14. Hoe groot is de latentietijd voor de visuele waarneming bij de mens? a. 1 ms. b. 10 ms. c. 100 ms. d. 500 ms.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14. Hoe groot is de latentietijd voor de visuele waarneming bij de mens? a. 1 ms. b. 10 ms. c. 100 ms. d. 500 ms."

Transcriptie

1 1. Wanneer een patiënt op pijnprikkels de ogen gesloten houdt, geen geluid maakt en de armen op een normale manier buigt, welke Glasgow comascore is dan juist? a. E1M4V1. b. E1M4V2. c. E2M3V1. d. E2M3V2 2. Tijdens de REM slaap worden veranderingen gezien aan de spiertonus. De spiertonus: a. neemt in lichte mate toe. b. neemt sterk toe. c. neemt in lichte mate af. d. neemt sterk af. 3. Onder het verschijnsel transtentoriale inklemming wordt verstaan: a. dat de a. cerebri media wordt dichtgedrukt tegen het tentorium. b. dat er een stuwingspapil ontstaat door beknelling van de n. opticus tegen het tentorium. c. dat de liquorruimte vergroot is boven het tentorium. d. dat een deel van de temporaalkwab onder het tentorium wordt gedrukt. 4. Op een warme zomerdag staat u op uw vertraagde trein te wachten. Een paar meter verderop ontstaat wat onrust. U hoort dat een vrouw onwel is geworden. Als aanstaand arts gaat u meteen kijken. De op de grond liggende vrouw, geschatte leeftijd 20 jaar, komt net weer bij. Met deze summiere informatie is de kans dat de wegraking het gevolg is van (reflex)-syncope: a. ongeveer de helft van de kans dat de wegraking het gevolg van een epileptische aanval is. b. ongeveer even groot als de kans dat de wegraking het gevolg van een epileptische aanval is. c. ongeveer twee keer groter dan de kans dat de wegraking het gevolg van een epileptische aanval is. d. minstens tien keer groter dan de kans dat de wegraking het gevolg van een epileptische aanval is. 5. Het op korte termijn vervaardigen van een MRI-hersenen is het sterkst geïndiceerd bij: a. de 7-jarige Jesper, die de laatste tijd soms zomaar een paar seconden voor zich uit staart, even stopt waar hij mee bezig is, en zich hiervan achteraf niets meer herinnert. b. de 35-jarige Jan Tempelier, die de laatste tien jaar enkele malen een aanval met plotseling bewustzijnsverlies, symmetrische trekkingen, incontinentie voor urine en een tongbeet doormaakte tijdens periodes dat hij probeerde zijn forse alcoholgebruik te minderen. c. de 56-jarige Hetty Hoveniers, die vorige week gedurende 4 minuten onwillekeurige ritmische trekkingen van de rechter arm kreeg, later ook met meedoen van de rechter mondhoek, bij volledig normaal bewustzijn. d. de 75-jarige Wolfgang Maasoord, die op Prinsjesdag langs de route van de gouden koets staand licht in het hoofd werd, in elkaar zakte, en buiten kennis op de grond liggend gedurende enkele seconden trappende bewegingen maakte, waarna hij snel weer bij kwam. 6. Stimulatie van bepaalde hersenstructuren met als doel verbetering van het bewustzijn is theoretisch het meest kansrijk bij een coma ten gevolge van: a. contusio cerebri met vrijwel uitsluitend schade aan de hersenstam. b. cerebrale schade na reanimatie wegens ventrikelfibrilleren. c. cerebrale schade na langdurige hypoglykemie. d. cerebrale schade na langdurige status epilepticus. 7. Reflexsyncope is niet een gevolg van: a. trompetspelen. b. lang staan. c. een verblijf in een warme of benauwde omgeving. d. een plotselinge, onverwachte pijn.

2 8. Als bij hersenactiviteit desynchronisatie van neuronale activiteit optreedt, uit dit zich in: a. toename van de frequentie en toename van de amplitudo. b. toename van de frequentie en afname van de amplitudo. c. afname van de frequentie en toename van de amplitudo. d. afname van de frequentie en afname van de amplitudo. 9. Bij registratie van een "evoked potential" maakt men gebruik van het feit dat in het EEG: a. de basisactiviteit onregelmatig is. b. de basisactiviteit een vast ritme vertoont. c. de activiteit bij binnenkomst van een prikkel onregelmatig wordt. d. de activiteit bij binnenkomst van een prikkel overgaat in thèta-ritme. 10. Welke nystagmus is een fysiologische nystagmus die in het dagelijkse leven veel voorkomt? a. BPPN (benigne paroxismale positienystagmus). b. OKN (optokinetische nystagmus). c. calorische nystagmus. d. cervicale nystagmus. 11. Een patiënt heeft sinds twee jaar aanvallen van draaiduizeligheid. Welk onderzoek is het meest zinvol als men de diagnose syndroom van Menière wil stellen? a. onderzoek naar een spontane nystagmus. b. onderzoek van de rotatienystagmus. c. calorisch onderzoek. d. de slingerproef. 12. Een patiënt heeft een pijnlijk rood OD sinds een dag. Hij is niet misselijk. Bij onderzoek vindt u fotofobie en een nauwe pupil OD (met normale pupilreacties, direct en indirect). Dit past bij een: a. erosie. b. uveїtis anterior. c. acuut glaucoom. d. hyposfagma. 13. Een patiënt klaagt over wazig zien. De visus ODS is echter 1.2 zonder correctie. Er is een indicatie voor: a. gezichtsveldonderzoek (perimetrie). b. echografie van de ogen. c. onderzoek van het contrastzien. d. onderzoek van het dieptezien (stereozien). 14. Hoe groot is de latentietijd voor de visuele waarneming bij de mens? a. 1 ms. b. 10 ms. c. 100 ms. d. 500 ms. 15. Welke structuren veroorzaken de otoakoestische emissie (OAE)? a. de cochlea en de externe gehoorgang. b. de cochlea en het trommelvlies. c. de sacculus en het trommelvlies. d. de sacculus en de externe gehoorgang. 16. Tijdens een practicum blijkt dat bij een derdejaarsstudente nauwelijks spierrekkingsreflexen zijn op te wekken (na toepassing van de handgreep van Jendrassik door de docent waren er geringe spierrekkingsreflexen). Zij heeft een blanco voorgeschiedenis en voelt zich prima. Een tante van haar heeft MS. Na het practicum meldt zij zich toch een beetje bezorgd bij de docent. Met deze gegevens is de meest waarschijnlijke oorzaak van de nauwelijks opwekbare reflexen: a. de normale variatie binnen de algemene populatie. b. een lichte polyneuropathie. c. een presymptomatische multipele sclerose (MS). d. een tot nu toe subklinisch verlopende hypothyreoïdie.

3 15. Amaurosis fugax kan worden veroorzaakt door: a. migraine. b. neuromyelitis optica. c. papiloedeem. d. een trombus vanuit de a. carotis interna. 16. Bij een Guillain-Barré Syndroom (GBS) passen de volgende EMG bevindingen: a. de geleidingssnelheid is normaal en de hoogte van de spieractiepotentiaal is verlaagd. b. de geleidingssnelheid is verlaagd en de hoogte van de spieractiepotentiaal is verhoogd. c. de geleidingssnelheid is verlaagd en de hoogte van de spieractiepotentiaal is normaal. d. de geleidingssnelheid is verhoogd en de hoogte van de spieractiepotentiaal is verlaagd. 17. De resulaten van liquoronderzoek die bij een patiënt met koorts en hoofdpijn een bacteriële meningitis het meest waarschijnlijk maken zijn: a. normaal aantal leukocyten, verlaagd eiwit en verhoogd glucose. b. sterk verhoogd aantal leukocyten, verhoogd eiwit en verlaagd glucose. c. sterk verhoogd aantal leukocyten, verlaagd eiwit en verhoogd glucose. d. een laag aantal leukocyten, verlaagd glucose een verhoogd eiwit. 18. Welke stelling is juist. Voor trombolyse bij een herseninfarct geldt dat: a. de behandeling zo snel mogelijk gestart moet worden, bij voorkeur al in de ambulance. b. het niet uitmaakt hoe snel de behandeling wordt gestart, zolang het maar binnen drie uur is. c. de kans op een gunstige uitkomst groter is als met behandeling wordt gestart binnen één uur dan als wordt gestart tussen het tweede en het derde uur na het ontstaan van de beroerte. d. de behandelde patiënten al binnen 24 uur een beter herstel laten zien dan de onbehandelde. 19. Secundaire preventie na een TIA of niet invaliderend herseninfarct moet zo snel mogelijk beginnen, de kans op een recidief in de eerste week bedraagt ongeveer: a. 5-10%. b %. c %. d % 20. Het begrijpen van gesproken taal is bij afatische patiënten het meest gestoord bij: a. een fonologische stoornis. b. een syntactische stoornis. c. een semantische stoornis. d. een grammaticale stoornis. 21. De voortgeleidingssnelheid in een gemyeliniseerde zenuwvezel hangt primair af van: a. de lengte van de vezel. b. de dikte van de vezel. c. de sterkte van de prikkel. d. de grootte van de actiepotentiaal. 22. Over liquordiagnostiek in het kader van multiple sclerosis (MS) kan worden opgemerkt dat: a. zelden of nooit oligoclonale banden of een verhoogde IgG-index worden aangetroffen in de liquor van MS patiënten. b. zonder de resultaten van dit onderzoek de diagnose MS niet kan worden gesteld. c. een licht verhoogd aantal leukocyten (10<aantal leukocyten<50) in de liquor zelden of nooit voorkomt bij MS. d. intrathecale aanmaak van immunoglobulinen bij MS vaak kan worden aangetoond maar weinig specifiek is.

4 23. Over de behandeling van relapsing-remitting multiple sclerosis (MS) worden de volgende beweringen gedaan. Welke is juist? a. methylprednisolon 1000 mg intraveneus voor drie dagen heeft een bewezen gunstig effect op de ziekteprogressie op lange termijn. b. eerstelijns immunomodulerende middelen zoals interferon-beta (Rebif, Avonex, Betaferon ) of glatirameer acetaat (Copaxone ) verminderen het aantal exacerbaties met meer dan 75%. c. bij gebleken ineffectiviteit van eerstelijns immunomodulerende middelen zoals interferon-beta (Rebif, Avonex, Betaferon ) of glatirameer acetaat (Copaxone ) moet een behandeling met natalizumab (Tysabri ) worden overwogen. d. een behandeling met interferon-beta (Rebif, Avonex, Betaferon ) of glatirameer acetaat (Copaxone ) geeft in het eerste jaar een kans van ongeveer 10% op bijwerkingen die een ziekenhuisopname noodzakelijk maken. 24. Een vrouw, 28-jaar oud, bezoekt samen met haar twee oudere broers de polikliniek klinische genetica. Hun vader is overleden aan de ziekte van Huntington. Allen hebben in de nabije toekomst kinderwens. Na een uitgebreide counseling (samen met hun partners) kiezen zij alle drie voor presymptomatisch DNA-onderzoek. Nadat de uitslagen binnen zijn blijkt mevrouw geen draagster van de ziekte van Huntington, maar haar beide broers wel. Hoe zal de periode na de uitslag voor mevrouw het meest waarschijnlijk verlopen? a. zij is erg blij en gaat verder met haar leven. b. zij is eerst erg opgelucht, maar na enkele maanden worstelt zij met een hardnekkig schuldgevoel. c. zij kan het niet geloven en wil nogmaals getest worden. d. zij verbreekt het contact met haar broers volledig. 25. Welke aandoening is een hyperkinetisch syndroom? a. ziekte van Parkinson. b. ziekte van Huntington. c. myasthenia gravis. d. frontotemporale dementie. 26. De therapeutische werking van monoamine oxidase (MAO) remmers zoals selegiline (Eldepryl, Deprenyl ) bij de ziekte van Parkinson berust voornamelijk op: a. stimulatie van de aanmaak van dopamine in de hersenen. b. remming van de afbraak van dopamine in de hersenen. c. remming van de omzetting van levodopa (l-dopa) in dopamine buiten de hersenen. d. remming van de omzetting van dopamine in noradrenaline buiten de hersenen.

5 Afbeelding bij vraag U ziet bovenstaande röntgenopname van een jonge patiënt (kind, 2 jr.). Een schroevendraaier is via de orbita recht naar achteren het neurocranium binnengedrongen. U vreest voor beschadiging van: a. pons. b. hypothalamus. c. frontale cortex. d. hippocampus. Afbeelding bij vraag Op de bijgaande schematische doorsnede door de hersenstam is met een pijltje een gebied aangegeven dat is aangedaan door een vaatocclusie. Gevolg voor de patiënt is: a. contralaterale uitval van de vitale sensibiliteit lichaam. b. ademhalingsstoornis. c. contralaterale hemiplegie. d. contralaterale uitval vitale sensibiliteit gelaat.

6 Afbeelding bij vraag Op een T1 gewogen MRI scan met toediening van gadolinium-contrast, gemaakt bij een 23 jarige studente met een zes maanden eerder doorgemaakte neuritis optica aan het rechter oog, wordt naast 6 periventriculaire, 1 juxtacorticale en 3 infratentoriele witte stofafwijkingen bovenstaande afwijking gezien. Welke bewering over deze studente is juist in het kader van de diagnostische criteria voor multiple sclersosis (MS) volgens McDonald? Met bovenstaande beschrijving en afbeelding van de gevonden afwijkingen op MRI wordt: a. alleen voldaan aan de radiologische criteria voor disseminatie in tijd. b. alleen voldaan aan de radiologische criteria voor disseminatie in plaats. c. aan beide van de radiologische criteria voor disseminatie in plaats en tijd voldaan. d. aan geen van de radiologische criteria voor disseminatie in plaats en tijd voldaan. 28. Een 53 jarige vrouw scoort 26 uit 30 punten op de MMSE. Het afkappunt voor dementie is 24 uit 30. Welke stelling is juist? a. dit kan geen dementie zijn. b. dit kan dementie zijn als het een hoog opgeleide vrouw betreft. c. dit is bewijzend voor Mild Cognitive Impairment. d. dit is een aandachtsstoornis. 29. Functies van de prefrontale cortex omvatten onder andere: a. gezichtsherkenning, abstract denken, motivatie. b. gedrag, werkgeheugen, visuospatiële functies. c. abstract denken, mentale flexibiliteit, motoriek van de extremiteiten. d. sociaal gedrag, plannen, inlevingsvermogen. 30. De werking van rivastigmine is als volgt: a. het remt de afbraak van acetylcholine in de synapsspleet waardoor de mate van alertheid toeneemt en het geheugen bevorderd wordt. b. het remt de afbraak van dopamine in de synapsspleet waardoor de mate van alertheid toeneemt en het geheugen bevorderd wordt. c. het remt de afgifte van acetylcholine in de synapsspleet waardoor verwardheid minder wordt en het geheugen bevorderd wordt. d. het gaat verlies van neuronen tegen in de nucleus basalis van Meynert.

7 34. Een goede vraag om het semantisch geheugen te testen is: a. hoe heet het voorwerp met een frame en papier waarmee kinderen op winderige dagen in de lucht spelen? b. kunt u mij vertellen wat er zoal in het nieuws is de laatste tijd? c. kunt u mij uitleggen wat het spreekwoord Hoge bomen vangen veel wind betekent? d. wat is de datum van vandaag? 36. Volgens de richtlijn van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) mag een patiënt met cognitieve klachten niet autorijden als er sprake is van: a. mild cognitive impairment (MCI). b. dementie. c. depressie. d. een Mini Mental State Examination (MMSE) score kleiner dan Welke volgorde van processen wordt geobserveerd bij het migreren van immuuncellen over hersenendotheel bij een patiënt met multipele sclerose (MS): a. hechten, rollen, migratie. b. rollen, hechten, migratie. c. hechten, clonale expansie, migratie. d. rollen, fagocytose, migratie. 38. Het pathologische beeld van multipele sclerose (MS) laat verschillende stadia zien van het ontstekingsproces. Welke veranderingen zijn typerend voor MS? a. T-lymfocyten gevuld met myeline en myelineafbraakproducten in de laesie. b. monocyten gevuld met myeline en myelineafbraakproducten in de normale witte stof. c. B- lymfocyten gevuld met myeline en myelineafbraakproducten in de laesie. d. monocyten gevuld met myeline en myelineafbraakproducten in de laesie. Afbeelding bij vraag De afbeelding hierboven laat een gedeelte van de temporale kwab, een gedeelte van het diencephalon en een stukje hersenstam zien. Het ovaal bevindt zich om de volgende structuur: a. locus coeruleus. b. globus pallidus. c. substantia nigra. d. corpus mamillare. 40. Welke hersenzenuwen zijn het meest frequent aangedaan bij een brughoektumor: a. nn. V, VII en VIII. b. nn. VI, VII, VIII. c. nn. VII, VIII, IX en X. d. nn. VIII, IX, X en XI.

8 41. Het achterste been van de capsula interna bevat o.a. corticale projectievezels die eindigen in de: a. motorische kernen van craniale zenuwen (corticobulbaire vezels). b. primaire visuele cortex (radiatio optica). c. voorhoorn van het lumbale ruggenmerg (corticospinale vezels). d. primaire auditieve cortex (radiatio acustica). 42. Een 70 jarige gepensioneerde lerares economie komt bij de huisarts met sinds twee jaar toenemende pijn in de benen bij het lopen, vooral rechts. Tevens lichte pijnklachten onder in de rug. De huisarts denkt aan een vaatvernauwing in de benen of aan een lumbale kanaalstenose als mogelijke oorzaak. Een goede vraag om op grond van de anamnese één van beide oorzaken meer waarschijnlijk te maken is: als er pijn in de benen ontstaat bij het lopen, zakt deze af door: a. even stil te blijven staan? b. massage van de rug? c. nog even door te lopen? d. het hooghouden van de benen? 43. Een 59-jarige metaalarbeider bezoekt uw spreekuur wegens pijn in de linkerlies, die iets uitstraalt tot boven de linker knie. De pijn neemt toe bij het lopen. s Ochtends na het ontwaken zijn de bewegingen van de heup wat beperkt. U denkt aan osteoarthrose van de heup. Welke diagnostische test kunt u het beste doen om uw vermoeden te ondersteunen? a. proef van Lasègue. b. omgekeerde proef van Lasègue. c. druk op de trochanter maior. d. endo- en exorotatie van de heup met gestrekte knie. 44. Een 80-jarige vrouw klaagt sinds twee weken over pijn rond het rechteroog. Verder is er sprake van algehele malaise, 3 kg. gewichtsverlies en spierpijn. Het belangrijkste dat nu moet gebeuren om snel tot een diagnose te komen is: a. verwijzing oogarts. b. CT-schedel. c. bepalen BSE. d. lumbaalpunctie. 45. Trigeminusneuralgie is een pijnsyndroom dat gekenmerkt wordt heftige pijnscheuten in het gelaat, meestal in het verzorgingsgebied van de tweede tak van de nervus trigeminus. De pijn kan op verschillende wijzen worden bestreden, onder andere medicamenteus. Daarbij wordt meestal in eerste instantie gebruik gemaakt van: a. een anti-epilepticum. b. een antidepressivum. c. een opiaat. d. een non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). 46. Een 82-jarige, zelfstandig levende, man gebruikt sinds hij twee jaar geleden een TIA kreeg acetylsalicylzuur. Vorige week heeft hij bij het uitstappen uit de bus zijn hoofd gestoten. Sinds twee dagen gaat het niet goed met hem: hij klaagt over hoofdpijn, maakt een licht gedesoriënteerde indruk en is onzeker bij het lopen. Het meest waarschijnlijk is dat hij lijdt aan: a. een subarachnoïdale bloeding. b. een ischemisch cerebrovasculair accident in het zelfde vasculaire verzorgingsgebied waar hij destijds een TIA had. c. een chronisch subduraal hematoom. d. een epidurale bloeding.

9 47. Bij een HNP L5-S1 past een radiculair syndroom S1. Een dergelijk syndroom wordt gekarakteriseerd door de volgende uitvalsverschijnselen: a. een opgeheven kniepeesreflex, een parese van de voetheffers en een hypesthesie van de laterale voetrand. b. een opgeheven achillespeesreflex, een parese van de kuitspier en een hypesthesie van de laterale voetrand. c. een opgeheven achillespeesreflex, een parese van de voetheffers en een hypesthesie van de mediale voetrand. d. een opgeheven kniepeesreflex, een parese van de kuitpier en een hypesthesie van de mediale voetrand. 48. Het prokineticum domperidom veroorzaakt minder extrapiramidale bijwerkingen dan metoclopramide doordat domperidom: a. een langere halfwaardetijd heeft. b. sneller geabsorbeerd wordt. c. de bloed-hersenbarrière nauwelijks passeert. d. geen dopamineantagonist is. 49. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID s) zoals naproxen zijn in het algemeen meer werkzaam bij migraine dan paracetamol wegens: a. een sterker analgetisch effect. b. een kortere plasmahalfwaardetijd (T½ ). c. vermindering van dilatatie en stasis van het maagdarmkanaal. d. remmen van visuele uitvalsverschijnselen (aura). 50. Dwangbehandeling (artikel 38 lid 5 Wet Bopz) in de vorm van fixatie bij mensen met dementie is alleen toegestaan als: a. de client wilsonbekwaam is. b. de vertegenwoordiger toestemming geeft om de behandeling uit te voeren. c. fixatie het enige alternatief is. d. fixatie noodzakelijk is om gevaar voor de client zelf of anderen, dat wordt veroorzaakt door de dementie, te voorkomen.

Doelstellingen basisstage neurologie

Doelstellingen basisstage neurologie Doelstellingen basisstage neurologie Zoals voor elke basisstage wordt het accent gelegd op vaak voorkomende problemen en op urgente problemen waarbij het van belang is ze tijdig te herkennen. Het is de

Nadere informatie

Multipele Sclerose (MS)

Multipele Sclerose (MS) Multipele Sclerose (MS) MS is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg, die vooral bij jonge volwassenen voorkomt. In de eerste jaren komen de verschijnselen vaak in aanvallen, ook wel Schub of relapse

Nadere informatie

natalizumab (tysabri)

natalizumab (tysabri) patiënteninformatie natalizumab (tysabri) behandeling en werking medicijn Uw neuroloog heeft u het medicijn natalizumab (Tysabri) geadviseerd. Hoe werkt dit medicijn? Hoe wordt natalizumab toegediend?

Nadere informatie

Wisselend reageren, inadequaat Voorkeursstand ogen en hoofd naar rechts Verkramping linkerarm

Wisselend reageren, inadequaat Voorkeursstand ogen en hoofd naar rechts Verkramping linkerarm Neurologische valkuilen 9 oktober 2014 Elly Pouwels Neuroloog Informatie bekend bij neuroloog via Man uit 1948, blanco huisarts Aanmelding als trombolyse Sinds 30 min ogen naar rechts, in de war/ afasie

Nadere informatie

Multiple Sclerose is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg. Deze ziekte wordt ook wel MS genoemd. In deze folder leest hier meer over.

Multiple Sclerose is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg. Deze ziekte wordt ook wel MS genoemd. In deze folder leest hier meer over. Multiple Sclerose Multiple Sclerose is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg. Deze ziekte wordt ook wel MS genoemd. In deze folder leest hier meer over. Wat is multipele Sclerose (MS) MS is een

Nadere informatie

DUIZELIGHEID Keel-, Neus- en Oorheelkunde FRANCISCUS VLIETLAND

DUIZELIGHEID Keel-, Neus- en Oorheelkunde FRANCISCUS VLIETLAND DUIZELIGHEID Keel-, Neus- en Oorheelkunde FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk om het begrip duizeligheid duidelijk te omschrijven. Er kan van alles

Nadere informatie

Sam envatting en conclusies T E N

Sam envatting en conclusies T E N Sam envatting en conclusies T E N Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Sinds de zeventigerjaren van de vorige eeuw zijn families beschreven met dominant overervende herseninfarcten,dementie

Nadere informatie

Algehele richtlijnen statusvoering en correspondentie

Algehele richtlijnen statusvoering en correspondentie Algehele richtlijnen statusvoering en correspondentie Uitgangspunt is dat de status volledig ingevuld wordt en dat er aandacht wordt besteed aan een goede verslaglegging. De status is een document waar

Nadere informatie

1 Geheugenstoornissen

1 Geheugenstoornissen 1 Geheugenstoornissen Prof. dr. M. Vermeulen 1.1 Zijn er geheugenstoornissen? Over het geheugen wordt veel geklaagd. Bij mensen onder de 65 jaar berusten deze klachten zelden op een hersenziekte. Veelal

Nadere informatie

Roelie de Vlas. meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland

Roelie de Vlas. meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland Roelie de Vlas meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland Aline Westenberg Aline Westenberg ambulanceverpleegkundige UMCG Ambulancezorg & Timo Roosa ambulancechauffeur UMCG Ambulancezorg &

Nadere informatie

Examen Medische Vakken

Examen Medische Vakken Examen Medische Vakken Neurologie, psychiatrie, dermatologie AGN 4e jaar, cohort 07-11 1. Het aantal paren hersenzenuwen is a. 4 b. 12 c. 6 d. 8 2. Met het begrip Centraal Motorisch Neuron (CMN) wordt

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. 17 mei 2016 Ella Fonteyn

Traumatisch hersenletsel. 17 mei 2016 Ella Fonteyn Traumatisch hersenletsel 17 mei 2016 Ella Fonteyn Inhoud Definities traumatisch hersenletsel Protocol SEH Gevolgen en behandeling Niet in deze presentatie: letsel wervelkolom, myelum of zenuwen Definities

Nadere informatie

Chapter 7. Nederlandse samenvatting

Chapter 7. Nederlandse samenvatting Chapter 7 Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Lumbosacraal radiculair syndroom Het lumbosacraal radiculair syndroom is de aandoening die in de Nederlandse volksmond bekend staat als een

Nadere informatie

Dokter, is het M(i)S?

Dokter, is het M(i)S? Dokter, is het M(i)S? Jan Meilof, neuroloog Martini Ziekenhuis UMC Groningen MS: Multiple Sclerose casus Man, 38 jaar Blanco voorgeschiedenis Last van aanvallen: Plots moeite met praten/zingen en gebruik

Nadere informatie

Acute neurologische problemen

Acute neurologische problemen Acute neurologische problemen Nascholing neuro-oncologie Judith de Bont Kinderneuroloog Acute neurologische problemen Neuro-oncologie Verhoogde intracraniële druk/inklemming Hydrocefalus Epilepsie Neurologische

Nadere informatie

INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III CASUSSCHETSEN

INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III CASUSSCHETSEN INTERLINE PIJNBEHANDELING DEEL II EN III Okt 2003 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Jongedame van 19 jaar Bij paardrijden gevallen, een uur geleden. Mank lopend, pijn rechter bil. Het lijkt een contusie, geen

Nadere informatie

INHOUD Dit protocol is gebaseerd op de NVN richtlijn 2011 Prognose van post-anoxisch coma. 1 september 2012

INHOUD Dit protocol is gebaseerd op de NVN richtlijn 2011 Prognose van post-anoxisch coma. 1 september 2012 INHOUD Dit protocol is gebaseerd op de NVN richtlijn 2011 Prognose van post-anoxisch coma. 1 september 2012 Inleiding: Een post-anoxisch coma wordt veroorzaakt door globale anoxie of ischemie van de hersenen,

Nadere informatie

INTERLINE NEUROLOGIE 2012

INTERLINE NEUROLOGIE 2012 INTERLINE NEUROLOGIE 2012 mei 2012 Inleiding Dit is het 41 e Zwolse Interlineprogramma, en het tweede Interline programma Neurologie. Het eerste uit 1998 ging alleen over Hoofdpijn en was het allereerste

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Duizeligheid

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Duizeligheid kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Duizeligheid Wat is duizeligheid? Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie

Nadere informatie

Medicamenteuze behandeling van MS

Medicamenteuze behandeling van MS Medicamenteuze behandeling van MS MS anno 2013 Symposium voor zorgprofessionals Dorine Siepman, neuroloog Multipele sclerose - behandeling algemeen aanvalsbehandeling ziektemodulerend (immunomodulatie)

Nadere informatie

Glaucoom. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Oogheelkunde januari 2012 pavo 0524

Glaucoom. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Oogheelkunde januari 2012 pavo 0524 Glaucoom Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Oogheelkunde januari 2012 pavo 0524 Inleiding Uw oogarts heeft met u besproken dat u een oogaandoening heeft die glaucoom genoemd wordt. Deze folder informeert

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting GENETISCHE EN RADIOLOGISCHE MARKERS VOOR DE PROGNOSE EN DIAGNOSE VAN MULTIPLE SCLEROSE Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)

Nadere informatie

Primair-progressieve. Primair-progressieve multiple sclerose. Dit is een uitgave van het Nationaal MS Fonds

Primair-progressieve. Primair-progressieve multiple sclerose. Dit is een uitgave van het Nationaal MS Fonds Primair-progressieve Primair-progressieve multiple scerose multiple sclerose Dit is een uitgave van het Nationaal MS Fonds Wagenstraat 25 3142 CR Maassluis telefoon: 010-591 98 39 fax: 010-592 86 86 e-mail:

Nadere informatie

12 Langdurige epileptische aanvallen

12 Langdurige epileptische aanvallen 12 Langdurige epileptische aanvallen Definitie en etiologie Incidentie Anamnese Lichamelijk onderzoek Epileptische aanvallen duren van enkele seconden tot hooguit enkele minuten. In de literatuur wordt

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Neuritis optica

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu. Neuritis optica Neuritis optica Wat is neuritis optica? Neuritis optica is een aandoening waarbij de oogzenuw ontstoken raakt en kinderen problemen krijgen met het zien door één of twee ogen. Hoe wordt neuritis optica

Nadere informatie

Patiënt ziet niets en oogarts ziet niets?

Patiënt ziet niets en oogarts ziet niets? Patiënt ziet niets en oogarts ziet niets? Oogafwijkingen bij Multiple Sclerose Francien Ooijman, oogarts Jeroen Bosch Ziekenhuis MSMS, 2 december 2013 1 Klassiek: wat is MS MS: ontstekingsreactie in witte

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL LUMBAAL RADICULAIR SYNDROOM

TRANSMURAAL PROTOCOL LUMBAAL RADICULAIR SYNDROOM TRANSMURAAL PROTOCOL LUMBAAL RADICULAIR SYNDROOM WERKAFSPRAKEN Anamnese en onderzoek: Radiculair syndroom (1) Stop Kracht < graad 4: Mictiestoornissen (2) Binnen 1 dag verwijzen naar neuroloog Uitvalsverschijnselen

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct passantentarief BCN 2015 Omschrijving 15A333 060607016 167,12 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 15A336

Declaratiecode Zorgproduct passantentarief BCN 2015 Omschrijving 15A333 060607016 167,12 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 15A336 Declaratiecode Zorgproduct passantentarief BCN 2015 Omschrijving 15A333 060607016 167,12 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 15A336 069499010 401,82 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers)(met

Nadere informatie

SAMENVATTING. Schiemanck_totaal_v4.indd 133 06-03-2007 10:13:56

SAMENVATTING. Schiemanck_totaal_v4.indd 133 06-03-2007 10:13:56 SAMENVATTING Schiemanck_totaal_v4.indd 133 06-03-2007 10:13:56 Schiemanck_totaal_v4.indd 134 06-03-2007 10:13:56 Samenvatting in het Nederlands Beroerte (Cerebro Vasculair Accident; CVA) is een veel voorkomende

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Over de auteurs. 1 Inleiding 1

Inhoud. Voorwoord. Over de auteurs. 1 Inleiding 1 Voorwoord Over de auteurs V XIII 1 Inleiding 1 2 Anamnese 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Specifieke anamnese 3 2.3 Algemene anamnese 3 2.4 Ontwikkelingsanamnese 4 2.5 Voorgeschiedenis 4 2.6 Familieanamnese 5 3

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting. Chapter 5

Nederlandse Samenvatting. Chapter 5 Nederlandse Samenvatting Chapter 5 Chapter 5 Waarde van MRI scans voor voorspelling van invaliditeit in patiënten met Multipele Sclerose Multipele Sclerose (MS) is een relatief vaak voorkomende ziekte

Nadere informatie

Witte stofafwijkingen

Witte stofafwijkingen Witte stofafwijkingen Wat zijn het, wat betekenen ze en wat moet je ermee? Ivo van Schaik, neuroloog 0 PresentationAMC.pptx Witte stof: wat is het? 1 PresentationAMC.pptx Witte stof: wat is het? 2 PresentationAMC.pptx

Nadere informatie

6 e mini symposium Ouderenzorg

6 e mini symposium Ouderenzorg 6 e mini symposium Ouderenzorg Aanvullende diagnostiek bij dementie in de 1 e lijn Suzanne Boot, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie i.o. 28-09-2015 Pagina 1 6 e Mini symposium ouderenzorg

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Epilepsie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Epilepsie. rkz.nl Patiënteninformatie Epilepsie rkz.nl Wat is het en waar heb je last van? Epilepsie is een hersenaandoening die het gevolg is van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de

Nadere informatie

Multiple sclerose (MS) Poli Neurologie

Multiple sclerose (MS) Poli Neurologie 00 Multiple sclerose (MS) Poli Neurologie 1 Inleiding U heeft MS. Deze woorden veranderen in één keer je leven. Gevoelens van ongeloof, verdriet en angst. Maar misschien ook opluchting, omdat de vage klachten

Nadere informatie

Risico minimalisatie materiaal. Bloeddruk meting en Patiëntenpas. betreffende Tracydal (tranylcypromine) voor patiënten. Meer informatie?

Risico minimalisatie materiaal. Bloeddruk meting en Patiëntenpas. betreffende Tracydal (tranylcypromine) voor patiënten. Meer informatie? Risico minimalisatie materiaal betreffende Tracydal (tranylcypromine) voor patiënten Meer informatie? Misschien heeft u na het lezen van deze folder nog vragen. Uw diëtist of behandelend arts zal ze graag

Nadere informatie

Lumbaal radiculair syndroom ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

Lumbaal radiculair syndroom ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE Lumbaal radiculair syndroom Inleiding maart 2017 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Zie de werkafspraak Lumbaal radiculair syndroom De huidige werkgroep bestaat

Nadere informatie

Fase 1: Verwijzing, aanmelding en initiële hypothese. Screening. Hypothese: Er is mogelijk sprake van liespijn als gevolg van rode vlaggen.

Fase 1: Verwijzing, aanmelding en initiële hypothese. Screening. Hypothese: Er is mogelijk sprake van liespijn als gevolg van rode vlaggen. Stroomdiagram Liespijn Onderstaand stroomdiagram kan worden gebruikt voor het diagnostisch proces, bij patiënten met liespijn. Hierbij wordt de nadruk gelegd op artrogene problematiek. Niet atrogene aandoeningen

Nadere informatie

Acute neurologie: 10 instinkers. Diederik Dippel Neuroloog

Acute neurologie: 10 instinkers. Diederik Dippel Neuroloog Acute neurologie: 10 instinkers Diederik Dippel Neuroloog sollicitatiebrief 5 jaar klinische besliskunde 0,5 jaar interne geneeskunde 6 jaar opleiding neurologie Staflid neurologie acute neurologie ic

Nadere informatie

Oogheelkunde. Patiënteninformatie. Oogzenuwontsteking. Slingeland Ziekenhuis

Oogheelkunde. Patiënteninformatie. Oogzenuwontsteking. Slingeland Ziekenhuis Oogheelkunde Oogzenuwontsteking i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw oogarts heeft bij u een oogzenuwontsteking geconstateerd. In deze folder leest u wat een oogzenuwontsteking is en

Nadere informatie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie De geriatrische patiënt op de SEH SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie Relevante onderwerpen Delier Symptoomverarming Medicatie op de SEH Duur aanwezigheid patiënt op de SEH Delier

Nadere informatie

Het Multipele Sclerose Formularium een praktische leidraad

Het Multipele Sclerose Formularium een praktische leidraad Het Multipele Sclerose Formularium een praktische leidraad NB: Het voorschrijven van geneesmiddelen geschiedt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Voor uitgebreidere informatie

Nadere informatie

LUMBAAL RADICULAIR SYNDROOM

LUMBAAL RADICULAIR SYNDROOM INTERLINE LUMBAAL RADICULAIR SYNDROOM maart 2017 Inleiding Zie de werkafspraak Lumbaal radiculair syndroom De huidige werkgroep bestaat uit: Huisartsen: Annemiek Meutstege Martin Olieman Bonne Rik Wesseler

Nadere informatie

Autorijden en dementie

Autorijden en dementie Dementie Bij u of bij uw naaste is een vorm van dementie vastgesteld. In deze folder vindt u informatie over dementie en de gevolgen ervan. Er bestaan zeer veel verschillende vormen van dementie, die elk

Nadere informatie

De hersenen. 1. Anatomie en ontwikkeling 2. De grote hersenen

De hersenen. 1. Anatomie en ontwikkeling 2. De grote hersenen LES 13 De hersenen 1. Anatomie en ontwikkeling 2. De grote hersenen NOTA BENE Moeilijk: Complexe anatomie Gezichtspunten: voor, achter, boven, onder, links, rechts Vele functies Bewust / onbewust autonoom

Nadere informatie

vertigo beoordeling op de SEH Bart van der Worp

vertigo beoordeling op de SEH Bart van der Worp vertigo beoordeling op de SEH Bart van der Worp disclaimer geen duizeligheidsexpert geen belangenverstrengeling oorzaken duizeligheid vestibulair centraal cardiovasculair intoxicatie metabool BPPD neuritis

Nadere informatie

(naam) (voornaam) (aansluitingsnummer)

(naam) (voornaam) (aansluitingsnummer) BIJLAGE A : Model van het formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker Formulier bestemd voor de ziekenhuisapotheker voorafgaandelijk aan de facturatie van de specialiteit TYSABRI ( 4410000 van hoofdstuk

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting HET BEGRIJPEN VAN COGNITIEVE ACHTERUITGANG BIJ MULTIPLE SCLEROSE Met focus op de thalamus, de hippocampus en de dorsolaterale prefrontale cortex Wereldwijd lijden ongeveer 2.3

Nadere informatie

Rugpoli in Enschede. Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant

Rugpoli in Enschede. Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant Rugpoli in Enschede Lucille Dorresteijn, Neuroloog Marleen Wijnstra, Physician assistant Stellingen Bij een langer bestaand LRS is een MRI van de LWK aangewezen Ik (huisarts) verwijs nu zelf voor een MRI

Nadere informatie

Hoofdpijn Casus-schetsen Schets 1 jan98 7 pag

Hoofdpijn Casus-schetsen Schets 1 jan98 7 pag Casus-schetsen Schets 1 jan98 7 pag Een 17-jarige vrouw, MAVO-leerlinge. Moeder lijdt aan een cyclus-gebonden migraine. Anderhalf jaar hoofdpijn Soort hoofdpijn: Steeds 1 x / maand, laatste tijd 2x / maand.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Duizeligheid 4. Wat is duizeligheid? 4. Verschijnselen van duizeligheid 5. Oorzaken van duizeligheid 6. Onderzoek 7.

Inhoudsopgave. Duizeligheid 4. Wat is duizeligheid? 4. Verschijnselen van duizeligheid 5. Oorzaken van duizeligheid 6. Onderzoek 7. Duizeligheid KNO Inhoudsopgave Duizeligheid 4 Wat is duizeligheid? 4 Verschijnselen van duizeligheid 5 Oorzaken van duizeligheid 6 Onderzoek 7 Behandeling 9 Slotwoord 10 3 Duizeligheid Deze brochure heeft

Nadere informatie

Glaucoom. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Glaucoom. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Glaucoom Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Uw oogarts heeft met u besproken dat u een oogaandoening heeft die glaucoom genoemd wordt. In deze folder leest u hier

Nadere informatie

Multiple sclerose en Kwaliteit van Leven

Multiple sclerose en Kwaliteit van Leven Multiple sclerose en Kwaliteit van Leven Dokter op Dinsdaglezing 24 september 2013 Dr. Brigit de Jong, neuroloog Jeroen Bosch Ziekenhuis en UMC St Radboud Programma + MS + Verschijnselen van MS + Medicamenteuze

Nadere informatie

Behandeling met methylprednisolon bij multiple sclerose

Behandeling met methylprednisolon bij multiple sclerose Behandeling met methylprednisolon bij multiple sclerose Informatie voor patiënten F0674-3415 juli 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Dutch summary. Mitochondriaal dysfunctioneren in multiple sclerosis

Dutch summary. Mitochondriaal dysfunctioneren in multiple sclerosis Mitochondriaal dysfunctioneren in multiple sclerosis Multiple sclerose (MS) is een ingrijpende aandoening van het centraal zenuwstelsel en de meest voorkomende oorzaak van niet-trauma gerelateerde invaliditeit

Nadere informatie

Koortsstuipen Informatie voor ouders en verzorgers

Koortsstuipen Informatie voor ouders en verzorgers Koortsstuipen Informatie voor ouders en verzorgers Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Kindergeneeskunde januari 2015 pavo 0189 Inleiding Uw kind heeft een koortsstuip gehad en is nu opgenomen in het

Nadere informatie

Subduraal hematoom. Bloeduitstorting tussen de hersenvliezen.

Subduraal hematoom. Bloeduitstorting tussen de hersenvliezen. Subduraal hematoom Bloeduitstorting tussen de hersenvliezen www.nwz.nl Inhoud Wat is een subduraal hematoom? 3 Welke onderzoeken krijgt u? 6 Behandeling 7 Mogelijke complicaties na een operatie 9 Naar

Nadere informatie

Multiple Sclerose Neurodegeneratieve ziekten. 13 september 2011

Multiple Sclerose Neurodegeneratieve ziekten. 13 september 2011 Multiple Sclerose Neurodegeneratieve ziekten Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde 13 september 2011 Dr. Brigit A. de Jong, neuroloog Medisch Hoofd Radboud MS Centrum Afdeling Neurologie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting In het promotieonderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift staat schade aan de bloedvaten bij dementie centraal. Voordat ik een samenvatting van de resultaten geef zal ik

Nadere informatie

Erfelijke spastische paraparese

Erfelijke spastische paraparese Erfelijke spastische paraparese He althy Ageing: moving to the next generation WAT IS EEN ERFELIJKE SPASTISCHE PARAPARESE? Erfelijke spastische paraparese is feitelijk een groep aandoeningen. Deze aandoeningen

Nadere informatie

Chapter 10. Nederlandse samenvatting

Chapter 10. Nederlandse samenvatting Chapter 10 Nederlandse samenvatting Samenvatting Dunnevezelneuropathie (DVN) is een aandoening waarbij selectief of overwegend de dunne zenuwvezels (Aδ en C) zijn aangedaan. Het klinisch beeld wordt gekenmerkt

Nadere informatie

De ziekte van Parkinson is een neurologische ziekte waarbij zenuwcellen in een specifiek deel van de

De ziekte van Parkinson is een neurologische ziekte waarbij zenuwcellen in een specifiek deel van de Rick Helmich Cerebral Reorganization in Parkinson s disease (proefschrift) Nederlandse Samenvatting De ziekte van Parkinson is een neurologische ziekte waarbij zenuwcellen in een specifiek deel van de

Nadere informatie

Cuco-verslag CAT 3.2 Neurologie 5-7-2013 Cursuscoördinator: Bob van Oosten. SAMENVATTING VERANDERINGEN: Vraag 15 Vervalt.

Cuco-verslag CAT 3.2 Neurologie 5-7-2013 Cursuscoördinator: Bob van Oosten. SAMENVATTING VERANDERINGEN: Vraag 15 Vervalt. Cuco-verslag CAT 3.2 Neurologie 5-7-2013 Cursuscoördinator: Bob van Oosten. SAMENVATTING VERANDERINGEN: Vraag 15 Vervalt. Vraag 33 Sleutelverdubbeling: a en b goed. 1 Op de SEH onderzoekt een arts een

Nadere informatie

Behandeling. Schub behandelen

Behandeling. Schub behandelen Behandeling Schub behandelen Wat is een schub Men spreekt van een schub bij het optreden van duidelijke nieuwe verschijnselen van uitval die in de loop van uren tot dagen ontstaan, minstens 24 uur duren

Nadere informatie

Omgaan met oogklachten

Omgaan met oogklachten Deze brochure kwam tot stand met medewerking van Leven met Multipele Sclerose uitgave 8 dr. Erik van Munster. Van Munster is neuroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch. Zijn aandachtsgebied

Nadere informatie

Beroerte in de praktijk. Patricia Halkes 19.03.2013

Beroerte in de praktijk. Patricia Halkes 19.03.2013 Beroerte in de praktijk Patricia Halkes 19.03.2013 Meneer A. 72 jaar Vg: hypertensie, spataderen Med: hydrochloorthiazide Intox: 2 jaar gestopt met roken, 40 PY Meneer A. Laat tijdens het eten plots zijn

Nadere informatie

Koortsconvulsies: hoe zat het ook al weer? Oebo Brouwer, kinderneuroloog UMCG

Koortsconvulsies: hoe zat het ook al weer? Oebo Brouwer, kinderneuroloog UMCG Koortsconvulsies: hoe zat het ook al weer? Oebo Brouwer, kinderneuroloog UMCG Definitie (Epileptische) aanvallen bij koorts zonder infectie van het centrale zenuwstelsel of een andere specifieke oorzaak

Nadere informatie

Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH)

Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH) Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH) Afdeling Spoedeisende Hulp Locatie Veldhoven U heeft een ongeval gehad waarbij u mogelijk letsel aan het hoofd/hersenen heeft opgelopen. In deze folder kunt u

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten. Deze folder is opgesteld door de KNO arts.

Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten. Deze folder is opgesteld door de KNO arts. Duizeligheid Deze folder geeft u informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten. Deze folder is opgesteld door de KNO arts. Wat is duizeligheid Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is

Nadere informatie

Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel

Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Leefregels na opname kind met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Uw kind is in het ziekenhuis opgenomen geweest met een licht traumatisch hoofd- of hersenletsel en mag weer naar huis. In deze folder

Nadere informatie

Orthostatische tremor en diepe hersenstimulatie

Orthostatische tremor en diepe hersenstimulatie Orthostatische tremor en diepe hersenstimulatie Fleur van Rootselaar Neuroloog/klinisch neurofysioloog 29 mei 2015, 2e OT-ontmoetingsdag Presentatie Wat is tremor? Classificatie Hoe ontstaat tremor? Etiologie

Nadere informatie

Palliatieve zorg en (centraal) neurologische aandoeningen. Palliatief netwerk

Palliatieve zorg en (centraal) neurologische aandoeningen. Palliatief netwerk Palliatieve zorg en (centraal) neurologische aandoeningen Palliatief netwerk Introductie Aandacht voor neurologie omdat Er in de neurologie veel chronische aandoeningen bestaan die vroeg of laat leiden

Nadere informatie

Wat is dementie? Radboud universitair medisch centrum

Wat is dementie? Radboud universitair medisch centrum Wat is dementie? Bij de diagnostiek en behandeling van mensen met dementie werkt het Jeroen Bosch Ziekenhuis nauw samen met het Radboud Alzheimer Centrum in het Radboudumc te Nijmegen. We wisselen voortdurend

Nadere informatie

Koortsstuipen. Informatie voor ouders en verzorgers

Koortsstuipen. Informatie voor ouders en verzorgers Koortsstuipen Informatie voor ouders en verzorgers Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Uw kind heeft een koortsstuip gehad en is nu opgenomen in het ziekenhuis

Nadere informatie

CAT VRAGEN OEFENEN Week 1. Cursus Psychisch Functioneren Mw. dr. U. Klumpers, psychiater/ cursuscoördinator Vrijdag 8 maart 2013

CAT VRAGEN OEFENEN Week 1. Cursus Psychisch Functioneren Mw. dr. U. Klumpers, psychiater/ cursuscoördinator Vrijdag 8 maart 2013 CAT VRAGEN OEFENEN Week 1 Cursus Psychisch Functioneren Mw. dr. U. Klumpers, psychiater/ cursuscoördinator Vrijdag 8 maart 2013 1.Psychiatrisch onderzoek: De cognitieve functies bestaan o.a. uit: a. geheugen,

Nadere informatie

Een kind met een insult De stuipen op het lijf! Jolanda Schieving, kinderneuroloog Ties Eikendal, SEH arts

Een kind met een insult De stuipen op het lijf! Jolanda Schieving, kinderneuroloog Ties Eikendal, SEH arts Een kind met een insult De stuipen op het lijf! Jolanda Schieving, kinderneuroloog Ties Eikendal, SEH arts (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure belangenverstrengeling van de sprekers van

Nadere informatie

Glaucoom. Poli Oogheelkunde

Glaucoom. Poli Oogheelkunde 00 Glaucoom Poli Oogheelkunde Wat is glaucoom Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Deze oogzenuwvezels leiden het beeld dat door het oog gevormd

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting nelleke tolboom binnenwerk aangepast.indd 161 28-12-2009 09:42:54 nelleke tolboom binnenwerk aangepast.indd 162 28-12-2009 09:42:54 Beeldvorming van Alzheimerpathologie in vivo:

Nadere informatie

Duizeligheid. Afdeling KNO

Duizeligheid. Afdeling KNO Duizeligheid Afdeling KNO . Duizeligheid Deze folder informeert u over evenwicht, oorzaken van duizeligheid en klachten die daarbij voor kunnen komen. Wat is duizeligheid? Iedereen krijgt voortdurend informatie

Nadere informatie

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg neurologie Folkert Hoekstra, huisarts Renske van den Berg-Vos, neuroloog ACUTE FASE stroke ketenzorg START CHRONISCHE FASE 3 NHG standaard beroerte nieuwe standaard

Nadere informatie

Globaal gezien zijn er twee vormen van epilepsie; primaire en secundaire epilepsie:

Globaal gezien zijn er twee vormen van epilepsie; primaire en secundaire epilepsie: Epilepsie bij honden Epilepsie bij de hond is een redelijk vaak voorkomend neurologisch probleem bij de hond. De aandoening gaat gepaard met min of meer heftige epileptiforme aanvallen. Deze aanvallen

Nadere informatie

Eldepryl Part IB2: Patiëntenbijsluiter

Eldepryl Part IB2: Patiëntenbijsluiter tabletten page 1 of 6 Uw arts heeft u Eldepryl tabletten voorgeschreven. Dit is een middel dat gebruikt wordt bij de ziekte van Parkinson. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het gebruik van

Nadere informatie

Time is brain J.M.P. Rovers, Clinic Allemaal Transmuraal,

Time is brain J.M.P. Rovers, Clinic Allemaal Transmuraal, Time is brain Getallen, waar doen we het voor Prevalentie en incidentie beroerte Sterfte NL / Lokaal Prevalentie en incidentie, NL 2015 437.100 mensen met een beroerte 53.800 nieuwe TIA patiënten 41.300

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. Oftalmoplegische migraine

Kinderneurologie.eu.  Oftalmoplegische migraine Oftalmoplegische migraine Wat is oftalmoplegische migraine? Oftalmoplegische migraine is een aandoening waarbij kinderen last krijgen van pijn rondom het oog, gevolgd door een periode van een aantal weken

Nadere informatie

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid U bent mogelijk verwezen door uw huisarts in verband met duizeligheidklachten die aanvalsgewijs optreden en bewegingsafhankelijk zijn. Dit wordt Benigne Paroxysmale

Nadere informatie

Bij epilepsiechirurgie streeft men naar complete verwijdering of disconnectie van de epileptogene zone met behoud van eloquente hersengebieden. Het do

Bij epilepsiechirurgie streeft men naar complete verwijdering of disconnectie van de epileptogene zone met behoud van eloquente hersengebieden. Het do Samenvatting Bij epilepsiechirurgie streeft men naar complete verwijdering of disconnectie van de epileptogene zone met behoud van eloquente hersengebieden. Het doel is immers om de aanvallen te stoppen

Nadere informatie

Vroegsignalering bij dementie

Vroegsignalering bij dementie Vroegsignalering bij dementie Docentenhandleiding voor mbo-zorg onderwijs en bijscholing Docentenhandleiding voor mbo-zorg onderwijs en bijscholing Contact: Connie Klingeman, Hogeschool Rotterdam c.a.klingeman@hr.nl

Nadere informatie

GLAUCOOM. Te hoge oogdruk kan ontstaan wanneer de afvoer van kamerwater wordt belemmerd.

GLAUCOOM. Te hoge oogdruk kan ontstaan wanneer de afvoer van kamerwater wordt belemmerd. GLAUCOOM Wat is glaucoom? Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Deze oogzenuwvezels leiden het beeld dat door het oog gevormd wordt naar de hersenen,

Nadere informatie

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct.

Subtotaal - Ondersteuners Subtotaal - Honorarium. Subtotaal - Poorter. Subtotaal - Kosten. Declaratiecode Zorgproduct. 14C010 990029011 Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische 76,13 stoornis 116,64 5,96 122,60 198,73 14C021 990030011 Multidisciplinaire behandeling

Nadere informatie

Wat is glaucoom. Oogdruk

Wat is glaucoom. Oogdruk Glaucoom Deze folder geeft in het kort weer wat glaucoom is en wat de gevolgen kunnen zijn van te hoge oogdruk. Tevens wordt aangegeven wat daaraan gedaan kan worden. Wat is glaucoom Glaucoom is een oogziekte

Nadere informatie

(potentiële) belangenverstrengeling

(potentiële) belangenverstrengeling (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 137 138 Het ontrafelen van de klinische fenotypen van dementie op jonge leeftijd In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, komt dementie ook op jonge leeftijd voor. De diagnose

Nadere informatie

Welkom. Publiekslezing dementie 17 februari 2015 #pldementie

Welkom. Publiekslezing dementie 17 februari 2015 #pldementie Welkom Publiekslezing dementie 17 februari 2015 #pldementie R.H. Chabot, neuroloog Beatrixziekenhuis Rivas Zorggroep DEMENTIE DIAGNOSE EN SYMPTOMEN Inhoud Geheugen Wat is dementie? Mogelijke symptomen

Nadere informatie

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Neurologie 13-14 Cursuscoördinator (vice-) dr. B.W. van Oosten / mw. prof. dr. H.E. de Vries Gelegenheid 2 e Toetsdatum

Nadere informatie

DE WEGRAKING en alles wat daar op lijkt

DE WEGRAKING en alles wat daar op lijkt DE WEGRAKING en alles wat daar op lijkt Bea Martens en Inge Frumau Verpleegkundig specialisten Epilepsiecentrum Kempenhaeghe Heeze en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland Juni 2013 Inhoud Wederzijds

Nadere informatie

Bleke papil: opticusatrofie

Bleke papil: opticusatrofie Opticusatrofie Inleiding Het beeld dat in het oog gevormd wordt van de buitenwereld, wordt in het netvlies omgezet in elektrische signalen die door de oogzenuw worden doorgestuurd naar het achterste gedeelte

Nadere informatie

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid Neurologie en Neurochirurgie Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is BPPD?... 3 Oorzaak... 3 Klachten... 4 Onderzoek... 5 Behandeling... 5 Manoeuvre van Epley...

Nadere informatie

Als een donderslag bij heldere hemel

Als een donderslag bij heldere hemel Als een donderslag bij heldere hemel Ruud van der Kruijk, neuroloog Slingeland Ziekenhuis Doetinchem Mede namens Sarah Vermeer, neuroloog Rijnstate, Peter Coppens huisarts te Ulft en Rik van Dijk huisarts

Nadere informatie

KOORTSSTUIP BIJ KINDEREN A1005

KOORTSSTUIP BIJ KINDEREN A1005 KOORTSSTUIP BIJ KINDEREN A1005 Inleiding Voor de meeste mensen is het zien van een koortsaanval een zeer angstaanjagende ervaring. Met deze folder hopen wij op een paar van deze vragen antwoord te geven.

Nadere informatie

Interline augustus REUMATOLOGIE casusschetsen

Interline augustus REUMATOLOGIE casusschetsen Interline augustus 2009 REUMATOLOGIE casusschetsen INTERLINE Reumatologie PMR + AT augustus 2009 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Mevrouw van Makkum, 62 jaar. Voorgeschiedenis: gezond, alleen wat hoge bloeddruk.

Nadere informatie