BAAN IVc. Handleiding bij de BAAN IVc-Hyperion interface

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAAN IVc. Handleiding bij de BAAN IVc-Hyperion interface"

Transcriptie

1 BAAN IVc Handleiding bij de BAAN IVc-Hyperion interface

2 Een publicatie van: Baan Development B.V. Postbus AC Barneveld Nederland In Nederland gedrukt Baan Development B.V Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een computersysteem voor gegevensontsluiting, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Baan Development B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden in dit document. Documentinformatie Code: U7064B NL Groep: User Documentation Editie: B Datum: October 1997

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface 1.1 Inleiding 1.1 Doel en functie van de interface 1.2 De software-producten 1.3 BAAN IVc Finance 1.3 Hyperion-producten 1.3 Gegevensstroom 1.4 Metagegevens 1.4 Gegevens 1.4 Hoe gegevens worden overgezet 1.4 BAAN Finance 1.5 Hyperion 1.5 Conclusies en aandachtspunten Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) 2.1 Inleiding 2.1 Het installeren van de BAAN IVc-Hyperion interface Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde) 3.1 Het installeren van Hyperion Enterprise 3.1 Stappen binnen het interface-proces 3.1 Het installeren van Hyperion OLAP 3.4 Sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor dimensies 3.5 Sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor gegevenswaarden 3.5 Ontwikkeloverwegingen 3.6 Het aanmaken van Hyperion OLAP applicaties uit BAAN-gegevens 3.7 Hyperion OLAP installeren 3.8 Metagegevens vanuit BAAN in Pillar importeren 3.8 Werkelijke gegevens in Pillar importeren 3.11 Budgetgegevens als uitgangspunt in Pillar importeren 3.15 i

4 Inhoudsopgave 4 Technische achtergrondinformatie 4.1 Specifieke instructies 4.1 Bestandsformaten 4.2 Bestandsformaten voor het exporteren van gegevens van BAAN IVc Finance naar Hyperion Enterprise en Olap 4.2 Bestandsformaten voor het exporteren van gegevens van BAAN IVc Finance naar Hyperion Pillar 4.6 Bestandsformaten voor het importeren van gegevens vanuit Pillar in BAAN IVc Finance FBS De BAAN IVc-Hyperion interface gebruiken 5.1 Randvoorwaarden 5.1 Het applicatieprogramma draaien 5.1 Outputbestanden a.g.v. exporteren 5.6 ii

5 Samenvatting Deze handleiding beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface moet installeren en gebruiken. Deze handleiding is bedoeld voor systeembeheerders en andere mensen die BAAN IV willen installeren. De lezer wordt verondersteld bekend te zijn met het systeembeheer van zowel Micorsoft Windows NT als UNIX-systemen. Deze handleiding is opgedeeld in vijf hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een inleiding in de BAAN Ivc-Hyperion interface. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface binnen BAAN IV moet installeren. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface binnen Hyperion moet installeren. Hoofdstuk 4 biedt algemene technische achtergrondinformatie. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe u moet omgaan met de BAAN IVc-Hyperion interface. iii

6 Samenvatting iv

7 1 Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface Inleiding Zoals al aangekondigd, werken Baan en Hyperion nauw samen. Baan en Hyperion combineren hun financiële applicaties om zodoende een vooraanstaande positie in te nemen op het gebied van financiële mutatieverwerking, financiële rapportage, consolidatie, budgettering en analyse. Baan biedt een beproefd financieel pakket aan dat volledig geïntegreerd is met de logistieke pakketten. Hyperion heeft enkele hooggespecialiseerde financiële applicaties ontwikkeld voor rapportage, consolidatie, budgettering en financiële analyse. De bundeling van krachten van deze producten verhoogt de klanttevredenheid doordat het de klanten beter inzicht biedt in hun financiële situatie en performance. De integratie van de twee productlijnen vindt plaats in meerdere fasen. In de eerste fase wordt een FTP-interface 1 aangemaakt tussen BAAN Finance enerzijds en Hyperion, OLAP en Pillar anderzijds. Door van deze interface gebruik te maken kunt u zich binnen Hyperion bezig houden met rapportage, consolidatie, budgettering en financiële analyse, terwijl de dagelijkse verwerkingsactiviteiten zoals facturering, doorboeken naar het grootboek, uitvoeren van betalingen, enz. uitgevoerd worden binnen BAAN Finance. Deze interface wordt meegeleverd met de BAAN IVc release. In de tweede fase, die in juni 1997 begint, worden de producten nauwer geïntegreerd. Er worden automatische invoermechanismen aangemaakt zodat handmatige acties worden gereduceerd. Tevens wordt gezamenlijk een nieuw pakket voor Vaste Activa-administratie ontwikkeld, waarin de ervaring van Baan en Hyperion wordt gecombineerd. Ook worden de gebruikersinterface en de werkstroom binnen BAAN Finance op een hoger niveau gebracht. 1 FTP is een afkorting van File Transfer Protocol en verwijst naar een programma waarmee bestanden overgezet kunnen worden van PC naar serveromgeving en vice versa. 1-1

8 1 Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface Dit hoofdstuk gaat in op de eerste fase. Het beschrijft welke elementen deel uitmaken van de interface en welke niet. Dit bestand is niet bedoeld als gebruikershandleiding maar beschrijft het programma vanuit een functioneel perspectief. Eerst wordt de functionaliteit van de interface beschreven. Vervolgens worden de relevante producten en de manier van werken met de interface behandeld. Tenslotte worden er enkele conclusies getrokken en aandachtspunten vermeld. Doel en functie van de interface Het doel van de BAAN-Hyperion inteface is om een rudimentair niveau van integratie tussen BAAN IV en Hyperion-producten te realiseren. Deze integratie biedt de BAAN IV gebruiker verbeterde consolidatie, rapportage, budgettering en analysemogelijkheden. De gegevensuitwisseling vindt plaats middels bestandsuitwisseling (FTP). Met behulp van bestandsuitwisseling kunt u binnen de Hyperion-producten specifieke financiële activiteiten uitvoeren zoals consolidatie, rapportage, budgettering en analyse, terwijl mutatieverwerking plaatsvindt in het operationele BAAN systeem. De informatie die tussen de productlijnen wordt overgezet, bestaat uit gegevens die op het niveau van het grootboek zijn opgeslagen. In het bijzonder kan de gebruiker: Werkelijke en gebudgetteerde grootboekrekeningsaldi en dimensiegegevens uit het Grootboek (GLD) en Financieel Budgetbeheer (FBS) naar Hyperion overzetten. Met Hyperion kan de gebruiker vervolgens in Enterprise en OLAP consolideren, rappporteren en analyses uitvoeren. Werkelijke en gebudgetteerde grootboekrekeningsaldi en dimensiegegevens uit GLD en FBS gebruiken als uitgangspunt voor het budgetteringsproces dat in Pillar wordt uitgevoerd. Het budgetteringsproces afsluiten met Pillar en de eindresulaten overzetten naar FBS. 1-2

9 1 Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface De software-producten De onderstaande paragrafen beschrijven de software-producten die deel uitmaken van de interface. BAAN IVc Finance De interface communiceert binnen BAAN Finance zowel met de module "Grootboek" (GLD) als met de module "Financieel Budgetbeheer" (FBS). De GLD-module is de kern van BAAN Finance. Alle boekingen op grootboekrekeningen en dimensies worden in deze module opgeslagen. Naast handmatige boekingen registreert de GLD-module automatische mutaties uit de logistieke pakketten. De FBS-module maakt binnen BAAN Finance het muteren van budgetgegevens mogelijk. Met behulp van FBS en GLD kunt u online werkelijke informatie op grootboekrekeningen en dimensies vergelijken met gebudetteerde bedragen. De verschillen worden berekend en in diverse opvraag- en printsessies getoond. De informatie in de FBS-module wordt altijd ingevoerd op grootboekrekeningen en/of op dimensies. Hyperion-producten Uit de Hyperion-productlijn zijn Enterprise, OLAP en Pillar betrokken bij de interface. Enterprise wordt gebruikt voor internationale financiële consolidatie en rapportage. U kunt op zeer flexibele wijze volledige of gedeeltelijke consolidaties uitvoeren. Enterprise ondersteunt zeer complexe consolidaties en verwerkt op eenvoudige wijze zaken als gedeeltelijk eigendom, eliminatie en valutaconversie. Enterprise heeft veel ingebouwde financiële intelligentie met betrekking tot boekhoudregels en financiële standaards. OLAP wordt gebruikt voor multidimensionele analyse van financiële informatie. M.b.v. OLAP's krachtige opvraag- en printmogelijkheden kunt u op eenvoudige wijze multidimensionele informatie analyseren. Pillar wordt gebruikt voor geavanceerde budgettering. Met Pillar kunnen bedrijven decentraal budgetten aanmaken terwijl de informatie op het hoofdkantoor wordt geconsolideerd. Door autorisaties in te stellen, kunnen locale dochtermaatschappijen een specifiek deel van het hoofdbudget verwerken. Natuurlijk is het onmogelijk om de volledige functionaliteit van genoemde producten in dit document te beschrijven. Meer informatie over deze producten vindt u in de specifieke productdocumenten. 1-3

10 1 Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface Gegevensstroom Zoals al eerder vermeld kunt u bestanden overzetten van GLD en FBS naar Enterprise, OLAP en Pillar. Tevens kunt u bestanden overzetten van Pillar naar FBS. Er worden twee soorten gegevens overgezet: 1 De structuur van de gegevens, ook wel metagegevens genoemd. 2 De gegevens zelf. Metagegevens De metagegevens bevatten basisgegevens voor het rekeningschema en de dimensiestructuur. U kunt de metagegevens uit BAAN Finance inladen in de Hyperion-producten. Hierdoor realiseert u dezelfde gegevensstructuur in de Hyperion-producten als in BAAN Finance. Waarschijnlijk zullen gebruikers die met Pillar en OLAP werken dezelfde dimensies gebruiken als in BAAN Finance. Dit is echter onwaarschijnlijk voor Enterprise-implementaties omdat Enterprise-gegevensstructuren meestal niet overeenkomen met de gegevensstructuren in het grootboek. De metagegevensbestanden zullen beschikbaar zijn voor Enterprise en kunnen worden gebruikt. Echter, in de praktijk worden deze bestanden waarschijnlijk niet direct in Enterprise ingeladen. Gegevens Gegevens kunnen zowel gebudgetteerde waarden als werkelijke waarden zijn die opgeslagen zijn op grootboekrekeningen en dimensies. Onder gegevens worden ook beginsaldi en periodieke activiteiten verstaan. Hoe gegevens worden overgezet Zoals al eerder vermeld vereist het gebruik van de interface enkele gebruikersactiviteiten om informatie uit BAAN Finance naar Hyperion over te zetten. Het aantal stappen is echter zo klein mogelijk gehouden door de nieuwe import/exportsessie in BAAN IVc. 1-4

11 1 Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface BAAN Finance Binnen de import/export sessie definieert de gebruiker welke informatie naar of vanuit Hyperion-producten geïmporteerd moet worden. Ook moet de gebruiker aangeven welk Hyperion-product direct bij de gegevensoverdracht betrokken is. In de nieuwe BAAN Finance sessie, voert u de volgende gegevens in: Welke actie uitgevoerd moet worden (importeren of exporteren) Welk Hyperion-product er bij betrokken is (Enterprise, OLAP of Pillar) Het bedrijfsnummer Het jaar De reeks perioden De budgetcode Hyperion Aan de kant van Hyperion worden er verschillende programma's gebruikt voor de verschillende producten. LedgerLink wordt gebruikt voor het ontvangen van gegevens uit BAAN Finance ten behoeve van Enterprise. Met Ledgerlink kunt u bijvoorbeeld GLD- en FBSgegevens overzetten voor gebruik in Enterprise. Voor OLAP wordt Build-and-Link gebruikt voor het ontvangen van gegevens vanuit BAAN Finance, bijvoorbeeld voor het analyseren van GLD- en FBSgegevens. De importfunctie binnen Pillar wordt gebruikt voor het ontvangen van gegevens vanuit BAAN Finance. U dient enkele macro's uit te voeren om een deel van de gegevens te herformatteren voordat u de gegevens in Pillar kunt importeren. U kunt de exportfunctie binnen Pillar gebruiken voor het exporteren van gegevens vanuit Pillar naar BAAN Finance. U moet enkele macro's uitvoeren voor het zodanig structureren van de gegevens dat FBS ze kan ontvangen. 1-5

12 1 Inleiding in de BAAN IVc - Hyperion interface Conclusies en aandachtspunten De interface biedt een eenvoudige manier om bestanden over te zetten tussen BAAN en Hyperion-producten. Het is echter belangrijk te realiseren dat dit slechts een eerste stap is naar volledige integratie van onze producten. In de volgende fasen zullen onze producten nauwer geïntegreerd zijn door gebruik van automatische invoermechanismen. Als u van de interface gebruik maakt, moet u enkele handmatige activiteiten uitvoeren om de bestanden van BAAN Finance naar Hyperion-producten om te zetten en vice versa. Zo moet bijvoorbeeld de bestandsuitwisseling maandelijks handmatig worden opgestart. U moet aan beide zijden programma's draaien voor het importeren en exporteren. De belangrijkste voordelen van deze interface zijn: Hij omvat standaard uitwisselingsschema's zodat consultants niet tijdens elke implementatie deze schema's opniew hoeven te definiëren. Door de nieuwe sessie in BAAN Finance hoeft u niet bekend te zijn met BAAN Exchange om bestanden over te kunnen zetten tussen BAAN Finance en Hyperion-producten. Mutatieverwerking kan in BAAN Finance worden uitgevoerd, terwijl de Hyperion-producten op een zeer gebruikersvriendelijke manier consolidatie, rapportage, analyse en budgettering mogelijk maken. 1-6

13 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface aan de BAAN IV zijde moet installeren. Inleiding De uitwisselingsschema's voor Hyperion worden in BAAN IVc ontwikkeld. Deze uitwisselingsschema's bevatten batches, ASCII bestanden, ASCII velden en daaraan verbonden conditiescripts. Met behulp van de volgende procedure kunt u de uitwisselingsschema's voor de BAAN-Hyperion integratie installeren. Deze procedure is zowel nuttig voor klanten die met BAAN IVc werken als voor klanten die met oudere versies van BAAN IV werken. Het installeren van de BAAN IVc-Hyperion interface Voor het installeren van de BAAN IVc-Hyperion interface dient u de volgende stappen te doorlopen: 1 Maak onder C: twee directories aan; HYPGEN en HYPFILES. Kopieer HYPGEN.ZIP naar C:\HYPGEN en HYPEXCH.ZIP naar C:\HYPFILES HYPEXCH.ZIP bevat het Hyperion uitwisselingsschema HYPEXCH.ZIP bevat het Hyperion generieke uitwisselingsschema Unzip beide bestanden met het commando PKUNZIP *.* file_name. Maak gebruikt van File Transfer Protocol (FTP) voor het overzetten van de beide bestanden naar uw UNIX-systeem. 2 Maak het volgende pad aan op het UNIX-systeem voor het kopiëren van generieke uitwisselingsdumpbestanden (*.F). $BSE/hyperion/generic 3 Maak het volgende pad aan op het UNIX-systeem voor het kopiëren van tuxch*.* bestanden. $BSE/hyperion/seq 2-1

14 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) 4 Maak van de FTP utility gebruik (ASCII optie) voor het: kopiëren van C:\HYPGEN\*.F bestanden naar $BSE/hyperion/generic kopiëren van C:\HYPFILES\*.* bestanden naar $BSE/hyperion/seq 5 U kunt het generieke uitwisselingsschema uit het dumpbestand extraheren door in het Hoofdmenu van BAAN IV de menu-optie Tools te kiezen. Start vervolgens de sessie "Tabel vanuit sequentiële dump aanmaken" (ttaad4227m000) uit het menu Databasebeheer - Diversen. Klik op het tabblad voor form

15 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) Klik op de knop "Doorgaan". 6 Start de sessie "Tabel vanuit sequentiële dump aanmaken" (ttaad4227m000) voor het herstructureren van de tabellen. 2-3

16 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) 7 Om te controleren of het Hypgen-uitwisselingsschema is gegenereerd, dient u in het Hoofdmenu de menu-optie "Utilities" te kiezen en vervolgens de sessie "Maintain Exchange Schemes" (tuxch0101m000) op te starten vanuit het menu "Master Data". Zoek in deze sessie het uitwisselingsschema op. Als u het gevonden hebt, dient u het pad voor het sequentiële bestand $BSE/hyperion/seq te controleren. Als u het uitwisselingsschema niet vindt, ga dan naar de directory $BSE/hyperion en bekijk de inhoud van het bestand hypgen.err met behulp van het commando cat. Dit bestand bevat fouten als het niet mogelijk bleek om het hypgen uitwisselingsschema te genereren. 2-4

17 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) 8 Voor het wijzigen van het bedrijfsnummer voor uw uitwisselingsbatches, dient u in het Hoofdmenu het menu Utilities te selecteren. Start vervolgens de sessie "Maintain Batches" (tuxch0104m000) uit het menu "Master Data". Zoek het uitwisselingsschema hypgen op, waarin u de volgende twee batches kunt vinden: EXPORT IMPORT Wijzig het bedrijfsnummer van de Import batch en Export batch in uw eigen bedrijfsnummer. 2-5

18 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) 9 Voor het genereren van de Hyperion uitwisselingsschema's dient u in het Hoofdmenu het menu Utilities te selecteren. Start de sessie Create Import Scripts (tuxch0223m000) uit het menu Import. Voer de volgende informatie in op het form. Klik op de knop "Aanmaken" voor het genereren van het script voor het hypgen uitwisselingsschema. Zoom naar Import Data (Non Regular) vanuit menu Special. 2-6

19 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) Als u het uitwisselingsschema wilt aanmaken in een ander bedrijf dan uw huidige bedrijf, geef dan het veld "Overrule Batch Company" de waarde "Yes" en het veld "Company" het bedrijfsnummer waar u het uitwisselingsschema naar toe wilt kopiëren. Klik vervolgens op de knop "Doorgaan" voor het aanmaken van de Hyperion uitwisselingsschema's. 10 Controleer of de uitwisselingsschema's gegenereerd zijn door in het Hoofdmenu het menu Utilities te selecteren. Start vervolgens de sessie "Maintain Exchange Schemes" (tuxch0101m000) uit het menu "Master Data". Controleer of de volgende uitwisselingsschema's aanwezig zijn: HYPPIL (Hyperion Pillar) HYPEO (Hyperion Enterprise/Olap) HYPIMP (Hyperion Import in Baan) Als u ze gevonden hebt, ga dan naar het in punt 3 aangegeven pad en wijzig het bedrijfsnummer voor de eerdergenoemde batches van de uitwisselingsschema's in dat van uw eigen bedrijf. 2-7

20 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) Als u de uitwisselingsschema's niet in deze directory aantreft, controleer dan de $BSE/hyperion/err. Eventuele importproblemen worden in dit bestand geregistreerd. 2-8

21 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) 11 Voor het aanmaken van importscripts voor Hyperionschema's, dient u in het Hoofdmenu het menu "Utilities" te selecteren. Start de sessie "Create Import Scripts" (tuxch0223m000) uit het menu "Utilities". Voer de volgende informatie in op het form. Klik op de knop "Create" voor het aanmaken van import-scripts 2-9

22 2 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (BAAN IV zijde) 12 Voor het aanmaken van export-scripts voor Hyperionschema's, dient u in het Hoofdmenu het menu "Utilities" te selecteren. Start de sessie "Create Export Scripts" (tuxch0233m000) uit het menu "Utilities". Voer de volgende informatie in op het form. Klik op de knop "Aanmaken" voor het aanmaken van export-scripts. Nu bent u gereed om deze uitwisselingsschema's op uw UNIX-systeem te gebruiken. 2-10

23 3 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde) Hoofdstuk 3 beschrijft hoe u de BAAN IVc-Hyperion interface binnen Hyperion moet installeren. Het bevat paragrafen voor de installatie van de volgende Hyperion-producten: Enterprise OLAP Pillar Het installeren van Hyperion Enterprise De interface tussen BAAN Finance en Hyperion Enterprise maakt het mogelijk om werkelijke en budgetgegevens vanuit BAAN Finance in te lezen in Hyperion Enterprise. Metagegevens (rekeningschema's, etc) kunnen uit BAAN Finance geëxporteerd worden maar kunnen niet direct in Enterprise ingeladen worden. Indien gewenst kunnen Hyperion-consultants assisteren bij het automatisch inladen van de Enterprise metagegevens door gebruik te maken van de uit BAAN geëxporteerde ASCII bestanden. In de meeste gevallen zal de gebruiker Enterprise metagegevens aanmaken met behulp van de Enterprise gebruikersinterface. Hyperion Ledgerlink biedt de eenvoudigste manier om werkelijke en budgetgegevens in Enterprise te importeren. Met behulp van de intuïtieve gebruikersinterface van Ledgerlink kan de gebruiker via 'slepen en neerzetten' BAAN gegevensdimensies kopiëren naar Enterprise gegevensdimensies. Als de gegevens gekopieerd zijn, kan de gebruiker naar wens gegevens (herhaald) invoeren in elke willekeurige boekingsperiode binnen Enterprise. Stappen binnen het interface-proces Met behulp van de BAAN-Hyperion interface kunt u een aantal verwerkingsopties uitvoeren ter ondersteuning van de verschillende manieren waarop exporteren/importeren van gegevens vanuit/in Hyperion-producten mogelijk is. Voor Enterprise interfaces dient u de opties op een specifieke manier te gebruiken om er zeker van te zijn dat de gegevens op de juiste manier in Enterprise worden weergegeven. Het hierna beschreven proces is de aanbevolen aanpak om via de interface met Enterprise te communiceren. 3-1

24 3 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde) Elke stap is voorzien van een korte gebruiksaanwijzing. Voor het initiële inladen van gegevens hoeven stappen 3, 4 en 5 slechts één maal uitgevoerd te worden. Als de vertalingen tussen BAAN en Enterprise niet gewijzigd hoeven te worden, dan hoeven alleen stappen 1, 2 en 6 uitgevoerd te worden voor de opeenvolgende runs. 1 BAAN Export uitvoeren Het BAAN Export programma is een uitwisselingsschema dat gegevens uit BAAN Finance inleest en ASCII-bestanden aanmaakt voor metagegevens, werkelijke gegevens en budgetten. BAAN IVc biedt onder de menu-optie Finance/Grootboek/Overzichten/Diversen de sessie "Importeren vanuit/exporteren naar Hyperion-producten" (tfgld3204m000). In deze sessie kunt u de te exporteren gegevens selecteren en vervolgens het Uitwisselingsprogramma starten. Bij BAAN-versies ouder dan IVc moet het proces opgestart worden vanuit de Exchange-sessies. De parameters voor de job staan in het ASCII-bestand HYP.SEQ. Wanneer u gegevens voor Enterprise wilt exporteren, dan dient u de perioden 0 t/m de periode die u verwerkt te selecteren. Als u bijvoorbeeld gegevens wilt inladen in Enterprise periode 3, dan dient u de gegevens van periode 0 t/m 3 te exporteren. Reden hiervoor is dat Enterprise balansrekening alleen waarden van het huidige jaar accepteert. Als u op deze wijze gegevens exporteert, maakt u ASCII-bestanden aan die BAAN-gegevens van het huidige jaar tot de aangegeven "t/m periode" toe bevatten. 2 Zet de ASCII-bestanden over op uw PC. De ASCII-bestanden uit BAAN Exchange worden op de server machine opgeslagen. De bestanden moeten naar de client PC worden gehaald voordat zij door LedgerLink benaderd kunnen worden. U kunt dit op verschillende manieren realiseren. Eén manier is met behulp van FTP 1. De voor Enterprise benodigde bestanden zijn: BBALL.SEQ, ACTUAL.SEQ, en BUDG.SEQ. Deze bevatten de beginsaldi, de werkelijke gegevens en budgetgegevens. 1 File Transfer Protocol - bestandsoverzetting van Server naar Client en vice versa. 3-2

25 3 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde) 3 Definieer de LedgerLink templates De Ledgerlink Template Wizard assisteert u bij definiëren van de wijze waarop velden in het ASCII-bestand aan dimensies binnen Enterprise gerelateerd moeten worden. De ASCII-bestanden zijn delimited 2 bestanden, waarin het teken als scheidingsteken wordt gebruikt. Wanneer u het scheidingsteken binnen LedgerLink wilt wijzigen, selecteer dan het huidige scheidingsteken en type vervolgens het teken. U kunt alle BAAN gegevensdimensies naar Enterprise dimensies kopiëren. Een veel voorkomende kopieerslag is die van BAAN bedrijf naar Enterprise-naam/entiteit of van BAAN-grootboekrekening naar Enterprisegrootboekrekening. Natuurlijk kunt u naast deze dimensies ook andere dimensies als subentiteiten of subrekeningen gebruiken. Er zijn twee verschillende Ledgerlink templates nodig. Eén voor de beginsaldi en werkelijke waarden en een tweede template voor de budgetten. De beginsaldi en werkelijke ASCII-bestanden hebben dezelfde structuur, terwijl de budgetten een extra gegevenselement bezitten voor het identificeren van de budgetcode. 4 Definieer de LedgerLink vertalingen Ledgerlink s Translation Builder wordt gebruikt voor het overzetten van gegevenselementen binnen BAAN naar gegevenselementen binnen Enterprise. Maak bij het kopiëren zoveel mogelijk gebruik van wildcards en reeksen. Dit voorkomt de behoefte aan updates als gevolg van wijzigingen in de rekeningschema's binnen BAAN en/of Enterprise. Om er zeker van te zijn dat de gegevens op de juiste wijze binnen Enterprise worden gepresenteerd, keert het BAAN exportproces het teken om van rekeningen waarvan m.b.t. een vlag is aangegeven dat zij een natuurlijk creditsaldo hebben. Deze vlag wordt ingesteld tijdens het onderhoud van het BAAN rekeningschema. Daarom moet u gegevens voor rekeningen met de debet/creditvlag verschillend ingesteld nooit tegelijkertijd kopiëren. Als u bijvoorbeeld een inkomstenrekening (natuurlijk creditsaldo) en een uitgavenrekening (natuurlijk debetsaldo) naar dezelfde Enterprise-rekening overzet, dan verschijnt een incorrect saldo op de Enterprise-rekening. In plaats van het verschil tussen de twee rekeningsaldi ziet u de som van de twee saldi. Dit komt doordat het teken op de inkomstenrekening wordt omgekeerd. 2 Een delimited bestand is een bestand waarin gegevens door een delimiter = scheidingsteken van elkaar gescheiden worden. De delimiter is vaak een tab, comma of spatie. 3-3

26 3 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde) 5 Definieer het LedgerLink Translate & Load profiel. Het Translate & Load profiel definieert het te lezen bestand, de toe te passen template en de te gebruiken vertaaltabellen. Op de tweede tab in deze functie kunt u de Enterprise-gegevenscategorie, de periode en invoeropties specificeren. Omdat u gegevens slechts in één periode tegelijk kunt inladen, moet u dus slechts één periode selecteren. Hier kunt u ook een updatemodus en een gegevensview selecteren. Selecteer de vervangmodus en 'gegevens van het huidige jaar' voor de gegevensview. De modus bij het inladen van beginsaldi zal dus anders zijn dan bij periodieke activiteiten, zoals hieronder wordt behandeld. 6 Gegevens invoeren in Hyperion Enterprise Met behulp van deze optie binnen Ledgerlink wordt een ASCII-bestand ingelezen, vertaald en wordt Enterprise met de nieuwe gegevens bijgewerkt. Voer dit proces voor elk bestand (beginsaldo, werkelijk en budget) eenmaal uit. Selecteer de Vervang gegevensupdate - modus in het LedgerLink Translate & Load profiel. Gebruik de Accumuleermodus voor het inladen van werkelijke gegevens na de beginsaldi. Gebruik de Vervangmodus voor het inladen van budgetten. U kunt het Translate & Load profiel vanuit de functie 'In Enterprise inladen' benaderen. U kunt de bestandsnaam, gegevenscategorie, de Updatemodus en naam van de template tussen twee laadacties wijzigen. Het installeren van Hyperion OLAP Deze paragraaf beschrijft hoe u de Hyperion OLAP applicaties op basis van BAAN IVc kunt aanmaken. Ook beschrijft het hoe u BAAN elementen en waarden in Hyperion OLAP kunt importeren. In deze paragraaf wordt er van uitgegaan dat u weet hoe u BAAN Exchange en de Hyperion OLAP Build&Link wizard moet uitvoeren. U dient de volgende taken uit te voeren: Exporteer m.b.v. BAAN Exchange gegevens en waarden uit BAAN IVc Finance naar ASCII-bestanden. Bekijk het BAAN Exchange README bestand voor meer informatie. Gebruik de Build&Link wizard voor het aanmaken van een nieuwe applicatieen dimensie-inlaadprofielen. 3-4

27 3 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde) Gebruik de Build&Link wizard en de module "Data Management" voor het aanmaken van een gegevensimportprofiel. Importeer vervolgens de BAAN elementen en waarden in Hyperion OLAP. Sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor dimensies Maak dimensies aan voor een nieuwe applicatie. Maak hiervoor gebruik van sequentiële ASCII (SEQ) bestanden die geëxporteerd zijn uit BAAN Finance. Gebruik twee SEQ-bestanden voor het aanmaken van een dimensie. Eén SEQbestand definieert de elementen en attributen van de dimensie, het andere SEQbestand definieert de elementenhierarchie. Stel u wilt een dimensie "Channel" aanmaken voor distributiekanalen. Wanneer u gegevens uit BAAN Finance exporteert, resulteert dit in twee bestanden. CHANNEL.SEQ definieert elementen en attributen en OWNCHAN.SEQ definieert de elementenhierarchie. De opmaak van bestandsnamen voor bestanden die elementen en attributen voor de dimensie bevatten, is: naam.seq Hierin staat naam voor een gebruikersgedefinieerde naam of gegenereerde naam uit BAAN van maximaal acht karakters. De opmaak van bestandsnamen voor bestanden die elementenhierarchieën bevatten, is: OWNnaam.SEQ Hierin staat naam voor een gebruikersgedefinieerde naam of gegenereerde naam uit BAAN van maximaal acht karakters. Sommige SEQ-bestanden worden met vaste bestandnamen vanuit BAAN Finance geëxporteerd, zoals ACTUAL.SEQ en BUDG.SEQ. Sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor gegevenswaarden Gebruik de vanuit BAAN Finance geëxporteerde sequentiële ASCII (SEQ) bestanden voor het importeren van gegevenswaarden voor een nieuwe applicatie. Wanneer u gegevens uit BAAN Finance exporteert, resulteert dit in één of meerdere bestanden. Zo bevat ACTUAL.SEQ bijvoorbeeld werkelijke gegevenswaarden en BUDG.SEQ gebudgetteerde gegevenswaarden. 3-5

28 3 Installatie van de BAAN IVc-Hyperion interface (Hyperion-zijde) De bestandsnaamopmaak voor bestanden die gegevenswaarden bevatten, is: naam.seq Hierin staat naam voor een gebruikersgedefinieerde naam of gegenereerde naam uit BAAN van maximaal acht karakters. Ontwikkeloverwegingen De volgende ontwikkeloverwegingen zorgen ervoor dat u op de juiste wijze Hyperion OLAP applicaties aanmaakt uit BAAN-gegevens: De korte namen van BAAN-elementen kunnen ongeldig zijn in Hyperion OLAP. Zorg ervoor dat alle labels geldig zijn. De geldige karakters voor dimensie-elementen zijn: 0 t/m 9 a t/m z a t/m z _ (underscore) & (ampersand) karaktercodes 128 t/m 255 Voeg een generieke dimensie toe voor het identificeren van werkelijke waarden en budgetwaarden in Hyperion OLAP. Voeg bijvoorbeeld de generieke dimensie CATEGORY toe met elementen ACTUAL, BUDGET1 en BUDGET2. Voeg een tijdsdimensie toe. Maak 'placeholder-waarden 3 aan of specificeer in Hyperion OLAP voor iedere cel een default-waarde zodat u de waarden correct kunt importeren. Definieer de default-waarden in de module "Data Management". Als er bijvoorbeeld geen afdelingsnummer aan een rekening gekoppeld is, dient u een placeholder-afdelingsnummer aan te maken. 3 Een placeholder is een mathematische of logische expressie die vervangen kan worden door de naam van een element van een verzameling. 3-6

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Module Budgetten. Twinfield v6.3. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Module Budgetten. Twinfield v6.3. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Module Budgetten Twinfield v6.3 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS

HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS HANDLEIDING OPNAME INVENTARIS 1 Algemene werking Vanaf de uitgave Professional voorziet Wings Logistiek de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-bestanden (Verrichting Inventaris

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Export/Import van Straten

Export/Import van Straten Technische nota AbiFire v5.4/v6.1 Export/Import van Straten Laatste revisie: 4 juli 2012 Inhoudopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht van de gegevens in de import/export... 2 3 Export gegevens van de straten...

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls CASH Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand CASH Journalisering in Excel.xls maakt

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur Interface naar AFAS Achtergrond i-reserve i-reserve is een applicatie waarmee online reserveringen kunnen worden gemaakt. Primaire doelgroep van i-reserve is het MKB. De ondernemer heeft i-reserve draaien

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Handleiding Shell Card Online Conversie

Handleiding Shell Card Online Conversie Handleiding Shell Card Online Conversie Datum 28 december 2012 Auteur Ruud van Huizen Versie 2.3 Handleiding_Shell_Online_conversie_v2.3 Pagina 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft het opzetten en converteren

Nadere informatie

AFO 133 - Invoer /output profielen

AFO 133 - Invoer /output profielen AFO 133 - Invoer /output profielen Het startpunt voor alle conversies is AFO 133. In deze AFO dient u aan te geven wat de structuur is van het bestand dat u wenst in te lezen of uit te schrijven. Hiervoor

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact

Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Nationaal Golf Pakket Instellingen Exact Laatste wijzigingen: 17-09-2006 Pagina 2 van 23 Nationaal Golfpakket Instellingen Exact D Inhoudsopgave F Inleiding... 5 Werkzaamheden Nationaal Golfpakket... 7

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor journalisering in Excel.xls Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand

Nadere informatie

Handleiding: inlezen WESP data

Handleiding: inlezen WESP data Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl Handleiding: inlezen WESP data Datum Versie 1: 18 Mei 2004 Versie 2: 25 Mei 2004 Modelit KvK Rotterdam

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor EXACT FINANCIALS journalisering in Excel.xls. EXACT FINANCIALS Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor EXACT FINANCIALS journalisering in Excel.xls. EXACT FINANCIALS Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor EXACT FINANCIALS journalisering in Excel.xls EXACT FINANCIALS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 02-03-2011 Voorwoord Het Excel bestand EXACT FINANCIALS

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch.

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. Bij het in gebruik nemen van een Wandy Hotspot is het aanmaken van gebruikers een tijdrovende klus. Om snel veel accounts aan te maken hebben

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Advanced Invoicing. User Guide

Advanced Invoicing. User Guide Advanced Invoicing User Guide 2016, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur Interface naar TWINFIELD Achtergrond i-reserve i-reserve is een applicatie waarmee online reserveringen kunnen worden gemaakt. Primaire doelgroep van i-reserve is het MKB. De ondernemer heeft i-reserve

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 02 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 INSTELLINGEN DEFINIËREN... 1 2.1 Instellingen voor de export definiëren... 1 2.2 Instellingen voor de import definieren... 2 2.3 Layers toekennen...

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

1 XML/CSV documentatie

1 XML/CSV documentatie 1 XML/CSV documentatie 1.1 INLEIDING Voor wat betreft het invoeren van data kunt u met e-line op 3 manieren werken: data-entry via het rapportagescherm (handmatig). Zie document: Gebruikershandleiding

Nadere informatie

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen Bijlage II R5.0 FTP Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/14 Bijlage II - FTP 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Alure - stappenplan Importeren relaties

Alure - stappenplan Importeren relaties Alure - stappenplan Importeren relaties Versie 1.0 06-10-2014 Inhoudsopgave Stap 1. Definiëren lijst... 2 Stap 2. Selecteren velden... 2 Stap 3. Excel bestand... 3 Stap 4. Instellingen - Dossiernummer...

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Datum: 22-6-2012 Versie: 1.03 Inhoudsopgave 1. WERKWIJZE AANMAKEN IMPORTBESTANDEN... 4 2. BESTANDSSTRUCTUREN... 4 3. STAPPENPLAN... 4 3.1. AANMAKEN BESTANDEN...

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Koppeling 4CIS InfoBase en Exact

Koppeling 4CIS InfoBase en Exact Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Koppeling 4CIS InfoBase en Exact Instellingen koppeling met Exact Overnemen van stamgegevens debiteuren en crediteuren Overnemen journaalposten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Release Notes Carta 14.1

Release Notes Carta 14.1 Release Notes Carta 14.1 Datum: 2-6-2014 09:43 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 14.1 Versie: 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie... 3 2.1 Stap 1 Kolomdefinities... 3 2.2 Stap 2 Gedrag... 4

Nadere informatie

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4.

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Als een door u gebruikt loonpakket niet genoemd wordt, gelieve dan contact op te nemen met de HelpDesk. Handleiding Import van Loonjournaalposten

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk

Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk Import Audit File Kluwer Belastingpraktijk Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 32015 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673460 software@kluwer.nl Versie: 3.2 Kluwer Belastingpraktijk Datum: 17

Nadere informatie

AFO 278 Importeren / Exporteren

AFO 278 Importeren / Exporteren AFO 278 Importeren / Exporteren 278.1 Inleiding Deze AFO biedt diverse opties voor het importeren en exporteren van gegevens die betrekking hebben op de bestelmodule. Wanneer u deze optie kiest verschijnt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

"Vreemde valuta tonen": Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen.

Vreemde valuta tonen: Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen. Vreemde Valuta Handleiding Vreemde valuta Algemeen Basisinstellingen Aanmaken van vreemde valuta grootboekrekeningen Gebruiksmogelijkheden van de vreemde valuta Extra functies Algemeen Onderstaand wordt

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Attributensets. Handleiding Versie

Attributensets. Handleiding Versie Attributensets Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Attributensets 5 2.1 Beheer 5 2.2 Toepassing 6 3. Groepsacties

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1

9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 9 jan 2014 SEPA conversie versie 1.1 pag. 1 Omzetten bankrekeningen naar IBAN s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean Inleiding Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

Importeer producten. Handleiding Versie

Importeer producten. Handleiding Versie Importeer producten Handleiding Versie 1.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Importtaak Aanmaken 5 2.1 Een nieuwe importaak aanmaken

Nadere informatie

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3

HANDLEIDING. Conversie met PCM converter versie 1.3 HANDLEIDING Conversie met PCM converter versie 1.3 Na het downloaden van de Pharmacom/Medicom bestanden kunt u de geëxporteerde bestanden gaan converteren middels de PCM-converter. U start via de inlogmogelijkheid

Nadere informatie

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 ExpressShipper Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 1 Inleiding 3 2 Instellingen 4 2.1 Add consignment range 4 2.2 Metrische of empirische (metric of Imperial) waarden 5 2.3 Adres Import 6 2.4 Document

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker IBAN BIC Service Gebruikersinstructies IBAN BIC MultiChecker Disclaimer Dit document is door de stichting IBAN Service NL opgesteld. De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0

Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 Handleiding UNIT4 DataCollector 2.0 UNIT4 Accountancy B.V. De Schutterij 27 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Copyright 2010 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)...

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)... Inhoud 1. INLEIDING... 2 Controleer de huidige Queen versie... 2 2. UPDATE QUEEN... 2 2.1. Maak eerst een Backup... 2 2.2. Download de software en pak de nieuwe software uit... 2 3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Data Quality Solutions Microsoft Dynamics CRM 2011 Datum: 12-4-2012 Versie 1.5 Versie 2.1 Datum: 01/06/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. KVK-integratie... 4 3. Update service... 5 4. Leadgenerator... 6

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie