op elkaar volgende wijzigingen in de regelgeving en dus de marktontwikkelingen. In dat verband beveel ik graag het boekje Who moved my cheese? van Dr Spencer Johnson aan. Een zeer lezenswaardige verhandeling over het nut van veranderingen en de tip om daarvan vooral te genieten! Mr. drs. Edwin J. Weller is chief compliance officer bij Robeco

5 Ed Feijen: De beleggingsadviseur moet coach en kennisoverbrenger zijn Giotto di Bondone, Italiaans kunstschilder ( ), was één van de eerste kunstenaars die de techniek beheerste om van platte afbeeldingen bijna tastbare beeltenissen te maken. Personen kregen een bijna driedimensionaal gezicht. Hoewel minder bekend als Michelangelo, wordt Giotto wel gezien als de voorloper van de Italiaanse renaissance. De culturele stroming waarin realisme en individualisme een prominente rol gingen spelen. Een facelift Wat heeft Giotto met beleggen te maken? Niets, als het gaat om de veelomvattendheid van een cultuuromslag in de geschiedenis. Alles, als het gaat om het gezicht van de beleggingsadviseur in de komende vijf jaar. Want dat gezicht heeft, zo luidt de roep van verschillende kanten, dringend behoefte aan een facelift. Nu wil het feit dat een facelift tegenwoordig niet meer op zichzelf staat. Het hele lichaam blijkt aan een renovatie toe. Het hele lichaam, dat is effectendienstverlening als bedrijfstak, inclusief de activiteiten van analist, chartist, manager, beursgoeroe, vakjournalist, private planner en toezichthouder. Altijd weer die aandelen Stel dat u zich als lezer verplaatst in de wereld van de belegger. Niet zo moeilijk want dat is een onderdeel van ons vak. U volgt zakenprogramma s op TV, leest de krant, bent geabonneerd op effectenbladen. Wat valt u op? Met name in de publiciteit is beleggen een synoniem voor aandelen. Niets meer, niets minder. Aandelen zijn sexy, elke dag nieuws, het hoogste rendement, het beste advies, de beste tip, kortom: een ideaal instrument om mee te scoren. Maar leest u wel eens wat over endurance? Over de werking van een snowball? Wat hoort u bijvoorbeeld over het maximumpercentage drawdown? Wij schotelen onze belegger een fictieve wereld voor. Een Peter Stuyvesant-wereld waarin vooral de ondeugden van de mens, hebzucht, wedijver en jaloezie worden geprikkeld. En dat terwijl wij weten dat het merendeel van onze beleggers geen glamour maar eerder degelijkheid verwacht. Het juiste perspectief De handen van Giotto zouden jeuken. Hij zou de zaken in het juiste perspectief zetten. De analist naast de adviseur zetten en hem verantwoording laten dragen, ook als hij een koop verlaagt naar houden als de koers éérst fors gedaald is. De chartist goed afbeelden als hij bij nader inzien een false move signaleerde in plaats van een duidelijke verkoop. De pers laten ervaren dat de opgeklopte verslaggeving over de winstwaarschuwing van bedrijf X voor vorige week een overdreven emotionele lading had. De compliance officer laten inzien dat het risicoprofiel onder bepaalde omstandigheden slechts een bordkartonnen harnas is. De manager tonen dat bij verkeerd beleid wel degelijk sprake kan zijn van kalenderportefeuilles. Ieders verantwoordelijkheid Een beleggingsadviseur heeft geen glazen bol, is geen provisiejager, geen cowboy of charlatan als zijn professiegenoten hun verantwoording nemen en ons vak in het juiste perspectief zetten. Een mooi vak waarin planning, kennis van instrumenten, kennis van de diverse economische- en beurscycli, wetenschap over gedrag van beleggers, en informatie over de ontelbare (on)geschreven regels en wetmatigheden de boventoon voeren. Herkenbaar ook voor klanten, en zeker rustgevend. De klant zal inzien dat er wel degelijk wordt nagedacht over verantwoorde portefeuilleopbouw. Dat een groep professionals zich daadwerkelijk bezighoudt met het zoeken naar de juiste belegging. Dat risico de Castor en Pollux is van rendement. Dan kan de adviseur weer de rol vervullen die hij zou moeten vervullen. De rol die hem ook het beste ligt. De connectie vormen tussen aanbieder en afnemer, de schakel tussen ratio en emotie, de coach en kennisoverbrenger. Een eerlijk gezicht op een goedgevormd lichaam. Huiswerk maken En de belegger? Waar staat deze persoon? Speelt hij nog een rol in deze beeltenis? Ja, wel degelijk. Ook hij zal zich meer moeten profileren. Zijn eigen (moeizaam verdiende) vermogen serieus nemen. Hij moet zijn huiswerk maken. Zich net als bij het autorijden optimaal voorbereiden op route en doelbereik (bestemming). Niet luisteren naar de buurman, niet terugvallen op claimmogelijkheden, kritisch zijn ten aanzien van persberichten en financiële rapporten. Rekening houden met pech onderweg en weten hoe andere weggebruikers zich gedragen. Platform In dit perspectief is de vorming van een centraal platform belangrijk, dat opleiding en zorgplichttaken voor beleggers op onafhankelijke wijze verzorgt. Misschien iets voor DSI? Deze track control bevordert de transparantie van onze sector en maakt van de belegger een uitermate serieuze gesprekspartner. Een zelfbewuste consument die feilloos het kaf van het koren kan scheiden. En voor de aanbieder geldt show your balls. Bank en commissionair zullen hun kwaliteiten moeten tonen. Herkenbare specialisatie aanbieden aan goed opgeleide beleggers, dát biedt perspectief voor de komende vijf jaar! Een kleine renaissance in de komende vijf jaar zal ons vak goed doen. Giotto zou er trots op zijn. Ed Feijen is partner bij de NV Verenigde Effecten Compagnie en DSI Senior Beleggingsadviseur. 5

6 Beknopte brochure is niet misleidend De Klachtencommissie De Klachtencommissie heeft uitspraak gedaan in een zaak over het al dan niet misleidend zijn van een productbrochure. De Klachtencommissie is van oordeel dat klager bij de verwerving van effecten wetenschap moet hebben gehad van de daaraan verbonden risico s. Zij bleken genoegzaam uit de door hem geraadpleegde productbrochure ondanks dat deze wervend van karakter was. Van misleiding is geen sprake. Misleiding Voorafgaand aan zijn beleggingsbeslissing heeft klager in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van zijn moeder kennis genomen van een product brochure over een milieufonds. Klager meent uit de brochure te hebben mogen opmaken dat een bovengemiddelde groei van de effecten te verwachten was, die zich zou uiten in zowel koersrendement als dividendrendement. Nu dit niet is uitgekomen, voelt klager zich misleid. Brochure voldoende duidelijk Tussen klager en de deelnemer bestaat een execution-only-relatie. Klager is bij zijn beleggingsbeslissing afgegaan op een productbrochure met als titel Dubbel rendement. Klager heeft deze titel opgevat als zijnde maatschappelijk en financieel rendement. Uit de brochure, die uit twee pagina s bestaat, volgt uitdrukkelijk niet dat geen sprake is van koersrisico. Het fonds wordt omschreven als een sectorfonds met een hoger risico. Daarenboven is in de brochure naast de gebruikelijke waarschuwing (De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.) een verwijzing naar de bij het financiële product behorende prospectus opgenomen. Ook valt in de brochure te lezen dat het dividend binnen een maand na bijschrijving kosteloos opvraagbaar is. Het verwijt van de klager dat daaruit kan worden afgeleid dat dividenduitkering steeds gegarandeerd is, treft geen doel. Klacht afgewezen Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij uit de hem ter beschikking gestelde brochure kon afleiden dat hij de aan het aanhouden van effecten verbonden risico s niet zou lopen. De klacht wordt afgewezen. KCD 27 december 2006 nr. 156 Bij uitblijven informatie bepaalt Commissie van Beroep zelf de schade van de deelnemer 6 De Commissie van Beroep DSI heeft in een zaak betreffende optietransacties zelf het schadebedrag van een financiële instelling (verder: deelnemer) vastgesteld. De deelnemer was kennelijk niet in staat om de opgelegde verplichting tot het overleggen van een chronologisch overzicht van de uitgevoerde optietransacties na te komen. De Beroepscommissie verzocht de deelnemer in haar tussenuitspraak om een handzaam chronologisch overzicht met de marginverplichtingen en eventuele daaruit blijkende dekkingstekorten. Uiteraard met vermelding van begin- en einddatum. De deelnemer is er echter niet in geslaagd om binnen 9 maanden een dergelijk overzicht te produceren. Wel is op 28 juli 2006 een brief met een overzicht overgelegd, maar daarmee was onvoldoende aan de opdracht van de Commissie van Beroep voldaan. Belanghebbende, met een totale claim van meer dan ,-, heeft bij brief van 19 oktober 2006 gereageerd op het voornoemde overzicht, maar tot een eensluidend antwoord konden partijen niet komen. Bij de daarop volgende mondelinge behandeling voor de Commissie van Beroep hebben partijen hun respectievelijke visie op het schadebedrag toegelicht. Verschil van inzicht Belanghebbende claimde daarbij een schade van ,69 te hebben geleden op call warrants. De deelnemer stelde zich echter op het standpunt dat de schade als gevolg van transacties in call warrants niet kan worden meegenomen in de schadeberekening. Immers de uitspraak van de Klachtencommissie en de tussenuitspraak van de Commissie van Beroep beperken zich tot het geleden verlies als gevolg van optietransacties. Naar de mening van de deelnemer is het niet mogelijk short te gaan in call warrants en dan kunnen er ook geen ongedekte marginverplichtingen ontstaan. Call warrants worden bovendien niet op de optiebeurs verhandeld maar op de effectenbeurs. De Commissie van Beroep deelt deze zienswijze en heeft dit gedeelte van de claim afgevoerd. Eigen oordeel De Commissie stelt vast dat de deelnemer de nadere inlichtingen uit de tussenuitspaak niet aan haar heeft voorgelegd. Derhalve moet de Commissie van Beroep op de voet van 6:97 BW zelf de schade betreffende de uitvoering van de optietransacties schatten. De argumentatie van de deelnemer met betrekking tot dit deel van de schade is door de Commissie gevolgd. De resterende verliespost wordt derhalve niet volledig aan de deelnemer toegerekend. De Commissie van Beroep heeft de totale transactieschade in deze kwestie vastgesteld op ,- waarvan eenderde voor rekening van de belanghebbende komt. Het resterende deel komt ten laste van de deelnemer. KCHB 26 maart 2007 nr. 175

7 Tuchtcommissie DSI royeert beleggingsadviseur Het Register De DSI Tuchtcommissie heeft een geregistreerde Senior Beleggingsadviseur geroyeerd wegens zware overtreding van de DSI-gedragscode voor effectenspecialisten. De overtreding betreft ernstige gevallen van vermenging van zakelijke en privébelangen en het op onbetamelijke wijze onder druk zetten van een van zijn cliënten en zijn voormalige werkgever. De feiten in deze tuchtzaak zijn aan het licht gekomen bij een onderzoek van DSI als vervolg op de melding van het incident door de voormalige werkgever van de beleggingsadviseur. Ongeoorloofd overboeken Bij het oprichten van een eigen bedrijf heeft verweerder geprobeerd geld uit het vermogen van zijn cliënte te gebruiken voor zijn privé-aangelegenheden. De overboeking mislukte doordat de exwerkgever daar tijdig lucht van kreeg en weigerde de overboeking te verrichten. Dit was voor verweerder aanleiding om zijn ex-werkgever te dreigen met aansprakelijkstellingen en negatieve publiciteit. Schenkingen Ook is bewezen dat verweerder aanzienlijke geldbedragen heeft geleend van zijn cliënte en bij haar heeft aangedrongen op het doen van schenkingen aan zijn kinderen. Bovendien was verweerder enig erfgenaam van zijn cliënte. Tenslotte is uit het door DSI ingestelde onderzoek en de opgenomen telefoongesprekken naar voren gekomen dat verweerder cliënte emotioneel zwaar onder druk heeft gezet om een ontlastende verklaring te bewerkstelligen. Schending DSI Gedragscode DSI heeft besloten om bij de Tuchtcommissie royement van de geregistreerde beleggingsadviseur te vragen omdat deze stelselmatige vermenging van privé- en zakelijke belangen van verweerder indruist tegen de meest fundamentele normen uit de DSI Gedragscode. Bovendien lijkt verweerder niet in te zien dat zijn gedrag de kern van de financiële dienstverlening raakt. Hij heeft evenmin blijk gegeven van een gevoel van wroeging of een besef van persoonlijk laakbaar handelen. Bijzondere omstandigheden Verweerder is niet op de zitting verschenen maar heeft schriftelijk verweer gevoerd tegen de klacht. Hierin geeft verweerder aan dat hij door het vooruitzicht dat zijn functie bij de ex-werkgever zou komen te vervallen, is gaan zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Hij zou zelfstandig vermogensbeheer willen gaan voeren via een aantal eigen BV s. Toen de financiering niet rond kwam heeft hij zijn cliënte, die hij als huisvriendin omschrijft, om hulp gevraagd. Verweerder wijst erop dat hij deze huisvriendin jarenlang heeft geholpen en toen ze alleenstaand werd, heeft hij haar onder zijn hoede genomen. Het lenen van geld van zijn cliënte om zijn BV s te kunnen oprichten moet in het kader van die bijzondere relatie worden gezien. Geen begrip voor handelwijze De Tuchtcommissie kan geen enkel begrip opbrengen voor de handelwijze van verweerder. Zij is van oordeel dat verweerder door het lenen van bedragen van cliënte en het op onbetamelijke wijze onder druk zetten van cliënte zijn zakelijke belangen niet gescheiden heeft gehouden van zijn persoonlijke levensfeer. Hiermee heeft verweerder in ernstige mate afbreuk gedaan aan de integriteit en zorgvuldigheid die een DSI-geregistreerde beleggingsadviseur en zeker een leidinggevende dient te betrachten. Het gebrek aan Vanuit de Vereniging voor Compliance Officers is de wens geuit om te komen tot een register voor Compliance Professionals. Het doel van een dergelijk register is om de professie stabiel neer te zetten en een stevig fundament onder de beoogde, verdere professionalisering van de beroepsgroep te bieden die door middel van zelfregulering deskundigheid en onafhankelijkheid/ integriteit hoog in het vaandel heeft. Verder zou berouw en inzicht in zijn handelswijze wordt verweerder zwaar aangerekend waarvoor royement volgens de Tuchtcommissie de enige passende maatregel is. TCD 26 februari 2007 nr. 2 Intentie ontwikkeling DSI-register Compliance Professionals het register kunnen helpen de kwaliteit en mogelijkheid van opleidingen te verbreden. Het bestuur van DSI heeft toestemming gegeven om een en ander uit te werken en in een later stadium in het DSI-bestuur in te brengen. De invulling van de functieomschrijving, het percentage dat men werkzaam dient te zijn volgens de specificaties van het register en de verdere afbakening zijn punten van aandacht voor het DSI-bestuur. 7

8 Cees Bijloos, voorzitter VV&C en bestuurslid DSI: Creativiteit en lef zijn onze beste incentives 8 Wat meer vertrouwen in de marktwerking kan geen kwaad. Wat bereiken we nu met al die stapeling van Europese en nationale regelgeving? Dat professionals veiligheid zoeken, zichzelf gaan beschermen. Zo doden we de broodnodige creativiteit en het lef in de financiële markten. En daar wordt niemand wijzer van. Zeker de consument niet. We spreken met Cees Bijloos in het kantoor van Nachenius Tjeenk aan de Herengracht 442. De private bank avant la lettre resideert daar in een karakteristiek Jugendstil pand. De erker van de bestuurskamer biedt links en rechts een schitterend uitzicht over de gracht getooid in een fragiel lentezonnetje. Bijloos verloochent zijn afkomst niet. Integendeel, hij is trots op zijn afkomst. Een bankier die met liefde spreekt over het vak van de beurshandelaar. Zeker als het om bondjes gaat. Sinds kort is hij als voorzitter van de nieuwe belangenvereniging van Vermogensbeheerders & Commissionairs en ook lid van het DSI-bestuur. Wall Street was de uitkomst van mijn jongensdroom In de vroege jaren zeventig begon Cees bij ABN in de voorloper van de moderne dealingroom. Eerst in Amerikaanse en Nederlandse blue chips om zijn ambitie van globetrotter vast te houden. Dat wereldwijde spel van marges in koersen van effecten en valuta s boeide hem enorm. Hij wilde meteen naar Wall Street maar de Vietnam-oorlog hield hem tegen. Ze konden je daar zo maar oproepen en daar had ik natuurlijk geen zin in. Een paar jaar later ging zijn droom toch in vervulling en vertrok hij naar New York om vervolgens 7 jaar in Londen door te brengen en de overstap naar de handel in global bonds te maken. Terug in Amsterdam stond hij aan de wieg van BHIinterdealer. Een uiterste poging om daar een serieuze markt in Eurobonds te maken. Private banking gedijt beter bij een kleine bank Toen ABN AMRO concludeerde dat Nachenius Tjeenk niet langer binnen haar corebusiness viel, stak Bijloos zijn vinger op. Wat, een beursman als baas van een private bank? Toch heb ik ze duidelijk gemaakt dat ik meer weet van private banking dan menig doorgewinterd bankier. Het gevoel voor de klant is in de beurshandel je tweede natuur geworden. Bij een relatief kleine bank als Nachenius Tjeenk hebben onze mensen een persoonlijke relatie met de klanten. Zij hebben voor ons niet alleen een naam maar ook een gezicht. Mensen met oud en nieuw geld, van wie we weten hoe ze hun rijkdom hebben verworven. Een mooie dochter met een struise moeder is een gouden combinatie Ik ben in 1997 binnengehaald om de winkel eens goed op te kloppen. Het is nu allemaal een stuk frisser en directer. Dat laat overigens onverlet dat we trots mogen zijn op onze historie. Onze klanten mogen in technologie en kennis geen redenen vinden om naar een grote bank te gaan. In dat laatste zat volgens hem een belangrijke reden om aansluiting te vinden bij een kordate moeder. Dat werd BNP Private Banking, beter bekend als Paribas, waardoor Nachenius Tjeenk optimaal gebruik kan maken van de faciliteiten en de vertakkingen van een internationaal concern. Wij voelen ons dan ook kiplekker in dat sterrenrestaurant, zegt Bijloos glunderend. Voor maatwerk hebben mensen geld over De stelling dat klanten geen stuiver over hebben voor advies en service vindt hij te simpel. Op dat punt heeft de bankwereld gewoon een probleem. Hoe kan het immers dat kwaliteitsmiddenstand in het hele land floreert als nooit tevoren. Niet omdat het prijsvechters zijn, maar juist omdat die baasjes hun cliëntèle nog het echte klantgevoel geven. Zij zijn trots op hun waar en hun klantbeleving is enorm. Voor goede service, persoonlijke aandacht en performance willen heel wat mensen best meer betalen. Als de waar maar naar zijn geld is. Hier hoor ik slechts een enkeling zeuren en de rest is happy. Banken kunnen best wat leren van de marketing van hun MKB-klanten. Maatschappelijk gezien zijn de Nederlanders goed bezig De woorden liberaal en creatief komen makkelijk uit zijn mond. Zelfcorrectie is verder en breder dan men in de politieke normen en waarden wil erkennen. Al wat langer zie je signalen van toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onder de bevolking en in het bedrijfsleven. Dat we tegenover de natuur en het nageslacht de morele plicht hebben om zorgvuldig met het milieu om te gaan, leeft breed. Maar ook in geldzaken kun je nu overal beluisteren dat mensen normgevoeliger worden. In gezelschap leg je geen eer in met poenerig gedrag. De Nederbelgen moeten terug naar huis En in hun hart willen ze dat zeker naarmate ze ouder worden maar wat graag. Het is een beetje raar dat we internationale concerns en popsterren hier een safe haven bieden en er maar niet in slagen om meervermogende landgenoten fiscaal te accommoderen. Daar moet toch een mouw aan te passen zijn. Meer respect voor zelfregulering Kijk nu eens wat we in ICMAverband in de internationale obligatiemarkt allemaal hebben opgelost. We zijn er als ondernemende marktpartijen samen met de autoriteiten in geslaagd om onder iedere calamiteit de stukken- en geldstroom te garanderen, dat krijg de overheid echt niet in haar eentje voor elkaar. Voor de werking van het financieel-economische systeem is dat van kapitale waarde. Met zelfregulering stimuleer je de branche-verantwoordelijkheid. Het zelfreinigende vermogen wordt onderschat Eigen initiatief wordt vaak verkeerd uitgelegd. vervolg op pagina 12

9 DSI-Jaarverslag 2006: Meer transparantie geeft financiële dienstverlening nieuwe kansen De financiële wereld gebruikt soms dure woorden om de sportiviteit in het zakendoen te benoemen. Transparantie en integriteit behoren tot het van het Financial Services Action Plan ( FSAP ) van de Europese Unie, dat is ontworpen om één Europese markt in financiële diensten te creëren. vakjargon. In toenemende mate wordt het belang van transparantie gekoppeld aan de kwaliteit van de financiële dienstverlening. Transparantie is voor je omgeving zichtbaar maken waar je als financiële onderneming mee bezig bent. Waar je naar streeft, hoe je dat wilt bereiken en wat het effect is. Of het nu om de organisatie gaat, of om producten en diensten. Doel van transparantie is het wekken van vertrouwen. Het jaarverslag 2006 van DSI staat in het teken van dit actuele begrip. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Transparantie is veel eerder een kans dan een bedreiging. Ook voor de onderneming zelf is het daarom belangrijk transparant te zijn. Door zichtbaar te maken wat een organisatie doet, krijg je een dialoog met je omgeving. Deze dialoog leidt tot een beter inzicht in de markt, en tot innovatie. Transparantie is dan ook een bron voor innovatie en efficiency. En daardoor is transparantie belangrijk voor het bevorderen van concurrentie. Het begrip transparantie staat inmiddels centraal in het ondernemen op maatschappelijk verantwoorde wijze. Steeds meer financiële ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven zijn zich bewust van de relatie tussen goed bestuur, maatschappelijk verantwoord ondernemen en risicoprofiel. Financiële dienstverlening In het laatste decennium is de markt voor financiële diensten en producten ingrijpend van karakter veranderd. Concurrentie neemt toe, winstmarges lopen snel terug en consumenten zijn voortdurend actief op zoek naar de beste aanbieding. Met een terugtredende overheid wordt de markt voor levens- en pensioenverzekeraars steeds groter. Als het gaat over beleggen, pensioenopbouw of verzekeren, moeten we steeds meer zelf doen. Consumenten willen inzage in hun geldstromen, in hun pensioenopbouw, in hun beleggingsfondsen. Dat vraagt om transparantie. Automatisering Transparantie in de financiële markt vraagt ook om nieuwe uitgangspunten en principes op het gebied van automatisering. Om innovatie en flexibiliteit in nieuwe investeringen. Ook vanuit ICT-oogpunt is de financiële markt flink in beweging. Veel bedrijven botsen tegen de grenzen van hun maatwerksystemen aan. Heroriëntatie leidt steeds vaker tot de keuze voor standaardapplicaties. Toenemende concurrentie Nasdaq, NYSE/Euronext en de London Stock Exchange ondervinden steeds meer concurrentie van elkaar en van nieuwe (elektronische) markten als Instinet en ITG POSIT. Het initiatief van zeven grote banken om een eigen handelsplatform te starten in Europa kan leiden tot betere kwaliteit en lagere prijzen. Maar er is ook het risico van fragmentatie, dus minder transparantie, waardoor investeerders het beste bod kunnen missen door hun keuze voor een bepaalde markt. De financiële markt wordt voorts in beweging gebracht door wet- en regelgeving vanuit de overheid, enerzijds ter bescherming van de consument, anderzijds als gevolg van fiscale ontwikkelingen. Het belang van transparantie wordt vastgelegd in wettelijke kaders. MiFID De nieuwe Markets in Financial Instruments Directive ( MiFID ) wil de transparantie in de financiële markten sterk bevorderen. Zij vervangt de bestaande Investment Services Directive ( ISD ), de belangrijkste Europese wetgeving voor beleggingsondernemingen en financiële markten sinds De MiFID reikt verder dan de ISD en introduceert nieuwe en uitgebreidere verplichtingen waar ondernemingen aan moeten voldoen, in het bijzonder gedragsregels en de inrichting van de bedrijfsvoering. De MiFID is een belangrijk deel De doelstellingen van de MiFID zijn in beginsel gelijk aan die van de ISD, namelijk: De bescherming van de beleggers en de marktintegriteit door de vaststelling van geharmoniseerde voorschriften die van toepassing zijn op de werkzaamheden van vergunninghoudende tussenpersonen; Het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten. Grotere reikwijdte In vergelijking tot de ISD is de reikwijdte van de MiFID ruimer. Met het Europees paspoort dat op basis van de MiFID wordt verstrekt, zullen meer diensten en activiteiten in andere lidstaten kunnen worden verricht, wat de integratie van een financiële Europese markt dan ook ten goede zal komen. Voorts bevat de MiFID nieuwe transparantieverplichtingen voor beleggingsondernemingen die zien op zowel vóór als na de handel, systematische interne afhandeling van aandelenorders in liquide aandelen door beleggingsondernemingen (systematische internalisatie). De komst van MiFID heeft ook al geleid tot fusies en zal waarschijnlijk leiden tot lagere transactiekosten en efficiëntere markten. Ook in andere regelgeving, zoals GIDI (Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair) en de wet op de jaarrekening worden steeds meer transparantievereisten gesteld. 9

10 Flitsen uit DSI-jaarverslag Het jaarverslag 2006 staat in het teken van het begrip transparantie. Naar de mening van de directie van DSI is de mind set en registratie duidelijk. Dit blijkt volgens de directie ook uit het feit dat DSI met regelmaat de rol van tolk krijgt toebedeeld als het om het verwoorden van van bestuurders en medewerkers de praktijkdilemma s van de van financiële ondernemingen in financiële professionals gaat. de afgelopen jaren op dit punt veranderd. Door de leereffecten uit de praktijk zijn zij overtuigd geraakt van de noodzaak om transparantie in de dagelijkse dienstverlening handen en Bestuur en commissies Bijzondere aandacht van het bestuur van DSI vroegen onderwerpen als de introductie van pre-employment screening (DSI PES) voor financiële ondernemingen, de voeten te geven en te verdiepen. oprichting van het Klachteninstituut Illustratief in dit verband is de Financiële Dienstverlening (Kifid) snelle groei van de compliancefunctie in de verschillende huizen. en het vervolg van de permanente educatie in de vorm van DSI PIT Eveneens de invoering van Gangmaker Dat DSI in het gehele rijpingsproces een gangmaker is geworden en dat haar takenpakket volop in ontwikkeling blijft, maken de nieuwe activiteiten op het gebied van screening, permanente educatie de examens DSI Effectenhandelaar en DSI Beleggingsadviseur, de Wet op het financieel toezicht (Wft), de samenwerking met Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) en het eventueel instellen van een adviescommissie Good Practice. Kengetallen DSI per 31 december 2006 Staat van baten en lasten Netto-omzet: Deelnemers Geregistreerden Resultaat Cashflow Quick ratio (liquide middelen/kortlopende schuld) 2,20 3,73 Netto werkkapitaal Overige kengetallen Aantal medewerkers DSI* Aantal deelnemers Aantal registraties Actief geregistreerd Latente registraties (wachtkamer) Registraties in behandeling 1 38 Aantal personen * Per 31 december Aantal fte s is 15,4 (2005: 14,5, waarvan 1 vacature). Pre-employment screening (DSI PES) voor financiële ondernemingen Het DSI-bestuur is in opeenvolgende fasen nauw betrokken bij de realisering van PES. De toezichthouders AFM en DNB ondersteunen de krachtenbundeling van de financiële sector op het gebied van preemployment screening. DSI streeft ernaar om de nieuwe dienstverlening optimaal op de wensen van de cliënten af te stemmen. Een voorbeeld daarvan is het openstellen van een digitaal werkgeversloket. Daardoor kunnen ondernemingen informatie inwinnen omtrent de status van de behandeling van de screening van hun (potentiële) medewerkers. Als regel kan DSI de screening, na ontvangst van het volledige dossier, binnen vijf werkdagen afronden. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) In de besluitvorming rond de totstandkoming van het nieuwe Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) per 1 januari 2007 heeft het bestuur een cruciaal aandeel gehad. DSI is vanaf het begin betrokken geweest bij de voorbereidingen van het centrale klachtenloket voor de gehele financiële dienstverlening. Het beleid was gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de rechtsgang zoals die voor de effectenbranche over de jaren bij DSI is opgebouwd. Permanente educatie: DSI PIT 2007 Onlangs is PIT 2007 gelanceerd. In 2006 kregen de voorbereidingen hun beslag. Een team van experts heeft een volledige herziening van de versie 2004 doorgevoerd met tal van nieuwe aandachtspunten en praktijkgevallen. Daarbij is ook lering getrokken uit de ervaringen met deze eerste editie. Niet alleen voor wat betreft de inhoud, maar ook waar het om de presentatie van de leerstof en de onderlinge communicatie van de cursisten (digitaal forum) gaat. Het succesvol afronden van PIT 2007 is een voorwaarde voor effectenspecialisten voor verlenging van de DSI-registratie. Examens DSI Effectenhandelaar en DSI Beleggingsadviseur Het bestuur heeft op advies van de Accreditatiecommissie besloten om voor daarvoor in aanmerking komende registers één examen per register in te voeren. Het bestaande systeem van accreditatie van opleidingen wordt verlaten om aan te sluiten bij de internationale trend om op basis van geaccrediteerde examens de deskundigheid te toetsen. Voorlopig worden DSIexamens ingevoerd voor enkele basisregisters en blijven voor de overige registers de bestaande geaccrediteerde opleidingen van toepassing. Bij de verdere

11 voorbereidingen is prioriteit gegeven aan de examens DSI Effectenhandelaar en DSI Beleggings adviseur. Samenwerking met Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) Gewerkt wordt aan de verdere concretisering van de samenwerking, waarbij in de beginperiode het accent op facilitaire ondersteuning van de kant van DSI zal liggen. In verband hiermee zullen de voorzitters van beide organisaties ieder gesecondeerd door twee bestuursleden en hun directeur een plan van aanpak opstellen. Verdere besluitvorming door de beide besturen zal in de eerste helft van 2007 zijn beslag krijgen. Afgesproken is dat het invoeren van een breed personenregister prioriteit heeft. Good practice Mede naar aanleiding van corrigerende uitspraken van de Klachtencommissie worstelt de branche met de vraag hoe bepaalde praktijkdilemma s het beste kunnen worden opgelost. In dit verband zijn bij verschillende gelegenheden signalen afgegeven richting DSI om zich te beraden over het instellen van een adviesgroep Good practice. Het bestuur heeft hierover een eerste Actieve DSI-registraties gedachtewisseling gevoerd en zal zich hierover in de eerste helft van 2007 nader beraden, nadat de leden nog eens hun licht bij de achterban hebben opgestoken. Klachtencommissie Werden in klachten ingediend, in 2006 waren dit er 315. Dit is een toename van 59 klachten, hetgeen een standaardtoename in de werkvoorraad is. Efficiency De modelmatige behandeling van bepaalde categorieën van effectenlease klachten heeft ook in 2006 geleid tot een snellere afwikkeling van deze effectenlease dossiers. Ook de afhandeling van andere dossiers is daarmee verbeterd. Daarnaast heeft de Klachtencommissie in 2006 een begin gemaakt met de afhandeling van een categorie effectenlease zaken waarin de commissie afhankelijk is van externe factoren. Vanwege het enorme aantal klachten (stand ultimo 2005: in totaal klachten) is gekozen voor een projectmatige aanpak waardoor ultimo 2006 na een ontvankelijkheidscheck nog slechts 690 klachten overbleven. Na deze beoordeling DSI-registraties DSI Effectenhandelaar DSI Senior Effectenhandelaar DSI Beleggingsadviseur DSI Senior Beleggingsadviseur DSI Vermogensbeheerder DSI Senior Vermogensbeheerder DSI Beleggingsanalist DSI Senior Beleggingsanalist DSI Financieel Adviseur komen zij voor voorlopige behande- Verloop klachtenprocedures (in aantallen) Ingediende klachten Gedane uitspraken Toegewezen vorderingen (of gedeeltelijk) Afgewezen uitspraken Niet in behandeling genomen klachten Bezwaren Schikkingen of anderszins ingetrokken klachten Ingediend inzake bepaalde typen effectenlease ling door de Klachtencommissie in aanmerking. Inmiddels heeft het Gerechtshof te Amsterdam de Duisenberg-regeling algemeen verbindend verklaard. Afgewacht en in één geval werd de klacht van DSI afgewezen. Van de resterende vier in 2006 behandelde zaken wordt pas in de loop van 2007 een einduitspraak verwacht. dient te worden of en in welke mate beleggers hun procedure bij de Klachtencommissie zullen voortzetten. Gedragscode De zaken verschillen van elkaar, maar in alle gevallen ging het om een klacht van DSI over schending Commissie van Beroep Bij de Commissie van Beroep zijn in het verslagjaar 37 zaken aanhangig gemaakt. Dit is aanzienlijk minder dan in 2005 toen er als gevolg van de effectenlease kwestie 149 nieuwe zaken werden voorgelegd. De Commissie is dan ook slechts vier keer bij elkaar gekomen voor een mondelinge behandeling. Naar aanleiding van deze zittingen zijn van de gedragscode (artikel 7 van het Algemeen Reglement) door een geregistreerde effectenspecialist. Opvallend is dat onderwerpen als belangenverstrengeling tussen zakelijke en privébelangen en de schending van vertrouwelijke en gevoelige informatie meerdere malen in 2006 bij de Tuchtcommissie aan de orde zijn geweest. in totaal acht uitspraken gedaan. De overige zaken lopen nog of zijn door de secretaris ambtshalve niet ontvankelijk verklaard. De beroepszaken hadden, op één na, alle betrekking op een uitspraak van de Klachtencommissie. Een zaak kwam voort uit een uitspraak van de Tuchtcommissie. Transacties Naast de genoemde zaken die daadwerkelijk door de Tuchtcommissie zijn behandeld, heeft DSI in 2006 veertien keer gebruikt gemaakt van de bevoegdheid zaken door middel van een transactie af te doen. Dit is een snelle en efficiënte manier om Tuchtcommissie De Tuchtcommissie DSI heeft in 2006 tien zaken (waarvan vier zaken uit 2005) tijdens een mondelinge zitting behandeld. In vijf gevallen werd de klacht gegrond verklaard in geval van normovertredend gedrag correctief op te treden. De geregistreerde moet niet alleen het transactiebedrag voldoen, maar zijn overtreding wordt ook op de DSIwebsite bij zijn registratie vermeld.

12 Vervolg flitsen uit DSI-jaarverslag 2006 Beroepszaken (aantallen) Nieuwe zaken Zittingen 4 9 Gedane uitspraken 8 22 Waarvan: Niet-ontvankelijk verklaarde zaken - 2 Bestreden beslissingen in stand gebleven 8 16 Bestreden beslissingen (ten dele) vernietigd - 4 Uitspraken inzake Tucht- en Geschillencommissie 1 2 Ingetrokken zaken Personalia Indiensttredingen Mr. Kasper Schouten is per 12 maart in dienst getreden als junior secretaris Klachtencommissie. Na zijn HBO-opleiding MER heef hij rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (master Financieel Recht). Ruimere telefonische openingstijden Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn de telefonische openingstijden van het Registratiebureau en het secretariaat van de Klachtencommissie verruimd. U kunt beide afdelingen tegenwoordig op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereiken. 2 Incidentenmelding In dertien zaken heeft DSI onderzoek verricht maar geen verdere tuchtrechtelijke stappen ondernomen. De reden hiervoor was dat er geen sprake was van een schending van de gedragscode of dat het onderzochte incident van te geringe betekenis was om tuchtrechtelijke stappen te nemen. vervolg van pagina 8 Alsof we van alles moeten verbergen, terwijl het zelfreinigende vermogen alleen maar toeneemt. En trouwens wat is er mis mee als op zijn tijd iemand een opdonder krijgt? Krijg je weerstand van. In de tijd van Michiel de Ruijter is ons land groot geworden met uitproberen, uitdagingen opzoeken, risico s nemen. Het resultaat mag nog steeds gezien worden. Na een paar uitglijders corrigeert de markt zich vanzelf. Overigens zullen ongeveer twintig in 2006 bij DSI gemelde incidenten in 2007 verder onderzocht worden. Meer belangstelling? Het jaarverslag 2006 van DSI kan binnenkort worden gedownload van Als je echt flink wilt zijn, pak dan de reclame aan bij het aansmeren van dubieuze kredieten en kopen op afbetaling. De klachten dossiers van DSI De klant weet donders goed dat de beurzen omhoog en omlaag gaan. Faire behandeling is vanzelfsprekend inbegrepen en hebzucht ook van zijn kant is uit den boze. Allemaal déjà vu in de dossiers van de Klachtencommissie van DSI. Daar kun je veel van leren. Claudia Addens loopt sinds 5 februari stage bij DSI in het kader van haar studie Managementassistent/ Directiesecretaresse aan het ROC van Amsterdam. Uitdiensttredingen Fridolijn Nieuwenhuis is per 1 maart uit dienst getreden. Zij heeft de overstap gemaakt naar de Rechtbank Amsterdam, waar zij griffier van de Handelskamer is. DSI Info is het informatiebulletin van het Dutch Securities Institute (DSI). Mei 2007 Redactie DSI Info Postbus 3861, 1001 AR Amsterdam Telefoon Fax Aan dit nummer werkten mee: Jorine Berends, Cees Bijloos, Joke van den Braber, Ed Feijen, Jan van Haasteren, Thom Hoedemakers, Patrick Lageweg, Mark van der Lecq, Kees Oosterholt, Karim Ras, Dick Vis en Edwin Weller. Productie: The KEY Agency, Amsterdam

DSI lanceert nieuwe registers voor adviseurs en verkopers van financiële producten

DSI lanceert nieuwe registers voor adviseurs en verkopers van financiële producten NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 1 / 2008 PES-verklaring binnen 3 dagen Jaarverslag 2007 Flitsen uit het jaarverslag Kees Oosterholt Vluchten kan niet meer 2 4 7 DSI lanceert nieuwe registers

Nadere informatie

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat

Bij beleggingskeuzes wordt de emotionele factor nog steeds sterk onderschat N I E U W S B U L L E T I N D u t c h S e c u r i t i e s I n s t i t u t e nr 1 / 2006 Centrale rol DSI in pre-employment screening NVB-voorzitter Moerland: Meer zelfregulering en zelfcontrole in eigentijds

Nadere informatie

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen

DSI-campagne wil beleggers aansporen tot Verstandig Beleggen nr 2 / 2005 Kees Oosterholt: Betere dienstverlening door effectenspecialisten met pit Frank van der Gun: Zorgplicht effectenverkeer vereist selectief aanbod van beleggingshypotheken 3 4 Leereffecten van

Nadere informatie

Geen beperking aan duur wachtkamerregeling

Geen beperking aan duur wachtkamerregeling NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 1 / 2003 Maarten van Luyn: Provisiejagen verduidelijkt 2 Kees Oosterholt over permanente educatie De Klachtencommissie Het Register Jacob Kaptein: Samenspel

Nadere informatie

Integriteit staat nu hoog op de agenda

Integriteit staat nu hoog op de agenda NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 2 / 2004 Invoering Wfd bevordert zuivere verhoudingen in financiële dienstverlening DSI-PIT 2004: Hans Frank als eerste geslaagd De Klachtencommissie 3 5 George

Nadere informatie

Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact

Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) voor alle medewerkers met klantcontact NIEUWSBULLETIN nr 2 / 2009 Tuchtcommissie DSI schorst senior beleggingsadviseur DSI-Kwaliteitsregeling Jaarlijkse korting op AFM-heffing voor intermediair met DSI-registratie Edgar du Perron, voorzitter

Nadere informatie

Vertrouwen terugwinnen door eigen initiatieven financiële sector

Vertrouwen terugwinnen door eigen initiatieven financiële sector NIEUWSBULLETIN Dutch Securities Institute nr 3 / 2008 DSI-CONGRES Presentatie boek Beleggingsdienstverlening in het MiFID-tijdperk 2 Slotconclusie DSI-congres Vertrouwen terugwinnen door eigen initiatieven

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012

2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 2007 2008 2009 2010 2011 Jaarverslag 2012 3 Kifid werkt met open vizier aan zijn transitie 2012 was voor Kifid in menig opzicht een transitiejaar. Het jaar stond

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het AFM jaarverslag over 2010. Hierin leest u hoe de AFM heeft gewerkt aan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014 Ralph Hamers, ING: Bij ING begint en eindigt alles bij de klant DoubleDividend Wij hebben een langetermijnvisie en dat moeten beleggers ook hebben Ronde Tafel: Inzicht in

Nadere informatie

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman

OP ONBEKEND TERREIN. Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving. Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe businessmodellen in een turbulente omgeving Iris van de Looij Dick-Jan Abbringh Rik Corman OP ONBEKEND TERREIN Hoe private banks werken aan nieuwe

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium!

Veel kansen op markt voor Nederbelgen. Consumenten empoweren en aanzetten tot actie. Volgend jaar u op dit podium! J A A R G A N G 9 N U M M E R 4 D E C E M B E R 2 0 1 3 42013 Veel kansen op markt voor Nederbelgen Consumenten empoweren en aanzetten tot actie Klantbeleving, motor van het nieuwe verdienmodel Volgend

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor

Samen werken aan. in de financiële dienstverlening. stelt zich voor Samen werken aan integriteit deskundigheid professionalisering en zelfregulering in de financiële dienstverlening stelt zich voor werkt voor én door u. Maar wat kunnen we in de praktijk voor u betekenen?

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Het financiële klachteninstituut

Het financiële klachteninstituut Het financiële klachteninstituut Jaarverslag 2010 Het financiële klachteninstituut Voorwoord Kifid kwam in 2007 tot stand door een flitsfusie van klachteninstellingen in de financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren?

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren? JAARGANG 18 - NUMMER 4 - MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter column 1984 de kwestie Moeten AFM en DNB fuseren? extra Victor Rod, EIOPA: Organisatie

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie