Pagina 1. THEMA WERK Voorstellen van groep budgetmonitoring door stadsdeel (nov 2013) Voorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 1. THEMA WERK Voorstellen van groep budgetmonitoring door stadsdeel (nov 2013) Voorstel"

Transcriptie

1 Pagina 1 Thema's burgerperspectievennota Projecten en activiteiten Nieuw budget 2014 (financieren uit reserve Vastgestelde begroting 2014 Opnemen in begroting 2015 THEMA WERK Voorstellen van groep budgetmonitoring door stadsdeel (nov 2013) Voorstel Oost werkt Participatiecentrum Oost werkt: werkervaringsproject in de Indische Buurt dat is voortgekomen uit een samenwerking tussen DWI, het stadsdeel en de corporaties. Buurtbewoners die nog niet toe zijn aan een nieuwe baan, maar die wel het perspectief hierop hebben nemen deel om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. DWI betaalt Daarnaast is er voor dit project nog vanuit SIB. Oost werkt verbinden aan initiatieven uit buurt. Subsidie Civic voor participatiecentrum (VONK). Activeren en begeleiden van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrag is voor Indische buurt en Oostelijk Havengebied (Dynamo krijgt ook voor rest van de buurten.). Schatting: 1/2 van totaalbudget van , % van budget (18.750) voor Indische buurt Leerwerkbedrijf Beheer 15 deelnemers. Project is gestart met geld van Ministerie en Opname in Oost werkt Meevaart Ontwikkel Groep Leerwerkbedrijf Zorg aantal deelnemers per jaar: 15 Opname in Oost werkt Leerwerkbedrijf Techniek aantal deelnemers per jaar: 15 Opname in Oost werkt Leerwerkbedrijf Administratie & Boekhouding aantal deelnemers per jaar: 15 Opname in Oost werkt Professionele begeleiding deelnemers LWB 60 personen per jaar, 2 fte, incl. werkruimte, budget 150, , Trainingen BHV, Sociale Hygiene 100 mensen op jaarbasis, officiele diploma's 70, , Makelpunt participatiebanen voor uitkeringsgerechtigden Participatiecentrum Oost (subsidie Dynamo). Let op: niet bekend wat budget IB is. 1,500, % van het budget voor Indische Buurt ombuigen naar burgerinitiatieven Stagemakelpunt voor jongeren: begeleiding van jongeren op MBO en VMBO niveau en Doelstelling is dat het stagemakelpunt zichzelf binnen twee jaar moet waarmaken. Samenwerkingspartners: verzamelpunt voor stageplaatsen. Er zijn zeker zes Streetcornerwork, JPT, S-ipi, Dynamo, LSR e.a. instanties actief. Doel is betere afstemming en matching, groter bereik onder de jongeren. Stagemakelpunt zorgt voor onafhankelijke matching en stage- en werkmarkten. Subsidie Streetcornerwork (dienstverlening- en begeleidingstrajecten voor 40 overlastgevende jongeren en 40 meiden) In 12 termijnen. Subsidie Stichting Connect Jongeren Preventie Team. Het JPT is een team van jongeren dat onder begeleiding toezicht houdt in de eigen buurt. 10 vaardigheidstrainingen over handhaving en persoonlijke ontwikkeling (sollicitatietraining, communicatietraining). 10 JPT-ers stromen na het traject door naar opleiding, werk, stage of school 202, , , ,000.00

2 Pagina 2 LSR cursus (Leider Sportieve Recreatie). 25 jongeren uit de IB krijgen de cursus aangeboden tot leider sportieve recreatie, waarna ze doorstromen naar (vrijwilligers)werk of school. Subsidie S-ipi voor Diamantraining. minimaal 15 jongeren zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters of jongeren die geen stage kunnen vinden doorlopen de diamanttraining waarna ze naar school of stage gaan. 48, , Subsidie Dynamo jongerenwerk (informatie en toeleiding naar school, stage of werk, inclusief stage advies- en bemiddeling (bedrag voor IB, oud-oost en IJburg). Schatting 1/3 van totaalbudget van ) 67, % van het budget (16.787) voor Indische buurt Jongerencommunity Subsidie Info&Zo (informatiepunt voor en door jongeren) 25, , Regelvrije zone voor 100 uitkeringsgerechtigden die een baan krijgen of een onderneming starten Ondersteuningspunt wijkondernemingen met een leerlijn, buurtkamer van koophandel, Garantiefonds (buurtbank wijkondernemers) MOG heeft een bijdrage ontvangen voor het project Versnellingszone. Is betaald in 2013 voor het jaar 2014 en betreft een bijdrage voor het projectleiderschap en de organisatiekosten Integrale aanpak. Dat wil zeggen dat de bestaande subsidie van voor de buurtbank toegevoegd wordt Kosten voor een Plan van aanpak zijn , inclusief onderzoek onder ondernemers en richtlijnen voor buurtbank. Voor Buurtbank/garantiefonds is beschikbaar geweest in (Dit project maakt deel uit van Geld in de buurt). Voor 2014 is zelfde bedrag gereserveerd door stadsdeel. Opzetten en uitvoeren ondersteuningspunt in 2015: , Opname in Oost werkt 20, , Integrale aanpak Javastraat. inzet ambtenaar 12, , Promotie, branding van de Javastraat (SIB)

3 Pagina 3 THEMA SAMENLEVING Projecten en activiteiten Nieuw budget 2014 (financieren uit reserve Vastgestelde begroting 2014 Opnemen in begroting voorstellen van groep budgetmonitoring door stadsdeel (nov 2013) voorstel Informatiepunt voor bewoners Ondersteuning vrijwilligerswerk Indische Buurtbalie (opzetten website in 2013 betaald, bijdrage van is reeds gedaan. Voor deel 2, het faciliteren van actief burgerschap is beschikbaar. Corporaties betalen mee. Tevens "digitale community" opnemen in plannen. Civic onderdeel actief burgerschap en vrijwilligerswerk (bedrag voor IB en OHG). Schatting 1/2 van totaalbudget 40, , , % van budget (22.061) voor Indische Buurt Ondersteuning bewonersinitiatieven Participatiemakelaar stadsdeel 1fte 78, , Versterking Indische Buurt communities In het kader van de participatienota Kracht van Oost kunnen 50, , (waaronder de wijkacademie en CV Buurtmaatschap). Ook bedoeld voor groene communities communities en buurtorganisaties maximaal opstartkosten krijgen. Begroot aantal: maximaal 20 stuks op jaarbasis. Wijkacademie: plan maken en na zomer 2014 uitvoering starten. Plan: 5.000, uitvoering , Steun voor CV: Makelpunt sociaal vastgoed Voor het makelpunt vastgoed dient een plan van aanpak te worden opgesteld. Plus een budget worden bepaald.( voor 2015) Zelfbeheer van maatschappelijk vastgoed Uitbreiding met nieuwe locaties in buurt, om te beginnen Rumah Kami. Nog na te gaan Batjanstraat, Boniplein, Jav'art (voor beheer en activiteit Jav'art ontvangt Dynaomo subsidie ikv jongerenwerk). Versterking civil society op het gebied van pedagogisch klimaat voor kinderen door betrekken van ouders en scholen Samenwerking van initiatieven rond talentontwikkeling in gebouwen van de buurt, scholen en openbare ruimte Diverse projecten vanuit civil society als KIWOS, Klassiek rondom klas, Oost in Bloei, Schaakschool, Tante Gerritje, Stichting Nowhere 5, , , , , Vreedzame wijk: projectgelden. Kids van Amsterdam Oost 45, , diverse vormen van subsidies, tevens inzet passie-uren 150, , Culturele projecten in de buurt Stg. Studio 52nd 65, , Digitale projecten in de buurt Stg. ZIP/Cybersoek alsook internetcafé voor jongens en 107, , meisjes Groene educatie en gezondheid voor kinderen Buurtinitiatievenronde gezond leven, gezond eten (2 x een ronde bewonersinitiatieven, 1 keer plannen vanuit de scholen 35, ,000.00

4 Pagina 4 THEMA ZORG Projecten en activiteiten Nieuw budget 2014 (financieren uit reserve Vastgestelde begroting 2014 Opnemen in begroting Voorstellen van groep budgetmonitoring door stadseel (nov 2013) Voorstel armoede Voedselbank in de Evenaar (ondersteuning bij exploitatie) 33, , armoede Project OEK/op eigen kracht. Opdracht aan de Regenboog groep waarbij beide projecten gericht zijn op het zelfredzamer maken van mensen in armoede. Uiteindelijk is het doel om de financiële zelfredzaamheid en participatie te vergroten met optimaal gebruik van het sociaal netwerk en bestaande voorzieningen. 22, , Hergebruik spullen en reparatie als bijdrage aan armoede bestrijding Opvang daklozen als gevolg economische crisis De weggeefwinkel (subsidie aan Civic) 26, , Opvang wordt betaald uit stedelijk budget Veegploeg Ondro Bong (subsidie Regenboog groep) 3, , Empowermenttraining voor mantelzorgers Subsidie Civic Mantelzorg (voor IB en OHG). Schatting: 1/2 van totaalbudget van voor ondersteuning 55, % van budget Indische Buurt (13.864) mantelzorgers) Versterking civil society op het gebied van de Subsidie Civic is nog niet beschikt. Aantal trajecten IB is niet 1, nnb schuldhulpverlening bekend Training omgaan met schulden, rechten en plichten Budgetlessen voor jongeren door de jongerencommunity in samenwerking met evt een professionele partij. 5, , Versterking informele en vrijwillige zorg zowel qua materiaal als accommodatie Versterking aansluiting informeel/formeel Diverse organisaties vanuit de wijk: MOI, Streemsmart (kwetsbare jongeren), Al Khansae (kwetsbare vrouwen), Marokkaanse Raad, MOC, Atelier K&K, Onze hoop, Oost in bloei (kwetsbare vrouwen), TYDM, Assadaaka, Zorg en opvang, De Pyramide Subsidie Civic onderdeel WMO Kwartiermakelaar en zorgmakelaar subsidies varieren van 720 tot (atelier K&K) Uitzoekwerk Subsidie de Regenbooggroep 219, uitzoekwerk AOC en Mantelzorgroom. Uitbreiding naar IB is dringend gewenst. In samenwerking met buurtinitiatieven. Stadsdeel geeft subsidie voor Mantelzorgroom en AOC. 125, , , % van budget Indische Buurt (36.109) nnb nnb Uitzoekwerk Subsidies Dynamo

5 Pagina 5 THEMA RUIMTE Projecten en activiteiten Nieuw budget (financieren uit reserve Vastgestelde begroting 2014 Opnemen in begroting 2015 Voorstellen van groep budgetmonitoring door stadsdeel (nov 2013) Voorstel Park Postzegelpark in 2014 Menadostraat. Nnb in , Park Postzegelpark in 2014 Flevopoort. Nnb in , Verbreding buurtmoestuinen Oost Indisch Groen 14, , Verbreding buurtmoestuinen Moestuinbakken op de pleinen. Coordinatie door Oost 7, , Indisch Groen Verbreding buurtmoestuinen Buurtmoestuin Makassarplein aanleg (deel Donker Groen, deel Oost Indisch Groen) Ontmoetingspark voor ouderen in speeltuin aanpassen speeltuin en drainage problemen oplossen 50, Majella Groene educatie en gezondheid voor kinderen (openbare ruimte) Tijd voor Groen. Vergroenen van de Indische Buurt, mensen bewust en in contact brengen met de natuur, door in te zetten op eetbaar groen richt dit project zich ook op gezond eten en armoedebestrijding. 31, , Fruitproject Fruit for school. Project waarbij fruitbomen bij scholen geplaatst worden en een lesprogramma NME wordt aangeboden. De JP Coenschool gaat dat doen, mogelijk nog een tweede in de IB. Bedrag is voor meerdere locaties oost breed 85, , Openstellen beschikbare speeltuinen uitzoeken nnb

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 Programmabegroting 2015-2018 1 De raad van de gemeente Den Haag, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, Besluit: I. In te stemmen met het vaststellen van de programmabegroting 2015-2018, in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD PROGRAMMA 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Verslag adviesronde 8 WISE

Verslag adviesronde 8 WISE Verslag adviesronde 8 WISE Datum: Locatie: 27 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 1. Informatieronde De moderator vertelt wat tijdens deze adviesronde concreet besproken gaat worden: welke (positieve) criteria

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht

Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Utrecht.nl/overvecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 De wijk Overvecht Hoofdstuk 2 5 Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten Hoofdstuk 3 6 Wijkambitie

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie