Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie"

Transcriptie

1

2 Inhoud - Colofon Inhoud Colofon Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Voorwoord 3 1. Introductie van het Centrum 4 2. Waarom hebben wij gekozen voor een experiment in de Indische Buurt? 5 3. Beschrijving van de Indische Buurt 6 4. Routekaart op basis van de methodologie 7 van INESC 5. De routekaart gebruiken in de Indische Buurt 8 6. Effecten van het experiment met de routekaart 9 Slotwoord: Reactie van INESC 12 Begroting en mensenrechten: de methodologie Voorwoord Introductie Educatie Waarom mensenrechten? Begroting en Mensenrechten: de introductie van vijf pijlers Sociale rechtvaardigheid Maximum van de beschikbare middelen voor de verwezenlijking van rechten Verwezenlijking van mensenrechten Non-discriminatie Sociale Participatie 21 Deze brochure is een uitgave van: Stichting Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie en INESC. Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie Weesperzijde EH Amsterdam Nederland tel INESC SCS, QD 01, Bloco L, Nº 17, cobertura - Ed Marcia Brasília/DF - CEP Brazilië tel Aan deze brochure hebben meegewerkt: Marjan Delzenne Iara Pietricovsky de Oliveira KapaCity (design) KapaCity (foto s) Merijn Bram Rutgers (cartoons, vertaling) Elif Deniz Delzenne (foto van Marjan) Diana Blok (foto van Iara) Zeynep Gunduz Alexandre Ciconello Nathalie Beghin Joke Plomp Firoez Azarhoosh Mellouki Cadat Carla van den Heuvel Gwen Mozer Amsterdam, oktober 2012 Paper from responsible sources 2 Budget Monitoring

3 Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment V oorwoord Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Stichting Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie is een Nederlandse organisatie die december 2011 is opgericht. De stichting is het resultaat van een intense samenwerking tussen actieve burgers uit Nederland en medewerkers van INESC uit Brazilië. Het centrum heeft zijn wortels in de Nederlandse civil society en zet budgetmonitoring in als een instrument om de burger toegang te geven tot financiële informatie; om maatschappelijke participatie in de beleidsvorming te bevorderen; en om de besteding van vastgestelde begrotingen van de verschillende overheidsorganisaties te controleren. Hiermee versterkt het centrum het maatschappelijk middenveld en verbetert het de sociale participatie. E-Motive van Oxfam Novib ondersteunt de internationale uitwisseling rond budgetmonitoring. E-Motive verbindt de kennis van professionals in ontwikkelingslanden met Nederlandse organisaties en ondersteunt de uitwisseling van kennis. Dit draagt bij aan een betrokken samenleving. De succesvolle oplossingen uit ontwikkelingslanden inspireren en veranderen het traditionele beeld van ontwikkelingssamenwerking. Ook wij hebben dit mogen ervaren! INESC en de oprichters van het Centrum zijn in 2011 begonnen met het uitwisselen van kennis. We spraken met elkaar over onderwerpen als de mobilisatie van burgers, het vormen van coalities, en de relatie met de overheid. We hebben ook veel aan INESC gevraagd. Bijvoorbeeld: Hoe verwoorden jullie de eisen van de burger over de besluitvorming en faciliteiten? En op welke manier organiseren jullie burgerinitiatieven en participatie. En hoe stel je de rechten van minderheden en belangengroepen veilig? Tijdens onze uitwisselingen is veel gesproken over het monitoren van de begroting, de methodologie, en hoe deze functioneert in de praktijk. Wij willen deze kennis graag delen. In deze brochure vindt u een handleiding van INESC over hun methodologie. INESC laat ons zien dat het monitoren van de begroting een leidraad is bij het kaderen van onderwerpen als sociale rechten en sociale participatie. We hebben, samen met de partners van E-Motive, de Hogeschool van Amsterdam en MOVISIE een routekaart ontwikkeld. De allereerste budgetmonitoring in Nederland is uitgevoerd in de Indische Buurt, een wijk in het oostelijke deel van Amsterdam. Dit gebeurde in de vorm van een experiment, uitgevoerd door het Centrum, INESC en de communities. Wij zijn er trots dat we in deze brochure ook de routekaart en de resultaten van het experiment in Amsterdam kunnen presenteren. Marjan Delzenne (Centrum voor BudgetMonitoring en burgerparticipatie) Budget Monitoring 3

4 Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment 1 Introductie van het Centrum De stichting heeft ten doel : budgetmonitoring in te zetten als instrument ter versterking van de rechten van burgers op informatie en participatie, waardoor (groepen van) burgers en andere organisaties zicht krijgen op begrotingsprocessen en de besteding van middelen door de overheid. Onderdeel van E-motive E-Motive is een initiatief van Oxfam Novib en koppelt organisaties in ontwikkelingslanden aan organisaties in Nederland en ondersteunt en faciliteert de uitwisseling tussen hen. De Hogeschool van Amsterdam optimaliseert deze relaties en meet de resultaten van het project. MOVISIE stelt, samen met NCDO de resultaten ter beschikking aan het maatschappelijk middenveld in Nederland. De methodologie van budgetmonitoring is ontwikkeld door het Braziliaanse Instuto de Estudos Socioeconômicos (INESC). Het wordt gebruikt door de Braziliaanse sociale bewegingen om participatie in het beleid te vergroten; de overheidsbudgetten te controleren en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. INESC is de expert op het gebied van budgetmonitoring. Uitwisseling en bezoek aan Brazilië De oprichters van het Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie, Marjan Delzenne van She Moves 1 en Firoez Azarhoosh van Timorplein Community 2 gingen naar Brazilië om het team van INESC te ontmoeten en om over de methodologie te leren. Tijdens een bezoek aan een school zagen zij de effecten. In dit project (ONDA) worden jongeren uit openbare scholen onderwezen in mensenrechten, de overheidsbegroting en het fundamentele belang van actief burgerschap. Een sterk effect van het ONDA project is dat studenten gaan opkomen voor hun rechten en plichten en dus zelf actief worden in het beïnvloeden van het beleid van de regering. Tijdens het bezoek maakten Delzenne en Azarhoosh met INESC afspraken over een project om budgetmonitoring te implementeren in de Indische Buurt, een wijk in Amsterdam. Ze spraken eveneens af de samenwerking te versterken en gezamenlijk een nieuwe organisatie in Nederland (het Centrum) op te richten. En, last but not least, om een Europees platform voor budgetmonitoring en burgerparticipatie te creëren. INESC komt naar Amsterdam Tijdens het bezoek van INESC aan Amsterdam, in juni 2011, organiseerden de communities een conferentie over budgetmonitoring voor de leden van de communities en de ambtenaren. De conferentie werd ondersteund door diverse masterclasses, waarin nader ingegaan werd op budgetmonitoring als een methode (inhoudelijk) en als instrument (technische aspecten). Tijdens de conferentie werd gesproken over de wijze waarop de methodiek wordt gebruikt door INESC. Ook spraken de mensen van de communities over de problemen in het overheidsbeleid en de begroting. Het INESC- team bracht nieuwe perspectieven op het begrip participatie. En dat was het begin van de discussie over hoe het gebruik van budgetmonitoring. In de tussentijd nodigden de communities ambtenaren en politici van het Amsterdamse Stadsdeel Oost uit om samen een plan te vormen rond budgetmonitoring en burgerparticipatie. Ambtenaren en politici hadden echter verschillende ideeën over nut en noodzaak van budgetmonitoring. Een van de kwesties bij samenwerking was bijvoorbeeld de noodzaak tot transparantie van budgetten. Uiteindelijk besloten de communities om verder te gaan zonder de officiële samenwerking met de overheid. Terug naar Brazilië In november 2011 gingen vier woordvoerders van communities naar Brazilië om een opleiding te volgen van INESC. Ze bezochten ook een aantal scholen en wijken. En ze gingen naar het Portal Transparencia dat door het Bureau Interne Controle en Federale Senaat wordt gemaakt. Dit bureau onderhoudt eveneens een geavanceerd open data portaal (Siga Brasil) dat dagelijks gegevens en informatie over de uitgaven van het totale federale beleid in Brazilië verzamelt, bijwerkt en toont. De vier woordvoerders maakten tijdens hun verblijf in Brazilië de afspraak om budgetmonitoring daadwerkelijk in de Indische Buurt uit te voeren, in de vorm van een experiment. Ze besloten samen met INESC om de burgers te mobiliseren en een plan voor de wijk te ontwikkelen. Ze noemden dit de Wijkagenda. Het plan zou beleid moet bevatten over sociale, fysieke en economische onderwerpen in combinatie met budgetten (maar dan volgens de inwoners en ondernemers). Bij het maken van het plan zouden de volgende uitgangspunten rond budgetmonitoring worden meegenomen: Participatie van bewoners; Invloed op het overheidsbeleid en de begroting; Bewoners en ondernemers moeten hun verantwoordelijkheid nemen in hun buurt Meer aandacht voor de resultaten, in het licht van de uitgaven. Het Centrum is december 2011 opgericht met als doel budgetmonitoring toe te passen. Om te beginnen in de Indische Buurt van Amsterdam. De stichting werkt nauw samen met INESC. (1)She Moves is een succesvolle groep van vrouwen die werken aan projecten in Nederland en Brazilië (2)Timorplein Community is een groep van actieve ondernemers die gebruik maken van de expertise van bedrijven om de kwaliteit van leven in hun wijk te verbeteren) 4 Budget Monitoring

5 Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment YOUTUBE Gemaakt door Ron Langdon Budget Monitoring - From a Human Rights perspective 2 Waarom hebben wij gekozen voor een experiment in de Indische Buurt? De keuze van INESC en het Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie om een experiment in deze wijk uit te voeren, heeft een aantal redenen. Ten eerste Zijn er in deze wijk veel actieve burgers en communities. Deze groepen werken hard aan de verbetering van hun wijk en ontwikkelen tal van instrumenten voor participatie. Budgetmonitoring past goed bij hun aanpak. Ten tweede, Het tweede argument voor de keuze heeft te maken met de perspectieven van de communities: daarin gaat het om de burger en zijn recht op ambitie. De communities spelen een belangrijke rol bij het waarmaken van deze ambities. Zij stellen bewoners in staat om te particperen, op welke wijze dan ook. Ten derde, Budgetmonitoring moet geworteld zijn in de civil society. De communities in de Indische buurt zijn al jaren actief op veel terreinen. Het is daarom relatief eenvoudig om het experiment uit te voeren met deze actieve groepen. Tenslotte, zal in 2014 het Stadsdeelsysteem van Communities zijn netwerkorganisaties gevormd rond een bepaald thema of belang. Actieve leden kunnen zich inzetten voor specifieke thema s en zich terugtrekken als hun thema is afgehandeld. Een gemeenschap is geen actiegroep, maar is georganiseerd rond belangen of thema s zonder dat noodzakelijkerwijs is afgesproken hoe deze vorm moet krijgen. Het thema wordt besproken binnen de gemeenschap; kennis wordt uitgewisseld en vanaf dit punt kunnen mensen actie ondernemen. Sommige initiatieven vereisen meer organisatie dan andere, vooral als er financiering nodig is. De gemeenschappen in de Indische Buurt creëren mogelijkheden voor participatie door: het proces van het oplossen van problemen dichter bij de mensen te brengen en door het organiseren en het gebruik maken van elkaars sterke punten; een platform te zijn van innovatie en kennis voor de individuele leden; een vangnet, een warm nest te zijn dat bijeenkomsten en creativiteit aanbiedt middelen en steun te vinden voor het collectieve welzijn van leden van de community; een sociale productieve ruimte en gedeelde diensten mogelijk te maken. Amsterdam worden gewijzigd. In dat jaar zal de politiek gekozen deelraad waarschijnlijk verdwijnen. En zal het gedecentraliseerde politieke systeem met verkiezingen voor de stadsdeelraden worden veranderd in een gecentraliseerd systeem van de stad. Wellicht zal op wijkniveau de participatieve democratie meer ruimte krijgen met sterke, niet- politieke maar maatschappelijke raden, samengesteld uit burgers. Als dit het geval is dan zullen ze uitgebreide bevoegdheden krijgen over de budgetten voor hun buurt. Het is belangrijk om onderdeel uit te maken van deze veranderingen. Samen met de communities. Budget Monitoring 5

6 3 Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Beschrijving van de Indische Buurt Indische Buurt is een wijk in Amsterdam-Oost. Het aantal inwoners in de Indische Buurt is rond Meer dan inwoners zijn immigranten. In sommige straten van de Indische Buurt is het percentage immigranten 60-70%. Het totale aantal woningen is ongeveer ; dit zijn voornamelijk sociale huurwoningen. Het stadsdeel Oost heeft statistische gegevens opgenomen in de programmabegroting Daarin staat dat ongeveer 28% van de inwoners aan de oostkant van de Indische Buurt van een minimuminkomen leeft. Veel inwoners hebben problemen om een baan te vinden. Voorts valt te lezen dat in sommige straten 40% van de kinderen tussen 0 tot 17 opgroeit in armoede en dat drie op Tabel: Nederland, Amsterdam en statistieken per stadsdeel (gemaakt door Timorplein Community) de tien inwoners in deze straten problemen ondervindt door overlast van jongeren. Aan de westzijde van de Indische Buurt heeft het beleid om de buurt te veranderen volgens het stadsdeel goed gewerkt. Aanpassingen in de woningvoorraad en de voorzieningen, zoals de nieuwe bibliotheek, nieuwe winkels, de cafés en eetgelegenheden op het Timorplein en op het Javaplein, hebben geleid tot een andere bevolkingssamenstelling en een ander imago. Lieke Thesingh, wethouder Sociaal Domein en Vastgoed in Amsterdam Oost, vindt het proces zeer inspirerend en zegt: We zullen veel van leren INESC. De methodologie is een alternatieve manier om de contacten met de lokale bewoners te onderhouden. Ik hoop dat de betrokkenheid van de burgers met hun buurt zal toenemen 6 Budget Monitoring

7 4 Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Routekaart op basis van de methodologie van INESC Om een experiment rond budgetmonitoring, gebaseerd op de methodologie van INESC, uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om de methodologie te vertalen in een routekaart. De Hogeschool van Amsterdam (Carla van den Heuvel en Gwen Mozer)ontwikkelde de routekaart op basis van de methodologie van INESC ( ) 1 In de routekaart wordt de nadruk gelegd op sociale rechtvaardigheid en participatie van de burgers en minder op de mensenrechten, zoals in de methodologie van INESC het geval is. Budgetmonitoring bestaat uit vijf stappen: Stap 1 Het wijkbudget De eerste stap in budgetmonitoring is het achterhalen van het wijkbudget. Verschillende instellingen en overheids - lagen investeren in de wijk, maar het is niet altijd duidelijk hoeveel geld er wordt besteed en waaraan. Voorbeelden van ondernemingen of instellingen die investeren in de wijk zijn de lokale overheid en woningcorporaties. Toegang tot het openbare budget is niet altijd makkelijk te krijgen. Daarom is het belangrijk om op voorhand met een strategie te komen (in samenwerking met de lokale overheid). Stap 2 Analyse van de toewijzingen uit de begroting Zodra de begroting openbaar is, is het belangrijk om uit te vinden waar het geld aan wordt besteed. Vragen zijn bijvoorbeeld: Hoeveel van het budget is bestemd voor groen in de wijk, voor sociale huisvesting of voor de jeugd? Stap 3 Analyse van uitgaven voor de wijk Controleer of de uitgaven conform begroting (niet alleen de overheidsbudgetten, maar ook de budgetten van woningcorporaties en andere organisaties met publieke middelen) in redelijkheid wordt uitgegeven. Wordt het geld toegewezen aan de juiste bestemmingen? Mogelijke bedreigingen zijn dat: Budgetten wel worden vrijgemaakt maar niet gebruikt; Budgetten aan andere dingen worden besteed dan is afgesproken; Budgetten gebruikt worden voor programma s die sociale rechtvaardigheid niet als prioriteit hebben; Budgetten gebruikt worden in programma s die niet overeenkomen met de vragen en behoeften van de communities. Stap 4 Implementatie De vierde stap is het samenvoegen van budgetmonitoring met het participatieproces van de wijk. Dat gebeurt in de vorm van de wijkagenda, die samen met de communities is ingesteld. Een wijkagenda is een sociale analyse van wat als nuttig en wat als nutteloos voor de wijkbewoners wordt beschouwd. De Hogeschool concludeerde dat de aanpak van INESC lijkt op de aanpak Asset Based Community Development. Deze aanpak stelt de communities in staat expertise en talenten te lokaliseren en te mobiliseren om zo te werken aan de kwaliteit van de wijk. De visie is om kansen op te sporen en niet de problemen te achterhalen. Deze aanpak is vergelijkbaar met de benadering van capacity building. Vragen die kunnen worden gesteld zijn: Wat is belangrijk voor de wijk, de communities en de bewoners? Wat kunnen de bewoners zelf doen? Op welke wijze kan worden samengewerkt met instellingen om het beleid te beïnvloeden? Hoe kunnen de resultaten worden ge- communiceerd? Vanaf deze stap zijn alle noodzakelijke elementen geïnventariseerd om een dialoog aan te kunnen gaan met Stadsdeel Oost en andere instellingen die investeren in de buurt. Stap 5 Actie Communities en deskundigen van budgetmonitoring maken een vergelijking tussen de wensen in de wijk (wijkagenda) en de analyse van de uitgaven. Wat is het budget? Is het uitgegeven en zo niet waarom niet? En wat is het verschil? Deze stap geeft veel mogelijkheden die kunnen worden gebruikt door de communities: Gebruik partnerschappen om de dialoog te versterken. Organiseer een vergadering met de belanghebbenden van de wijk. Leg relaties met het budget waarover wordt gestemd Belangenbehartiging door deelname aan openbare hoorzittingen, praten met ambtenaren, publiekscampagne, mediastrategie, enz. Co-creatie: het opstellen van de begroting samen met de lokale overheid De kracht van communicatie, het publiceren van (het gebruik van de media) en data visualisatie. De routekaart is geen statisch instrument en zal worden aangepast aan de hand van de ervaringen van de communities. (1) De hogeschool ontwikkelde tussen maart en juni 2012 de routekaart en maakte gebruik daarvoor gebruik van de presentaties die INESC tijdens de conferentie en masterclasses heeft getoond. Ook heeft INESC een discussiestuk uit 2009 genaamd Budget and rights voor de ontwikkeling van de routekaart meegegeven. De methodologie van INESC die in deze brochure is opgenomen, was tijdens het onderzoek van de Hogeschool nog niet gepubliceerd. Budget Monitoring 7

8 Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment 5 De routekaart gebruiken in de Indische Buurt Met behulp van de routekaart hebben we de vijf stappen gezet. Hieronder volgt stapsgewijs wat we hebben gedaan. Stap 1 De wijkbegroting In de eerste stap hebben we geprobeerd de overheidsbegrotingen te lokaliseren. Dit was niet gemakkelijk omdat de budgetten en informatie over de uitgaven (nog) niet transparant zijn in Nederland. Dus moesten we naar informatie zoeken in pdf-documenten, die te vinden waren op de website van het Stadsdeel. Na veel onderzoek maakten we een eenvoudige database. Deze database maakt ook gebruik van een projecten in de stad Amsterdam, dat zich op wijken is geconcentreerd. Stap 2 Het analyseren van de begrotingsmiddelen We analyseerden de database om de budgetten voor Indische Buurt te achterhalen. We waren niet in staat om alle budgetten die ten behoeve van de wijk worden uitgegeven, te vinden. Dit is een veel voorkomend probleem: Of zoals een ambtenaar tegen ons zei: we weten niet wat het budget is voor de Indische Buurt, iedere ambtenaar kent alleen zijn eigen budget. Stap 3 Analyse van de wijkuitgaven Stap 1 en 2 kunnen worden uitgevoerd zonder hulp van de communities. Maar, budgetmonitoring is geen technisch instrument, het moet worden gebruikt door burgers in hun participatieproces. Het wordt pas nuttig wanneer het wordt gebruikt door communities en actieve burgers. Dit impliceert wel dat mensen die nooit budgetten bestudeerd hebben, moesten worden opgeleid om de budgetten te controleren. In juni 2012 organiseerden we een training. De onderwerpen waren onder meer de begrotingscyclus, het financieel jaarverslag, de jaarlijkse begroting. Ook andere onderwerpen zoals de manier waarop communities de politiek kunnen beïnvloeden; het wijkplan en de methode Asset Based Community Development, kwamen aan de orde. Een deel van de training werd verzorgd door medewerkers van INESC. Zij legden de groep uit wat het belang is van politieke invloed en campagnes, gebaseerd op de eigen praktijk en de theorie van budgetmonitoring in Brazilië. De deelnemers aan de training waren woordvoerders van de communities. Zij vergeleken de begroting van 2011 met de begroting van Ook bestudeerden zij een lijst van subsidies voor de Indische Buurt. Zo zagen ze dat ambtenaren (en soms politici) besloten welke organisaties subsidie ontvingen. In de tussentijd hebben we het Stadsdeel verzocht om aanvullende informatie. Ook het Stadsdeel begon onderzoek naar wijkbudgetten te doen en maakte een visualisatie van financiële gegevens in infographics (zie ook hoofdstuk 6). 8 Budget Monitoring

9 Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Stap 4 implementatie Om een goede wijkagenda op te stellen besloot de groep dat ze de prioriteiten van de burgers moesten kennen. Wat willen de burgers voor hun wijk? Er werd een vragenlijst gemaakt. En alle deelnemers gingen de wijk in om naar de mening van de burgers te vragen. De vragenlijst was gebaseerd op de uitkomsten van verschillende participatieve gebeurtenissen in de Indische Buurt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er hoge waarde gehecht werd aan projecten voor jongeren zonder school of werk en aan projecten en ondersteuning voor mensen in nood en voor ouderen. Ook werd aan de burgers gevraagd: In welke budgetten moet worden gesneden? en het grootste deel van de ondervraagden antwoordde: In de begroting op ambtenaren. Nadat de prioriteiten van de burgers waren bepaald, is opnieuw naar het budget van de wijk gekeken en het jaarverslag van 2011 geanalyseerd. Zo werd ontdekt dat er in 2011 een groot verschil was tussen begroting en besteding van het budget aan onderwijs, jeugd en welzijn. Al met al was het verschil meer dan 3,2 miljoen euro. Stap 5 Actie De resultaten van onderzoek en vergelijkingen werden gebruikt tijdens een dialoog tussen de communities. Zij besloten om een Perspectievennota te schrijven, met een langetermijnbeleid. In plaats van een wijkagenda. De trainingsgroep gebruikte de financiële gegevens en ging naar het politieke bestuur van het Stadsdeel om vragen over budgettering en uitgaven te stellen. De resultaten stimuleerden het gesprek tussen communities onderling en tussen communities, ambtenaren en politici over de manier waarop overheidsgeld wordt ingezameld en uitgegeven. De resultaten werden aldus gebruikt als een katalysator om dialogen te starten over prioriteiten, behoeften en het aanpakken van problemen. De perspectievennota werd ook gepresenteerd tijdens een vergadering van de stadsdeelraad. Hoewel het nog niet is voltooid, werd duidelijk dat het mogelijk is het politieke debat te beïnvloeden. 6 Effecten van het experiment met de routekaart Budgetanalyse is geen doel op zich, het is een basis voor het bespreken van De wijze waarop publieke middelen worden verzameld en verspreid De relatie van krachten en macht in een samenleving; Wie zich bij voorkeur openbare middelen toe-eigent; De manier waarop overheidsbeleid en wetgeving ontwikkeld kan worden om mensenrechten en duurzaamheid te bevorderen en waardoor de ongelijkheid afneemt Doel: Het concreet maken van de relaties tussen de openbare begroting, en de garantie van de rechten van de burger en de confrontatie van sociale ongelijkheid. Uitdaging: Om een begrijpelijk en eenvoudig instrument te creëren voor de analyse van het overheidsbeleid en de begroting, dat bruikbaar is voor maatschappelijke organisaties. Hoewel de routekaart een instrumentele aanpak kent, waren de effecten geweldig. En dit is waar de methodologie van INESC over mensenrechten zichtbaar wordt. De effecten van de stappen zijn op divers onderwerpen te zien: Empowerment: Een van de gevolgen van de routekaart is dat de communities zich sterker voelden. Een deelnemer aan de training zei tijdens de evaluatie: Ik wist niet dat ik in staat was om de cijfers te begrijpen. Maar ik kon het en het geeft me zelfvertrouwen tijdens een bijeenkomst met ambtenaren van het Stadsdeel. En iemand anders zei: Ik denk dat we nu veel meer invloed kunnen uitoefenen in onze gesprekken met politici. De methodiek helpt mensen om te geloven in hun eigen kunnen en kracht. Het kan leiden tot een meer betrokken burgerschap. Zie bijvoorbeeld de toespraak van Nouredine, deelnemer aan de training, voor een raadscommissie op de volgende pagina. Budget Monitoring 9

10 Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Jeugd Milieu IJb urg Buurtverdeling gebaseerd op inschatting en projecten 2012 Bedragen x Economie Sport Cultuur Oostelijk Havengebied Nog te verdelen Oud- O ost Indische Buurt Watergraafsmeer Welzijn Veiligheid Won en Bestuur Dienstverlening Nieuwe Ooster Algemene zaken Communicatie Transparantie: Het was erg moeilijk om financiële informatie te krijgen van het Stadsdeel. Vooral de informatie over de wijk was niet aanwezig, dus moesten we die zelf achterhalen. In 2012 heeft het Stadsdeel uiteindelijk de keuze gemaakt om de financiële gegevens op een toegankelijke manier te publiceren. Ook zal het Stadsdeel een website lanceren met wijkbudgetten. Het is jammer dat het Stadsdeel niet besloten heeft om deze website te maken in samenwerking met de communities. Want door co-creatie is het mogelijk dat actieve burgers en ambtenaren informatie over de buurt delen. Ook kan het systeem dan direct worden getest op gebruiksvriendelijkheid. Algemene middelen Eigen opbrengsten Totaal budget Oost programmabegroting 2013 op basis van lasten: (excl. onttrekking reserve) Totaal Fysiek domein x Verkeer Openbare ruimte Water en milieu Stedelijke ontwikkeling Totaal Overige opbrengsten Sociaal domein x Economie Jeugd Welzijn Sport Cultuur Totaal Overige domeinen x Dienstverlening Veiligheid Bestuur Financiering De Nieuwe Ooster Totaal Instrument in het participatieproces: De communities hebben hun eigen perspectievennota gemaakt. Aan het eind van 2012 zullen ze budgetten toevoegen. Voor deze nota hebben zij zich afgevraagd: Welk beleid moeten worden ontworpen of aangepast om een dergelijke perspectief te bereiken? Welke prioriteiten moeten worden herzien en hoeveel geld moet worden uitgetrokken? Wat kunnen we zelf doen? De interne dialoog over budgetten is aldus begonnen. Deze participatie is gebaseerd op wat wij participatieve democratie noemen. Dit is een democratie waarin burgers Geachte leden van de commissie, Mijn naam is Noureddine en ik ben lid van de trainingsgroep die zich bezighoudt budgetmonitoring. We hebben ook gekeken naar uw perspectievennota. Op pagina 26 wordt gesteld dat er in miljoen aan uitgaven zal zijn. We hebben een mooi overzicht van de jaarrekening Daarin staat dat het Stadsdeel 243 miljoen heeft uitgegeven in Begrijpen wij het goed dat er in drie jaar 46 miljoen minder worden uitgegeven? In 2016 zijn door u de uitgaven begroot op 179 miljoen. Dus dan kom ik uit op een verschil van 64 miljoen. Was dat wel de bedoeling? De uitgaven in het sociale domein waren in ,7 miljoen euro. Als je kijkt naar de begroting in uw perpectievennota dan eindig je met een totaal van 59 miljoen euro voor het sociale domein (werk, inkomen en economie, onderwijs en jeugd, welzijn en zorg, sport en recreatie, cultuur en monumenten). Dit betekent dat de sociale vraagstukken bijna 10 miljoen euro minder zullen ontvangen in de komende 3 jaar. 10 Budget Monitoring

11 Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de politiek (zoals de stadsdeelraad). Beslissingen zijn dus niet alleen in de handen van de gekozen politici, maar worden ook beïnvloed door de burgers. Deze vorm van participatie stimuleert de gelijkheid van de burgers omdat het gaat over participatie van alle burgers van een wijk. Een participatieve democratie vereist burgerschap en burgerkracht. Dit betekent dat betrokkenheid van burgers bij de samenleving gestoeld is op hun eigen kracht, door middel van zelfcontrole of zelf-empowerment van burgers. De burger kan de macht in eigen handen nemen en zichzelf in het centrum plaatsen. Dit vergt dat ambtenaren en politici leren los te laten zodat er ruimte voor bewoners en maatschappelijke organisaties gecreëerd wordt. Budgetmonitoring is in de handen van de communities een uitstekend hulpmiddel voor het vergroten van de invloed van burgers op de politiek en het kan een gevoel van eigenaarschap, innovatie en prioritering creëren. Als gevolg van budgetmonitoring krijgen communities, burgers en andere organisaties inzicht en invloed in budgettaire processen en de toewijzing van middelen. En, zoals de mensen van INESC dan zeggen: Het gaat om het delen van de macht in de samenleving, want wie het geld heeft, heeft de macht. YOUTUBE Mellouki Cadat (deelnemer aan de training) Wat ik, als leider van een community in de Indische Buurt van budgetmonitoring heb geleerd: Het proces van budgetmonitoring is niet te scheiden van het proces van community building en mobilisatie. Er kan geen budgetmonitoring zijn zonder community building en mobilisatie. Budget monitoring houdt in dat mensen worden opgeleid, zodat ze budgetten kunnen begrijpen, uitwerken en bewaken. Datavisualisatie is het hulpmiddel om de begroting toegankelijk te maken voor de mensen. Er is geen toezicht op de begroting, zonder onderwijs over de begroting en datavisualisatie. Budgetmonitoring vereist de koppeling tussen mobilisering van gemeenschappen en beleidsontwikkeling. Men moet gebruik maken van de lokale Political Opportunity Structure dat wil zeggen dat de lokale participatie kanalen (zoals bijvoorbeeld Nour-Eddine die spreekt op de raadsvergadering) gebruikt worden. Budgetmonitoring en burgerschap vereist het aangaan van allianties met maatschappelijke actoren die de civic hackers en Open Databeweging kunnen helpen. Coalities zoals deze produceren oplossingen die realistisch zijn en dus aanvaardbaar en uitvoerbaar voor zowel burgers en overheden. Budgetmonitoring en communities Naast de strijd om transparantie en de toegang tot informatie, kan budgetmonitoring worden ingezet voor de realisatie van de rechten van de burgers en de herinrichting van een beter overheidsbeleid dat gebaseerd is op de participatie van de burgers. Maatschappelijke participatie is cruciaal om mensen in staat te stellen om zich uit te spreken en te beslissen over wat relevant is voor hun community. Budgetmonitoring is alleen zinvol als het wordt gebruikt door actieve burgers en communities. Budget Monitoring 11

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 4 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 6 1. Onze missie en visie 8 2. De nieuwe koers van Hivos (directieverslag) 10 3. Wat is typisch Hivos? 14 4. Wat we doen: de vier programma

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK BUITENLANDSE ERVARINGEN MET IMPLEMENTATIE VAN HET VN-VERDRAG Inleiding Kort nadat de Verenigde Naties in december 2006 het Verdrag inzake

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren - paul hoebink good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren Paul Hoebink * 1 introductie Minister Herfkens heeft

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie