Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014"

Transcriptie

1 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014

2 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten Vermogensbeheerders kennen hun klanten Vermogensbeheerders doen eerlijk zaken Vermogensbeheerders handelen integer Vermogensbeheerders beheersen belangentegenstellingen Vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig Vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk Vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid Vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten Vermogensbeheerders houden zich aan de Dufas gedragscodes 8

3 1. Over dit verslag De Code Vermogensbeheer is op 1 oktober 2014 vastgesteld door de Dutch Fund and Asset Management Association ( Dufas ), de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is. Deze gedragscode ( de Code ) geeft antwoord op de vraag wat de klanten van hun vermogensbeheerder mogen verwachten. Dit is in een tiental principes voor vermogensbeheerders vormgegeven. Robeco biedt wereldwijd verschillende beleggingsoplossingen aan zowel institutionele als particuliere klanten. Robeco is aangesloten bij Dufas en onderschrijft de Code voor al deze klanten. In dit verslag laten wij zien hoe de algemene principes uit de Code zijn vertaald tot de concrete principes voor Robeco en geven wij enkele voorbeelden van de invulling van deze principes. Hierbij richten we ons op de manier waarop wij onze particuliere klanten in Nederland bedienen. De klant centraal stellen is het belangrijkste uitgangspunt voor Robeco. Om te waarborgen dat we ook daadwerkelijk handelen in het belang van onze klanten hebben we binnen Robeco verschillende normen vastgesteld. Deze normen gaan onder andere over hoe we klanten eerlijk behandelen, hoe we omgaan met mogelijke belangenconflicten en hoe we zorgen dat we goed op de hoogte zijn van de wensen van onze klanten. Deze normen zijn vertaald tot concrete principes en vastgelegd in ons beleid. De afdeling Group Compliance ziet er op toe dat de concrete principes op een juiste wijze zijn geïmplementeerd in de processen van Robeco, en daadwerkelijk worden nageleefd. 3

4 2. Algemene principes 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten De klant centraal stellen is een van de kernwaarden van Robeco. Wij zijn ons bewust van het feit dat wij bestaan bij de gratie van onze klanten en daarom is onze focus gericht op hun wensen en behoeften. Onze richtlijnen voor hoe we omgaan met klanten streven naar een langdurige relatie met onze klanten door een eerlijke en zorgvuldige behandeling van de belangen van klanten. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten heeft Robeco een vaste goedkeuringsprocedure. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat een product moet voldoen aan de vraag vanuit klanten. Ook bestaande producten en diensten worden doorlopend getoetst om te bepalen of dit nog het geval is. Om steeds een goed beeld te hebben van de wensen en behoeften van onze klanten, neemt Robeco deel aan verschillende marktonderzoeken en klantonderzoeken. Ook heeft Robeco een online klantenpanel Geld en Toekomst waar behoeften en vragen van onze particuliere klanten worden gepolst. 4

5 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun klanten Bestaande en potentiële klanten kunnen aan de hand van een via de website aangeboden passendheidstoets vaststellen of de execution only beleggingsdienstverlening die Robeco biedt, passend voor hen is. Om ervoor te zorgen dat onze klanten op verantwoorde wijze vermogen opbouwen, bieden we verschillende vormen van online beleggingshulp aan. Zo kan men in de Robeco Quick Course korte lesmodules volgen over de basisbeginselen van beleggen, bieden onze voorbeeldportefeuilles houvast bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille en geeft de portefeuillescan op verschillende manieren inzage in de beleggingsportefeuille. 2.3 Vermogensbeheerders doen eerlijk zaken Alle relevante informatie over de beleggingsfondsen en de dienstverlening van Robeco is via onze websites beschikbaar voor klanten en potentiele klanten. Robeco toont op zogenaamde online productpagina's uitgebreide rendementshistorie en informatie over de fondsmanager of het team dat het fonds beheert. Tevens wordt inzicht gegeven in de portefeuillesamenstelling en worden de kosten uitgebreid behandeld. Ook kunnen klanten op de website de Essentiële Beleggersinformatie, het (half)jaarverslag, en prospectus documentatie eenvoudig vinden en downloaden. Robeco stelt op dagelijkse basis vast of de portefeuilles voldoen aan de fondsregels die gesteld zijn in het prospectus of aan de individuele afspraken die met klanten zijn gemaakt en vastgelegd. Uiteraard houdt Robeco zich aan alle voor de organisatie geldende wet- en regelgeving. 5

6 2.4 Vermogensbeheerders handelen integer In ons beleid is een checklist voor het dagelijks handelen van onze medewerkers opgenomen. In deze checklist wordt onze medewerkers gevraagd om zich telkens de volgende vragen te stellen: Zeg ik wat ik bedoel? En doe ik wat ik zeg? Heb ik de belangen van alle belanghebbenden van Robeco afgewogen? Heb ik het beleid en de procedures van Robeco op dit gebied gevolgd? Kan ik uitleggen waarom ik het zo doe? Pre-employmentscreening De integriteit van individuele medewerkers wordt onder meer geborgd door het uitvoeren van een preemployment screening van nieuwe medewerkers. Nevenfuncties Robeco heeft het beleid dat medewerkers slechts nevenfuncties mogen vervullen na expliciete toestemming van Group Compliance. Hierbij wordt onder meer getoetst of het risico bestaat dat de functie kan leiden tot ongewenste belangenverstrengeling, wat de integriteit van de medewerker in gevaar kan brengen. 2.5 Vermogensbeheerders beheersen belangentegenstellingen Robeco heeft regels vastgelegd die er voor zorgen dat er zich geen situaties van oneigenlijke belangenverstrengeling voordoen tussen Robeco en zijn klanten, Robeco en zijn aandeelhouders of Robeco en zijn medewerkers. Robeco is zich bewust dat zelfs het meest verfijnde systeem van principes, niet altijd antwoord geeft op de vragen hoe om te gaan met specifieke situaties. We streven er in alle gevallen naar om opgeworpen vraagstukken op te lossen met inachtneming van de belangen van de klant en een redelijke en eerlijke afweging van alle relevante feiten en omstandigheden. 2.6 Vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig Robeco baseert zijn beleggingskeuzes op de kennis van zijn eigen analisten en extern onderzoek. Wij hanteren strenge toelatingseisen voor personeel en eisen dat over voldoende opleidingen, kennis en ervaring beschikt wordt. Professionele vaardigheden van onze medewerkers worden met verschillende trainingen op peil gehouden. Ook wordt rekening gehouden met diversiteit. Robeco heeft in 2011 het Charter Talent naar de Top ondertekend met als doel het percentage vrouwen in topfuncties bij Robeco te bevorderen. Producten Bij de ontwikkeling van producten toetst Robeco of deze in het belang zijn van onze klanten. Ook monitort Robeco bestaande producten doorlopend op de volgende criteria: de belangen van klanten, de performance, eventuele risico's, publiciteit en regelgeving. Indien nodig worden hierop maatregelen genomen. Privacy Wij hanteren strenge veiligheid en privacy eisen aan de vastlegging van klantgegevens. Wij zijn onder andere gecertificeerd door Stichting Privacy Waarborg voor het integer omgaan met klant gegevens. Klachten Robeco vindt het van groot belang dat klanten in de gelegenheid worden gesteld feedback (positief en negatief) over de dienstverlening en producten van Robeco te kunnen uiten. Dit biedt de gelegenheid tot 6

7 verdere verbetering van de dienstverlening. Robeco streeft naar behandeling van een klacht op een constructieve en evenwichtige wijze en afhandeling binnen een redelijke termijn. Ook hanteert Robeco een vergoedingenbeleid. Dit houdt in dat wanneer klachten door een fout van Robeco zijn ontstaan, Robeco de ontstane kosten voor de klant vergoedt. Robeco monitort de hoeveelheid en aard van de klachten nauwkeurig. Klachten van onze particuliere klanten leggen we periodiek vast in een Customer Experience Rapportage. Deze rapportage wordt door het management van Robeco structureel besproken. Medewerkers en management hebben doelstellingen ten aan zien van het verminderen van het aantal klachten in hun persoonlijke doelstellingen opgenomen. 2.7 Vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk Belangrijk onderdeel van de Robeco normen zijn de regels gericht op eerlijk, duidelijk en niet-misleidend marketing materiaal en de hoge mate van transparantie van Robeco over zijn producten en diensten. Alle informatie om onze particuliere klanten zo goed mogelijk te informeren over het nemen van beleggingsbeslissingen is beschikbaar via onze website, periodieke verslagen, seminars en evenementen. Alle Robecofondsen hebben eigen productsheets met alle belangrijke informatie. Door middel van onze online Fondsselector, een tool waarmee klanten eenvoudig ons assortiment kunnen doorzoeken, stellen we klanten in staat op basis van selectiecriteria beleggingsfondsen met elkaar te vergelijken. 7

8 Robeco monitort de kwaliteit van informatievoorziening aan zijn klanten op basis van criteria zoals helderheid, volledigheid en begrijpelijk taalgebruik. Daarnaast doet Robeco doorlopend onderzoek onder de particuliere klanten naar de toereikendheid van de beschikbare informatie. 2.8 Vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid Robeco streeft naar een evenwichtig beloningsbeleid waarbij er voor wordt gezorgd dat dit beleid geen negatief effect heeft op belangen van klanten. In het beloningsbeleid voor onze fondsmanagers hebben wij lange termijn criteria vastgesteld die het belang van de klant parallel laten lopen met dat van de onderneming. Als de fondsmanager meer rendement weet te behalen voor de deelnemers in het fonds profiteren zowel de fondsmanager als de deelnemer hiervan. Robeco publiceert in de jaarverslagen van de fondsen de structuur van het beloningsbeleid van de fondsmanagers. 2.9 Vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten Robeco publiceert de kosten van zijn beleggingsfondsen op online productpagina s, in de prospectussen en jaarverslagen van deze fondsen. Op robeco.nl is een Kosten tool beschikbaar waarmee particuliere klanten de kosten van een portefeuille kunnen berekenen. Robeco toont de dienstverleningskosten voor particuliere klanten ieder kwartaal op een kostenoverzicht dat klanten online kunnen inzien. Ook wordt met algemene voorlichtingsvideo s inzicht gegeven in hoe kosten berekend worden Vermogensbeheerders houden zich aan de Dufas gedragscodes Dufas heeft de Code Vermogensbeheerder nog nader uitgewerkt in de DUFAS Fund Governance Code en de Dufas principes voor Fiduciair beheer. De daarin genoemde principes worden door Robeco onderschreven en zijn in onze procedures geïncorporeerd. 8

9 Belangrijke informatie De inhoud van deze publicatie is samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (hierna ook te noemen Robeco ). Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregisternummer ) heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Robeco beoogt te allen tijde juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Robeco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie of de hierin opgenomen informatie. Deze informatie kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige informatie. Deze publicatie kan zonder waarschuwing worden gewijzigd. 9

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes DUFAS Code Vermogensbeheerders ref. 14_041 Algemene principes 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten. 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten. 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance)

DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance) Nederlandse tekst van versie 20.02.2008 DUFAS Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance) Considerans Het doel van de Principes van Fondsbestuur (Principles of Fund Governance, verder Principles

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Robeco Integraal Vermogensbeheer

Robeco Integraal Vermogensbeheer Robeco Integraal Vermogensbeheer Voor institutionele beleggers Een beschaafde samenleving verdient een houdbaar en realistisch pensioensysteem voor iedereen, ook in de toekomst. Roderick Munsters, CEO

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt.

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt. BIJLAGE C VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling Artikel 145 van de Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie