De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij"

Transcriptie

1 De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

2 Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015) Participatiewet Jeugdwet en Passend Onderwijs De bibliotheek, partner in het sociale domein: Voorbeelden en suggesties

3 Waarom sociaal domein en deze wetten belangrijk voor de bibliotheek? Kerntaak bibliotheek: alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur Doelen sluiten aan bij sociaal domein: Actief burgerschap en sociale netwerken bevorderen Opleidingsniveau en arbeidskansen vergroten Versterking gemeentelijke - en regionale netwerken Bibliotheken dragen bij aan het participeren van burgers!

4 Hervorming van zorg en ondersteuning

5 Wet Langdurige zorg (Wlz) in relatie tot de andere wetten

6 De Wet Langdurige Zorg (Wlz) -1- Doelstelling: Verbeteren kwaliteit van zorg Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid Doelgroep: cliënt die vanwege beperking blijvend permanent toezicht en/of 24 uurs zorg in nabijheid nodig heeft

7 De Wlz Regelt passende, integrale zorg Zorg blijft verzekerd recht Mensen krijgen zorg thuis als het kan en in de instelling als het moet Zorgplan met daarin verwachtingen cliënt, mantelzorger Betreft de meest kwetsbare mensen

8 De Wlz Verantwoordelijkheid zorgverzekeraars Zorgplicht instellingen en verzekeraars Kwaliteitsbeleid en eisen instellingen: Kwaliteitsinstituut Positie cliënten, mantelzorgers en betrokkenen Toezicht Rijksinspectie Overgangsrecht

9 Wlz: Hoe werkt het dan?

10 Wat kan de bibliotheek betekenen? Toegankelijk digitaal - aanbod van informatie en advies, voor mensen met een beperking Sociale kaart en toegang tot voorzieningen ondersteunen Bibliotheek in de zorglocatie als ontmoetingspunt en belevenisplek Partner in samenwerkingsverbanden waar veel informatie processen tegelijkertijd spelen

11 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

12 De Wmo Doelstelling: Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk Toegankelijke voorzieningen Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Ondersteunen van zelfredzaamheid, participatie van mensen met een beperking, Bieden van beschermd wonen en opvang Doelgroep: alle burgers in de gemeente!

13 De Wmo Gemeente verantwoordelijk voor AWBZ functies: Begeleiding, kortdurend verblijf, dagbesteding Ondersteuning met algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Sociale wijkteams schakel tussen bewoner, organisaties Wijkverpleegkundige schakel tussen medische en andere professionals

14 De Wmo Regionale samenwerking waar nodig, lokaal waar mogelijk Gemeenten hebben resultaatverplichting Horizontale verantwoording, toezicht op afstand Rijk Kwaliteitsbeleid gedelegeerd naar aanbieder Positie burgers, aanvragers, gebruikers, cliënten Overgangsrecht

15

16 De Wmo 2015: hoe werkt het dan?

17 Wat kan de bibliotheek betekenen? Logistieke ervaring informatie, advies (privacy) Sociale kaart: waarderen informatie en deze vaardigheden overdragen aan burgers Bibliotheek in de wijk als ontmoetingspunt, loket en belevenisplek Educatieve ervaring inzetten voor vergroten van eigen regie burgers Partner voor partijen in de wijk samen met de gemeente

18 De Participatiewet Ambities Catharina Stichting Werkwijze gemeente Communicatie, imago, lobby

19 De Participatiewet -1- Doelstelling: één wet voor iedereen met arbeidsvermogen, om zo regulier als mogelijk te werken Of toeleiden naar beschut werk of dagbesteding (Wmo) extra banen in 2025, 35 regionale werkbedrijven Doelgroepen: mensen uit Wet Werk en Bijstand, (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong

20 De Participatiewet -2- Wsw afgebouwd, wel beschut werken Iedereen heeft een inkomen: salaris aangevuld tot minimumloon Werkgevers vanaf 25 medewerkers: 5% mensen in dienst met arbeidshandicap Op termijn: educatiebudget naar arbeidsmarktregio s en beschikbaar voor cliënten Participatiewet

21 De Participatiewet -3- Gemeenten verantwoordelijk voor: Nieuwe instroom Wajong en Wsw Inkomensvoorziening Vorming arbeidsregio s, regie op regionale werkbedrijven UWV verantwoordelijk voor zittend bestand Wajong: mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben Verplicht vangnet Ook: verplichte tegenprestatie naar vermogen

22 Wat kan de bibliotheek betekenen? Goed werkgeverschap arbeidsgehandicapten, social return projecten, sociale schil Matching werkzoekenden, vrijwilligers, organisaties, Stimuleren ondernemerschap, bijvoorbeeld seats to meet in bibliotheek Digisterker en vergelijkbare educatie projecten in lijn met doelen Participatiewet brengen

23 De Jeugdwet

24 De Jeugdwet -1- Doelstellingen inhoudelijk, bestuurlijk, financiëel: Preventie, ondersteuning en zorg dichtbij Eenvoudige integrale zorg Regie in één hand: de gemeente Bundeling financiering Harmonisering bekostiging Eén gezin, één plan Doelgroepen: alle kinderen én hun ouders van 0 tot 18 jaar met ondersteunings en/of zorgvragen

25 De Jeugdwet -2- Gemeenten integraal verantwoordelijk voor jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering Jeugdhulpplicht en leveringsplicht Bovenlokale samenwerking gemeenten Kwaliteitseisen gecertificeerde aanbieders Positie jeugdigen en ouders Toezicht Rijksinspecties Overgangsrecht

26 Passend onderwijs Wet gaat in op 1 augustus 2014! Scholen zorgplicht: elk kind recht op een goede en passende onderwijsplek Verplichte regionale samenwerking voor ondersteuning leerlingen en bekostiging Ouders kiezen school / regionaal samenwerkingsverband Speciaal onderwijs blijft deels bestaan Ieder kind krijgt ontwikkelingsperspectief Docenten leren omgaan met verschillen

27 Wat kunnen bibliotheken doen? Ervaring VVE, onderwijsachterstandbeleid, laaggeletterdheid Preventieve en educatieve activiteiten, mediawijsheid Opvang en begeleiding Veilige ontmoetingsplek als alternatief schoollokaal Informatiefacilitator voor samenwerkingsverbanden scholen, sociale kaart

28 Kortom: veel veranderingen voor gemeenten en hun partners

29 Wat kunt u doen als partner in het sociale domein? Maatschappelijke waarde tonen Uw kennis en kunde Uw bezit Zichtbaarheid vergroten Nieuwe concepten, voorbeelden: de bibliotheek als beleving Coalitievorming en samenwerking: U kent elkaar Samen kent u potentiële partners

30 Tot slot In opdracht van- en in samenwerking met BISC en ProBiblio voor de 2e conferentie de bibliotheek en het sociaal domein op 19 juni Inge van Dommelen

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie