Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Budgetmonitoring en de begroting van de Burgerperspectievennota. Inhoud - Colofon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Budgetmonitoring en de begroting van de Burgerperspectievennota. Inhoud - Colofon"

Transcriptie

1

2 Inhoud - Colofon Inhoud Budgetmonitoring en de begroting van de Burgerperspectievennota Colofon Deze brochure is een uitgave van: Stichting Centrum voor budgetmonitoring, en burgerparticipatie. Voorwoord van Mellouki Cadat 3 1. Doel van het experiment 4 2. De Burgerpespectievennota 5 3. Inhoud van het experiment 6 4. De training 7 5. De begroting maken, in 6 stappen 8 6. Het resultaat 9 Slotwoord: van Firoez Azarhoosh 12 Het Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie zet budgetmonitoring in als een instrument om de burger toegang te geven tot financiële informatie om maatschappelijke participatie in de beleidsvorming te bevorderen en om de besteding van de vastgestelde begrotingen van de verschillende overheidsorganisaties te controleren en desgewenst te beïnvloeden. Het Centrum heeft in 2012 budgetmonitoring uitgevoerd in de Indische Buurt. In dit experiment is een routekaart ontwikkeld, waarna bewoners zijn getraind en budgetmonitoring voor de allereerste keer in Nederland is uitgevoerd. De ervaringen en resultaten van het experiment zijn opgetekend in de brochure Routekaart voor budgetmonitoring, het Nederlandse experiment. In 2014 is het tweede experiment uitgevoerd. Het is een co-productie van het centrum, de communities uit de Indische Buurt en Stadsdeel Oost. Het experiment bestaat uit drie delen: een training voor leden van de communities, het maken van de begroting voor de burgerperspectievennota en het testen van de buurtbegroting van Stadsdeel Oost. De brochure bestaat uit twee delen. In dit deel kunt u lezen hoe de begroting door de leden van de communities is gemaakt en wat de resulaten zijn. Ook wordt de training over budgetmonitoring beschreven. In het andere deel staat informatie over de buurtbegroting. Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie Weesperzijde EH Amsterdam Nederland tel Aan de totstandkoming van deze brochure hebben meegewerkt: Marjan Delzenne (Centrum) KapaCity (design) KapaCity (foto s) Herbert Koobs (foto Javaplein) Robert-Jan Stokman (foto Mellouki Cadat) Ellen Delzenne (infographics) Merijn Bram Rutgers (cartoons) Ilan Stoelinga (Stadsdeel Oost) Renee Witteveen (Stadsdeel Oost) Firoez Azarhoosh (Meevaart Ontwikkel Groep) Mellouki Cadat (Makassarplein Community) Nienke Offermans (Stadsdeel Oost) Aram Rijerkerk (Stadsdeel Oost) Rob van Veelen (Stadsdeel Oost) Joke Plomp (redactie) Met dank aan alle leden van de communities en andere buurtgroepen en de deelnemers aan het experiment. Amsterdam, april Budget Monitoring

3 V oorwoord Budgetmonitoring en buurtbegroting, vliegwiel voor burgerparticipatie Voor u ligt de weergave van een intensief budgetmonitoring- en buurtbegrotingsexperiment in de Indische Buurt. Van december 2013 tot en met februari 2014 nam ik daaraan deel samen met een groep Indische Buurt-medebewoners. De uitkomst van dit project is in het voorjaar aan raad en buurt gepresenteerd. Het Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie verzorgde de begeleiding. Ambtenaren uit Stadsdeel Oost gaven actieve ondersteuning. De Burgerperspectievennota , geschreven door de buurtbewoners zelf, was uitgangspunt. Op basis hiervan hebben wij alternatieve begrotingsvoorstellen gemaakt waarvan er één centraal staat: de herverdeling van 25% van het stadsdeelbudget voor het sociaal domein in de Indische Buurt. Deze herverdeling moet ten voordeel gaan van kwetsbare groepen: meer geld naar o.a. minimajongeren en alleenstaande vrouwen. Met als inzet: meer werk, betere zorg en efficiëntie. Budgetmonitoring in de Indische Buurt begint in 2011 van onderop. Door internationale uitwisseling leren wij van de ervaring van burgers in Brazilië. Samenwerkingspartner Iara Pietricovsky de Oliveira van het NGO INESC: Exchanging between communities is to be together strengthening souls to be a better world: human rights, transparant budget. Anno 2014 heeft de Indische Buurt het allereerste Nederlandse experiment met gebiedsgericht burgerscontrole op overheidsgeld achter de rug. De learned lessons zijn in een methodische routekaart vastgelegd. Tientallen burgers zijn getraind. De laatste drie jaar analyseerden wij de beschikbare financiële buurtgegevens; vroegen wij het stadsdeel om haar data toegankelijker te maken op buurtniveau vanuit het oogpunt van transparantie; deden wij activerend wijkonderzoek onder bewoners; stelden wij op basis daarvan prioriteiten. Dit leverde vier kernthema s werk, zorg, samenleving en ruimte. Thema s die wij vervolgens vertaalden in een eerste Burgerperspectievennota voor Aanvankelijk aarzelend maakt het bestuur van Stadsdeel Oost een keuze voor open data en buurtbetrokkenheid. Wijkgegevens worden toegankelijk gemaakt middels infographics en online mappen. Ambtenaren voeren samen met bewoners activerend wijkonderzoek uit. In directe samenwerking met -voormalig- wethouder Jeroen van Spijk en zijn ambtenaren worden plannen bedacht en uitgevoerd. Vanaf dat moment komen twee lijnen bijeen: aan de kant van de overheid de lijn van buurtbegroting (gebiedsgericht en transparant) en aan de kant van de civil society de lijn van de budgetmonitoring (controle en dialoog). Goed voorbeeld doet goed volgen. Buurtbegrotingen, het beschikbaar stellen van gemeentelijke data en het online zetten van het huishoudboekje van Amsterdam staan in de hervormingsagenda van de Amsterdamse politieke coalitiepartners Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt een landelijk project om budgetmonitoring uit te rollen over Nederland. Voorbij het experiment lijkt Budgetmonitoring in de Indische Buurt een geweldig vliegwiel te zijn voor buurtbegroting en burgerparticipatie in heel Nederland. Mellouki Cadat Communityleader Budget Monitoring 3

4 1 DOEL VAN HET EXPERIMENT De Indische Buurt Communities (IBC) hebben een projectplan gemaakt. Daarin staat dat een groep van minimaal 15 bewoners zich zal verdiepen in budgetmonitoring van de begroting van Stadsdeel Oost. Met als doel om zelf een begroting te maken bij de Burgerperspectievennota voor de Indische Buurt. De thema s die volgens de bewoners prioriteit hebben en in de begroting moeten worden opgenomen zijn: werk, samenleving, zorg en ruimte. De periode waarin het experiment zal plaatsvinden is december 2013 tot maart Bij elkaar zo n tien tot twaalf sessies. Er wordt onder hoge druk gewerkt, want er zijn krap 2,5 maand beschikbaar om zelf een begroting te maken. IBC heeft met het Stadsdeel afgesproken dat deze de werksessies ondersteunt door informatie te leveren en voorlichting te geven. Ook zullen de afdelingen binnen het Stadsdeel worden geïnformeerd en zo nodig betrokken bij de pilot. Het Centrum voor budgetmonitoring zal de sessies organiseren. Einddoel is een presentatie van de begroting tijdens een conferentie in de Indische Buurt. Deze conferentie vindt plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart In dit project wordt, nadat de fijne kneepjes van budgetmonitoring in een training aan de orde komen, de nadruk gelegd op het zelf maken van een begroting voor de Burgerperspectievennota door bewoners uit de Indische Buurt. Daartoe zullen de uitgaven van het stadsdeel bestudeerd en gemonitord worden. IBC stelt een groep samen die aan het experiment mee gaat doen. Zij zullen de begroting voorbereiden, alsmede voorstellen doen ter besteding van financiële middelen. Het is in Nederland niet eerder voorgekomen dat een groep bewoners zelf aan de slag gaat met de begroting voor hun buurt. 4 Budget Monitoring

5 2 DE BURGERPERSPECTIEVENNOTA Tijdens de week van de Indische Buurt en een buurtbijeenkomst in de Meevaart is in 2013 door communities en Stadsdeel de agenda voor de buurt opgehaald. Met behulp van deze informatie zijn de opgaven voor de buurt, de prioriteiten en kansen die daaruit voortkomen als ook de rol van de bewonersinitiatieven en bewonersbedrijven op een rij gezet. En op basis van deze informatie hebben de communities de Burgerperspectievennota gemaakt waarin een visie op de buurt wordt geformuleerd. Ook geven de communities aan op welke wijze zij een rol kunnen spelen bij de realisatie van de plannen. De communities gaan uit van de volgende punten: Iedere bewoner moet in staat zijn voor zichzelf, zijn leefomgeving en zijn medebewoners ambities te formulieren die gericht zijn op het verbeteren van de wijk en de situatie van individuen. Iedere bewoner heeft het recht om samen met anderen netwerken en communities te vormen, gericht op het bereiken van deze ambities. Iedereen mag de faciliteiten, potenties en kansen van de buurt benutten om te participeren in arbeid, ondernemerschap, vrijwilligerswerk om zijn individuele situatie en die van de omgeving te verbeteren. Bewoners die door problemen en beperkingen niet in staat zijn om zelfstandig hun potentie te benutten moeten optimaal en gericht ondersteund en gesteund te worden. Het gaat bij de opgaven voor de buurt om vraagstukken op het gebied van ruimte, zorg, samenleving en werk. Bij de uitwerking staan consequent de inbreng en de inzet van bewoners centraal. Omdat de bewoners het voornaamste (sociaal) kapitaal zijn. Ruimte: er zijn veel groepen op zoek naar ruimte voor activiteiten. Het gaat om activiteiten die betekenis hebben voor de buurt en die personen en initiatieven vooruit kunnen helpen bij het realiseren van hun ambitie. Tegelijkertijd staat er in de buurt veel ruimte leeg. De communities bieden dan ook aan om het leegstandsbeheer uit te laten voeren door de bewoners. Samenleving: door de open structuur van de communities kan het sociaal kapitaal gebundeld worden. Naast het bevorderen van sociale cohesie, acceptatie en waardering van diversiteit gaat het ook om het tegengaan van verloedering en het bevorderen van de veiligheid in de wijk. De communities willen onder eigen regie aan het werk, met als inzet versterking van hun bereik, resulterend in een breed gedragen wijkagenda waarbij vooral de potentie uit de wijk benut wordt. Budget Monitoring 5

6 Zorg: de lokale overheid krijgt er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij. Dit gaat gepaard met bezuinigingen. Het antwoord hierop is het verwijzen naar burgerkracht, aanspreken op eigen verantwoordelijkheid en het stimuleren van zelfredzaamheid. Maar, dit is alleen mogelijk als de verhoudingen tussen hulp- en dienstverlening verricht door zelforganisaties en bewonersinitiatieven en professionele instellingen drastisch veranderen. Formele en informele hulp en zorg moeten goed aansluiten. Werk: De Indische Buurt kent relatief veel bewoners zonder werk. Veel van hen willen hun diensten en deskundigheid inzetten om economisch zelfredzaam te worden. De vrije markt van ondernemerschap biedt hen meer kansen dan loondienst. De Indische Buurt kan alleen een vitale wijk zijn als er sprake is van een sterke lokale economie. Dit legitimeert het opzetten van bewonersbedrijven. In de gesprekken over het werk gaat het steeds om het realiseren van stages en opleidingen, toeleiding naar werk, het bevorderen van ondernemerschap en een ondernemersklimaat. In de Burgerperspectievennota worden de perspectieven voor 2014 geschetst. De communities stellen dat een verschuiving van (project) subsidies, naar investering in dynamiek die tot gewenste resultaten zal leiden nodig is om de aanpak te laten slagen. De communities hebben in de vorm van een Indische Buurt Bod de eerste stap gezet om tot een uitvoeringsplan voor de Indische Buurt te komen. Dit zijn belangrijke punten in het Indische Buurt Bod 1. Met minder geld meer efficiëncy en effectiviteit uit het maatschappelijk vastgoed creëren; 2. Met dezelfde middelen veel meer kwetsbare bewoners bereiken en ondersteunen; 3. Met een ombuiging van middelen veel meer banen en ondernemerschap creëren waarbij het aantal mensen dat participeert aantoonbaar toeneemt; 4. Het aantal betrokken burgers neemt toe en het budget dat we vanuit andere bronnen dan het stadsdeel bij elkaar brengen levert substantieel een positieve bijdrage aan onze buurt. 3 INHOUD VAN HET EXPERIMENT Wethouder Jeroen van Spijk heeft op 6 december 2013 het startsein gegeven voor het experiment budgetmonitoring en buurtbegroting. Het experiment bestaat uit de volgende onderdelen: - Training budgetmonitoring - Analyse en testen van de Buurtbegroting aan de hand van opgaven, activiteiten en inzet van middelen - Begroting maken van de burgerperspectievennota inclusief het toekennen van posten aan de programmabegroting In totaal zijn er, inclusief de startbijeenkomst op 6 december en een voorbereidingsbijeenkomst voor de conferentie, twaalf bijeenkomsten geweest. In de eerste helft lag het accent op de training, daarna is getest en de begroting gemaakt. 6 Budget Monitoring

7 4 DE TRAINING De agenda van de training: De oorsprong en de kracht van budgetmonitoring Budgetcyclus van de overheid Bestuurlijk stelsel en beleidsplannen van de stad Programmabegroting 2014, jaarrekeningen uit voorgaande jaren Buurtbegroting 2014 Beïnvloedingsmethodes Uitleg over de Burgerperspectievennota Open data en transparantie Partijprogramma s Het Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie heeft de training verzorgd, in nauwe samenwerking met medewerkers van het Stadsdeel. Er is veel gebruik gemaakt van bestaande documenten, zoals de jaarrekeningen of de beleidsdocumenten over het bestuurlijk stelsel. De meeste van deze documenten zijn enorm groot. Om te voorkomen dat de deelnemers honderden bladzijden moeten lezen, zijn uittreksels gemaakt. Soms zijn infograhics gemaakt, om een en ander nader te verduidelijken. Rechts een voorbeeld van de budgetcyclus. De agenda is al werkende weg van nieuwe onderwerpen voorzien. Zo hebben twee medewerkers van de woningcorporaties De Allinatie en Eigen Haard op een vrijdagmiddagsessie aan de deelnemers uitgelegd op welke wijze de budgetcyclus van de corporaties is vormgegeven. Voorts heeft Mellouki Cadat de plannen rond de buurtwet toegelicht. Tijdens de training is veel aandacht besteed aan de wijzigingen in het Amsterdamse bestuurlijke stelsel. De transitie van de stadsdelen was en is in volle gang. De stukken die tijdens de training zijn behandeld, moesten dan ook regelmatig aangepast worden op de laatste ontwikkelingen in de stad. De ontwerper van de buurtbegroting, Ilan Stoelinga heeft tijdens de training uitgelegd hoe de buurtbegroting werkt. De buurtbegroting is opgebouwd uit programma s die per buurt zijn uitgewerkt. Dus voor de Indische Buurt is te zien welke activiteiten er plaats vinden en hoeveel ze kosten. De website van de buurtbegroting is nog in ontwikkeling, dus er komen steeds weer nieuwe activiteiten bij. In het andere deel van deze brochure wordt uitgebreid ingegaan op de buurtbegroting. Ook is in dit deel beschreven wat de resultaten van het testen van de buurtbegroting zijn. In het hierna volgende hoofdstuk 4 wordt het zelf maken van de begroting beschreven. Budget Monitoring 7

8 5 DE BEGROTING MAKEN, IN 6 STAPPEN De begroting van de Burgerperspectievennota is in een zestal stappen gemaakt. Na de training is onderzoek gedaan naar de plannen van de communities en de bedragen die hier in omgaan. De begroting is tot stand gekomen in de vorm van een co-creatie proces. Bij het opmaken van de begroting is gebruik gemaakt van de gegevens die vermeld staan op de website van de buurtbegroting van stadsdeel Oost en aanvullende informatie op basis van de beleidsdossiers van de gemeente Amsterdam en stadsdeel Oost. Om een vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers van Stadsdeel Oost gebruikt die (maart 2014) vermeld staan op de website van de buurtbegroting. De buurtbegroting wijkt overigens af van de Stadsdeelbegroting zoals door het stadsdeelbestuur is vastgesteld in november Stap 1 Burgerperspectievennota Stap 2 Thema s en activiteiten In de eerste stap is de Burgerperspectievennota bestudeerd. Deze nota moet immers van een begroting worden voorzien. De Burgerperspectievennota geeft aan welke thema s van belang zijn voor de buurt. Belangrijke uitgangspunten voor de begroting staan in het bod van de Indische Buurt Communities. Voorbeelden zijn: met dezelfde middelen meer kwetsbare bewoners bereiken, met het ombuigen van middelen veel meer banen en ondernemerschap creëren waardoor meer mensen participeren. In de bijlage van de Burgerperspectievennota is een lijst van doelen en activiteiten opgenomen geordend naar de thema s werk, samenleving, zorg en ruimte. Deze lijst is op sommige onderwerpen te abstract beschreven. De Indische Buurt Communities hebben dan ook op verzoek van de groep alle thema s omgezet in concrete activiteiten. Deze lijst van activiteiten is toegelicht door de opstellers en na bespreking met de leden van de groep weer aangepast. 8 Budget Monitoring

9 Stap 3 Zoeken in buurtbegroting Stap 5 Subsidies bestuderen In deze stap begint het monitoren van budgetten. Immers, aan de hand van de activiteitenlijst van de Burgerperspectievennota, kan in de buurtbegroting opgezocht worden welke bedragen er per activiteit omgaan. Een deel van de activiteiten is gemakkelijk te vinden, een groot deel jammer genoeg niet. Deze informatie is door de ambtenaren uitgezocht en aan de groep gegeven. De reden dat niet alles te terug te vinden is in de buurtbegroting heeft onedr meer te maken met de programma indeling. Zo is het het thema werk terug te vinden in het programma werk. Maar ook in de programma s van zorg en welzijn, onderwijs en jeugd. Tenslotte moet vermeld worden dat de buurtbegroting nog niet helemaal gereed is. Het is work in progress. Stap 4 Inzet bestuderen Ook in deze stap gaan we verder met het monitoren van de budgetten. De inzetrapportage is te vinden op de website van de buurtbegroting. Onder inzet wordt verstaan: alle middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Het inzetrapport geeft de middelen geordend weer. Het gaat om panden, gronden, accommodaties, auto s en geld. Het is indrukwekkend om te zien welke middelen ingezet worden. De lijst beslaat tientallen pagina s. Het merendeel van de middelen wordt voor het gehele stadsdeel ingezet; slechts een klein deel is te traceren op de Indische Buurt. Dit gebeurt aan de hand van buurtcodes. Stadsdeel Oost geeft subsidie aan een aantal zorg- en welzijnsinstellingen. Hier zijn relatief grote bedragen mee gemoeid. De werkzaamheden van deze organisaties staan nog niet in de buurtbegroting. De informatie is nodig om er achter te komen wat er op de thema s werk, samenleving en zorg in de Indische Buurt gebeurt. Aan de hand van subsidiebeschikkingen en afsprakenlijsten is nagegaan welke afspraken gemaakt zijn. Het Stadsdeel maakt over het algemeen geen specifiek op de wijk afgestemde afspraken met zorg- en welzijnsorganisaties. Meestal gaat het over de werkzaamheden in het stadsdeel. Een voorbeeld is schuldhulpverlening: het is niet te zien hoeveel geld (trajecten) in de Indische Buurt omgaat. Stap 6 Begroting maken Door de combinatie van de buurtbegroting, inzetrapportage, subsidiebeschikkingen en de informatie van de ambtenaren is het gelukt de begroting te maken. Dit overzicht is opgenomen in een technische begroting met een opsomming van uitgaven ten behoeve van de activiteiten van de Burgerperspectievennota. De deelnemers aan het experiment hebben ombuigvoorstellen ten voordeel van kwetsbare groepen in de buurt gedaan. De communities kunnen de dialoog vervolgens in eigen kring en met het Stasdeel en de andere partners voortzetten. De groep is onderverdeeld in vier subgroepjes. Geordend per thema. Een van de subgroepen schreef: Concrete objecten zijn makkelijk te vinden in de buurtbegroting. Programma s en activiteiten zijn niet goed te vinden. Hoe komen we er achter wat de welzijnsorganisaties doen? Er moet meer informatie komen, want dan krijgen we een beter beeld van de uitgaven voor samenleving en zorg. Hoe brengen we een thema als werk in? Sommige acties worden al uitgevoerd, andere moeten nog worden uitgewerkt. Hoe komen we er achter wat de stand van zaken is? Budget Monitoring 9

10 6 HET RESULTAAT Op 6 maart 2014 hebben enkele leden van de groep, tijdens het buurtplatform de eigen begroting voor de buurt gepresenteerd. Drie dagen later vond eenzelfde presentatie plaats, in het kader van een verkiezingsdebat. Vier thema s De Burgerperspectievennota bevat de thema s werk, samenleving, zorg en ruimte. Per thema zijn activiteiten opgesomd en van een bedrag voorzien. Het overzicht van alle activiteiten is per thema opgenomen in een technische begroting. Mede door de hulp van de medewerkers van het Stadsdeel is het mogelijk geweest om alle activiteiten uit de nota te vergelijken met de uitgaven van de overheid. Naast de technische begroting is een publieksversie van de begroting gemaakt, in de vorm van de buurtbegroting. Een voorbeeld hiervan is te vinden op de volgende pagina. Ook zijn infographics ontwikkeld om de budgetten, thema s en activiteiten inzichtelijk te maken. Begroting per thema Het totaalbedrag van de activiteiten in de Indische Buurt is Deze begroting sluit aan op die van Stadsdeel Oost (inclusief incidentele gelden). De verdeling van het budget over de vier thema s is als volgt: Uit deze infographic valt op te maken dat het thema Werk voor ruim 1.5 miljoen begroot wordt; Samenleving en Zorg zijn begroot op respectievelijk bijna 1,2 miljoen en iets meer dan 1 miljoen. De begroting van het thema Ruimte bedraagt Voor het thema werk is een taakstelling opgenomen van 25% op het totaal budget. Zo zal niet alleen nagegaan worden in hoeverre gemeentelijke diensten taakstellingen kunnen overnemen, ook zullen de communties actiever betrokken worden bij de uitwerking en afstemming van projecten, teneinde de particpatie van buurtbewoners te vergroten. Het gaat om werk, bedrijvigheid en stages. De groep heeft voorgesteld om deze beleidswijzigingen op het thema werk mogelijk te maken door een eenmalig budget voor de werkzaamheden van communities in te zetten. Met als doel de samenwerking en afstemming tussen de vele aanbieders en de match met de doelgroep te verbeteren. Tevens kan dan nagegaan worden in hoeverre de aanbieders van werkgelegenheidstrajecten voor jongeren efficiënter kunnen opereren. Voor de thema s samenleving en zorg wordt een ombuiging van 25% van het subsidiebudget, voorgesteld. Het gaat om het ombuigen van subsidies op het gebied van zorg en samenleving in de richting van kwetsbare groepen in de Indische Buurt. Tevens wordt de betrokkenheid van de communities bepleit. Om deze ombuiging mogelijk te maken, zal de dialoog met de aanbieders van zorg en welzijn moeten plaatsvinden. Het thema ruimte bevat activiteiten zoals postzegelparkjes en moestuinen. Het beleid is reeds ingezet om groene communities te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze activiteiten. Een van de grote kostenposten is de ontwikkeling van twee postzegelparkjes en een Fruitpark bij een school. De kosten zijn euro per park. Dus in totaal euro per jaar. 10 Budget Monitoring

11 De begroting van de Burgerperspectievennota Het eindresultaat is overhandigd aan de Indische Buurt Communities. Zij zullen deze begroting bespreken en met de resultaten aan de slag gaan. De Burgerperspectievennota en de begroting staan inmiddels op de agenda van de partners die in maart 2014 een intentieverklaring hebben ondertekend om de komende jaren intensief te blijven samenwerken aan een sociale en fysieke verbetering van de buurt. Het is voor de Indische Buurt nieuw dat de bewoners, verenigd in de coöperatieve vereniging Indische Buurt, mee tekenen. De andere partners zijn Stadsdeel Osst, Ymere, Eigen Haard en De Alliantie. De stadsdeelbegroting voor 2014 is al vastgesteld door de stadsdeelraad. Ook heeft de raad een aantal moties en amendementen aangenomen waardoor het mogelijk is de begroting van de Burgerperspectieven uit te voeren. Het resultaat mag er zijn Het is nog niet eerder voorgekomen dat een aantal actieve bewoners een Burgerperspectievennota maakt en die voorziet van een begroting. Met het instrument budgetmonitoring is nagegaan welke budgetten begroot zijn op de vier thema s. En er zijn wijzigingen voorgesteld. Wijzigingen die ten goede komen aan de mensen in de buurt. De begroting is gedetailleerd. Iedere geïnteresseerde kan zien welke activiteiten door het Stadsdeel begroot zijn. En welke wijzigingen door de groep zijn voorgesteld. Soms is sprake van nieuw budget, dat kan worden ingezet om verbeteringen en versnellingen aan te brengen. Kortom, door het opstellen van een eigen begroting kunnen bewoners invloed uitoefenen op de beslidssingen. Reacties van de deelnemers Ik was nieuwsgierig naar de begroting van het Stadsdeel. Hoe het werkt, hoe het bestuur tot beslissingen komt. Dat is belangrijk want zo weet je hoe het zit. En kun je er wat aan doen, want de sociale problemen worden steeds groter. Het is voor mij belangrijk dat rekening met je wordt gehouden. Dat je mening wordt meegenomen in nieuw beleid en concrete projecten. Je kunt daadwerkelijk invloed uitoefenen. Voor mij zijn zorg en samenleving belangrijk. Daar let ik extra op in de uitgaven van het stadsdeel. Het buurtbudgetmonitoren geeft een belangrijke inkijk in het publieke gebeuren! Ik vind de buurtbegroting razend interessant. Het is belangrijk dat de stadsdeelbegroting preciezer en gedetailleerder wordt, want dat komt de verantwoording van de uitgaven ten goede. Door ons werk is gebleken dat de stadsdeelbegroting bijgestuurd kan worden. Het kan nodig zijn het beleid bij te sturen, bijvoorbeeld omdat er een economische crisis uitbreekt, met grote sociale gevolgen. Budget Monitoring 11

12 S lotwoord Bij het schrijven van dit slotwoord besef ik dat we op de vooravond staan van grote veranderingen in onze stad. D66 en GroenLinks hebben in Amsterdam al aangegeven dat transparantie van overheidsuitgaven en buurtbegroting speerpunten zullen zijn van het vernieuwingsbeleid. Recent, in maart 2014, hebben Stadsdeel Oost, de corporaties en bewoners een intentieovereenkomst getekend om samen de agenda van de vernieuwing in Indische buurt te bepalen. Nog geen maand later zijn deze partijen op uitvoerend niveau bij elkaar geweest om de agenda te benoemen. En ja hoor, buurtbegroting en budgetmonitoring zijn als onderdelen hiervan meegenomen. De ontwikkelingen gaan snel en de olievlek verspreidt zich in een razend tempo. Een reden om trots te zijn en te juichen maar ook een reden voor behoedzaamheid. In de afgelopen jaren komt de ene hype na de andere voorbij. Trustvorming, wijkondernemingen, sociale vernieuwers, bewonersgestuurde wijkontwikkeling en vele andere termen hebben in de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Sommige zijn een zachte dood gestorven en andere zijn in de zoveelste definitiefase beland. Budgetmonitoring en buurtbegroting horen wellicht ook bij dit rijtje. Waarom zoveel hypes in zo n korte tijd? Mijns inziens omdat we met zijn allen op zoek zijn naar nieuwe instrumenten voor vernieuwing. De zoektocht zal de komende jaren intensiever worden zonder dat er zekerheden en voorspellingen bestaan. Elke hype is echter een boodschapper van wat in de toekomst op een authentieke wijze de werkelijkheid wordt. De digitale werkelijkheid van vandaag werd 15 jaar terug nog een zeepbel genoemd. De hypes kenmerken zich door het element tijd. Als men te snel en te veel wil, dan is een ontwikkeling snel een hype. Hier vergeet men simpelweg de organiek van de ontwikkeling en de benodigde rijpingstijd. Het is aan ons om te zorgen dat budgetmonitoring geen hype-status krijgt zodat het kind straks niet met het badwater weggegooid wordt. Budgetmonitoring en buurtbegroting dienen een vast onderdeel te worden van bewonersactiviteiten en overheidscycli (beleid en financiën). Hiervoor is sociale duurzaamheid nodig. Meer mensen, meer pioneers. Zowel aan de kant van bewoners als ook binnen de overheid. Aan beide kanten is onderlinge dialoog noodzakelijk. Hoe breder de dialoog des te meer de intensiteit van lokale democratie en verdichting van het sociale weefsel. Het gaat niet alleen om inspraak maar om het mede bepalen van budgetten en het meten van effectiviteit met als resultaat een gezamenlijke zoektocht naar vernieuwing van voorzieningen en interventies. Voor de hierboven genoemde uitwerking is tijd en inzet nodig. Rustig en langzaam bouwen met steeds nieuwere bouwstenen. In de Indische Buurt zijn we ver maar toch nog aan het begin. De komende jaren moeten we er voor zorgen dat trainers in de buurt het werk kunnen verspreiden en methodes verder kunnen ontwikkelen om effecten te meten en te vergelijken. Dit betekent voor ons als community een nieuwe attitude en denkwijze. Maar ook constructieve participatie, oftewel een hedendaagse vorm van actief en verantwoord burgerschap speelt hierin een grote rol. Voor de overheid betekent dit nieuwe beleidsmatige en organisatorische paradigma en voor de politiek een nieuwe denkwijze waarin participatieve democratie een eminente plaats neemt. Deze weg kunnen we alleen gezamenlijk doorlopen. Ik ben trots op ons en op het feit dat ik hieraan mag werken. FIROEZ AZARHOOSH MEEVAART ONTWIKKEL GROEP 12 Budget Monitoring

Inhoud. Colofon. 2 Buurt begroting. De buurtbegroting van Stadsdeel Oost Verslag van het experiment. Inhoud - Colofon

Inhoud. Colofon. 2 Buurt begroting. De buurtbegroting van Stadsdeel Oost Verslag van het experiment. Inhoud - Colofon Inhoud - Colofon Inhoud Colofon De buurtbegroting van Stadsdeel Oost Verslag van het experiment Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Buurtbegroting, de methode 5 3. Begroting in beeld 6 4. Ervaringen 8 5. Presentatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen.

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen. Gemeente Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 17 maart 2015 Ons kenmerk 2015/96569 Contactpersoon A.S. van der Wal Doorkiesnummer 023 511

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie Inhoud - Colofon Inhoud Colofon Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Voorwoord 3 1. Introductie van het Centrum 4 2. Waarom hebben wij gekozen voor een experiment in de Indische

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Buurtcommunities: zorg van onderop

Buurtcommunities: zorg van onderop Buurtcommunities: zorg van onderop Interview met Mellouki Cadat over Doe- Democratie artikel - 17 maart 2015 voor Doe-Democratie. Pakhuis De Zwijger in Amsterdam organiseert op maandag 23 maart samen met

Nadere informatie

Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf

Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf Aanvullende tekst voor het collegeakkoord Amsterdam is van iedereen! Amsterdam, 31 augustus 2015 Introductie Vorig jaar juni sloten de partijen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Pagina 1. THEMA WERK Voorstellen van groep budgetmonitoring door stadsdeel (nov 2013) Voorstel

Pagina 1. THEMA WERK Voorstellen van groep budgetmonitoring door stadsdeel (nov 2013) Voorstel Pagina 1 Thema's burgerperspectievennota Projecten en activiteiten Nieuw budget 2014 (financieren uit reserve Vastgestelde begroting 2014 Opnemen in begroting 2015 THEMA WERK Voorstellen van groep budgetmonitoring

Nadere informatie

De Open Buurtbegroting: voor participatie en transparantie

De Open Buurtbegroting: voor participatie en transparantie De Open Buurtbegroting: voor participatie en transparantie Jeroen van Spijk De overheid vraagt steeds meer van burgers en ondernemers. Samen problemen oppakken en de handen uit de mouwen steken en in je

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Even voorstellen Marga Tubbing, taalregisseur regio Utrecht marga@lezenenschrijven.nl 06-44349008 Lineke Maat,

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Buurtbegroting Oost. Rekenkamerbrief december Geachte leden van de stadsdeelraad,

Buurtbegroting Oost. Rekenkamerbrief december Geachte leden van de stadsdeelraad, Buurtbegroting Oost Rekenkamerbrief 2013-16 16 december 2013 Geachte leden van de stadsdeelraad, De Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (verder: rekenkamer) heeft de buurtbegroting van stadsdeel Oost onderzocht.

Nadere informatie

Gemeente Groningen Frank Brander & Liesbeth van de Wetering

Gemeente Groningen Frank Brander & Liesbeth van de Wetering Gemeente Groningen Frank Brander & Liesbeth van de Wetering Vraag van de dag Wat is de grootste opgave in de lokale democratie? Meer vormen van directe democratie op lokaal niveau mogelijk maken Gesprekspunten

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Vertrouwen in Enschede

Vertrouwen in Enschede Vertrouwen in Enschede Datum: Partnergesprek Wijk- en dorpsraden / Gemeente Enschede Maandag Kernboodschap: vertrouwen in Enschede Het motto van ons coalitieakkoord is Vertrouwen in Enschede, in een krachtige

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

RUIMTE VOOR INITIATIEF

RUIMTE VOOR INITIATIEF RUIMTE VOOR INITIATIEF OPEN AGENDA - AMSTERDAMMERS WERKEN SAMEN AAN EEN VITALE, SOCIALE STAD Juni 2015 1 RUIMTE VOOR INITIATIEF OPEN AGENDA AMSTERDAMMERS WERKEN SAMEN AAN EEN VITALE, SOCIALE STAD Onze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 raadsnummer gouda 21 oktober 2014 collegenummer Veiligheid en wijken (h200)

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

INLEIDING. 1 Inleiding

INLEIDING. 1 Inleiding 1 Inleiding Dit advies is een vervolg op het sociaal akkoord dat het kabinet en de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers op 11 april 2013 hebben gesloten en op het akkoord van centrale

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is een instrument geworden voor een bezuinigende overheid aldus socioloog

Vrijwilligerswerk is een instrument geworden voor een bezuinigende overheid aldus socioloog Van: Present Nederland Aan: Programcommissies lokale CDA-afdelingen Datum: mei 2017 Betreft: Vrijwilligers en professionals samen voor goede zorg Het CDA weet als geen andere partij dat vrijwilligers goud

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties

Sturen op de transformatie van het sociale domein. Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Sturen op de transformatie van het sociale domein Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties Inhoud Landelijke kaders Opgave Uitgangspunten Proces Jeugdwet Aangenomen door de TK en EK O&O, Jeugdwelzijn,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Veranderen en Bezuinigen Routekaart

Veranderen en Bezuinigen Routekaart Veranderen en Bezuinigen Routekaart Utrecht, 20 maart 2013 Jaring Hiemstra Sigrit van Werven De opbouw Uitgangssituatie Opgave en resultaat Uitgangspunten voor een succesvolle aanpak Inhoudelijke opzet

Nadere informatie

Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit

Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit 140311 22 Aanleiding De raad heeft bij de programmabegroting 2014 besloten om een

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010 Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 200. Inleiding In 2009 is in de gemeente Krimpen aan den IJssel een aanvang gemaakt met het formuleren

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals!

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals! Zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden steeds belangrijker in het publieke domein. Deze nieuwe manier van omgaan met burgers stelt nieuwe eisen aan uw professionals. Van hen wordt steeds nadrukkelijker

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en Bewonersondersteuningsbudget - Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget

Collegebesluit. Onderwerp Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en Bewonersondersteuningsbudget - Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget Collegebesluit Onderwerp Samenvoegen Leefbaarheidsbudget en Bewonersondersteuningsbudget - Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget Nummer 2017/523728 Portefeuillehouder Spijk, J.K.N. van Programma/beleidsveld

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Consulent informele ondersteuning. Portefeuillehouder: mw. E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 180476 / 186829 Samenvatting Aanleiding om te

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein.

De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. De waarde van bewegen en sport in het Sociaal Domein. inspiratie en aanvulling voor de notitie De Kracht van Winterswijk Deze korte PvdA notitie biedt inspiratie voor de opstellers van de notitie De Kracht

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 13 juni 2016 Agendanummer : 12 Onderwerp: Opsteller: Portefeuillehouder: Uitgangspunten

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

NIEUWAMSTERDAM MAAK DE BUURT WET

NIEUWAMSTERDAM MAAK DE BUURT WET NIEUWAMSTERDAM Amsterdam, februari 2014 Introductie MAAK DE BUURT WET In deze notitie doen wij een bod aan de gemeente Amsterdam om een innovatief bottom up traject te organiseren. Doel is om het fundament

Nadere informatie

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke

Stichting Cocreatie Culemborg opgericht bij notariskantoor Ton & Van den Broecke StichtingCocreatieCulemborg ANBIinformatie versievanjuni2014 Heeftuvragenoverofnaaraanleidingvandeinformatieinditdocument (inclusiefbijlagen)?beldannaargerwinverschuur,telefoon0610405635. Ukuntookcontactopnemenviahetformulieropdesite.

Nadere informatie

Benchmark Burgerparticipatie

Benchmark Burgerparticipatie Benchmark Burgerparticipatie meten, vergelijken, leren en ontwikkelen Jaarbijeenkomst 18 juni 2012 13.00 tot 17.30 uur Stadhuis, gemeente Almere hein albeda Jaarrapport De 11 deelnemende gemeenten in beeld

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Provinciaal Kader Huis voor de Zorg Inhoudsopgave

Provinciaal Kader Huis voor de Zorg Inhoudsopgave Provinciaal Kader Huis voor de Zorg 2017-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Terugblik 1.2. Coalitieakkoord 2015-2019: In Limburg bereiken we meer! 1.3. Sociale Agenda Limburg 2025: Koers voor een vitaler

Nadere informatie